informaŢii generale de... · web viewconform ordinului nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobarea...

of 23 /23
Nr. inregistrare _______Data: __________ TEMA DE PROIECTARE/CAIET DE SARCINI Elaborare documentatie tehnico-economica la faza: proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitie : „Amenajare parc si spatii publice in Cartier Tineretului ” 1. INFORMAŢII GENERALE 1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: „ Amenajare parc si spatii publice in Cartier Tineretului 1.2. Ordonator principal de credite/investitor: primarul municipiului Oradea – ILIE BOLOJAN 1.3. Ordonator de credite secundar/terţiar - 1.4. Beneficiarul investiţiei: U. A.T. municipiul Oradea 1.5. Elaboratorul temei de proiectare: Primaria municipiului Oradea, Directia Tehnica 2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 2.1. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentație cadastrală Imobil situat in intravilanul municipiului Oradea, in zona cu destinație propusă prin PUG : UVa – Zona de urbanizare – Zona verde – scuaruri, gradini, parcuri cu acces public nelimitat. - utilizari admise: plantatii inalte, medii si joase; sistem de alei si platforme pentru circulatia pietonalasi velo; mobilier urban, amenajari pentru joaca, odihna si alte activitati in aer liber compatibile; grupuri sanitare, spatii pentru intretinere si administrare. Ca regula, imprejmuirile spre spatiile publice adiacente vor fi realizate prin propunerea perimetrala a unor garduri vii, iar spre invecinarea cu proprietatile private vor fi de tip opac cu inaltimea de maxim 2,2 m ( se poate realiza tot prin plantatii). Direcţia Tehnică Ilie BOLOJAN Compartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări Primar Primăria Municipiului Oradea Aprobat

Upload: others

Post on 13-May-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: INFORMAŢII GENERALE DE... · Web viewConform Ordinului nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobarea procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici în construcții

Nr. inregistrare _______Data: __________

TEMA DE PROIECTARE/CAIET DE SARCINIElaborare documentatie tehnico-economica la faza: proiect pentru autorizarea

executarii lucrarilor de construire, proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitie :

„Amenajare parc si spatii publice in Cartier Tineretului ”1. INFORMAŢII GENERALE

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii: „ Amenajare parc si spatii publice in Cartier Tineretului ”

1.2.Ordonator principal de credite/investitor:

primarul municipiului Oradea – ILIE BOLOJAN

1.3.Ordonator de credite secundar/terţiar -1.4.Beneficiarul investiţiei: U. A.T. municipiul Oradea1.5.Elaboratorul temei de proiectare: Primaria municipiului Oradea, Directia

Tehnica

2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2.1. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentație cadastrală

Imobil situat in intravilanul municipiului Oradea, in zona cu destinație propusă prin PUG : UVa – Zona de urbanizare – Zona verde – scuaruri, gradini, parcuri cu acces public nelimitat. - utilizari admise: plantatii inalte, medii si joase; sistem de alei si platforme pentru circulatia pietonalasi velo; mobilier urban, amenajari pentru joaca, odihna si alte activitati in aer liber compatibile; grupuri sanitare, spatii pentru intretinere si administrare. Ca regula, imprejmuirile spre spatiile publice adiacente vor fi realizate prin propunerea perimetrala a unor garduri vii, iar spre invecinarea cu proprietatile private vor fi de tip opac cu inaltimea de maxim 2,2 m ( se poate realiza tot prin plantatii).

2.2. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan); Amplasamentul studiat se afla in vecinatatea cartierului Tineretului, adiacent strazii George Bacaloglu.Suprafata de interventie pe care va fi amenajat parcul este formata din trei parcele, din care doua in intregime iar cealalta doar partial; astfel din parcela cu nr.cad. 206618 inscrisa in CF.nr.206618 in suprafata totala de 28724mp se amenajeaza doar o suprafata de 11.677 mp, iar parcela cu nr. cad.200735 inscrisa in CF.nr.200735 cu suprafata de 3776 mp si parcela cu nr. cad.188319 inscrisa in CF.nr.188319 cu suprafata de 250 mp se amenajeaza in intregime, rezultand astfel o suprafata cumulata propusa spre amenajare in suprafata de 15.703 mp. Conform extras CF.nr.206618 suprafata de teren studiata (11.677mp) de pe parcela cu nr.cad. 206618 este in proprietatea Municipiului Oradea / Statului Roman, parcela inscrisa in CF nr.188319 in suprafata de 250 mp este in

Direcţia Tehnică Ilie BOLOJANCompartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări Primar

