ziarul vaii jiului - nr. 865 - 16 ianuarie 2012

of 12/12
CMYK LUNI 16 ianuarie 2012 Anul V Nr. 865 12 pagini Preţ: 1 LEU www.zvj.ro Răsărit: 08:02 Apus: 17:08 Cotidian regional * * * Apare de luni până vineri (inclusiv) în toate localităţile Văii Jiului * * * Redacţia şi administraţia: str. Nicolae Bălcescu nr. 2, etaj II, Petroşani ZIARUL POPORULUI Citeşte şi dă mai departe! MARCĂ ÎNREGISTRATĂ R Nu există lege împotriva ADEVĂRULUI! Director: Cătălin DOCEA Curs valutar: 1€ = 4,3322 lei 1$ = 3,3884 lei 1₤ = 5,1954 lei Ziarul Vãii Jiului Tipar digital Cel mai bun preţ din judeţ! Transmite cererea ta de ofertă la [email protected] Jiul Exchange SRL Petroşani angajează urgent lucrător cu experienţă în domeniul amanet şi schimb valutar. Relaţii la telefon 0254.548908. Grupul de firme Protector angajează contabil cu experienţă. Relaţii la telefon 0254.548908. Elitte Beauty Center angajează maseuză cu experienţă. Relaţii la telefon 0254.548908. Primarul ex-turnător şi ţepar Resmeriţă - în avantaj net la repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale Statul Român îşi fură singur căciula! Prin două Decizii emise la începutul acestei luni, nr. 3 şi 4 din 6 ianuarie 2012, Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) a Judeţului Hunedoara a stabilit atât nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2012, cât şi repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descen- tralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor din cotele defalcate de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012. În fapt, în discuţie este anexa nr. 2 a De- ciziei nr. 4 din 06.01.2012, anexă în care este prezentată repartizarea pe localităţi a sumelor defalcate din TVA pentru echili- brarea bugetelor locale şi a sumelor din cotele defalcate din 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012. Spre stupefacţia generală, referindu-ne strict la Valea Jiului, în avantaj net la repar- tizarea acestor sume este tocmai adminis- traţia publică locală de la Lupeni. Nu suntem în măsură să ne pronunţăm nici în privinţa legalităţii acestei repartizări, nici cu privire la corectitudinea aplicării for- mulei de calcul. Vă putem spune însă, cu toată responsabilitatea, că repartizarea acestor sume în cuantumurile prezentate anexat este profund IMORALĂ! După cum se poate observa, sumele totale repartizate se cifrează la 7,53 miliarde de lei vechi (Petroşani), 22,71 miliarde de lei vechi (Vulcan), 38,27 miliarde de lei vechi (Lupeni), 26,64 miliarde de lei vechi (Petrila), 3,35 miliarde de lei vechi (Aninoasa) şi 4,71 miliarde de lei vechi (Uricani). Imoralitatea alocării celei mai mari sume de bani către Primăria municipiului Lupeni pleacă de la mai multe aspecte. Primul ar fi că, în acest fel, Statul Român subvenţionează cel mai mare generator de datorii către buget din Valea Jiului. În ultimii ani, Primăria Lupeni a drenat zeci şi zeci de miliarde de lei către Minerul Lupeni, o echipă a cărei achivitate a înce- tat. Nu înainte însă de a lăsa în urmă tot zeci de miliarde de lei vechi, dar de data aceasta sub formă de datorii către stat. Noua vacă de muls, noul Minerul Lupeni, a devenit, de ceva vreme, Spitalul Municipal Lupeni. Printr-un management defectuos, dezin- teresat, Primăria municipiului Lupeni a de- terminat intrarea în insolvenţă a SC Universal Edil SA Lupeni, cu perspectiva certă a falimentului. Acest lucru a generat noi şi noi datorii către bugetul de stat. Fali- mentarea cu rea-credinţă a Universal Edil şi acumularea de datorii în cunoştinţă de cauză şi cu intenţie către bugetul de stat este evidentă. Spre exemplu, în raportul său public, directorul societăţii, Miron Cocotă, a recunoscut că preţul perceput populaţiei pentru colectarea deşeurilor menajere nu acoperă cheltuielile derulării acestei activi- tăţi. Cu toate acestea, prin controlul pe care îl deţine asupra consiliului local, primarul Resmeriţă a menţinut preţul colectării gunoiului la un nivel nereal. Scopul? Profund electoral. Zilele trecute, prins la mijloc de locuitorii furioşi pentru lipsa agentului termic în Lupeni, deputatul Resmeriţă spunea că şi societatea de profil din Petroşani se află, precum Universal Edil, în insolvenţă. Foarte adevărat. Ceea ce a uitat să adauge Resmeriţă junior este că, la Petroşani, în ciuda greutăţilor finan- ciare, Termoficare SA a investit în reţelele termice (ceea ce la Lupeni nu s-a întâm- plat) şi livrează agent termic (la parametri optimi) încă de la începutul acestei ierni. Spre deosebire de Lupeni, unde ţevile abia s-au dezmorţit de vreo câteva zile, furnizarea agentului termic fiind (în lipsa investiţiilor) departe de un nivel mulţumi- tor. În al treilea rând, la fel de important, prin acumularea unor datorii de sute de miliarde de lei către furnizori, Primăria Lupeni a de- terminat evidente greutăţi în activitatea câ- torva zeci de societăţi private. Care, neîncasând sumele ce li se cuvin, au gene- rat alte datorii la bugetul de stat. În mod evident, de cel mai mare ajutor din partea statului aveau nevoie administraţiile din Aninoasa şi Uricani, întrucât lipsa locurilor de muncă se resimte cel mai tare în cele două localităţi. Statul a preferat însă determinarea acu- mulării, în cascadă, de noi datorii. Că doar nu credeţi că, peste noapte, Resmeriţă va deveni vreun manager de succes... Vom reveni. Cătălin DOCEA Deciziile DGFP cu privire la sumele repartizate bugetelor locale din întreg judeţul pot fi consultate integral pe pagina de internet a cotidianului nostru.

Post on 17-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ziarul Vaii Jiului - nr. 865 - 16 ianuarie 2012

TRANSCRIPT

 • CMYK

  LUNI16 ianuarie 2012

  Anul VNr. 86512 paginiPre: 1 LEUwww.zvj.ro

  Rsrit: 08:02Apus: 17:08

  Cotidian regional * * * Apare de luni pn vineri (inclusiv) n toate localitile Vii Jiului * * * Redacia i administraia: str. Nicolae Blcescu nr. 2, etaj II, Petroani

  ZIARUL POPORULUI Citete i d mai departe!

  MARCNREGISTRATR

  Nu exist lege mpotriva

  ADEVRULUI!

  Director:Ctlin DOCEA

  Curs valutar:1 = 4,3322 lei1$ = 3,3884 lei1 = 5,1954 lei

  ZiarulVii Jiului

  TipardigitalCel mai bun

  pre dinjude!

  Transmitecererea ta de

  ofert la [email protected]

  Jiul Exchange SRL Petroani angajeaz urgent lucrtor cu

  experien n domeniul amanet ischimb valutar.

  Relaii la telefon 0254.548908.

  Grupul de firme Protector angajeazcontabil cu experien.

  Relaii la telefon 0254.548908.

  Elitte Beauty Centerangajeaz maseuz cuexperien.

  Relaii la telefon0254.548908.

  Primarul ex-turntor i epar Resmeri -n avantaj net la repartizarea sumelorpentru echilibrarea bugetelor locale

  Statul Romn i fur singur cciula! Prindou Decizii emise la nceputul acesteiluni, nr. 3 i 4 din 6 ianuarie 2012, DireciaGeneral a Finanelor Publice (DGFP) aJudeului Hunedoara a stabilit att nivelulmaxim al cheltuielilor de personal aferentbugetului general centralizat al unitiloradministrativ-teritoriale pentru anul 2012,ct i repartizarea sumelor defalcate dinTVA pentru finanarea cheltuielilor descen-tralizate la nivelul comunelor, oraelor imunicipiilor, a sumelor defalcate din TVApentru echilibrarea bugetelor locale i asumelor din cotele defalcate de 18,5% dinimpozitul pe venit pentru echilibrareabugetelor locale pe anul 2012.n fapt, n discuie este anexa nr. 2 a De-ciziei nr. 4 din 06.01.2012, anex n careeste prezentat repartizarea pe localiti asumelor defalcate din TVA pentru echili-brarea bugetelor locale i a sumelor dincotele defalcate din 18,5% din impozitul pevenit pentru echilibrarea bugetelor localepe anul 2012.Spre stupefacia general, referindu-nestrict la Valea Jiului, n avantaj net la repar-tizarea acestor sume este tocmai adminis-traia public local de la Lupeni.Nu suntem n msur s ne pronunm nicin privina legalitii acestei repartizri, nicicu privire la corectitudinea aplicrii for-mulei de calcul. V putem spune ns, cutoat responsabilitatea, c repartizareaacestor sume n cuantumurile prezentateanexat este profund IMORAL!Dup cum se poate observa, sumele totalerepartizate se cifreaz la 7,53 miliarde delei vechi (Petroani), 22,71 miliarde de leivechi (Vulcan), 38,27 miliarde de lei vechi(Lupeni), 26,64 miliarde de lei vechi(Petrila), 3,35 miliarde de lei vechi (Aninoasa) i 4,71 miliarde de lei vechi

