4 5 sÂmb|t| - duminic|, 22 - 23 iulie 2017, nr. 166 (6199 ... · 2 - - s=mb\t\, 22 iulie 2017...

of 16 /16
SÂMB|T| - DUMINIC|, 22 - 23 IULIE 2017, Nr. 166 (6199) Dou\ fapte de omor într-o singur\ zi! O via]\ a fost curmat\ la doar 30 de ani, dup\ o lovitur\ fatal\ Ziarul de Vrancea Ziarul de Vrancea ~]i spune ce al]ii `]i ascund ! ~]i spune ce al]ii `]i ascund ! Director general: www.ziaruldevrancea.ro Telefon 0237.23.77.77 Redactor-[ef: Patru contesta]ii, în prima zi, la concursul de director de [coal\ Soarele răsare: 5.43 Soarele apune: 20.52 Calendar creștin ortodox: Sf. Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela Calendar catolic: SF. MARIA MAGDALENA Maxima zilei: „Oamenii sunt ridicoli doar atunci când vor să pară ceea ce nu sunt.” Giacomo Leopardi Curs valutar BNR: æ = è = CALENDARUL ZILEI 5 Tiparul executat la TIPOMEDIA PROD SRL București ~nc\ un motociclist s-a `n\l]at la cer: a murit `ntr-un accident rutier la Gre[u 4 Autorul fusese adus aseară la instanță în vederea arestării preventive Premierul Rom=niei, avocat al oligarhiei de la Chi[in\u? Arest preventiv pentru 30 de zile la crima de la Spital

Author: others

Post on 23-Sep-2019

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SÂMB|T| - DUMINIC|, 22 - 23 IULIE 2017, Nr. 166 (6199)

  Preluareaspitalului deConsiliulJude]eanVrancea selas\ a[teptat\ � prealuarea Spitalului Jude]eanîn administrarea CJ Vrancea selas\ a[teptat\, dar nu este

  imposibil\ � aceasta ar fi posibil\în condi]iile în care MinisterulS\n\t\]ii va reu[i s\ renoveze [is\ doteze cu aparatur\ spitalul,dar [i s\ asigure finan]areaactului medical prin CJAS

  Vrancea � pagina 3

  Dou\ fapte de omor într-o singur\ zi!

  O via]\ a fost curmat\ ladoar 30 de ani, dup\ o

  lovitur\ fatal\� cei doi au avut un conflict verbal, dup\care agresorul l-a lovit în zona b\rbiei �

  victima a c\zut [i s-a lovit cu capul de asfalt� procurorii urmau s\ îl prezinte în vederea

  arest\rii preventive � pagina 4

  Ziarul de VranceaZiarul de Vrancea~]i spune ce al]ii `]i ascund !~]i spune ce al]ii `]i ascund !

  16 PAGINI - 1,5 lei

  Director general: Corneliu Condurache www.ziaruldevrancea.ro Telefon 0237.23.77.77 Redactor-[ef: Silvia Vr`nceanu Nichita

  Patru contesta]ii,în prima zi, laconcursul de

  director de [coal\

  Soarele răsare: 5.43Soarele apune: 20.52

  Calendar creștinortodox: Sf. Mironosiţă,întocmai cu Apostolii,Maria Magdalena; Sf.Cuv. Mc. MarcelaCalendar catolic: SF.MARIA MAGDALENA

  Maxima zilei:„Oamenii sunt ridicolidoar atunci când vorsă pară ceea ce nusunt.” Giacomo Leopardi

  Curs valutar BNR:æ 1E = 4,5737 leiè 1$ = 3,9269 lei

  CALENDARUL

  ZILEI

  5

  Tiparul executat laTIPOMEDIA PROD SRL

  București

  ~nc\ un motociclist s-a `n\l]at la cer: a

  murit `ntr-un accidentrutier la Gre[u

  4

  Autorul fusese adus aseară la instanță în vederea arestăriipreventive

  Premierul Rom=niei,avocat al oligarhieide la Chi[in\u?

  �Mihai Tudose a l\udatmodificarea legii electoralede peste Prut, prin care

  democra]ii lui Plahotniuc [isociali[tii lui Dodon pun

  “prag” opozi]iei democratice� pagina 8

  Arest preventiv pentru 30de zile la crima de la Spital

  �Anghel C. a primit mandat dearestare din partea judec\torilor � acesta este cercetat penalpentru fapta comis\ asupra

  colegului s\u de salon � b\rbatulde 63 de ani a decedat dup\ ce afost lovit cu o cârj\ în cap deminorul de 17 ani � pagina 2

 • Eveniment local

  2 - Ziarul de Vrancea - S=mb\t\, 22 iulie 2017

  TURUL VRANCEI

  Accident grav în zonaG\rii CFR: La data de 20iulie, în jurul orei 13.29, unbărbat, de 27 ani, din Focșani,în timp ce conducea unautoturism pe stradaAntrepozite din localitate, ar fiefectuat manevra de mersînapoi fără a se asigura și aacroșat o femeie, de 49 ani, careintenționa să traverseze stradaprin spatele autoturismului. Înurma impactului, femeia a fostrănită gravă. În cauză a fostîntocmit dosar penal, aucomunicat polițiștii vrânceni.Alte două dosare penale au fostîntocmite de polițiștii vrâncenila regimul rutier. La data de 21iulie a.c., ora 04.00, polițiștiidin Ciorăști, au depistat pe DN23 B, un bărbat, de 34 ani, dinmunicipiul Zalău, județul Sălaj,în timp ce conducea unautoturism, deși avea acestdrept suspendat. La data de 20iulie a.c., ora 11.50, polițiștiidin Măicănești au depistat peDN 23 B, un bărbat, de 50 ani,din comuna Chiojdeni, în timpce conducea un tractorneînmatriculat, cu care tractadouă remorci neînmatriculatesau înregistrate. Ambiiconducători auto s-au ales cudosare penale. (G. SAVA)

  Pasajul porumbeilor dela Hala Moldovei aintrat în reabilitare:După ce vara trecută PrimăriaFocşani a înlăturat chioşcurilede ziare din pasajul HalaMoldovei şi a înlocuit pavajul,ceea ce a însemnat o schimbarela faţă a acelei zone intenscirculate, de câteva zile auînceput lucrările în partea de josa pasajului. Acel perimetru arătadestul de inestetic, în contrasttotal cu partea reabilitată,singura privelişte frumoasă dinzonă fiind oferită de sutele deporumbei care erau hrăniţi deoameni şi îţi ofereau senzaţia căte afli în Piaţa San Marco dinVeneţia. Deocamdată, peperioada cât se deruleazălucrările, porumbeii s-au mutatdin zonă, dar să sperăm că vorreveni în locul lor consacratodată cu finalizarea investiţiei,peste câteva zile. Conformbugetului aprobat în primăvară,investiţia de la Pasajul HalaMoldovei are o valoare de181.000 de lei. (A.T.)

  30 de zile de arestarepreventivă pentru inculpa -tul din dosarul morții de laSpitalul Județean de Ur -gență “Sf. Pantelimon” dinFocșani. Este decizia luatăde judecătorii TribunaluluiVrancea în cursul zilei devineri, după ce minorul de17 ani din Mărășești a fostprezentat cu propunere dearestare preventivă. “Pro -cu rori ai Parchetului de pelângă Tribunalul Vranceaau dispus reţinerea incul-patului C.A., pentru să -vâr şirea infracţiunii deomor (...) urmând a fipropusă luarea măsuriiarestării preventive jude -că torului de drepturi şi

  libertăţi de la TribunalulVrancea. Din probatoriuladministrat în cauză,până la acest moment alurmăririi penale a rezul-tat faptul că în noaptea de19 spre 20.07.2017, înjurul orei 01,00, pe fondulunui conflict spontan, nu-mitul C. A., în timp ce seafla în salonul 6 de la eta-jul 2, corp B, din cadrulsecţiei exterioare de boliinfecţioase a SpitaluluiJudeţean Sf. PantelimonFocşani, i-a aplicat vic-timei Ş. C. mai multe lovi-turi în zona capului cu ocârjă ortopedică şi i-apro vocat leziuni care i-auprovocat moartea. Incul-

  patul a fost reţinut pentru24 de ore începând cu da -ta de 20.07.2017, ora15.20 şi până la data de21.07.2017, ora 15.20”, aucomunicat reprezentanţiiParchetului de pe lângăTribunalul Vrancea, joi,prin intermediul unui co-municat de presă. Tânărula recunoscut inițial faptadupă ce a vrut să fugă, însăa fost văzut de gardian și afost apoi calmat și adus însalon. Atunci a fost desco -perit trupul neînsuflețit alcolegului său de salon, învârstă de 63 de ani, carevenise să se trateze pentruo afecțiune la nivelul ini -mii. Minorul fusese adus la

  rândul său la spital și fuse -se diagnosticat cu HIV.

  Nu se știe care a fostmotivul pentru care acestaa pus mâna pe cârjă să-l lo -veas că pe colegul de salon,mai ales că, așa cum auprecizat și reprezentanțiispitalului, între cei doi nu

  au existat conflicte ante-rioare. Inculpatul nu avrutsă facă niciun fel dedeclarații le gate de cele în-tâmplate și a uzat de drep-tul la tăcere.

  Măsura arestării nu estedefinitivă și poate fi con -testată. (G. SAVA)

  Primarul comunei

  Fitione[ti, trimis

  în judecat\ într-un

  dosar de corup]ie

  Primarul co-munei Fitio -nești, IordacheCazacu (foto),a fost trimis înjudecată pentrufapte de co rup -ție. Noul dosarpenal înre gis -trat pe rolul Tribunalului Vran -cea arată că primarul PSD alcomunei Fitionești, IordacheCazacu, împreună cu StănicăVlaicu și Nicuța Dună, care seocupă de aspectele contabile alePrimăriei Fitionești, sunt acuzațide fapte de corupție, partea vă -tă mată în dosar fiind MinisterulDezvoltării Regionale, Admi -nis trației Publice și FondurilorEuropene. Se pare că dosarulface referire la modul în care afost derulat un proiect cu fon-duri europene în valoare depeste 3,8 milioane de lei. (Z.V.)

  Marian Oprișan comemoreazăeroii căzuți în Primul Război Mon-dial cu spectacole în valoare de500.000 euro. Spectacolele ar ur -ma să aibă loc în perioada 3 - 6 au-gust la Mausoleul Eroilor de laMă răşeşti, Mausoleul Eroilor de laMărăşti, Mausoleul Eroilor de laSoveja şi Piaţa Unirii din Focşani.Pentru aceste manifestări bugetulalocat de Consiliul Judeţean Vran -cea este de 2.274.000 de lei, în -sem nând 500.000 de euro. Specta -colele vor avea loc timp de patruzile, din acești bani urmând să fieplătiți numeroși artiști. Aceștiasunt: Trupa de dans şi actorie “TheSky”, Andrei Păunescu & Trupa“Totuşi”, Cristofor Aldea-Teodor-ovici, Mircea Vintilă, Zoia Alecu,Ducu Bertzi, Victor Socaciu, Mag -da Puşkaş, Ştefan Hruşcă, PhoenixSimphonic, Nicolae Botgros & Or-chestra Naţională de Muzică Po -pulară “Lăutarii” din Chişinău,

  Sava Negrean Brudaşcu, FloareaCalotă, Veta Biriş, Tudor FurduiIancu, Corul Bărbătesc din Fin -teuşu Mare, Nicolae Furdui Iancu& Taraful “Crai Nou”, DumitruFarcaş, Sebastian Stan, Ionuţ Do -lă nescu, Doiniţa Dolănescu, Ovi -diu Homorodean, Cristian Fodor,Cătălin Doinaş, Ionuţ Langa, Mi -rela Mănescu, Mariana Anghel,

  Anton Pann, Trupa de actorie“Lupii albi”, Gheorghe Zamfir,Eugen Sârbu, Daniel Jinga & Or-chestra Simfonică “Muntenia”,Alessandro Safina, Paula Seling,The Cazanoi Brothers, Dan Puric,Proiect K1, Daniel Lazăr, MihaelaRădescu, Vlad Rădescu. Prezenta-tori vor fi Octavian Ursulescu şiIuliana Tudor. (Z.V.)