Primăria Municipiului Oradea Aprobat

Page 2: INFORMAŢII GENERALE DE... · Web viewConform Ordinului nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobarea procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici în construcții

proprietatea Municipiului Oradea, iar parcela inscrisa in CF.nr.200735 in suprafata de 3776 va fi expropriata.

b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile; Vecinatatile sunt urmatoarele:

- la Nord : terenuri proprietate privata- la sud si est : strada George Bacaloglu- la Vest: zona verde plantata.

c) surse de poluare existente în zonă;Transporturile sunt o importanta sursa de poluare. Autovehiculele care functioneaza cu motor cu combustie, sunt un factor poluant care este luat din ce in ce mai mult in seama. Orasele mari sau aglomeratiile urbane dense sunt afectate in mare masura de transporturile cu eliberare de noxe.

d) particularități de relief; Relieful în zonă este relativ plan, cu o pantă lină ascendentă înspre sud. Oradea se găsește la altitudinea de 126 m deasupra mării, la deschiderea Văii Crișului Repede spre câmpie, într-o zonă de contact între prelungirile Munților Apuseni și Câmpia Banato-Crișana, arie de trecere de la relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei și Dealurile Ghepișului) către cel de câmpie (Câmpia Crișurilor). Clima este temperat-continentală, moderată, determinată şi de particularităţile reliefului şi de mişcarea aerului sub influenţa circulaţiei vestice care transportă mase de aer oceanic cu umiditatea şi temperatură specifică.

e) nivel de echipare tehnico-edilitara al zonei și posibilități de asigurare a utilităților;Utilitati existente in zona studiata sunt: retea de apa potabila, retea de canalizare menajera , linie electrica, retea de gaz presiune medie, retea de fibra optica Orange;- in zona aliniamentului dublu de arbori din specia stejar rosu, exista 2 retele magistrale care sunt amplasate paralel cu strada George Bacaloglu; aliniamentul se va proiecta in asa fel incat sa nu se suprapuna cu traseul conductelor existente . Arborii din aliniamentele propuse prin documentatia la faza de SF care se suprapun totusi cu aceste trasee vor fi reamplasati in interiorul zonei studiate;

f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; - nu este cazul;

g) posibile obligații de servitute;Nu se cunosc in acest moment .Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in Planul Urbanistic General , Regulamentul Local de Urbanism UVa – Zona de urbanizare – Zona verde – scuaruri, gradini, parcuri cu acces public nelimitat;

h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz; - conform certificatului de urbanism nr.6193/25.10.2019 si avizelor obtinute;

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent; Planul Urbanistic General al Municipiului Oradea, Regulamentul General de Urbanism si alte documente de urbanism aprobate potrivit legii ;

Page 3: INFORMAŢII GENERALE DE... · Web viewConform Ordinului nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobarea procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici în construcții

j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție.- Nu este cazul;

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional:a) destinație și funcțiuni;

- Parc public;

b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate;Prin solutia aleasa in aceasta varianta se propune cresterea atractivitatii spatiului

studiat prin:- lucrari de igienizare a terenului;- amenajarea de zone verzi plantate ;- reteaua de alei din interiorul parcului va fi dispusa pe diferite directii, est-vest / sud-

nord care se vor întâlni central si vor crea conexiune intre zona de joaca si terenurile multifunctionale; Perimetral se mai propune o alee care va porni din partea de sud a parcului si se va continua pe tot conturul acestuia spre zona de est, paralel cu strada George Bacaloglu pana spre zona de locuinte; de fapt pe aceasta din urma se vor realiza si intrarile in parc care se vor intersecta in zona de interes propusa. Îmbrăcămintea aleilor se va realiza din asfalt, care asigură o suprafată netedă, facilă pentru deplasarea oricărui tip de utilizator (vârstă, sănătate, dispozitiv de deplasare);

Configuratia aleilor a fost realizată în funcţie de obiectivele adiacente zonei modernizate , incadrarea cu bordură mică pentru alei cu dimensiunea de 10x15cm așezată pe o fundație de beton C25/30 de 10x20cm in lungime de 812 ml , pe un strat de balast. Structura pentru alei este urmatoarea:

• strat de fundație din balast - 25 cm grosime• strat de balast stabilizat cu 6% ciment - 10 cm grosime• îmbrăcăminte asfaltică BA8 - 4 cm grosime

- activitati dinamice de exterior prin realizarea unor terenuri multifunctionale de sport ( fotbal, baschet ) cu suprafata finisata cu tartan cu următoarea alcătuire constructivă:

- fundație- asfalt sau placă de beton- tartan- porți de minifotbal;- cosuri de baschet;- împrejmuire cu gard;- poartă de acces;- iluminare nocturnă.

