v i c v r s a v u i m s e v e v o v r e s m s u v p si... · 2018. 3. 26. · numele_____ data_____...

of 11 /11
Numele_________________________ Data________________ 1. Încercuiește cu roșu litera V și cu albastru litera v. Scrie în casetecâte litere V și v ai găsit: V I C V R S A V U I M S E V e v o v r e s m s u v p 2. Stabileste sunetele cuvântului. Colorează cercul corespunzător sunetului v. 3. Colorează caseta cu litera inițială a fiecărui cuvânt sugerat de imagini: S V B P A C U E O C V M 4. Unește cuvântul cu imaginea potrivită. Scrie sub fiecare cuvânt numărul de silabe: PE-RE E-LE-VI VA-FE CO-PAC

Upload: others

Post on 20-Jan-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: V I C V R S A V U I M S E V e v o v r e s m s u v p si... · 2018. 3. 26. · Numele_____ Data_____ 1. Încercuiește cu roșu litera V și cu albastru litera v.Scrie în casetecâte

Numele_________________________ Data________________

1. Încercuiește cu roșu litera V și cu albastru litera v. Scrie în casetecâte litere V și v ai găsit:

V I C V R S A V U I M S E V e v o v r e s m s u v p

2. Stabileste sunetele cuvântului. Colorează cercul corespunzător sunetului v.

3. Colorează caseta cu litera inițială a fiecărui cuvânt sugerat de imagini:

S V B

P A C

U E O

C V M

4. Unește cuvântul cu imaginea potrivită. Scrie sub fiecare cuvânt numărul de silabe:

PE-RE E-LE-VI VA-FE CO-PAC

Page 2: V I C V R S A V U I M S E V e v o v r e s m s u v p si... · 2018. 3. 26. · Numele_____ Data_____ 1. Încercuiește cu roșu litera V și cu albastru litera v.Scrie în casetecâte

1

Proiect didactic Data:

Unitatea de învăţământ: Colegiul Național „Carol I”, Craiova Clasa: I C

Prof.înv.primar : Barbu Irina

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina: Comunicare în limba română Unitatea tematică: „Cum îmi organizez timpul?”

Subiectul: „Sunetul și litera V v”

Forma de realizare: lecţie integrată

Activităţi integrate: Matematică şi explorarea mediului

Arte vizuale şi abilităţi practice

Dezvoltare personală

Tipul lecţiei: fixare și consolidare

Competenţe specifice :

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate;

1.3. Identificarea sunetului inițial și\sau final dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din propoziții rostite clar și rar;

2.1. Pronunțarea clară a sunetelor și a cuvintelor în enunțuri simple;

3.1.Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari și mici de tipar

Competențe integrate:

Matematică şi explorarea mediului: 1.1.recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0-31;

Page 3: V I C V R S A V U I M S E V e v o v r e s m s u v p si... · 2018. 3. 26. · Numele_____ Data_____ 1. Încercuiește cu roșu litera V și cu albastru litera v.Scrie în casetecâte

2

Dezvoltare personală:

2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi non verbale, simple, despre propriile experienţe de viaţă

Arte vizuale şi abilităţi practice: 2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct

Obiective operaţionale :

a.) Cognitive

o să recunoască literele de tipar învăţate, remarcând forma și elementele componente;

o să identifice sunetul P în poziție inițială, mediană, finală, în cuvinte date rostite și scrise;

o să asocieze o imagine cu litera corespunzătoare sunetului iniţial al cuvântului care o denumeşte, după analizarea acesteia;

o să despartă corect în silabe cuvintele date precizând şi numărul acestora, prin numărare; o să citească pe silabe şi integral cuvintele scrise cu litere mari și mici de tipar, în ritm propriu;

b.) Psiho-motorii:

o să utilizeze corect instrumentele de lucru pentru a realize sarcinile date;

o să adopte poziţia corectă în bancă pentru a putea susține efortul scrierii;

o să ţină corect instrumentul de scris în mână;

c.) Afective:

o să manifeste interes şi plăcere pentru acţiunile întreprinse;

o să ducă până la sfârşit o sarcină începută;

