animations

12
ARTICOLUL 1 (1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil. (2) Forma de guvernământ a statului român este republica. (3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate. (4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale. (5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie. Romanian

Upload: guestc3dec2

Post on 08-Dec-2014

306 views

Category:

Travel


2 download

DESCRIPTION

test animations

TRANSCRIPT

Page 1: Animations

ARTICOLUL 1(1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi

indivizibil. (2) Forma de guvernământ a statului român este republica. (3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera

dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale

poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul

democraţiei constituţionale. (5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a

legilor este obligatorie.

Romanian

Page 2: Animations

chinese• 关于我们•  • Sinoling.com的目标是为所有学汉语者以及对中文感兴趣的人提供一套实用并有趣的中文资料。本网站分成四个部分:汉语语言学,中文链接,中国文化和中文参考资料。

• 汉语语言学包括有关汉语语法和语言学的资料,如部首、汉字读音、量词等。

• 中文链接包括其它网站的链接,如在线词典、中文搜索引擎、在线新闻网站等。

• 中国文化包括有关中国文化的资料,如古诗、古代文学、中国朝代等。• 中文参考资料包括多种词汇及参考表,其内容是用中文、汉语拼音和英文注写的。

• Sinoling.com是由加拿大多伦多的Matt Trueman创作和编辑的。如果您有任何问题或建议,请随时与我们联系。

Page 3: Animations

russian

•  "России впервые предстоит возглавить этот авторитетный международный форум. Но я надеюсь, что опыт, накопленный за годы российского участия в «Группе восьми», станет залогом преемственности и консолидации наших совместных усилий. Как страна-председатель видим свою задачу в придании нового импульса работе по поиску решений важнейших международных проблем в таких областях, как энергетика, образование и здравоохранение." Обращение Президента РФ В.Путинак посетителям сайта

Page 4: Animations

japanese• 臨時休業のお知らせ• 日頃、むしとりあみにご協力いただき、ありがとうございます。このたび、1年間で集まった虫を分類し、ファイルに反映していく作業を行うことになりました。つきましては、ファイル修正が完了するまでのあいだ、勝手ながらむしとりあみを臨時休業させていただきます。

休業中も、過去ログはこちらでご覧いただけます。修正対象を確定する作業のため、休業中は新たな書き込みができませんので、ご了承ください。ファイル修正の具体的な進め方、および進行状況などは、追ってお知らせいたします。

2005年 7月 19日

むしとりあみ行司一同 青空文庫世話役一同

Page 5: Animations

arabic

• نتائج يعقب أن يمكن وما دمشق السورية العاصمة إلى وأفئدتهم أنظارهم الفلسطينيون يوجهقطيعة بعد مشعل، خالد لحماس السياسي المكتب ورئيس عباس محمود الرئيس لقاء . تشكيل على ومشعل عباس يتفق أن الفلسطينيون ويأمل شهور عدة استمرت وخالفات

وطنية وحدة .حكومة• • صربيا بانتخابات واإلصالحيين القوميين بيت محتدم سباق• انتخابات على للغرب المؤيدين واإلصالحيين المتشددين القوميين بين الحاد التنافس يهيمن

نحو أدلى أن بعد نهايتها على شارفت التي . 30صربيا على% يخيم كما بأصواتهم الناخبين منلالستقالل الساعي كوسوفو إقليم مصير بشأن الوشيك المتحدة األمم قرار االقتراع هذا .أجواء

• • بدارفور األوضاع على احتجاجا ببروكسل مظاهرة• لالحتجاج البلجيكي الشيوخ مجلس أعضاء من عدد إليها دعا مظاهرة اليوم بروكسل شهدت

. هذه وتأتي اإلقليم حول األوروبي االتحاد خارجية لوزراء اجتماع عشية بدارفور األوضاع علىنفته الذي األمر وهو مناطقهم بقصف الحكومة اليوم المتمردون فيه اتهم وقت في المظاهرة .الخرطوم

Page 6: Animations

swedish• Använd inte TPTEST om du är ansluten till trådlösa nätverk, så kallat

WLAN. Alternativet är att endast köra TCP-mätningar i Avancerat läge, såvida man inte är ensam i WLAN-nätverket eller vet att ingen annan nyttjar nätet vid det aktuella tillfället. Kör du UDP-mätningar kan du riskera att ockupera hela WLAN-nätverket under den tid mätningen utförs i högsta hastighet.

WLAN, Wireless LAN, 802.11b och WiFi, är benämningar som används för den nya trådlösa LAN-tekniken. Olika standarder medger olika maxhastigheter för dataöverföring. En WLAN-sändare kan nå ett hundratal meter vid fri sikt utan hinder. I inomhusmiljöer, däremot, kan till exempel väggar och liknande hinder begränsa räckvidden till normalt ett tiotal meter. Vid längre avstånd sänks överföringshastigheten.

WLAN är radiobaserat och använder sig av mikrovågor av samma frekvens som vanliga mikrovågsugnar, det vill säga runt 2,4 Ghz. Det innebär att mikrovågsugnar kan störa WLAN-nätverk om man har otur. Flera radiosändare kan aldrig sända samtidigt på samma frekvens utan att det blir störningar som förstör kommunikationen för alla inblandade parter.

Page 7: Animations

czech• #• OKEM SATELITU

• Česká republika je jedním z mála vnitrozemských států, jehož obrysy lze rozeznat na satelitních snímcích. Na snímcích z družic, které přelétají ve výšce necelých 900 km, určují přibližnou polohu ČR hraniční pohoří.

• Představení České republiky• #• BOHEMIA• Latinský název Čech Boiohaemum (Bohemia) je odvozen od jména keltského kmene Bójů,

kteří sídlili podle římských zpráv právě na území České republiky.• Představení České republiky• #• KALININGRAD• Ruské město Kaliningrad (dříve Königsberg) na baltském pobřeží založil na jedné ze svých

válečných výprav český král Přemysl Otakar II. jako „Královec“.• Představení České republiky

• STŘEDOVĚKÉ TANKY?• Bezmála pět set let před prvními tanky použil princip útočné vozby husitský vojevůdce Jan

Žižka v bitvě u Malešova v roce 1424.

Page 8: Animations

polish

• W drugiej połowie XVII wieku dużą popularnością wśród Sarmatów cieszyły się pogrzeby nocne, które do tej pory uważane były za pogrzeby hańbiące, niegodne prawdziwego chrześcijanina.

• Noc nadawała specyficzny charakter uroczystości pogrzebowej: późna pora uniemożliwiała uczestnictwo w niej dużej ilości gapiów i osób niepożądanych, brak ściśle ustalonych ram czasowych pozwalał na wydłużenie niektórych elementów ceremonii, zaś świece i pochodnie, niesione przez uczestników orszaku pogrzebowego, wywierały na zgromadzonych o wiele większe wrażenie niż podczas zwykłego pochówku.

Page 9: Animations

norwegian• ENDRE BILLETT • DU KAN NÅ ENDRE BILLETTEN DIN SELV PÅ NORWEGIAN.NO under "mine

reiser" i din profil.

Ønsker du å endre navn på de reisende eller reise tidspunkt er dette gjort med noen få tastetrykk.

• Endre billett • Det finnes unntak hvor det ikke er mulig å endre billetter på Internett. Vi har

ingen endringsgaranti på Internett.• Alle endringer må skje minimum 30 minutter før opprinnelig avgangstid og

kredittkortnummer må alltid oppgis ved endring.• Billetter som ikke lar seg endre på Internett må endres i åpningstiden hos vårt

kundesenter.• Det vil da bli belastet et gebyr på kr. 60 på utlandsreiser og kr 65 på

innlandsreiser, per person per strekning i tillegg til endrings- og oppkjøps gebyr.

Page 10: Animations

german

• Werter Besucher!• Herzlich Willkommen auf Toms Deutschseite. Diese private

Homepage ist in den letzten Monaten entstanden, um meiner ausländischen Freundin per Internet, Deutsch so gut es geht beizubringen. Ich habe dazu auf Grundlage von Büchern und anderen Internetquellen eine Vielzahl von theoretischen Erläuterungen und Übungen ausgearbeitet, um die deutsche Grammatik möglichst verständlich zu erklären. Des Weiteren befinden sich auf der Seite Vokabel- und Textübungen, Hinweise zur Aussprache und weiterführende Links.

Die Themen sind nahezu ausschließlich in Englisch verfasst. Alle Erläuterungen und die meisten Übungen sind als druckfertige PDF-Dateien verfügbar.

Page 11: Animations

finnish

• Ohjeet• Kerään tällä kyselyllä palautetta Suomen kieliopin

käyttäjiltä. Annettuja tietoja käytetään apuna sivujen laadinnassa. Kenenkään yksittäisen kyselyyn osallistuneen henkilön vastauksia ei julkaista sellaisenaan, vaan ainoastaan erilaisina tilastoina. Voit vastata kysymyksiin suomeksi, englanniksi, saksaksi, ruotsiksi tai viroksi. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Ellet halua osallistua kyselyyn, voit lähettää palautetta myös palautelomakkeella tai sähköpostitse ([email protected]). Kyselyyn voit osallistua nimettömän

Page 12: Animations

korean• 국립국어원은 2007 년 1 월 16일 (화 ) 12:00 시김명곤문화관광부

장관이참석한가운데국어심의회실무위원회간담회의를개최하였다 . 이번회의에는김명곤문화관광부장관을비롯하여김수업국어

심의회위원장 , 홍윤표국어심의회부위원장 , 이상규국립국어원원장 , 국어심의회실무위원회위원등이함께참석하였다 . 문화관

광부장관의자문기구로운영되고있는국어심의회는국립국어원에 서운영실무를맡고있는데이번회의에는문화관광부장관이참석

하여여러위원들을격려하였다 . 간담회의에서는올바른언어생활을유도하고효과적인언어정책을

펴기위해서국어심의회의위상이높아져야하고그에따른실질적인 지원책이마련되어야한다는의견이제기되었고이에대하여적극적

으로검토하겠다는답변이이어졌다 . 또한한류를활용한한국어교 육을확대하기위해서는현장에서적절하게사용할수있는교재가

다양하게개발되어야한다는의견도제시되었다 . 이번간담회의는 2006 년중반부터실질적인기능강화를목표로개

편작업을추진해온국어심의회가 2007 년구체적인활동을펼치기 위하여힘찬첫발을내디딜수있는매우의미있는자리