- loc de joaca pentru copii cu suprafaţa de acţiune (solul) acoperită cu nisip si prevazuta cu borduri din cauciuc , dotat cu echipamente de joaca : balansoare, carusel, complexe de joaca ;

- mobilier urban – banci si cosuri de gunoi ;Se vor monta banci cu spatar, realizate din metal si sezut din lemn si cosuri de gunoi cu suport din profile de oţel, zincat termic şi vopsit în câmp electrostatic, laterale şi capac confecţionate din tablă de oţel.- iluminat asigurat de corpuri de iluminat ornamentale cu led-uri; realizarea nocturnei

aferente terenurilor de sport spatii verzi plantate;Pentru iluminarea aleilor pietonale se vor monta corpuri de iluminat LED tip lampadar (Tip 1) montate pe stalpi metalici cu inaltimea de 4m. Pentru iluminarea locului de joaca se vor monta 3 corpuri de iluminat LED tip lampadar (Tip 2), montate pe stalpi metalici cu inaltimea de 5m.Pentru realizarea nocturnei la cele doua terenuri de sport se vor monta 16 corpuri de iluminat LED (tip proiector nocturna - Tip 4) (cate 8 corpuri de iluminat pentru fiecare teren

Page 4: INFORMAŢII GENERALE DE... · Web viewConform Ordinului nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobarea procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici în construcții

de sport). Corpurile de iluminat se vor monta pe 8 stalpi metalici (cate 2 corpuri de iluminat pe fiecare stalp) cu inaltimea de 8m (4stalpi pentru fiecare teren de sport). - sursa de alimentare cu apa in vederea stropirii spatiilor verzi si a plantatiilor realizate

prin amplasarea a 6 bucati robineti subterani si prevazuti cu adaptor de furtun.

Suprafata cumulata teren amenajat/zona de interventie = 15703,00 mp din care:Suprafata zona verde amenajata = 13.120,25 mp Suprafata alei asfalt = 1.365,90 mp Suprafata loc de joaca = 603,75 mp Suprafata terenuri multifunctionale = 614,10 mp

c) nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare;- Cerinte conform Certificatului de urbanism ;

Lucrările se încadrează in categoria „C”- Construcţii de importanta normala – in conformitate cu HGR nr.766/1997 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor” si cu „Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a construcţiilor”, elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996.

Conform Ordinului nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobarea procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici în construcții și a Legii nr.10/1995 Legea privind calitatea în construcții“, cerințele pe care trebuie să le îndeplinească obiectivul menționat sunt urmatoarele : B. Siguranța în exploatare;D. Igiena, sănătate și mediu înconjurător pentru toate domeniile;E. Economia de energie si izolarea termica;F. Protectia impotriva zgomotului.

d) număr estimat de utilizatori Se estimeaza un numar de minim 1350 locuitori, (aproximativ 450 case individuale de locuit, estimandu-se o medie de 3 membri in cadrul fiecarei familii);

e) durata minimă de funcționare, apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse;Conform Hotarâre nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, este de 20- 30 ani.

f) nevoi/solicitări funcționale specifice

Conținutul cadru al documentatiei va respecta prevederile actelor normative în vigoare la data elaborării acestora Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice:

I.A. Continutul-cadru al Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C :Piese scrise 1. Lista şi semnăturile proiectanţilor ;Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund. 2. Memoriu 2.1. Date generale: Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării, făcându-se referiri la:

- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor; - clima şi fenomenele naturale specifice;

Page 5: INFORMAŢII GENERALE DE... · Web viewConform Ordinului nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobarea procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici în construcții

- geologia şi seismicitatea; - categoria de importanţă a obiectivului.

2.2. Memorii pe specialităţi Descrierea lucrărilor de:

- arhitectură;- structură; - instalaţii; - dotări şi instalaţii tehnologice, după caz; - amenajări exterioare şi sistematizare verticală.

