introducere În instrumentaŢia virtualĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care...

of 88 /88
INSTRUMENTAȚIE VIRTUALĂ

Upload: others

Post on 11-Sep-2019

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

INSTRUMENTAȚIE VIRTUALĂ

Page 2: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

I. INTRODUCERE ÎN

INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ

• Ca și în cazul calculatoarelor și al

sistemelor de operare, ideea

instrumentației virtuale s-a născut în mintea

unui tânăr (James Trouchard), pe când

era doctorand la University of Texas, din

Austin, USA.

Page 3: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Fig.1.1. James Trouchard

Page 4: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Trouchard a avut ideea ca în locul unui

instrument gata facut, ce costa destul de

mult, să realizeze instrumente pe care chiar

utilizatorii să le poată ansambla în propriul

calculator folosind o placă de achiziție și un

software.

Page 5: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Așa s-a născut Instrumentația Virtuală și

odată cu ea Compania National

Instruments pe care James Trouchard a

fondat-o în 1976.

• Instrumentele virtuale sunt combinații de

dispozitive hardware cu un software

adecvat, utilizate cu un PC, care au

funcționalități similare instrumentelor

tradiționale, clasice, de sine stătătoare.

Page 6: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Pe panoul frontal al unui instrument virtual,

se vor găsi butoane, comutatoare, ecrane,

afisaje digitale, indicatoare grafice, e.t.c. cu

acelasi aspect ca al instrumentelor clasice.

• Un instrument virtual este compus deci,

dintr-o parte hardware si o parte software

care permite configurarea instrumentului

dupa dorinta utilizatorului.

Page 7: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Instrumentele virtuale fac uz de traductoare

și senzori pentru a intra în contact cu

mărimea fizică măsurată, de eventuale

sisteme de condiţionare a semnalelor,

precum şi de circuite pentru conversia

analog - digitală.

Page 8: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Fig.1.2. Structura unui instrument virtual

Page 9: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• S1…Sn sunt senzori ce transformă mărimile de

măsurat din proces în semnale electrice. Câteva

exemple de senzori: termocuple,

termorezistenţe, accelerometre piezoelectrice,

mărci tensometrice, elemente cu ieşire în

tensiune sau curent unificat, etc.

Page 10: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Deoarece mărimile de ieşire din senzori nu sunt

întotdeauna compatibile cu intrările interfeţei (de

regulă tensiuni sau curenţi), este necesară

intercalarea unui bloc de prelucrare primară a

semnalului, ce conţine punţi de c.a sau de c.c.,

amplicatoare, filtre, elemente de izolare,

multiplexoare, surse de semnal şi excitaţie a

punţilor, etc.

Page 11: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Pentru a putea comunica cu procesul măsurat,

calculatorul trebuie să fie dotat cu un dispozitiv

hardware adiţional de interfaţare. Rolul acestui

dispozitiv este de a transforma mărimea

analogică de la intrare în cuvânt numeric pe baza

conversiei analog-numerice.

• Pe lângă convertorul analog-numeric (CAN), o

interfaţă mai poate conţine multiplexoare,

amplificatoare şi circuite de eşantionare-

memorare, aceste elemente nefiind însă

obligatorii.

Page 12: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Diferenţa în raport cu sistemele de măsurare

"clasice" este aceea că în cazul instrumentului

virtual toate funcţiunile de prelucrare şi analiză a

valorilor măsurate, de stocare a acestor informaţii

şi de transmitere a lor către utilizatorul uman,

sunt realizate de către computer şi nu de către

aparatura dedicată.

Page 13: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Ca urmare, spre deosebire de instrumentele

tradiționale, cele virtuale, prezintă un grad ridicat

de flexibilitate, orice funcţie adiţională fiind foarte

facil de implementat cu costuri minime, prin

simple modificări de program.

• Se estimează că aplicaţiile software înlocuiesc

componente, ce reprezentă 80% din circuitele

unui aparat de măsurare sau testare specializat

"clasic".

