v - miscarea

Upload: rose-butica

Post on 29-May-2018

257 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  1/24

  1

  MI CAREA

  SISTEMUL OSOS

  COMPLEMENT SIMPLU

  1. Dezvoltarea oaselor are loc:a. prin procesul de osteoliz ;b. prin procesul de osteogenez ;c. n trei faze;d. numai n via a intrauterin ;e. sunt corecte numai r spunsurile b i c.

  2. Osteogeneza:a. const n transformarea esutului cartilaginos al

  embrionului n esutul osos al adultului;b. const n osificarea membranelor conjunctive aleembrionului;c. are loc n trei faze;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte r spunsurile a i b.

  3. Oasele sunt organe: a. dure;b. rezistente;c. cu forme variabile;d. cu structuri diferite;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  4. Dezvoltarea oaselor are loc prin urm toareletipuri de osificare:a. de membran ;b. de cartilaj;c. epitelial ;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte r spunsurile a i b.

  5. Scheletul embrionului este constituit din:a. membrane epiteliale;b. cartilaj hialin;c. esut osos compact;d. esut osos spongios;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  6. Cre terea n grosime a oaselor lungi serealizeaz :a. pe seama periostului;b. pe seama pericondrului;

  c. prin osificare encondral ;d. pe seama cartilajului de cre tere;e. pe seama zonei externe, osteogene, a periostului.

  7. Cre terea n lungime a osului se realizeaz :a. la nivelul cartilajului metafizo-epifizar;b. la nivelul cartilajului diafizo-epifizar;c. pe seama periostului;d. prin osificare desmal ;e. nici un r spuns nu este corect.

  8. Despre cartilajele de cre tere se pot afirmaurmtoarele:

  a. sunt situate la limita dintre diafiz i epifiz ;b. sunt prezente la oasele lungi;c. cnd procesul de cre tere nceteaz sunt

  nlocuite cu esut osos;d. persist

  pn

  la vrsta de 25 de ani;

  e. toate r spunsurile sunt corecte.

  9. Sheletul cuprinde:a. organe dure;b. organe rezistente;c. totalitatea oaselor a ezate n pozi ie anatomic ;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r spunsurile a i b.

  10. Dup form , ntlnim urmtoarele categorii deoase:

  a. late;b. scurte;c. lungi;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r spunsurile a i b.

  11. Oasele lungi ale scheletului sunt reprezentatede urm toarele oase, cu o EXCEP IE:

  a. radius;b. tibie;c. stern;d. fibul ;e. humerus.

  12. Oasele late ale scheletului sunt reprezentatede:

  a. oasele bol ii craniene;b. coxal;c. scapul ;d. parietal;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  13. Din categoria oaselor scurte fac parte:a. carpienele;b. tarsienele;c. coxalul;d. toate r spunsurile sunt corecte;

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  2/24

  2

  e. sunt corecte numai r spunsurile a i b.

  14. Oasele lungi:a. sunt oase la care predomin lungimea;b. prezint diafize sau extremit i;c. prezint epifiz sau corp;d. sunt prezente la nivelul minii;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  15. Scheletul capului este alc tuit din:a. neurocraniu;b. viscerocraniu ce ad poste te encefalul;c. oase pereche i nepereche;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r spunsurile a i c.

  16. Neurocraniul ad poste te:a. bulbul;b. puntea;c. mezencefalul;d. emisferele cerebrale;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  17. Viscerocraniul con ine segmentele perifericeale analizatorilor:A

  a. olfactiv;b. kinestezic;c. auditiv;d. vestibular;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  18. Viscerocraniul con ine primele segmente aleaparatelor:

  a. vascular;b. digestiv;c. cardiac;d. excretor;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  19. Neurocraniul este format din oase:a. 4;b. 8;c. 6;d. 7-8;

  e. 5.

  20. Neurocraniul este format din .oasenepereche i din ..oase perechi:

  a. ase; patru;b. patru; dou ;c. dou ; patru;d. dou ; ase;e. ase; dou .

  21. Oasele nepereche ale neurocraniului sunt urm toarele, cu EXCEP IA:

  a. etmoid;b. sfenoid;c. temporal;d. frontal;

  e. occipital.

  21. Oasele pereche ale neurocraniului sunt:a. malarul;b. frontalul;c. parietalul;d. palatinul;e. etmoidul.

  22. Oasele perechi ale viscerocraniului sunt urmtoarele, cu o EXCEP IE:a. nazal;b. lacrimal;c. maxil ;d. mandibul ;e. zigomatic;

  23.Dintre oasele viscerocraniului fac parte:a. maxila;b. etmoidul;c. sfenoidul;d. temporalul;e. frontalul.

  24. La formarea scheletului trunchiului particip :a. sternul, situat posterior;b. coastele, pe p r ile laterale;c. coloana vertebral lombar ;d. bazinul, n partea superioar ;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  25. Scheletul trunchiului este format din:a. 12 perechi de coaste;b. coloana vertebral toracal ;c. stern;d. bazin;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  26. Bazinul este constituit din:a. stern;b. dou oase sacrate;c. coccige;d. dou oase coxale;e. sunt corecte numai r spunsurile b i c.

  27. Coloana vertebral :a. este constituit din piese osoase numite vertebre;b. reprezint scheletul axial al corpului;c. prezint mai multe regiuni;d. prezint curburi n plan sagital i frontal;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  28. La nivelul scheletului coloana vertebral estesituat :

  a. lateral;b. medial;

  c. posterior;d. anterior;e. sunt corecte numai r spunsurile b i c;

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  3/24

  3

  29. Coloana vertebral ndepline te urm toareleroluri:

  a. protec ie a m duvei spin rii;b. ax de sus inere a corpului;c. executarea diferitelor mi c ri ale capului;d. executarea diferitelor mi c ri ale trunchiului;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  30. Vertebra tip este format din:a. corp vertebral, n partea dorsal ;b. arc vertebral, n partea ventral ;c. apofize;d. canal vertebral;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  31. Coloana vertebral are un num r de.vertebre:

  a. 30 31;b. 32 34;c. 33 34;d. 32 35;e. 30 32.

  32. Vertebrele corespunz toare fiec rei regiuni sunt:

  a. 7 8 cervicale;b. 10 12 toracale;c. 4 5 lombare;d. 4 sacrate;e. 4 5 coccigiene.

  33. Vertebra tip prezint n partea anterioar :a. arcul vertebral;b. pediculul vertebral;c. corpul vertebral;d. gaura de conjugare;e. nici un r spuns nu este corect.

  34. Vertebra tip prezint n partea posterioar :a. orificiul vertebral;b. corpul vertebral;c. doi pediculi vertebrali;d. orificiile prin care ies nervii spinali;e. arcul vertebral.

  35. Coloana vertebral cuprinde un num r de.vertebre cervicale:a. 8;b. 12;c. 4-5;d. 5;e. nici un r spuns nu este corect.

  36. Coloana vertebral cuprinde un num r de.vertebre toracale:a. 8;

  b. 12;c. 4-5;d. 5;e. nici un r spuns nu este corect.

  37. Coloana vertebral cuprinde un num r de.vertebre lombare:a. 8;b. 12;c. 4-5;d. 5;e. nici un r spuns nu este corect.

  38. Osul sacru provine prin sudarea celor ..vertebre sacrate:

  a. 7;b. 4 5;c. 5;d. 12;e. 3 4.

  39. Osul sacrum este un os:a. pereche;b. situat pe linia median ;c. de form trapezoidal ;d. orietat cu baza n jos;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  40. Coccigele rezult din fuzionarea celor ..vertebre coccigiene:

  a. 7;b. 4;c. 5;d. 4 5;e. 12.

  41. Coccigele:a. se afl

  pe p

  r ile laterale ale bazinului;

  b. este situat n continuarea sacrumului;c. se articuleaz inferior cu osul sacru;d. se articuleaz superior cu coloana vertebral

  lombar ;e. se articuleaz pe p r ile laterale cu coxalul.

  42. Curburile sagitale ale coloanei vertebralesunt:

  a. cervical , cu concavitatea anterior;b. toracal , cu convexitatea posterior;c. lombar , cu concavitatea anterior;

  d. sacral ; cu concavitatea posterior;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  43. Scheletul toracelui este format din:a. stern;b. 12 vertebre toracale;c. 12 perechi de coaste;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. nici un r spuns nu este corect.

  44. Sternul:a. este un os scurt;

  b. este situat pe p r ile laterale ale toracelui;c. este situat n partea anterioar a toracelui;d. este un os pereche;e. nici un r spuns nu este corect .

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  4/24

  4

  45. Sternul se articuleaz :a. pe p r ile laterale, cu cele 12 perechi de coaste;b. cu extremitatea lateral a claviculei;c. cu extremitatea medial a claviculei;d. cu humerusul;e. sunt corecte numai r spunsurile a i c.

  46. Din cele 12 perechi de coaste se unesc direct cu sternul:

  a. primele 10 perechi;b. ultimele 7 perechi;c. primele 7 perechi;d. ultimele 10 perechi;e. coastele flotante.