  (Uricani).Imoralitatea alocrii celei mai mari sumede bani ctre Primria municipiului Lupenipleac de la mai multe aspecte.Primul ar fi c, n acest fel, Statul Romnsubvenioneaz cel mai mare generator dedatorii ctre buget din Valea Jiului.n ultimii ani, Primria Lupeni a drenatzeci i zeci de miliarde de lei ctre MinerulLupeni, o echip a crei achivitate a nce -tat. Nu nainte ns de a lsa n urm totzeci de miliarde de lei vechi, dar de dataaceasta sub form de datorii ctre stat.Noua vac de muls, noul Minerul Lupeni, adevenit, de ceva vreme, Spitalul MunicipalLupeni.Printr-un management defectuos, dezin-teresat, Primria municipiului Lupeni a de-terminat intrarea n insolven a SCUniversal Edil SA Lupeni, cu perspectivacert a falimentului. Acest lucru a generatnoi i noi datorii ctre bugetul de stat. Fali-mentarea cu rea-credin a Universal Edili acumularea de datorii n cunotin decauz i cu intenie ctre bugetul de stateste evident. Spre exemplu, n raportul supublic, directorul societii, Miron Cocot,a recunoscut c preul perceput populaieipentru colectarea deeurilor menajere nuacoper cheltuielile derulrii acestei activi -ti. Cu toate acestea, prin controlul pe carel deine asupra consiliului local, primarulResmeri a meninut preul colectriigunoiului la un nivel nereal. Scopul? Profund electoral. Zilele trecute, prins lamijloc de locuitorii furioi pentru lipsaagentului termic n Lupeni, deputatulResmeri spunea c i societatea de profildin Petroani se afl, precum UniversalEdil, n insolven. Foarte adevrat. Ceeace a uitat s adauge Resmeri junior estec, la Petroani, n ciuda greutilor finan-

  ciare, Termoficare SA a investit n reeleletermice (ceea ce la Lupeni nu s-a ntm-plat) i livreaz agent termic (la parametrioptimi) nc de la nceputul acestei ierni.Spre deosebire de Lupeni, unde evile abias-au dezmorit de vreo cteva zile,furnizarea agentului termic fiind (n lipsainvestiiilor) departe de un nivel mulumi-tor.n al treilea rnd, la fel de important, prinacumularea unor datorii de sute de miliardede lei ctre furnizori, Primria Lupeni a de-terminat evidente greuti n activitatea c-torva zeci de societi private. Care,nencasnd sumele ce li se cuvin, au gene -rat alte datorii la bugetul de stat.

  n mod evident, de cel mai mare ajutor dinpartea statului aveau nevoie administraiiledin Aninoasa i Uricani, ntruct lipsalocurilor de munc se resimte cel mai taren cele dou localiti.Statul a preferat ns determinarea acu-mulrii, n cascad, de noi datorii. C doarnu credei c, peste noapte, Resmeri vadeveni vreun manager de succes... Vom reveni.

  Ctlin DOCEA

  Deciziile DGFP cu privire la sumele repartizate bugetelor locale din ntregjudeul pot fi consultate integral pe paginade internet a cotidianului nostru.

 • Zpad mult n ParngAnul acesta Parngul nu a vzut atta z-pad. A nins ca n poveti i stratul de z-pad a ajuns la un metru. Dar a fost i ceamult. Smbt dimineaa nu vedeai la doimetri din cauza ceii dense. Ceea ce atransformat schiatul ntr-o provocare. Cutoate acestea, Parngul s-a umplut de oa-meni. Era i pcat s ratezi o aa ptur dezpad pe care schiurile s alunece ca unse.Drumul pn la telescaun a fost curatnc de diminea de utilajele PrimrieiPetroani, care au trecut pe-acolo de maimulte ori n cursul zilei. Dar viscolul s-ajucat practic cu munca oamenilor. Asfaltul

  abia dac-imai vedea cu-loare la douore dup ce seintervenea cuautospecialele.A fost unweek-end ncare, sspunem aa,telescaunul afuncionat maimult de 4 orepe zi, pentru ca avut clieni.

  Ghea pe prtiile din StrajaNici n Straja nu au lipsit turitii. Dar i ac-cidentrile pe prtie au fost cu zecile. i nuexagerm. Chiar dac accidentele au fostminore, numrul lor a fost mare. Cauza afost identificat: gheaa de pe prtie. Dincauza ei, dar i a stratului subire de z-pad, muli dintre schiori i-au distrus schi-urile. Zicea bine cine spunea c este bines schiezi, dar nu cu schiurile tale, ci cuunele nchiriate. Dar i la nchiriere a fostcoad.Telescaunul a funcionat n permanen,chiar dac s-a putut urca n Straja i cumaina pn n staiune.

  Accidentat la Pasul VlcanPasul Vlcan nu a fost nici el ocolit, chiardac aici prtiile sunt deocamdat i puinei micue. Numai bune pentru nceptori.Aici, smbt, un brbat s-a accidentat peprtia de schi.Jandarmii montani s-au deplasat i au con-statat c accidentatul nu mai putea micabraul drept i acuza dureri puternice, fiindposibil s fi suferit o fractur. A fost con-dus la locul de mbarcare n telegondol,de unde a fost preluat de un echipajSMURD i transportat la Spitalul Munici-pal Vulcan pentru acordarea ngrijirilormedicale necesare.

  2 ACTUALITATE

  S.C. EURO JOBS S.R.L v ofer, lacele mai bune preuri de pe pia,

  urmtoarele servicii:- msurtori topografice, trasri deconstrucii civile i industriale, intabulri, parcelri cu statul romn,nscrieri n cartea funciar;- proiectare construcii civile(proiecte de case, cabane, garaje la 5euro/mp construit) (D.T.A.C.,D.T.A.D., Studii de fezabilitate), modificri de proiect.De asemenea, obinem avize, acordurii autorizaii de construire sau desfi-inare.

  Ne putei contacta la nr. de tel.0354.108.516, 0727.091.969,

  sau la adresele: Petroani, str. 22 Decembrie, nr. 1, lng Capela BoboculPetroani, str. Livezeni, nr. 3, et. 1 - Birou proiectare.

  De acum, problemele dumneavoastr sunt i

  ale noastre!

  www.zvj.ro

  SC EURO JOBS S.R.L angajeaz

  - inginer proiectantRelaii la tel. 0354.108.516 /0727.091.969.

  Angajez mcelar / carmangier.

  Relaii la telefon 0751.199.100.

  Certificat Digital Calificat cu

  Semntur electronic extins

  Kit-ul DigiSign cuprinde:

  Certificat Digital Calificat valabil 1 (un) ancare conine Semntur electronic extins; Dispozitiv Criptografic e-Token Pro USB Aladdin Technologies; DigiSigner - soft de semnare a oricrui tip de documente.

  Preul KIT-ului este de 47 Euro (fr TVA);

  (30 Euro Certificatul digital + 17 Euro - e-Token)

  Relaii la: SC Centrul de Calcul INFO98 SA

  Telefon 0254-541.330

  Ziarul Vii Jiuluiluni, 16 ianuarie 2012

  Rent A Car(Dacia Logan)

  Tarife ntre 70 i 150 lei/zi

  Sun acum!0732.832.824

  S-a demonstrat ieri nParng:IARNA TRIA TE INGHEALucru dovedit chiar ieri de un petrilen

  de 52 de ani. Omul a urcat n Parng.

  Nu s se dea cu schiurile, ci s sociali -

  zeze. i cum la munte se spune c un

  pahar de vodc sau de vin fiert i pune

  sngele n micare, omul nostru s-a pus

  pe but.

  Alcoolul i-a pus i sngele n micare, ipicioarele pe duc. A plecat prin viscol,pe jos, spre ora. n jurul orei 15, jan-darmii i salvamontitii erau anunaiprintr-un apel la 112 c n zona pilonului8 al telescaunului se afl un brbat culcatn zpad. Petrileanul czuse n zpad iacolo rmsese. Viscolul l-a acoperit cuzpad i l-a ngheat. Jandarmii montanis-au deplasat n zona indicat, unde l-augsit pe brbat. Era culcat n zpad, la300 m de pilonul telescaunului.Petrileanul montaniard era contient,prezenta semne de hipotermie, fiind,bineneles, beat turt. Jandarmii montanii salvamontitii l-au transportat cu achian zona cabanei Rusu, de unde a fost pre-luat de o ambulan.