Page 14: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Dacă, de exemplu, un semnal de tip

tensiune electrică necesită atât vizualizarea

variaţiei în timp cât şi determinarea

spectrului de frecvenţe, utilizarea

instrumentaţiei virtuale permite folosirea

aceluiaşi sistem de măsurare.

Page 15: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Sistemele de instrumentaţie virtuală nu se

rezumă doar la a înlocui aparatele de

măsurare utilizate în aplicaţiile din

laboratoarele de cercetare sau didactice, ci

devin unelte complexe şi puternice de

monitorizare şi control ale proceselor

industriale.

Page 16: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Facilităţile oferite de hardware-ul de achiziţie de

date şi control de proces nu ar putea fi puse în

valoare fără existenţa unui software adecvat.

• Cel mai utilizat software în instrumentația virtuală

este LabVIEW (LABoratory Virtual Instrument

Engineering Workbench) – un mediu de

programare bazat pe limbajul de programare

graficǎ G, produs de Firma National Instruments.

Page 17: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• LabVIEW este destinat, în special, construirii de

aplicaţii pentru controlul şi achiziţia de date,

analiza acestora şi prezentarea rezultatelor.

• Noutatea adusă de LabView, comparativ cu

limbajele de programare clasice (Pascal,

C,C++,BorlandC++), este rapiditatea programării

datorită introducerii unei interfeţe grafice mult mai

intuitive.

Page 18: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Mediile de programare grafică înlătură

necesitatea cunoaşterii unui limbaj de

programare. În locul descrierii algoritmului de

calcul sub forma unui set de instrucţiuni în format

text, într-un mediu de programare grafică

algoritmul este descris desenându-l sub forma

unei scheme logice (organigramă, diagramă).

Page 19: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Dispare astfel necesitatea memorării unor nume

de instrucţiuni şi a unor reguli complicate de

sintaxă, iar riscul de apariţie a erorilor de

programare scade drastic.

• LabVIEW este cel mai răspândit şi mai evoluat

mediu de programare grafică.

Page 20: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Deşi LabVIEW este un instrument foarte puternic

de simulare, acesta este cel mai adesea folosite

pentru achiziția, analiza și prezentarea datelor de

la diferite surse externe, conținând în librăria sa,

multe instrumente virtuale special dedicate

acestui scop.

Page 21: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• De exemplu LabVIEW poate comanda plăci

de achiziție pug-in sau pe USB pentru

achiziția sau generarea semnalelor

analogice și numerice.

• S-ar putea utiliza plăcile DAQ şi LabVIEW

pentru a monitoriza temperatura, trimite

semnalele de la un sistem extern, sau

determinarea frecvenţei unui semnal

necunoscut.

Page 22: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• LabView permite achiziţia semnalelor de la

o varietate de echipamente.

• Se pot achiziţiona date de la instrumente

GPIB, seriale, Ethernet, PXI şi VXI, folosind

driverele incluse.

• Există posibilitatea comunicării cu mai mult

de 1400 instrumente aparţinând a 150 de

producători, folosind driverele de

comunicaţie LabView.

Page 23: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale
Page 24: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

PC, Mac, Linux, Sun

LabVIEW Everywhere

Networked I/O

PC Boards

Workstation

Handheld

Embedded

(FPGA)

Industrial Computer (PXI)

Wireless

Sensor

Tektronix Open Windows

Oscilloscopes

Page 25: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Fapte istorice

• 1983 – începe proiectul LabVIEW

• 1986 –LabVIEW pentru Macintosh

• 1990 –LabVIEW 2.0

• 1992 –LabVIEW pentru Windows și Sun

• 1993 –LAbVIEW 3.0

• 1994 – LabVIEW pentru Windows NT

• 1995- 2000 – LabVIEW pentru Windows 95/98, LabVIEW 5.0

• 2001 – LabVIEW 6i pentru Windows 2000/NT/ME

• 2003– LabVIEW 7.0 pentru Windows XP

• 2006 - LabVIEW 8.0 pentru Windows XP

• 2009- LabVIEW 2009

• 2010- LabVIEW 2010

• 2011- LabVIEW 2011

• 2012- LabVIEW 2012

• 2013- LabVIEW 2013

• 2014- LabVIEW 2014

• 2015- LabVIEW 2015

Page 26: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

II. Prezentarea mediului LabVIEW

• Acest capitol ne va introduce în mediul de

programare grafică, LabVIEW.