  47. Coastele prezint urmtoarele caractere, cu oEXCEP IE:

  a. sunt de trei tipuri;b. sunt situate pe p r ile laterale ale toracelui;c. se ntind de la coloana vertebral lombar lastern;d. sunt n num r de 12 perechi;e. numai unele se artcileaz cu sternul.

  48. Coastele adev rate prezint urm toarelecaractere:

  a. se articuleaz cu sternul;b. se articuleaz cu sternul prin cartilajul coastei VII;c. sunt reprezentate de primele 7 perechi;d. sunt reprezentate de coastele VIII, IX, X;e. sunt corecte numai r spunsurile a i c.

  49. Sunt considerate coaste adev rate

  urm toarele perechi, cu EXCEP IA:a. coastele II, III, IV;b. coastele VIII, IX, X;c. coastele III, IV, V;d. coastele I, II, III;e. coastele V, VI, VII.

  50. Coastele false prezint urm toarele caractere:a. se articuleaz cu sternul prin intermediul coastei

  VIII;b. nu ajung la stern;

  c. sunt coaste libere;d. sunt reprezentate de ultimele trei perechi decoaste;

  e. nici un r spuns nu este corect.

  51. Sunt considerate coaste false urm toarele perechi:

  a. coastele VII;b. coastele IX;c. coastele XI;d. coastele XII;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  52. Coastele flotante:a. se articuleaz cu sternul prin cartilajul coastei VII;b. nu se articuleaz cu sternul;

  c. sunt reprezentate de primele dou perechi decoaste;d. sunt considerate coaste adev rate;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  53. Din categoria coastelor flotante fac parte perechile de coaste:

  a. VIII;b. IX;

  c. X;d. XII;e. VII.

  54. Se descriu urm toarele tipuri de coaste:a. lipite;b. independente;c. adev rate;d. articulate ntre ele;e. nici un r spuns nu este corect.

  55. Scheletul membrelor superioare cuprindeurm toarele segmente, cu o EXCEP IE:

  a. scheletul centurii scapulare;b. scheletul antebra ului;c. scheletul bra ului;d. scheletul falangelor;e. scheletul minii.

  56. Centura scapular este format din:a. humerus;b. clavicul ;c. omoplat;d. stern;e. sunt corecte r spunsurile b i c.

  57. Centura scapular leag :a. membrul inferior de trunchi;b. clavicula de omoplat;c. membrul superior de torace;d. scapula de omoplat;e. nici un r spuns nu este corect.

  58. Clavicula:

  a. este un os scurt;b. este un os lat;c. este situat n partea anterioar a toracelui;d. este situat n partea posterioar a toracelui;e. sunt corecte numai r spunsurile a i c.

  59. Clavicula se articuleaz lateral cu:a. sternul;b. humerusul;c. scapula;d. prima coast ;e. nici un r spuns nu este corect.

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  5/24

  5

  60. Clavicula se articuleaz medial cu:a. omoplatul;b. manubriul sternal;c. apendicele xifoid;d. corpul sternului;e. scapula.

  61. Omoplatul este un os:a. de form alungit ;b. scurt;c. situat n partea anterioar a toracelui;d. situat n partea posterioar a toracelui;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  62. Omoplatul se articuleaz lateral cu:a. clavicula;b. sternul;c. humerusul;d. scapula de parte opus ;e. nici un r spuns nu este corect.

  63. Scheletul bra ului este alc tuit din:a. scapul ;b. radius;c. uln ;d. humerus;e. cubitus.

  64. Scheletul antebra ului este costituit din:a. dou oase late;b. radius;c. humerus;d. fibul

  ;

  e. sunt corecte numai r spunsurile a i b.

  65. Scheletul antebra ului este format din:a. oase lungi;b. uln , situat lateral;c. radius, situat medial;d. dou oase fixe;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  66. La nivelul scheletului antebra ului, ulna:a. este situat medial;

  b. este situat lateral;c. este un os scurt;d. este un os fix;e. sunt corecte numai r spunsurile a i d.

  67. La nivelul scheletului antebra ului, radiusul:a. reprezint osul mai fix;b. este situat lateral;c. este situat medial;d. se articuleaz numai cu humerusul;e. sunt corecte numai r spunsurile a i b.

  68. Cele dou oase ale antebra ului:a. se articuleaz ntre ele proximal;b. se articuleaz ntre ele distal;c. se articuleaz cu humerusul;

  d. toate r spunsurile sunt corecte;e. nici un r spuns nu este corect.

  69. Radiusul se articuleaz proximal cu:a. oasele carpiene;b. humerusul;c. metacarpienele;d. scapula;e. nici un r spuns nu este corect.

  70. Radiusul se articuleaz distal cu:a. humerusul;b. oasele metacarpiene;c. oasele carpiene;d. numai cu ulna;e. nici un r spuns nu este corect.

  71. Scheletul minii este format din . oasecarpiene:a. 5;b. 8;c. 7;d. 14;e. 2.

  72. Scheletul minii este format din . oasemetacarpiene:a. 7;b. 14;c. 8;d. 5;e. 12.

  73. Scheletul minii este format din . falange:a. 2;b. 15;c. 14;d. 12;e. 7.

  74. Scheletul minii este format din:a. falange;b. tarsiene;c. metacarpiene;

  d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r spunsurile a i c.

  75. Oasele carpiene:a. sunt dispuse pe dou rnduri;b. rndul proximal se articuleaz cu radiusul i ulna;c. rndul distal se articuleaz cu metacarpienele;d. se articuleaz i ntre ele;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  76. Oasele metacarpiene se articuleaz cu:a. carpienele;

  b. radiusul;c. ulna;d. falangele;e. sunt corecte numai r spunsurile a i d.

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  6/24

  6

  77. Falangele se articuleaz cu:a. primul rnd de oase carpiene;b. rndul doi de oase carpiene;c. metacarpienele;d. radiusul;e. ulna.

  78. Scheletul membrului inferior este format din:a. centura scapular ;b. simfiza pubian ;c. centura pelvian ;d. centura sacrat ;e. nici un r spuns nu este corect.

  79. Centura pelvian leag :a. cele dou oase coxale ntre ele;b. coxalul de osul sacru;c. membrul inferior de trunchi;d. ilionul de pubis;e. nici un r spuns nu este corect.

  80. Centura pelvin este format din:a. femur;b. cele dou oase sacrate;c. ilion i ischion;d. coxale;e. sunt corecte numai r spunsurile b i d.

  81. Oasele coxale se articuleaz anterior:a. cu sacrul;b. cu pubisul;c. ntre ele;d. cu femurul;e. cu ilionul.

  82. Oasele coxale se articuleaz posterior:a. ntre ele;b. cu ischionul;c. cu sacrumul;d. formnd simfiza pubian ;e. sunt corecte numai r spunsurile a i d.

  83. La formarea bazinului particip :a. coloana vertebral lombar ;

  b. oasele coxale;c. oasele sacrate;d. rotula;e. sunt corecte numai r spunsurile b i c.

  84. Scheletul coapsei este format din:a. tibie;b. coxal;c. rotul ;d. femur;e. humerus.

  85. Cel mai lung os din corp este reprezentat de:a. humerus;b. tibie;c. femur;

  d. radius;e. uln .

  86. Epifiza proximal a femurului se articuleaz cu:a. sacrul;b. tibia;c. coxalul;d. rotula;

  e. ilionul.

  87. Epifiza distal a femurului se articuleaz anterior cu:a. tibia;b. coxalul;c. fibula;d. rotula;e. calcaneul.

  88. Epifiza distal a femurului se articuleaz inferior cu:a. rotula;b. coxalul;c. fibula;d. tibia;e. astragalul.

  89. Scheletul gambei este alc tuit din:a. dou oase;b. tibie;c. fibul , mai voluminoas ;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r

  spunsurile a

  i b.

  90. La nivelul scheletului gambei, tibia:a. este a ezat medial;b. este a ezat lateral;c. este osul mai voluminos;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r spunsurile a i c.

  91. La nivelul scheletului gambei, fibula:a. este situat lateral;b. este situat medial;

  c. este osul mai pu in voluminos;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r spunsurile a i c.

  92. Despre cele dou oase ale gambei putemafirma urmtoarele:a. se articuleaz ntre ele proximal;b. se articuleaz ntre ele distal;c. numai tibia se articuleaz cu femurul;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte r spunsurile a i b.

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  7/24

  7

  93. Epifiza proximal a tibiei se articuleaz cu:a. talusul;b. femurul;c. oasele tarsiene;d. fibula;e. sunt corecte numai r spunsurile b i d.

  94. Epifiza distal a tibiei se articuleaz cu:a. metatarsienele;

  b. femurul;c. oasele tarsiene;d. rotula;e. nici un r spuns nu este corect.

  95. Epifiza distal a fibulei se articuleaz cu:a. rotula;b. calcaneul;c. tibia;d. femurul;e. sunt corecte numai r spunsurile c i d.

  96. Rotula:a. este un os tarsian;b. se articuleaz cu femurul;c. este un os metatarsian;d. se articuleaz cu fibula;e. sunt corecte numai r spunsurile b i d.