  La Petroani,DESZPEZIRE CA LACARTEConductorii auto din Petroani au avutde-a face prima dat n anul acesta deofat n condiii de iarn. i cu cauciucuride iarn, mainile balansau pe carosabilca brcuele pe lac. Aceasta din cauzastratului de zpad i a mzgii de civacentimetri. Acestea au fost practic imposi-bil de ndeprtat complet, cu toate c utilajele nchiriate de primrie pentru acura tot Petroaniul au fost n perma-nen pe strad. Au mprtiat nisip i aulsat lama pe toate strzile i strdueledin Petroani. ns viscolul i ninsoarea s-au jucat cu efortul muncitorilor de apstra strzile curate. Dup cteva minute,dup ce utilajele prseau locul de intervenie, zpada se aternea peste tot.Pentru c iarna nu-i ca vara

  Pagin realizat deAlina PIPAN

  n sfrit un week-end cu zpad la munte!

  n Parng - zpad de un metru, n Straja -ghea pe prtii

 • Ziarul Vii Jiuluiluni, 16 ianuarie 2012 3ACTUALITATE

  www.zvj.ro

  Cornel Resmeri ar trebui cercetat

  penal pentru sabotarea cetenilor

  lupeneni, dar i uricneni. Vi se pare

  exagerat? Nou nu. V vom explic

  i de ce.

  n oraele mari din ar, oamenii aureacionat imediat cnd unul dintre ceimai iubii reprezentani ai sistemuluimedical din ar a fost pur i simpluluat la uturi i sabotat de preedintelerii, Traian Bsescu. Pn i romniiau o limit. Iar punctul sensibil a fostsntatea. Numai ideea c activitateaSMURD ar putea fi limitat de noua lege asntii a enervat la culme opinia public.Revenirile nereuite ale preedintelui, plinede oftic mai degrab dect de remucri,nu au convins pe nimeni. Iat c l-am iden-tificat pe unul dintre cei mai iubii pmn-teni romni palestinianul Raed Arafat. iunul dintre cele mai apreciate servicii -SMURD.Primarul Resmeri nu doar c ar propunelimitarea SMURD. l elimin efectiv de pelista beneficiilor destinate lupenenilor, dari uricnenilor. Face acest lucru cu bun

  tiin, furndu-le cetenilor pe care-i con-duce i i reprezint ansa la via. ModululSMURD de la Lupeni se va nchide. Estesingura soluie pe care a gsit-o Salvitalul,din cauza datoriilor Primriei Lupeni ctreaceast asociaie. 500.000 de lei (adic, 5miliarde de lei vechi). Att este datoriaPrimriei Lupeni ctre Salvital. Din 2007Primria Lupeni nu a pltit niciodat acestserviciu, i nici paramedicii care deservescSMURD. Petru Mrginean, eful Salvital Hunedoara,a declarat pentru Kapital TV c nu are altsoluie dect s nchid acest modul. Dinpcate, modulul SMURD Lupeni de-

  servete att Lupeniul ct i Uricaniul.Buhescu nu are nicio datorie, este cu platala zi, dar dac nu ncasm i de la Lupeni,nu avem ncotro. Nu numai Buhescu s-aplns de aceast situaie. Dar i Ile. Pentruc autospeciala de la Vulcan deservete iStraja, iar Straja se afl pe teritoriul Lupe-niului. Cazurile medicale trebuie rezolvateoricum, dar nu este cea mai bun soluie.Omul de afaceri Emil Pru spune c nuexist posibilitatea ca asociaia cabanierilordin Straja s mai plteasc i SMURDUL.Aceasta ntreine deja Salvamontul ipltete toate utilitile din Straja, cu toatec nu prea beneficiaz de ele. Cabanieriinu pot prelua toate obligaiile primriei. Primarul Dnu Buhesu este foc i par desuprat pentru aceast pierdere: Noi sun-tem la zi cu toate datoriile fa de acest ser-viciu. Am investit n sediul paramedicilo,punem central ca s fie cald, pltim

  autospeciala de intervenie, care ne cost20 de mii de euro. Autospeciala este administrat de Salvital, dar s ne de-serveasc pe noi. Am pltit-o numai noi, dela zero. i acum, din cauza datoriilor de laLupeni, vor s nchid modulul SMURD.Este scandalos i nu tiu ce se poate face.Pentru noi este o mare pierdere. Mai este oproblem cu cazurile repartizate. De la 112,cnd sunt urgene la Uricani i Lupeni, setrimit autospecialele din Petroani sau Vulcan, cnd noi avem aici autospecialaSMURD dotat ca la carte. ntre timp,Cornel Resmeri scap basma curat dupce pune n pericol ansa la via a lupene-nilor i uricnenilor aflai n situaii de ur-gen medical. Poate, dup desfiinareamodulului SMURD de la Lupeni, preedin-tele Bsescu i va aga la reverul hainei oalt decoraie.

  Alina PIPAN

  Ce au Resmeri i Bsescu n comun?

  Amndoi poart pic SMURD-ului Modulul SMURD Lupeni va fi nchis Miercuri - protest la Lupenil informm pe un biat care citete dimineaa fr intonaie la radio textele din

  ZVJ c pentru miercuri, 18 ianuarie 2012, se pregtete o aciune de protest n faa

  Primriei Lupeni n chestiunea SMURD-ului. Prin urmare, l poate peria pe veston

  pe primarul Resmeri, punndu-i ntrebarea favorit: Domnule primar, nu-i aa

  c Lupeniul nu are nevoie de SMURD i c cetenii lupeneni sunt de vin pentru

  neachitarea miliardelor de ctre Primria Lupeni ctre SMURD?. Sperm c

  rspunsul primarului Resmeri s nu fie unul mioritic.

  Manifestaie de strad pentru doctorulRaed Arafat

  Smbt, la Deva, peste o sut de persoane au partici-

  pat la o manifestaie de sprijin pentru doctorul Raed

  Arafat, n ton cu alte aciuni similare ce au avut loc n

  ar.

  Astfel, n cteva zeci de autoturisme, protestatarii austrbtut municipiul reedin de jude avnd pe mainiafie cu imaginea fondatorului SMURD i diverse mesajede susinere.

  Purttorul de cuvnt al Inspectoratului Judeean de Jan-darmi Hunedoara, locotenentul Nicolae Rducu, a declaratc aproximativ o sut de persoane s-au adunat n parcareaunui centru comercial de la marginea Devei i au pornit cuaproximativ 50 de autoturisme spre centrul municipiului,protestnd fa de proiectul Legii sntii i mani-festndu-i susinerea pentru doctorul Raed Arafat:oferii au claxonat i aveau pe maini lipite fotografii cuRaed Arafat. Protestul a fost spontan, nu au fost incidente,iar circulaia nu a fost blocat.Traseul coloanei de autoturisme a inclus centrul municipiu -lui Deva, sediul PDL Hunedoara i Instituia Prefectului.

  Mihaela PETROAN

  Smbt, la Deva,

  Incompetena i arivismul guvernuluiau scos oamenii pe strad

  Raed Arafat a fcut, vineri, apel la oameni s nu maiias n strad i s nu se lase manipulai politic prin di-verse anunuri pe internet sau alte mijloace ntructaciunile pot degenera i afecta ideile fa de proiectulLegii sntii.Mulumesc mult oamenilor pentru susinere. Dar irog pe toi s nu se lase manipulai politic. S nu iasn strad, s nu rspund la nicio chemare i provo-care de pe internet sau de la televiziuni, a declaratpublic Raed Arafat.El a demisionat, mari, din funcia de subsecretar destat n Ministerul Sntii, n urma nemulumirilorprivind noile prevederi referitoare la medicina de ur-gen din proiectul Legii sntii i ca urmare a criti-cilor formulate la adresa lui de ctre preedinteleTraian Bsescu.Vineri sear, ministrul Sntii, Ladislau Ritli, a re-tras din dezbaterea public proiectul de lege privindorganizarea i funcionarea sistemului sanitar dinRomnia, la solicitarea primului-ministru Emil Boc.

 • ncepnd din returul sezonului 2011-2012,juctorii lui FC Hunedoara vor evolua cu oalt sigl pe piept i vor mbrca unechipament n patru culori. Adunarea General a Membrilor Asociai a AS FotbalClub Hunedoara, format din MirceaLucescu reprezentat de Gelu Simoc, IoanAndone, primarul municipiului Hune-doara, Ovidiu Hada reprezentantulPrimriei Hunedoara, i membrii de onoareSilvan Toma finanator FC Hunedoara iconsilierul local Dan Bobouanu co-fondator al FC Hunedoara, a hotrt s n-

  locuiasc sigla i culorile gruprii.Decizia a fost luat n unanimitate. Vecheasigl care reprezenta Castelul Corvinilor nfaa cruia pe o minge era aezat un corbva fi nlocuit cu emblema municipiuluiHunedoara, iar legat de culori, pe lng albi albastru, adoptate nc din 2009 odat cunfiinarea clubului, vor fi adugate altedou nuane: galben i rou, altfel culorileoficiale ale oraului. Propunerea de a n-locui sigla i culorile clubului a aparinutpreedintelui Consiliului Director al FCHunedoara, Silvan Toma.

  Fostul mare juctor alStelei, Carol Creiniceanu, a ncetat din via la 73 deani.