• Vor fi prezentate: meniurile, bara cu unelte,

paleta cu diferitele unelte, și câteva cutii de dialog

ale lui LabVIEW.

• De asemenea, vom vedea modul de rulare a unui

VI și vor fi prezentate părțile componente ale unui

VI. La finalul capitolului vom crea un VI simplu

pentru achiziția, analiza și prezentarea

semnalelor.

Page 27: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Cuprins

A. Instrumente Virtuale (VIs)

B. Iniţierea unei noi sesiuni de lucru

C. Părțile componente ale unui VI

D. Paleta cu unelte

E. Panoul Frontal

F. Diagrama Bloc

G. Căutarea Controalelor, VI-urilor și Funcțiilor

H. Fluxul datelor

I. Realizarea unui VI simplu

Page 28: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

A. Instrumente Virtuale (VIs)

• Programele dezvoltate în LabVIEW se numesc instrumente virtuale (virtual instruments sau VI-uri) şi prezintă extensia .vi. Aceste programe au rolul de a primi date de la utilizator sau de la interfeţele calculatorului cu procesul ai cărui parametri se măsoară, de a le prelucra şi apoi de a le afişa, stoca sau a le transmite la distanţă. Ideea constructorului limbajului este ca aceste VI-uri să semene cât mai bine din punctul de vedere al utilizatorului cu un instrument de măsură tradițional, atât ca înfăţişare cât şi ca funcţii.

Page 29: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

B. Iniţierea unei noi sesiuni de

lucru

• La lansarea programului LabVIEW, se deschide fereastra de start care ne permite să iniţiem un nou VI sau un nou proiect (Fig.2.1). Această fereastră conţine două zone: zona fişierelor (Files) şi zona resurselor (Resources).

• Zona fişierelor este împărţită, la rândul ei, în zona de iniţiere a unor fişiere noi (New) și zona de deschidere a unor fişiere deja create şi salvate anterior (Open)

Page 30: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Fig.2.1. LabVIEW Getting Started Window

Page 31: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Zona resurselor permite accesarea de documentaţii, cursuri şi informaţii legate de LabVIEW în principal prin Internet, găsirea de exemple, iniţierea de colaborări cu utilizatori din întreaga lume prin intermediul forumurilor sau realizarea unor actualizări ale programului.

• Diferenţa dintre un IV (VI) şi un proiect LabVIEW (project) este aceea că primul este reprezentat de un singur fişier cu extensia .vi care îndeplineşte toate funcţiile unui instrument virtual, pe când un proiect conţine mai multe fişiere, unele generate de LabVIEW, altele adăugate de către utilizator conţinând resurse , fişiere de date, iniţializări şi setări care folosesc la atingerea unui scop.

Page 32: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• In general proiectele se creează când aplicaţia este mai complexă, necesitând mai multe VI-uri pentru implementare sau când se doreşte ca aceasta să ruleze pe dispozitive speciale, altele decât computerul personal, cum ar fi dispozitivele de tip FPGA (Field Programmable Gate Array), PDA (Personal Digital Assistant) sau RT (Real-Time).

• In cadrul acestui curs ne vom ocupa doar de dezvoltarea de aplicaţii de tip instrument virtual singular (.vi) ce vor rula doar pe computerul personal.

• Pentru informaţii referitoare la dezvoltarea de proiecte sau implementarea pe dispozitive speciale, consultaţi manualul de utilizare al toolkit-ului respectiv şi pagina web www.ni.com.

Page 33: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Salvarea unui VI

• To save a new VI, select File»Save. If you already saved your VI, select File»Save As to access the Save As dialog box. From the Save As dialog box, you can create a copy of the VI, or delete the original VI and replace it with the new one.