2.3. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizare:

- suprafeţele - construită desfăşurată, construită la sol si utilă; - înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri; - volumul construcţiilor; - procentul de ocupare a terenului - P.O.T.; - coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare 2.5. Anexe la memoriu 2.5.1. Studiul geotehnic 2.5.2. Referatele de verificare a proiectului în conformitate cu legislaţia în vigoare, întocmite de verificatori de proiecte atestaţi, aleşi de investitor

Piese desenate1. Planuri generale 1.1. Plan de încadrare în teritoriu - plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial 1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei

- plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de proiecţie stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şj publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta:

- imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;

- amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi, după caz;

- cotele construcţiilor proiectate şi menţinute pe cele trei dimensiuni (cotele ± 0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea);

- denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie; - sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;

- accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute; - planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de

restituire a proprietăţii. 1.3. Planul privind construcţiile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor radier şi capac - şi va fi redactat la scara 1:500. În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico - edilitară se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare. 2. Planşe pe specialităţi 2.1. Arhitectură Proiectul de arhitectură va cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:

Page 6: INFORMAŢII GENERALE DE... · Web viewConform Ordinului nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobarea procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici în construcții

- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;

- planurile acoperişurilor - terasa sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile;

- secţiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota ± 0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului - cotele la coamă şi la cornişă -, fundaţiile clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate; - toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;

- în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.

2.2. Structura 2.2.1. Planul fundaţiilor Se redactează la scara 1:50 şi va releva:

- modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic; - măsurile de protejare a fundaţiilor şi a construcţiilor învecinate, la care se alătură

construcţiile proiectate. 2.2.2. Planurile de cofraj sau de ansamblu pentru toate nivelurile distincte. Se redactează la scara 1:50 şi vor releva geometria structurii şi materialele din care sunt alcătuite elementele structurale. 2.3. Instalaţii 2.3.1. Schemele instalaţiilor Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate. 2.4. Dotări şi instalaţii tehnologiceÎn situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta: 2.4.1. Desene de ansamblu 2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II. "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

I.B. Conţinutul-cadru al Proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor – P.O.E Piese scrise 1. Lista şi semnăturile proiectanţilor Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund. 2. Memoriu Acesta va cuprinde:

- descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale;

- asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente; - asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului; - precizări cu privire la accesuri şi împrejmuiri; - precizări privind protecţia muncii.

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilităţile urbane din zonă, necesare în vederea obţinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fişelor tehnice întocmite în proiectul pentru autorizarea executării/desfiinţării lucrărilor de construcţii, după caz. Piese desenatePlan general

Page 7: INFORMAŢII GENERALE DE... · Web viewConform Ordinului nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobarea procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici în construcții

a) la lucrările de mai mare amploare se redactează o planşă realizată conform planului de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei şi toate amenajările şi construcţiile provizorii necesare realizării acesteia;

b) la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a executării lucrărilor vor putea fi prezentate şi în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreapta jos un cartuş care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

II. Continutul-cadru al Proiectului tehnic de executiePărţi scrise Memoriu tehnic general 1. Informaţii generale privind obiectivul de Investiţii 1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 1.2. Amplasamentul 1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii 1.4. Ordonatorul principal de credite 1.5. Investitorul 1.6. Beneficiarul investiţiei 1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie 2. Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de Intervenţii2.1. Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând:

a) descrierea amplasamentul; b) topografia; c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei; d) geologia, seismicitatea; e) devierile şi protejările de utilităţi afectate; f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări

definitive şi provizorii; g) g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea; h) căile de acces provizorii; i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

2.2. Soluţia tehnică cuprinzând: a) caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; b) varianta constructivă de realizare a investiţiei; c) trasarea lucrărilor; d) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier;e) organizarea de şantier.

Memorii tehnice pe specialităţi a) Memoriu de arhitectură - conţine descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea

echipării şi dotării specifice funcţiunii b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcţii c) Memorii corespondente specialităţilor de instalaţii, cu precizarea echipării şi dotării

specifice funcţiunii Breviare de calcul Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. în acestea se vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, combinaţiile de calcul, metodologia de calcul, verificările şi dimensionările, precum şi programele de calcul utilizate. Caiete de sarcini 1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini:

Page 8: INFORMAŢII GENERALE DE... · Web viewConform Ordinului nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobarea procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici în construcții

a) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor;

b) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final;

c) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei; d) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul

natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea). 2. Tipuri de caiete de sarcini 2.1. în funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii:

a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii;

b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru fiecare lucrare.

2.2. În funcţie de destinaţie: a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor; b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente

tehnologice şi confecţii diverse; c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune; d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii

tehnice. 3. Conţinutul caietelor de sarcini

a) nominalizarea planşelor, părţilor componente ale proiectului tehnic de execuţie, care guvernează lucrarea;

b) descrierea obiectivului de investiţii; aspect, formă, caracteristici, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea;

c) descrierea execuţiei lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuţie specifice şi etapele privind realizarea execuţiei;

d) măsurători, probe, teste, verificări şi altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii;

e) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investiţii;

f) standarde, normative şi alte prescripţii care trebuie respectate în cazul execuţiei, produselor/materialelor, confecţiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, testelor, verificărilor;

g) condiţii privind recepţia.Liste cu cantităţi de lucrări Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:

a) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); c) listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul

F4); fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5);

e) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate utiliza formularul F3).

f) antemasuratoriNOTĂ: Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6) Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii.