  97. Scheletul piciorului este format din:a. 8 oase tarsiene;b. 7 oase metatarsiene;c. 15 falange;d. toate r

  spunsurile sunt corecte;

  e. nici un r spuns nu este corect.

  98. Scheletul piciorului cuprinde cte trei falange pentru fiecare deget, cu o EXCEP IE:a. policelui;b. degetului I;c. degetului V;d. degetului mic;e. sunt corecte numai r spunsurile b i c.

  99. Oasele tarsiene:

  a. se articuleaz ntre ele;b. se articuleaz cu metatarsienele;c. se articuleaz cu tibia i fibula;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. nici un r spuns nu este corect.

  100. Etmoidul prezint :a. o stnc ;b. o lam ciuruit ;c. o gaur la nivelul c reia m duva se continu cu

  bulbul;d. un corp;

  e. nici un r spuns nu este corect.

  101. Temporalul prezint :a. o stnc ;b. o cavitate pentru urechea medie;c. o cavitate pentru urechea extern ;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte r spunsurile a i b.

  102. aua turceasc apar ine:a. temporalului;

  b. etmoidului;c. occipitalului;d. sfenoidului;e. palatinului.

  103. Lama ciuruit apar ine:a. sfenoidului;b. etmoidului;c. occipitalului;d. temporalului;e. nici un r spuns nu este corect.

  104. Stnca ce ad poste te urechea medie i intern apar ine:a. parietalului;b. sfenoidului;c. maxilarului;d. etmoidului;e. nici un r spuns nu este corect.

  105. Articula iile sunt forma iuni de leg tur ntre:a. dou oase;b. mai multe oase;c. oase

  i mu

  chi;

  d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte r spunsurile a i b.

  106. Articula iile:a. sunt de trei tipuri;b. sunt organe de leg tur ntre mu chi;c. reprezint inser ia unui mu chi pe os;d. sunt sediul mi c rilor;e. sunt corecte numai r spunsurile a i d.

  107. Dup gradul de mobilitate articula iile pot fi:

  a. fixe;b. mobile;c. semimobile;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. nici un r spuns nu este corect.

  108. Articula iile semimobile posed :a. un grad mare de mobilitate;b. cavitate articular ;c. o mobilitate redus ;d. discuri sau meniscuri;e. sunt corecte numai r spunsurile a i b.

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  8/24

  8

  109. O articula ie mobil prezint :a. cartilaje articulare;b. membran sinovial ;c. cavitate articular ;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. nici un r spuns nu este corect.

  110. Oasele cutiei craniene prezint articula ii:a. semimobile;

  b. fixe;c. mobile;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. nici un r spuns nu este corect.

  111. La nivelul unei articula ii mobile, pot existami c ri de:a. flexie;b. extensie;c. abduc ie;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r spunsurile a i b.

  112. Elementele structurale ale unei articula ii mobile sunt urm toarele:a. capsula articular ;b. suprafe ele articulare;c. cavitatea articular ;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. nici un r spuns nu este corect.

  113. La nivelul unei articula ii fixe pot exista:a. discuri;b. meniscuri;c. membran sinovial ;d. lichid sinovial:e. nici un r spuns nu este corect.

  114. ntr-o articula ie se pot realiza urm toareletipuri de mi c ri, cu o EXCEP IE:a. flexie;b. extensie;c. rota ie;d. circumspec ie;e. abduc ie.

  115. Oasele ndeplinesc urm toarele roluri:a. prghii ale aparatului locomotor;b. protec ie a unor organe vitale;c. sediul principal al organelor hematopoietice;d. depozit de s ruri minerale;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  116. Oasele protejeaz unele organe vitale, astfel:a. bazinul osos pentru vezic urinar ;b. cutia toracic pentru pl mni;c. canalul vertebral pentru m duva spin rii;d. cutia cranian pentru encefal;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  117. Rolul hematopoietic al oaselor se manifest :a. doar la copii;b. n m duva ro ie din osul compact;c. n m duva ro ie din osul spongios;d. la vrstnici n m duva cenu ie;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  COMPLEMENT MULTIPLU

  1. Dezvoltarea oaselor are loc:1. prin procesul de osteoliz ;2. prin procesul de osteogenez ;3. numai n via a intrauterin ;4. prin procesul de osificare.

  2. Osteogeneza:1. const n transformarea esutului cartilaginos al

  embrionului n esutul osos al adultului;2. const n transformarea membranelor conjunctive

  ale embrionului n esutul osos al adultului;3. este un proces general al organismului;4. are loc n trei faze.

  3. Dezvoltarea oaselor are loc prin urm toareletipuri de osificare:1. epitelial ;2. de cartilaj;3. elastic ;4. de membran .

  4. Cre terea n grosime a oaselor lungi serealizeaz :1. prin osificare de membran ;2. prin osificare encondral ;3. pe seama periostului;4. pe seama zonei externe, osteogene, a

  periostului.

  5. Cre terea n lungime are loc la urm toareleoase:1. femur;2. uln ;

  3. radius;4. fibul .

  6. Cre terea n lungime a osului se realizeaz :1. la nivelul cartilajului diafizo-epifizar;2. printr-un proces de osteogenez ;3. pe seama cartilajului de cre tere;4. pe seama periostului.

  7. Cartilajele de cre tere:1. sunt situate la limita dintre diafiz i epifiz ;2. persist pn la vrsta de 25 de ani;3. sunt specifice oasele lungi;4. se ntlnesc la toate tipurile de oase.

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  9/24

  9

  8. Scheletul este format din:1. organe dure;2. organe rezistente;3. totalitatea oaselor a ezate n pozi ie anatomic ;4. sistemul locomotor.

  9. Dup form , ntlnim urm toarele categorii deoase:1. late;

  2. scurte;3. lungi;4. regulate.

  10. Oasele lungi ale scheletului sunt reprezentatede urm toarele oase:1. radius;2. tibie;3. fibul ;4. humerus.

  11. Oasele late ale scheletului sunt reprezentatede:1. frontal;2. coxal;3. stern;4. mandibul .

  12. Din categoria oaselor scurte fac parte:1. carpienele;2. radiusul;3. tarsienele;4. ulna.

  13. Oasele lungi:1. sunt oase la care predomin lungimea;2. prezint o diafiz ;3. prezint dou epifize;4. sunt prezente la nivelul minii.

  14. Scheletul capului este alc tuit din:1. oase pereche;2. oase nepereche;3. neurocraniu;4. viscerocraniu ce ad poste te encefalul.

  15. Neurocraniul ad poste te:1. encefalul;2. cerebelul;3. mezencefalul;4. m duva spin rii.

  16. Viscerocraniul con ine segmentul:1. periferic al unor organe de sim ;2. periferic al analizatorului olfactiv;3. ini ial al aparatului digestiv;4. distal al aparatului respirator.

  17. Neurocraniul este format din .oasenepereche i din ..oase perechi:a. ase;b. patru;c. opt;d. dou .

  18. Oasele nepereche ale neurocraniului sunt:1. maxil ;2. sfenoid;3. temporal;4. frontal.

  19. Oasele pereche ale neurocraniului sunt:1. malarul;2. parietalul;3. frontalul;4. temporalul.

  20. Viscerocraniul cuprinde:1. oase nepereche;2. oasele fe ei;3. oase pereche;4. ase oase.

  21. Oasele perechi ale viscerocraniului sunt urmtoarele:1. nazalul;2. zigomaticul;3. lacrimalul;4. mandibula.

  22. Oasele nepereche ale viscerocraniului sunt:1. temporalul;2. maxila;3. frontalul;4. mandibula.

  23. Scheletul trunchiului este format din:1. stern, situat anterior;2. coaste, pe p r ile laterale;3. coloana vertebral toracal ;4. centura scapular .

  24. Bazinul este constituit din:1. stern;2. sacrum;3. coccige;4. coxale.

  25. Coloana vertebral :1. este constituit din piese osoase numite vertebre;2. reprezint scheletul lateral al corpului;3. ndepline te un dublu rol;4. este situat pe linia median .

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  10/24

  10

  26. Coloana vertebral este situat n partea i ..a corpului:1. median ;2. lateral ;3. anterioar ;4. posterioar .

  27. Vertebra tip este format din:1. corp vertebral, n partea anterioar ;2. arc vertebral, n partea posterioar ;3. apofize;4. canal vertebral.

  28. Coloana vertebral are un num r de.vertebre:

  1. 32;2. 34;3. 30;4. 33.

  29. Reparti ia vertebrelor pe regiuni esteurm toarea:

  1. 7 8 cervicale;2. 12 toracale;3. 4 5 lombare;4. 4 5 coccigiene.

  30. Prin suprapunerea vertebrelor se formeaz :1. canalul vertebral;2. orificiile de conjugare prin care intr nervii spinali;3. pediculii vertebrali;4. un canal ce ad poste te m duva spin rii.

  31. Osul sacrum:1. este un os pereche;2. provine prin sudarea celor cinci vertebre sacrale;3. are form trapezoidal ;4. este situat pe linia median .