Fig.2.2. Cutia de dialog pentru Save As

Page 34: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

C. Părțile componente ale unui VI

• Un VI conţine următoarele trei elemente

principale:

1. Panoul Frontal

2. Diagrama Bloc

3. Pictograma (Icoana) cu conectorul

Page 35: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Block diagram

Front panel

Icon/Connector pane

Page 36: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Panoul Frontal (PF)

• PF reprezintă interfaţa utilizatorului cu instrumentul virtual. La deschiderea unui VI nou, panoul frontal este vid. Pe acesta se pot adăuga obiecte grafice care se numesc controale (C) şi indicatoare (I). C şi I sunt terminale interactive de intrare-ieşire a datelor. Orice control poate fi transformat în indicator şi invers, prin accesarea meniului pop-up (click dreapta mouse) al acestuia. Prin intermediul controalelor utilizatorul furnizează date instrumentului, în timp ce indicatoarele afişează informaţiile procesate de instrument.

• Un exemplu de PF este dat în figura 2.3.

Page 37: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Fig.2.3. VI Front Panel

Page 38: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Diagrama Bloc (DB)

• Diagrama Bloc reprezintă programul propriu-zis

dezvoltat în mediul LabVIEW şi conţine codul

sursă al instrumentului virtual. Fiecare obiect de

pe PF (C sau I) are un corespondent pe DB,

care se numeşte terminal. Scrierea codului

sursă constă în realizarea de legături sub formă

grafică între aceste terminale şi diverse funcţii,

astfel încât IV-ul să satisfacă cerinţele impuse.

• Figure 2.4 shows an example of a block diagram

window.

Page 39: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Figure 2.4. Block Diagram

Page 40: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

“Virtual Instrument” (VI) = LabVIEW program

“Front Panel” = user interface “Block Diagram” = code

Figure 2.5. PF și DB a unui VI

Page 41: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Pictograma (Icoana) și Conectorul

• Una din trăsăturile cele mai importante ale

mediului de programare LabVIEW este

modularitatea, adică un VI creat cu un anumit

scop, poate fi inclus într-un alt VI ca sub VI, care

la rândul lui poate şi el fi inclus într-un alt IV. Se

creează astfel o structură ierarhică a VI -ului, mult

mai uşor de urmărit şi de organizat.

Page 42: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• De asemenea, un mare avantaj al structurii

modulare îl constituie faptul că un subVI poate fi

apelat ca şi nod în oricâte alte VI-uri principale,

toate rulând în acelaşi timp independent unele de

altele.

• Dacă din diagrama instrumentului principal se

face un dublu-click pe pictograma unui subVI, se

deschide panoul său frontal şi diagrama sa bloc.

Page 43: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• La rândul său DB a subVI-ului deschis poate

conţine alte subVI-uri, care pot fi deschise în

acelaşi mod. Pictograma subVI-ului se află în

colţul din dreapta sus al PF sau a DB. SubVI-urile

se realizează atunci când pe DB a unui VI sunt

operaţii care se repetă, când acea operaţie este

necesară şi în alte VI-uri, sau cu scopul unei

organizări mai compacte a unei diagrame, în

general foarte largi.

Page 44: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• The Icon and Connector pane allows you to use

and view a VI in another VI.

• Every VI displays an icon in the upper right

corner of the front panel window and block

diagram window. An icon is a graphical

representation of a VI. The icon can contain both

text and images.

Page 45: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• If you use a VI as a subVI, the icon identifies the

subVI on the block diagram of the VI. The default

icon contains a number that indicates how many

new VIs you opened after launching LabVIEW.

• To use a VI as a subVI, you need to build a

connector pane. The connector pane is a set of

terminals on the icon that corresponds to the

controls and indicators of that VI.

Page 46: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Access the connector pane by right-

clicking the icon in the upper right

corner of the front panel window. You

cannot access the connector pane

from the icon in the block diagram

window.

Page 47: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Sunt mai multe modele de conectori. Printr-un clic-dreapta în conector se poate selecta modelul din meniul Patterns. Se pot atribui controalelor şi indicatoarelor din PF, terminalelor conectorului.