  � foc[\neanul de32 de ani a intrat învizorul DIICOTdup\ ce a

  cump\rat semin]epentru cultur\ decannabis

  Tânărul de 32 de ani,reținut joi pentru traficde droguri a ajuns înarest domiciliar. Este de-cizia luată de judecătoriiTribunalului Vrancea lapropunerea procurorilorDIICOT. Acesta a fost“săltat” de lucrătorii dela Crimă Organizată iarîn urma celor două per -cheziții imobiliare, aceș -tia au descoperit la domi -

  ciliul tânărului 12 gramede cannabis şi douăgrindere. “Admite pro -pu nerea de luarea a mă -surii arestului la domi-ciliu formulată de Par-chetul de pe lângă Înal -ta Curte de Casaţie şiJustiţie – Direcţia de In-vestigare a Infrac ţiu -nilor de CriminalitateOrganizată şi Terorism– Biroul Teritorial Vran -cea, cu privire la incul-patul Chelaru Răzvan-Cristi, pentru o perioadăde 30 de zile, începândcu data de 20.07.2017 şipână la data de 18 au-gust 2017 inclusiv. (…)impune inculpatuluiChe laru Răzvan-Cristiobligația să nu pără -

  sească imobilul de domi-ciliu situat în Focșani,str. (…), judeţul Vran -cea fără permisiuneajudecătorului de drep-turi și libertăți şi să sesupună restricţiilor sta-bilite de acesta”, se aratăîn soluția TribunaluluiVrancea. Printre obliga -țiile impuse de instanțăpe perioada arestului ladomiciliu se numără șicea de a nu comunica cutrei martori. Instanța i-apermis însă bărbatului sămeargă la muncă dar șisă se deplaseze vineri laPrimăria Focșani, Servi-ciul de Stare Civilă.“Permite inculpatuluipă răsirea imobiluluipen tru prezentarea la lo -

  cul de muncă SC (…) –punctul de lucru dinFocșani, (…) corespun -zător programului indi-cat și stabilit de anga -jator, de 2 zile cu unaliberă , interval orar ora08.00-17.00. (…) permi -te deplasarea inculpatu-lui în cursul zilei de 21iulie 2017 în intervalulorar 14.50-16.00 la Pri -măria municipiuluiFocșani - Serviciul destare civilă. (…) Cudrept de contestaţie, întermen de 48 ore de lacomunicare. (…) Pro -nun ţată în şedinţă pub -lică, astăzi, 20 iulie2017”, se indică în so lu -ția de joi a TribunaluluiVrancea. (G. SAVA)

  Arest preventiv pentru 30 de zilela crima de la Spital

  �Anghel C. a primit mandat de arestare din partea judec\torilor� acesta este cercetat penal pentru fapta comis\ asupra

  colegului s\u de salon � b\rbatul de 63 de ani a decedat dup\ce a fost lovit cu o cârj\ în cap de minorul de 17 ani

  Inculpatul a fost arestat pentru 30 de zile

  500.000 euro pentru comemorareaeroilor din Primul R\zboi Mondial

  Arest la domiciliu în ultimul dosar de traficde droguri

 • Eveniment local

  S=mb\t\, 22 iulie 2017 - Ziarul de Vrancea - 3

  Preluarea Spitalului Județean deUrgență “Sf. Pantelimon” din Foc -șani se lasă așteptată. Nu pentru cănu ar exista voință în acest sens, cipentru că nu este viabilă din punctde vedere financiar. Cel puțin aces -ta a fost punctul de vedere al pre șe -dintelui Consiliului JudețeanVran cea, Marian Oprișan, care aparticipat în această săptămână laședința CJ Vrancea. “PreluareaSpitalului Județean ar însemna laacest moment niște costuri imense,fonduri pe care CJ Vrancea nu leare”, a spus Marian Oprișan. Altfelar sta lucrurile dacă spitalul ar ficomplet reabilitat și dotat cu toatecele necesare. Oprișan a atras aten -ția că o eventuală preluare la acestmoment a spitalului de către CJ arînsemna ca administrația județeanăsă suporte costurile reabilitării șidotării cu aparatură. Acesta nu ascăpat ocazia de a aminti faptul cădecizia descentralizării spitalelor în2010 și trecerea acestora în admi -nistrarea consiliilor județene din

  partea fostului guvern a fost o gre -șeală enormă.

  Un spital nou pentruvrânceni

  Cu toate acestea, o preluare aSpitalului Județean în administrațiaCJ Vrancea nu este în afara oricăreidiscuții. Aceasta în condițiile încare Ministerul Sănătății se va achi -ta de cele trei solicitări din 2010,din care numai una, respectiv plataarieratelor, a fost îndeplinită. Laacest moment ar mai fi de luat încalcul atât dotarea cu echipamenteși mobilier modern a spitalului câtși asigurarea finanțării actului me -di cal prin intermediul Casei de Asi -g urări de Sănătate Vrancea. Esteadevărat că în ultimii ani, SpitalulJudețean a fost dotat cu aparaturămodernă, a fost în parte renovat,dar mai e mult până departe. Ma -rian Oprișan a declarat că în peri -oa da următoare are în vedere dis cu-ții serioase cu ministrul sănătății pe

  această temă. “Am avut discuții cuministrul Sănătății, care, în peri -oada următoare, urmează să vinăla Focșani, să facem o discuțiefoate serioasă, o dezbatere publicăcu privire la viitorul SpitaluluiJudețean de Urgență din Foc -șani“, a spus Oprișan. Acesta nu ascăpat prilejul de a aduce în discu -ție o idee mai veche și chiar foartebună, dacă nu ar fi faptul că aceastase lasă greu pusă în practică. Estevorba de construcția unui nou spitalla Focșani, care ar rezolva multedin problemele actualului, construitîn anii 70 și care înghite în fiecarean sume infinite de bani pentru re-abilitare, renovare, modernizare,etc. În ultima ședință de CJ, con-silierii județeni au fost chemați săse pronunțe asupra mai multor pro -iecte de hotărâre privind reabilita -rea energetică a unor corpuri aSpitalului Județean din Focşani.Este vorba de Corpurile C5, C6 siC7, Secția de Pneumoftiziologie,Secțiile Psihiatrie și boli infecți oa -se, secția Dermatologie, ORL, Of-

  talmologie. Intervențiile presupunintervenții asupra instalațiilor elec-trice, sanitare și termice, reparareaînvelitorii și a terasei prin termo-hidroizolarea acesteia, înlocuireaferestrelor din lemn cu tâmplăriePVC/lemn stratificat cu geam ter-moizolant, aplicarea de termosistem

  eficient pe fațadele imobilului, ter-mohidroizolarea planșeului/pardo -se lii peste subsol, înlocuirea/intro-ducerea sistemelor de ventilație aîncăperilor, înlocuirea corpurilor deiluminat incandescente/fluorescentecu corpuri de iluminat cu teh no logieLED, etc. (Dana LEPĂDATU)

  Manifestările incluse înseria ”Centenarul MareluiRăzboi – Vrancea Eroică1917-2017 au continuat laMărăști. Astfel joi, 20 iulie2017, începând cu ora 17.00,a avut loc la Mausoleul Eroi -lor Mărăști momentul come -mo rativ-evocator în cinsteaeroilor căzuți pe ”Câmpul deLuptă Mărăști”. Cu acest pri -lej, o serie de oaspeți impor -tanți au fost prezenți la in vi- ta ția președintelui CJ Vran -cea, Marian Oprișan, printrecare Excelența Sa Amba sa -dorul Federației Ruse în Ro -mâ nia, Valery Kuzmin, mi-nistrul consilier Valeriu Tu -rea, reprezentant al Amba sa -dei Republicii Moldova înVrancea, secretarul de stat șișef al Departamentului pen-tru politica de apărare și pla -ni ficare, Mircea Dușa, mi nis-trul Apărării Naționale, Adri -an Țuțuianu. Au mai fostprezenți ÎPS Ciprian, Arhie -pis copul Buzăului și Vran -cei, toți reprezentanții admi -nistrației publice județene,prefectul județului, SorinHornea, primarul și consilie -rii locali din Focșani, prima -rul comunei Răcoasa, alțipri mari PSD din Vrancea,conducerea GarnizoaneiFoc șani, sute de cetățeni. Ladebutul evenimentului, An -samblul Folcloric ”ȚaraVrancei” și Corul Pastoralaau susținut micro-recitaluricu cântece tematice, continu -ate cu o slujbă religioasă sus -ținută de un sobor de preoți,condusă de ÎnaltpreasfințiaSa Ciprian. După alocuțiu ni -le oficialităților au fost de-

  puse coroane din partea Gu-vernului României, Minis-terului Apărării Naționale,Consiliului Județean Vran -cea, Primăriei Răcoasa, Ins -ti tuției Prefectului, Amba sa-dei Federației Ruse în Româ-nia, Ambasadei RepubliciiMoldova la București. Deasemenea, s-au depus și jer -be la mormintele eroilor dininteriorul Mausoleului. Dupăceremonia dedicată celor100 de ani de la încheierealuptelor de la Mărăști, Cvar -tetul Finalis a susținut un mi -cro-recital pentru oaspeți șicetățenii prezenți la mani-festare.

  Mesajul ministruluiAp\r\rii Na]ionale,Adrian }u]uianu

  O lecție de istorie. “Bătăliava trece în istoria noastrăca o operă superioară de

  artă militară”

  Ministrul Apărării Națio -na le, Adrian Țuțuianu, pre -zent la manifestarea Mărăști100 a adus un omagiu eroilorcăzuți în luptele PrimuluiRăzboi Mondial oferind, însinteză, o lecție de istoriepen tru cei prezenți, preci -zând că fără acea jertfăRomânia întregită nu ar fiputut exista. ”Cu siguranțăați remarcat, pe drumulcare duce spre acest monu-ment, frumusețea, liniștea șipacea locurilor în care neaflăm. Suntem într-o regiu -ne plină de farmec, încăr ca -tă de tradiții, bogată încul tură și înnobilată de oa-

  meni minunați. Este greu săne imaginăm, noi cei de as -tăzi, încrâncenarea de acumun secol, când aceste ținu -turi erau răscolite din teme -lii de exploziile artileriilor,de ciocnirea aprigă a com -ba tanților de pe frontul Pri -mului Război Mondial,con flict la care țara noastrăa luat parte și care a adusatâta suferință și durere mi -lioanelor de români. Dupășocul înfrângerilor suferitepe câmpul de luptă în anul1916, în care au căzut zecide mii de ostași, cu presiu -nea faptului că peste jumă -tate din țară căzuse subocupație militară străină,Armata României refăcută,reorganizată și întărită, dis-punând de ostași cu moralri dicat și foarte motivați,avea să deschidă aici, laMărăști, drumul unei veri-tabile renașteri naționale.La 19 iulie 1917, ostașii no -ştri scriau prima pagina aunuia dintre cele mai lumi-noase capitole ale istoriei

  noastre naționale. Sub di-recta supraveghere a gen.Averescu, înălțat ulterior lagradul de Mareșal, Armataa 2-a Română a atacat po -zițiile germane după unbombardament de artileriefoarte bine executat. PeDealul Mănăstioara, peZbo i na Neagră, la MăguraCa șinului sau la Valea Săriis-au înregistrat cele maiputernice lupte de pe frontulde la Mărăști care le-au a -mintit combatanților de ata -curile la baionetă duse deînaintașii de la Grivița șiPlevna, în anul 1877. Presavremii saluta victoria de laMărăști, menționând că Ar-mata Română și-a câștigatun titlu de glorie, iar bătăliava trece în istoria noastră cao operă superioară de artămilitară. Cel din urmă sol-dat a știut unde să meargă șiși-a făcut datoria. Artileriaa dovedit o precizie înspăi -mân tătoare. Victoria de laMă răști pregătea alte iz -bânzi la Mărășești, Soveja,

  Focșani și în alte locuri delegendă care au consacratvitejia și spiritul de sacrifi-ciu al ostașilor români. Pe -ste 1400 de militari românidădeau aici, la Mărăști, ul-timul lor asalt și odihnesc înacest loc. Poporul românare tradiția respectării sac-rificiului, eroilor căzuți, deaceea în Mausoleul la carene reculegem astăzi și-augăsit odihna 5396 militari,nu doar români, ci și ruși șigermani. Epopeea scăldatăîn sângele sacru al eroilorîncepută cu legendara devi -ză ”Pe aici nu se trece!” nă -scută în tranșeele Mărăș ti-lor, Mărășeștilor și Oituzu-lui avea să fie încununată laîncetarea ostilităților cuMarea Unire de la 1918, alcărei centenar ne pregătimsă-l sărbătorim anul viitor.Împlinirea visului națiuniinoastre s-a făcut cu un prețuriaș, plătit de Armata Ro -mâ niei. Peste 200.000 mili-tari au murit în lupte, iaralți 130.000 au decedat în

  lagărele germane, turce, bul -gare, austriece și unga re.Aproximativ 76.000 de ostașiromâni au rămas invalizi.Acestora li se adaugă victi -mele din rândul popu lațieicivile răpuse boli, foa metesau executate de tru pele deocupație. În amintirea șispre cinstirea acestor sa cri -ficii, Guvernul României adeclarat anul 2017 drept«Anul Mărăști-Mărășești-Oituz 100». În acest cadru,Ministerul Apărării Națio -nale organizează pe tot par-cursului anului manifestăricu caracter cultural istorice,precum evenimentul de as -tăzi. Dumnezeu să-i aibă înpază pe eroii națiunii noas-tre!”, a fost discursul minis -trului Apărării Naționale,Adrian Țuțuianu. MinistrulAdrian Țuțuianu a vorbit șidespre «Ziua Forțelor Aeri e -ne», contribuția piloților lasuccesele obținute de-a lungultimpului și a transmis mesajulde ”cer senin” tutu ror temer-arilor zborului. (A.TĂTARU)

  Preluarea spitalului de Consiliul Jude]eanVrancea se las\ a[teptat\

  � prealuarea Spitalului Jude]ean în administrarea CJ Vrancea se las\a[teptat\, dar nu este imposibil\ � aceasta ar fi posibil\ în condi]iile în careMinisterul S\n\t\]ii va reu[i s\ renoveze [i s\ doteze cu aparatur\ spitalul,

  dar [i s\ asigure finan]area actului medical prin CJAS Vrancea

  Marian Oprișan ar fi de acord cu trecerea Spitalului Județeanîn subordinea Consiliului Județean Vrancea, dar numai după

  ce Ministerul Sănătății îl pune la punct

  Ministrul Apâ\r\rii Na]ionale [i Ambasadorul Federa]ieiRuse, printre invita]ii la manifest\rile de la M\r\[ti

  Evocarea eroilor căzuți pe ”Câmpul de Luptă de la Mărăști”

  Slujbă religioasă condusă de ÎPS Ciprian,Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei

 • Eveniment local

  4 - Ziarul de Vrancea - S=mb\t\, 22 iulie 2017

  Adrian revenise de curând în țară după ce alucrat în Marea Britanie (sursa foto: Facebook)

  Î~nc\ un motociclist s-a î`n\l]at la cer: a

  murit `ntr-un accidentrutier la Gre[u

  � tân\rul a decedat dup\ ce s-a izbit de un parapet metalic pe zona de

  serpentine � tat\l tân\rului a le[inat la spitalîn c\utarea fiului accidentat

  Un tânăr de 25 de ani din Sihlea a decedat joi după amia -ză, într-un accident rutier petrecut pe serpentinele dintre Gre -șu și Ojdula. Adrian P., care revenise de curând în țară, eraun împătimit al motocicletelor. ”La data de 20 iulie a.c., ora16.32, polițiștii din Tulnici au fost sesizați cu privire la fap-tul că pe DN 2 D s-a produs un accident rutier. În urmave rificărilor, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, de 25ani, din comuna Sihlea, în timp ce conducea un ciclomotorpe DN 2 D, în afara localității Greșu, pe direcția de depla -sa re Covasna-Tulnici, într-o succesiune de curbe deosebitde periculoase, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la con -di țiile de drum, a pierdut controlul direcției și a intrat încoliziune cu glisiera metalica de la marginea părții carosa -bi le a sensului de mers. În urma producerii evenimentuluiru tier a rezultat decesul conducătorului ciclomotorului. Încauză a fost întocmit dosar penal”, au comunicat polițiștiivrânceni legat de evenimentul rutier. Echipajele medicaleajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentrutânărul motociclist. Medicii au constatat decesul, după caretrupul neînsuflețit a fost transportat la SML Vrancea în vede -rea efectuării necropsiei.