  32. Osul sacrum este orientat cu:1. baza n jos;2. baza n sus;3. vrful n sus;4. vrful n jos.

  33. Osul sacrum se articuleaz :1. lateral, cu osul coxal;2. inferior, cu coccigele;3. superior, cu coloana lombar ;4. inferior, cu femurul.

  34. Coccigele rezult din fuzionarea celor ..vertebre coccigiene:

  1. 4;2. 4 5;3. 5;

  4. 7.

  35. Coccigele:1. este situat n continuarea osului sacrum;2. se articuleaz inferior cu osul sacrum;3. se articuleaz superior cu ultima vertebr

  lombar ;4. reprezint ultimul segment al coloanei vertebrale.

  36. n plan sagital, coloana vertebral prezint urm toarele curburi:

  1. cervical cu convexitatea anterior;2. toracal cu convexitatea posterior;3. lombar cu concavitatea posterior;4. sacral cu concavitatea anterior.

  37. Curburile coloanei vertebrale din plan frontal:1. pot fi cu convexitatea la stnga;2. sunt patologice;3. pot fi cu convexitatea la dreapta;4. se numesc lordoze.

  38. Scheletul toracelui este format din:1. stern, anterior;2. 7 perechi de coaste,pe p r ile laterale;3. vertebrele toracale, posterior;4. bazin, inferior.

  39. Sternul:1. este un os nepereche;2. este situat pe p r ile laterale ale toracelui;3. este situat pe linia median ;4. este un os pereche;

  40. Sternul se articuleaz :

  1. primele 7 perechi de coaste;2. humerusul;3. clavicula;4. omoplatul.

  41. Din cele 12 perechi de coaste se unesc direct cu sternul:1. perechea a doua;2. perechea a patra;3. perechea a asea;4. perechea a opta.

  42. Coastele prezint urmtoarele caractere:1. sunt situate pe p r ile laterale ale toracelui;2. se ntind de la coloana vertebral toracal la

  stern;3. sunt n num r de 12 perechi;4. au forma literei ,,S culcat .

  43. Coastele adev rate prezint urm toarelecaractere:1. se articulez cu sternul;2. se articuleaz cu sternul prin cartilajul coastei VII;3. sunt reprezentate de primele 7 perechi;4. sunt reprezentate de coastele XI i XII.

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  11/24

  11

  44. Coastele false prezint urm toarele caractere:1. se articuleaz indirect cu sternul;2. sunt coaste libere;3. se articuleaz cu sternul prin intermediul

  cartilajului coastei VII;4. delimiteaz orificiul superior al toracelui.

  45. Sunt considerate coaste false urm toarele perechi:1. coastele X;2. coastele IX;3. coastele VIII;4. coastele XII.

  46. Sunt coaste flotante perechile de coaste:1. VIII;2. XI;3. X;4. XII.

  47. Se descriu urm toarele tipuri de coaste:1. flotante;2. adev rate;3. false;4. independente.

  48. Scheletul membrelor superioare cuprinde:1. scheletul centurii scapulare;2. scheletul antebra ului;3. scheletul bra ului;4. scheletul minii.

  49. La formarea centurii scapulare particip:

  1. sternul;2. omoplatul;3. humerusul;4. clavicula.

  50. Clavicula:1. face parte din centura scapular ;2. este un os lung;3. are forma literei Vculcat ;4. este situat n partea anterioar a toracelui.

  51. Clavicula se articuleaz :1. omoplatul;2. humerusul;3. sternul;4. prima coast .

  52. Omoplatul se articuleaz cu:1. clavicula;2. sternul;3. humerusul;4. cu scapula de parte opus .

  53. Scheletul bra ului este alc tuit dinurmtoarele oase, cu EXCEP IA:1. femur;2. radius;

  3. uln ;4. humerus;

  54. La formarea scheletului antebra ului particip :1. radiusul;2. humerusul;3. fibula;4. ulna.

  55. Scheletul antebra ului este format din:1. dou oase lungi;2. uln , situat medial;3. radius, situat lateral;4. dou oase fixe.

  56. Cele dou oase ale antebra ului, searticuleaz :1. ntre ele prin epifizele proximale;2. proximal cu humerusul.3. ntre ele prin epifizele distale;4. distal, cu humerusul.

  57. Ulna se articuleaz :1. superior cu humerusul;2. lateral cu radiusul;3. inferior cu oasele carpiene;4. inferior cu metacarpienele.

  58. Radiusul se articuleaz proximal cu:1. oasele carpiene;2. humerusul;3. metacarpienele;4. ulna.

  59. Radiusul se articuleaz distal cu:1. oasele carpiene;2. humerusul;3. metacarpienele;4. ulna.

  60. Scheletul minii este format din:1. falange;2. carpiene;3. metacarpiene;

  4. tarsiene.

  61. Scheletului minii cuprinde .. falange:1. trei la nivelul degetului mic;2. trei la nivelul mediusului;3. dou la nivelul policelui;4. dou la nivelul halucelui.

  62. Oasele carpiene:1. sunt dispuse pe dou rnduri;2. se articuleaz cu radiusul i ulna;3. se articuleaz cu metacarpienele;4. se articuleaz i ntre ele.

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  12/24

  12

  63. Oasele metacarpiene se articuleaz cu:1. carpienele;2. radiusul;3. ulna;4. falangele.

  64. Scheletul membrului inferior cuprinde:1. simfiza pubian ;2. centura pelvian ;3. centura sacrat ;4. scheletul membrului inferior liber.

  65. Centura pelvian :1. leag membrul inferior liber de trunchi;2. este format din cele dou oase sacrate;3. este format din cele dou oase coxale;4. leag oasele gambei de femur.

  66. Oasele coxale se articuleaz :1. posterior cu sacrumul;2. anterior ntre ele;3. lateral cu femurul;4. lateral cu ilionul.

  67. Articula ia dintre oasele coxale:B1. formeaz centura pelvin ;2. este o articula ie fix ;3. este o articula ie semimobil ;4. nu permite mi c ri.

  68. La formarea bazinului particip :1. coloana vertebral lombar ;2. oasele coxale;3. femurul;4. osul sacrum.

  69. Scheletul coapsei cupride:1. cel mai lung os din corp;2. fibula;3. rotula;4. femurul.

  70. Femurul se articuleaz :1. prin epifiza proximal cu coxalul;

  2. prin epifiza proximal cu rotula;3. prin epifiza distal cu tibia;4. prin epifiza distal cu fibula.

  71. Epifiza distal a femurului se articuleaz :1. superior cu rotula;2. anterior cu rotula;3. inferior cu talusul;4. inferior cu tibia.

  72. Scheletul gambei este alc tuit din:1. dou oase lungi;2. tibie;3. fibul ;4. dou oase late unite printr-o membran

  interosoas

  73. La nivelul scheletului gambei, tibia:1. este a ezat medial;2. este a ezat lateral;3. este osul mai voluminos;4. reprezint osul mai pu in voluminos.

  74. La nivelul scheletului gambei, fibula:1. este situat lateral;2. este situat medial;3. este osul mai pu in voluminos;4. reprezint osul mai voluminos.

  75. Despre cele dou oase ale gambei se pot afirma urmtoarele:1. se articuleaz ntre ele proximal;2. se articuleaz ntre ele distal;3. numai tibia se articuleaz cu femurul;4. ambele se articuleaz inferior cu metatarsienele.

  76. Tibia se articuleaz :1. prin partea lateral cu fibula;2. prin epifiza proximal cu femurul;3. prin epifiza distal cu tarsienele;4. prin partea anterioar cu rotula.

  77. Fibula se articuleaz :1. prin epifiza proximal cu tibia;2. superior cu femurul;3. superior i cu rotula;4. prin epifiza distal cu tibia.

  78. Scheletul piciorului este format din oase: 1. tarsiene;2. metatarsiene;3. falange;4. pereche.

  79. Oasele tarsiene:1. se articuleaz cu metatarsienele;2. se articuleaz ntre ele;3. se articuleaz cu tibia;4. se articuleaz fibula.

  80. Oasele metatarsiene se articuleaz cu:

  1. tarsienele;2. tibia;3. falangele;4. fibula.

  81. Etmoidul prezint :1. o stnc ;2. o lam ciuruit ;3. o gaur la nivelul c reia m duva se continu cu

  bulbul;4. o lam ciuruit str b tut de nervul olfactiv.

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  13/24

  13

  82. Temporalul prezint :1. stnc ;2. canalul auditiv extern;3. o cavitate pentru urechea medie;4. o cavitate pentru urechea intern .

  83. Sfenoidul:1. este situat la nivelul bazei craniului;2. ad poste te glanda hipofiz ;3. con ine aua turceasc ;4. prezint o stnc ;

  84. Dup gradul de mobilitate, articula iile pot fi:1. fixe;2. mobile;3. semimobile;4. imobile.

  85. Articula iile:1. sunt forma iuni de leg tur ntre mu chi;1. sunt forma iuni de leg tur ntre oase;2. sunt de patru tipuri;3. sunt sediul mi c rilor.