Page 48: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale
Page 49: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Asignarea Terminalelor

Page 50: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Icoana – Reprezentare grafică a unui VI

Conectorul – Harta intrărilor și ieșirilor a unui VI

Page 51: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• După construirea unui VI şi crearea icoanei şi conectorului său, acesta poate fi utilizat într-un alt VI. Un VI dintr-un alt VI se numeste subVI. Un subVI corespunde unei subrutine într-un limbaj de programare pe bază de text.

• Avantaje:

– Modular

– Uşor de reparat

– Nu trebuie recreat codul

– Necesită mai puţină memorie

Page 52: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

SubVI utilizat într-un alt VI

SubVI

Page 53: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

D. Paleta cu unelte

• Unealta în LabVIEW este un mod de operare special al mouse-ului. Acestea se recunosc după forma prompterului. Uneltele de lucru se găsesc pe paleta de unelte, care este accesibilă atât pe PF cât şi pe DB. Deschiderea paletei de unelte se face cu comanda View – Tools Palette.

Figure 2.6. Paleta

cu unelte

Page 54: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Uneltele se schimbă automat în funcţie de poziţia

prompterului (cursorului) pe un obiect. Uneltele se

pot schimba şi manual, realizând un mouse stânga

pe semnul grafic corespunzător uneltei dorite de

pe paleta de unelte.

• Odată ce s-a optat pentru schimbarea manuală a

uneltelor, opţiunea se menţine pentru toată

sesiunea de lucru. Dacă se doreşte reactivarea

schimbării automate, se realizează mouse stânga

pe Automatic Tool Selection de pe paletă.

• In ordinea de la stânga spre dreapta şi de sus în

jos, uneltele au următoarele semnificaţii:

Page 55: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale
Page 56: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

E. Panoul Frontal

• Atunci când deschidem un VI nou sau un VI existent, pe ecranul calculatorului apare fereastra, Panou Frontal.

• Figure 2.6 shows an example of a front panel window.

• PF se crează cu controale și indicatoare, care sunt terminale interactive de intrare și respectiv de ieșire ale VI-ului.

• Controls are knobs, push buttons, dials, and other input devices. Indicators are graphs, LEDs and other displays.

• Controls simulate instrument input devices and supply data to the block diagram of the VI. Indicators simulate instrument output devices and display data the block diagram acquires or generates.

Page 57: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Figure 2-8. Example of a Front

Panel

Fig. 2.6. Examplu de PF

Page 58: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Figure 2.6 has the following objects: two

controls: Number of Measurements and

Delay(sec). It has one indicator: an XY

graph named Temperature Graph.

• The user can change the input value for the

Number of Measurements and Delay(sec)

controls.

• The user can see the value generated by

the VI on the Temperature Graph indicator.

Page 59: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• The VI generates the values for the

indicators based on the code created on

the block diagram. You learn about this in

the Numeric Controls and Indicators

section.

• Every control or indicator has a data type

associated with it. For example, the

Delay(sec) horizontal slide is a numeric

data type. The most commonly used data

types are Numeric, Boolean value and

String.

Page 60: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Front Panel Object Styles

Page 61: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Numeric Controls and Indicators • The numeric data in a control or indicator can

represent numbers of various types, such as

integer or floating-point.

Numeric indicator

Numeric control

Increment/Decrement buttons

Page 62: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Controls • Input devices

• Knobs, buttons, slides

• Supply data to the block diagram

Indicators • Output devices

• Graphs, LEDs

• Display data the block diagram acquires or generates

Page 63: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Boolean Controls and Indicators – The Boolean data type represents data that has

only two options, such as True/False or On/Off.

– Use Boolean controls and indicators to enter and

display Boolean (TRUE/FALSE) values.

– Boolean objects simulate switches, push buttons,

and LEDs.

Boolean

control

Boolean

indicator

63

Page 64: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Strings – The string data type is a sequence of ASCII

characters .

– Use string controls to receive text from the user,

such as a password or user name.

– Use string indicators to display text to the user.

Page 65: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Paleta cu Controale

• The Controls palette contains the controls and indicators you use to create the front panel. You access the Controls palette from the front panel window by selecting View»Controls Palette. The Controls palette is broken into various categories; you can expose some or all of these categories to suit your needs.