  Fostul mare juctor al Stelei - fost CCA,i al Naionalei, nscut i crescut la Lupeni, Carol Creiniceanu - zis Piu, a ncetat din via smbt noaptea dup ogrea suferin. Acesta a suferit mai multeintervenii chirurgicale la colon. A suferitfoarte mult n ultima vreme. A avut mariprobleme de sntate. Este o marepierdere pentru noi, a declarat MihaiBasarab, fostul preedinte al MineruluiLupeni. Carol Creiniceanu s-a nscut la data de 1 februarie 1939, la Lupeni. A iubit douechipe crora le-a i rmas fidel: MinerulLupeni i Steaua Bucureti.A jucat la Lupeni ntre anii 1955-1961 al-turi de Szoke, Groza, I. Pall, Plev, Mihaly,Onea sau Paraschiva, antrenor fiindu-i

  tefan Lazr, la acea ediie de neuitat,1958-1959 (Creiniceanu avea 20 de ani)cnd Minerul a promovat n A. Timp dedoi ani, pn n 1961, Creiniceanu rmnela Minerul Lupeni (cu care va debuta pe

  prima scen la 16 august 1959, ntr-un 1-0cu Steagul Rou Braov).Extrem stng de meserie, Creiniceanueste transferat la Steaua n 1961,antrenorul bucuretenilor, tefan Onisie

  (i el din Valea Jiului), dorindu-l foartemult n echip. La Steaua joac alturi denume mari precum: Zavoda II, Jenei, Tr.Ivnescu, Pavlovici, S. Avram, Constantin,Voinea sau Mateianu. Rmne pn la finalul sezonului 1970-1971, adunnd ntotal 207 partide, cu 65 goluri marcate, ncele dou echipe, Minerul Lupeni iSteaua Bucureti

  Ziarul Vii Jiuluiluni, 16 ianuarie 20124 SPORT

  www.zvj.ro

  A murit ultimul mohican

  Comitetul Executiv al Asociaiei Judeenede Fotbal Hunedoara a stabilit principaleledate ale returului n campionatele judeene,ediia 2011-2012, pe care le organizeaz.Astfel, a doua parte a Ligii a IV-a va ncepepe 3 martie, cu jocurile din etapa a XVII-a,i se va ncheia pe 2 iunie, urmnd s se

  dispute 3 etape intermediare, miercuri, 11i 18 aprilie (n vacana de Pati a elevilor)i 9 mai. Campionatul Ligii a V-a se varelua n 11 martie i se va ncheia n 10iunie, cu meniunea c n ziua de Pati (du-minic, 15 aprilie) nu este programatetap. Conform Hotrrii Comitetului

  executiv al FRF, perioada de transferri pen-tru campionatele judeene este urmtoarea:Liga a IV-a - seniori i juniori, ntre 28

  ianuarie i 1 martie 2012, Liga a V-a, ntre28 ianuarie i 9 martie, respectiv Juniori C,D, E, Danone, ntre 28 ianuarie i 2 martie.

  Divizia Judeean Hunedoara ncepe pe 3 martie

  Rivalii de o via ai Jiului ischimb culorile

  Voinea i Creiniceanu

  Creiniceanu la 25 de ani

 • Tot mai multe echipe se tem c nu vor maiprimi licena pentru ligile n careevolueaz, iar din acest punct de vedere icei de la Jiul au un semn de ntrebare.Jiulitii se tem s pronune cuvntul pro-movare avnd n vedere c acordarea li-cenei nu mai este deloc floare la ureche.Viorel Duru se atept i anul acesta lapresiuni mari din partea conductorilor dinfotbal. Directorul Direciei de liceniere dela FRF spune c datoriile restante la buge-tul de stat, nepltite pn la 31 martie, potdezmembra chiar i Liga I. Cluburile tre-buie s acopere 3.000 de locuri la sta-dioanele de pn la 10.000 de locuri i5.000 de locuri la o capacitate de peste10.000. n plus trebuie s aib sistem denclzire a terenului de joc. Aceste doucondiii au fost aprobate de Comitetul Executiv. "Este foarte greu s vorbim de-spre promovare. i cnd spun lucrul acestam gndesc la lotul de juctori pe care l

  avem, dar i la condiiile din prezent. Credc ne va fi foarte greu s obinem licenapentru Liga a II-a avnd n vedere c regu-lamentul este foarte riguros, spuneaantrenorul Jiului, Marin Tudorache.Sezonul n curs al Ligii I ar putea fi ul-timul cu 18 echipe la start din cauza proce-sului de liceniere urmtor, care va fi attde riguros nct ar putea rri dramatic rn-durile unei competiii n care patronii s-auobinuit s nu-i plteasc drile la stat.Viorel Duru, directorul Direciei de li-ceniere din FRF, a declarat c va facecurenie n acest sens chiar dac va trebuis nceap cu echipele din Liga I. Ter-menul limit de depunere a documentaieieste 31 martie la Liga I i 15 aprilie laLiga a II-a. Unul dintre obiectivele acestuisistem de liceniere este protejarea credito-rilor din fotbal. Or dac angajaii nu auasigurrile sociale i taxele pltite nu beneficiaz de programele sociale. Noi de

  aceasta evalum aceste datorii alecluburilor, pentru a proteja angajaii. Nune intereseaz c nu i-au pltit impozitulpe profit, impozitul pe dividente, sau nu auachitat TVA-ul din operaiunile comer-ciale. Toat lumea este datoare i tocmaide aceea noi evalum doar datoriilerestante, cele care depesc scadena. iBarcelona are datorii de zeci de milioanede euro, dar sunt la zi. Dac toi am pltitaxele nu am mai avea criz. ComitetulExecutiv al FRF a scos articolul din ROAFreferitor la completarea locurilor disponi-bile n Liga I. Combinat cu licenierea,aceast decizie poate dezmembra Liga I!A fost scos articolul 20, care venea n con-tradicie cu cel care stabilea principiul depromovare i retrogradare. Locurile va-cante nu pot fi ocupate de cei care au retro-gradat sau cei de pe locurile 3-4 din Liga aII-a, pentru c nu i-au ctigat meritulsportiv, a declarat Viorel Duru.

  La Jiul cuvntul promovare vine doardinspre banca tehnic i mai puin din-spre conducerea clubului petroenean.Cel puin acest lucru este confirmat i dectre antrenorul principal Marin Tudorache. Cum s vorbim despre promovare cnd acest cuvnt este doar pe buzele noastre i ale juctorilor dinpartea factorilor de conducere maipuin, spunea tehnicianul. Apele nu par

  deloc limpezi la Petroani. ManagerulGigi Borug a pus punctul pe i ncnainte de finele turului de campionat.Fr o implicare serioas din partea patronului nu se poate vorbi de promovare, spune Borug.Surse demne de ncredere susin cardeanul avea planuri mari pentruaceast iarn. Toc, Copil, Rivi sunt nu-mele ctorva juctori pe care Borug i

  i-ar fi dorit la Jiul, dar pentru care sespune c nu ar fi primit acceptul dinpartea patronului. Aceleai surse susinc este posibil ca reunirea echipei de fotbal s nu aib loc, astzi, 16 ianuarie,cum era prevzut n program. Problemaapei calde nu a fost nc rezolvat, iarunii dintre juctori ar fi nemulumii defaptul c nu i-au luat, de srbtori,salariile. Pentru a vorbi de performanla Petroani este nevoie de implicare serioas. Avem nevoie de bani i de juctori, a spus unul dintre oficiali.Majoritatea echipelor din seria din careface parte Jiul i-au reluat pregtirile cuun program de pregtire bine pus lapunct. Minerii sunt deocamdat subzodia incertitudinii, rspunsurile la multele nemulumiri fiind ateptate zileleacestea.

  Ziarul Vii Jiuluiluni, 16 ianuarie 2012 5SPORT

  www.zvj.ro

  Ape tulburi la Jiul. Se reunete saunu echipa?

  Pagini realizate de Loredana JUGLEA

  Ciprian Pepenar, 33 de ani, este gol-gheterul lui CFR Simeria i al doilea marcator al seriei C5 n tur, cu 7 goluri.E mult linite la echip i, cel mai im-portant, exist o stabilitate financiar carese regsete la puine cluburi de la nivelul acesta. Avem un antrenor bun,care tie s ne motiveze, i un lot foarteomogen. Jucm de mult timp n aceeaiformul i asta conteaz mult. Fr aju-torul colegilor mei n-a fi marcat nicijumtate din golurile reuite n tur. Esteevident i meritul lor, a mai spus fotbalis tul care joac cu o tij la mnadreapt, i care n urm cu doi ani evoluapentru Minerul Lupeni.

  Amicale cu JiulSeria meciurilor test va fi deschis de joculcu Jiul Rovinari (locul 3 n C4), programatpentru 21 ianuarie, urmat de confruntrilecu Unirea Alba Iulia (locul 6 n B2), n 28ianuarie, cu FC Cisndie (locul 2 n C4), n18 februarie, cu colega de serie NaionalSebi (locul 12 n C5), plus dubla cu con-judeeana Jiul Petroani (locul 7 n C5), sta-bilite a se disputa tur-retur n 22 i 25februarie. "ntre jocurile stabilite deja vomncerca s susinem alte cteva meciuri ncompania unor formaii din Liga a IV-aHunedoara, cum ar fi Retezatul Haeg, Victoria Clan sau altele", a declaratantrenorul Marius Opric.

  Minerii recunosc c le-ar fi greu s obinlicena pentru Liga a II-a

  Este posibil ca reunirea echipei de fotbal s nu aibloc astzi, 16 ianuarie, cum a fost prevzut n pro-gram. Lipsa apei calde, dar i a unui buget n ceeace privete transferurile de iarn sunt principalelemotive ce ar putea duce la o amnare a reunirii."Patronul nu ne-a vorbit niciodat despre pro-movare. Promovarea este doar o dorin a noastraa c rmne de vzut ce se va ntmpla".

