confeconomice.ulbsibiu.ro/images/fisiere/admitere/2017/... · ulbs universitatea "lucian...

of 20 /20
Uni rers ita tca " Lu cian Bl aga" clin Sibiu COM IS IA CENTRALA DE ADMITERE SECRETARUL COMISIEI C NTRALE DE ADMITERE Prof. univ. dr. i . Adrian PASCU Lista pe lista de asteptare la concursul de admitere în sesiunea IULIE 2017 Nr Crt Candi dat 1 M. I. ALEXANDRA 2 DAMIAN C. D. ADRIANA Comisiei pe facultate, Conf.u 7 :;: Str. Calea Dumbnh·ii. nr. 17 Sibiu. 550324, Rorminia e-mail : eco110111ice1 <) '. ulbs1bi u.ro http ://econom ul bsibi u. ro Medie Admitere 9.2 f .72 Test Medie Grila 10 8.94 5.t>·o &-S-3 Secretarul Comisiei pe facultate, Conf. univ. dr . Daniela T,·I : +,10 (c00) 2 1 O 375 Fa• : +40 (c69) 2 1 o 375

Upload: others

Post on 20-Jul-2020

23 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Confeconomice.ulbsibiu.ro/images/fisiere/admitere/2017/... · ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 23 TODEA SERGIU-GHEORGHE GHEORGHE 24 ARSENE MADALINA MARIA ION ARSENE Co

Unirers ita tca "Lucian Bl aga" clin Sibiu

COMISIA CENTRALA DE ADMITERE

SECRETARUL COMISIEI C NTRALE DE ADMITERE Prof. univ. dr. i . Adrian PASCU

Lista candidaţilor aflaţi pe lista de asteptare la concursul de admitere în sesiunea IULIE 2017

Nr Crt Candidat

1 F I R I CĂ M. I. ALEXANDRA

2 DAMIAN C. D. ADRIANA

Preşed i ntele Comisiei pe facultate, Conf.u7 :;:

1\un~sa : Str. Calea Dumbnh·ii. nr. 17 Sibiu. 550324, Rorminia e-mail : eco110111ice1<)'.ulbs1biu.ro http://econom i c ~. ul bsibi u. ro

Medie Admitere

9.2

f .72

Test Medie licenţă Grila

10 8.94

5.t>·o &-S-3

Secretarul Comisiei pe facultate,

Conf. univ. dr. Danie la Petraşcu

T,·I : +,10 (c00) 2 1 O 375 Fa• : +40 (c69) 2 1 o 375

Page 2: Confeconomice.ulbsibiu.ro/images/fisiere/admitere/2017/... · ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 23 TODEA SERGIU-GHEORGHE GHEORGHE 24 ARSENE MADALINA MARIA ION ARSENE Co

Universitatea "Lucian Blaga" cl in Sibiu

COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE

Universitat ea '' Lucian Blaga·' clin Sibiu Facu ltatea de Şt iinţe Econom ice

List a candidaţilo r afl a ţi pe lista de asteptare R. Moldova la concursul de admitere în sesiunea IULIE 201 7

Nr Crt Candidat

1 COPACINSCHI A. CRISTINA

Preşedinte le Comisiei pe facultate,

Adresa: Str. Calea Dumbrăvii. nr. 17 Sibiu. :"50324, Rorrni11ia e-mail: econornice(tfoilbsibiu.ro htt p://eco110111 icc . ul bsi hi u. ro

Medie Admitere

8.54

Test Grila Medie licenţă

9. 1 8.37

Secretaru l Comisiei pe facu ltate,

Conf. univ. dr. Danie la Petraşcu

l c·I HO \cG9) 210 375 Fax +,1n \cG9) 21 o 375

Page 3: Confeconomice.ulbsibiu.ro/images/fisiere/admitere/2017/... · ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 23 TODEA SERGIU-GHEORGHE GHEORGHE 24 ARSENE MADALINA MARIA ION ARSENE Co

~ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE

Domeniul: Administrarea Afacerilor

Universiţ~lt~a-·'Luc ian Blaga" din Si biu ... _F,:~ic"tdthtea .. de Ştiinţe Econom ice

. / :i:~~~'.!,~~- -. ,----· .:>D>~·~\;.\

Programul de studii: B2 - Administrarea Afacerilor în Turism şi Servicii

Lista candidaţilor ADMIŞI pe locuri finantate de la bugetul de stat la concursul de admitere în sesiunea IULIE 2017

Nr crt. Cand idat 1 DEJESCU FLORIN (FLORIN) 2 TERTEREANU ANDREEA (TOMA) 3 PRUND CRISTINA (EMIL) 4 VINTILĂ IULIA (IOAN) 5 COJOCARIU ANAMARIA IOANA (IOAN) 6 STANILA IULIA OLGA (GHEORGHE AUREL) (DRUSAN) ...,