• Figure 2.10 shows a Controls palette with all of the categories exposed and the Modern category expanded. During this course, you work exclusively in the Modern category.

Page 66: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• To view or hide

categories

(subpalettes),

select the

Customize button

on the palette, and

select or deselect

in the Change

Visible Categories

option.

Figure 2.10. Controls Palette

Page 67: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Meniuri Shortcut

• All LabVIEW objects have associated shortcut

menus, also known as context menus, pop-up

menus, and right-click menus. As you create a

VI, use the shortcut menu items to change the

appearance or behavior of front panel and block

diagram objects. To access the shortcut menu,

right-clickthe object.

• Figure 2.11, shows a shortcut menu for a meter.

Page 68: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Figure 2.11. Shortcut Menu for a Meter

Page 69: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Visible Items

• Label – etichetă – un cuvânt de identificare a obiectului în DB.

• Caption – un cuvânt care poate fi diferit de etichetă şi care însoţeşte obiectul pe PF. Poate fi o descriere mai lungă a obiectului şi nu apare pe DB. Ideea utilizării lui caption este de a nu încărca inutil DB, atunci când denumirea obiectului este prea lungă. Pentru identificarea terminalului pe DB se foloseşte eticheta.

• Unit Label – eticheta unităţii de măsură. Apare doar dacă se lucrează cu unităţi de măsură.

• Radix – formatul de scriere a numărului (zecimal, binar, octal). Este specific doar Controalelor şi Indicatoarelor numerice.

• Increment/Decrement – (numai pentru Controale) afişarea sau nu pe PF a săgeţilor de incrementare/decrementare a conţinutului controlului, aflate în stânga valorii numerice.

Page 70: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Find Terminal – Apăsând mouse stânga pe această opţiune, se deschide DB iar terminalul corespunzător clipeşte pentru identificarea lui.

• Change to Indicator (Control) – transformă Controlul în Indicator şi invers.

• Description and Tip – permite editarea descrierii obiectului în secţiunea de documentare a IV-ului.

• Create

• Local Variable – creează automat o variabilă locală cu numele etichetei obiectului

• Property Node - creează automat un nod de proprietăţi, pentru modificarea programatică a proprietăţilor obiectului

• Reference – creează automat o referinţă pentru obiectul pe care îl reprezintă

• Invoke Node - creează automat un nod de invocare atunci când se realizează acţiuni sau metode asupra unei aplicaţii sau a unui IV.

Page 71: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Replace – deschide paleta de controale pentru a permite înlocuirea obiectului cu un altul.

• Fit Control to Pane – redimensionează obiectul după toate dimensiunile permise astfel încât acesta să se încadreze complet în panoul frontal.

• Scale Object with Pane – redimensionează obiectul proporţional cu dimensiunile panoului frontal. Modificarea dimensiunilor PF duce la modificarea proporţională a obiectului.

• In afara opţiunilor de mai sus, care sunt comune tuturor controalelor, există şi o serie de opţiuni specifice, dependente de tipul controlului. Mai jos sunt date opţiunile pentru controalele de tip numeric.

• Representation – se deschide o paletă în care se specifică tipul de date numerice pe care le vehiculează obiectul (v. tipuri de date).

Page 72: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• Data Range – deschide fereastra de proprietăţi a obiectului pe meniul Data Range, în care se specifică (Figura 2.12):

1. Valoarea implicită a controlului. Cu această valoare se iniţializează controlul la încărcarea IV-ului. Valoarea implicită se poate schimba cu opţiunea Make Current Value Default din meniul shortcut al acestuia.

2. Tipul de date numerice vehiculat de control.

3. Valoarea minimă pe care o poate lua obiectul. Aceasta poate fi implicit valoarea dată de reprezentarea numărului pe octeţi în concordanţă cu tipul de date vehiculat, sau o valoare stabilită de utilizator. Dacă se introduce o valoare mai mică decât valoarea minimă, există două posibilităţi (specificate în câmpurile din dreapta)

- valoarea introdusă să fie limitată la valoarea minimă (Coerce)

- valoarea introdusă să fie ignorată (Ignore)

Page 73: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Figure 2.12. Meniul Data Range

Page 74: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

4. Valoarea maximă pe care o poate lua obiectul, cu

aceleaşi observaţii ca la specificarea valorii minime.

