metodologia de mobilitate personal 2013 2014 omects 6239 2012

Upload: constantinstoica

Post on 10-Feb-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/22/2019 Metodologia de Mobilitate Personal 2013 2014 OMECTS 6239 2012

  1/84

  1

  Anex la Ordinul ministrului educaiei, cercetrii,tineretului i sportuluinr. 6239/14.11.2012

  METODOLOGIA - CADRU

  PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN

  NVMNTUL PREUNIVERSITAR N ANUL COLAR 2013-2014

  Capitolul I

  Dispoziii generale

  Art. 1 (1) Prezenta Metodologie reglementeaz:a) condiiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar;

  b) organizarea i desfurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar;c) angajarea personalului didactic n nvmntul preuniversitar, precum i eliberarea din funcie a personalului didactic din

  nvmntul preuniversitar.(2) Prin uniti de nvmnt, n sensul prezentei Metodologii, se au n vedere: unitile de nvmnt cu personalitate juridic la

  data de 1 septembrie 2013, respectiv unitile de nvmnt conexeale nvmntului preuniversitar i unitile de nvmnt pentruactiviti extracolare, care se organizeaz i funcioneaz conform art. 19, respectiv art. 99-100 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011cu modificrile i completrile ulterioare. La decizia unitilor de nvmnt i a autoritiloradministraiei publice locale se pot nfiinaconsoriicolare, conform art. 62 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, n baza Regulamentului de organizarei funcionare a consoriilor colare, aprobat prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului. nfiinarea i

  desfiinarea consoriilor colare pentru anul colar 2013-2014, se realizeaz i se transmite inspectoratelor colare pn la data de 30ianuarie 2013. La nivelul consoriilor colare se pot constituiposturi didactice/catedre vacante din ore existente la dou sau mai multeuniti de nvmnt, care pot fi ocupate conform prevederilor prezentei Metodologii.

  Art. 2 (1) Prin cadre didactice titulare n sistemul de nvmnt preuniversitar, n sensul prezentei Metodologii, numite ncontinuare cadre didactice titulare, se au n vederecadrele didactice care au contract individual de munc pe perioad nedeterminat.

  (2) Pentru cadrele didactice debutante, care nu au dobndit definitivarea n nvmnt, dar au ocupat prin concurs posturididactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioad nedeterminat, dup promovarea examenului pentru dobndireadefinitivrii n nvmnt consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, n care au fost repartizate aceste cadre didactice,hotrsc modificarea duratelor contractelor individuale de munc din perioad determinat n perioad nedeterminat. Pe bazacertificatului/adeverineide dobndire a definitivriin nvmnt i a acordului consiliului de administraie al unitii de nvmnt,

  pentru aceste cadre didactice, inspectoratele colareemit noi decizii de repartizare ca titulari n sistemul de nvmnt preuniversitar.

  (3) Statutul de cadru didactic titular n sistemul de nvmnt preuniversitar este dovedit prin documentele denumire/transferare/repartizare pe post/catedr - ordine de ministru, decizii ale inspectorului colar general, dispoziii de repartizare -emise de instituiile abilitate n acest sens: Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, inspectorate colare, comisiinaionale de repartizare i prin contractul individual de munc ncheiat pe perioad nedeterminat ntre directorul/directoriiunitii/unitilor de nvmnt i cadrul didactictitular.

  Art. 3 (1) Cadrele didactice care au dobnditcel puin definitivarea n nvmntsunt cadre didactice cu drept de practic nnvmntul preuniversitar.

  (2) Absolvenii cu diplom ai nvmntului superiorde lung i scurt durat/ postliceal/mediu ncadrai n sistemul denvmnt au obligaia s finalizeze pregtirea psihopedagogic n termen de cel mult 5 ani de la angajarea n nvmnt. Pregtirea

  psihopedagogic presupune obinerea a minimum 60 de credite prin modulele organizate departamentele pentru pregtirea personaluluididactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Pregtirea psihopedagogic se finalizeaz prin obinerea

  Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogic.(3) Pentru absolvenii cu diplom ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar pedagogic sau ai ciclului I de studii universitarede licen cu specializarea Pedagogia nvmntului primar i precolar se consider ndeplinit cerina privind pregtirea

  psihopedagogic de nivel Iprevzut nMetodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogic nvederea certificrii competenelor pentru profesia didactic, aprobat prin ordinul ministrului educaiei,cercetrii, tineretului i sportului nr. 5745/2012.

  Art. 4 (1) Etapele de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar se organizeaz i se desfoar conformprezentei Metodologii i sunt, n ordine, urmtoarele:

  a) constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicrii planurilor-cadru de nvmnt i a aprobriiplanurilor de colarizare;

  b) constituirea cu prioritate a normei didactice de predare-nvare-evaluare pentru personalul didactic titular, n baza

  documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedr;c) ntregirea normei didactice de predare-nvare-evaluare pentru personalul didactic titular n dousau mai multe uniti denvmntori pe dou sau mai multe specializri;

  d) stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante i publicarea acestora n vederea ocupriicu personal didactic;

 • 7/22/2019 Metodologia de Mobilitate Personal 2013 2014 OMECTS 6239 2012

  2/84

  2

  e) stabilirea posturilor didactice/catedrelor rezervate i publicarea acestora n vederea ocuprii cu personal didactic pe perioadarezervrii;

  f) completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare a personalului didactic titular cruia nu i se poate constituicatedra la nivelul unitii/unitilor de nvmnt n care este titular, n baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe

  post/catedr;g) pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular, pe criteriul

  apropierii de domiciliu;

  h) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrngere de activitate sau prin restructurarea reelei colare oriprindesfiinarea unor uniti de nvmnt;

  i) modificarea duratei contractelor individuale de munc ale cadrelor didactice netitulare din perioad determinat n perioadnedeterminat n baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare;

  j) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unitile de nvmnt, prin concurs;k) detaarea personalului didactic titular pentru apropierea de domiciliu;l) prelungirea duratei contractelor individuale de munc n anul colar 2013-2014, pentru personalul didactic angajat cu

  contract individual de munc pe perioad determinat;m) repartizarea candidailor rmai nerepartizai dup concursul organizat la nivelul unitilor/consoriilor colare ori prin

  asocieri temporare de uniti de nvmnt la nivel local/judeean, n edin publicorganizatlanivelul inspectoratului colar;n) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal didactic calificat prin plata cu ora;o) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care aparpe parcursul anului colar, conform reglementrilor

  emise de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului.(2) Prevederile prezentei Metodologii se aplic att unitilor de nvmnt preuniversitar de stat, ct i unitilor de nvmnt

  preuniversitar particular acreditate sau autorizate care solicitocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n etapele demobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar prevzute la alin. (1), cu condiia publicrii acestora n perioadelestabilite n Calendarul mobilitii personalului didactic din nvmntulpreuniversitar pentru anul colar 2013-2014, prevzut n anexanr.19, denumit n continuare Calendar. La propunerea unitilor de nvmnt particular, cadrele didactice, participante la aceste etape,

  pot ocupa i posturi didactice/catedre vacante/rezervate n aceste uniti de nvmnt,cu avizul unitiide nvmntsau fr nici orestricie, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.

  Art. 5 Eliberarea din funcie a personalului didactic angajat n uniti de nvmnt preuniversitar de stat se dispune de ctredirectorul unitii, cu aprobarea consiliului de administraie al unitii de nvmnt, iar la unitile de nvmnt preuniversitar

  particulare de ctre persoana juridic angajatoare,la ncetarea de drept a contractului individual de munc, prin acordul prilor, lasolicitarea cadrului didactic, prin demisie, conform prevederilor art. 55 lit. a) i b), art.56 i art. 81din Legea nr. 53/2003Codul

  muncii, republicatcu modificrile i completrile ulterioare sau ca efect al aplicriisanciunii disciplinare, n temeiul prevederilor art.280 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.

  Capitolul II

  Constituirea, ncadrarea i vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unitile de nvmnt preuniversitar/consoriicolare, ca urmare a aplicrii planurilor-cadru de nvmnt

  Art. 6 (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor din nvmntul preuniversitar se realizeaz pe baza normativelor nvigoare privind formaiunile de studiu, aplanurilor de colarizare propuse de unitile de nvmnt, dup consultarea autoritiloradministraiei publice locale i a operatorilor economici i a planurilor-cadru de nvmnt aflate n vigoare, aprobate prin ordin alministrului, educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, n concordan cu norma didactic de predare-nvare-evaluare stabilit

  conform art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.(2) n nvmntul preuniversitar, formaiunile de studiu se organizeaz conformprevederilor legale i actelor normative carereglementeazfuncionarea nvmntului cu predare simultan sau organizarea activitii pe grupe pentru predarea limbilor strine laclasele bilingve, la pregtirea-instruirea practic, precum i la activitile desfurate n cluburile sportive colare, n palate i cluburilecopiilor/Palatul Naional al Copiilor. n cazuri excepionale, bine motivate, formaiunile de precolari dingrupa mare sau de elevi potfunciona subefectivul minim, cu aprobarea inspectoratelor colare, cu ncadrarea nbugetul alocat i n numrul maxim de posturiaprobat pentru nvmntul preuniversitar la nivelul judeului/municipiului Bucureti.

  Art. 7 Activitatea personalului didactic din unitile de nvmnt se stabileteconform art. 262 alin. (1) - (2) din Legea nr.1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.

