web viewîn adresa de email [email protected], ... salvaţi pagina dorită în lista de...

of 27 /27
Internet 1. Care dintre următoarele este un format de feed (stream) folosit pentru publicarea de conţinut actualizat frecvent, cum ar fi titluri de ştiri sau podcast-uri? a. Really Simple Service (RSS) b. Rezumat Real Syndication (RSS) c. Really Simple Syndication (RSS) d. Software-ul site-ului Real (RSS) 2. Care dintre următoarele este utilizat de browserele Web pentru a găsi site-uri web de pe Internet a. SMS b. VoIP c. ISP d. URL-ul 3. Care dintre următoarele se referă la numele de domeniu în URL: http://www.ecdl.org? a. . org b. http:// c. / / www. d. ecdl. 4. Care dintre următoarele descrie software-ul care este creat şi distribuit în scopuri rău intenţionate? a. Freeware b. Vaporware c. Shareware d. Malware 5. Care dintre următoarele pictograme este utilizată pentru a indica o pagină web securizată? a. b. c. d. 6. Care este scopul unui firewall? a. Pentru a oferi siguranţă în exterior amplasamentului de stocare a datelor pe un computer sau în reţea

Upload: ledang

Post on 01-Feb-2018

230 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Web viewÎn adresa de email annsmith@revco.com, ... Salvaţi pagina dorită în lista de preferinţe (Favorites) Căutaţi pe site pagina de start dorită

Internet

1. Care dintre următoarele este un format de feed (stream) folosit pentru publicarea de conţinut actualizat frecvent, cum ar fi titluri de ştiri sau podcast-uri?

a. Really Simple Service (RSS) b. Rezumat Real Syndication (RSS) c. Really Simple Syndication (RSS) d. Software-ul site-ului Real (RSS)

2. Care dintre următoarele este utilizat de browserele Web pentru a găsi site-uri web de pe Internet a. SMS b. VoIP c. ISP d. URL-ul

3. Care dintre următoarele se referă la numele de domeniu în URL: http://www.ecdl.org? a. . orgb. http:// c. / / www. d. ecdl.

4. Care dintre următoarele descrie software-ul care este creat şi distribuit în scopuri rău intenţionate?

a. Freeware b. Vaporware c. Shareware d. Malware

5. Care dintre următoarele pictograme este utilizată pentru a indica o pagină web securizată?

a.

b.

c.

d.

6. Care este scopul unui firewall?

a. Pentru a oferi siguranţă în exterior amplasamentului de stocare a datelor pe un computer sau în reţea

b. Pentru a oferi unui calculator sau unei reţele acces wireless la Internet c. Pentru a şterge fişierele temporare Internet şi cookie-urile de pe un computer sau în reţea d. Pentru a proteja un computer sau o reţea împotriva intruziunilor neautorizate.

7. Care dintre următoarele este un sistem în care anumite persoane trimit e-mailuri nesolicitate sau mesaje pop-up pentru a obţine informaţii personale şi financiare?

a. Navigare b. Căutarea c. Phishing

Page 2: Web viewÎn adresa de email annsmith@revco.com, ... Salvaţi pagina dorită în lista de preferinţe (Favorites) Căutaţi pe site pagina de start dorită

d. Blogging

8. În adresa de e-mail: [email protected] parte a adresei identifică aria geografică?

a. @ b. drossi c. it d. infaxa

9. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?

a. e-mail nu poate transmite imagini ca ataşări b. e-mail este o modalitate ieftină de a trimite şi primi mesaje c. e-mail nu poate fi infectate de viruşi d. e-mail este o modalitate sigură de a transmite şi stoca informaţii confidenţiale.

10. Care dintre următoarele permite comunicaţii de voce pe Internet?

a. VPN b. IM c. VoIP d. SMS

11. Care dintre următoarele este un exemplu de online (virtual) comunitate?

a. Home Page b. Camera de chat c. Cache d. News Feed.

12. Care dintre următoarele este o colecţie la nivel mondial de reţele de calculatoare accesibile publicului?

a. World Wide Web b. Internetul c. Un site d. Un firewall

13. Care dintre următoarele este utilizat pentru a conecta persoane fizice, întreprinderi, sau alte organizaţii la Internet?

a. Independent Software Provider (ISP) b. Universal Resource Locator (URL) c. Certificat digital d. Furnizor de servicii Internet (ISP)

14. Care dintre următoarele se referă la protocolul de transfer în URL: http://www.ecdl.org?

a. . orgb. http:// c. / / www. d. ecdl

15. Care dintre următoarele este un fişier media digital, care este descărcat de pe Internet pentru redarea pe playere media portabile şi computere personale?

Page 3: Web viewÎn adresa de email annsmith@revco.com, ... Salvaţi pagina dorită în lista de preferinţe (Favorites) Căutaţi pe site pagina de start dorită

a. Malware b. Blog c. Cookie d. Podcast

16. Ce este un certificat digital?

a. Un cod de verificare că un site Web este liber de viruşi b. O verificare a datei şi orei la care a fost vizualizată o pagină Web c. Un cod de verificare care autentifică un site Web d. Un număr de versiune care indică atunci când o pagină Web a fost publicată

17. Care dintre următoarele este cea mai bună metodă de a asigura accesul în siguranţă la o reţea?

a. Reţeaua necesită un nume de utilizator şi o parolă pentru acces b. Reţeaua necesită doar un nume de utilizator pentru acces c. Reţeaua oferă protecţie antivirus d. Reţeaua cere ca utilizatorul să plătească o taxă pentru a avea acces

18. Care dintre următoarele este cel mai probabil mod de a infecta computerul cu un virus în timp ce se navighează pe Internet?

a. Descărcarea fişierelor de pe un site web b. Reîncărcarea unei pagini web c. Dezactivarea cookies-uri d. Instalarea unui firewall

19. Care dintre următoarele descrie cel mai bine diferenţa dintre câmpurile Cc şi Bcc (CCI)?

a. Nu există nici o diferenţă între câmpurile Cc şi Bcc b. Numele destinatarului Bcc (CCI) într-un mesaj de poştă electronică este vizibil

celorlalţi destinatari ai mesajului c. Numele destinatarului Bcc (CCI) într-un mesaj de poştă electronică NU este vizibil

celorlalţi destinatari ai mesajului d. Numele destinatar Cc într-un mesaj de poştă electronică NU este vizibil celorlalţi destinatari ai

mesajului 20. Care dintre următoarele nu este în conformitate cu normele de etichetă (netiquette)?

a. Folosirea întotdeauna a liniei de subiect în mesaje e-mail b. Corectarea ortografică şi gramaticală a mesajele de poştă electronică expediate c. Comprimarea fişierelor mari înainte de a le ataşa la mesajele e-mail d. A răspunde numai mesajelor e-mail cu prioritate mare

21. Care dintre următoarele acţiuni pot infecta cel mai probabil un calculator cu un virus?

a. Copierea textului dintr-un mesaj e-mail într-un document de procesare de text b. Ştergerea unui ataşament de e-mail c. Deschiderea unui ataşament de e-mail d. Adăugarea unei persoane de contact în agenda dumneavoastră

22. Care dintre următoarele vă oferă posibilitatea de a şti dacă o persoană de contact este online?

a. Really Simple Syndication (RSS) b. Serviciul de mesaje scurte (SMS)

Page 4: Web viewÎn adresa de email annsmith@revco.com, ... Salvaţi pagina dorită în lista de preferinţe (Favorites) Căutaţi pe site pagina de start dorită

c. Mesagerie instantanee (IM) d. Uniform Resource Locator (URL)

23. Ce reprezintă HTTP?

a. Hyperlink Transfer Protocol b. Hyperlink Transmission Procedure c. Hypertext Transfer Protocol d. Hypertext Transmission Procedure

24. Ce reprezintă un motor de căutare?

a. un program ce caută viruşii pe paginile web b. un program ce caută o conexiune la Internet c. un program care actualizează pagini web d. un program ce caută pagini web ce conţin cuvinte cheie

25. Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă un avantaj al poştei electronice?

a. posibilitatea crescută de virusare a calculatorului b. rapiditatea expedierii mesajelor electronice c. securitatea ridicată la trimiterea mesajelor electronice d. creşterea necesităţii folosirii poştei tradiţionale

26. Care dintre următoarele variante descriu cel mai bine semnătura digitală?

a. verificare electronică a identităţii fişierelor ataşate b. verificare electronică a identităţii software-ului c. verificare electronică a identităţii hardware-lui d. verificare electronică a identităţii pentru mesajele e-mail

27. În adresa de email [email protected], ce reprezintă „annsmith”?

a. Numele contului utilizatorului b. Numele domeniului c. Protocolul de transfer d. Numele subdomeniului

28. Care dintre următoarele afirmaţii despre World Wide Web este adevărată? a. World Wide Web este o aplicaţie a sistemului de operare b. World Wide Web nu utilizează http c. World Wide Web este un motor de căutare d. World Wide Web este o parte a Internetului

29. Firewall reprezintă:

a. Un sistem de securitate împotriva căderilor bruşte de tensiune b. Un sistem ce ajută la descărcarea mai rapida a informaţiilor de pe Internet c. Un tip de reţea ce ajută la partajarea fişierelor d. Un sistem de securitate ce protejează reţeaua împotriva accesului neautorizat

30. Criptarea datelor este:

a. Codificarea datelor pentru a proteja datele împotriva viruşilor

Page 5: Web viewÎn adresa de email annsmith@revco.com, ... Salvaţi pagina dorită în lista de preferinţe (Favorites) Căutaţi pe site pagina de start dorită

b. Codificarea datelor pentru a evita pierderea acestora c. Codificarea datelor pentru a proteja datele împotriva accesului neautorizat d. Nici una dintre afirmaţii nu este adevărata

31. Ce reprezintă o listă de distribuţie pe care o creaţi în cadrul unei aplicaţii de poştă electronică?

a. lista cu adresele persoanelor la care aţi răspuns. b. lista cu adresele mesajelor din Inbox c. listă cu adrese grupate în funcţie de diferite categorii d. listă ce conţine toate mailurile cu ataşament

32. Un provider de Internet (ISP) este:

a. firmă ce oferă servicii de conectare la Internet b. un program cu ajutorul căruia căutaţi informaţii pe Internet c. un fişier pe care îl descărcaţi de pe Internet d. legătură către o pagină de Internet

33. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?

a. Nu vă puteţi infecta calculatorul dacă deschideţi un mail de provenienţă necunoscuta b. Aplicaţia de poştă electronică este cea mai sigura modalitate de transmitere a

informaţiilor confidenţiale c. Costul transmiterii unui mesaj cu ajutorul unei aplicaţii de posta electronică este redus d. Nu puteţi trimite ataşat unui mail decât fişiere de tip text.

34. FTP reprezintă:

a. Protocol de transmitere a fişierelor (File Transmission Protocol) b. Procedură de transmitere a fişierelor (File Transmission Procedure) c. Clauză de transmitere a fişierelor (File Transmission Provision) d. Protocol de transfer a fişierelor (File Transfer Protocol)

35. Cookie este:

a. O pagină web b. O informaţie care este stocată pe hard disk care ajută la încărcarea mai rapidă a paginii

web ce a mai fost vizitată c. Browser-ul de internet d. Un director pe calculator

36. Care dintre următoarele dezavantaje este un dezavantaj al folosirii poştei electronice?

a. Puteţi ataşa fişiere unui mesaj b. Mesajul poate fi trimis oriunde în lume c. Reprezintă o metodă de comunicare puţin costisitoare d. Poate introduce viruşi în calculator

37. Semnătura electronică este:

a. Acelaşi lucru cu certificatul digital b. Un mesaj primit la instalarea unei aplicaţii de poştă electronică c. O informaţie în format electronic ataşată sau asociată logic unei alte informaţii în format

electronic în scopul autentificării acesteia d. Nici unul dintre cele de mai sus

Page 6: Web viewÎn adresa de email annsmith@revco.com, ... Salvaţi pagina dorită în lista de preferinţe (Favorites) Căutaţi pe site pagina de start dorită

38. Ce reprezintă http dintr-o adresă de tipul: http://www.andreco.ro?

a. Numele domeniului b. Sufix c. Protocolul de transfer d. Nici una dintre răspunsurile de mai sus

39. Un motor de căutare este:

a. Un program care caută o conexiune la Internet b. Un program care utilizează cuvinte cheie pentru a realiza căutari pe Internet c. Un program dintr-un sistem de operare care caută fişiere d. Un program care caută viruşi în paginile Web

40. Care dintre următoarele concepte reprezintă un mesaj de securitate pentru mesajele trimise cu ajutorul unei aplicaţii de poştă electronică?

a. o aplicaţie antivirus b. semnătura digitală c. certificat digital d. nici unul dintre răspunsuri

41. In adresa de e-mail: [email protected], ecdl.org.ro reprezintă:

a. numele utilizatorului b. protocolul de transfer c. adresă de e-mail d. server-ul de mail

42. Ce semnificaţie au http:// şi ecdl din următorul URL: http://www.ecdl.com ?

a. Protocolul de transfer şi hiperlegătura (hyperlink) b. Protocolul de transfer şi sufixul care indică tipul organizaţiei c. Protocolul de transfer şi numele domeniului d. Protocolul de transfer şi sufixul care indică codul ţării

43. Ce reprezintă un certificat digital?

a. O verificare digitală ce autentifică faptul că un web site utilizează o adresă înregistrată b. O verificare digitală ce autentifică faptul că un web site nu are viruşi c. O verificare digitală ce autentifică un utilizator pe Internet d. O verificare digitală ce autentifică un web site ca fiind actualizat

44. Care dintre următoarele activităţi pot fi subiectul unor fraude la cumpărarea de produse pe Internet

a. Introducerea cantităţii de produse cumpărate într-un formular electronic b. Introducerea oraşului, codului poştal şi a ţării dv. într-un formular electronic c. Utilizarea unui coş electronic de cumpărături pentru a selecta produsele cumpărate d. Introducerea detaliilor cărţii de credit într-un formular electronic

45. Ce înseamnă să introduci în lista de preferinţe (Favorites) o pagină Web?

a. Păstrarea unui link al unei pagini web pentru utilizări viitoare

Page 7: Web viewÎn adresa de email annsmith@revco.com, ... Salvaţi pagina dorită în lista de preferinţe (Favorites) Căutaţi pe site pagina de start dorită

b. Navigarea într-o pagină web folosind hiperlegăturile (hyperlinks) c. Vizualizarea codului unei pagini web pentru a o edita d. Salvarea unei pagini web ca fişier text

46. Care dintre următoarele sufixe, din trei litere, din adresele de e-mail identifică o organizaţie care are activitate comercială?

a. edu b. com c. mil d. org

47. Care dintre următoarele variante descriu un avantaj al poştei electronice?

a. poşta electronică elimină total necesitatea poştei tradiţionale b. poşta electronică este un mijloc întotdeauna sigur de a trimite mesaje c. poşta electronică este o modalitate mai ieftină de a transmite mesaje d. mesajele de poştă electronică nu pot conţine viruşi

48. Care dintre următoarele variante descriu cel mai bine semnătura digitală?

a. O verificare electronică a identităţii fişierelor ataşate b. O verificare electronică a identităţii software-ului c. O verificare electronică a identităţii hardware-lui d. O verificare electronică a identităţii pentru mesajele e-mail

49. Într-o adresă de web identificată prin aria geografică, câte litere conţine codul de ţară specificat în primul nivel de domeniu (top-level domain)?

a. 4 b. 1 c. 2 d. 3

50. Cum schimbaţi pagina de start (homepage) a aplicaţiei dumneavoastră de navigare pe Web?

a. Trimiteţi un e-mail furnizorului dumneavoastră de servicii Internet şi îi cereţi să modifice pagina de start

b. Salvaţi pagina dorită în lista de preferinţe (Favorites) c. Căutaţi pe site pagina de start dorită d. Utilizaţi opţiunile din meniu pentru a seta pagina curentă drept pagină de start

51. Care din variantele următoare descriu mai bine un site web protejat?

a. Un site Web pentru accesarea căruia utilizatorul trebuie să plătească o taxă b. Un site Web care furnizează protecţie anti-virus c. Un site Web care necesită un nume de utilizator şi o parolă pentru a permite accesul. d. Un site Web care necesită un nume de utilizator pentru a permite accesul.

52. Care din următoarele variante desemnează cel mai bine un folder de preferinţe (favorites).

a. Un dosar/folder care conţine documentele arhivate b. Un dosar /folder care conţine înregistrările cărţilor cumpărate c. Un dosar /folder care conţine e-mail-urile arhivate d. Un dosar /folder care conţine legături (link-uri) către pagini Web

Page 8: Web viewÎn adresa de email annsmith@revco.com, ... Salvaţi pagina dorită în lista de preferinţe (Favorites) Căutaţi pe site pagina de start dorită

53. Care dintre următoarele reprezintă un mecanism de securitate a mesajelor trimise prin poşta electronică

a. Semnătura digitală b. Certificat digital c. Identitate fotografică d. Un smart card

54. Care dintre următoarele afirmaţii corespunde normelor de etichetă a reţelei (netiquette)?

a. Trimiterea răspunsului numai la mesajele care sunt marcate ca fiind importante b. Organizarea e-mail-urilor în foldere c. Utilizarea liniei de subiect în mesaje, cu un conţinut concis şi respectuos d. Salvarea permanentă a fişierelor ataşate mesajelor.

55. Care dintre următoarele acţiuni poate conduce la infectarea computerului cu viruşi?

a. Ştergerea unui mesaj nedeschis b. Mutarea unui mesaj necitit într-un anumit director c. Adăugarea unei semnături digitale unui e-mail d. Deschiderea unui fişier ataşat

56. Ce reprezintă un motor de căutare?

a. Un program care reîncarcă (refresh) paginile Web b. Un program care caută viruşii din paginile Web c. Un program care caută o conexiune la Internet d. Un program care caută pe Internet folosind cuvinte cheie

57. Care dintre următoarele ar putea conduce la posibilitatea unei fraude la cumpărarea unor produse de pe Internet?

a. Introducerea numelui străzii, oraşului şi codului poştal într-un formular electronic b. Introducerea detaliilor cărţii de credit într-un formular electronic c. Utilizarea unui coş electronic pentru a selecta produsele cumpărate d. Introducerea tipului de produse cumpărate într-un formular electronic

58. Care este semnificaţia termenului firewall?

a. Un sistem de securitate care protejează reţelele împotriva căderilor de tensiune b. Un sistem de comunicare proiectat pentru a spori viteza de acces la Internet c. reţea proiectată special pentru a nu permite vizualizarea fişierelor în reţea d. Un sistem de securitate proiectat în vederea protejării reţelelor de calculatoare

împotriva accesului neautorizat

59. Ce reprezintă pagina de start (homepage) a aplicaţiei de navigare pe Web?

a. Un sistem de ajutor a aplicaţiei de navigare pe Web b. Prima pagină dintr-un set de pagini web cuprinse într-un site c. Pagina care se încarcă la deschiderea aplicaţiei de navigare pe web d. Pagina de ieşire dintr-o aplicaţie de navigare pe web.

60. În adresa de e-mail [email protected] ce reprezintă ‘popescu’?

Page 9: Web viewÎn adresa de email annsmith@revco.com, ... Salvaţi pagina dorită în lista de preferinţe (Favorites) Căutaţi pe site pagina de start dorită

a. Protocolul de transfer b. Numele contului utilizatorului (Account name) c. Numele calculatorului “gazdă” (Host name) d. Partea de nume domeniu care indică tipul organizaţiei.

61. Care dintre răspunsurile de mai jos corespunde normelor de etichetă a reţelei (netiquette)?

a. Verificarea ortografică a tuturor mesajelor de transmis b. Trimiterea de mesaje foarte lungi c. Trimiterea mesajelor nesolicitate unui grup d. Trimiterea răspunsului numai la mesajele marcate cu prioritate mare

62. Care este diferenţa dintre Internet şi World Wide Web?

a. World Wide Web este o parte a reţelei Internet în timp ce Internet este o reţea globală de reţele b. Nu este nici o diferenţă, sunt doi termeni diferiţi care reprezintă acelaşi lucru c. Guvernele deţin Internetul, pe când organizaţiile comerciale deţin World Wide Web d. Accesarea World Wide Web este gratuită; celelalte site-uri de pe Internet percep o taxă pentru

serviciile lor

63. Ce reprezintă un browser de web şi la ce este utilizat?

a. Un instrument de căutare care găseşte informaţii cu ajutorul unor cuvinte cheie b. O aplicaţie folosită pentru crearea paginilor Web c. O aplicaţie creată pentru a compune şi răspunde la e-mail d. Un program cu ajutorul căruia vizualizăm şi folosim informaţiile de pe World Wide

Web

64. Care dintre următoarele răspunsuri descrie cel mai bine memoria cache asociată unui browser de web?

a. O porţiune din hard disk rezervată stocării paginilor web favorite (favorites). b. O secţiune din hard disk rezervată stocării paginilor web recent accesate c. O secţiune din hard disk rezervată indexării paginilor web d. O secţiune din hard disk rezervată ştergerii paginilor web

65. Care dintre următoarele răspunsuri reprezintă un avantaj al utilizării e-mail-ului?

a. e-mail-ul reprezintă un mijloc ieftin de a transmite informaţii b. e-mail-urile sunt întotdeauna localizate uşor c. e-mail-ul reprezintă întotdeauna un mijloc sigur de transmitere a informaţiilor d. e-mail-ul elimină în totalitate necesitatea poştei convenţionale

66. Care din următoarele afirmaţii este adevărată?

a. World Wide Web este un tip de e-mail b. World Wide Web este un sistem global de telecomunicaţii c. World Wide Web include utilizarea hypertextului pentru a conecta documente web d. Internet este alt nume pentru World Wide Web

67. Ce este un site Web protejat?

a. Un site Web care împiedică accesul neautorizat b. Un site Web care este protejat împotriva viruşilor

Page 10: Web viewÎn adresa de email annsmith@revco.com, ... Salvaţi pagina dorită în lista de preferinţe (Favorites) Căutaţi pe site pagina de start dorită

c. Un site Web care poate fi accesat doar de personalul guvernamental autorizat d. Un site Web care este protejat împotriva descărcării imaginilor

68. Conform regulilor de reţea (netiquette) care dintre următoarele variante este corectă atunci când utilizăm un e-mail?

a. Crearea şi trimiterea de mesaje cu format mare b. Crearea şi trimiterea de mesaje scurte c. Crearea şi trimiterea de mesaje cu fişiere ataşate de dimensiune foarte mare d. Crearea şi trimiterea de mesaje cu fişiere imagine de dimensiune mare

69. În adresa de e-mail [email protected] care parte identifică codul de ţară?

a. ionescu b. fr c. @ d. Infaxa

70. Care dintre următoarele activităţi desfăşurate pe Internet este cel mai probabil subiectul unor fraude?

a. Crearea şi trimiterea unui e-mail b. Utilizarea unui site de licitaţii online c. Descărcarea de actualizări a unei aplicaţii d. Înscrierea la un furnizor de servicii internet (Internet Service Provider)

71. Care dintre următoarele reprezintă în mod normal o practică greşită la trimiterea unui e-mail?

a. Limitarea mărimii fişierelor ataşate b. Punerea unui subiect pentru e-mail c. Comprimarea fişierelor de dimensiune mare înaintea ataşării la e-mail d. Trimiterea de mesaje foarte detaliate şi lungi

72. Când utilizaţi o listă de distribuire?

a. La trimiterea unui mesaj la un destinatar b. La căutarea unei adrese de e-mail c. La trimiterea frecventă de mesaje aceluiaşi grup de persoane d. La sortarea mesajelor în ordine ascendentă

73. În adresa de e-mail [email protected] , partea edu semnifică?

a. domeniul educaţional al site-ului b. numele utilizatorului c. protocolul d. tara

74. Care dintre următoarele afirmaţii respectă normele de etichetă a reţelelor (netiquette)?

a. Trimiterea de mesaje foarte lungi b. Răspunsul doar la mesajele cu prioritate mare c. Trimiterea de mesaje nesolicitate unui grup d. Verificarea ortografică a mesajelor ce vor fi trimise

75. Ce este un ISP?

Page 11: Web viewÎn adresa de email annsmith@revco.com, ... Salvaţi pagina dorită în lista de preferinţe (Favorites) Căutaţi pe site pagina de start dorită

a. legătură hyperlink la o pagină Web b. un program care caută în World Wide Web c. un tip de program de criptare d. firmă care asigură servicii de conectare la Internet.

76. Care dintre următoarele afirmaţii despre semnătura electronică nu este adevărată?

a. identifică în mod unic semnatarul b. este creată cu mijloace aflate sub controlul exclusiv al semnatarului c. identifică în mod unic documentul ce conţine informaţiile autentificate d. dacă informaţiile pe care le autentifică sunt modificate, aceste modificări nu sunt

detectabile

77. Cache este….

a. memorie unde se păstrează temporar informaţii b. un dispozitiv de intrare c. un motor de căutare d. un sistem de securitate

78. Informaţia pe care un site de web o păstrează pe hard disk-ul vizitatorului de site, astfel încât să-şi poată aminti identitatea utilizatorului cât şi preferinţele acestuia pentru ca atunci când acelaşi utilizator care va accesa aceeaşi pagină web să poată fi încărcată mai repede se numeşte…

a. canal b. marcaj c. cookie d. URL

79. O pagină Web poate să devină pagină favorită. Ce avantaj prezintă?

a. informaţiile de pe pagină nu se schimbă b. nu prezintă nici un avantaj c. face mai uşoară accesarea paginii, la o dată ulterioară d. asigură că pagina este încă disponibilă

80. Ce înseamnă termenul Phishing?

a. Este o modalitate de a face Internetul să meargă mai repede b. Este o formă de fraudă pe Internet care încearcă să fure informaţii c. Este o metodă de a comprima fişierele d. Este o cale de a stoca email-urile pe hard disk

81. Pentru ca o pagină web să fie încărcată mai repede există următoarea opţiune…

a. Schimbarea formatului paginii respective b. Salvarea paginii în format txt c. Afişarea ei fără pozele cuprinse în pagina respectivă d. Afişarea ei cu pozele cuprinse în pagina respectivă

Page 12: Web viewÎn adresa de email annsmith@revco.com, ... Salvaţi pagina dorită în lista de preferinţe (Favorites) Căutaţi pe site pagina de start dorită

82. Ce reprezintă un Proxy server ?

a. aplicaţie b. componentă a unui firewall care organizează traficul pe Internet de la o reţea LAN

cat şi către o reţea LAN c. Un firewall d. Nici una dintre afirmaţiile de mai sus.

83. Care dintre următoarele sunt aplicaţii ce lucrează cu documente hipertext interconectate folosite de internet?

a. Intranetul b. Internetul c. World Wide Web d. Un browser web

84. Ce este un hyperlink?

a. listă de distribuţie ce conţine adrese de email interconectate b. referinţă într-un document electronic ce face legătură cu ceva din acelaşi document sau către

un alt document c. Un fişier de dimensiune mare care leagă aplicaţiile de pe internet d. Un protocol de comunicare ce leagă dispozitive electronice între ele

85. Care dintre următoarele este un exemplu de browser web?

a. Google b. Internet Explorer c. Hotmail d. Yahoo

86. Care este scopul unui motor de căutare?

a. Pentru găsirea informaţiilor pe WWW b. Pentru găsirea viruşilor existenţi pe computer c. Pentru găsirea greşelilor de ortografie într-un document d. Pentru a găsi aplicaţii spyware în reţele locale

87.Ce înseamnă https într-o adresă URL?

a. Date verificate de existenţa viruşilor b. Date confidenţiale c. Tranzacţie rapidă a datelor d. Tranzacţie encriptată a datelor

88. Care este scopul unui certificat digital?

a. Să verifice identitatea dumneavoastră b. Să îmbunătăţească capacităţile computerului dumneavoastră c. Pentru a verifica datele împotriva viruşilor d. Pentru a îmbunătăţi competenţele dumneavoastră

89. Ce este descris în fraza de mai jos?

Page 13: Web viewÎn adresa de email annsmith@revco.com, ... Salvaţi pagina dorită în lista de preferinţe (Favorites) Căutaţi pe site pagina de start dorită

Este o metodă care face informaţiile de necitit pentru persoanele care nu au acces la ele.

a. Proces de Spoofing b. Proces de Phishing c. Proces d. Proces de encriptare

90. Care dintre următoarele sunt exemple de motoare de căutare?

a. Internet Explorer, Netscape Navigator b. Paint Sho Pro, PhotoShop c. Google, Lycos d. Quicktime, RealPlayer

91. Care dintre următoarele caractere ar trebui să le folosiţi atunci când excludeţi un cuvânt dintr-o căutare folosind un motor de căutare?

a. % b. - c. & d. +

92. Care dintre următoarele trebuie folosită într-o adresă de e-mail?

a. .comb. @ c. nume.prenume d. numele organizaţiei

93. Ce înseamnă SMS?

a. Smart Media Simulations b. Short Message Service c. Small Memory Stick d. Streaming Media Solution

94. Ce este un spam?

a. Un server de e-mail care este supraîncărcat b. Mesaje e-mail care sunt infectate cu viruşi informatici c. O cantitate mare de mesaje care nu ajung la destinaţie d. Mesaje de e-mail nesolicitate care sunt trimise la un număr mare de destinatari

95. Care dintre următoarele reprezintă un exemplu de proces phishing?

a. Un fişier care înregistrează comportamentul de navigare atunci când accesaţi diferite pagini Web

b. Mesaje e-mail frauduloase care solicită unei persoane care deţine un cont de bancă gol să se înregistreze într-o bancă online de pe un site Web fals

c. Aplicaţie care colectează în mod secret diferite tipuri de informaţii personale dintr-un computer

d. Metodă care rulează fişiere video şi audio direct de pe un server fără a mai descărca fişierele propriu-zise.

Page 14: Web viewÎn adresa de email annsmith@revco.com, ... Salvaţi pagina dorită în lista de preferinţe (Favorites) Căutaţi pe site pagina de start dorită

96. Ce ar trebui făcut pentru a minimiza riscul de a fi infectat un calculator cu un virus informatic folosind fişiere ataşate ale unui e-mail?

a. Se salvează fişierele pe hard-disk după care se realizează o scanare a fişierului cu un program antivirus

b. Se deschide fişierul şi după aceea se salvează pe un stick de memorie extern c. Se salvează fişierul iar după aceea se deschide după restartarea computerului d. Se deschide fişierul iar după aceea se rulează o scanare a întregului computer cu un program

antivirus

97. Ce este o semnătură digitală?

a. Un nume de utilizator şi o parolă care sunt folosite atunci când vă înregistraţi pe anumite site-uri

b. O frază sau text care pot fi inserate în mod automat la sfârşitul unui mesaj de e-mail c. Un număr de identificare a unui computer (număr IP) care este înregistrat atunci când navigaţi

pe Internet d. Un cod digital care verifică identitatea dumneavoastră atunci când folosiţi mesajele de e-mail.

98. În timpul comunicării pe internet, există o expresie despre cum utilizatorii ar trebui să formuleze şi să se exprime corect. Care este denumirea?

a. Internet slang b. Netiquette c. Buzz wording d. Jargon

99. Ce ar putea cauza probleme atunci când transmiteţi un e-mail?

a. Ataşarea unui fişier cu dimensiunea de 27 Kb b. Ataşarea unui fişier executabil c. Ataşarea unui fişier în format PDF d. Ataşarea unei semnături de text