EGH-1-EŞ-ANA-MA-RIA=TE0E>6RA-(-T01'\IJcR·1

8 MIRON SEBASTIAN-MARIUS (EUGEN) 9 MITRANA IONELA MĂDĂLINA (ION) 10 BERA EMANUEL (ILIE) 11 LUPEAN ADINA !OANA (IOAN) 12 POPA-CODREA OANA (MARIUS) 13 ŞERBATIUC VALENTIN (IULIAN MIHAI) 14 CIOARĂ ANDREEA-FLORENTINA (MARIAN) 15 GRECU ANDREEA-N ICOLETA (N ICOLAE) 16 MUGIOIU ALEXANDRU-LUCIAN (GHEORGHE) 17 N ICUŢ DUMITRU SILVIU (DUMITRU) 18 TATU REMUS (NICOLAE-MARIUS) 19 PASCU CAMELIA-MARIA (IOAN) 20 POPA ELENA LĂMÂIŢA (TRAIAN) (ION) 21 MICLEA ALIN-ILIE (VASILE) 22 BONCETE B IANCA-ŞTEFAN IA (NICOLAE)

Adresa: Str. Calea Dumbrăvi i , nr. 17 Sibiu, 550324, România e-mail : cconomic.:@ulbsibiu.ro http://eccn10111 ice. ulbsi bi u.ro

Medie Admitere

9.82

9.81

9.66

9.66

9.58 9.58 l:l.2ÎO

9.37

9.32

9.32

9.28

9.28 8.79

9.15 9.03

8.92 8.64 8.57 8.56

8.38

8.36

8.16

Test Medie Grila licentă

10.0 9.77

10.0 9.75

10.0 9.55

10.0 9.55

10.0 9.44

10.0 9.44

9-:-~ \:J.44

10.0 9.16

10.0 9. 1

10.0 9. 1

8.65 9.5

10.0 9.04

8.2 8.99

10.0 8.87

10.0 8.71

10.0 8.56

9. 1 8.5

10.0 8. 1 10.0 8.09

9.55 8.0

10.0 7.82

7.75 8.31

Tel +40 (269) 210 375 Fax +40 (269) 2 10 37~

Page 4: Confeconomice.ulbsibiu.ro/images/fisiere/admitere/2017/... · ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 23 TODEA SERGIU-GHEORGHE GHEORGHE 24 ARSENE MADALINA MARIA ION ARSENE Co

ULBS Univers itatea "Lucian Blaga" din Sibiu

23 TODEA SERGIU-GHEORGHE GHEORGHE 24 ARSENE MADALINA MARIA ION ARSENE

Preşedintele Comisiei pe facultate, Conf. uni7 ;::

Adresa: Str. Calea Dumbrăvii , m. 17 Sibiu, 550324, România e-mail: [email protected] http://econom ice. ulbsi bi u. ro

Universitatea ''Luc ian Blaga" din Sib iu Facultatea de Ştiinţe Economice

8.0 9.1 7.65 7.79 6.4 8.26

Secretarul Comisiei pe facultate,

Conf. univ. dr. Daniela Petraşcu

~

Tel +40 (269) 21O375 Fax +40 (269) 21 O 375

Page 5: Confeconomice.ulbsibiu.ro/images/fisiere/admitere/2017/... · ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 23 TODEA SERGIU-GHEORGHE GHEORGHE 24 ARSENE MADALINA MARIA ION ARSENE Co

ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE

Domeniul: Administrarea Afacerilor

Uni versitatea '' Lucian Blaga" din Sibiu Fac ulţ~t_ea de Ştiinţe Economice

>~::.·~;}I;~ .. ~< i .~ ~~~~~'.'i~ ~.~'·. '·

Prof. univ. dr. ing.

Programul de studii: 62 - Administrarea Afacerilor în Turism şi Servicii

Lista candidaţilor ADMIŞI pe locuri R. Moldova fără taxă la concursul de admitere în sesiunea IULIE 2017

Nrcrt Candidat

1 PARASCHIV NICOLETA (NICOLAE)

2 BOTNARI ECATERINA (VALERIU) 3 POSTOVANU CRISTIAN (VIOREL)

Preşedintele Comisiei pe facultate,

Cont. univ;;z Mărginean

~y---

Adresa: Str. Calea Dumbrăvii , nr. 17 Sibiu, 550324, România e-mail: [email protected] hl1p://econo1nice. ulbsibiu.ro

Medie Admitere

9.66

9.58 9.43

Test Grila Medie licentă

10.0 9.55

10.0 9.44 10.0 9.25

Secretarul Comisiei pe facultate,

Conf. univ. dr. Daniela Petraşcu

Tel: +40 (269) 21O 375 Fax : +40 (269) 210 375

Page 6: Confeconomice.ulbsibiu.ro/images/fisiere/admitere/2017/... · ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 23 TODEA SERGIU-GHEORGHE GHEORGHE 24 ARSENE MADALINA MARIA ION ARSENE Co

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE

Universitatea ''Luc ian Blaga" din Sibiu Facultatea de Şti inte Econom ice

SECRETARUL COMISIEI CE Prof. univ. dr. ing

Domeniul: Administrarea Afacerilor Programul de studii: B4 - Strategii şi Politici de Management şi Marketing ale Firmei

Lista candidaţilor ADMIŞI pe locuri finantate de la bugetul de stat la concursul de admitere în sesiunea IULIE 2017

Nrcrt Cand idat

1 BLEBEA ALINA IONELIA (ION)

2 LORINCZI LAURA ROXANA (CONSTANTIN) (LORINCZD

3 GIURAN RALUCA-GABRIELA (OVIDIU) 4 MACREA MADĂLINA-D IANA-MAR IA (IOAN) 5 POPA ALINA ELENA (IOAN) 6 LISARU EMILIA-ALEXANDRA (LADISLAV) 7 HĂMBĂŞAN ELENA-ADELA (IOAN) 8 NICOLESCU ANA-MARIA (MARIN ADRIAN) 9 PÎNZARIU ADRIANA-NICOLETA (NICOLAE)