  Fostul juctor de la Minerul Lupeni, al doileamarcator n C5

 • Un accident petrecut nacelai loc n care doi tinerivulcneni au scpat ca prinminune din autoturismulcare s-a lovit de margineapodului s-a petrecut n ziuade 13 ianuarie 2012.

  Timp de mai bine de o or traficul rutier a fost ngreunat,n dimineaa acelei zile, pe ambele sensuride mers, din cauza unei autoutilitare FordTranzit aezate, de-a latul oselei, n mij -locul podului de peste prul Baleia, nimediata apropiere a cartierului Intervenii-Paroeni. Autoutilitara venea dinspre

  Uricani, a derapat nainte de pod, iar oferia a pierdut controlul volanului.Maina s-a izbit violent de parapetul debeton al podului, pe care l-a dislocat pe olungime de 4,7 metri. Dup care a ajuns pemijlocul drumului, cu botul orientat sprecellalt parapet.

  Cauza accidentuluieste aceeai ca mai n toate evenimentele

  similare petrecute pe acest tronson al DN66A. Dei exist indicator rutier care regle-menteaz la 40 km/h viteza de deplasare aautovehiculelor pe acest segment de drum,mai sunt conductori auto care nu inseama c, mai tot timpul, i, ndeosebi nperioada sezonului rece, oseaua de aici,aflat n umbra dealului de alturi, esteumed sau chiar acoperit cu polei. Exactaa a fost i n cazul conductorul auto alacestui Ford Tranzit, o doamn din Uricanin vrst de 43 de ani.

  n urma impactuluimainii cu structura de beton a podului, fe-meia a suferit un traumatism cranio-cere-bral acut nchis, din cauza cruia i-apierdut cunotina, i un hematom temporoparietal stng. La foarte puin timp, o am-

  bulan a transportat-ola Spitalul din Vulcan,apoi la Spitalul de Urgen din Petroani,unde i s-au efectuat investigaii medicaleamnunite.

  La dou orei ceva dup accident,agentul ef principalMihai Papuc a luatlegtura cu un membrual familiei celei acci-dentate, cruia i-a so-licitat s aduc, la

  Biroul Formaiunii de Poliie Rutier dinVulcan, actele mainii i permisul de con-ducere al femeii. Acesta va fi reinut pe pe-rioada cercetrilor, iar doamnei aflate lavolanul autoutilitarei i se va ntocmi dosarpenal pentru autoaccidentare. tiu c suncurios i c unora le-a strnit mirarea, daraa cere procedura, am aflat de la poliistulcare efectueaz ancheta.Gheorghe OLTEANU

  CMYK

  6 ACTUALITATE

  www.zvj.ro

  Ziarul Vii Jiuluiluni, 16 ianuarie 2012

  La Paroeni

  Un Ford Tranzit a ras podul depeste Baleia

 • O dezbatere public a unuiproiect, a unei intenii a administraiei publice localesau a unui Plan UrbanisticZonal, cum a fost n cazulcelei petrecute n ziua de12 ianuarie n sala de edin-e a Primriei municipiuluiVulcan este un lucru ct sepoate de serios i care, nconsecin, trebuie tratatca atare.

  Am subliniatdin prima acest aspect, fiindc, dup cum anceput, cea de joi, de la Vulcan, punerea ndiscuie public a PUZ-ului care se referla sistematizarea Pasului Vlcan s-ar fi vrut- de ctre organizatori, desigur - pur i sim-plu bifarea ndeplinirii unei obligaii pre-vzute de lege. i mai puin contactuldirect cu cei cu cabane n Pasul Vlcan,

  pentru a le afla prerea referitoare laaceast problem foarte, foarte important.

  Numai c, n mare parte,cei interesai - contrar ateptrilor organiza-torilor, care, s-a vzut limpede, ar fi doritdoar o simpl expunere a datelor problemei- au adus o serie de amendamente acestuiPUZ de sistematizare a Pasului Vlcan.Foarte ateni la ce li se proiecteaz peperete, doamna Alina Anamaria Crstoiu asesizat c, de pe desen, lipsesc sau nu suntmarcate elemente deja existente n parteade sus a Pasului. Dei ambalate frumos ndate, vorbele doamnei arhitect Monica Ailinci de la SC Alpin Construct SRL,firm care a realizat acest PUZ, nu au

  reuit s-i liniteasc pe cei mai muli din-tre cbnuarii prezeni la dezbatere.

  Ceea ce nu admitoamenii este c, transpus n realitate aacum este pe hrtie, PUZ-ul acesta va facedin Pasul Vlcan o a doua Straj. Dup

  cum bine a remarcat ing. Alexandru Kantor,preedintele Asociaiei Pasul Vlcan. nsensul c noile construcii vor fi aproapelipite una de alta. Nu i-a linitit nici pre-cizarea c, ntre cabane, a fost prevzut odistan de patru metri. Cele unsprezeceproiectate s fie construite undeva nspatele cabanei mari ar strica tot ce au fcutoamenii, pn acum, pe acest loc. Cum,dup cum am aflat din intervenia domnu-lui Silviu Jia, cele dou drumuri prevzuten proiect vor elimina terenurile de fotbal itenis, amenajate prin strdania acelorai iu-bitori ai muntelui care au cabane n PasulVlcan. Tot domnul Silviu Jia a atenionatc, la amenajarea prtiilor de schi care vindin Straja, ar trebui s fie consultai attschiori din Straja, ct i din Pas.

  n rest,iar treaba aceasta s-a spus rspicat, nimeninu este mpotriva modernizrii ansambluluide cabane de la Pasul Vlcan. Dimpotriv,a fost salutat iniiativa construciei uneinoi surse de ap potabil, a unei reele dealimentare cu energie electric i de alteutiliti, precum i altor investiii. Att lastaia de plecare a telescaunului, la Crucealui Bogdan sau la captul de sus al telegon-dolei.

  Totui, membrii Asociaiei Pasul Vlcan nu au

  neles nici acum, aspect pus n discuie dectre Alexandru Vas, de ce - cu toate c ing.Gheorghe Roman, administratorul socie -tii care a realizat PUZ-ul, este membru alacestei asociaii montane - domnia sa nu abinevoit niciodat s discute despre asta cuceilali cbnuari, ca s le cear prerea.Surprinztor sau nu, acest lucru nu s-a pe-trecut, ceea ce a dat natere la speculaiileprivind legturile foarte strnse dintrefirma acestui inginer i bugetul local administrat de primarul Gheorghe Ile.Speculaii care, mi permit s adaug, nusunt deloc departe de adevr.

  Ar fi de doritca promisiunea doamnei Denisa Groza, dela Agenia de Protecie a Mediului, s fiedus la ndeplinire. Doamna i-a notat,dup cum nsi dumneaei a spus, toateobservaiile venite de la participani, aces-tea vor fi analizate la Deva, iar apoi vor fitrimise la proiectant. "Asta ca s vedem cevariante exist", a fost precizarea fcutde doamna de la Mediu. Noi nu am venitaici, ca s fim mpotriva dumneavoastr, acontinuat funcionara, ci, pentru ca, m-preun, s lum hotrrea corect!". Cu-vinte frumoase, ambalate comercial, darcuriozitatea profesional m ndeamndeja s fiu atent pe mai departe i s observ ce anume se va ntmpla cu propunerile fcute n dezbaterea de joi, 12 ianuarie 2012.

  Gheorghe OLTEANU

  CMYK

  7ACTUALITATEZiarul Vii Jiuluiluni, 16 ianuarie 2012

  www.zvj.ro

  Un amnunt interesant care spune foarte mult:

  Proiectul Urbanistic Zonal al Pasului Vlcan a fost fcut pe ascuns, fr consultarea prealabil a celor interesai

 • Nefuncionarea punctelor termicedin Lupeni nu este o situaie uni-cat n Valea Jiului. Nici la Petrila,i nici la Uricani, punc tele termicenu mai funcioneaz de ani buni.i la Uricani funcionau cndvapatru puncte termice. La ele s-arenunat treptat. Aa s-a ntm-plat i la Petrila cu cele 11 punctetermice. Care, dup ce au fost n-chise, au fost vndute i n imo-bilele acestora funcioneaz cumalte firme.

