· web view2019/07/08  · direcţia generală administrativă. telefon: 0264/405.383 int. 5145....

12
Directia Juridică și Achiziții Publice Telefon: 0264/405.383 Int. 5145 Fax: 0264/450.675 Direcţia Generală Nr. 2222 data: 08.07.2019 Anexa 6.2.1 - Cerere de ofertă (CO-L) Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) Schema de Granturi Centre de Învățare Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai Titlul subproiectului: Student Learning Hub Acord de grant nr. 78/SGU/CI/I/18.12.2017 Cluj-Napoca, 08.07.2019 Localitatea, data publicării INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziţia de lucrări Stimate Doamne/ Stimați Domni: 1. Beneficiarul Universitatea Babeș-Bolyai a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi Centre de Învățare derulată în Proiectul privind învățământul secundar – ROSE, și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru contractarea lucrărilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele lucrări: achiziţia unei lucrări de instalare reţea de date 2. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate lucrările solicitate, conform specificatii tehnice anexate acestei cereri (Anexa A). Locația proiectului poate fi inspectată de ofertanți în orice moment înainte de depunerea ofertelor. Activitățile trebuie finalizate pana in maxim 30.09.2019. 3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa B , va fi întocmită în conformitate cu termenii și condițiile de execuție precizate și va fi trimisă la:

Upload: others

Post on 24-Oct-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Direcţia Generală Administrativă

Telefon: 0264/405.383 Int. 5145

Fax: 0264/450.675

Directia Juridică și Achiziții Publice

Str. Ion I. C. Brătianu, Nr.: 14,

Cluj-Napoca, RO-400079

Nr. 2222 data: 08.07.2019

Anexa 6.2.1 - Cerere de ofertă (CO-L)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi Centre de Învățare

Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai

Titlul subproiectului: Student Learning Hub

Acord de grant nr. 78/SGU/CI/I/18.12.2017 Cluj-Napoca, 08.07.2019 Localitatea, data publicării

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

pentru achiziția de lucrări

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1.Beneficiarul Universitatea Babeș-Bolyai a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi Centre de Învățare derulată în Proiectul privind învățământul secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru contractarea lucrărilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele lucrări:

achiziţia unei lucrări de instalare rețea de date

2.Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate lucrările solicitate, conform specificatii tehnice anexate acestei cereri (Anexa A). Locaţia proiectului poate fi inspectată de ofertanți în orice moment înainte de depunerea ofertelor. Activităţile trebuie finalizate pana in maxim 30.09.2019.

3.Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa B, va fi întocmită în conformitate cu termenii și condițiile de execuție precizate și va fi trimisă la:

E-mail: [email protected]

Persoană de contact: Catalin Petcu

4.Se acceptă oferte transmise in original prin e-mail. Operatorul economic castigator va transmite catre Beneficiar, oferta sa in original, in format tiparit, in termen de 7 zile de la anuntarea rezultatelor. Depunerea ofertelor se va face la: secretariatul Directiei Generale Administrative, Cluj-Napoca, str. I.I.C. Bratianu, nr. 14 cod postal 400079.

5.Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 16.07.2019, ora 10.00 Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

6. Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi costurile legate de transport, instalare/montare şi orice alte costuri locale necesare execuției lucrărilor la următoarea locație Facultatea de Biologie si Geologie, cladirea Decanat, Subsol si parter, Str. Republicii nr. 44 și Facultatea de Biologie si Geologie, cladirea Institutului Botanic, Sala M7, Mansarda, Str. Republicii nr. 44,. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7. Valabilitatea ofertei. Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8. Calificarea ofertantului. Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de următoarele documente de calificare:

i. copie a certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/ administratorii și domeniul de activitate ce trebuie să includă și execuția lucrărilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție.;

Absenţa documentelor mai sus menționate poate duce la descalificarea ofertantului.

9. Evaluarea şi acordarea contractului. Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice, vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate cerințele solicitate, conform Devizului estimativ al lucrărilor, și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA. Termenul de realizare a lucrarilor este maxim 30.09.2019.

10.Vă rugăm să confirmați primirea acestei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Cătălin Petcu, responsabil achiziții

Anexa

CAIETUL DE SARCINI

A. SPECIFICAȚII TEHNICE

Specificații tehnice solicitate

Retea date-voce Facultatea de Biologie si Geologie Decanat, Str. Republicii 44, Subsol

1.

Dulap de comunicatii 9U, 600x600x500 mm, usa sticla, laterale datasabile

2.

Patch panel 24 porturi RJ45, Cat5E echipat

3.

Patch cord UTP Cat5e, 1m

4.

Organizator orizontal de cabluri

5.

Modul de alimentare cu 6 prize Schuko, montabil in rack

6.

Cablu UTP Cat5e

7.

Priza dubla RJ45, echipata

8.

Pat PVC 40x40

9.

cot 90 grade canal PVC

10.

conector canal PVC

11.

Diblu plastic 60 + surub

12.

Organizare santier

13.

Switch 24 porturi, 10/100/1000, US-24 UniFiSwitch

14.

Access point Unifi AP Pro, dual radio, 802.3af, cu controler software inclus

15.

Montare canal cabluri PVC pe perete

16.

Montare cablu UTP pe perete, in tavan fals si in canal cabluri PVC

17.

Montare rack 5-19U perete

18.

Montare unitate in rack

19.

Montare priza dubla UTP pe perete

20.

Montare AP in interior

21.

Conectorizare port de date in patch panel RJ45

22.

Conectorizare port in priza RJ45

23.

Testare si etichetare port-priza port-patch-panel

Retea date-voce Facultatea de Biologie si Geologie Decanat, Str. Republicii 44, Parter

24.

Patch panel 24 porturi RJ45, Cat5E echipat

25.

Patch cord UTP Cat5e, 1m

26.

Organizator orizontal de cabluri

27.

Cablu UTP Cat5e

28.

Priza dubla RJ45, echipata

29.

Pat PVC 40x40

30.

cot 90 grade canal PVC

31.

conector canal PVC

32.

Diblu plastic 60 + surub

33.

Cablu curent 3x2.5

34.

Organizare santier

35.

Montare canal cabluri PVC pe perete

36.

Montare cablu UTP pe perete, in tavan fals si in canal cabluri PVC

37.

Montare unitate in rack

38.

Montare priza dubla UTP pe perete

39.

Conectorizare port de date in patch panel RJ45

40.

Conectorizare port in priza RJ45

41.

Testare si etichetare port-priza port-patch-panel

Retea date-voce Facultatea de Biologie si Geologie, Institutul Botanic, Str. Republicii 44, sala M7, Mansardă

42.

Dulap de comunicatii 18U, 550x550x880 mm, usa sticla, laterale datasabile

43.

Patch panel 24 porturi RJ45, Cat5E echipat

44.

Patch cord UTP Cat5e, 1.5m

45.

Organizator orizontal de cabluri

46.

Modul de alimentare cu 8 prize Schuko, montabil in rack

47.

Cablu UTP Cat5e

48.

Priza dubla RJ45, echipata

49.

Pat PVC 16x25

50.

Pat PVC 40x60

51.

Diblu plastic 60x8

52.

Surub lemn 5x50

53.

cablu HDMi 15m

54.

cablu VGA 15 m

55.

Suport video Proiector reglabil

56.

organizare santier

57.

Switch 24 porturi, 10/100/1000, AT US-24 UniFiSwitch

58.

Access point Unifi AP Pro, dual radio, 802.3af, cu controler software inclus

59.

UPS 650VA

60.

Montare canal cabluri PVC pe perete

61.

Montare cablu UTP pe perete, in tavan fals si in canal cabluri PVC

62.

Montare rack 5-19U perete

63.

Montare unitate in rack

64.

Montare priza dubla UTP pe perete

65.

Conectorizare port de date in patch panel RJ45

66.

Conectorizare port in priza RJ45

67.

Testare si etichetare port-priza port-patch-panel

68.

Montare suport proiector

69.