Resurse: I. Metodologice

Page 4: V I C V R S A V U I M S E V e v o v r e s m s u v p si... · 2018. 3. 26. · Numele_____ Data_____ 1. Încercuiește cu roșu litera V și cu albastru litera v.Scrie în casetecâte

3

Strategii didactice:

a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic, Diagrama Venn;

b) Mijloace de învăţământ :imagini, planșe, fișe de lucru, lipici, jetoane

c) Forme de organizare : frontală, pe grupuri, individuală;

d) Evaluare: formativă, observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, expunerea lucrărilor.

II. Temporale

Ora are o durată de 45 minute, din care 30/35 minute activitatea propriu-zisă și 10/15 minute activități recreative.

III. Umane

Clasa are un număr de 22 elevi, care se caracterizează printr-o dezvoltare psihică și fizică normală, corespunzătoare vârstei.

IV. Bibliografice:

Barbu M (coord.) – „Metodica predării limbii şi literaturii române – învăţământ primar”, Ed.Gheorghe Alexandru, Craiova ,2003

Curs de formare – „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV – program

de formare continuă de tip blended learning pentru cadrele didactice din învăţământul primar”

MEN – „Programe pentru disciplinele Comunicare în limba română, Matematică şi explorarea mediului, Dezvoltare personală, Arte vizuale şi

abilităţi practice, Muzică şi mişcare”, aprobate prin ordinul ministrului nr. 3418/19.03.2013

Elemente de conţinut

Page 5: V I C V R S A V U I M S E V e v o v r e s m s u v p si... · 2018. 3. 26. · Numele_____ Data_____ 1. Încercuiește cu roșu litera V și cu albastru litera v.Scrie în casetecâte

4

Nr.

crt

Evenimentul

didactic

Compe

tenţe

Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare

Metode şi

procedee

Mijloace de

învăţământ

Moduri de

organizare

1.

Moment

organizatoric

2`

DP 2.2

Se asigură un climat educaţional favorabil

desfăşurării următoarei activităţi prin:

- aerisirea salii de clasă;

- pregătirea materialului didactic;

- stabilirea ordinii şi disciplinei;

- plasarea organizată a şcolarilor în spaţiul

educaţional

Conversaţia

Frontal

2. Captarea atenţiei

şi reactualizarea

cunoştintelor

7`

CLR

1.2.

1.3.

Zâna Poveștilor a pregătit şi pentru cea

de-a doua oră o surpriză- plicul alb, în care se află

o punguță și, bineînţeles, nişte sarcini care, dacă le

vor duce la bun sfârşit vor aduce la finalul orei

recompense, deoarece Zâna recompensează copiii

cuminţi şi inteligenţi cu o faţă zâmbitoare. În plus

dacă sarcinile vor fi rezolvate corect Zâna ne va

permite să deschidem punguța și să primim

surpriza pe care ea a pus-o acolo (o recompensă

dulce).

- Cu ce literă începe cuvântul ”viscol”?

- Ce poziţie poate ocupa litera v în cuvinte?

Conversaţia

Observaţia

Plicul de la

Zâna

Poveștilor

Frontal

Individual

Interesul

pentru

continuţul

activitatii

Analiza

produselor

activității

Page 6: V I C V R S A V U I M S E V e v o v r e s m s u v p si... · 2018. 3. 26. · Numele_____ Data_____ 1. Încercuiește cu roșu litera V și cu albastru litera v.Scrie în casetecâte

5

Prin intermediul diagramei Venn (Anexa

1) elevii stabilesc unde se poate afla litera v în

cuvânt. Vor da exemplu de cuvinte a căror

denumire conține sunetul v și vor stabili poziția

acestuia în cadrul cuvintelor, apoi vor ieşi la tablă

pentru a le scrie.