Page 9: INFORMAŢII GENERALE DE... · Web viewConform Ordinului nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobarea procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici în construcții

Parti desenate1. Planşe generale Sunt planşe de ansamblu şi cuprind:

a) planşa de încadrare în zonă; b) planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice; c) planşele topografice principale; d) planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a

recomandărilor privind lucrările de fundare; e) planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a

distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea;

f) planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături - umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice;

g) planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi cerinţele specifice ale oţelului, clasa betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea;

h) planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare. 2. Planşele aferente specialităţilor Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei. Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind: 2.1. Planşe de arhitectură Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură:

- planurile de arhitectură ale fiecărui nivel subteran şi suprateran, inclusiv sistemul de acoperire, cotate, cu indicarea funcţiunilor şi finisaje, cu mobilier reprezentat;

- secţiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor; - faţade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea încadrării în frontul stradal

existent, după caz. 2.2. Planşe de structură Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind:

- planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; - planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; - descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj

(numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul.

2.3. Planşe de instalaţii Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea. 2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume:

- planşe de ansamblu; - scheme ale fluxului tehnologic; - scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri; - scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii,

reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;

- planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de

Page 10: INFORMAŢII GENERALE DE... · Web viewConform Ordinului nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobarea procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici în construcții

montaj; - diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;

- liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.

2.5. Planşe de dotări Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru:

- piese de mobilier;- elemente de inventar gospodăresc; - dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor; - dotări necesare securităţii muncii; - alte dotări necesare în funcţie de specific.

NOTĂ: La elaborarea proiectelor, materialele, confecţiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa. Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător).

Detalii de executieDetaliile de execuţie, parte componentă a proiectului tehnic de execuţie detaliază soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii. Anumite detalii de execuţie se pot elabora/definitiva pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii ( proiectantul va specifica pe planşe care sunt detaliile de execuţie ce urmează a fi elaborate/definitivate astfel). Detaliile de execuţie pot fi de 3 tipuri:

a) detalii de execuţie privind soluţionările elaborate de proiectant; b) detalii de execuţie pentru echiparea obiectivului de investiţii, în timpul execuţiei, cu

aparatură şi echipamente, realizate cu respectarea datelor şi informaţiilor oferite de către furnizorii acestora;

c) detalii de execuţie curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de subansamble) sau detalii de execuţie care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, care se vor executa, de regulă, de către constructor.

Asistenta tehnica din partea proiectantului se va asigura pe întreg parcursul executiei lucrărilor.

Pentru asigurarea execuţiei lucrărilor conform legislaţiei în vigoare, atât calitativ cât şi cantitativ, este nevoie de asistenţa permanentă a proiectantului atât în timpul execuţiei, cât şi până la recepţia finală a lucrărilor:- pe toată durata de derulare a execuţiei, acesta va stabili modul de tratare a

neconformităţilor eventual apărute;- pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, va urmări aplicarea, pe

şantier, a soluţiilor propuse prin proiect;- va răspunde solicitării beneficiarului şi constructorului, ori de câte ori este necesar,

pentru asigurarea conformităţii cu proiectul şi a nivelului de calitate, la orice sesizare privind neconformităţile şi/sau neconcordanţele constatate în proiect, nemulțumiri ale factorilor beneficiari ai lucrărilor, în vederea soluţionării acestora;

- nu poate avea relații contractuale care să constituie conflict de interese cu achizitorul, nu poate desfășura activitate de diriginție de șantier;

- va soluţiona neconformităţile, defectele şi neconcordanţele apărute în fazele de execuţie, prin soluţii tehnice, cu acordul investitorului;

Page 11: INFORMAŢII GENERALE DE... · Web viewConform Ordinului nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobarea procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici în construcții

- va urmări pe şantier utilizarea în execuţie a materialelor din proiect şi eventual, înlocuirea acestora cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi numai în baza soluţiilor stabilite de către acesta cu acordul investitorului;