  Art. 8 (1) Norma didactic a personalului didactic din unitile de nvmnt de predare-nvare, de instruire practic ideevaluare curent a precolarilor i a elevilor n clas, se constituie, n baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedr, conform art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare icuprinde ore prevzute n planul denvmnt la disciplinele corespunztoare specializrii sau specializrilor nscrise pe diploma/diplomele de licensau de absolvire, pediploma/diplomele de absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat, pe diploma/certificatul de absolvire a unor programe de

  conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice sau pediploma/diplomele/certificatul/certificatele de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puin un an i jumtate,

 • 7/22/2019 Metodologia de Mobilitate Personal 2013 2014 OMECTS 6239 2012

  3/84

  3

  aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studiipostuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat n profilul postului oripe certificatul de absolvire a unui modul deminimum 90 de credite transferabile care atest obinerea de competene de predare a unei discipline din domeniul fundamentalaferentdomeniului de specializare nscris pe diplomsau ore conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedr.Diplomele dedoctor i certificatele de absolvire a cursurilor de perfecionare postuniversitare nu se iau n considerare la stabilirea normei didactice.

  (2) n baza prevederilor art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, la ocupareaposturilor didactice/catedrelor, precum i la constituirea normei didactice de predare-nvare-evaluare, pentru absolveniinvmntului superior se iau n considerare i:

  a) programele de conversie care asigur dobndirea de noi competene pentru noi specializri i/sau ocuparea de noi funciididactice altele dect cele ocupate n baza formrii iniiale;

  b) studiile universitare de masterat, care au minimum 90 de credite transferabile, n profilul postului, finalizate cu diplomobinut ulterior finalizrii cu diplom a studiilor universitare de lung durat;

  c) studiile universitare de masterat, care au minimum 90 de credite transferabile, n profilul postului, finalizate cu diplom obinut ulterior finalizrii cudiploma studiiloruniversitare de licen i masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedrede nivel liceal/postliceal.

  (3) Prin excepie, dac norma didactic de predare-nvare-evaluare a cadrelor didactice titulare i a celor angajate cu contractindividual pe perioad determinat din nvmntul gimnazial nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) i art. 262 alin. (3)din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, aceastapoate fi constituit din 2/3 din ore de la specializarea sauspecializrile de bazi completat cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin adugarea de ore conform prevederilorart. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. n nvmntul gimnazial din mediul rural norma

  didactic de predare-nvare-evaluare a cadrelor didactice titulare i a celor angajate cu contract individual pe perioad determinat sepoate constitui din 1/2 din ore de la specialitatea sau specialitile de baz i completat cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la alin.(2) ori prin adugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.

  (4) Activitatea i norma didactic pentru personalul didactic din centre, cabinete colare i intercolare de asistenpsihopedagogic, precum i din centre logopedice se constituie conform Regulamentului privind organizarea i funcionarea centrelorjudeene/al municipiului Bucureti de resurse i asisten educaional, aprobat prin ordin al ministrului, educaiei, cercetrii, tineretuluii sportului. Profesorii consilieri din cabinetele colare/intercolare de asisten psihopedagogic au obligaia de a efectua minimum 4ore de predare n specialitate, n acord cu planul-cadru, cu respectarea normei sptmnale de 40 de ore.

  (5) Activitatea i norma didacticpentru personalul didactic din Casa Corpului Didactic sunt reglementate de Regulamentul deorganizare i funcionare a caselor corpului didactic, aprobat prin ordin al ministrului, educaiei, cercetrii, tineretului i sportului.

  (6) Norma didactic de predare-nvare-evaluare a personalului didactic din cluburile sportive colare: profesor, antrenor,

  profesor-antrenor este de 18 ore pe sptmn i se constituie conform Regulamentului privind organizarea i funcionarea unitilor denvmnt cu program sportiv suplimentar, aprobat prin ordin al ministrului, educaiei, cercetrii, tineretuluii sportului.(7) Pe posturile didactice/catedrele din palatele i cluburile copiilor i elevilor/Palatul Naional al Copiilor se ncadreaz:

  nvtori, antrenori, maitri-instructori, institutori i profesori cu specializri n profilul postului.Norma didactic de predare-nvare-evaluare a personalului didactic din palatele i cluburile copiilor i elevilor/Palatul Naional al Copiilor se stabilete nfuncie de nivelulstudiilor, dup cum urmeaz:

  a) 24 de ore pe sptmn pentru absolvenii studiilor medii, postliceale sau colilor de maitri cu diplom de absolvire nprofilul postului, cu salarizarea corespunztoare nivelului de studii medii/postliceale, nvtor, maistru-instructor, antrenor;

  b) 24 de ore pe sptmn pentru nvtori i maitri-instructori, absolveniai studiilor medii, postliceale sau colilor de maitricu diplom de absolvire n profilul postului i cu diplom de absolvire sau de licen ai nvmntului superior ntr-un alt domeniu, cusalarizarea corespunztoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de lung sau scurt durat;

  c) 18 ore pe sptmn pentru absolvenii colegiilor universitare de institutori cu diplom de absolvire n profilul postului , cusalarizarea corespunztoare de nivelului de studii de institutor cu studii superioare de scurt durat;d) 18 ore pe sptmn pentru absolvenii colegiilor universitare de antrenori cu diplom de absolvire n profilul postului,

  ncadrai n funcia didactic de antrenorisalarizarea corespunztoare funciei;e) 18 ore pe sptmn pentru absolvenii nvmntului superior cu diplom de absolvire sau de licen n profilul postului, cu

  salarizarea corespunztoare nivelului de studii profesor cu studii superioare de scurt durat sau studii superioare de lung durat.(8) Schimbarea profilului unui post pentru care exist autorizare/acreditare din cluburile sportive colare, precum i din palatele

  i cluburile copiilor i elevilor/ Palatul Naional al Copiilor, se realizeaz de ctre consiliul de administraie al unitii de nvmnt,conform art. 93 din Legea educaiei nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. nfiinarea de noi profiluri se realizeaznumaicu acordul conducerii inspectoratului colar judeean/al municipiului Bucureti, respectiv cu acordul Ministerului Educaiei, Cercetrii,Tineretului i Sportului pentru Palatul Naional al Copiilor, de regul n perioada ntocmirii proiectului planului de colarizare.

  (9) Pentru profesorii documentariti, activitatea i norma didactic se stabilesc potrivit Regulamentului de organizare ifuncionare a bibliotecilor colare i a centrelor de documentare i informare, aprobat prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii,tineretului i sportului.

  (10) Norma didactic a personalului didactic din serviciile specializate aflate n subordinea direciilor judeene de asistensocial i protecia copilului, transferat conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 26/1997 privind protecia copilului aflat n

 • 7/22/2019 Metodologia de Mobilitate Personal 2013 2014 OMECTS 6239 2012

  4/84

  4

  dificultate, aprobat cu modificri prin Legea nr. 108/1998, este de 25 de ore pe sptmn, n raport cu care se stabilesc drepturilesalariale. Personalul didactic din serviciile specializate aflate n subordinea direciilor judeene de asisten social i protecia copilului,transferat conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 26/1997 privind protecia copilului aflat n dificultate, aprobat cu modificri

  prin Legea nr. 108/1998, beneficiaz de toate drepturile personalului didactic prevzute n Legea nr. 1/2011 cu modificrile icompletrile ulterioare.

  Art. 9 (1) Posturile didactice de educator-puericultor pot fi ocupate de absolvenii cu diplom ai liceului pedagogic, ai coliipostliceale pedagogice, ai unei coli echivalente sau studii superioare, n profilul postului, n conformitate cu Centralizatorul privinddisciplinele de nvmnt, domeniile i specializrile, precum i probele de concurs valabile pentru ncadrarea personaluluididactic dinnvmntul preuniversitar, numit n continuare Centralizator, precum i absolvirea unui curs n domeniul psihopedagogic i metodicspecific, dovedit prin foaia matricol sau certificatde absolvire.

  (2) Posturile didactice din nvmntul precolar i primarpot fi ocupate de:a) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen cu specializarea Pedagogia nvmntului primar i

  precolar ncadrai n funcia didactic de profesor pentru nvmnt precolar, respectiv de profesor pentru nvmnt primar;b) absolveni cu diplom ai liceului pedagogic, ai colii postliceale pedagogice sau ai unor coli echivalente avnd nscrise pe

  diploma de absolvire una din specializrile educatoare, educator, nvtor, nvtoare, educatoare-nvtor, educator-nvtor,nvtor-educatoare, nvtor-educator, n concordan cu Centralizatorulori de absolveni ai colegiului universitar pedagogic cuspecializri n concordan cu Centralizatorul, care, pn la intrarea n vigoare a Legii educaiei naionale nr. 1/2011,au finalizat cudiplom de licen i studii universitare de lung durat sau ciclul I de studii universitare de licen, ncadrai n funcia didactic de

  profesor pentru nvmnt precolar, respectiv de profesor pentru nvmnt primar, conform art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 cumodificrile i completrile ulterioare;

  c) absolveni cu diplom ai liceului pedagogic, ai colii postliceale pedagogice sau ai unor coli echivalente avnd nscrisepediploma de absolvire una din specializrile educatoare, educator, nvtor, nvtoare, educatoare-nvtor, educator-nvtor,nvtor-educatoare, nvtor-educator n concordan cu Centralizatorul ori de absolveni cu diplom ai colegiului universitar

  pedagogic cu specializrin concordan cu Centralizatorul, care au finalizat cu diplomi studiiuniversitare de scurt durat i care i-au echivalat nvmntuluniversitar de scurt durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durat de 3ani, cu ciclul I de studii universitare de licen, conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare,

  pentru funciade profesor pentru nvmnt precolar, respectiv de profesor pentru nvmnt primar;d) absolveni cu diplom ai colegiului universitar pedagogic cu specializri n concordan cu Centralizatorul, care i-au

  echivalat nvmntuluniversitar realizat prin colegiul universitar pedagogic, cu ciclul I de studii universitare de licen, conform art.149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrileulterioare, pentru funcia de profesor pentru nvmnt precolar,respectiv de profesor pentru nvmnt primar;

  e) absolveni cu diplom ai liceului pedagogic, ai colii postliceale pedagogice sau ai unor coli echivalente avnd nscrisepediploma de absolvire una din specializrile educatoare, educator, nvtor, nvtoare, educatoare-nvtor, educator-nvtor,nvtor-educatoare, nvtor-educator, n concordan cu Centralizatorul ori de absolveni cu diplom ai colegiului universitar

  pedagogic cu specializri n concordan cuCentralizatorul care au finalizat cu diplom i studiiuniversitare de scurt durat i care nui-au echivalat nvmntul universitar de scurt durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durat de 3ani, cu ciclul I de studii universitare de licen, ncadrai n funcia didactic de institutor;

  f) absolveni cu diplom ai colegiului universitar pedagogic cu specializri n concordan cu Centralizatorul, care nu i-auechivalat nvmntul universitar realizat prin colegiul universitar pedagogic, cu ciclul I de studii universitare de licen, ncadrai nfuncia didactic de institutor;

  g) absolveni cu diplom a unei instituii de nvmnt superior i a unui curs specific ndomeniul psihopedagogic i metodicpentru nvmntul precolar, ncadrai n funcia didactic de institutor;

  h) absolveni cu diplom ai liceului pedagogic, ai colii postliceale pedagogice sau ai unor coli echivalente avnd nscrise pediploma de absolvire una din specializrile educatoare, educator, nvtor, nvtoare, educatoare-nvtor, educator-nvtor,nvtor-educatoare, nvtor-educator, n concordan cu Centralizatorul, ncadrai n funcia didactic de educatoare, respectiv denvtor.