  Tat\l tân\rului decedat a le[inat la spital

  La circa două ore de la producerea accidentului, în jurulorei 18.30, tatăl motociclistului decedat în accidentul de laGreșu a venit la spital să-și caute copilul. Se pare că acestanu ştia că fiul său ar fi decedat, ci doar că ar fi suferit un acci -dent rutier. La un moment dat, din motive încă necunoscute,i s-a făcut rău și a leșinat chiar în curtea unității spi ta licești.Bărbatul a fost preluat imediat de o asistentă de la ambulanțăși dus în UPU unde a primit îngrijiri medicale. Adrian P. eraun împătimit al motoarelor şi venise de curând în ţară. Tâ -nărul lucra în Marea Britanie. Înmormântarea va avea locduminică, în satul natal. Imediat după ce au aflat de tragedie,prietenii au adresat zeci de mesaje de condoleanțe. Și Ziarulde Vrancea transmite sincere condoleanțe familiei greu încer-cate! (D. LEPĂDATU, G. SAVA)

  După teribilul omorpetrecut la SpitalulJudețean în noaptea demiercuri spre joi, cândun pacient a fost lovit șia decedat în salonul încare era internat, o nouăfaptă de lovituricauzatoare de moarte afost comisă, la oreleserii de joi, pe razalocalității Pufești. Totul aplecat, după cum spunmartorii, de la un conflictspontan, în care,conform anchetatorilor,agresorul nici măcar nua fost implicat direct.

  Apelul la numărul unic deurgență 112 a fost efectuat înjurul orei 20.15, după ce maimulți bărbați s-au luat laceartă pe terasa unui local.Conform datelor strânse dela martorii incidentului, Du-mitru Năstasă se afla la omasă și s-a ridicat la un mo-ment dat, lovindu-l cu pum-nul pe unul dintre cei care secertau. Acesta a căzut cucapul de beton și a intrat încomă. Când echipajul de am -bulanță a ajuns la fața locu-lui, victima era întinsă peasfalt, în stop cardio-respira-tor. Manevrele de resuscitarenu au dat rezultat așa că, du -pă circa 45 de minute, echi -pajul medical a încetat ma- ne vrele și a declarat decesulvictimei. La fața locului auajuns și criminaliștii de laFocșani care tocmai finali za -seră cercetările în cazul unuiaccident mortal petrecut laGreșu. Aceștia au stabilit căvictima a primit o lovitură înzona bărbiei, după care s-adezechilibrat și a căzut cuca pul de asfalt. ”Procuroriiparchetului de pe lângă Tri-

  bunalul Vrancea au dispusîmceperea urmării penaleIN REM cu privire la comi -te rea infracțiunii de lovirisau vătămări cauzatoare demoarte. Din actul de sesi -zare a rezultat că la data de20 iulie 2017, în jurul orei20.15, pe fondul unui con-flict spontan, o persoană aaplicat o lovitură în zonabăr biei altei persoane, victi -ma a căzut, s-a lovit cu ca -pul de beton și a decedat. Înprezent se efectuează cerce -tări pentru stabilirea cir -cum stanțelor comiterii fap -telor”, a declarat procurorulMarinela Arginteanu, pur -tă torul de cuvânt al Parche-tului de pe lângă TribunalulVrancea.

  Un suspect cu uncazier impresionant

  După ce au discutat cumartorii, anchetatorii au sta-bilit că suspect de comitereafaptei este Dumitru Năstasă,de 29 de ani. Acesta nu aveanici măcar o lună de cândfusese liberat din penitenci -ar, după ce executase o parte

  dintr-o pedeapsă pentru co -mi terea unui furt. ”Admitepropunerea Comisiei pentruliberare condiţionată dincadrul Penitenciarului Foc -şani. (…) dispune liberareacondiţionată a condamnat-ului Năstasă Dumitru, înprezent deţinut în Peniten-ciarul Focşani, din pedeap -sa de 4 ani şi 10 luni în chi- soare, aplicată prin s.p. nr.2445/2015, pronunţată deJudecătoria Focşani Atrageatenţia condamnatului asu -pra posibilităţii revocăriiliberării condiţionate în si -tu aţia în care săvârşeşte oaltă infracţiune înăuntrulrestului de pedeapsa rămasneexecutat. (…) Cu drept decontestaţie în termen de 3zile de la comunicare. Pro -nun ţată în şedinţă publică,azi, 23.06.2017”, se arată însentința prin care agresorul afost pus în libertate. Bărbatulmai fusese anterior condam -nat pentru violențe, pentrufurt și pentru act sexual cuun minor. Dacă va fi primi onouă condamnare, acesteia ise va cumula și restul depedeapsă rămas neexecutat.

  C\utat de poli]ieaproape toat\ noaptea

  Imediat după comitereafaptei, suspectul s-a făcut ne -văzut. Pentru prinderea aces-tuia, oamenii legii au mo bi -lizat lucrători din cadrul maimultor structuri, fiind orga-nizate inclusiv filtre rutierepentru identificarea acestuiaîn eventualitatea în care vaîncerca să părăsească jude -țul. Agresorul a ajuns pe ra -za municipiului Adjud, undea și înnoptat, iar dimineață,la primele ore, s-a predatpolițiștilor. Bărbatul a fostapoi preluat în custodia lu -cră torilor de la Serviciul deInvestigații Criminale (SIC),fiind apoi dus la Parchet pen-tru audieri. După ce a datdeclarații, Năstasă a fost pre -zentat instanței cu propunerede arestare preventivă. Aces -ta a recunoscut atât în fațaprocurorilor cât și a jude că -torului de drepturi și libertățicomiterea faptei. Instanța aadmis în cazul acestuia pro -punerea de arestare pre -ventivă pentru 30 de zile. (D.LEPĂDATU, G. SAVA)

  � acesta a r\mas f\r\ permis [i a fost [i amendat

  În cursul zilei de joi, un vrâncean de 26 de ani afost depistat de aparatul radar, în afara localitățiiOreavu din județul Buzău, cu o viteză peste caremulte autovehicule sunt limitate electronic: 181km/h. ”Astfel, pentru nerespectarea regimului le -gal de viteză, polițiștii rutieri au sancţionat 60 deconducători auto şi au reținut 6 permise de con - ducere. Cea mai mare viteză - 181 km/h - a fost în -re gistrată de aparatul radar amplasat pe DN 2E85, în afara localităţii Oreavu, la volanul autove-hiculului fiind depistat un tânăr în vârstă de 26de ani, din judeţul Vrancea”, au precizat po lițiștiibuzoieni. Vitezomanul a rămas fără permis și are deplătit și o amendă consistentă. ”Sfătuim conducă -to rii auto să manifeste prudenţă sporită la volan,să se asigure corespunzător şi să semna li zeze dintimp orice intenţie de schimbare a di recţiei de de-plasare, să nu aibă alte preocupări în timpul con-dusului şi să nu se urce la volan după ce au con-

  su mat băuturi alcoolice. Pietonilor le a tragem a -ten ția că trebuie să traverseze numai pe la treceri -le semnalizate sau pe la colț de stradă! La orice tra - versare, să se oprească în afara părții ca ro sa bi le,să se asigure din stânga, din dreapta și apoi dinstânga din nou! Respectaţi regulile de cir cu la ţie!”,au mai precizat polițiștii buzoieni. (G. SAVA)

  Cu ochiipe radar!

  Azi, polițiștii dela ServiciulRutier Vranceavor amplasaaparatele radarpe E 85, laGolești, Popești,Dumbrăveni,Garoafa șiPufești, dar șipe centuraFocșaniului.Polițiștii vorcăutavitezomanii șipe DN 23 laRăstoaca și peDN 2 D laBolotești. Drumbun și fărăincidente! (G.S.)

  Un vrâ=ncean “gr\bit” zbura cu181 km/h la Oreavu

  Vrânceanul a fost depistat de radar la Oreavu

  Dou\ fapte de omor într-o singur\ zi!

  O via]\ a fost curmat\ la doar30 de ani, dup\ o lovitur\ fatal\� cei doi au avut un conflict verbal, dup\ care agresorul l-a lovit în zonab\rbiei � victima a c\zut [i s-a lovit cu capul de asfalt � procurorii urmau

  s\ îl prezinte în vederea arest\rii preventive

  Crima a fost comisă în fața unui local din Pufești

 • Eveniment local

  S=mb\t\, 22 iulie 2017 - Ziarul de Vrancea - 5

  Elevi vrâ=nceni premia]ila Concursul Na]ional

  de Comunic\ri{tiin]ifice de Geografie

  În perioada 17-20 iulie2017, la Târgu Secuiesc, s-adesfășurat faza națională aConcursului de Co mu nicăriȘtiințifice la disciplina Ge-ografie. Peste 100 de elevipasionați de geografie, dintoate județele țării, și-aususținut comunicările știin -țifice în cadrul a trei secțiuni:geografie fizică, geografieumană și geo gra fia mediului.Din Vrancea au participat elevii Alexandra Olteanude la Liceul Pedagogic ”Spiru Haret” Focșani și Bog-dan Marian Barbu de la Liceul de Ar tă ”GheorgheTattarescu” Focșani. Ambii au obținut premii specialela secțiunile la care au concurat. A le xandra Olteanu asusținut comunicarea ”Aspecte de geografie istoricăși toponimie în bazinul Milcovului” sub îndrumareaprofesorului Dănuț Săcrieru, iar Bogdan MarianBarbu a realizat ”Observații asupra ca lității unorizvoare minerale din Subcarpații Vrancei” sub coor-donarea profesorului Răzvan Săcrieru. Elevii aufăcut dovada dobândirii unor abilități în re dactarea șisusținerea unei lucrări științifice având ca tema un as-pect geografic din județul natal. Comu ni cările au sus-citat interesul comisiei examinatoare și a celorlalțiparticipanți generând întrebări și discuții constructive.Inspectorul de specialitate prof. dr. Va sile OvidiuAllen, din cadrul IȘJ Vrancea, a făcut parte dinComisia Centrală. (Z.V.)

  Patru candidați laconcursul pentru ocu-parea funcțiilor decon ducere din școlilevrâncene au depuscon testații vineri laIns pectoratul ȘcolarJu dețean (IȘJ). Estevor ba despre Rică Za-haria de la Școala Gu -gești, care a pierdutșe fia instituției în fațaAncăi Grecu, Mihae -la Enache de la Școa -la Păunești, unitateun de a promovat înfuncție Mihaela Fran-golea, Mirela DoinaSerea de la Școala Nr.2 Bordeasca Veche,care a pierdut șefiains tituției la numai 0,1puncte față de contra-candidatul AlexandruSon, și Mihaela Ale -xandrina Pascu de laȘcoala Măicănești, ca -re a fost declarată res -pinsă la proba de eva -luare a CV-ului. Dife -rențele dintre cei careau contestat probele deconcurs și contracan -di dații lor care au fostdeclarați câștigătorisunt de până în douăpuncte. Contestații semai depun și sâmbătă,22 iulie, la IȘJ, întreorele 9 – 12, urmândapoi ca rezolvarea a -

  ces tora să se facă, celmai probabil, în alteju dețe. Potrivit șefuluiIȘJ, profesorul DorinCristea, un candidatpoate depune contes ta -ție pentru fiecare din-tre cele trei probe deconcurs. Cei patrucan didați care au de -pus contestații vineriau cerut reevaluarea acâte unei probe decon curs. Potrivit rezul-tatelor înainte de con -testații, punctajul celmai mare a fost obți -nut de Fănica Davidde la Școala Garoafa.Patru candidați nu s-au

  prezentat la ultimaprobă a concursului,cea a interviului. Estevorba despre IoneliaSilvia Sticlaru de laȘcoala Gugești, IonChichiur de la ȘcoalaNereju, care a fost res -pins de altfel la probatestului grilă, CameliaCiorăscu de la ȘcoalaObrejița, care a lipsitpractic de la toate pro-bele, și EpaminondaMocanu de la Cole -giul Auto, care a re -nun țat la funcția dedirector plin, concu -rând pentru adjunct.(M. VLĂDESCU)