5. Valoarea cu care C îşi incrementează sau îşi

decrementează conţinutul la apăsarea săgeţilor din

stânga valorii numerice cu unealta de operare.

• Format & Precision - stabileşte formatul şi precizia de

afişare a numerelor pe displayul digital al obiectului.

Formatul poate fi:

Floating point (virgulă mobilă), la care reprezentarea se

face sub forma unui întreg urmat de un număr de

zecimale, atâtea câte sunt specificate în câmpul Digits.

Tipul preciziei (Precision Type) specificat în câmpul

Digits poate fi:

Page 75: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

- sub forma de număr de cifre după virgula zecimală (Digits of Precision)

- sub formă de număr de cifre semnificative (Significant Digits).

Dacă numărul are mai multe cifre decât numărul de cifre semnificative specificat, valoarea lui este rotunjită sau trunchiată la numărul de cifre semnificative.

Scientific, la care reprezentarea se face sub forma unui număr în virgulă mobilă înmulţit cu 10 la o putere. Exemple: 1.24E+2, 2.579E-3.

SI notation, la care numărul este reprezentat sub formă de multipli sau submultipli ai unei unităţi de măsură în sistemul internaţional.

Exemple: 1.24m, 3.519M, 2.4n.

Page 76: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Automatic formatting, la care formatarea numărului se face automat fie în floating point,, fie în scientific, în funcţie de mărimea lui.

Dacă numărul este întreg, pe lângă posibilităţile de mai sus, acesta mai poate fi reprezentat în hexazecimal, octal sau binar.

Conţinutul unui control (indicator numeric) poate fi interpretat şi ca informaţie de timp, caz în care numărul este reprezentat în două moduri:

Absolute time, în care numărul, convertit la întreg, reprezintă numărul de secunde scurs de la data timpului universal, 1 ianuarie 1904 (01.01.1904), ora 2.00. In acest caz controlul (indicatorul) afişează numărul convertit în oră şi dată. Există posibilitatea de stabilire a formatului de afişare a orei şi a datei.

Relative time, în care numărul este convertit în ore, minute şi secunde scurse de la timpul 0.

Page 77: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Cutii de Dialog

• Objects in the front panel window also have

property dialog boxes that you can use to change

the look or behavior of the objects. Right-click an

object and select Properties from the shortcut

menu to access the property dialog box for an

object. Figure 1.11 shows the property dialog box

for the meter shown in Figure 1.10. The options

available on the property dialog box for an object

are similar to the options available on the

shortcut menu for that object.

Page 78: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Figure 2.13. Property Dialog Box for a Meter

Page 79: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

• You can select multiple objects on the front

panel or the block diagram and edit any

properties the objects share. To select

multiple objects, use the Positioning tool to

drag a selection rectangle around all of the

objects you want to edit or hold down the

<Shift> key while clicking each object.

Right-click an object from the selection and

select Properties from the shortcut menu to

display the Properties dialog box.

Page 80: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Cosmetizarea unui control sau indicator

• Un C sau I poate fi cosmetizat prin schimbarea culorilor formelor principale şi a textului.

• Schimbarea culorilor formelor se face în modul următor:

- se selectează unealta 10 din Paleta cu unelte şi se poziţionează pe forma care se doreşte a se colora

- cu MD se alege culoarea preferată din paleta de culori

- cu MS se fixează culoarea

• Schimbarea culorii textului:

- se selectează unealta 3

- se selectează tot textul de editat (valoare, etichete, caption, text independent)

- se foloseşte butonul shortcut de setare a textului din bara de butoane de sub bara de meniuri.

Page 81: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Acţiunea mecanică a controalelor booleene

• Controalele de tip boolean arată şi se comportă

pe panoul frontal ca nişte comutatoare

electromecanice. Pentru a simula cât mai bine

funcţionalitatea acestora, ele pot fi configurate în

funcţie de modul cum îşi schimbă starea la

apăsare.

• Există 6 tipuri de acţiuni mecanice, selectabile

din meniul shortcut al controlului, opţiunea

Mechanical Action.

Page 82: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Comutare la apăsare (Switch When Pressed)

• Schimbă valoarea controlului la apăsare cu

unealta de operare. Acţiunea e similară cu cea a

unui comutator de lumină. Citirea valorii

comutatorului de către instrument nu îi afectează

starea.

Comutare la eliberare (Switch When Released)

• Schimbă valoarea controlului atunci când se ia

degetul de pe butonul mouse-ului (când se

eliberează butonul). Citirea valorii comutatorului

de către instrument nu îi afectează starea.

Page 83: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Comutare până la eliberare (Switch Until Released)

• Schimbă valoarea controlului la apăsare şi o reţine atâta timp cât controlul este apăsat. La eliberare se revine la vechea valoare. Acţiunea e similară cu apăsarea pe un buton de sonerie. Citirea valorii comutatorului de către instrument nu îi afectează starea.

Zăvorâre la apăsare (Latch When Pressed)

• Schimbă valoarea controlului la apăsare cu unealta de operare şi reţine noua valoare până la prima citire a controlului de către instrument, când se revine la valoarea iniţială. Acţiunea este aceeaşi chiar dacă se ţine sau nu apăsat butonul mouseului.

• Acţiunea e similară cu cea a unei siguranţe automate. Se utilizează în bucle WHILE pentru butonul de stop.

Page 84: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Zăvorâre la eliberare (Latch When Released)

• Schimbă valoarea controlului la eliberarea butonului mouse-ului. Valoarea este reţinută până la prima citire a controlului de către instrument, când se revine la valoarea iniţială.

Zăvorâre până la eliberare (Latch Until Released)

• Schimbă valoarea controlului la apăsare şi o reţine până la prima citire sau până când se eliberează butonul mouse-ului, care operaţie se execută ultima.

Page 85: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

Bara cu unelte în PF

• Each window has a toolbar associated with it. Use the

front panel window toolbar buttons to run and edit the

VI.

• The following toolbar appears on the front panel

window.

Figure 2.14. Bara cu unelte în PF

Page 86: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale
Page 87: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

1. Run (rularea instrumentului)

2. Run continuously (rulare continuă). După terminarea primei rulări a programului, aceasta se reia în mod automat până cât se apasă butonul Abort execution.

3. Abort execution (STOP de urgenţă). Opreşte imediat rularea programului, în orice fază de execuţie s-ar afla.

4. Pause (Pauză). Opreşte temporar instrumentul într-un nod. Se foloseşte pentru depanare, când se urmăreşte evoluţia unor variabile. La apăsarea butonului, se trece automat pe diagrama de legături şi se indică prin încadrarea într-un chenar clipitor a nodului ce urmează a fi executat.

5. Text settings (Fixarea parametrilor de text). Se stabilesc tipurile caracterelor textelor, mărimea, stilul, alinierea, culoarea lor. Se selectează în prealabil textul după care se fac modificările dorite.

Page 88: INTRODUCERE ÎN INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ · dintr-o parte hardware si o parte software care permite configurarea instrumentului dupa dorinta utilizatorului. •Instrumentele virtuale

6. Align objects (Aliniază obiectele). Se realizează

selectarea obiectelor ce se doresc a fi aliniate, după

care se optează pentru aliniere relativ la marginile

laterale sau centru.

7. Distribute objects (Distribuţie obiecte). Se realizează

amplasarea obiectelor într-o arie selectată în funcţie

de distanţa dintre ele.

8. Resize objects (Redimensionare obiecte). Se

realizează redimensionarea automată a obiectelor în

funcţie de distanţa dintre ele.

9. Reorder (Rearanjare). Se pot realiza grupări/degrupări

de obiecte, ancorarea în fereastră, aducerea în plan

apropiat sau în plan îndepărtat a obiectelor suprapuse.