  86. La nivelul unei articula ii mobile se pot interpune:1. discuri;2. cartilaj fibros;3. meniscuri;4. esut epitelial.

  87. Elementele structurale ale unei articula ii mobile sunt urm

  toarele:

  1. capsula articular ;2. membrana sinovial ;3. cavitatea articular ;4. ligamente articulare.

  88. ntr-o articula ie se pot realiza urm toareletipuri de mi c ri:1. flexie;2. extensie;3. rota ie;4. abduc ie;

  89. Oasele ndeplinesc urm toarele roluri:1. protec ie a unor organe vitale;2. prghii ale aparatului locomotor;3. sediul principal al organelor hematopoietice;4. producerea elementelor figurate ale sngelui.

  90. Tesutul osos reprezint un depozit de:1. calciu;2. s ruri minerale;3. fosfor;4. vitamina A.

  91. Oasele protejeaz unele organe vitale, astfel:1. cutia toracic pentru inim ;2. cutia cranian pentru m duva spin rii;

  3. canalul rahidian pentru encefal;4. bazinul pentru vezic urinar .

  92. Sistemul osos ndepline te urm toarelefunc ii:1. metabolic ;2. mecanic ;3. hematopoietic ;4. hemostatic .

  SISTEMUL MUSCULAR

  COMPLEMENT SIMPLU

  1. Mu chii din organism se clasific astfel:a. somatici;

  b. scheletici;c. netezi;d. viscerali;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  2. Mu chii scheletici reprezint aproximativ ...din masa organismului:a. 30%;b. 30-40%;c. 40%;d. 80%;e. 20%.

  3. Mu chii scheletici se pot clasifica dup urmtoarele criterii:a. form ;b. dimensiunea care predomin ;c. func ia pe care o ndeplinesc;d. segmentele corpului;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  4. Mu chii scheletici:a. reprezint componentele pasive ale aparatuluilocomotor;b. sunt mu chi cu contrac ie involuntar ;c. contribuie la men inerea pozi iei corpului;d. formeaz pere ii viscerelor;e. sunt corecte r spunsurile a i b.

  5. Dup dimensiunea care predomin , mu chii viscerali pot fi:a. la i;b. lungi;c. scur i;d. toate r spunsurile sunt corecte;

  e. nici un r spuns nu este corect.

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  14/24

  14

  6. Urmtorii mu chi au form circular :a. orbicular al urechilor;b. orbicularul buzelor;c. orbicularul nasului;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r spunsurile a i b.

  7. Mu chii scheletici:a. sunt organele pasive ale mi c rii;b. au n structura lor esut muscular neted;c. au o vasculariza ie bogat ;d. au o inerva ie dubl : somatic i motorie;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  8. Mu chii scheletici prezint :a. o por iune central , mai pu in voluminoas ;b. corpul mu chiului;c. o singur extremitate;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r spunsurile a i b.

  9. Extremit ile mu chiului scheletic:a. se numesc tendoane;b. se inser pe oase;c. au n structura lor esut muscular;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte r spunsurile a i b.

  10. Corpul mu chiului striat este constituit din:a. esut conjunctiv;b. vase sanguine;c. nervi senzitivi;d. nervi motori;e. toate r spunsurile sunt corecte;

  11. Mu chiul scheletic prezint :a. o membran conjunctiv la exterior;b. fascia mu chiului la interior;c. fibre musculare netede grupate n fascicule;d. o colora ie alb-sidefie;e. toate r spunsurile sunt corecte;

  12. Fibra muscular striat este nconjurat de:a. epimisium;

  b. endomisium;c. perimisium;d. o teac groas de esut conjunctiv;e. sunt corecte numai r spunsurile b i d.

  13. Fasciculele de fibre, din structura mu chiului striat, sunt nconjurate de:a. epimisium;b. endomisium;c. perimisium;d. fascie;e. nici un r spuns nu este corect.

  14. Mu chiului striat prezint o inerva ie:a. dubl ;b. somatic ;c. vegetativ ;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte r spunsurile a i b;

  15. Inerva ia somatic senzitiv a mu chiului striat este asigurat de:a. neuronii din coarnele anterioare ale m duvei;b. neuronii din coarnele posterioare ale m duvei;c. neuronii somatomotori din ganglionul spinal;d. neuronii somatosenzitivi din ganglionul spinal;e. axonii neuronilor alfa i gama.

  16. Inerva ia somatic motorie a mu chiului striat este asigurat de:a. neuronii somatosenzitivi alfa i gama;b. neuronii somatomotori din coarnele posterioareale m duvei;c. neuronii somatomotori din coarnele anterioare alem duvei;d. axonii neuronilor din ganglionul spinal;e. sunt corecte numai r spunsurile a i c.

  17. Inerva ia vegetativ a mu chilor stria i:a. este prezent la nivelul vaselor sanguine din

  mu chi;b. asigur debitul de snge n raport cu efortul

  muscular;c. este asigurat de motoneuronii din coarnele

  anterioare ale m duvei;d. toate r

  spunsurile sunt corecte.

  e. sunt corecte numai r spunsurile a i b.

  18. Vasculariza ia mu chilor scheletici:a. asigur aportul de oxigen necesar contrac iei;b. este invers propor ional cu gradul de activitate al

  mu chiului;c. este redus ;d. este asigurat de capilare ce se deschid n

  repaus;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  19. Mu chiul scheletic este constituit din:a. substan e organice;b. substan e anorganice;c. ap ;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r spunsurile a i b.

  20. Substan ele anorganice ale mu chiului sunt:a. s rurile minerale;b. glucoza;c. trigliceridele;d. proteinele;

  e. ATP.

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  15/24

  15

  21. Proteinele musculare sunt localizate:a. numai n sarcoplasm ;b. numai n miofibrile;c. n sarcolem ;d. n mitocondrii;e. nici un r spuns nu este corect.

  22. Proteinele musculare au urm toarelecaracteristici:a. toate sunt proteine contractile;b. unele sunt proteine necontractile;c. cele contractile sunt mioglobina;d. cele necontractile sunt actina i miozina;e. sunt corecte numai r spunsurile b i d.

  23. Proteinele din mu chi sunt urm toarele cuEXCEP IA:a. contractile;b. necontractile;c. mioglobin ;d. structurale;e. glicogen.

  24. Proteinele musculare contractile:a. sunt reprezentate de actin ;b. sunt reprezentate de miozin ;c. sunt localizate n miofibrile;d. formeaz sarcomere;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  25. Proteinele musculare necontractile sunt reprezentate de:a. troponin

  ;

  b. tropomiozin ;c. mioglobin ;d. actin ;e. miozin .

  26. Substan ele energetice ale mu chiului sunt urmtoarele, cu o EXCEP IE:a. glucoza;b. adenozintrifosfatul (ATP);c. mioglobina;d. creatinfosfatul (CP);

  e. glicogenul.

  27. Substan ele anorganice ale mu chiului sunt urmtoarele:a. actina;b. s rurile minerale;c. miozina;d. mioglobina;e. glucoza.

  28. Principalele grupe de mu chi somatici sunt urmtoarele, cu EXCEP IA:a. capului;b. gtului;c. trunchiului;d. globului ocular;

  e. membrelor.

  29. La nivelul capului se afl urmtorii mu chi:a. ai mimicii;b. cutana i;c. masticatori;d. ai globului ocular;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  30. Mu chii mimicii sunt grupa i n jurul orificiilor: a. auditive, intern i extern;b. nazale;c. anale;d. de la baza craniului;e. sunt corecte numai r spunsurile b i d.

  31. Mu chii mimicii sunt inerva i de nervul:a. trigemen;b. facial;c. frenic;d. vag;e. accesor.

  32. Mu chii masticatori sunt inerva i de nervul:a. maxilar (ram din trigemen);b. facial;c. mandibular (ram din trigemen);d. accesor;e. sunt corecte numai r spunsurile a i c.

  33. Mu chii masticatori sunt reprezenta i de:a. orbicularul buzelor;b. temporalul;c. mu chii limbii;d. mu chii cutana i;e. sunt corecte r spunsurile a i b.

  34. Mu chii maseteri:a. se dispun n jurul orificiilor;b. au rol n mastica ie;c. sunt mu chi cutana i;d. sunt inerva i de nervul facial;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  35. Mu chii gtului sunt reprezenta i de:a. pielosul gtului;b. sternocleidomastoidian;c. oblic extern;d. toate r spunsurile sunt corecte.e. sunt corecte r spunsurile a i b.

  36. n regiunea anterolateral a gtului se afl mu chiul:a. trapez;b. occipital;

  c. sternocleidomastoidian;d. deltoid;e. prevertebrali.

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  16/24

  16

  37. Mu chiul sternocleidomastoidian este inervat de nervul:a. facial;b. vag;c. ramurile posterioare ale nervilor spinali;d. accesor;e. plexul brahial.

  38. Mu chii trunchiului se grupeaz n:a. mu chii anterolaterali ai spatelui;b. mu chii posterolaterali ai cefei;c. mu chii abdomenului;d. mu chii anterolaterali ai gtului;e. sunt corecte numai r spunsurile a i c.