  Din păcate se pare că așa s-aîntâmplat. În anul 2005, ca urma -re a dosarului nr. 1395/44/2005(296/C/2005), s-a pronunțat, pe26.04.2005, decizia nr. 540 princare se obligă Ministerul Educa -ției și Inspectoratul Școlar săRESTITUIE ÎN NATURĂ IMO-BILUL SITUAT ÎN FOCŞANISTR.CUZA VODĂ NR.4-6. De-spre imobilul de pe strada CuzaVodă nr. 4, nimic de zis, dar de cea fost retrocedat greșit, cel de lanr. 6, este interesant de aflat, atâttimp cât, inclusiv Internetul nos-tru cel de toate zilele relatează însecția https://lege5.ro/ Gratuit/.../decretul-nr-92-1950-pentru-nationalizarea-unor-imobile de-spre DECRET nr. 92 din 19aprilie 1950 pentru naționalizareaunor imobile Publicat în BULE -TINUL OFICIAL nr. 36 din 20aprilie 1950:

  ART.1 Pentru întărirea și dezvoltarea

  sectorului socialist în economiaR.P.R;

  Pentru asigurarea unei bunegospodăriri a fondului de locuințe

  supuse degradării din cauza sab-otajului marei burghezii și a ex-ploatatorilor care dețin un marenumăr de imobile;

  Pentru a lua din mâna ex-ploatatorilor un important mijlocde exploatare;

  Se naționalizează imobileleprevăzute în listele anexe, înre -gistrate la Cancelaria Consiliuluide Miniștri sub Nr. 543 din 14Aprilie 1950, care fac parte inte -grantă din prezentul decret

  FIIND NAȚIONALIZATĂLA NR CRT:

  938. Banca de Scont a Rom.Soc. în lichidare, 88 apartamente,București, str. Eugen Carada 1-3,13 Sept. 143, 145, Stavropoleos 8,str. Moșilor 200, str. Pieptănari 9;Alexandria, str. Ilie Pintilie 3;Brăila, str. Lt. Col. Iacobescu 19;Corabia, str. C. A. Rossetti 53;Constanța, str. Lascăr Catargi 13;Focșani, str. Cuza Vodă 6; Galați,str. Dr. Russel 41, str. Egalității 4;Ploiești, Piața I. V. Stalin 3; T.Măgurele, str. Horia, Cloșca șiCrișan 3; Giurgiu, str. V. M.Molotov 2; Tulcea, str. Carol 1;Medgidia, str. V. Lupu 18.

  Imobilul din Focșani str. CuzaVodă nr. 6 nu mai are nevoie denicio prezentare, acesta este cel dela întâlnirea străzilor Cuza Vodă cuCezar Bolliac, despre a cărui staredezolantă se scrie demult, dar fărăniciun rezultat. În ceea ce priveștevechiul său proprietar, a cesta eraBanca de Scont a Ro mâ niei, care s-a reînființat și după 1990, dar a datdin nou faliment în jurul anului2000. Așa că a ce as tă clădire dinFocșani, cod LMI 162 VN-II-m-B-06416 - denu mită Casa Macridescu- Str. Cuza Vodă 6, construită la sfâr -șitul sec.al XIX-lea conform listeimonumentelor istorice 2015 - Ins -titutul Naţional al Patrimoniului,putea să rămână în proprietateaorașului, a județului,a statului, ori -cum ar fi fost, numai în proprietateacui a fost atribuită, NU. În plus, casacu pricina a fost și vân dută sus pectde repede, după cum pre zin tădosarele nr. 6999/231/ 2007, din15.08.2007 de la Jude că toria Foc -șani și nr. 15392/299/ 2007 din30.07.2007 de la Jude că toria Sec-torului 1 București. (Florin Dîrdală- cercetător la Serviciul JudeţeanVrancea al Arhivelor Statului)

  Patru contesta]ii,în prima zi, laconcursul dedirector de [coal\� contesta]ii se mai depun [i sâmb\t\, 22 iulie

  Și astăzi se mai pot depune contestații lasediul Inspectoratului Școlar Județean

  O eroare judiciar\â [i unmunte de probleme

 • Jurnalism cet\]enesc

  6 - Ziarul de Vrancea - S=mb\t\, 22 iulie 2017

  BUN| DIMINEA}A, COPILE!

  Nu v\ sf\tuim s\v\ face]i unprogram strictpentru azi. Dincauzaevenimentelornea[teptate, ve]i

  fi nevoit s\ v\ schimba]iprogramul de mai multe ori.Este posibil s\ face]i maimulte drumuri scurte.

  ~nc\ dediminea]\sunte]i irascibil[i risca]i s\tensiona]irela]iile cu

  prietenii [i atmosfera `nfamilie. Ideile dumneavoastr\

  nu prea sunt acceptate deanturaj.

  ~n prima parte azilei s-ar puteas\ fi]i certat deseful ierarhicpentru c\ nu a]ireu[it s\finaliza]i o

  lucrare la termen. Se pare c\nu dumneavoastr\ sunte]ivinovat de `nt=rziere.

  V\ concentra]i`ntreaga aten]ieasupra uneiafaceripromi]\toare [ineglija]i rela]iilesentimentale.

  Partenerul de via]\ v\

  repro[eaz\ c\ neglija]i familia.

  Este posibil s\ v\confrunta]i cuprobleme denatur\sentimental\,care v\ indispun[i v\ cam

  descurajeaz\. Nu este cazul s\"depune]i armele"! Dup\ odiscu]ie cu persoan\ iubit\,reu[i]i s\ clarifica]ine`n]elegerile.

  Sunte]i iritat [i nureu[i]i s\ v\st\p=ni]inervozitatea dincauza unei ve[tinepl\cute pe care

  o primi]i de la persoan\ iubit\.

  Risca]i s\ provoca]i disputeverbale cu cei din jur.

  Ast\zi nu sunte]iprea comunicativ[i este indicat s\evita]i `nt=lnirilede afaceri sau cuprietenii. Ar fi

  bine s\ nu v\ angaja]i `nactivit\]i importante.

  Partenerul devia]\ nu este deacord s\ pleca]i`ntr-o c\l\toriede afaceri,motiv=nd c\ nueste momentul

  potrivit. Stabili]i-v\ priorit\]ile[i ]ine]i cont de sfaturile uneirude apropiate!

  Activitateaprofesional\ esteafectat\ deputerea sc\zut\de concentrare.Totu[i, pute]i s\rezolva]i o

  situa]ie conflictual\ la locul demunc\. ~n rela]iile cupartenerul de via]\ fi]i maidiplomat.

  ~ncepe]i ziuaplin deentuziasm [i v\sim]i]i `n stares\ demara]i onou\ lucrare.Revine `n

  actualitate o problem\ pe carea]i tratat-o cu superficialitateacum c=teva zile.

  Se pare c\ ave]idificult\]i decomunicare [inu reu[i]i s\ v\face]i `n]eles.Este indicat s\am=na]i

  problemele care necesit\putere de concentrare [ir\bdare.

  Nu esterecomandabil s\v\ asuma]i noiresponsabilit\]i.Se pare c\ nusunte]i `n ceamai bun\ form\.

  }ine]i cont de sfaturilepartenerului de via]\, care estedispus s\ v\ ajute!

  HOROSCOP SURSA: WWW.EASTROLOG.RO

  1451: Umanistul italianPoggio Bracciolini men]io -nea z\, în lucrarea "Discepta-tiones convivales", latin ita- tea limbii române, precum [icontinuita tea elementului ro-manic în cu prinsul vechiiDacii, din vre mea împ\ratu-lui Traian.

  1456: Str\lucit\ victorie,la Belgrad, a lui Iancu deHunedoara, voievod al Tran -silva ni ei, împotriva puterni-cei armate otomane condusede Maho med al II–lea, cu ce -ritorul Constantinopolului.În urma a ces tei victorii, PapaCalixt al III-lea l–a caracte -rizat pe Iancu de Hunedoaradrept „atletul cel mai puter-nic – unic – al lui Christos".

  1946: A fost creat\ Orga-niza]ia Mondial\ a S\n\t\]ii(OMS), institu]ie specializat\a Na]iunilor Unite, cu sediulla Geneva; func]ioneaz\, e -fec tiv, de la 7 aprilie 1948(România este membru alOMS din 1948).

  1950: Regele Leopold alIII-lea al Belgiei se întoarcedin exil înso]it de proteste.Peste un an, la 16 iulie 1951,va abdica în favoarea fiuluis\u cel mare, Baudouin I.

  2000: Fostul premier alPa kis tanului, Nawaz Sharif(17 februarie 1997 - 12 oc-tombrie 1999), a fost con-damnat de un tribunal an ti -corup]ie din Attock la 14 aniînchisoare, sub acuza]ia deevaziune fiscal\.

  2004: Pre[edintele ameri-can George W. Bush l-a pri -mit, la Casa Alb\, pe pre mi-

  erul român Adrian N\stase,cu care a discutat situa]ia dinIrak [i Afganistan, rela]iilebilaterale, alegerile din Ro -mânia [i SUA [i problemaadop]iilor interna ]ionale.

  2005: Microsoft anun]\numele final al noului sistemde operare: "Windows Vista".

  2006: Pre[edintele Parla-mentului irakian, Mahmudal-Mashhadani, cere for]elora - me ricane s\ nu se mai im-plice în Irak.

  2007: Partidul Dreptate [iDezvoltare (AKP) a câ[tigatalegerile legislative din Turcia.

  2008: Fostul lider al sâr-bilor bosniaci, Radovan Ka -ra dzici, a fost localizat [iarestat de serviciile de secu-ritate sâr be, fiind inclupat deTPI pentru genocid, crimeîmpotriva umanit\]ii [i crimede r\zboi din cauza roluluiavut în r\z boiul din Bosnia,care a provocat moartea apeste 200.000 de persoaneîntre 1992 [i 1995

  2009: Cea mai lung\ eclip -s\ total\ de Soare din secolulal XXI-lea. Durata maxim\ afost de 6 minute [i 39 de se-cunde pe coasta A siei de sud-est. O eclips\ mai lung\ va fiposibil\ în iunie 2132.

  2011: În dou\ atacuri dinNorvegia, 77 de oameni mor,zeci sunt r\ni]i. Atacurile aufost lansate împotriva guver-nului, popula]iei civile [i aunei tabere de var\. Extrem-istul de dreapta AndersBehring Breivik a fost arestat[i condamnat la 21 de ani deînchisoare.

  ~n 2009 a avut loc cea mai lung\ eclips\ total\ de Soare din secolul al XXI-lea

  Istoria zilei de22 iulie

  CALENDARUL ZILEI

  Realitatea a demonstratcă în marea majoritate a ca -zurilor, copiii învață să secomporte agresiv urmărindscenele de violență pre zen -te în diferite filme și pro-grame de desene animate.Comportamentul agresiveste foarte ușor de modelat.

  Copiii ignoră adesea ce -ea ce spun adulții sau pă rin -ții („Nu mai lovi!”) și con -tinuă să facă ceea ce facadulții (lovesc). Ei chiar îșidepășesc modelele, inven-tând gesturi și acțiuni maiviolente decât cele pe carele-au văzut. Cum îi împie -di căm pe copiii noștri să de -vi nă agresivi?

  Reducându-le motivelede nemulţumire și evitândsituaţiile provocatoare, înspecial atunci când copilulnu are maturitatea necesarăca să-și poată controla sim -ţă mintele mai intense. A ce -as ta presupune o observareatentă și o intervenţiepromp tă.

  • Cunoscând și ţinândcont că unii copiii au unprag de toleranţă la nemul -ţumiri mai scăzut și caresunt hipersensibili și grab-nici să-și exprime mânia.

  • Recunoscând simţă -min tele copilului (dându-ţi

  seama din timp când este pecale de a se mânia) și tra -tând problema supărătoareimediat.

  • Discutând despre sim -ţămintele copilului în moddeschis, îngăduindu-i aces-tuia să-și exprime mâniaverbal.

  • Ajutându-l să-și direc -ţi oneze impulsurile agre-sive în lucrări constructive,în jocuri active sau într-opreocupare simbolică, cumar fi să deseneze ceva sau săjoace un rol imaginar.

  • Ajutându-l să se elibe -reze de tensiunea acumu -lată, astfel încât simţămin -tele să nu fie reprimate doarpentru a izbucni mai târziu,într-un mod mult mai vio-lent.

  Atunci când sunt învă -ţaţi să-și exprime în moddeschis aceste simţăminteîndată ce ele apar și să leca nalizeze într-o direcţieconstructivă, copiii înţelegcă nu trebuie să cultive înmintea lor resentimentele,mânia sau ura. Trebuie săfii tolerant faţă de astfel desentimente și să le creezicopiilor un cadru în care săse simtă în siguranţă să și leexprime. În special atuncicând este vorba de agresivi -

  tate, trebuie să-i comunicicu fermitate copilului caresunt limitele de comporta-ment pe care i le permiţi:„Nu trebuie să-ţi faci răunici ţie, nici altora și nici săstrici lucrurile din jurultău”. Stabilește aceste limi -te într-un mod neagresiv.

  Pălmuirea (la șezut)poa te fi considerată com-portament agresiv și este,cel mai adesea, aplicată lamânie. De aceea pălmuirea

  copilului ca metodă de co -rectare a agresivităţii lui nueste, de obicei, la fel de efi -cientă ca lămurirea conse -cinţelor. La fel cum nu esteeficientă nici metoda de alăsa copilul singur în ca me -ră, interzicându-i-se oricecontact cu o altă persoană.Părinţii pot dezaproba cuhotărâre agresivitatea și opot combate ferm, fără săfolosească pedepsele fizice.Carmen Dobre, psiholog

  La Spitalul Judeţean

  de Urgenţă “Sf.