  ns, diferena dintre Lupeni i celelalte dou oraeeste mare. La Uricani i Petrila au renunat oa-menii la termoficare. La Lupeni aceast decizie afost luat de primrie. Dac la Uricani i Petrilaoamenii au renunat la nclzirea centralizat doarcnd au gsit o alternativ mai ieftin i la n-demn, la Lupeni, oamenii au fost luai de iarnprin surprindere. Alternativa le lipsea cudesvrire. Alternativa propus de primarul Cornel Resmeri este gazul, implicit instalareacentralelor de apartament. Greu ns, cnd nu ainici bani, dar nici racordare la gaz.Primarul din Lupeni spunea c s-a ajuns la aceastsoluie din cauza datoriilor populaiei ctre furni-zor, n cazul acesta Universal Edil. Primarul are inu prea dreptate. Datoriile la termoficare sunt marin toate oraele care mai au acest serviciu. Direc-torul SC Electrocentrale Paroeni SA, Doru Vian,spunea c, din cauza datoriilor mari ctre societate,banii nu ajung pentru reparaii capitale. Datoriilesunt mari i greu de recuperat. Aadar, problemele

  se in lan. ns toate aceste probleme au i soluii.Aa cum Apa Serv-ul a nvat cum s-i recu-pereze din bani, la fel trebuie s nvee i furni-zorii, adic managerii serviciilor de termoficaredin Vale. Dac un megaproiect propune adminis-traiilor locale din Valea Jiului relansarea servici-ilor de termoficare, primarul Uricaniului i CostelBrndue au o alt idee privind modul demeninere i chiar extindere a acestui serviciu, cares elimine i datoriile ctre furnizor: microcen-tralele de bloc.Primarul Uricaniului spunea c repunerea nfunciune a punctelor termice nchise i relansareaacestui serviciu sunt aproape imposibile. Pentru coamenii au gsit alte soluii. Dar, dac termofi-carea ar fi mai ieftin dect plata gazului, micro-centralele de bloc ar fi ideale. Cnd vine vorba de nclzirea din Lupeni nu spunc termoficarea i punctele termice sunt o soluiede viitor. Nici nchiderea lor fr alt alternativnu este o soluie. Din pcate, conductele pentrunclzire sunt vechi, punctele termice nu sunt n-treinute cum trebuie. Cu finanarea necesar s-arputea ncerca instalarea microcentralelor de bloc,iar contractarea serviciilor s-ar putea face direct cuproprietarii sau cu asociaiile de proprietari. Baniiar fi mult mai uor recuperai i,pentru evitarea facturilor mari, s-arputea propune plata lunar a unuiconsum mediu anual. Atunci ar fibani i pentru reparaii, consumatoriiar avea cldur i ap cald nfuncie de preferine. Pentru Lupeniar fi o soluie ideal. i introducereagazului n toate zonele este o soluie,dar nu tiu ct este de viabil n vi-itor. Nu trebuie s renunm la ter-moficare. Resursele de gaze suntlimitate, lanseaz propunerea Costel Brndue.

  Alina PIPAN

  8 ACTUALITATE

  www.zvj.ro

  Ziarul Vii Jiuluiluni, 16 ianuarie 2012

  Cumpr lemn. Relaii la telefon 0751.199109.

  Cum s nu nghem n case, dar s nici nu falimentm furnizorii

  Soluii pentru un viitor mai clduros al apartamentelornoastre

  Conform ultimelor analize ale Ageniei

  Judeene pentru Ocuparea Forei de

  Munc (A.J.O.F.M.) Hunedoara, la

  sfritul anului trecut rata omajului n

  judeul nostru se situa la nivelul de 5,72

  la sut, n luna decembrie 2011 nregis -

  trndu-se o uoar cretere de 0,09 la

  sut fa de luna noiembrie a aceluiai

  an. Cu toate acestea, raportat la situaia

  din aceeai perioad a anului 2010, s-a

  nregistrat o scdere a ratei omajului

  cu 2,24 la sut.

  n cursul lunii decembrie 2011, n evi-denele Ageniei Judeene pentru OcupareaForei de Munc Hunedoara au fost nre -gis trai 1.872 de omeri, dintre care 561provin din disponibilizri curente de per-sonal. La finele lunii decembrie 2011,

  numrul total al omerilor din judeulHunedoara era de 11.155, din care 6.372omeri indemnizai i 4.783 omeri nein -demnizai. Din numrul total de 4.783omeri neindemnizai, la un numr de2.688 de persoane s-au eliberat adeverine,fiind beneficiari de prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat.Din totalul omerilor hunedoreni, n pe-rioada discutat, femeile erau n numr de5.152.Structura omajului, la finele lunii decem-brie 2011, n Valea Jiului este: 1.328 deomeri la Petroani, 883 la Lupeni, 644 laVulcan i 614 la Petrila.La nivelul judeului, cei mai muli omerisunt nregistrai la Ortie, respectiv 1.536de persoane.

  Mihaela PETROAN

  omajul hunedorean st spre 6 procente

  Mii de oameni fr loc demunc

 • Un lucru a devenit clar dinprimele momente ale n-ceperii edinei extraor-dinare a Consiliului Local almunicipiului Vulcan dindup amiaza zilei de joi, 12ianuarie: ea s-a desfurati, mai ales, s-a terminattotal diferit fa de ateptrile celui care a convocat-o.

  Lucrurile stau astfel,pentru c, din cele opt proiecte de hotrreaflate la ordinea de zi, trei nu au trecut.Sunt cele care-l frig ru de tot pe GheorgheIle, ca s le vad aprobate. Iar acest lucru

  s-a petrecut ca rspuns la btaia de joc i lalipsa de respect cuvenit cu care primarul atratat consiliul local n ultimele trei luni.Pentru c, trebuie foarte bine reinut, acestetrei proiecte de hotrre n-ar fi trebuit nicidecum s fac obiectul unei edine extraodinare din prima lun a acestui an.Ele trateaz probleme care - n mod, normal,dac, ntr-adevr, pe primarul Gheorghe Ilel-ar fi interesat ca ele s fie rezolvate -dateaz din toamn. i ar fi trebuit s fieluate n discuie n edinele de consiliu dinoctombrie, noiembrie i decembrie.

  Manevra ncercatde primarul Gheorghe Ile a fost dejucat decei opt consilieri PSD, PNL i PRM. ntre-bat, Gheorghe Ile nu a putut da un rspunsclar privind convocarea unei edine extra-ordinare, iar nu a uneia ordinare. A fost ctse poate de clar c a fost aleas variantaunei extraordinare, fiindc la acest gen deedin nu se poate suplimenta ordinea dezi. Or, interesul consilierilor PSD i PNLera acela de a-i valida de cei desemnai sle ia locul consilierilor locali demisionai,iar al primarului Gheorghe Ile de amenine, cu bun tiin, gripat forul legis -lativ local. Adic, n atare condiii PDL-uls aib nou consilieri locali, iar PSD, PNL

  i PRM s rmn n continuare n numrde opt. Fr cei doi, care le-ar fi oferit su-perioritate.

  Alegerea preedinteluide edin a fost primul moment n care auieit la iveal tensiunile acumulate n ul-timul timp. Propunerile au fost dou. Una afost pentru pedelista Angela Stoica, iarcealalt pentru pesedistul Petru Hodor.Niciunul dintre ei nu a reuit s adune celezece voturi absolut necesare. Dup care afost propus pedelistul Nicolae Kilin. Care,de cnd a venit n consiliul, nc nu a ocu-pat aceast funcie. Propunerea a fost su-pus la vot i, ca s vedei, pedelistul nu afost votat chiar de ctre... colegii lui de par-tid! n favoarea sa au fost doar ceilali opt,de la PSD, PNL i PRM. Ce zicei de asta?n fine, ca s detensioneze situaia, iar nuca s ia n zeflemea chestiunea - cum a cata-logat-o un consilier PDL - peremistul Ioan

  Dorel chiopu a propus-o pe Angela Stoica. S-a votat, iar viceprimria a luat nmn friele conducerii edinei.

  Timp de mai binede o or dup aceea, primarul Gheorghe Ilea fost supus unui tir de ntrebri i obser-vaii tioase - cele mai multe din parteaconsilierului PSD Petru Hodor -, menite sexplice modul deloc democratic n care s-afofilat s dea ochi cu consiliul local n ul-timele luni ale lui 2011. Ca s v daiseama c pe primarul Gheorghe Ile l dureai-l doare undeva de acest aspect, v dau omostr de rspuns tmpit oferit de el: "Cas nu v certai!". Asta, dei Petru Hodor i-a adus ca argument articole de lege care-loblig s convoace lunar aceste edine ordinare de consiliu local i l-a acuzat c lface responsabil pentru nclcarea legii.

  Este deateptat ca, n aceste zile, primarul GheorgheIle, secondat de Angela Stoica, s acuze n media pus n slujba lui c, uite,neaprobnd trei proiecte de hotrre foarteimportante, opoziia este din nou mpotrivaintereselor comunitii. Fals, pentru caceste proiecte de hotrre ar fi trebuit sfie prezentate consiliului local n toamn.

  Iar reducerea care apare n cea privitoare lataxele i impozitele pe 2012 este valabilpn n luna martie, inclusiv. Iar proiectuluiprivind validarea printr-o dispoziie a pri-marului a sumelor cu care a fost rectificatbugetul local pe 2011 i sunt necesare l-muriri suplimentare pe care este ateptat sle ofere primarul Gheorghe Ile. Un altproiect care a rmas s fie repus n discuiaconsiliului local este cel privind stabilireataxelor de nchiriere i folosin aterenurilor aparinnd domeniului public iprivat al municipiului Vulcan.

  edina s-a terminatastfel, fiindc, dac i-ar fi trecut i acestetrei hotrri, ar fi fost posibil ca, n ultima

  zi de joi a acestei luni, primarul GheorgheIle s nu mai convoace edina ordinarde consiliu local. De ce s ne mai ascun-dem? Aceasta i era intenia. Dejucat,ns, de ctre cei crora Ile le-a subapre-ciat inteligena. Consecina? n atarecondiii, ca s ntruneasc zece voturi,att ct le este necesar acestor proiecte dehotrre, ca s fie aprobate, primarulGheorghe Ile va trebui neaprat s con-voace edina de la sfrit de ianuarie is pun pe ordinea de zi validarea celorcare vor ocupa locurile de consilier localrmase vacante la PSD i PNL. Neaprat,fiindc deja i aa a ntins prea tarecoarda...