  39. La nivelul spatelui i cefei se afl urmtorii mu chi:a. intercostali;b. trapez;c. oblic extern;d. oblic intern;e. nici un r spuns nu este corect.

  40. Mu chiul trapez este inervat de:a. nervul facial;b. plexul brahial;c. nervul accesor;d. nervul frenic;e. ramurile posterioare ale nervilor spinali.

  41. Mu chiul mare dorsal este situat la nivelul:a. abdomenului;b. spatelui;c. peretelui anterolateral al toracelui;d. baza cutiei toracice;e. nici un r spuns nu este corect.

  42.n partea anterioar a toracelui se g sesc mu chii:a. diafragm;b. mare dorsal;c. mare pectoral;d. oblic intern;e. oblic extern.

  43. La nivelul toracelui se afl urmtorii mu chi:a. intercostali;b. mare pectoral;c. oblic extern;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte r spunsurile a i b.

  44. La baza cutiei toracice se afl :a. mu chii intercostali externi;b. mu chii intercostali interni;c. mu chiul oblic extern;d. mu chiul oblic intern;e. diafragma.

  45.Mu chii abdomenului sunt:a. din at anterior;b. oblic extern;c. scurt abdominal;d. vast medial;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  46. La nivelul abdomenului se afl mu chii:a. triunghiular al abdomenului;

  b. drept abdominal;c. adductor mare;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. nici un r spuns nu este corect.

  47. Mu chii membrului superior sunt grupa i n:a. mu chii um rului;b. mu chii bra ului;c. mu chii antebra ului;d. mu chii minii;e. toate r spunsurile sunt corecte;

  48. Mu chiul umrului este:a. coracobrahialul;b. deltoidul;c. brahialul;d. bicepsul;e. nici un r spuns nu este corect.

  49.La nivelul bra ului distingem mu chi:a. anteriori i posteriori;b. mu chi anteriori, triceps brahial;c. mu chi posteriori, biceps brahial;d. mu

  chi inerva

  i de ramurile colaterale ale plexului

  brahial;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  50. Mu chii anteriori ai bra ului sunt:a. deltoid;b. biceps brahial;c. triceps brahial;d. extensori ai bra ului;e. pronatori.

  51. Mu chiul biceps brahial este situat:

  a. pe fa a anterioar a antebra ului;b. pe fa a posterioar a antebra ului;c. pe fa a anterioar a bra ului;d. pe fa a posterioar a bra ului;e. la nivelul minii.

  52. Mu chii posteriori ai bra ului sunt:a. coracobrahial;b. brahial;c. biceps brahial;d. triceps brahial;e. deltoid.

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  17/24

  17

  53. Mu chii antebra ului sunt:a. extensori ai degetelor;b. pronatori;c. supinatori;d. flexori ai degetelor;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  54. Mu chii membrului inferior sunt:a. fesieri, ai coapsei, ai genunchiului, ai gambei i aipiciorului;b. ai coapsei, ai genunchiului, ai gambei, aipiciorului i ai plantei;c. fesieri, ai coapsei, ai gambei i ai plantei;d. fesieri, ai coapsei, ai gambei i ai piciorului;e. nici un r spuns nu este corect.

  55. La nivelul coapsei se afl urm torii mu chii:a. semitendinos;b. semimembranos;c. biceps femural;d. cvadriceps femural;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  56. Pe fa a anterioar a coapsei se afl mu chii:a. semitendinos;b. adductor lung;c. adductor scurt;d. cvadriceps femural;e. biceps femural.

  57. Mu chiul croitor:a. este situat pe fa a anterioar a coapsei;b. este situat sub mu

  chiul cvadriceps;

  c. este situat pe fa a posterioar a coapsei;d. este extensor al coapsei pe bazin;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  58. Mu chiul cvadriceps:a. este situat pe fa a anterioar a coapsei;b. este situat deasupra mu chiului croitor;c. se prinde de os prin trei capete;d. unul din capete este mu chiul pectineu;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  59. n loja posterioar a coapsei se afl mu chii:a. tensor al fasciei lata;b. tibial posterior;c. triceps femural;d. semimembranos;e. drept medial.

  60. La nivelul gambei se afl mu chii:a. flexori ai degetelor;b. extensori ai degetelor;c. pronatori i supinatori;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r spunsurile a i b.

  61. n partea posterioar a gambei se afl mu chii:a. tibial anterior;b. flexori ai degetelor;c. solear;d. biceps femural;e. pectineu.

  62. Dup ac iune, mu chii gambei prezint urmtoarele grupe, cu o EXCEP IE:a. pronatori;b. flexori;c. extensori;d. abductori;e. supinatori.

  63. Mu chii piciorului sunt:a. fesieri;b. plantari;c. circulari;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. nici un r spuns nu este corect.

  64. Mu chii scheletici asigur :a. echilibrul;b. postura;c. mimica;d. mi c rile voluntare;e.toate r spunsurile sunt corecte.

  65. Mu chiul striat somatic:a. realizeaz activitatea motorie voluntar ;b. posed

  automatism propriu;

  c. se comport ca un sinci iu;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r spunsurile b i c.

  66. Mu chii viscerali se ntlnesc n:a. pere ii stomacului;b. pere ii intestinului sub ire;c. pere ii vaselor de snge;d. c ile urinare;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  67. Mu chii viscerali:a. sunt constitui i din esut muscular neted;b. sunt inerva i de simpatic;c. sunt inerva i de parasimpatic;d. posed automatism propriu;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  68. Inerva ia mu chilor viscerali:a. diminu activitatea muscular ;b. intensific activitatea muscular ;c. ini iaz contrac iile musculare;d. este asigurat de sistemul nervos somatic;e. sunt corecte r spunsurile a i b.

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  18/24

  18

  69. Propriet ile mu chilor scheletici sunt urmtoarele, cu o EXCEP IE:a. elasticitatea;b. excitabilitatea;c. extensibilitatea;d. plasticitatea;e. contractilitatea.

  70. Elasticitatea este proprietatea mu chilor:a. de a se deforma i de a reveni activ sub ac iuneaunei for e externe;b. de a se reveni la forma ini ial cnd for a ce adeterminat-o nu mai ac ioneaz ;c. de a se ntinde i de a reveni la forma ini ial dac for a ce a ac ionat persist ;d. datorat propriet ilor membranei celulare;e. nici un r spuns nu este corect.

  71. Plasticitatea este proprietatea caracteristic :a. miocardului;b. mu chilor netezi multiunitari;c. mu chilor netezi viscerali;d. mu chilor somatici;e. mu chilor ciliari.

  72. Plasticitatea reprezint proprietatea mu chilor netezi viscerali de:a. men inere constant a dimensiunilor n timpul

  distensiei;b. men inere constant a tensiunii n timpul

  distensiei;c. r spuns prin contrac ie la ac iunea unui stimul;d. revenire la forma ini

  ial

  dup

  evacuarea

  con inutului;e. nici un r spuns nu este corect.

  73. Sarcolema fibrei musculare:a. este polarizat n repaus;b. este depolarizat de stimuli electrici;c. este depolarizat de stimuli fizici;d. este depolarizat de stimuli chimici;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  74. La nivelul pl cii motorii transmiterea

  impulsului se realizeaz prin:a. mediatori chimici;b. acetilcolin ;c. noradrenalin ;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte r spunsurile a i b.

  75. La nivelul fibrei musculare, poten ialul de plac apare:a. cnd mediatorul chimic se leag de receptorulpresinaptic;b. dup depolarizarea sarcolemei;c. dup depolarizarea membranei presinaptice;d. dup apari ia poten ialului terminal de plac ;e. sunt corecte numai r spunsurile a i c.

  76. La nivelul mu chilor viscerali:a. exita ia se propag n toat masa mu chiului;b. transmiterea impulsul nervos se face prin pun i

  celulare;c. transmiterea impulsului se face prin placa

  motorie;d. excitantul este influxul nervos;e. sunt corecte r spunsurile a i b.

  77. Contractilitatea:a. este o proprietate specific mu chiului visceral;b. reprezint capacitatea mu chiului de a se scurta ialungi;c. reprezint capacitatea mu chiului de a r spundeprin contrac ie la ac iunea unui stimul;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r spunsurile a i c.

  78. Contrac ia mu chiului cuprinde urm toarelefaze:a. cuplarea actinei cu miozina;b. contrac ie;c. relaxare;d. eliberare a calciului;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  79. n timpul contrac iei musculare, eliberareacalciului determin :a. depolarizarea membranei;b. cre terea permeabilit ii membranei;c. cuplarea actinei cu mioglobina;d. formarea actomiozinei;e. toate r

  spunsurile sunt corecte.

  80. n faza de contrac ie a mu chiului au loc urmtoarele fenomene:a. alunecarea filamentelor de miozin printre cele de

  actin ;b. apropierea discurilor ntunecate;c. ndep rtarea membranelor Z;d. eliberarea de energie;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  81. Faza de relaxare a contrac iei const n:

  a. reintroducerea calciului n miofibrile:b. depolarizarea membranei;c. reinstalarea st rii de repaus;d. scurtarea sarcomerelor;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  82. Secusa muscular :a. este o contrac ie simpl ;b. se ntlne te des n organism;c. toate contrac iile sunt secuse;d. este determinat de un stimul cu valoare sub ceaprag;

  e. toate r spunsurile sunt corecte.