  Pantelimon” din

  Focşani, în zilele de

  19, 20 şi 21 iulie au

  văzut lumina zilei

  zece băieţei şi patru

  fetiţe.

  Paizan, 18.00,

  băieţel, 3.900 g

  Irode, 03.30, băieţel,

  3.200 g

  Buhuş, 08.00, fetiţă,

  3.100 g

  Costea, 09.50, fetiţă,

  3.400 g

  Tudose, 11.30,

  băieţel, 3.400 g

  Gavrilă, 11.45,

  băieţel, 2.900 g

  Stoica, 12.50,

  băieţel, 3.900 g

  Cramă, 17.15,

  băieţel, 2.900 g

  Soare 18.50, băieţel,

  2.800 g

  Jipa, 02.10, băieţel,

  3.400 g

  Fasole, 02.25,

  băieţel, 3.200 g

  Şerban, 07.50, fetiţă,

  3.400 g

  Fagu, 08.15, fetiţa,

  3.200 g

  Mega, 11.20, băieţel,

  3.000 g

  Tuturor acestorcopilaşi, Ziarul

  de Vrancea leurează “La mulţi

  ani!” şi drumbun în viaţă!

  Ardelenii,despre burs\- GHEO: M\ Ioane, eu tot v\dla TV [i ascult la radio de burs\,ce Dumnez\u îi aia burs\?- ION: P\i, m\ Gheo, e camgreu de explicat, da' uite, î]i dauun exemplu. Tu î]i cumperi og\in\ care î]i face ni[te oau\.Din oau\le alea ies alte g\ini,care [i alea fac oau\. {i dinoau\le alea, ies alte g\ini, care[i ele fac oau\. {i t\t a[e, pân\la un moment dat, tu ai câtevasute de g\ini. No, [i-atuncinuma vine o ap\ mare [iînvolburat\ [i î]i ia t\te g\inile [ile îneac\.{'ap\i atunci, tu imediat tegânde[ti: Tu-i mama m\-sii deafacere, ra]e trebuia s\ cump\r!

  BANCUL ZILEI

  Cum împiedic\m agresivitateacopiilor?

 • Interna]ional

  S=mb\t\, 22 iulie 2017 - Ziarul de Vrancea - 7

  INFO-EDUCA}IE

  Salvador Dali a fostexhumat, iar celebrasa musta]\ a r\masintact\ aproape 30 deani: Medicii legi[ti care auexhumat r\m\[i]ele lui SalvadorDali, joi sear\, în vedereastabilirii paternit\]ii într-unproces intentat de o femeie, audeclarat c\ musta]a artistului esteaproape intact\ la aproape 30 deani de când a fost înmormântat.P\r, oase [i unghii au fost extrasedin r\m\[i]ele mumificate pentrua determina dac\ o clarv\z\toareaeste fiica pictorului suprarealist.María Pilar Abel Martínez, învârst\ de 61 de ani, o ghicitoareîn c\r]i de tarot, sus]ine c\ estefructul unei leg\turi dintre Dali [imama sa din 1950. Dac\ cerereasa va avea succes, Pilar Abel arputea mo[teni un sfert din avereaartistului, adic\ 300 de milioanede euro. În spatele u[ilor închise,o echip\ de exper]i a exhumatcorpul lui Dali din cripta în care afost îngropat, la Dali Theatre-Museum din Figueres, provinciaGirona. Mostrele prelevate vor fitrimise la institutul de toxicologiede la Madrid, unde Pilar Abel adepus deja o prob\ de saliv\.Rezultatul va fi gata în câtevas\pt\mâni, potrivit lui EnriqueBlanquez, avocatul din oficiu allui Pilar Abel. “Vreau doar s\ [tiuadev\rul. Sunt încrez\toare,foarte mul]umit\”, a spusjurnali[tilor Pilar Abel, care s-an\scut [i a crescut în Figueras,ora[ul natal al lui Dali. Pilar Abela mai afirmat c\ se lupt\ de 10ani s\ ob]in\ aceast\ recunoa[tere[i c\ a f\cut deja trei teste ADN,ale c\ror rezultate nu i-auparvenit. Fapt pe care AFP nu l-aputut verifica.

  SUA vor interziceturi[tilor americani s\viziteze Coreea deNord: Agen]iile Koryo Tours [iYoung Pioneer Tours au anun]atvineri dup\-amiaz\ c\ StateleUnite vor interzice cet\]eniloramericani s\ mai c\l\toreasc\ înCoreea de Nord. Aceast\interdic]ie ar urma s\ fie anun]at\pe 27 iulie [i va intra în vigoare30 de zile mai târziu, relateaz\BBC. Reprezentan]ii celor dou\agen]ii turistice au primitinforma]ii cu privire la interdic]iede la ambasada Suediei, care seocup\ [i de ac]iunile diplomaticeale Statelor Unite în Coreea deNord. Washingtonul nu a anun]atpân\ în acest moment interdic]ia,având în vedere înr\ut\]irearela]iilor dintre cele dou\ ]\ri [imoartea recent\ a studentuluiamerican Otto Warmbier. Acestaa apelat la serviciile agen]ieiYoung Pioneer Tours pentru aintra în Coreea de Nord. Îns\,tân\rul american a fost arestat în2016 de c\tre autorit\]ile nord-coreene, care l-au acuzat c\ aîncercat s\ fure un afi[ depropagand\ [i l-au condamnat la15 ani de închisoare. Dup\ 18luni petrecute în deten]iaregimului nord-coreean, acesta afost eliberat [i s-a întors în com\în Statele Unite. Dup\ doar os\pt\mân\ de spitalizare, p\rin]iil-au deconectat de la aparate peOtto Warmbier, care a murit lavârsta de 22 de ani într-un spitaldin Cincinnati. De asemenea,ambasada suedez\ le-a cerutcet\]enilor americani s\p\r\seasc\ imediat Coreea deNord. t

  Pre[edintele Republicii Mol -dova, Igor Dodon, a condamnatvineri dup\-amiaz\ declara]iaabro bat\ de parlamentarii mo l do -veni, prin care se cere finalizarearetragerii trupelor ruse din regiu -nea separatist\ Transnistria. Lide -rul socialist a explicat c\ ase me-nea ac]iuni “au ca scop înr\u t\ -]irea rela]iilor cu Federa]ia Rus\”.“Aceast\ provocare face partedintr-o serie de ac]iuni din parteamajorit\]ii parlamentare sub con-ducerea Partidului Democrat pri -vind tensionarea situa]iei înre giune [i, în primul rând, în rela -]ia cu Rusia în ajunul vizitei vi-cepremierului Federa]iei Ruse,Dmitrii Rogozin, în Moldova. Voiaminti doar despre unele dintreasemenea ac]iuni: expulzarea di -ploma]ilor ru[i, lupta cu a[a-nu-mita propaganda rus\, refuzul dea participa în activit\]ile struc-turilor CSI”, a declarat pre[edin-tele moldovean într-un mesajpos tat în limba rus\ pe Facebook.Dodon a acuzat c\ în spatele de-clara]iei parlamentarilor ar stafor]e din exterior, f\r\ s\ dea îns\mai multe detalii.Parlamentarii moldoveni au

  adoptat cu 61 de voturi “pentru”o declara]ie privind retragerea tru-pelor ruse de pe teritoriul Repub-licii Moldova. Prin aceast\ de cla= ra]ie, parlamentarii atrag aten]iac\ “sta]ionarea continu\ a trupelorFedera]iei Ruse [i înt\rirea pre -zen ]ei militare a acestora în parteade est a Republicii Moldova con-stituie înc\lc\ri ale prevederilorconstitu]ionale, în special privindindependen]a, suveranitatea, inte -gritatea teritorial\ [i neutralit\]iipermanente ale Republicii Mol -dova”.Republica Moldova a cerut în

  repetate rânduri retragerea celoraproximativ 1.000 de militari ru[idin Transnistria, îns\ în ciuda an-gajamentelor luate în fa]a comu-nit\]ii interna]ionale, Moscova amen]inut în zon\ un contingent desolda]i [i armament. Rusia atrimis a[a-numite for]e de men ]i -nere a p\cii în regiunea separatist\moldovean\ Transnistria, dup\conflictul izbucnit între Tiraspol[i Chi[in\u în anii '90.

  “To]i ]in minte cum s-a

  terminat”

  C=teva ore mai t\rziu, vice pre -mierul Rusiei, Dimitri Rogozin, areac]ionat virulent la declara]iaParlamentului. Vicepremierul rusle-a amintit moldovenilor de r\z -boiul ruso-georgian din 2008,care a început dup\ o încercare aGeorgiei de a înl\tura trupele rusedin regiunea separatist\ Osetia deSud. “Apropo, atunci când geor -

  gienii i-au atacat pe civilii [i paci-ficatorii ru[i din Osetia de Sud,parlamentarii au cerut retragereatrupelor Federa]iei Ruse. To]i ]inminte cum s-a terminat aceast\situa]ie”, a men]ionat vicepre -mierul, referire la invadarea re -giu nii de c\tre Rusia. De aseme- nea, acesta a ata[at

  post\rii [i o [tire din urm\ cu zeceani a agen ]iei Ria Novosti, caretitreaz\: “Georgia dezbate prob-lema mo dific\rii statutului depacificare în Abhazia”.

  Iulian Fota: Declara]iaeste egal\ cu zero

  Declara]ia adoptat\ de Parla-mentul Moldovei este egal\ cuzero, a declarat, pentru Agerpres,fostul consilier preziden]ial IulianFota. “Declara]ia este f\cut\ s\ a -copere impasul pe care RepublicaMoldova îl are în rela]ia cu Bru -xelles-ul din cauza modului în ca -re se implementeaz\, se modific\sistemul electoral. Pe formatul pecare-l va avea, sistemul electoralomoar\ [ansele a[a-numitor pozi -]ii democratice de a avea vreo in-fluen]\ în jocul politic. Din punctde vedere electoral, RepublicaMol dova a fost pus\ toat\ în bra -]ele sociali[tilor, care probabil c\vor avea un rezultat cople[itor —speciali[tii estimeaz\ cam 60%.Ca s\ acopere acest impas, pentruc\ Occidentul [i Uniunea Euro-pean\ sunt foarte deranja]i de fap-tul c\ a[a-numi]ii proeuropeni [iprodemocra]i din Republica Mol -dova nu au ]inut cont de obser va -]iile [i sfaturile venite dinspreVest, au creat momentul acesta,

  care nu are niciun fel de semni fi -ca]ie din punct de vedere politicsau strategic. Declara]ia este egal\cu zero”, a afirmat Iulian Fota.Totodat\, acesta a semnalat faptulc\ declara]ia vine într-un momentnepotrivit, dat\ fiind vizita pre-mierului Mihai Tudose la Chi[i -n\u. “Faptul c\ declara]ia estedat\ în ziua în care premierul Tu-dose este la Chi[in\u nu este o în-tâmplare. {i aici sunt dou\ va ri an-te: fie ai no[tri au [tiut, [i aici ar fibine s\ ne explice [i nou\ cineva,pentru c\ risc\m s\ ne contrapu -nem UE, sau ai no[tri au fost pu[iîn fa]a unui fapt împlinit [i astaarat\ o lips\ de respect a auto ri t\ -]ilor de la Chi[in\u fa]\ de noi. A -vem dou\ situa]ii la fel de proaste:ori o complicitate cu Dodon, ceeace ar fi cel mai greu de în]eles [iar însemna c\ România s-ar plasamai degrab\ pe partea lui Dodondecât pe partea UE, fie o lips\ gra -v\ de respect a lor fa]\ de noi,dac\ l-au invitat pe premier acoloneinformându-ne ce pun la cale [ipunându-l în fa]a unui fapt îm-plinit”, a explicat Fota. t

  Compania româneasc\Bitdefender a ajutat laînchiderea a dou\ site-uri comerciale uria[e depe a[a-numitul “darkweb”, prin careutilizatorii puteau s\cumpere anonimdroguri, software pentruhackeri [i arme, adeclarat [eful Europol,Rob Wainwright.

  „Aceasta este o lovitur\important\, desf\[urat\ înmod coordonat, ceea cepoate c\ îi surprinde peutilizatori în leg\tur\ cu cecapacitate au for]ele de or-dine atunci când ac]io -neaz\ împreun\”, a spus el

  într-un interviu pentrupub lica]ia de specialitateMotherboard. „În modclar a fost vorba de ajutorprimit de la Bitdefender lanivel tehnic”, a ad\ugatWainwright, referindu-sela compania de securitateinformatic\ din România.În 2014, firma a oferit aju-tor poli]iei în lupta îm-potriva infrac]iunilor in -formatice. “Din p\cate,de[i am vrea, nu putemoferi detalii despre anche -t\”, a declarat C\t\linCosoi, strateg-[ef la Bitde-fender, subliniind îns\ c\opera]iunea este o dovad\c\ parteneriatele public-privat func]ioneaz\ cusuc ces. “Suntem ferici]i s\

  oferim expertiz\ tehnic\ înlupta împotriva infrac]iu -nii informatice, pentru aajuta s\ fac\ lumea un locmai bun”, a ad\ugat el.

