universitatea “babeإ‍-bolyaiâ€‌ cluj-napoca web view tematica 2. contabilitatea...

Download UNIVERSITATEA “BABEإ‍-BOLYAIâ€‌ CLUJ-NAPOCA Web view Tematica 2. Contabilitatea activelor imobilizate

If you can't read please download the document

Post on 06-Sep-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali nr. 58-60

Cluj-Napoca, RO-400951

Tel.: 0264-41.86.52-5

Fax: 0264-41.25.70

econ@econ.ubbcluj.ro

www.econ.ubbcluj.ro

Departamentul de Administrarea Afacerilor – Sf. Gheorghe

Disciplina: Contabilitate financiară

Anul universitar 2017-2018

PROGRAMA ANALITICÃ

Tematica 1. Teorie și organizare privind contabilitate a financiară

1.1 Necesitatea contabilităţii financiare şi a armonizării acesteia cu normele contabile internaţionale

1.2. Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare

Tematica 2. Contabilitatea activelor imobilizate

2.1. Clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea activelor imobilizate

2.2. Contabilitatea imobilizărilor corporale

2.3. Contabilitatea imobilizărilor necorporale

2.4. Contabilitatea imobilizărilor financiare

2.5. Contabilitatea imobilizărilor în curs

2.6. Amortizarea activelor imobilizate

2.7. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea şi pierderea de valoare a activelor imobilizate

Tematica 3. Contabilitatea stocurilor

3.1. Definirea, clasificarea şi evaluarea stocurilor

3.2. Contabilitatea stocurilor destinate consumului productiv şi a celor obţinute din producţie proprie

3.3. Contabilitatea stocurilor cumpărate în scopul revânzării şi a altor categorii de stocuri

3.4. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor

Tematica 4. Contabilitatea decontărilor cu terţii

4.1. Structura generală a creanţelor şi datoriilor

4.2. Contabilitatea decontărilor comerciale

4.3. Contabilitatea decontărilor salariale şi sociale

4.4. Contabilitatea decontărilor fiscale

4.5. Contabilitatea decontărilor altor relaţii de decontare cu terţii

4.6. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor

Tematica 5. Contabilitatea trezoreriei

5.1. Caracterizarea generală a trezoreriei entităţilor economice

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt

5.3. Contabilitatea decontărilor în numerar

5.4. Contabilitatea decontărilor prin viramente bancare

5.5. Contabilitatea acreditivelor şi a avansurilor de trezorerie

5.6. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea trezoreriei

Tematica 6. Contabilitatea capitalurilor

6.1. Recunoaşterea şi evaluarea capitalurilor

6.2. Contabilitatea capitalurilor proprii

6.2.1. Contabilitatea capitalului social

6.2.2. Contabilitatea rezervelor din reevaluare

6.2.3. Contabilitatea rezervelor de capital

6.2.4. Contabilitatea rezultatelor financiare

6.3. Contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii

6.4. Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli

6.5. Contabilitatea împrumuturilor pe termen lung şi datoriilor asimilate

Tematica 7. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor

7.1. Clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea cheltuielilor şi veniturilor

7.2. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor din exploatare

7.3. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor financiare

7.4. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor extraordinare

Bibliografie:

1. Matiş D., Pop A., (2008), Contabilitate financiară, Ediţia a II-a., Casa Cărtii de Ştiinţă, Cluj-Napoca,

2. Pantea I.P, Bodea Ghe., (2011), Contabilitatea financiară, Intelcredo Deva,

3. Pete I., Cardoș I.R, (2011), Pénzügyi számvitel munkafüzet, Felújított kiadás, Kolozsvár,

4. ***Legea contabilității nr. 82/1991

5. ***OMFP 1082/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate.

Director de departament Titular de disciplină

Lector. univ. dr. Fosztó Mónika Lect.univ.dr. Krájnik Izabella Asist. univ. dr. Bogdan Laura

Recommended

View more >