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  19/24

  19

  83.Tetanosul a. se ob ine prin stimuli repetitivi;b. poate fi complet;c. poate fi incomplet;d. este ntlnit la majoritatea contrac iilor dinorganism;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  84. Majoritatea contrac iile voluntare alemu chilor din organism sunt:a. secuse incomplete;b. secuse simple;c. secuse complete;d. tetanosuri;e. sunt corecte numai r spunsurile a i c.

  85. For a de contrac ie a unui mu chi depinde de:a. num rul fibrelor musculare stimulate;b. lungimea ini ial a fibrelor;c. num rul fibrelor implicate n contrac ie;d. grosimea fibrelor musculare;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  86. n contrac iile musculare izometrice:a. lungimea mu chiului variaz iar tensiunea r mneconstant ;b. variaz i lungimea i tensiunea mu chiului;c. lungimea mu chiului r mne constant dar tensiunea se modific ;d. att lungimea ct i tensiunea r mn constante;e. nici un r spuns nu este corect.

  87. Contrac iile izometrice:

  a. sunt caracteristice tuturor mu chilor scheletici;b. sus in postura corpului;c. asigur peristaltismul normal;d. sunt caracteristice numai musculaturii membrelor;e. nici un r spuns nu este corect.

  88. n contrac ia izometric se produce:a. lucru mecanic;b. c ldur ;c. mi care;d. toate r spunsurile sunt corecte;

  e. sunt corecte r spunsurile a i b.

  89. n contrac iile izotonice:a. toat energia chimic se pierde sub form dec ldur ;b. mu chiul nu presteaz lucru mecanic extern;c. mu chiul realizeaz lucru mecanic;d. energia chimic se pierde sub form de lucrumecanic intern;e. sunt corecte numai r spunsurile a i d.

  90. Contrac iile izotonice sunt contrac iile n caremu chiul:a. i modific lungimea, tensiunea r mnndconstant ;b. nu i modific dimensiunea ci doar starea detensiune;c. i modific doar grosimea;d. i modific lungimea propor ional cu starea detensiune;

  e. i modific doar tensiunea.

  91. n timpul unei activit i obi nuite, fiecaremu chi:a. trece prin faze de contrac ie izometrice iizotonice;b. are numai contrac ii izometrice;c. are numai contrac ii auxotonice;d. are numai contrac ii izotonice;e. nici un r spuns nu este corect.

  92. Manifest rile contrac iei musculare sunt:a. numai termice;b. numai mecanice;c. numai electrice;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. nici un r spuns nu este corect.

  93. Manifest rile termice ale contrac iei musculare constau n:a. transformarea energiei termice n energiecaloric ;b. cre terea masei totale a mu chiului;c. transformarea energiei chimice n energiecaloric ;d. asigurarea energiei mecanice necesar contrac iei;e. sunt corecte numai r spunsurile a i b.

  94. n timpul unei contrac ii, mu chiul produce:a. energie chimic ;b. c ldur de repaos;c. c ldur de activitate;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte r spunsurile a i b.

  95. Energia chimic eliberat n timpul unei contrac ii musculare este transformat n:a. c ldur ;b. lucru mecanic;c. tonus muscular;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte r spunsurile a i b.

  96. Mu chii produc c ldur prin:a. contrac ii mici;b. contrac ii repetate;c. tonusul muscular;d. frison;e. toate r spunsurile sunt corecte;

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  20/24

  20

  97. Tonusul muscular:a. este starea de u oar tensiune permanent amu chiului;b. este caracteristic mu chilor ce au o inerva iemotorie intact ;c. este caracteristic mu chilor ce au o inerva iesenzitiv intact ;d. este de natur reflex ;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  98. Tonusul muscular asigur :a. mimica;b. pozi ia normal a corpului;c. expresia fe ei ;d. toate r spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r spunsurile a i d.

  99. Oboseala muscular se datoreaz a. excesului de oxigen;b. acumul rii de acid lactic;c. cantit ii crescute de ATP din mu chi;d. cantit ii crescute de CP din mu chi;e. toate r spunsurile sunt corecte.

  COMPLEMENT MULTIPLU

  1. Mu chii din organism se clasific astfel:1. somatici;2. scheletici;3. netezi;

  4. viscerali;2. Totalitatea mu chilor din organism:1. formeaz sistemul muscular;2. reprezint componentele pasive ale aparatuluilocomotor;3. reprezint aproximativ 40% din greutateacorporal ;4. sunt forma i din fibre striate.

  3. Mu chii scheletici se pot clasifica dup urmtoarele criterii:1. locul pe care l ocup n organism;2. form ;3. func ia pe care o ndeplinesc;4. tipul de vasculariza ie.

  4. Au form circular , urm torii mu chi:1. orbicular al ochiului;2. sfincterelor;3. orbicularul buzelor;4. diafragma.

  5. Dup dimensiunea care predomin , mu chii pot fi:1. lungi;2. la i;3. scur i;

  4. p tra i.

  6. Mu chii stria i:1. formeaz musculatura sheletic ;2. men in pozi ia corpului;3. au o inerva ie voluntar .4. sunt localiza i la nivelul viscerelor.

  7. Mu chii scheletici prezint :1. o por iune central ;2. corpul mu chiului;3. dou extremit i numite tendoane;4. corpul mu chiului de culoare alb-sidefie.

  8. Tendoanele mu chiului scheletic:1. sunt formate din esut conjunctiv;2. sunt formate din esut muscular;3. se prind pe oase;4. au culoare ro ie.

  9.Structural mu chiul scheletic prezint :1. perimisium, ce separ fasciculele de fibremusculare;2. endomisium, nconjur fiecare fibr muscular ;3. epimisium, nvele te mu chiul la periferie;4. fascia mu chiului, la interior.

  10. Mu chiului striat prezint :1. inerva ie somatic senzitiv ;2. inerva ie vegetativ ;3. vasculariza ie bogat ;4. inerva ie somatic , ce determin reac iivasomotorii;

  11. Inerva ia somatic senzitiv a mu chiului striat este asigurat de:1. neuronii din coarnele anterioare ale m duvei;2. neuronii somatosenzitivi din ganglionul spinal;3. neuronii somatomotori din ganglionul spinal;4. neuronii din ganglionii nervior cranieni;

  12. Inerva ia somatic motorie a mu chiului striat este asigurat de:1. neuronii somatomotori alfa

  2. neuronii somatomotori gama;3. neuronii din coarnele anterioare ale m duvei;4. neuronii din ganglionul spinal.

  13. Inerva ia vegetativ a mu chilor stria i:1. este prezent la nivelul vaselor sanguine din

  mu chi;2. determin vasodila ie;3. determin vasoconstric ie;4. asigur debitul de snge n raport cu efortul

  muscular.

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  21/24

  21

  14. Vasculariza ia mu chilor scheletici:1. asigur aportul de oxigen necesar contrac iei;2. este invers propor ional cu gradul de activitate al

  mu chiului;3. este bogat ;4. este asigurat de capilare ce se deschid n

  repaus.

  15. Mu chiul scheletic este constituit din:1. ap ;2. s ruri minerale;3. proteine;4. glucide.

  16. Substan ele organice ale mu chiului sunt:1. s rurile minerale;2. glicogenul;3. apa;4. proteinele.

  17. Proteinele musculare sunt:1. contractile;2. localizate n miofibrile;3. necontractile;4. structurale

  18. Proteinele musculare sunt reprezentate de:1. miozin ;2. mioglobin ;3. actin ;4. ATP.

  19. Substan ele anorganice ale mu

  chiului sunt

  reprezentate de:1. mioglobin 2. ap ;3. glicogen;4. s ruri minerale.

  20. Substan ele energetice ale mu chiului sunt reprezentate de:1. glucoz ;2. mioglobin ;3. actomiozin ;

  4. glicogen.

  21. Mu chii scheletici, dup segmentele corpului,se mpart n:1. mu chii capului;2. mu chii fe ei;3. mu chii trunchiului;4. mu chii pelvisului.

  22. Mu chii capului sunt:1. ai mimici;2. cutana i, ce ntervin n actul mastica iei;3. masticatori;4. mandibulari.

  23. Mu chii mimicii sunt grupa i n jurul orificiilor:1. nazale;2. orbitare;3. bucal;4. viscerocraniului.

  24. Mu chii capului sunt inerva i astfel:1. mu chii masticatori de nervul trigemen;2. mu chii mimicii de nervul facial;3. mu chii masticatori de ramul mandibular altrigemenului;4. mu chii cutana i de ramul maxilar al trigemenului.

  25. Mu chii masticatori sunt:a. temporalul;b. orbicularul buzelor;c. maseterul;d. mu chii limbii.

  26. Din mu chii gtului fac parte:1. pielosul gtului;2. din atul anterior;3. sternocleidomastoidianul;4. deltoidul.

  27. Mu chiul sternocleidomastoidian:1. este situat n regiunea anterolateral a gtului;2. este situat n regiunea posterioar a gtului;3. este inervat de nervul accesor;4. este inervat de nervul facial.

