vanzari de masini

Upload: joita-iuliana

Post on 06-Jul-2018

228 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Vanzari de Masini

  1/20

  Universitatea Valahia,Târgovi teș

  Facultatea de tiin e EconomiceȘ ț

   

  Proiect pentru Sisteme informatice

   

  financiar-monetare

   

  Temă :Vânzarea maşinilor 

   

  Profesor: Radu Florin Student: Joita Iuliana Ionela

  Cuprins

  1

 • 8/18/2019 Vanzari de Masini

  2/20

  Universitatea Valahia,Târgovi teș

  Facultatea de tiin e EconomiceȘ ț

  ! Pre"entarea ta#elelor $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!!!!! %

    !! &m creat ta#ela 'lien i $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!!!!!!! %ț

    !(! &m creat ta#ela 'onsilier $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )

    !%! &m creat ta#ela *a ini $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!!! +ș

    !)! &m creat ta#ela Vân"tor $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ -

    !+! &m creat ta#ela Trans.ort $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!!! /

  (! Pre"entarea legturilor dintre ta#ele $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!! 0

  %!Pre"entarea interogrilor $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 1

    %!! Se va e2ecuta comanda care arat Interogarea Parametru numele clientului $$$!!!!! 1

    %!(! Se va e2ecuta comanda care arat numele clientului 3n ordine ascendenta $$$$!! 4

    %!%! Se va e2ecuta comanda care arat nume client i nume ma inaș ș

   3n ordine descendenta $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$! 

    %!)! Se va e2ecuta comanda cara arat ma inile func iona#ile $$$$$$$$$$$ (ș ț

    %!+! Se va e2ecuta comanda care arat client favorit i s.eculan i $$$$$$$$$!! %ș ț

    %!-! Se va e2ecuta comanda care arat nume consilieri care nu sunt eficien i $$$$$! )ț

    %!/! Se va e2ecuta comanda care arat numele ma inii i nume vân"tor $$$$$$!!! +ș ș

    %!0! Se va e2ecuta comanda care arat marca ma in 5*6 $$$$$$$$$$$!!! -ș

    %!1! Se va e2ecuta comanda care arat numele ma inii i anul de fa#rica ie $$$$$!!! /ș ș ț

    %!4! Se va e2ecuta comanda care arat Interogare gsire marc ma in $$$$$$$ 0ș

    %!! Se va e2ecuta comanda care arat numele clien ilor care nu sunt din Timi oara $!!! 1ț ș

    %!(! Se va e2ecuta comanda care arat nume van"tor &utovit $$$$$$$$$$! (4

  1. Prezentarea tabelelor

  2

 • 8/18/2019 Vanzari de Masini

  3/20

  Universitatea Valahia,Târgovi teș

  Facultatea de tiin e EconomiceȘ ț

  1.1. Am creat tabela Clienţi

  1.1.1.Modul Design View

  1.1..Modul Datas!eet View 

  1.. Am creat tabela Consilier

  3

 • 8/18/2019 Vanzari de Masini

  4/20

  Universitatea Valahia,Târgovi teș

  Facultatea de tiin e EconomiceȘ ț

  1..1. Modul Design View

  1... Modul Datas!eet View

  1.". Am creat tabela Ma#ini

  4

 • 8/18/2019 Vanzari de Masini

  5/20

  Universitatea Valahia,Târgovi teș

  Facultatea de tiin e EconomiceȘ ț

  1.".1. Modul Design View

  1.".. Modul Datas!eet View

  5

 • 8/18/2019 Vanzari de Masini

  6/20

  Universitatea Valahia,Târgovi teș

  Facultatea de tiin e EconomiceȘ ț

  1.$. Am creat tabela V%nz&tor

  1.$.1. Modul Design View

  1.$.. Modul Datas!eet View

  6

 • 8/18/2019 Vanzari de Masini

  7/20

  Universitatea Valahia,Târgovi teș

  Facultatea de tiin e EconomiceȘ ț

  1.'. Am creat tabela (ransport

  1.'.1. Modul Design View

  1.'.. Modul Datas!eet View

  7

 • 8/18/2019 Vanzari de Masini

  8/20

  Universitatea Valahia,Târgovi teș

  Facultatea de tiin e EconomiceȘ ț

  . Prezentarea leg&turilor dintre tabele

  8

 • 8/18/2019 Vanzari de Masini

  9/20

  Universitatea Valahia,Târgovi teș

  Facultatea de tiin e EconomiceȘ ț

  ". Prezentarea interogarilor

  ".1. Se )a e*ecuta comanda care arat& +nterogarea Parametru numele

  clientului.

  ".1.1. Modul Design View

  ".1.. Modul S, View

  ".1.". Modul Datas!eet View

  9

 • 8/18/2019 Vanzari de Masini

  10/20

  Universitatea Valahia,Târgovi teș

  Facultatea de tiin e EconomiceȘ ț

  ".. Se )a e*ecuta comanda care arat& numele clientului n ordine

  ascendent&.

  "..1. Modul Design View

  "... Modul S, View

  "..". Modul Datas!eet View

  10

 • 8/18/2019 Vanzari de Masini

  11/20

  Universitatea Valahia,Târgovi teș

  Facultatea de tiin e EconomiceȘ ț

  ".". Se )a e*ecuta comanda care arat& nume client #i nume ma#in& n

  ordine descendent&.

  ".".1. Modul Design View

  ".".. Modul S, View

  ".".". Modul Datas!eet View

  11

 • 8/18/2019 Vanzari de Masini

  12/20

  Universitatea Valahia,Târgovi teș

  Facultatea de tiin e EconomiceȘ ț

    ".$. Se )a e*ecuta comanda cara arat& ma inile func ionabileș ț

  ".$.1. Modul Design View

  ".$.. Modul S, View

  ".$.". Modul Datas!eet View

  12

 • 8/18/2019 Vanzari de Masini

  13/20

  Universitatea Valahia,Târgovi teș

  Facultatea de tiin e EconomiceȘ ț

  ".'. Se )a e*ecuta comanda care arat& client fa)orit #i speculanţi.

  ".'.1. Modul Design View

  ".'.. Modul S, View

  ".'.". Modul S, View

  13

 • 8/18/2019 Vanzari de Masini

  14/20

  Universitatea Valahia,Târgovi teș

  Facultatea de tiin e EconomiceȘ ț

  "./. Se )a e*ecuta comanda care arat& nume consilieri care nu sunt

  eficienţi .

  "./.1. Modul Design View

  "./.. Modul S, View

  "./.". Modul Datas!eet View

  14

 • 8/18/2019 Vanzari de Masini

  15/20

  Universitatea Valahia,Târgovi teș

  Facultatea de tiin e EconomiceȘ ț

  ".0. Se )a e*ecuta comanda care arat& numele ma#inii #i nume )anzator.

  ".0.1. Modul Design View

  ".0.. Modul S, View

  ".0.". Modul Datas!eet View

  15

 • 8/18/2019 Vanzari de Masini

  16/20

  Universitatea Valahia,Târgovi teș

  Facultatea de tiin e EconomiceȘ ț

  ".. Se )a e*ecuta comanda care arat& marca ma#in& 2M3.

  "..1. Modul Design View

  "... Modul S, View

  "..". Modul Datas!eet View

  16

 • 8/18/2019 Vanzari de Masini

  17/20

  Universitatea Valahia,Târgovi teș

  Facultatea de tiin e EconomiceȘ ț

  ".4 . Se )a e*ecuta comanda care arat& numele ma#inii #i anul de

  fabricaţie.

   ".4.1. Modul Design View

  ".4.. Modul S, View

  ".4.". Modul Datas!eet View

  17

 • 8/18/2019 Vanzari de Masini

  18/20

  Universitatea Valahia,Târgovi teș

  Facultatea de tiin e EconomiceȘ ț

  ".15. Se )a e*ecuta comanda care arat& +nterogare g&sire marc& ma#in&.

  ".15.1. Modul Design View

  ".15.. Modul S, View

  ".15.". Modul Datas!eet View

  18

 • 8/18/2019 Vanzari de Masini

  19/20

  Universitatea Valahia,Târgovi teș

  Facultatea de tiin e EconomiceȘ ț

  ".11. Se )a e*ecuta comanda care arat& numele clienţilor care nu sunt din

  (imi#oara.

  ".11.1. Modul Design View

  ".11. . Modul S, View

  ".11.". Modul Datas!eet View

  19

 • 8/18/2019 Vanzari de Masini

  20/20

  Universitatea Valahia,Târgovi teș

  Facultatea de tiin e EconomiceȘ ț

  ".1. Se )a e*ecuta comanda care arat& nume )anz&tor Auto)it.

  ".1.1. Modul Design View

  ".1.. Modul S, View

  ".1.". Modul Datas!eet View

  20