10 CĂTĂLINOIU ANA-MARIA (ION) I I .;c, n·1·e>·f3fţN A-=-CJ1\cHttctf'.\fl0-Al'J J 12 BASARABĂ MARIA-DELIA (NICOLAE)

13 PUICAN TEODORA-CRISTINA (DUMITRU CRISTIAN)

14 GOGU DUMITRU-FLORIAN (ADRIAN) 15 VASILESCU ELENA-FLORENTINA (DUMITRU)

16 DRĂGHICESCU ROXANA-ANAMARIA (GHEORGHE)

17 PÎNZARIU ANDREEA CLAUDIA (CRISTIAN GHEORGHE)

18 SEICEANU ANAMARIA (MIRCEA) (SEICEANU) 19 CLENCI ELENA-DENISA (N ICOLAE)

20 SZAKACS-LUNGU MARIA-EMANUELA (ANDREI)

21 ANGHEL LAURA-IOANA (IOAN) 22 DRĂGHICI ANDREI ILI E (ADRIAN) 23 OPREA ELENA ADRIANA (ION) 24 NICU MARIA-CĂTĂLINA (CONSTANTIN)

Adresa: Str. Cale.a Dumbrăvii , nr. 17 Sibiu, 550324, România e-mail: cconomicc@ul bs ib iu.ro hi lp ://econom icc:. u lbsi biu. ro

Medie Admitere

10.0

9.91

9.82 9.74 9.66 9.66 9.58 9.58 9.58 9.58 9.48 9.49

9.45

9.45 9.4

9.4

9.4

9.28 9.28

9.26

9.24 9.19 9.1 9 9.15

Test grilă

10.0

10.0

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

10.0

10.0 10.0

10.0

10.0

9.55 10.0

9.1

10.0 10.0 10.0 10.0

Medie licentă

10.0

9.89

9.77 9.66 9.55 9.55 9.44 9.44 9.44 9.44 9.32 9.32

9.27

9.27 9.21

9.21

9.21

9.21 9.04

9.32

8.99 8.93 8.93 8.87

Tel +40 (269) 2 1O 375 Fax: +40 (269) 210 375

Page 7: Confeconomice.ulbsibiu.ro/images/fisiere/admitere/2017/... · ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 23 TODEA SERGIU-GHEORGHE GHEORGHE 24 ARSENE MADALINA MARIA ION ARSENE Co

ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

25 CUTEAN MARIA-DANIELA (DAN IL)

26 BRINDUSEL !OANA MIHAELA (NICOLAE) (BRINDUSEL)

27 CRETU !OANA-GABRIELA (IOAN) 28 MUNTEAN CORALIA-PARASCHIVA (NICOLAE) 29 CRACIUN ANDREEA-NICOLETA (NICOLAE) 30 BÎRSĂ MARIUS-GABRIEL (NELU)

31 CHIRILĂ ALEXANDRA-MIHAELA (NICOLAE MARIAN)

32 MITRONICI GHEORGH E-MIHAIŢĂ (MIHAI) 33 CIOBANU ANDR EEA NICOLETA (NICOLAE) 34 EPURE ANDREEA IULIA (FLORIN) 35 POP ALEXANDRU !ONUŢ ANDR EI (SORIN)

Preşedintele Comisiei pe facultate,

Conf. univ. dr. Silvia Mărginean

for-

,\dresa: Str. Calea Dumbrăvii , nr. 17 Sib iu, 550324, Român ia e-mail: [email protected] http ://economice. u I bsi bi u. ro

Universitatea ''Luc ian Blaga" din Sib iu Facultatea de Ştii nţe Econom ice

9.15

9.11

9.11 9.07 9.03 8.91

8.91

8.81 8.77 8.72 8.69

10.0 8.87

10.0 8.82

10.0 8.82 10.0 8.77 10.0 8.71 9.55 8.71

9.55 8. 71

10.0 8.42 10.0 8.37 9.1 8.6 10.0 8.26

Secretarul Comisiei pe facultate,

Conf. univ. dr. Daniela Petraşcu

Tcl +40 (269) 21O375 Fax : +40 (269) 21O3 75

Page 8: Confeconomice.ulbsibiu.ro/images/fisiere/admitere/2017/... · ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 23 TODEA SERGIU-GHEORGHE GHEORGHE 24 ARSENE MADALINA MARIA ION ARSENE Co

ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE

Domeniul: Administrarea Afacerilor

Universitatea '' Lucian Blaga" din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice

Programul de studii: B4 - Strategii şi Politici de Management şi Marketing ale Firmei

Lista candidaţilor ADMIŞI pe locuri la taxă la concursul de admitere în sesiunea IULIE 2017

Nrcrt (";inrfirf;it

1 GĂRGĂUN PAULA-VIOLETA (IOAN)

2 DRAGHICI FLORIN COSMIN (VIOREL)

3 ŞERBAN RUBEN GABRIEL (CORNELIU)

4 BĂRBULESCU ANA-MARIA (ION)

5 !ONIŢĂ CRISTINA-MARIA (IOAN)