  Gheorghe OLTEANU

  Ziarul Vii Jiuluiluni, 16 ianuarie 2012 9ACTUALITATE

  www.zvj.ro

  La Vulcan, convocnd o edin extraordinar,

  Gheorghe Ile a crezut c-i mecher, darpesedistul Petru Hodor i-a artat c nu-i aa

 • Ziarul Vii Jiuluiluni, 16 ianuarie 201210 ACTUALITATE

  Pen-tium 3 750Mhz/256/10/CD - 75 LEIPentium 4 1700Mhz/256/20/CD - 185 LEIPentium 4 1800/512/40/CD - 245 LEIPentium 4 2400Mhz/512/40/DVD - 295 LEIPentium 4 2600Mhz/512/40/CD - 335 LEIPentium D 2800MHz /1Gb DDR2/ 80GbHDD/DVD-R/PCI-EX DELL GX620 - 435 LEI

  MONITOARE

  Monitor 15"LCD - 175 LEIMonitor 17"LCD - 275 LEIMonitor 19"LCD - 299 LEI

  TV LCD 43 cm (17") SAMSUNG DE LA 265 LEI

  HARD DISK IDE/ ATA 80GB - 125 LEI

  LAPTOPURI INTEL P3 600/192RAM/10GB HDD/ CD-R / 295 LEIINTEL P4 1800MHZ/512RA,/20GB HDD/ DVD-R599 LEIINTEL CENTRINO 1.6GHz/512RAM/40GB HDD/DVD-R/BAT NOUA 795 LEIINTEL CENTRINO 1.73GHz/1GB DDR2/60GB HDD/ DVD-R/CD-RW 795 LEI

  COMPONENTE, PERIFERICE ETC. NOI I SECOND HANDLA CELE MAI MICI PREURI! SERVICE IT, LAPTOPURI,MONITOARE ETC.CALCULATOARE COMPLETE DE LA 170 LEI.

  SSUUPPEERR PPRROOMMOO II II !! !! !!

  ELECTRONICCENTER PetroaniHala Pieei Centrale etaj [email protected]: 0765.459.316www.zvj.ro

  Despre ce este vorba ne explicchiar primarul Dnu Buhescu:Deocamdat avem 15 proiectecare vizeaz reabilitarea termic ablocurilor din oraul nostru, dardespre finanare european nc totnu tim nimic. Pn nu apareghidul de finanare pentruRomnia nu tim nimic precis. mipropun anul acesta, n condiiile ncare va trebui s fac i o rectificarede buget (pentru c o consider ca iprioritate numrul unu), binenelesn condiiile n care UniuneaEuropean va da drumul lafinanri pentru reabilitri termicede blocuri, completareadocumentaiei celor 15 proiectecare vizeaz anveloparea deblocuri. Printre ele e vorba i deblocurile 33 i 35 din Teilor,blocurile F7 i F9 din strada 1 Mai.

  Spun asta pentru c n acele proiecte seprevede realizarea de panouri solare pentruobinerea apei calde menajere. Deci, eu num gndesc numai la anvelopareaenergetic, ci i la posibilitatea de montarea unor panouri solare, pentru obinerea apeicalde pe tot parcursul anului. Ar fi cevaextraordinar pentru cetenii notri!Rmne constant n mintea mea aceastidee, am relansat-o n decembrie, asta dupce n vara trecut, la AOR i nu numai, lanivel naional, mi-am exprimat de ctevaori punctul acesta de vedere, cerndguvernului s solicite Uniunii Europene,pentru Romnia, posibilitatea caadministraiile locale s beneficieze deproiecte de anvelopare a blocurilor i demontare pe ele a panourilor solare, cufinanare de la Uniunea European(instituie care n alte ri a fost de acord cuastfel de finanri). Un lucru extrem deimportant: am propus ca prioritatea

  numrul unu la aceste proiecte s o aibzonele cu grad IV climateric (zonele reci icu mult umezeal), printre care se numri Valea Jiului, o zon nconjurat de munii ruri de munte. Luna aceasta, sau lanceputul lunii viitoare, voi propuneGuvernului Romniei realizarea unuiproiect-pilot n acest sens pentru oraulUricani. Meritm asta deoarece noi amvenit primii cu ideea. Apoi, ne ncadrm ila acel grad IV de care v-am vorbit, iar pedeasupra avem i probleme sociale destule,ntr-o zon deocamdat cu statutmonoindustrial. Acest proiect propus demine va nsemna mbrcarea blocurilor cupolistiren, la exterior, refacereaacoperiurilor i burlanelor i montareaacelor panouri solare care s asigure,gratis, pe toat perioada anului, apa caldla buctrii i bi, precum i iluminatul pecasa scrilor.

  Corneliu BRAN

  Primarul Dnu Buhescu nu se las:

  Voi propune Guvernului Romniei realizarea unui proiect-pilot pentru oraul Uricani, n ceea ce privete reabilitarea termic a blocurilor i montarea de panourisolare pentru obinerea apei calde menajeren decembrie, primarul Dnu Buhescua prezentat cetenilor din Uricani o ideemai mult dect interesant. Ideea a fostambalat ntr-un mic plan de ctre pri-mar nc din var, cnd la o ntrunire aAsociaiei Oraelor din Romnia a prezentat-o ca tem de cas pentruminitrii secretari de stat prezeni, dar ipentru ceilali primari. Se pare c aceastaa prins. Se ateapt ca s fie i pus npractic, chiar dac nu e uor de realizat,deoarece necesit bani muli de la Uniunea European. Dar, n opinia pri-marului, totul ine doar de guvernaniinotri, care trebuie s nvee cum spun problema, atunci cnd negociazastfel de proiecte cu cei de la Bruxelles.

 • S-au mplinit 25 de ani de la prematura dispariie a

  scumpului nostru so, tat, socru i bunic

  GLIGA IOAN (din Uricani)Cu dragoste nermurit purtm venic n suflet imaginea

  i buntatea lui deosebit.

  Familia

  Ziarul Vii Jiuluiluni, 16 ianuarie 2012 11PUBLICITATE

  www.zvj.ro

  Vnd cas cu 5 ncperi, gaz,ap, curent, grdin i curte, nBcia, lng coal. Pre 35.000de euro.

  Relaii la telefon0768.020106.

  Vnd apartament n vil i terenconstruibil, 140 mp, str. 1 Decembrie 1918, zonaDimitrov, Petroani.

  Telefon 0725.219019

  Vnd apartament 3 camere, nLupeni, B-dul Pcii, bl. 57, decomandat, buctrie mare,baie i WC de serviciu, balcon,zon linitit.

  Tel. 0721.333544

  Vnd apartament cu 3 cam.,conf. I, cu dou balcoane, baie i WC de serviciu, et. 4/4, cuaco peri, n Timioara, semicen-tral, zon linitit, pre 65 miieuro negociabil. Accept creditbancar i varianta cu schimbplus diferena, prefera bil cas cuteren, mprejurimi Petrila.

  Rel. la tel. 0770.581148,0724.108787 sau pe e-mail:

  [email protected]

  Vnd garaj str. 9 Mai, lngpia (construit n 2010, izolatexterior i interior, ap, curent,u la telecomand), concesiunepe 25 ani, suprafa 26 m. Pre7.000 euro neg.

  Tel. 0765.380847

  Vnd 2 apartamente (unite - total 7 camere, 3 bi,buctrie), aproximativ 180mp, situate n Petrila, stradaRepublicii, deasupra CARPetrila.

  Telefon - 0733.083379

  Vnd garsonier n Petrila, str.Mihail Sadoveanu. Pre 130 mil.lei vechi negociabil.

  Telefon - 0720.965091

  Vnd teren n Petroani intravilan la 5 minute de centru(Maleia). Drum stradal. Utiliti.Pre mic.

  Telefon - 0724.773944

  Vnd, n Jie-Androneti, 3terenuri de 1500 mp, 5600 mp i7500 mp, hold, pomi fructiferi,ap, la osea. Pre 10 euro/mp discutabil.

  Telefon 0725.219019

  Vnd Fiat Grande Punto, a.f.2007, comenzi volan, 32.000

  km, motor 1400 cmc, benzin,albastru indigo, nchidere cen-

  tralizat, aer condiionat, 4airbag-uri, 5 ui, fr accidente,

  unic proprietar, nmatri culat.Pre 7.000 euro negociabil.

  Accept variante plus diferen. Relaii la tel.

  0730.004032

  IMOBILIARE ANGAJRI

  AUTO

  Berbec (21 Mar - 20 Apr)

  Reueti s aduci adevrul laiveal i s reaezi totul pe unfga normal, spre marea ta satis-

  facie. Apelezi numai la mijloacecorecte pentru a ajunge unde i-ai propus i,la final, vei fi recompensat cu sentimentulvictoriei binemeritate.

