ghidul investitorului - cj site/ghiduri/ghidul investitorului... · pdf file 2008. 7....

Click here to load reader

Post on 05-Feb-2021

3 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  G G

  GHIDUL INVESTITORULUI

  JUDEŢUL GORJ -2008-G

 • 2

  COLECTIVUL DE LUCRU CARE A PARTICIPAT LA ELABORAREA GHIDULUI INVESTITORULUI THE INVESTOR’S GUIDE PROJECT TEAM COORDONATOR PROIECT

  PROJECT COORDINATOR

  Ion CĂLINOIU

  Preşedinte CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

  President of GORJ COUNTY COUNCIL

  Claudia-Ileana POPESCU

  Director executiv – Direcţia Cooperare şi Dezvoltare Regională

  Executive director – Cooperation and Regional Development Directorate

  MEMBRII ECHIPEI DE PROIECT

  THE PROJECT TEAM MEMBERS

  Florinel ACHIM

  Şef seviciu – Serviciul Cooperare, Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe

  Head of Department – Cooperation, Regional Development and External Relations

  Department

  Tiberiu Laurenţiu GRIVEI

  Consilier – Direcţia Cooperare şi Dezvoltare Regională

  Counsellor – Cooperation and Regional Development Directorate

  Marina IVANOV

  Consilier – Direcţia Cooperare şi Dezvoltare Regională

  Counsellor – Cooperation and Regional Development Directorate

  Alina PĂTRAŞCU

  Consilier – Direcţia Cooperare şi Dezvoltare Regională

  Counsellor – Cooperation and Regional Development Directorate

  Flavia RAUS

  Consilier – Direcţia Cooperare şi Dezvoltare Regională

  Counsellor – Cooperation and Regional Development Directorate

  CONSULTANT DE SPECIALITATE/SPECIALTY CONSULTANT – Sabin CORNOIU

  TRADUCEREA/ TRANSLATION – Laura BORICEAN

 • 3

  CUVÂNT ÎNAINTE Aderarea României la Uniunea Europeană şi deschiderea porţilor ţării noastre şi implicit a

  judeţului Gorj către piaţa europeană, o piaţa competitivă, în continuă mişcare şi dezvoltare, au

  creat premisele pentru Consiliul Judeţean Gorj de a lua iniţiative în vederea dezvoltării

  mediului de afaceri şi stimulării inovării.

  Prioritatea Consiliului Judeţean Gorj este dezvoltarea socio-economică a judeţului, iar

  atragerea de investitori, atât autohtoni, cât şi străini, interesaţi de potenţialul şi oportunităţile pe

  care le oferă judeţul Gorj constituie un instrument de o importanţă majoră în atingerea acestui

  scop. Pentru a veni în întâmpinarea investitorilor dornici să aducă noi tehnologii şi capital

  financiar în judeţ, Consiliul Judeţean Gorj a elaborat Ghidul Investitorului, document ce

  reuneşte diverse informaţii utile, menite să orienteze potenţialii investitori care doresc să se

  implice în dezvoltarea judeţului.

  Potrivit unui studiu efectuat de compania Ernst & Young – „Studiu privind atractivitatea

  investiţională a Europei de Sud - Est 2007” – ţara noastră se afla în 2007 în topul atractivităţii,

  fiind desemnată cea mai atractivă destinaţie pentru investiţii din Sud-Estul, Centrul şi Vestul

  Europei, înaintea Poloniei şi Cehiei, 58% dintre companiile internaţionale dorind să investească

  în România în anul 2007.

  Potenţialul de creştere al productivităţii, costul relativ mic al forţei de muncă, nivelul redus al

  taxelor pe profit, dar şi flexibilitatea legislaţiei muncii, deschiderea totală administraţiei publice

  judeţene şi locale, disponibilitatea locaţiilor pentru investiţii, precum şi resursele naturale şi

  potenţialul turistic de care judeţul Gorj dispune va atrage investitorii străini în judeţ.

  Economia de piaţă contemporană este deosebit de complexă şi variată, bazată pe interesele

  diferite, divergente ale agenţilor economici. De aceea, fundamentarea ştiintifică a unei strategii

  de dezvolatre socio-economică a judeţului Gorj s-a dovedit a fi oportună în contextul

  dezvoltării unei pieţe europene. Analiza socio-economică a judeţului Gorj a identificat cinci

  domenii prioritare în dezvoltarea socio-economică a judeţului: agricultura, infrastructura,

  mediul şi resursele naturale, resursele umane şi mediul de afaceri, precum şi domeniul social.

 • 4

  Ghidul Investitorului a fost întocmit în conformitate cu această strategie, urmărindu-se

  dezvoltarea socio-economică a judeţului Gorj. Plecând de la o descriere mai generală a

  României, urmată de o prezentare a regiunii Sud-Vest Oltenia, regiune din care face parte

  judeţul Gorj, ghidul pune la dispoziţiea investitorului informaţii de interes general despre judeţ

  (scurt istoric, date geografice, administrative, resurse naturale), precum şi informaţii specifice

  cu privire la economia judeţului, agricultură, infrastructură, servicii şi nu în ultimul rând

  turism. Astfel, investitorul va avea posibilitatea să îşi formeze o vedere de ansamblu asupra

  judeţului, având posibilitatea, în acelaşi timp, să identifice ariile în care ar putea investi.

  Totodată, dorim să specificăm faptul că informaţiile şi estimările prezentate în acest volum

  reflectă ultimele date disponibile la momentul efectuării ghidului, ele putându-se modifica

  ulterior.

  Prin acest ghid avem convingerea că vom atrage cât mai mulţi investitori pe meleagurile

  gorjene, sporind interesul pentru această zonă care are multe de oferit.

  ION CĂLINOIU

  PREŞEDINTE,

  CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

 • 5

  CUPRINS 1. ROMÂNIA ................................................................................................................ 7

  1.1. DATE GEOGRAFICE ......................................................................................... 8

  1.2. ISTORIA ........................................................................................................... 10

  1.3. ORGANIZAREA STATULUI ............................................................................. 13

  2. REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA ......................................................................... 14

  2.1. LOCALIZARE, RELIEF ........................................................................................... 14

  2.2. POPULAŢIA ......................................................................................................... 16

  2.3. ECONOMIA ......................................................................................................... 21

  2.4. PIAŢA MUNCII ................................................................................................. 27

  3. JUDEŢUL GORJ .................................................................................................... 33

  3.1. SCURT ISTORIC ŞI ORGANIZARE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ................................. 33

  3.2. POZIŢIE GEOGRAFICĂ, RELIEF, CLIMĂ .................................................................... 37

  3.2.1. Clima ......................................................................................................... 39

  3.2.2. Hidrologia .................................................................................................. 39

  3.2.3. Vegetaţia ................................................................................................... 40

  3.2.4. Solurile ...................................................................................................... 41

  3.3. RESURSE NATURALE .................................................................................... 42

  3.4. POPULAŢIA .................................................................................................... 44

  3.5. ADMINISTRAŢIA.............................................................................................. 48

  4. ECONOMIA JUDETULUI GORJ ............................................................................ 52

  4.1. INFORMAŢII GENERALE ................................................................................ 52

  4.2. INDUSTRIA ŞI SECTORUL ENERGETIC ........................................................ 56

  4.3. SECTORUL IMM ŞI INVESTIŢIILE STRĂINE .............................................................. 59

  4.4. SOCIETĂŢI COMERCIALE ...................................................................................... 63

  4.4.1. SOCIETATEA NAŢIONALĂ A LIGNITULUI OLTENIA SA ........................ 64

  4.4.2. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI ...................................................... 67

  4.4.3. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A ....................................... 68

  4.4.4. S.C. AKYBUD PROD S.R.L. ..................................................................... 70

  4.4.5. ARTEGO Târgu - Jiu ................................................................................. 71

  4.4.6. S.C. DALEMI SERV S.A. .......................................................................... 72

  4.4.7. S.C. ELTOP S.R.L. .................................................................................... 73

  4.4.8. SC ETERN CONS SRL ............................................................................. 75

 • 6

  4.4.9. S.C. INMELCON PROD S.A.................................................................... 76

  4.4.10. S.C. MARSAT S.A. ........