  Peste 200.000 de clien]i

  Asisten]a oferit\ deBitdefender a fost “un pasimportant, de început, carea permis Europol s\ g\ -seasc\ primul fir de inves-tiga]ie, apoi al doilea fir”,a explicat Wainwright.“Apoi a fost vorba de unmare ajutor tehnic, ope -rând sub autorizarea judi-ciar\ a olandezilor”, aad\ugat el. Anchetatorii aumai folosit instrumente de

  hacking sau hibe ale com-puterelor pentru a identi-fica utilizatorii site-urilordark web. Anul trecut,for]ele de ordine europeneau folosit o problem\ asistemului Firefox pentrua destructura un forumpentru pedofili. Autori t\]i -le americane [i europeneau anun]at joi dup\-amia -z\ închiderea a dou\ site-uri comerciale uria[e de pea[a-numitul “dark web”,prin care utilizatorii pu -teau s\ cumpere anonimdroguri, software pentruhackeri [i arme.Procurorul General al

  Statelor Unite, Jeff Ses-sions, a precizat c\ existauzeci de mii de vânz\tori

  înscri[i pe site-urile Al-phaBay [i Hansa. Aceast\“pia]\ neagr\” comerciali -za droguri periculoase, in-clusiv fentanil - un anes-t ezic opioid extrem deputernic - [i alte produseilegale pentru peste200.000 de clien]i din în-treaga lume. Pe 5 iulie,cet\]eanul canadian Ale -xan dre Cazes, care ges-tiona AlphaBay, a fosta restat de c\tre autorit\]iledin Thailanda. La înce -putul s\pt\mânii, auto ri -t\]ile thailandeze l-au g\sitdecedat în propria celul\pe canadian [i au sus]inutc\ acesta s-a spânzurat cuun prosop. t

  Lovitur\ grea pentru “Internetul `ntunecat”

  Rusia amenin]\, voalat, c\ arputea invada Moldova

  � Parlamentul moldovean a adoptat o declara]ie prin care a cerut retragerea trupelor ruse dinTransnistria � la scurt timp, Kremlinul a comentat votul f\c=nd referire la invazia Georgiei din 2008

  Tancurile ruse[ti `n drum spre Georgia

 • Na]ional

  8 - Ziarul de Vrancea - S=mb\t\, 22 iulie 2017

  PE SCURT

  Iohannis, despre pensiaspecial\ a lui Ciorbea:Un privilegiunejustificat: Pre[edinteleKlaus Iohannis solicit\reexaminarea legii prin careAvocatul Poporului, `n prezent,Victor Ciorbea, va beneficia de opensie special\, egal\ cu cea ajudec\torilor CCR. Noua legeintroduce prevederi conformc\rora pensia de serviciu aAvocatului Poporului seactualizeaz\ ori de câte ori semajoreaz\ indemniza]ia brut\lunar\ a judec\torului de la CurteaConstitu]ional\, aflat în activitate.Dac\ în urma actualiz\rii rezult\ opensie de serviciu mai mic\,Avocatul Poporului î[i p\streaz\pensia aflat\ în plat\. Iohanniscontest\ acest mecanism [iconsider\ c\ se acord\ “unprivilegiu nejustificat”. O alt\critic\ se refer\ la procedura denumire a Avocatului Poporuluiinterimar, solicitând un termenmaxim pentru acest interimat,care nu este specificat în lege.Legea prevede [i c\, la încetareamandatului, adjunc]ii AvocatuluiPoporului pot fi numi]i, lasolicitarea acestora, într-o func]iede conducere sau de execu]ie peposturile vacante din cadrulinstitu]iei, prin ordin al AvocatuluiPoporului, ceea ce Administra]iaPreziden]ial\ apreciaz\ a fi “unprivilegiu” în detrimentul altorpersoane care ar îndeplinicriteriile cerute pentru ocuparearespectivului post prin concurs.Senatul a adoptat, în iunie, cumajoritate de voturi, modific\rilela Legea de organizare [ifunc]ionare a AvocatuluiPoporului, potrivit c\rorapersoana care va îndeplini aceast\func]ie va avea rang [iindemniza]ie de ministru [i pensieegal\ cu a judec\torilor de laCurtea Constitu]ional\ (CCR). t

  Premierul Mihai Tudose a a -fir mat, vineri, la Chi[in\u, c\adoptarea unui nou sistem elec-toral în Moldova nu afecteaz\procesul democratic, prim-minis -trul apreciind c\ declara]iile criti -ce la adresa modific\rilor survindup\ “o distorsionare a realit\]iide neprieteni”. “Schimbarea a -cestui sistem este un drept al Par-lamentului, este schimbarea unuisistem democratic cu alt sistemdemocratic. Sunt multe ]\ri înlume care au acest sistem, deci nueste nimic ie[it din comun. Ceeste ie[it din comun - [i v\ spunsincer c\ [i România a c\zut îna[a ceva - este distorsionarea re-alit\]ii de cei neprieteni care auajuns cu mesajul la Bruxelles în-

  tors complet. Eu am încredere îninstitu]iile democratice din Mol -do va”, a apreciat Mihai Tudoser\spunzând unei întreb\ri legatede modul cum vede decizia Par-lamentului din Moldova. Tudosea men]ionat c\ [i România a avutschimb\ri ale sistemului elec-toral, f\r\ ca acest lucru s\ afec -teze democra]ia în România.La rândul s\u, premierul mol -

  do vean Pavel Filip, consideratm=na dreapt\ a oligarhului Pla-hotniuc, a afirmat c\ declara]iilecritice f\cute de la Bruxelles re -pre zint\ “exportarea” unei dispu -te politice interne din Moldova. Noua lege electoral\ a fost

  primit\ cu bra]ele deschise depre[edintele Republicii Moldova,

  prorusul Igor Dodon, care a pro-mulgat-o imediat. Sute de oameni, mii potrivit

  organizatorilor, au protestat ieri,timp de peste patru ore, în fa]aParlamentului de la Chi[in\u, fa]\de sistemul mixt de vot. Manifes -

  ta ]ia a fost marcat\ de o serie deîm brânceli între protestatari [i for -]ele de ordine. Proiectul de lege afost avizat negativ de c\tre Co mi -sia de la Vene]ia, iar liderii politicidin Europa au recomandat s\ nufie schimbat sistemul de vot. t

  Un proiect de lege depusde parlamentari ai PSD pro -pune ca inseminarea artifi-cial\ s\ fie sus]inut\ de stat [ia doua oar\, în cazul în careprima dat\ e[ueaz\, inclusivpentru femeile care nu suntc\s\torite, precum [i reduce -rea impozitului pe venit pen-tru mamele cu mai mul]ico pii. Proiectul de lege pri -vind inseminarea artificial\uman\ [i sporirea natalit\]ii afost ini]iat de 22 de parlamen-tari social-democra]i. “Inse -minarea artificial\ s\ fiesus]inut\ financiar de stat [i adoua oar\ în cazul în careprima dat\ e[ueaz\. Insemi -narea artificial\ nu poate ficondi]ionat\ de a fi sau nuc\s\torit\ mama”, prevedeproiectul. De asemenea, ma -mele care dau na[tere [i crescmai mult de un copil vor be -neficia de reducere fiscal\ laimpozitul pe salariu, conformproiectului. “La al 2-lea copilvor beneficia de reducere fis-cal\ la impozitul pe venit e -chi valent cu 25% din cuan -tumul sumei care se strângedin aplicarea cotelor de im-

  pozit pe venit, CAS [i CASS,pân\ la împlinirea vârstei de18 ani, respectiv terminarealiceului, sau pân\ la împli -nirea vârstei de 24 de ani, re-spectiv terminarea studiiloruniversitare la zi ale copilu-lui; la al 3-lea copil reducereafiscal\ la impozitul pe venit [ireducerea la CAS [i CASS sevor dubla, în acelea[i con -di]ii”, se men]ioneaz\ în pro -iect. Potrivit sursei citate,pen tru doi copii înscri[i la[coal\, în clasele 0 — 12, seprime[te lunar o aloca]ie de[colarizare egal\ cu 50% dinsalariul minim pe economie,iar pentru trei copii aloca]iava fi egal\ cu salariul minimpe economie. “Aloca]ia nu seva acorda dac\ copiii nu frec -venteaz\ [coala sau r\mânrepeten]i”, mai prevede pro -iectul.În cazul în care custodia

  copiilor, în urma unui divor],deces al mamei sau alte mo-tive, este încredin]at\ uneialte persoane, persoana careprime[te custodia copiilorbeneficiaz\ de prevederilelegii.

  Ministerului Muncii îi vorfi alocate anual, prin bugetulasigur\rilor sociale, sumelenecesare implement\rii aces-tei legi. Prevederile se aplic\începând cu prima lun\ dup\expirarea concediului de ma-ternitate. De asemenea, Mi -nis terul Muncii [i MinisterulEduca]iei Na]ionale vor elab-ora normele de aplicare în 30de zile de la publicarea înMonitorul Oficial.Acest proiect de lege ur -

  m\ re[te eliminarea unei ba ri -ere artificial create pentru alimita num\rul de mame carepot s\ apeleze la o astfel desol u]ie prin înl\turarea con di -]ion\rii de a fi sau nu c\s\ to -rit\, sus]ine, în expunerea demotive a proiectului, deputa -tul Marius Bota, unul dintreini]iatori. Prin aceast\ lege sedore[te [i “încurajarea na-talit\]ii în România, în familiicu p\rin]i care muncesc, învederea acord\rii condi]iilorde trai decente de cre[tere [iînv\]are pentru copii”, maiprecizeaz\ ini]iatorul. Senatuleste prima Camer\ sesizat\ cuacest proiect. t

  Social-democra]ii propuninseminarea artificial\ afemeilor nec\s\torite

  � “Unii se vor întreba, pe bun\dreptate, cine suntem (…). Toate

  la momentul potrivit”, a spus,misterios, C\t\lin Ivan

  Europarlamentarul C\t\lin Ivan a scrisvineri, pe Facebook, c\ lucreaz\ la un nouproiect politic pentru PSD, în interiorul par-tidului, în condi]iile în care nu ai voie s\ criticidac\ nu pui m\car o solu]ie în loc. “L-am totcriticat pe Liviu Dragnea pentru modul închis,autoritar spre dictatorial, în care conduce par-tidul, pentru lipsa de viziune [i de direc]ie dinultimul timp”, a precizat C\t\lin Ivan. El a e -

  viden]iat importan]a unei dezbateri interne înPSD despre cum ar trebui s\ arate un partidde stânga „curat, modern, european [i credi-bil”. „Foarte curând vom prezenta publicpropunerea noastr\ de proiect politic pentrucolegii no[tri, membri ai PSD. Vom analizaatunci câte din propunerile noastre vor fi bune[i câte nu. Important este s\ avem o dezbatereintern\ nu despre cum înt\rim puterea uneipersoane în partid, în niciun caz despre cums\-i ap\r\m pe unii s\ nu ajung\ în fa]\ ins -tan]ei sau cum s\-i ajut\m s\ se îmbog\]easc\mai u[or din banii publici, ci despre cum tre-buie s\ arate un partid de stânga curat, mo -dern, european, credibil”, a ad\ugat euro par-lamentarul. În încheiere, C\t\lin Ivan a spus:

  „Unii se vor întreba, pe bun\ dreptate, cinesuntem cei care vom prezen]a acest proiect.Toate la momentul potrivit”.~n replic\, vicepre[edintele social-demo -

  crat Ecaterina Andronescu i-a îndemnat vineripe cei care “gândesc proiecte politice” în in-teriorul PSD s\ dea dovad\ de în]elepciune [is\ pun\ pe primul loc angajamentele pe carepartidul [i le-a luat. “PSD nu este doar un par-tid care are ni[te oameni, PSD are ni[te anga-jamente fa]\ de ]ar\, pe care cred c\ esteobligat s\ le respecte. Prioritatea PSD nu estes\ bandajeze r\nile celor nemul]umi]i, ci s\ re-specte angajamentele pe care [i le-a luat”, adeclarat pentru Agerpres Ecaterina Andro -nescu. t

  O grupare rebel\ din PSD a pus ochii pe [efia partidului

  Premierul Rom=niei, avocat aloligarhiei de la Chi[in\u?

  �Mihai Tudose a l\udat modificarea legiielectorale de peste Prut, prin care democra]iioligarhului Plahotniuc [i sociali[tii prorusului

  Dodon pun “prag” opozi]iei democratice

  Cei doi premieri

 • Economic

  S=mb\t\, 22 iulie 2017 - Ziarul de Vrancea - 9

  PE SCURT

  PNL: Ordonan]a pentru taxareasuplimentar\ a contractelorpart-time încalc\ limiteleconstitu]ionale: PNL critic\ordonan]a adoptat\ joi de c\tre Guvernprin care angajatorii sunt obliga]i s\pl\teasc\ CAS [i CASS la nivelulsalariului minim pentru salaria]ii cu timppar]ial de munc\, spunând c\ adoptareaacesteia încalc\ limitele constitu]ionaledeoarece legea fundamental\ interzice înmod expres posibilitatea de a interveni îndomeniul legilor organice prin ordonan]esimple. Liberalii argumenteaz\ [iînc\lcarea de c\tre Guvern a CoduluiFiscal, nu doar a Constitu]iei, prinemiterea ordonan]ei prin care angajatoriisunt obliga]i s\ pl\teasc\ CAS [i CASS lanivelul salariului minim pentru salaria]iicu timp par]ial de munc\. ”Totodat\,Ordonan]a încalc\ prevederile actuale aleCodului Fiscal, prev\zute la articolul 4,care men]ioneaz\ c\ în cazul în care semajoreaz\ impozite, taxe sau contribu]ii,ori se elimin\ sau se reduc facilit\]iexistente «acestea vor intra în vigoare cudata de 1 ianuarie a fiec\rui an [i vorr\mâne nemodificate cel pu]in peparcursul acelui an». Or, Guvernul Tudosea anun]at intrarea în vigoare a acestormodific\ri începând cu data de 1 august,fapt care contravine rigorilor depredictibilitate impuse de Codul Fiscal”,se mai arat\ în comunicatul transmis deliberali. Guvernul a aprobat, joi, în [edin]\,o Ordonan]\ privind introducerea pentruangajatori a obliga]iei de a pl\ti CAS [iCASS la nivelul salariului minim, ast\zide 1.450 lei, pentru salaria]ii cu timppar]ial de munc\, indiferent dac\remunera]ia este sub nivelul salariuluiminim, excep]ie de la aceast\ prevederef\când elevii, studen]ii [i pensionarii. t

  Miliardarul Elon Musk aanun]at joi c\ a ob]inut o ”apro-bare verbal\” pentru construc]iaunui sistem de transport sub-teran ultra-rapid între Washing-ton [i New York, care ar reducetimpul de c\l\torie între celedou\ ora[e cu circa o or\ [i ju -m\tate. {eful produc\torului deautomobile electrice Tesla [i alconstructorului de racheteSpaceX nu a oferit detalii pri -vind institu]ia care a aprobatproiectul, care ar putea avea carezultat cel mai lung tunel dinlume. Musk vrea s\ revolu ]io -neze transporturile prin trimi te -rea pasagerilor [i a m\rfurilorprin capsule care vor circulaprin tuburi vidate cunoscute subnumele de hyperloop.Oficiali de la Washington [i

  New York au spus c\ nu au a -probat vreun proiect [i, potrivitlegisla]iei federale, Musk arenevoie de autoriza]ii de mediu[i de construc]ie pentru a puneîn practic\ un astfel de proiectambi]ios.

  Discu]ii cu Trump

  Musk a înfiin]at recent ocom panie numit\ Boring Com-

  pany pentru a construi tuneluride transport destinate acestuisistem, despre care afirm\ c\ vafi mult mai rapid decât trenurileactuale de mare vitez\ [i va fo -losi propulsie electromagnetic\.Investitorul a scris joi pe Twit-ter c\ a primit acordul verbal alguvernului pentru ca BoringCompany s\ construiasc\ unsistem subteran hyperloop întreNew York [i Washington, princare durata c\l\toriei ar fi de 29de minute. Trenul de mare vi -tez\ Acela al Amtrak are nevoiede aproape trei ore pentru a par-

  curge distan]a de 355 de kilo-metri dintre cele dou\ ora[e,dac\ nu au loc întârzieri. Între-bat\ despre cine a oferit aproba -rea, Boring Company a anun]atîntr-un comunicat c\ se a[teapt\ca aprob\rile oficiale necesares\ fie ob]inute în acest an.Musk a mai scris c\ un prim

  set de tuneluri ar fi pentru aten-uarea aglomera]iei urbane dinzona extins\ a Los Angeles-ului, ad\ugând c\ probabil va ficonstruit\ o linie între Los An-geles [i San Francisco [i o alt\în Texas. Omul de afaceri a re-

  cunoscut c\ este mult de lucruînainte de ob]inerea aprob\riioficiale, dar c\ este optimist.Prin c\l\toria prin tuburi cu

  vid, pe band\ magnetic\, tre nu -rile hyperloop ar evita s\ fieîncetinite de presiunea aeruluisau fric]iunea ro]ilor pe [ine, de-venind astfel mai rapide [i maiieftin de operat, potrivit sus]in\ -torilor. Un num\r de startup-uriau început s\ dezvolte tehnolo-gia, în pofida îngrijor\rilor le -gate de costuri [i practicalitate.Potrivit site-ului Boring Com-pany, unele proiecte pentru ast-fel de tuneluri cost\ pân\ la 1miliard de dolari pe mil\, darobiectivul este de reducere acosturilor de cel pu]in 10 ori.În 2013, Musk afirma c\ o

  linie hyperloop de aproximativ400 de mile (964 kilometri)între Los Angeles [i San Fran-cisco ar costa mai pu]in de 6mi liarde de dolari, iar cons truc -]ia ar dura 7-10 ani.Pre[edintele Donald Trump

  s-a întâlnit în martie cu Musk,care i-a prezentat ideea BoringCompany, potrivit unor oficialide la Casa Alb\. Musk a maivorbit despre planurile sale de alansa o misiune pe Marte. t

  Transport subteran SF întreWashington [i New York?

  � printr-un sistem de tuburi vidate, distan]a dintre cele dou\ metropole ar urma s\ fie str\b\tut\ `n 29 deminute � trenurile de tip hyperloop evit\ s\ fie încetinite de presiunea aerului sau fric]iunea ro]ilor pe [ine

 • Garsoniere

  u V=nd garsonier\ con-fort 1, parter,`mbun\t\]iri, gaze,M\r\[e[ti. Tel.0741.250.941.(19bf17.1.2)

  u V=nd garsonier\, ur-gent, zona Spital,16.500 euro. Tel.0757/630.691.(18bf05.1.14)

  u V=nd garsonier\ Pia]aSud, central, bl.C1,etaj 2, foarte curat,mobilat [i `mbun\t\]it.Pre] avantajos. Tel.0721.128.745.(14bf06.1.4)

  u Garsonier\ zona Spital, et. 2/4, deco-mandat\, termopane,gletuit\, lavabil,21.000 E. Tel.0237/233450,0740.233.097. (N.1.2)

  u Garsonier\, str. Ful-ger, `mbun\t\]it\ total,t=mpl\rieexterioar\/interioar\,parchet, gresie,faian]\, termopane.0721.706.225.(07bf06.1.20)

  u V=nd urgent garson-ier\, 22 mp, Sud, str.Revolu]iei, et. 2,`mbun\t\]it\, utilat\,negociabil. Telefon0744.703.431.(04bf07.1.30)

  2 camere

  u V=nd apartament 2camere Tecuci, 54 mp,str. 1 Decembrie 1918,nr.42 B, sc. C, partersau schimb cu aparta-ment `n Foc[ani. Tel.0762505411.(17bf06.1.20)

  u Apartament 2 camere,3/3, Bd.Independen]ei, 51 mputili, CT, acoperi[ aercondi]ionat, 2 bal-coane, liber. Tel.0724/054.716.(22bf16.1.30)

  u Apartament 2 camere,3/3, Bd.Independen]ei, 51 mputili, CT, acoperi[ aercondi]ionat, 2 bal-coane, liber.(20bf16.1.30)

  u V=nd apartament 2camere, etaj 3/4, CT,Sud, `mbun\t\]it. Tel.0730/050.911,0730/364.100.(18bf12.1.14)

  u V=nd apartament 2camere, parter, 65 mputil, cu 35 mp teren,proprietar. Tel.0728.890.513.(13bf08.1.24)

  u V=nd apartament 2camere, Foc[ani, ultra-central, et.1. Telefon0743.090.308.(13bf06.1.4)

  u Apartament 2camere, 30mp, etaj4/4 cu acoperis, ter-mopane, zona Bahne,fara alte im-bunatatiri, liber16.500 E neg.0725919335

  u Apartament 2camere, 57mp, etaj2/8, CT, izolat, ter-mopane, imbunatatit,zona Polivalenta -Bulevard 38.000 Eneg 0725919335.

  u Apartament 2 camere,zona {c. nr. 9, et. 6/8,decomandat, 60 mp,termopan, izola]ie,balcon mare, 27.500 E.Tel. 0237.233450,0740.233.097. (N.1.2)

  u Apartament 2 camerezona Gar\, et.3/4,`mbun\t\]it, ter-mopane, parchet, gre-sie [i faian]\, 31.500E. Tel. 0237/233450,0740.233.097. (N.1.2)

  u V=nd apartament 2camere, 64 mp, ultra-central, et. 3/3, 2 bal-coane `nchise, acoperi[^ mansard\, CT, izolattermic, zona Pia]aUnirii. Pre] 41.500 Enegociabil. Telefon0740.240.952.(12bf03.1.4)

  u Apartament 2 camere,zona Sud, et 4/4,acoperi[, termopan,decomandat, izolat ex-terior, 24.500 E. tel.0237/233450,0740.233097. (N.1.2)

  u V=nd apartament 2camere, 51 mp,Foc[ani. Tel.0734.364.457.(26bf11.1.20)

  u Apartament 2 camere,zona {c. 10, et.1/8, 60mp, termopane, cen-tral\ termic\ individ-ual\, parchet laminat,gresie [i faian]\,38.500 E negociabil.tel. 0237/233450,0740.233.097. (N.1.2)

  u Apartament 2 camere,zona Sud, et. 4/4,acoperi[, 50 mp, cen-tral\ termic\, ter-mopan, gresie [ifaian]\, decomandat,liber, 27.000 E. tel.0237/233450,0740.233.097. (N.1.2)

  u V=nd apartament 2camere, 51 mp,Foc[ani. Tel.0734.364.457.(26bf11.1.20)

  u Apartament 2camere, 38mp, deco-mandat, etaj 4/4 cuacoperis, zona sud (laBulevard), ter-mopane, izolat, faramari imbunatatiri24.000 E 0725919335

  u V=nd apartament 2camere, parter, cu 35mp teren, negociabil.Telefon 0728.890.513.(19bf01.1.24)

  3 camere

  u V=nd apartament 3

  camere, parter,

  `mbun\t\]it, CT, ter-

  mopane, izolat termic,

  balcon `nchis. Tel.

  0768.005.853.

  (29bf01.1.20)

  uApartament 3 camere,

  ultracentral, 2/7, izolat

  termic, semimobilat,

  44.900 negociabil. Tel.

  0763/735.266.

  (19bf02.1.4)

  u V=nd apartamentopen space, zona Lidl I

  dormitor (u[\ tei),

  sufragerie, dining plus

  living, baie (u[\ tei),

  CT, acoperi[, bloc

  1989, buc\t\rie, logie.

  ~ntre 17:00-19:00. Tel.

  0740.037.037.

  (14bf08.1.8)

  u V=nd apartament 3camere, B-dul Unirii,

  28, etaj 2/7, izolat ter-

  mic, liber, pre] 45.000

  E negociabil. Telefon

  0763.735.266.

  (12bf02.1.4)

  u Apartament 3camere, etaj 2, cu

  `mbun\t\]iri, str.Longi-

  nescu. Tel.

  0740.562.952.

  (11bf09.1.14)

  u Apartament 3 camere,

  zona Prim\rie, et. 4/4,

  decomandat,

  `mbun\t\]it, CT, ter-

  mopan, parchet, gresie

  [i faian]\, 51.500 E.

  Tel. 0237/233450,

  0740.233.097. (N.1.2)

  u Apartament 3 camere,

  zona Sud, et.2/4, ter-

  mopane, parchet lami-

  nat, izola]ie exterioar\,

  gresie [i faian]\ nou\,

  28.500 E. Tel.

  0237/233450,

  0740.233.097. (N.1.2)

  u Apartament 3 camere,

  zona LIdl (fosta Auto-

  gar\), et. 2/3, central\

  termic\, termopan, gle-

  tuit, parchet laminat,

  garaj proprietate,

  49.000 E. Tel.

  0237/233450,

  0740.233.097. (N.1.2)

  u Apartament 3 camere,

  zona Teatru - centru,

  et. 3/3, acoperi[, cen-

  tral\ termic\, ter-

  mopan, gletuit, lavabil,

  curat, 52.000 E. Tel.

  0237.233450,

  0740.233.097. (N.1.2)

  uApartament 3

  camere, 70mp, etaj

  4/4 fara acoperis,

  fara imbunatatiri,

  liber, zona Pictor

  Grigorescu 32.000 E

  0725919335.

  u V=nd apartament 3

  camere, Telemac, etaj

  3/4, CT, termopane,

  izolat, `mbun\t\]iri,

  52.000 euro. Telefon

  0761.202.612.

  (10bf07.1.20)

  u Apartament 3camere, 67mp, parter,

  termopane, izolat,

  zona Obor - CEC,

  liber, necesita reno-

  vare 42.000 E neg

  0725919335

  u V=nd apartament 3

  camere decomandate,

  107 mp, etaj 2/3, cen-

  tral\ termic\, aer

  condi]ionat, ter-

  mopane, izolat termic,

  zona Teatru, cu garaj [i

  box\, 85.000 euro ne-

  gociabil. Telefon

  0722.646.567.

  (05bf02.1.22)

  u Apartament 3 camere,

  zona Parcul Shuman -

  Brailei, 70mp, renovat

  complet, CT, AC, PVC,

  izolat exterior, LIBER ,

  48.500 E 0725919335

  uApartament 3 camere,

  82mp, etaj 3/3, zona

  Garii - Longinescu,

  CT, AC, izolat, fara

  imbunatatiri majore

  42.500 E 0725919335.

  Apartamente 4 camere

  u Investi]ie 4 camere,

  Zimbru, ultracentral,

  parter, 70 mp, central\

  proprie, aer

  condi]ionat, 58.000 E

  njegociabil. Tel.

  0745.655.063.

  (26bf10.1.30)

  uApartament 4

  camere, 80mp, etaj

  3/3 cu acoperis, CT,

  izolat, termopane,

  curat, zona Spalato-

  ria Oituz - Mare a

  Unirii 48.000 E neg.

  0725919335

  u V=nd apartament 4

  camere, central, etaj

  2/3, pre] negociabil.

  Telefon 0721.210.816.