  Taur (21 Apr - 21 Mai)

  Apreciezi mai mult valorile solideale vieii de cuplu, cum sunt res -pec tul, capacitatea de a v onora

  reciproc angajamentele, fidelitatea iseriozitatea cu care construii relaia.

  Gemeni (22 Mai - 21 Iun)

  Totul se oprete aici din cauzaunei erori majore, pe care ai fiputut s-o evii dac ai fi fost maiprudent. Nu te-ai gndit la con-

  secinele propriilor tale fapte i ai crezut c-imerge i aa, dar...

  Rac (22 Iun - 22 Iul)

  Dac nu te decizi asupra uneisingure metode s duci mai de-parte ce ai nceput, riti s nu

  ajungi nicieri, pentru c nu te poiconcentra la dou lucruri simultan.

  Leu (23 Iul - 22 Aug)

  Disputele care nu ajunseser lanicio nelegere au toate ansele sse liniteasc dac fiecare le tra tea -

  z cu nelepciune i cu toleran.

  Fecioar (23 Aug - 21 Sep)

  Cunoti azi o persoan carepoate juca un rol important deacum nainte n planurile tale. Ai

  multe de nvat de la acest om...

  Balan (22 Sep - 22 Oct)

  Este o zi de succes n care tepoi remarca n faa tuturor, n m-prejurri marcate de competiie iorgolii.

  Scorpion (23 Oct - 21 Noi)

  Nu-i place deloc felul n careevolueaz un proiect de lung du-rat care pare s se fi mpotmolit.

  Orict rbdare ai avea, oricttoleran ai arta fa de ce se ntmpl, aiimpresia c nu mai nainteaz nimic.

  Sgettor (22 Noi - 20 Dec)

  Pregteti nc de pe acum uneveniment cruia i acorzi o im-portan special, dar pentru care

  e nevoie de energie, de curaj i dencredere absolut n succes.

  Capricorn (21 Dec - 19 Ian)

  Te bazai pe o sum de bani pecare o pstrai pentru o investiieimportant, dar azi apare o situ-

  aie neprevzut care te oblig sfoloseti aceti bani.

  Vrstor (20 Ian - 18 Feb)

  Din prea mult dragoste,partenerul poate aborda o atitu-dine egoist, care scoate la iveal

  defecte ale caracterului su.

  Peti (19 Feb - 20 Mar)

  Nu prea reueti s te concen-trezi serios la sarcinile zilei pentruc gndul tu zboar n alt parte.Ai vrea s faci prea multe, dar nu

  ai energia necesar pentru a face fa.

  COMEMORRI HOROSCOPHOROSCOP

  SERVICII

  NCHIRIERI

  nchiriez spaiu industrialcu teren aferent n municipiulPetroani, str. Drneti(vizavi de Lascr Service),pretabil ca depozit,spaiu de producie etc.,acces direct din DN 66, ap,curent etc.

  Informaii la telefon0761.282342

  Sonorizri, filmri profesionale, fotografii - pentru diverse evenimente:nuni, botezuri, onomastice, petreceri private.

  Relaii la telefon:0723.7886640768.6884650762.695556

  Vnd cauciucuri de iarn, import Austria, dimensiuni: 185/60/14, 185/65/14, 195/65/15, 205/55/16. Preuri ntre 80-100 lei/buc.

  Relaii la telefon 0765.459316

  Cursuri de dans sportiv!Vrei s nvei s dansezi? Vrei s ai o siluet de invidiat?nscrie-te la cursurile de dans sportiv pentru copii i aduli! Poi practica dansul la nivel de nceptori, intermediari sau avansai,cursurile predate fiind la acelai nivel cu cele din ma ri le centre din ar! Grupele de vrst n care te poi nscrie sunt:1) Clasele I-VIII; 2) Liceu - aduli. Poi participa la spectacole,concursuri! Instructorul ofer la cerere pregtire pentru valsulmirilor! Slile de dans sunt n: - Petroani (c. Gen. Avram Stanca i c. Gen. Nr. 5); - Clubul Copiilor i Elevilor Petrila; - Lupeni (Clubul Sindicatelor Lupeni).

  Te poi nscrie la numrul de telefon: 0726.620840.

  SC REALCOM SA PETROANIdistribuitor unic n Valea Jiului al produselor

  lactate SC Napolact SA Cluj, satisface toate comenzileagenilor economici cu produse proaspete de cea mai

  nalt calitate:

  Asigurm transportul franco-magazin.Relaii la telefon:

  0254.542472 sau 0733.960320

  - lapte consum- lapte btut

  - sana- iaurt- chefir

  - cacaval- smntn

  - unt- brnz

  - lapte praf

  Hotel Rusu angajeazcamerist. Experiena constituie un avantaj.CV-urile se trimit [email protected]

  Relaii suplimentare la telefon 0742.087221

  sau 0742.087222.

  Fabrica de cherestea dinComuna Pui, Sat Ru Brbatangajeaz circularist, gaterist, pendularist, ifronist imuncitori necalificai.Asigurm cazare i mas.

  Telefon 021.32739740 /0725.652796 /0745.504464.

  Beauty Studio Centerdin Petroani angajeaz coafez, cosmetician, manichiurist-pedichiu rist. CV-urile se depun la: [email protected]

  Telefon 0726.017971.

  Pentru comenzi de MIC i MARE PUBLICITATE ne putei contacta la:

  0254.549020, 0254.549121, [email protected], [email protected],

  [email protected] direct la sediul redaciei noastre.

  Societate comercial angajeazcroitoreas.

  Telefon 0766.582103;0764.589850.

  Locuri de munc pentru:medici, asisteni medicali, ngrijitoribtrni - atestai, cunosctori limba germannivel mediu, n clinici specializate n Germania.

  Telefon 0745.907357.

 • Ieri, circa 20 de persoane au protest n

  faa Primriei Petroani, scandnd

  lozinci anti Bsescu. Protestatarii erau

  bine dotai. Cu steaguri, o Dacie pe care

  erau sprijinite cartoane scrise i care

  avea i rol de suport pentru o sticl de

  plastic cu cafea i geci groase.

  Un brbat mai n putere flutura steagul i

  scanda lozinci. El ddea tonul pentru cavea o inspiraie grozav. Lozincile iieeau din gur de parc ar fi fost focuri demitralier: Nu stai n balcoane c murimde foame!, Voi avei Gipuri i IPhoane, noi murim de foame!, Nuv fie fric, c Bsescu pic!. I-amntrebat pe cine erau att desuprai. Pe primar? Nu, pe

  Bsescu. De fapt,cam el era singuraint a celor civaprotestatari, ma-joritatea tineri, frlocuri de munc i,deci, fr viitor. Nu se putea ca laHunedoara, laDeva s ias lumeas-i strige necazul,i noi s stm ncas. Aici, n ValeaJiului, este cel mairu. Aici se trietecel mai greu. Nu

  tiu de ce nu iese lumea n strad. S se aflec i la noi este ru, poate mai ru dect nalt parte, explic cel mai vrstnic dintreprotestatari. De cealalt parte a drumului, o

  patrul a jandarmeriei supraveghea totul.Nu a intervenit. n schimb, a intervenitfrigul care i-a trimis pe protestatari acas.

  Alina PIPAN

  CMYK

  Ziarul Vii Jiuluiluni, 16 ianuarie 201212 ACTUALITATE

  www.zvj.ro

  COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT

  ISSN 2065 - 5096

  Director: Ctlin DOCEA

  [email protected]

  Redactor ef: Marian BOBOC

  0761.756840

  Colectivul de redacie:

  Alina PIPAN

  [email protected]

  0766.678380

  Corneliu BRAN

  0766.728688

  Mihaela PETROAN

  [email protected]

  0761.756834

  Gheorghe OLTEANU

  Loredana JUGLEA 0763.673727

  [email protected]

  Colaboratori permaneni:Ion ALDESCU, Mircea ANDRA,

  Mihai BARBU, Irina BOBOC,

  Valeriu BUTULESCU, Gilbert

  DANCO, Dumitru GLAN-

  JIE, Ion HIRGHIDU,

  Robert HUMMEL, Ioan LASCU,

  Ilie PINTEA, Alin RUS,

  Petronela-Vali SLAVU, Gheorghe

  TRU, Dumitru VELEA

  DTP: Bogdan SOVAGODaniela FILIMON0761.756837

  Administrativ / Publicitate:Diana SANTA - 0722.344681

  Difuzare:Marcel DOCEA - 0761.756839

  Redacia i administraia:Petroani, str. N. Blcescu

  nr. 2, et. 2

  Telefoanele redaciei: 0254.549 020

  0254.549 121 (fax) 0737.575 582

  [email protected]

  ZiarulVii Jiului

  Avanpremier la expoziiade caricatur politic a lui Robert Hummel

  Vernisajul: joi, 26 ianuarie, Shteff Cafe

  Proteste anti Bsescu n faa Primriei Petroani:

  Voi avei Gipuri i I Phoane, noi murim de foame!

  1_Layout 1.pdf2_Layout 1.pdf3_Layout 1.pdf4_Layout 1.pdf5_Layout 1.pdf6_Layout 1.pdf7_Layout 1.pdf8_Layout 1.pdf9_Layout 1.pdf10_Layout 1.pdf11_Layout 1.pdf12_Layout 1.pdf

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice