filese vor mentiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacä ele se aflä sau nu pe...

of 8 /8

Upload: others

Post on 31-Aug-2019

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: fileSe vor mentiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacä ele se aflä sau nu pe teritoriul României la momentul declarärii. Ill. Bunuri mobile, a cäror …
Page 2: fileSe vor mentiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacä ele se aflä sau nu pe teritoriul României la momentul declarärii. Ill. Bunuri mobile, a cäror …
Page 3: fileSe vor mentiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacä ele se aflä sau nu pe teritoriul României la momentul declarärii. Ill. Bunuri mobile, a cäror …
Page 4: fileSe vor mentiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacä ele se aflä sau nu pe teritoriul României la momentul declarärii. Ill. Bunuri mobile, a cäror …
Page 5: fileSe vor mentiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacä ele se aflä sau nu pe teritoriul României la momentul declarärii. Ill. Bunuri mobile, a cäror …
Page 6: fileSe vor mentiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacä ele se aflä sau nu pe teritoriul României la momentul declarärii. Ill. Bunuri mobile, a cäror …
Page 7: fileSe vor mentiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacä ele se aflä sau nu pe teritoriul României la momentul declarärii. Ill. Bunuri mobile, a cäror …
Page 8: fileSe vor mentiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacä ele se aflä sau nu pe teritoriul României la momentul declarärii. Ill. Bunuri mobile, a cäror …