- va participa obligatoriu la recepţii :- a materialelor puse în opera,- a lucrărilor ce devin ascunse,- recepția fazelor determinante,- recepţia la terminarea lucrărilor, - recepţia finală, în care faza va analiza dacă lucrările executate corespund

cerinţelor de calitate prevăzute în proiect, coroborat cu actele normative în vigoare;

- va elabora:- note de constatare,- memorii tehnice,- note justificative,- dispoziții de șantier- liste de cantități cu lucrări suplimentare,- note de renunțare,- referatul cu privire la modul în care a fost executată lucrarea,- rapoarte lunare privind activitatea desfășurată;

- toate modificările şi soluţiile tehnice de modificare a prevederilor iniţiale a proiectului, vor trebui justificate de către prestator și vor fi verificate de către specialişti verificatori atestaţi, conform prevederilor legale, prin grija Municipiului Oradea;

- la finalizarea lucrărilor înainte de recepția la terminarea lucrărilor, va participa împreuna cu Beneficiarul-achizitorul, constructorul şi dirigintele de șantier atestat la efectuarea măsurătorilor privind lucrările real executate pe care le va confirma prin semnarea procesului verbal care se va întocmi cu acea ocazie, și în care se vor identifica lucrările real executate (suprafețe, lungimi, lățimi, toate elementele caracteristice inclusiv tipuri de materiale acolo unde este cazul).

Atributii generale ale proiectantului- participarea la predarea amplasamentului;- trasarea generala a constructiei si stabilirea bornelor de reper, predarea acestora

executantului;- participarea la verificarea in faze a lucrărilor ce devin ascunse și a fazelor

determinante;- efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor

intocmite ca urmare a verificarilor (procese-verbale in faze determinante, procese verbale de lucrari ce devin ascunse etc.);

- verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificarile ulterioare, în cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;

- intocmirea cartii tehnice a constructiei pana la receptia la terminarea lucrarilor, respectiv intocmirea CAP. A si CAP. D.

- Va colabora cu beneficiarul, cu constructorul – antreprenorul general, organismele abilitate pentru control privind executia lucrarilor (exemplu Curtea de Conturi, Inspectoratul de Stat in Constructii).

Atributii speciale pe parcursul executiei- Va fi prezent in cel mai scurt timp pe santier si va fi in masura sa solutioneze si sa

gestioneze problemele aparute care sunt de competenta sa;- Va intocmi la iesirea in teren Nota de constatare in care vor fi evidentiate toate

problemele identificate cu ocazia iesirii in teren. Notele de constatare se vor depune la Centrul de Informare cu Publicul – piramida – registratura beneficiarului, in maxim 3 zile de la data iesirii in teren – a constatarii;

- Va intocmi Dispozitii de santier cu listele de cantitati de lucrari aferente Notelor de comanda suplimentare si Notelor de renuntare inclusiv estimarea valorica a acestora (Note de comanda suplimentare si Note de renuntare) si le va depune la Centrul de

Page 12: INFORMAŢII GENERALE DE... · Web viewConform Ordinului nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobarea procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici în construcții

Informare cu Publicul – piramida – registratura beneficiarului, in maxim 7 zile de la data depunerii Notei de constatare;

- Orice dispozitie de santier care implica modificari ale Proiectului tehnic si implica potrivit legii insusirea lor de catre verificatorul de proiecte, vor fi inaintate acestuia (verificatorului);

- Va participa la receptia la terminarea lucrarilor;- Toate celelalte obligatii potrivit Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, a tuturor

actelor normative în vigoare si a programului de control a fazelor de lucrări ce devin ascunse și a fazelor determinante.

Proiectantului in calitate de specialist i se impune:- să aibă permanent o ţinută de probitate tehnico-profesională şi onestitate în relaţiile cu

beneficiarul şi cu ceilalţi parteneri ai acestuia;- să menţină o poziţie de echilibru şi de credibilitate în ansamblu pentru întreaga activitate

desfăşurată în vederea realizării proiectelor elaborate de el;- este obligat şi dator ca permanent în timpul execuţiei lucrărilor orice propuneri făcute să fie

însoţite de fundamentări de susţinere corespunzătoare, notificabile şi să fie supuse aprobării beneficiarului;

- să aibă o calificare profesională universitară, atestată de legile româneşti ;- să stăpânească prin experienţă acumulată în timp, cunoştinţe de înaltă calificare,

acţionând în misiunile angajate numai în interesul legitim al clientului său, comportându-se faţă de acesta cu deplină fidelitate pentru a-şi susţine astfel rangul şi reputaţia profesiunii sale;

- să aibă capacitatea de a-şi asuma responsabilitatea programelor, serviciilor şi soluţionărilor prezentate, asigurând acţiunilor sale o independenţă absolută în relaţionare cu autoritatea publică, beneficiarul/constructorul, colaboratorii săi de specialitate, antreprenorii, furnizorii, producătorii etc., precum şi cu toţi ceilalţi factori implicaţi în activitatea pe care o angajează;

- să asigure beneficiarului său lucrări la nivelul tehnicii avansate a pieţei, care să fie exploatabile în condiţii de eficienţă şi rentabilitate, conform programelor propuse;

- să asigure la nivelul profesionalismului său, cel mai scurt timp de punere în funcţiune/finalizare al obiectivului;

- să respecte codul de morală şi etică profesională al arhitecţilor sau/şi inginerilor proiectanţi ori consultanţi de specialitate;

- să fie profesionist imparţial în relaţiile – cu/şi dintre – investitor/beneficiar şi antreprenor, respectând legile ţării şi reglementările tehnice (prescripţii, standarde, normative etc. ) în vigoare, precum şi acelea promovate pentru aplicare, de către asociaţiile profesionale de specialitate;

g) corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a mediului și a patrimoniului; -se vor avea în vedere cele stabilite prin PUG al municipiului;- se vor avea în vedere condițiile impuse de avizatori, corelat cu documentele/contractele în vigoare existente între municipiul Oradea și respectiv avizatori în cazul în care acesta există;- se vor utiliza cu precădere materiale eficiente economic și care nu dăunează mediului înconjurător; - in zona aliniamentului dublu de arbori din specia stejar rosu, exista 2 retele magistrale care sunt amplasate paralel cu strada George Bacaloglu; aliniamentul se va proiecta in asa fel incat sa nu se suprapuna cu traseul conductelor existente.

h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluționării nevoii beneficiarului.PROIECTARE

Documentatiile se vor elabora în volume distincte, pe faze de proiectare:

- proiect pentru autorizarea executării lucrărilor – două (2) exemplare;

Page 13: INFORMAŢII GENERALE DE... · Web viewConform Ordinului nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobarea procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici în construcții

- proiect tehnic de execuţie - cinci (5) exemplare, din care un (1) exemplar beneficiar (cu valori);- documentatie tehnica pentru emiterea avizelor tehnice de racordare la utilitati – 2 exemplare

Documentaţiile tehnice se vor întocmi în sistem stereografic 1970;Se vor pune la dispoziția ofertantului documentatia tehnico-economica la faza S.F , studiul topografic, avizele obținute la faza SF :

- certificat de urbanism nr. 6193/25.10.2019 ;- aviz Distrigaz Vest nr.164.30.03.2020- aviz de amplasament favorabil nr. 60202026164 din 06.04.2020 emis de SDEE

Transilvania Nord - Aviz de amplasament Orange nr. 1876/3465/3425 din 09.04.2020- Aviz de amplasament RCS&RDS nr.1017/06.04.2020- Aviz de coexistenta nr.11149 din 08.04.2020 emis de Compania de Apa Oradea

SA;- Aviz favorabil nr.885/04.06.2020 emis de Institutia Arhitectului Sef.Se vor obține prin grija ofertantului/proiectantului și alte avize, specificate sau

nespecificate în certificatul de urbanism, dar considerate a fi necesare sau avize a caror termen de valabilitate a expirat ;

Obiectivul se va racorda la reteaua de apa si canalizare, reteaua electrica, ca urmare vor fi prevazute lucrari de racordare ( capitolul 2 din deviz general , inclusiv liste de cantitati ) in baza avizelor tehnice de racordare la utilitati obtinute prin grija proiectantului.

Se vor elabora programele de control, se vor stabili şi se vor supune aprobării ITC fazele determinante pentru asigurarea rezistenţei, durabilităţii şi siguranţei în exploatare a lucrărilor ce vor fi executate, inclusiv adresa de înaintare către ISC a programelor și a fazelor determinante.

Verificarea proiectului prin verificator atestat de proiecte va fi asigurata de catre Beneficiar;

Documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire va conţine obligatoriu deviz general, certificat de urbanism, avize solicitate prin certificatul de urbanism valabile la data depunerii documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire;

Se va elabora planul de securitate si sanatate, în conformitate cu Hotarare nr. 300 din 2 martie 2006 (*actualizata*) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile:„Art. 5 Coordonarea in materie de securitate si sanatate trebuie sa fie organizata atat in faza de studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si pe perioada executarii lucrarilor.”„Art. 16 Planul de securitate si sanatate trebuie sa faca parte din proiectul lucrarii si sa fie adaptat continutului acestuia.”

Toată documentaţia aferentă proiectului elaborată sub orice formă este şi va rămâne în proprietatea Consiliului Local al municipiului Oradea – Primăriei municipiului Oradea;

Proiectantul va elabora note de cantități suplimentare/note de renunțare cu justificarea acestora, în cazul în care listele de cantități elaborate în cadrul studiului de fezabilitate, care vor sta la baza ofertei financiare a constructorului, vor suferi modificări în cadrul proiectului tehnic nou elaborat sau in orice situatie in care acestea vor fi necesare.

Ofertantul își va întocmi oferta în baza listelor de cantități de lucrări prezentate de achizitor, utilizând ca bază de prețuri indicatoarele de norme de deviz ediția 1981, și va prezenta obligatoriu formularele F1, F2, F3, precum și listele cuprinzând consumurile de resurse materiale C6, mâna de lucru C7, ore funcționare utilaje C8, transporturile C9.

Page 14: INFORMAŢII GENERALE DE... · Web viewConform Ordinului nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobarea procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici în construcții

elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor și proiect tehnic de execuţie, asistența tehnică din partea proiectantului

lei fara TVAA PROIECTARE, din care

1 elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor și proiect tehnic de execuţie

 1.1 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.2 proiect tehnic PT si detalii de executie

2 asistență tehnică din partea proiectantului 2.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

 2.2pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

Durata totală a elaborării documentației tehnico-economice se estimează la 2 luni și se va defalca în două etape:

- în prima etapă se va depune proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor PAC împreună cu avizele obținute, care este de 1 luna de la data menționată în ordinul de începere transmis de beneficiar ;

- după emiterea autorizației de construire se va elabora proiectul tehnic de execuție cu durata de elaborare de 1 lună de la data menționată în ordinul de începere transmis de beneficiarDocumentațiile se vor depune prin adresă de înaintare la Centrul de Informare a

Publicului (piramidă) din cadrul Primăriei municipiului Oradea.Documentaţia tehnico-economică se va preda şi pe suport magnetic, planul de situaţie

se va preda şi în format editabil (.dwg sau .dxf); Documentaţiile tehnico-economice vor fi recepţionate de beneficiar numai după

verificarea lor de către verificatorul atestat de proiecte asigurat de către beneficiar. Eventualele completări, corecturi se vor elabora și depune la sediul Primăriei

municipiului Oradea în termen de 10 zile de la luarea la cunoștință a observațiilor beneficiarului.

Asistența din partea proiectantului se desfășoară pe parcursul execuției. Durata execuției lucrărilor s-a estimat de către proiectantul documentatiei la faza SF la 4 luni.

Modalități de plată- Serviciul de proiectare se va plăti pe faze de proiectare în baza procesului verbal de

recepție semnat fără obiecțiuni, precum și verificarea documentației de către verificatori atestați, serviciu asigurat de Primăria municipiului Oradea.

- Plata serviciilor de asistență din partea proiectantului se va face la sfârșitul execuției lucrărilor în baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor semnat fără obiecțiuni sau lunar în baza rapoartelor lunare depuse până data de 15 a lunii următoare celei raportate. Ultima plată a serviciilor de asistență se va face în baza raportului final și al referatului privind punctul de vedere al proiectantului privind modul de execuție.

Se pun la dispozitia ofertantului în format electronic:- documentatia tehnico-economica la faza SF revizuit ( format pdf);- Certificatul de urbanism si avizele obținute aferente obiectivului de investiție ( format

pdf);- Studiul geotehnic ( format pdf); se va ține cont de recomandările și condiționările din

cadrul studiului geotehnic, se va elabora studiu geotehnic de detaliu, dacă va fi cazul;- Studiul topografic (format dwg);

Page 15: INFORMAŢII GENERALE DE... · Web viewConform Ordinului nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobarea procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici în construcții

2.4.   Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia - HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

- Legii 10 din 18 ianuarie 1995 (*actualizată*) privind calitatea în construcţii;- HOTARARE nr. 300 din 2 martie 2006 (*actualizata*)privind cerintele minime de securitate

si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;- Hotărârea nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi

nepericuloase pe teritoriul României.- LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (**republicată**)(*actualizată*) privind gestionarea

siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră;- toate actele normative în vigoare la data elaborării documentației, corelat cu

soluția/soluțiile tehnice propuse.

Direcţia Economică Direcţia Tehnică

Eduard Florea Mircea GHITEA Director executiv Director executiv

Simona VLAD Aurelia ŢENŢDirector executiv adjunct Director executiv adjunct

Adina POPA Consilier