  (18bf14.1.30)

  Vanzari case /vile

  10 - Ziarul de Vrancea - S=mb\t\, 22 Iulie 2017

  Publicitate

  u A G E N D A I M O B I L I A R A

  LICITA}IE

  SC TRICOTTON SA Panciu, jud.Vrancea,prin Lichidatorul judiciar, vinde la licita]ie public\, ne-gociere direct\ sau prin combinarea celor 2 metode: - con-struc]ia fostului sediu administrative, `n suprafa]aconstruit\ de 631,00 mp (P+1), vis a vis de Gara CFR dinPanciu, la pre]ul de 299.880.00 lei, precum [i terenul afer-ent `n suprafa]\ de 2.412.00 mp la pre]ul de 9.00 lei/mp. -parte din depozit produse finite cu ramp\ pentru`nc\rcat/desc\rcat `n suprafa]\ construit\ de 2008 mp lapre]ul de 217.000.00 [i terenul aferent `n exclusivitate [i`n indiviziune ̀ n suprafa]\ de 2000.00 mp la pre]ul de 9.00lei mp. - teren intravilan liber, cu cale de acces 2.856.00mp la valoarea de 9.00 lei/mp. Imobilele sunt pretabilepentru orice activitate, inclusiv ca depozite, se pot construialte imobile industriale sau ansamblu locuin]e. Lista cualte informa]ii [i pre]uri se g\se[te la sediul lichidatoru-lui.Licita]iile publice vor avea loc, `n datele 29/06; 10/07[i 19/07.2017 la ora 14:00, la sediul lichidatorului dinFoc[ani, str. 1 decembrie 1918, fosta str. Carpa]i), nr. 5,apartament 2, parter. Pre]ul de pornire la toate imobilelesunt reduse cu 10% din valoarea nou\ de evaluare, pentrufiecare bun r\mas de valorificat, iar `nscrierile la licita]iese vor face p=n\ ̀ n preziua datei licita]iei, orele 16:00. Lic-itatorii vor depune cau]iunea de 10% din pre]ul de pornire,fie `n numerar la lichidator, fie prin virament pe numeleSC Tricotton SA Panciu, la BancaTransilvania Foc[ani `ncontul RO44BTRL04001202284489xx.Rela]ii suplimentare se ob]in la telefonul/fax 0237/211000sau 0724.502.440. Cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase lalicita]ie, s\ anun]e lichidatorul judiciar cu 48 ore `nain-tea datei licita]iei.

  LICITATIE

  Lichidatorul judiciar, vinde la pre] for]at, de lichidare,superavantajos, prin valorificare comercial\ `ndividual\ sau`n bloc, mobilier din lemn masiv r\[inos, confec]ionat defosta SC MOPAF Vrancea S.A. Foc[ani, jud. Vrancea, com-pus din: 1. Mobilier complet, din r\[inoase, la gata, executatpentru a fi EXPORTAT ~N EUROPA:

  1.1. OGLINDA de perete cu ram\ din lemn masivOLTEN, finisate, crem, cu sticl\ din Germania, confec]ion-ate pentru CABINETE MEDICALE din GERMANIA, lapre]ul de 66,00 lei/buc, redus cu 40% din valoarea evaluat\;

  1.2. CUIERE DE PERETE OLTEN, finisate, crem DINLEMN MASIV, confec]ionate pentru CABINETE MED-ICALE din GERMANIA, la pre]ul de 71,00 lei/buc, reduscu 40% din valoarea evaluat\;

  1.3. Diverse piese de mobilier, `n cantit\]i mici 1-2 piese,birouri [i altele, bunuri care nu au mai fost `ntrebuin]ate;2. Elemente componente de mobilier, (pere]i laterali, u[i,sertare, pl\ci intermediare, etc.) la gata, pentru [ifoniere cu2,3 sau 4 u[i, executate din lemn masiv, r\[inos, executatpentru pia]a Germaniei [i a Angliei.3. Tablii pentru paturi de 2 persoane, din brad masiv,confec]ionate pentru Germania. Lista complet\ cu bunurilemai sus consemnate, at=t cantitativ c=t [i valoric, se g\se[tela locul de depozitare - SC MOPAF VRANCEA S.A.Foc[ani, b-dul Bucure[ti, nr.4, Foc[ani sau la sediul social alLichidatorului Judiciuar din str. 1 Decembrie 1918, nr.5,bloc 5, ap.2, Foc[ani.Valoarea tuturor bunurilor expuse v=nz\rii, este redus\ cu40% din valoarea evaluat\, iar valorificarea lor se face zil-nic, `ntre orele 10:00 [i 14:00.Cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase lavalorificare, s\ anun]e lichidatorul judiciar, imediat dup\luarea la cuno[tin]\. Rela]ii suplimentare se ob]in latelefonul/fax 0237/211000 [i 0724.502.440.

 • u Vând cas\ cu teren

  în Vitane[t i , com.

  Bolote[t i , suprafa]a

  total\ 2113 mp, din

  care 1403 mp

  gradin\ (120 butuci

  vie [ i 50 pomi fruc-

  t iferi) [ i cas\, parter

  cu etaj (68 mp

  suprafa]a construi t\

  la sol) . Pre] 28.000

  Euro. Tel:

  0237/217592.

  (C.1.30)

  u V=nd (sau schimb

  cu ap. Gala] i) cas\

  la E85, 3 camere,

  buc\t\rie mare, baie,

  mansard\, f=nt=n\,

  fos\, 1000 mp, sat

  P\dureni , s tr. Morii

  19. Tel .

  0767.974.212.

  (21bf15.1.4)

  u Cas\ V=rte[coiu,

  teren 4200 mp, vie,

  pomi, l=ng\ podul

  Odobe[t i . Tel .

  0727.838.025.

  (19bf08.1.14)

  u Cas\ cu teren,suprafa]\ 2300 mp,Gole[t i , s tr. Foi[ornr. 5. Tel .0762/486.008,0237/228448.(20bf18.1.30)

  u Cas\ Guge[t i , toateuti l i t\ ] i le ,construc]ie nou\,900 mp, sau schimb cu apartament Foc[ani .0764/647.464.(20bf17.1.20)

  u Vindem cas\ 2 cor-puri , locuibile ,Bon]e[t i - C`r l igele,curte teren 3000 mp.Tel . 0747/335.046.(18bf04.2.14)

  u V=nd cas\ Vulturu,cu teren 8.000 mp.Tel . 0237/254504.(18bf.11.1.10)

  u V=nd cas\ centruBon]e[t i - C=rl igele,suprafa]\ 1800 mp.Tel . 0767/823.207,0337/108.143.(18bf02.1.30).

  u Cas\ 4 camere,Foc[ani , 4 camere, 2holuri , 2 b\i , ter-mopane, izolat\ ,gaze, 400 mp. Tel .0337/104130.(18bf01.1.8)

  u V=nd cas\ Gole[t i ,28.000 euro, nego-

  ciabil . Tel .

  0727/109.554,

  0723/544.125.

  (17bf06.1.8)

  u V=nd cas\ [ i teren

  1418 mp, Gole[t i .

  Tel . 0758/837.773.

  (17bf05.1.24)

  u V=nd cas\ mobi-

  lat\ , Slobozia

  Cior\[t i , Armeni, 20

  minute de Foc[ani , 3

  camere, cram\, 1700

  mp gr\din\, anexe,

  15.000 E negociabil .

  0732.229.461,

  0237/231454.

  (14bf03.1.4)

  u V=nd/schimb cas\

  (2000 mp) Garoafa

  (R\chitosu), cu gar-

  sonier\. Tel .

  0766.531.484.

  (12bf05.1.10)

  u V=nd cas\ Ciu[lea,

  cu teren 3600 mp,

  pre] 6 euro mp. Tele-

  fon 0237/627724.

  (12bf01.1.8)

  u PANCIU , cas\ cu

  cram\ [ i butoaie de

  vin, 3000 m.p. teren,

  ut i l i t\ ] i . Tel .

  0744155030,

  0751847582.

  (OP.1.7)

  u V=nd cas\ plus

  teren, 200 mp

  suprafa]\ total\ ,

  complet ut i lat\ , zona

  "Peco Diplomatic".

  32.500 euro negocia-

  bil . Telefon

  0742.308.342.

  (11bf06.1.6)

  u V=nd cas\ locuibil\

  cu teren 3500 mp `n

  Oreavu, com.

  Guge[t i . Telefon

  0758.320.563.

  (07bf02.1.30)

  u Cas\ de v=nzare `nCerdac - Gole[t i , laro[u, 500 mp, 40.000euro negociabil . Tel .0775.379.863.(06bf03.1.14)

  u V=nd cas\ Foc[ani, str.

  D. Golescu, 800 mp, cas\

  la gri, toate utilit\]ile. Tel.

  0724.645.835.

  (13bf05.1.6)

  u V=nd cas\, Foc[ani, Str.

  Ecaterina Varga, nr. 58.

  Pre] negociabil. Telefon

  0722.497.620.

  (26bf11.1.20)

  uVila - Duplex Focsani -

  Obor - str Vrancei ,

  D+P+1, 204mp con-

  struiti si 171 utili, teren

  170mp, la cheie 70.000

  E 0725919335.

  u V=nd cas\ centruUreche[ti , cu 3500

  mp teren `n jur,

  compus\ din 4

  camere mari,

  buc\t\rie, 2 crame,

  zon\ deosebit\.

  Merit\ v\zut\!

  Tel . 0769.428.588.

  (10bf06.6.10)

  u V=nd cas\ 1100 mp, de

  locuit, din c\r\mid, co-

  muna Bolote[ti, sat

  Purcele[ti. Pre] 40.000

  Euro negociabil. Tel.

  0724.645.835.

  (13bf05.1.6)

  u VIL| P^2, la gri, zon\central\, toate utilit\]ile,optim privatizare. Tel.0722.268.401.(11bf02.1.30)

  u V=nd cas\ b\tr=neasc\Foc[ani, str. Agriculturii,nr. 21, ma[in\ Renault,piese de schimb.0727.988.957,0039/3284865379.(09bf05.1.70)

  Cump\r\ri

  u Cump\r cas\b\tr=neasc\, `n rate.Ofer 1000 lei/lun\.Caut `ncredere [i re-spect. Facem act notar.Tel. 0763/545.611.(18bf13.1.4).

  u Cump\r cas\ zon\central\. Far\ interme-diari. Telefon0760.438.802.(22bf05.1.10)

  u Cump\r: garsonier\,apartament 2 camere.Tel. 0722537462.(AN.1.4)

  u Cump\r apartament 2camere, exclus parter[i ultimul etaj. Tel.0721.856.932.(27bf01.1.20)

  ~nchirieri - Oferte

  u ~nchiriez apartament2 camere, zona Gar\(exclus elevi, animale).Telefon 0760.868.250.(11bf03.1.4)

  u ~nchiriez camere indi-viduale, la curte, pen-tru elevi. Aproape deLiceul Economic. Tel.0768/949082.(20bf6.1.15)

  u ~nchiriez apartament2 camere central,nemobilat, central\proprie. Tel.0742.037.371.(11bf11.1.4)

  u ~nchiriez apartamentcu trei camere, mobi-lat, dotat complet, cen-tral\ termic\ proprie(bloc), et. 2, zon\ cen-tru. 0764.148.119.(06bf11.1.10)

  u ~nchiriez garsonier\nemobilat\. Telefon0726.279.768.(03bf08.1.14)

  u ~nchiriez apartament

  2 camere mobilat si

  utilat modern, CT,

  zona centrala, 250

  euro/luna

  0722537462. (N.6.6)

  u ~nchiriez o camer\ la

  eleve. Tel.

  0751.472.365.

  (RC.1.30)

  Schimburi imobiliareSchimburi imobiliare

  u Schimb cu garsonier\sau apartament 2camere Gar\ [idiferen]\ - apartament3 camere, etaj 3/3,zona Teatru.0723/717.074.(20bf04.1.4)

  TERENURI

  u V=nd loturi pentrucase str. Hotarului,intravilan, 8 E/mp.Tel. 0724.645.835.(21bf08.3.4)

  u V=nd teren intravilan,zona case, C=rligele,10 E/mp. Tel.0787/517.194.(19bf16.1.14)

  u V=nd loturi 520 mp,`ntre str\zile Tisa [iSt\e[ti, utilit\]i,25E/mp negociabil.0237/621718.(21bf09.1.10)

  u V=nd teren 500 mp,`n Foc[ani, str. Lib-ert\]ii nr. 29. Rela]ii latel. 0237/236799.(21bf05.1.22)

  u V=nd teren constru-ibil 650 mp,C=mpineanca, 9 E/mp,cu toate utilit\]ile. Tel.0785/765.985.(21bf01.1.8)

  u Vie nobil\ 9.365 mp;p\dure 0.25 ha,Movili]a, 1 ha p\dureR\coasa, sat Varni]a.0727/946.987,0237/275528.(20bf13.1.8)

  u V=nd loturi 520 mp,`ntre str\zile Tisa [iSt\e[ti, utilit\]i,25E/mp negociabil.0237/621718.(21bf09.1.10)

  u V=nd teren 500 mp,`n Foc[ani, str. Lib-ert\]ii nr. 29. Rela]ii latel. 0237/236799.(21bf05.1.22)

  u V=nd teren constru-ibil 650 mp,C=mpineanca, 9 E/mp,cu toate utilit\]ile. Tel.0785/765.985.(21bf01.1.8)

  u Vie nobil\ 9.365 mp;

  p\dure 0.25 ha,

  Movili]a, 1 ha p\dure

  R\coasa, sat Varni]a.

  0727/946.987,

  0237/275528.

  (20bf13.1.8)

  uVie nobil\ 9.365 mp;

  p\dure 0.25 ha,

  Movili]a, 1 ha p\dure

  R\coasa, sat Varni]a.

  0727/946.98