Montare AP in interior

B. DEVIZUL ESTIMATIV AL LUCRĂRILOR ȘI TERMENE DE EXECUȚIE

Art. de lucrare

Descrierea lucrării

Unitate de măsură

Cantitate

NECESAR ESTIMAT

Termen de execuție

material

manoperă

utilaje

1.

Dulap de comunicatii 9U, 600x600x500 mm, usa sticla, laterale datasabile

buc.

1.00

30 zile

2.

Patch panel 24 porturi RJ45, Cat5E echipat

buc.

2.00

30 zile

3.

Patch cord UTP Cat5e, 1m

buc.

32.00

30 zile

4.

Organizator orizontal de cabluri

buc.

2.00

30 zile

5.

Modul de alimentare cu 6 prize Schuko, montabil in rack

buc.

1.00

30 zile

6.

Cablu UTP Cat5e

m

500.00

30 zile

7.

Priza dubla RJ45, echipata

buc.

16.00

30 zile

8.

Pat PVC 40x40

m

70.00

30 zile

9.

cot 90 grade canal PVC

buc.

16

30 zile

10.

conector canal PVC

buc.

30

30 zile

11.

Diblu plastic 60 + surub

buc.

200.00

30 zile

12.

Organizare santier

buc.

1.00

30 zile

13.

Switch 24 porturi, 10/100/1000, US-24 UniFiSwitch

buc.

1.00

30 zile

14.

Access point Unifi AP Pro, dual radio, 802.3af, cu controler software inclus

buc.

1.00

30 zile

15.

Montare canal cabluri PVC pe perete

m

70.00

30 zile

16.

Montare cablu UTP pe perete, in tavan fals si in canal cabluri PVC

m

460.00

30 zile

17.

Montare rack 5-19U perete

buc.

1.00

30 zile

18.

Montare unitate in rack

buc.

5.00

30 zile

19.

Montare priza dubla UTP pe perete

buc.

16.00

30 zile

20.

Montare AP in interior

buc.

1.00

30 zile

21.

Conectorizare port de date in patch panel RJ45

buc.

34.00

30 zile

22.

Conectorizare port in priza RJ45

buc.

34.00

30 zile

23.

Testare si etichetare port-priza port-patch-panel

buc.

34.00

30 zile

24.

Patch panel 24 porturi RJ45, Cat5E echipat

buc.

1.00

30 zile

25.

Patch cord UTP Cat5e, 1m

buc.

24.00

30 zile

26.

Organizator orizontal de cabluri

buc.

1.00

30 zile

27.

Cablu UTP Cat5e

m

500.00

30 zile

28.

Priza dubla RJ45, echipata

buc.

3.00

30 zile

29.

Pat PVC 40x40

m

50.00

30 zile

30.

cot 90 grade canal PVC

buc.

14

30 zile

31.

conector canal PVC

buc.

30

30 zile

32.

Diblu plastic 60 + surub

buc.

100.00

30 zile

33.

Cablu curent 3x2.5

m

30.00

30 zile

34.

Organizare santier

buc.

1.00

30 zile

35.

Montare canal cabluri PVC pe perete

m

50.00

30 zile

36.

Montare cablu UTP pe perete, in tavan fals si in canal cabluri PVC

m

460.00

30 zile

37.

Montare unitate in rack

buc.

2.00

30 zile

38.

Montare priza dubla UTP pe perete

buc.

3.00

30 zile

39.

Conectorizare port de date in patch panel RJ45

buc.

24.00

30 zile

40.

Conectorizare port in priza RJ45

buc.

24.00

30 zile

41.

Testare si etichetare port-priza port-patch-panel

buc.

24.00

30 zile

42.

Dulap de comunicatii 18U, 550x550x880 mm, usa sticla, laterale datasabile

buc.

1.00

30 zile

43.

Patch panel 24 porturi RJ45, Cat5E echipat

buc.

1.00

30 zile

44.

Patch cord UTP Cat5e, 1.5m

buc.

24.00

30 zile

45.

Organizator orizontal de cabluri

buc.

1.00

30 zile

46.

Modul de alimentare cu 8 prize Schuko, montabil in rack

buc.