  (3) n nvmntul precolar i primar alternativ trebuie ndeplinite, dup caz, condiiile de studii menionate la alin. (2), precumi parcurgerea i finalizarea modulului pedagogic specific alternativei educaionalecu diplom/certificat/adeverin.

  (4) Pentru a fi ncadrai n funciile didactice de profesor pentru nvmntul precolar, de profesor pentru nvmntul prima rsau de institutor, specializrile absolvenilor cu diplom ai studiilor universitare de lung sau scurt durat ori aiciclului I de studiiuniversitare de licen care au nceput studiile dup intrarea n vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituiilor dinnvmntul superior i recunoaterea diplomelor, republicat1, trebuie s se regseasc n hotrrile Guvernului privind autorizarea defuncionare provizorie sau acreditarea specializrilor din cadrul instituiilor de nvmnt superior de stat i particular, profilurile,specializrile, durata studiilor, precum i titlurile obinute de absolvenii nvmntului universitar, nomenclatorul domeniilor i alspecializrilor universitare din cadrul instituiilor de nvmnt superior de stat i particular, structurile i specializrile universitare

  1Legea nr. 88/1993, republicat, a fost abrogat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei,aprobat cu modificri prin Legea nr. 87/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.

 • 7/22/2019 Metodologia de Mobilitate Personal 2013 2014 OMECTS 6239 2012

  5/84

  5

  acreditate sau autorizate s funcioneze provizoriu din instituiile de nvmnt superior emise dup data de 17 decembrie 1993, carecuprind specializrile autorizate s funcioneze provizoriu/acreditate, precum i forma de nvmnt pentru care au fost autorizate sfuncioneze provizoriu/acreditate.Fiecare absolvent cu studii universitare, care a nceput studiile dup intrarea n vigoare a Legii nr.88/1993, republicate, trebuie tratat individual raportat la coninutul hotrrii Guvernului valabil la momentul nscrierii la facultate.

  (5) Posturile didactice/catedrele de profesor din nvmntul gimnazial, clasele V-VIII, din palatele i cluburile copiilor ielevilor, din nvmntulprofesionali la anul de completare,pot fi ocupate de:

  a) absolveni cu diplom ai studiilor universitare de lung durat cu specializri n profilul postului i cu ndeplinirea condiiilorde pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2)-(3)ori a ndeplinirii cerineiprevzute la art. 3alin. (1);

  b) absolveni cu diplom ai studiilor universitare de lung durat, care ulterior au finalizat cu diplom/certificat programe deconversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didacticeori studii postuniversitare cudurata de cel puin un an i jumtatesau cu dobndirea a cel puin 90 de credite, aprobate n acest scop de Ministerul Educaiei,Cercetrii, Tineretului i Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii

  postuniversitare de masterat, cu specializri n profilul postuluii cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute laart. 3 alin. (2)-(3) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1);

  c) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licencu specializri nprofilul postului, cu condiia deinerii aminimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea

  personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogicori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1);d) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen,care ulterior au finalizat cu diplom/certificat programe de

  conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didacticeori studii postuniversitare cudurata de cel puin un an i jumtatesau cu dobndirea a cel puin 90 de credite, aprobate n acest scop de Ministerul Educaiei,

  Cercetrii, Tineretului i Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studiipostuniversitare de masterat, cu specializri n profilul postului i cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute laart. 3 alin. (2)-(3) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1);

  e) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, cuspecializri n profilul postului, cu condiia deinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogicoferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a ndepliniriicerineiprevzute la art. 3 alin. (1);

  f) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, careulterior au finalizat cu diplom/certificatprograme de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea denoi funcii didacticeori studii postuniversitare cu durata de cel puin un an i jumtatesau cu dobndirea a cel puin 90 de credite,aprobate n acest scop de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului - studii aprofundate, studii academice

  postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializri n profilul postuluii cundeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2)-(3)ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1);g) absolveni cu diplom ai studiilor universitare de scurt durat, cu specializri n profilul postului i cu ndeplinirea condiiilor

  de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1).(6) n mod excepional, n lipsa profesorilor de specialitate, cu specializri prevzute la alin. (5), catedrele de limbi

  moderne/materne, de educaie plastic, de educaie muzical, de educaie fizic i de religiedin nvmntul gimnazial, clasele V-VIII,din nvmntul profesional i la anul de completare, pot fi ocupate pe perioad determinat, de absolveni ai colegiilor universitare deinstitutori cu a doua specializare n profilul catedrei, conform prezentei Metodologii, salarizai corespunztor funciei de institutor custudii superioare de scurt durat.

  (7) Posturile didactice/catedrele de profesor n nvmntul liceal, clasele IX-XII/XIII/XIV, precum i n nvmntulpostliceal, pot fi ocupate de absolveni cu studiile prevzute la alin. (5) lit. a), b), f), precum i de absolveni cu diplom ai ciclului I de

  studii universitare de licen urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, cu specializri n profilul postului, cucondiia deineriia minimum 60 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtireapersonalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogicori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1).

  (8) n mod excepional, n lipsaprofesorilor de specialitate, care ndeplinesc condiiile de studii prevzute la alin. (7), dupderularea etapelor de mobilitate conform Calendarului, pe catedrele din nvmntul liceal obligatoriu, clasele a IX-a i a X-a, pot fincadraipe perioad determinatabsolveni ai ciclului I de studii universitare de licencu specializri n profilul postului, cu condiiadeinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea

  personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogicori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1).(9) Catedrele de pregtire-instruire practic n nvmntul liceal, clasele IX-XII/XIII/XIV, n nvmntul profesional i la

  anul de completare,precum i n nvmntul postliceal pot fi ocupate de:a) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen cu specializri n profilul postului sau ai ciclului I de studii

  universitare de licen urmate de ciclul II de studii universitare de masterat cu specializri n profilul postului, cu condiia deinerii aminimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea

  personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogicori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1) sau aistudiilor universitare de lung duratn profilul postuluii cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3alin. (2)-(3) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1), ncadrai n funcia de profesor de instruire practici salarizarea

 • 7/22/2019 Metodologia de Mobilitate Personal 2013 2014 OMECTS 6239 2012

  6/84

  6

  corespunztoare nivelului de studii, pentru funcia de profesor cu studii superioare de lung durat;b) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen sau ai studiilor universitare de lung durat, care ulterior au

  finalizat cu diplom/certificat programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funciididactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puin un an i jumtatesau cu dobndirea a 90 de credite, aprobate n acest scop deMinisterul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitarede specializare, studii postuniversitare de masterat cu specializri n profilul postului i cu ndeplinirea condiiilor de pregtire

  psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1), ncadrai n funcia de profesor deinstruire practici salarizarea corespunztoare nivelului de studii, pentru funcia de profesor cu studii superioare de lung durat;

  c) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen, urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, careulterior au finalizat cu diplom programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noifuncii didacticeori studii postuniversitare cu durata de cel puin un an i jumtatesau cu dobndirea a 90 de credite, aprobate n acestscop de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii

  postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializri n profilul postuluii cu ndeplinirea condiiilor depregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1), ncadrai n funcia deprofesor de instruire practici salarizarea corespunztoare nivelului de studii, pentru funcia de profesor cu studii superioare de lungdurat;

  d) absolveni cu diplom ai studiilor universitare de scurt durat cu specializri n profilul postuluii cu ndeplinirea condiiilorde pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1), ncadrai n funcia de

  profesor de instruire practic i salarizarea corespunztoare nivelului de studii, pentru funcia de profesor cu studii superioare de scurtdurat;

  e) absolveni cu diplom ai colilor postliceale sau ai colilor de maitri cu specializri n profilul postului i cu ndeplinireacondiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1), ncadrai nfuncia de maistru-instructor i salarizarea corespunztoare nivelului de studii, pentru funcia de maistru - instructor.

  (10) Norma didactic de predare-nvare-evaluare, de instruire practic i de evaluare curent a elevilor n claspentru cadreledidactice, care au finalizat cu diplomstudii universitare, studiipostliceale sau coli de maitri,ncadrate pe catedre de pregtire-instruire

  practic este de 24 ore pe sptmn, respectiv de 20 ore pe sptmn n nvmntul special. Pentru a fi ncadrai n funcia didacticde profesor de instruire practic, specializrile absolvenilor cu diplom ai studiilor universitare de lung sau scurt durat ori ai ciclului Ide studii universitare de licen care au nceput studiile dup intrarea n vigoare a Legii nr. 88/1993, republicate, trebuie s respectecondiiileprevzute laalin. (4).

  (11) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din nvmntul specialpersonalul didactic trebuie sndeplineasc, dupcaz, condiiile de studii prevzute la alin. (1) - (9),precum i pregtirea psihopedagogic prevzut la art. 3 alin. (2) - (3) ori ndeplinirea

  cerinei prevzute la art. 3 alin. (1), iar pentru alte specializri, dect cele psihopedagogiceprevzute nanexa nr. 17, este necesar i unstagiu atestat de pregtire teoretic i practic n educaie special, conform art. 248 alin. (5) dinLegea nr. 1/2011 cu modificrile icompletrile ulterioare.

  (12) Posturile de profesor n centre i cabinete de asisten psihopedagogic normate la uniti de nvmnt precolar, primar,gimnazial sauprofesional pot fi ocupate de absolveni cu diplom ai nvmntului superior, conform art. 247 lit. g) din Legeanr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, cu specializri n concordancu Centralizatorul.

  (13) Posturile de profesor n centre i cabinete de asisten psihopedagogic normate la unitide nvmnt liceal, unitidenvmnt avnd clase I-XII/XIII/XIV sau clase V-XII/XIII/XIV pot fi ocupate de absolveni cu specializri n profilul postului,carendeplinesc condiiile de studiiprevzute laalin. (7) i la alin. (12).

  (14) Posturile didactice de profesor-logoped din centrele logopedice intercolare i din cabinetele colare/intercolarepot fiocupate absolveni cu diplom ai nvmntului superior, conform art. 247 lit. h) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile

  ulterioare, cu specializri n concordan cu Centralizatorul.(15) Posturile didactice/catedrele din cluburile sportive colare i din unitile de nvmntn care sunt organizate clase cuprogram sportiv pot fi ocupate de:

  a) profesori care se ncadreaz ncondiiile de studiiprevzute la alin. (5) - (8), cu specializrin domeniile educaie fizicisport/cultur fizic i sport,precum i ndeplinireacondiiei suplimentare a specializrii, n cadrul studiilor universitare, n ramura desport/disciplina sportivsolicitat;

  b) antrenori, n cluburile sportive colare, absolvenicu diplom ai unui liceu i ai unei coli de antrenori ori ai unei instituii denvmnt postliceal sau superior de profil autorizate s funcioneze provizoriu/acreditate, cu specializrin ramura de sport/disciplinasportiv solicitat iabsolvirea unui curs n domeniul psihopedagogic i metodic.

  c) profesoriantrenori, n cluburile sportive colare,care se ncadreaz n condiiile de studiiprevzute la alin. (5), cu specializrin domeniile educaie fizic i sport/cultur fizic i sport i care au dobndit specializrin ramura de sport/disciplina sportiv solicitat

  prin absolvirea unei coli de antrenori autorizate s funcionezeprovizoriu/acreditate ori a unei instituii de nvmnt postliceal sausuperior de profil autorizate s funcioneze provizoriu/acreditate.

  (16) Posturile didactice de profesor documentarist pot fi ocupate de absolveniai nvmntului superior, care sencadreaz ncondiiile de studiiprevzute la alin. (5), cu specializri n profilul postului n concordan cu Centralizatorul.

 • 7/22/2019 Metodologia de Mobilitate Personal 2013 2014 OMECTS 6239 2012

  7/84

  7

  (17) Disciplina Religie poate fi predat numai de absolveni ai nvmntului superior cu specializri n concordan cuCentralizatorul, n bazaavizului emis de cultele religioase recunoscute oficial de stat, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr.1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.

  Art. 10 Cadrele didactice calificate din nvmntul preuniversitar, care se ncadreaz n condiiile de studii prevzute la art. 8alin. (1)-(2) i art. 9, angajate cu contract individual de munc sau n regim de plata cu ora, trebuie s fac i dovada pregtirii

  psihopedagogice conform art. 3 alin. (2) - (3) ori a ndepliniriicerinei prevzute la art. 3 alin. (1).Art. 11 n unitile de nvmnt cu predare simultan normarea personalului didactic se face cu respectarea prevederilor legale

  n vigoare.Art. 12 (1) Catedrele de limbi moderne din nvmntul primar se atribuie astfel:a) profesorilor titularicare ndeplinesc condiiile de studii, conform actului de numire/transfer/repartizarepe post/catedr;

  b) profesorilor titulari care au specializri n profilul catedrei, nconcordan cu Centralizatorul;c) profesorilor pentru nvmntulprimar/institutorilor/nvtorilor de la grupa sau clasa respectiv, n cadrul activitilor

  postului, dac fac dovada calificrii prin diploma de studii ori prin certificatul de competen;d)profesorilor pentru nvmntul primar/institutorilor/nvtorilorde la altgrupsau clas, dac fac dovada calificrii prin

  diploma de studii ori prin certificatul de competen, n regim de plata cu ora.(2) n unitatea de nvmnt n care nu exist personal didactic de specialitate pentru predarea curriculum-ului de limb matern

  la nvmntul primar, consiliul de administraie al unitii de nvmnt decide, dup consultarea responsabilului comisieimetodice/de catedr de specialitate, care dintre profesorii pentru nvmnt primar/institutorii/nvtoriicunosctori ai limbii maternerespectivepot preda i la alte clase din ciclul primar, n regim de plata cu ora. Orele respective se pltesc n conformitate cu prevederilelegale n vigoare.

  (3) n unitatea de nvmnt n care nu exist personal didactic calificat pentru predarea disciplinei Religiela nvmntulprimar, consiliul de administraie al unitii de nvmnt decide, dup consultarea responsabilului comisiei metodice/catedrei despecialitate, care dintre profesorii pentru nvmnt primar/institutorii calificai i abilitai n baza protocoalelor ncheiate ntreMinisterul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului i cultele religioase recunoscute oficial de stat, pot preda Religia la clase dinciclul primar, n regim de plata cu ora. Orele respective se pltesc n conformitate cu prevederile legale n vigoare.

  (4) Disciplinele cultur civic i istoria i tradiiile minoritii maghiare este predat de absolveni cu diplom ai ciclului I destudii universitare de licen sau ciclul I de studii universitare de licen urmat de ciclul II de studii universitare de masterat, cu condiiadeinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea

  personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1)ori ai studiilor universitare de lung sau scurt durat, precum i de absolveni cu diplom/certificat ai unor programe de conversie

  profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didacticeori ai studiilor postuniversitare, cu durata de

  cel puin un an i jumtatesau cu dobndirea a 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului -studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu

  specializri n concordan cu Centralizatorul i cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2)-(3)ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1). Pentru celelalte minoriti naionale, la disciplina istoria i tradiiile minoritilornaionale se ncadreaz cu prioritate absolveni ai ciclului I de studii universitare de licen, cu condiia deinerii a minimum 30 decredite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personaluluididactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1)ori ai studiiloruniversitare de lung sau scurt durat care au nscris pe diploma de licen specializarea istorie - linia de studiu n limba matern aminoritii naionale respective i numai, n situaiiexcepionale,n lipsa acestora,pot fi ncadrai i absolveni ai ciclului I de studiiuniversitare de licen ori ai studiilor universitare de lung sau scurt durat care au nscris pe diploma deabsolvire/licen una dintrespecializrile: limba i literatura matern a minoritii naionale respective sau etnologie linia de studiu n limba matern a minoritii

  naionale respective, cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a ndeplinirii cerineiprevzute la art. 3 alin. (1).(5) Disciplinele economie, economie aplicat i educaie antreprenorial, logic, argumentare i comunicare, studii sociale,

  literatur universal, tiine i educaie artistic din nvmntul liceal intr n norma de predare a absolvenilor cu diplom ai ciclului Ide studii universitare de licen urmat de ciclul II de studii universitare de masterat, cu condiia deinerii a minimum 60 d e creditetransferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personaluluididactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1), ai studiiloruniversitare de lung durat, precum i a absolvenilor cu diplom/certificat ai unor programe de conversie profesional pentrudobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didacticeori ai studiilorpostuniversitare, cu durata de cel puin un an i

  jumtatesau cu dobndirea a 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului - studii aprofundate,studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializri nconcordan cu Centralizatorul, cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a ndepliniriicerinei prevzute la art. 3 alin. (1).Disciplina tiine poate fi predat i de absolveni ai studiilor postuniversitare de specializarePredarea integrat a tiinelor cu durata de cel puin trei semestre. Disciplinele educaie antreprenorial i economie aplicat pot fi

  predate i de absolvenii nvmntului universitar de lung durat care au nscris pe diploma de licen specializarea filosofie, cundeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1).

 • 7/22/2019 Metodologia de Mobilitate Personal 2013 2014 OMECTS 6239 2012

  8/84

  8

  (6) Cadrele didactice titulare care au finalizat cu diplom studii universitare de lung durat, care au nscris pe diploma delicen specializarea filosofie, aflate n imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore n specialitate, conform actului denumire/transfer/repartizare, i pot constitui/completa norma didactic i cu ore de sociologie, psihologie sau economie, cu condiia s fiavut n ncadrare, n anii ulteriori titularizrii, ore la aceste discipline. Cadrele didactice titulare pe catedre sociologie sau sociologie-studii sociale aflate n imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore n specialitate, conform actului de numire/transfer, i potconstitui/completa norma didactic i cu ore de filosofie, psihologie sau logic, argumentare i comunicare. Cadrele didactice titulare pecatedre psihologie sau psihologie-studii sociale aflate n imposibilitatea constituirii catedrelor ore n specialitate, conform actului denumire/transfer, i pot constitui/completa norma didactic i cu ore de filosofie, sociologie sau logic, argumentare i comunicare.

  Art. 13 (1) La clasele cu predare bilingv, limbile moderne se predau pe grupe.(2) La clasele cu predare intensiv, limbile moderne i informatica se predau, de regul, pe grupe, cu condiia ncadrrii n

  bugetul alocat innumrulmaxim de norme/posturi aprobat la nivelul inspectoratului colar.Art. 14 (1) Personalul didactic titular pe un post/catedr de corepetitor/acompaniament din liceele vocaionale, din unitile cu

  nvmnt integrat i suplimentar de artori dinpalatele i cluburile copiilor i elevilor/Palatul Naional al Copiilor rmne ncadrat capersonal didactic titular, n conformitate cu actul de numire/transfer/repartizarepe post/catedr, n aceeai unitate de nvmnt ibeneficiaz de toate drepturile legale prevzute pentrupersonalul didactic titular n sistemul de nvmnt preuniversitar.

  Art. 15 (1) Orele de educaie tehnologic la clasele V-VIII se desfoar pe clase. Catedrele de educaie tehnologic la clasele V-VIII pot fi ocupate de:

  a) absolveni cu diplom ai nvmntului superior cu specializarea educaie tehnologic, n concordan cu Centralizatorul.b) profesori titulari cu specializri n profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, n concordan cu actul de

  numire/transfer/repartizare pe post/catedr.(2) Absolvenii cu diplom ai nvmntului superior cu specializarea n profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, care nu

  sunt titulari, pot fi ncadrai pe catedrele de educaie tehnologic, pe perioad determinat, cu ndeplinirea condiiilor de pregtirepsihopedagogic prevzute la art. 3.

  Art. 16 (1) ncadrarea cadrelor didactice pe catedrele de pregtire-instruire practic se realizeaz n funcie de modul deorganizare a acestei activiti pe niveluri de nvmnt, cu respectarea prevederilorart. 9 alin. (9) - (10). Pregtirea-instruirea practic seefectueaz pe clase la ageni economici sau pe clase/grupe constituite n condiiile legii, n atelierele proprii, n funciede resurselemateriale existente i de prevederile din conveniile/protocoalele de parteneriat ncheiate ntre unitile de nvmnt i ageniieconomici, cu ncadrarea n numrul de posturi didactice aprobat la nivelul inspectoratului colar.

  (2) n unitile de nvmnt preuniversitar n care se organizeaz stagii de pregtire practic pentru dobndirea calificriiprofesionale de nivel 2, ncadrarea cadrelor didactice care realizeaz pregtirea/instruirea practic se face n funcie de specializareaacestora i prevederile planului de nvmnt. Orele de laborator tehnologic i de instruire practic predate n cadrul stagiilor de

  pregtire practic pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2 sunt incluse n norma didactic sau n plata cu ora, dup caz. Peparcursul unui an colar, un cadru didactic poate avea n ncadrare cel mult o clasde elevi care efectueaz stagiul de pregtire practicpentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2.n structura catedrelor de discipline tehnologice i de pregtire/instruire practicvacante pentru angajare pe perioad nedeterminat/transfer pentru restrngere de activitate/pretransfernu se includ ore normate laclasele/grupele de elevi care efectueaz stagii de pregtire practic pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2. Orele vacante delaborator tehnologic i de instruire practic din cadrul stagiilor de pregtire practic pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2se ocup numai pe perioad determinat.

  (3) Catedrele de pregtire/instruire practic din domeniul Transporturi/Conducerea autovehiculelor pot fi ocupate deabsolveni ai nvmntului superior/postliceal, cu avizul Inspectoratului General al Poliiei (IGP)/Autoritii Rutiere Romne (ARR),avnd oricare din specializrile care le confer dreptul de a ocupa catedre de pregtire/instruire practic, n concordan cuCentralizatorul.

  Art. 17 (1) Posturile didactice/catedrele din nvmntul special pot fi ocupate de absolveni ai nvmntuluimediu/postliceal/superior cu specializri n concordan cu Centralizatorulcare ndeplinesc i condiia prevzutla art. 9 alin. (11) .(2) Pentru clasele/grupele/unitile de nvmnt special n care se utilizeaz curriculum-ul colii de mas sau curriculum-ul

  colii de mas adaptat, posturile didactice/catedrele se constituie pe discipline, conform planurilor - cadru n vigoarei se ocup curespectarea prevederilor art. 8, art. 9 alin. (1) - (5), alin. (7), alin. (9) - (10), alin. (17), art. 10, art. 12 iart. 14 - 16.

  (3) Posturile de profesor preparator (nevztor) din nvmntul specialpot fi ocupate depot fi ocupate de profesori nevztoricare ndeplinesc condiiile de studii prevzute la art. 9 alin. (5) sau la art. 9 alin. (7) i condiia prevzut la9 alin. (11) pentru gimnaziu,respectiv condiiile de studii prevzute la art. 9 alin. (7) i condiia prevzut la art. 9 alin. (11) pentru liceu.

  (4) n mod excepional, n lipsa absolvenilor care ndeplinesc condiiile prevzute la alin. (3), posturile de profesor preparator(nevztor) din nvmntul special liceal obligatoriu pot fi ocupatepe perioad determinat de profesori nevztori, absolveni cudiplom ai studiilor universitare de licen, care ndeplinesc i condiiaprevzutla art. 9 alin. (11), cu condiia deinerii a minimum 30de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personaluluididactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.

  (5) n situaia n care nu exist nici un candidat nevztor, postul de profesor preparator (nevztor) poate fi ocupat pe perioaddeterminat i de alte cadre didactice care ndeplinesc condiiile de studii prevzute la alin. (3) - (4).

 • 7/22/2019 Metodologia de Mobilitate Personal 2013 2014 OMECTS 6239 2012

  9/84

  9

  (7) Disciplinele din aria curricular tehnologiila clasele V-VIII din nvmntul special, activitile de pre-profesionalizare ipregtirea-instruirea practic n nvmntul special pot fi desfurate de cadrele didactice care ndeplinesc condiiile prevzute la art. 9alin. (9) coroborate cu prevederile art. 9 alin. (11).

  (8) Cadrele didactice titulare n nvmntul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin, de profesor psihopedagogiespecial pentru o catedr de educaie special, de profesor-psihopedagog, de profesor-psiholog colar, de profesor-logoped sau de

  profesor de psihodiagnoz care nu au specializri n concordan cu Centralizatorul, au obligaia de a urma programe de conversieprofesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice, studii universitare sau postuniversitare cudurata de cel puin un an i jumtate, aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului - studii aprofundate, studiiacademice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializri n: psihopedagogie special, psihologie,pedagogie oristudii universitare de masterat n domeniile psihologie sau tiinele educaiei, n concordan cu Centralizatorul pentru nvmntspecial.

  (9) n mod excepional, n lipsapersonalului didactic de specialitate cu studii conform alin. (1) sau alin. (2), dup derulareaetapelor de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, conform Calendarului, n nvmntul special pot fincadrai pe perioad determinat:

  a)absolveniai nvmntului superior care au nscris pe diplom specializrile limba romn sau limba i literatura romnpeposturi de profesor-psihopedagog, de profesor-psiholog colar, de profesor-logoped sau de profesor de psihodiagnoz;

  b)oricare din absolvenii instituiilor de nvmnt superior, cu specializri dobndite n cadrul ciclului II de studii universitarede masterat, cu condiia deinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit dedepartamentele pentru pregtirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau n cadrulnvmntului universitar de lung durat, care ndeplinesc i condiiaprevzutla art. 9 alin. (11), pe posturile de profesor itinerant ide sprijin de nivel liceal;

  c) oricare din absolvenii instituiilor de nvmnt superior, care ndeplinesc i condiia prevzut la art. 9 alin. (11), cu excepiaabsolvenilor colegiilor universitare de institutori, pe posturile de profesor itinerant i de sprijin de nivel profesional, gimnazial, primarsau precolar, precum i pe posturile de profesor de psihopedagogie special pentru o catedr de educaie special de laclasele/grupele/unitile de nvmnt special care colarizeaz copii/elevi/tineri cu deficienegrave, severe, profunde sau asociate oricu deficiene moderate sau uoare, pentru activitile de predare n nvmntul special primar sau gimnazialpentru elevi cu deficienesenzoriale, precum i pentru colarizarea la domiciliu aelevilor/tinerilor cu dizabiliti nedeplasabili.

  (10) Cadrele didactice titulare n nvmntul special, care nu ndeplinesc condiia prevzut la art. 9 alin. (11), au obligaia ca,n termen de cel mult un an de la intrarea n vigoare a prezentei Metodologii, s finalizeze un stagiu atestat de pregtire teoretic i

  practic n educaie special.Art. 18 (1) Activitile specifice funciei de diriginte se organizeaz i se desfoar la toate clasele i formele de nvmnt din

  nvmntul preuniversitar, n conformitate cu precizrile Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului.(2) Indemnizaia pentru activitatea de dirigeniesau consiliere i orientare vocaionalse acord, conform reglementrilor nvigoare, la toate formele de nvmnt. La forma de nvmnt cu frecven redusindemnizaia pentru activitatea de dirigeniesauconsiliere i orientare vocaional, conform prevederilor legale n vigoare, se acord numai pentru lunile n care se organizeaz sesiunilede predare-evaluare.

  (3) Personalul didactic de conducere, de ndrumare i control nu poate ndeplini funcia de diriginte i nu poate efectua ore deconsiliere i orientare vocaional i nici ore de dirigenie. n situaii excepionale, cnd la nivelul unei uniti de nvmnt nu existsuficiente cadre didactice calificate titulare sau angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat, personalul didactic deconducere poate ndeplini i funcia de diriginte, cu aprobarea consiliului de administraie al unitii de nvmnt.

  Art. 19 (1) n situaiile fuziunii prin absorbie a unitilor de nvmnt, a divizrii pariale sau totale a unei uniti de nvmnt,a fuziunii prin contopire a dou uniti de nvmnt, a desfiinrii unei uniti colare selecia cadrelor didactice i a directorilor se face

  prin evaluare de ctre o comisie numit de inspectoratul colar format din inspectori colari i/sau cadre didactice care nu funcioneazn unitile de nvmnt aflate ntr-una dintre aceste situaii.(2) Ca urmare a restructurrii reelei colare, a situaiilor prevzute la alin. (1), a transformrii unor uniti de nvmnt n uniti

  de alt nivel i a schimbrii denumirii unitilor de nvmnt, inspectoratele colare revizuiesc deciziile de restructurarea reelei colarei,n baza acestora i a art. 95 alin. (1) lit. n) din Legea nr.1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, emit noi documente denumire pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbri.

  (3) Pentru cadrele didactice titulare numite/transferate pe nivel gimnazial/coala de arte i meserii n uniti cu clase V-XII/XIII/XIV sau I-XII/XIII/XIV, care ndeplinesc condiiile prevzute la art. 9 alin. (7), respectiv la art. 9 alin. (9) , la solicitareaacestora, inspectoratele colare,n baza acestora emit noi documente de numire n care se precizeaz nivelul cel mai nalt de nvmntal unitii, n funcie de postul/catedra ocupat().

  (4) Pentru cadrele didactice titulare care i-au ntregit norma didactic, precum i pentru cadrele didactice titularizate n baza art.253 din Legea nr.1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, ncepnd cu 1 septembrie 2012, inspectoratele colare emit noidocumente de numire.

  Art. 20 (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor i ncadrarea cadrelor didactice pe posturi didactice/catedre nnvmntul preuniversitar se realizeaz, asigurndu-se cu prioritate, continuitatea activitii didactice de predare la aceleai clase saugrupe de elevi.

 • 7/22/2019 Metodologia de Mobilitate Personal 2013 2014 OMECTS 6239 2012

  10/84

  10

  (2) Continuitatea activitii didactice de predare la aceleaiclase sau grupe de elevi poate fi ntrerupt ca urmare aparticipriicadrului didactic la etapele de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, n situaia rezervrii/degrevrii postuluididactic/catedrei sau la ncetarea de drept a contractului individual de munc, potrivitlegii, precum i n alte situaii speciale aprobate deconsiliul de administraie al unitii de nvmnt.

  Art. 21 (1) La nivelul unitilor de nvmnt preuniversitar, ncadrarea la clase sau grupe de elevi/precolari,a personaluluididactic titular, se realizeazprin decizie a directorului unitii de nvmnt, n baza documentelor de numire/transfer/repartizare, curespectarea prevederilor art. 8, art. 9 alin. (1) - (5), alin. (7), alin. (9) - (17), art. 10, art. 12, art. 14 - (17) i a principiului privindcontinuitatea activitii didactice de predare la aceleai clase sau grupe de elevi/precolari, dup discutarea i analizarea proiectului dencadrare cu personal didactic n consiliul profesoralal unitii de nvmnt i aprobarea acestuia de ctre consiliul de administraie alunitii de nvmnt.

  (2) Repartizarea cadrelor didactice la structurile unitii de nvmnt cu personalitate juridic se face prin decizie a directoruluiunitiide nvmnt, dup discutarea i analizarea proiectului de ncadrare cu personal didactic n consiliul profesoral al unitii denvmnt, n baza hotrriiconsiliului de administraie al unitii de nvmnt.

  (3) n situaia n care un post didactic dintr-o structur sau din unitatea de nvmnt cu personalitate juridic, dup aplicareaprincipiului continuitii activitii didactice de predare la aceleai clase sau grupe de elevi, este solicitat de dou sau mai multe cadredidactice titulare de aceeai specialitate, pentru departajare se aplic criteriile i punctajele pentru evaluarea personalului didactic

  prevzute n anexa nr. 2. Dac rezultatul evalurii obiective nu conduce la departajare, se aplic, n ordine, criteriile socioumanitare nbaza documentelor justificative.

  (4) Dup ncadrarea titularilor, conform alin. (1) - (3), se ncadreazdup aceeai procedur, cadrele didactice care nu audobndit definitivarea n nvmnt, cu o vechime la catedr mai mic de 7 ani, repartizate pe posturi didactice/catedre vacante

  publicate pentru angajare nedeterminat, ncepnd cu 1 septembrie 2012, pentru care se poate asigura cel puin jumtate de normdidactic de predare-evaluare-nvare, conform deciziei de repartizare pe post/catedr.

  Art. 22 Cadrelor didactice titulare aflate n situaiile prevzute laart. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea nr. 1/2011 cumodificrile i completrile ulterioare,precum i cadrelor didactice titulare detaate, li se rezerv posturile didactice/catedrele.

  Art. 23 Cadrele didactice care ndeplinesc condiiile legale de pensionarepot fi pensionate, de regul, la data ncheierii anuluicolar.Cadrele didactice care ndeplinesc condiiile legale de pensionare beneficiaz de acest drepti pe parcursul anului colar, lasolicitarea acestora. Personalul de conducere, ndrumarei control, care ndeplinete condiiile legale de pensionare, revine la postuldidactic/catedra pe care este titular.

  Art. 24 (1) n perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor i de ncadrare a personalului didactic titular, cadreledidactice titulare n dou sau mai multe uniti de nvmnt sau pe dou sau mai multe specializri pot formula cereri de ntregire anormei didactice de predare-nvare-evaluare ntr-o unitate de nvmnt/specializare, conform specializrii/specializrilor de pe

  diploma/diplomele de studii, innd seama de prevederile art. 263 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrileulterioare, de prevederile prezentei Metodologii ide prevederile Centralizatorului.

  (2) Cererile de ntregire a normei didactice de predare-nvare-evaluare se soluioneaz de ctre consiliul/consiliile deadministraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt la care cadrele didactice solicit ntregirea. n baza aprobrii cererii, formulate decadrul didactic, de ctreconsiliul/consiliile de administraie al unitii/unitilor de nvmnt, directorul/directorii unitii/unitilor denvmnt se adreseaz inspectoratului colarpentru emiterea deciziei de ntregire a normei didactice de predare-nvare-evaluare ntr-o unitate de nvmnt/specializare. Hotrrea consiliului de administraie al unitii de nvmnt este definitiv i poate fi atacatnumai la instana de contencios administrativ, contestaia reprezentnd plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legeacontenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificrile i completrile ulterioare.

  (3) n baza deciziei semnate de inspectorul colar general, directorul/directorii unitii/unitilor de nvmnt ncheie actuladiional la contractul individual de munc al cadrului didactic care a solicitat ntregirea normei didactice.

  Art. 25 (1) Cadrul didactic titular pentru care nu se poate constitui norma didactic complet de predare-nvare-evaluare nspecialitate, n conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedr, darpentru care se poate constitui cel puinjumtate de norm didactic de predare-nvare-evaluare n baza actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedrsau pentru carese poate constitui cel puin jumtate denorm didactic de predare-nvare-evaluare n specialitate, din disciplinele prevzute ndocumentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedr, la nivelul consoriului colar din care face parte unitatea de nvmnt,seafl n situaia de completare a normei didactice.

  (2) Cadrul didactic titularpentru care nu se poate constitui cel puin jumtate de norm didactic de predare-nvare-evaluare nspecialitate, n conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedr sau pentru care postul/norma didactic nusemai ncadreaz n sistemul de normare privind efectivele de precolari i elevi prevzute de lege, se afl n situaia de restrngere deactivitate.

  (3) n cazul apariiei situaiilor de reducere de activitate a personalului didactic titular la nivelul unei uniti de nvmnt, decompletare a normei didactice sau de restrngere de activitate, situaiicare vizeaz dou sau mai multe cadre didactice titulare la aceeaispecialitate, se renun, n ordine, la:

  a) activitatea prestat de personalul didactic titular care a obinut consecutiv calificativul nesatisfctor la evalurile anuale dinultimii doi ani colari ncheiai;

  b) activitatea prestat de personalul didactic titular sancionat disciplinar n anul colar curent sau n ultimii doi ani colari

 • 7/22/2019 Metodologia de Mobilitate Personal 2013 2014 OMECTS 6239 2012

  11/84

  11

  ncheiai;c) activitatea prestat de personalul didactic n regim de plata cu ora;d) activitatea prestat de personalul didactic care ndeplinete condiiile legale de pensionare, lund n calcul limita de vrst i

  stagiul de cotizare;

  e) activitatea desfurat de personalul didactic n baza unui contract individual de munc pe perioad determinat;f) activitatea prestat de personalul didactic titular care solicit plecarea din unitate pe motivul reducerii activitii; n cazul n

  care dou sau mai multe persoane de aceeai specialitate solicit plecarea din unitatea de nvmnt, pleacpersoana care ntrunetepunctajul cel mai mare/media cea maren urma evalurii;

  g) activitatea prestat de personalul didactic titular ale crui specializri dobndite prin studii nu sunt n concordan cu postuldidactic ocupat/catedra ocupat, conform Centralizatorului;

  h) activitatea prestat de cadrele didactice titulare care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata decel puin un an i jumtate, aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului - studii aprofundate, studii academice

  postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu una din specializrile: psihopedagogiespecial, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie social, pedagogie special, psihosociologie, filosofie-istorie (absolveni ai

  promoiilor 1978-1994) - n concordan cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat n domeniile psihologie sau tiineleeducaiei, n concordan cu Centralizatorul pentru nvmntul special, n situaia reducerii numrului de ore la catedrele dinnvmntul special;

  i) activitatea prestat de personalul didactic titular ale crui studii nu sunt n concordan cu nivelul cel mai nalt al unitii denvmnt corespunztor postului didactic ocupat;

  j) activitatea prestat de personalul didactic titular care nu deine avizele i atestatele necesare ocuprii postului didactic,conform prezentei Metodologii;

  k) activitatea prestat de personalul didactic titular numit/transferat/repartizat n mai multe uniti de nvmnt preuniversitarsau pe mai multe specializri, n cazul n care la nivelul uneia dintre unitide nvmnt/specializri se constat diminuarea numruluide ore;

  l) activitatea prestat de personalul didactic titular de la clasele/grupele cu predare intensiv/bilingv sau n limbile minoritilornaionale care nu a absolvit studiile n limba n care se face predarea, n situaia reducerii numrului de ore la aceste clase/grupe.

  (4) Dacreducerea de activitate, care vizeaz dou sau mai multe persoane titulare de aceeai specialitate lanivelul unei unitide nvmnt, nu se soluioneaz prin aplicarea prevederilor alin. (3), desemnarea cadrelor didactice titulare pentru care se completeaznorma didactic se realizeaz prin evaluare obiectiv, n perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor i de ncadrare a

  personalului didactic titular, conform criteriilorprevzute nanexa nr. 2.(5) Cadrele didactice titulare desemnate pentru completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare, precum i cadrele

  didactice prevzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactic de predare-nvare-evaluare incomplet,pot solicita, la cerere, n perioada deconstituire a posturilor didactice/catedrelor i de ncadrare a personalului didactic titular, completarea normei, pentru un an colar, lanivelul unitilor de nvmnt sau la nivelul consoriilor colare, n situaia n care unitile de nvmnt fac parte din consoriicolare, dup cum urmeaz:

  a) cu ore n specialitate vacante/rezervate existente la alt/alte discipline n unitatea/unitile de nvmnt/consoriul colarncare sunt titulare, pe care cadrele didactice au dreptul s le predea conform studiilor finalizate cu diplom, n concordan cu prevederile

  prezentei Metodologii i prevederile Centralizatorului;b) cu alte ore vacante/rezervate existente la alt/alte discipline n unitatea/unitile de nvmnt/consoriul colarn care sunt

  titulare, din aceeai arie curricular, altele dect cele corespunztoare specializrii/specializrilor de pe diplom/diplome, cuprinse nplanurile de nvmnt, pn la 1/3 de norm, cu meninerea drepturilor salariale, n nvmntul gimnazial din mediul urban,conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare;

  c) cu alte ore vacante/rezervate existente la alt/alte discipline n unitatea/unitile de nvmnt/consoriul colarn care sunttitulare, din aceeai arie curricular, altele dect cele corespunztoare specializrii/specializrilor de pe diplom/diplome, cuprinse nplanurile de nvmnt, pn la 1/2 de norm, cu meninerea drepturilor salariale, n nvmntul gimnazial din mediul rural, conformart. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare;

  d) cu alte ore vacante/rezervate existente la alt/alte discipline n unitatea/unitile de nvmnt/consoriul colarn care sunttitulare, dect cele corespunztoare specializrii/specializrilor de pe diplom/diplome, cuprinse n planurile de nvmnt, pn la 1/2de norm, cu meninerea drepturilor salariale, n nvmntul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr.1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare;

  e) prin adugarea de ore din activiti de educaie, complementare procesului de nvmnt: mentorat, coal dup coal,nvare pe tot parcursul vieii, n unitatea/unitile de nvmnt/consoriul colar n care sunt titulare, conform art. 263 alin. (3) dinLegea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.

  (6) Cererile de completare a normei didactice de predare-nvare-evaluare se analizeaz de ctre consiliul/consiliile deadministraie ale unitii/unitilor de nvmnt la care cadrele didactice sunt titulare/angajate. n baza aprobrii cererii, formulate decadrul didactic, de ctre consiliul/consiliile de administraie al unitii/unitilor de nvmnt, directorul/directorii unitii/unitilor denvmnt se adreseaz inspectoratului colar pentru emiterea deciziei de completare a normei didactice de predare-nvare-evaluarentr-o unitate de nvmnt/specializare. n mediul rural completarea normei didactice pentru cadrele didactice titulare, conform

 • 7/22/2019 Metodologia de Mobilitate Personal 2013 2014 OMECTS 6239 2012

  12/84

  12

  specializrii/specializrilor de pe diplom/diplome, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an colar ori pe duratnedeterminat, fapt consemnat n decizia de completare a normei didactice. Dup emiterea deciziei inspectorului colar genera l decompletare a normei didactice, directorul/directorii unitii/unitilor de nvmnt la care cadrul didactic este titular ncheie cu acestaactul adiional la contractul de munc.

  (7) n situaia n care cererea de completare a normei didactice de predare-nvare-evaluare este respins de ctreconsiliul/consiliile de administraie al unitii/unitilor de nvmnt, cadrul didactic particip la edina public de repartizareorganizat la nivelul inspectoratului colar.Hotrrea consiliului de administraie al unitii de nvmnt este definitiv i poate fiatacat numai la instana de contencios administrativ, contestaia reprezentnd plngerea prealabil reglementat deart. 7 din Legea nr.554/2004cu modificrile i completrile ulterioare.

  Art. 26 (1) Dac restrngerea de activitate, care vizeaz dou sau mai multe persoane titulare de aceeai specialitate la nivelulunei uniti de nvmnt, nu se soluioneaz prin aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3), desemnarea cadrelor didactice titulare careintrn restrngere de activitate se realizeaz n perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor i de ncadrare a personaluluididactic titular, prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectiv conform criteriilor prevzute n anexa nr. 2. n unitile denvmnt n care se nregistreaz restrngeri de activitate la catedrele de informatic, de tehnologia informaiei i a comunicaiilor saude tehnologii asistate de calculator, iar cadrele didactice titulare pe aceste catedre ndeplinesc condiiile de ocupare att a catedrelor detehnologii asistate de calculator, de tehnologia informaiei i a comunicaiilor, ct i de informatic, pentru stabilirea cadrelor didacticecare intr n restrngere de activitate, evaluarea se realizeaz global la nivelul tuturor catedrelor de informatic, de tehnologia informaieii a comunicaiilor i tehnologii asistate de calculator, dup aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3). Hotrrea privind modalitatea deevaluare se stabilete nconsiliul de administraie al unitii de nvmnt.

  (2) n cazul n care desemnarea cadrului didactic aflat n restrngere de activitate se face prin concurs, acesta este realizat de o

  comisie stabilit i aprobat de consiliul de administraie al unitii de nvmnt. Comisia este alctuit din preedinte,care estedirectorul unitii de nvmnt dac nu se afl n situaia de restrngere sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului deadministraie, n situaia n care directorul este vizat de restrngere, doi membri evaluatori, unul dintre ei fiind reprezentantulinspectoratului, cellalt un profesor titular cu gradul didactic I, de la alt unitate colar, avnd specializarea corespunztoare disciplineila care este restrngerea, i un secretar, cadru didactic titular, membru al consiliului de administraie. Evaluarea const ntr-o inspeciespecial la clas i lucrare scris din programa de concurs specific disciplinei. Evaluarea pentru fiecare prob se face prin notede la 10la 1, acordate de cei doi evaluatori. Nota fiecrei probe se stabilete ca medie aritmetic a notelor acordate de cei doi evaluatori.Rezultatul final se obine ca medie aritmetic a celor dou note. Concursul se anun n maximum 48 de ore de la aprobarea proiectuluide ncadrare cu personal didactic de ctre consiliul de administraie al unitii de nvmnt.

  (3) Evaluarea obiectiv este realizat de ctre o comisie stabilit i aprobat de ctre consiliul de administraie al unitii de nvmnt avnd urmtoarea componen: preedinte - directorul unitii dac nu se afl n situaia de restrngere sau un alt cadru

  didactic titular, membru al consiliului de administraie din unitatea de nvmnt, n situaia n care directorul este vizat de restrngerede activitate, doi membri - cadre didactice titulare de alt specialitate din unitatea de nvmnt sau cadre didactice titulare de aceeaispecialitate din alte uniti de nvmnt. Evaluarea obiectiv se realizeaz n perioada prevzut n Calendar i se finalizeaz cu

  punctajul atribuit conform criteriilorprevzuten anexa nr. 2. Dac rezultatul evalurii obiective nu conduce la departajare, se aplic, nordine, criteriile social-umanitareprevzute n anexa nr. 2, pe baza documentelor justificative.

  Art. 27 (1) Cadrele didactice titulare care, n perioada stabilirii i soluionrii reducerilor de activitate, se ncadreaz n prevederileart. 255 alin. (1) - (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, nu sunt afectate de completarea normei didacticesau de restrngere de activitate, n situaia n care la aceeai catedr sunt mai multe cadre didactice titulare, dect la solicitarea sau cuacordul persoanelor n cauz.

  (2) De prevederile alin. (1) nu beneficiaz personalul de conducere, ndrumare i control numit n funcie, prin delegare saudetaaren interesul nvmntului, pnla organizarea concursului.

  Art. 28 (1) Proiectul de ncadrare, ntocmit de director, este aprobat de consiliul de administraie al unitii de nvmnt, caretotodat stabilete lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervatecomplete i incomplete.(2) Unitile de nvmnt preuniversitar de stat au obligaia de a reactualiza, de a publica i de a comunica inspectoratelor

  colare lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete nainte de fiecare etap a mobilitiipersonalului didactic din nvmntul preuniversitar. Consiliul de administraie al unitii de nvmnt poate stabili modaliti deocupare i condiii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate n cadrul fiecrei etape a mobilitii

  personalului didactic din nvmntul preuniversitar.Art. 29 (1) Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete se stabilete dup asigurarea

  normelor didactice de predare-nvare-evaluare a cadrelor didactice titulare, potrivit prezentei Metodologii, n baza documentelor denumire/transfer/repartizare, dupncadrarea cadrelor didactice prevzute la art. 21 alin. (4), dup soluionarea ntregirilor de normdidactic de predare-nvare-evaluare a titularilor, conform art. 24, dup soluionareacompletrilor normelor didactice de predare-nvare-evaluare a titularilor la nivelul unitilor de nvmnt/consoriilor colare, conform art. 25 alin. (5) - (6) i dup emitereadeciziilor de transfer n unitatea/unitile de nvmnt, conform art. 51 alin. (2) - (3).

  (2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervatepentru angajare cu contract de munc propuse pentru ocuparea prin concurssepublic preciznd viabilitatea acestora i perioada de angajare: perioad nedeterminat sau perioad determinat de cel mult un ancolar, conform art. 254 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. n structura catedrelor vacante pentru

 • 7/22/2019 Metodologia de Mobilitate Personal 2013 2014 OMECTS 6239 2012

  13/84

  13

  angajare cu contract de munc pe perioad nedeterminat nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregtire practic pentru dobndireacalificrii profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a i a X-a cu profil dearte plastice, decorative, ambientale, arhitectur, design, precum iorele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecven redus. nstructura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de munc pe perioad nedeterminat pot fi incluse cel mult 4 (patru) oreopionale.

  (3) n situaia n care unitile de nvmnt nu se grupeaz n consorii colare, catedrele vacante pentru angajare cu con tract demunc pe perioad nedeterminat, prin concurs, se pot constitui din ore existente n 1-2 uniti de nvmnt de pe raza aceleiailocaliti urbane sau rurale ori din localiti apropiate existente n acelai regim de mediu.

  (4) n unitile de nvmnt cu mai multe niveluri de nvmnt, grupuri colare, uniti de nvmnt avnd clasele I-XII/XIII/XIVposturile didactice/catedrele vacante/rezervate se public pentru nivelul cel mai nalt corespunztor unitii de nvmnti postului didactic. n mod excepional, pentru soluionarea restrngerilor de activitate, n unitile de nvmnt cu mai multe niveluride nvmnt pot fi publicate catedre vacante de nivel gimnazial, clasele V-VIII.

  (5) Posturile vacante/rezervate de profesor n cabinete de asisten psihopedagogic se public la unitile de nvmnt la caresunt normate, conform Regulamentului de organizare i funcionare a centrelor judeene/al municipiului Bucureti de resurse iasisten educaional, aprobat prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului.

  (6) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se public n concordan cu Centralizatorul.(7) Cadrele didactice titulare care particip la etapele de transfer pentru restrngere de activitate i de pretransfer consimit ntre

  unitile de nvmntpot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru aceste etape, indiferent de viabilitatea acestora.(8) La nivelul unitilor de nvmnt, consiliul de administraie i directorul unitii de nvmnt rspund de constituire a

  corect a posturilor didactice/catedrelor, de ncadrarea titularilor i de vacantarea posturilor didactice/catedrelor complete i incomplete,

  rmase neocupate.Nepublicarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate atrage dup sine sancionarea directorului unitii denvmnt.

  Art. 30 (1) Proiectul de ncadrare cu personal didactic, analizat n consiliul profesoral al unitii de nvmnt i aprobat de ctreconsiliul de administraie al unitii de nvmnt, este prezentat de directorul unitii de nvmnt comisiei de mobilit ate a

  personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului colar, prin decizia inspectorului colargeneral, n urmtoarea componen:

  a) preedinte - inspector colar general adjunct cu atribuii n domeniul managementului resurselor umane;b) vicepreedinte - inspector colar cu atribuii referitoare la managementul resurselor umane/inspector colar cu implementarea

  descentralizrii instituionale/inspector colar de specialitate (dup caz);c) secretari - inspectori colari cu atribuii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori colari cu implementarea

  descentralizrii instituionale /inspectori colari de specialitate/directori de liceu;

  d) membri - inspectori colari de specialitate/inspectori colari/profesori metoditi, cte unul pentru fiecare specialitate, inspectorresponsabil pentru nvmntul n limbile minoritilor naionale, consilierul juridic i analistul programator de la inspectoratul colarjudeean/al municipiului Bucureti.

  (2) Inspectorul colar general i preedintele comisiei de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitarconstituite la nivelul inspectoratului colar i directorii unitilor de nvmnt, rspund de corectitudinea organizrii i desfurriietapelor de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, validarea concursurilor de ocupare a posturilordidactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar i de calitatea lucrrilor derulate n cadrul comisiei de mobilitate.

  Art. 31 (1) Comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratuluicolar analizeaz, corecteaz n colaborare cu unitile de nvmnt i avizeaz oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate.

  (2) Lista, cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete i incomplete, se aduce la cunotin persoanelorinteresate astfel:

  a) unitatea de nvmnt afieaz lista la avizier i pe site-ul propriu n termen de cel mult 3 (trei) zile lucrtoare de la avizareaofertei de posturi vacante/rezervate de ctre inspectoratul colar;b) inspectoratul colar ntocmete lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete i incomplete transmise

  de unitile denvmnt i o public, cu cel puin 30 de zile nainte de soluionarearestrngerilor de activitate, prin afiare la avizierulinstituiei, pe site-ul instituieiipe site-ul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului.

  (3) Directorii unitilor de nvmnt i comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar auobligaia de a reactualizalistaposturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete, dup fiecare etap a mobilitii

  personalului didactic, conform Calendarului.

  (4) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care necesit atestate i avize suplimentare,n etapele demobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, solicitanii trebuie s prezinte avizele, atestatele i documentele

  justificativenecesare n perioadele de nscriere la aceste etape conform Calendarului, dup cum urmeaz:a) avizele eliberate de federaiile, asociaiile, centrele care organizeaz alternative educaionale n Romnia, precum i a

  documentelor care atest parcurgerea modulelor de pedagogie specific, eliberat de federaiile, asociaiile, centrele care organizeazalternative educaionale n Romnia: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativ etc., pentru ocuparea

  posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul alternativ;b) avizele eliberate de cultele recunoscute oficial de stat, pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de religie;

 • 7/22/2019 Metodologia de Mobilitate Personal 2013 2014 OMECTS 6239 2012

  14/84

  14

  c) avizul Inspectoratului General al Poliiei (IGP)/Autoritii Rutiere Romne (ARR), pentru ocuparea catedrelor depregtire/instruire practic din domeniul Transporturi/Conducerea autovehiculelor;

  d) avizul special al cultului, n baza Protocolului semnat cu Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, pentruocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la seminariile/liceele teologice i de discipline teologice de specialitate; nunitile de nvmnt n care funcioneaz i clase cu profil teologic, avizul cultului se solicit numai pentru disciplinele teologice despecialitate;

  e) avizul Ministerului Aprrii Naionale, avizul Ministerului Administraiei i Internelor sau avizul Ministerului Justiiei, pentruocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la liceele militare, din unitile de nvmnt preuniversitar din sistemulde aprare, de informaii, de ordine public i de securitate naional i din unitile de nvmnt subordonate Ministerului Justiiei;

  f) avizul inspectorului colar de specialitate i al directorului liceului pedagogic pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelorvacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificrile educatoare sau nvtor;

  g) avizul eliberat de conducerea unitilor de nvmnt particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelorvacante/rezervate din unitile de nvmnt particular care necesit aviz;

  h) documente justificative privind ndeplinirea condiiei prevzute la art. 9 alin. (11) pentru ocuparea posturilordidactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul special.

  Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n baza avizelor prevzute la lit. a) - c) se realizeaz n ordineadescresctoare a mediilor/punctajelor indiferent de unitatea de nvmnt menionat n aviz.n situaia n care mai muli candidaiobin un aviz pentru acelai post didactic/aceeai catedr, ocuparea postului didactic/catedrei se realizeaz n ordinea descresctoare amediilor/punctajelor.

  (5) Cadrele didactice titulare care solicit transferul pentru restrngere de activitate, pretransferul consimit ntre uniti de

  nvmnt, detaarea n interesul nvmntului sau detaarea la cerere prin concurs specific pe un post didactic/catedr n uniti denvmnt avnd clase speciale de limbi strine cu program intensiv i/sau bilingv ori clase cu predare n alt limb dect cea n carecadrele didactice i-au fcut studiile, clase/grupe de hipoacuzici i surzi, precum i n uniti de nvmnt avnd clase cu profil sportivsau artistic (corepetiie, muzic, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectur i design), pe catedrede informatic, de tehnologia informaiei i comunicrii, de informatic-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic i servicii),de instruire practic sau de activiti de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi colare sportive sau din palatele icluburile copiilor, susin o prob practic/oral eliminatorie, n profilul postului didactic solicitat. Fac excepie cadrele didactice titularetransferate/pretransferate/detaate de pe posturi didactice/catedre similare.

  (6) Evaluarea probei practice/orale, prevzut la alin. (5), se realizeaz de ctre o comisie, numit prin decizia inspectoruluicolar general, format din: preedinte inspector colar de specialitate/metodist; membri - cte doi profesori care au dobnditgraduldidactic I sau II/inspectori colari de specialitate/metoditi ai inspectoratului colar/responsabili ai comisiilor metodice, cu specializri n

  profilul postului; secretardirectorul unitii de nvmnt n care se organizeaz proba practic/oral. Rezultatul probei practice/oraleeliminatorii n profilul postului, prevzut la alin. (5), se consemneaz prin admis sau respins. Inspectoratul colar elibereazadeverine cadrelor didactice evaluate, semnate de inspectorul colar general i de preedintele comisiei, n care se consemneazrezultatele obinute la probele practice/orale. La aceste probe nu se admit contestaii, hotrrea comisiei pentru evaluarea probei

  practice/orale rmnnd definitiv. Probele practice/orale eliminatorii n profilul postului, prevzute la alin. (5), se organizeaz i sedesfoar conform anexelor nr. 5 - 12. Probele practice/orale eliminatorii n profilul postului promovate de cadrele didactice titulare netapele de transfer pentru restrngere de activitate, de pretransfer consimit ntre uniti de nvmnt, de detaare n interesulnvmntului sau de detaare la cerere prin concurs specific rmn valabile n etapele ulterioare ale mobilitii personalului didactictitular din nvmntul preuniversitar, precum i pentru mobilitilepersonalului didactic titular care se desfoarpe parcursul anuluicolar 2013-2014, exceptnd ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin concurs.

  (7) La et