zona descrierii bibliografice

of 4 /4
 Zona descrierii bibliografce Elementele zonei Descrierea documentului   I zona titlului i ș men iun ii d e ț responsabilitate 1.1 Titlul propriu-zis 1,2 Titlul paralel 1.3Informații despre titlu 1.4 mențiuni de responsabilitate Istoria ieroglifcă,vol.II = :  / Cantemir ,Dimitrie; redactor alane!c"i, #asile;editor#idra$co,%natol;corecto r arciuc,&adina; co'erta Isai Cărmu.  II zona edi iei ț 2.1 Mențiune de ediție 2.2 Mențiuni de responsabilitate . (  /  III zona datelor  specifice anumitor categorii de documente Această zonă nu se utilizează n descrierea momo!ra"că.  IV Zona datelor de  publicare,difuzar e 4.1 #ocul de publicare sau difuzare 4.2 $ditura , difuzorul 4.3 data publicării,difuzării 4.4 locul tipăririi 4.% &umele tipo!ra"ei 4.' (ata tipăririi . ) C"i$inău : *I+E%  , - V zon a col a iunii ț %.1(esemnarea specială a materialului )i numărul de unități "zice %.2 Menționarea ilustrațiilor %.3 *ormatul %.4 Menționarea materialului nsoțitor . ) 00'. :  ; -1cm 2 VI zona seriei '.1 titlul propriu +zis '.2 titlul paralel al seriei '.3 informații referitoare la titlul seriei '.4 mențiuni de respons. #a serie '.% I& al seriei '.' numerotarea n cadrul seriei  . ) 3iblioteca $colarului = :  /  ;  ; VII zona notelor . ) %'recieri '.045(00 VIII zona numarului .1 I& .2 Modalități de 45(46(70( :6.77

Upload: angela

Post on 17-Feb-2018

221 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Zona Descrierii Bibliografice

7/23/2019 Zona Descrierii Bibliografice

http://slidepdf.com/reader/full/zona-descrierii-bibliografice 1/4

 Zona

descrierii 

bibliografce

Elementele zonei Descrierea documentului  

 I zona titlului iș

men iunii deț 

responsabilitate

1.1 Titlul propriu-zis

1,2 Titlul paralel

1.3Informații despre

titlu1.4 mențiuni de

responsabilitate

Istoria ieroglifcă,vol.II

=

:

 / Cantemir,Dimitrie;redactoralane!c"i,

#asile;editor#idra$co,%natol;corecto

r arciuc,&adina; co'erta Isai

Cărmu. II zona edi ieiț  2.1 Mențiune de ediție

2.2 Mențiuni de

responsabilitate

. (

 / 

 III zona datelor

 specifice

anumitorcategorii de

documente

Această zonă nu se

utilizează n descrierea

momo!ra"că.

 IV Zona datelor

de

 publicare,difuzar 

e

4.1 #ocul de publicare

sau difuzare

4.2 $ditura , difuzorul

4.3 data

publicării,difuzării

4.4 locul tipăririi

4.% &umele tipo!ra"ei

4.' (ata tipăririi

. ) C"i$inău

: *I+E%

 , -

V zona cola iuniiț  %.1(esemnarea

specială a materialului

)i numărul de unități

"zice

%.2 Menționarea

ilustrațiilor

%.3 *ormatul

%.4 Menționarea

materialului nsoțitor

. ) 00'.

:

 ; -1cm

2

VI zona seriei '.1 titlul propriu +zis

'.2 titlul paralel alseriei

'.3 informații

referitoare la titlul seriei

'.4 mențiuni de

respons. #a serie

'.% I& al seriei

'.' numerotarea n

cadrul seriei

 . ) 3iblioteca $colarului 

=

:

 / 

 ;

 ;

VII zona notelor  . ) %'recieri '.045(00VIII zona

numarului

.1 I&

.2 Modalități de

45(46(70(

:6.77

Page 2: Zona Descrierii Bibliografice

7/23/2019 Zona Descrierii Bibliografice

http://slidepdf.com/reader/full/zona-descrierii-bibliografice 2/4

 standard al

car ii,modalitatiț 

de procurare.

procurare,preț

Page 3: Zona Descrierii Bibliografice

7/23/2019 Zona Descrierii Bibliografice

http://slidepdf.com/reader/full/zona-descrierii-bibliografice 3/4

 Zona

descrierii 

bibliografce

Elementele zonei Descrierea documentului  

 I zona titlului iș

men iunii deț 

responsabilitate

1.1 Titlul propriu-zis

1,2 Titlul paralel

1.3Informații despretitlu

1.4 mențiuni de

responsabilitate

+otul des're rela!iile 'ublice

= (

: /&e8som,Doug;#an9le

+ur;<ruceberg;traducere

Coman,Cristina II zona edi ieiț  2.1 Mențiune de ediție

2.2 Mențiuni de

responsabilitate

. (

 / 

 III zona datelor

 specifice

anumitor

categorii dedocumente

Această zonă nu se

utilizează n descrierea

momo!ra"că.

 IV Zona datelor

de

 publicare,difuzar 

e

4.1 #ocul de publicare

sau difuzare

4.2 $ditura , difuzorul

4.3 data

publicării,difuzării

4.4 locul tipăririi

4.% &umele tipo!ra"ei

4.' (ata tipăririi

. ) Ia$i 

: >*I>

 , ?770

V zona cola iuniiț  %.1(esemnarea

specială a materialului

)i numărul de unități

"zice

%.2 Menționarea

ilustrațiilor

%.3 *ormatul

%.4 Menționarea

materialului nsoțitor

. ( 16'.

:

 ; ?6cm

2

VI zona seriei '.1 titlul propriu +zis

'.2 titlul paralel al seriei

'.3 informațiireferitoare la titlul seriei

'.4 mențiuni de

. ) ela!ii 'ublice $i 'ublicitate

=

:

 / 

Page 4: Zona Descrierii Bibliografice

7/23/2019 Zona Descrierii Bibliografice

http://slidepdf.com/reader/full/zona-descrierii-bibliografice 4/4

respons. #a serie

'.% I& al seriei

'.' numerotarea n

cadrul seriei

 ;

 ;

VII zona notelor  . (

VIII zonanumarului

 standard al

car ii,modalitatiț 

de procurare.

.1 I&.2 Modalități de

procurare,preț

40(1-(66(-:47.77