6 OLTEAN GEORGIANA ANAMARIA (GHEORGHE)

7 VULTURESCU ALEXANDRA-MARCELA (TEODOR ROMULUS)

8 COMĂNESE DAN RĂZVAN (NICOLAIE)

9 TRIHENEA OANA-ANDREEA (ADRIAN IOAN)

Preşedintele Comisiei pe facultate,

Cont. univ.~;=

Adresa: Str. Calea Dumbrăvii , nr. 17 Sibiu, 550324, România e-mail : cconomi [email protected] hltp.//cconomice. ulbsibiu.ro

Medie Test Medie Aamnere Grila licentă

8.52 10.0 8.03

8.44 8.65 8.38

8.29 8.2 8.33

7.85 9.55 7.3

7.75 7.75 7.77

7.75 10.0 7.0

7.6 9.55 6.97

7.46 7.3 7.52

7.42 8.65 7.02

Secretarul Comisiei pe facultate,

Conf. univ. dr. Daniela Petraşcu

(fh

Tel +40 (269) 210 375 Fax: +40 (269) 21 O 37~

Page 9: Confeconomice.ulbsibiu.ro/images/fisiere/admitere/2017/... · ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 23 TODEA SERGIU-GHEORGHE GHEORGHE 24 ARSENE MADALINA MARIA ION ARSENE Co

--

ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE

Domeniul : Contabilitate

Uni versitatea ''Lucian Blaga" din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice

Prof. univ. dr. in . Adrian PASCU

Programul de studii : BB - Expertiză Contabilă şi Audit

Lista candidaţilor ADMIŞI pe locuri finantate de la bugetul de stat la concursu l de admitere în sesiunea IULIE 2017

Nr Crt Candidat

1 LUCACI EMILIA (IOAN) 2 HANZU MARINA (IOAN) 3 TURCU ALINA-CORNELIA (N ICOLAE) 4 VULCU GEORGIANA-I ULIA (PETRU) 5 MORARIU ADRIAN-N ICOLAE (NICOLAE) 6 LUCA ANDREEA LOREDANA (ILIE) 7 !STRATE CLAUDIA-ELENA (TOMA) 8 ONITA ANDR EEA ELENA (NICOLAE) 9 PĂMĂRAC ADI -MARIA (REMUS) 10 ŢICHINDELEAN DEN ISA (IOAN) (VASIU) ~ -1-- -l::ĂBĂ-î-l:J-Ş-!BAN-A~AB-RtEi:A--(+eN-1

12 ROTĂRESCU SIMONA-ANDREEA (DUMITRU MARIUS)

13 MĂR I NĂ FLORENTINA ELENA (IOAN) 14 VEŞTEMEAN ŞTEFAN IA (IOAN) 15 NEAGU ISTINA-MARIA (GH EORGHE) (DANCU) 16 BARBA-ALBĂ ANAMARIA (MANIU)

17 CONSTANTIN GABRIELA-LOREDANA (IONEL-NICOLAE)

18 BOGOSLOV LIVIU-MIHAIL (GHEORGHE) (POPESCU)

19 ŢÎRLEA ANDREEA (FLORIAN) 20 DAVID MARIA-MAGDALENA (LIVIU-FLORIAN) 21 BALTEŞ MIHAELA-BIANCA (IOAN) 22 SCHIOPU ADRIANA-ELENA (ADRIAN ILIE) 23 BOLAN MIHAELA-GABRIELA (ŞTEFAN) 24 BUTA ELENA-DIANA (GHEORGHE DUMITRU) 25 BRAD ANAMARIA-PETRONELA (ILIE LIVIU)

Adresa: Str. Calea Dumbrăvii , nr. 17 Sibiu, 550324, România e-mail : cconomic.e~'i] ul bs ibiu .ro

htt p://cconom ice. u lbsi bi u. ro

Medie Admitere

10.0 10.0 9.91 9.91 9.91 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 ::i-:-52

9.82

9.78 Jl.74 -

9.74 9.74

9.74

9.74

9.74 9.69 9.66 9.66 9.66 9.66 9.66

--

Test Grila Medie licenţă

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 m~o

10.0

10.0 10.0 10.0 10.0

10.0

10.0

10.0 9.1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

10.0 10.0 9.89 9.89 9.89 9.77 9.77 9.77 9.77 9.77 'd7 r

9.77

9.71 9.66_ 9.66 9.66

9.66

9.66

9.66 9.9

9.55 9.55 9.55 9.55 9.55

Tel : +40 (269) 21O375 Fax +40 (269) 21O375

f----

Page 10: Confeconomice.ulbsibiu.ro/images/fisiere/admitere/2017/... · ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 23 TODEA SERGIU-GHEORGHE GHEORGHE 24 ARSENE MADALINA MARIA ION ARSENE Co

ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

26 GÎNGU IOANA ALEXANDRA (GHEORGHE)

27 SPIRIDON !OANA-ALEXANDRA (PANTELIMON) ( BĂNCEU )

28 MOLDOVAN CRISTINA (IOAN) 29 PASERE ANDREEA MARIA (DAN IEL MI HAIL) 30 TACACS ILDIKO-BEATRIX (LEVENTE)

Preşedinte le Comisiei pe facu ltate,

Conf. uni;;;:_n

Adresa: Str. Calea Dumbrăvii , nr. 17 Sibiu, 550324, România e-mail: [email protected] http ://economice. u lbsi bi u.ro

Universitatea ' 'Lucian Blaga" din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice

9.66 10.0 9.55

9.59 10.0 9.46

9.58 10.0 9.44 9.49 9.55 9.49 9.32 10.0 9.1

Secretarul Comisiei pe facultate,

Conf. univ. dr. Daniela Petraşcu

Tel: +40 (269) 210 375 Fax +40 (269i 21 O 375

Page 11: Confeconomice.ulbsibiu.ro/images/fisiere/admitere/2017/... · ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 23 TODEA SERGIU-GHEORGHE GHEORGHE 24 ARSENE MADALINA MARIA ION ARSENE Co

ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE

Domeniul : Contabilitate

Universitatea ·'Luc ian Blaga" din Sibiu Facultatea de Şti i nţe Economice

Programul de studii : BB - Expertiză Contabilă şi Audit

Lista candidaţilor ADMI Ş I pe locuri la taxă la concursul de admitere în sesiunea IULIE 2017

----MlRlie Mi:uit: Nr crt Cand idat Test Grila Admitere licentă

1 DAŞOVĂ MARIA-MIHAELA (ILI E) 9.3 9. 1 9.38

2 DAVID LARISA-MARIA (ILI E) 9.28 10.0 9.04

3 - ALBEAN OC"FAVIAN-FLAVIUS-LIVIU (LIVIU) 9.28 10.0 9.05

4 FARKAS CRISTINA (LUDOVIC) 9.24 10.0 8.99

5 OLTEAN DENISA LUCIA (ILIE) 9.15 10.0 8.87

6 SĂBĂDAŞU-ŢOGH E ELENA-LIVIA

9.02 10.0 8.7 (ALEXANDRU) 7 RADU DIANA ALEXANDRA (MARIN EL) 8.99 10.0 8.66

8 GAN EA ANDREEA (MIHAI) 8.98 10.0 8.65 a :? "·!..ESC IJ-M.~.D.Ă.k I l'>J .&1.- U'>J IC OLA.G) - -~..9-1--=-=-: 1Q7Q o i::.i::. - ..... . "" ......

10 ACHIMESCU MARIA (PETRU) 8.87 10.0 8.5

11 ODAGIU DOINA (NICOLAE) 8.65 10.0 8.21

12 STĂNESCU MARIA MADALINA (GHEORGHE

8.53 9.55 8.2 SH:VltJ 1

13 COSMA MARIA-CLAUDIA (VASILE) 8.53 10.0 8.04

14 POLIVCA ANA-ANCA (IOAN) (TODA) 8.5 5.05 9. 66

15 MUNTEAN ANDR EEA (GHEORGHE)

8.5 10.0 8.0 (MUNTEAN)

16 LĂSCUŢONI DENI SA MARIA (ION DĂNUŢ) 8.38 9.1 8.15

17 MODJES ANDREEA ELENA (ILI E) 6.97 9.55 6.12

Preşedi nte le Comisiei pe facu ltate, /. Secretarul Comisiei pe facultate ,

Conf. univ. dr. Silvia Mărginea~~ Y--Adresa: Str. Calea Dumbrăvii , nr. 17 Sibiu, :i 50324, România e-mail: cconomicc@ul bsi biu. ro il ltp :! /economice. ulbsi bi u. ro

Page 12: Confeconomice.ulbsibiu.ro/images/fisiere/admitere/2017/... · ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 23 TODEA SERGIU-GHEORGHE GHEORGHE 24 ARSENE MADALINA MARIA ION ARSENE Co

ULBS Univers itatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Universitatea ''Lucian Blaga" din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice

_ „<i~;1~?;Ei0fJ~\::~>-

COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE

Domeniul: Finante ' Programul de studii : 89 - Management financiar şi bancar internaţional

Nr Crt

1 2

3 4

5 6 7

8

9

10

11

12 13

Lista candidaţilor ADMIŞI pe locuri finantate de la bugetul de stat la concursul de admitere în sesiunea IULIE 2017

Candidat Medie Test Admitere Grila

CÎZU GABRIELA-RAMONA (GH EORGHE) 9.82 10.0 MOHANU !OANA-ALEXANDRA (FLORIN) 9.66 10.0 COMŞA CRISTIANA - LAVINIA (DANIEL) 9.66 10.0 MIHU MĂDĂLINA (DUM ITRU) 9.58 10.0

ŢERBEA BOGDAN VASILE (IONEL ROMAN) 9.58 10.0

BĂDESCU MARIA LAVINIA (SPIRIDON ROMICĂ) 9.54 9.55 BĂDILĂ ADELINA-ANDREIA (ILI E) 9.53 10.0 GRECU VASILE IONUŢ (DUMITRU) 9.53 10.0 TIUTIUC CORNELIA MĂDĂLINA (ROMULUS) 9.49 10.0

DĂRAB MARIUS-ALEXANDRU (NICOLAE) 9.49 10.0

CHEROIU ROXANA GEORGIANA (GH EORGH E) 9.49 10.0

RĂU ANDREEA (ILI E) 9.45 10.0 RADU ION ELA MONICA (FLORIN) (RADU) 9.4 10.0

Medie licentă

9.77 9.55 9.55 9.44 9.44 9.55 9.38

9.38 9.32

9.32

9.33 9.27 9.21

1_4__ BORCĂNESCU CHRISTINA-MARIA (CRISTIAN &__~ _ 1D_l) _ __ 921 __ - MlrtA.I J - - ----- - - - --

15 ZGRIPCEA ROXANA-ELENA (NICOLAE)

16 BÎRNEAŢĂ DIANA-MARIA (VASILE)

17 GHERGHINA-PUTERE HELENE-ROXANA (CONSTANTIN)

18 POPA ANDREI -LUDOVIC (PETRU)

19 BLĂGUŢIU MONICA-ROXANA (ILIE-SORIN) 20 DUMINCIUC SIMONA (NICOLAE)

Preşedinte le Comisiei pe facu ltate, / .._

Conf. univ. dr. Silvia Mărginea~/

Adresa: Str. Calea Dumbrăvii , nr. I 7 Sibiu, 550324, România e-mail: [email protected] http://economice. ulbsi bi u. ro

9.4 10.0 9.21

9.36 10.0 9.15

9.11 10.0 8.82

9.03 10.0 8.71

9.03 10.0 8.71

8.78 9.55 8.54

Secretaru l Comisiei pe facultate,

Page 13: Confeconomice.ulbsibiu.ro/images/fisiere/admitere/2017/... · ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 23 TODEA SERGIU-GHEORGHE GHEORGHE 24 ARSENE MADALINA MARIA ION ARSENE Co

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE

Domeniul: Finante '

.· .~: {' .;„ I ' ·,.;-·,t ·,.,\ ·, ' ;I) ).'J I~'_.., ' " ,• I •

:J !;.) \,. AP' ""''0·· BA'-l ; ' ; :~ \:,;\ 11.4' 1 .l~,1 1 ~.~1 1 ~ • I

PREŞEDlt{~~Jz:~, G'.q_~~ŞJE.! ._';ţ~:_J1RALE DE ADMITERE RECTOR, ' P,r'P.f~l.. un,w_~~ ·, ' . . Ioan B9N REA

'-c::>"~ uc„ t~~ ' . · ·.<1.r::~~.~·~..x._.."-""...--- -

SECRETARUL COMISIEI C NTRALE DE ADMITERE Prof. univ. dr. in Adrian PASCU

Programul de studii: B9 - Management financiar şi bancar internaţional

Nr Crt

1

2

Lista candidaţilor ADMIŞI pe locuri R. Moldova fără taxă la concursul de admitere în sesiunea IULIE 2017

Candidat Medie Admitere Test Grila

MEREACRE MIHAI (MIHAIL) 9.74 10.0

BRÎNZĂ ALEXANDRINA (GRIGORE) 9.49 10.0

Medie licenţă

9.66

9.32

Preşedintele Gemisiei pe faeultate, ____________ ~.>=C[_e_tarn.LComisieLp_e_fa.cultat=.-----

Conf. u~ărginean

-- 9-=

Adresa: Str. Calea Dumbrăv i i , nr. 17 Sibiu, 550324, România e-mail : [email protected] http:/ /economice. ul bsibi u. ro

Conf. univ. dr. Daniela Petraşcu

Tel: +40 (269) 210 375 Fax +40 (269) 2 1O 37~

Page 14: Confeconomice.ulbsibiu.ro/images/fisiere/admitere/2017/... · ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 23 TODEA SERGIU-GHEORGHE GHEORGHE 24 ARSENE MADALINA MARIA ION ARSENE Co

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE

SECRETARUL COMISIEI C NTRALE DE ADMITERE Prof. univ. dr. i Adrian PASCU

Domeniul: Finanţe Programul de studii: B9 - Management financiar şi bancar internaţional

Lista candidaţilor ADMIŞI pe locuri la taxă la concursul de admitere în sesiunea IULIE 2017

Medie Medie Nrcrt Candidat Admitere Test Grila licentă

1 MIHĂILĂ DELIA ELENA (GHEORGHE) 8.75 9.1 8.65

2 UDRESCU-NIŢESCU GEORGIANA-ALICE (ION) 8.51 10.0 8.02

3 LĂCĂTUŞ ALEXANDRA - ŞTEFANIA (DUMITRU) 8.08 9.1 7.75

Preşedintele Comisiei pe facultate, Secretarul Comisiei pe facultate,

Adresa: Str. Calea Dumbrăvii , nr. 17 Sibiu, 550324 , România e-mai l: cconomi cc((i)ulbsibiu.ro http ://economice. ul bsi bi u. ro

Tel +40 (269) 210 375 Fax +40 (269) 21O375

-

Page 15: Confeconomice.ulbsibiu.ro/images/fisiere/admitere/2017/... · ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 23 TODEA SERGIU-GHEORGHE GHEORGHE 24 ARSENE MADALINA MARIA ION ARSENE Co

ULBS Universita tea "Lucian Blaga" di n Sibiu

COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE

SECRETARUL COMISIEI C Prof. univ. dr. ii'). •

Domeniul : Management Programul de studii : C1 - Managementul Afacerilor in Limba Engleza (MBA eng.)

Nrcrt

1 2

3 4

5 6

7

8 9

---

1U

11 12

13 14

15

16

17

18 19

20

21

22

23

Lista candidaţilor ADMIŞI pe locuri finantate de la bugetul de stat la concursul de admitere în sesiunea IULIE 2017

Candidat Medie Test

Admitere Grila DRAGOI CIPRIAN-ZAHARIA (ZAHARIA) 10.0 10.0 DRAGOMIR ALINA (GHEORGHE) 9.9 10.0

IHORA CĂLIN (PETRU) 9.82 10.0

URIAN ANDREEA (ŞERBAN) 9.74 10.0

DOMOKOS ISTVAN (FERENC) 9.74 10.0

GRILA LUCIAN-MARIUS (AURELIA) 9.74 10.0

NEDELESCU ELENA RAMONA (ILIE) 9.74 10.0 UNCHEŞEL OVIDIU IULIAN (OVIDIU VASILE) 9.74 10.0

BOZDOGHINĂ FLORIN-CLAUDIU (GHEORGHE) 9.66 10.0 _g:At)€A=f'=EGQ@:AA~b-A-\tlNl-A--B::ENA-fMARIAN

ADRIAN) 9.56 9.55

ANGHEL ANDREEA-SIMONA (CONSTANTIN) 9.49 10.0 ATOMEI !OANA-CRISTIANA (IOAN-VALERIU) 9.4 10.0 AGĂN E~C El ŞIEEAf'\L(CD.bJ.STAt'H I N.) 9.36- 1Q~

FLOREA CRISTINA MARIA (IOAN) (FLOREA) 9.32 10.0

PRESECAN MARCELA (POMPILIU) 9.28 8.65 OANCEA GEORGIANA (CONSTANTIN FLORIN)

9.25 10.0 (IOANA) BĂRBULESCU GEORGE-ŞTEFĂNEL (ION) 9.21 8.65

BUHĂCEANU ROBERT MARIAN (LIVIU) 9.11 10.0 CĂRĂBINEANU RAREŞ (VIRGIL) 9.11 10.0

FLEACĂ BOGDAN IOAN (AUREL) 9.07 10.0

MIRCEA ROXANA MARIA (ŞTEFAN) 8.95 10.0

ANGHEL ANCA ELENA (NICOLAE) (ANGHEL) 8.92 10.0 GUIB WOLFGANG-ALEXANDER (REINHART) 8.85 10.0

Medie licentă

10.0 9.87

9.77

9.66

9.66

9.66 9.66

9.66 9.55

9.58

9.32

9.21 9.,.:1-8

9.1 9.5

9.0

9.4

8.82

8.82

8.76

8.6

8.56

8.47

Adresa: Str. Calea Dumbrăv ii , m. 17 Sibiu, :i50324, România e-mail : cconomice~iju l bs i b iu .ro

http://economice. ulbsibiu.ro

Tel +40 (269) 21O375 Fax +40 (269) 210 37~

--

Page 16: Confeconomice.ulbsibiu.ro/images/fisiere/admitere/2017/... · ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 23 TODEA SERGIU-GHEORGHE GHEORGHE 24 ARSENE MADALINA MARIA ION ARSENE Co

ULBS Universita tea "Lucian Blaga" din Sibiu

24 CHIŢOIU ŞTEFAN EUGEN (ION EUGEN) 25 MIRCEA DAN-ŞTEFAN (OVIDIU)

Preşedintele Comisiei pe facultate,

Conf. univ. dr. Silvia Mărginean

Adresa: Str . Calea Dumbrăvii , nr. 17 Sibiu, 550324, România e-mail : [email protected] http ://economice. ul bsi biu. ro

Universitatea ''Lucian Blaga" din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice

8.82 9.55 8.59 8.44 9.55 8.09

Secretarul Comisiei pe facultate,

Conf. univ. dr. Daniela Petraşcu

Tel +40 (269) 210 375 Fax: +40 (269) 210 37S

Page 17: Confeconomice.ulbsibiu.ro/images/fisiere/admitere/2017/... · ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 23 TODEA SERGIU-GHEORGHE GHEORGHE 24 ARSENE MADALINA MARIA ION ARSENE Co

ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE

Universitatea ''Lucian Blaga" din Sibiu ,..., ~facultatea de Şti inţe Economice

. /~:~~~i~:~~ :, „ ·-·l·~:s. ·>-.

SECRETARUL COMISIEI CENTRALE DE ADMITERE ~ Prof, uni~n PAS~U

Domeniul : Management Programul de studii : C1 - Managementul Afacerilor in Limba Engleza (MBA eng.)

Lista candidaţilor ADMIŞI pe locuri la taxă la concursul de admitere în sesiunea IULIE 2017

Nrcrt Candidat Medie Test Medie Admitere Grila licentă

1 ANGHEL RUXANDRA IRINA (DORIN TIBERIU)

9.52 10.0 9.37 (FLOARE)

2 BÎRZESCU PAULINA ELENA (ION) 9.18 10.0 8.91

3 URECHE CARINA ŞTEFANIA (NICOLAE-OVIDIU) 7.49 5.5 8.16

Preşedinte le Comisiei pe facultate, Secretarul Comisiei pe facultate,

Adresa: Str. Calea Dumbravii , nr. 17 Sibiu, 550324 , Români a e-mail: cconom icc@ulbsi biu.ro hl lp://economicc.ulbsibiu.ro

Tel +40 (269) 210 375 Fax : +40 (269) 2 10 37~

Page 18: Confeconomice.ulbsibiu.ro/images/fisiere/admitere/2017/... · ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 23 TODEA SERGIU-GHEORGHE GHEORGHE 24 ARSENE MADALINA MARIA ION ARSENE Co

Uni1·crsitatca "Lucian Blaga" din Sibiu

COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE

Domeniul: Management Programul de studii: Management Educaţional

Lista candidaţilor ADMI Ş I pe locuri la taxă la concursul de admitere în sesiunea IULIE 2017

Meâ1e Nr Crt Candidat 1 est Medie licenţă

Admitere Grilă

1 BOGDANEL ILEANA (CONSTANTIN) 9.37 10.0 9.16

2 BOT A OANA LARISA (SABIN) 9.25 10.0 9.0

3 CH I R I CĂ CAM INA MIHAELA (GHEORGHE)

9.15 10.0 8.87 (UNGUREANU)

4 HODOŞ ANCA-MIHAELA-FLORINA (MIHAI) 8.87 5.5 10.0

5 COMĂN IŢĂ CARMEN ELENA (GHEORGHE)

8.41 5.95 9.25 (PĂLĂCEAN)

6 MOLDOVAN ALI NA-EMANUELA (VASILE) 7.78 6.4 8.25

7 RADUT IOANA ALEXANDRA (DANIEL) 7.5 6.4 7.87

8 ROŞ IANU ANDREEA-MARIA (N ICOLAE-GABRIEL) 7.23 6.85 7.37

"' LJC/"\v 1v 1r\f". I /"\- 1 cvu5RA--{MA~A1 ~1 -----7-:-06 ~.;J;J 6:'25

10 CERCEA AURA-DEN ISA (IULIU) 6.84 8.65 6.25

Preşedintele Comisiei pe facultate, ____________ ___,,,~.retaruLComis.ieLpe~farultate.,._ ____ _

Conf. univ. dr. Silvia Mărginean

~:r-

Adresa: Str Caka DumbrC1vii. nr. 17 Sibiu. 550324, Ro111 âniil e-mail : eco110111icc fi!1ul bs1biu.ro http://econom icc. u I bs i bi Lr ro

Conf. univ. dr. Daniela Petraşcu

~.

h·I HO (260) 21 lJ 375 F~x: +40[269)210375

Page 19: Confeconomice.ulbsibiu.ro/images/fisiere/admitere/2017/... · ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 23 TODEA SERGIU-GHEORGHE GHEORGHE 24 ARSENE MADALINA MARIA ION ARSENE Co

Uniycrsitatca "Lucian Blaga" din Sibiu

COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE

Uni versitatea ''Lucian Blaga· ' clin Sibiu .r<c)~adLJ ! .. ta te.fl de Ş tiinţe Economice

/{<~~: ·:. . ··"·;:~:<:z\

Lista candidaţilor RESPINŞI la programele de masterat la concursul de admitere în sesiunea IULIE 2017

Nr Crt Candidat Medie Test Grila Medie Admitere licenţă

1 MUNTIU I. IULIANA RES.PIN5 4.C 7-:-48

2 ENE P. C. VLAD-PETRE RESPINS 4. 15 6.91

3 HAIDUC R. BOGDAN-

RESPINS 3.25 6.97 ALEXANDRU

4 VUŢU N. CLAUDIA-NICOLETA RESPINS 4.6 8.91

5 CIOBĂNESCU S. LAVINIA RESPINS ABSENT 7.14

6 DIACONU C. ALEXANDRU-

RESPINS ABSENT 10 CĂTĂLIN

Preşedinte le Comisiei pe facultate, S~cretarnl-eomisiei-pe-facult-are;=-----

Conf. univ. dr. Danie la Petraşcu Conf. univ.y___:ia Mărginean

~~ptt~~~~~--~-~~

AdrcsH: Str. Caka Dumbrăvii. nr. 17 Sibiu. 550324, Ronuinia e-mai l: e co110111i ce1~/ 1 u Jbs i b iu . ro

h np://econom ice. ulhsi bi u. ro

Td +40 \269) 2 I ll 375 F<D, : +40 (269) 21 ll 375

Page 20: Confeconomice.ulbsibiu.ro/images/fisiere/admitere/2017/... · ULBS Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 23 TODEA SERGIU-GHEORGHE GHEORGHE 24 ARSENE MADALINA MARIA ION ARSENE Co

Uni1·ersitatea "Lucian Bl aga" din Sibiu

COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE

Unive rsitatea '·Lucian Blaga·' cl in Sibiu fa~:JI ltt~!e~ pe Ş t i in ţe Econom icc

,/~~ . '!'\:-· ';,<.':·\

SECRETARUL COMISIEI CE TRALE DE ADMITERE

Lista candidaţilo r aflaţi pe lista respinşi R. Mo ldova la concursul de admi te re în sesiunea IULI E 201 7

Nr Crt Candidat

Preşedinte le Comisiei pe facu ltate,

Cont.~~

Adres~ : Str. Caka Dumbrflvii. nr. 17 Sibi u. 550324, Rorn<i nia e-nrnil: eco n orni ce~î . ul bs i b iu . ro

http://econom i c~ . u I bs ibi u. ro

Medie Admitere

Medie licentă

Secretarul Comisiei pe facu ltate,

Conf. univ. dr. Danie la Petraşcu

TL'i +40 (269) 2 1 O 375 1 ~ • :+40 (269)2 1 0375