Diagrama

Venn

Imagini

3. Anunţarea temei

şi a conţinutului

2`

- Să vedem ce mai avem în plic…

La această activitate Zâna ne-a lăsat nişte

sarcini prin intermediul cărora noi vom repeta

ultima litera care am învăţat-o, dar şi pe celelalte

litere pe care le-am învăţat până acum.(A, U, O, E,

I, M, N, R, C, S,P)

Expunerea

Frontal

4. Dirijarea

învăţării

25`

CLR

1.3.

3.1.

MEM

1.1.

AV

Sarcina 1

Se împarte copiilor o fișă de lucru ( Anexa 2) care

va conține primele sarcini ale Zânei :

Încercuiește cu roșu litera V (mare) și cu

albastru litera v (mic). Scrie apoi în caseta

roșie câte litere V (mare) ai găsit și în cea

albastră câte litere v (mic) ai descoperit.

Stabilește sunetele cuvintelor. Colorează cu

roșu cercul corespunzător sunetului v (mic).

Colorează caseta cu litera inițială a fiecărui

cuvânt sugerat de imagini.

Conversaţia

Fișe de

lucru

Frontal

Individual

Relaţionare

prin acţiune

şi comunicare

Page 7: V I C V R S A V U I M S E V e v o v r e s m s u v p si... · 2018. 3. 26. · Numele_____ Data_____ 1. Încercuiește cu roșu litera V și cu albastru litera v.Scrie în casetecâte

6

2.3

CLR

2.1.

3.1.

Unește cuvântul cu imaginea potrivită.

Stabilește apoi numărul de silabe și scrie-l în

casetă.

Sarcina 2 :

Citiți cât mai multe cuvinte de pe tablă (cuvintele

de mai jos se scriu pe tablă).

Alcătuiţi propoziţii folosind cuvintele citite.

Explicaţia

Exercitiul

Exemplifica

rea

Planşă

didactice

Individual

Frontal

Aprecieri

verbale

5. Asigurarea

retenţiei şi

transferului

10`

CLR

1.3.

3.1.

AV

Se va organiza un joc: elevii vor fi împărțiți pe

echipe.Fiecare echipă va primi o fișă în mijlocul

căreia va fi scrisă litera v stilizată și mai multe

jetoane cu imagini (Anexa 4) . Vor trebui să

lipească de jur-împrejurul literei acele jetoane care

denumesc cuvinte ce conțin litera v (Anexa 3).

Câștigă echipa care a lipit corect jetoanele.

Membrii echipelor câștigătoare vor primi fețe

Conversaţia

Explicaţia

Jocul

Imagini

Fișă de

lucru

Lipici

Frontal

Individual

Pe grupe

Aprecierea

răspunsurilor

Analiza

lucrărilor

vi-ne

va-luri

vi-neri

va-por

po-ves-te

Vi-o-ri-ca

Co-vas-na

a-vi-on

Page 8: V I C V R S A V U I M S E V e v o v r e s m s u v p si... · 2018. 3. 26. · Numele_____ Data_____ 1. Încercuiește cu roșu litera V și cu albastru litera v.Scrie în casetecâte

7

2.3. zâmbitoare. didactic

6. Încheierea

activităţii

4`

Se fac aprecieri asupra modului de

desfăşurare a lecţiei şi se evidenţiaza elevii care au

fost activi.Se dă tema pentru acasă. Se dă elevilor

la final câte o recompensă dulce.

Conversaţia

Tema

Recompens

a

Frontal Aprecierea

modului de

lucru

Page 9: V I C V R S A V U I M S E V e v o v r e s m s u v p si... · 2018. 3. 26. · Numele_____ Data_____ 1. Încercuiește cu roșu litera V și cu albastru litera v.Scrie în casetecâte

8

v

v

v

Page 10: V I C V R S A V U I M S E V e v o v r e s m s u v p si... · 2018. 3. 26. · Numele_____ Data_____ 1. Încercuiește cu roșu litera V și cu albastru litera v.Scrie în casetecâte

9

Anexa 1

Anexa 3

Page 11: V I C V R S A V U I M S E V e v o v r e s m s u v p si... · 2018. 3. 26. · Numele_____ Data_____ 1. Încercuiește cu roșu litera V și cu albastru litera v.Scrie în casetecâte

10

Anexa 4