  28. Mu cii trunchiului se grupeaz n:1. mu

  chii anterolaterali ai spatelui;

  2. mu chii spatelui i ai cefei;3. mu chii anterolaterali ai gtului;4. mu chii abdomenului.

  29. Mu chii spatelui i cefei sunt:1. mu chiul trapez;2. mu chiul p trat;3. mu chiul mare dorsal;4. mu chiul mare pectoral.

  30. Mu chiul trapez:

  1. este un mu chi comun spatelui i cefei;2. este situat n plan superficial;3. este inervat de nervul accesor;4. este un mu chi cutanat.

  31. n partea anterioar a toracelui se g sesc mu chii:1. deltoid;2. mare pectoral;3. mare dorsal;4. din at anterior.

  32. Mu chii toracelui sunt:1. intercostalii interni;2. marele pectoral;3. diafragma;

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  22/24

  22

  4. supraclavicularul.

  33. La nivelul abdomenului se afl urmtorii mu chi:1. drept abdominal;2. trapez;3. oblic extern;4. mare dorsal.

  34. Membrul superior prezint urmtoarele grupemusculare:1. mu chii um rului;2. mu chii bra ului;3. mu chii antebra ului i minii;4. mu chii palmei.

  35. Mu chii bra ului sunt:1. biceps brahial;2. extensori;3. triceps brahial;4. supinatori.

  36. Mu chii antebra ului sunt:1. flexori ai degetelor 2. pronatori ai minii;3. extensori ai degetelor;4. supinatori ai minii.

  37. Membrul inferior prezint urm toarele grupemusculare:1. mu chii fesieri;2. mu chii coapsei i genunchiului;3. mu

  chii gambei;

  4. mu chii piciorului i palmei.

  38. Pe fa a anterioar a coapsei se afl mu chii:1. croitor;2. semitendinos;3. cvadriceps femural;4. biceps femural.

  39. Mu chiul croitor:1. este cel mai scurt mu chi din corp;2. str bate coapsa n diagonal ;

  3. este inervat de nervul accesor;4. este situat n partea anterioar a coapsei.

  40. Mu chiul cvadriceps:1. este situat n loja anterioar a coapsei;2. este situat n loja posterioar a coapsei;3. este situat sub mu chiul croitor;4. este inervat de plexul brahial.

  41. Pe fa a posterioar a coapsei se afl mu chii:1. triceps femural;2. semitendinos;

  3. tibial posterior;4. semimembranos.

  42. La gamb se afl urmtorii mu chi:1. flexori ai degetelor;2. extensori ai degetelor;3. pronatori ai piciorului;4. supinatori ai piciorului.

  43. Pe fa a posterioar a gambei se afl urm torii mu chi:1. solear;

  2. biceps femural;3. semitendinos;4. gastrocnemieni.

  44. Mu chii scheletici asigur :1. postura;2. mimica;3. echilibrul;4. mi c rile involuntare;

  45. Mu chiul visceral:1. posed automatism propriu;2. realizeaz activitatea motorie voluntar ;3. se comport ca un sinci iu;4. este inervat voluntar.

  46. Mu chii viscerali se ntlnesc n pere ii:1. stomacului;2. uterului;3. arterelor;4. venelor.

  47. Musculatura somatic realizeaz :1. limbajul;2. mersul;3. vorbitul;4. mimica fe ei.

  48. Mu chii netezi din organism sunt reprezenta i de:1. mu chii erectori ai firelor de p r;2. mu chii radiari ai irisului;3. mu chii ciliari;4. mu chii extrinseci ai globului ocular;

  49. Mu chii scheletici au urm toarele propriet i:1. elasticitatea;2. excitabilitatea;3. contractilitatea;4. conductibilitate.

  50. Elasticitatea:1. este proprietatea mu chilor stria i scheletici;2. se datoreaz propriet ilor membranei celulare;3. este proprietatea de revenire la forma ini ial

  chiar dac for a ce a ac ionat persist ;4. ste proprietatea de revenire la forma ini ial cnd

  for a ce a determinat-o i nceteaz ac iunea.

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  23/24

  23

  51. Plasticitatea este proprietatea:1. caracteristic mu chilor netezi viscerali;2. caracteristic mu chilor somatici;3. de men inere constant a tensiunii n timpul

  distensiei pere ilor;4. de r spuns prin contrac ie la ac iunea unui stimul.

  52. Sarcolema fibrei musculare:1. este polarizat n repaus;2. este depolarizat de acetilcolin ;3. este depolarizat de stimuli fizici;4. este repolarizat de stimuli chimici.

  53. Placa motorie:1. reprezint o sinaps neuromuscular ;2. permite transmiterea influxului nervos c tre fibrele

  musculare netede;3. folose te drept mediator chimic acetilcolina;4. permite transmiterea influxului nervos prin pun i

  intercelulare.

  54. La nivelul mu chilor viscerali:1. exita ia se propag n toat masa mu chiului;2. transmiterea impulsului se face prin placa

  motorie;3. excitantul este influxul nervos;4. transmiterea impulsul nervos se face prin pun i

  celulare;

  55. Contractilitatea:1. este o proprietate m chiului somatic2. reprezint capacitatea mu chiului de a se scurta

  i alungi;

  3. reprezint capacitatea mu chiului de a r spundeprin contrac ie la ac iunea unui stimul;

  4. este o proprietate pecific mu chiului visceral;

  56. Contrac ia mu chiului cuprinde urm toarelefaze:1. cuplarea actinei cu miozina;2. eliberarea calciului intracelular;3. formarea actomiozinei;4. repolarizarea.

  57. La nivelul pl cii motorii, termina ia presinaptic con ine:1. vezicule cu mediator chimic;2. vezicule cu adrenalin ;3. vezicule cu acetilcolina;4. pliuri jonc ionale.

  58. Excitabilitatea muscular se datoreaz :1. polariz rii membranei celulare:2. ac iunii unui stimul electric;3. permeabilit ii selective a sarcolemei;4. unui lan de reac ii mecanice.

  59. Mu chii scheletici r spund la ac iunea unui stimul prin:1. contrac ie;2. un poten ial presinaptic excitator;3. un poten ial de repaus.4. un poten ial de plac .

  60. Tonusul muscular:1. este starea de tensiune temporar a mu chiului;2. este de natur reflex ;3. apare dup denervarea mu chiului.4. este caracteristic mu chilor ce au o inerva iemotorie intact ;

  61. Tonusul muscular se datoreaz contrac iei fibrelor musculare:1. permanenate;2. succesive;3. par iale;4. totale.

  62. Tonusul muscular:1. este de natur reflex ;2. este men inut prin impulsuri provenite prin nerviimotori;3. este starea de contrac ie permanent , dar par ial a musculaturii;4. asigur pozi ia normal a corpului.

  63. n contrac iile musculare izometrice:1. tensiunea se modific ;2. lungimea mu chiului se modific ;3. tensiunea r

  mne constant

  ;

  4. lungimea mu chiului r mne neschimbat .

  64. Contrac iile izotonice sunt contrac iile n care:1. lungimea mu chiului variaz ;2. se modific tensiunea;3. variaz att lungimea mu chiului ct i tensiunea;4. tensiunea r mne constant ;

  65. n timpul unei activit i obi nuite, fiecaremu chi trece prin faze de contrac ie:1. izometrice;

  2. autonome;3. izotonice;4. idiopatice.

  66. For a de contrac ie a unui mu chi:1. depinde de num rul fibrelor stimulate;2. depinde de grosimea fibrelor stimulate;3. depinde de num rul fibrelor implicate ncontrac ie;4. este minim cnd toate fibrele mu chiuluirespectiv sunt stimulate.

  67. Manifest rile contrac iei musculare sunt:1. electrice;2. mecanice;3. chimice;

 • 8/8/2019 V - MISCAREA

  24/24

  4. termice.

  68. Energia chimic eliberat n timpul unei contrac ii musculare este transformat n:1. c ldur ;2. mi care;3. lucru mecanic;4. tonus muscular;

  69. Mu chii produc c ldur prin:1. contrac ii mici;2. contrac ii repetate;3. tonusul muscular;4. frison.

  70. Tetanosul poate fi:1. complet;2. compus:3. incomplet;4. descompus.

  71. Secusa muscular :1. este o contrac ie simpl ;2. caracterizeaz majoritatea contrac iilor din

  organism;3. se ntlne te rar organism;4. este determinat de un stimul cu valoare sub cea

  prag;

  72. Manifest rile termice ale contrac iei musculare determin apari ia:1. c ldurii de repaos;2. secusei;3. c ldurii de activitate;4. lucrului mecanic.

  73. Oboseala muscular :1. este determinat de acumularea de acid lactic;2. determin sc derea capacit ii de travaliu;3. este rezultatul epuiz rii substan elor macroergice;4. se datoreaz lipsei de oxigen.