1.00

30 zile

47.

Cablu UTP Cat5e

m

300.00

30 zile

48.

Priza dubla RJ45, echipata

buc.

11.00

30 zile

49.

Pat PVC 16x25

m

50.00

30 zile

50.

Pat PVC 40x60

m

5.00

30 zile

51.

Diblu plastic 60x8

buc.

100.00

30 zile

52.

Surub lemn 5x50

buc.

100.00

30 zile

53.

cablu HDMi 15m

buc.

1.00

30 zile

54.

cablu VGA 15 m

buc.

1.00

30 zile

55.

Suport video Proiector reglabil

buc.

1.00

30 zile

56.

organizare santier

set

1.00

30 zile

57.

Switch 24 porturi, 10/100/1000, AT US-24 UniFiSwitch

buc.

1.00

30 zile

58.

Access point Unifi AP Pro, dual radio, 802.3af, cu controler software inclus

buc.

1.00

30 zile

59.

UPS 650VA

buc.

1.00

30 zile

60.

Montare canal cabluri PVC pe perete

m

50.00

30 zile

61.

Montare cablu UTP pe perete, in tavan fals si in canal cabluri PVC

m

270.00

30 zile

62.

Montare rack 5-19U perete

buc.

1.00

30 zile

63.

Montare unitate in rack

buc.

3.00

30 zile

64.

Montare priza dubla UTP pe perete

buc.

11.00

30 zile

65.

Conectorizare port de date in patch panel RJ45

buc.

24.00

30 zile

66.

Conectorizare port in priza RJ45

buc.

22.00

30 zile

67.

Testare si etichetare port-priza port-patch-panel

buc.

22.00

30 zile

68.

Montare suport proiector

buc.

1.00

30 zile

69.

Montare AP in interior

buc.

1.00

30 zile

C. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, AVIZELE ȘI APROBĂRILE NECESARE

NU ESTE CAZUL

Anexa B

Termeni şi Condiţii de Execuție*[footnoteRef:1] [1: Anexa Termeni si Conditii de Execuție este formularul in care Beneficiarul va completa conditiile in care doreste execuția lucrărilor (Pct. 3 - perioada de execuție, pct. 6A – Specificatii Tehnice solicitate).Ofertanții completeaza formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3, pct.6B și pct. 7 - şi îl returneaza Beneficiarului semnat, daca accepta conditiile de execuție cerute de Beneficiar.]

Achiziția de lucrări de renovare a spațiului aferent Centrului de învățare (denumirea achiziției)

Proiect: Student Learning Hub

Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai

Ofertant: ____________________

1.Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

Nr. crt.

(1)

Denumirea lucrărilor

(2)

Cant.

(3)

Pret unitar

(4)

Valoare Totala fără TVA

(5=3*4)

TVA

(6=5* %TVA)

Valoare totala cu TVA

(7=5+6)

TOTAL

2.Preţ fix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.Grafic de execuție: Execuția lucrărilor se efectuează în cel mult 1 lună de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinatia finala indicata, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

Nr. crt.

Denumirea lucrărilor

Cant.

Termene de execuție

4.Plățile se vor efectua in lei, ulterior execuției parțiale/totale a lucrărilor, pe baza facturilor Executantului şi a procesului verbal de recepţie, conform Graficului de execuție al lucrărilor.

5.Garanţie: Lucrările executate vor fi acoperite de garanţie cel puţin 1 an de la data execuției. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei în detaliu.

6. Specificaţii Tehnice:

A.

B. Specificatii tehnice solicitate

B Specificatii tehnice ofertate

Retea date-voce Facultatea de Biologie si Geologie Decanat, Str. Republicii 44, Subsol

1.

Dulap de comunicatii 9U, 600x600x500 mm, usa sticla, laterale datasabile

2.

Patch panel 24 porturi RJ45, Cat5E echipat

3.

Patch cord UTP Cat5e, 1m

4.

Organizator orizontal de cabluri

5.

Modul de alimentare cu 6 prize Schuko, montabil in rack

6.

Cablu UTP Cat5e

7.

Priza dubla RJ45, echipata

8.

Pat PVC 40x40

9.

cot 90 grade canal PVC

10.

conector canal PVC

11.

Diblu plastic 60 + surub

12.

Organizare santier

13.

Switch 24 porturi, 10/100/1000, US-24 UniFiSwitch

14.

Access point Unifi AP Pro, dual radio, 802.3af, cu controler software inclus

15.

Montare canal cabluri PVC pe perete

16.

Montare cablu UTP pe perete, in tavan fals si in canal cabluri PVC

17.

Montare rack 5-19U perete

18.

Montare unitate in rack

19.

Montare priza dubla UTP pe perete

20.

Montare AP in interior

21.

Conectorizare port de date in patch panel RJ45

22.

Conectorizare port in priza RJ45

23.

Testare si etichetare port-priza port-patch-panel

Retea date-voce Facultatea de Biologie si Geologie Decanat, Str. Republicii 44, Parter

24.

Patch panel 24 porturi RJ45, Cat5E echipat

25.

Patch cord UTP Cat5e, 1m

26.

Organizator orizontal de cabluri

27.

Cablu UTP Cat5e

28.

Priza dubla RJ45, echipata

29.

Pat PVC 40x40

30.

cot 90 grade canal PVC

31.

conector canal PVC

32.

Diblu plastic 60 + surub

33.

Cablu curent 3x2.5

34.

Organizare santier

35.

Montare canal cabluri PVC pe perete

36.

Montare cablu UTP pe perete, in tavan fals si in canal cabluri PVC

37.

Montare unitate in rack

38.

Montare priza dubla UTP pe perete

39.

Conectorizare port de date in patch panel RJ45

40.

Conectorizare port in priza RJ45

41.

Testare si etichetare port-priza port-patch-panel

Retea date-voce Facultatea de Biologie si Geologie, Institutul Botanic, Str. Republicii 44, sala M7, Mansarda,

42.

Dulap de comunicatii 18U, 550x550x880 mm, usa sticla, laterale datasabile

43.

Patch panel 24 porturi RJ45, Cat5E echipat

44.

Patch cord UTP Cat5e, 1.5m

45.

Organizator orizontal de cabluri

46.

Modul de alimentare cu 8 prize Schuko, montabil in rack

47.

Cablu UTP Cat5e

48.

Priza dubla RJ45, echipata

49.

Pat PVC 16x25

50.

Pat PVC 40x60

51.

Diblu plastic 60x8

52.

Surub lemn 5x50

53.

cablu HDMi 15m

54.

cablu VGA 15 m

55.

Suport video Proiector reglabil

56.

organizare santier

57.

Switch 24 porturi, 10/100/1000, AT US-24 UniFiSwitch

58.

Access point Unifi AP Pro, dual radio, 802.3af, cu controler software inclus

59.

UPS 650VA

60.

Montare canal cabluri PVC pe perete

61.

Montare cablu UTP pe perete, in tavan fals si in canal cabluri PVC

62.

Montare rack 5-19U perete

63.

Montare unitate in rack

64.

Montare priza dubla UTP pe perete

65.

Conectorizare port de date in patch panel RJ45

66.

Conectorizare port in priza RJ45

67.

Testare si etichetare port-priza port-patch-panel

68.

Montare suport proiector

69.

Montare AP in interior

7. Devizul estimativ al lucrărilor

Art. de lucrare

Descrierea lucrării

U.M.

Cantitate

PREŢUL UNITAR AL LUCRĂRII[footnoteRef:2] [2: Prețurile unitare sunt stabilite, ținând cont de faptul că includ și orice alte costuri adiacente aferente execuției lucrărilor, precum transportul la șantier etc.]

(în Lei, fără TVA)

PREŢUL TOTAL AL LUCRĂRII

(în Lei, fără TVA)

material

manoperă

utilaje

material

manoperă

utilaje

TOTAL

1

2

3

PREŢ TOTAL (fără TVA)

TVA

VALOAREA TOTALĂ (TVA inclus) a lucrărilor de executat

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul: ____________ Data: