tom clancy - centrul de comanda - 01. centrul de comanda [ibuc.info]

342

Upload: stefan-chetrariu

Post on 04-Jun-2018

248 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 1/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 2/341

Titlurile seriei:

01. Centrul de Comand ă

02. Centrul de comand : ăImaginea din oglind ă

03. Centrul de comand : ă Jocuri de stat

04. Centrul de comand : ăActe de r zboiă

05. Centrul de comand : ăBalan a puteriiţ

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 3/341

TomCLANCY

Centrul de comand ăNr. 1

Serie creat deă Tom Clancy & Steve Piecznik

raducere: !"#IA $IC"%A &#'&

www.virtual !ro"ect.eu

3

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 4/341

I'B$:()3*(+(50*0*,

"- C%A$C /' " *C $ ##A" International

1(((

4

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 5/341

-ul umiriţ

Aducem mul umirile noastre lui Jeff Rovin, pentru ideile sale ţ creative şi nepre uita sa contribu ie la preg tirea manuscrisului ţ ţ ă acestei c r i. Vrem de asemenea s men ionam ajutorul luiă ţ ă ţ Martin H. Greenberg, Larr !egriff, Robert "oudelman, #s$. %i s ă mul umim din suflet acelor oameni minuna i de la &'e (utnam ţ ţ )er*le Group, +ntre care se num r (' llis Grann, avid !'an*să ă şi #li-abet' )eier. a +ntotdeauna, recunoştin a noastr se ţ ă +ndreapt spre Robert Gottlieb de la /'liam Morris Agenc ,ă agentul şi prietenul nostru, f r de care aceast carte nu ar fiă ă ă fost scris . Mai presus de orice +ns , v revine dumneavoastr ,ă ă ă ă cititorilor noştri, s aprecia i c0t de eficient a fost colaborareaă ţ ă noastr .ă

&om lanc #i!teve (iec-eni*

5

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 6/341

I

Mar i,ţ ora 16:10,Seul

$re%ory onald sor'i din !a(arul cu w(isky #i cu!rinse din!riviri 'arul a%lomerat.

) i s a *nt+m!lat vreodat s te %+nde#ti la trecut, -im NuŢ ă ă la ce a /ost azi diminea sau s !t m+na trecuta, ci la ce a /ostţă ă ă

demult-im 0wan, directorul ad"unct al -C A, A%en ia Central deţ ă n/orma ii Coreean , *nv+rtea !aiul ro#u, *m!un%+nd /elia deţ ă

l m+ie care !lutea *n !a(arul um!lut cu Coca Cola dietetic .ă ă) Pentru mine, $re%, azi diminea *nseamn 2demult3. 4aiţă ă

ales *n zilele astea. Ce n a# da s /iu acum la !escuit, cu unc(iulă Pak, *n 'arca lui, *n Yan%yan%5

) Tot a#a moroc nos e #i acum *ntre' onald r+z+nd.ă ă) 4ai moroc nos dec+t *l #tiai6 ii minte c avea dou ' rciă Ţ ă ă ă

de !escuit 7i 'ine, de una dintre ele s a descotorosit. Sus ine c ţ ă nu su!orta ideea de a avea un !artener. 8neori, m %+ndesc că ă a# !re/era s *n/runt /urtunile !escuind, dec+t s tre'uiasc să ă ă ă m lu!t cu 'irocra ia. 9tii #i tu ce *nseamn asta5ă ţ ă

Cu coada oc(iului, 0wan *i urm ri !e cei doi ' r'a i de al turi,ă ă ţ ă care se ridicar #i !lecar , du! ce *#i !l tir consuma ia.ă ă ă ă ă ţ

) a, *mi aduc aminte. sta a /ost motivul !entru care amĂ !lecat.

0wan se trase mai a!roa!e, arunc+nd !riviri circums!ecte *n "ur. #i mi"i oc(ii #i tr s turile sale delicate c ! tar un aeră ă ă ă ă cons!irativ.

) N am vrut s vor'esc c+t tim! ziari#tii deă la !eoul (resserau !rin !rea"m . i dai seama, mi au interzis decolareaă ţ elico!terelor.

onald *#i arcui s!r+ncenele, *n semn de uimire.) Au *nne'unit de tot) Sunt de a dre!tul incon#tien i6 maimu oii #tia de ziari#tiţ ţ ă sus in c z'orul elico!terelor constituie o !oluare sonor deţ ă ă

nesu!ortat. A#a se /ace c , *n cazul *n care s ar *nt+m!la ceva,ă

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 7/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 8/341

%uvernamentale, ma"oritatea zdro'itoare era alc tuit dină ă ziari#ti: 0eat(er @ackson de la C=S, =arry =erk de la &'e 3e4"or* &imes, $il anderwald de la &'e (acific !pectator #i mul iţ al ii, cu care nu avusese ocazia s discute niciodat . Acesta era,ţ ă ă de /a!t, motivul care *l determinase s soseasc aici ceva maiă ă

devreme, retr %+ndu se *ntr un col *ntunecos #i, tot de aceea,ă ţ

so ia sa Soon"i nu li se al turase. Ca #i onald, era de ! rere cţ ă ă ă !resa nu *i /usese niciodat de /olos, nici cu dou zeci de ani *nă ă urm , c+nd de inuse /unc ia de am'asador *n Coreea #i niciă ţ ţ acum, c+nd devenise consilierul !entru a/acerile coreene alCentrului de Comand , cu trei luni *n urm . 4ai mult, s!reă ă deose'ire de so ul ei, Soon"i se *n/uria citind comentariileţ r ut cioase din !res . $re%ory se o'i#nuise demult s !rivească ă ă ă ă titlurile de o #c(ioa! din ziare, a#a cum contem!la /umulă al' striu ce *i ie#ea din !i! , ca !e ceva trec tor.ă ă ă

=armanul veni #i a!oi se *nde! rt , iar 0wan *#i *ndre!t dină ă ă nou aten ia s!re onald, rezem+ndu se de te"%(ea.ţ

) S revenim la *ntre'area ta5 Ce ai vrut s s!ui cu %+ndurileă ă des!re trecut *ntre' 0wan.ă

onald tocmai *#i s/+r#ea de um!lut !i!a.) i mai aminte#ti de un oarecare Yun%(il >(ţ) estul de va%, r s!unse 0wan. inea ni#te cursuri, laă Ţ

a%en ie, !arc 5ţ ă) A /ost unul dintre /ondatorii de!artamentului de !si(olo%ie, *ncuviin onald. 8n domn *n v+rst , /ascinant, ori%inar dinţă ă Tae%u. C+nd am venit aici !entru *nt+ia oar , *n 1B D, el tocmaiă !leca. e /a!t, nu !lecase de 'un voie, ci /usese dat a/ar . Peă ă vremea aceea, -C A *ncerca s atin% standardele unui serviciuă ă secret american. n sc(im', atunci c+nd nu inea cursuri !e temeţ de !si(olo%ie, >( *#i !ierdea tim!ul studiind as!ecte dinC(ondokyo.) Eeli%ie, *n -C A Credin #i s!iona" laolaltţă ă

) Nu tocmai5 *ncerca s % seasc o cale s!iritual , celest ,ă ă ă ă ă de a'ordare a deduc iilor #i investi%a iilor. Sus inea c um'releţ ţ ţ ă trecutului #i viitorului ne *ncon"oar . Credea c noi le am !uteaă ă atin%e !rin medita ie, re/lect+nd la oamenii #i *nt+m!l rile careţ ă au /ost sau care vor /i.

) 9i

) 5 9i ast/el astea ne ar a"uta s vedem mai lim!edeă !rezentul.) Nu m mir c l au dat a/ar , rican 0wan.ă ă ă ă

+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 9/341

) Nu #i avea locul !rintre noi, *ncuviin onald. Sincer, mţă ă *ndoiesc c era *n toate min ile. ar, #tii, e straniu5 Tot mai desă ţ a"un% la concluzia c s ar !utea s /i avut dre!tate *n oarecareă ă m sur , c era !e !unctul de a desco!eri ceva.ă ă ă

onald *#i duse m+na la 'uzunar !entru a #i scoate

c(i'riturile. 0wan *#i !rivi atent mentorul de odinioar .ă

) Te re/eri la ceva concret) Nu. 7 doar a#a, o !resim ire5ţ0wan *#i sc r!ina ante'ra ul dre!t, %+nditor.ă ţ) intotdeauna te au !asionat oamenii ciuda i. ţ) e ce nu e la ei !o i s!era mereu c ai s nve i c+teţ ă ă ţ

ceva.) 4i aduc aminte de ' tr+nul maestru de tae kwon do, cel !eă

care l ai adus ca s ne *nve e na%inata.ă ţonald sc ! r un c(i'rit #i *#i a!rinse !i!a, in+ndu i vatra *nă ă ă ţ

m+na st+n% .ă) S #tii c era un !ro%ram /olositor #i ar /i meritat s /ieă ă ă

e;tins. Nu se #tie niciodat c+nd vei a"un%e s /ii ne*narmat #i vaă ă tre'ui s te a!eri cu un ziar / cut sul, ori cu un5ă ă

Cu itul !entru /ri!tur alunec *n m+na drea!t a lui 0wan, *nţ ă ă ă vreme ce acesta co'ora de !e scaunul 'arului.

n aceea#i cli! , onald se /eri arcuindu se #i, continu+nd s #iă ă in vatra !i!ei *n !alm , *#i r suci *nc(eietura, ast/el *nc+t eavaţ ă ă ă ţ

se *ndre!t direct s!re 0wan. Par cu aceasta lovitura cu itului,ă ă ţ du! care, dintr o mi#care *n cvart , *m!inse lama str lucitoareă ă ă s!re st+n%a.

0wan *#i retrase cu itul #i *#i azv+rli m+na *nainteF onald *#iţ roti iar *nc(eietura, !ar+nd din nou, a doua iar a!oi #i a treialovitur . 4ai t+n rul s u adversar iz'i mai "os #i mai s!reă ă ă drea!taF onald *#i *nclin cotul #i eava !i!ei *nt+lni din nouă ţ cu itul.ţ elicatul clic5clac5clic al duelului lor atrase aten ia celor dinţ

"ur. Ca!etele se *ntoarser s!re cei doi adversari, ale c roră ă ante'ra e se mi#cau asemenea unor !istoane, iar *nc(eieturile leţ !ivotau cu !recizie.

) Asta i o lu!t adev rat *i *ntre' un te(nician !urt+nd ună ă ă ă tricou cu *nsemnele CNN ului.

Nici unul nu i r s!unse. P reau a /i uitat de orice altcineva,ă ă

lu!t+ndu seF se !riveau *n oc(i, av+nd *nti! rit !e c(i!uri oă ă e;!resie neutr . ncremeniser #i numai 'ra ele li se mi#cau.ă ă ţ Ees!irau re!ede, cu n rile /rem t+nde *n tim! ce cu 'uzeleă ă

(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 10/341

r maser !ecetluite.ă ăArmele continuar s zv+cneasc , *n vreme ce mul imea seă ă ă ţ

str+nse *n "urul com'atan ilor, *ntr un semicerc *n%(esuit. nţ s/+r#it, *ntr o succesiune de %esturi %reu de urm rit, 0wan /and ,ă ă

onald *i imo'iliz cu itul !rintr o octav , i l ridic !rintr o si;tă ţ ă ă ă

#i, !rintr o mi#care prise5de5fer, r suci m+na adversarului.ă

onald *i *n% dui lui 0wan un scurt r %az, du! care *i iz'i m+naă ă ă *ntr o se!tim , / c+ndu l s sca!e lama din m+n .ă ă ă ă

Privirea *i r mase a intit asu!ra lui 0wanF cu o u#oară ţ ă ă smucitur a m+inii dre!te, onald stinse c(i'ritul care amenin aă ţ s i ard de%etele.ă ă

4ul imea iz'ucni *n a!lauze #i urale, iar mul i s!ectatori seţ ţ %r 'ir s l /elicite !e onald, ' t+ndu l !e um r. 0wan z+m'i #iă ă ă ă ă

*i *ntinse m+na drea!t . onald i o str+nse cu c ldur .ă ă ă) 4ereu reu#e#ti s m uime#ti, s!use 0wan.ă ă) 9i tu era s m iei !rin sur!rindere5ă ă) Te a# /i !utut lua !rin sur!rindere doar la !rima mi#care,

dac te ai /i dovedit mai lent. ar n ai /ost. Te ai mi#cat mai iuteă ca o n luc .ă ă

) > n luc se auzi o voce dulce din s!atele lui onald.ă ăAcesta se *ntoarse #i #i z ri so ia care *#i croia drum !rintreă ţ

s!ectatorii ce *nce!user a se risi!i. Grumuse ea ei tinerească ţ ă atrase !rivirile admirative ale ziari#tilor.

) A /ost o re!rezenta ie neru#inat , *i s!use ea so ului s u. 4iţ ă ţ ă s a ! rut c i am *n /a !e ins!ectorul Clouseau #i servitorul s u.ă ă ţă ă

0wan se *nclin ad+nc, *n vreme ce onald *#i cu!rindeaă nevasta de du! talie. > trase *ns!re sine #i o s rut .ă ă ă

) Nu tre'uia s asi#ti la toate astea, *i e;!lic onald,ă ă sc ! r+nd din nou un c(i'rit #i reu#ind, *n s/+r#it, s #i a!rindă ă ă ă !i!a.

Arunc a!oi o !rivire s!re ceasul iluminat cu neon deă deasu!ra 'arului.) Credeam c urma s ne *nt+lnim *n tri'una !rinci!al , !esteă ă ă

cincis!rezece minute.) Acum.7l o !rivi intri%at.) Acum cincis!rezece minute.

onald *#i d du oc(ii !este ca!, trec+ndu #i de%etele !rină

! rul ar%intiu.ă ) mi !are r u. 7u #i -im ne am a!ucat s de!an m !ove#tiă ă ă de %roaz , com!ar+ndu ne conce! iile /iloso/ice ascunse.ă ţ

10

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 11/341

) 9i am a"uns la concluzia c multe dintre acestea erauă identice, com!let 0wan.ă

Soon"i z+m'i.) = nuiam eu c , du! doi ani, ve i avea o mul ime de lucruriă ă ă ţ ţ

de discutat.

#i ridic a!oi !rivirea s!re so ul s u.ă ţ ă

) u'itule, dac vrei s v continua i discu ia sau s v maiă ă ă ţ ţ ă ă r z'oi i cu vesela, !ot s contramandez cina de la ! rin ii mei5ă ţ ă ă ţ

) Nu, *i s!use 0wan %r 'it. Nu /ace asta6 4ai am de / cut oă ă !ostanaliz a evenimentelor #i asta *mi va da de lucru !+nă ă t+rziu. 9i a!oi, i am cunoscut tat l la nunt , e un ti! !rea solidţ ă ă ca s mi doresc s m !un r u cu el5 oi *ncerca s mi /ac !u ină ă ă ă ă ţ tim! li'er, s dau o /u% !+n la ?as(in%ton, s !etrecemă ă ă ă c+teva zile *m!reun . Poate reu#esc s mi % sesc #i eu o nevastă ă ă ă

*n America, de vreme ce $re% a luat o de so ie !e cea maiţ /rumoas /emeie din Coreea.ă

Soon"i *i z+m'i /u%ar.) Cineva tot tre'uia s i lumineze calea5ă0wan *i ceru 'armanului s treac ' uturile *n contul -C A,ă ă ă

a!oi ridic de !e !ardoseal cu itul #i l !use !e te"%(ea, !rivinduă ă ţ#i vec(iul !rieten.

) nainte s !lec *ns , tre'uie s i s!un ceva, $re%: mi a /ostă ă ă ţ dor de tine.

onald / cu un semn din ca! s!re cu itul de !e te"%(ea.ă ţ) Am o'servat.Soon"i *i d du un %(iont. 7l o *m'r i# , m+n%+indu i o'razul.ă ăţ ă) or'esc serios, s!use 0wan. 4 am %+ndit mult la anii de

du! r z'oi, c+nd mi ai !urtat de %ri" . Nici dac mi ar /i tr ită ă ă ă ă ! rin ii n a# /i !utut avea !arte de o /amilie mai iu'itoare.ă ţ

0wan se *nclin scurt #i !lec .ă ăonald *#i !lec !rivirea.ăSoon"i *l !rivi *nde! rt+ndu se !e coreean, a!oi *i atinseă

um rul so ului s u.ă ţ ă) >c(ii *i erau !lini de lacrimi, s!use ea.) 9tiu.) A !lecat at+t de re!ede /iindc n a vrut s te nec "easc .ă ă ă ă

onald *ncuviin , a!oi *#i !rivi so ia, /emeia aceasta care *iţă ţ dovedise c tinere ea #i *n ele!ciunea nu erau incom!ati'ile #iă ţ ţ

c , l s+nd la o !arte durerile de #ale de diminea , ' tr+ne ea nuă ă ţă ă ţ era dec+t o stare mintal . ă) ezi, tocmai asta *l /ace s /ie un om deose'it, s!useă

11

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 12/341

onald, *n vreme ce 0wan tocmai ie#ea din local, ! #ind *nă lumina du! amiezei *nsorite. -im e 'l+nd !e din untru #iă ă !uternic *n e;terior. Yun%(il >( s!unea c o ast/el de armur eă ă de /olos *n orice *m!re"urare.

) Yun%(il >(

onald o lu de m+n #i o conduse de l+n% te"%(eauaă ă ă

'arului.) 7ra un ti! care lucra !e vremuri la -C A, un om !e care

*nce! s mi doresc s l /i cunoscut mai *ndea!roa!e.ă ăL s+nd *n urm un /uior su' ire de /um aromat, onald *#iă ă ţ

*nso i so ia a/ar , !e lar%ul #i a%lomeratul 'ulevardţ ţ ă C(on%%yec(onno. Lu+nd o s!re nord, se *ndre!tar in+ndu seă ţ de m+n s!re im!ozantul -yon%'ok Palace, a/lat dincolo deă vec(ea cl dire a Ca!itoliului, construit *n 1HBD #i re/ cut *nă ă ă ă 1IJK. Pe m sur ce se a!ro!iau, *n /a a lor se ar ta, masiv ,ă ă ţ ă ă tri'una !rinci!al , rezervat o/icialit ilor #i !ers!ectiva unuiă ă ăţ ciudat amestec de !lictiseal #i s!ectacol: cele'rarea anivers riiă ă ale%erii celui dint+i !re#edinte al Coreei de Sud.

12

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 13/341

2

Mar i,ţ ora 17:30,Seul

Pivni a (otelului ! r sit mirosea asemenea celor careţ ă ă dormeau *n ea !este noa!teF miasma de mosc #i de ' utur ă ă

*nvec(it a celor s rmani #i uita i, a celor !entru care aceast ziă ă ţ ă aniversar *nsemna doar o #ans de a stoarce c+ iva ' nu i *nă ă ţ ă ţ

!lus din mila s!ectatorilor, domina locul. ar, de#i ocu!an ii ţ !ermanen i li!seau, cer#indu #i acum !+inea cea de toate zilele,ţ mica *nc !ere cu !ere i de c r mid nu era %oal .ă ţ ă ă ă ă

8n ' r'at ridic o'lonul /erestrei situate la nivelul trotuaruluiă ă #i se /uri# *n untru, urmat de al i doi. Cu zece minute maiă ă ţ devreme, cei trei se a/laser *n a!artamentul de la Savoy,ă cartierul lor %eneral #i se *m'r caser *n (ainele li!site deă ă identitate ale oamenilor de r+nd. Giecare dintre cei trei ' r'a i ă ţ ducea cu sine c+te o saco# din !+nz im!ermea'il F doi dintreă ă ă ei le mani!ulau cu o %ri" e;trem , s!re deose'ire de cel de ală ă treilea, c ruia nu i ! sa de a#a ceva. Acesta din urm !urta oă ă ă 'and !este unul din oc(i. Se *ndre!t s!re col ul *n care cei / ră ă ţ ă ă ad !ost adunaser un morman de scaune ru!te #i (aineă ă zdren uite, *#i a#ez saco#a !e un !u!itru vec(i de #coal #iţ ă ă desc(ise /ermoarul saco#ei.

Scoase din untru o !erec(e de cizme, a!oi *nc una #i leă ă *ntinse tovar #ilor s i. C(iorul *#i ! str !entru sine cea de aă ă ă ă treia !erec(e.

n %ra' , cei trei *#i scoaser !ro!riile cizme, le ascunser su'ă ă ă o %r mad de !anto/i ru! i #i sc+lcia i #i *nc l ar !erec(ileă ă ţ ţ ă ţ ă scoase din saco# . A!oi, C(iorul mai scoase din saco# o sticlă ă ă din !lastic cu a! mineral #i dosi saco#a *ntr un un%(eră ă

*ntunecat. Nu era %oal *nc , dar deocamdat nu mai aveauă ă ă nevoie de nimic din untru.ă

ur0nd , *#i zise C(iorul. ac totul va merge bineă , c'iar foartecur0nd6Cu sticla de a! *ntr o nun , C(iorul se *ntoarse l+n%ă ă ă /ereastr , ridic o'lonul #i !rivi a/ar .ă ă ă

13

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 14/341

Aleea era !ustie. du din ca! c tre *nso itorii s i.ă ă ţ ăSe strecur a/ar , a!oi se *ntoarse #i *i a"ut !e ceilal i doi să ă ă ţ ă

ias , cu tot cu saco#e. e *ndat ce /ur cu to ii a/ar , el destu!ă ă ă ţ ă ă sticla de !lasticF ' ur a!roa!e toat a!a. A!oi C(iorul striviă ă ă reci!ientul *n care se mai a/la un s/ert din cantitatea de a! , ă

stro!ind *n "ur.in+nd cu mare aten ie saco#ele, cei trei traversar aleeaŢ ţ ă murdar , av+nd %ri" s ! #easc *n a!a r s!+ndit !e trotuar #iă ă ă ă ă ă ă se *ndre!tar s!re C(on%%yec(onno.ă

Cu cincis!rezece minute *nainte de *nce!erea discursuriloro/iciale, -wan% 0o #i -wan% Lee - 8nu #i - oi, cum eraucunoscu i de c tre !rietenii din 'iroul de !res al %uvernului ţ ă ă veri/icau !entru ultima oar instala ia de am!li/icare.ă ţ

nalt #i sla', - 8nu se urcase !e !odium #i "ac(eta sa ro#iecontrasta strident cu so'rietatea tri'unei o/iciale din s!atele s u. ă

La vreo trei sute de metri distan , *n s!atele tri'unei, *nalt #iţă el, dar mai solid, - oi st tea *n ca'ina carului de am!li/icare,ă a!lecat asu!ra unei console, !+ndind *n c #ti s!useleă !artenerului s u.ă

- 8nu se *ndre!t s!re micro/onul din st+n%a.ă) 7 o /emeie *ns! im+nt tor de %ras *n ultimul r+nd ală ă ă

tri'unei o/iciale. Nu m a# mira ca *ntrea%a tri'un s seă ă !r 'u#easc su' %reutatea ei.ă ă- oi z+m'i #i #i st !+ni dorin a de a conecta micro/onul laă ţ di/uzoare. Se mul umi s a!ese !e un 'uton de !e consol : oţ ă ă lumini ro#ie se a!rinse su' micro/on, con/irm+nd /unc ionareaţă ţ acestuia.

- 8nu *l aco!eri cu m+na st+n% #i se mut la micro/onulă ă urm tor, situat *n centrul !odiumului.ă

) i dai seama ce ar *nsemna s /aci dra%oste cu o asemeneaţ ă /emeie rosti el. Trans!ira ia ei ar /i de a"uns ca s te *nece6ţ ăs!ita crescu, dar - oi *i rezist #i a! s !e urm torul 'uton.ă ă ă ă > alt lumini ro#ie se a!rinse.ă ţă

- 8nu aco!eri micro/onul cu drea!ta #i se a!lec s!re cel deăal treilea.

) A(, iart m , *mi !are nes!us de r u, s!use el. A'ia acumă ă ă o'serv c e veri#oara ta, C(Mun. N am #tiut, -wan%, z u6ă ă

- oi a! s !e ultimul 'uton #i l urm ri !e - 8nu, care seă ă ă

*ndre!ta s!re camionul celor de la CNN, !entru a se asi%ura c ă alimentarea sta iei era 'ine cu!lat . Cl tin din ca!. ntr o 'unţ ă ă ă ă zi, avea s o /ac . C(iar avea s o /ac 6 a a#te!ta !+n c+ndă ă ă ă

14

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 15/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 16/341

3

Mar i,ţ ora 3:50,Chevy Chase, Maryland

Paul 0ood se *ntoarse !e !artea cealalt #i arunc o !rivireă ă s!re ceasul de#te!t tor. A!oi se l s !e s!ate #i *#i trecu m+naă ă ă !rin ! rul ne%ru, r v #it.ă ă ă

3u5i nici m car patru. La naiba6ă

N avea nici un sens6 Nu e;ista nici o catastro/ *n des/ #urare,ă ă nici o situa ie de criz *n curs. 9i totu#i, *n /iecare noa!te de c+ndţ ă se mutaser aici, mintea sa activ *l smul%ea din somnul celă ă dulce, #o!tindu i: (atru ore de somn sunt de5ajuns, domnuledirector6 # timpul s te tre-eşti şi s 5 i faci griji +ntr5o anumeă ă ţ

privin 6 ţăLa nai'a cu toate astea6 Centrul de Comand *i ocu!aă

a!ro;imativ dou s!rezece ore !e zi, 'a uneori *n cazul vreuneiă situa ii cu ostatici sau a unei alte amenin ri c(iar de dou oriţ ţă ă mai mult. 7ra nedre!t ca slu"'a s i r !easc #i orele t+rzii aleă ă ă no! ii6ţ

e parc aş avea de ales67ă *nc din !rimele zile ale activit iiă ăţ sale *n domeniul investi iilor 'ancare, sau *n tim! ce /useseţ ad"unctul secretarului Trezoreriei #i !+n c+nd a"unsese să ă conduc unul dintre cele mai 'izare ora#e ale lumii, /usese *nă !ermanen !rizonierul min ii sale. Se *ntre'ase mereu dac nuţă ţ ă e;ista o variant mai 'un de ac iune, dac nu cumva *i sc !aseă ă ţ ă ă vreun detaliu neveri/icat, dac nu uitase s mul umească ă ţ ă !oliticos cuiva, dac nu uitase s admonesteze, ori c(iar s 5ă ă ă s rute !e cineva. Paul *#i sc r!in %+nditor ' r'ia, *#i !i! iă ă ă ă ă ridurile ad+nc conturate, du! care *#i !rivi so ia, care dormeaă ţ al turi.ă

umnezeu s o 'inecuv+nteze !e S(aron6 7a reu#ea mereu s ă doarm somnul celor dre! i. 9i totu#i, era c s torit cu el, iară ţ ă ă ă asta ar /i e!uizat !e oricine. >ricare alt /emeie ar /i divor ată ţ demult de un asemenea so . ţ) Eezist is!itei de a i m+n%+ia ! rul 'lond ro#cat.ă ă M car ă ! rul. Luna !lin de iunie *i *nv luia tru!ul zvelt *ntr o lumină ă ă ă

1

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 17/341

al' , d+ndu i *n/ i#area unei statui %rece#ti. Avea !atruzeci deă ăţ ni, tr s turi nordice, era zvelt , ! rea cu zece ani mai t+n r #iă ă ă ă ă ă avea ener%ia unei /eti#cane de dou zeci de ani.ă

S(aron era cu adev rat uimitoare. Pe vremea c+nd eraă !rimarul ora#ului Los An%eles, el venea acas numai searaă

t+rziu, la cin . ntre dou /eluri de m+ncare, d dea o mul ime deă ă ă ţ

tele/oane, *n vreme ce ea *i !re% tea !e co!ii de culcare. A!oi iă se al tura, sau se strecura l+n% el *n a#ternut, reu#ind s lă ă ă mint convin% tor, s!un+ndu i c nu i se *nt+m!lase nimică ă ă im!ortant #i c munca ei la serviciul !ediatric de la S!italulă Cedars mer%ea 'ine.

3u, nu se +nt0mplase nimic important , *#i aminti el. ar crizele%roaznice de astm ale lui Ale;ander ar !ro'lemele lui 0arlei%(la #coal ar tele/oanele !line de ur ar scrisorile #iă ă !ac(etele !line cu amenin ri ale dre!tei radicale, ale e;tremeiţă st+n%i, sau c(iar, odat , un mesa" din !artea unei /ac iuniă ţ 'i!artizane rezultate din unirea am'elor %ru! ri ă

3u se +nt0mplase nimic important.8nul dintre motivele !entru care renun ase s candideze *nţ ă

continuare /usese sim m+ntul c odraslele sale *nce!user sţă ă ă ă creasc *n li!sa lui. Sau, !oate, el *nsu#i *nce!use să ă

*m' tr+neasc *n li!sa lor5 Nu era si%ur care dintre cele două ă ă variante *l deran"a mai tare. 9i c(iar S(aron, cea !e care se!utea 'izui mereu, *nce!use s i su%ereze c venise vremea să ă ă#i % seasc o ocu!a ie mai !u in aca!aratoare.ă ă ţ ţ

Cu #ase luni *n urm , atunci c+nd !re#edintele *i o/erise !ostulă de director al Centrului de Comand , o a%en ie %uvernamentală ţ ă nou , dis!un+nd de o lar% autonomie #i care nu intrase *nc *nă ă ă colimatorul !resei, 0ood se !re% tea s se *ntoarc la slu"'a saă ă ă din domeniul 'ancar. Atunci c+nd amintise *n /a a alor s i deţ ă aceast o/ert , /iul s u de zece ani #i /iica sa de dois!rezeceă ă ă /useser *nc+nta i de ideea de a se muta la ?as(in%ton. S(aronă ţ avea rude *n ir%inia5 9i, a#a cum #tiau am+ndoi, o slu"' *nă domeniul o!erativ avea s /ie mult mai interesant dec+t una *nă ă cel al dolarilor #i cecurilor.

Paul se *ntoarse !e o !arte #i *#i *ntinse m+na !+n la c+ ivaă ţ centimetri distan de um rul %ol, ca de ala'astru, al so iei sale.ţă ă ţ Nici unul dintre scriitorii de editoriale din Los An%eles nu reu#ise

s o *n elea% vreodat . 7i vedeau doar /armecul #i !rezen a deă ţ ă ă ţ s!irit cu care S(aron reu#ea s distra% aten ia oamenilor,ă ă ţ vreme de o "um tate de or , c+t tim! !rezenta o emisiune dină ă

1)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 18/341

domeniul s n t ii la un !ost de televiziune !rin ca'lu. Nu aveauă ă ăţ *ns de unde s #tie *n ce m sur /or a #i sta'ilitatea ei *lă ă ă ă ţ a"utaser s reu#easc *n via .ă ă ă ţă

#i mi#c m+na !rin aer, de a lun%ul 'ra ului ei al'. Aveauă ţ nevoie de o vacan de!arte, la soare. 8ndeva unde ea s nu #iţă ă

/ac mereu %ri"i *n !rivin a co!iilor care i ar /i !utut auzi, aă ţ

tele/onului care ar !utea suna din cli! n cli! , sau a %unoieriloră ă care ar /i *nt+rziat s vin . Trecuse o 'un 'ucat de vreme deă ă ă ă c+nd nu #i mai luaser o vacan . Asta se *nt+m!lase cu multă ţă

*nainte s se /i mutat la ?as(in%ton.ăac ar /i !utut m car atunci s se rela;eze, s nu #i mai /acă ă ă ă

!ro'leme *n !rivin a /elului *n care mer%eau lucrurile la Centrulţ de Comand . 4ike Eod%ers era un ti! al nai'ii de ca!a'il, dară 0ood se #tia *ndea"uns de %(inionist !entru ca a%en ia s ai' deţ ă ă

*n/runtat !rima sa criz cu adev rat serioas tocmai c+nd el s ară ă ă /i % sit undeva !e nsula Pitcaim #i ar /i avut nevoie deă s !t m+ni *ntre%i !entru a se *ntoarce. 9i ar /i murit de ciudă ă ă dac Eod%ers i ar /i livrat, la *ntoarcere, criza %ata solu ionat ,ă ţ ă /rumos *m!ac(etat 6ă

8ar +ncepi9Paul cl tin din ca!. St tea aici, *ntins l+n% una dintre celeă ă ă ă

mai se;y #i mai iu'itoare /emei din ?as(in%ton, iar mintea *ium'la la serviciu6 e /a!t, nu de o vacan avea nevoie, ci de oţă lo'otomie6

Se sim i cu!rins de un amestec de dra%oste #i dorin , v z+ndţ ţă ă cum s+nii lui S(aron se ridicau #i co'orau *n ritmul !ro!rieires!ira ii. Ced is!itei #i *ntinse m+na, atin%+nd m tasea moale aţ ă ă c m #ii de noa!te. Co!iii n aveau dec+t s se trezeasc . Ce ar /iă ă ă ă avut de auzit C le iu'ea mama, a#a cum *i iu'ea #i !e eiă

e%etele sale reu#iser tocmai s dea la o !arte es tura /ină ă ţ ă ă a c m #ii de noa!te, c+nd din camera al turat se auzir ni#teă ă ă ă ă !l+nsete.

1+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 19/341

4

Mar i,ţ ora 17:55,Seul

) Ar tre'ui s i !etreci mai mult tim! cu el, $re%ory. iă ţ ţ str luceau oc(ii de 'ucurie c+nd erai cu el, #tiiă

onald *#i %oli !i!a de scrum, lovind o de s! tarul scaunuluiă tri'unei !rinci!ale. Privi cenu#a c z+nd de la *n l imea ultimuluiă ă ţ

r+nd s!re trotuarul de dedesu't. A!oi *#i v+r* !i!a *n cutiu a ei ţ din 'uzunar.) Ce ar /i s i /aci o vizit de o s !t m+n sau dou Potă ă ă ă ă ă

conduce Societatea #i de una sin%ur 6 ăonald o !rivi *n oc(i.

) Am nevoie de tine acum.) > s /iu l+n% tine, c(iar #i atunci c+nd o s /ii !lecat. C+ndă ă ă

eram mic , mama /redona mereu o melodie de a lui Tom @ones:ă 2 n inima mea e loc destul !entru dou iu'iri53ă

onald iz'ucni *n r+s.) Soon"i, -im a / cut mai mult !entru mine dec+t #i ar !uteaă

*nc(i!ui vreodat . Ga!tul c l am luat *n /iecare zi acas de laă ă ă or/elinat mi a dat !uterea s nu *nne'unesc. 7ra un /el deă ec(ili'ru al destinului *ntre inocen a lui #i (aosul de la -C A #i,ţ mai t+rziu, cel de la Am'asad . ă

Soon"i cli!i nedumerit .ă) 9i de ce te ar *m!iedica asta s !etreci mai mult tim! cu elă) C+nd suntem *m!reun 5 Nu #tiu, de vin e !oate civiliza iaă ă ţ

asta di/erit , dar #i /irea lui -im. Niciodat n am /ost *n stare s iă ă ă insu/lu acea stare de s!irit care e at+t de des !rezent la co!iiiă americani: uit i ! rin ii #i distreaz te6ă ţ ă ţ ă

) e ce ai vrea s te uiteă) Nu vreau, dar el se simte de !arc n ar /i *n stare s /acă ă ă

*ndea"uns !entru mine #i asta *l a/ecteaz /oarte mult. 8ite, deă !ild , -C A nu are nici un /el de cont la 'arul la. ar el,ă ă !ersonal, are. 9tia c n avea cum s c+#ti%e duelul, dar a /ostă ă dis!us s acce!te s /ie *n/r+nt *n !u'lic de dra%ul meu. C+ndă ă suntem *m!reun , sentimentul datoriei *l *m!ov reaz ca o !iatră ă ă ă

1(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 20/341

de moar . Nu vreau s i im!un asta.ă ăSoon"i *l lu de 'ra , iar cu cealalt m+n *#i aran" ! rul.ă ţ ă ă ă ăN ai dre!tate. Ar tre'ui s l la#i s #i arate dra%ostea ce i oă ă ţ

!oart , a#a cum crede de cuviin 5ă ţăeodat , Soon"i *n%(e , du! care s ri *n !icioare.ă ţă ă ă

) Soon Ce s a *nt+m!latSoon"i arunc o !rivire /e'ril *n direc ia 'arului.ă ă ţ) Cerceii !e care mi i ai d ruit la aniversarea c s toriei. 8nulă ă ă

dintre ei li!se#te.) Poate c l ai l sat acas .ă ă ă) Nu. l aveam adineauri, la 'ar.) A#a e, l am sim it c+nd te am m+n%+iat !e o'raz5ţSoon"i se lumin la c(i!.ă) Pro'a'il c tocmai atunci mi o /i c zut6ă ăSe ridic #i se %r 'i s!re mar%inea r+ndului.ă ă) 4 *ntorc imediat.ă) Ce ar /i s le d m un tele/on *ntre' onald. Cineva are cuă ă ă

si%uran un tele/on mo'il !e aici6ţăar ea !lecase de"a, croindu #i drum !rin *n%(esuiala de !e

tre!te #i, c+teva cli!e mai t+rziu, o v zu aler%+nd *n direc iaă ţ 'arului.

onald se a!lec , s!ri"inindu #i coatele !e %enunc(i.ă=iata /at ar /i /ost distrus dac ar /i !ierdut cercelul.ă ă ă

Comandase !erec(ea !entru aniversarea a doi ani de lac s toria lor, cu dou smaralde, !ietrele ei !re/erate. Ar /i !utută ă ă Comand un altul *n locul celui !ierdut, dar n ar mai /i /ostă acela#i lucru. ar Soon"i s ar /i sim itţ ea vinovat .ă

Cl tin *ncet din ca!. e ce, de /iecare dat c+nd iu'ea !eă ă ă cineva, dra%ostea lui !rovoca durere -im, Soon"i5

Poate c era vina lui. P c tuise, !oate, *ntr o via anterioar ,ă ă ă ţă ă sau era un %(inionist / r !erec(e, iar %(inionul s u seă ă ă r s/r+n%ea asu!ra celor din "ur.ă

Se l s !e s!ate #i *#i *ntoarse !rivirea s!re !odium, undeă ă Pre#edintele Adun rii Na ionale tocmai se *ndre!ta s!reă ţ micro/on.

20

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 21/341

5

Mar i,ţ ora 18:01,Seul

Park uk avea c(i!ul unei !isici, ru'icond #i li!sit de %ri"i.>c(ii *ns *i erau vioi #i !lini de *n ele!ciune. C+nd se ridic de laă ţ ă locul s u, *ndre!t+ndu se s!re !odium, cei din tri'una o/icial #iă ă mul imea adunat *n /a a ei iz'ucnir *n ro!ote de a!lauze.ţ ă ţ ă

Eidic m+inile *n semn de mul umire #i silueta sa se !ro/il !eă ţ ă /undalul m re al tri'unei o/iciale.ă ţ$re%ory onald scr+#ni din din i, iar a!oi se str dui s #iţ ă ă

! streze cum! tul #i s revin la o e;!resie neutr . n calitateaă ă ă ă ă sa de !re#edinte al Societ ii de Prietenie Americano Coreene dinăţ ?as(in%ton, se cuvenea s nu ado!te nici o atitudine !olitic *nă ă !rivin a mersului lucrurilor din Coreea de Sud. ac !o!orulţ ă dorea unirea cu Nordul, el tre'uia s se arate de acord cu asta,ă

*n !u'lic. ac nu, tot *n !u'lic, tre'uia s se arate de acord #iă ă cu asta.

n sinea sa, *ns , *#i dorea unirea. At+t Nordul, c+t #i Sudulă aveau multe s #i o/ere #i s o/ere lumii *ntre%i, din !unct deă ă vedere cultural, reli%ios #i economic. ntre%ul avea s /ie multă mai m re dec+t suma celor dou ! r i.ă ţ ă ă ţ

uk, veteran de r z'oi #i anticomunist *nver#unat, nici nu voiaă s aud de a#a ceva. onald *i acce!ta o! iunea !olitic , dar nă ă ţ ăavea s !oat niciodat s res!ecte un om care considera ună ă ă ă su'iect at+t de dez%ust tor *nc+t s nu !oat /i nici m car !us *nă ă ă ă discu ie. Ast/el de oameni erau tirani *n devenire.ţ

u! *ndelun%atul ro!ot de a!lauze, uk *#i l s m+inile *n "os,ă ă ă se a!lec *ns!re micro/oane #i vor'i. ar, de#i se vedea că ă 'uzele i se mi#cau, nu se auzi nimic.

uk se retrase #i, cu un z+m'et lar%, cioc ni *n micro/on.ă) 8nioni#tii *mi !un 'e e n roate, rosti el c tre !oliticieniiţ ă

a#eza i *n r+ndul din s!atele s u #i c+ iva *i r s!l tir %luma cuţ ă ţ ă ă ă a!lauze anemice.E sunar #i c+teva urale, din !artea celor din mul ime care *lă ă ţ auziser . onald *#i !ermise o u#oar *ncruntare. uk c(iar *lă ă

21

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 22/341

scotea din s rite, at+t din !ricina manierelor sale lin%u#itoare,ă c+t #i a ideilor sale.

Cu coada oc(iului, onald o'serv un /ul%er ro#u. #i *ntoarseă !rivirile *ntr acolo #i z ri un !ersona" *m'r cat *ntr o "ac(etă ă ă ro#ie, care, din s!atele au%ustei adun ri din tri'un , se *ndre!taă ă

*n /u% s!re carul de am!li/icare.ă

e/ec iunea avea s /ie re!arat c+t ai cli!i din oc(i. onaldţ ă ă *#i amintea, *nc de la >lim!iada din 1BII, c+t de a%eri #i deă (arnici erau sud coreenii.

ncruntarea *i dis! ru atunci c+nd, *ntorc+ndu #i !rivirea s!reă 'ar, o z ri !e Soon"i venind *n /u% s!re tri'un . inea m+naă ă ă Ţ ridicat , *n semn de trium/. onald *i mul umi lui umnezeu c ,ă ţ ă m car *n aceast !rivin , totul se terminase cu 'ine.ă ă ţă

-im 0wan st tea *ntr o ma#in / ră ă ă ă nici un /el de *nsemneo/iciale, !e Strada Sai"in%o, la sud de Palat, la dou sute de metriă de locul *n care /usese *n l at !odiumul. e aici, avea oă ţ !ers!ectiv com!let asu!ra *ntre%ii !ie e #i *#i !utea vedeaă ă ţ /iecare dintre a%en ii a/la i la /erestrele cl dirilor din "ur #i !eţ ţ ă aco!eri#urile acestora. l v zu !e uk a!ro!iindu se, iar a!oiă

*nde! rt+ndu se de micro/on.ă4icro/onul re/uza s transmit cuvintele unui 'irocrat: iat oă ă ă

lume !er/ect 6ăLu 'inoclul de !e 'anc(eta de al turi. uk r m sese *nă ă ă ă !icioare #i conversa cu acoli ii s i din !rimul r+nd. 7i 'ine, /ie c iţ ă ă !l cea, /ie c nu, tocmai asta *nsemna democra ia. 7ra, oricum,ă ă ţ mai 'ine dec+t *n cei o!t ani c+t %eneralul C(un oo 0wancondusese ara, !e vremea le%ii mar iale. Lui -im nu i !l ceaţ ţ ă succesorul acestuia, Eo( Tae ?oo, care /usese ales !re#edinte *n1BIK, dar cel !u in acesta /useseţ ales.

#i *ndre!t 'inoclul s!re $re%ory #i se *ntre' unde dis! ruseă ă ă Soon"i.ac inim /ostei sale asistente ar /i /ost cucerit de orice altă ă ă

' r'at, -im l ar /i unt !+n la moarte. > iu'ise dintotdeauna, dară ă !olitica -C A interzicea rela iile dintre an%a"a iF ar /i /ost multţ ţ !rea u#or ca inamicii s o' in in/orma ii introduc+nd o secretară ţ ă ţ ă sau o cercet toare *n r+ndul !ersonalului, urm+nd ca aceasta să ă se lase curtat de !ersoanele o/iciale.ă

4ai c ar /i meritat s #i dea demisia de dra%ul ei, dar asta i ară ă /i /r+nt inima lui $re%ory. 4entorul s u sus inuse dintotdeaunaă ţ c 0wan avea mintea, *nsu/le irea #i instinctul !olitic necesareă ţ

22

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 23/341

unui a%ent al -C A #i c(eltuise o mic avere #i o %r mad deă ă ă tim! !re% tindu l !entru aceast meserie. 9i, oric+t de %reu i ară ă /i /ost uneori, 0wan era con#tient c $re%ory avusese dre!tate:ă asta era via a care i !l cea.ţ ă

Auzi un semnal sonor #i l s deo!arte 'inoclul. 8nă ă

radiorece!tor cu 'and lar% era *ncor!orat *n 'ordul ma#iniiFă ă

c+nd cineva dorea s *i vor'easc , se auzea un !iuit #i o luminiă ă ţă ro#ie *nce!ea s cli!easc deasu!ra 'utonului care Comandă ă ă desc(iderea comunica iei.ţ

0wan a! s !e 'uton. A%entul o!erativ !lasat deasu!raă ă ma%azinului Yi era cel care *l c uta de ast dat .ă ă ă

) Sunt 0wan, rece! ie. ţ) omnule, un ti! *m'r cat *ntr o "ac(et ro#ie alear% s!reă ă ă

carul de am!li/icare. Eece! ie. ţ) Am s veri/ic. Terminat.ă0wan ridic tele/onul !orta'il #i c(em 'iroul coordonatoruluiă ă

transmisiei de la Palat.) a, cine e *l *ntre' un %las !reocu!at.ă) Sunt -im 0wan. Ti!ul care se *ndrea!t s!re carul deă

am!li/icare e omul vostru) a. n caz c nu a i o'servat, sistemul de am!li/icare nuă ţ

/unc ioneaz . Poate c unul dintre oamenii vo#tri a ru!t vreun /ir,ţ ă ă *n vreme ce veri/icau !odiumul *n c utarea unor eventualeă 'om'e.

) ac i a#a, le lu m orice os de ros6ă ăSe l s o t cere nedumerit .ă ă ă ă) 7c(i!a res!ectiv era com!us din c+inii de la 'ri%ada deă ă

detec ie.ţ) $rozav, *i r s!unse coordonatorul. 8nul dintre ei o /i urinată

!e vreun ca'lu.) a, *n c(i! de comentariu !olitic, *i re!lic ironic 0wan.ă E m+n !e rece! ie !+n c+nd a/li des!re ce e vor'a.ă ţ ă8rm din nou un moment de t cere. A!oi, o voce *nde! rtată ă ă ă

r sun *n rece!tor:ă ă : umne-eule6 ;5 oi70wan tres ri.ă) mai tare sonorul radioului. reau s aud #i eu ce s!une.ă

olumul vocii crescu.

) - 8nu, ce s a *nt+m!lat *ntre' coordonatorul.ă : omnule7 ;5 oi e c -ut la podea. !0ngerea- . (robabil că ă ă a c -ut.ă

23

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 24/341

) 8it te la consol .ă ă8rm o cli! de lini#te *ncordat .ă ă ă

: Microfoanele sunt +nc'ise. ar le5am verificat. e ce5ar fif cut una ca asta9ă

) le drumul6ă

: Am +n eles. ţ

Privirea lui 0wan se *n%ust . A!uc rece!torul, !re% tindu seă ă ă s desc(id !ortiera.ă ă

) S!une i s nu atin% nimic6 stri% el. Cineva ar /i !utut intraă ă ă acolo5

> lumin !uternic iz'ucni #i restul !ro!ozi iei /u aco!erit de oă ă ţ e;!lozie asurzitoare.

24

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 25/341

Mar i,ţ ora 4:04,Casa Alb ă

Tele/onul secret ST8 H de !e no!tier *nce!u s sune. Consolaă ă sa avea un ecran dre!tun%(iular luminat *n !artea su!erioar , !e ă care erau a/i#ate numele #i num rul !ersoanei de la ca! tulă ă /irului, con/irm+nd totodat dac linia era sau nu si%ur .ă ă ă

G r s se /i trezit *nc de a 'inelea, !re#edintele 4ic(aelă ă ă ă Lawrence nu arunc nici o !rivire s!re ecran c+nd ridică ă rece!torul.

) a) omnule !re#edinte, avem o situa ie e;ce! ional .ţ ţ ă

Pre#edintele se ridic *ntr un cot. A'ia acum catadicsi să ă !riveasc a/i#a"ul: era Steven =urkow, #e/ulă Si%uran ei Na ionale.ţ ţ Su' num rul de tele/on, cali/icativul a/i#at era 2con/iden ial3. Nuă ţ 2secret3 #i nici 2strict secret3.

Pre#edintele *#i /rec oc(iul st+n% cuă m+na r mas li'er #iă ă ă *ntre' :ă

) Ce s a *nt+m!latntre tim!, *#i /reca oc(iul dre!t #i se uita la ceasul de l+n% ă

tele/on.) omnule, *n urm cu #a!te minute, la Seul a avut loc oă

e;!lozie c(iar *n /a a Palatului.ţ) S r' toarea6 e;clam el, *n cuno#tin de cauz . C+t e deă ă ă ţă ă

%rav) N am aruncat dec+t o !rivire %r 'it !e *nre%istrarea video,ă ă

dar se !are c avem de a /ace cu c+teva sute de r ni i, *ntreă ă ţ care, !ro'a'il, zeci de mor i. ţ

) Am !ierdut vreun om) Nu #tiu.) A /ost un atac terorist) A#a se !are. 8nul din carele de am!li/icare /usese minat.) P+n acum #i a asumat cineva r s!underea /a!teiă ă) -alt tocmai vor'e#te la tele/on cu -C A. P+n *n !rezent,ă

*ns , nimeni.ă25

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 26/341

Pre#edintele era de"a *n !icioare.) Sun i !e Av, 4ei, $re%, 7rnă ie #i Paul. Ne *nt+lnim cu to ii *nţ

Camera !entru Situa ii 7;ce! ionale, la cinci #i un s/ert Li''y eraţ ţ acolo

) Nu a"unsese *nc . Pornise cu *nt+rziere de la Am'asad ,ă ă

s!era s !iard discursul lui uk.ă ă

) =ravo ei6 reau s vor'esc cu eaF voi r s!unde *ns de "os.ă ă ă Sun l #i !e vice!re#edinte *n Pakistan #i cere i s se *ntoarc *nă ă ă du! amiaza asta.ă

nc(iz+nd rece!torul, !re#edintele a! s !e un 'uton ală ă inter/onului #i *i ceru valetului s u s i !re% teasc un costumă ă ă ă ne%ru #i o cravat ro#ie. 7rau (ainele sale de om al !uteriiF nuă !utea #ti dac nu va tre'ui s vor'easc !resei #i nu va avea,ă ă ă !ro'a'il, tim! s se sc(im'e.ă

n vreme ce ! #ea !e covorul moale, *n drum s!re 'aie, o auziă !e 4e%an Lawrence c sc+nd. > auzi a!oi stri%+ndu l !e nume,ă

*ns o i%nor #i *nc(ise u#a ' ii.ă ă ă

2

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 27/341

)

Mar i,ţ ora 18:05,Seul

Cei trei ' r'a i *naintau calmi !e alee. C+nd a"unser laă ţ ă /ereastra de la su'sol a vec(iului (otel, doi dintre ei se /uri#ar ă

*n untru, *n vreme ce C(iorul r mase de !az !e strad . eă ă ă ă *ndat ce ceilal i a"unser *n untru, intr #i el.ă ţ ă ă ă

C(iorul se %r 'i s ia saco#a !e care o l sase *ntr un un%(eră ă ă ascuns #i scoase din untru trei !ac(ete cu (aine. C(iorul *#iă ! str !entru sine uni/orma de c !itan al armatei sud coreene,ă ă ă iar celelalte dou , / r %rade, le *ntinse tovar #ilor s i. #iă ă ă ă ă scoaser cizmele, se sc(im'ar ra!id *n uni/orme #i *ndesară ă ă (ainele *n saco#e.

u! aceea, C(iorul se *ntoarse la /ereastr , se c r a/ar #iă ă ăţă ă ă le / cu celorlal i semn s *l urmeze. Cu saco#ele *n m+ini,ă ţ ă traversar aleea #i se *nde! rtar de Palat, s!re o str duă ă ă ă ţă l turalnic , unde *i a#te!ta un al !atrulea, la volanul unui "ee! cuă ă motorul !ornit. e *ndat ce cei trei urcar , "ee!ul demar #i seă ă ă

*ndre!t cu vitez !e =ulevardul C(on%%yec(onno, *n direc iaă ă ţ o!us celei *n care avusese loc e;!lozia, s!re nord.ă

2)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 28/341

+

Mar i,ţ ora 4:08,Chevy Chase, Maryland

nc(iz+nd *ncet, / r s /ac z%omot, u#a dormitorului, Paulă ă ă ă 0ood se *ndre!t s!re !atul /iului s u #i *#i a#ez m+na *n dre!tulă ă ă oc(ilor acestuia, du! care a!rinse veioza de !e no!tier .ă ă

) Tat , sc+nci ' iatul.ă ă

) 9tiu, s!use 'l+nd 0ood.#i des/ cu *ncet de%etele, !entru a l sa lumina s ! trund ,ă ă ă ă ă a!oi scoase din sertarul no!tierei a!aratul Pulmo Aide. 7ra ocutiu de dimensiunile unui su/erta#. 0ood des/ #ur tu'ul #i i lţă ă ă

*ntinse lui Ale;ander. = iatul *#i introduse ca! tul *n %ur , *nă ă ă vreme ce tat l !icura, cu o !i!et , solu ia de entolin *n /antaă ă ţ a!aratului.

) = nuiesc c ai vrea s m 'a i c+nd /ac c(estia asta, nu iă ă ă ă ţ a#a

= iatul *ncuviin cu seriozitate.ă ţă) 9tii, *ntr o 'un zi am s te *nv #a(, /iule.ă ă ăţAle;ander ridic din umeri.ă) 7 un "oc *n care !o i s i administrezi adversarului t u oţ ă ă

' taie mintal . 7 cu mult mai satis/ c tor.ă ă ă ăAle;ander se str+m' . ă

u! ce !orni a!aratul, 0ood se *ndre!t s!re micu ulă ă ţ televizor Trinitron din col ul camerei, !use *n /unc iune consolaţ ţ de "ocuri #i se *ntoarse l+n% !at cu dou "oystick uri, *n vremeă ă ce !e ecran a! rea lo%o ul "oculuiă Mortal ;ombat.

) Te ro% s nu introduci !arola !entru versiunea s+n%eroas ,ă ă *i s!use 0ood /iului s u, *nainte de a i *ntinde unul dintre "oystickăuri. N am c(e/ s mi smul%i #i s mi s/+#ii inima ast sear .ă ă ă ă

Giul s u / cu oc(ii mari.ă ă) 7 n re%ul . 9tiu totul des!re secven a Codului >noarei. Teă ţ

am urm rit dat trecut #i l am ru%at !e 4att Stoll s mi e;!liceă ă ă ă des!re ce e vor'a.= iatul *nc nu #i revenise din uimire atunci c+nd tat l s u seă ă ă ă a#ez !e mar%inea !atului.ă

2+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 29/341

) 4da5 S nu te !ui cu te(nicienii de %eniu de la Centrul deă Comand , /iule. 9i nici cu #e/ul lor6ă

Cu mu#tiucul !ulverizatorului *ntre 'uze, Ale;ander marc ă !rimul !unct de *ndat ce a! s !e 'utonul de start. Cur+nd,ă ă ă

*nc !erea se um!lu de %emete #i lovituri /ul%er toare, *n vremeă ă

ce !e ecran @o(nny Ca%e #i Liu -an% se lu!tau !entrusu!rema ie.ţPentru *nt+ia oar , 0ood senior *nce!use s se in tare !eă ă ţ ă

!ozi ii *n /a a /iului s u, c+nd se auzi soneria tele/onului. La oraţ ţ ă aceea, nu !utea /i vor'a dec+t de o %re#eal sau o criz ma"or .ă ă ă

Auzi sc+r +itul !odelelor #i, o cli! mai t+rziu, S(aron *#i / cuţ ă ă a!ari ia.ţ

) 7 Steve =urkow.0ood se sim i cu!rins instantaneu de o ener%ie ne' nuit . Laţ ă ă

ora asta, nu !utea /i vor'a dec+t de ceva cu adev rat serios.ăAle;ander se /olosi de cli!a de neaten ie a tat lui s u !entruţ ă ă

a i da lovitura de %ra ie, ast/el *nc+t, *n secunda *n care acesta seţ ridica de !e !at, @o(nny Ca%e se !r 'u#ea mort !e ecran, r !usă ă de dou lovituri ra!ide, date din z'or.ă

) Cel !u in #tiu c nu mi vei smul%e inima, s!use 0ood,ţ ă !un+nd deo!arte "oystick ul #i *ndre!t+ndu se s!re u# . ă

Gu r+ndul so iei sale s ca#te oc(ii.ţ ă) Pove#ti de ale noastre, de ale ' r'a ilor, *i e;!lic %r 'ită ţ ă ă

0ood, trec+nd !e l+n% ea #i m+n%+ind o *n treac t !e um r.ă ă ă Tele/onul din dormitor era o linie si%ur . Lui 0ood *i /ur deă ă

a"uns c+teva cli!e !entru a l asculta !e consilierul de laSi%uran a Na ional . A/l des!re atentat #i des!re *nt+lnirea dinţ ţ ă ă Camera Situa iilor 7;ce! ionale, du! care *nc(ise rece!torul.ţ ţ ă

S(aron intr *n *nc !ere. e acolo, din dormitor, 0ood auzeaă ă sunetele lu!tei !e care Ale;ander o ducea acum *m!otrivacom!uterului.) mi !are r u c nu l am auzit, s!use ea.ă ă

0ood *#i dez'r c !i"amaua #i *#i trase !antalonii.ă ă) Nu /ace nimic. >ricum, eram treaz.7a / cu semn din ca! s!re tele/on.ă) 7 ceva serios) Terorism la Seul. 8n atentat cu 'om'e. At+t #tiu,

deocamdat .ă

7a *#i /rec 'ra ele dez%olite, *n/iorat .ă ţ ă) S!une mi, nu cumva din *nt+m!lare m ai m+n%+iat mai *nainte, *n !at

2(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 30/341

0ood scoase o c ma# al' din dula! #i z+m'i /u%ar.ă ă ă) 4 am %+ndit s o /ac.ă) 0mmm5 Pro'a'il c i am !erce!ut inten ia *n vis. A# /iă ţ ţ

!utut s "ur c ai / cut o.ă ă ăA#ez+ndu se !e !at, 0ood se *nc l . S(aron lu loc l+n% elă ţă ă ă

#i l m+n%+ie !e s!inare, *n tim! ce el *#i le%a #ireturile.) Paul, #tii de ce am avea nevoie) e o vacan , *i r s!unse el.ţă ă) Nu de o sim!l vacan . e o 'un 'ucat de vreme,ă ţă ă ă

de!arte, doar noi doi5Se ridic #i *#i *n#/ c ceasul, !orto/elul, c(eile #i le%itima ia deă ă ă ţ

!e no!tier .ă) Adineauri, st+nd *ntins l+n% tine, tocmai m %+ndeam #i euă ă

la asta.S(aron nu i r s!unse, dar mutri#oara ei *m'u/nat s!uneaă ă

destule.) i !romit, vom avea !arte #i de a#a ceva, *i s!use el,ţ

s rut+nd o tandru !e /runte. Te iu'esc #i, de *ndat ce o să ă ă salvez lumea, vom mer%e s e;!lor m un un%(er necunoscut ală ă ei.

) Ai s m suni *l *ntre' S(aron, conduc+ndu l s!re u# .ă ă ă ă) a, te sun, *i r s!unse el, *n vreme ce co'ora tre!tele dină

dou *n dou #i desc(idea u#a de la intrare.ă ăn vreme ce ie#ea *n mar#arier cu olvo ul s u de !e aleea deă !arcare, 0ood /orm num rul lui 4ike Eod%ers #i comut !eă ă ă di/uzor.

Tele/onul nu a!uc s sune dec+t o sin%ur dat . La ca! tulă ă ă ă ă cel lalt *i r s!unse *ns doar o t cere ad+nc .ă ă ă ă ă

) 4ike) a, Paul, *i r s!unse *ntr un t+rziu Eod%ers. Am auzit #i eu.ă

Au-ise9 0ood se str+m' . i !l cea Eod%ers, *l admira mult #iă ă conta /oarte mult !e el. ar 0ood *#i "urase c , *n ziua *n careă avea s *l ia !e ne!re% tite !e %eneralul cu dou stele, avea să ă ă ă se retra% , c ci ziua aceea avea s constituie !unctul culminantă ă ă al carierei sale.

) Cine i a s!us *l *ntre' 0ood. Ai vreun om la Seulţ ă) Nu, veni !rom!t r s!unsul lui Eod%ers. Am v zut transmisiaă ă

direct de !e CNN.ă

$rimasa de !e c(i!ul lui 0ood se accentu . 7l *nsu#i aveaă insomnii, dar *nce!use s cread c Eod%ers nici m car nu aveaă ă ă ă nevoie de somn6 Poate c , /iind 'urlac, avea mai mult ener%ie,ă ă

30

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 31/341

sau !oate c *nc(eiase vreun !act cu diavolul. Avea s ai'ă ă ă con/irmarea uneia dintre variante *n momentul *n care una dinnumeroasele !rietene *n v+rst de dou zeci de ani aleă ă ad"unctului s u avea s i dea !a!ucii acestuia, sau !este #aseă ă ani #i "um tate, c+nd lui Eod%ers *i va veni sorocul s !l tească ă ă ă

!entru t+r%ul *nc(eiat cu mai marele dracilor. Tele/onul din ma#in ne/iind o linie veri/icat , 0ood /u nevoită ă s #i dea instruc iunile cu mare ' %are de seam .ă ţ ă ă

) 4ike, tocmai m *ndre!t s!re *nt+lnirea cu #e/ul cel mare.ă Nu #tiu e;act ce mi va s!une, dar a# vrea s !re% te#ti #i să ă ă trimi i o ec(i! de ri!ost !e teren.ţ ă ă

) =un idee. Ai vreun motiv a!arte s crezi c ne va l sa, *nă ă ă ă s/+r#it, s "uc m *n de!lasareă ă

) Nici unul, r s!unse 0ood. ar, dac se (ot r #te cumva să ă ă ă ă *#i ia revan#a, a# vrea s /im !rimii !e linia de start.ă

) mi !lace6 e;clam Eod%ers. 9tii cum s!unea Nelsonă *naintea ' t liei !entru Co!en(a%a 2N a# vrea s /iu *n altă ă ă ă !arte nici !entru o avere63.

0ood *nc(ise, sim indu se *n c(i! straniu nelalocul s u, dinţ ă !ricina ultimei !ro!ozi ii rostite de Eod%ers. > alun% *ns dinţ ă ă minte, *n vreme ce /orma num rul directorului ad"unct Curtă 0ardaway, ordon+ndu i acestuia s convoace toat ec(i!a deă ă comand *n 'iroul s u, !+n la ora cinci #i "um tate. l ru% , deă ă ă ă ă asemenea, s dea de urma lui $re%ory onald, care /useseă invitat la s r' toarea res!ectiv . S!era c acesta sc !ase cuă ă ă ă ă 'ine.

31

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 32/341

(

Mar i ţ , ora 18:10,Seul

$re%ory onald /usese azv+rlit cu trei r+nduri mai "os de locul *n care #edea, dar c derea *i /usese amortizat de aterizarea !eă ă tru!ul cuiva. =ine/ c torul s u era o /emeie cor!olent , careă ă ă ă acum se zv+rcolea, *ncerc+nd s se ridice. onald se r sturn !eă ă ă

o !arte, av+nd %ri" s nu l striveasc !e t+n rul de al turi.ă ă ă ă ă) mi !are r u, s!use el, a!lec+ndu se asu!ra /emeii. N a iă ţ ! it nimicăţ

Gemeia nici m car nu #i ridic !rivirea #i, de a'ia c+nd *#iă ă re!et *ntre'area, onald deveni con#tient de iuitul !uternică ţ care *i r suna *n urec(i. #i atinse cu m+na !e r+nd urec(ile, dară nu *nt+lni nici o urm de s+n%e. Nu i se s! rseser tim!anele,ă ă ă dar #tia c avea s mai treac un tim! !+n c+nd avea s audă ă ă ă ă ă din nou lim!ede.

E mase locului o vreme, *ncerc+nd s #i vin *n /ire. Primulă ă ă %+nd /u acela c tri'una se !r 'u#ise, dar, *n mod evident, nuă ă asta se *nt+m!lase. A!oi *#i aminti de 'u'uitura e;trem de!uternic ce !recedase iz'itura care *l aruncase de la locul s u.ă ă

n mintea sa se / cu lumin .ă ă> 'om' . 7;!lodase o 'om' .ă ă

ntoarse ca!ul, cu iu eala /ul%erului, s!re 'ulevard.ţ!oonji6Eidic+ndu se cu mare %reutate, onald a#te!t o cli! , !entruă ă

a se convin%e c nu avea s se !r 'u#easc , a!oi, %r 'it, *nce!uă ă ă ă ă s co'oare tre!tele tri'unei, s!re strad .ă ă

Pra/ul st+rnit de e;!lozie !lutea *n atmos/er ca o ceaă ţă %roas #i i era im!osi'il s distin% ceva la mai mult de oă ă ă

"um tate de metru *n /a a oc(ilor. Co'or+nd tre!tele tri'unei #iă ţ mai t+rziu !e strad , v zu oameni *ncremeni i, *n stare de #oc, *nă ă ţ vreme ce al ii tu#eau, %emeau sau *#i /luturau m+inile *ncerc+ndţ s lim!ezeasc aerul de neres!irat. 8nii *ncercau s se ridiceă ă ă dintre ruine. ci colo z ceau tru!uri *ns+n%erate, secerate deă sc(i"ele !roiectate *n toate direc iile de e;!lozie.ţ

32

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 33/341

Lui onald *i era mil de to i ace#tia, dar nu se !utea o!ri !+nă ţ ă c+nd n avea s se convin% c Soon"i era vie #i nev t mat .ă ă ă ă ă ă

Sunetul *n/undat al sirenelor *#i croi drum s!re urec(ile sale,!rin iuitul !ersistent, iar onald se o!ri o cli! , *ncerc+nd sţ ă ă z reasc luminile ro#ii ale %iro/arurilor, !entru a deduce direc iaă ă ţ

*n care se a/la 'ulevardul. P+ndindu le a!ari ia, *naintţ ă

*m!leticindu se !rin ne%ura !r /oas , evit+nd *n ultima cli! să ă ă ă calce !e tru!urile victimelor ori s se *m!iedice de 'uc ileă ăţ contorsionate de metal. ncetul cu *ncetul, a!ro!iindu se demi"locul str zii, *nce!u s distin% siluete va%i *m'r cate *nă ă ă ă (alate al'e de medici sau *n uni/orme al'astre de !oli ie, ţ mi#c+ndu se *ncoace #i ncolo.

onald *ncremeni, /iind %ata %ata s se *m!iedice de "antaă unei ro i de camion. iscul masiv de metal se mai rotea *nc ,ţ ă

*ncet dren e de cauciuc to!it at+rnau de muc(iile sale, ca al%eleţ *n "urul e!avei unui %alion. Privind *n "os, realiz c se a/la de"aă ă !e 'ulevard.

G cu un !as *na!oi #i !rivi s!re drea!ta5ă3u. <n cealalt direc ie.ă ţ 7a venea, cu si%uran , din direc iaţă ţ

ma%azinului Yi. Tres ri c+nd cineva *l a!uc de 'ra . Privi s!re drea!ta #i v zuă ă ţ ă

o t+n r *m'r cat *n al'.ă ă ă ă) omnule, v sim i i 'ineă ţ ţ7l ridic din umeri #i *#i ar t urec(ile.ă ă ă) am *ntre'at dac v sim i iă ă ţ ţ bine9

onald d du din ca! *n semn c da.ă ă) Ai %ri" de ceilal i, *i stri% el. 7u *ncerc s a"un% la ma%azin.ă ţ ă ăGata *l !rivi ciudat.) Sunte i si%ur c totul e *n ordine, domnuleţ ă

ncuviin din nou #i i des!rinse cu 'l+nde e de%etele de !eţă ţ 'ra ul s u.ţ ă) a, n am ! it nimic. So ia mea venea *ncoace. Tre'uie s oăţ ţ % sesc.ă

>c(ii doctori ei *i aruncar din nou o c ut tur stranie, *nţ ă ă ă ă vreme ce i s!unea:

) a/la i *n ma%azin, domnule.ă ţGemeia *i *ntoarse s!atele #i se %r 'i s!re un om ce st teaă ă

s!ri"init de o cutie !o#tal . onald / cu vreo c+ iva !a#i *na!oi #iă ă ţ

!rivi *n sus. Cuvintele ei *l iz'iser ca o a doua e;!lozie #i /uă nevoit s lu!te cu sine !entru a #i rec ! ta su/larea. >'servă ă ă ă a'ia acum c acel camion nu numai c /usese r sturnat, ciă ă ă

33

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 34/341

d r+mase, minat de su/lul e;!loziei, /a ada ma%azinului. nc(iseă ţ oc(ii #i *#i cu!rinse ca!ul *n m+ini, scutur+ndu l, *ncerc+nd s nuă

*#i ima%ineze ce se a/la de !artea cealalt a camionuluiă r sturnat.ă

35a p it nimic,ăţ *#i s!use el. 7a era mereu cea mai norocoas ă

/at din lume. C+#ti%a la loterie, miza numai !e cai c+#ti% tori laă ă

curse. Se c s torise cu el. Nu ! ise nimic. Tre'uia s nu /i ! ită ă ăţ ă ăţ nimic6

Sim i din nou atin%erea unei m+ini !e um r #i se %r 'i s seţ ă ă ă *ntoarc . e#i ! rul lun% #i ne%ru *i era !oleit cu !ul'erea al' ,ă ă ă de#i roc(ia *n culori vii *i era !lin de noroi, Soon"i era acolo, *nă !icioare, l+n% el, z+m'ind.ă

) 4ul umesc, oamne6 stri% el. 9i o str+nse *n 'ra e. Am /ostţ ă ţ at+t de *n%ri"orat, Soon6 4ul umesc lui umnezeu c n ai ! itţ ă ăţ nimic5

Stri% tul i se stinse, v z+nd o cum ! lea. ncerc s o ia *nă ă ă ă ă 'ra e #i m+neca "ac(etei se li!i de s!atele ei.ţ

Cu o %roaz cresc+nd , *n%enunc(e, in+ndu #i so ia *n 'ra e.ă ă ţ ţ ţ ntorc+nd o cu !ruden , *i !rivi s!atele #i icni v z+nd c es turaţă ă ă ţ ă

roc(iei era ars , iar carnea #i m tasea erau *m'i'ate de s+n%eleă ă ro#u *nc(is, din care se iveau a#c(ii de os. Str+n%+ndu #i so ia laţ !ie!t, $re%ory onald a'ia *#i auzi urletul, vaierul care se *n l a ă ţ din ad+ncul su/letului s u.ări scli!irea unui 'li #i c(i!ul cunoscut al doctori ei,ă ţ ţ a!lec+ndu se asu!r i. 7a / cu semn cuiva a/lat *n urma ei #i,ă ă cur+nd, alte m+ini *ncercar s i o smul% din 'ra e !e Soon"i.ă ă ă ţ

onald rezist , a!oi *i l s s o ia, d+ndu #i seama c iu'ita saă ă ă ă ă so ie nu de dra%ostea sa avea cea mai mare nevoie acum.ţ

34

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 35/341

10

Mar i,ţ ora 18:13,Naga o, !a"onia

Salonul !ac(inko era o versiune mai redus a celor ceă / cuser /aima cartierului $inza din Tokio. Lun% #i *n%ust ,ă ă ă ă cl direa care *l ad !ostea avea dimensiunile a zece containereă ă de la c ile /erate, !use ca! la ca!. n untru, atmos/era eraă ă

*nne%urat de /umul de i%ar #i !lin de uruitul 'ilelor care seă ţ ă ă rosto%oleau *n "ocurile aliniate de am'ele ! r i, de a lun%ulă ţ zidurilor.

Giecare "oc cu!rindea o su!ra/a !lan circular , cu o l imeţă ă ă ăţ ceva mai mare de o "um tate de metru #i ad+ncimea deă dou zeci de centimetri. Su' un ca!ac de sticl , o serie de cu!e #iă ă ti"e s!atulate se ridicau din /undalul multicolorF de *ndat ceă

"uc torii introduceau c+te o moned *n /anta s!ecial amena"at ,ă ă ă o !loaie de 'ile mici de metal se rev rsa de sus, c z+nd careă ă

*ncotroF "uc torul *nv+rtea un m+ner a/lat *n drea!ta "os,ă *ncerc+nd s mi#te s!atulele #i cu!ele *n a#a /el *nc+t ma"oritateaă 'ilelor s atin% /undul. Cu c+t colecta mai multe 'ile, cu at+tă ă c+#ti%a mai multe "etoane. C+nd "uc torul str+n%ea destuleă

"etoane, le lua #i le ducea *n ca! tul salonului, unde, la o te"%(ea,ă !rimea *n sc(im' un animal de !lu#.

e#i le%ile @a!oniei interziceau "ocurile de noroc !e 'ani, nuera interzis nim nui s #i v+nd "uc ria c+#ti%at . Această ă ă ă ă ă o!era iune se des/ #ura *ntr o c m ru din s!ate: ursule iiţ ă ă ă ţă ţ valorau dou zeci de mii de yeni, ie!urii mari de dou ori !e at+t,ă ă iar ti%rii de !lu# se cum! rau cu #aizeci de mii de yeni.ă

n medie, un "uc tor c(eltuia cam cinci mii de yeni aici, iar *ntrăo noa!te la cele #aizeci de mese de "oc se !erindau cam dou ă sute de "uc tori. e#i to i erau 'ucuro#i s c+#ti%e, !u ini erauă ţ ă ţ cei care veneau aici de dra%ul !ro/itului. Eosto%olirea 'ilelor !rinnere%ulatul la'irint #i "ocul ! rtinitor al norocului !rovocauă de!enden , asemenea dro%urilor. e /a!t, ' t lia se !urta *ntreţă ă ă "uc tori #i *ns #i Soarta care le ( r zea locul dinaintea zeilor.ă ă ă ă 7;ista o credin , lar% r s!+ndit , c acela care avea noroc aiciţă ă ă ă

35

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 36/341

avea noroc #i n via . Nimeni nu !utea e;!lica de ce anume, darţă se ! rea c re%ula /unc iona mai totdeauna.ă ă ţ

Ast/el de saloane erau r s!+ndite *n toate insulele @a!oniei.ă 8nele dintre ele erau conduse de /amilii res!ecta'ile, care lest !+neau de secole. Altele erau !ro!rietatea unor or%aniza iiă ţ

criminale, !recum Yakuza sau Sanzoku cea dint+i era unsindicat al %an%sterilor, iar cea de a doua evoluase dintr un vec(iclan de 'andi i.ţ

Salonul din Na%ato, ora# situat !e coasta de vest a nsulei0ons(u, a!ar inea /amiliei Tsu'uraya, care condusese aceastţ ă a/acere din tat n /iu de dou secole. $ru!urile interlo!e / ceauă ă ă

*n mod re%ulat o/erte res!ectuoase de cum! rare, dar /amiliaă Tsu'uraya nu inten iona s v+nd . 4em'rii ei *#i *nvesteauţ ă ă c+#ti%ul *n/iin +nd mici ateliere de manu/actur *n Coreea deţ ă Nord, s!er+nd ca o eventual reuni/icare a statului coreean s leă ă aduc !ro/ituri /rumoase.ă

e dou ori !e s !t m+n , vinerea #i mar ea, 7i"i Tsu'urayaă ă ă ă ţ trimitea milioane de yeni *n Coreea de Nord, !rin intermediul adoi curieri din Sud. Am+ndoi soseau cu ultimul /eri'ot de du! ăamiaz , aduc+nd cu ei c+te o valiz 'anal , %oal . Cu ea *nă ă ă ă m+n , se *ndre!tau direct s!re c m ru a din s!atele salonului.ă ă ă ţ

u! ce *#i um!leau valizele, !lecau imediat, !rinz+nd /eri'otulă *nainte ca acesta s se des!rind de rm !entru a !orni *nă ă ţă c l toria de *ntoarcere, de 1 O de mile, *na!oi s!re Pusan. eă ă acolo, 'anii erau trecu i clandestin *n Nord de c tre mem'rii P8Cţ ă

Patrio ii !entru 8ni/icarea Coreei un %ru! com!us din oameniţ at+t din Nord, c+t #i din Sud, de toate cate%oriile sociale, de laoameni de a/aceri #i vame#i !+n la m tur tori de strad .ă ă ă ă Ace#tia nutreau convin%erea c !ro/itul *ntre!rinz torilor #iă ă !ros!eritatea !o!ula iei nord coreene *n %eneral aveau s iţ ă o'li%e !e liderii comuni#ti s acce!te desc(iderea !ie ei #i, *nă ţ cele din urm , reuni/icarea.ă

9i *n ziua aceea cei doi ! r sir , ca de o'icei, salonul, urcară ă ă ă *n ta;iul care *i a#te!ta, urm+nd ca, *n zece minute, s a"un% *nă ă !ort *naintea !lec rii /eri'otului. S!re deose'ire de alte da i *ns ,ă ţ ă de aceast dat cei doi erau urm ri i.ă ă ă ţ

3

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 37/341

11

Mar i,ţ ora 18:15,Seul

-im 0wan *l z ri !e onald #ez+nd !e 'ordura trotuarului, cuă /runtea s!ri"init *n m+ini, cu sacoul #i !antalonii !lini de s+n%e.ă

) $re%ory6 stri% el #i o lu la /u% *ntr acolo.ă ă ăonald *#i ridic !rivirea. >'ra"ii #i ! rul v+lvoi *i erau !line deă ă

s+n%e *nc(e%at *ncerc s se ridice, dar %enunc(ii *i tremurar #iă ă ă c zu la loc !e trotuar. 0wan *l !rinse #i l *m'r i# , a#ez+ndu seă ăţ ă l+n% el. A%entul se des!rinse din *m'r i#are doar c+t s seă ăţ ă convin% c s+n%ele nu era al !rietenului s u. A!oi *l str+nse dină ă ă nou la !ie!t.

onald vor'i !rintre sus!ine. Ees!ira !reci!itat.) Nu s!une nimic, *i s!use cu 'l+nde e 0wan. Asistentul meuţ

mi a s!us de"a.onald *l i%nor .ă

) 7ra5 un su/let5 nevinovat5) A#a e, umnezeu s o ai' n !az 6ă ă) -im5 N ar /i tre'uit.. 7u sunt cel care5 Ar /i tre'uit s /ie ă

aici, *n locul meu50wan *#i *n 'u#i lacrimile, strivindu #i o'razul de cre#tetul luiă

onald.) 9tiu.) Pe cine a su! rat5 N a / cut nici un r u nim nui. Nuă ă ă ă

*n ele%5ţ#i a! s c(i!ul !e !ie!tul lui 0wan.ă ă

: = vreau +napoi, -im5 > vreau50wan v zu un medic uit+ndu se c tre ei #i i / cu semn s seă ă ă ă

a!ro!ie. S!ri"inindu l !e onald, se ridicar am+ndoi *ncet.ă) onald, vreau s mi /aci un serviciu. reau s mer%i cuă ă

cineva. reau s se asi%ure c n ai ! it nimic.ă ă ăţ4edicul *l lu de 'ra !e onald, dar acesta se smulse.ă ţ) reau s o v d !e Soon"i6 8nde a /ost dus 5 so ia meaă ă ţ0wan arunc o !rivire s!re medic, iar acesta / cu semn dină ă

ca! s!re o sal de cinemato%ra/ din a!ro!iere. ntrarea eraă 3)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 38/341

'locat de cadavre *n saci de !lastic, !e care !oli i#tii #i c+ ivaă ţ ţ voluntari le c rau !e r+nd *n untru.ă ă

) Au %ri" de ea, $re%ory #i ar tre'ui s te vad #i !e tine ună ă ă medic. S ar !utea s /i /ost r nit.ă ă

) N am nimic.

) omnule, *i s!use medicul lui 0wan, mai sunt #i al ii5ţ

) esi%ur. mi !are r u #i v mul umesc.ă ă ţ4edicul se *nde! rt %r 'it, iar 0wan / cu un !as *na!oi.ă ă ă ă

in+ndu l !e onald de umeri, *l !rivi *n oc(ii *ntuneca i, mereuŢ ţ !lini de dra%oste. Acum *ns erau *nro#i i #i umezi de !l+ns. Nu lă ţ !utea /or a s mear% la s!ital, dar nici nu l !utea l sa acolo.ţ ă ă ă

) $re%ory, vrei s mi /aci un serviciuăonald !rivea *n %ol, dincolo de 0wan. nce!use din nou s ă

!l+n% .ă) oi avea nevoie de a"utor *n rezolvarea acestui caz. rei s ă

vii cu mineonald *l !rivi.

) reau s mer% la Soon"i.ă) $re%ory5) > iu'esc. Are5 nevoie de mine.) Nu, *i s!use 0wan 'l+nd. Nu !o i s o a"u i cu nimic.ţ ţ

l *ntoarse !e onald cu /a a s!re cinemato%ra/ul a/lat la unţ 'loc distan .ţă) N ai ce c uta acolo. Locul t u e al turi de cei care !otă ă ă ac iona *n vreun /el. ino cu mine. A"ut m s i % sesc !e ceiţ ă ă ă ă care au / cut asta.ă

onald cli!i des din oc(i, a!oi *#i !i! i a'sent 'uzunarele.ă 0wan *i scoase !i!a din 'uzunarul de la !ie!t.

) Asta cau i, nu i a#a *l *ntre' el, *ntinz+ndu i o.ţ ăonald o lu cu %esturi evazive #i #ov itoare, iar 0wan *l a"ută ă ă

s #i o a#eze *ntre din i. C+nd v zu c nu #i o a!rinsese, 0wan *lă ţ ă ă lu de 'ra #i *l conduse !rin !ra/ul care *nce!use s se a#eze #iă ţ ă !rin a%lomera ia care *nce!use s se i#te.ţ ă

3+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 39/341

12

Mar i,ţ ora 5:15,Casa Alb ă

Camera !entru Situa ii 7;ce! ionale a Casei Al'e era localizatţ ţ ă la !rimul nivel su'teran, e;act su' =iroul >val. n centrul

*nc !erii !uternic luminate era a#ezat o mas lar% ,ă ă ă ă dre!tun%(iular , din lemn de ma(on. n dre!tul /iec rui scaună ă

era a#ezat un tele/on ST8 H #i un terminal de com!uter. Ca toatecom!uterele din sistemul %uvernamental, nici acestea nu aveauunit i de discF so/tware ul care venea din e;terior tre'uia săţ ă treac mai *nt+i !e la de!arazitare, c(iar dac !rovenea de laă ă

e!artamentul A! r rii sau de la e!artamentul de Stat.ă ăPe !ere i erau at+rnate ( r i !e care erau *nsemnateţ ă ţ

localiz rile tru!elor Statelor 8nite #i ale altor ri, !recum #iă ţă ste%ule e care indicau sectoarele con/lictuale: ro#ii !entruţ con/lictele desc(ise, verzi !entru cele latente. n Seul e;ista de"aun ste%ule ro#u.ţ

Paul 0ood a"unsese la !oarta vestic a Casei Al'e #i, du! ceă ă trecuse !rin testul unui detector de metale, co'or+se un eta" culi/tul. C+nd u#a se desc(ise, documentele *i /ur controlate de oă santinel de la Pu#ca#ii 4arini, care *l escort !+n l+n% oă ă ă ă m su a/lat l+n% o u# / r clan . 0ood *#i a! s de%etulă ţă ă ă ă ă ă ţă ă ă mare !e ecranul unui monitor a#ezat !e m su F o cli! maiă ţă ă t+rziu, se auzi un '+z+it scurt #i u#a se desc(ise. 0ood intr , ă trec+nd !e l+n% %ardianul care com!arase am!renta de%etuluiă s u mare cu cea *nre%istrat *ntr un com!uter. ac cele două ă ă ă nu s ar /i !otrivit, u#a nu s ar /i desc(is. Sin%uri !re#edintele,vice!re#edintele #i secretarul de stat nu erau su!u#i acestuicontrol.

8#a care d dea *n Camera !entru Situa ii 7;ce! ionale eraă ţ ţ desc(is #i 0ood ! #i *n untru. Patru demnitari erau de"a de /a :ă ă ă ţă secretarul de stat Av Lincoln, secretarul a! r rii 7rnesto Colon,ă ă #e/ul statului ma"or interarme 4elvin Parker #i directorul C A$re% -idd conversau *ntr un col al *nc !eriiF dou secretareţ ă ă a#te!tau cumin i, a#ezate *n col ul o!us, l+n% o m su scund .ţ ţ ă ă ţă ă

3(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 40/341

8na dintre ele urma s ia noti e, *n cod, *ntr o a%endă ţ ă electronic , iar cealalt urma s acceseze din com!uter toateă ă ă datele care s ar /i dovedit necesare !e !arcursul dez'aterii. 8n!u#ca# marin *m! r ea, *n dre!tul /iec rui scaun, sticle cu a!ă ţ ă ă mineral , i'rice cu ca/ea #i ce#ti.ă

= r'a ii din col *l salutar !e 0ood din ca! #i doar Lincoln *iă ţ ţ ă

ie#i *n *nt+m!inare. 7ra un ' r'at de !este un metru o!tzeciă *n l ime, 'ine cl dit, cu un c(i! rotund #i c(elie avansat . Gostă ţ ă ă cam!ion de 'ase 'all *n Li%a Na ional , avansase din ec(i!a saţ ă direct *n camera le%islativ din 4innesota, iar de acolo *nă Con%res, mai iute dec+t o min%e 'ine servit . Gusese !rimul omă !olitic care s!ri"inise candidatura %uvernatorului 4ic(aelLawrence la !re#edin ie, iar recom!ensa sa /usese !e m sur :ţ ă ă conducerea e!artamentului de Stat. 4ai toat lumea era deă acord c *i li!seau calit ile di!lomatice necesare /unc iei #i c ,ă ăţ ţ ă !entru el, orice lucru evident era o revela ie. C+t des!reţ !re#edinte, dac e;ista vreo calitate care nu *i era nicic+ndă contestat , aceea era loialitatea.ă

) Ce mai /aci *l *ntre' Lincoln, *ntinz+ndu i m+na.ă) Eelativ 'ine, Av.) >amenii t i au / cut trea' 'un la nde!endence 0ali, !e ă ă ă ă

ulie. Am /ost im!resionat.) 4ul umesc, dar nu mi se !are o trea' c(iar at+t deţ ă

%rozav , c+t vreme unii dintre ostatici au /ost r ni i.ă ă ă ţLincoln d du din m+n a le(amite.ă ă) N a murit nimeni, asta conteaz . La nai'a, c+nd tre'uie să ă

coordonezi mi#c rile !oli iei locale, ale G= ului #i ale !ro!riilor t iă ţ ă oameni, *n tim! ce toat !resa * i !rive#te !este um r, nu i delocă ţ ă ceva de le! dat, e un adev rat miracol.ă ă

#i turn o cea#c de ca/ea.ă ă) 7 e;act ca #i *n situa ia de acum. S a dat de"a la televizor,ţ e;!er ii au #i *nce!ut s #i dea cu ! rerea !e toate canalele. Punţ ă ă

!ariu c !+n la micul de"un vom avea de"a c+teva sonda"e deă ă o!inie care ne vor e;!lica de ce #a!tezeci #i #a!te la sut dintre ă americani cred c nu aveam ce c uta *n Coreea #i nai'a mai #tieă ă !e unde6

0ood se uit la ceas.ă) =urkow a tele/onat adineauri, s!un+nd c vor mai *nt+rziaă

!u in, *i e;!lic Lincoln. Pre#edintele tocmai vor'e#te la tele/onţ ă cu am'asadorul 0ali. Nu vrea ca americanii s se re/u%ieze laă am'asad , dar nici nu dore#te s /ie res!in#i de aceasta / ră ă ă ă

40

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 41/341

acordul s u, !lus c n are c(e/ s /ie / cute nici un /el deă ă ă ă declara ii care s denote !anic .ţ ă ă

) 7 normal.) 9tii c , *n ast/el de situa ii, !ro/e iile se *m!linesc de la sine.ă ţ ţ0ood *ncuviin .ţă

) Se #tie ceva des!re cine a / cut oă

) Nimic. Toat lumea a condamnat atentatul, inclusiv nordăcoreenii. ar %uvernele nu vor'esc *n numele e;tremi#tilor, a#ac 5 cine #tieă

in cel lalt col al *nc !erii, secretarul a! r rii *i re!lic , u#oră ţ ă ă ă ă ironic:

) Nord coreenii au condamnat +ntotdeauna terorismul, c(iar#i c+nd era lim!ede c ei *l !uneau *n !ractic . C+nd au do'or+tă ă avionul liniilor aeriene -AL, au condamnat ac iunea, *n vreme ceţ scotoceau !rin r m #i ele e!avei, c ut+nd camere de luată ă ţ ă vederi s!ion.

) Ceea ce au #i % sit, s!use Lincoln, *ndre!t+ndu se din nouă s!re %ru!ul celorlal i trei.ţ

0ood medit la !olitica de ti! 24ai *nt+i, tra%e63 a nordăcoreenilor, *n tim! ce *#i turna ca/ea. 8ltima oar intrase *nă aceast *nc !ere *n ziua c+nd ru#ii do'or+ser un avion s!ion ală ă ă lituanienilor, iar !re#edintele (ot r+se s nu /ac nici ună ă ă /el de!resiuni *n aceast c(estiune. N avea s uite niciodat cumă ă ă Lincoln se ridicase *n !icioare #i stri%ase:

) Ce crede i c ar s!une o!inia !u'lic mondial dac amţ ă ă ă ă do'or* noi un avion str in Ne ar cruci/ica6ă

Avea dre!tate. in cine #tie ce motive, !entru Statele 8nitere%ulile erau cu totul altele.

0ood ocu! locul dins!re nord vest al mesei, la distan aă ţ ma;im !osi'il de locul !re#edintelui. i !l cea s i vad !eă ă ă ă ă ceilal i lu!t+ndu se !entru a domina adunarea, iar acesta eraţ locul cel mai !otrivit. Psi(olo%ul !ersonalului de la Centrul deComand , Liz $ordon, *i e;!licase odat ce anume să ă ă urm reasc din lim'a"ul tru!ului: m+inile *ncle#tate a#ezate !eă ă mas *nsemnau su!unere, s!inarea drea!t denota *ncredere *nă ă sine, a!lecarea *n /a ar ta nesi%uran a !ersoanei res!ective ţă ă ţ >ita i5v la mine ţ ă , uita i5v la mine6 ? ţ ă iar ca!ul *nclinat *ntr unanumit un%(i semni/ica un dis!re su!erior. 27 ca atunci c+nd teţ

'a i #i adversarul *#i arat ' r'ia cu m+na, / c+ndu i semn s lţ ă ă ă ţ ă love#ti, /iindc nu te crede *n stare3, *i e;!licase ea.ăe *ndat ce se a#ez , 0ood auzi u#a de a/ar desc(iz+ndu seă ă ă

41

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 42/341

#i imediat vocea !lin de rezonan a Pre#edintelui Stateloră ţă 8nite. n cam!ania din urm cu doi ani, un editorialist remarcaseă c tocmai vocea /usese cea care *i c+#ti%ase !e ultimiiă ne(ot r+ i: ! rea c !ornea de undeva de "os, din %enunc(i #i,ă ţ ă ă !+n c+nd *i a"un%ea !e 'uze, se um!lea de o %randoareă

olim!ian . Asta #i cei a!roa!e doi metri *n l ime ai !re#edinteluiă ă ţ

*i d deau acestuia un aer de !utere a'solut . Cu toate acestea,ă ă *#i !ierduse ma"oritatea creditului c+#ti%at de atunci *n dou ă /iasco un *n !olitica e;tern . Cel dint+i se !rodusese atunci c+ndă !re#edintele (ot r+se s s!ri"ine cu !rovizii #i arme un %ru! deă ă re'eli din =(utan care se o!uneau unui re%im des!otic. Eevoltalor se *nc(eiase *ns cu mii de arest ri #i e;ecu ii, iar %uvernulă ă ţ o!resor ie#ise 'asma curat , mai !uternic ca oric+nd. Cel de ală doilea rezultase din decizia de a i%nora o dis!ut teritorial laă ă /rontiera dintre Eusia #i Lituania, care se *nc(eiase cu victoria4oscovei. Eu#ii des!rinseser o (alc din teritoriu, trimi +ndu #iă ă ţ #i tru!ele *n mica re!u'lic . 8rmase un e;od c tre -aunas,ă ă ca!itala statului 'altic, *nc(eiat !rin /oamete #i revoltes+n%eroase, soldate cu sute de mor i. ţ

Credi'ilitatea sa *n 7uro!a /usese serios v t mat ,ă ă ă com!eten a sa /usese !us la *ndoial c(iar #i *n State. Acum nuţ ă ă#i !utea !ermite nici o mi#care %re#it , cu at+t mai mult cu c+tă era vor'a de un aliat tradi ional.ţConsilierul de la Si%uran a Na ional se dovedi e;trem deţ ţ ă servia'il, / c+nd totul !entru a intra *n %ra iile !re#edintelui.ă ţ

Turn ca/ea !entru am+ndoi #i !re#edintele *nce!u s vor'ească ă ă *nc *nainte ca to i cei !rezen i s #i /i ocu!at locurile.ă ţ ţ ă

) omnilor, *nce!u el, du! cum #ti i, *n urm cu o or #iă ţ ă ă cincis!rezece minute un car de am!li/icare a e;!lodat *n /a a ţ !alatului -yon%'ok din Seul, !rovoc+nd moartea mai multor zecide !ersoane, *ntre care se a/lau #i oameni !olitici. P+n *n ă !rezent, -C A nu are nici un indiciu *n !rivin a a cine #i de ce aţ / cut asta. N au e;istat avertismente #i nimeni nu #i a asumat,ă !+n *n acest moment, r s!underea atentatului. Sin%ura cerere aă ă am'asadorului 0ali a /ost s ne reiter m s!ri"inul /a deă ă ţă %uvernul #i !o!orul Coreei de Sud, a#a c am cerut !urt toruluiă ă de cuv+nt, Tracy, s o /ac . La r+ndul s u, am'asadorul 0ali vaă ă ă da !u'licit ii o declara ie de condamnare necondi ionat aăţ ţ ţ ă

atentatului. 7rnie, *n cazul *n care de vin au /ost nord coreenii,ă care ar /i !olitica standard de urmatSecretarul a! r rii se *ntoarse s!re una din secretare #i s!use:ă ă

42

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 43/341

) osarul N- AS.Nu a!ucase s se *ntoarc din nou cu /a a s!re ceilal i, c+ndă ă ţ ţ

dosarul C>E77A 7 N>E S T8A 7 7 AL7ET *#i / cuse de"aŢ Ă ă a!ari ia !e ecranele din /a a lor. #i *ncruci# m+inile !e mas .ţ ţ ă ă

) Pe scurt, domnule !re#edinte, !olitica noastr ne cere să ă

trecem la e;ecutarea !rotocolului e/con . =azele noastre dinCoreea de Sud #i @a!onia intr *n stare de alert ma;im , iar deă ă ă la Gort Pendleton #i Gort >rd *nce!em s trimitem tru!e !e caleaă aerului. ac serviciile noastre de s!iona" desco!er c nordă ă ăcoreenii *#i mo'ilizeaz tru!ele, trecem imediat la e/con , iară navele noastre din >ceanul ndian, ca #i Gor a de nterven ieţ ţ Ea!id , trec !e !ozi ii. ac nord coreenii continu să ţ ă ă ă contra'alanseze m surile noastre cu noi mi#c ri de tru!e,ă ă dominourile cad re!ede, unul du! altul #i se trece la e;ecutareaă accelerat a !rotocoalelor e/con H, D #i 1.ă

Atinse cu ar t torul !e ecran ca!itolul ce !urta titlul, 2@ocuriă ă de r z'oi3.ă

) >dat a"un#i *n !unctul din care nu mai este !osi'ilă ă *ntoarcerea, e;ist trei scenarii !osi'ile.ă

0ood *i !rivi !e to i, !e r+nd. 7rau calmi, cu e;ce! ia luiţ ţ Lincoln, care se a!lecase *n /a #i ' tea, cu v+r/ul !icioruluiţă ă dre!t, un ritm *ndr cit. Acesta era %enul de situa ie *n care seă ţ sim ea o'li%at s cear o ri!ost /erm , ne*nt+rziat . La !olulţ ă ă ă ă ă o!us se situa #e/ul statului ma"or interarme, 4elvin Parker.C(i!ul #i mem'rele sale ! reau a /i din !iatr , la /el ca #i cele aleă ă lui Colon. n ast/el de situa ii, militarii nu insistau niciodatţ ă !entru /olosirea /or ei. 7i *n ele%eau care avea s /ie !re ul !l tit,ţ ţ ă ţ ă c(iar #i !entru o o!era iune *ncununat de succes. Politicienii #iţ ă /unc ionarii erau mereu cei /rustra i ori ner 'd tori, dornici de oţ ţ ă ă victorie ra!id , indi/erent c+t de murdar .ă ă

Secretarul a! r rii *#i scoase oc(elarii !entru citit #i studieă ă monitorul. #i !lim' de%etul !este meniu #i atinse ecranul *nă dre!tul inscri! iei AT7 PE N AP EAE7A.ţ Ă

) n caz de r z'oi, c+nd Statele 8nite *#i asum doar rolul deă ă s!ri"in inactiv, Coreea de Sud va /i cucerit de c tre Nord *nă ă a!ro;imativ dou sau trei s !t m+ni. Pute i analiza dateleă ă ă ţ com!arative.

0ood studie ci/rele. P reau, *ntr adev r, descura"atoare !entruă ă

armata sud coreean . Colon avea dre!tate.ă#c'ilibrul militar dintre 3ord şi !ud

43

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 44/341

otare&ancuri 1.IOO H.IOOVe'icule blindate 1.BOO D. OO(iese de artilerie . OO 1O.HOO

otare3ave de lupt ă 1BO H3ave au@iliare JO H1O!ubmarine 1 DJ

Avia ie tactic ţ ă DO I O Avia ie au@iliar ţ ă 1BO IO#licoptere JOO DBO

u! c+teva secunde, Colon readuse meniul !e ecran #i a!elă ă AT7L7 PE N AE4ATA A >PTA A STAT7L>E 8N T7.

) Cel de al doilea scenariu include im!licarea /or elor noastreţ din Sud. Nici *n acest caz #ansele noastre nu sunt cu mult maimari.

0ood !rivi din nou ecranul.

or ele !tatelor >nite +n oreea de !ud ţ , num r de militariă &rupe de uscat D .OOO

Marină OO Avia ie ţ B OO&ancuri DOOVe'icule blindate OO

Avia ie tactic ţ ă 1OO

) Sin%urul avanta" !e care l am avea al tur+ndu ne sudăcoreenilor ar /i /actorul de descura"are: doresc nord coreenii cuadev rat s intre *n r z'oi cu Statele 8niteă ă ă

&otal trupe Sud Nord

Armata de uscat O.OOO BOO.OOOMarina JO.OOO J.OOO

Avia ia ţ .OOO I .OOO&otal J .OOO 1.OHO.OOO

44

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 45/341

irectorul C A, $re% -idd, *ntre' :ă) ar /actorul de descura"are nu este acela#i dac r m+nemă ă

*n e;!ectativ , s!ri"inindu i !asivă) in ne/ericire, nu. ac Pyonyan%ul crede c nu vom aveaă ă

cura"ul s ne im!lic m, *i va stoarce !e cei din Seul la /el cum aă ă

!rocedat =a%dadul *n -uweit, crez+nd c vom sta deo!arte.ă

) =a%dadul a avut *ns o mare sur!riz , morm i Lincoln.ă ă ăPre#edintele interveni ner 'd tor:ă ă) ar cel de al treilea scenariu im!lic o an%a"are total , nu iă ă

a#a) 7;act, *i r s!unse Colon. m!reun cu sud coreenii, leă ă

ocu! m centrele de comunica ii, liniile de a!rovizionare #iă ţ uzinele atomoener%etice, cu a"utorul armamentului conven ional.ţ

ac simul rile sunt corecte, nord coreenii se vor %r 'i s vin laă ă ă ă ă masa tratativelor.

) e ce crede i c nu vor a!ela la c(inezi !entru a cereţ ă a"utor *ntre' directorul C A, $re% -idd.ă

E s!unsul *i /u dat de #e/ul statului ma"or interarme, Parker:ă) Giindc #tiu c de la reducerea din 1BJI a a"utoarelor #i deă ă

la e#ecul din 1BKO, c+nd dou s!rezece divizii sud coreene #iă dou americane n au !utut st vili un atac, !lanurile noastre deă ă a! rare se 'azeaz *n !rinci!al !e /olosirea, *nc din !rimeleă ă ă /aze, a unor arme nucleare.

) A /ost o in/orma ie voit strecurat de c tre noi *ntre'ţ ă ă ă !re#edintele.

) Nu, domnule. Au a/lat o din revistele militare. 9i, la nai'a,!rin 1BK , &ime, Rolling !tone sau un alt or%an de !res careă avea un dinte *m!otriva lui Ni;on a dat !u'licit ii un articolăţ !rivind !lanurile noastre nucleare !entru Coreea.

-idd se l s *n scaun.ă ă) Asta tot nu ne %aranteaz c nu vor a!ela la c(inezi #i că ă ă =ei"in%ul nu i va s!ri"ini cu arme atomice.) Nu credem c s ar !utea *nt+m!la a#a ceva.ăColon se *ntoarse la meniu #i a!el ca!itolul >P 8N C0 NA.ă Ţ) 4ei, "ocurile C>N7Q sunt domeniul t u5 ă) A#a e.

n ciuda 'unei aerisiri a *nc !erii dotate cu aer condi ionat,ă ţ #e/ul statului ma"or interarme trans!ira a'undent.

) Am simulat un e;erci iu de con/lict de %enul sta cu cevaţ ă mai mult tim! *n urm , du! convor'irile lui @immy Carter cu -imă ă r Sen. at /iind situa ia militar a C(inei #i !ro/ilul !si(olo%ic ală ţ ă

45

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 46/341

conduc torilor ei date /urnizate de oamenii t i, Paul suntemă ă de ! rere c , av+nd *n vedere /a!tul c am sl 'it restric iileă ă ă ă ţ !rivind investi iile *n C(ina, autoriz+nd concomitent livr rile deţ ă arme /ac iunilor antic(ineze din Ne!al, !rin ndia, c(inezii nu vorţ /i dis!u#i s se im!lice *ntr un eventual con/lict.ă

) n ce m sur n ar /i dis!u#i *ntre' !re#edintele.ă ă ă

) Sunt o!tzeci #i #a!te la sut #anse s stea deo!arte.ă ă) in simul rile ASă AS !e care le am e/ectuat, am o' inut unţ

!rocent u#or di/erit, adic #a!tezeci la sut , interveni Colon. ară ă A%en ia de Studii, Analize #i Simul ri nu dis!une de !ro/ileţ ă !si(olo%ice aduse la zi, ast/el *nc+t tind s *i dau dre!tate lui 4ei.ă

e#i 0ood *i asculta atent, cu o e;!resie neutr *nti! rit !eă ă ă c(i!, se sim i oarecum nelini#tit #i nesi%ur, din !ricina datelorţ /urnizate de Liz. Avea un res!ect deose'it !entru !si(olo%ul!ersonalului, a#a cum *l stima *n cel mai *nalt %rad !e #e/ulo!era iunilor, 4att Stoll. ar analizele !e com!uter #i !si(olo%iaţ veneau, *n ierar(ia sa !ersonal , du! demodata intui ie.ă ă ţ Purt toarea sa de cuv+nt, Ann Garris, %lumise odat , a/irm+nd că ă ă stomacul nu i #o!tise niciodat ceva %re#it ori care s i dis!lac .ă ă ă Avusese dre!tate.

Pre#edintele arunc o !rivire s!re ceasul at+rnat !e !erete,ă a!oi *#i *ncruci# 'ra ele. Colon *i / cu semn secretarei s #tear%ă ţ ă ă ă dosarul res!ectiv de !e monitoare #i 0ood urm ri distrată

*ntunecarea !ro%resiv a ecranului.ă) omnilor, rosti !re#edintele du! o cli! de t cere, a# vreaă ă ă

s v !une i la dis!ozi ia Gor ei de nterven ie *n Coreea !e toată ă ţ ţ ţ ţ ă durata situa iei de criz .ţ ă

Arunc a!oi o !rivire (ot r+t s!re 0ood.ă ă ă) Paul, a# vrea s !reiei !ostul de coordonator.ăS!usele !re#edintelui *l luar !e ne!re% tite !e directorulă ă

Centrului de Comand , ca #i !e to i ceilal i din *nc !ere.ă ţ ţ ă) mi vei aduce o list de variante !este !atru ore. n a/ar deă ă cazul unor eventuale noi atacuri teroriste sau al unei a%resiuni,vei !orni de la !rezum ia c vor e;ista o serie de escalad ri aleţ ă ă tensiunii, dar nici o ac iune militar F cel !u in, nu *n !rimeleţ ă ţ dou zeci #i !atru de ore. n /elul sta, oamenii t i #i restul Gor eiă ă ă ţ de nterven ie vor avea tim! s evalueze in/orma iile #i s miţ ă ţ ă trimit #i mie un ra!ort.ă

Pre#edintele se ridic *n !icioare.ă) mul umesc tuturor. Av, ne *nt+lnim la #ase *n =iroul >val,ă ţ ca s discut m situa ia cu alia ii no#tri. 7rnie #i 4ei, vom in/ormaă ă ţ ţ

4

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 47/341

ca'inetul #i !e mem'rii Comitetului !entru Gor ele Armate laţ #a!te. Cu tine, Paul, m voi *nt+lni la nou treizeci.ă ă

Pre#edintele ie#i, urmat de Secretarul A! r rii #i de #e/ulă ă statului ma"or interarme. Av Lincoln se *ndre!t s!re 0ood.ă

) Gelicit ri, Paul. Presimt o 'um' ceal !e cinste. Ai %ri" *nsă ă ă ă ă

s nu /ii tocmai tu cel ce o va lua !e coa" , ad u% el a!oi,ă ă ă ă

a!lec+ndu se s!re urec(ea lui 0ood.Avea dre!tate. Pre#edintele nu *ncredin ase !+n *n acelţ ă

moment nici o criz e;tern Centrului de Comand . Ga!tul c oă ă ă ă / cuse acum *nsemna c inten iona s dea o ri!ost ra!id #iă ă ţ ă ă ă decisiv , dac avea s se iveasc !rile"ul. ac mer%ea !rost,ă ă ă ă ă avea s dea vina !e noii veni i, *nc(iz+nd a%en ia recentă ţ ţ

*n/iin at / r a su/eri !re"udicii !olitice ma"ore. A!oi, 0ood aveaţ ă ă ă s ca!ete un !ost !rost !l tit la Centrul Carter sau la nstitutulă ă !entru Pace al Statelor 8nite, *n c(i! de ! c tos !oc it, convertită ă ă la !aci/ism, iar de acolo avea s /ie scos de la na/talin doară ă !entru a /i e;!us *n !u'lic la dineuri o/iciale sau sim!ozioane.

Av *i / cu semn c i inea !umnii, *n vreme ce ie#ea.ă ă ţ Adun+ndu #i %+ndurile, 0ood *l urm s!re li/t Pe l+n% c avea să ă ă ă r s!und *n cazul *n care ie#ea ceva !e dos, 0ood tre'uia, *nă ă urm toarele !atru ore, s dea !ie!t cu 'irocra ia #i s /ormulezeă ă ţ ă un !ro%ram coerent, lu+nd le% tura cu #ase !ersoane, av+ndă /iecare !ro!riile !reocu! ri total di/erite. Toate acestea / ceauă ă !arte din meseria sa, !e care #i o *nde!linea cu succes. Nusu!orta *ns /a!tul c oamenii !uneau !e !rimul !lan !oliticaă ă !artidelor c rora le a!ar ineau, cea a a%en iei !entru care lucrauă ţ ţ !e !lan secund #i de a'ia !e al treilea !lan interesele rii. ţă

9i totu#i, *ntr un /el se 'ucura, c ci i se o/erise, *n s/+r#it,ă #ansa de a dovedi c era *n stare s /ac /a cu succes #i s oă ă ă ţă ă scoat la ca! t. $+ndindu se la asta, un !useu de adrenalin *lă ă ă str ' tu. ac !re#edintele se ar tase dis!us s *#i asume risculă ă ă ă ă de a /olosi Centrul de Comand , 0ood avea s *#i asume ni#teă ă riscuri #i mai mari, !entru ca Centrul s *#i c+#ti%e creditul *nă !rivin a o!era iunilor e;terne, odat !entru totdeauna. Ca #i unulţ ţ ă dintre "uc torii s i /avori i de 'ase 'all, =a'e Eut(, #tia c tre'uiaă ă ţ ă s se %+ndeasc numai la modul de ac iune, odat !ornit la atac,ă ă ţ ă nu #i la r s!lat . ar, la /el !a =a'e Eut(, nu !utea s #i o scoată ă ă ă din minte !e aceasta din urm 5 ă

4)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 48/341

13

Mar i,ţ ora 5:#5,$uan i%o, &a'a Avia i%a a Marinei, (irginia

= t lia dura de o %r mad de vreme, era o ' t lie cum!lit ,ă ă ă ă ă ă ă tru!urile se !r 'u#eau unul du! altul, c(i!urile seă ă sc(imonoseau din !ricina *ncord rii, !orunci #i i!ete iz'ucneauă ţ mereu *n lini#tea dimine ii.ţ

) Ce !orc rie, le s!use 4elissa celorlalte so ii adunate *n "urulă ţ mesei de !icnic, !i! ind !a%er ul so ului ei. Cum !oate cineva să ţ ă se distreze cu a#a ceva

) Co!iilor le !lace, s!use o alt /emeie, *ncrunt+ndu se, c ciă ă tocmai *#i v zuse /iica !r 'u#indu se *n !iscin de !e umeriiă ă ă so ului ei. Aoleu6 avid o s /ie toat ziua !rost dis!us din cauzaţ ă ă asta. A ie#it *nc de la cinci / r un s/ert *m!reun cu eronicaă ă ă ă !entru %imnastica de diminea . ţă

Cele o!t /emei urm reau ' t lia, ciu%ulind s!oradic din #unca,ă ă ă ou le #i 'rio#ele care *nce!user de"a s se *nt reasc . ilniculă ă ă ă ă r z'oi din !iscin dura mai mult ca de o'icei, dar #tiau c nuă ă ă avea nici un rost s #i c(eme so ii la mas *nainteaă ţ ă deznod m+ntului. >ricum n ar /i venit, av+nd *n vedere c eraă ă onoarea lor *n "oc.

4ai r m seser doar dou cu!luri de lu!t tori *n !icioare:ă ă ă ă ă scundul locotenent colonel C(arlie S<uires, *m!reun cu /iul s uă ă =illy, a%er ca o zv+rlu% #i *ndesatul soldat avid $eor%e, careă / cea ec(i! cu /iul s u Clark. = ie ii *#i *nde! rtau ! rul umedă ă ă ă ţ ă ă de !e /runte, *n vreme ce ! rin ii *#i d deau ocol *ncet, !+ndinduă ţ ăse, aten i la cel mai mic dezec(ili'ru al co!ilului din s!inareaţ adversarului, la cea mai mic atitudine o/ensiv ratat , care să ă ă ă dovedeasc o sl 'ire a vi%ilen ei.ă ă ţ

Lydia, so ia ser%entului $rey, s!use:ţ) S !t m+na trecut , c+nd am /ost s i vizit m !e ai mei *nă ă ă ă ă

Alaska, ne am trezit cu ma#ina 'locat *ntr un troian de z !ad .ă ă ă C(ick a re/uzat s c(em m *n a"utor un !lu%, ca s ne scoat deă ă ă ăacolo. 4i a cerut s scot ma#ina din vitez , a!oi a co'or+t, s aă ă dus *n s!ate #i a ridicat o de unul sin%ur6 A um'lat %+r'ov dou ă

4+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 49/341

zile du! aia, dar n a vrut nici *n ru!tul ca!ului s recunoasc că ă ă ă / cuse o t+m!enie. S a "ucat de a muncile lui 0ercule6ă

ins!re !iscin se auzi un stri% t. Clark se re!ezi s!re =illy. nă ă loc s se retra% , a#a cum / cea de o'icei, locotenent colonelulă ă ă S<uires / cu un !as *nainte. n vreme ce Clark se a!leca *nainte,ă

=illy *i a!uc 'ra ul *ntins, tr %+nd *n "os, iar ' iatul c zu !eă ţ ă ă ă

s!ate *n a! . Soldatul $eor%e r mase locului, cu %ura c scat ,ă ă ă ă !rivind !e r+nd de la /iul s u s!re S<uires: nu i venea s #iă ă cread oc(ilor.ă

) Asta a /ost tot, domnule *l *ntre' $eor%e !e S<uires. Laă nai'a, lu!ta asta a /ost c(iar mai scurt dec+t cea dintre Clay #iă Liston6

) mi !are r u, Sonny, s!use S<uires vesel, *n tim! ce *iă str+n%ea m+na /iului s u.ă

) C+nd a i !us la !unct manevra asta, domnuleţ) n tim! ce ne sc(im'am, adineauri. A /ost o idee 'un , nu ă

crezi Adversarul se a#tea!t s te retra%i, o ia *nainte, iar tu *lă ă iei !rin sur!rindere.

) C(iar c a /ost o sur!riz , morm i $eor%e, *not+nd s!reă ă mar%inea !iscinei, urmat de /iul s u.ă

) Gain lu!t , *i s!use Clark lui =illy, *n vreme ce *notaă ă c+ine#te !e urmele tat lui s u.ă ă

) Gii !e !ace, m+ine ne lu m revan#a, m+r+i $eor%e, urc+ndă tre!tele *m'u/nat.

S<uires ie#i #i el din a! , cu oc(ii a inti i s!re /erestreleă ţ ţ a!artamentului s u din incinta 'azei, unde tocmai se a!rinseseră ă luminile. A!uc un !roso! de !e s! tarul unui #ezlon% #i o'servă ă ă c luminile se stinseser . > siluet se ivi de du! col ul cl dirii cuă ă ă ă ţ ă un eta", !ro/il+ndu se !e /ondul al'astru al orizontului. Nimeni nar /i !utut a"un%e *n zona rezervat ec(i!ei sale / r s /i trecută ă ă ă de !oarta care o des! r ea de Academia G= ului, ceea ce nu seă ţ !utea /ace / r a!ro'area sa direct .ă ă ă

Asta dac nu era de la Centrul de Comand .ă ăStrecur+ndu #i !icioarele *n sandale #i *n/ #ur+ndu se *nă

!roso!, locotenent colonelul se %r 'i s!re cas .ă ă) C(arlie, se r cesc ou le.ă ă) in imediat, 4issy. Pune le l+n% $eor%e #i au s seă ă

*nc lzeasc .ă ă

7c(i!a de interven ie a lui Strikes, /ormat din dois!rezeceţ ă oameni cu norm *ntrea% #i maiă ă multe ec(i!e de s!ri"in, /useseconstituit cu #ase luni *n urm , o dat cu Centrul de Comand .ă ă ă ă

4(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 50/341

7rau a#a numita 2latur *ntunecat 3 a a%en iei, iar e;isten a loră ă ţ ţ era un secret !entru cei din a/ar , cu e;ce! iaă ţ celor caretre'uiau s /ie la curent: conduc torii celorlalte a%en ii deă ă ţ s!iona" #i militare, !re#edintele #i vice!re#edintele. 4isiunea lorera sim!l : erau trimi#i !e teren oriunde era nevoie de oă

interven ie *n /or . 7rau un !luton de elit , care !utea ac ionaţ ţă ă ţ

re!ede #i e/icient. e#i to i mem'rii ec(i!ei de interven ie / ceauţ ţ ă !arte din armat #i *#i !rimeau solda de la di/eritele arme c roraă ă le a!ar ineau, uni/orma lor era alc tuit din !antaloni #i c m #iţ ă ă ă ă de camu/la" / r nici un /el de *nsemne, care nu !ermiteauă ă identi/icarea. n cazul *n care trea'a mer%ea !rost, nu !uteau /irecunoscu i #i nim nui nu i se !uteau aduce *nvinuiri !entruţ ă /a!tele comise.

S<uires z+m'i c+nd 4ike Eod%ers a! ru de du! col ul cl dirii.ă ă ţ ă = r'atul *nalt, cu nasul coroiat *i /usese s!art de !atru ori *nă cole%iu, !e c+nd "uca 'asc(et cu o /runte *nalt , inteli%ent #iă ă oc(i de un ca/eniu desc(is, a!roa!e aurii, *i z+m'i *n semn de'unvenit.

) S!er c am de ce s m 'ucur c v v d, s!use S<uires,ă ă ă ă ă ă salut+ndu l !e %eneralul cu dou stele.ă

u! ce Eod%ers *i *ntoarse salutul, cei doi ' r'a i *#iă ă ţ str+nser m+inile.ă

) e!inde dac te !lictiseai sau nu.ă) Se !une ceva la cale *n cazul sta, da, domnule, suntemă %ata de ac iune.ţ

) 4 'ucur s aud asta, c ci am c(emat de"a elico!terul !rină ă ă radio. Pre% te#te uns!rezece oameni #i s!une i lui -re's să ă aduc un ec(i!ament su!limentar. Plec m !este cinci minute.ă ă

S<uires #tia c nu era momentul s *ntre'e *ncotro !lecau, sauă ă de ce tre'uia s ia cu sine doar uns!rezece oameni, *n loculă

*ntre%ului comando. Nu !utea *ntre'a acum, *n aer li'er, c+ndso iile #i co!iii ar /i !utut s *i aud . >rice remarc , oric+t deţ ă ă ă nevinovat , / cut neinten ionat *n /a a unor rude sau a unoră ă ă ţ ţ !rieteni, !utea aduce un dezastru. 9tia, de asemenea, c nu eraă cazul s *i *ntre'e !e Eod%ers ce anume con inea saco#a nea%ră ţ ă !e care acesta o inea *n m+n #i nici de ce em'lema cusut !eţ ă ă ea ! rea a /i o 'uruian ce cre#tea dintr oă ă 'ucat de 'eton. C+ndă %eneralul avea s considere c venise tim!ul s *i s!un toateă ă ă ă

acestea, avea s o /ac .ă ăn loc s !un *ntre' ri, S<uires s!use doar 2Am *n eles63ă ă ă ţ salut #i !orni *n /u% s!re masa de !icnic. Ceilal i dois!rezeceă ă ţ

50

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 51/341

' r'a i erau de"a *n !icioare, %ata de !lecare. = t lia din !iscină ţ ă ă ă #i dezam %irile !ricinuite de *n/r+n%eri /useser de"a uitate.ă ă

u! ce S<uires le s!use c+teva cuvinte, uns!rezece din ceiă dois!rezece ' r'a i aler%ar s!re casele lor s #i iaă ţ ă ă ec(i!amentul, dar nici unul dintre ei nu se o!ri s #i ia laă

revedere de la so ie sau de la co!ii: un c(i! *ntristat sau ni#teţ

oc(i *n lacrimi le ar /i !utut veni *n minte *n cli!a *n care avea s ă li se cear s #i ri#te vie ile, / c+ndu i s #ov ie. 7ra mai 'ine să ă ţ ă ă ă ă !lece a#a, cu r ceal #i s se revan#eze mai t+rziu. Sin%urulă ă ă ' r'at care nu /usese ales se a#ez din nou la mas , cu umeriiă ă ă

*m!ov ra i, *nver#un+ndu se asu!ra m+nc rii din /ar/urioara deă ţ ă carton: cate%oric, nu /usese o diminea !rea 'un !entruţă ă soldatul $eor%e.

Ca /iecare dintre oamenii s i, S<uires avea 'a%a"ul !re% tit #i,ă ă !atru minute mai t+rziu, aler%a al turi de ceilal i de a curmezi#ulă ţ !istei de dincolo de %ard, s!re elico!terul =ell @etran%er careavea s i duc , *n mai !u in de o "um tate de or , la =azaă ă ţ ă ă Andrews a Gor elor Aeriene.ţ

51

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 52/341

14

Mar i,ţ ora 1):30,Seul

Carul de am!li/icare ! rea un /ruct strivită . G+#ii de ta'l ă at+rnau ca ni#te !ieli e des!rinse de su/lul e;!loziei, iar *n untruţ ă nu se !utea distin%e nimic din *nv lm #eala de s+rme #i metală ă to!it.

e mai 'ine de o or , ec(i!a lui 0wan cerceta *n am nuntă ă ca!etele de s+rm , *n s!eran a desco!eririi oric rui indiciu c+t deă ţ ă mic. $ siser urme de e;!lozi'il !lastic, li!ite !e dosul a ceea ceă ă /usese, !ro'a'il, masa de mi;a", colectaser mostre #i leă trimiseser la la'orator. n a/ara acestora *ns , nu e;ista nimică ă concludent Sin%urul lucru nou era num rul cresc+nd de victimeă care trecea de !e lista r ni ilor !e cea a mor ilor. >amenii de !eă ţ ţ aco!eri#uri nu v zuser nimic neo'i#nuit: una din cele două ă ă videocamere a intite asu!ra !ie ii /usese distrus de sc(i"e, iarţ ţ ă cealalt /ilmase doar !odiumul, nu #i mul imea. Camereleă ţ !osturilor de televiziune /useser colectate, iar *nre%istr rileă ă acestora erau studiate acum *n am nunt, *n c utarea unoră ă eventuale indicii. 0wan se *ndoia *ns c aveau s /ie de vreună ă ă a"utor, c ci, se ! rea, toate /useser a intite e;act *n direc iaă ă ă ţ ţ o!us carului de am!li/icare. 7;!ertul *n calculatoare *#iă e;!rimase sincer *ndoiala c vreuna din ele ar /i !utut !rinde, /ieă #i *n treac t, o re/lectare a camionului *n vreo /ereastr unaă ă destul de mare #i de com!let !entru a !utea /i m rit #iă ă ă studiat .ă

n tot acest tim!, $re%ory onald r m sese !e a!roa!e,ă ă rezemat de un st+l! *ndoit, cu !i!a *nc nea!rins inut *ntreă ă ţ ă din ii *ncle#ta i. Nu scosese o vor' #i nu #i ridicase oc(ii dinţ ţ ă ! m+ntF nu mai !l+n%ea #i se ! rea c trecuse de starea de #oc,ă ă ă dar 0wan nu *ndr znea s #i *nc(i!uie ce /el de %+nduri *i um'lauă ă !rin minte.

) omnule) 0wan *#i ridic !rivirea #i l v zu !e asistentul s u, C(oi 8ă ă ă $il, a!ro!iindu se *n /u% .ă

52

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 53/341

) Ei crede c a % sit ceva.ă ă) 8nde) Pe o alee de l+n% (otelul Sakon%. S l c(em !rin radio !eă ă

director A cerut s /ie anun at dac a!are ceva nou.ă ţ ă0wan co'or* de !e #asiul ve(iculului e;!lodat.

) S mai a#te!t m !+n ne l murim des!re ce e vor'a. Suntă ă ă ă

convins c directorul e ocu!at !este m sur acum. G r *ndoial ,ă ă ă ă ă ă *ncearc s i e;!lice !re#edintelui ce s a *nt+m!lat.ă ă

0wan *l urm !e C(oi de a lun%ul cl dirii 4uzeului Na ional,ă ă ţ situat *n drea!ta !alatului #i /u sur!rins s vad c onald *iă ă ă urma *ncet. 0wan nu se o!ri s l a#te!te: se 'ucura c !rietenulă ă s u ie#ise din amor eal , dar nu voia s l s+c+ie. 4unca eraă ţ ă ă sin%urul lucru care *l *m!iedica !e el *nsu#i s se lase !radă ă durerii !ricinuite de !ierderea !e care o su/eriser am+ndoi.ă

8rma lar% dină noroi, av+nd /orma unui ? lat, a!ar inea unorţ 'ocanci militari nord coreeni. n !rivin a aceasta, nu e;ista niciţ un du'iu. 2Pro/esorul3 Ei ' nuise acest lucru, iar 0wan *iă con/irmase su!ozi iile.ţ

) 8rmele vin dins!re (otelul a'andonat, s!use c(imistul, un' r'at sl 'u , cu ! rul c runt.ă ă ţ ă ă

) Am trimis o ec(i! *n untru, s!use C(oi.ă ă) Se !are c / !ta#ii au ' ut din aia.ă ă ăPro/esorul ar t cu de%etul s!re sticla de !lastic %oal , strivită ă ă ă

*n !ra/.) A!oi au traversat, *ndre!t+ndu se s!re carul de am!li/icare.Noroiul de !e alee era uscat, dar *n atmos/era *n 'u#itoare aă

du! amiezei, urmele de umezeal din "urul sticlei nu a!ucaseră ă ă *nc s se eva!ore. 0wan *n%enunc(e !entru a studia cele !atruă ă urme *ntre%i #i cele dou !ar iale.ă ţ

) A i /oto%ra/iat totul *ntre' el.ţ ăC(oi *ncuviin .ţă) 9i sticlele #i urmele. Acum se /ac /oto%ra/ii *n su'sol, c ci seă

!are c au /ost desco!erite #i acolo ni#te urme de activitate.ă) =ine. Trimite i sticla la la'orator, s /ie studiate eventualeleţ ă

am!rente #i s /ie analizat %ura sticlei, !oate se desco!er vreoă ă ă urm de saliv sau de m+ncare.ă ă

T+n rul asistent aler% s!re ma#in #i se *ntoarse cu un sacă ă ă

mare de !lastic #i o !erec(e de !ense metalice. Eidic+nd cu %ri" ă sticla, o !use *n sac #i not data, ora #i locul cule%erii !eă 'anderola al' de la %ura sacului. A!oi com!let un ordin deă ă

53

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 54/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 55/341

*n untru #i a!oi m *ntorc la la'orator.ă ău! !lecarea micului !ro/esor, 0wan *naint !+n l+n%ă ă ă ă

onald.) i mul umesc !entru tot ce ai / cut mai *nainte, s!useţ ţ ă

onald, cu un %las tremur tor #i cu !rivirea a intit *n ! m+nt.ă ţ ă ă

Te am auzit, dar5 n am /ost *n stare s mi vin *n /ire.ă

) Nu m mir.ă) e /a!t, nu sunt si%ur c mi am revenit nici m car acum.ă ă

n oc(i *i tremurau lacrimi %rele, atunci c+nd !rivi *n "ur, de alun%ul aleii. E su/l ad+nc #i se #terse la oc(i cu dosul !almei.ă ă

) Toat a/acerea asta, -im5 Nu e stilul lor. e o'icei seă /oloseau de incidente la /rontier , *n zona demilitarizat , sau deă ă asasinate !entru a ne trimite mesa"e.

) 9tiu. 9i mai e ceva.nainte ca 0wan s a!uce s #i s/+r#easc s!usele, ună ă ă

4ercedes ne%ru cu num r di!lomatic scr+#ni din /r+ne *n dre!tulă aleii. 8n t+n r tuns scurt co'or* de la volan.ă

) omnul onaldonald ie#i din um'r . ă

) 7u sunt $re%ory onald.0wan se %r 'i s i se al ture. Nu se #tia cine anume ar /i !utută ă ă

s mai devin azi o int #i nu voia s *#i asume riscuri inutile.ă ă ţ ă ă) omnule, v a#tea!t un mesa" laă ă am'asad , s!useă

t+n rul.ă) e la cine e) 4i s a cerut s v transmit c e de la 2un du#man al luiă ă ă

=ismarck3.) 0ood, *i s!use onald lui 0wan. 4 a#te!tamă la asta. Poate

c are el vreo in/orma ie *n !lus.ă ţn vreme ce cei doi ' r'a i se a!ro!iau de ma#in , t+n rulă ţ ă ă

/unc ionar al am'asadei se %r 'i s desc(id u#ile.ţ ă ă ă) omnule, mi s a cerut de asemenea s m interesez deă ă doamna onald. Are nevoie de ceva Sau !oate c ar dori s neă ă

*nso eascţ ăonald str+nse 'uzele #i cl tin din ca!. A!oi %enunc(ii *iă ă

cedar #i se !r 'u#i l+n% ma#in , cu 'ra ele *ncruci#ate la !ie!t.ă ă ă ă ţ) omnule6) #i va reveni, s!use 0wan, / c+ndu i semn t+n rului s seă ă ă

a#eze.A!oi se a!lec #i, trec+ndu #i 'ra ul !e du! torsul !rietenuluiă ţ ă s u, *l a"ut s se ridice.ă ă ă

55

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 56/341

) Are s /ie 'ine, $re%ory, ai s vezi.ă ăonald d du din ca! *n semn de *ncuviin are, *n vreme ce seă ţ

ridica.) Am s te anun de *ndat ce vom a/la ceva nou.ă ţ ă

ncruntat, 0wan *i desc(ise !ortiera, iar onald urc . ă

) G mi un serviciu, -im, te ro%.ă

) Cere mi orice.) Soon"i iu'ea am'asada #i l admira !e am'asador. Nu5 N

a# vrea s a"un% acolo. Nu *n starea *n care e acum5 *i voiă ă tele/ona %eneralului Savran. N ai vrea s aran"ezi s /ieă ă trans!ortat direct la 'ază ă

u! ce termin de vor'it, r su/l ad+nc, ca du! un e/ortă ă ă ă ă su!raomenesc.

) > voi /ace.0wan *nc(ise u#a #i ma#ina demar . Gu re!ede *n%(i it deă ţ ă

*nv lm #eala de auto'uze, camioane #i automo'ile, a%lomera iaă ă ţ o'i#nuit a orelor serii /iind s!orit din !ricina ve(iculelor c roraă ă ă li se im!unea s ocoleasc Pia Palatului.ă ă ţă

) omnul s te ai' n !az , $re%ory, s!use coreeanul, a!oiă ă ă *#i ridic !rivirea s!re soarele ro#u al amur%ului. Nu !ot s /iuă ă l+n% el, Soon"i, a#a c , te ro%, ai tu %ri" de el.ă ă ă

ntorc+ndu se, 0wan se *na!oie !e alee, a!lec+ndu se din nouasu!ra urmelor. 8m'rele se accentuaser acum, c+nd ultimeleă raze ale soarelui se stin%eau.

ar mai era ceva, iar acest ceva *l s+c+ia mai mult dec+turmele #i sticla de a! mineral , a c ror !rezen era mai multă ă ă ţă dec+t convin% toare.ă

u! ce *i ceru !aznicului de la /ereastr s *i transmit luiă ă ă ă C(oi c !lecase la 'irou, 0wan se %r 'i s!re ma#ina sa,ă ă

*ntre'+ndu se c+t de de!arte avea s /ie dis!us directorul Yun%ă0oon s mear% *n acest caz.ă ă

5

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 57/341

15

Mar i,ţ ora 5:55,*ashing on, + C

e cum a"unse *n ma#in , 0ood sun laă ă Centrul de Comand ă #i i s!use ad"unctului s u e;ecutiv, Ste!(en 2=u%s3 =enet, să ă !orneasc num r toarea invers de dou zeciă ă ă ă ă #i !atru de ore.

ni iativa sa !ornea de la o su%estie a lui Liz $ordon: studiileţ

statistice demonstraser c oamenii lucrau mai e/icient atunciă ă c+nd erau !u#i *n /a a unui termen limit , care s le o/ere un el.ţ ă ă ţ Ceasul avea s devin !entru ei un semnal de avertizare c , de#iă ă ă aler%au *ntr un maraton cu un s/+r#it incert, undeva, e;ista unsco! ce tre'uia atins.

Gusese una din !u inele !rivin e *n care 0ood #i Liz c zuserţ ţ ă ă de acord.

n tim! ce =u%s tocmai *l anun a !e 0ood c se d duse deţ ă ă urma lui $re%ory onald, care se a/la acum *n drum s!ream'asada situat la numai dou str zi distan de !alat, !eă ă ă ţă Strada Se"on%no, tele/onul celular !ersonal al directorului *nce!us sune. S!un+ndu i lui =u%s c avea s soseasc *ntr un s/ert deă ă ă ă or , 0ood *nc(ise #i r s!unse la cel lalt a!el.ă ă ă

) Paul, eu sunt.!'aron. Auzi larm *n /undal #i realiz c so ia sa nu *l suna deă ă ă ţ

acas .ă) Scum!a mea, ce s a *nt+m!lat) Ale;ander5) 7 'ine acum.) u! ce ai !lecat, a *nce!ut s %+/+ie mai r u dec+t l amă ă ă

auzit vreodat . Pulverizatorul nu mi a /ost de nici un /olos, a#a că ă l am adus la s!ital.

0ood sim i o str+n%ere de inim .ţ ă) octorii i au / cut o in"ec ie cu e!ine/rin #i *l in su'ă ţ ă ţ

o'serva ie, continu S(aron. Nu vreau s vii aici. Am s te sunţ ă ă ă de *ndat ce va a! rea ceva nou.ă ă) N ar tre'ui s te las sin%ur *ntr o ast/el de situa ie, S(aron.ă ă ţ

) Nu sunt sin%ur , e#ti cu mine din tot su/letul, #tiu asta.ă 5)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 58/341

>ricum, ce ai !utea /ace dac ai /i aici) Te a# !utea ine de m+n .ţ ă) ine l de m+n !e !re#edinte, eu o s m descurc. 8ite ceŢ ă ă ă

e, vreau s o sun !e 0arlei%(, s o asi%ur c totul va /i 'ine. Credă ă c a tras s!erietura vie ii ei c+nd m a v zut cum am traversat *nă ţ ă

/u% toat casa, cu Ale; *n 'ra e.ă ă ţ

) Promite mi c o s m suni de *ndat ce vei #ti ceva nou.ă ă ă ă) i !romit.ţ) 9i s!une le co!iilor c *i iu'esc.ă) 4ereu le s!un asta.0ood se sim ea *n/ior tor. Conducea ma#ina, / c+nd slalomţ ă ă

!rintre !u inele ma#ini care se *ndre!tau la aceast or aţ ă ă dimine ii s!re =aza Andrews a Gor elor Aeriene, %azda Centruluiţ ţ de Comand . S(aron avusese multe de *ndurat, *n ceiă #a!tes!rezece ani de c s torie, dar asta !unea ca!ac la toate.ă ă Sim ise s!aima din %lasul ei #i o urm de am r ciune *n remarcaţ ă ă ă re/eritoare la !re#edinte, a#a c ar /i vrut s lase totul 'alt #i să ă ă ă aler%e s!re ea. 9tia *ns c , dac ar /i / cut o, s ar /i sim ită ă ă ă ţ vinovat /iindc *l scosese de !e linia de !lutire. ar atunci c+ndă ă se sim ea a#a, ea se *n/uria !e sine *ns #iF asta i ar mai /i li!sitţ ă acum.

Cu toat am r ciunea, nu i r m+nea dec+t s #i continueă ă ă ă ă drumul s!re Centrul de Comand . 9i totu#i5 Ce ironie a sor ii6 7l,ă ţ conduc torul uneia dintre cele mai so/isticate a%en ii de s!iona"ă ţ din lume, care ar /i !utut s tra% cu urec(ea la discu iiă ă ţ des/ #urate la distan e de mile *ntre%i, sau s citeasc un ziară ţ ă ă a/lat *n m+na unui locuitor al Te(eranului, de !e or'itacircumterestr , nu !utea /ace a'solut nimic !entru a #i a"uta /iulă sau so ia.ţ

Palmele i se umeziser #i %ura i ! rea de iasc atunci c+ndă ă ă ! r si autostrada, %onind s!re 'az . Nu !utea s #i a"ute /amiliaă ă ă ă din !ricina celor ce !useser la cale acea e;!lozie 'lestemat .ă ă Aveau s !l teasc !entru asta, cu v+r/ #i *ndesat6ă ă ă

5+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 59/341

1

Mar i,ţ ora #0,Marea !a"oniei

Nava era un (+r' construit *naintea celui de al doilea r z'oi ă mondialF la ori%ini, /usese un /eri'ot, trans/ormat a!oi *ntrans!ortor de tru!e, *nainte de a reveni la destina ia ini ial .ţ ţ ă

Noa!tea co'ora deasu!ra m rii, iar cei doi nord coreeniă

st teau !e o 'anc !e !untea din /a , "uc+nd #a( cu !iese deă ă ţă metal !e un e#ic(er ma%netic. alizele cu 'ani erau a#ezate *ntreei, servindu le dre!t mas de "oc.ă

8n v+nt !uternic m tura !untea, *nc rcat cu stro!i minusculiă ă de a! de mare, !rovoc+nd un ruliu !uternic. remea !otrivnică ă

*i %onise !e mai to i !asa%erii *n ca'inele de su' !unte, unde eraţ cald #i lumin . 8nul dintre cei doi ' r'a i !rivi *n "ur.ă ă ţ

) Ar tre'ui s intr m, m, s!use el.ă ăNu era indicat s r m+n sin%uri. 4ul imea, *n sc(im', *iă ă ă ţ

descura"a !e (o i. ţG r s *nc(eie !artida, unul dintre ei *nce!u s str+n%ă ă ă ă ă

!iesele, *n vreme ce cel lalt se !re% ti s a!uce valizele.ă ă ă) Ai %ri" s nu !ierzi vreo !ies , Yun, s!use cel din urm . 4ă ă ă ă

au costat5> !loaia staco"ie stro!i valizele. Yun ridic !rivirea #i o'servă ă

o siluet *ntunecat *n s!atele tovar #ului s u. in %+tle"ulă ă ă ă acestuia ie#ea v+r/ul str lucitor al unui stilet.ă

Yun desc(ise %ura, *ncerc+nd s stri%e, dar i! tul *i /u curmată ţ ă de lama care *i sec ion tra(eea, de la s!ate. #i duse m+na laţ ă %+t #i de%etele i se um!lur de s+n%e, amestec+ndu se cu cel ală tovar #ului s u. Pic turi de !loaie *l diluar numaidec+t, / c+ndă ă ă ă ă ca ro#ul violent s ! leasc .ă ă ă

Cei doi asasini *#i smulser cu itele din tru!urile victimelor, iară ţ unul dintre ei se *nde! rt , *n vreme ce al doilea se a!lecă ă ă asu!ra muri'unzilor. Primul se a!ro!ie de 'alustrad #i *nce!u să ă semnalizeze s!re lar% cu lanterna, a!rinz+nd o #i stin%+nd o *nmod re!etat, la intervale de zece secunde. ntre tim!, cel de al

5(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 60/341

doilea sec ion de%etul mic al /iec rei victime. oar Yun emiseţ ă ă un %eam t *n 'u#it, atunci c+nd lama se *n/i!se *n esuturile *ncă ă ţ ă vii.

Cu !elerina cenu#ie /lutur+ndu i *n v+nt, uci%a#ul arunc *ntr oă !arte de%etele t iateF crimele !urtau de acum semn turaă ă

Yakuzei, iar autorit ile aveau s !etreac s !t m+ni *ntre%iăţ ă ă ă ă

c ut+nd zadarnic / !ta#ii. 9i c+nd aveau s #i dea seama că ă ă ă aler%au du! (imere, avea s /ie de"a !rea t+rziu.ă ă

ntorc+ndu se l+n% valize, asasinul se convinse c acesteaă ă erau *n si%uran , du! care arunc o !rivire s!re ca'in . Prinţă ă ă ă (u'lourile circulare nu se z rea nici o /a omeneasc F oricum,ă ţă ă cea a #i *ntunericul ar /i *m!iedicat orice identi/icare, iar ca'inaţ de comand era situat mult mai *n s!ate #i nu o/erea celoră ă din untru o vedere !rea 'un asu!ra !un ii din /a . Cu !u ină ă ţ ţă ţ noroc, nimeni n avea s mai ias !e !unte *n minutele urm toareă ă ă #i deci n avea s mai /ie nevoie de vreun alt omor.ă

Tovar #ul s u era *nc ocu!at cu semnalizarea. P+n c+nd celă ă ă ă dint+i a!uc s i se al ture, se deslu#i '+z+itul unui motoră ă ă

*nde! rtat #i silueta con/uz a unui (idroavion se ivi din cea ,ă ă ţă *naint+nd / r luminile de avertizare. 7ra un LA DOO =uccaneer,ă ă care *naint !+n *n dre!tul tra!ei de la !rova, iar a!oi *#i ada!tă ă ă viteza du! cea a /eri'otului. Ploaia de stro!i st+rni i de elice seă ţ ad u% celor !urta i de v+nt, !rovoc+nd o adev rat avers .ă ă ţ ă ă ă 8ci%a#ul *#i a inti lumina lanternei asu!ra ca'inei #i !ilotulţ desc(ise !ortiera, arunc+nd *n a! o !lut le%at cu un ca'lu deă ă ă o el lun% de c+ iva metri. Aceasta ateriza %reoi *n a! #i *nce!uţ ţ ă s salte !e valuri, z%+l +it de v+ntul !uternic.ă ţ ă

Pe dunet #i *n ca'ina de comand se isc zarv : ec(i!a"ulă ă ă ă desco!erise avionul.

) $r 'e#te te, *#i *ndemn cel cu lanterna tovar #ul.ă ă ăAcesta, l s+nd deo!arte valizele, s ri *n a! #i ameriz *nă ă ă ă dre!tul !lutei. A!uc od%onul de si%uran #i se c r !e !lut .ă ţă ăţă ă ă

Com!licele s li lu una din valize #i i / cu v+nt *n aceea#iă ă ă direc ie. Cel lalt o !rinse din z'or, a!oi se *ntinse #i i / cu semnţ ă ă s o arunce #i !e cea de a doua. Gu r+ndul tovar #ului s u s seă ă ă ă arunce *n a! #i s urce !e !lut .ă ă ă

C(iar *n cli!a *n care cei din ec(i!a" a"un%eau !e !untea din/a , desco!erind cadavrele, !ilotul remorc !luta *na!oi s!reţă ă

avion. n c+teva cli!e, cei doi uci%a#i urcar *n si%uran la 'ord,ă ţă cu valize cu tot. Pilotul am'al motoarele, iar avionul #i !asa%eriiă s i *#i luar z'orul s!re nord. e a'ia du! ce ie#ir din razaă ă ă ă

0

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 61/341

vizual a celor de !e /eri'ot sc(im'ar direc ia, a!uc+nd o nuă ă ţ s!re @a!onia #i Yakuza, ci s!re Coreea de Nord.

1

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 62/341

1)

Mar i,ţ ora 6:0#,Cen rul de Co-and ă

Tura de noa!te #i cea de !este zi de la Centrul de Comand se ă sc(im'au la ora J diminea a, c+nd Paul 0ood #i 4ike Eod%ersţ aveau s !reia Comand de la Curt 0ardaway #i =ill A'ram.ă ă Ee%ulamentul le interzicea lui 0ardaway #i A'ram s r m+n *nă ă ă

continuare la comand : era !re/era'il ca (ot r+rile im!ortante să ă ă /ie luate de oameni cu mintea odi(nit #i, *n rarele ocazii c+ndă nici 0ood #i nici Eod%ers nu erau dis!oni'ili, sarcinile se

*m! r eau con/orm unor *n ele%eri !resta'ilite *ntre anumi iă ţ ţ ţ mem'ri ai turei de diminea . ţă

>/i erul !olitic, 4art(a 4ackall, sosise cu c+teva minute maiţ devreme #i, du! ce trecuse de inevita'ilele controale de totă soiul #i *i salutase !e !aznicii *narma i de la intrare, *l *nlocuise !eţ omolo%ul ei din tura de noa!te, =o' Sodaro. Acesta o !use lacurent cu cele *nt+m!late din zori, de la ora #i 11 minute, dec+nd Centrul de Comand se im!licase *n criza coreean .ă ă

Cu !a#i (ot r+ i, cu s!atele dre!t, c(i!e#a /iic *n v+rst deă ţ ă ă !atruzeci #i nou de ani a le%endarului c+nt re de muzic soulă ă ţ ă 4ack 4ackall traversa acum sediul Centrului de Comand , un ă la'irint de 'irouri !rin care /or/oteau zeci de a%en i. Giindcţ ă numele #i codul lui 0ood nu /useser *nc introduse !entru a iă ă indica !rezen a *n calculatorul de !onta", 4art(a #tia c ei *iţ ă revenea sarcina de a l *nlocui !e director !+n c+nd acesta aveaă s soseasc . Travers+nd (olul c tre 'irourile de la eta" careă ă ă

*ncercuiau !erimetrul Centrului de Comand , *#i auzi numeleă stri%at *n di/uzoare: 0ood !rimise un a!el tele/onic din Coreea.Se o!ri *n dre!tul unui tele/on /i;at !e !erete, ridic rece!torulă #i i s!use o!eratoarei c avea s !rimeasc a!elul *n 'iroulă ă ă directorului.

=iroul lui 0ood se a/la la c+ iva !a#i distan , *n !artea dins!reţ ţă sud vest a cl dirii. Plasat l+n% camera 'lindat , era cel maiă ă ă s!a ios din *ntrea%a cl dire. ar nu acesta /usese motivul !entruţ ă care 0ood *l alesese, a#a cum nici !riveli#tea nu *l atr sese, c ciă ă

2

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 63/341

'iroul nu avea /erestre. e /a!t, nimeni altcineva nu dorise s ă ocu!e acest 'irou. Camera 'lindat era *ncon"urat de ziduriă ă com!use din unde de 'ruia" menite s %enereze !arazi iă ţ electrostatici care s *m!iedice interce!tarea discu iilor ce aveauă ţ loc *n untru cu a"utorul unor micro/oane sau a unor dis!ozitiveă

de ascultare la distan . 4ai tinerii mem'ri ai ec(i!ei *#i / ceauţă ă

!ro'leme c aceste unde le ar /i !utut a/ecta sistemulă re!roduc torF 0ood ridicase *ns din umeri, s!un+nd c , la c+t *lă ă ă /oloseau *n ultima vreme, *#i !uteau !ermite un asemenea risc.

G r #tirea lui, Liz $ordon notase acest comentariu *n dosarulă ă s u !si(olo%ic. Grustrarea se;ual l ar /i !utut st+n"eni, credeaă ă ea, !un+ndu i *n !ericol e/icien a.ţ

4art(a introduse codul ei de acces cu a"utorul tastaturii de laintrarea *n 'irou.

)ietul (apa (aul , *#i zise ea, cu%et+nd asu!ra ultimei !oreclecu care *l !rico!sise Ann Garris. 4art(a se *ntre'a dac directorulă o'servase c atr % toarea !urt toare de cuv+nt era to!it du!ă ă ă ă ă ă el #i c i ar /i /ost de a"uns un semn !entru a i da cu mult maiă mult dec+t ni#te sim!le !orecle. Atunci, ar /i avut motive !entrua #i sc(im'a 'iroul.

8#a se desc(ise cu un sunet discret #i 4art(a ! trunse *nă 'iroul lam'risat. Se a!lec !este 'irou #i !use *n /unc iune unulă ţ dintre cele dou tele/oane, oă linie si%ur F micul ecran indicaă num rul OK ODB KK, semn c cel de la ca! tul /irului se a/la *nă ă ă cl direa Am'asadei Statelor 8nite din Seul. ac , *n loc de 2O3,ă ă !re/i;ul ar /i /ost 213, a!elul ar /i /ost din !artea am'asadorului.

> a treia linie tele/onica !entru telecon/erin e ţ , si%ur #i ea, eraă *ncor!orat *n sistemul calculatorului.ă

nainte de a vor'i, cu!l micul dicta/on care trans/ormaă a!roa!e simultan cuvintele *n litere ti! rite. > transcriere aă convor'irii avea s a!ar *n scurt tim! !e monitorul a#ezat !eă ă 'irou, l+n% tele/on.ă

) irectorul 0ood li!se#te deocamdat . Sunt 4art(a 4ackall.ă) =un , 4art(a. Sunt $re%ory onald.ăLa *nce!ut, ea nici nu recunoscu vocea stins #i 'l+nd de laă ă

cel lalt ca! t al /irului.ă ă) a, domnule. irectorul 0ood n a sosit *nc , *ns #i a / cută ă ă

%ri"i *n !rivin a dumneavoastr .ţ ă

8rm un scurt moment de t cere.ă ă) Am /ost acolo5 desi%ur. A!oi, *m!reun cu -im, am studiată locul e;!loziei.

3

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 64/341

) -im) 0wan. irectorul dele%at al -C A.) A i desco!erit cevaţ) > sticl de a! mineral . C+teva urme de cizme /a'ricateă ă ă

!entru armata nord coreean 5 ă

ocea *i tremur .ă

) ro% s m scuza i.ă ă ă ţ8rm o t cere #i mai *ndelun%at .ă ă ă) omnule, totul e *n ordine N a i /ost r nit, nu i a#aţ ă) Am c zut. ar n am ! it nimic. 7 vor'a de so ia mea5ă ăţ ţ) S!er c nu e nimic %ravă

in nou, %lasul lui deveni tremur tor.ă) Au ucis o, 4art(a.4art(a *#i *n 'u#i un i!at. N o *nt+lnise dec+t o sin%ur dată ţ ă ă

!e Soon"i, la !rima !etrecere de Cr ciun a Centrului deă Comand , dar /armecul #i iste imea /etei *i !roduseser oă ţ ă im!resie deose'it de !l cut .ă ă

) mi !are r u, domnule onald. S v sun mai t+rziuă ă ă) Nu. Am aran"at s /ie trans!ortat la 'aza armatei, unde amă ă

s mer% #i eu du! ce voi /i terminat ce am de / cut. Pre/er să ă ă ă st m de vor' c(iar acum.ă ă

) n ele%.ţonald avu nevoie de c+teva momente !entru a se recule%e

#i a!oi vor'i cu o voce ceva mai !uternic : ă) Am % sit ni#te urme !e o alee din vecin tate, l sate deă ă ă

cizme militare nord coreene. ar nici eu #i nici -im nu credem c ă ar /i /ost l sate de nord coreeni. Sau, dac totu#i res!ectivii erauă ă nord coreeni, nu ac ionau cu acordul %uvernului lor.ţ

) e ce crede i astaţ) ndiciile se a/lau !rea la vedere, / r nici un e/ort deă ă

ascundere. 8n !ro/esionist n ar /i / cut asta. 9i a!oi, nordăcoreenii n au atacat niciodat or'e#te, cum s a *nt+m!lat azi.ăn vreme ce vor'ea, 0ood *#i / cu a!ari ia *n 'irou. 4art(aă ţ

atinse o tast , d+nd *na!oi transcrierea convor'irii #i i ar t luiă ă ă 0ood un anume !asa". u! ce citi #i a/l des!re moartea luiă ă Soon"i, directorul d du din ca! #i se a#ez t cut l+n% 'irou,ă ă ă ă mas+ndu #i /runtea cu dou de%ete.ă

) eci, a/irmi c cineva vrea s dea im!resia c a /ost vor'aă ă ă

de un atac nord coreean, s!use 4art(a. 7i au ne%at de"a oriceim!licare.) A/irm c e o !osi'ilitate care tre'uie studiat *nainte de aă ă

4

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 65/341

scoate sa'ia la cei din Pyon%yan%. e data asta, s ar !utea s ă s!un adev rul.ă ă

) mul umesc, domnule. Am !utea5 am !utea /ace cevaă ţ !entru dumneavoastr ă

) l cunosc !e %eneralul Nor'om de la 'az , iar doamnaă

am'asador 0ali mi a !romis c m va a"uta5 cu tot ce i va sta *nă ă

!utin . Se !are c sunt !e m+ini 'une.ţă ă) 7 n re%ul . ar, dac ave i nevoie de ceva5ă ă ţ) Am s v sun, s!use el cu o voce ceva mai si%ur .ă ă ă

Transmite i lui Paul toate cele 'une #i s!une i5 S!une i c , ă indi/erent *n ce m sur va /i im!licat Centrul de Comand *nă ă ă aceast a/acere, vreau s !artici! #i eu. reau s i % sesc !eă ă ă ă neoamenii care au / cut asta.ă

) Am s i transmit, s!use ea, du! care onald *nc(ise.ă ăe *ndat ce se auzi tonul, com!uterul ar(iv convor'irea,ă ă

a!oi eli'er monitorul !entru urm torul a!el.ă ă4art(a !use rece!torul *n /urc #i ie#i de du! 'irou.ă ă) S o sun !e doamna am'asador 0ali, ca s m asi%ur că ă ă ă

onald va c ! ta tot ceea ce va avea nevoieă ă0ood *ncuviin .ţă) Ai cearc ne. > noa!te mai %reaă) Ale; a avut o criz de astm. 7 n s!ital.ă) mi !are r u.ăG cu un !as *nainte.ă) rei s te duci la el Pot s m descurc #i sin%ur .ă ă ă ă) Nu. Pre#edintele ne a cerut s !re% tim o list de o! iuni *nă ă ă ţ

a/acerea asta #i a# vrea s mi o' ii ultimele date re/eritoare laă ţ le% turile /inanciare ale Coreei de Nord cu @a!onia, C(ina #iă Eusia, at+t !e !ia a nea%r , c+t #i !e cea o/icial . ac e vor'aţ ă ă ă de o criz adev rat , m tem c !re#edintele ar !utea dori oă ă ă ă ă solu ionare !e cale militar , dar vom *ncerca s vedem care ar /iţ ă ă #ansa rezolv rii ei !e calea sanc iunilor.ă ţ

) Am *n eles. 9i nu i /ace %ri"i *n !rivin a lui Ale;. a /i 'ine.ţ ţ ţ Co!iii sunt mai rezisten i dec+t credem.ţ

) A#a #i tre'uie s /ie, ca s ne !oat su!ravie ui, s!useă ă ă ţ 0ood, *ntinz+ndu se s!re inter/on.

C(em+ndu #i ad"unctul, !e =u%s, *i ceru s i o trimit !e Liză ă $ordon.

Plec+nd, 4art(a s!er c nu /usese !rea insistent , o/erinduă ă ăse s l *nlocuiasc !e 0ood. Se sim ea !u in "enat de /elul *nă ă ţ ţ ă care !ro/itase de %(inionul lui Ale;ander !entru a #i *m'un t i ă ăţ

5

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 66/341

statele de serviciu. #i not *n minte s i cear secretarei să ă ă ă trimit co!ilului ni#te 'aloane. n vreme ce Ann Garris eraă

*ndr %ostit de director, 4art(a / cuse o !asiune !entru /unc iaă ă ă ţ acestuia. i !l cea 0ood #i l res!ecta enorm, dar n avea de %+ndă s r m+n toat via a doar un o/i er !olitic la Centrul deă ă ă ă ţ ţ

Comand . or'ea /luent zece lim'i #i era e;!ert *n economiaă ă

mondial , ceea ce *i con/erea o valoare mult mai mare dec+t ceaă necesar *n !ostul !e care *l ocu!a acum. Partici!area laă rezolvarea unei crize interna ionale ar /i constituit o re/erinţ ţă e;trem de 'un de ad u%at la !ro!riul dosar, un motiv numaiă ă 'un !entru o avansare aici, sau, c(iar mai mult, o numire la

e!artamentul de Stat.%i m0ine va fi o -i , *#i s!use ea, a!uc+nd o !e coridorul *n%ust

ce ducea *n (olul cel mare #i s!re 'irourile conducerii e;ecutive. Trecu !e l+n% Liz $ordon, care ar ta ca un cazan su' !resiuneă ă a/lat *n c utarea unei su!a!e5ă

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 67/341

1+

Mar i,ţ ora 6:03,&a'a Andre.s a /or elor Aerieneţ

) C(iar nu v !as c #e/ul o s e;!lodeze, nu i a#a,ă ă ă ă domnule

Locotenent colonelul S<uires #i 4ike Eod%ers aler%au de acurmezi#ul !istei. Trecuse mai !u in de un minut de la aterizareţ

#i @etran%er ul decolase de"a, *ntorc+ndu se la Ruantico. Cei doio/i eri se a/lau *n /runtea !lutonului care aler%a *n #ir indian s!reţ avionul C 1 1=, care *i a#te!ta cu motoarele !ornite !e !istaal turat . n !lus /a de ec(i!amentul o'i#nuit, S<uires !urta cuă ă ţă sine #i un com!uter !orta'il Tos(i'a Satellite, av+nd *ncor!orat ă o miniim!rimant laser #i o memorie cu!rinz+nd !lanuri de z'oră !entru DHK de destina ii di/erite, cu ( r i detaliate.ţ ă ţ

) e ce s e;!lodeze 0ood *ntre' Eod%ers. Sunt un ti!ă ă lini#tit de /elul meu. Sunt ascult tor #i *mi e;!rim o!iniile *n modă !oliticos, c(iar !rietene#te.

) erta i m , domnule, dar -re's e de aceea#i statur cuţ ă ă dumneavoastr #i tocmai lui i a i cerut s aduc un ec(i!amentă ţ ă ă su!limentar. Toate misiunile noastre sunt ast/el !l nuite *nc+t să ă /ie *nde!linite de o ec(i! de dois!rezece oameni. Ave i de %+ndă ţ s i lua i locul lui $eor%e, nu i a#aă ţ

) 7;act6) Pun r m #a% !e lea/a mea !e o lun c domnul 0ood nu #iă ă ă ă

a dat acordul *n aceast !rivin .ă ţă) e ce s l deran" m cu tre'uri m runte Are o mul ime deă ă ă ţ

c(estii !e ca!5) 7i 'ine, domnule, #tiu cel !u in dou motive !entru care oţ ă

s e;!lodeze. Cazanele su' !resiune e;!lodeaz din două ă ă motive: /ie c !resiunea e !rea mare, /ie c o !ies nu se a/l laă ă ă ă locul ei /iresc. n cazul nostru, !iesa res!ectiv sunte iă ţ dumneavoastr 5 aici.ă

Eod%ers ridic din umeri.ă) Si%ur, o s se *n/urie !u in. ar lui 0ood *i trece re!ede. Areă ţ o ec(i! !e cinste la sediul Centrului de Comand #i, oricum, totă ă

)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 68/341

nu reu#im niciodat s c dem de acord *n multe !rivin e. N areă ă ă ţ s mi simt li!sa.ă ă

) 4ai e ceva, domnule. Pot s vor'esc desc(isă) i drumul.ă) 9i eu am o ec(i! !er/ect /unc ional . Ave i de %+nd să ţ ă ţ ă

!relua i Comand , sau dori i s i lua i locul soldatului $eor%eţ ă ţ ă ţ

) Nu mi voi a/i#a %radele, C(arlie. Tu e#ti #e/ul #i am s /acă tot ce mi se va cere. Tu #i micul t u com!uter ve i aveaă ţ dou s!rezece ore la dis!ozi ie !entru a m !une *n tem .ă ţ ă ă

) eci, esca!ada asta constituie doar un mod !l cut de a vă ă *nce!e cu 'ine s !t m+na. > #ans de a evada din s!ateleă ă ă 'iroului.

) Ceva de %enul sta, s!use Eod%ers, !e c+nd a"un%eau l+n%ă ă uria#ul avion vo!sit *n ne%ru. 9tii cum e, C(arlie. ac nu iă ţ /olose#ti ec(i!amentul din c+nd *n c+nd, *nce!e s ru%ineasc .ă ă

) umneavoastr , ru%init r+se S<uires. Nu !rea mi vine aă crede. $enul acesta de ac iuni se a/l *nscrise *n codul %enetic alţ ă ' r'a ilor din /amilia Eod%ers5 de c+nd e la r z'oiul (is!anoă ţ ăamerican

) 7;act, con/irm Eod%ers. in vremea str str 'uniculuiă ă ă meu, c !itanul 4alac(ai T.ă Eod%ers.

>/i erii se o!rir !e cele dou laturi ale tra!ei #i, *n vreme ceţ ă ă S<uires stri%a: BHai6 Hai6 Hai6C oamenii s i urcar / r s striceă ă ă ă ă /orma ia.ţ

Lui Eod%ers inima !rinse a i 'ate mai tare, ca de /iecare dat ă c+nd vedea solda i americaniţ !ornind *ncotro *i c(ema datoria.

Tineri, *ns! im+nta i #i !alizi, nu #ov iau totu#i s se arunce *nă ţ ă ă lu!t #i !riveli#tea asta *l emo iona de /iecare dat . Gusese #i elă ţ ă ca ei atunci c+nd !lecase !rima oar *n ietnam. 4ai t+rziu,ă

*ncartiruit la Gort i;, *#i luase licen a *n istorie, la 8niversitateaţ Tem!le, du! care condusese c+teva 'atalioane *n r z'oiul dină ă $ol/.

Tennyson scrisese, odinioar , c /emeile /rumoase *i *ntinerescă ă !e cei ' tr+ni. Eod%ers era de acord cu el *n aceast !rivin .ă ă ţă

ar o asemenea !riveli#te *i !roducea acela#i e/ect. ou zeci #iă #ase de ani se #ter%eau *ntr un sin%ur minut Se sim ea, a#adar,ţ din nou de nou s!rezece ani atunci c+nd urc *n avion, *n vremeă ă ce S<uires *nc(eia !lutonul.

n ciuda tonului %lume al s!uselor sale, #tia c locotenentţ ăcolonelul avusese dre!tate. 0ot r+t lucru, 0ood n avea s seă ă 'ucure !rea tare, a/l+nd c *nso ea ec(i!a de interven ie. Cu totă ţ ţ

+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 69/341

talentul s u de mediator, 0ood nu. Su!orta ca un lucru, oric+t deă m runt, s i sca!e de su' control. Plec+nd !e teren la anti!ozi,ă ă Eod%ers *i sc !a e/ectiv de su' control. 4ai !resus de orice *ns ,ă ă 0ood era un om de ec(i! : dac ec(i!a de interven ie avea să ă ţ ă /ie necesar !entru *nde!linirea unor misiuni, directorul avea să ă

renun e la %lorie de dra%ul reu#itei sau, *n caz de e#ec, avea s *lţ ă

lase !e Eod%ers, *m!reun cu noii s i tovar #i, s /ie a!iiă ă ă ă ţ is! #itori.ă

e cum a"unser la 'ord, solda ii *#i ocu!ar locurile deă ţ ă am'ele ! r i ale ca'inei cu as!ect sever, *n tim! ce ec(i!a"ul seă ţ !re% tea de decolare. ntrodus *n /olosin *n 1BID, avionulă ţă Lock(eed C 1 1= Starli/ter, av+nd anver%ura de H de metri, eraurma#ul lui C 1 1 A, care /usese /olosit *nce!+nd din 1BJ . Acelavion se distinsese *n r z'oiul din ietnam, !rin z'orurile saleă ne*ntreru!te. Per/orman ele sale constituiau unul dintreţ c+#ti%urile insu/icient recunoscute ale acelui r z'oi. Nici o altă ă ar nu avea un trans!ortor de tru!e at+t de /ia'il. Statele 8niteţ ă

aveau aici un motiv cate%oric de m+ndrie.Av+nd o lun%ime de de metri cu #a!te metri mai mult

dec+t !redecesorul s u C 1 1= !utea trans!orta 1 deă solda i, 1DH de !ara#uti#ti, IO de t r%i #i 1J !asa%eri sau r ni iţ ă ă ţ care !uteau s #ad . 7c(i!at !entru realimentarea din z'or,ă ă !utea s !arcur% cu cincizeci de !rocente mai mult dec+t razaă ă sa normal de z'or de OIO de mileF 'a c(iar mai mult, *n cazulă

*n care trans!orta mai !u in dec+t cele H de mii de kilo%rame,ţ c+t *i era ca!acitatea ma;im . Eeactorul !utea a"un%e / ră ă ă !ro'leme !+n *n 0awaii, unde avea s /ie realimentat din z'oră ă de c tre un a!arat -7 1H . e acolo !+n *n @a!onia nu mai eraă ă mult, iar din ar(i!ela%ul ni!on un elico!ter !utea s i trans!orteă !e cei din ec(i!a de interven ie, *n mai !u in de o "um tate deţ ţ ă or , !+n *n Coreea de Nord.ă ăn tim! ce ec(i!a"ul *#i *nc(eia veri/ic rile /inale dinainteaă decol rii, cei din ec(i!a de interven ie *#i veri/icar inventarul, *nă ţ ă !lus /a de ec(i!amentul o'i#nuit o uni/orm de camu/la" / rţă ă ă ă

*nsemne, un !umnal #i c+te un !istol =eretta BD G de B mm #iacesta nemarcat /iecare mem'ru al ec(i!ei era r s!unz tor deă ă anumite o'iecte ce s ar /i !utut dovedi utile, de la ra iile deţ (ran , con in+nd sandvi#uri cu #unc #i 'atoane de ciocolat ,ă ţ ă ă

!+n la radioemi torul TAC SAT, dotat cu o anten !ara'olică ţă ă ă !liant , !entru comunica iile !rin satelit.ă ţes! r indu se de ceilal i, S<uires #i Eod%ers, urma i deă ţ ţ ţ

(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 70/341

ser%entul C(ick $rey, se *ndre!tar s!re ca'ina de !ilota". 7c(i!aă de interven ie nu avea nici un /el de nevoi s!eciale *n decursulţ acestui z'or, dar ser%entului *i revenea sarcina de a a/la de la!ilo i ce anume li se cerea oamenilor s i s /ac , de la /elul *nţ ă ă ă care tre'uiau s se a#eze, !entru o distri'uire ec(ita'il aă ă

%reut ii ceea ce nu era cazul, de data aceasta #i !+n laăţ ă

modul de /olosire a ec(i!amentelor electronice.) re i s i !une i dumneavoastr la curent *ntre' S<uires,ţ ă ţ ă ă

iar Eod%ers sim i un dram de iritare *n %lasul acestuia.ţSau, !oate, ridicase tonul doar !entru a aco!eri vuietul celor

!atru motoare Pratt ?(itney.) i am s!us, C(arlie, tu e#ti #e/ul. 7u am venit aici doar *nŢ

calitate de oas!ete, a#a cum a# /i venit la cin . ăS<uires rican , *n vreme ce ! trundeau !rin u#a desc(is *nă ă ă

ca'ina de !ilota". G cur cuno#tin cu !ilotul, co!ilotul, !rimulă ă ţă o/i er, navi%atorul #i o/i erul care r s!undea de comunica ii.ţ ţ ă ţ

) C !itanul 0arry 0ausen re!et ser%entul $rey, *n vremeă ă ce locotenent colonelul *#i des!ac(eta la!to!ul, !rivit admirativde c tre navi%ator. omnule, nu sunte i cumva c !itanul 0arryă ţ ă 0ausen care a !ilotat un C 1O c tre Alaska s !t m+na trecută ă ă ă

) Sunt e;act acel c !itan 0arry 0ausen din rezerva Gor eloră ţ Aeriene ale Statelor 8nite.

8n z+m'et lumin c(i!ul dolo/an al ser%entului.ă) Asta zic #i eu coinciden . 4 a/lam la 'ordul acelui avion,ţă ă *m!reun cu toat /amilia. isuse, cum de s a *nt+m!lat una caă ă asta 5

) e /a!t, nu i nici o minune, ser%ent, s!use c !itanul. 'oră !e ruta Seattle Nome de #a!te luni. 4 am o/erit voluntar !entruaceast misiune ca s mai a"un% #i eu, *n s/+r#it, *ntr un locă ă

*nsorit, unde %(ea a nu se % se#te dec+t *n !a(arele cuţ ă limonad 6ăn vreme ce c !itanul *nce!ea s i e;!lice ser%entului $reyă ă ceva ce el #tia de"a #i anume c oamenii s i erau ru%a i s nu #iă ă ţ ă /oloseasc minicaseto/oanele #i miniconsolele de "ocuri !+nă ă du! decolare S<uires des/ #ur ca'lul la!to!ului #i *l cu!l laă ă ă ă consola navi%atorului. A! s o tast #i datele din memorie /ură ă ă ă trans/erate *n com!uterul de navi%a ie al avionului. Procesul durţ ă doar #ase secunde. nainte c(iar ca locotenent colonelul s /i ă

a!ucat s *nc(id com!uterul Tos(i'a, ordinatorul de 'ordă ă com!ara ruta de z'or cu ra!oartele meteo care aveau s ă soseasc , la intervale de cincis!rezece minute, c+t tim! avea să ă

)0

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 71/341

dureze c l toria.ă ăS<uires se *ntoarse s!re c !itan, ar t+ndu i la!to!ul.ă ă) omnule, v a# /i recunosc tor dac m a i anun a de *ndată ă ţ ţ ă

ce am s !ot s cu!lez din nou dr cia asta.ă ă ăC !itanul *ncuviin #i r s!unse salutului ceremonios ală ţă ă

locotenent colonelului.Cinci minute mai t+rziu, avionul rula !e !ist #i du! alteleă ă dou *ntorcea s!atele soarelui care r s rea, *ndre!t+ndu se s!reă ă ă nord vest.

A#ezat la locul s u *n ca'ina lar% #i a!roa!e %oal , Eod%ersă ă ă se *ntre' , / r s vrea, dac era 'ine ceea ce / cuse. Centrul deă ă ă ă ă ă Comand nu avea dec+t #ase luni vec(ime, iar 'u%etul s uă ă modest, de dou zeci de milioane de dolari !e an, /usese deturnată din cele al C A #i al e!artamentului A! r rii. n scri!te nici nuă ă e;istau #i !re#edintelui nu i ar /i /ost deloc %reu s *i des/iin eze,ă ţ

*n cazul *n care o !uneau de m m li% . Lawrence /useseă ă ă mul umit, a!roa!e im!resionat, de !rima lor misiune, % sirea #iţ ă dezamorsarea unei 'om'e la 'ordul navetei s!a iale Atlantis. eţ /a!t, cel ce dusese %reul atunci /usese vr "itorul lor *n materie deă te(nolo%ie, 4att Stoll, s!re m+ndria, dar #i s!re /rustrareadirectorului 0ood, care nu !rea avea *ncredere *n te(nolo%iilemoderne. Asta se *nt+m!la, !ro'a'il, din !ricina /a!tului c /iul ă s u *l ' tea de l usca la Nintendo.ă ăPre#edintele se *n/uriase *ns atunci c+nd doi ostatici /useseră ă

*m!u#ca i la P(iladel!(ia c(iar dac de vin /useser cei dinţ ă ă ă !oli ia local , care *i luaser !e 'ie ii oameni dre!t terori#ti.ţ ă ă ţ Pre#edintele v zuse *n acest semie#ec o vin a Centrului deă ă Comand , care nu /usese *n stare s controleze !e de a ntre%ulă ă situa ia. Avusese dre!tate.ţ

Acum aveau o nou misiune, de#i *nc nu se #tia *n ce m sură ă ă ă aveau s /ie im!lica i. a tre'ui s ia le% tura cu 0ood, !entru aă ţ ă ă !rimi in/orma ii *n acest sens. 8n lucru *ns era si%ur: dacţ ă ă ec(i!a de interven ie *#i de! #ea, /ie #i numai cu un !as,ţ ă atri'u iile, *n vreme ce num rul doi al a%en iei era de /a , aveauţ ă ţ ţă s /ie sco#i din !riz at+t de iute, *nc+t 0ood nu va avea tim! niciă ă m car s se *n/urie.ă ă

n tim! ce #i !ocnea *nc(eieturile, !entru a #i eli'era *ncordarea acumulat , Eod%ers *#iă aminti de nemuritoarele

cuvinte rostite de astronautul Alan =. S(e!ard *n vreme cea#te!ta ca rac(eta 4ercury s *l duc *n cosmos: 2 oamneă ă umnezeule, nu m l sa s o /ac de oaie63.ă ă ă

)1

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 72/341

1(

Mar i,ţ ora 8:1),Seul

=aza militar a Statelor 8nite din Seul constituia, !entru mul iă ţ dintre localnici, o !rezen s+c+itoare.ţă

ntinz+ndu se !e o su!ra/a de dou zeci de acri, ocu!a unţă ă teren de !rim m+n , c(iar *n inima ora#ului. Patru acriă ă

ad !osteau cei dou mii de solda i, iar ec(i!amentul acestoraă ă ţ ocu!a al i doi acri. Eestul de !ais!rezece era ocu!at de dot rileţ ă destinate distrac iei tru!elor. 7;istau aici 'aruri, douţ ă cinemato%ra/e la care rulau *n !ermanen cele mai recenteţă /ilme #i mai multe !iese de 'owlin% dec+t *ntr un mare ora#american. n vreme ce e/ectivele militare ale Coreei de Sud eraumasate la /rontier , la treizeci #i cinci de mile s!re nord, undeă a!ro;imativ un milion de solda i *#i a inteau armele asu!ra riiţ ţ ţă vecine, 'aza nu constituia dec+t un modest s!ri"in la nevoie.Eolul ei era mai de%ra' !olitic, sim'oliz+nd !rietenia dura'ilă ă dintre coreeni #i americani #i o/erind un !ost de o'serva ie ţ e;celent c tre @a!onia. 8n studiu !e termen lun% ală

e!artamentului A! r rii ar tase c remilitarizarea @a!oniei aveaă ă ă ă s se !roduc , inevita'il, *n "urul anului DO1OF *n cazul *n care, laă ă momentul res!ectiv, Statele 8nite aveau s #i !iard 'azele deă ă acolo, 'aza din Seul avea s devin cea mai im!ortant dină ă ă re%iunea asiatico !aci/ic .ă

Sud coreenilor le ! sa *ns mai mult de rela iile comerciale cuă ă ţ @a!onia #i mul i dintre ei erau de ! rere c un num r s!orit deţ ă ă ă (oteluri #i de ma%azine ar /i /ost mai de /olos dec+t o 'az ă american o!ulent #i inutil .ă ă ă

4aiorul -im Lee din armata Ee!u'licii Coreene nu / cea !arteă dintre cei care doreau retrocedarea terenurilor 'azei. -im era un!atriot, al c rui tat /usese %eneral *n tim!ul r z'oiului #i a c ruiă ă ă ă mam /usese e;ecutat su' acuza ia de s!iona" #i ar /i /ost /ericită ă ţ dac Statele 8nite #i ar /i s!orit e/ectivul tru!elor sta ionate aici,ă ţ construind mai multe 'aze #i aero!orturi *ntre ca!ital #i /+#iaă demilitarizat de la %rani . 7ra sus!icios /a de desc(idereaă ţă ţă

)2

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 73/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 74/341

satis/ac ie !ervers : dac lumea *nc nu *n elesese nimic, dinţ ă ă ă ţ aceast du! amiaz avea s *n elea% .ă ă ă ă ţ ă

Ceea ce *l !reocu!a *ns !e maiorul Lee #i !e ceilal i o/i eri dină ţ ţ Seul era modul *n care %uvernul avea s decid s ri!osteze.ă ă ă Aveau s deza!ro'e terorismul, iar Statele 8nite aveau s *#iă ă

arate dis!oni'ilitatea de a trimite noi tru!e *n zon #i5 cam at+t.ă

Lee *ns dorea mai mult.ău! ce ordinul de rec(izi ie /u im!rimat la centrul deă ţ

comand sud coreean, din sectorul nordic al 'azei, maiorul,ă *nso it de doi o/i eri mai tineri, se *ndre!t s!re de!ozitul deţ ţ ă muni ie al americanilor, *n vreme ce un al treilea o/i er !lec sţ ţ ă ă aduc un camion. u! ce trecur de dou !uncte de control,ă ă ă ă unde li se ceru !arola zilei #i li se veri/icar le%itima iile, a"unseră ţ ă la 4P e!ozitul de 4ateriale Periculoase. nc !erea eraă ca!itonat *n interior #i avea ziduri cu o %rosime de !atruzeci deă centimetri, iar u#a era ac ionat de un sistem cu du'l *nc(idere.ţ ă ă

n interiorul *nc !erii nemarcate, de care ma"oritateaă !ersonalului 'azei (a'ar nu avea, americanii de!ozitaser ă a%en ii !entru armele c(imiceF dac !o!ula ia Seulului nu eraţ ă ţ

*nc+ntat de !rezen a 'azei, cu cinemato%ra/ele ei, !ro'a'il că ţ ă ar /i *nne'unit a/l+nd ce anume se ascundea aici. Se #tia *ns c ă ă Nordul !oseda ast/el de arme #i, *n eventualitatea unui atac,americanii #i !oliticienii sud coreeni nu inten ionau s /ie *nvin#iiţ ă cei loiali.

>rdinul de rec(izi ie al maiorului !urta *nsemnul 2Secret3 #i nuţ /u ar tat dec+t o/i erului care avea *n %ri" 4P ul. 4aiorulă ţ ă C(arlton Carter, a#ezat la un 'irou *n (olul din /a a 4P ului, seţ sc r!in *n 'ar' , citind cererea de !atru 'idoane de ta'un.ă ă ă ntretim!, maiorul Lee st tea *n !icioare *n /a a sa, cu m+inile laă ţ s!ate, secondat la un !as *n urm de cei doi a%(iotan i.ă ţ

) omnule maior Lee, v m rturisesc c sunt sur!rins.ă ă ăLee se *ncord .ă) in ce cauz ă) S #ti i c , de cinci ani de c+nd m a/lu aici, e !rima oară ţ ă ă ă

c+nd !rimesc un ordin de rec(izi ie. ţ) ar actele sunt *n !er/ect ordine.ă) a, desi%ur. 9i ' nuiesc c n ar tre'ui s /iu c(iar at+t deă ă ă

sur!rins. u! ceea ce s a *nt+m!lat azi du! mas *n ora#,ă ă ă

nimeni n ar risca s /ie !rins !e ne!re% tite.ă ă) =ine zis.Cl tin+nd din ca!,ă maiorul Carter citi un !asa" din ordinul de

)4

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 75/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 76/341

=idoanele /ur *nc rcate *n c rucior #i trans!ortate !e r+ndă ă ă a/ar , la camionul care a#te!ta. 8n !aznic *narmat de la 4Pă su!rave%(ea *nc rcarea, r m+n+nd tot tim!ul l+n% #o/erulă ă ă coreean.

C+nd, *n s/+r#it, *nc rcarea /u *nc(eiat , Lee se *ntoarse #iă ă

semn /ormularul de *nde!linire a ordinului, iar Carter *i *nm+nă ă

un e;em!lar.) 9ti i c tre'uie s duce i acest ordin la %eneralul Nor'om,ţ ă ă ţ

ca s l a!ro'e. Alt/el, nu ve i /i l sat s ie#i i !e !oart cu astea.ă ţ ă ă ţ ă) a. mul umesc.ă ţ) ar eu v urez noroc, *i s!use Carter, *ntinz+ndu i m+na.ă

Avem nevoie de oameni ca dumneavoastr . ă) 9i de cei ca dumneavoastr , r s!unse Lee sec.ă ă

)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 77/341

20

Mar i,ţ ora 6:#5,Cen rul de Co-and ă

Paul 0ood #i Liz $ordon a"unser l+n% camera 'lindat *nă ă ă acela#i tim!. 0ood o invit *n untru cu un %est ostentativ, a!oiă ă intr #i el. 8#a se *nc(idea laă Comand unui 'uton situat !eă /lancul mesei ovale de con/erin e, iar el se %r 'i s *l a!ese.ţ ă ă

nc !erea era luminat de tu'uri /luorescente dis!useă ă deasu!ra mesei de con/erin e. At+rnat !e !erete, vizavi de loculţ *n care se a#ezase 0ood, ceasul *#i derula num r toarea invers .ă ă ă

idurile, !odeaua, u#a #i tavanul camerei 'lindate erauaco!erite cu material /onoizolant. incolo de stratul dun%at *n %ri#i ne%ru, se a/lau un strat de !lut , un zid de treizeci deă centimetri %rosime de 'eton, urmat de un alt strat de material/onoizolant. ncor!orat *n stratul de 'eton, *n to i cei #ase !ere iă ţ ţ ai *nc !erii, se % sea o %ril de s+rm ce %enera unde audioă ă ă ă aleatoriiF din !unct de vedere electronic, nimic nu !utea !enetraaceste ziduri, *ntr un sens sau altul, / r a /i /ost iremedia'ilă ă distorsionat. ac , totu#i, un a!arat de ascultare reu#ea să ă

*nre%istreze o conversa ie, modula ia aleatorie avea s /acţ ţ ă ă im!osi'il reconstituirea ei.ă

0ood lu loc la unul din ca!etele mesei, iar Liz se a#ez laă ă st+n%a lui. irectorul decu!l monitorul a#ezat l+n% tastaturaă ă din /a a saF o camer de luat vederi minuscul , cu /i're o!tice,ţ ă ă era montat deasu!ra monitorului, iar un dis!ozitiv similar seă % sea *n /a a locului lui 4ike Eod%ers, de cealalt !arte a mesei.ă ţ ă

Liz *#i tr+nti a%enda %al'en !e mas .ă ă) Ascult m , Paul. 9tiu ce ai de %+nd s mi s!ui, dar teă ă ă

asi%ur c nu am %re#it Nu el a / cut o.ă ă0ood o !rivi !e Liz $ordon dre!t *n oc(ii ne%ri. P rul eiă

castaniu, nu /oarte lun% era dat !e s!ate #i /i;at cu o cordelu ţă nea%r , iar taiorul ei ro#u !urta o urm al' de scrum, de laă ă ă i% rile 4arl'oro !e care le /uma una du! alta *n 'iroul ei.ţ ă ă) N aveam de %+nd s i s!un c ai %re#it, *i re!lic 0ood. ară ţ ă ă

a# vrea s #tiu c+t de convins e#ti de ceea ce sus ii.ă ă ţ ))

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 78/341

Pre#edintele mi a o/erit Comand ec(i!ei !entru Coreea #i n a#ă vrea s *ncerc s l l muresc c omolo%ul s u nord coreeană ă ă ă ă dore#te !acea, c(iar *n tim! ce acesta ar *ncerca s ne ă determine s /or m zona demilitarizat .ă ţă ă

) Sunt si%ur *n !ro!or ie de o!tzeci #i nou la sut , *iă ţ ă ă

r s!unse ea, cu o voce r %u#it . ac datele /urnizate de =o'ă ă ă ă

0er'ert sunt corecte #i le lu m *n considerare, nivelul /ia'ilit iiă ăţ !oate urca !+n la nou zeci #i doi la sut .ă ă ă

Liz scoase o lamel de %um de mestecat din 'uzunar.ă ă) Pre#edintele Coreei de Nord nu vrea r z'oi. Pe scurt, eă

*n%rozit de s!orirea clasei de "os #i #tie c sin%ura cale de aă r m+ne la !utere este de a men ine /ericit aceast clas .ă ţ ă ă ă Sin%ura modalitate de a /ace acest lucru este s !un ca! tă ă ă

*ndelun%atei izol ri autoim!use. 9tii care este ! rerea lui 0er'ertă ă *n aceast !rivin .ă ţă

ntr adev r, 0ood #tia. 9e/ul serviciului de s!iona" era deă ! rere c , dac %eneralii nord coreeni s ar /i o!us !oliticiiă ă ă !re#edintelui, ar /i % sit demult ocazia de a l *nl tura. 4oarteaă ă nea#te!tat a lon%evivului -im r Sen, *n 1BB , /usese urmat deă ă un vid de !utere *ndea"uns de lun%, ast/el *nc+t, dac ei n ar /iă /ost de acord cu ceea ce se *nt+m!la, ar /i avut !rile"ul de a!relua !uterea.

Liz *#i 'a% %uma *n %ur .ă ă) 9tiu c nu !rea crezi *n vala'ilitatea deduc iilor divizieiă ţ !si(olo%ice #i nu te ai su! ra dac am /i des/iin a i. Gie. N amă ă ţ ţ antici!at reac ia !oli iei la P(iladel!(ia. ar i am studiat !e nordţ ţcoreeni vreme de ani de zile #i sunt si%ur c de data asta avemă ă dre!tate.

4onitorul com!uterului din st+n%a emise un iuit. 0ood aruncţ ă o !rivire s!re mesa"ul transmis de =u%s =enet: restul ec(i!ei decomand era %ata !entru telecon/erin . 0ood a! s !e tastaă ţă ă ă ALT, *n semn de con/irmare, a!oi *#i *ntoarse din nou !rivireas!re Liz.

) Cred *n im!resiile directe, nu *n deduc iile !si(olo%ice. arţ nu i am *nt+lnit niciodat !e liderii nord coreeni, a#a c suntă ă nevoit s m 'azez !e ceea ce mi s!ui. Am s i s!un de ce amă ă ă ţ nevoie.

Liz *#i lu stiloul #i se !re% ti s noteze.ă ă ă

) reau s i revizuie#ti datele #i s mi dai un !ro/il nouă ţ ă !entru liderii nord coreeni, /i;+ndu i aten ia asu!raţ ţ urm toarelor idei: c(iar dac nu ei au !us la cale acel atac, cumă ă

)+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 79/341

vor reac iona la o mo'ilizare con/orm !rotocolului e/con dinţ !artea noastr ar la o !osi'il ac iune de re!resalii din !arteaă ă ţ sud coreenilor, *n Pyon%yan% Care dintre %eneralii din EP C e

*ndea"uns de icnit *nc+t s /i autorizat o asemenea ac iune / rţ ă ţ ă ă #tirea !re#edintelui reau, de asemenea, s revezi studiul !eă

care l ai /urnizat celor de la C>N7Q *n !rivin a C(inei. S!uneai cţ ă

liderii c(inezi n ar /i dis!u#i s se im!lice *ntr un eventual r z'oiă ă *n !eninsul , dar c anumite !ersoane o/iciale ar !utea e;ercitaă ă !resiuni *n acest sens. Noteaz mi cine #i de ce. 9i trimite o co!ieă am'asadorului Eac(lin, la =ei"in%, ca s ac ioneze #i el *nă ţ consecin .ţă

Terminar de discutat moment !unctat *ntotdeauna de ună u#or sus!in de u#urare din !artea directorului, de care, !ro'a'il,acesta nu era con#tient #i Liz se ridic . 0ood a! s !e 'uton,ă ă ă !ermi +ndu i s ias . nainte de *nc(iderea u#ii, arrellţ ă ă 4cCaskey, omul de le% tur al Centrului de Comand cuă ă ă

nter!olul #i cu G= ul, intr *n camer . 0ood *l salut !e ' r'atulă ă ă ă scund #i usc iv, *nc run it !rematur. u! ce /ostul a%ent al G=ăţ ă ţ ăului se a#ez , 0ood a! s !e o tast #i monitorul se lumin ,ă ă ă ă ă

*m! r indu se *n #ase sec iuni e%ale. Cinci dintre ele erau ima%iniă ţ ţ televizate *n direct ale celorlal i !artici!an i la *nt+lnirea din zoriFţ ţ cea de a #asea *l re!rezenta !e =u%s =enet, care avea s ă monitorizeze transcrierea convor'irilor. n !artea de "os aecranului a! ru o 'and nea%r . n cazul *n care 0ood tre'uia să ă ă ă /ie !us la curent cu vreo veste nou din Coreea, Camera !entruă Situa ii 7;ce! ionale a Centrului de Comand avea s *i trimitţ ţ ă ă ă un mesa" concis, care urma s de/ileze *n se%mentul res!ectiv ală ecranului.

0ood nu *n ele%ea de ce era nevoie ca !artici!an ii laţ ţ telecon/erin s se vad *ntre ei, *ns , at+ta tim! c+t *nalteleţă ă ă ă te(nolo%ii erau dis!oni'ile, ele erau !use *n a!licare, /ie c era ă necesar, /ie c nu. Toate ma#in riile astea *i aduceau aminte deă ă o !arodie science /iction.

Sonorul celor #ase ima%ini era controlat cu a"utorul tastelor/unc ionale #i, *nainte de a le da drumul celorlalte, 0ood a! sţ ă ă !e GJ, !entru a vor'i cu =u%s.

) A sosit 4ike Eod%ers) Nu *nc . ar ec(i!a a !ornit !e teren, a#a c va sosi dină ă

cli! n cli! .ă ă) C+nd a"un%e, trimite l *ncoace. 0er'ert are ceva nou !entrunoi

)(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 80/341

) Nu. >amenii no#tri in/iltra i *n EP C au /ost la /el deţ sur!rin#i ca #i noi de aceste evenimente. 0er'ert ! streaz ă ă le% tura cu -C A, a#a c te anun m de *ndat ce a/l m nout i.ă ă ţă ă ă ăţ

0ood *i mul umi, du! care *i !rivi !e r+nd !e cole%ii s i, *nţ ă ă tim! ce a! sa !e tastele de la G la G .ă

) 4 auzi i cu to iiă ţ ţ

Cinci ca!ete se !lecar *n semn de *ncuviin are.ă ţ) =un. omnilor, am avut im!resia #i v ro% s m corecta iă ă ă ţ

dac crede i c %re#esc c !re#edintele dore#te o interven ieă ţ ă ă ţ (ot r+toare !entru rezolvarea acestui caz.ă

) > interven ie (ot r+toare #i victorioas , ad u% micul c(i!ţ ă ă ă ă al lui Av Lincoln.

) 5 9i victorioas . Asta *nseamn c nu avem !rea mult tim!ă ă ă la dis!ozi ie. Steve, e#ti la curent cu dosarele !olitice.ţ

Consilierul de la Si%uran a Na ional *ntoarse ca!ul s!re a !riviţ ţ ă un alt monitor a/lat *n /a a sa.ţ

) Politica noastr *n !eninsul este dictat , desi%ur, deă ă ă tratatul *nc(eiat cu Sudul. n limitele acestuia, ne am an%a"at laurm toarele: s conlucr m !entru ! strarea sta'ilit ii deă ă ă ă ăţ am'ele ! r iF s denucleariz m Nordul, !romov+nd Tratatulă ţ ă ă !entru Ne!roli/erare Nuclear F s men inem un dialo%ă ă ţ !ermanent *ntre Nord #i SudF s urm m !rocedura istoric deă ă ă consultare a C(inei #i @a!onieiF s ne im!lic m / r *nt+rziere *nă ă ă ă orice ini iativ *ntre!rins de oricare dintre ! r iF #i, *n s/+r#it, sţ ă ă ă ţ ă ne asi%ur m c nu e;ist o ter !arte mai activ dec+t Stateleă ă ă ţă ă 8nite *n *ntre%ul !roces.

) Pe scurt, sintetiz secretarul de stat, st m cu toateă ă de%etele *n/i!te *n !l cint .ă ă

0ood *#i *n% dui un moment de re/lec ie, !rivindu i !e r+nd !eă ţ to i. Nu era nevoie s *i invite la eventuale comentarii. acţ ă ă vreunul dorea s s!un ceva, avea s o /ac .ă ă ă ă) A#te!t !ro!uneri de strate%ii, s!use el. 4ei, ce crede Statulma"or interarme c ar tre'ui s /acemă ă

) Am discutat numai sumar !ro'lema, veni r s!unsul, *nă vreme ce 4ei *#i netezea cu dou de%ete musta a su' ire.ă ţ ţ

m!reun cu 7rnie, $re% #i Av am stat de vor' *naintea sosiriiă ă tale la Casa Al' #i suntem cu to ii de acord. ndi/erent dacă ţ ă atentatul a /ost sau nu comandat de c tre o/icialit i, vomă ăţ

*ncerca s rezolv m con/lictul !e cale di!lomatic . om asi%uraă ă ă EP C c dorim continuarea convor'irilor 'ilaterale #iă intensi/icarea rela iilor comerciale #i vom asi%ura tot s!ri"inulţ

+0

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 81/341

!entru men inerea actualului re%im.ţ) Avem o sin%ur re inere, urm 'londul #i mai t+n rulă ţ ă ă

director al C A, $re% -idd. or /i oare c+#ti%urile economice #i!olitice *ndea"uns de mari !entru a determina Nordul s renun eă ţ la !reten iile teritoriale Coreea de Sud e ca S/+ntul $raal !entruţ

ei, mai ales !entru unii dintre %enerali, care s ar !utea s nu seă

mul umeasc deloc cu mai !u in. Cucerirea Sudului ar *nsemnaţ ă ţ un c+#ti% enorm: !ro%ramul de *narmare nuclear leă

*m!ov reaz destul de mult economia #i ar /ace ni#te reduceri !eă ă cinste dac n ar tre'ui s #i /ac %ri"i *n !rivin a !rezen eiă ă ă ţ ţ noastre nucleare acolo.

) A#adar, s ar !utea s /ie o situa ie *n care ar /i mai de 'ună ţ sim s !urt m un r z'oi conven ional, *n loc s continu m oţ ă ă ă ţ ă ă curs dis!erat *n domeniul armelor nucleare.ă ă

) Corect, Paul. 4ai ales !entru c ei vor cu orice !re să ţ ă a"un% din urm Statele 8nite.ă ă

) ac 'anii constituie o, c(estiune at+t de delicat , continuă ă ă 0ood, *n ce /el !utem e;ercita !resiuni *n aceast direc ieă ţ

Av interveni:) n acest moment, secretarul de stat ad"unct discut la ă

tele/on cu @a!onia. Situa ia e *ns delicat . Am'ele state coreeneţ ă ă nutresc anumite resentimente /a de "a!onezi, !entruţă atrocit ile comise *n tim!ul celui de al doilea r z'oi mondial, darăţ ă

*ntre in totodat rela ii de comer cu @a!onia. ac nu se vorţ ă ţ ţ ă !utea men ine *n a/ara con/lictului, e si%ur c vor *ncerca s nuţ ă ă nedre!t easc nici una dintre ! r i.ăţ ă ă ţ

) Ti!ic, morm i 4ei.ă) 7 de *n eles, *l contrazise Av. @a!onezii se tem de unţ

eventual r z'oi *n !eninsul #i de !osi'ilitatea e;tinderiiă ă acestuia.

) 4ai tre'uie luat *n considerare *nc un /actor, s!use $re%ă -idd. n cazul *n care nu #i va !utea ! stra neutralitatea, e deă a#te!tat ca @a!onia s se al ture Nordului.ă ă

) m!otriva noastr ă) a, c(iar #i *m!otriva noastr . ă) Ti!ic, re!et 4ei.ă) Eela iile /inanciare dintre @a!onia #i EP C sunt mai !ro/undeţ

dec+t ar !utea ! rea la !rima vedere. Lumea interlo! "a!oneză ă ă

a investit din %reu *n Nord, din !ro/iturile rezultate din comer ul ţ cu dro%uri #i "ocurile de noroc. Credem c aceasta s a / cut cuă ă acordul tacit al celor de la Tokio.

+1

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 82/341

) e ce ar a!ro'a %uvernul una ca asta se mir 0ood.ă) Giindc se tem c nord coreenii ar avea rac(ete Nodon% deă ă

ti! 2Scud3, ca!a'ile s traverseze marea. n cazul unui r z'oi,ă ă dac nord coreenii s ar (ot r* s "oaceă ă ă totul !e o carte, "a!oneziiar !utea s o *ncaseze serios. Cu toat !u'licitatea / cut ,ă ă ă ă

rac(etele noastre Patriot au do'or+t destul de !u ine rac(eteţ

Scud *n tim!ul r z'oiului din $ol/. @a!onezii ne vor s!ri"ini numaiă at+ta tim! c+t nu se vor #ti *n !ericol.

0ood t cu vreme de c+teva cli!e. Avea sarcina de a tra%eă concluzii #i de a antici!a consecin ele, indi/erent c+t de 'izareţ ! reau a /i lucrurile, la !rima e;aminare. Se *ntoarse s!reă a%(iotantul s u, directorul ad"unct 4cCaskey.ă

) arrell, cum se numeau ultrana ionali#tii "a!onezi, cei careţ au aruncat *n aer 'ursa din 4e;ico City atunci c+nd =us( a

*nce!ut s !romoveze NAGTAă) Li%a Cerului Eo#u.) a, ei sunt. in c+te #tiu, se *m!otrivesc a!ro!ierii dintre

S8A #i @a!onia.) 7 adev rat, dar au revendicat imediat /iecare ac iune !eă ţ

care au *ntre!rins o. Totu#i, ideea merit re inut : ar !uteaă ţ ă e;ista o ter !arte im!licat , ca de e;em!lu ne%ustorii de armeţă ă din >rientul 4i"lociu, care s /i mirosit o a/acere tr snet cu nordă ăcoreenii. Am s mi !un oamenii s cerceteze *n aceast direc ie.ă ă ă ţGostul a%ent al G= ului se *ndre!t s!re com!uterul dină cel lalt col al *nc !erii #i *nce!u s #i contacteze sursele dină ţ ă ă 7uro!a #i Asia, !rin !o#ta electronic . ă

) a, ideea e interesant , m am %+ndit #i eu la asta,ă *ncuviin $eor%e -idd. ar s ar !utea ca nu tra/icul de arme sţă ă /ie motiva ia. 4i am !us oamenii s studieze dac nu cumvaţ ă ă cineva *ncearc s ne atra% *ntr un r z'oi, !entru a #i !uteaă ă ă ă /ace de ca! irakienii sau (aitienii, de !ild . 7i #tiu c o!iniaă ă !u'lic american nu ar acce!ta im!licarea noastr *n două ă ă ă r z'oaie simultan. ac ne ar determina s ne ' % m *n ra(atulă ă ă ă ă din Coreea, ar /i li'eri s #i vad de !ro!riul lor r z'oi, / r s iă ă ă ă ă ă

*m!iedice nimeni.0ood arunc o !rivire s!re micu a ima%ine a lui =u%s =enet.ă ţ) Noteaz toate astea *n lista de o! iuni, ca o not de su'sol,ă ţ ă

cu indicativul PE>=L74 . C+nd Eod%ers va sosi nai'ii odat , *lĂ ă

voi !une s concea! o addenda, *m!reun cu 4art(a.ă ă ăEidic din nou !rivirea s!re monitor.ă) Av, cum st m cu c(ineziiă

+2

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 83/341

) Am discutat cu ministrul lor de e;terne e;act *nainteaacestei *nt+lniri. nsist c nu vor r z'oi la %rani a cu 4anciuria,ă ă ă ţ dar #tim #i c n ar /i de acord cu e;isten a unui stat coreeană ţ uni/icat Cu tim!ul, acesta ar deveni o !utere ca!italist care ară trezi invidii #i a%ita ie *n !ro!ria lor o%rad . n cel dint+i caz, arţ ă

avea de a /ace cu o invazie de re/u%ia i coreeni, iar *n cel de alţ

doilea cu o mul ime de c(inezi care ar *ncerca s /u% *n Coreeaţ ă ă !entru a #i lua !artea din !l cint .ă ă

) ar =ei"in%ul continu s /urnizeze s!ri"in /inanciar #i militară ă Nordului.

) > cantitate destul de mic . ă) 9i, *n caz de r z'oi, s!ri"inul sta ar cre#te sau ar *ncetaă ăAv ridic din umeri.ă) in !unct de vedere !olitic, #ansele sunt e%ale !entru

am'ele variante.) in ! cate, tre'uie s c dem de acord *n aceast !rivin .ă ă ă ă ţă

Poate vreunul dintre voi s mi s!un ceva mai concretă ă) ar tu ce crezi *ntre' =urkow.ă0ood *#i aminti de !ro/ilele !si(ice ale lui Liz $ordon #i se

(ot r* s *#i asume riscul.ă ă) Presu!unem c vor continua s /urnizeze Nordului acela#iă ă

s!ri"in ca #i !+n *n !rezent, c(iar #i *n cazul iz'ucnirii unuiă r z'oi. Asta le ar *n% dui s #i s!ri"ine *ntruc+tva vec(ii alia i,ă ă ă ţ / r s #i ridice *n ca! Statele 8nite.ă ă ă

) Sun rezona'il, must ci =urkow. ar, scuz m , cred c aiă ă ă ă ă omis un !unct im!ortant. ac c(inezii se vor (ot r*, totu#i, s #iă ă ă m reasc s!ri"inul #i !re#edintele ac ioneaz 'az+ndu se !eă ă ţ ă varianta asta, o vom *ncasa. ac , totu#i, *l determin m să ă ă trimit e/ective im!ortante *n 4area $al'en , !entru a !utea loviă ă Nordul, dar #i !entru a ine C(ina su' o'serva ie #i c(inezii nuţ ţ reac ioneaz , vom !utea r su/la cu to ii u#ura i.ţ ă ă ţ ţ) oar dac ei nu vor considera manevrele noastre navaleă dre!t o amenin are la adresa lor, !unct secretarul a! r rii,ţ ă ă ă Colon. n cazul sta, i am !utea /or a s se im!lice.ă ţ ă

0ood c zu !e %+nduri.ă) su%erez s *ncerc m s o l s m mai moale cu C(ina.ă ă ă ă ă) e acord, *l sus inu Colon. Nu v d a!roa!e nici un motivţ ă

care s ne determine s atac m rutele de a!rovizionare aleă ă ă

c(inezilor #i, deci, nici un motiv !entru a ne trimite tunurile *nre%iunea lor.0ood se 'ucur , dar nu /u deloc sur!rins de reac ia lui Colon.ă ţ

+3

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 84/341

Nu / cuse niciodat armata sc !ase de recrutarea din 1BJB ă ă ă dar unul dintre !rimele lucruri !e care le a/lase des!re o/i eri ţ /usese c erau ultimii care o!inau !entru recur%erea la /or . 9i,ă ţă c(iar #i atunci c+nd o / ceau, voiau s #tie dinainte, /oarte clar,ă ă care erau strate%iile de salvare ale tru!elor !e care le comandau.

) e acord cu tine, 7rnie, s!use Av. C(inezii s au o'i#nuit cu!rezen a noastr militar *n Coreea, de a!roa!e o "um tate deţ ă ă ă secol. Se vor /ace c nu 'a% de seam , *n cazul iz'ucnirii unuiă ă ă r z'oi, dac vom /i sili i s recur%em la /or . Cate%oric, vor /iă ă ţ ă ţă

*nc+nta i s "oace rolul 4arelui P rinte Al', *ncerc+nd s !unţ ă ă ă ă lucrurile la !unct !entru noi.

0ood a! s !e tasta GJ, a!oi simultan !e Control #i G , !entruă ă a vedea cum ar ta documentul *n curs. Transcrierea / cut deă ă ă =u%s =enet /usese trans/erat *m!reun cu toate datele a/erenteă ă

*ntr un dosar consacrat listei de o! iuni. La s/+r#itul *ntrevederii,ţ 0ood avea s !oat trece *n revist transcrierea 'rut , ad u%+ndă ă ă ă ă sau elimin+nd ceea ce tre'uia #i, /oarte cur+nd, documentulavea s !oat /i *nm+nat !re#edintelui.ă ă

Citi ra!id documentul #i a"unse la concluzia c totul /useseă de"a discutat, cu e;ce! ia o! iunilor militare #i a o!iniei ec(i!eiţ ţ de comand *n !rivin a /olosirii sau nu a acestora.ă ţ

) =un, s!use el *ntr un t+rziu. =ine lucrat. 9i acum, (aide i s ţ ă vedem ce /acem cu ceea ce ne a mai r mas de discutat.ă=az+ndu se *n !rinci!al !e su%estiile secretarului a! r rii,ă ă Colon #i !e cele ale #e/ului statului ma"or interarme, Parker,consult+nd dosarele re/eritoare la aceast zon , ec(i!a deă ă comand recomand o a!ro!iere %radat de !rezen a inte%rală ă ă ţ ă !e c+m!ul de lu!t : o des/ #urare lent , dar continu , a tru!elor,ă ă ă ă tancurilor #i artileriei, !recum #i constituirea unor de!ozite derac(ete Patriot #i de arme nucleare, 'iolo%ice #i c(imice, *n alert ă !ermanent , %ata de ac iune.ă ţNee;ist+nd noi in/orma ii de la -C A #i, de vreme ce 4cCaskeyţ nu *nc(eiase *nc veri/icarea terori#tilor interna ionali, ec(i!a deă ţ comand *#i *nc(eie *nt+lnirea recomand+nd ca !re#edintele să ă

*ncerce o ac iune !e cale di!lomatic !entru rezolvarea crizei.ţ ă0ood le acord mem'rilor ec(i!ei de comand un interval deă ă

treizeci de minute !entru a revedea ciorna listei de o! iuni #iţ !entru a *nsera eventuale o'serva ii, *nainte de a *nce!eţ

redactarea /ormei /inale a documentului. >dat *ntrevedereaă *nc(eiat , =u%s *#i drese %lasul.ă) omnule director, ad"unctul dumneavoastr , domnulă

+4

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 85/341

Eod%ers, dore#te s v vor'easc .ă ă ă0ood ridic !rivirea s!re ceasul care continua num r toareaă ă ă

invers F Eod%ers nu /usese de % sit tim! de a!roa!e trei ore.ă ă 0ood s!era c avea s *i o/ere o e;!lica ie satis/ c toare.ă ă ţ ă ă

) Trimite l *ncoace c(iar acum, =u%s.

=u%s *i arunc o !rivire st+n"enit , ! r+nd c ar vrea s #iă ă ă ă ă

l r%easc nodul de la cravat . Se *nro#ise ca un rac.ă ă ă) Nu !ot s /ac asta, domnule.ă) e ce 8nde e) La tele/on.0ood *#i aminti de !resim irea ciudat avut atunci c+ndţ ă ă

Eod%ers *l citase !e lordul Nelson. C(i!ul i se *ntunec . ă) 8nde e) S vedem5 7 undeva deasu!ra %rani ei dintre ir%inia #iă ţ

-entucky.

+5

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 86/341

21

Mar i,ţ ora #1,Seul

e#ind de la am'asad , $re%ory onald se (ot r* s se !lim'eă ă ă !u in. 7ra ner 'd tor s a"un% la 'az , la c ! t+iul so iei sale #iţ ă ă ă ă ă ă ă ţ #tia c avea s /ie nevoit s *i sune !e ! rin ii ei, !entru a le daă ă ă ă ţ cum!lita veste. Avea *ns nevoie de !u in tim! !entru a seă ţ

recule%e #i !entru a re/lecta. S rmanul ei tat #i /ratele ei maiă ă t+n r aveau s /ie co!le#i i de durere, cu si%uran , *i venise *nsă ă ţ ţă ă o idee !e care voia s o rume%e ni el.ă ţ

Porni *ncet !e vec(ea alee C(on%"in, trec+nd !e l+n% tara'eleă luminate cu lam!ioane colorate #i *m!odo'ite cu /anioane vii *nlumina /elinarelor str zii. ona era mai a%lomerat dec+t deă ă o'icei, um!lut de curio#ii veni i s arunce o !rivire la loculă ţ ă e;!loziei. G ceau /oto%ra/ii, /ilmau cu videocamere sau cule%eauă a#c(ii de metal, ca amintire.

#i cum! r tutun !roas! t la o tara' , o marc din CoreeaFă ă ă ă ă voia s simt un miros #i un %ust *n ton cu aceste cli!e, !entru aă ă#i reaminti dra%ostea s/+#ietoare !e care i o !urta lui Soon"i.

=iata Soon"i6 Eenun ase la un !ost de !ro/esoar *n domeniulţ ă #tiin elor !olitice !entru a se c s tori cu el #i !entru a contri'uiţ ă ă la e;!atrierea unor coreeni *n Statele 8nite. Nu se *ndoiseniciodat de a/ec iunea !e care i o !urta so ia sa, dar seă ţ ţ

*ntre'ase mereu *n ce m sur dra%ostea /usese cea care oă ă determinase s se c s toreasc #i c+t se datora /a!tului c ,ă ă ă ă ă

*m!reun cu el, ea avusese mai multe #anse de a a"un%e *nă Statele 8nite. Nici m car acum nu se sim ea vinovat !entruă ţ aceste %+nduri. ac nu altceva, c(iar #i voin a ei de a renun aă ţ ţ la o carier la care inea, c s torindu se cu un ' r'at !e care deă ţ ă ă ăa'ia *l cunoscuse, !entru a i a"uta !e al ii, o / cea s creasc *nţ ă ă ă oc(ii lui. n cei #aizeci #i doi de ani de via , a"unsese la concluziaţă c oamenii im!lica i #i nu societatea, determin rela iileă ţ ă ţ interumane. n cazul s u #i al lui Soon"i, a#a se *nt+m!lase.ăG r s se o!reasc , *#i a!rinse !i!a #i /lac ra c(i'ritului *i "ucă ă ă ă ă ă o cli! *n oc(ii umezi de lacrimi. Avea im!resia c s ar !uteaă ă

+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 87/341

*ntoarce din drum, ar !utea intra *n am'asad , ar ridicaă rece!torul #i ar suna o ca s o *ntre'e ce citea sau ce m+ncase,a#a cum / cea *n /iecare sear !e care nu o !etreceau *m!reun .ă ă ă

se ! rea de neconce!ut c aceste lucruri nu mai erau !osi'ile.ă ă 7ra ne/iresc. A#te!t+nd s treac strada, iz'ucni *n !l+ns.ă ă Va mai

conta vreodat ceva9ă

Acum, nu credea asta. ndi/erent c+t de mult se iu'iser , *ntreă ei e;istase dintotdeauna o admira ie reci!roc . 9i el #i Soon"iţ ă /useser *ntotdeauna con#tien i c , indi/erent dac altcineva nuă ţ ă ă avea s le a!recieze /a!tele, cel lalt avea s o /ac . E+deau #iă ă ă ă sus!inau *m!reun , discutau #i se certau, a!oi se *m! cau,ă ă s rut+ndu se, su/ereau *m!reun !entru coreenii care munceauă ă din %reu, su!u#i la tot /elul de 'rutalit i *n ora#ele Americii. Ar /iăţ !utut s #i continue via a de unul sin%ur, dar !arc nu mai aveaă ţ ă nici un rost. 4intea #i nu su/letul l ar /i !urtat *nainte. Su/letul s u ă murise *n seara aceasta, cu !u in *nainte de ora #ase.ţ

9i totu#i, mai e;ista *n el o /lac r ce se *nte ea tot mai mult,ă ă ţ !e m sur ce re/lecta la actul *n sine. La e;!lozie. Cunoscuseă ă tra%edii #i *n/runtase !ierderi de a lun%ul vie ii sale, !ierduseţ destui !rieteni *n accidente de ma#in , *n !r 'u#iri de avioane,ă ă sau c(iar *n urma unor asasinate. ar toate aceste !ierderi/useser /ie rodul *nt+m!l rii, /ie al unei inten ii !recise: soartaă ă ţ /usese de vin , sau o anume !ersoan care vizase o alta, !entruă ă anumite /a!te concrete. ns nu reu#ea cu nici un c(i! să ă

*n elea% #ocanta nedre!tate care l sa cuiva dre!tul de a comiteţ ă ă un act or'esc, cum /usese cel ce i luase via a lui Soon"i #i aţ celorlal i. Ce cauz !utea /i *ntr at+t de im!ortant *nc+t s /ieţ ă ă ă nevoie de moartea unor inocen i !entru a atra%e aten ia asu!raţ ţ ei A cui voin sau viziune des!re lume era *ntr at+t deţă !uternic , *nc+t tre'uia s /ie satis/ cut ast/elă ă ă ă

onald nu #tia, dar ar /i vrut s a/le. oia ca / !ta#ii s /ieă ă ă !rin#i #i e;ecuta i. n tim!urile de demult, coreenii *i deca!itauţ !e uci%a#i #i le l sau ca!etele *n/i!te *n !ari, dre!t (rană ă ! s rilor, !entru ca su/letele lor s r t ceasc ve#nic, oar'e,ă ă ă ă ă ă surde #i mute. Asta ar /i vrut s /ie !edea!sa acelor oameni.ă Asta, !entru ca ei s nu o *nt+lneasc !e Soon"i *n via a de a!oi:ă ă ţ

*n naiva ei 'un tate, ea ar /i /ost *n stare s *i ia de m+n #i s *iă ă ă ă conduc *ntr un loc si%ur #i c ldu .ă ă ţ

Se o!ri *n dre!tul intr rii unui cinemato%ra/, %+ndindu se laă urmele % site #i la /laconul de a! mineral . Se trezi dorindu #iă ă ă cu ardoare s /ac !arte din ec(i!a lui 0wan, nu doar !entru a iă ă

+)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 88/341

aduce !e atentatori *n /a a "usti iei, ci #i !entru a #i uita durerea.ţ ţ9i totu#i, e;ista !oate o alt misiune !entru el, una care l ar /iă

a"utat s a"un% la ca! t *naintea celor de la -C A. Avea s ai'ă ă ă ă ă nevoie de a"utorul #i *ncrederea %eneralului Nor'om !entru areu#i #i, *ntr un /el sau altul, de convin%erea c ea, Soon"i, ar /iă

/ost de acord cu ceea ce avea de %+nd s /ac .ă ă

$+ndul la Soon"i *i um!lu din nou oc(ii de lacrimi, care i sescurser !e o'ra"i. A!ro!iindu se de 'ordur , onald c(em ună ă ă ta;i #i *i ceru #o/erului s l duc la 'aza american .ă ă ă

++

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 89/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 90/341

sc(im' m situa ia, s!use 0ood. Cum /acem ca s i !ot e;!loataă ţ ă ţ ca!acit ile la ma;imumăţ

# bine. A ştiut s se opreasc la timp.ă ă) eocamdat , *i r s!unse Eod%ers, te ro% s m ii la curentă ă ă ă ţ

cu toate nout ile #i, dac va tre'ui s ac ion m, s ai %ri" caăţ ă ă ţ ă ă ă

oamenii mei s simuleze totul, dinainte, !e calculator.ă

) eocamdat , sin%ura noutate este c !re#edintele ne aă ă *ncredin at conducerea ec(i!ei de comand . rea s "oace dur,ţ ă ă se !are.

) 4 'ucur.ă) om sta de vor' des!re toate astea mai t+rziu, la o !izzaă

stro!it cu 'ere, c+nd totul se va /i terminat cu 'ine.ă eocamdat , ordinul meu este s v continua i drumul s!reă ă ă ţ

destina ia sta'ilit . vom c(ema !rin radio *n cazul *n careţ ă ă a!ar nout i sau noi ordine.ăţ

) Am *n eles.ţ) 9i5 4ike) a) Las i !e ' ie i s duc %reul, 4edievalule.ă ă ţ ă ăCei doi *#i luar a!oi la revedere #i Eod%ers r su/l u#urat, cuă ă ă

%+ndul la evocarea !ersona"ului lor !re/erat din emisiunea devariet i de s+m' t seara. 9i totu#i, ceea ce *l unsese la inimăţ ă ă ă /usese re/erirea la !izza. Poate c /usese doar o coinciden , dară ţă 0ood avea un instinct incredi'il *n a detecta sl 'iciunea tuturoră !entru cutare sau cutare lucru. Eod%ers se *ntre'ase adeseoridac 0ood *#i dezvoltase aceste talente de c+nd intrase *nă !olitic , sau dac nu c(iar ele /useser cele ce *l c l uziser s!reă ă ă ă ă ă o atare carier . >ri de c+te ori Eod%ers ar /i avut c(e/ s i tra% oă ă ă mam de ' taie lui 0ood, *#i amintea c nu de%ea'a acestaă ă ă a"unsese *n v+r/5 >ric+t de mult #i ar /i dorit el !ostuldirectorului, !entru sine.9i ar /i dorit, de asemenea, ca 0ood s i se al ture o dat *ntră ă ăun raid de 'e ii, *n loc s se !oarte de !arc ar /i candidat !entruţ ă ă titlul de 2Cel mai 'un /amilist3. Pro'a'il c s ar /i distrat deă minune, c ci unele dintre /etele !e care le cuno#tea ar /i reu#ită s l determine !e 0ood s o lase mai moale, *n cele din urm . 8nă ă corector mai rela;at ar /i / cut via a tuturor mai u#oar .ă ţ ă

Eod%ers *#i s!ri"ini ca!ul de *nveli#ul rece, din ta'l deă

aluminiu, al !ere ilor ca'inei. #i trecu m+na !rin ! rul ne%ru ceţ ă *nce!use s *nc run easc #i !e care #i l tunsese 2!erie3 cuă ă ţ ă o zi *nainte.

(0

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 91/341

9tia c 0ood nu se !uteaă sc(im'a, a#a cum nici el *nsu#i nu!utea deveni alt om #i !oate c a#a #i tre'uia s /ie. Cum *iă ă s!usese Laodamas lui 8lise 2 ntr *n "ocurile noastre, a#adarFă u#ureaz i inima de necazuri.3 Ce /el de oameni ar /i devenit #iă ţ unul #i altul, dac rivalitatea nu i ară /i st+rnit, m+n+ndu i din

urm ac 8lise nu s ar /i an%a"at *n com!eti ie #i n ar /iă ă ţ

c+#ti%at la aruncarea discului, n ar /i /ost invitat la !alatul luiAlcinou #i n ar /i !rimit darurile ce se dovediser a i /i at+t deă /olositoare *n lun%a sa c l torie c tre cas .ă ă ă ă

) omnule, *l inter!el S<uires, trezindu l din reverie. N a iă ţ vrea s *nce!em trecerea *n revist a misiunii om avea nevoieă ă de vreo dou ore.ă

) =a da, cum s nu rosti Eod%ers. Asta mi va u#ura inima deă necazuri.

S<uires *i arunc o !rivire uimit #i se mut l+n% el !e 'anc .ă ă ă ă ă

(1

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 92/341

23

Mar i,ţ ora 7:10,Cen rul de Co-and ă

Liz $ordon se a/la *n micul ei 'irou, decorat doar cu o/oto%ra/ie a !re#edintelui, cu auto%ra/, o carte de vizit a luiă Greud #i, !e u#a dula!ului, o int din lemn *m!odo'it cu c(i!ulţ ă ă lui Carl $ustav @un% !entru aruncat s %e i minuscule, d ruit deă ţ ă ă

cel de al doilea /ost so al ei.ţe cealalt !arte a mesei s!artane, de metal, !si(olo%ulă asociat S(eryl S(ade #i asistentul @ames Solomon lucrau a!leca i ţ asu!ra unor la!to!uri cu!late la com!uterul Peer DOHO al lui Liz.

Liz *#i a!rinse *nc un 4arl'oro de la mucul *nc nestins ală ă celeilalte i% ri #i !rivi %+nditoare monitorul. 7;!ir /umul #iţ ă ă s!use:

) Se !are c din datele noastre reiese c !re#edintele Coreeiă ă de Nord e un cet ean de trea' . Ce ziciăţ ă

S(eryl *ncuviin .ţă) Toate caracteristicile studiate tind s!re medie, sau ceva !e

a!roa!e. Eela ia cu mama sa e /oarte !uternic 5 are o !rietenţ ă ă de mult vreme5 re ine datele de na#tere ale celor a!ro!ia i5ă ţ ţ nu !rezint nici un /el de a'era ii se;uale5 are un re%imă ţ alimentar normal5 'ea !u in, numai ocazional. Avem deţ asemenea #i declara ia doctorului 0won%, cum c se str duie#teţ ă ă s /oloseasc doar cuvinte care e;!rim idei #i nu *ncearc s #iă ă ă ă ă e!ateze auditoriul cu un voca'ular e;trem de 'o%at. ar *ndosarele noastre nu am desco!erit nimic care s indice c vreună ă mem'ru al antura"ului s u i ar !urta !ic din vreun motiv sauă ă altul. ac avem de a /ace cu un terorist, el sau ea nu /ace !arteă din cercul intim al !re#edintelui.

) Corect, *nt ri Liz. @immy, tu ce ai desco!erită T+n rul cl tin din ca!.ă ă ă) Nimic care s indice o viitoare a%resiune, *nă Dong'ua

Renmin Gong'e Giio. < n conversa iile !rivate *nre%istrate de aiţ no#tri #i de C A de la ultimul nostru ra!ort *ncoace ultimeledat+nd de ieri, de l ora K !re#edintele, !remierul, secretarulă

(2

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 93/341

%eneral al Partidului Comunist, !recum #i toate celelalte!ersona"e !roeminente ale C(inei #i au e;!rimat dorin a de aţ evita orice /el de con/runt ri *n !eninsul .ă ă

) A#a c ne *ntoarcem de unde am !ornit, s!use Liz, *nv luită ă ă de un nor de /um. 4etodolo%ia e corect , concluziile suntă

corecte, a#a c !utem trimite 'lestematele astea de % selni eă ă ţ

celor *n cauz .ă Trase din nou cu sete din i%ar #i i ceru lui Solomon sţ ă ă

e;!edieze !rin /a; numele celor mai militan i dintre liderii c(ineziţ !e adresa am'asadorului Eac(lin de la =ei"in%.

) Nu cred c ne !utem a#te!ta la vreo sur!riz din !artea lor,ă ă dar 0ood vrea s #i aco!ere s!atele.ă

Solomon o salut cu doua de%ete, *#i decu!l la!to!ul #iă ă dis! ru *n 'iroul s u, *nc(iz+nd u#a *n urma sa.ă ă

) Cred c Paul va /i *n s/+r#it satis/ cut, rosti Liz.ă ă Trase din nou din i%ar , *n vreme ce S(eryl *#i decu!la laţ ă

r+ndul ei com!uterul #i *n/ #ur ca'lul. Liz o urm ri, concentrat .ă ă ă ă) Cam c+ i crezi c sunt *n total, S(eryl 9a!tezeci #i o!t deţ ă

oameni) Adic 5 Aici, la Centrul de Comandă ă) a. Sunt #a!tezeci #i o!t aici, !lus al i !atruzeci #i doi deţ

oameni de le% tur cu e!artamentul A! r rii #i C A, !lus ceiă ă ă ă dois!rezece din ec(i!a de interven ie #i oamenii !e care *iţ

*m!rumut , la nevoie, de la =aza Andrews. n total, cam o sută ă !atruzeci. A#adar, de ce, c+nd o sut !atruzeci de oameni /oarte,ă /oarte !rice!u i *n meseriile lor ne trateaz !rietene#te #i neţ ă vor'esc desc(is, de ce s mi !ese, c+t ne%ru su' un%(ie, deă ceea ce crede Paul 0ood des!re noi e ce nu !ot, !ur #i sim!lu,s mi /ac trea'a, s i dau ceea ce mi cere #i s mer% s 'eauă ă ă ă lini#tita o ca/ea

) Giindc de dra%ul lui c ut m adev rul, iar el caut o cale deă ă ă ă ă a l /olosi cum se cuvine.) C(iar crezi asta) 7 n /irea lui s o /ac . Tu te sim i /rustrat din !ricinaă ţ ă

' r' iei de care d el dovad . i aminte#ti mereu deă ăţ ă ă ţ !ro/ilul lui!si(ic: e ateu, ur #te o!era #i n a /olosit niciodat dro%uriă ă !si(otro!e *n anii #aizeci, c+nd erau la mod . ac nu !oate să ă ă !i! ie ceva, nu !oate s inte%reze ceva *n e/ortul s u !roductivă ă ă

de zi cu zi, *nseamn c acel 2ceva3 nu merit aten ie. ar, *ntr oă ă ă ţ anume !rivin , ar tre'ui s ne 'ucur m c este a#a.ţă ă ă ă) Cum adic *ntre' Liz cu un %las o'osit, dar tocmai atunciă ă

(3

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 94/341

com!uterul *i atrase aten ia !rintr un semnal sonor.ţ) 4ike Eod%ers e !l m dit din acela#i aluat. ac nu ar aveaă ă ă

aceste tr s turi comune, s ar s/+#ia reci!roc, !rin aluzii #i dină ă !riviri, c(iar mai r u dec+t o /ac acum.ă

) P %+nul #i Cre#tinul de la Centrul de Comand .ă ă

=londa su' ire ridic un de%et, *n semn de a!reciere.ţ ă

) mi !lace e;!resia asta.) ar #tii o c(estie, doamn doctor S(ade Cred c la mi"locă ă

mai e ceva5S(ade ! ru interesat .ă ă) u Ce anumeăLiz *i z+m'i.) mi !are r u, S(eryl. 4ul umit miracolului !o#teiă ţ ă

electronice, v d c Ann Garris #i Lowell Co//ey al lea vor s steaă ă ă de vor' cu mine imediat om termina discu ia asta !u in maiă ţ ţ t+rziu.

S!un+nd asta, !si(olo%ul #e/ r suci c(eia care 'loca accesul laă com!uterul ei, o v+r* *n 'uzunar #i ie#i, l s+nd *n urm oă ă asistent dezorientat .ă ă

naint+nd cu !a#i vioi !e coridor, Liz *#i v+r* *nc o lamel deă ă %um de mestecat *n %ur satis/ac ia !ur a rume% rii6 9i *#iă ă ţ ă ă st !+ni cu %reu un z+m'et. Gusese nedre!t din !artea ei s iă ă /ac una ca asta lui S(eryl, dar era un e;erci iu /olositor. S(erylă ţ era nou , !roas! t ie#it de la NY8 #i doldora de in/orma iiă ă ă ţ culese din c r i cu mult mai multe dec+t citise Liz *ns #i, laă ţ ă vremea ei, cu zece ani *nainte. Avea *ns nevoie s e;!lorezeă ă teritorii mintale / r s se /oloseasc de o (art , s #i desco!ereă ă ă ă ă ă !ro!riile c i. ar eni%ma cu care o !rico!sise Liz ă de ce5i pasaşefei mele at0t de mult de ceea ce crede şeful ei o va a"uta s ă#i croiasc !ro!riul drum, trec+nd o !rin !rocesul dilemelor:ă = fi+ndr gostit de el9 3u e mul umit de via a pe care o duce cuă ă ţ ă ţ so ul ei9 <şi doreşte s avanse-e şi, dac 5i aşa, ce consecin e ar ţ ă ă ţ avea avansarea ei pentru mine9 > asemenea c l torie ar duce oă ă

*ntr o mul ime de locuri interesante, a c ror cunoa#tere avea s iţ ă ă /ie de /olos.

Adev rul era c lui Liz *i !l cea la ne'unie ca/eaua #i nu i ! saă ă ă ă deloc de 0ood atunci c+nd se a/la *n /a a unei ce#ti a'urinde.ţ Ne*ndem+narea sau li!sa lui de dorin de a sesizaţă

im!ortan a muncii ei n o deran"a. l cruci/icaser !e isus #i lţ ă *nc(iseser !e $alilei, dar asta nu a/ectase *n nici o !rivină ţă adev rul s!uselor lor.ă

(4

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 95/341

Nu, ceea ce o deran"a de /a!t era /elul s u di!lomatic de a oă trimite la !lim'are. > ascultase !oliticos #i con#tiincios,introduc+nd /r+nturi din s!usele ei *n strate%iile #i dosarele sale,de nevoie, nu /iindc ar /i crezut o cu adev rat. A#a cereaă ă !rotocolul Centrului de Comand . ar, /iindc nu avea *ncredereă ă

*n munca ei, ea era *ntotdeauna !rima c(emat atunci c+nd cevaă

nu mer%ea 'ine. 8ra c(estia asta #i #i "urase c , *ntr o 'un zi,ă ă avea s i trimit !ro/ilul !si(olo%ic !e care i l *ntocmise lui Pată ă Eo'ertson.

3u, n5ai s5o faci, *#i s!use ea, cioc nind discret la u#a lui Annă Garris. ar %+ndul acesta o lini#tea de /iecare dat c+nd elă reu#ea s o *n/urie.ă

/as'ington &imes o declarase c+ndva !e Ann Garris dre!t unadin cele mai is!ititoare tinere divor ate din ca!itala na iunii. Treiţ ţ ani mai t+rziu, / cea *nc !arte din aceea#i cate%orie.ă ă

Av+nd o *n l ime de un metru #a!tezeci, cu ! rul ne%ru str+nsă ţ ă la s!ate #i !rins *ntotdeauna cu o a%ra/ du! ultimul r cnet ală ă ă modei *n materie, cu o dantur !er/ect #i ni#te oc(i de ună ă ru%iniu *nc(is, Ann Garris era o /emeie !e care !u ini o *n ele%eauţ ţ cu adev rat la ?as(in%ton. Posesoarea unei licen e *n ziaristică ţ ă la =ryn 4awr #i a unui masterat *n administra ie !u'lic laţ ă $reenwic(, Connecticut, /usese ( r zit de no'ila ei /amilie uneiă ă ă cariere !e ?all Street, al turi de tat l ei #i, mai t+rziu, unui !ostă ă de vice!re#edinte la vreo /irm select , cu !osi'ilit i nelimitate.ă ă ăţ

C+nd colo, ea !re/erase s lucreze ca re!orter !olitic laă &'eHour din Norwalk, vreme de doi ani. A!oi aterizase !e !ostul desecretar de !res al iconoclastului %uvernator al statului #i seă c s torise cu un comentator de la radio cu idei ultrali'erale. Seă ă retr sese de !e scen vreme de doi ani, !entru a se consacraă ă cre#terii /iului ei. ivor ase atunci c+nd, *n urma unor reduceri deţ !ersonal, so ul ei /usese dat a/ar #i *#i % sise consolarea *nţ ă ă 'ra ele unei v duve 'o%ate din New 0aven. 4ut+ndu se laţ ă ?as(in%ton, Arin *#i % sise o slu"' ca secretar de !res a unuiă ă ă ă t+n r senator, un ' r'at atent #i str lucit, c s torit *ns . Cur+ndă ă ă ă ă ă du! aceea, avusese o rela ie cu acesta, !rima dintr un #ir deă ţ multe rela ii satis/ c toare din toate !unctele de vedere !e careţ ă ă le avusese cu ' r'a i str luci i #i aten i, dar c s tori i. 8nulă ţ ă ţ ţ ă ă ţ

dintre ace#tia de inuse o /unc ie mai *nalt dec+t cea deţ ţ ă vice!re#edinte.Cea din urm rela ie nu /i%ura *n dosarul ei !si(olo%ic, dar Liză ţ

(5

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 96/341

#tia, /iindc Ann i se dest inuise. i mai m rturisise de#i era ună ă ă lucru evident c / cuse o !asiune !entru Paul 0ood #i nutreaă ă tot soiul de /antasme e;otice *n !rivin a acestuia. Grumoasa cuţ tru! de statuie era /oarte sincer *n !rivin a rela iilor ei #i iă ţ ţ amintea lui Liz de o cole% de la #coala catolic , 4e% 0u%(es,ă ă

care era %ri"ulie #i !oliticoas *n !rezen a c lu% ri elor, dar care,ă ţ ă ă ţ

de *ndat ce acestea nu se mai a/lau !rin !rea"m , *#i d dea laă ă ă iveal cele mai *ntunecate secrete.ă

Liz se *ntre'a adeseori dac Ann se *ncredea *n ea /iindc eraă ă !si(olo%, sau /iindc nu o considera o rival de temut.ă ă

ocea r %u#it a lui Ann o *ndemn s intre.ă ă ă ăn 'irou !lutea o arom unic , un !ar/um de !in amestecat cuă ă

mireasma de mosc a ziarelor *nr mate, dintre care unele datauă din vremurile dinaintea Eevolu iei. 7rau !este !atruzeci deţ asemenea !rime !a%ini !use *n ram !e !ere i, iar Ann sus ineaă ţ ţ c era un e;erci iu interesant s citeasc articolele #i s seă ţ ă ă ă

*ntre'e cum ar /i rezolvat /iecare criz *n !arte.ăLiz *i z+m'i /u%ar lui Ann #i d du din ca! cu re inere *n direc iaă ţ ţ

lui Lowell Co//ey al lea. T+n rul "urist era *n !icioareF caă *ntotdeauna *#i admira unul din o'iectele !re ioase !e care leţ !urtaF de data aceasta, era vor'a de 'utonii *ncrusta i cu ţ diamante.

>n soi de masturbare a banilor , *#i zise Liz. S!re deose'ire deAnn, Co//ey Percy =o% tanul *#i urmase ! rin ii, ado!t+ndu leă ă ţ stilul de via %en =everly 0ills #i %randilocven a #c(ioa! %enţă ţ ă Al!(a $amma -a!!a. Purta *ntotdeauna cel !u in un o'iect careţ costa mai mult dec+t salariul s u !e un an: o cravat Arm+ni, ună ă stilou cu !eni de aur Gla%%e sau un ceas 'r ar Eole;. Liz nuţă ăţ ă#i d dea seama cu !recizie dac o / cea !entru !ro!ria saă ă ă !l cere, !entru a atra%e mereu aten ia asu!ra !orto/eluluiă ţ 'urdu#it, sau dac era c+te ceva din am'ele variante. n oriceă caz, era mult !rea evident autoadmira ia sa #i, deci, enervant .ă ţ ă 7nervante erau #i /reza corect a ! rului de un 'lond cenu#iu,ă ă un%(iile !rea *n%ri"ite #i costumul !er/ect, %ri, din trei !iese, ce!urta marca Yves Saint Laurent. >dat , Liz *l im!lorase !e 0oodă s monteze o camer ascuns *n 'iroul lui, !entru a se l muri,ă ă ă ă odat !entru totdeauna, nuă dac ă, ci c+t tim! se admira Co//ey *no%lind , atunci c+nd era sin%ur.ă

) > diminea minunat , Liz, rosti Co//ey.ţă ă) Noroc, oi, =un , Ann.ăAnn z+m'i, / c+ndu i cu m+na. St tea dincolo de 'iroul masiv,ă ă

(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 97/341

*n loc s #ad !e t 'lia acestuia, ca de o'icei. 7ra o modalitateă ă ă de a i su%era lui Co//ey s #i re!rime instinctele, *#i *nc(i!ui Liz.ă A'solventul de la Yale era !rea #mec(er sau !rea la# !entru a #ida /r+u li'er !ornirilor se;uale, dar /elul s u mieros de a seă %udura !e l+n% Ann *l / cuse !e acesta mai anti!atic dec+tă ă

reducerile de salariu.) 4ul umesc c ai venit, Liz, s!use Ann. mi !are r u cţ ă ă ă tre'uie s te amestec m #i !e tine *n astea, dar Lowell a insistat,ă ă

*ntoarse monitorul com!uterului c tre Liz.ă) Paul vrea o declara ie de !res !+n la ora o!t #i am vreaţ ă ă

s ne s!ui care va /i reac ia liderilor nord coreeni.ă ţLiz *#i s!ri"ini 'ra ele *ncordate de mar%inea 'iroului.ţ) Asta nu e trea'a lui =o' 0er'ert) in !unct de vedere te(nic, da, r s!unse Co//ey cu %lasulă

s u cati/elat. ar anumite e;!resii alese de Ann mi se !ar a /lirtaă cu %enul !am/letar. Nu #tiu dac sunt sau nu *ndre!t ite, dar a#ă ăţ vrea s a/lu dac cei viza i vor reac iona sau nu.ă ă ţ ţ

) rei s #tii dac !re#edintele Coreei de Nord ne va da *nă ă "udecat ă

) Ariei S(aron a / cut o.ă) A dat *n "udecat revistaă &ime, nu %uvernul Statelor 8nite.) a, dar c(emarea *n "usti ie a %uvernului ar /i o ocazieţ

minunat !entru oro!sita Coree de Nord de a atra%e valuri deă sim!atie.

Co//ey se a#ez , renun +nd la contem!larea 'utonilor #iă ţ *nce!u s se "oace cu nodul cravatei sale ne%re.ă

) oamnelor, crede i c merit s risc m s /im sili i s neţ ă ă ă ă ă ţ ă dezv luim sursele, modalit ile de o!erare #i toate celelalte 7uă ăţ nu !rea cred.

) Ai dre!tate, oi, de#i n ar /i !osi'il din !unct de vederele%al: nu !o i da *n "udecat %uvernul unei ri suverane.ţ ă ţă7l a/i# o e;!resie ni el o/uscat #i *i ar t cu de%etulă ţ ă ă ă monitorul. e#i nu i !l cea ideea de a se su!une, Liz *#i mută ă !rivirea s!re ecran.

) 4ul umesc, s!use Ann, atin%+ndu i !odul !almei.ţLiz continu s #i mestece %uma, *n vreme ce citea !asa"ulă ă

su'liniat. 7;!rimarea era scurt #i concis :ă ă

3u credem c poporul Republicii (opulare emocrateă oreene doreşte r -boiul şi condamn m -vonurile potrivit ă ă c rora +nsuşi preşedinteleă nord5coreean ar fi ordonat atacul .

()

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 98/341

3u e@ist indicii care s ateste c el ar fi fost silit s o facă ă ă ă ă ,la insisten ele unor ofi eri parti-ani ai liniei dure, opuşi ţ ţ reunific rii şi compromisului.ă

Liz se *ntoarse s!re Co//ey.

) 7i6 9i) Am cercetat. Ast/el de zvonuri n au /ost nic ieri dateă !u'licit ii.ăţ

) Nu, /iindc e;!lozia a avut loc *n urm cu numai trei ore.ă ă) 7;act. Asta /ace s /im cei dint+i care consemn m ne%ru !eă ă

al' zvonurile res!ectiveF !ro'a'il din cauz c =o' 0er'ert a /ostă ă sin%urul care le a e;!rimat.

Liz *#i scar!in /runtea, %+nditoare.ă) ar noi condamn m zvonurile.ă) Asta n are nici o im!ortan . ntroducem !osi'ilitatea, c(iarţă

#i in/irm+nd o, iar din !unct. e vedere le%al, ne asum m un risc.ă Tre'uie s ne dovedim ca!a'ili s evit m mali iozitatea.ă ă ă ţ

Ann *#i *ncruci# 'ra ele.ă ţ) Am nevoie de !asa"ul sta, Liz, sau de un altul /oarteă

asem n tor. ncerc m s le d m de *n eles nord coreenilor c ,ă ă ă ă ă ţ ă dac !re#edintele lor #i consilierii s i militari se a/l *n s!ateleă ă ă

*ntre%ii a/aceri, *i vom termina. ar dac nu sunt, atunciă comunicatul nostru va !utea /i luat ca atare: suntem #oca i de ţ zvonurile res!ective.

) 9i vre i ca eu s v s!un cum vor reac iona atunci c+nd vorţ ă ă ţ citi asta.

Ann *ncuviin din ca!.ţăLiz *nce!u s mestece mai lent Nu su!orta ideea de a i /ace !eă

!lac lui Co//ey, dar nu !utea l sa aceast anti!atie s *iă ă ă in/luen eze %+ndirea. Eeciti !asa"ul.ţ

) Pre#edintele nu e c(iar at+t de naiv *nc+t s nu se a#te!teă ca noi s ne %+ndim #i la a#a ceva. ar e #i *ndea"uns de m+ndruă *nc+t s se simt "i%nit de /elul *n care *l ar t m cu de%etul.ă ă ă ă

Ann ! ru dezam %it . Co//ey !u/ni, su!erior.ă ă ă) Ai vreo su%estie *ntre' Ann.ă) ou . n r+ndul cuă 7 şi condamn m -vonurile potrivit c roraă ă

+nsuşi preşedintele nord5coreean ar a# sc(im'a preşedintele cuguvernul. Asta ar de!ersonaliza !ro'lema.

Ann o !rivi lun%, du! care *ncuviin .ă ţă) =ine. Cu asta sunt de acord. Altceva) C(estiunea urm toare e mai cu dic(is. Acolo unde ai scris:ă

(+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 99/341

3u e@ist indicii care s ateste c el ar fi fost silit s o facă ă ă ă ă , lainsisten ele unor ofi eri parti-ani ai liniei dure, opuşi reunific rii ţ ţ ă şi compromisului , a# s!une ceva de %enul: redem c ă

preşedintele continu s re-iste presiunilor ofi erilor adep i aiă ă ţ ţ liniei dure , opuşi reunific rii şi compromisului.ă Asta le ar su%era

totu#i nord coreenilor c suntem con#tien i de e;isten a linieiă ţ ţ

dure #i, *n acela#i tim!, l ar scoate 'asma curat !e !re#edinte.ă) ar dac el nu i c(iar at+t de nevinovat cum !are *ntre'ă ă

Ann. Nu ne /acem de r+s dac se dovede#te c el a /ost *nă ă s!atele *ntre%ii a/aceri

) Nu cred, s!use Liz. Asta l ar /ace s !ar #i mai tic los *nă ă ă oc(ii o!iniei !u'lice, /iindc ne a tr dat *ncrederea acordat .ă ă ă

Ann *#i mut !rivirea de la Liz s!re Co//ey.ă) e acord, s!use Co//ey. Practic, transmitem acela#i mesa",

dar / r *n elesuri ascunse.ă ă ţAnn c zu un tim! !e %+nduri, du! care transcriseă ă

sc(im' rile. Salv documentul *n memoria com!uterului, du!ă ă ă care *i *ntinse mouse ul lui Liz, s!un+nd:

) Te !rice!i, nu %lum . N ai vrea s sc(im' m locurileă ă ă) Nu, mul umesc, *i r s!unse Liz. Pre/er s am de a /ace cuţ ă ă

!ro!riii mei !si(o!a i. ţArunc o !rivire !iezi# c tre Co//ey.ă ă ăAnn d du din ca! z+m'ind, *n vreme ce Liz m+nuia mouse ulă

!entru a #i accesa !arola #i a o co!ia *n dre!tul documentului.Codul ei avea s r m+n *nscris *n dre!tul sc(im' rilor o!erate,ă ă ă ă / r s a!ar *ns *n comunicatul ti! rit destinat !resei.ă ă ă ă ă ă

n tim! ce Liz se !re% tea s salveze documentul adnotat,ă ă ecranul al'astru se *ntunec #i '+z+itul com!uterului *ncet .ă ă

Ann se a!lec , crez+nd c scosese a!aratul din !riza de su'ă ă 'irou, din %re#eal . ar #tec(erul era la locul s u, iar luminaă ă indicatoare dovedea !rezen a curentului *n re ea.ţ ţin 'irourile vecine se auzir stri% te *n/undate. Co//ey seă ă

*ndre!t s!re u# #i arunc o !rivire !e coridor.ă ă ă) Se !are c nu suntem sin%uri.ă) Cum adic *ntre' Ann. Ce vrei s s!uiă ă ăCo//ey se *ntoarse s!re ea, cu tr s turile marcate de %ravitate.ă ă) Se !are c toate com!uterele din Centrul de Comand auă ă

/ost o!rite.

((

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 100/341

24

Mar i ţ , ora #1:15,Seul

u! ce ta;iul * ă l de!use la !oarta !rinci!al a 'azeiă americane, $re%ory onald *i !rezent santinelei le%itima ia deă ţ la Centrul de Comand . u! o scurt convor'ire cu 'iroulă ă ă %eneralului Nor'om, /ii l sat s intre.ă ă

0oward Nor'om era maior *n tru!ele americane sta ionate *nţ Coreea, din vremea c+nd onald era am'asador. Se *nt+lniser ă la !etrecerea dat cu ocazia celei de a dou zecea anivers ri aă ă ă s/+r#itului r z'oiului #i se *m!rieteniser imediat. $+ndireaă ă am+ndurora avea oarecare *nclina ii li'erale, am+ndoi c utau sţ ă ă#i % seasc o so ie minion #i am+ndoi erau mari amatori deă ă ţ ă muzic clasic !entru !ian, mai ales de C(o!in. onaldă ă desco!erise asta atunci c+nd !ianistul an%a"at !entru rece! ie *#i ţ luase o scurt !auz , iar maiorul *i luase locul, inter!ret+nd cuă ă (ar !tudiul Revolu ionar. ţ

4aiorul Nor'om *#i % sise so ia minion dou s !t m+ni maiă ţ ă ă ă ă t+rziu, *nt+lnind o !e iane Al'ri%(t de la 8P . Se c s toriseră ă ă du! trei luni #i de cur+nd *#i s r' toriser cea de a dou zeci #iă ă ă ă ă !atra aniversare a c s toriei. $eneralul #i iane aveau doi co!iiă ă %rozavi: 4ary Ann, autoarea unor 'io%ra/ii nominalizate !entru!remiul Pulitzer #i Lon, care lucra !entru or%aniza ia ţ $reen!eace.

u! ce o ordonan *l !o/ti *n 'iroul %eneralului, cei doiă ţă ' r'a i se str+nser *n 'ra e #i oc(ii lui onald se um!lur dină ţ ă ţ ă nou de lacrimi.

) mi !are r u, s!use %eneralul, *m'r i#+ndu #i !rietenul, *miă ăţ !are at+t de r u. iane e !lecat *n Soweto, alt/el ar /i /ost #i eaă ă aici. ar ni se va al tura cur+nd.ă

) 4ul umesc, s!use onald. Am (ot r+t *ns s o trimit !eţ ă ă ă Soon"i *n Statele 8nite.

) C(iar a#a Tat l ei a /ost de acordă) nc n am a!ucat s vor'esc cu el, s!use onald, z+m'indă ă str+m'. 9tii care a /ost ! rerea lui des!re c s toria noastr . ară ă ă ă

100

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 101/341

#tiu ce sim ea Soon"i !entru Statele 8nite #i a# vrea s o #tiuţ ă acolo. Cred c asta ar /i /ost #i dorin a ei.ă ţ

Nor'om *ncuviin , iar a!oi se a#ez la 'irou.ţă ă) Am'asada va tre'ui s ai' %ri" de o' inerea (+rtiiloră ă ă ţ

necesare, dar voi avea %ri" s nu a!ar nici un im!ediment.ă ă ă

S!une mi, cu ce altceva a# !utea s te mai a"ută

) a, m mai !o i a"uta cu ceva dar5 A /ost adus aici, nu iă ţ ă a#a

Nor'om *ncuviin , mu#c+ndu #i 'uzele.ţă) reau s o v d.ă) Nu5 Nu acum, s!use Nor'om, uit+ndu se la ceas. Am cerut

s i se aduc cina aici. A# vrea s st m !u in de vor' .ă ţ ă ă ă ţ ăonald *#i !rivi int !rietenul. >c(ii de un cenu#iu metalic #iţ ă

tr s turile ridate ale Comandantului 'azei, care *m!linise de"aă ă cincizeci #i doi de ani, ins!irau *ncredere, iar onald nu #ov ise ă niciodat s i o acorde. ac Nor'om nu voia *nc s l lase să ă ă ă ă ă vad tru!ul ne*nsu/le it al so iei sale, onald avea s i se su!un .ă ţ ţ ă ă

ar sim ea nevoia de a o vedea c+t mai cur+nd, de a i cereţ su/letului ei s l c l uzeasc , de a se convin%e c ceea ce !uneaă ă ă ă ă la cale ar /i /ost !e !lacul ei.

) Gie, s!use onald 'l+nd. 0ai s st m de vor' . S!une mi,ă ă ă c+t de 'ine *l cuno#ti !e %eneralul 0on% koo

Nor'om se *ncrunt .ă) Ciudat *ntre'are. L am *nt+lnit o sin%ur dat , *n 1BII, laă ă ă convor'irile !rivind zona demilitarizat . ă

) 9i care i a /ost !rima im!resieţ) 7 un ti! aro%ant, dintr o 'ucat , are un tem!eramentă

im!ulsiv #i, *n /elul lui, e demn de *ncredere. ac a/irm c o să ă ă ă te *m!u#te, !o i /i si%ur c o s o /ac . Nu l cunosc la /el de 'ineţ ă ă cum *l cunoa#te %eneralul Sc(neider, dar nu m uit zilnic la el #iă la oamenii lui, de dincolo de /+#ia demilitarizat , nici n ascultă c+ntecele !o!ulare nord coreene transmise !este %rani , cuţă sonorul dat la ma;imum *n di/uzoare, *n miez de noa!te #i nici nustau s !+ndesc cu c+ i centimetri *#i *nal catar%ul, !entru caă ţ ţă stea%ul lor s /ie mereu mai sus dec+t al nostru.ă

onald se a!uc s #i *ndese !i!a.ă ă) Noi nu le *m!uiem ca!ul cu muzic 'u'uitoare #i nici nuă

*n l m catar%ulă ţă

) =a da, dar numai du! ce o /ac ei, r s!unse Nor'om,ă ă *n% duindu #i un z+m'et /u%ar. 4i se !are mie sau te ai dat deă !artea lor e ce m *ntre'i toate asteaă

101

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 102/341

onald o'serv /oto%ra/ia *nr mat a ianei de !e 'iroulă ă ă %eneralului #i !rivi re!ede *n alt direc ie. Avu nevoie de a!roa!eă ţ un minut !entru a #i aduna %+ndurile.

) reau s l *nt+lnesc, 0oward.ă) Nici nu se !une !ro'lema. C(iar #i %eneralului Sc(neider *i e

%reu s l *nt+lneasc 5ă ă

) 7l e soldat, eu sunt di!lomat. 7;ist o di/eren . n oriceă ţă caz, voi *ncerca s l contactez. Am *ns nevoie de a"utorul t uă ă ă !entru a a"un%e *n zona demilitarizat . ă

Nor'om se l s !e s!ate.ă ă) umnezeule, $re%, ce a / cut 4ike Eod%ers cu tine Cumă

de te a moli!sit i a / cut o trans/uzie din 'ra ul lui dre!t 9i ceŢ ă ţai de %+nd s /aci S te !lim'i lini#tit de a curmezi#ul /+#ieiă ă Sau *i arunci un 'ile el le%at de o c r midţ ă ă ă

) Cred c voi *ncerca s l a'ordez !rin radio.ă ă) Prin radio6 Sc(neider nu te va l sa s te a!ro!ii de un radioă ă

nici *n ru!tul ca!ului. 9i a!oi, c(iar de ai reu#i s l *nt+lne#ti,ă 0on% koo e cel mai militant dintre to i ne'unii lor. Pyon%yan% ulţ l a trimis *n zona demilitarizat ca !e un semnal !entru cei dină Seul: !rezenta i v la convor'irile !entru reuni/icare cuţ ă 'uzunarele !line #i %enerozitate *n su/let, c de nu, uite ce vă ă a#tea!t 6 ac cineva a !us la cale o o!era iune at+t deă ă ţ !ervers , acela nu !utea /i dec+t 0on% koo.ă) ar dac n a /ost el, 0oward ac nu nord coreenii auă ă / cut oă

) >ric+t ar /i de ne'un, e m+ndru #i e un om de onoare. Nu #iar asuma o o!era iune !e care s n o /i montat el.ţ ă

) 9i crezi c are s i r s!und sinceră ă ţ ă ă) Poate nu !rin cuvinteF dar mi am !etrecut toat via aă ţ

urm rindu i !e oameni #i ascult+nd ce vor s s!un , de /a!t.ă ă ă ac l voi !utea *nt+lni, voi #ti dac este sau nu im!licat.ă ă) 9i ce o s /aci, dac o s a/li c el a !us totul la cale Ai s lă ă ă ă ă

omori cu aia *ntre' Nor'om, ar t+nd s!re !i!a lui onald. Sauă ă i a dat Centrul de Comand idei noiţ ă

onald *#i lu *n %ur !i!a.ă ă) ac el a / cut o, 0oward, am s i s!un c mi a ucis so ia #iă ă ă ă ţ

mi a distrus viitorul #i c asta nu tre'uie s se mai re!ete. oiă ă mer%e la el cu 'uzunarele !line #i, cu a"utorul lui Paul 0ood, voi

% si !oate o cale de a !une ca! t acestei ne'unii.ă ăNor'om *#i !rivi uimit !rietenul.) Tu c(iar vor'e#ti serios. C(iar crezi c ai s reu#e#ti s lă ă

102

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 103/341

convin%i, s l *ndu!leci.ă) > cred din ad+ncul su/letului. At+t c+t mi a mai r mas5ă>rdonan a ' tu la u# , a!oi intr , aduc+nd cina. A#ez tavaţ ă ă ă ă

*ntre cei doi ' r'a i. Nor'om continu s #i !riveasc !rietenul,ă ţ ă ă ă cu oc(ii mari, ne*ncrez tori, mult tim! du! ce ordonan aă ă ţ

ridicase ca!acele de metal de !e /ar/urii #i ie#ise.) Li''y 0all #i cea mai mare !arte a %uvernului de la Seul sevor o!une !lanului.

) Nu e nevoie ca am'asadoarea s a/le.ă) or a/la cu to ii, *n cele din urm . Nordul va /aceţ ă

!ro!a%and *n le% tur cu vizita ta, a#a cum au / cut #i cu ocaziaă ă ă ă vizitei lui @immy Carter.

) P+n atunci, eu *mi voi /i *nc(eiat misiunea.ă) C(iar nu %lume#ti6 e;clam Nor'om, trec+ndu #i m+na !rină

! r. isuse, $re%, va tre'ui s !ui totul la cale cu mare %ri" . Laă ă ă nai'a, nici m car nu e un !lan, e doar o s!eran . 4iz+nd totulă ţă !e cartea asta, ai !utea da !este ca! toate ne%ocierile. Te ai!utea distru%e #i ai !utea distru%e şi Centrul de Comand .ă

) Am !ierdut de"a ceea ce conta cu adev rat !entru mine. nă rest, nu m intereseaz .ă ă

) > s strici totul, ai s vezi. Contact+nd inamicul, / ră ă ă ă a!ro' rile necesare5 ?as(in%tonul #i Seulul se vor n !ustiă ă asu!ra ta, asu!ra mea, asu!ra lui Paul 0ood #i a lui 4ikeEod%ers. a /i ca o v+n toare de curcani.ă

) 9tiu c asta i ar !utea !rovoca ne!l ceri #i, crede m , nuă ţ ă ă mi e u#or. ar nu i a# cere s m a"u i dac n a# /i convins c a#ţ ă ă ţ ă ă !utea sc(im'a ceva. $+nde#te te la c+te vie i ar !utea /i salvate.ţ

C(i!ul !rematur *m' tr+nit al comandantului 'azei *#iă !ierduse culoarea.

) La nai'a, a# /ace orice !entru tine, dar mi am investit toat ă via a !ro/esional *n 'aza asta. ac tot e s mi !un cariera *nţ ă ă ă "oc #i de o /i s mi scriu memoriile *ntr o celul de trei !e !atru,ă ă a# vrea m car s te %+nde#ti !u in la ceea ce vrei s /aci. Ai /ostă ă ţ ă lovit #i, su/erind, nu cum! ne#ti !oate *ndea"uns ceea ce ai deă %+nd.

onald *#i a!rinse !i!a.) Am s m %+ndesc 'ine, 0oward. > s lu m masa *m!reună ă ă ă ă

#i a!oi ai s m conduci la Soon"i. A# vrea s r m+n o vremeă ă ă ă

l+n% ea #i, dac du! aceea am s m r z%+ndesc, o s teă ă ă ă ă ă ăanun .ţ$eneralul *#i lu cu itul #i /urculi a #i *nce!u s m n+nce *nă ţ ţ ă ă

103

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 104/341

t cere. onald *#i l s deo!arte !i!a #i i se al tur . ar cina loră ă ă ă ă lini#tit /u *ntreru!t de o ' taie *n u# , iar un ' r'at !urt+nd oă ă ă ă ă 'anderol nea%r #i str lucitoare !este oc(iul st+n% *#i / cuă ă ă ă a!ari ia *n !ra%ul *nc !erii.ţ ă

104

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 105/341

25

Mar i,ţ ora 7:35,Cen rul de Co-and ă

) A#a ceva nu se !oate *nt+m!la6 Nu se !oate6 3u se poate6C(i!ul de (eruvim !istruiat, !asiv de o'icei, al o/i erului ţ

res!onsa'il cu s!ri"inul o!era iunilor, 4att Stoll, era !alid ca oţ !iersic necoa!t . $+/+ia, str duindu se s #i introducă ă ă ă ă

com!uterul *n !riza de rezerv alimentat de un acumulator. Nuă ă reu#ea cu nici un c(i! s #i dea seama de ce *ncetase *ntre%ulă sistem s /unc ioneze #i nici n avea s reu#easc s a/leă ţ ă ă ă , !+n ă c+nd n avea s re!un sistemul *n /unc iune, c ut+nd ceea ceă ă ţ ă !ira ii com!uterelor, li!si i de umor, numeau 2cutia nea%r 3 aţ ţ ă sistemului.

Trans!ira ia i se !relin%ea !rintre s!r+ncene, scur%+ndu i se *nţ oc(i. Cli!i, cl tin+nd din ca! #i ! t+ndu #i oc(elarii cu !ic turi deă ă ă sudoare. e#i nu trecuser dec+t vreo c+teva secunde de laă cola!s, Stoll sim ea c *m' tr+nise cu un an, a!oi cu *nc unul,ţ ă ă ă atunci c+nd auzi vocea lui 0ood.

) 4atty5) ncerc s a/lu ce s a *nt+m!lat6 stri% el, lu!t+nd cu dorin aă ă ţ

de a ad u%a:ă Bdar aşa ceva nu se poate +nt0mpla6C ntr adev r, n avea cum s se *nt+m!le una ca asta. Pur #iă ă

sim!lu, nu avea sens. Ee eaua electric a =azeiţ ă Andrews nu/usese *ntreru!t , ci numai com!uterele. 7ra ceva im!osi'il deă

*n/ !tuit din a/ar : a#a ceva nu se !utea /ace dec+t !rintr oă ă comand dat com!uterului din interior. otarea cu com!utere aă ă Centrului de Comand constituia un sistem *nc(is, ast/el *nc+tă

*nc(iderea com!uterelor tre'uia s /ie comandat de la unulă ă dintre com!uterele Centrului. Toate !ro%ramele din e;terior eraucontrolate, *n c utarea viru#ilor, dar cea mai mare !arte a celoră desco!eri i / ceau !arte din cate%oria viru#ilor ino/ensivi. A#aţ ă /usese cel ce / cea s a!ar inscri! ia 2 uminic 63 !e ecraneleă ă ă ţ ă celor o'seda i de munc , !entru a i determina s mai ia c+te oţ ă ă !auz din /a a tastaturilorF a#a /usese 2Ta!!y3, care / cea ca laă ţ ă atin%erea /iec rei taste, com!uterul s emit un clinc(et, sauă ă ă

105

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 106/341

2Talos3, care *n%(e ase com!uterele !e DB iunie, !+n *n cli!a *nţ ă care /raza 2La mul i ani, Talos63 /usese tastat . Pu ine erauţ ă ţ r uvoitoare, a#a cum /usese 24ic(elan%elo3, care #tersese toateă datele din memoria com!uterelor atinse, !e J martie, ziua dena#tere a artistului. ar acest virus era ceva incredi'il de nou,

ceva so/isticat #i, cate%oric, !ericulos6Stoll era *n aceea#i m sur uimit #i intri%at, dar totodată ă ă de!rimat de cele *nt+m!late #i nu i veni s cread atunci c+ndă ă ecranul !+l!+i vreme de o cli! , *nainte ca el s /i a!ucat s lă ă ă mute *n !riza de rezerv . ă

Com!uterul '+z+i, trezindu se la via , (ard disk ul *nce!u sţă ă se *nv+rt #i si%la !ro%ramului central de control a! ru !e ecran.ă ă

ma%inea se 'loc !e mir , *n vreme ce vocea sintetizat a luiă ă ă 4i%(ty 4ouse *nce!u s c+nte cu un tim'ru metalic din di/uzorulă

*ncor!orat.) 4ai /unc ioneaz vreun !ro%ram, 4attyţ ă) Nu, *i r s!unse Stoll *ncruntat lui 0ood, care tocmai d deaă ă

'uzna *n 'irou.) C+t a durat !+n l ai re!us *n /unc iuneă ţ) Nou s!rezece vir%ul o!tzeci #i o!t secunde.ă ăCom!uterul *#i *nc(eie intrarea *n !ro%ram #i /amiliarul /ond

al'astru a! ru, %ata de lucru. Stoll tast G , a!oi 27nter3, !entruă ă a veri/ica directorul.

0ood se rezem de s! tarul scaunului lui Stoll #i !rivi s!reă ă ecran.

) L ai !rins5) A#a se !are. Crede i c s a !ierdut cevaţ ă) Nu cred. =u%s a!ucase s salveze tot. Ai reu#it s l !ui dină ă

nou !e roate, destul de re!ede5) N am / cut nimic, #e/ule. Am stat aici #i m am (ol'at la elă

*n"ur+nd, dar m *ndoiesc c am rezolvat ceva.ă ă) Adic sistemul #i a revenit de la sineă) Nu. A /ost instruit s #i revin 5ă ă) ar nu tu i ai dat instruc iunileţ) Nu, r s!unse Stoll, cl tin+nd din ca!. A#a ceva nu se !oateă ă

*nt+m!la6) Nu, z u *ntre' Lowell Co//ey, din !ra%ul u#ii. Stoll *l i%noră ă ă

!e "urist, termin+nd de veri/icat directorul: toate dosarele erau

de /a . A!el unul dintre ele #i, neo' in+nd semnalul de eroare,ţă ă ţ se mai lini#ti !u in: dosarele nu /useser distruse.ţ ă) Totul !are a /i *n ordine. Cel !u in, datele !ar intacte.ţ

10

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 107/341

e%etele sale %roase aler%au !e taste cu viteza unor !istoane.Stoll crease un !ro%ram S7 din !ur distrac ie, / r s seă ţ ă ă ă

a#te!te s ai' vreodat nevoie de el. Acum, lans !ro%ramulă ă ă ă Scenariu Catastro/ic *n sistem !entru a o' ine un dia%nosticţ !rivind starea acestuia. > e;aminare mai detaliat avea s /ieă ă

necesar mai t+rziu, /olosindu se un !ro%ram secret, !e care *lă

inea *nc(is *n sei/, dar, deocamdat , de/ec iunile ma"ore aveauţ ă ţ s /ie detectate.ă

0ood *#i mu#c 'uza su!erioar .ă ă) La ce or ai a"uns aici, 4attyă) 4 am *nre%istrat la cinci !atruzeci #i unu. Am a"uns aici

dou minute mai t+rziu.ă) -en >%an i a ra!ortat ceva neo'i#nuitţ) Nimic. Tura de noa!te a /ost neted ca sticla.ă) A#a era #i marea *n noa!tea scu/und rii ă B&itaniculuiC,

coment Co//ey.ă0ood ! ru s nu l /i auzit.ă ă) ar asta nu *nseamn c nu s a *nt+m!lat nimică ă *n cl dire,ă

*n sistem !utea accede oricine, de la orice !ost.) 7;act. 9i nu e nea! rat nevoie s se /i *nt+m!lat aziă ă ă

noa!te. irusul !utea /i introdus oric+nd #i !ro%ramat s ă o!reasc sistemul c(iar acum. Ca o 'om' cu ceas.ă ă

) > 'om' , re/lect 0ood. > 'om' , asemenea celei din Seul.ă ă ă) Putea /i doar un accident *ntre' Co//ey. Nu crezi c eă ă !osi'il ca cineva s /i a! sat !e vreo tast %re#ită ă ă ă

) A!roa!e im!osi'il, decret 4att Stoll.ăPrivirea *i era a intit asu!ra monitorului, unde !ro%ramul deţ ă

dia%nosticare *#i e;ercita ma%ia. Numere #i caractere de/ilau/ul%er tor, *n tim! ce !ro%ramul scormonea dosarele *n c utareaă ă unor a'era ii, a unor comenzi. Care s nu se !otriveasc *nţ ă ă !ro%ramele e;istente, sau care s nu /i /ost introduse *n acela#iă tim! cu acestea.

0ood iz'i cu !umnul *n s! tarul scaunului.ă) rei s s!ui c s ar !utea s avem o c+rti !rintre noiă ă ă ţă) Posi'il.) C+t ar dura crearea unui !ro%ram care s *nc(id *ntre%ulă ă

sistem) Ar !utea dura oric+t, de la c+teva ore, la c+teva zile.

e!inde c+t de !rice!ut e autorul. ar asta nu *nseamn c ă ă !ro%ramul a /ost scris nea! rat !entru aceast ocazie, la /a aă ă ţ locului. Putea /i creat oriunde #i introdus mai t+rziu *n sistem, !e

10)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 108/341

#est.) ar s a veri/icat tot ce a intrat.) S a veri/icat doar ceea ce era evident. 7;act asta /ac #i eu

acum.) Ceea ce era evident Adic ceea ce s rea *n oc(iă ă

Stoll *ncuviin .ţă

) Noi ne marc m datele cu un anumit cod, introdus laă anumite intervale, ca sosirea unui auto'uz *n sta ie: /ie la /iecareţ treizeci de cuvinte, /ie la /iecare dou zeci de secunde. n cazul *nă care acest cod nu a!are, arunc m o !rivire mai atent asu!raă ă datelor, !entru a ne convin%e c ne a!ar in.ă ţ

0ood *l str+nse de um r.ă) i ' taie, 4atty.ă ăSudoarea i se scur%ea acum #i *n urec(i.) Gi i convins c o voi /ace. Nu mi !lace s /iu tras !e s/oar .ţ ă ă ă) ntre tim!, Lowell, cere i o/i erului de serviciu s rulezeţ ă

*nre%istr rile video de azi noa!te, la toate !osturile de intrare #iă ie#ire. reau s #tiu e;act cine a intrat #i cine a ie#it. S com!areă ă /oto%ra/iile de !e le%itima ii cu cele din ar(iv , s se asi%ure deţ ă ă autenticitatea lor. Pune l !e Alikas s se ocu!e de asta. 7l areă oc(i 'uni. ac nu % se#te nimic neo'i#nuit, s!une i s treac *nă ă ă ă revist #i intr rile de ieri #i de alalt ieri.ă ă ă

Co//ey se "uca u#or cu inelul de !e m+na drea!t . ă) Asta o s dureze o 'un 'ucat de tim!.ă ă ă) 9tiu. ar am /ost sc(ilodi i #i vreau s #tiu cine a / cut o.ţ ă ăCei doi ie#ir e;act atunci c+nd =o' 0er'ert *#i / cu a!ari ia,ă ă ţ

ca o vi"elie. Ca de o'icei, o/i erul de s!iona" *n v+rst de treizeciţ ă #i o!t de ani era a%itat. > !arte a sa era /urioas din !ricina aă ceea ce se *nt+m!lase, dar nou zeci la sut din /uria lui eraă ă

*ndre!tat *m!otriva sor ii !otrivnice care *l intuise *ntr un scaună ţ ţ cu rotile.) Ce se nt+m!l , me#tere Suntem %raviziă

n vocea lui se mai distin%eau *nc urmele unui accentă do'+ndit *n tinere ea !etrecut *n 4ississi!!i, devenit maiţ ă col uros *n urma celor zece ani !etrecu i *n slu"'a C A. ar tonulţ ţ lui con inea #i o doz masiv de am r ciune, care i se tr %ea dinţ ă ă ă ă ă vremea 'om'ard rii Am'asadei Statelor 8nite din =eirut, *nă 1BIH, c+nd r m sese in/irm.ă ă

) eri/ic c(iar acum %radul #i ti!ul de !enetrare, s!use Stoll,mu#c+ndu #i 'uzele la tim!, !entru a nu ad u%a:ă Avem un parc0t toate -ilele +nfipt +n fund6

10+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 109/341

ncr+ncenatul 0er'ert ar /i acce!tat o asemenea e;!resie din!artea lui 0ood sau a lui Eod%ers, dar a nim nui altcuiva. Cu at+tă mai !u in din !artea unuia care nu !urtase niciodat uni/orm ,ţ ă ă vota cu Partidul Li'ertarian #i, cu toate astea, valora !entruCentrul de Comand la /el de mult ca #i el *nsu#i.ă

) Poate te a"ut , me#tere, dac a/li c nu suntem sin%urii careă ă ă

au *ncasat o.) e ce Cine mai e) > !arte din sistemul e!artamentului A! r rii a c zut5ă ă ă) Tim! de dou zeci de secundeă0er'ert *ncuviin .ţă) e asemenea, o !arte din sistemul C A.) Care anume dintre ! r i ă ţ) Sectoarele de %estionare a crizei. Toate acele ! r i c rora leă ţ ă

/urniz m date.ă) La nai'a5) C(iar a#a, ' iete. Am !ocnit o %r mad de lume #i cei lovi iă ă ă ţ

or s cear ca!ul cuiva.ă ă) La nai'a, re!et 4att, *ntorc+ndu se cu /a a s!re ecran,ă ţ

unde !rimul val de ci/re *#i *nc(eiase de/ilarea.) Primul director e curat, c+nt 4i%(ty 4ouse. Trecem laă

veri/icarea celui de al doilea.) N am s!us c ar /i vina ta, s!use 0er'ert. 9i eu a# !utea să ă

um'lu acum, dac n ar /i soarta nevinova ilor s /ie uneoriă ţ ă c lca i *n !icioare. Acum *ns a# avea nevoie de ni#te date de laă ţ ă =NE.

) Nu !ot s le cer at+ta tim! c+t sistemul se a/l *n /aza deă ă dia%nosticare #i nu !ot ie#i din aceast /az at+ta tim! c+t seă ă veri/ic un dosar.ă

) 9tiu, r s!unse 0er'ert, mi a s!us me#terul "unior -ent. eăaia m am rosto%olit *ncoace: ca s i in de ur+t !+n c+nd re!uiă ţ ţ ă sistemul !e !icioare #i mi !o i /urniza in/orma ia de care amţ ţ nevoie.

) es!re ce in/orma ie e vor'aţ) reau s #tiu ce se *nt+m!l *n Coreea de Nord. Avem oă ă

%r mad de oameni mor i, care !oart m #ti mortuare / cute,ă ă ţ ă ă ă din c+te se !are, *n EP C, avem un !luton de interven ie a/lat *nţ z'or *ntr acolo, un !re#edinte care ar vrea s #tie ce mai /acă

tru!ele noastre de !este ocean, care e starea actual a ă rac(etelor #i dac s a *nt+m!lat ceva deose'it !e la uzineleă atomo ener%etice5 Cam at+t. ar nu !utem #ti nimic din toate

10(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 110/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 111/341

2

Mar i,ţ ora 7:45,&iroul Na ional de e%unoa ereţ

7ra unul dintre cele mai 'ine ! zite #i mai trainice sectoareă din una dintre cele mai 'ine ! zite #i mai misterioase cl diri dină ă lume.

=iroul Na ional de Eecunoa#tere din cadrul Penta%onului era oţ

*nc !ere mic , neluminat . Sin%ura surs de lumin o constituiauă ă ă ă ă cele zece r+nduri a c+te zece unit i de calculatoare, dis!use caăţ *ntr o sta ie de control de la NASA: o sut de lentile s!a iale,ţ ă ţ a intite *n !ermanen asu!ra P m+ntului, /umiz+nd #a!tezeci #iţ ţă ă #ase de ima%ini al' ne%ru !e minut, luate *n direct, m rite laă sc ri di/erite, !rezent+nd ceea ce vedeau oc(ii sateli ilor. Giecareă ţ dintre ima%ini era sincronizat la /rac iuni de secund , ast/elă ţ ă

*nc+t viteza unei rac(ete sau /or a unei e;!lozii nucleare sţ ă !oat /i determinate !rin com!ararea ima%inilor succesive sauă !rin /actorizare *n alte *nre%istr ri, ca de e;em!lu cele seismice.ă

Giecare unitate cu!rindea ecranul unui monitor #i o tastatur ă le%at la unitatea central , iar /iecare r+nd era dotat cu ună ă tele/on #i era su!rave%(eat de c tre doi o!eratori. Ace#tia aveauă sarcina de a introduce noile coordonate ale ariilor desu!rave%(ere ale sateli ilor #i de a /urniza co!ii ale ima%inilorţ !entru Penta%on, Centrul de Comand , C A sau oricare dintreă alia ii Statelor 8nite. = r'a ii #i /emeile care lucrau aici tre'uiauţ ă ţ s treac a!roa!e la /el de multe teste #i s se antreneze la /elă ă ă de mult ca #i cei ce r s!undeau de centrele de comand aleă ă 'azelor de rac(ete ale na iunii. 7i nu aveau voie cuţ nici un c(i!s se lase anestezia i de /lu;ul continuu de ima%ini al' ne%ru,ă ţ tre'uiau s /ie *n stare s identi/ice *ntr un interval de c+tevaă ă secunde dac uni/orma cut rui soldat sau *nsemnele cut ruiă ă ă avion a!ar ineau /or elor armate ale Ci!rului, 8crainei sauţ ţ Swazilandului. e asemenea, tre'uiau s reziste is!itei de aă arunca o !rivire *n /erma ! rin ilor lor din Colorado, sau la casaă ţ lor de vacan de l+n% =altimore, >c(ii s!a iului !uteau /iţă ă ţ a inti i asu!ra oric rui metru ! trat al !lanetei #i erau *ndea"unsţ ţ ă ă

111

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 112/341

de a%eri !entru a citi un ziar !este um rul cuiva *ntr un !arc,ă ast/el *nc+t o!eratorii tre'uiau s /ie ca!a'ili s reziste is!itei deă ă a se "uca. Privind acela#i lan de mun i, aceea#i c+m!ie s uţ ţ ă valurile aceluia#i ocean zile *n #ir, dorin a unei ast/el de varia iiţ ţ nu !utea /i dec+t /oarte intens . oi su!rave%(etori urm reauă ă

*nc !erea cu/undat *n lini#te, !rintr un !erete de sticl . 7i *iă ă ă

anun au !e o!eratori care erau cererile celorlalte de!artamenteţ #i veri/icau toate sc(im' rile intervenite *n orientarea sateli ilor.ă ţ

Su!rave%(etorul Ste!(en iens /usese cole% de /acultate cu4att Stoll. Terminaser !rimul #i, res!ectiv, al doilea *n acela#iă an la 4 T #i de ineau, *n cola'orare, trei 'revete !entruţ realizarea neuronilor arti/iciali sau !entru creierele de silicon, iar

*ntr o com!eti ie na ional ocu!aser locul doi #i, res!ectiv, loculţ ţ ă ă *nt+i la "ocul &revor Mc ur al com!aniei @a%uar. >r%anizatoriires!ectivului turneu, Concernul Atari, /useser nevoi i să ţ ă !l teasc tim!ul su!limentar de re ea, c ci "ocul lui 4att Stoll seă ă ţ ă !relun%ise cu !atru ore mai mult dec+t se a#te!taser cu to ii.ă ţ Sin%urul lucru !e care cei doi nu *l *m! rt #eau era !asiunea luiă ă

iens !entru (altere, ceea ce le determinase !e so iile lor s iţ ă !orecleasc 0ardware #i, res!ectiv, So/tware.ă

4esa"ul lui Stoll sosi e;act c+nd iens se !re% tea s #iă ă savureze ca/eaua #i micul de"un, *nainte de a !relua !ostul desu!rave%(etor *n tura de diminea , care *nce!ea la ora o!t.ţă) E s!und eu, *i s!use el su!rave%(etorului din tura deă noa!te, Sam Calvin.

iens *#i mut scaunul *n /a a monitorului #i, citind mesa"ul,ă ţ *ncremeni:

8nva-ie de gelatin reuşita. <n curs de desf şurare.ă ă&rimite EF I K !oft. Verific propriul alien9ă

) umnezeule mare, '+i%ui iens.) Ce s a *nt+m!lat, #mec(ere *ntre' Calvin.ă> dat cu el, ceilal i doi su!rave%(etori din tura de noa!te #iă ţ

cea de zi se a!ro!iar . ă) 2$elatin 3 se mir su!rave%(etorul secund Gredă ă

Landwe(r. Ce i aia) 7 din /ilmul Alien. C(estia aia care de!unea ou le deă

e;traterestru *n cor!ul oamenilor, !entru incu'a ie. 4att Stollţ a/irm c au un virus, iar asta *nseamn c sunt riscuri deă ă ă ă *m'oln vire #i !entru noi. Totodat , ar vrea s vad Pyon%yan%ă ă ă ă

112

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 113/341

ul.Se a!lec #i ridic rece!torul tele/onului.ă ă) 4onica, ia mi o ima%ine de la lon%itudinea HB, latitudinea

1DJ, m rire OO #i trimite o lui 4att Stoll de la Centrul deă Comand . Nu /ace co!ii.ă

nc(ise tele/onul #i i se adres cole%ului s u:ă ă

) Gred, ruleaz o dia%nosticare a *ntre%ului sistem deă !ro%rame #i asi%ur te c totul este *n re%ul .ă ă ă

) S caut ceva anumeă) 0a'ar n am. Cerceteaz totul #i vezi ce i sare *n oc(i.ă ţA!oi iens se *ntoarse s!re com!uter #i tast : ă

ut m invadator. 5i bice, Riple .ă ă ăEF I K copie soft.

Trimise mesa"ul #i studie din !riviri #irurile de monitoare, / r ă ă s i vin s cread ceea ce tocmai a/lase. Stoll !roiectase unulă ă ă ă dintre sistemele cele mai rezistente la viru#i care /useseima%inat vreodat . n aceast !rivin , c zuser am+ndoi deă ă ţă ă ă acord. 9i totu#i, se ! rea c acesta /usese str !uns. i ! reaă ă ă ă r uă !entru !rietenul s u dar, asemenea acestuia, era /ascinat deă ideea c , *n cele din urm , cineva reu#ise s o /ac . 9i, la /el caă ă ă ă 4att Stoll, dorea s a/le cine anume o / cuse.ă ă

113

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 114/341

2)

Mar i,ţ ora ):55,Seul

4aiorul Lee salut din !ra%, du! care ! #i *n 'iroulă ă ă %eneralului, *n vreme ce Nor'om *i r s!undea la salut.ă

) $re% onald, s!use cel din urm , cred c *l cuno#ti !eă ă maiorul -im Lee5

) a, ne am mai *nt+lnit, s!use onald, #ter%+ndu #i 'uzelecu un #erve el, du! care se ridic #i *i *ntinse m+na maiorului.ţ ă ă Cu c+ iva ani *n urm , la o !arad *n Tae%u, dac nu m *n#alţ ă ă ă ă ă memoria.

) Sunt im!resionat #i /latat c v mai aminti i de mine, s!useă ă ţ Lee. a/la i aici cu tre'uri o/icialeă ţ

) Nu. 7 vor'a de o vizit *n interes !ersonal. So ia mea5 aă ţ /ost ucis *n atentatul de azi du! amiaz .ă ă ă

) Condolean ele mele, domnule.ţ) Ce ! rere ave i des!re cele *nt+m!late, domnule maioră ţ

*ntre' Nor'om.ă) Cred c ordinul a !ornit din Pyon%yan%F e !osi'il ca e;!loziaă

s /i /ost ordonat c(iar de c tre !re#edinte.ă ă ă) P re i /oarte si%ur de asta, remarc onald.ă ţ ă) umneavoastr nu sunte iă ţ) Nu !e de a ntre%ul. 9i -im 0wan de la -C A este de aceea#i

! rere. ovezile *n acest sens sunt #u'rede.ă) ar mo'ilul e /oarte clar, ar%ument Lee. Sunte i *n doliu,ă ţ

domnule am'asador #i n a# vrea s /iu li!sit de res!ect. nsă ă du#manul e asemenea unui #ar!e: #i a sc(im'at !ielea, dar nu #io'iceiurile. Prin r z'oi sau !rin su'minarea 'un st rii noastreă ă ă economice a *ncercat dintotdeauna s ne distru% .ă ă

>c(ii lui onald erau !lini de triste e atunci c+nd se uitar *nţ ă alt !arte. 9i acum, ca #i *n anii M O, !iedica ma"or *n calea uneiă ă ! ci dura'ile nu era l comia, ne*n ele%erile teritoriale sau celeă ă ţ re/eritoare la unirea a dou %uverne radical di/erite. Toateă acestea constituiau !ro'leme mari, dar nu insurmonta'ile. Celmai mare im!ediment era sus!iciunea #i ura ad+nc *nr d cinată ă ă

114

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 115/341

!e care oamenii acestui !o!or divizat o nutreau unii /a de al ii,ţă ţ *l durea, dar era nevoit s recunoasc desc(is: reuni/icarea nă ăavea s se !roduc dec+t du! ce %enera ia r z'oiului avea să ă ă ţ ă ă se st+n% .ă

) Ce ar /i s l s m sta'ilirea adev rului *n seama lui -imă ă ă ă

0wan, domnule maior interveni %eneralul Nor'om.) a, domnule.) 9i acum, s!une mi, care i motivul !entru care ai dorit s m ă ă

vezi) Am un ordin de trans/er, domnule #i am nevoie de

a!ro'area dumneavoastr !entru a l duce la *nde!linire.ă) es!re ce e vor'a0wan *i *ntinse (+rtia.) Patru 'idoane de ta'un, domnule. 4i s a ordonat s le ă

trans!ort *n zona demilitarizat . ă$eneralul *#i !use oc(elarii.) La ce nai'a i tre'uie %eneralului Sc(neider %azul) Nu este !entru %eneral, domnule. Ea!oartele s!iona"ului

militar a/irm c la %rani au /ost dez%ro!ate o serie de armeă ă ţă c(imice, iar altele se a/l *n drum, dins!re Pyon%yan%. 4i s aă ordonat s trans!ort 'idoanele la Panmun"on, !entru oriceă eventualitate.

) oamne, o/t onald. i am s!us, 0oward, or s *ncea!ă Ţ ă ă s #i !iard controlul.ă ăC(i!ul lui Lee nu tr d nici o urm de nelini#te. St tea l+n%ă ă ă ă ă

onald #i *l urm rea !e Nor'om citind.ă) A i rec(izi ionat %azul, s!use %eneralul c tre Lee. Cui *l ve iţ ţ ă ţ

livra) oi *nso i eu *nsumi trans!ortul, domnule. Am !rimit ordineţ

*n acest sens de la %eneralul Sam.Scoase un ordin scris din 'uzunarul de la !ie!t al c m #ii #i i lă ă *ntinse %eneralului.) Nor'om *l studie *n /u% , a!oi a! s !e un 'uton ală ă ă

inter/onului.) S(ooter.) >rdona i, domnule.ţ) Autorizeaz trans/erul maiorului Lee #i / mi le% tura cuă ă ă

%eneralul Sam.

) Am *n eles.ţNor'om *i *na!oie o/i erului (+rtiile.ţ) oar dou lucruri a# vrea s v mai s!un, domnule maior.ă ă ă

115

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 116/341

8nu: ave i %ri" cum conduce i #i doi: c+nd a"un%e i laţ ă ţ ţ Panmun"on, %+ndi i v de dou ori *nainte de a *ntre!rinde ceva.ţ ă ă

) esi%ur, domnule, *ncuviin Lee.ţăSalut , se *nclin ceremonios c tre onald #i !rivirile li seă ă ă

*nt+lnir . G r s #tie de ce, di!lomatul nu #i !utu re!rima un /ioră ă ă ă

*n%(e at, *n vreme ce Lee le *ntoarse s!atele #i ie#i.ţ

C(i!ul lui Lee r mase li!sit de e;!resie, dar, *n sinea lui,ă acesta z+m'ea. Tim!ul #i 'anii c(eltui i *n *ncercarea de a lţ convin%e !e ser%entul -il s li se al ture *nce!eau s aducă ă ă ă roadele scontate. A%(iotantul %eneralului Sam semnase *n loculsu!eriorului s u de at+tea ori, *nc+t semn tura sa era im!osi'ilă ă de deose'it de cea ori%inal . ar el avea s /ie !rimul care aveaă ă s !rimeasc a!elul lui Nor'om #i avea s % seasc o cale de a lă ă ă ă ă duce cu vor'a !e %eneral, !+n c+nd acesta avea s dea uit riiă ă ă

*ntrea%a t r #enie, sau !+n c+nd avea s /ie !rea t+rziu. ns *nă ă ă ă ă am'ele situa ii ec(i!a lui Lee avea s o' in ceea ce #i dorise:ţ ă ţ ă #ansa de a !une *n a!licare cea de a doua #i cea mai uci%a# ă /az a o!era iunii lor.ă ţ

#i *nt+lni cei trei oameni l+n% camionul cu !relat de !+nz ,ă ă ă un od%e TD1 . Solda ii americani !orecliser ve(iculul acestaţ ă 24a%aoaia3. C+nt rea trei s/erturi de ton , avea o sus!ensieă ă solid #i centrul de %reutate situat /oarte "os, ceea ce *lă recomanda din !lin !entru c l toria !e drumuri des/undateă ă !ecare aveau s o *ntre!rind .ă ă

>amenii s i *l salutar c+nd *l v zur a!ro!iindu se. Lee urcă ă ă ă ă *n ca'in , ocu!+nd locul !asa%erului, iar cei doi oameni r ma#iă ă urcar *n s!ate, su' !relat .ă ă

) C+nd ie#im de !e teritoriul 'azei, te *na!oiezi *n ora#, !eC(on%%yec(onno, *i ordon maiorul #o/erului.ă

A!oi se *ntoarse s!re ' r'atul care #edea *n s!ate.ă) Soldat, directorul ad"unct al -C A nu crede c inamicul seă a/l *n s!atele atentatului de azi du! amiaz . A# vrea s ai %ri"ă ă ă ă ă ca domnul -im 0wan s nu mai !ro!ov duiasc asemeneaă ă ă neadev ruri. Te ro% s te asi%uri c m+ine diminea nu se vaă ă ă ţă !rezenta la ra!ort.

) Am *n eles. a /iţ voin a !roniei cere#tiţ) Nu, / r accidente. u te lă ă a (otel, ia i (aine civile #i oţ

le%itima ie #i 2*m!rumut 3 o ma#in din %ara". A/l cum aratţ ă ă ă ă individul, urm re#te l #i ucide lă , @an%. 8cide l 'estial, a#a cum au/ cut nord coreenii cu !atrula american . A#a cum au m cel rită ă ă ă

11

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 117/341

#a!tes!rezece oameni *n 'om'ardamentul din Ean%oon. A#acum mi au ucis mama. Arat le, @an%, ce animale sunt nordăcoreenii #i c nu merit s se al ture lumii civilizate.ă ă ă ă

@an% *ncuviin #i se a#ez la loc, lu tele/onul #i *l sun !eţă ă ă ă c !itanul =ock *n zona demilitarizat . La !oart , !rezentă ă ă ă

santinelei americane ordinul de trans/er a!ro'at. Aceasta aruncă

o !rivire *n s!ate, num r 'idoanele, *na!oie ordinul #i i / cuă ă ă semn #o/erului s !orneasc . C+nd camionul a"unse !e 'ulevard,ă ă

@an% co'or* !e /uri# #i se %r 'i s!re Savoy, (otelul la care *#iă sta'iliser 'aza #i unde *nce!use, !entru ei, aceast zi !lin deă ă ă evenimente.

11)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 118/341

2+

Mar i,ţ ora 7:57,Cen rul de Co-and ă

Tele/onul lui Paul 0ood *nce!u s sune. Asta nu se *nt+m!laă !rea des. Cele mai multe dintre mesa"e *i soseau !rin !o#taelectronic , sau *i erau comunicate !rin liniile tele/onice s!ecialeă ale terminalului s u.ă

7ra cel !u in ciudat, deoarece nu /usese avertizat !rinţ inter/on. Asta *nsemna c a!elul venea din !artea unei !ersoaneă autorizate s evite centrala tele/onic a Centrului de Comand .ă ă ă

Eidic rece!torul.ă) Alo) Paul Sunt 4ic(ael Lawrence.) am recunoscut, domnule.) Paul, mi s a dat de *n eles c /iul t u a /ost dus aziţ ă ă

diminea la s!ital.ţă) A#a e.) Cum se simtePaul se *ncrunt . 7;istau ocazii c+nd !re#edintelui se cuveneaă

s i s!ui doar ve#tile 'une #i altele c+nd erai nevoit s i s!uiă ă adev rul. e data asta, era vala'il cea de a doua variant .ă ă ă

) Nu !rea 'ine, domnule. 4edicii nu #i dau seama ce nu e *nre%ul #i ' iatul nu reac ioneaz la tratamentele uzuale.ă ă ţ ă

) mi !are r u s aud asta, s!use !re#edintele. ar, Paul,ă ă tre'uie s #tiu e;act *n ce m sur te va a/ecta astaă ă ă

) omnule) Am nevoie de tine, Paul. Am nevoie de tine ca s mi rezolviă

'lestemata asta de criz coreean . reau s /ii concentrat #i să ă ă ă /ii la curent cu tot ce se *nt+m!l . ac nu, !ot numi !e altcinevaă ă

*n locul t u. Tu (ot r #ti, Paul. rei s !redai conducereaă ă ă ă altcuiva

Ce straniu6 Cu numai cinci minute *nainte, Paul se %+ndisee;act la asta. Acum *ns , c+nd !re#edintele *i !unea *ntre'areaă direct, / r ocoli#uri, nu mai avea nici un /el de *ndoieli.ă ă

) Nu, domnule, r s!unse el. Am s m descurc.ă ă ă11+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 119/341

) 4 'ucur. nc ceva5 Paulă ă) a, domnule) Anun m cum se simte /iul t u, 'ineţă ă ă) > voi /ace, domnule. mul umesc.ă ţ

nc(iz+nd rece!torul, Paul st tu !e %+nduri c+teva cli!e, du!ă ă

care a! s !e tasta GJ, lu+nd le% tura cu =u%s =enet.ă ă ă

) =u%s, c+nd ai ocazia, sun l !e unul dintre te(nicienii no#triă de %eniu. A# vrea o secven nou !entruţă ă Mortal ;ombat , cevacare s l dea %ata !e Ale;ander c+nd o s ias din s!ital.ă ă ă

) S a / cut, #e/ule, r s!unse =u%s.ă ăPaul z+m'i, d du din ca! mul umit, iar a!oi a!el !e ecrană ţ ă

urm torul document #i se *ntoarse la trea' .ă ă

11(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 120/341

2(

Mar i,ţ ora ##,Seul

Cl direa recent construit , modern , cu cele !atru eta"e deă ă ă o el #i c r mid al' , /usese *n l at la o oarecare distan deţ ă ă ă ă ă ţ ă ţă =ulevardul -wan%"u, de care o des! r ea o curte lun% , de /ormă ţ ă ă dre!tun%(iular . e n ar /i /ost %ardul *nalt din /ier /or"at #iă

o'loanele de la /erestre, un trec tor ar /i !utut crede c se a/la *nă ă /a a sediului vreunei cor!ora ii sau al unei universit i. Cu %reuţ ţ ăţ ar /i !utut crede cineva c aceast cl dire ad !ostea cartierulă ă ă ă %eneral al -C A #i unele dintre cele mai mari secrete ale7;tremului >rient.

Sediul -C A era !rote"at din a/ar de camere video, iar la u#i #iă /erestre erau instalate detectoare sensi'ile de mi#care #i a!aratede 'ruia" care s *m!iedice ascultarea de la distan . Numai du!ă ţă ă ce trecea de (olul de rece! ie !uternic luminat #i de cei doiţ !aznici *narma i, !osta i *nd r tul unui %eam 'lindat, cel ce intraţ ţ ă ă aici avea !osi'ilitatea s #i /ac o idee des!re o!era iunile careă ă ţ se des/ #urau *n untru.ă ă

=iroul directorului ad"unct -im 0wan era situat la eta"ul doi, laca! tul o!us al coridorului !e care se a/la #i 'iroul directoruluiă

Yun% 0oon. n momentul de /a , /ostul #e/ al !oli iei *#i lua cinaţă ţ la restaurantul de la eta"ul !atru, cu c+ iva !rieteni vec(i dinţ !res , *ncerc+nd s a/le dac nu cumva ace#tia #tiau ceva ce i ară ă ă /i !utut /i de /olos. 0wan #i Yun% 0oon aveau metode totaldi/erite de lucru, dar se com!letau reci!roc: Yun% 0oon sus inea ţ c oamenii #tiau r s!unsurile la toate *ntre' rile !e care leă ă ă !uneau investi%atorii, cu condi ia ca *ntre' rile s /ie celeţ ă ă !otrivite #i s /ie !use de oamenii !otrivi i. 0wan credea, *nă ţ sc(im', c to i oamenii min eau, inten ionat sau nu, iar /a!teleă ţ ţ ţ !uteau /i reconstituite mai de%ra' cu a"utorul mi"loaceloră #tiin i/ice. Giecare dintre ei recuno#tea vala'ilitatea metodeiţ celuilalt, *ns 0wan nu avusese niciodat r 'darea #iă ă ă volu'ilitatea necesare a!lic rii metodei lui Yun% 0oo. ar de c+ndă se l sase de /umat, acestea se diminuaser #i mai mult.ă ă

120

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 121/341

4icul s u 'irou era *nc rcat cuă ă mald re de dosare #i (+rtii.ă 0wan tocmai studia ra!ortul sosit de cur+nd de la la'orator. S ri ă !este analizele / cute de !ro/esor 2or'italilor (i'ridiza i s!3 #iă ţ !este 2direc ia electrone%ativit ii3 detalii care nu erauţ ăţ necesare -C A ului, ci tri'unalelor, dac aceste dovezi aveau să ă

/ie /olosite *n vreun !roces #i trecu direct la concluzii: Anali-a e@plo-ibililor a demonstrat c este vorba deă

e@plo-ibili plastici nord5coreeni standard compo-i ia este ţ tipic u-inelor din !onc'on.ă

3u e@ist nici un fel de amprente digitale pe flaconul deă ap . Ar fi trebuit s descoperim cel pu in amprenteleă ă ţ

par iale ale v0n- torului. educem de aici c sticla a fost ţ ă ă ştears inten ionat. >rmele de saliv g site +n pic turile deă ţ ă ă ă ap r mase nu sunt concludente.ă ă

(articulele de p m0nt +n sine nu indic nimic deosebit.ă ă (rincipalele componente, gresia şi bau@ita, sunt comune +n+ntreaga peninsul şi nu pot +i utili-ate pentru locali-areaă

precis a punctului de origine.ău toate acestea, un studiu to@icologic de-v luie urmeă

concentrate de sare sublimat 13acl2, ob inut dup cumă ţ ă ă urmea- ionii po-itivi de 3a din ba-a 3a=H şi ionii negativiă de 8 din acidul clor'idric 1H# 2. Acest compus se g seşteă de obicei +n produsele petroliere ce provin din Marele Lan ţ Muntos ;'ingan din Mongolia 8nterioar , inclusiv +nă combustibilul diesel utili-at de for ele motori-ate ale R( . ţ

oncentra ia procentual de 3acl din particulele de p m0nt ţ ă ă constituie un indiciu valabil privind provenien a lor din ţ 3ord, iar posibilitatea ca ele s fi fost aduse de v0nt este deă

la N , potrivit unei simul ri reali-ate pe computer.ă

0wan *#i d du ca!ul !e s!ate, l s+nd valurile r coroase de aeră ă ă st+rnite de ventilatorul din tavan s *i *m!ros! teze /a a.ă ă ţ

) A#adar, cei care au !us 'om'a au /ost *n Nord. 7 !osi'iloare s nu /i /ost nord coreeniă

nce!ea s cread c nu e;ista dec+t o sin%ur cale de a a/laă ă ă ă asta, de#i ezita s "oace o carte at+t de mare.ă

n vreme ce recitea concluziile, inter/onul '+z+i.

) omnule, sunt ser%entul @in, de la rece! ie. Avem aici unţ domn care dore#te s discute cu o/i erul care cercetează ţ ă e;!lozia de la Palat.

121

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 122/341

) A s!us #i de ce) Sus ine c i a v zut, domnule. a v zut !e cei care auţ ă ă ă

! r sit *n /u% carul de am!li/icare.ă ă ă) ine l acolo, ordon 0wan, s rind *n !icioare #i aran"+ndu #iŢ ă ă

nodul de la cravat . Sosesc *ntr o cli! .ă ă

122

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 123/341

30

Mar i,ţ ora 8:05,Cen rul de Co-and ă

=o' 0er'ert #i 4ai Stoll !riveau cu %ura c scat , #oca i,ă ă ţ /oto%ra/iile transmise de la =NE care a! reau !e monitorul luiă Stoll.

) S /iu al dracului, s!use 0er'ert. #tia c(iar c au *nne'unit6ă Ă

Goto%ra/iile din Pyon%yan% !rezentau tancuri #i ve(icule'lindate care ! r seau ora#ul, !recum #i tunuri antiaeriene ceă ă *nce!user a /i instalate *n *m!re"urimi.ă

) Tic lo#ii #tia se !re% tesc de r z'oi, scr+#ni 0er'ert. Cereă ă ă ă =NE ului s arunce o !rivire *n zona demilitarizat . S vedem ceă ă ă !un la cale acolo.

Smuci rece!torul tele/onului instalat !e o latur a scaunuluiă s u cu rotile.ă

) =u%s, / mi le% tura cu #e/ul.ă ă0ood *i r s!unse imediat.ă) Ce nout i ai, =o'ăţ) i aduc de lucru. a tre'ui s rescrii lista de o! iuni. AvemŢ ă ţ

de a /ace cu minimum trei 'ri% zi motorizate ce au !ornit s!reă sud din ca!itala nord coreean #i cel !u in5 una, dou , treiă ţ ă unit i de antiaerian care ocu! dis!ozitiv s!re sud.ăţ ă ă

8rm o t cere *ndelun%at .ă ă ă) G mi o co!ie #i urm re#te ce se *nt+m!l mai de!arte.ă ă ă

4atty a % sit cevaă) Nu.

in nou, o t cere !relun%it .ă ă) Sun la =aza Andrews #i cere le s ne o' in misiuni deă ă ţ ă

recunoa#tere direct la intervale de dou ore, din $ol/ul Coreeană ă de 7st, s!re vest, !+n la $ol/ul C(un%san.ă

) rei survol riă) 4ike se *ndrea!t *ntr acolo cu o ec(i! de interven ie.ă ă ţ

ac avem iar !ro'leme cu com!uterele #i !ierdem le% tura cuă ă satelitul, n a# vrea s i trimit or'e#te c(iar *n liniile inamicului.ă) n eles, r s!unse 0er'ert. S!une mi, #e/ule, tot mai crezi cţ ă ă

123

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 124/341

tic lo#ii #tia nu vor r z'oiă ă ă) or'e#ti de Casa Al' sau de EP Că0er'ert *n"ur .ă) e a/urisi ii de nord coreeni, desi%ur. Nu noi am *nce!utţ

aceast 5ă

) Nu, nu noi am *nce!ut. ar tot mai cred c nord coreenii nuă

vor r z'oi. #i des/ #oar /or ele /iindc !resu!un c #i noi vomă ă ă ţ ă ă /ace la /el. Pro'lema e c !re#edintele nu #i !oate !ermite s seă ă !oarte cu m nu#i #i nu va ezita s ia o (ot r+re, dac va /i cazul.ă ă ă ă

ar cum vor reac iona ei, asta vreau s #tiu.ţ ăS!un+nd c va reveni *n cazul a!ari iei unor noi in/orma ii,ă ţ ţ

0er'ert *nc(ise, 'om' nind *n sinea sa, enervat de ve#nicaă !ruden a lui 0ood, care r m sese cu re/le;ele de !olitician,ţă ă ă consult+nd !e toat lumea #i cer+nd s/atul tuturor. Nu credea că ă !re#edintele era dis!us s ri#te via a unor tineri americani doară ţ !entru a #i *nt ri ima%inea de ti! dur. ac nu avea s ezite,ă ă ă avea s /ie din acela#i motiv !entru care nici Eonald Eea%an nuă ezitase s le dea li'ienilor de#te!tarea cu un 'om'ardament !eă cinste, du! ce ace#tia aruncaser *n aer un 'ar din =erlin. Ne a iă ă ţ lovit, v vom /ace la r+ndul nostru s s+n%era i. 0er'ert #i ar /iă ă ţ dorit ca aceast !olitic s /ie !rocedura standard *n asemeneaă ă ă cazuri, *n locul unor intermina'ile ' t i cu c r mida *n !ie!t laă ă ă ă Na iunile 8nite. 9i ar /i dorit de asemenea cu ardoare ca cinevaţ s le o /i !l tit terori#tilor musulmani din !ricina c rora *#iă ă ă !ierduse !icioarele *n 1BIH.

0er'ert *#i sun asistentul #i i ceru s i /ac le% tura cuă ă ă ă %eneralul 4c ntos( de la =aza Andrews.

Avionul era un assault 4ira%e DOOO, construit *n urma uneicomenzi adresate %uvernului /rancez. ni ial, /usese !roiectat caţ avion de interce!tare, dar /oarte cur+nd se dovedise a /i unadintre cele mai versatile aeronave e;istente, /ormida'il at+t *nă misiunile de atac la "oas altitudine, c+t #i *n cele deă recunoa#tere aerian . n aceast din urm calitate, a!aratul cuă ă ă lun%imea de 1J metri era ca!a'il s atin% viteze de !+n la D,Dă ă ă 4ac(, la o *n l ime de 1B.OOO de metri, la mai !u in de cinciă ţ ţ minute du! decolare. Gor ele Aeriene ale Statelor 8niteă ţ comandaser #ase asemenea avioane, care urmau a /i /olosite *nă

7uro!a #i *n 7;tremul >rient. Contri'uiser ast/el #i la str+n%ereaă rela iilor cu Gran a, dar #i la *nt rirea !ro!riilor ca!acit i, c ciţ ţ ă ăţ ă reactorul era cu adev rat o 'i"uterie.ă

124

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 125/341

uind, avionul se !ierdu *n noa!te, decol+nd de la 'azaamerican din >saka. Avioanele care decolau din Sud erauă nevoite s z'oare mult mai sus #i erau mai vulnera'ile *n /a aă ţ detec iei radarelor nord coreeneF *n sc(im', cele care !orneauţ din @a!onia !uteau z'ura "os, !e deasu!ra m rii, travers+ndă

Coreea de Nord *nainte ca armata acesteia s /ie ca!a'il să ă ă

ri!osteze.4ira%e ul atinse coasta r s ritean a Coreei de Nord laă ă ă

cincis!rezece minute du! decolareF *n tim! ce motorul s u 4 Hă ăD Tur'o *l lans *ntr o ascensiune a!roa!e vertical , o/i erulă ă ţ cerceta# 4ar%olin, a#ezat l+n% !ilot, *nce!u s /ac /oto%ra/ii.ă ă ă Golosea un a!arat Leika cu o lentil care m rea de OO de ori #iă ă care /usese modi/icat !entru /olosirea nocturn .ă ă

>/i erul /usese avertizat ce anume s urm reasc : mi#c rileţ ă ă ă ă de tru!e #i activit i *n "urul uzinelor nucleare #i a de!ozitelor deăţ armament c(imic, orice ar /i sem nat c+t de c+t cu celeă o'servate de satelitul s!ion al =NE, *n "urul ca!italei.

Ceea ce v zu atunci, c+nd 4ira%e ul de! #i Pyon%yan% ul,ă ă c+rmind s!re sud vest !e deasu!ra %ol/ului #i *ndre!t+ndu ses!re 4area $al'en , *l uimi. i s!use !ilotului s renun e la ceaă ă ţ de a doua survolare: z'urar c tre !aralela treizeci #i o!t #i, deă ă

*ndat ce trecur de aceasta, 4ar%olin c(em !rin radio centrulă ă ă de comand al misiunii.ă

125

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 126/341

31

Mar i,ţ ora ##:10,Seul

reme de c+teva minute, $re%ory onald *ncremeni *n !ra%ulmicu ei ca!ele a 'azei, inca!a'il s se mi#te. Privea sicriul dinţ ă lemn de !in, / r s i distin% *ns con inutul #i nici nu dorea deă ă ă ă ă ţ /a!t s *l vad , c ci *nc nu se sim ea !re% tit su/lete#te.ă ă ă ă ţ ă

Tocmai terminase de vor'it la tele/on cu tat l ei, care *iă m rturisise c *nce!use s se *n%ri"oreze v z+nd c Soon"i nu *iă ă ă ă ă d duse nici o veste. 9tiuse c /useser invita i la s r' toare #i,ă ă ă ţ ă ă oric+nd avusese vreo !ro'lem , oriunde s ar /i a/lat, ea o'i#nuiaă s *l sune !entru a l asi%ura c totul era *n re%ul . Ast zi *ns , nuă ă ă ă ă

*l sunase. 9i, c+nd nici la tele/onul dat acas nu c ! taseă ă ă r s!uns, iar la s!itale nu era *nre%istrat nici o Soon"i, *nce!useă ă s se team de ce !utea /i mai r u.ă ă ă

-im Yon% Nam !rimise vestea a#a cum !rimea orice vestetrist : retr %+ndu se *n sine. e *ndat ce auzise de moartea luiă ă ă Soon"i #i de inten ia lui onald de a o *nmorm+nta *n America,ţ

*nc(isese rece!torul / r s /i rostit nici un cuv+nt de mul umire,ă ă ă ţ / r s #i /i e;!rimat triste ea sau condolean ele. onald nuă ă ă ţ ţ nutrise anti!atie /a de ' tr+n, dar nici nu se a#te!tase la !reaţă ă multe cuvinte de consolare de#i acestea i ar /i / cut, cuă adev rat, !l cere. Giecare *n/runta durerea *n /elul s u, iar -imă ă ă o'i#nuia s se *nc(id *n sine, !e c+nd al ii *#i d deau /r+u li'eră ă ţ ă sentimentelor.

E su/l ad+nc, *ncerc+nd s #i o aminteasc a#a cum o v zuseă ă ă ă ă ultima oar : nu ca !e !ro!ria i so ie, nu ca !e iu'ita sa Soon"i, ciă ţ ca !e o ! !u# s/+#iat , at+rn+nd / r via *n 'ra ele sale. Seă ă ă ă ă ţă ţ !re% ti, s!un+ndu #i c cioclii n aveau cum s o /ac s arateă ă ă ă ă vie, ci !uteau doar s i dea o a!aren de *m! care #i lini#te.ă ţă ă

Totu#i, c(iar #i asta ar /i *nsemnat mai mult dec+t carnea s/+#iat ă #i *ns+n%erat !e care nu reu#ea s #i o scoat din minte5ă ă ă

Ees!ira ia *i era #ov itoare #i !a#ii nesi%uri atunci c+nd intr .ţ ă ă e o !arte #i de cealalt a sicriului ardeau candele mari. naintă ă !e l+n% ele, / r s cuteze a !rivi *n untru. Cu coada oc(iului,ă ă ă ă ă

12

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 127/341

o'serv roc(ia adus de un soldat de la (otel, roc(ia aceea al'ă ă ă #i at+t de sim!l , !e care o !urtase *n ziua c s toriei. ri al'ulă ă ă ă #i ro#ul /lorilor ce alc tuiau 'uc(etul ce i /usese a#ezat !e !ie!t.ă

onald *i ru%ase s !rocedeze ast/el: de#i Soon"i nu credea că ă tranda/irii ro#ii #i al'i te a"utau s a"un%i *n drea!ta luiă

umnezeu, mama ei, care crezuse *n C(ondokyo, /usese *nmorm+ntat *n acest /el. Poate c n avea s l % seasc !eă ă ă ă ă umnezeu, de#i /usese mai credincioas dec+t era el *nsu#i, dar,ă

cu si%uran , Soon"i avea s #i *nt+lneasc mama.ţă ă ăA"un%+nd la 'aza sicriului, *#i ridic *ncet !rivirea.ă9i z+m'i. Avuseser %ri" de iu'ita sa. ie, nu o'i#nuia s seă ă ă

ru"eze, iar ei nu d duser 'uzelor ei dec+t o u#oar nuan .ă ă ă ţă Pletele erau *n%ri"it !ie!t nate, iar !ielea /e ei nu i /usese m+n"ită ţ ă cu !udr ori /ond de ten, ci l sat a#a cum *i !l cuse ei, curat #iă ă ă ă ă !roas! t . Cineva *i adusese, se !are, !ar/umul, c ci acum,ă ă ă a!ro!iindu se, onald *i sim i mireasma /amiliar . Eezistţ ă ă dorin ei de a o atin%e, c ci v zul #i mirosul *ncercau s lţ ă ă ă am %easc , #o!tindu i c doar dormea *n !ace.ă ă ă

Pl+nse / r s se s/iiasc , mut+ndu se *n st+n%a sicriului, nuă ă ă ă !entru a o !rivi mai de a!roa!e, ci doar !entru a i s ruta de%etulă #i !entru a i atin%e veri%(eta av+nd *ncrustate numele lor #i datac s toriei.ă ă

#i !ermise s i mai atin% o dat m+neca roc(iei, amintindu #iă ă ă c+t de t+n r , de !roas! t #i de vesel era *n ziua *n care seă ă ă ă ă c s toriser . onald ie#i din ca!el sim indu se mai !uternic.ă ă ă ă ţ Ea iunea controla acum /uria c reia *i d duse /r+u li'er *n 'iroulţ ă ă %eneralului Nor'om.

ar (ot r+rea de a mer%e *n Nord, cu sau / r s!ri"inulă ă ă !rietenului s u, *i r m sese nesc(im'at .ă ă ă ă

12)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 128/341

32

Mar i,ţ ora ##:15,Seul

C+nd -im 0wan intr *n camera de %ard , ser%entul deă ă serviciu *i *nm+n o le%itima ie cu o /oto%ra/ie. 0wan *nre%istr *nă ţ ă minte in/orma iile:ţ 3umele Lee ;i5!oo. V0rsta dou -eci de ani.ă

Adresa !trada Hai, nr. , !eul.

) Ai veri/icat *ntre' el.ă) a, domnule, r s!unse ser%entul. A!artamentul res!ectivă a!ar ine unui individ !e nume S(in @on% 8, !e care nu am reu#itţ s l % sim. >mul nostru a/irm c locuie#te *ntr una din camere,ă ă ă ă iar domnul 8 este !lecat *ntr o c l torie de a/aceri. Ti!ul lucrează ă ă la uzinele $eneral 4otors de la mar%inea ora#ului, dar 'iroul!ersonalului este *nc(is !+n m+ine.ă

0wan d du din ca! #i, *n tim! ce ser%entul se !re% tea s iaă ă ă noti e, *l studie !e t+n rul care ceruse s l *nt+lneasc . 7raţ ă ă ă scund, dar 'ine / cut, cu 'ra ele #i %rumazul solide, ca deă ţ lu!t tor. Purta o salo!et de lucru cenu#ie. Se "uca, st+n"enit, cuă ă 'asca nea%r !e care o inea *n m+n #i se *nclin de c+teva oriă ţ ă ă atunci c+nd intr 0wan. in cli!a aceea *ns , nu l sc ! din oc(i,ă ă ă ă !rivindu l cu insisten : oc(ii lui aveau o c ut turţă ă ă ă ! trunz toare, dar li!sit !arc de via , !recum cei ai unuiă ă ă ă ţă rec(in.

iudat amestec7 iudat individ7 *#i zise 0wan. ar cele *nt+m!late *n acea du! amiaz a/ectaser mult lume #i !oateă ă ă ă c #i el / cea !arte dintre ei.ă ă

) Sunt directorul ad"unct -im 0wan. Ai cerut s m veziă ă) umneavoastr v ocu!a i de aceast 5 *nt+m!lareă ă ţ ă

*n%rozitoare) a.) am v zut. u! cum *i s!uneam adineauri #i d+nsului,ă ă

erau trei. Se *nde! rtau de camion *n direc ia ari!ii vec(i aă ţ !alatului, cu ni#te 'a%a"e *n m+n . ă) Le ai v zut /e eleă ţ

T+n rul cl tin din ca!.ă ă ă12+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 129/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 130/341

*nre%istr rilor video #i a /oto%ra/iilor, cercetarea zonei #i aă (otelului ! r sit, *n s!eran a % sirii unor indicii su!limentare.ă ă ţ ă

8rc+nd sc rile re/uza s urce cu li/tul atunci c+nd dis!uneaă ă de tim!ul #i ener%ia necesare mersului !e "os 0wan se *ntoarse

*n 'iroul s u, %+ndindu se care avea s /ie urm toarea mi#care.ă ă ă

La *ntoarcerea sa, directorul avea s /ie nemul umit de stareaă ţ

anc(etei: !u inele dovezi indicau Coreea de Nord, dar nu o/ereauţ nici un /el de date re/eritoare la identitatea / !ta#ilor.ă

u! ce vor'i !rin radio cu oamenii r s!+ndi i *n teren, dorindă ă ţ s a/le dac nu a! ruser nout i #i se convinse c nu maiă ă ă ă ăţ ă r m sese nimic de a/lat, 0wan a"unse la concluzia c , !entru aă ă ă o' ine ra!id dovezi, avea s /ie silit s urmeze o cale !e care ar /iţ ă ă dorit s o evite, o cale !rin care ar /i !utut !ierde la /el de multă !e c+t ar /i avut de c+#ti%at.

C lc+ndu #i !e inim , ridic rece!torul5ă ă ă

130

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 131/341

33

Mar i,ţ ora ##:#0,2osong, Coreea de Nord

C l torind cu o vitez medie de 1DO de mile !e or , avionulă ă ă ă modern, cu !atru locuri, de ti! Lake LA DOO =uccaneer z'ura la

"oas altitudine deasu!ra m rii, *ndre!t+ndu se s!re coastaă ă Coreei de Nord. 4otorul Lycomin% O HJO A1A zumz ia discret, *nă

vreme ce !ilotul se str duia din r s!uteri s men in cursul.ă ă ă ţ ă Tur'ulen ele erau numeroase la aceast *n l ime. 'urau la treiţ ă ă ţ sute de metri altitudine, !e o !ant descendent , iar !ilotul nuă ă !rea avea c(e/ de "oac F nu acum, c+nd *i avea la 'ord !e ace#tiă doi !asa%eri. #i #terse /runtea asudat cu 'atista, ne*ndr znindă ă s se %+ndeasc ce anume avea s se *nt+m!le dac erauă ă ă ă nevoi i s aterizeze aici, la cincizeci de mile de rm.ţ ă ţă

Aeronava de o!t metri lun%ime se z%+l +i, c z+nd li'er vreoţ ă treizeci de metri mai re!ede dec+t ar /i tre'uit, dat /iindă vremea ne!rielnic , dar nu *ndea"uns de re!ede, du! ! rereaă ă ă !ilotului. Linia *ntunecat a rmului se z rea acum, iar el #tia că ţă ă ă nu avea s ai' tim! !entru o nou *ncercare: !asa%erii s iă ă ă ă tre'uiau s /ie la rm la o!t #i treizeci de minute #i nu avea deă ţă %+nd s le strice !lanurile nici m car cu o secund .ă ă ă

e asemenea, nu avea de %+nd s i mai cear !rietenului s uă ă ă 0an Son% s i /ac rost de curse clandestine. Giii care voiau s #iă ă ă viziteze ta ii, sau c(iar #i s!ionii din Sud erau una. Partenerul s uţ ă de "ocuri *i s!usese *ns c cei doi !asa%eri erau oameni deă ă a/aceri. Nu men ionase *ns c a/acerile lor aveau le% tur cuţ ă ă ă ă crima.

Guzela"ul *n /orm de 'arc al avionului atinse a!a cu un sunetă ă *n/undat #i "er'e de stro!i se *n l ar *n toate ! r ile atunci c+ndă ţ ă ă ţ c+rmi cu vitez . oia s sca!e c+t mai re!ede de cei doiă ă !asa%eri, *nainte ca vreun !escar curios sau c(iar cei din Paza deCoast s l *ntre'e de s n tate.ă ă ă ă

esc(ise tra!a #i *#i d du la o !arte scaunul, / c+ndu le celoră ă doi loc s ias , du! ce lans la a! !luta. i *ntinse m+na unuiaă ă ă ă ă dintre ei, a"ut+ndu l s co'oare !e !lut . 8ci%a#ul a!uc m+naă ă ă

131

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 132/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 133/341

'anii>ko cl tin din ca! #i i / cu semn a"utorului s u s ia valizele.ă ă ă ă ă) S /iu sincer, domnule colonel, c(iar dac nu vom c ! taă ă ă ă

*na!oi 'anii c(eltui i cu mituirile, tot cred c a meritat e/ortul.ţ ănclin+ndu se din nou *n /a a colonelului Sun, >ko urc *n "ee!ţ ă

#i nu !rivi nici m car o dat *na!oi, *n tim! ce ma#ina urcă ă ă

#oseaua a'ru!t #i se / cu nev zut dincolo de coama dealului.ă ă ă ă Tovar #ul colonelului Sun, ca!oralul -on% San% C(ul seă

a!ro!ie #i i urm ri cu !rivirea, s!un+nd:ă) S mai zic cineva c Nordul #i Sudul nu !ot niciodat să ă ă ă ă

cad la *n ele%ere.ă ţ

ece minute mai t+rziu, *m'r ca i *n uni/ormele unui colonelă ţ nord coreean #i ale ordonan ei sale, du! ce controlaserţ ă ă !ac(etul #i se asi%uraser c totul era acolo, cei doi sud coreeniă ă !ornir !e acela#i drum, *ndre!t+ndu se s!re locul marcat cuă ro#u !e (arta !e care o % siser *n teancul de documente.ă ă

133

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 134/341

34

Mar i,ţ ora 8:40,Cen rul de Co-and ă

) 8na ca asta nu se !oate *nt+m!la. Nu se !oate. Pur #isim!lu, nu se !oate.

) ar s a *nt+m!lat, me#tere. S a *nt+m!lat.Stoll #i 0er'ert erau a#eza i *n "urul mesei de con/erin e dinţ ţ

camera 'lindat , *m!reun cu 0ood #i restul ec(i!ei de comandă ă ă a Centrului de Comand , cu e;ce! ia lui Eod%ers, care avea să ţ ă /ie !us la curent mai t+rziu. Ann Garris st tea la drea!ta lui 0ood,ă l+n% ea se a/lau Stoll #i 0er'ert, iar la drea!ta lui 0ood st teaă ă Lowell Co//ey *i. e cealalt !arte a mesei st teau 4art(aă ă 4ackall, Liz $ordon #i o/i erul ecolo% P(il -atzen. arrelţ 4cCaskey se a#ez *ntre $ordon #i -atzen, du! ce tocmai *iă ă !rezentase lui 0ood un rezumat de o !a%in re/eritor laă activit ile Li%ii Cerului Eo#u #i ale altor or%aniza ii teroriste. Niciăţ ţ una dintre ele nu ! rea a /i im!licat *n e;!lozia de la Seul.ă ă

n /a a lui 0ood, !e mas , se a/lau rezumatul lui 4cCaskey #iţ ă /oto%ra/ia trimis de c tre =NE, care ar ta mi#c ri masive deă ă ă ă tru!e *n "urul Pyon%yan%uluiF al turi se a/la cli#eul realizat deă c tre @udy 4ar%olin de la 'ordul 4ira%eului. Acesta *ns nu ar taă ă ă nici un tanc ! r sind ora#ul, nici o 'aterie de artilerie *n curs deă ă instalare #i nimic altceva care s indice c EP C se !re% tea deă ă ă r z'oi.ă

) Ce /acem cu discre!an a, 4atty Ce alt dovad c s aţ ă ă ă *nt+m!lat mai vrei

Solidul o/i er res!onsa'il cu. S!ri"inirea o!era iunilor o/tţ ţ ă nec "it.ă

) Ee!erele c(eie din am'ele /oto%ra/ii sunt identice, ast/el *nc+t nu !oate /i vor'a. e o %re#eal de orientare a satelitului.ă Cate%oric, am'ele ima%ini re!rezint Pyon%yan% ul.ă

) Am cerut =NE ului s ne trimit . > actualizare #i amă ă con/irmat cererea !rintr un a!el tele/onic !e o linie si%ur , s!useă 0er'ert. Goto%ra/ia trimis arat o !ro%resie natural aă ă ă des/ #ur rii de tru!e vizi'il *n !rima /oto%ra/ie.ă ă ă

134

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 135/341

) > des/ #urare de /or e care, !ro'a'il, nici m car nu are loc,ă ţ ă su'linie 4cCaskey.

) Corect.) Ce crezi, 4atty *ntre' 0ood. Tre'uie s m !rezint laă ă ă

Casa Al' *n mai !u in de o or . Ce i s!un !re#edinteluiă ţ ă

) C avem o de/ec iune la !ro%rame. > !an cum nu s a maiă ţ ă

v zut !+n acum.ă ă : = pan 6ă r cni 0er'ert. > !an *n re eaua de calculatoare *nă ă ţ

valoare de dou zeci de milioane de dolari !e careă tu ai construito

: #@act6 8neori, c(iar #i %eniilor le sca! c+te ceva, iar alteoriă camioanele *nc rcate cu 'om'e trec c(iar #i !rin 'aricadele deă ciment.

Stoll *#i re%ret iz'ucnirea c(iar *n cli!a *n care o s/+r#i deă rostit. #i mu#c 'uzele #i se !r 'u#i *n scaun.ă ă

) 7 'un , 4att, coment Co//ey, s! r%+nd lini#tea a! s toareă ă ă ă ă ce se l sase.ă

) Scuz m , =o', #o!ti Stoll. Cred c am s rit !este cal5ă ă ă ă0er'ert *i arunc o !rivire o'osit :ă ă) Cam a#a ceva, me#tere.A!oi, a' tut, *#i !lec !rivirea, l s+nd o s admire !ielea /in aă ă ă ă ă

ta!i eriei scaunului cu rotile.ţ) Asculta i m , s!use Liz. Cu to ii /acem %re#eli. ar maiţ ă ţ

de%ra' le !utem *ndre!ta dac ne !unem to i mintea laă ă ţ contri'u ie, *n loc s ne ar t m cu de%etul unii !e al ii. 9i a!oi,ţ ă ă ă ţ m i, ' ie i, dac a#a vom reac iona *ntotdeauna *n /azele ini ialeă ă ţ ă ţ ţ ale unei crize, cred c ar /i de !re/erat s ne c ut m de lucru *nă ă ă alt !arte.ă

) Ai !us !unctul !e i, *nt ri 0ood. 0aide i s trecem maiă ţ ă de!arte. 4atty, s!une mi cu ce crezi de /a!t c avem de a /ace.ă

Stoll o/t #i mai ad+nc, ne*ndr znind s l !riveasc !e 0er'ert.ă ă ă ă) 4ai *nt+i, c+nd re eaua a c zut, am crezut c avem de aţ ă ă /ace doar cu o demonstra ie de /or . 4 %+ndeam c , *ntr un /elţ ţă ă ă sau altul, cineva a reu#it s !enetreze sistemul #i voia s neă ă arate c *l !oate *ntreru!e oric+nd. 4 a#te!tam !e undeva ca,ă ă de *ndat ce l am re!us *n /unc iune, s ne trezim cu un mesa"ă ţ ă !rin !o#ta electronic , !rin care s ni se cear o r scum! rare.ă ă ă ă ă

) ar n a /ost cazul, s!use Co//ey.

) Nu, n a /ost. 9i totu#i, *mi *nc(i!uiam c e vor'a de oă de/ec iune a !ro%ramului ini ial, sau de una strecurat ulterior,ţ ţ ă care s a transmis de la noi #i la e!artamentul A! r rii #i la C A,ă ă

135

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 136/341

sau viceversa. A!oi am !rimit /oto%ra/ia de la >saka, iar acumsunt de ! rere c a'ia *n momentul res!ectiv am /ost cuă ă adev rat invada i.ă ţ

) 7;!lic , ceru 0ood.ă) C derea a /ost doar o !erdea de /um sau o diversiuneă

menit s masc(eze adev ratul sco!, care !are a /iă ă ă

com!romiterea sistemului nostru de o'serva ie !rin satelit.ţ) 8na venit din s!a iu *ntre' Co//ey.ă ţ ă) Nu. e !e ! m+nt. Altcineva controleaz acum o'servatorulă ă

%eosta ionar 1D A. Poate c(iar mai mult6ţ) Pre#edintele va /i *nc+ntat s a/le asta, rican Co//ey.ă ă0ood arunc o !rivire s!re ceasul care a/i#a num r toareaă ă ă

invers , a!oi o alta s!re ima%inea lui =u%s de !e ecranulă monitorului.

) Ai notat) a, domnule.) Ata#eaz c(estia asta la s/+r#itul ra!ortului de o! iuni #iă ţ

adau% urm toarele: 2>/i erul res!onsa'il cu s!ri"inireaă ă ţ o!era iunilor lucreaz la remedierea acestei situa ii #i m asi%urţ ă ţ ă ă c !ro'lema va /i identi/icat #i solu ionat . *#i ridic !rivireaă ă ţ ă ă s!re Stoll. ntervalul de tim! al solu ion rii va /i comunicatţ ă ulterior, *ntre tim!, Centrul de Comand se va dis!ensa deă utilizarea com!uterelor, deoarece datele /urnizate de acestea nusunt demne de *ncredere. Ne vom 'aza !e o'serva iile aeriene,ţ !e a%en ii trimi#i *n zonele c(eie #i !e dosarele de simulare aţ crizelor. Semnat, etc.3, m!rim tot documentul, =u%s, sosesc *nă c+teva minute.

0ood se ridic .ă) Cum sun e;!resia aia de care e#ti tu *ndr %ostit, 4attyă ă 5i b taie9ă ă 7i 'ine, d i ' taie. Sistemul nostru se !resu!unea aă ă

/i imun la orice /el de invazii. A#a a reu#it !re#edintele s ă convin% Con%resul s /ie de acord cu *n/iin area Centrului deă ă ţ Comand , *n urm cu a!roa!e un an #i s *i aloce a!roa!e ună ă ă s/ert de miliard de dolari. reau s mi % se#ti invadatorul, s lă ă ă distru%i #i s c+r!e#ti s! rtura.ă ă

Se *ntoarse a!oi s!re o/i erul ecolo% cu ! rul de culoareaţ ă nisi!ului.

) P(il, cred c nu vom avea nevoie de sectorul t u *n acestă ă

stadiu. Ai o di!lom *n in/ormatic . N ai vrea s l a"u i !e 4atty *nă ă ă ţ !ro'lema astaP(il *#i mut oc(ii al'a#tri de la 0ood la ceas.ă

13

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 137/341

) Cu !l cere.ăStoll tres ri, dar nu scoase nici un cuv+nt.ă) =o', vreau s l suni !e $re%ory onald, la 'aza din Seul. 9iă

a !ierdut so ia *n atentat, dar *ncearc s a/li dac n ar /i, totu#i,ţ ă ă ă dis!us s /ac o vizit *n zona demilitarizat , ca s avem ni#teă ă ă ă ă

in/orma ii direct de la surs . ac nu !utem avea *ncredere *nţ ă ă

sateli i, vreau s avem m car un om la /a a locului. S ar !utea caţ ă ă ţ munca s i /ac 'ine lui $re%.ă ă

) P rea dezorientat, *l aten ion 4art(a. Ai %ri" cum *lă ţ ă ă a'ordezi.

0er'ert *ncuviin .ţă) u! aceea, a# vrea s l !ui la curent !e Eod%ers, continuă ă ă

0ood. S!une i s /ac o survolare discret de recunoa#tere. acă ă ă ă Eod%ers se !re% te#te de a#a ceva #i ' nuiesc c avea deă ă ă %+nd s o /ac cere i s ne transmit ce se *nt+m!l cuă ă ă ă rac(etele Nodon% din 4un ii iamantelor.ţ

0er'ert d du din nou din ca!, a!oi *#i !ro!uls scaunulă ă de!arte de mas , *nc vizi'il a/ectat de s!usele lui Stoll.ă ă

0ood atinse 'utonul de desc(idere a u#ii #i ie#i, urmat de0er'ert #i de restul ec(i!ei.

Stoll tun #i /ul%er , *ndre!t+ndu se s!re 'iroul s u, iar P(ilă ă ă -atzen tre'ui s aler%e ca s in !asul cu el.ă ă ţ ă) mi !are r u c i a / cut una ca asta, 4atty. 9tiu c nu teă ă ţ ă ă !ot a"uta cu !rea mare lucru.

Stoll morm i un r s!uns !e care P(il nu l !rea *n elese #i niciă ă ţ nu era si%ur c voia s l *n elea% .ă ă ţ ă

) >amenii nu vor s !ricea! c !ro%resul se na#te dină ă ă %re#elile !e care le /acem.

) Asta n a /ost o %re#eal , i o tr+nti Stoll. Asta a /ost ceva ceă n am mai *nt+lnit !+n acum.ă) 4i aduce aminte de /ratele meu care, *n ziua c+nd a *m!linit!atruzeci #i cinci de ani #i a ! r sit slu"'a #i nevasta #i s aă ă (ot r+t s /ac *ncon"urul lumii !e "os. Sus inea c *#i dore#te oă ă ă ţ ă sc(im'are a stilului de via #i c asta nu avea nimic de a /aceţă ă cu criza e;isten ial .ţ ă

Stoll se o!ri *n loc.) P(il, am venit azi la slu"' #i am /ost iz'it de ec(ivalentulă

marelui meteorit din cretacic. 4 simt ca un a!atozaur lu!t+ndă !entru a #i salva e;isten a, iar ceea ce mi s!ui nu m a"utţ ă ă deloc, dar a'solut deloc.

13)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 138/341

Porni din nou, la /el de *nver#unat, cu P(il !e urmele sale.) Atunci, (ai s i s!un un lucru care i ar !utea /i de a"utor.ă ţ ţ

C+nd *mi scriam teza de doctorat des!re masacrarea 'alenelorde c tre sovietici, am !artici!at la o misiune de salvareă or%anizat de $reen!eace *n 4area >(otk. Nu !rea aveam ceă

c uta acolo, dar asta n are nici o im!ortan . Am a/lat atunci că ţă ă

sovieticii !useser la !unct o modalitate de a crea /alse ima%iniă !e sonar, /olosind transmi toare de sunete scu/undate *n a!aţă m riiF am mu#cat momeala, ca!t+nd un ecou #i re!ezindu ne să ă !rote" m o turm de 'alene care nu e;ista, iar *ntre tim! uci%a#iiă ă de 'alene *#i / ceau mendrele *n alt !arte.ă ă

Cei doi intrar *n 'iroul lui Stoll.ă) Acum n avem de a /ace cu un semnal ca!tat de sonar, P(il.) 9tiu #i nici nu voiam s a"un% aici. Am *nce!ut s ! str mă ă ă ă

*nre%istr ri video ale ima%inilor senarului #i am o'servat c , deă ă /iecare dat c+nd transmi toarele erau !ornite, e;ista o a!roa!eă ţă im!erce!ti'il su!ra*nc rcare cu ener%ie5ă ă

) 7 /iresc.) 7;act. Ceea ce vreau s su'liniez este c semnalulă ă

res!ectiv avea o am!rent a!arte, o semn tur , ca s zic a#a,ă ă ă ă care !utea /i veri/icat *nainte de a !orni or'e#te !e urmeleă vreunei turme de 'alene. n cazul nostru, com!uterele s au stinstim! de a!roa!e dou zeci de secunde ai numit *nt+m!larea oă 2!erdea de /um3 #i s ar !utea s ai dre!tate. ar, uit+ndu m laă ă cronometrul num r torii inverse din camera 'lindat , mi am dată ă ă seama c e;ista un oc(i care nu cli!ise.ă

Stoll r mase *n !icioare, l+n% 'iroul s u.ă ă ă) Te re/eri la ceasul com!uterelor.) 7;act.) 9i cum ne ar !utea /i de /olos acest lucru 9tim c+t tim! a

durat *ntreru!erea re elei.ţ) $+nde#te te. n intervalul res!ectiv, satelitul a continuat s ă stoc(eze ima%ini, c(iar dac n a reu#it s le transmit !eă ă ă ! m+nt. ac am !utea com!ara o ima%ine luat cu o cli!ă ă ă ă

*naintea *ntreru!erii cu una luat imediat du! , ne am !utea daă ă seama ce anume s a *nt+m!lat cu sistemul.

) Teoretic. Cele dou ima%ini ar tre'ui su!raim!rimate #iă com!arate *n c utarea unor sc(im' ri su'tile5ă ă

) A#a cum /ac astronomii, c ut+nd mi#carea asteroizilor !eă /ondul unui c+m! *nstelat.) 7;act, *ncuviin Stoll. Ar dura enorm, com!ararea c+torvaţă

13+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 139/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 140/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 141/341

tot. ar nu era !osi'il. Trecuser a!roa!e cincis!rezece ani de laă e;!lozia din =eirut. Sentimentul a tot ce !ierduse atunci nu l! r sise nici o cli! , de#i se o'i#nuise cu scaunul rulant #i cuă ă ă ideea de a /i sin%urul s!ri"in al /iicei sale de #ais!rezece ani. Ceeace nu se diminuase *ns cu anii, ceea ce *l durea la /el de tare caă

#i atunci, *n 1BIH, era con#tiin a /a!tului c lucrurile s ar /i !ututţ ă

!etrece alt/el dac n ar /i /ost un %(inion stu!id. ac Yvonne nă ăar /i venit tocmai atunci !entru a i s!une o anecdot dintr ună s!ectacol televizat a c rui *nre%istrare o ascultase, dac el nu iă ăar /i / cut rost de *nre%istrareaă aceea cu Neil iamond, dac ă

iamond n ar /i a! rut *n s!ectacol *n noa!tea aceea #i ea nu ară /i ru%at o !e sora ei s i l *nre%istreze5ă

Con#tiin a acestor 2dac 3 era de a"uns !entru a l !r 'u#i *ntr oţ ă ă stare de dis!erare, de /iecare dat c+nd *i veneau *n minte.ă

esi%ur, Liz *l s/ tuise s evite, !eă ă c+t !osi'il, s se %+ndeasc laă ă asta, dar nu reu#ea. Se %+ndea mereu la cli!a *n care intrase *nma%azinul de discuri, cer+nd o *nre%istrare cu acel c+nt re 5ă ţ

>rdonan a %eneralului Nor'om r s!unse la tele/on,ţ ă in/orm+ndu l !e 0er'ert c onald *nso ise tru!ul ne*nsu/le it ală ţ ţ so iei sale la am'asad , !entru a /ace aran"amentele necesareţ ă !entru trans!ortarea sa *n Statele 8nite. 0er'ert /orm num rulă ă lui Li''y 0all.

oamne , c0t de mult +i pl cea c0ntecul acela stupid.ă e c+teori *ncercase s *#i convin% so ia s asculte ceva de 0ankă ă ţ ă ?illiams, Eo%er 4iller sau @o(nny 0orton, ea revenise mereu laNeil iamond, =arry 4anilow #i 7n%el'ert.

Secretara am'asadoarei r s!unse #i i / cu lui 0er'ert le% turaă ă ă cu onald.

) =o'6 e;clam acesta. 4 'ucur s te aud.ă ă ăocea lui onald ! rea mai si%ur dec+t se a#te!tase.ă ă

) Cum te sim i, $re%ţ) Precum ov.) Am trecut #i eu !rin asta, !rietene. 9tiu c+t i e de %reu.ţ) 4ul umesc. Po i s mi s!ui ceva nou des!re celeţ ţ ă

*nt+m!late Cei de la -C A lucreaz din %reu, dar !+n acum nă ăau % sit mare lucru.ă

) Am nimerita *ntr un soi de criz noi *n#ine, $re%. Se !are că ă re eaua de com!utere ne a /ost violat . Nu suntem si%uri deţ ă

datele !e care le !rimim, nici m car de ima%inile transmise deă sateli i.ţ) Se !are c e;ist cineva care azi #i a / cut temeinic temaă ă ă

141

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 142/341

!entru acas .ă) C(iar a#a. 9tim care e situa ia ta #i, !e umnezeul meu, * iţ ţ

"ur c te a# *n ele%e dac ai re/uza. ar #e/ul ar vrea s a/le dacă ţ ă ă ă ai /i dis!us s dai o rait *n zona demilitarizat #i s arunci oă ă ă ă !rivire la /a a locului. Pre#edintele l a *ns rcinat cu Comandţ ă ă

crizei coreene #i are nevoie de oameni de *ncredere acolo.8rm o t cere !relun%it , du! care onald *i r s!unse:ă ă ă ă ă) =o', dac tu !o i /ace aran"amentele necesare cu %eneralulă ţ

Sc(neider, sunt %ata s !ornesc s!re Nord !este dou ore. 7 'ineă ă a#a

) Sunt convins c da, *i r s!unse 0er'ert. oi o' ine toateă ă ţ a!ro' rile necesare #i i se va !une la dis!ozi ie un elico!ter.ă ţ ţ Noroc, $re% #i umnezeu s te ai' *n !az .ă ă ă

) 9i !e voi, *i re!lic onald.ă

142

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 143/341

30

Mar i,ţ ora #3:07, ona +e-ili ari'a ă

ona demilitarizat dintre Coreea de Nord #i cea de Sud eraă situat la treizeci #i cinci de mile nord de Seul #i la o sut de mileă ă sud de Pyon%yan%. Luase /iin o dat cu armisti iul din DK iulieţă ă ţ 1B H #i, de atunci, solda ii din cele dou ta'ere se !riveau !eţ ă

deasu!ra ei, cu team #i sus!iciune. n !rezent, de cele două ă ! r i ale ei sta ionau *n total un milion de solda i, cea mai mareă ţ ţ ţ !arte dintre ei locuiau *n 'ar ci ă moderne, dotate cu aercondi ionat. Aran"ate *n r+nduri lun%i #i ocu!+nd un total de douţ ă mii de acri, acestea erau des! r ite de /+#ia de %rani de maiă ţ ţă !u in de trei sute de metri.ţ

ona era marcat , de la nord est s!re sud vest, de un %ard dină !las de s+rm *nalt de trei metri, du'lat de *nc un metru deă ă ă s+rm %(im!at , de am'ele ! r i ale /+#iei. ntre acestea seă ă ă ţ

*ntindea zona demilitarizat !ro!riu zis , av+nd o l ime deă ă ăţ a!ro;imativ o!t metri, de la o coasta la alta. Solda i *narma iţ ţ !+n *n din i #i *nso i i de c+ini cio' ne#ti %ermani !atrulau de aă ţ ţ ţ ă lun%ul !erimetrului, at+t *n Nord, c+t #i *n Sud. 7;ista o sin%ur ă cale de traversare a zonei demilitarizate, un drumea% *n%ust carenu !ermitea dec+t trecerea unui sin%ur ve(icul o dat F !+n laă ă vizita lui @immy Carter la Pyon%yan%, *n 1BB , nimeni nu trecuse!e acest drum, c tre ca!itala Coreei de Nord. Sin%urul contactă direct *ntre cele dou ta'ere !utea avea loc *ntr o cl dire cu ună ă sin%ur nivel, asem n toare cu 'ar cile. 7;ista o sin%ur u# , deă ă ă ă ă /iecare !arte, ! zit *n !ermanen de dou santinele *narmateă ă ţă ă #i str "uit de c tre un catar%. n untru se a/la o mas deă ă ă ă ă con/erin e care, asemenea structurii *n sine, delimita %rani aţ ţ dintre Nord #i Sud. n rarele ocazii c+nd avea loc vreo *nt+lnireacolo, re!rezentan ii Nordului r m+neau de !artea res!ectiv aţ ă ă mesei, ca #i cei din Sud.

La est de ultima 'arac a Coreei de Sud se *ntindea o re%iuneă colinar *m! durit , *ntreru!t ici #i colo de c+te un desi# deă ă ă ă ne! truns. Armata / cea manevre dincolo de dealuri #i, de#i nuă ă

143

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 144/341

!u eau /i dec+t cu %reu v zute din Nord, z%omotele tancurilor #iţ ă 'u'uiturile artileriei, mai ales *n cursul a!lica iilor de noa!te,ţ constituiau un /ond sonor alarmant.

8nul dintre desi#uri um!lea o de!resiune st+ncoas a/lat laă ă a!ro;imativ o "um tate de mil de zona demilitarizat . 7ra ună ă ă

c+m! minat !e care c !itanul >(n =ock *l veri/ica !ersonal, celă

!u in de dou ori !e zi. Cu numai #a!te s !t m+ni *n urm ,ţ ă ă ă ă /or ele armate ale Coreei de Sud s !aser acolo, *n lini#teţ ă ă de!lin , un tunel cu diametrul mai mic de un metru #i "um tate:ă ă ne#tiut de nord coreeni, acesta le !ermitea sud coreenilor s /ie ă la curent cu activitatea des/ #urat *n re eaua de tuneluri !eă ă ţ care inamicul o s !ase su' zona demilitarizat . is!ozitive audioă ă #i detectoare de mi#care str !un%eau !eretele dintre cele două ă cavit i #i /useser instalate !entru a da de urma s!ionilor careăţ ă se strecurau *n Sud !rintr o ie#ire ascuns *n s!atele unor st+nciă la un s/ert de mil mai s!re sud. A%en ii res!ectivi erau urm ri i,ă ţ ă ţ iar identitatea lor era adus la cuno#tin a contras!iona"uluiă ţ militar #i a -7LA.

Potrivit !lanurilor, c !itanul =ock / cuse *n a#a /el ca vizita saă ă de sear la tunel s coincid cu sosirea !rietenului s u dină ă ă ă co!il rie, maiorul -im Lee. C !itanul #i unul dintre a%(iotan ii s iă ă ţ ă !ornir la drum la scurt tim! du! sosirea lui Lee. Acestaă ă su!rave%(ea desc rcarea 'idoanelor cu a%ent c(imic. =ock *#iă salut su!eriorul.ă

) 4i a ! rut 'ine c m ai sunat, s!use =ock. A /ost o zi mareă ă !entru tine.

) iua nu s a s/+r#it *nc .ă) Am auzit c ni#te cadavre au /ost desco!erite !e un /eri'otă

#i c !ilotul (idroavionului s a *ntors la tim!. Se !are c #iă ă o!era iunea colonelului Sun se des/ #oar con/orm !lanului.ţ ă ă

n cei doi ani !etrecu i *m!reun *n co!il rie #i *n anul deţ ă ă !re% tire a acestui !lan, =ock nu l v zuse niciodat !e stoiculă ă ă maior d+ndu #i /r+u li'er vreunui sentiment. Acum, cu at+t mai!u in. ac alt om s ar /i ar tat u#urat c o !arte a inten iilor i seţ ă ă ă ţ

*m!liniser , ori ner 'd tor *n a#te!tarea a ceea ce avea să ă ă ă urmeze U el *nsu#i era tot mai nelini#tit cu /iecare cli! ce treceaă

Lee, *n sc(im', nu emana dec+t un calm sur!rinz tor. ocea luiă sonor era 'l+nd , mi#c rile deloc %r 'ite, iar !urtarea anormală ă ă ă

de rezervat . 9i totu#i, el era cel ce avea s intre *n tunel, nuă ă =ock.) Ai avut %ri" de !aznicii tunelului din tura de noa!teă

144

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 145/341

) a. 8n om de al meu !e nume -o( se a/l l+n% monitoare.ă ă 7 un %eniu al com!uterelor #i va avea %ri" ca ec(i!amentele deă o'serva ie s nu *nre%istreze nimic !+n c+nd te vei /i *ntors.ţ ă ă

) 7;celent6 Cred c o s ne *ntoarcem *n "urul orei I.ă) a#te!t aici.ă

Salut+nd #mec(ere#te, c !itanul se *ntoarse #i urc *n "ee!ă ă

!entru a se *ntoarce la !ostul, unde se ocu!a de veri/icareara!oartelor venite de la !osturile situate de a lun%ul zoneidemilitarizate #i de e;!edierea acestora mai de!arte, la Seul.

ac totul avea s mear% 'ine, m+ine *n zori avea să ă ă ă ins!ecteze tru!ele, nu (+r o% ria, *n a#te!tarea unui atacţ ă iminent dins!re nord.

145

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 146/341

3)

Mar i,ţ ora ):10,*ashing on, + C

Av+nd *n mica sa %eant di!lomat disc(eta con in+nd lista deă ţ o! iuni #i o co!ie im!rimat a acesteia, Paul 0ood se %r 'i s!reţ ă ă ma#ina sa, a/lat *n !arcarea su'teran a Centrului de Comand .ă ă ă > dat intrat, *#i a% %eanta cu un lan *ncins *n "urul 'r+ului #iă ăţă ţ

'loc !ortierele. C+nd trans!orta documente secrete, !urtaă *ntotdeauna #i un revolver de cali'rul HI *ntr o teac at+rnat !eă ă um r. A!oi *#i *nre%istr ie#irea din cl dire, /olosind tastatura deă ă ă la !oart F santinela *i veri/ic le%itima ia #i *nre%istră ă ţ ă ora !lec riiă se!arat, *ntr un alt com!uter, neconectat la sistem. Proceduraera la /el ca aceea !rin care treceau cei care intrau #i ie#eau !ela su!ra/a . Codul de aici era di/erit de cel de sus, c ci e;istaţă ă convin%erea c securitatea !utea /i com!romis *ntr un !unct,ă ă dar rareori *n dou .ă

Asta5i o t0mpenie, *#i zise 0ood. >ite c , +n ciuda precau iilor,ă ţ cineva a reuşit s penetre-e re eaua computerelor f r s putemă ţ ă ă ă face ceva6

Ne*ncrez tor *n *naltele te(nolo%ii, 0ood nici m car nu eraă ă interesat de modalit ile de /unc ionare ale acestora. n sc(im'ăţ ţ #i ar /i dorit cu dis!erare s #tie ce se *nt+m!lase *n această ă diminea : Stoll era cel mai 'un *n domeniul s u #i, dacţă ă ă altcineva reu#ise s l tra% !e s/oar , era cu si%uran ună ă ă ţă !ersona" memora'il.

nde! rt+ndu se de structura de 'eton s!re !oarta =azeiă Andrews, unde avea s /ie nevoit s !rezinte din nou le%itima ia,ă ă ţ !entru un al treilea #i ultim control, ridic rece!torul tele/onuluiă mo'il. >' inu de la serviciul de in/orma ii num rul s!italului #i lţ ţ ă /orm , cetind le% tura cu salonul *n care /usese internat /iul s u.ă ă ă

) =un .ă) S(aron Salut. Cum se simte7a ezit o cli! .ă ă) Am a#te!tat s m suni.ă ă) Scuz m , avem de a /ace cu o5 criz .ă ă ă

14

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 147/341

Nu !utea s!une mai multe, c ci linia nu era si%ur .ă ă) Cum se simte Ale;) L au !us su' control strict.) 9i ce se aude cu in"ec iileţ) Nu reac ioneaz la ele. Pl m+nii *i sunt !rea !lini de /luid.ţ ă ă

Tre'uie s i su!rave%(eze res!ira ia !+n c+nd5 *#i va reveni.ă ţ ă

) 7;ist motive de *n%ri"orareă) 7u sunt *n%ri"orat , s!use S(aron.ă) 9i eu. ar ce s!un doctorii, iu'ito) S!un c nu e nimic neo'i#nuit. 9i in"ec iile sunt o'i#nuite #i,ă ţ

totu#i, ' iatul nu reac ioneaz la ele.ă ţ ă(e to i dracii ţ 6 Arunc o !rivire s!re ceas, 'lestem+nd a'sen aă ţ

lui Eod%ers. Ce slu"' mai era #i asta, *n care era nevoit să ă r m+n al turi de !re#edinte, c+nd locul s u ar /i /ost laă ă ă ă c ! t+iul /iului s u 'olnav Se %+ndi c , dac Ale;ander avea să ă ă ă ă ă ! easc ceva, orice, toate acestea n aveau s mai ai' nici oăţ ă ă ă im!ortan . ar ceea ce avea s *ntre!rind ast zi avea sţă ă ă ă ă a/ecteze vie ile a mii de oameni, !oate c(iar cele a sute de miiţ de oameni. N avea de ales: tre'uia s duc la 'un s/+r#it ceea ceă ă

*nce!use.) l sun !e doctorul Trias de la S!italul ?alter Eeed #i l ro% s ă

vin acolo. > s ai' %ri" s se /ac tot ce e !osi'il.ă ă ă ă ă ă) Are s m in #i !e mine de m n , Paul mai *ntre' ea #iă ă ţ ă ă ă ă

*nc(ise.) Nu, *n% im el, de#i auzise tonul. Nu, n o s o /ac .ă ă ăPuse rece!torul *na!oi *n /urc . Str+nse *n m+ini volanul !+nă ă

c+nd sim i c ante'ra ele *i zv+cnesc de durere. 7ra /urios /iindcţ ă ţ ă nu !utea /i acolo, dar #i /rustrat din !ricina sincerit ii lui S(aron.ăţ

n /ond, ea #tia c , oric+t de mult i ar /i iu'it !e ea #i !e Ale;, totă n ar /i !utut /ace mare lucru, c(iar dac ar /i /ost acolo, la s!ital.ă Ar /i stat l+n% ea, ar /i inut o de m+n c+teva minute, du!ă ţ ă ă care s ar /i !lim'at ne!utincios de colo colo, ca atunci c+nda#te!tase s i vin !e lume co!iii. La !rima na#tere, *ncercase să ă ă o a"ute s in ritmul res!ira iei *n tim!ul unei contrac ii, dar ea *iă ţ ă ţ ţ r cnise s se care dracului de acolo #i s c(eme o in/irmier .ă ă ă ă Gusese o lec ie im!ortant : nu *ntotdeauna c+nd o /emeie te voiaţ ă al turi *nsemna #i c avea nevoie de tine.ă ă

ar se sim ea *n%rozitor de vinovat. n"ur+nd, a! s !eţ ă ă

'utonul micro/onului, c(em Centrul de Comand #i i ceru luiă ă =u%s s i /ac le% tura cu doctorul >rlito Trias de la S!italulă ă ă ?alter Eeed.

14)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 148/341

A#te!t+nd, / cu slalom !rintre *nt+rzia ii ie#i i du! ora de v+r/ ă ţ ţ ă #i l *n"ur !e Eod%ers *nc o dat , de#i #tia c acesta nu avea niciă ă ă ă o vin . La urma urmei, de ce *l numise !re#edintele ca ad"unct laă conducerea Centrului de Comand Ga!tul c , din !ozi iaă ă ţ res!ectiv , !utea oric+nd s !reia conducerea #i s c+#ti%eă ă ă

meciul nu era sin%urul motiv. 7ra *ns un soldat trecut !rină

multe, a c rui e;!erien s ar /i !utut dovedi necesar *n ast/elă ţă ă de situa ii. 7ra veteranul mai multor r z'oaie, dar #i un istoricţ ă nutrind un res!ect !ro/und !entru lu!t tori #i strate%i. Seă men inea *n /orm / c+nd e;erci ii de /or *n 'iroul s u, *n tim!ţ ă ă ţ ţă ă ce recita Poemul Cidului *n s!aniola vec(e, sau c(iar *n tim! cecontinua s #i *nde!lineasc sarcinile curente. 7ra /iresc ca ună ă ast/el de om s doreasc s ias !e teren *m!reun cu ec(i!a laă ă ă ă ă a c rei or%anizare contri'uise. 9i a!oi, nu #i *ncura"ase 0oodă mereu oamenii s ac ioneze #i s %+ndeasc inde!endent acă ţ ă ă ă Eod%ers n ar /i /ost at+t de *ntre!rinz tor, ar /i ocu!at cuă si%uran !ostul !e care #i l dorise, cel de ad"unct laţă

e!artamentul A! r rii, *n loc s /ie vioara a doua la Centrul deă ă ă Comand .ă

) =un diminea a. Ca'inetul doctorului Trias.ă ţ0ood m ri volumul..ă) =un diminea a, Cat(, sunt Paul 0ood.ă ţ) omnule 0ood. octorul v a sim it li!sa asear , la *nt+lnireaţ ă

Societ ii S!a iale Na ionale.ăţ ţ ţ) S(aron *nc(iriase o caset cu un /ilm nou #i n am avut deă

ales, a tre'uit s i in com!anie. octorul e acoloă ţ) mi !are r u, *n diminea a asta ine o con/erin laă ţ ţ ţă

$eor%etown. ori i s i transmite i cevaţ ă ţ) a. S!une i c /iul meu Ale;ander a avut o criz de astm #iă ă

e internat la !ediatrie. L a# ru%a s treac !e acolo #i s se uiteă ă ă la el, dac va avea tim!.ă) Sunt convins c o s treac . Pu!a i v ' iatul din !arteaă ă ă ă ţ ă ă mea, e un dulce.

) 4ul umesc, morm i 0ood #i *nc(ise.ţ ăGro-av , *#i zise el. Minunat. Nu era *n stare nici m car să ă

trimit un doctor.ă0ood c zu o cli! !e %+nduri, dar *#i reveni imediatF nu aveaă ă

de %+nd s o lase !e 4art(a 4ackall s mear% la Casa Al' *nă ă ă ă

locul s u. e#i *i res!ecta !rice!erea, nu era convins c avea să ă ă re!rezinte interesele Centrului de Comand #i !ro!ria sa !ozi ie,ă ţ *n loc s ai' %ri" de cariera #i interesele !ersonale. Proveneaă ă ă

14+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 149/341

din 0arlem, unde *nv ase s!aniola, coreeana, italiana #i idi# #iăţ *#i / cuse un nume !ict+nd /irme *n *ntre%ul 4an(attan. Studiaseă a!oi "a!oneza, %ermana #i rusa la cole%iu #i *#i luase masteratul

*n economie, cu a"utorul unei 'urse. u! cum *i s!usese c(iară ea lui 0ood, la !rima lor *ntrevedere, c+nd *m!linise !atruzeci #i

nou de ani dorise s ! r seasc ec(i!a secretarului %eneral ală ă ă ă ă

Na iunilor 8nite !entru a avea de a /ace direct cu s!aniolii,ţ coreenii, italienii #i evreii, im!lic+ndu se cu adev rat *n !olitic #iă ă nu doar slu"ind de !urt toare de cuv+nt. A#adar, *i s!usese ea,ă dac avea s o an%a"eze !entru com!ilarea, men inerea #iă ă ţ analizarea unei 'aze de date !rivind economia #i !ersona"elec(eie din !olitica tuturor rilor lumii, s!era c avea s /ie l satţă ă ă ă ă s #i /ac meseria, / r s i stea nimeni *n cale. > an%a"ase,ă ă ă ă ă consider+nd o %enul de om inde!endent de care avea nevoieFdar n ar /i l sat o s conduc , at+ta tim! c+t nu era convins că ă ă ă !unea interesele Centrului de Comand mai !resus de !ro!riileă ei inten ii.ţ

Cotind !e Pennsylvania Avenue, 0ood se ru#in , constat+nd că ă era mai de%ra' dis!us s treac cu vederea sc derile lui 4ikeă ă ă ă dec+t !e cele ale 4art(ei 4ackall5 sau c(iar !e cele ale luiS(aron. 4art(a ar /i considerat atitudinea aceasta dre!t se;ist , ă dar 0ood era de alt ! rere: era doar o c(estiune de *ncredere.ă ă

ac i ar /i cerut lui 4ike s sar cu !ara#uta deasu!ra ora#uluiă ă ă Little Eock #i s se *ntoarc la ?as(in%ton imediat !entru a i ineă ă ţ locul, ar /i / cut o, / r s !un *ntre' ri. ac i ar /i transmis să ă ă ă ă ă ă ă !lece la >rly imediatF ar /i !lecat, l s+ndu #i !ro!ozi iaă ţ neterminat . Cu /emeile *ns , era o *ntrea% tevatur .ă ă ă ă

Sim indu se de !arc ar /i avut dou !icioare st+n%i, 0ood o!riţ ă ă *n dre!tul !or ii Casei Al'e, una dintre cele dou care desc(ideauţ ă accesul s!re drumul !rivat *n%ust care des! r ea Ari!a estică ţ ă de vec(ea cl dire a =irourilor 7;ecutivului. Prezent+ndu #iă !ermisul de li'er trecere, *#i !arc ma#ina al turi de celelalte #i,ă ă ă cu servieta di!lomat *n m+n , se %r 'i s!re *nt+lnirea cuă ă !re#edintele.

14(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 150/341

3+

Mar i,ţ ora #3:17,Marea !a"oniei, la 1# -ile de ungna-,Coreea de Nord

n r+ndul rilor comuniste, se instituise o'iceiul ca a!eleţă teritoriale s nu /ie delimitate con/orm tratatelor interna ionale.ă ţ Acestea (ot r+ser , unilateral, c limita se a/la nu la trei, ci laă ă ă

dou s!rezece mile *n lar%, 'a c(iar #i la cincis!rezece, *n zoneleă de !atrulare ale navelor inamice.Coreea de Nord sus inea de mult vreme c a!ele sale seţ ă ă

*ntindeau de!arte *n 4area @a!oniei, iar aceste !reten ii ţ constituiau un ve#nic su'iect de dis!ut cu autorit ile "a!onezeă ăţ #i americane. Navele de !atrulare ale 4arinei i%norau !reten iile ţ nord coreenilor, navi%+nd adeseori la !atru cinci mile de coastacoreean . Paza de Coast le soma a%resivF *n acele cazuri,ă ă

navele de !atrulare nu se mai a!ro!iau, dar nici nu o'i#nuiau s ă 'at *n retra%ere. n mai 'ine de !atruzeci de ani, avuseser locă ă !u ine con/runt ri. Cel mai cele'ru incident /usese con/iscareaţ ă navei 8SS (ueblo, *n ianuarie 1BJI, de c tre nord coreenii care *iă acuzaser !e cei din ec(i!a" c erau s!ioni. Trecuseră ă ă uns!rezece luni de ne%ocieri !+n c+nd cei o!tzeci #i doi deă marinari /useser eli'era i. Cea mai s+n%eroas ciocnire avuseseă ţ ă loc *n iulie 1BKK, c+nd un elico!ter american de! #ise !aralelaă HI #i /usese do'or+t, trei din mem'rii ec(i!a"ului a/lat la 'ord!ierz+ndu #i via a. Pre#edintele Carter ceruse scuze Nordului,ţ recunosc+nd %re#eala concet enilor s iF cei trei mor i #i sin%urulăţ ă ţ su!ravie uitor /ur !reda i sud coreenilor.ţ ă ţ

u! o scurt escal la Seul, unde !redaser /ilmul / cut *nă ă ă ă ă cea dint+i survolare, o/i erul de recunoa#tere @udy 4ar%olin #iţ !ilotul 0arry T(omas a/lau din nou *n aerF !entru cea de a douasurvolare a teritoriului Nordului. e data aceasta *ns , /useser ,ă ă

*n mod evident, a#te!ta i #i re!era i de radarele de la sol, !eţ ţ c+nd z'urau deasu!ra ?onsanului. ou interce!toare 4i$ 1 Pă

*#i ocu!ar !ozi iile de atac *n urma lor, venind de "os #i de sus,ă ţ dins!re sud #i, res!ectiv, dins!re nord. 0arry se a#te!ta s /ie ă

150

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 151/341

urm rit !+n deasu!ra m rii #i #tia c , dac o a!uca *n direc iaă ă ă ă ă ţ corect , avea s sca!e u#or de cei doi urm ritori.ă ă ă

Eidic+nd 'otul avionului, !orni r sucindu se !e o cur'ă ă ascendent #i acceler+nd. Pierz+nd tem!orar contactul vizual cuă reactoarele construite de ru#i, le re% si atunci c+nd mitraliereleă

du'le NS DH, de cali'rul DH, luar dre!t int ari!ile avionuluiă ţ ă

s u. P c nitul sonor, asem n tor cu sunetul unor 'aloane ce seă ă ă ă ă s! r%eau, *l lu total !e ne!re% tite.ă ă ă

n ciuda vuietului motorului, o auzi !e @udy %em+nd *nmu#tiucul m #tiiF cu coada oc(iului, o v zu !r 'u#indu se *n /aă ă ă ţă #i doar (arna#amentul o *m!iedic s cad din scaun. ncet+nduă ă ă#i r sucirea #i continu+nd s accelereze, coti s!re sud.ă ă

) oamn , e totul *n re%ulă ăNu !rimi nici un r s!uns. Tr seser *n ei / r nici ună ă ă ă ă

avertisment. Asta contravenea !rocedurii *n !atru eta!e la careconsim iser s adere nord coreenii. Cea dint+i eta!ţ ă ă ă !resu!unea luarea de contact, iar /ocurile de avertismenttre'uiau trase *n direc ia o!us celei *n care i se cerea navei sţ ă ă se retra% . e data asta *ns , se *nt+m!lase e;act !e dos.ă ă A#adar, /ie c tr % torul nord coreean nu / cea doi 'ani, /ie c iă ă ă ă ă se d duser ni#te ordine !ericuloase.ă ă

Eenun +nd la t cere, T(omas transmise la Seul un mesa"ţ ă radio, cer+nd a"utor #i anun +nd c cel lalt mem'ru alţ ă ă ec(i!a"ului /usese r nit. 4 $ urile *l urm rir s!re sud / r s maiă ă ă ă ă ă tra% , r m+n+nd *n urm atunci c+nd aeronava sa atinse D 4ac(.ă ă ă

) Eezista i, doamn 6 stri% el *n micro/on, de#i (a'ar n aveaţ ă ă dac o/i erul de recunoa#tere mai era sau nu *n via .ă ţ ţă

Avionul %onea *n noa!tea *nstelat .ă

151

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 152/341

3(

Mar i,ţ ora 8:#0,a bordul avionului C 141, deasu"ra

9e asului

Eod%ers recuno#tea c era cazul s #i scoat ! l ria *n /a aă ă ă ă ă ţ locotenent colonelului S<uires. C+nd *i *ncredin ase acestuiaţ Comand /or ei de interven ie, *i ceruse s alc tuiasc un set deă ţ ţ ă ă ă

!lanuri de ' taie, %(id+ndu se du! toate sc(emele tacticeă ă vala'ile e;istente *n c r i. ar acesta se con/ormase.ă ţSt+nd acolo, *n avion, cu la!to!ul *n m+n , *i /u dat să ă

desco!ere manevre #i tactici de lu!t care co!iau !lanuri ale luiă Cezar, ?ellin%ton, Eommel, ale a!a#ilor #i altor r z'oiniciăstrate%i, com'inate cu !lanuri americane moderne. 9tia c ă S<uires nu studiase a#a ceva, dar avea, cate%oric, un instinct'un *n domeniu. i intrase *n s+n%e, !ro'a'il de !e vremea c+nd,

co!il /iind, "ucase /ot'al *n @amaica.S<uires a i!ise al turi, c ci alt/el l ar /i *n%(iontit, !entru a iţ ă ă s!une la ce se %+ndise v z+ndu i manevra o/ensiv deă ă des/ #urare a unui e#alon izolat *m!otriva unui /ront inamic. Laă

*ntoarcere, avea de %+nd s *nainteze ideea Penta%onului: era ună !lan e;celent !entru un 'atalion sau un re%iment care ar /isu/erit !ierderi masive. n loc s instaleze un cordon o!era ională ţ

*n "urul terenului ce !utea /i a! rat, S<uires or%aniza un al doileaă e#alon, mai mic #i l trimitea !e !rimul *ntr o manevr deă

*nv luire, !entru a !rinde inamicul *n ca!can , *ntre dou /ocuri.ă ă ă Ceea ce i se ! rea remarca'il, *ns , era /elul *n care S<uiresă ă !l nuise mi#carea celui de al doilea e#alon, *m!in%+nd inamiculă de a curmezi#ul terenului ce !utea /i a! rat, *n ' taia /oculuiă ă celui dint+i.

S<uires mai sc(i ase #i un !lan interesant !entru un raidţ asu!ra unei instala ii de comand #i control, cu un atac din !atruţ ă direc ii, !ornind de la o des/ #urare din zona de desant.ţ ă

Soldatul Puckett *l ocoli !e locotenent colonelul adormit #i seo!ri *n /a a lui Eod%ers, salut+ndu l. Acesta *#i scoase do!urileţ din urec(i.

152

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 153/341

) omnule, ave i o comunicare !rin radio.ţEod%ers *l salut , iar Puckett *i *ntinse rece!torul. Nu #tia si%ură

dac z%omotul din "ur se mai !otolise sau *nce!ea s surzeasc ,ă ă ă dar vuietul tremur tor al celor !atru reactoare ! rea maiă ă silen ios acum.ţ

#i re!use unul dintre do!uri #i *#i a! s rece!torul !e cealaltă ă ă

urec(e.) Eod%ers.) 4ike, sunt =o' 0er'ert. Am nout i !entru voi5 ar măţ ă

tem c nu sunt ve#ti !rea 'une.ă A fost distractiv Fat0ta c0t a durat , *#i zise Eod%ers. (robabil c ă

ne c'eam acas .ă ă) 4er%e i *nainte, s!use 0er'ert.ţEod%ers tres ri.ă) Ee!et . ă) 4er%e i *nainte, intra i *n EP C. =NE ul are !ro'leme cuţ ţ

satelitul de recunoa#tere, iar #e/ul are nevoie de cineva care s ă stea cu oc(ii !e 'aza de rac(ete Nodon%.

) n 4un ii iamantelor *ntre' Eod%ers, *n%(iontindu l !eţ ă S<uires, care se trezi imediat.

) 7;act.) Avem nevoie de ( r ile Coreei de Nord, *i s!use locotenentă ţ

colonelului, du! care reveni la convor'irea cu 0er'ert. Ce s aă *nt+m!lat cu sateli iiţ

) nc nu #tim e;act. Toat re eaua de com!utere s a dusă ă ţ dracului. 4e#terul crede c e vor'a de un virus.ă

) Ce i nou !e /rontul di!lomatic) Nimic. 9e/ul e c(iar acum la Casa Al' , a#a c , !ro'a'il,ă ă

vom #ti mai multe c+nd se va *ntoarce.) S nu ne uita i, s!use Eod%ers. om a"un%e la >saka *nainteă ţ

de cin , con/orm orei ?as(in%tonului.ă) Nu i /ace %ri"i, nu uit m de voi, *i r s!unse 0er'ert, a!oiţ ă ă *nc(ise.

Eod%ers *i *na!oie a!aratul lui Puckett, du! care se *ntoarseă s!re S<uires. Acesta a!elase (arta !e monitorul la!to!uluiF oc(iilui lim!ezi cli!eau, cu ner 'dare.ă

) e data asta, e !e 'une, zise Eod%ers. a tre'ui s ă arunc m o !rivire la Scud urile coreenilor.ă

) oar s arunc m o !rivireă ă) Asta i tot ce mi s a s!us. ac nu intr m *n r z'oi !+n laă ă ă ă aterizarea la >saka, n avem voie s /olosim e;!lozi'il. ar, *n cază

153

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 154/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 155/341

S<uires *l !rivi c(ior+#.) Am *n eles 'ine Ne *n%reun m misiuneaţ ă) Nu. Ast/el, o s devin c(iar mai u#oar . deea nu este să ă ă ă

/u%im de ei, ci s r m+nem !e loc #i s lu!t m, !entru ca a!oi să ă ă ă ă !utem !leca lini#ti i. La *nce!utul celui de al doilea secol du!ţ ă

Cristos, *n tim!ul !rimei cam!anii a lui Traian, le%iunile dein/anterie ale romanilor au /ost atrase de c tre un num r mic deă ă daci *n zona de deal de la !oalele Car!a ilor. n ciuda /a!tului cţ ă romanii !urtau zale #i /oloseau l nci %rele, iar dacii n aveauă dec+t suli e #i !ie!turile %oale, cei din urm au ie#it victorio#i. Sţ ăau /uri#at *n ta' ra inamic noa!tea, lu+ndu i !rin sur!rindere !eă ă romani, du! care i au atras *ntre dealuri, /or +ndu i s seă ţ ă r s!+ndeasc . u! aceea, !erec(i de r z'oinici daci i au ucisă ă ă ă !e romanii izola i #i nu le a r mas dec+t s se !lim'e lini#ti iţ ă ă ţ

*na!oi.) Asta s a *nt+m!lat !e vremea l ncilor.ă) N are im!ortan . ac suntem desco!eri i, *i vom atra%e *nţă ă ţ

! dure #i ne vom /olosi cu itele. Nu vor *ndr zni s /olosească ţ ă ă ă arme de /oc, noa!tea, *n zona deluroas , ca nu cumva s seă ă

*m!u#te din %re#eal *ntre ei.ăS<uires arunc o !rivire !e (art .ă ă) a, !ro'a'il c 4un ii Car!a i nu !rea sem nau cu c+m!iileă ţ ţ ă

de acas !entru romani. ar, inamicii lor *#i cuno#teau terenul,ă a#a cum, !ro'a'il #i nord coreenii *#i vor cunoa#te !ro!riul teren.

) Ai dre!tate, acce!t Eod%ers. ns noi avem ceva ce daciiă ă nu aveau.

) 8n Con%res care a'ia a#tea!t , s ne reduc 'u%etulă ă ăEod%ers r+n"i #i ar t s!re saco#a nea%r !e care o luase cuă ă ă

sine, *nainte de decolare.) 7=C ul.) Po/tim) 7 o c(estie !us la cale de 4att Stoll #i de mine: am s iă ă ţ

!ovestesc des!re ea du! ce termin m de ela'orat !lanurile deă ă ' taie.ă

155

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 156/341

40

Mar i,ţ ora #3:#5,Seul

-im C(on% se *ntre'a dac reu#iser cumva s i deslu#ească ă ă ă ci/rul.

C+nta la !ian de #a!te luni de zile *n 'arul lui =ae $un,transmi +nd mesa"e anumitor ' r'a i #i /emei care se o!reau !eţ ă ţ

acolo c(iar #i atunci c+nd, adeseori, ace#tia erau su!rave%(ea i ţ de -C A. 8nii dintre ei erau ele%an i, al ii mai !u in, unii erauţ ţ ţ /rumo#i, al ii nu, dar cu to ii se descurcau de minune *n rolurileţ ţ unor oameni de a/aceri !ros!eri, *n cele ale unor manec(ine, aleunor muncitori ori solda i. ar -im #tia cine erau *n realitate.ţ Acela#i talent care *i !ermitea s memoreze diverse 'uc iă ăţ muzicale *i *n% duia #i s re in tr s turi distinctive, /eluri de aă ă ţ ă ă ă r+de, sau *n/ i#area unor !anto/i. e ce se mai str duiau a%en iiăţ ă ţ care lucrau *n travesti s #i tot sc(im'e mac(ia"ul sau /reza,ă c+nd uitau s #i sc(im'e !anto/ii, *#i ineau i% rile la /el, sauă ţ ţ ă ron iau identic sarea din 'olul cu alune C(iar #i domnul $unţă o'servase c artistului ratat care venea din c+nd *n c+nd *iă mirosea %ura la /el de ur+t ca #i soldatului sud coreean carea! rea doar o dat !e s !t m+n .ă ă ă ă ă

0nd te angaje-i s joci un anume rolă , trebuie s 5ă l joci p0n laă cap t.ă

n seara aceasta, /emeia !e care o !oreclise 24icu a 7va ţ 3 *#i/ cuse din nou a!ari ia. Gemeia aceea su' iric *#i !unea !reaă ţ ţ ă mult %(ea *n ' uturi, se vedea lim!ede c nu, era o'i#nuită ţă ă ă ă cu alcoolul. 7ra clar c nu venise de una sin%ur !entruă ă a #i

*neca amarul, ci !entru a o ine su' o'serva ie !e !ianist , iarţ ţ ă !a(arul cu w(isky nu era dec+t un element de recuzit . ă

-im se (ot r* s i dea !u in de lucru.ă ă ţ Trecu de la &'e 4orşt t'at could 'appen la 3obod does it

betterO -im /olosea *ntotdeauna muzica din /ilme !entru a #itransmite mesa"ele. C+nt cea dint+i not a celei de a douaă ă m suri, un 2C3, cu o octav mai "os dec+t cerea !artitura.ă ă Prelun%i 2A3 ul din a treia m sur , du! care c+nt *n *ntre%imeă ă ă ă

15

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 157/341

cea de a dou zeceaă m sur / r s a!ese !edala.ă ă ă ă ă>ricine cuno#tea !iesa avea s ă recunoasc discre!an ele. 2C3ă ţ

ul #i 2A3 ul erau %re#ite, iar o m sur c+ntat / r !edală ă ă ă ă ă cores!undea unei litere a al/a'etului: a dou zecea, deci literaă 2T3

Transmisese CAT !entru cei de la -C A #i se *ntre' dacă ă

ace#tia rece!taser mesa"ulF nu e;ista nici o /recvenă ţă anume atransmiterii literelor, nimic care s i /oloseasc unui cri!tanalistă ă !entru o *nlocuire o'i#nuit ori !entru deducerea unui ci/ru deă trans!unere. -im *l v zu !e Nam ridic+ndu se #i ie#ind, iară !lecarea omului ei /u o'servat #i de 4icu a 7va. A%entaă ţ contras!iona"ului nu *l urm riF !oate c e;ista *nc un om a/ar ,ă ă ă ă care avea s se ia du! el. Nam sus inea c niciodat nuă ă ţ ă ă desco!erise vreun urm ritor, dar era ' tr+n #i !e "um tate or',ă ă ă iar c+nd venea acolo 'ea mai tot ce c+#ti%a. -im se distra deminune ima%in+ndu #i c ile !rin care se c(inuia -C A să ă desco!ere *n ce /el Nam #i ceilal i oameni de le% tur *#iţ ă ă transmiteau mesa"ele.

se ! rea o ru#ine s acce!te 'ani !entru o trea' at+t deă ă ă u#oar : c+#ti%a un salariu 'unicel c+nt+nd aici, !lus c maiă ă !rimea 'ani #i din Nord. C+nd avea s se *ntoarc acas , *nă ă ă or #elul An"u, situat la nord de Pyon%yan%, avea s tr iască ă ă ă asemenea unei *m! r tese.ă ăac o s m mai +ntorc acas 7ă ă ă ă

Cine #tie c+nd avea s se *nt+m!le asta u! toate celeă ă / cute, era norocoas c era *nc *n via . ar, *ntr o 'un zi, totă ă ă ă ţă ă avea s se *ntoarc , atunci c+nd va /i str+ns destui 'ani, c+nd seă ă va /i s turat de *n%+m/atul Sud, sau c+nd avea s a/le, *n s/+r#it,ă ă ceva des!re 0an.

Termin de c+ntat melodia /ilmului cu @ames =ond #i continuă ă cu o versiune (onky tonk a !iesei Java. C+ntecul lui Al 0irt era!re/eratul ei, !rimul c+ntec !e care #i amintea s l /i auzit c+ndă era co!il #i o'i#nuia s l c+nte *n /iecare noa!te. Adeseori, seă

*ntre'a dac nu cumva cei din -C A *l considerau ca / c+nd !arteă ă din codul ei: !oate c urm torul c+ntec era cel care ascundeaă ă mesa"ul, sau !oate c in/orma iile se a/lau ascunse *n secven aă ţ ţ im!rovizat cu m+na drea!t *n *nc(eiere e /a!t, nici nu i ! saă ă ă de ceea ce *#i *nc(i!uiau su!ers!ionii din C(on%%yec(onno.

)a5da da5da, da5da7nc(ise oc(ii, continu+nd s /redoneze. >riunde s ar /i a/lat,ă indi/erent ce ar /i / cut,ă Java *i amintea mereu de vremea c+nd

15)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 158/341

era o co!il , *n%ri"it de /ratele ei mai mare, 0an #i de mama lor.ă ă So ul mamei, tat l lui 0an, murise *n r z'oi, iar mama ei nu maiţ ă ă #tia care soldat a/lat *n trecere /usese tat l lui -im, nici m cară ă dac /usese coreean, c(inez ori rus. ar asta n avea im!ortan :ă ţă continua s #i iu'easc /iica la /el de mult, indi/erent *n ce /el *#iă ă

c+#ti%ase !+inea. Atunci c+nd mama ei % sise lada aceea deă

arme /urate de la cei din Sud, !usese *n /unc iune !ate/onul uzatţ ce mer%ea tras de manivel #i dansaser cu to ii *n "urul coli'ei,ă ă ţ

*n ritmul lui Java, / c+nd aco!eri#ul s sc+r +ie #i s!eriind % inileă ă ţ ă #i ca!rele. A!oi, !reotul din sat, care avea un !ian, o v zuse !eă -im dans+nd #i c+nt+nd #i o *ntre'ase dac nu voia s *nve e să ă ţ ă c+nte la !ian5

n local se isc a%ita ie #i -im desc(ise oc(ii. 4icu a 7va seă ţ ţ ridic *n !icioare e;act *n cli!a *n care doi ' r'a i tun#i scurt,ă ă ţ

*m'r ca i *n costume so're #i *ncrunta i, *#i / cur a!ari ia !e u#aă ţ ţ ă ă ţ din /a , urma i de al i doi venind dins!re 'uc t rie. G r s /acţă ţ ţ ă ă ă ă ă ă alt mi#care, -im atinse cu de%etul mare de la !iciorul dre!tă !iedica ro ilor !ianului, de'loc+nd o. > v zu !e 4icu a 7vaţ ă ţ !rivind s!re ea #i realiz care era motivul venirii celor !atru. S riă ă

*n !icioare #i *m!inse !ianul de a lun%ul culoarului dintre mese.4icu a 7va #i cei !atru ' r'a i erau nevoi i s #i croiasc drumţ ă ţ ţ ă ă !rintre mese #i scaune, iar -im c+#ti%ase un avans de c+tevasecunde. A!uc+ndu #i din /u% !o#eta, o lu la %oan s!reă ă ă vestiare. ntr *n toaleta ' r'a ilor, / r s #i !iard calmul #iă ă ţ ă ă ă ă s+n%ele rece. Cele #ase luni de antrenament !e care le urmase

*n Coreea de Nord /useser un interval destul de scurt, dară deose'it de e/icient: *nv ase atunci cum s #i !l nuiasc dinăţ ă ă ă tim!, cu mare %ri" , retra%erea #i s ai' mereu la *ndem+nă ă ă ă 'ani #i o arm de /oc minuscul .ă ă

$eamul era mereu desc(is *n toaleta ' r'a ilor. 8rc+ndu se !eă ţ c(iuvet , -im se /uri# a/ar . >dat ie#it , se descotorosi deă ă ă ă ă !o#et , du! ce *#i scosese din ea cu itul cu mecanism de careă ă ţ nu se des! r ea niciodat .ă ţ ă

Se a/la acum *n curtea din s!atele 'arului. 7ra !lin de scauneă ru!te #i de decora iuni *nvec(ite, *ncon"urat de un %ard *nalt deţ ă sc+nduri. C r+ndu se !e o %r mad de %unoaie, s!erie o (aităţă ă ă ă de !isici. in+ndu #i cu itul *ntre din i, se !re% ti s sar . n cli!aŢ ţ ţ ă ă ă aceea, o *m!u#c tur smulse o a#c(ie din %ard, c(iar l+n%ă ă ă

'ra ul ei. n%(e .ţ ţă) $+nde#te te 'ine, -im.Eecunosc+nd vocea, sim i ţ cum i se !unea un nod *n %+t. Se

15+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 159/341

*ntoarse cu o mi#care lent #i l v zu !e =ae $un, in+nd *n m+nă ă ţ ă un revolver automat Smit( & ?esson, de cali'rul HD. 4ai v zuse ă arma aceea, era cea !e care !ro!rietarul 'arului o inea su'ţ te"%(ea, !entru a #i !rote"a averea. -im ridic m+inile.ă

) Cu itul, rosti el.ţ

7a *l scui! , #uier+nd:ă

) Tic losule6ăoi dintre a%en i se ivir *n s!atele lui, %+/+ind, cu !istoaleleţ ă

*n m+ini. 8nul dintre ei o a"ut !e -im s co'oare de !eă ă mormanul de vec(ituri, iar cel lalt *i r suci m+inile la s!ate #i iă ă !use c tu#ele.ă

) Nu tre'uia s i a"u i, =ae. Ce minciuni i au *ndru%at des!reă ţ ţ mine

) Nici un /el de minciuni, -im, r s!unse el, iar *n luminaă strecurat de !e %eamul de la toalet , !e c(i! i se l r%i ună ă ă z+m'et. 9tiam totul des!re tine de la *nce!ut, a#a cum am #tiut#i de solistul care a /ost aici *naintea ta #i c(iar #i de 'armanulcare a lucrat la mine *naintea lui. 9e/ul meu, directorul ad"unct-im 0wan, m ine la curent cu identitatea s!ionilor din EP C.ă ţ

Cu /ul%ere *n !riviri, -im nu #tia dac tre'uia s l *n"ure sau să ă ăl /elicite. Gu condus !e l+n% el #i, !e "um tate mer%+nd, !eă ă ă

"um tate *m!leticindu se, a"unse la strad #i /u urcat *ntr oă ă ă ma#in .ă

15(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 160/341

41

Mar i,ţ ora ):30,Casa Alb ă

0ood *#i amintea #i acum de *nt+ia dat c+nd ! #ise *n =iroulă ă >val. Asta se *nt+m!lase atunci c+nd !redecesorul !re#edinteluiLawrence *i convocase !e !rimarii ora#elor New York, LosAn%eles, C(ica%o #i P(iladel!(ia !entru a discuta des!re

!revenirea revoltelor. $estul res!ectiv, menit a ar ta ă !reocu!area sa !entru situa ia marilor ora#e, se *ntorseseţ *m!otriv i atunci c+nd !re#edintele /usese acuzat de rasismă !entru c antici!ase revoltele ne%rilor.ă

Pre#edintele acela, asemenea lui Lawrence, /usese un ' r'at ă *nalt. e#i am+ndoi ! reau cam scunzi !entru /unc ia !e care oă ţ ocu!au, erau cate%oric !rea solizi !entru 'iroul ce le era rezervat

*nc !erea era *ntr adev r !rea mic , du! orice criterii ar /i /ostă ă ă ă "udecat , iar 'iroul enorm, scaunul #i roiurile de a%(iotan i careă ţ mi#unau *ntruna, din #i *ns!re 'irourile lor, situate de cealalt ă !arte a coridorului, o mic#orau !arc #i mai mult. =iroul /useseă asam'lat din sc+ndurile care alc tuiser odinioar /re%ataă ă ă 'ritanic 04Să Resolute, era a#ezat l+n% /ereastr #i ocu!a celă ă !u in un s/ert din *nc !erea oval . 9i "il ul *m'r cat *n !iele eraţ ă ă ţ ă mare c+t toate zilele #i /usese !roiectat nu numai !entrucon/ortul, ci #i !entru !rotec ia !re#edintelui: s! tarul s u eraţ ă ă

*m'r cat *n !atru straturi de -evlar, es tura anti%lon menit să ţ ă ţ ă ăl !rote"eze !e #e/ul e;ecutivului de un eventual /oc de arm tras ă din a/ara /erestrei, !ut+nd s reziste unui /oc tras cu un H Iă 4a%num de la mic distan . A%lomera ia ocolea *ns t 'liaă ţă ţ ă ă 'iroului. Se a/lau aici doar un su!ort !entru instrumentele descris, o /oto%ra/ie a Primei oamne #i a /iului lor #i un tele/onsecurizat ST8 H de culoarea /ilde#ului.

izavi de 'irou erau a#ezate dou "il uri ca!itonate dat+nd dină ţ vremea administra iei lui ?oodrow ?ilson. 8nul dintre acesteaţ era ocu!at de 0ood, iar cel lalt de c tre #e/ul Si%uran eiă ă ţ Na ionale, Steve =urkow. Acesta *#i ! r sise im!eriul, ari!aţ ă ă Consiliului Si%uran ei Na ionale, la care se !utea a"un%eţ ţ

1 0

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 161/341

travers+nd (olul cel mare #i trec+nd, !e su' un !ortic, !rin u#adu'l . irectorul Centrului de Comand le o/erise am+nduroraă ă c+te o co!ie a listei de o! iuni, !este care cei doi *#i aruncaser ,ţ ă

*n %ra' , !rivirile. in momentul *n care 0ood le anun aseă ţ c derea sistemului de o'serva ie de la =NE #i a re elei deă ţ ţ

com!utere de la Centrul de Comand , !re#edintele o!taseă

!entru o mu enie des v+r#it .ţ ă ă) 7;ist ceva ce n ai scris *n lista asta, vreo o!era iuneă ţ

clandestin *ntre' =urkow.ă ă0ood ura %enul sta de *ntre' ri.ă ă !igur c e@ista.ă >!era iunileţ

clandestine erau mereu *n curs de des/ #urare.ă Avuseser loc cuă mult tim! *nainte ca >llie Nort( s #i /i !us la !unct t+r%ul 2armeăcontra ostatici3, continuaser s ai' loc #i du! ce activitateaă ă ă ă acestuia /usese scoas la iveal #i aveau s e;iste *ntotdeauna.ă ă ă Sin%ura di/eren era acum aceea c !re#edin ii nu se maiţă ă ţ !uteau *m! una cu rezultatele acestora, *n caz de succes. ar *nă cazul unor e#ecuri, cei asemenea lui 0ood erau 'lama i *n !u'lic.ţ

Tocmai de aceea *l !rovocase =urkow. i !l cea ca diverseleă !ersona"e o/iciale s recunoasc anumite activit i ile%ale,ă ă ăţ !entru ca el sau !re#edintele s le !oat reaminti c , *n acestă ă ă caz, lucrau !e cont !ro!riu. Nu uita niciodat s su'linieze cineă ă era !re#edintele, cine era v rul s u #i cine era cel mai a!ro!iată ă consilier.

) Am cerut trimiterea din or *n or a unor misiuni deă ă recunoa#tere, !entru a su!lini !ierderea su!rave%(erii !rinsatelit, iar la c+teva minute du! e;!lozie am e;!ediat o ec(i!ă ă de interven ie. 'orul dureaz dou s!rezece ore #i voiam s iţ ă ă ă #tiu la /a a loculuiF *n caz c am /i avut nevoie de ei.ţ ă

) La /a a locului, re!et =urkow. Adic 5ţ ă ă) n Coreea de Nord.) G r *nsemneă ă) G r uni/orme #i / r indicii de nici un /el, nici m car !eă ă ă ă ă

arme.=urkow arunc o !rivire s!re. Pre#edinte.ă) Care este sco!ul misiunii *ntre' conduc torul Si%uran eiă ă ţ

Na ionale.ţ) Am cerut ec(i!ei s mear% *n lan ul 4un ilor iamanteloră ă ţ ţ

#i s a/le ce se *nt+m!l cu rac(etele Nodon%.ă ă

) ai trimis !e to i cei dois!rezece oameniţ0ood *ncuviin . Nu se mai o'osi s i anun e c 4ike Eod%ersţă ă ţ ă era unul dintre cei dois!rezeceF =urkow ar /i s rit ca ars. >ricum,ă

1 1

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 162/341

dac ec(i!a avea s /ie ca!turat , eroul de r z'oi Eod%ers eraă ă ă ă *ndea"uns de /aimos !entru a /i recunoscut.

) Conversa ia aceasta n a avut loc niciodat , s!use, a#a cumţ ă era de a#te!tat, Lawrence, *nainte de a *nc(ide dosarul cecon inea ra!ortul. A#adar, comitetul de criz recomandţ ă ă

des/ #urarea lent a /or elor noastre *n continuare, !+n c+ndă ă ţ ă

vom #ti cu si%uran dac *ntr adev r Coreea de Nord !oartţă ă ă ă r s!underea !entru acest atentat. C(iar #i *n cazul *n careă %uvernul acestei ri, sau unul dintre re!rezentan ii acestuia,ţă ţ este r s!unz tor, vom /ace doar !resiuni di!lomatice, / r *ns aă ă ă ă ă l sa %arda "os din !unct de vedere militar. esi%ur, !resu!un+ndă c nu vor e;ista noi acte de terorism.ă

) 7;act, domnule. C(iar a#a.Pre#edintele *nce!u s 'at dara'ana !e co!erta dosarului.ă ă) C+t tim! am t r % nat o cu !alestinienii du! atentatulă ă ă ă

terorist al mi#c rii 0ez'olla( de la 0ollywood 9ase luniă) 9a!te.) 9a!te luni. Paul, am luat destul de multe #uturi *n /und de

c+nd am !reluat !ostul sta #i, totu#i, continu m s /acem !eă ă ă 'unii cre#tini #i s *ntoarcem mereu cel lalt o'raz. >dat #iă ă ăodat , tre'uie s termin m cu moliciunea asta.ă ă ă

) Am'asadorul $a! a sunat ceva mai devreme, e;!rim+ndu#i umil re%retul !entru cele *nt+m!late, s!use =urkow. N a s!usnimic din care s deducem c ei ar /i cei vinova i.ă ă ţ

) 4art(a sus ine c mint, interveni 0ood. ar, de#i nu suntţ ă *m!otriva necesit ii unei reac ii ener%ice, cred c tre'uie s /imăţ ţ ă ă si%uri, *nainte de a ac iona, c vom lovi *n inta !otrivit . ţ ă ţ ă ă re!et ce con ine acest ra!ort: nu e;ista activit i militareţ ăţ neo'i#nuite *n Nord, nimeni nu #i a asumat r s!underea !entruă atentat #i, c(iar dac unele %ru! ri din Coreea de Nord ar /iă ă vinovate, asta nu *nseamn c #i %uvernul este, *n mod necesar,ă ă im!licat.

) ar nici nu *i a'solv de orice vin , *l *ntreru!seă ă !re#edintele. ac %eneralul Sc(neider s ar /i a!ucat s azv+rleă ă cu 'om'e !este zona demilitarizat , /ii convins c Pyon%yan% ulă ă nu s ar /i ostenit s m *ntre'e de s n tate *nainte de a ri!osta.ă ă ă ă Paul, am s te ro% s m scuzi acum, am o *nt+lnire cu5ă ă ă

Tele/onul ST8 H *nce!u s sune #i !re#edintele ridică ă

rece!torul. Tr s turile i se *ntunecar , *n vreme ce asculta, / ră ă ă ă ă s scoat o vor' . u! c+teva secunde, *i mul umiă ă ă ă ţ interlocutorului, s!un+ndu i c va ! stra le% tura cu el. nc(ise #iă ă ă

1 2

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 163/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 164/341

42

Mar i,ţ ora #3:40,Seul

ricul *nainta cu vitez s!re !ist !e #oseaua a%lomerat ,ă ă ă !lin de ve(icule militare ce ! r seau Seulul, *ndre!t+ndu seă ă ă s!re nord.

e !e 'anc(eta din s!ate a 4ercedesului am'asadoarei, care

urm rea dricul, $re%ory onald o'serv modi/icarea numeric aă ă ă tru!elor. n lumina celor a/late de la =o' 0er'ert, nu #i !utea *nc(i!ui dec+t c situa ia devenea tot mai *ncordat *ntre celeă ţ ă dou %uverne. Asta nu *l sur!rindea deloc: la o distan at+t deă ţă mic de zona demilitarizat , alarmele erau un lucru la /el deă ă o'i#nuit !entru locuitorii Seulului ca #i casetele video !irat. 9itotu#i, a%ita ia at+t de mare nu constituia un lucru o'i#nuit.ţ Solda ii muta i /iind /oarte numero#i, era un semn c %eneralii nuţ ţ ă voiau s a%lomereze armata *ntr un sin%ur loc, !entru a nu le daă idei celor din Nord s atace Seulul cu rac(ete.ă

Pentru moment *ns , onald !rivea toate acestea cu deta#are.ă 7ra *nv luit *ntr o crisalid lun% c+t cele dou ma#ini #i cu oă ă ă ă l ime de !rea !u ini ani, *nc(is *n ea la un loc cu con#tiin aăţ ţ ţ /a!tului c *n ma#ina din /a se a/la so ia sa, !e care nu avea să ţă ţ ă o mai vad niciodat . Nu aici, !e ! m+nt. ricul era sc ldat *nă ă ă ă lumina /arurilor 4ercedesului #i, !rivind dra!eriile ne%re caremascau %eamul din s!ate, onald se *ntre' dac lui Soon"i i ar /iă ă !l cut, ori s ar /i sim it st+n"enit , c l torind cu o limuzin aă ţ ă ă ă ă statului. e /a!t, cu acea limuzin anume. #i aminti cum Soon"iă

*nc(isese oc(ii du! ce i s!usese !ovestea, de !arc *n /elulă ă acesta ar /i reu#it s se izoleze de realitatea %rotesc .ă ă

Cadillacul ne%ru era /olosit *n comun de c tre am'asadeleă Statelor 8nite, 4arii =ritanii, Canadei #i Gran ei, /iind !arcat *nţ %ara"ul celei din urm atunci c+nd nu era /olosit. Golosirea *nă comun a dricurilor o/iciale, nu era un lucru neo'i#nuit, de#i/usese !e !unctul de ar !rovoca un incident interna ional *nţ 1BID, c+nd at+t am'asadorul 'ritanic, c+t #i cel /rancez *#i!ierduser rude a!ro!iate, *n aceea#i du! amiaz #i ceruseră ă ă ă

1 4

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 165/341

dre!tul de a /olosi dricul o/icial *n acela#i tim!. e vreme ceGran a era cea care ad !ostea ma#ina, se sim ea mai *n dre!t sţ ă ţ ă o /oloseasc F 'ritanicii sus ineau *ns c , din moment ceă ţ ă ă am'asadorul /rancez *#i !ierduse 'unica, iar cel 'ritanic tat l, ă le% tura de rudenie cea mai !uternic era cea care tre'uia să ă ă

sta'ileasc !rioritatea. Grancezii re!licaser !e dat ,ă ă ă

ar%ument+nd c nu se !utea #ti dac am'asadorul /rancez nu seă ă sim ise mai le%at de 'unica sa dec+t cel 'ritanic de tat l s u.ţ ă ă Pentru dezamorsarea con/lictului, am'ii am'asadori *nc(iriaser ă ma#ini de la antre!rize de !om!e /une're din ora#, iar driculo/icial r m sese ne/olosit *n acea du! amiaz .ă ă ă ă

$re%ory onald z+m'i, amintindu #i comentariul lui Soon"i *nacea *m!re"urare, rostit cu oc(ii mi"i i, cu aceea#i e;!resie deţ re/uz al realit ii: 2Numai *n cadrul cor!ului di!lomatic un r z'oiăţ ă #i rezervarea unei ma#ini !ot avea aceea#i im!ortan .3 Avuseseţă dre!tate. Nimic nu era !rea mesc(in, !rea intim sau !reamaca'ru !entru a da na#tere unui eveniment interna ional. atţ ă de ce /usese emo ionat #i #tia c #i Soon"i ar /i sim it acela#iţ ă ţ lucru, atunci c+nd am'asadorul en%lez Clayton *i tele/onase,anun +ndu l c am'asadele c zuser de acord s nu /oloseascţ ă ă ă ă ă limuzina !entru trans!ortul !ro!riilor victime dec+t du! ce el nuă avea s mai ai' nevoie de ea.ă ă

Ee/uza sa *#i ia !rivirile de la dric, de#i mintea sa o'osit *l ă !urta *ntr un v+rte" al amintirilor: ultima oar c+nd luase masaă

*m!reun cu Soon"i, ultima oar c+nd / cuser dra%oste, ultimaă ă ă ă oar c+nd o !rivise *m'r c+ndu se. 4ai sim ea *nc %ustul ru"uluiă ă ţ ă ei, *n n ri *i st ruia !ar/umul ei, mai sim ea atin%erea un%(iilor eiă ă ţ lun%i !e cea/ . #i aminti a!oi de ziua *n care se sim ise !entruă ţ

*nt+ia oar atras de ea, nu de /rumuse ea sau de str lucirea ei, ciă ţ ă de cuvintele ei t ioase #i lucide. #i aminti de conversa ia !e careă ţ ea o !urtase cu o !rieten la dineul de adio ală am'asadoruluian Tunick. n tim! ce am'asadorul *#i *nc(eia discursul de adioadresat !ersonalului, !rietena lui Soon"i remarcase: 2Pare at+t de/ericit63

Soon"i *l !rivise o vreme !e am'asador, a!oi re!licase: 2Tat l ă meu avea aceea#i e;!resie o dat , du! ce c rase un 'olovană ă ă /oarte %reu. Am'asadorul !are u#urat, Tis(, nu /ericit63.

n /elul ei desc(is, ne!rotocolar, !usese de%etul !e ran . ă

onald *#i croise drum !rin mul imea ce sor'ea din cu!ele deţ #am!anie, *naintase !+n l+n% ea #i i se !rezentase. i s!useseă ă a!oi !ovestea cu dricul, ea *nc(isese oc(ii, iar el se *ndr %ostiseă

1 5

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 166/341

/ul%er tor. Acum, st+nd aici, cu lacrimile secate, dar cu amintirileă cur%+nd *n valuri, se consola %+ndindu se c , atunci c+nd oă v zuse ultima oar !e Soon"i *n via , ea aler%a *na!oi s!re el,ă ă ţă du! ce *#i % sise cercelul, iar !e c(i! i se citeau at+t u#urarea,ă ă c+t #i /ericirea.

8rm+nd dricul, 4ercedesul ! r si #oseaua, *ndre!t+ndu seă ă

s!re aerodrom. onald avea s *#i conduc so ia la avionulă ă ţ com!aniei T?A care urma s o duc *n State #i, de *ndat ceă ă ă acesta avea s decoleze, el avea s urce la 'ordul elico!teruluiă ă =ell ro<uois care avea s l trans!orte *n zona demilitarizat .ă ă

0oward Nor'om avea s !resu!un c onald o' inuse ceeaă ă ă ţ ce *#i dorea ocolindu l, iar asta *l / cea s se simt oarecumă ă ă vinovat. n /elul acesta *ns , %eneralul nu avea s /ie im!licat *nă ă tentativa sa de contactare a Nordului. 4ul umit tele/onuluiţ ă !rimit de la =o' 0er'ert, toate !onoasele !entru o eventual ă nereu#it aveau s le tra% el *nsu#i5 #i Centrul de Comand .ă ă ă ă

1

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 167/341

43

Mar i,ţ ora #3:45,Car ierul eneral al 2C;A

C+nd =ae $un *i tele/onase !entru a l anun a c arestareaţ ă /usese *ncununat de succes, 0wan *nce!u s simt um'ra unoră ă ă

*ndoieli: #tia c / cuser ceea ce tre'uia, dar *i ! rea r u să ă ă ă ă ă !iard un !ersona" at+t de interesant cum era doamna C(on%.ă

Cri!tanali#tii s i nu reu#iser *nc s *i str !un%ă ă ă ă ă ă codul, de#icuno#teau o !arte din datele !e care ea le transmitea, c ci i le ă /urnizaser c(iar ei, din c+nd *n c+nd, !rin intermediul lui =ae,ă care *i s!usese c avea un /iu *n armat . >cazional, el *i 2sc !a3ă ă ă date reale, dar li!site de im!ortan , des!re e/ectivul tru!elor,ţă diverse coordonate #i sc(im' rile survenite *n structurile deă comand . Acum *ns , c+nd o arestaser , 0wan se *ndoia c eaă ă ă ă avea s i a"ute.ă

-C A !etrecuse !atru ani su!rave%(ind / r a se im!licaă ă re eaua a%en ilor nord coreeni din Seul. 8rm rindu l !e unulţ ţ ă dintre ei, *l desco!eriser !e al doilea, a!oi !e al treilea, ală !atrulea5 Cei cinci a%en i ! reau s alc tuiasc un cerc *nc(is,ţ ă ă ă ă /iind coordona i *n activitatea lor de -im C(on% #i de un covri%ar.ţ Acum, du! ca!turarea /emeii, ceilal i aveau s /ie urm ri iă ţ ă ă ţ dou zeci #i !atru de ore din dou zeci #i !atru, !entru a a/la !eă ă cine aveau s contacteze sau cine avea s /ie a%entul care urmă ă ă s i ia locul lui -im C(on%.ă

Ceea ce *l deran"a *ns era /a!tul c , *n !u inul !e careă ă ţ reu#iser s l desci/reze din codul ei, nu se men ionase nimică ă ţ des!re atentatul din aceast du! amiaz . =a mai mult,ă ă ă covri%arul care *#i transmitea mesa"ele coc+ndu le *n interiorulunor 'r+nzoaice / r sare /usese instruit s ia !arte la /estivit iă ă ă ăţ !entru a a/la care era ! rerea mul imii des!re reuni/icare. e#iă ţ era !osi'il ca Nordul s /i !l nuit e;ecutarea atentatului *n mareă ă tain , / r s #i in/ormeze a%en ii, se *ndoia c ar /i mers !+nă ă ă ă ţ ă ă

*ntr acolo *nc+t s ri#te *n asemenea m sur via a unuia dintreă ă ă ţ ei. e ce l ar mai /i trimis la /a a locului, dac tot aveau de %+ndţ ă s lanseze atacul terorist, stric+nd s r' toareaă ă ă

1 )

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 168/341

Ser%entul de la rece! ie *i tele/on , anun +ndu l c a%en iiţ ă ţ ă ţ sosiser , iar 0wan se a#ez la 'irou, a#te!t+ndu i s a!ară ă ă ă

*m!reun cu doamna C(on%. Nu o v zuse niciodat !e -imă ă ă C(on% *n carne #i oase, ci doar *n /oto%ra/ii, ast/el *nc+t !use *na!licare o'i#nuitul e;erci iu mintal *nv at de la $re%ory onaldţ ăţ

#i ( r zit tocmai momentelor c+nd urma s *nt+lneasc !eă ă ă ă

cineva !e care nu l #tia dec+t din auzite sau din !oze. ncerca s ă com!leteze s!a iile li'ere ale memoriei, curios s a/le c+te dinţ ă

*nc(i!uirile sale aveau s /ie con/irmate de realitate. C+t erau deă *nal i, cum le suna %lasul5 *n cazul unor sus!ec i inamici, *ncercaţ ţ s antici!eze reac ia lor. Aveau s /ie irasci'ili, "i%ni i, sau aveauă ţ ă ţ s coo!ereze n /elul sta, 0wan reca!itula tot ce #tia des!reă ă !ersoanele res!ective, *nainte de a le *nt+lni.

9tia des!re doamna C(on% c avea un metruă #a!tezeci *n l ime, c avea ! rul lun% #i ne%ru #i oc(ii de culoare *nc(is .ă ţ ă ă ă

in c+te a/lase de la =ae, / cea !arte din cate%oria 2durilor3.ă 0wan ' nuia *ns c avea s re% seasc la ea sensi'ilitateaă ă ă ă ă ă caracteristic muzicienilor #i tem!eramentul vivace al unei /emeiă o'i#nuite s ă su!orte avansurile ' r'a ilor la 'arul lui $un,ă ţ !recum #i o'iceiul a%en ilor str ini de a asculta mai mult dec+tţ ă de a vor'i, de a a/la, mai mult dec+t ar /i divul%at. Avea s ă

*ncerce s l s/idezeF mai to i a%en ii nord coreeni !rocedau a#aă ţ ţ c+nd se con/runtau direct cu cei din Sud.

Auzi u#a li/tului desc(iz+ndu se cu un /+#+it #i z%omotul unor!a#i !e coridor. oi a%en i intrar , *ncadr+nd o !e -im C(on%.ţ ă

in !unct de vedere /izic, /emeia ar ta e;act a#a cum #i oă *nc(i!uise: ! rea m+ndr #i !lin de via . 7ra *m'r cat camă ă ă ţă ă ă cum se a#te!tase 0wan: o /ust str+mt nea%r , !anto/i asorta iă ă ă ţ #i o 'luz al' , cu !rimii doi nasturi desc(eia iF era uni/ormaă ă ţ c+nt re elor din 'aruri #i restaurante. Totu#i, /u sur!rins deă ţ culoarea tenului eiF nu se a#te!tase s /ie c(iar at+t de 'ronzat .ă ă ar era /iresc s /ie a#a, de vreme ce *n tim!ul zilei era li'er #iă ă

*#i !etrecea cli!ele acelea !lim'+ndu se !rin ora#. Gu sur!rins,de asemenea, de m+inile ei, !e care i le v zu mai *ndea!roa!eă atunci c+nd le ceru oamenilor s i. S i scoat c tu#ele. S!reă ă ă ă deose'ire de al i muzicieni !e care i cunoscuse, /emeia aveaţ de%ete su' iri #i delicate, nu scurte #i 'oante.ţ

Le ordon celor doi a%en i s ias din *nc !ere #i s a#te!teă ţ ă ă ă ă

a/ar , a!oi *i / cu semn /emeii s ia loc. 7a se a#ez cuminte, cuă ă ă ă %enunc(ii a!ro!ia i #i cu m+inile %ra ioase *m!reunate *n !oal .ţ ţ ă Privirile *i erau a intite asu!ra 'iroului.ţ

1 +

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 169/341

) oamn C(on%, sunt -im 0wan, directorul ad"unct al -C A.ă Guma i ori i o i%arţ ţ ţ ă

Se *ntinse #i lu de !e un col al mesei o cutiu , o desc(ise #iă ţ ţă i o *ntinse. 7a lu o i%ar #i #ov i o cli! , c ci avusese tenta iaă ţ ă ă ă ă ţ de a o scutura, lovind o de cadranul ceasului. ns acesta *iă

/usese luat, ca nu cumva s #i taie venele cu sticla !rotectoare.ă

A!oi #i o a#ez *ntre 'uze.ă0wan ocoli 'iroul #i i o a!rinse. Gemeia trase ad+nc /umul *n

!ie!t #i se a#ez mai comod, rezem+ndu se de s! tarul /otoliului,ă ă cu o m+n !e 'ra ul acestuia #i cu cealalt *n !oal . Tot nu *#iă ţ ă ă

*n% dui *ns s l !riveasc *n oc(i, dar a#a / ceau toate /emeileă ă ă ă ă *n tim!ul intero%atoriilor. m!iedicau ast/el crearea unor le% turiă emo ionale, ! str+nd caracterul so'ru al discu iei, ceea ceţ ă ţ adeseori *i /rustra !e cei care !uneau *ntre' rile. ă

0wan *i o/eri o scrumier , iar ea o !use !e 'ra ul /otoliului.ă ţ A!oi, el se a#ez !e mar%inea 'iroului, !rivind o *n t cere vremeă ă de a!roa!e un minut, *nainte de a vor'i. Cu toat s/iiciunea,ă /emeia asta avea ceva deose'it. eva ce nu se potrivea.

) Pot s v o/er ceva de ' ută ă ă7a cl tin din ca!, !rivind cu o'stina ie 'iroul.ă ă ţ) oamn C(on%, #tim cu ce v ocu!a i de o 'un 'ucat deă ă ţ ă ă

tim!. 4isiunea dumneavoastr aici s a *nc(eiat #i ve i /i "udecată ţ ă !entru s!iona". Presu!un c asta se va *nt+m!la *n decurs de maiă !u in de o lun . Starea %eneral de s!irit du! cele *nt+m!lateţ ă ă ă azi /iind cea care este, !resu!un c "usti ia va ac iona re!ede #iă ţ ţ ne!l cut !entru dumneavoastr . Cu toate acestea, sunt *nă ă m sur s v !romit clemen din !artea tri'unalului dac neă ă ă ă ţă ă ve i a"uta s a/l m cine a !us la cale e;!lozia de la Palat de aziţ ă ă du! amiaz .ă ă

) Nu #tiu mai mult dec+t am v zut la televizor, domnuleă 0wan.) N a i /ost anun at dinainteţ ţ ă

) Nu #i nici nu cred c ara mea este r s!unz toare de acestă ţ ă ă atentat.

) e ce s!une i astaţ7a *l !rivi !entru *nt+ia oar *n oc(i.ă) Giindc nu suntem o na iune de icni i. 7;ist #i c+ ivaă ţ ţ ţ ă ţ

ne'uni, dar cei mai mul i dintre noi nu doresc r z'oiul.ţ ă

Asta era6 *#i zise el. Asta nu se !otrivea. 8rma cu stricte e ţ re%ulile intero%atoriului #i !ro'a'il c n avea s scoat !reaă ă ă multe in/orma ii de la ea. ar n o / cea din su/let Tocmai / cuseţ ă ă

1 (

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 170/341

o distinc ie clar *ntre cei 2c+ iva ne'uni3 #i 2noi3. Care 2noi3ţ ă ţ Cei mai mul i a%en i !roveneau din armat #i n ar /i rostit unţ ţ ă cuvin elţ *m!otriva unor com!atrio i. 0wan se *ntre'a *ns dacţ ă ă doamna C(on% nu era cumva civil , unul dintre acei nord coreeniă care slu"eau cauza *m!otriva voin ei lor, /iindc aveau un trecutţ ă

! tat !e care voiau s l /ac uitat, /iindc voiau s reca!eteă ă ă ă ă

onoarea !ierdut a /amiliei lor sau /iindc o rud sau vreo altă ă ă ă /iin a!ro!iat avea nevoie de 'ani. ac vreuna dintre acesteţă ă ă variante era vala'il , *nsemna c ei doi aveau ceva *n comun:ă ă am+ndoi doreau cu dis!erare !acea.

irectorul Yun% 0oon !ro'a'il c n ar /i /ost de acord cuă dezv luirea unor in/orma ii secrete inamicului, dar 0wan eraă ţ dis!us s ri#te de data asta.ă

) oamn C(on%, s !resu!unem c v a# s!une c v cred5ă ă ă ă ă) a# r s!unde s *ncerca i cu altcineva cacealmalele.ă ă ţ) ar dac a# vor'i seriosă0wan co'or* de !e col ul 'iroului #i se !ost *n /a a ei,ţ ă ţ

o'li%+nd o s l !riveasc *n /a , ceea ce ea #i / cu.ă ă ţă ă) Nu m !rice! deloc la !si(olo%ia contrariilorF c+t !rive#teă

!oc(erul, sunt un "uc tor mizera'il. S mai !resu!unem c v a#ă ă ă s!une #i c , de#i cineva s a str duit s /ac *n a#a /el ca toateă ă ă ă dovezile s incrimineze armata rii dumneavoastr , eu nu credă ţă ă una ca asta. 7a se *ncrunt . ă) ac mi a i s!une una ca asta, v a# im!lora s *ncerca i s iă ţ ă ţ ă convin%e i #i !e al ii.ţ ţ

) S !resu!unem *ns c n a# /i crezut. 4 a i a"uta s miă ă ă ţ ă dovedesc "uste ea ' nuielilor 5ţ ă

7a *l !rivi cu ostilitate, dar v dit interesat .ă ă) ascult, domnule 0wan.ă) Am % sit urme *n !rea"ma locului e;!loziei, urme de cizmeă

militare nord coreene. ac cineva ar vrea s dea vina !eă ă armata dumneavoastr , ar avea nevoie, desi%ur, deă *nc l mintea adecvat , ca #i de e;!lozi'ili #i eventualulă ţă ă armament !rovenind din Nord. Nu #tim ce cantit i le au /ostăţ necesare !ro'a'il nu !rea mari, c ci un ast/el de %ru! ar /iă tre'uit s r m+n discret #i deci nu !utea /i !rea mare. A# vreaă ă ă s *ncerca i s a/la i dac un asemenea /urt de materiale a avută ţ ă ţ ă

*ntr adev r loc.ă

-im *#i scutur i%ara.ă ţ) Nu cred c !ot /ace asta.ă) Nu vre i s m a"uta iţ ă ă ţ

1)0

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 171/341

) omnule 0wan, c(iar crede i c su!eriorii dumneavoastrţ ă ă m ar crede, dac v a# aduce ast/el de in/orma ii ntre rileă ţ ţă noastre nu !rea e;ist rela ii de *ncredere5ă ţ

) 7u a# /i dis!us s v dau crezare. Pute i s i contacta i !e aiă ă ţ ă ţ dumneavoastr #i alt/el dec+t !rin intermediul 'aruluiă

) ac a# !utea, r s!unse -im, ce a i /ace dumneavoastră ă ţ ă

) a# *nso i #i a# asculta ceea ce ar avea de s!us, *ncerc+ndţ s a/lu ce alte materiale au mai dis! rut. ac ace#ti terori#tiă ă ă sunt c(iar at+t de dis!era i cum cred eu, ar !utea !une la cale #iţ alte atacuri care s ne *m!in% s!re r z'oi.ă ă ă

) ar a i a/irmat c(iar adineauri c su!eriorii dumneavoastrţ ă ă nu sunt de acord cu ' nuielile astea5ă

) ac am !utea % si o dovad , s!use 0wan, orice dovadă ă ă ă care s vin *n s!ri"inul a/irma iilor mele, voi trece !este ca!ulă ă ţ #e/ilor mei #i *l voi contacta !e #e/ul comitetului de criz de laă ?as(in%ton. 7ste un om rezona'il #i o s m asculte.ă ă

-im continu s *l !riveasc !e directorul ad"unct. >/t #i *#iă ă ă ă rezem /runtea *n de%etul ar t tor #i *n cel mare.ă ă ă

) N avem !rea mult tim! la dis!ozi ie, doamn C(on%.ţ ă Eezultatul e;!loziei de ast zi s ar !utea s /ie nu doar un r z'oi,ă ă ă ci #i s/+r#itul convor'irilor !rivind reuni/icarea tim! de *nc o ă %enera ie. 4 ve i a"utaţ ă ţ

7a #ov i doar vreme de o cli! .ă ă) Sunte i convins c ave i *ncredere *n mineţ ă ţ7l z+m'i.) Gi i convins c n am s v dau c(eile ma#inii, *ns , *nţ ă ă ă ă ă

aceast !rivin 5 da, am *ncredere.ă ţă) Prea 'ine, s!use ea, ridic+ndu se *ncet *n !icioare. om

conlucra *n aceast c(estiune. ar cred c m *n ele%e i,ă ă ă ţ ţ domnule 0wan, am o /amilie *n Nord. oi mer%e !+n la o limită ă al turi de dumneavoastr . e dra%ul ! cii.ă ă ă) n ele%.ţ

0wan se *ntoarse *nviorat s!re 'irou #i a! s !e un 'uton ală ă inter/onului. i s!use ser%entului de serviciu s i !re% teasc oă ă ă ma#in cu #o/er, a!oi *#i !rivi !rizoniera.ă

) 8nde ave i de %+nd s mer%emţ ă) oi da #o/erului indica iile necesare !e !arcurs, domnuleţ

0wan. Sau !oate c , totu#i, v ve i r z%+ndi #i mi ve i *ncredin aă ă ţ ă ţ ţ

c(eile ma#inii, *n care caz5) Ne ve i c l uzi. Cu toate acestea, re%ulamentul *mi cere sţ ă ă ă *nre%istrez la !lecare un itinerar, !entru cazul *n care ar a! rea ă

1)1

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 172/341

vreo !ro'lem . Acesta va /i !rimul lucru !e care directorul *l vaă controla la *ntoarcere. a i mi m car o direc ie a!ro;imativ .ţ ă ţ ă

-im z+m'i !entru *nt+ia oar , s!un+ndu i:ă) Nordul, domnule 0wan. om mer%e s!re nord.

1)2

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 173/341

44

Mar i,ţ ora 10,*ashing on, + C

0ood se sim eaţ de !arc i ar /i /ost retezate !icioarele de laă %enunc(i, dar nu era su! rat !e !re#edinte. 7ra im!osi'il s teă ă su!eri !e !re#edinte.

4ic(ael Lawrence nu era cel mai str lucitor dintre cei ce seă

!erindaser *n aceast /unc ie. Avea *ns un al #aselea sim ,ă ă ţ ă ţ avea carism , iar asta *l avanta"a enorm *n /a a camerelor de luată ţ vederi #i la *nt+lnirile cu contracandida ii. Pu'licul *i adora stilul.ţ

esi%ur, nu era cel mai 'un administrator din c+ i ar /i meritat sţ ă ocu!e !ostul. Nu i !l cea s #i murd reasc m+inile cuă ă ă ă m run i#urile %uvern rii: nu era un !edant, ca @immy Carter.ă ţ ă >amenilor s i de *ncredere, cum erau =urkow #i !urt toarea deă ă cuv+nt al !re#edin iei, Adrian Crow, li se !ermisese s #i creezeţ ă micile lor im!erii, 'aze de !utere care #i c+#ti%au alia i ori seţ

*nstr inau de celelalte a%en ii %uvernamentale, r s!l tindu leă ţ ă ă coo!erarea !rintr un acces s!orit *n !rea"ma !re#edintelui #icre#terea res!onsa'ilit ilor, !ede!sindu le !rin misiuni de maiăţ mic im!ortan #i corvezi 'irocratice. C(iar #i atunci c+nd,ă ţă

*nce! tor /iind, !re#edintele su/erise e#ecuri *n !olitica e;tern ,ă ă nu avusese !arte de s+c+ielile !resei, s!re deose'ire de!redecesorii s i: d+nd numeroase dineuri !entru ziari#tiiă acredita i #i doz+nd cu %ri" scur%erile de in/orma ii #iţ ă ţ e;clusivit ile, Adrian Crow reu#ise s #i atra% sim!atiaăţ ă ă ma"orit ii editoriali#tilor im!ortan i. >ricum, *n zilele acestea,ăţ ţ nimeni nu mai citea !a%inile de analiz !olitic , sus inea ea.ă ă ţ Eeclama #i zvonurile erau cele care controlau voturile, iar nu ceide tea!a lui $eor%e ?ill #i Carl Eowan.

Poate c Lawrence era nemilos #i *nc ! +nat #i ac ionaă ă ăţ ţ or'e#te. ar, *n li!sa altor calit i, !oseda o viziune asu!raăţ viitorului rii, o !ers!ectiv cura"oas #i inteli%ent care,ţă ă ă ă culmea, c(iar *nce!use s dea rezultate. Cu un an *nainte de a #iă anun a candidatura, c+nd era *nc %uvernatorul Gloridei,ţ ă Lawrence se *nt+lnise cu industria#i de /runte #i *i *ntre'ase dac , ă

1)3

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 174/341

*n sc(im'ul unor sc deri ale im!ozitelor #i al altor /acilit i, n ar /iă ăţ /ost dis!u#i s *nvesteasc *n !rivatizarea NASA, %uvernulă ă urm+nd s controleze lans rile #i instala iile, iar com!aniile loră ă ţ asum+ndu #i ma"oritatea costurilor !rivitoare la !ersonal #i ladezvoltare. e /a!t, Lawrence *#i !ro!unea s m reasc 'u%etulă ă ă

a%en iei s!a iale de a!roa!e trei ori, / r a avea nevoie deţ ţ ă ă

acce!tul Con%resului. 4ai mult c(iar, c(eltuielile %uvernului!rivind s!a iul aveau s se reduc ast/el cu a!roa!e douţ ă ă ă miliarde de dolari, 'ani !e care Lawrence inten iona s iţ ă

*nvesteasc *n educa ie #i *n lu!ta *m!otriva criminalit ii. 4aiă ţ ăţ su%erase, de asemenea, ca o treime din 'ene/iciile realizate deNASA cu noile /or e s /ie trans/erate *n /ondul de asistenţ ă ţă social , o' in+ndu se ast/el economii su!limentare de *nc oă ţ ă

"um tate de miliard de dolari.ă4area industrie a Statelor 8nite /usese de acord cu acest !lan,

iar !ro!a%anda electoral a lui Lawrence le amintise americaniloră de %loria !ierdut a misiunilor $emini, 4ercury #i A!ollo, de zileleă c+nd intelectualii #i muncitorii conlucrau !entru un el comun, alţ slu"'elor numeroase #i al in/la iei sc zute. Le%ase toate acesteaţ ă unele de altele #i 'om'ardase electoratul cu ima%ini ale unor/acilit i e;istente calculatoare !ersonale, sateli i deăţ ţ comunica ii, tele/oane celulare, camere video #i "ocuri !eţ com!uter #i ale unor /acilit i viitoare medicamente !entruăţ vindecarea cancerului #i a necru toarei S A, %eneratoareţă s!a iale menite s reduc costul ener%iei electrice #i im!orturileţ ă ă de !etrol, sau c(iar controlul meteorolo%ic. e /iecare dat c+nd,ă

*n tim!ul cam!aniei, adversarul s u sus inuse c ace#ti 'ani ar /iă ţ ă !utut /i c(eltui i mai cu /olos !e ! m+nt, Lawrence *i re!licase cţ ă ă ! m+ntul devenise o %aur de scur%ere care *n%(i ea locuri deă ă ţ munc #i im!ozite #i c !lanul s u avea s !un ca! t acestuiă ă ă ă ă ă lucru, ca #i imi;tiunii str ine *n domeniul te(nolo%iilor *nalte, careă /urau slu"'ele americanilor.

Lawrence c+#ti%ase deta#at #i, de *ndat ce #i !reluase !ostul,ă se *nt+lnise din nou cu marii industria#i, ca #i cu noii conduc toriă ai NASA !entru a c dea de acord *n !rivin a o' inerii unoră ţ ţ rezultate tan%i'ile ra!ide #i, *n acela#i tim!, !entru a i convin%ede necesitatea !unerii !e or'it a sta iei s!a iale *nainte deă ţ ţ s/+r#itul !rimului s u mandat. Gusese *nc(iriat a#adar sta iaă ă ţ

s!a ial Nevski, a'andonat de ru#i. Cercet tori din domeniulţ ă ă ă medicinei #i ai in%ineriei s!a iale /ur trimi#i *n s!a iu #i,ţ ă ţ o!ts!rezece luni mai t+rziu, ma#in ria de !res a lui Adrian Crowă ă

1)4

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 175/341

!utea s tr+m'i eze !u'licului cele dint+i rezultate: cele maiă ţ uimitoare ima%ini /ur acelea *n care un t+n r medic, !aralizat deă ă la 'r+u *n "os *n tim!ul r z'oiului din $ol/, "uca 'asc(et *n stareă de %ravita ie zero cu unul dintre astronau i. m!actul lor /uţ ţ e;traordinar: !re#edintele reu#ise s vindece !aralizia, iat oă ă

ima%ine !e care !o!orul n avea s o uite niciodat .ă

7ra !osi'il s nu i !lac omul, din cauza %re#elilor #i a deseloră ţ ă sale accese de *nc ! +nare, dar era de neconce!ut s nu *iă ăţ ă admiri viziunea. 9i, cu toate e#ecurile sale tim!urii *n domeniul!oliticii e;terne, !re#edintele /usese *ndea"uns de ins!irat !entrua *n/iin a Centrul de Comand , care avea s *l a"ute *n evitareaţ ă ă altora !e viitor. =urkow /usese de ! rere c eliminareaă ă 'irocra iei era de a"uns !entru a /ace tre'urile s mear% ca !eţ ă ă roate !este (otare, dar !re#edintele nu /usese de acord cu el *naceast !rivin . Crease ast/el *ncordarea care e;ista #i acumă ţă

*ntre 0ood #i Consiliul Si%uran ei Na ionale.ţ ţar era 'ine #i a#a. Paul se o'i#nuise cu asta. n com!ara ie ţ

cu di/eritele %ru!uri de interese #i cu va"nicii a! r tori aiă ă corectitudinii !olitice cu care avusese de a /ace *n Los An%eles.

=urkow era un *n%er.0ood %oni s!re s!ital, !arc *n zona rezervat am'ulan elor #iă ă ţ

se %r 'i s!re ascensor. Cuno#tea num rul salonului, IH , *nă ă urma tele/onului dat ceva mai devreme, ast/el *nc+t o lu directă

*ntr acolo. 8#a salonului cu un sin%ur !at era desc(is F S(aronă a i!ise *ntr un /otoliu #i tres ri c+nd el *#i / cu a!ari ia. > s rutţ ă ă ţ ă ă !e /runte.

) Tati60ood se *ndre!t s!re !at. ocea lui Ale;ander suna *n/undat,ă

de su' cortul trans!arent, dar oc(ii #i z+m'etul *i str luceau.ă $+/+ia u#or #i !ie!tul s u micu lu!ta !arc !entru /iecareă ţ ă r su/lare. 0ood *n%enunc(e l+n% !at.ă ă) Seniorul -oo!a te a scos !e tu# !entru o tur , Su!eră ă 4ario *l *ntre' el.ă

) rei s s!ui Ee%ele -oo!a5ă) Scuz m . 9tii c+t m !rice! la "ocurile tale video. 4ă ă ă ă

sur!rinde c nu i ai adus consola de "ocuri aici.ă ţ= iatul ridic din umeri.ă ă) >ricum, nu m ar /i l sat s o /olosesc. Nu m las nici m cară ă ă ă

s citesc 'enzi desenate. Am !us o !e mama s mi citeasc dină ă ă !upreme #i s mi arate !ozele.ă) a tre'ui s st m de vor' des!re 'enzile desenate !e careă ă ă

1)5

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 176/341

le cite#te, s!use S(aron, a!ro!iindu se. Sunt !line de 'ra e ţ smulse #i de din i z'ura i cu !umnul5ţ ţ

) 4am , dar *mi dezvolt ima%ina ia.ă ă ţ) Nu te a%ita, /iule, interveni 0ood. om sta de vor' des!reă

toate astea c+nd o s te sim i mai 'ine.ă ţ

) Tat , dar #tii c mi !lac 'enzile desenate5ă ă

) Nu te teme, le vei avea, *l lini#ti 0ood.Atinse /olia cortului cu dosul !almei, m+n%+indu i o'razul /iului

s u !rin ea. n momentul acesta, sin%urul lucru care *l interesaă erau !ro%resele medicinei. Se a!lec mai a!roa!e #i i / cu cuă ă oc(iul.

) Tu ai %ri" s te /aci 'ine #i a!oi vom *ncerca *m!reun s oă ă ă ă convin%em !e mama.

Ale;ander d du din ca! li!sit de !uteri, iar tat l s u se ridic .ă ă ă ă) i mul umesc c ai venit, s!use S(aron. A i sc !at de crizţ ţ ă ţ ă ă) Nu *nc , *i r s!unse el, *ntre'+ndu se dac remarca so ieiă ă ă ţ

sale /usese sau nu ironic . 8ite ce i, *mi !are r u !entruă ă adineauri, dar suntem !rin#i !+n n %+t Ce ai / cut cu 0arlei%(ă ă

) Am trimis o la sor mea.ă0ood d du din ca!, iar a!oi *#i s rut so ia.ă ă ă ţ) Am s te sun ceva mai t+rziu.ă) Paul57l se *ntoarse.) or'eam /oarte serios: nu cred c 'enzile alea desenate *iă

sunt /olositoare. Sunt /oarte violente.) A#a erau 'enzile desenate #i c+nd eram eu mic #i uit te ceă

ti! 'inecrescut sunt acum. Am v zut #i eu destui zom'ii, destuleă ca!ete t iate #i ma e v rsate.ă ţ ă

S(aron se *ncrunt #i o/t ad+nc, iar 0ood o s rut *nc o dat .ă ă ă ă ă ă G c+ndu i lui Ale;ander un semn de *ncura"are, se %r 'i s!reă ă ascensor. Eezist is!itei de a se uita la ceas, !+n c+nd u#ileă ă li/tului se *nc(iser !rotectoare *n urma sa.ă

1)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 177/341

45

Mar i,ţ ora 10:05,Cen rul de Co-and ă

) Ce nai'a *l ine !e iens at+t de mult 'odo% ni 4att Stoll,ţ ă !rivind monitorul. Are de !ro%ramat di/eren a tem!oral , dţ ă ă Comand de c utare #i du! aceea ar tre'ui s ca!ete a!roa!eă ă ă ă instantaneu r s!unsul: cea dint+i dintre ima%inile /alsi/icate aleă

satelitului.P(il -atzen st tea l+n% el, a#ezat !e un scaun / r s! tar,ă ă ă ă ă !+ndind #i el ecranul. n vreme ce cei de la =NE r scoleauă ima%inile *nre%istrate *n cursul dimine ii, Stoll #i -atzen ve%(eauţ la /inalizarea rul rii !ro%ramelor de dia%nosticare. Cel de ală uns!rezecelea #i ultim !ro%ram era !e cale s *#i *nc(eieă misiunea.

) Poate c iens n a % sit nimic, 4atty.ă ă) La dracuM, #tii 'ine c a#a ceva e im!osi'il.ă) 7u #tiu. ar e#ti convins c #i com!uterul #tieăStoll *#i u%uie 'uzele.ţ

: &ouc'e6Cl tin din ca!, v z+nd c ultimul !ro%ram de dia%nosticareă ă ă ă

a/i#ase, ca toate celelalte, un r s!uns e;as!erant: 2Totul e *nă re%ul 6ă 3

) 9tim #i c asta nu e adev rat6ă ăSe a' inu cu %reu s nu #i re!ead !umnul *n com!uter. Cuţ ă ă

%(inionul care *l urm rea de azi diminea , r s!unsul la oă ţă ă asemenea reac ie ar /i /ost o nou c dere a re elei.ţ ă ă ţ

) Nu e !osi'il ca #i !ro%ramele de dia%nosticare s /i /ostă in/estate, nu i a#a *ntre' -atzen.ă

) Nu. ar la /el am crezut #i des!re tot restul so/twareului.Nu mi !lace s recunosc, P(il, dar mi a# da m+na drea!t ca s lă ă ă cunosc !e tic losul care mi a co!t o.ă

) > iei ca !e un a/ront !ersonal, nu) 4ie mi s!ui Cine se lea% de so/tware ul meu se lea% deă ă mine. Ceea ce m enerveaz nu e /a!tul c m a tras !e s/oar , ciă ă ă ă

/a!tul c n a l sat nici o urm , oric+t de mic .ă ă ă ă1))

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 178/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 179/341

nre%istr+nd /oto%ra/ia ca !rim document, sc(im' ima%ineaă de !e ecran cu s!a iul !entru cel de al doilea document #i ceruţ com!uterului s caute *n ar(ivele =NE ului o *nre%istrareă similar . ou minute #i dou s!rezece secunde mai t+rziu, !eă ă ă ecran a! ru o nou /oto%ra/ie.ă ă

) ncredi'il6 e;clam -atzen.ă

atele te(nice ale /oto%ra/iei a! reau *ntr un dre!tun%(i, *nă lateral: /usese / cut cu DK de zile *n urm , *n ! durile din zonaă ă ă ă =ara"ului Su!un%, l+n% %rani a dintre 4anciuria #i Coreea deă ţ Nord.

) Cineva a um'lat *n ar(ivele noastre, s!use Stoll. A selectatima%inile de care avea nevoie #i a creat un nou !ro%ram.

) ar du! aceea l a *nc rcat *n intervalul de O,OO1 secunde,ă ă com!let -atzen.ă

) Nu. nc rcarea s a / cut *n tim!ul *n care re eaua a c zut.ă ă ţ ă e /a!t, n a /ost o c dere, ci a#a ni s a ! rut nou .ă ă ă

) Nu cred c *n ele%.ă ţ) n tim! ce credeam c re eaua noastr e scoas dină ţ ă ă

/unc iune, cineva, *ntr un /el sau altul, a /olosit cele dou zeci deţ ă secunde !entru a introduce !oza asta #i urm toarele *n sistem. ăau tre'uit c+te O,OO1 secunde !entru /iecare, iar acum, ca

*nre%istrare, ima%inile !re/a'ricate ne sunt servite la /iecareO,IB secunde.

) 4i se !are o /antasma%orie5) Cert e un sin%ur lucru: noi adic =NE ul, e!artamentulă

A! r rii #i C A suntem sisteme *nc(ise. Nimeni nu !utea să ă ă a"un% la noi !rin intermediul liniilor tele/onice. Pentru a *nc rcaă ă o cantitate at+t de mare de date, cineva a tre'uit s stea ascunsă undeva *ntr un cotlon al Centrului de Comand , introduc+ndă

*ntruna disc(ete *n calculator.) ar cine Sistemul de camere de luat vederi nu a scos laiveal nimic.ăStoll se str+m' .ă) 9i ce te /ace s crezi c !o i s ai *ncredere *n camereleă ă ţ ă

video Pentru cel ce a /ost *n stare s ne re%uleze sateli ii oă ţ camer video e o nimica toat .ă ă

) race, la asta nu m am %+ndit.) ar ai dre!tate. Nu cred c toate astea s au *n/ !tuit acum,ă ă

!este noa!te. Ar *nsemna ca !rintre noi s se a/le o 'uruian #i,ă ă indi/erent ce a# crede des!re =o' 0er'ert !ersonal, e un ti! alnai'ii de !rev z tor c+nd vine vor'a de meserie.ă ă

1)(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 180/341

) e acord6) 4ul umesc, r s!unse Stoll, readuc+nd !e ecran cel dint+iţ ă

document, cel cu !ar'rizul. a s vedem, ce avem aici 8ndevaă *n re ea e;ist un !ro%ram cu 'ucluc, care con ine /oto%ra/ii !eţ ă ţ care =NE ul nu le a *nre%istrat *nc , dar care vor a! rea la ei,ă ă

cic , odat la O,IB secunde. Astea s ve#tile !roaste. e#tileă ă

'une sunt c , dac d m de urma !ro%ramului res!ectiv, *l !utemă ă ă #ter%e, ne rec ! t m oc(ii s!a iali #i demonstr m c cineva seă ă ă ţ ă ă !re% te#te s 'a%e z+zanie *n Coreea.ă ă

) 9i cum vei reu#i s /aci asta, de vreme ce (a'ar n ai undeă se a/l !ro%ramul #i nici cum seă nume#te

Stoll *nre%istra *nscenarea /oto%ra/ic #i ! r si directorulă ă ă res!ectiv, select+nd directorul 2=i'liotec 3. A!oi a#te!t caă ă uria#a list s se *ncarce.ă ă

) Goto%ra/iile /olosite de in/iltrator au /ost / cute *nainte caă Centrul de Comand s /i /ost *n/iin at, a#a *nc+t e si%ur că ă ţ ă scrierea !ro%ramului a durat o %r mad de vreme. 7 un !ro%ramă ă lun%. Precis c a /ost le%at de coada vreunui alt document, c ciă ă alt/el l am /i de!istat atunci c+nd au /ost sterilizate !ro%ramelevenite din a/ar . Asta *nseamn c !ro%ramul %azd tre'uie să ă ă ă ă /ie al nai'ii de *nc rcat.ă

) A#adar, vom veri/ica, s!re e;em!lu, dosarul re/eritor latra/icul rutier din Pyonyan%, iar dac sta e mai mare cu treizeciă ă de me%a'y i, *nseamn c am !us m+na !e !ro%ramul cu 'ucluc.ţ ă ă

) 7;act.) ar de unde *nce!em c utarea >ricine ar /i scris acestă

!ro%ram tre'uia s ai' acces la /oto%ra/iile de su!rave%(ere aă ă Coreei de Nord, deci tre'uie s /ie cineva din Centrul deă Comand , din =NE, de la Penta%on sau din armata sud coreean .ă ă

) Nimeni de la Centrul de Comand ă sau de la =NE n ar aveanimic de c+#ti%at *n cazul unei mo'iliz ri masive *n !eninsul .ă ă E m+n deci e!artamentul A! r rii #i armata sud coreean .ă ă ă ă

Stoll *nce!u s cerceteze listin%ul 2=i'liotecii3, num r+ndă ă disc(etele venite din /iecare surs . Pentru a o' ine disc(eteleă ţ dorite, avea s *nsemneze cu un asterisc dosarele res!ective #iă s le cear , !rin !o#ta electronic , de la ar(iva Centrului.ă ă ă

isc(etele cu !ricina aveau s /ie co!iate, livrate !rină curiercontra semn tur #i #terse du! *na!oiere.ă ă ă

) La dracuM6 'lestem -atzen, !e m sur ce num rulă ă ă ă disc(etelor cre#tea. Avem vreo dou sute de disc(ete de laă e!artamentul A! r rii #i vreo !atruzeci de la coreeni. a duraă ă

1+0

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 181/341

zile *ntre%i s le veri/ic m !e toate.ă ăStoll se %+ndi c+teva cli!e, du! care select *n *ntre%imeă ă

dosarele coreene.) nce!em cu !artea mai scurt ă) Nu, r s!unse Stoll. nce!em cu !artea mai si%ur . ac =o'ă ă ă

0er'ert a/l c i am sus!ectat mai de%ra' !e ai no#tri, m ia *nă ă ă ă

#uturi.-atzen *l ' tu !e um r #i se ridic .ă ă ă) 4 duc s l !un !e Paul la curent *ns , 4atty, a# vrea s iă ă ă ă ţ

cer o /avoare.) S!une.) S!une i lui Paul c eu am desco!erit ste"arul.ă) 7 n re%ul , dar de ceă) Giindc , dac directorul nostru a/l c o/i erul res!onsa'il cuă ă ă ă ţ

mediul nu e *n stare s 'a%e de seam un co!ac de la o "um tateă ă ă de metru distan , m ia la *ncins.ţă ă

) Gacem t+r%ul, *ncuviin Stoll..ţăA!oi se l s !e s!ate cu 'ra ele *ncruci#ate, a#te!t+nd s i /ieă ă ţ ă

livrate disc(etele.

1+1

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 182/341

4

Mier%uri, ora 0:30,<n a=ara Seulului

9oselele care duceau dins!re Seul s!re zona demilitarizat ă erau *nc !line de ve(icule militare, iar 0wan *#i *ndemn #o/erul,ă ă !e nume C(o, s o a!uce !e drumurile laterale, *naintau *nă direc ia indicat de -im C(on%, c tre nordul ora#ului. > 'urniţ ă ă ţă

/in se cernea, *nv luind ma#ina. C(o !use *n /unc iune instala iaă ă ţ ţ de *nc lzire, care *nce!u s toarc lin. 0wan #i ar /i dorit dină ă ă su/let ca #i cor!ul s u s /unc ioneze la /el de !er/ect.ă ă ţ

St+nd !e 'anc(eta din s!ate, l+n% -im C(on%, 0wan seă *ntre' dac /usese o idee 'un . L s+nd la o !arte /a!tul c , *nă ă ă ă ă acel moment, era unica idee dis!oni'il . Coo!erarea cu -imă venea *n contradic ie cu tot ceea ce *nv ase: acorda *ncredereţ ăţ unui s!ion nord coreean *ntr o c(estiune viz+nd si%uran a EP C.ţ 8it+ndu se la t+n ra care !rivea t cut !e %eam, *nce!u s seă ă ă ă

*ndoiasc *n mod serios de "uste ea a ceea ce / cea. Nu se temeaă ţ ă c l ar !utea conduce *ntr o am'uscad , ori *ntr un cui' deă ă vi!ere nord coreene. Avusese %ri" ca ea s vad revolverulă ă ă cali'rul HI din teaca de su' 'ra ul s u #i deci s /ie con#tientţ ă ă ă c , orice s ar /i *nt+m!lat, n avea s sca!e. ar -im !re/erase să ă ă i se !redea lui =ae, nevr+nd s ri#te s /ie *m!u#cat . 7ra deciă ă ă dornic s tr iasc .ă ă ă ă

l !reocu!a *ns !osi'ilitatea ca ea s *ncerce s *l tra% !eă ă ă ă s/oar era !osi'il, *n ciuda a!aren ei de sinceritate iar el să ţ ă atra% armata rii sale *ntr o ca!can . 9i c(iar dac totulă ţă ă ă mer%ea 'ine, dac in/orma iile ei erau corecte #i con/lictul armată ţ era evitat, el tot !utea s /ie acuzat de cola'orare cu inamicul.ă >ric+t de multe lucruri 'une ar /i rezultat din res!ectivacola'orare, tot n ar /i aco!erit ru#inea tr d rii.ă ă

Eezist dorin ei de a i vor'i, de a *ncerca s a/le mai multeă ţ ă des!re ea. Nu *ndr znea s #i dea !e /a sl 'iciunea #iă ă ţă ă

*ndoielile, !entru ca ea s nu *ncerce s !ro/ite de !e urma lor.ă ă 9o/erul lui 0wan, C(o, de#i nu avea asemenea %+nduri, continuas !riveasc din c+nd *n c+nd *n o%linda retrovizoare. n oc(ii lui,ă ă

1+2

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 183/341

su' cozorocul c(i!iului, se o'serva o anume !reocu!are. e/iecare dat c+nd -im *i s!unea s o ia *ntr o anume direc ie,ă ă ţ care *i ad+ncea #i mai mult *n zona izolat , *ntre colinele dină nord est, C(o arunca o !rivire dis!erat *ns!re a!aratul de radioă montat *n !artea in/erioar a 'ordului, im!lor+ndu l !e t cute !eă ă

0wan s anun e la cartierul %eneral locul unde se a/lau. ară ţ

0wan se mul umea s clatine u#or din ca! sau *#i *ntorceaţ ă !rivirea *n alt !arte.ă

)ietul 'o , *#i zise 0wan. Cu trei luni *n urm , !rimise un %lonă ţ *n 'ra #i /usese mutat de la munca de teren la aceea de #o/er.ţ

orea at+t de mult s se *ntoarc la *ns rcin rile sale dinainte, laă ă ă ă c utarea inamicilor #i la s!artul ca!etelor.ă

ar5 mai 'ine nu. Nici un /el de *nt riri, nici o ac iune care să ţ ă o /ac !e doamna C(on% s se *ndoiasc de sinceritatea lui. Seă ă ă a/lau *n aceea#i 'arc acum, *m!reun cu /emeia aceasta careă ă #tia c , dac nu avea s evadeze, avea s a"un% *n *nc(isoare,ă ă ă ă ă ori c(iar *n /a a !lutonului de e;ecu ie. 0wan s!era din su/let cţ ţ ă #i ea avea sim ul datoriei la /el de dezvoltat.ţ

) Pot s s!un ceva *ntre' -im, continu+nd s !riveasc !eă ă ă ă /ereastr .ă

0wan o !rivi intens, ascunz+ndu #i cu %reu sur!riza.) ro%.ă7a se *ntoarse s!re el #i oc(ii *i erau mai 'l+nzi ca *nainte, iar

'uzele nu i mai erau al'e de *ncordare.) 4 am %+ndit la ceea ce /ace i #i cred c sunte i /oarteţ ă ţ

cura"os.) 7 un risc asumat cu inteli%en , cred.ţă) Nu. A i /i !utut r m+ne !e loc, n ar /i /ost nimic ru#inos *nţ ă

asta. Nu #ti i *ncotro v duc.ţ ă0wan o'serv !rivirea insistent a lui C(o, care a! s !eă ă ă ă

accelerator ca !entru a i atra%e aten ia. 4a#ina *#i m ri viteza.ţ ă) 8nde anume ne duce i ţ) Acas la mine.ă) ar dumneavoastr locui i *n ora#.ă ţ) Ce v /ace s crede i una ca asta Ga!tul c a%en iiă ă ţ ă ţ

dumneavoastr m au urm rit !+n acolo Gemeia aia c reia nu iă ă ă ă !lace ' utura #i ' r'atul care #i sc(im'a mereu de%(izarea, dară ă nu #i mirosul ori'il al res!ira ieiţ

) 7rau ni#te *nce! tori. C(iar am vrut s i de!ista i.ă ă ţ) Am *n eles de a'ia acum asta. n /elul sta, nu l a# /iţ ă sus!ectat !e domnul $un c ar /i cu oc(ii !e mine. ar el nu m a

1+3

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 184/341

condus niciodat acas . Ceva in/orma ii tot v /urnizau #i cade ii.ă ă ţ ă ţ0wan nu i r s!unse.ă) 4 ro%, n are im!ortan . Aveam un motoscuter *n s!ateleă ţă

casei, cu care veneam aici !entru a mi transmite adev rateleă mesa"e. Lua i o la drea!ta, !e drumul de ar , *i s!use ea lui C(o.ţ ţ ă

9o/erul *i arunc din nou o !rivire semni/icativ lui 0wan, *nă ă

o%lind . e data asta, 0wan *l i%nor .ă ă) ede i dumneavoastr , nu era i sin%urii care !unea i la caleţ ă ţ ţ

o diversiune, urm -im. 9tiam de ani de zile c 'arul eraă ă su!rave%(eat, iar eu am /ost trimis acolo !entru a da de lucruă oamenilor dumneavoastr . Codul meu avea o oarecare realitate,ă dar oamenii !entru care *l c+ntam, aceia !e care *i urm rea iă ţ !+n acas , n aveau idee des!re ce era vor'a. 7rau cu to ii sudă ă ţcoreeni !e care *i an%a"am ca s vin s stea o or sau dou laă ă ă ă ă 'ar #i a!oi s !lece.ă

) A(a, / cu 0wan. S !resu!unem c v a# crede, de#i nu suntă ă ă convins c este cazul s o /ac. e ce mi s!une i toate asteaă ă ţ

) Giindc vreau s crede i ceea ce vreau s v mai s!un,ă ă ţ ă ă domnule 0wan. N am venit de 'un voie la Seul. Gratele meu 0ană a dat o s!ar%ere la un s!ital militar, !entru a /ace rost demor/in !entru mama. La venirea !oli iei, l am a"utat s /u% , dară ţ ă ă eu #i mama am /ost arestate. 4i s a dat de ales: !uteam s ă r m+nem *n !u#c rie, sau !uteau mer%e *n Sud !entru a adunaă ă in/orma ii.ţ

) Cum a i a"uns aiciţn oc(ii lui -im se ivi o str lucire sever .ă ă

) Nu m *n ele%e i %re#it, domnule 0wan. Nu sunt oă ţ ţ tr d toare. voi s!une doar at+t c+t e nevoie, nimic mai mult.ă ă ă Pot continua

0wan *ncuviin 5ţă) Am consim it s vin aici cu condi ia ca mama s /ie dus laţ ă ţ ă ă un s!ital #i /ratele meu s /ie eli'erat. 7i au /ost de acord, dar nă

am mai reu#it s iau le% tura cu 0an du! aceea. Am a/lat, cevaă ă ă mai t+rziu, c reu#ise s a"un% *n @a!onia.ă ă ă

) ar mama dumneavoastr ă) Avea cancer la stomac, domnule 0wan. A murit *nainte de

venirea mea aici.) 9i, totu#i, a i venit.ţ

) 4ama mea /usese tratat onora'il #i *n%ri"it !+n *n ultimaă ă ă cli! . $uvernul se inuse de cuv+nt, a#a c aveam s *mi res!ectă ţ ă ă #i eu an%a"amentul.

1+4

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 185/341

0wan *ncuviin din nou, continu+nd s i%nore !rivirile lui C(o,ţă ă care *#i mi#ca oc(ii de !arc ar /i urm rit un meci de !in% !on%.ă ă

) S!unea i c a i vrea s cred ceva anume, doamn C(on%. 7ţ ţ ă ă vor'a de !ovestea dumneavoastr ă

) 9i de ea, dar mai e ceva: ve i muri acolo, *n ca'ana mea,ţ

dac nu *mi acce!ta i a"utorul. C(o a! s !e am'reia" #i ma#inaă ţ ă ă

dera! u#or *n mocirla drumului, *nainte de a se o!ri.ă0wan o !rivi !e /emeia de l+n% el, mai /urios !e sine *nsu#iă

dec+t !e ea. Portierele erau 'locate #i era !re% tit s #iă ă /oloseasc !istolul, dac avea s /ie nevoie.ă ă ă

) ar dumneavoastr ve i muri *n *nc(isoarea 4asan, dac nuă ţ ă *mi acce!ta i a"utorul, *i re!lic el. Cine ne a#tea!t laţ ă ă dumneavoastr acasă ă

) Nimeni. 7;ist *ns o ca!can .ă ă ă) Ce /el de ca!can ă) n interiorul !ianului se a/l montat un a!arat de radioă

emisie. ac nu este c+ntat o anume melodie *nainteaă ă desc(iderii ca!acului, o 'om' e;!lodeaz .ă ă

) e i c+nta !entru noi aceast melodie. Nu cred c vre i sţ ă ă ţ ă muri i.ţ

) $re#i i, domnule 0wan. Sunt dis!us s mor, de#i mi arţ ă ă !l cea s tr iesc.ă ă ă

) 9i care ar /i condi iile, doamn C(on%ţ ăn o%linda retrovizoare se ivi lumina unui sin%ur /ar, iar C(oco'or* %eamul #i i / cu semn motoscuterului s de! #easc .ă ă ă ă Gemeia t cu, a#te!t+nd ca (uruitul motorului s *nceteze.ă ă

) Nu l am dec+t !e /ratele meu.) Ave i #i o ar .ţ ţ ă) Nu m insulta i, domnule 0wan. mi iu'esc ara. ar nu mă ţ ţ ă

mai !ot *ntoarce acolo. Am dou zeci #i o!t de ani #i sunt /emeie.ă oi /i trimis din nou *n misiune, nu *n Sud, ci *n alt ar . ară ă ţ ă !oate c de data asta mi se va cere s mi /olosesc nu doară ă

talentul muzical !entru a o' ine in/orma ii.ţ ţ) Patriotismul are un !re . ţ) Gamilia mea l a !l tit de"a, cu asu!ra de m sur . Acum a#ă ă ă

vrea s re% sesc ceea ce a mai r mas din /amilia mea. oi /aceă ă ă ceea ce mi ve i cere, dar v solicit *n sc(im' s m l sa i laţ ă ă ă ă ţ ca'an .ă

) Ast/el *nc+t s !ute i !leca *n @a!oniaă ţ0wan cl tin din ca!.ă ă) A# /i dat a/ar , dac a# /ace una ca asta, de#i nu o merit.ă ă

1+5

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 186/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 187/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 188/341

) Nu crezi c am !utea evita s se a/leă ă) Li!sa de *ncredere e un su'iect se;y #i toate ziarele vor s ri ă

cu %ura !e noi.) ar cum r m+ne cu adev rul, cu dre!tatea, cu idealurileă ă

americane

) Au murit odat cu Su!erman, !rietene, interveni -atzen. ară

c+nd acesta a *nviat, restul a r mas mort #i *n%ro!at.ăAnn cioc ni cu v+r/ul creionului *n carne elul !e care *l ineaă ţ ţ

*nm+n .ă) e ce voiai s m vezi, de /a!tă ă) Stai !u in, Ann, s!use 0ood, care a! sase !e tasta GJ, iarţ ă

c(i!ul asistentului s u um!lea de"a ecranul. =u%s, ai vreo vesteă de la -C A

) $ se#ti ra!ortulă la'oratorului *n /i#ierul =0V1.) Ce con ineţ) 7;!lozi'ili nord coreeni, urme de cizme #i de !etrol. Cum se

simte Ale;ander) 4ai 'ine, mul umesc. G mi un serviciu #i roa% l !e =o'ţ ă ă

0er'ert s vin *ncoace la uns!rezece.ă ă0ood a! s !e o alt tast #i ima%inea dis! ru. #i trecu m+naă ă ă ă ă

!este /i%ur .ă) La dracuM6 -C A a/irm c de vin e Coreea de Nord, dară ă ă

4atty crede c am /ost invada i de un virus sud coreean. Colacă ţ !este !u! z , $re%ory onald crede c avem de a /ace cu sudă ă ăcoreeni masca i *n nord coreeni. Curat '+lci.ţ

) ar tu e#ti un maestru de ceremonii clasa *nt+i, s!use Ann.Ce s a *nt+m!lat cu Ale;ander

) A avut o criz de astm.ă) =ietul co!il, coment P(il, cl tin+nd din ca!, *n vreme ce seă ă

*ndre!ta s!re ie#ire. n !erioada asta a anului, de vin nu !oate /iă dec+t 'lestematul de smo%. ac ai nevoie de mine, m % se#tiă ă ă *n 'iroul lui 4atty.

C+nd r maser sin%uri, 0ood o'serv !rivirea insistent a luiă ă ă ă Ann. Nu era !entru *nt+ia oar c+nd ea *l !rivea a#a, dar azi eraă ceva *n oc(ii ei de culoarea am'rei care l / cea s se simtă ă ă

*nc lzit #i st+n"enit. nc lzit c ci *n !rivirea ei se o%lindea oă ă ă com!asiune sincer , st+n"enit c ci din !artea so iei sale nu !reaă ă ţ era o'i#nuit cu ast/el de !riviri. 7 dre!t, Ann Garris nu era

o'li%at s l su!orte tot tim!ul.ă ă) Ann, !re#edintele a (ot r+t5 *nce!u el.ă) Paul, rosti Lowell Co//ey, d+nd 'uzna *n 'irou, mai mai s o

1++

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 189/341

r stoarne !e Ann.ă) ntr , *l *ndemn Ann. N are rost s te o'ose#ti s *nc(iziă ă ă ă

u#a, oricum toat lumea va a/la ce discut m, cu toate scur%erileă ă de in/orma ii din ultima vreme.ţ

) Am notat, / cu Lowell. Paul, am nevoie doară de o secund .ă

7 vor'a de veri/icarea dosarelor sud coreene !e care a *nce!ut o4atty: vreau s ai %ri" ca sin%urele cuvinte rostite *n această ă ă !rivin de c tre aceast institu ie s /ie: 2G r comentarii3.ţă ă ă ţ ă ă ă 7;ist ni#te *n ele%eri cu Seulul !rivind con/iden ialitatea #iă ţ ţ risc m s /im acuza i de atac la !ersoan dac ar t m cuă ă ţ ă ă ă ă de%etul s!re cineva anume. Eisc m de asemenea divul%areaă c ilor nu tocmai ortodo;e !e care am o' inut res!ectiveleă ţ in/orma ii.ţ

) Pune o !e 4art(a s le recite tuturor le%ea !rivindă con/iden ialitatea. A!oi cere i unuia din mem'rii ec(i!ei lui 4attţ s !ro%rameze com!uterul !entru transcrierea tuturoră convor'irilor tele/onice.

) Nu !ot s /ac una ca asta, Paul. 7 ile%al.ă) Atunci / o *n mod ile%al #i ai %ri" ca 4art(a s i anun e !eă ă ă ţ

to i c o /acem.ţ ă) ar, Paul5) G o, Lowell oi discuta mai t+rziu eventualele !l+n%eriă

re/eritoare la dre!turile lezate. Nu !ot s mi /ac %ri"i tot tim!ul #iă nici s mi trimit oamenii la astu!at scur%eri de in/orma ii, !lus că ţ ă nu e momentul s mi 'at ca!ul *n le% tur cu cel care leă ă ă !rovoac .ă

Lowell !lec , vizi'il dez%ustat.ă0ood o !rivi din nou !e Ann, *ncerc+nd s #i adune %+ndurile.ă

A'ia acum o'serv e#ar/a care *i !rindea ! rul. Se ur* sincer, *nă ă vreme ce se %+ndea. C+ de !l cut ar /i s dezle%e nodulţ ă ă es turii ro#u cu ne%ru #i s #i a/unde m+inile *n valul !letelor eiţ ă ă 'rune.

Se dezmetici cu /or a.ţ) Ann, a# mai avea ceva s i dau de lucru. Ai auzit de avionulă ţ

4ira%e *n care s a tras, nu i a#a7a *ncuviin , cu oc(ii dintr o dat tri#ti. 7l se *ntre' dac nuţă ă ă ă

cumva ea reu#ise s #i dea seama, cine #tie cum, la ce seă %+ndise. Gemeile n aveau s *nceteze niciodat s l intri%e.ă ă ă

) Casa Al' urmeaz s dea o declara ie cum c , *n urmaă ă ă ţ ă reac iei e;a%erate a nord coreenilor !rivind un sim!lu z'or deţ recunoa#tere, /or ele noastre din re%iune vor trece *n stare deţ

1+(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 190/341

alarm e/con H.ă0ood arunc un oc(i s!re ceasul care continua num r toareaă ă ă

invers .ă) 4 ro%, asta se *nt+m!la acum cincizeci #i dou de minute.ă ă

Pyon%yan% ul va /ace acela#i lucru, dac nu cumva va consideraă

c e 'ine s ne o ia *nainte cu un !as. reau s cred că ă ă ă

!re#edintele se va mul umi s lase lucrurile a#a, !+n c+nd vomţ ă ă reu#i s a/l m mai multe des!re cele *nt+m!late la Palat. n acestă ă stadiu al "ocului, dac el (ot r #te s mear% mai de!arte,ă ă ă ă ă

umnezeu #tie cum vor ri!osta nord coreenii. C+nd a!are =o'0er'ert, tre'uie s discut m cu 7rnie Colon #i s i /urniz mă ă ă ă !re#edintelui o actualizare a o! iunilor militare. Pe tine, Ann, amţ s te ro% s mai *m'l+nze#ti !u in comunicatele de la Casa Al' ,ă ă ţ ă indi/erent la ce s ar re/eri.

) Ca s ne r m+n o !orti de sc !areă ă ă ţă ă) 7;act. Lawrence n are de %+nd s #i cear scuze !entruă ă

avionul de recunoa#tere, a#a c nici noi nu o !utem /ace. ară dac tot vor'im *n termeni duri, s ar !utea s /im nevoi i să ă ţ ă ac ion m aidoma. Strecoar a#adar oarece re%rete *n comunicat,ţ ă ă ast/el *nc+t, dac va tre'ui vreodat s d m *na!oi, s avemă ă ă ă ă totu#i o cale onora'il de retra%ere. 9tii ce s s!ui. 7 dre!tulă ă oric rui stat suveran de a #i !rote"a teritoriul #i re%ret m că ă ă

*m!re"ur rile ne silesc s lu m m suri e;treme *n această ă ă ă ă !rivin , etc.ţă

) a tre'ui s i cer #i lui Lowell s *l a!ro'e.ă ă) Nu /ace nimic. L am cam scuturat adineauri.) A meritat o. 7 un nesu/erit.) 7 avocat, s!use 0ood. e asta *l !l tim, ca s /ac !eă ă ă

avocatul diavolului.Ann *#i *nc(ise carne elul, du! care ezit , *nainte de a !leca.ţ ă ă) Ai m+ncat ceva azi) Nu !rea.) i se simte *n voce. rei ceva de m+ncareŢ) Pu in mai t+rziu, !oate.ţ0ood auzi %lasul lui 0er'ert #i z%omotul scaunului s u rulantă

!e coridor. Eidic oc(ii s!re Ann.ă) 8ite ce zic eu. ac n ai nimic mai 'un de / cut *n "ur deă ă

dou s!rezece #i "um tate, comand dou salate #i cere le s leă ă ă ă ă

trimit *ncoace. om *ncerca s *m! c m verde urile #i strate%ia.ă ă ă ă ţ) S a / cut, rosti ea !e un ton care i trimise un /ior electric *nă !+ntece.

1(0

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 191/341

7a se *ntoarse, %ata de !lecare, iar el o sor'i din oc(i *ndelun%, !re/ c+ndu se c se uit *n "os. 7ra un "oc destul deă ă ă !ericulos, dar n avea s mear% !rea de!arte va avea el %ri"ă ă ă de asta. n /ond, !u in aten ie *i / cea 'ine, din c+nd *n c+nd.ţ ă ţ ă

Se %r 'i s a!ese !e taste, c(em+ndu l !e =u%s #i cer+ndu iă ă

s /ac le% tura cu secretarul a! r rii, !entru telecon/erin .ă ă ă ă ă ţă

0er'ert *#i / cu #i el cur+nd a!ari ia *n 'irou.ă ţ

1(1

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 192/341

4+

Mier%uri, ora 1:10,Mun ii +ia-an elor, Coreea de Nord ţ

=aza rac(etelor Nodon% se a/la la o!t mile distan *n linieţă drea!t , dar *naintarea /usese *n%reunat de #oselele des/undateă ă #i !line de noroi, !e care ve%eta ia le invada at+t de re!ede,ţ

*nc+t nord coreenii nu reu#eau s le ! streze niciodat !er/ectă ă ă

curate. u! a!roa!e trei ore de (urduc turi, colonelul Sun #iă ă a%(iotantul s u -on% a"unser , *n s/+r#it, la destina ie.ă ă ţSun *i !orunci lui -on% s o!reasc ma#ina de cum a"unser *nă ă ă

v+r/ul colinei ce domina valea *n care erau sta ionate Nodon%ţurile mo'ile. Se ridic *ncet #i r mase *n !icioare la 'ordulă ă

"ee!ului, !rivind *n "os s!re cele trei camioane a#ezate *n/orma ie triun%(iular . Eac(etele !relun%i erau culcate !eţ ă !lat/orme #i camu/late su' !relate aco!erite cu /runze, !entru anu !utea /i desco!erite de sus. n lumina !alid a lunii, !or iuniă ţ din *nveli#ul al' al rac(etelor se %(iceau !rintre /runze.

) Priveli#tea asta * i d /iori, s!use Sun.ţ ă) Nu mi vine s cred c am reu#it s a"un%em !+n aici.ă ă ă ă) a, am reu#it, / cu Sun, savur+nd !eisa"ul. Ai s vezi, c+ndă ă

vor z'ura, vor ! rea #i mai d t toare de /iori.ă ă ăP rea, *ntr adev r, de necrezut: du! un an de tratative !eă ă ă

/uri# cu Nordul, tim! *n care cola'oraser *ndea!roa!e cuă maiorul Lee, cu c !itanul =ock #i e;!ertul acestuia *n com!utere,ă -o( #i c(iar #i cu cei din ta' ra inamic , cel de al doilea r z'oiă ă ă coreean era !e !unctul de a deveni o realitate. n discu iile lorţ

*ntre !atru oc(i, Sun #i Lee s!erau c acesta va !une ca! tă ă !entru totdeauna convor'irilor !rivind reuni/icarea, 'a c(iar maimult, s!erau ca im!licarea total a Statelor 8nite s duc laă ă ă distru%erea Nordului ca !utere militar . ac *n acel momentă ă reuni/icarea avea s survin , ea nu avea s /ie rezultatul unuiă ă ă com!romis, ci o demonstra ie de /or .ţ ţă

) i drumul, s!use Sun, relu+ndu #i locul *n scaun.ă @ee! ul s lt !rin %ro!ile drumului !ov+rnit, c tre cel maiă ă ă a!ro!iat am!lasament al unei 'aterii de artilerie. Se a/lau acolo

1(2

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 193/341

dou tancuri antiaeriene S8 DH , ! zind 'aza de rac(ete. nă ă turelele de o el imense, c+te un soldat ve%(ea al turi de celeţ ă !atru %uri de /oc de DH de milimetri. Sun #tia c de "ur *m!re"urulă v ii se mai a/lau am!lasate *nc #ase tancuri #i c antenele radară ă ă din s!atele turelelor erau ca!a'ile s detecteze avioaneleă

inamice at+t !e tim! de zi, c+t #i de noa!te.> santinel o!ri "ee! ul. u! ce veri/ic minu ios, la luminaă ă ă ţ unei lanterne, documentele colonelului, soldatul de !az le ceruă res!ectuos s *#i st+n% /arurile *nainte de a !orni mai de!arte.ă ă A!oi salut res!ectuos #i ma#ina se urni din loc, a!uc+nd o laă vale, *n 'ezna de!lin . Sun #tia c m sura de camu/la" eraă ă ă menit s i !rote"eze. Pe dealurile dim!re"ur !uteau /i ascun#iă ă s!ioni, iar uni/orma unui colonel ar /i /ost o momeal de !rimă ă clas !entru un /ranctiror.ă

Ar /i /ost ! cat, *#i zise el, s se lase ucis de c tre unul dintreă ă ă com!atrio ii s i. Cu at+t mai mult cu c+t, !este numai c+tevaţ ă ore, acest colonel avea s /ac !entru ara sa, Coreea de Sud,ă ă ţ mai mult dec+t oricare alt soldat din istorie.

1(3

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 194/341

4(

Mier%uri, ora 1:15, ona +e-ili ari'a ă

$re%ory onald /u *nt+m!inat la ram!a de *nc rcare aă avionului T?A de un re!rezentant al com!aniei aeriene #i de#e/ul ad"unct al 4isiunii, care se ocu!ar cu ama'ilitate deă /ormalit ile vamale #i de *nc rcarea sicriului *n avionul =oein%ăţ ă

KDK. e a'ia du! decolarea avionului, #ter%+ndu #i lacrimile,ă onald se *ndre!t s!re elico!terul =ell ro<uois.ăC l toria de la aero!ortul din Seul #i !+n *n zonaă ă ă

demilitarizat dur doar !u in !este cincis!rezece minute. Laă ă ţ aterizare, /ii a#te!tat de un "ee! care *l conduse la cartierul%eneral al %eneralului 4.@. Sc(neider.

onald a#te!ta cu ner 'dare *nt+lnirea cu acesta. n via a saă ţ !lin de !eri!e ii, onald *nt+lnise c+ iva oameni cu renumeleă ţ ţ unor ne'uni, dar nici unul dintre ace#tia nu !urta !atru stele !ee!ole i. N scut *n vremea 4arii Crize, Sc(neider /usese % sit !eţ ă ă tre!tele Clu'ului Aventurierilor din 4an(attan. Co!il /iind, visa c ă mama sa *l c uta dis!erat #i c tat l s u era un renumită ă ă ă ă e;!lorator. Cert este c , din !unct de vedere /izic, ! rea aă ă descinde direct dintr un roman al lui 0. Eidder 0a%%ard: avea unmetru nou zeci *n l ime, / lci late, umeri enormi #i un trunc(i deă ă ţ ă cam!ion la culturism. Gusese ado!tat de un cu!lu care lucra *ndomeniul te;tilelor #i se *nrolase la o!ts!rezece ani, e;act latim! !entru a /i trimis *n Coreea. Gusese unul dintre !rimiiconsilieri trimi#i *n ietnam #i unul dintre ultimii solda i americaniţ care ! r siser acea ar . Se *ntorsese *n Coreea *n 1BKJ, c+ndă ă ă ţ ă /iica sa Cindy *#i !ierduse via a *ntr un accident la sc(i. La #aizeciţ #i cinci de ani, ar ta *nc asemenea 2ultimului te;an adev rat3,ă ă ă cum *l descrisese odinioar onald: era !re% tit, ca!a'il #i dornică ă s mear% oric+nd la lu!t .ă ă ă

Sc(neider era o re!lic !e m sur a %eneralului nord coreeană ă ă 0on% koo, 2 +n torul de scal!uri3 #i, sur!rinz tor, se *n ele%eaă ă ţ de minune cu %eneralul sud coreean Sam, al turiă de careconducea Gor ele Eeunite coreeano americane din zon . nţ ă

1(4

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 195/341

vreme ce Sc(neider, !osesorul unui lim'a" e;trem de colorat, eraade!tul lu!tei cu orice mi"loace #i n ar /i #ov it s /olosească ă ă arsenalul nuclear tactic, Sam era rece #i calculat, !re/erinddialo%ul sau sa'ota"ul ac iunii directe. A/l+ndu se aici *n calitateţ de %azd , Sam tre'uia s contrasemneze ordinele !rivind oriceă ă

ac iune militar F dar Sc(neider, sino/o' !+n *n m duva oaselor,ţ ă ă ă

constituia o adev rat s!erietoare !entru coreeni. onaldă ă ' %ase de seam c acest rol *i convenea %eneralului #i #i l "ucaă ă ă m+nat de o !asiune dia'olic . ă

ntr+nd *n cl direa cartierului %eneral, o structur din lemn, cuă ă trei 'irouri #i un dormitor, a#ezat la sud de cam!ament, onaldă se %+ndi la ironia situa iei. 7i doi el #i %eneralul Sc(neider ţ erau cum nu se !oate mai di/eri i #i, totu#iţ se !otriveau de !arcar /i /ost %emeni. e vin era !oate /a!tul c /useseră ă ă contem!orani, *ntr o e!oc /r m+ntat , de r z'oaie duse s!ateă ă ă ă

*n s!ate. Sau !oate c %eneralul Sc(neider avea dre!tate c+ndă vor'ea de un 2sindrom Stan #i =ran3: di!loma ii / ceau mizerie,ţ ă iar armata tre'uia s /ac ordine #i cur enie *n urma lor.ă ă ăţ

$eneralul tocmai vor'ea la tele/on atunci c+nd onald *#i / cu ă a!ari ia #i i / cu semn s ia loc. onald *#i scutur !antalonii !liniţ ă ă ă de !ra/ #i se a#ez !e o so/a ta!i at cu !iele al' . Sc(neider eraă ţ ă ă un maniac al cur eniei.ăţ

) Nu dau o cea! de%erat !e ce s!une Penta%onul, i!ă ă ţ ă %eneralul *n rece!tor, cu o voce sur!rinz tor de ascu it !entruă ţ ă un ' r'at at+t de solid. Au ucis un soldat american a/lat laă datorie, / r s se o'oseasc s i dea m car un avertisment6ă ă ă ă ă ă Cum a, #tiu c ne a/lam deasu!ra teritoriului lor. ar am auzită #i c ar /i /olosit cine #tie ce vr "itorie com!uterizat ca s neă ă ă ă 'a%e un !ar *n oc(ii sateli ilor, a#a c oare aveam de ales 9i nuţ ă sunt ei !rin asta ni#te invadatori, ni#te sa'otori ai *naltelorte(nolo%ii A(a, nu #i !otrivit tratatelor interna ionale Gac cevaţ !e tratatele alea, domnule senator. S v *ntre' un sin%ur lucru:ă ă ce vom /ace c+nd vor mai ucide un soldat de al nostru

$eneralul Sc(neider t cu, dar a%ita ia nu i se !otoli. >c(ii s iă ţ ă in"ecta i se mi#cau de colo colo, ca ni#te ma#in rii trase cu c(eia,ţ ă iar ca!ul *i at+rna *ntre umeri asemenea celui al unui taur ce la#tea!t !e toreador. A!uc ună ă coupe5papier #i *nce!u s l *n/i%ă ă

*ntr o !erni ( rt nit !entru decora ii, ce ! rea a se a/la acoloţă ă ă ă ţ ă

anume !entru acest sco!.) omnule senator, relu el, mai calm, du! un minut deă ă t cere. N am de %+nd s !un la cale vreun incident #i, dac a i /iă ă ţ

1(5

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 196/341

aici, v a# tra%e *n ea! numai /iindc v a i %+ndit c a# !utea oţ ă ă ţ ă /ace. Si%uran a tru!elor mele e mai im!ortant !entru mineţ ă dec+t !ro!ria via #i, de /a!t, dec+t via a oricui. ar, domnuleţă ţ senator, onoarea rii mele e mai im!ortant !entru mine dec+tţă ă toate vie ile astea !use la un loc #i n o s stau cuminte v z+ndţ ă ă

cum al ii se cac !e ea. ar dac nu mi da i dre!tate, s #ti i cţ ă ă ţ ă ţ ă

am num rul de tele/on al ziarului din circumscri! iaă ţ dumneavoastr . Poate c electoratul dumneavoastr ar /i de altă ă ă ă ! rere. Nu, nu v amenin . s!un doar c n am s stau cuă ă ţ ă ă ă m+inile n s+n. 8nc(iul Sam are de"a un oc(i v+n t. 9i, dacă ă cineva *ncearc s se a!ro!ie de oc(iul s n tos, eu zic c ar /i maiă ă ă ă 'ine s nu z+m'im /rumos. La revedere, domnule senator.ă

$eneralul tr+nti tele/onul.onald *#i scoase !i!a #i *nce!u s o *ndese cu tutun.ă

) 4i a !l cut c(estia cu oc(iul *nvine it.ă ţ) 4ul umesc, s!use %eneralul, r su/l+nd ad+nc #i l s+nd, *nţ ă ă

s/+r#it, coupe5papier5ul *n/i!t *n !erni . 7ra !re#edintele comisieiţă senatoriale !entru /or ele armate.ţ

) Am ' nuit.ă) Are /loarea soarelui *n c(ilo i #i #i *nc(i!uie c !oate slo'oziţ ă

v+nturi luminoase, !u/ni %eneralul, ridic+ndu se #i ocolind 'iroul.) Nu sunt si%ur c *n ele% ce vrei s s!ui, dar sun al nai'ii deă ţ ă ă

'ine, recunoscu onald.) reau s s!un c ti!ul e total aerian #i crede c , dac eă ă ă ă

intelectual, e musai s ai' dre!tate.ă ăntinse m+inile #i l str+nse !e onald la !ie!t.

) l *n m sa. Cum rezi#tiă ă) nc *mi vine s ridic tele/onul #i s vor'esc cu ea.ă ă ă) 9tiu. A#a eram #i eu, luni *ntre%i du! ce am !ierdut o !eă

/iic mea. C(iar #i acum mi se *nt+m!l s i /ormez num rul,ă ă ă ă instinctiv, / r s mai ridic rece!torul. 7 ceva /iresc, $re%. Ar /iă ă ă tre'uit s /ie aici, l+n% noi.ă ă

onald cli!i, cu oc(ii !lini din nou de lacrimi.) La nai'a5) omMle, dac sim i nevoia s !l+n%i, d i drumul, nu te s/ii6ă ţ ă ă

A/acerile !ot s a#te!te. 9tii 'ine c ?as(in%tonul nu #i !uneă ă curul la ' taie !+n nu studiaz !ro'lema !e toate ! r ile.ă ă ă ă ţ

onald cl tin din ca! #i termin de um!lut !i!a.ă ă ă

) > s /ie *n re%ul . Acum simt nevoia s lucrez.ă ă ă) 7#ti si%ur) Goarte si%ur.

1(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 197/341

) i e /oameŢ) Nu, mul umesc, am m+ncat cu 0oward.ţSc(neider *l ' tu !e um r, str+m'+ndu se.ă ă) Nu m *ndoiesc c a i avut o conversa ie !lin de /armec.ă ă ţ ţ ă

Scuz m , %lumeam. Nor'om e un ti! de trea' . At+ta doar c eă ă ă ă

e;cesiv de !rudent. N a vrut s mi trimit tru!e #i materialeă ă

!+n c+nd n a /ost convins c vom trece !e e/con H. Nici m cară ă ă du! ce l au *m!u#cat !e o/i erul de recunoa#tere.ă ţ

) Am auzit #i eu des!re asta. >/i erul res!ectiv era o /emeie,ţ nu i a#a

) a. ar acum tic lo#ii de la !ostul de radio al armatei nordăcoreene ne acuz c ne ascundem du! /uste, ca ni#te la#i. iă ă ă invidiez: ei n au !ro'leme cu recrut rile. race, nimic nu mai eă ca n vremurile 'une, c+nd erai sin%urul di!lomat din ora#. Acum,se a#tea!t ca noi to i s avem lim'ile unse cu miere.ă ţ

) a, nu mai e ca !e vremuri.) Nu. i s!unF $re%, stau uneori aici #i mi vine s mi iauţ ă

c+m!ii #i s m *ntorc la cusutul de ecusoane !e c m #i, trea'aă ă ă ă !e care o / ceam c+nd eram !u#ti. Pe vremuri, dac #tiai c eă ă ă nevoie sau e dre!t s /aci ceva anume, o / ceai. Acum tre'uie să ă ă te duci cu ! l ria *n m+n la Na iunile 8nite #i s ceri voie unoră ă ă ţ ă ca!ete ! trate din 8craina ca s i *ncerci 'om'ele *n !ro!riulă ă ţ t u de#ert. isuse, #tii ce mi a s!us %eneralul =ellini de la NAT>ă

icea c a v zut la televizor un interviu cu ni#te /rancezi *m!u i iă ă ţ ţ care ne cer daune /iindc le am distrus casele din *nt+m!lare,ă c+nd cu de'arcarea din Normandia. Cine dracuM st s i asculteă ă !e 'ulan%ii ia s ri i de !e /i; Ce nai'a s a *nt+m!lat cu 'unulă ă ţ sim ţ

onald n avea c(i'rituri la el #i #i a!rinse !i!a cu 'ric(etamontat *n *nveli#ul unei %renade de m+n , a/lat !e 'irou. eă ă ăa'ia du! ce scoase cuiul *i trecu !rin minte c s ar /i !utut s /ieă ă ă o %renad adev rat .ă ă ă

) Ai zis o c(iar tu, domnule %eneral. e vin e televiziunea.ă Toat lumea *#i !oate v rsa n du/ul *n direct de acuma #i nici ună ă ă om !olitic n are destul s+n%e n trotinet ca s nu i 'a%e *nă ă seam . Ar /i tre'uit s i s!ui !rietenului t u, senatorul, c ai ună ă ă ă !rieten la actualitatea !olitic . Asta c(iar c l ar /i scos din min i.ă ă ţ

) Amin, *ncuviin Sc(neider, a#ez+ndu se !e so/a. Poate c ,ţă ă

totu#i, se *ntoarce roata. 4ai ii minte scena aceea dinţ ele -ece porunci , cu sclavul care voia s l vad !e 7li'erator *nainte de aă ă muri #i, *n cli!a c+nd ti!ul *ncaseaz o secure *n !+ntece, e !rinsă

1()

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 198/341

*n 'ra e de C(arlton 4oise 0eston Asta mi a# dori #i eu. >ţ sin%ur dat , *nainte de a muri, a# vrea s l *nt+lnesc !e cel ceă ă ăare s ne scoat din ra(at, /iind dis!us s /ac dre!tate c(iar cuă ă ă ă !re ul !ro!riei vie i. ac nu mi ar ! sa at+t de mult de oameniiţ ţ ă ă mei, !e onoarea mea, a# m r# lui direct s!re Pyon%yan% #i i a#ă ă

tra%e eu *nsumi de urec(i !entru ce i au / cut lui @udy 4ar%olin.ă

9edin a strate%ic /u scurt . onald avea s *nso eascţ ă ă ă ţ ă urm toarea !atrul . Avea s i se !un la dis!ozi ie un #o/er, oă ă ă ă ţ camer de luat vederi di%ital !entru /ilm rile !e tim! de noa!teă ă ă #i un "ee!. Aveau s !atruleze de dou ori, !e un sector lun% deă ă dou mile, de a lun%ul /+#iei. A!oi aveau s transmită ă ă

*nre%istrarea la Centrul de Comand , re!et+nd *ntrea%aă o!era iune du! dou ore, tim! *n care !uteau surveni sc(im' riţ ă ă ă o'serva'ile.

Eondul dur treizeci #i cinci de minute #i decurse / ră ă ă incidente. u! aceea *nre%istr rile di%itale /ur date unui o/i eră ă ă ţ de comunica ii, urm+nd a i /i transmise lui =o' 0er'ert.ţ

A#te!t+nd urm torul rond de !atrulare, onald i%noră ă su%estia %eneralului Sc(neider de a se odi(ni #i se *ndre!t s!reă centrul radio, o 'arac cu cinci *nc !eri ticsite cu a!aratur #iă ă ă tele/oane #i dotat cu un com!uter con in+nd *n memoria saă ţ /i#iere re/eritoare la semnalele de interval care identi/icauemi toarele. Acestea con ineau date !rivind localizarea e;act ,ţă ţ ă

*n %rade #i minute, a /iec rui radiotransmi tor din Asia #i dină ţă Paci/ic, !recum #i raza de rece! ie a acestora.ţ

onald ocu! *nc !erea eli'erat de o/i erul de comunica iiă ă ă ţ ţ c ruia *i d duse *nre%istrarea. Avea nevoie de un sin%ură ă transmi tor #i #tia c nu urma s ai' !ro'leme !entru a trimiteţă ă ă ă un mesa" c tre un !unct a/lat la mai !u in de cinci mile distan .ă ţ ţă

C ut *n com!uter lun%imile de und ale sta iilor de radioă ă ă ţ e;istente *n zona demilitarizat . 7rau dou : una !e unde scurte,ă ă alta !e medii. > alese !e cea dint+i, care o!era *n 'anda de/recven de HH O k(z, a!uc micro/onul minuscul #i transmiseţă ă urm torul mesa":ă

tre generalul Hong5*oo,ă comandantul or elor Armate ţ ale Republicii emocrate (opulare oreene de la )a-a >nu,

Dona emilitari-at . Ambasadorul Gregor transmiteă

salut ri, cer0nd respectuos o +nt0lnire +n -ona neutr , la oraă ă stabilit de domnul general. <ncerc m s punem cap t ă ă ă ă

1(+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 199/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 200/341

50

4iercuri, ora 1:DO,Satul Yan%uu

Ca'ana era construit din !iatr , cu aco!eri# de #indril #i oă ă ă !ris! de lemn la intrare. 8#a era *ncuiat doar cu un c+rli%, / ră ă ă ă nici un /el de lac t #i de /iecare !arte a ei se a/la c+te un %eam.ă Construc ia ! rea relativ nou , c ci nici !iatra #i nici #indrila nuţ ă ă ă

*nduraser mai mult de dou ierni.ă ăC(o se uit s!re 0wan, care *ncuviin din ca!. 9o/erul stinseă ţă

/arurile, lu o lantern din tor!edo #i ie#i *n 'urni a u#oar . C+ndă ă ţ ă *i desc(ise u#a lui -im, 0wan se !re% ti s co'oare #i el dină ă ma#in .ă

) am !romis c n am s /u%, *i s!use -im !e un tonă ă indi%nat. N a# avea unde.

) ntotdeauna e;ist un loc *ns!re care se !oate /u%i, doamnă ă C(on%. 9i a!oi, e !rocedura. Am *nc lcat de"a destule re%uli,ă aduc+ndu v aici / r c tu#e.ă ă ă ă

7a co'or*, iar C(o se a!ro!ie !rev z tor.ă ă) 4erit mustrarea dumneavoastr , domnule 0wan #i v ro%ă ă s m scuza i.ă ă ţ

S!un+nd acestea, /emeia o lu *nainte, /iind re!ede *n%(i ită ţ ă de 'ezna din "ur. C(o smulse c(eile din contact #i se %r 'i s oă ă a"un% din urm cu lanterna, cu 0wan urm+ndu l *ndea!roa!e.ă ă

-im des!rinse c+rli%ul #i intr . Lu un c(i'rit lun% dintr un 'olă ă de sticl de !e masa de l+n% u# #i se a!uc s a!rindă ă ă ă ă ă

lum+n rile !rote"ate cu %lo'uri de sticl r s!+ndite !rin *ntrea%aă ă ă *nc !ere. Pro/it+nd de neaten ia ei, 0wan *i / cu semn lui C(o să ţ ă ă ias #i s stea de !az . 9o/erul ie#i / r s scoat o vor' .ă ă ă ă ă ă ă ă

> lumin !ortocalie um!lu *nc !erea. 0wan desco!eri !ianul,ă ă un !at du'lu aran"at cu meticulozitate, o m su rotund cu ună ţă ă sin%ur scaun #i o !oli !lin de /oto%ra/ii *nr mate. > urm ri dinţă ă ă ă !riviri, mi#c+ndu se !rin camer %ra ioas , a!arent *m! cat cuă ţ ă ă ă /elul *n care *#i *nc(eiase ziua. Se *ntre' dac li!sa ei deă ă

entuziasm !entru misiunea ce i /usese *ncredin at era cauzaţ ă acestei *m! c ri. Sau, !oate, lini#tea *i era dictat de /irea eiă ă ă !ra%matic #i de o credin con/ucianist .ă ţă ă

7ra !osi'il *ns #i ca ea s *ncerce s l atra% *n cea mai mareă ă ă ă 200

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 201/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 202/341

a/late *n interior. l d du deo!arte #i scoase din untru un mică ă a!arat de radio. n cel lalt ca! t al cutiei se vedea un dis!ozitivă ă e;!loziv, conectat la *nc(iz toarea ca!acului !ianului.ă

0wan recunoscu a!aratul de radio. 7ra un -ol HI, !rodus deisraelieni. -C A se a/la *n ne%ocieri cu ace#tia, inten ion+nd s #iţ ă

doteze a%en ii cu asemenea a!arate. Cu a"utorul lor, !uteau /iţ

emise semnale la distan e de !+n la K O de mile, / r a"utorulţ ă ă ă vreunui satelit. 7rau conce!ute at+t !entru emisie, c+t #i !entrurece! ie, d+nd !osi'ilitatea a%en ilor a/la i !e teren sţ ţ ţ ă converseze cu cartierul lor %eneral. Gunc ionau cu 'aterii mici cuţ cadmiu, ceea ce le / cea ideale c(iar #i !entru re%iunile izolateă ca aceasta. Nici m car modelele americane nu erau at+t deă !er/ormante.

-im se *ndre!t s!re /ereastr , o desc(ise #i a#ez radioul !eă ă ă !ervaz. nainte de a l !une *n /unc iune, aco!eri indicatorul cuţ L7 uri, !entru ca 0wan s nu vad /recven a !e care /useseă ă ţ /i;at.

) ac vor'i i, ve i /i interce!tat. N a# vrea s se #tie c amă ţ ţ ă ă /ost !rins .ă

0wan *ncuviin .ţă-im a! s !e 'uton #i o lumini ro#ie se a!rinse l+n%ă ă ţă ă

micro/onul montat *n !artea su!erioar a a!aratului.ă) Sunt Seul >( 4iyo, c(em 'aza. Seul >( 4iyo c(eam 'aza, ă

rece! ie.ţ>n nume conspirativ de operet ă, *#i zise 0wan. !e potriveşte

de minune cu evenimentele 4agneriene pe care le tr im. ăC+teva cli!e mai t+rziu, r s!unsul /ii dat cu o voce at+t deă

lim!ede #i de !uternic , *nc+t 0wan /u luat !rin sur!rindere.ă) =aza c tre Seul >( 4iyo, te ascult m, rece! ie.ă ă ţ) Tre'uie s a/lu dac s a ra!ortat vreun /urt de cizmeă ă

militare, e;!lozi'ili #i alte !roduse. -C A de ine dovezi *n acestţ sens, % site ast zi la Palat. Eece! ie.ă ă ţ) C+t de recent se !resu!une a /i /ost /urtul Eece! ie. ţ-im se uit la 0wan. 7l *i ar t cele zece de%ete ale m+inilor #iă ă ă

ad u% !e mu e#te cuv+ntul 2luni3.ă ă ţ) ece luni, rosti ea. Eece! ie. ţ) om reveni de*ndat ce % sim vreo in/orma ie. nc(eiat.ă ă ţ-im a! s !e 'utonul de *nc(idere.ă ă

0wan ar /i vrut s a/le dac #i *n Nord, ca #i *n Sud, ast/el deă ă in/orma ii erau *nre%istrate *n /i#ierele vreunui com!uter. Seţ mul umi *ns s *ntre'e:ţ ă ă

202

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 203/341

) C+t crede i c va duraţ ă) > or . Poate mai mult.ă7l se a!ro!ie de o lum+nare, se uit la ceas, iar a!oi arunc oă ă

!rivire !e %eam, s!re silueta *ntunecat a lui C(o, a/lat *nă !icioare l+n% ma#in .ă ă

) om lua radioul cu noi #i ne vom *ntoarce.7a nu se urni din loc.) Nu !ot /ace una ca asta.) N ave i de ales, doamn C(on%, s!use el, a!ro!iindu se. Amţ ă

*ncercat s m !ort /rumos cu dumneavoastr 5ă ă ă) Am+ndoi avem de c+#ti%at dac 5 ă) Nu. Ne !urt m civilizat, ca ni#te oameni, nu ca ni#teă

animale. Cu toate acestea, tre'uie s conduc *n continuareă investi%a iile #i nu o !ot /ace dac r m+n aici. !romit cţ ă ă ă ă nimeni nu v va urm ri *n tim! ce ve i *ncerca s lua i le% tura.ă ă ţ ă ţ ă

re i sau nu s m a"uta iţ ă ă ţ-im #ov i o cli! , a!oi lu a!aratul de radio su' 'ra #i *nc(iseă ă ă ţ

/ereastra.) 7 n re%ul . Nu vrem s devenim animale.ă ă

e#ir . Lanterna se a!rinse, lumin+ndu le calea #i siluetaă *ntunecat de l+n% ma#in desc(ise !ortiera, / c+ndu i loc luiă ă ă ă -im s intre.ă

203

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 204/341

51

Mar i,ţ ora 11:30,Cen rul de Co-and ă

Nu !utea e;ista o di/eren mai mare *ntre c(i!urile luiţă 7rnesto Colon #i =u%s =enet. Plutind *ntre contururile ro#ii alemonitorului lui 0ood, /a a secretarului a! r rii era su!t , iar oc(iiţ ă ă ă ad+nci i *n or'ite *i erau um'ri i de cearc ne ne%re. La #aizeci #iţ ţ ă

trei de ani, ! rea un !ortret al lui orian $ray, re/lect+nd /iecareă (ot r+re !e care /usese nevoit s o ia *n cei doi ani de c+ndă ă ocu!a aceast /unc ie at+t !e cele reu#ite, c+t #i !u inele careă ţ ţ duseser la c+te un e#ec.ă

La !atruzeci #i !atru de ani, =u%s era durduliu, cu un c(i!an%elic #i oc(i str lucitori ce nu o%lindeau deloc stresulă or%aniz rii !ro%ramului lui 0ood #i al redact rii documentelor.ă ă Lucrase ca asistent e;ecutiv al %uvernatorului re!u'lican alCali/orniei *n !erioada c+t democratul 0ood /usese !rimar #i se

*n elesese de minune cu acesta 2ca ni#te cons!iratori3, cumţ s!usese nu o dat actualul director al Centrului de Comand .ă ă

Lui 0ood i se ! ruse dintotdeauna straniu /a!tul c luareaă ă deciziilor constituia o !ovar mai %rea dec+t ducerea lor laă

*nde!linire. onştiin a ucide. ţ Cu toate acestea, 0ood nutrea un !ro/und res!ect !entru

=u%s, care reu#ea s su!orte nu numai mo/turile #e/ului s u, ci #iă ă toanele #i cererile celor asemenea lui Colon #i ve#niceleavertismente ale lui =o' 0er'ert. Acesta din urm ocu!a ună 'inemeritat loc doi *n cadrul Centrului de Comand , du! Lowellă ă Co//ey, *n materie de !is lo%eal !rivind !ruden a. i/eren a eraă ă ţ ţ c , *n vreme ce Co//ey se temea de c(em ri *n "usti ie #i deă ă ţ cenzur , 0er'ert cunoscuse !e !ro!ria i !iele consecin eleă ţ nelu rii *n seam a tuturor !osi'ilit ilor.ă ă ăţ

=enet #i 0er'ert se mul umeau s i asculte !e 0ood #i Colon,ţ ă care veri/icau simul rile de o!era iuni militare !e com!uter,ă ţ /ormul+nd lista de o! iuni !e care aveau s o recomandeţ ă !re#edintelui. Pro%ramarea #i !unerea la cale a detaliilor aveaus revin statului ma"or interarme, care avea s se consulte cuă ă ă

204

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 205/341

oamenii de !e teren. Cei doi c zur de acord ca /or ele 4arinei,ă ă ţ a/late de"a !e drum, dins!re >ceanul ndian, s /ie su!limentateă cu trei nave de r z'oi #i dou !ortavioane din /lota Paci/icului. eă ă asemenea, din Ara'ia Saudit , $ermania #i de !e teritoriulă Statelor aveau s mai /ie dislocate *nt riri, *n total cincizeci deă ă

mii de oameni. Se (ot r* #i trans!ortarea imediat , !e caleaă ă

aerului, a dou s!rezece sisteme de lansare !entru rac(eteleă Patriot. e#i acest ti! de rac(ete se dovedise contra!er/ormant

*n r z'oiul din $ol/ul Persic, Patriot urile constituiau o ima%ine deă e/ect *n re!orta"ele transmise la televiziune. ar *n acest caz,%+dilarea sim ului !atriotic al o!iniei !u'lice avea s /ie vital , *nţ ă ă mod ceva mai discret, rac(etele nucleare tactice aveau s /ie ă aduse din 0awaii *n Coreea de Sud. n ciuda /a!tului c Nordul nuă era *nc o !utere nuclear , e;ista !osi'ilitatea cum! r rii unoră ă ă ă 'om'e de la o serie de ri care ar /i /ost dis!use s le livreze.ţă ă

Cei doi e/ectuar de asemenea o estimare a!ro;imativ aă ă num rului de victime *n cazul unui 2r z'oi scurt3, *nc(eiat !rintră ăun armisti iu intermediat de Na iunile 8nite, ca #i *n cazul unuiţ ţ 2r z'oi lun%3, care s dureze #ase luni sau mai mult. n cazulă ă neutiliz rii de arme nucleare, !ierderile Statelor 8nite aveau să ă se ci/reze la !atru sute de mor i #i trei mii de r ni i *n cazul unuiţ ă ţ 2r z'oi scurt3 #i la de zece ori mai mult *n cazul unui 2r z'oiă ă lun%3.

n decursul convor'irilor, =u%s nu scoase o vor' , iar 0er'ertă / cu doar trei su%estii. Su%er *n !rimul r+nd ca, !+n la a/lareaă ă ă mai multor am nunte des!re terori#ti, din >rientul 4i"lociu s /ieă ă adus doar un num r minim de solda i. 7ra de ! rere c maiă ţ ă ă e;ista *nc !osi'ilitatea ca acesta s /ie doar un com!lot menit aă ă im!lica Statele 8nite !e un /ront cu /alse !ro'leme, !entru a leine de!arte de un r z'oi care ar /i iz'ucnit altundeva. Pro!use *nţ ă

al doilea r+nd s i se dea tim! s analizeze toate in/orma iileă ă ţ culese de oamenii Centrului #i de cei ai directorului -idd, de laC A, *nainte de a se dis!une an%a"area de tru!e *ntr o ac iune,ţ cel !u in !+n c+nd sateli ii aveau s /ie re!u#i *n /unc iune. Aţ ă ţ ă ţ treia recomandare a sa cerea ca tru!ele trimise !e teren s /ie ă

*nso ite de deta#amente antrenate *n lu!ta antiterorist . Toateţ ă cele trei su%estii /ur incluse !e lista o! iunilor militare. n ciudaă ţ scor o#eniei sale, 0ood avea *ncredere *n cuno#tin ele luiţ ţ

0er'ert.n tim! ce =u%s relu !e ecran ciorna documentului, !entru aă !utea /i rev zut de cei doi, tele/onul ata#at !e 'ra ul scaunuluiă ă ţ

205

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 206/341

rulant al lui 0er'ert *nce!u s +r+ie. Paul *#i ridic !rivirea, *nă ţ ă vreme ce =o' a! sa !e 'utonul de am!li/icare.ă

) Ce ai a/lat, Eac(el) Avem ve#ti de la a%entul nostru de la sta ia de comunica iiţ ţ

militare din Pyon%yan%. S!une c i a /ost /oarte %reu s iaă ă

le% tura cu noi, din cauz c autorit ile de acolo !ar la /el deă ă ă ăţ

sur!rinse ca #i noi de cele *nt+m!late.) Asta nu *nseamn c au m+inile curate.ă ă) Nu. ar el a/irm c tocmai s a !rimit un mesa" de la ună ă

a%ent din Seul. A%entul res!ectiv cerea date des!re un !osi'il/urt de cizme militare #i e;!lozi'il de la una dintre 'azele dinNord.

) Cererea venea deci din !artea unui a%ent nord coreean.) 7;act.) A%entul a a/lat, se !are, des!re ' nuielile celor de la -C A.ă

n/ormeaz l !e directorul Yun% 0oon des!re !osi'ilitateaă e;isten ei unei scur%eri de in/orma ii. A mai /ost rece! ionat #i *nţ ţ ţ alt !arte mesa"ul res!ectivă

) Nu. Am veri/icat *m!reun cu soldatul -o( de la centrul deă comunica ii din zona demilitarizat . 4esa"ul n a trecut !rinţ ă re eaua de sateli i.ţ ţ

) 4ul umesc, Eac(el. Trimite i te;tul transmisiei lui =u%s.ţnc(ise #i *l !rivi !e 0ood, care d du din ca!.ă) EP C ul veri/ic !osi'ilitatea unui /urt din de!ozitele lor deă

materiale /olosite *n atentat. Se !are c am /ost tra#i !e s/oară ă cu to ii, #e/ule, de cineva care vrea s ne vad r z'oindu ne.ţ ă ă ă

0ood *#i mut !rivirea dins!re 0er'ert s!re monitor, *n vremeă ce *n minte *i r sunau cuvintele !re#edintelui:ă 8ndiferent dac ă 3ordul a fost sau nu implicat p0n acumă , (aul , de5acum este

p0n 5n g0t6ău! ce sc(i ele mi#c rilor de tru!e /ur trans/erate dină ţ ă ă /i#ierul "ocurilor de r z'oi !e lista de o! iuni militare, Colon *#iă ţ

/olosi codul !entru a semna documentul. C+nd acesta se decu!l ă din re ea, 0ood rosti:ţ

) =u%s, a# vrea ca mesa"ul la s /ie !lasat *n ca!ulă ă documentului #i a# vrea s *i adau%i nota !e care o scriu acum. >ă s o ro%i !e Ann Garris s o mai !ie!tene ni el.ă ţ

0ood c zu !e %+nduri. e#i nu avea darul lui Ann Garris !entruă

/ormul rile concise #i ar /i dorit s !oat conce!e o not deă ă ă ă avertizare care s /ie ata#at la dosarul !ermanent al comitetuluiă ă de %estionare a crizei. nce!u s a!ese !e r+nd tastele. 0er'ertă

20

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 207/341

*#i trase scaunul rulant l+n% el, citindu i !este um r.ă ă

omnule preşedinte +mp rt şesc indignareaă ă dumneavoastr cu privire la atacul asupra avionului nostru,ă soldat cu moartea unui ofi er. u toate acestea, v ţ ă

recomand insistent s ne ab inem de la orice demonstra ieă ţ ţ

de for . Avem prea mult de pierdut şi prea pu in de ţă ţ c0ştigat lupt0nd +mpotriva unui inamic care s5ar putea s ă nu fie adev ratul nostru adversar.ă

) 7 !er/ect, #e/ule, s!use 0er'ert. Poate c nu to i cei dină ţ comitetul de criz vor /i de acord, dar eu te sus in din toată ţ ă inima.

) 9i eu, se auzi %lasul lui Ann, al c rei c(i! a! ruse *ntr ună ă col al monitorului. Nu cred c a# /i !utut s dau o alt /ormulareţ ă ă ă mai e;!resiv . ă

0ood *nre%istr nota #i !rivi c(i!ul lui Ann. Se !rice!ea deă minune s le v+nd idei re!orterilor la tele/on, ast/el *nc+t 0oodă ă nu era *n stare s i %(iceasc %+ndurile dec+t dac o vedea.ă ă ă

Se !are *ns c s!usese e;act ce %+ndea. n cele #ase luni deă ă c+nd o cunoscuse, era !entru *nt+ia oar c+nd nu avea nimic deă re!ro#at celor scrise de el.

0er'ert ! r si 'iroul, Ann se *ntoarse la convor'irea !e care oă ă !urta cu !urt torul de cuv+nt al Casei Al'e, iar 0ood se a!uc să ă ă mai treac *nc o dat *n revist lista de o! iuni, *nainte de a lă ă ă ă ţ ru%a !e =u%s s o transmit !rin /a;, !e B linie si%ur . Sin%ur #iă ă ă sur!rinz tor de rela;at, !entru !rima oar *n acea zi, se (ot r* să ă ă ă sune la s!ital. Acolo *ns , ve#tile nu erau la /el de 'une cumă >!erase.

20)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 208/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 209/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 210/341

) e data asta, tu e;a%erezi.) Nu. im!otriv . C(iar nu i dai seama, nu i a#a Ai !uteaă ţ

s l !ui !e !re#edinte *n im!osi'ilitatea de a c+#ti%a.ă) Cum) Ce se *nt+m!l dac le *ntinzi ramura de m slin #i nordă ă ă

coreenii acce!t *n !rinci!iu, dar re/uz s #i retra% tru!eleă ă ă ă

!+n c+nd !re#edintele nu ne ordon nou s ne retra%emă ă ă ă !rimii ac el re/uz , o s dea im!resia c a re/uzat s dea oă ă ă ă ă #ans ! cii. ar dac se su!une, o s !ar c a l sat %arda "os,ă ă ă ă ă ă ă din sl 'iciune.ă

) Aiurea5) $re%ory, %+nde#te te. Ce credi'ilitate va mai avea dac ă

toat lumea va s!une c tu *i dictezi *n !olitica e;tern Ce vomă ă ă /ace data viitoare c+nd un Saddam 0ussein sau un E+ul Cedrasvor vrea s se arate !uternici, sau c+nd vreun alt t+m!it *#i vaă trimite rac(etele *n Cu'a l vom c(ema *n a"utor !e $re%ory

onald) om *ncerca s st m de vor' cu ei, da, vom *ncerca să ă ă ă

discut m ra ional. n tim! ce -ennedy ordonase 'locadaă ţ *m!otriva Cu'ei, n a #ov it s ne%ocieze *n draci cu 0ru#ciovă ă !entru retra%erea unor rac(ete de ale noastre din Turcia. Asta a!us ca! t crizei #i nu interven ia 4arinei. A#a !rocedează ţ ă oamenii civiliza i.ţ) 0on% koo nu e civilizat.

) n sc(im', #e/ii lui sunt, iar de azi diminea n a mai avutţă loc nici un contact direct la nivel *nalt cu Nordul. isuse, cine arcrede c ni#te adul i sunt *n stare s "oace ast/el de "ocuri 7i,ă ţ ă uite c sunt. i!loma ii /ac !e ei de /ric . ac a# reu#i să ţ ă ă ă desc(id un dialo%, c(iar #i cu 0on% koo5

) ar eu * i s!un c nu i va /olosi la nimic s discu i cu elF seţ ă ţ ă ţ crede urma#ul: lui $in%is 0an #i, umnezeu mi e martor, are s ă te duc de nas, are s te s!ul'ere.ă ă

) Atunci, vino cu mine. A"ut m .ă ă) Nu !ot. i am mai s!us, oamenii #tia #tiu s #i /acŢ ă ă ă

!ro!a%and . or /olosi un /ilm al' ne%ru de !roast calitate ca să ă ă ne /ilmeze #i vom ar ta ca ni#te dro%a i *ns! im+nta i. 9ta'ii deă ţ ă ţ la ?as(in%ton or s *nne'uneasc .ă ă

Scoase caseta din a!arat #i i o !use cu 'l+nde e *n !almaţ

desc(is .ă) $re%, mi a /ost mil de tine c+nd am auzit des!re Soon"i.ă ar ceea ce ai de %+nd s /aci nu va *m!iedica uciderea altoră

210

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 211/341

oameni. 4ai e;ist un miliard de comuni#ti care a#tea!t du!ă ă ă col #i *nc un miliard de alt/el de ne'uni, radicali,ţ ă /undamentali#ti, !uri#ti etnici #i maniaci ai cultului !ersonalit ii, ăţ sau umnezeu #tie ce altceva. 7 trea'a mea #i a celor ca mines avem %ri" de celelalte trei miliarde, $re%ory. i!loma ii suntă ă ţ

'uni doar ca s c+#ti%e ni el tim! *n !lus #i uneori o /ac !entruă ţ

!artea advers , ca Neville C(am'erlain. Nu !o i discutaă ţ omene#te cu ni#te icni i, $re%ory.ţ ţ

onald *#i contem!l !i!a.ă) a, v d.ăSc(neider *l !rivi ciudat, iar a!oi se uit la ceas.ă) 4ai ai la dis!ozi ie *nc #ase ore. i su%erez s te culci, sţ ă ţ ă ă

tra%i un !ui de somn, s te treze#ti cu o durere crunt de stomacă ă #i s anulezi *nt+lnirea. ntre tim!, *n ceea ce !rive#te această ă 'az , mesa"ul t u nu a e;istat niciodat . Am #ters de !e 'enziă ă ă mesa"ul t u #i am scos din "urnalul de serviciu coordonateleă convor'irii.

Eidic m+na *n care inea caseto/onul.ă ţ) Asta e *nt+ia oar c+nd vreunul dintre noi a auzit des!re oă

ast/el de *nt+lnire: atunci c+nd te au contactat. ac nordăcoreenii vor a/irma c tu i ai c(emat !rimul, vom ne%a. ac voră ă dovedi cu o *nre%istrare, vom sus ine c e /als . ac ne veiţ ă ă ă contrazice, vom s!une !resei c durerea te a *nne'unit. mi !areă r u, $re%, dar a#a mer% lucrurile.ă

onald *#i !rivi din nou !i!a.) ar dac reu#esc s l convin% !e 0on% koo s se retra%ă ă ă ă) N ai s reu#e#ti.ă) ar dac , totu#i, reu#escă) n acel caz, *i r s!unse Sc(neider, !re#edintele *#i va asumaă

de!lina res!onsa'ilitate !entru trimiterea ta *n misiune, tu o s /i ă un 'lestemat de erou #i eu *nsumi o s i !rind medalia !e !ie!t.ă ţ

211

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 212/341

53

Mier%uri, ora #,Sa ul >anguu

-im se strecur *n ma#in , str+n%+nd la !ie!t micul emi tor,ă ă ţă *n *ncercarea de a l !rote"a de !loaia m runt , moc neasc .ă ă ă ă

0wan o o'serv atent. 8n de inut cu m+inile *nc tu#ate laă ţ ă s!ate /olosise odat arcul dis!ozitivului care 'loca centura deă

si%uran !entru a #i descuia c tu#ele #i reu#ise s /u% . ar n oţă ă ă ă studia acum !e -im /iindc se temea de o *ncercare de evadareFă dac /emeia ar /i vrut s evadeze, ar /i *ncercat s o /ac maiă ă ă devreme, c+nd erau sin%uri. > !rivea cercet tor deoarece *lă /ascina. Patriotismul #i umanismul s l #luiau arareori *ntr oă ă !er/ect armonie, dar -im reu#ise, se !are, s % seasc !unctulă ă ă ă de ec(ili'ru al celor dou *nsu#iri. 7l *nsu#i c utase, de a lun%ulă ă !ro!riei vie i, s atin% acest !unct, dar nu credea c reu#ise.ţ ă ă ă Atunci c+nd r scole#ti mizeria din vie ile oamenilor, e %reu s oă ţ /aci / r s te murd re#ti5ă ă ă ă

Girul %+ndurilor *i /u *ntreru!t 'rusc de o mi#care nea#te!tat ă la drea!ta sa. Lumina lanternei zv+cni. 8rm o durereă

*n%rozitoare *n #old. $+l%+i sonor, atunci c+nd lovitura *i %oli!l m+nii de aer. > alt lovitur *i sl 'i !iciorul st+n%, / c+ndu l să ă ă ă ă ă se clatine.

ncerc s a!uce !ortiera ma#inii, !entru a #i men ineă ă ţ ec(ili'rul. > sc ! din m+n #i se !r 'u#i !e s!ate, s!ri"init deă ă ă ă 'anc(et . =+"'+ind *n c utarea revolverului din teaca de laă ă su'suoar , *l c ut din !riviri !e C(o.ă ă ă

ar nu era C(o. Lumina din ma#in str lucea %al'en !eă ă ă c(i!iu, sco +nd la iveal un c(i! necunoscut, ni#te tr s turiţ ă ă ă

*ncruntate #i crude.)lestemata s fieă , *#i zise el, co!le#it de durere. &ot timpul

sta a avut pe cineva prin preajm 7ă ă4+na st+n% *i tremura #i nu reu#ea cuă nici un c(i! s *n#/aceă

arma. #i sim ea toat !artea st+n% a tru!ului umed . Alunec #iţ ă ă ă ă c zu *n noroi.ă0wan z ri lama lun% a cu itului, ! tat cu s+n%ele s u. Lamaă ă ţ ă ă ă

212

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 213/341

se mi#c , *ndre!tat acum s!re !+ntecele s u. N avea s !oată ă ă ă ă evita iz'itura *n !ie!t, *n sus, c tre stern, durerea c(inuitoare #i,ă

*n s/+r#it, moartea. Se %+ndise adeseori cum avea s moar , dară ă niciodat nu #i *nc(i!uise c avea s se termine totul a#a, tr+ntită ă ă !e s!ate, *n noroi.

Se sim ea ca un t+m!it.ţ

7a se a!lec asu!r i. Avuseseă ă

*ncredere *n ea #i s!era c aveau s i scrie asta !e !iatra deă ă morm+nt, *n semn de avertisment. ar dac nu asta, atunci, celă !u in 2Aici zace un /raier3.ţ

Pistolul lui 0wan alunec din teac . ntinse m+na din re/le;,ă ă astu!+ndu #i r nile cu m+na st+n%ă ă, lu!t+nd !entru a #i ineţ oc(ii desc(i#i, *ncerc+nd s *n/runte moartea cu drumul deă demnitate ce i mai r m sese. zu c(i!ul asasinului *m'r cat *nă ă ă ă (ainele lui C(o str+m'+ndu se *ntr un r+n"et, a!oi z ri un /ul%eră scurt, urmat de un al doilea #i un al treilea. m!u#c turileă iz'ucniser la o "um tate de metru deasu!ra sa #i 0wan *nc(iseă ă oc(ii atunci c+nd c ldura lor *i m tur /a a. 7coul rever'eră ă ă ţ ă c+teva cli!e, a!oi se stinse #i el nu mai auzi dec+t dara'ana !loii!e o'ra"ii s i #i nu mai sim i dec+t !ulsul /ier'inte al durerii dină ţ #old.

-im *n%enunc(e l+n% 0wan. ntinse m+na ca s a!uce cu itulă ă ţ #i, *ntr un moment de con/uzie, el nu *n elese de ce nu sim iseţ ţ iz'itura %loan elor5 #i de ce se ostenea s i dea lovitura deţ ă %ra ie cu cu itul, *n loc s l *m!u#te mortal.ţ ţ ă

Se zv+rcolise, !ro'a'il, c ci ea *i s!use s r m+n nemi#cat,ă ă ă ă *ncerc s se rela;eze #i deveni con#tient c+t de %reu *i venea să ă ă res!ire.

-im *i scoase c ma#a din !antaloni #i t ie o /+#ie de !+nz ,ă ă ă du! care lu *n m+n lanterna. i studie cu aten ie r nile, a!oiă ă ă ţ ă se ridic *n !icioare #i, dintr un salt, trecu dincolo de el.ă Eidic+ndu se *n ca!ul oaselor, 0wan o urm ri, stu!e/iat, cum *iă scotea a%resorului cizmele, #osetele #i cureaua. C zu iar !eă s!ate, %+/+ind.

) C( C(o '+i%ui el.) Nu #tiu unde *i e cadavrul.

adavrul7 ) >mul sta ne a urm rit. Nu m *ntre'a. Nu l cunosc.ă ă ă3u e de partea lui ;im7 # unul dintre atentatori.

-im *i *ncinse !ie!tul lui 0wan cu cureaua a%resorului, dar n ostr+nse, ci a#ez c+te o #oset *n dre!tul /iec rei r ni.ă ă ă ă) S ar !utea s te doar , s!use ea, du! care str+nseă ă ă

213

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 214/341

cureaua.0wan icni #i durerea *l str ' tu ca un curent electric, de laă ă

su'suoara st+n% !+n *n %enunc(i. E mase !e s!ate, %em+nd.ă ă ă -im se mut *n s!atele lui, *l a!uc de su'suori #i *l trase !eă ă 'anc(eta din s!ate a ma#inii.

n vreme ce ea a#eza radioul !e !odeaua ma#inii, 0wan *ncerc s se ridice *ntr un cot.ă ă) A a#tea!t 5 Cadavrul5ă7a *l *m!inse *na!oi, *ncerc+nd s l le%e cu centura deă

si%uran , ca nu cumva s cad .ţă ă ă) i am s!us c nu #tiu unde e C(o.Ţ ă) Nu6 Am!rentele5-im *n elese. nc(ise !ortiera din dre!tul lui, o desc(ise !e ceaţ

de l+n% #o/er #i *m!inse cadavrul *n untru. A!oi ocoli ma#inaă ă c tre locul #o/erului #i vru s urce, dar se o!ri.ă ă

) Tre'uie s l % sesc !e C(o, *i s!use ea.ă ăLu lanterna de !e 'anc(et #i, *ndre!t+nd o *n "os, urm riă ă ă

!a#ii criminalului, *nti! ri i *n noroi. n ciuda mi#c rilor ei iu i,ă ţ ă ţ ! rea calm #i si%ur de ceea ce / cea. 8rmele duceau s!re oă ă ă ă r+! !lin de tu/i#uri dese, a/lat la vreo !atruzeci de metriă ă ă distan de ca'an . $ si acolo un motoscuter, iar l+n% acestaţă ă ă ă cadavrul #o/erului. C(o z cea cu ca!ul *n "os, !e !ant , iar !eă ă !ie!t i se l ea o !at *ntunecat de s+n%e.ăţ ă ă-im se l s s alunece !e !anta mocirloas !+n l+n% cor!ulă ă ă ă ă ă lui C(o #i i scotoci 'uzunarele, !+n c+nd % si ceea ce c uta:ă ă ă c(eile ma#inii.

0wan st tea nemi#cat !e 'anc(et , in+ndu se de laturaă ă ţ r nit . Avea oc(ii *nc(i#i #i %emea u#or. Auzind (uruitulă ă motorului, desc(ise oc(ii.

) Eadioul5 ma#inii5-im ' % *n vitez , a!oi acceler .ă ă ă ă) rei s anun ce s a *nt+m!lată ţ) a5Centura i se *n/i!se *n ran , iar el *ncerc s r m+n nemi#cat.ă ă ă ă ă) denti/icarea5 Tre'uie / cut c+t mai re!ede5ă ă) Te re/eri la criminal. rei s /ie identi/icat du! am!rente.ă ă0wan nu mai avu !utere s vor'easc , a#a c *ncuviin *ncetă ă ă ţă

din ca!, / r s /ie convins c ea *l v zuse. A!oi o auzi vor'ind *nă ă ă ă ă

micro/onul sta iei de radio. ncerc s #i lim!ezeasc %+ndurileţ ă ă ă !e care le nutrea des!re ea, dar acum /iecare r su/lare #i /iecareă (urduc tur a ma#inii *i !rovoca /iori ascu i i de durere,ă ă ţ ţ

214

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 215/341

*m!iedic+ndu l s se concentreze. ncerc s nu se mi#te,ă ă ă !ro!tindu #i cotul dre!t *n sco'itura 'anc(etei #i s!ri"inindu #im+na drea!t *n s! tarul scaunului din /a . Se sim ea de !arcă ă ţă ţ ă

*n tru!ul s u s ar /i a/lat o coard *ntins , %ata s !lesneasc .ă ă ă ă ă Gr+nturi de %+nd #i ima%ini i se *nv+rte"eau *n minte, *n vreme ce

*ncerca s in !ie!t durerii #i o'oselii ce i amenin a !leoa!ele.ă ţ ă ţ

3u era nord5coreean7 Altfel, ea nu l5ar fi +mpuşcat7 ar cinedin !ud97 %i de ce97

A!oi, arsura *i cu!rinse creierul #i durerea *l iz'i / r mil ,ă ă ă asemenea unui ciocan, !r 'u#indu l *n incon#tien .ă ţă

215

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 216/341

54

Mar i,ţ ora 1#:30,Cen rul de Co-and ă

octorul >rlito Trias era de /a atunci c+nd 0ood sun *nţă ă salonul lui Ale;ander. Avea *n/ i#area unui doctor Grankenstein,ăţ dar era un medic !rice!ut #i un om de #tiin a!reciat.ţă

) Paul, rosti el, cu accentul s u !ronun at de /ili!inez. 4ă ţ ă

'ucur c ai sunat. Giul t u are un virus.ă0ood sim i un /ior *n%(e at. ntr o vreme, *nainte de a!ari iaţ ţ ţ cum!litei S A, acest cuv+nt ar /i su%erat o !ro'lem 'anal ,ă ă u#or de tratat cu a"utorul anti'ioticelor.

) Ce /el de virus ar, te ro%, e;!lic mi ' 'e#te, ca !entruă ă un !ro/an, >rly.

) = iatul a / cut o 'ron#it acut *n urm cu dou s !t m+ni.ă ă ă ă ă ă ă ă n/ec ia s a vindecat numai a!arent, c ci adenovirusul s aţ ă

cui' rit *n !l m+nii lui. A /ost de a"uns contactul cu aler%enii dină ă aer !entru a se declan#a atacul #i, iat de ce, medicamenteleă 'ron(odilatatoare #i steroizii n au avut nici un e/ect. Nu e vor'ade un atac ti!ic de astm. 7 o 'oal de !l m+ni o'structiv .ă ă ă

) 9i ce tratament ai de %+nd s !rescrii se interes 0ood.ă ă) > tera!ie antiviral . Am desco!erit in/ec ia relativ devremeă ţ

#i avem toate motivele s credem c nu se va r z%+ndi.ă ă ă) 4otive s crezi5ă) A /ost sl 'it, iar viru#ii #tia sunt /oarte o!ortuni#ti. Nuă ă

!utem #ti si%ur.8isuse, =rl 6) S(aron e acolo) a.) ai s!us) a, i am s!us e;act ce i am s!us #i ie.ţ ţ) mi o, te ro%, la tele/on #i5 mul umesc.ă ţ) N ai !entru ce. Am s in le% tura cu cei de aici din or *nă ţ ă ă

or .ăS(aron !relu rece!torul c+teva cli!e mai t+rziu.ă) Paul5

21

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 217/341

) 9tiu. >rly n are nici un viitor *n di!loma ie. ţ) Nu i vor'a de asta, s!use S(aron. Pre/er s #tiu dec+t s /iuă ă

l sat *n i%noran . Nu mi !lace *ns a#te!tarea. 9tii c niciodată ă ţă ă ă ă n am /ost *n stare s o su!ort.

) Ale; va /i 'ine, o s vezi.ă

) N ai de unde s #tii asta. Paul, am lucrat *ntr un s!ital #i #tiuă

c e de a"uns o sc+nteie ca asta ca s dea /oc *ntre%uluiă ă or%anism.

) >rly n ar !leca de acolo dac ar /i vor'a de ceva cuă adev rat serios.ă

) Paul, el nu !oate oricum s /ac nimic. e aceea !leac .ă ă ăAnn intr , cu 'ra ele *nc rcate cu masa de !r+nz. z+ndă ţ ă ă

e;!resia de !e c(i!ul lui Paul, se o!ri *n !ra%.=u%s *i transmise un mesa" !rin !o#ta electronic : secretarulă

a! r rii, Colon, voia s i vor'easc .ă ă ă ă) 8ite ce e, s!use S(aron, n am venit la tele/on /iindc a# ă

vrea s i la#i 'alt tre'urile #i s vii *ncoace. oiam doar ună ţ ă ă cuv+nt de s!ri"in. n ele%iţ

0ood !erce!u re inerea din %lasul ei. Se str duia s nuţ ă ă iz'ucneasc *n !l+ns.ă

) Si%ur c *n ele%, S(aron. Sun m dac se mai *nt+m!lă ţ ă ă ă ă ceva nou. ac nu, o s te sun eu, de *ndat ce va /i !osi'il.ă ă ă

7a *nc(ise #i 0ood trecu de la linia tele/onic o'i#nuit la ceaă ă securizat , !rin re eaua de com!utere. Se considera *n aceleă ţ cli!e un so de nimic, un tat denaturat #i a!roa!e deloc unţ ă ' r'at.ă

) Paul, rosti Colon sec, / r nici o alt introducere. Tocmai amă ă ă a/lat c omul t u, onald, a transmis un mesa" neautorizat !rină ă radio, cer+nd o *nt+lnire cu %eneralul 0on% koo din Nord.

) Po/tim) 4ai r u, nord coreenii au acce!tat. ac se r s!+nde#teă ă ă #tirea, vom sus ine c nord coreenii l au contactat !rimii. Ar /iţ ă

'ine, *ns , dac ai lua le% tura cu el #i l ai convin%e s renun e.ă ă ă ă ţ $eneralul Sc(neider a *ncercat s o /ac , dar onald ine mor i#ă ă ţ ţ s se duc la *nt+lnire.ă ă

) 4ul umesc, r s!unse 0ood #i *nc(ise.ţ ăLu a!oi le% tura cu =u%s, cer+ndu i s contacteze zonaă ă ă

demilitarizat !e o linie si%ur #i s l aduc !e $re%ory onald laă ă ă ă

tele/on. Pe urm o sun !e Liz $ordon, ru%+nd o s vin la el *nă ă ă ă 'irou.) rei s i las astea aici #i s !lec *ntre' Ann.ă ţ ă ă

21)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 218/341

) Nu. reau s r m+i.ă ăC(i!ul ei se lumin .ă) S ar !utea s ne trezim cu un scandal de toat /rumuse eaă ă ţ

*n !res .ăC(i!ul ei se *ntunec .ă

) esi%ur, r s!unse ea #i se a#ez de cealalt !arte aă ă ă

'iroului, a#ez+nd tava cu m+ncare *ntre ei. Ce s a *nt+m!lat cuAle;

) Trias s!une c e vor'a de o in/ec ie viral . Crede c situa iaă ţ ă ă ţ e su' control, dar *l #tii !e >rly5 Nu e !rea delicat *n e;!rimare.

) 0m, / cu Ann #i oc(ii i se *ntunecar #i mai mult.ă ă0ood lu o /urculi #i o *n/i!se *ntr o /elie de ro#ie.ă ţă) Ce #tii de 4att #i de virusul cu care se lu!t el ă) Nimic nou. rei s veri/ică) Nu, las . > s o /ac eu du! ce termin cu $re%ory. =ietul deă ă

el, cred c trece !rintr un adev rat iad. Ne /ur evenimentele #iă ă ă uit m de su/letul oamenilor.ă

Tele/onul securizat *nce!u s +r+ie e;act *n cli!a c+nd Liză ţ $ordon intr *n 'irou, *nso it de Lowell Co//ey. Num rul luiă ţ ă ă

onald a! ru !e micul dis!lay. 0ood *i / cu semn lui Liz să ă ă *nc(id u#a. 7a se a#ez , iar Co//ey se !ost *n !icioare, *nă ă ă s!atele lui Ann, care se /oi, st+n"enit . 0ood a! s !e 'utonul deă ă ă am!li/icare.

) $re%ory, cum te sim i ţ) Totul e *n re%ul . Paul, vor'e#ti !e o linie si%ură ă) a.) =ine. Am!li/ici) a.) Cine mai e cu tine Liz, Ann #i Lowell) C(iar ei.) = nuiam. Atunci, s trecem direct la su'iect. a, l amă ă c(emat !e 0on% koo, iar el mi a r s!uns. Ne vom *nt+lni !esteă

cinci ore #i "um tate. e ce s tra%i cu arma c+nd e de a"uns să ă ă dai din %ur Asta a /ost dintotdeauna deviza mea.ă

) 7 o deviz 'un , dar nu #i *n ceea ce !rive#te rela iile cuă ă ţ EP C ul.

) Asta mi a s!us #i %eneralul Sc(neider adineauri, c+nd mi ainut !redica de ri%oare. Are de %+nd s m lase s dansez *nţ ă ă ă

!loaie de unul sin%ur. Se !are c #i ?as(in%tonul va /ace la /el.ă7zit o cli! , *nainte de a *ntre'a:ă ă) Ai s m la#i 'alt #i tu, Paulă ă ă

21+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 219/341

) Acord mi un minut.ă0ood a! s !e 'utonul de *ntreru!ere tem!orar aă ă ă

conversa iei #i o !rivi !e Liz. Cu coada oc(iului, o v zu !e Annţ ă *ncuviin +nd solemn. Lowell r mase nemi#cat. Psi(olo%ulţ ă colectivului *#i mu#c 'uza su!erioar #i cl tin din ca!.ă ă ă ă

) e ce nu *ntre' 0ood.ă

) n calitate de aliat al lui, mai ai o #ans de a l /ace s seă ă r z%+ndeasc . Ca adversar *ns , te va i%nora !ur #i sim!lu.ă ă ă

) ar dac *l amenin c *l dau a/ară ţ ă ă) Asta n o s sc(im'e cu nimic situa ia. >mul sta a su/erită ţ ă

un #oc teri'il ast zi, crede c ac ioneaz m+nat de com!asiuneă ă ţ ă #i c(i'zuin e o reac ie /ireasc #i nu se va l sa amenin at.ţă ţ ă ă ţ

) Lowell, ce s ar *nt+m!la dac Sc(neider l ar aresta,ă acuz+ndu l de ceva de utilizarea ile%al a a!araturii statuluiă atunci c+nd a transmis mesa"ul, s!re e;em!lu

) Ar ie#i un !roces al dracului de murdar #i am /i !oatenevoi i s dezv luim ni#te lucruri care nu ne ar conveni, *nţ ă ă le% tur cu metodele noastre de ac iune.ă ă ţ

) ar dac s ar mul umi s l re in !e $re% doar !entruă ţ ă ţ ă dou zeci #i !atru de ore Ar !utea invoca motive de securitateă sau a#a ceva.

) Te ar da *n "udecat #i rezultatul ar /i acela#i.ă) Nu o va /ace, interveni Liz. am trecut *n revist dosarulă

atunci c+nd l ai convocat, Paul. >mul acesta n a / cut niciodată ă nimic din dorin a de a se r z'una. e /a!t, asta a /ost mereu unaţ ă dintre !ro'lemele sale de a lun%ul carierei de di!lomat. >mul

sta e un adev rat cre#tin.ă ă) Ann, ce ziare au cores!onden i acoloţ) n mod normal, nici unul, to i cores!onden ii *#i au sediul *nţ ţ

Seul. ar sunt convins c , *n situa ia dat , re!orterii se 'at de"aă ă ţ ă !entru acredit ri #i se a/l *n drum s!re /+#ie. or scormoni !esteă ă tot, *n c utare de su'iecte de senza ie. 9i ce !oate /i maiă ţ senza ional dec+t re inerea sau arestarea unui /ost am'asadorţ ţ

Lowell se sim i dator s intervin .ţ ă ă) ar ce ne va /ace !resa dac onald se duce la *nt+lnire, iară

ei a/l c este an%a"atul Centrului de Comand Toat lumea vaă ă ă ă s!une c suntem o %a#c de ticni i care se !i# contra v+ntului.ă ă ţ ă

) Nu su!ort s /iu de aceea#i ! rere cu Lowell, s!use #i Ann.ă ă

ar de data asta, tre'uie s recunosc c a !us !unctul !e i.ă ă) onald nu va dezv lui nimic, s!use Liz. ndi/erent c+t ar /iă de /urios. Pentru toat lumea, el lucreaz doar !entru Societateaă ă

21(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 220/341

de Prietenie Americano Coreean . ă) ar Sc(neider #tie care e adev rul #i nu cred c e !reaă ă

entuziasmat de ceea ce se !etrece, su'linie Lowell.) Nu e, sunt convins, *ncuviin 0ood.ţă) ezi ar el ar !utea strecura !resei oarece in/orma ii, ţ

numai a#a, ca s !un %az !e /oc.ă ă

) n !rivin a asta, nu cred c tre'uie s ne /acem %ri"i, *l lini#tiţ ă ă 0ood. Nu va vrea s l !un *n di/icultate !e !re#edinte, ar t+ndă ă ă cu de%etul s!re o or%aniza ie /ondat c(iar de el.ţ ă

0ood anul Comand de *ntreru!ere tem!orar .ă ă ă) $re%, n ai vrea s am+ni *nt+lnirea !+n c+nd voi !uteaă ă

convin%e !e cineva de la am'asad s te *nso ească ă ţ ă) Te ro%, Paul. Am'asadoarea 0all nu va /i de acord cu

aceast *nt+lnire, !+n c+nd nu va avea #i acce!tul !re#edintelui,ă ă iar !e sta n ai s l o' ii, /ii si%ur.ă ă ţ

) Am+n *nt+lnirea #i las m s *ncerc. 4ike Eod%ers e *nă ă ă ă drum s!re @a!onia. a ateriza la >saka *n "urul orei #ase. miă voie s i cer s vin la tine.ă ă ă

) i mul umesc !entru str danie, dar #tii !rea 'ine c , dacţ ţ ă ă ă a# *ncerca s am+n *nt+lnirea, /ie #i numai cu un minut, nordăcoreenii ar crede c ne "uc m cu ei. Sunt al nai'ii de sensi'ili *nă ă !rivin a asta #i n au s *mi acorde o a doua #ans . Am s mer% laţ ă ă ă

*nt+lnire. 4ai am doar o *ntre'are: e#ti cu mine, sau *m!otrivamea

0ood r mase t cut vreme de c+teva cli!e, !rivindu #i !e r+ndă ă cola'oratorii, du! care rosti:ă

) Sunt cu tine, $re%. T cerea se !relun%i la cel lalt ca! t al /irului.ă ă ă) 0ot r+rea ta m sur!rinde, tre'uie s recunosc, Paul.ă ă ă

Credeam c vei *ncerca s m do'ori.ă ă ă) Am avut de %+nd s o /ac la *nce!ut.ă) i mul umesc c te ai r z%+ndit.ţ ţ ă ă) Te am an%a"at /iindc e#ti e;!erimentat. S vedem dacă ă ă

am / cut o ale%ere 'un . ac vrei s mai vor'im, * i stauă ă ă ă ţ oric+nd la dis!ozi ie.ţ

0ood !use rece!torul *n /urc . >'serv+nd c /urculi a *iă ă ţ r m sese *n/i!t *n /elia de ro#ie, o duse la %ur #i o *n%(i i. Liz *lă ă ă ă ţ a!ro' din !riviri, iar Ann #i Lowell se mul umir s l !riveasc *nă ţ ă ă ă

t cere.ă 0ood atinse un 'uton al inter/onului.) =u%s, vreau s #tiu cum a mai !ro%resat 4att.ă

220

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 221/341

) mediat, #e/ule.) Paul, cu asta l ai terminat !e onald #i ne ai terminat #i !e

noi, s!use Lowell.) 9i ce ai /i vrut s /ac >ricum s ar /i dus #i nu mi !lace să ă

mi las 'alt unul dintre oameni, r s!unse 0ood, *ncet. 9i a!oi, să ă

ar !utea s reu#easc . 7 un om 'un.ă ă

) 7;act, s!use Ann. 9i toat lumea o #tie. ar disear , c+ndă ă *nre%istrarea video a *nt+lnirii dintre onald #i nord coreeni vaa! rea la #tiri o *nre%istrare cu un om care #i a !ierdut so ia #iă ţ totu#i e dis!us s ierte ne vom !utea c uta cu to ii alte slu"'e.ă ă ţ

) Nu i nimic, r+se Co//ey. om !utea mer%e s lucr m !entruă ă nord coreeni. >ricum, ne vor /i datori.

) Ce ar /i s avem !u in *ncredere *ntre' 0ood.ă ţ ă ăG cu a!oi semn cu de%etul *ns!re Co//ey #i Ann.ă

ar voi doi !re% ti i un !lan !entru eventualitatea *n care el ară ţ da %re#.

Tele/onul sun #i 0ood r s!unse imediat. 7ra Stoll.ă ă) Paul, tocmai m !re% team s te c(em #i eu, s!use el. Ar /iă ă ă

'ine s vii *ncoace, s vezi ce am desco!erit.ă ă0ood se ridicase de"a de !e scaun.) S!une mi !e scurt des!re ce e vor'a.) Pe scurt5 am /ost tra#i !e s/oar *n mod ma%istral6ă

221

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 222/341

55

Mier%uri, ora #:35,Mun ii +ia-an elor ţ

Eac(etele Nodon% erau Scud uri modi/icate de nord coreeni.in !unct de vedere constructiv, erau !ractic identice. Cele din

urm aveau o sin%ur trea!t , cu o *nc rc tur util de !+n la oă ă ă ă ă ă ă ă sut de kilo%rame #i o raz de ac iune de !+n la cinci sute deă ă ţ ă

mile. Av+nd o *nc rc tur util de numai !atruzeci de kilo%rameă ă ă ă de e;!lozi'ili /oarte !uternici, Nodon% urile !uteau s atin%ă ă o'iective a/late la #ase sute de mile distan , cu o !recizie de oţă

"um tate de mil .ă ăAsemeni Scud urilor, Nodon% urile !uteau /i lansate de !e

ram!e /i;e sau de !e lansatoare mo'ile. Lansatoarele silozo/ereau !osi'ilitatea mai multor lans ri *n decurs de o or , /iindă ă

*ns e;trem de vulnera'ile la ri!osta inamicului. 8nit ileă ăţ lansatoare mo'ile nu !uteau trans!orta dec+t o sin%ur rac(etă ă #i tre'uiau s se *ntoarc la de!ozitele ascunse !entru a /iă ă re*nc rcate.ă

At+t lansatoarele /i;e, c+t #i cele mo'ile erau !use *n/unc iune !rintr un dis!ozitiv cu c(eie, du! !ro%ramareaţ ă coordonatelor de lansare *n com!uter. E sucirea c(eii declan#a oă num r toare invers de dou minute, tim! *n care lansareaă ă ă ă !utea /i anulat doar !rin r sucirea c(eii simultan cuă ă introducerea codului de anulare. Acest detaliu era cunoscut doarde o/i erul de serviciu. n eventualitatea c acesta nu !utea s lţ ă ă o/ere, secundul s u tre'uia s o' in codul de la Pyon%yan%.ă ă ţ ă

n domeniul rac(etelor, Nodon% urile constituiau un sistemrelativ neso/isticat. 7/icien a lor era *ns de net % duit,ţ ă ă ă constituind o amenin are !ermanent la adresa Seulului. C(iar #iţ ă

*n !rezen a unor rac(ete Patriot, !ericolul r m+nea la /el deţ ă mare: menite s distru% rac(eta *ns #i, Patriot urile l sauă ă ă ă adeseori /ocosul intact, d+ndu i !osi'ilitatea s se !r 'u#easc #iă ă ă s e;!lodeze undeva !e raza zonei int .ă ţ ăColonelul -i S'o era o/i erul cel mai *nalt *n %rad de la 'aza dinţ 4un ii iamantelor, iar atunci c+nd !ostul de %ard *i transmiseţ ă

222

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 223/341

!rin radio vestea sosirii colonelului. Sun, nu mic *i /u mirarea.ă >/i erul ru'icond #i c(el se odi(nea *n cortul s u #i, la sosireaţ ă

"ee!ului, se %r 'i s i ias *n *nt+m!inare noului venit. Sun *iă ă ă *ntinse ordinele scrise, / r ca acest lucru s i /i /ost cerut, iar -iă ă ăSoo se retrase din nou *n cortul s u 'ine camu/lat.ă

u! ce se asi%ur c !relata intr rii era la locul ei, -i Sooă ă ă ă

a!rinse /elinarul, scoase (+rtiile din ma!a de !iele #i des! turi ă ordinul de misiune:

)iroul +naltului omandament( ong ang, N iunie, ora E

e la olonelul 'o =*otre olonelul ;i5!oo.ă

Colonelul Lee Sun a /ost trimis de c tre %eneralul Pil de laă >!era iunile de S!iona" !entru a su!rave%(ea rac(etele a/late *nţ r s!underea dumneavoastr . 7l nu va interveni *n mersulă ă o!era iunilor dec+t *n m sura *n care acestea ar !utea s !un *nţ ă ă ă !ericol si%uran a 'azei.ţ

n !artea de "os a documentului se a/lau si%iliilecomandantului Gor elor Armate #i %eneralului Pil.ţ

-i Soo *m! turi cu %ri" documentul #i *l introduse *na!oi *nă ă ma! . 7ra autentic, dar ceva ! rea a nu /i *n re%ul cu el. Sună ă ă venise *nso it de un a%ent #i e;ista deci c+te un om care sţ ă ! zeasc /iecare rac(et , ceea ce era a'solut su/icient. 9i totu#i,ă ă ă ceva nu era *n re%ul .ă

Arunc o !rivire s!re tele/onul de cam!anie #i coc(et cuă ă ideea de a tele/ona la cartierul %eneral. A/ar se auzir !a#i !eă ă !ietri#. -i Soo aco!eri /elinarul #i d du deo!arte !relata:ă colonelul Sun se o!rise *n *ntuneric, *n /a a cortului. 4+inile *iţ erau *ncle#tate la s!ate, iar cor!ul *i era ea! n, ca al unei statui.ţ ă) Totul e *n ordine

) A#a se !are, r s!unse -i Soo. A# /i *ns curios s mai a/luă ă ă ceva.

) Ce anume se interes Sun.ă) n %eneral, ordinele de acest %en men ioneaz #i num rulţ ă ă

de oameni trimi#i. Aici *ns nu e cazul.ă) Cum s nu Sunt men ionat eu.ă ţ

-i Soo !rivi s!re cel lalt nou venit, care r m sese l+n% "ee!.ă ă ă ă l ar t cu de%etul.ă ă) ar el

223

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 224/341

) 7l nu e a%ent, r s!unse Sun. e!artamentul nostru areă mult de lucru acum #i nu avem e/ective dis!oni'ile. >mul a /osttrimis s m *nso easc !rintre coline. a r m+ne aici !+n laă ă ţ ă ă ă !lecarea mea. Asta a /ost sin%ura sa misiune: s m escorteze.ă ă

) n ele%, s!use -i Soo, *ntinz+ndu i ma!a. ac dori i, vţ ă ţ ă

!ute i odi(ni *n cortul meu. A# !utea s trimit s vi se aduc deţ ă ă ă

m+ncare5) 4ul umesc, dar nu e nevoie, *i r s!unse Sun. A# !re/era sţ ă ă

/ac un ocol al !erimetrului, s v d c+t e de vulnera'il. > s vă ă ă ă anun dac o s am nevoie de ceva.ţ ă ă

-i Soo se *nclin , iar Sun se *ntoarse l+n% "ee!. intr o cutieă ă a/lat *n s!ate, scoase o lantern camu/lat . A!oi, *nso it deă ă ă ţ cel lalt, !orni c tre !oiana *n care erau sta ionate rac(etele,ă ă ţ

*nde! rt+ndu se de ta' r .ă ă ă

224

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 225/341

5

Mier%uri, ora #:45, ona +e-ili ari'a ă

A!elul lui -o( *l % si !e Lee *nă tunel, unde tocmai s/+r#ise dearan"at 'idoanele de ta'un *ntr o ni# . e#i din tunel !entru aă rece! iona mesa"ul, du! care co'or* *na!oi *n su'teran.ţ ă

Aşadar , Gregor onald se va +nt0lni cu generalul Hong5*oo

peste numai c0teva ore. 8na ca asta nu tre'uia s se *nt+m!le,ă ar /i atras sim!atia o!iniei !u'lice !entru Nord #i c(iar i ar /i!utut convin%e !e unii dintre liderii mondiali de inocen a lor. Ceaţ de a doua #i a treia /az a o!era iunii tre'uiau s se des/ #oareă ţ ă ă

*n momentele c+nd *ncordarea avea s /ie la a!o%eu.ăonald tre'uia s moar . 9i asta c+t de cur+nd.ă ă

Lee *l !use la curent cu cele a/late #i !e soldatul Yoo, cel carer m sese cu el. Cel lalt se *ntorsese la 'az cu camionulF *nă ă ă ă cazul *n care ve(iculul nu s ar /i *ntors, %eneralul Nor'om ar /i!utut ordona s se *ntre!rind cercet ri.ă ă ă

Aveau s trans/ere %azul *n Nord, a#a cum !l nuiser , *ns , oă ă ă ă dat a"un#i acolo, Yoo avea s *l !laseze de unul sin%ur, *n vremeă ă ce Lee avea s ai' %ri" de onald. Yoo *n elese ce i se cerea #iă ă ă ţ acce!t 'ucuros sarcina, !romi +nd c totul avea s seă ţ ă ă des/ #oare !otrivit !lanului. Lee asta #i a#te!ta. To i oamenii s iă ţ ă erau antrena i !entru a #i duce misiunile la 'un s/+r#it sin%uri, *nţ cazul *n care tovar #ilor lor li se *nt+m!la ceva. Adu#i de s!ate,ă cei doi *nce!ur s lucreze, !otrivit unui !lan !e care *lă ă a#ternuser de nenum rate ori !e (+rtie.ă ă

Tunelurile /useser s !ate de nord coreeni #i /ormau o re eaă ă ţ com!le; , *ntinz+ndu se mai mult de o mil de la nord la sud #iă ă un s/ert de mil de la est s!re vest. e#i serviciul sud coreean deă contras!iona" avea cuno#tin de ele #i / cuse destule *ncerc riţă ă ă !entru a le *nc(ide, nord coreenii erau asemeni /urnicilor: de

*ndat ce se *nc(idea o ie#ire, desc(ideau o alta. C+nd un tunelă era inundat, s !au un altul. Su'minaser ast/el *ntrea%a re%iuneă ă *ncon"ur toare #i nu o dat tavanul tunelurilor se !r 'u#ise. Seă ă ă mul umiser atunci s sa!e ceva mai ad+nc.ţ ă ă

225

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 226/341

Lee #i oamenii s i desc(iseser de cur+nd aceast sec iune aă ă ă ţ tunelului, cu sco!ul declarat de a i s!iona !e nord coreeni. ac ă !asa"ul care ducea *ntr acolo avea a!roa!e un metru #i "um tate ă diametru, tunelul *n sine avea doar un metru *n l ime, identic cuă ţ tunelurile nord coreene. G cea le% tura cu tunelul !rinci!al ală ă

acestora la nici zece metri de /+#ia de %rani .ţă

La co'or+rea 'idoanelor de ta'un *n %alerie, *n vreme ceoamenii s i se ocu!au de desc rcare, Lee st tuse de !az . A!oi,ă ă ă ă cele !atru 'idoane /useser de!ozitate *ntr o ni# s !at *nă ă ă ă mar%inea !asa"ului de acces. Alt/el, n ar /i avut destul loc !entrua trece. Acum, Yoo avea s /ie nevoit s *nainteze cu s!atele !rină ă tunel, *n vreme ce Lee rosto%olea 'idoanele *nainte. Acestea se!otriveau e;act, *n l ime, 'a c(iar, !e unele !or iuni, aveau săţ ţ ă /ie nevoi i s le *ntoarc #i s le *m!in% , !entru a le duce laţ ă ă ă ă ca! tul tunelului.ă

Lee calculase c+te #a!tezeci #i cinci de minute !entrutrans!ortarea /iec rui 'idon la ca! tul tunelului. Ast/el, nu aveaă ă s i r m+n !rea mult tim! la dis!ozi ie !entru a a"un%e laă ă ă ţ

onald, dar va tre'ui s se descurce. ac s ar /i o!rit acum, ară ă /i riscat s /ie !rin#i #i misiunea ar /i /ost com!romis .ă ă

4aiorul Lee lu lanterna din 'uzunarul uni/ormei #i #i o !rinseă de 'anderola de !e um r. Yoo se retrase c+ iva !a#i *n tunel, *nă ţ vreme ce Lee !rinse cu mari !recau ii cel dint+i 'idon din ni# ,ţ ă duc+ndu l s!re !unctul de acces. Se l s !e coate #i %enunc(i #iă ă

*nce!u s l rosto%oleasc s!re Yoo, care veri/ica !entru ultimaă ă oar dac nu cumva sc !aser din vedere as!erit ile tunelului.ă ă ă ă ăţ

22

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 227/341

5)

Mier%uri, ora #:55,Seul

4a#ina -C A o!ri cu un scr+#net *n/ior tor de /r+ne *n /a aă ţ intr rii rezervate ur%en elor de la S!italul 8niversitar Na ional deă ţ ţ !e Strada Yul%on%no. -im l s motorul *n /unc iune #i aler% s!reă ă ţ ă u#ile cu desc(idere automat , stri%+nd du! a"utor. oi doctoriă ă

/u%ir !rin !loaie, unul c tre 0wan, iar cel lalt c tre siluetaă ă ă ă !r v lit !e scaunul de l+n% #o/er.ă ă ă ă) 7 mort, *i stri% -im celui de al doilea medic. A"uta i l !eă ţ

cel lalt6ăCu toate acestea, doctorul desc(ise !ortiera din /a , veri/icţă ă

!ulsul, a!oi *ncerc s l readuc la via , / c+ndu i res!ira ieă ă ă ţă ă ţ %ur la %ur . Pe 'anc(eta din s!ate, cole%ul s u des/ cu cu %ri"ă ă ă ă ă cureaua care re inea #osetele deasu!ra r nilor lui 0wan. Laţ ă sosire, acesta era !alid #i doar !e "um tate con#tient, dar era !eă de!lin treaz atunci c+nd doi in/irmieri se a!ro!iar *n /u% ,ă ă !urt+nd o tar% . l ridicar #i *l a#ezar cu aten ie !e 'rancard .ă ă ă ţ ă 0wan *ntinse m+na, *ncle#t+ndu #i o *n aer.

) -im6) Sunt aici, r s!unse ea, %r 'indu se s i a!uce m+na, *nă ă ă

vreme ce tar%a !e rotile era *m!ins c tre intrare.ă ă) Ai %ri" 5 de cel lalt5ă ă) 9tiu, *l lini#ti ea. Am s m ocu! #i de asta.ă ă

+nd drumul m+inii lui, *i urm ri !e in/irmierii care *m!in%eauă tar%a !+n c+nd dis! rur du! u#ile automate. A!oi se *ntoarseă ă ă ă l+n% ma#in , unde doctorul a'andonase orice s!eran de a lă ă ţă re*nvia !e asasin #i *i e;amina curios r nile. G cu semn c tre u#aă ă ă s!italului.

) Ce s a *nt+m!lat, domni#oar ă) A /ost *n%rozitor, se lament -im. omnul 0wan #i cu mineă

ne *ndre!tam s!re ca'ana noastr din satul Yan%uu #i ne amă o!rit s l a"ut m !e omul sta. Credeam c a avut un accident cuă ă ă ă motocicleta. A!oi el l a *n"un%(iat !e domnul 0wan, care l a

*m!u#cat.22)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 228/341

) e ce7a cl tin din ca!.ă ă) a# ru%a s m urma i *n untru, domni#oar . Avem nevoieă ă ţ ă ă

de in/orma ii des!re cel r nit #i, cu si%uran , !oli ia va dori s vţ ă ţă ţ ă ă vor'easc .ă

) esi%ur, s!use ea. a i mi voie doar s !arc(ez ma#ina.ţ ă

oi in/irmieri aduser o tar% !e rotile. 4ortul /u scos dină ă ma#in #i *ntins !e tar% , iar a!oi aco!erit cu o ! tur . u!ă ă ă ă ă !lecarea 'rancardierilor #i a doctorului, -im se a#ez la volan #iă intr *n !arcare. >!ri motorul, ridic rece!torul #i a! s !eă ă ă ă 'utonul ro#u al emi torului. i r s!unse o/i erul de serviciu de laţă ă ţ -C A.

) c(em de la tele/onul din ma#ina lui -im 0wan, s!use ea.ă 7l a /ost r nit de c tre un asasin #i se a/l la S!italul 8niversitară ă ă Na ional. Cel care l a r nit e mort #i a /ost dus la acela#i s!ital.ţ ă

omnul 0wan crede c omul sta a /ost im!licat *n atentatul deă ă la Palat #i ar vrea s i veri/ica i am!rentele, *n vederea uneiă ţ eventuale identi/ic ri.ă

S!un+nd acestea, -im *nc(ise #i i%nor soneria tele/onului,ă care *nce!u s +r+ie a!roa!e imediat. Co'or* din ma#in #i,ă ţ ă !rivind *n "ur, desco!eri o Toyota Tercel !arcat ceva mai *ncolo.ă 8rc *n ea #i a#ez radioul !e !odeaua ma#inii, ast/el *nc+tă ă lumini a indicatoare s /ie mascat de 'ordul ma#inii. C ut su'ţ ă ă ă ă volan /irele care !rovocau a!rinderea #i, a#a cum /useseinstruit , le *nnod . 4otorul !orni imediat. -im ' % *n vitez ,ă ă ă ă ă ie#i din !arcare #i !orni !e #osea, *ndre!t+ndu se s!re nord.

22+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 229/341

5+

Mar i,ţ ora 13:10,Cen rul de Co-and ă

C+nd 0ood sosi *n 'iroul lui 4att Stoll, o/i erul res!onsa'il cuţ s!ri"inul o!era iunilor tocmai *#i *nc(eia trea'a. Pe c(i!ul s uţ ă rotund se l ea un z+m'et satis/ cut, iar *n !riviri *i str luceaăţ ă ă trium/ul.

) Paul, am avut de a /ace cu o!era unui %eniu, !ur #i sim!lu,s!use el. 4ontasem tot soiul de /iltre, !ro%rame dedia%nosticare, veri/ic ri #i r sveri/ic ri, !entru a m asi%ura că ă ă ă ă nici un !ro%ram venit din a/ar n avea s /ie virusat #i, cu toateă ă astea, au reu#it s m tra% !e s/oar .ă ă ă ă

) Cine #i cum) Sud coreenii. Sau dac nu ei, cineva care avea acces laă

so/tware ul lor. 8ite aici era, !e disc(eta S- 1K.0ood se a!lec s!re ecran #i v zu o list lun% de caractere #iă ă ă ă

ci/re ce se des/ #urau !arc la nes/+r#it.ă ă) La ce m uit, de /a!tă) Ai *n /a toat mar/a care a /ost introdus clandestin *nţă ă ă

re eaua noastr . 7 *n curs de #ter%ereF i am cerut com!uteruluiţ ă s citeasc tot !ro%ramul ori%inal #i s l elimine *n totalitate.ă ă ă

) ar cum a reu#it s ! trundă ă ă) 7ra ascuns *ntr o actualizare a datelor !rivind !ersonalul. 7

%enul de /i#ier ori !rea mare, ori !rea mic ca s te mai o'ose#tiă s te ui i la el. Nu e la /el cu un /i#ier re/eritor la a%en ii dină ţ ţ

nsulele 4ascarene. ac un ast/el de /i#ier ar /i /ost !rea solid,ă ar /i s rit *n oc(i numaidec+t.ă

) A#adar, virusul era ascuns *n acest /i#ier5) 7;act. 9i era !ro%ramat !entru a ne re!ro%rama sateli ii ţ

e;act *n momentul *n care a / cut o. 7ra un !ro%ram care aă trecut *n revist 2=i'lioteca3 #i a !oluat o cu ima%ini /alse, e;actă %enul de ima%ini !e care sa'otorii au vrut s ni le 'a%e !e %+t.ă

) 9i cum au a"uns acestea la =NE) irusul i a atacat !rin linia tele/onic . Aceasta e securizată ă din e;terior s!re interior, dar nu #i din interior s!re e;terior. a

22(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 230/341

tre'ui s lu m m suri *n aceast !rivin .ă ă ă ă ţă) 9i totu#i, nu *n ele% ce anume a declan#at ac iuneaţ ţ

virusului+m'etul lui Stoll se l i #i mai mult.ăţ

) Asta i !artea %enial *n ceea ce ne au / cut la uit te laă ă ă

asta.Scoase un la!to! din sertar, du! ce, cu o %ri" ce /rizaă ă res!ectul, e;tr sese disc(eta din calculatorul !rinci!al. >ă introduse *n /anta la!to!ului #i ecranul mir se ivi !e miculă monitor. Stoll *l ar t cu de%etul.ă ă

0ood citi cu aten ie toate inscri! iile de !e ecran.ţ ţ) isc(eta sud coreean num rul #a!tes!rezece, /i#ieră ă

alc tuit de cutare, veri/icat de cutare, a!ro'at de %eneralulă cutare #i trimis !rin curier militar *n urm cu cinci s !t m+ni.ă ă ă ă Care i #mec(eria

) Nu e nici o #mec(erie. Cite#te !+n la ca! t.ă ă0ood !rivi mai *ndea!roa!e, mi"indu #i oc(ii !entru a !utea

citi literele minuscule.) 2Co!yri%(t 1BII 'y An%iras So/tware3. Ce e neo'i#nuit *n

asta) Toate a%en iile %uvernamentale *#i scriu sin%ureţ

!ro%ramele. ar !ro%ramele astea nu au r s!+ndirea ?ordă Per/ectului, ca s ai' nevoie de Co!yri%(t. ns sistemul nostruă ă ă de com!utere mai !rime#te c+teodat #i !ro%rame con in+ndă ţ etic(ete de Co!yri%(t, iar eu i am dat instruc iuni s le i%nore.ţ ă

0ood *nce!u s *n elea% .ă ţ ă) 9i c(iar etic(eta asta a declan#at virusul) Nu. 7a a declan#at *nc(iderea sistemului, care i a !ermis

virusului s intre nedetectat *n re ea. ata aia, 1BII a, !oateă ţ c e o dat . ar e #i un cronometru. 4ai e;act, un mic !ro%ramă ă

*n%ro!at *n data asta #i a *n/i!t %(earele *n ceasul com!uteruluinostru #i l a o!rit. Pentru e;act nou s!rezece vir%ul o!tzeci #iă ă o!t secunde..

0ood *l a!ro' din ca!.ă) =ine lucrat, 4atty.) Al dracului de 'ine lucrat, Paul, ezi c+te o etic(et de ă

%enul sta #i creierul nici m car nu se o'ose#te s o *nre%istreze.ă ă Cu si%uran , creierul meu n a *nre%istrat o !e cea de /a , iarţă ţă

cineva din Coreea de Sud a !ro/itat.) Totu#i, cine ar /i !utut /i) n !rivin a asta, data res!ectiv ne ar !utea /i de /olos. 8nulţ ă

230

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 231/341

din evenimentele marcante din 1BII au /ost ciocnirile studen ilor ţ radicali !rounioni#ti cu !oli ia. $uvernul a re!rimat 'rutalţ mani/esta iile. Cineva care este /ie !entru, /ie *m!otrivaţ reuni/ic rii ar /i !utut ale%e aceast dat ca !e un sim'ol. 9tii,ă ă ă cam *n %enul *n care T(e Eiddler *i l sa mereu c+te un indiciu luiă

=atman, dintr un soi de or%oliu sucit.0ood r+n"i.) Partea cu =atman a# evita o *n ra!ort, dac a# /i *n loculă

t u. ar asta era e;act in/orma ia de care avem nevoie ca s lă ţ ă /acem !e !re#edinte s ne cread c+nd sus inem c sud coreeniiă ă ţ ă au !us la cale asta.

) C(iar a#a.) e data asta ai reu#it s i dai de ca! t Trimite mi mira astaă ă

*n com!uterul meu. Acum s vedem ce mai are de zis Lawrence.ă

) ar cum !utem /i si%uri c n a /ost o c+rti nord coreeană ţă ă lucr+nd *n Sud *ntre' =urkow.ă

) Nu !utem, domnule !re#edinte, r s!unse 0ood.ăAsculta la rece!torul liniei si%ure, *n vreme ce !re#edintele #i

Steve =urkow studiau documentul.) ar ce interes ar avea liderii din Pyonyan% s se "oace cuă

sateli ii no#tri, !entru a ne da iluzia c se !re% tesc de r z'oiţ ă ă ă Puteau s #i trimit tru!ele la %rani , !ur #i sim!lu. e ce s maiă ă ţă ă /ac toate #mec(eriile asteaă

) Ca s ne /ac s a! rem dre!t a%resori ai unei ri !a#nice,ă ă ă ă ţă su%er =urkow.ă

) Nu, Steve. Paul are !er/ect dre!tate. Nu !are a /i o!eraă %uvernului. EP C nu e c(iar at+t de su'til, *n ceea ce *ntre!rinde.

Toat o!era iunea e !us la cale de o /ac iune oarecare, /ie dină ţ ă ţ Nord, /ie din Sud.

) mul umesc, rosti 0ood, evidentă ţ u#urat.ndicatorul !o#tei electronice emise un 2'ee!3. =u%s nu voias i *ntreru! convor'irea cu !re#edintele, ast/el *nc+t mesa"ulă ă transmis se !relinse !e ecranul com!uterului. 4esa"ul /iind trimisdirect c tre monitor, / r a mai trece !rin com!uter, !re#edinteleă ă ă nu avu cum s l vad .ă ă

Citind scurta not , 0ood sim i un nod *n stomac:ă ţ

e la directorul ; 8A, "ung5Hoon ;im H4an +njung'iatde un asasin. Aflat +n pre-ent la spital. !pionul R( a

231

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 232/341

evadat. Agresorul e mort. Verificarea identit ii sale se aflăţ ă +n curs.

0ood *#i cu!rinse /a a *n m+ini. 0alal #e/ al comitetului de crizţ ă era. A/la ulterior des!re tot ce se *nt+m!la #i era convins c o ă

!ersoan sau un %ru! dorea cu dis!erare iz'ucnirea r z'oiului,ă ă

dar n avea idee cine anume. Acum *n ele%ea de unde veneauţ manierele uneori 'rutale ale lui >rly la c ! t+iul 'olnavilor. Nuă ă din li!sa de considera ie /a de !acient, ci din /rustrareaţ ţă !rovocat de un inamic im!revizi'il.ă

i ordon lui =u%s s men in situa ia su' control,ă ă ţ ă ţ transmi +ndu le mesa"ul #i lui 0er'ert #i 4cCaskey #iţ mul umindu i lui Yun% 0oon. i ceru, de asemenea, s l roa%e !eţ ă directorul -C A s l in la curent cu eventualele in/orma iiă ţ ă ţ !rivind identitatea asasinului #i starea lui 0wan.

) ns , a#a cum i am mai s!us, Paul, acum am trecut deă ţ stadiul acesta, tocmai s!unea !re#edintele. Nu are im!ortan ţă cine a !us la cale aceasta /az a con/runt rii: *n !rezent, suntemă ă !e !icior de r z'oi.ă

0ood *#i mut din nou aten ia asu!ra convor'irii.ă ţ) n !rivin a asta, nu e;ist du'ii, interveni =urkow. Sincer sţ ă ă

/iu, eu a# ale%e !rimul scenariu din lista de o! iuni militare. Paul,ţ tu ce ! rere ai Crezi c ar /unc ionaă ă ţ) La nai'a, cum s nu isuse, !lanul secretarului a! r rii i ară ă ă lua ca din oal . in c+te #tim, Nordul se a#tea!t la o nouă ă ă o!era iune de ti!ul Gurtunii *n e#ert, !recedat de o !erioadţ ă ă de taton ri. Cinci sute de mii de solda i m r# luind s!re nord,ă ţ ă ă lovituri aeriene *ndre!tate *m!otriva centrelor de comunica ii, ţ 'om'ardarea cu rac(ete a tuturor aerodromurilor #i 'azelormilitare5 esi%ur Steve, !lanul ar /unc iona de minune. Amţ !ierde doar cel mult trei mii de oameni. La ce 'un s mai c ut mă ă ă o solu ie !a#nic , c+nd !utem !ierde solda i #i !utem cuceri oţ ă ţ ar care va sec tui Sudul, din !unct de vedere /inanciar, *nţ ă ă

urm torii !atruzeci de aniă) Termina i, s!use !re#edintele. n lumina noilor in/orma ii,ţ ţ

voi cere am'asadorului nostru s tatoneze terenul !entru % sireaă ă unei solu ii di!lomatice.ţ

) S tatoneze terenulă

Se auzi soneria tele/onului lui 0ood. 7ra c(emat !e linianesecurizat . Arunc o !rivire s!re dis!lay: a!elul venea de laă ă s!ital.

232

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 233/341

) omnule !re#edinte, am s v ro% s m scuza i, tre'uieă ă ă ă ţ nea! rat s acce!t aceast convor'ire.ă ă ă

) =ine, Paul. ar vreau ca!ul celui care a l sat !ro%ramulă virusat s ! trund *n sistem.ă ă ă

) l ve i avea, domnule !re#edinte. ar numai *m!reun cu alţ ă

meu.&ic losul,ă *#i zise 0ood, !un+nd "os rece!torul linei securizate.Vrea s par m re +n tot ce face. &aie şi sp0n-ur , porneşteă ă ă ţ ă r -boaie sau +nc'eie p ci, dup pofta inimii.ă ă ă 9i ar /i dorit caLawrence s ai' o !asiune. >amenii care *#i tr iau meseriaă ă ă dou zeci #i !atru de ore din dou zeci #i !atru a"un%eau s #iă ă ă !iard sim ul m surii.ă ţ ă

0ood se %r 'i s r s!und la a!el.ă ă ă ă) S(aron Cum se simte) 4ult mai 'ine, *i r s!unse ea. Parc s ar /i ru!t un z %az:ă ă ă

deodat a r su/lat ad+nc #i a *ncetat s mai %+/+ie. octorulă ă ă s!une c !l m+nii *i /unc ioneaz acum cu dou zeci de !rocenteă ă ţ ă ă mai 'ine ca *nainte. > s /ie 'ine, Paul.ă

ocea lui S(aron era rela;at , u#urat , !entru !rima oar deă ă ă azi diminea . i %(ici *n %las tonul # %alnic, de adolescent #i seţă ă ă 'ucur .ă

arrel 4cCaskey #i =o' 0er'ert se o!rir *n !ra%. 0ood le / cuă ă semn s intre.ă) S(ar, v iu'esc, !e am+ndoi.ă

) 9tiu, tre'uie s *nc(izi.ă) a, s!use 0ood. mi !are r u. ă) N ai de ce. i am mul umit c te ai o!rit !e la s!italŢ ţ ă) Cred c da.ă) ac nu, * i mul umesc acum. Te iu'esc.ă ţ ţ) S rut l !e Ale; din !artea mea.ă ăS(aron *nc(ise #i 0ood a#ez rece!torul *n /urc . i !rivi !eă ă r+nd !e cei doi noi veni i #i le s!use, z+m'ind:ţ) Giul meu e mai 'ine, iar so ia nu mai e su! rat . ac ave iţ ă ă ă ţ

cumva ve#ti !roaste, acum e momentul s mi le da i.ă ţ4cCaskey / cu un !as *nainte.ă) i aminte#ti de o/i erul de recunoa#tere ucis, @udy 4ar%olinŢ ţ

Se !are c *ntr una din ultimele /oto%ra/ii / cute de ea a!ar 4 $ă ăurile urm ritoare.ă

) Au a"uns *n m+inile !resei) 4ai r u, / cu 4cCaskey, cl tin+nd din ca!. n/ormaticieniiă ă ă Penta%onului au reu#it s distin% numerele de !e /uzela". Auă ă

233

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 234/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 235/341

5(

Mier%uri, ora 3:30,Sari.on

T+r%u#orul Sariwon din Coreea de Nord era situat la 1 O demile vest de 4area @a!oniei, la O de mile est de 4area $al'en ă #i la O de mile sud de Pyon%yan%.

=aza avia iei de la Sariwon constituia !rima linie de a! rare *nţ ă

cazul unui atac aerian sau cu rac(ete dins!re Coreea de Sud. 7rauna din cele mai vec(i 'aze din ar , /iind construit *n 1B D, *nţ ă ă tim!ul r z'oiului. in !unct de vedere te(nolo%ic, era adus la ziă ă !e m sur ce C(ina #i 8niunea Sovietic dis!oni'ilizauă ă ă materialele necesare. Eitmul acestor sc(im' ri nu era !e !laculă Pyon%yan%ului: alia ii Coreei de Nord se temuser dintotdeaunaţ ă c o eventual reuni/icare cu Sudul ar /i dat >ccidentului acces laă ă te(nolo%ia militar secret F din aceast cauz , Nordul /useseă ă ă ă mereu cu c+ iva !a#i *n urma 4oscovei #i a =ei"in%ului.ţ

nstala ia radar de la Sariwon era e/icient !e o raz deţ ă ă cincizeci de mile #i !utea distin%e o'iecte cu diametrul mai marede #ase metri. n /elul acesta, militarii 'azei aveau !ractic!osi'ilitatea de a detecta orice avion care s ar /i *ndre!tat *ns!reei. e#i distan a mic dintre !unctul de detectare #i 'az nuţ ă ă d dea !osi'ilitatea decol rii *n tim! util a avioanelor deă ă v+n toare, c(iar #i un atac cu viteza 4ac( 1 !ermitea ocu!areaă !osturilor la tunurile antiaeriene.

aloarea sec iunii transversale radar STE a unui avion eraţ mai mare din !ro/il dec+t din /a . =om'ardierele maiţă vec(i, de%enul clasicelor = D, aveau o valoare mare a STE, de !+n la oă mie de metri ! tra i, ceea ce le / cea u#or de detectat #i deă ţ ă intit. C(iar #i G P(antom *i #i G 1 7a%le constituiau o !radţ ă

u#oar , cu valori ale STE de o sut !entru P(antom #i dou zeci #iă ă ă cinci !entru 7a%le. La ca! tul o!us al scalei de detec ie se a/laă ţ 'om'ardierul = D, cu un !ro/il STE de o milionime de metru! trat, e%al cu acela al unei ! s ri c+nt toare.ă ă ă ăAvionul Lock(eed G 11KA Ni%(t(awk avea un STE de O,O1.Pro/ilul s u era redus !rin ar(itectura de 2diamant #le/uit3 cu miiă

235

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 236/341

de su!ra/e e !lane, *nclinate ast/el *nc+t s nu ai' un%(iuriţ ă ă comune de re/lec ie. STE ul era redus #i datorit materialelorţ ă /olosite *n construc ia sa. oar zece la sut din %reutateaţ ă aeronavei era constituit din metale: restul erau /i're de car'onă armate, care a'sor'eau #i disi!au ener%ia radar #i nu !ermiteau

rece!tarea ima%inii avionului *n in/raro#u #i Gi'aloy, un *nveli#!lastic cu 'ule #i /i're de sticl , av+nd aceea#i menire.ăAvionul vo!sit *n ne%ru avea o!ts!rezece metri lun%ime, trei

metri *n l ime #i anver%ura de dois!rezece metri. ntrat *nă ţ dotarea avia iei *n octom'rie 1BIH, G 11KA / cea !arte dinţ ă $ru!ul Tactic O de la =aza Gor elor Aerieneţ din Nellis,Nevada. 7c(i!a de 'az *#i avea 'aza la 2Pista !e!enilor3, dină sec iunea nord vestic a aerodromului de *ncercare din Nellis. eţ ă la o!era iunea Gurtun *n e#ert, *ns , avioanele acestei unit iţ ă ă ăţ /useser mai mult !e drumuri. Cu ari!ile !liate, un G 1 1KA !uteaă /i trans!ortat *n cala unui car%ou C A. e /a!t, era sin%uramodalitate ca avionul s !arcur% distan e mari / r a /i detectată ă ţ ă ă de radare.

'ur+nd cu o vitez ma;im de 1 4ac(, Ni%(t(awk ul !uteaă ă !arcur%e cincizeci de mile *n numai !atru minute. Pro!ulsat dedou tur'ine cu ardere intern de ti! $7 G O 0=, avionul avea oă ă raz de lu!t de !atru sute de mile.ă ă

Acum, aeronava G 11KA se a/la la 'ordul !ortavionului Halsecare, *n momentul declan# rii !rotocolului e/con , !ornise dină Gili!ine #i !lutea acum *n a!ele 4 rii C(inei de 7st. Avionulă decol #i, cu luminile de semnalizare stinse, se *ndre!t s!reă ă nord, de a lun%ul coastei Coreei de Sud. 8rc !u in #i coti a!oiă ţ s!re nord vest, deasu!ra 4 rii $al'ene. 'ur+nd la numai treiă mii trei sute de metri *n l ime, acceler de la O,I 4ac( la 1 4ac(,ă ţ ă ! trunz+nd *n s!a iul aerian al Coreei de Nord. Ari!ile !relun%i #iă ţ coad de r+ndunic a am!ena"ului des!icau aerul / r să ă ă ă ă *nt+m!ine mai deloc rezisten .ţă

Eadarul ca!t imediat scli!irea. Te(nicianul de serviciu *#iă c(em su!eriorul, care con/irm c scli!irea aceea !utea /i ună ă ă avion, du! care anun !rin radio centrul de comand .ă ţă ă

Trecuser #a!tezeci #i cinci de secunde. Comandantul 'azei /uă trezit #i autoriz sunarea alarmei, la e;act dou minute #i cinciă ă secunde de la detectarea !rimei scli!iri.

=aza era *ncon"urat de tunuri !e toate cele !atru laturi, dară numai 'ateriile antiaeriene de !e laturile estice #i vestice erauorientate !entru interce!tarea intrusului. ou zeci #i o!t deă

23

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 237/341

oameni /ur trimi#i la !osturi, c+te #a!te la /iecare tunF această ă /az dur un minut #i dou zeci de secunde. Alte cinci secundeă ă ă trecur !+n c+nd c+te un militar de la /iecare !ost *#i !useă ă c #tile.ă

) =ateria sud vestic c(eam turnul, rosti unul dintre ace#tia.ă ă

Care sunt coordonatele intrusului) Se a/l la DKK %rade, co'oar ra!id, a!ro!iindu se cu oă ă vitez de5ă

in de! rtare se auzi o 'u'uitur , atunci c+nd rac(etaă ă A=41HJA Tacit Eain'ow a avionului Ni%(t(awk, !roiectat ă !entru % sirea #i distru%erea radarelor inamice, *#i *nde!liniă misiunea, nimicind antena radarului.

) Ce a /ost asta *ntre' artileristul.ă) L am !ierdut6 se auzi un stri% t din turnul de control.ă) Avionul) Nu, radarul.Cei a/la i la consolele de control tastar *n t cere ultimeleţ ă ă

coordonate cunoscute ale avionului inamic #i un (uruit *n/undat *nso i mi#carea evilor masive de metal care luau !ozi ie deţ ţ ţ tra%ere. Acestea *nc se mai roteau, c+nd un 'u'uit asurzitoră vesti sosirea avionului de /orma unui v+r/ de s %eat .ă ă

Condus de radarul s u cu laser, !ilotul de !e G 11KA % si cuă ă u#urin 4 $ ul care atacase 4ira%e ul, !arcat acum la mar%ineaţă !istei #i /lancat de c+te dou a!arate identice.ă

Pilotul *ntinse m+na st+n% #i a! s !e 'utonul ro#u situată ă ă *ntr un careu %al'en cu dun%i ne%re, l+n% %enunc(i. mediat,ă aerul din !rea"ma a!aratului de z'or /u s/+#iat de #uierulasurzitor al rac(etei A=4 J , care str ' tu cei o mie cinci suteă ă de metri care o des! r eau de int *n numai dou secunde.ă ţ ţ ă ă

4 $ ul /u ridicat *n aer #i !re/ cut *ntr o uria# min%e de /oc,ă ă care trans/orm noa!tea *n zi #i ziua *ntr un semi*ntunerică 'r zdat de /l c ri. Avioanele !arcate lateral /ur r sturnate #iă ă ă ă ă 'uc i din cel distrus z'urar *n toate direc iile. Su/lul e;!lozieiăţ ă ţ / cu nd ri %eamurile turnului de control, ale (an%arelor #iă ţă ă (u'lourile a mai mult de "um tate din avioanele a/late la sol.ă Eesturi a!rinse de !lastic #i din es tura (usei c zur !esteţ ă ă ă cl diri #i !e c+m!urile din !rea"ma !istei, !rovoc+nd miciă incendii.

8n artilerist /u ucis, cu s!inarea str !uns de o sc(i" de metală ă ă lun% de treizeci de centimetri.ăComandantul 'azei d du ordinul de decolare !entru !atruă

23)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 238/341

avioane de v+n toare. Acestea *nc nu a!ucaser s #i ia z'orul,ă ă ă ă c+nd avionul G 1 1KA virase #i se *nde! rta de"a s!re mare #iă s!re !untea !ortavionului Halse .

23+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 239/341

0

Mier%uri, ora 3:45,Car ierul general al 2C;A

irectorul m Yun% 0oon era e;tenuat. > cea#c de ca/ea l ară /i !utut re!une !entru un tim! !e !icioare, dac avea s i /ieă ă adus *nainte s le#ine de o'oseal . 4ai a#te!ta #i ra!ortul celoră ă ă de la la'orator. Cu cincis!rezece minute *n urm , am!renteleă

tic losului /useser luate, scanate #i introduse *n com!uter. seă ă s!usese c ma#in ria aceea ar /i tre'uit s lucreze cu vitezaă ă ă luminii, sau ceva !e a!roa!e.

Yun% 0oon se /rec la oc(ii *n/unda i *n or'ite ce i d deau ună ţ ă as!ect cadaveric cu de%etele sale lun%i #i sc(eletice. #i

*nde! rt ! rul lun%, cenu#iu, de !e /runte #i !rivi *n "urul s u.ă ă ă ă 7ra directorul uneia dintre cele mai e/iciente a%en ii de s!iona",ţ dis!un+nd de un sediu cu !atru eta"e #i trei niveluri su'teraneticsite cu cele mai moderne a!araturi de detec ie #i analiz F #i,ţ ă totu#i, lucrurile mer%eau !e dos.

=aza lor de date con inea am!rente de tot /elul. Preluaserţ ă ar(ivele !oli iei, dosarele de *nscriere la cole%ii. nre%istraserţ ă am!rente luate de !e stilouri, !a(are #i tele/oane atinse de nordcoreeni. A%en ii merseser c(iar *ntr at+t de de!arte *nc+tţ ă demontaser clan ele u#ilor din 'azele militare nord coreene,ă ţ trimi +ndu le la analiz .ţ ă

%i totuşi, c0t de mult va dura p0n c0nd se va g si o potrivire9ă ă Tele/onul sun , iar el a! s !e 'utonul de am!li/icare.ă ă ă) a) omnule, sunt Ei. A# vrea s trimit am!rentele la Centrulă

de Comand din ?as(in%ton.ă Yun% 0oon e;!ir din ad+ncul !l m+nilor.ă ă) N ai % sit nimic, nu i a#aă) P+n *n !rezent, nu. ar se !rea !oate s nu avem de aă ă

/ace cu nord coreeni sau cu criminali *nre%istra i. Ar !utea /iţ mercenari !l ti i, an%a"a i din alt ar .ă ţ ţ ă ţ ăCel de al doilea tele/on *nce!u s sune: era linia a%(iotantuluiă s u, Eyu.ă

23(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 240/341

) Prea 'ine, s!use directorul. Trimite le.nc(ise tele/onul #i ridic al doilea rece!tor.ă

) a) omnule, tocmai am !rimit un tele/on de la cartierul

%eneral al %eneralului Sam: un avion de v+n toare american aă

atacat 'aza avia iei de la Sariwon.ţ

) 8n singur avion de v+n toareă) a, domnule. Avem motive s credem c acel Ni%(t(awk aă ă

distrus 4 $ ul ce atacase avionul 4ira%e.<n sf0rşit , *#i zise Yun% 0oon.M car am şi eu un motiv s mă ă ă

bucur.) 7;celent6 Ce ve#ti mai ai des!re -im 0wan) Nimic nou, domnule. 7 tot *n sala de o!era ie. ţ) A(a. Ca/eaua e %ata) Gier'e, domnule.) e ce mer% toate at+t de *ncet la noi, Eyu) Poate /iindc ducem li!s de !ersonală ă) Aiurea. 8n sin%ur american a reu#it s dea lovitura laă

Sariwon. Noi ne com!l ceam *n situa ia asta. Toate astea seă ţ *nt+m!l /iindc suntem %ra#i #i li!si i de ini iativ . Poate c eă ă ţ ţ ă ă nevoie de o sc(im'are.

) Cred c ave i mare nevoie de ca/ea, domnule.ă ţ) nce!i s %+nde#ti, Eyu.ăirectorul tr+nti rece!torul *n /urc . a, avea nevoie de ca/ea,ă

dar ceea ce i s!usese lui Eyu era adev rat. >r%aniza ia *#iă ţ !ierduse s!iritul com'ativ, cel mai 'un mem'ru al ei z cea acumă

*ntr un s!ital #i umnezeu #tia dac avea s su!ravie uiasc .ă ă ţ ă Yun% 0oon se *n/uriase a/l+nd ceea ce / cuse 0wan, cer+ndă a"utor unei s!ioane #i !lec+nd cu ea. ar !oate c aceasta eraă calea cea mai 'un de urmat.ă

Arat compasiune şi acord +ncredere atunci c0nd +n modă ă normal , ar trebui s te +nfurii şi s ai +ndoieli. %oc'ea- 5i peă ă ă oameni , nu le da timp s 5şi pun +ntreb ri.ă ă ă

Gusese crescut *n s!iritul #colii celei vec(i, iar 0wan seconducea du! !rece!tele celei noi. ac ad"unctul s u avea să ă ă ă su!ravie uiasc , !oate c avea s vin *ntr adev r tim!ul !entruţ ă ă ă ă ă o sc(im'are.

Sau !oate c doar o'oseala era de vin . Avea s !riveasc dină ă ă ă

nou lucrurile cu al i oc(i du! ce #i va /i ' ut ca/eaua. P+nţ ă ă ă atunci *ns , ridic 'ra ul dre!t #i i salut res!ectuos !eă ă ţ ă americani, care avuseser ins!ira ia de a nu le da nordă ţ

240

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 241/341

coreenilor tim! s #i !un *ntre' ri.ă ă ă

241

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 242/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 243/341

) 7ste s!ecialist *n lu!ta cor! la cor!.) At+ta tim! c+t adversarul s u nu are *n m+n un !istol,ă ă

morm i 0er'ert.ă4cCaskey *i ceru lui Eal!( s im!rime datele, a!oi i se adresă ă

c(imistei:

) Cindy, e#ti o lucr toare model a acestei institu ii.ă ţ

) S!une i c(estia asta #i lui Paul, r s!unse atr % toareaă ă ă 'runet . Poate se *ndur s ne deta#eze cu "um tate de normă ă ă ă ă un in/ormatician care s ne a"ute la *m'un t irea !ro%ramuluiă ă ăţ !e care l /olosim la modelarea 'iomoleculelor.

) Gii convins c o s i s!un, zise 4cCaskey, / c+ndu i cuă ă ă oc(iul, *n vreme ce Eal!( *i *nm+na rezumatul dosarului. 4ai multc(iar, am s te citez cuv+nt cu cuv+nt.ă

) A#a s /aci, *i r s!unse ea. Cu si%uran , /iul s u o s iă ă ţă ă ă !oat e;!lica des!re ce e vor'a.ă

0ood se ar t *ns mai interesat de maiorul Lee dec+t deă ă ă cererea lui Cindy. Av+ndu i !e Liz $ordon #i !e =o' 0er'ertal turi, trecur *n revist dosarul maiorului din armata sudă ă ăcoreean , !e care %eneralul Sam li l !usese la dis!ozi ie !rină ţ !o#ta electronic .ă

irectorului *i venea %reu s se concentreze. 4ai mult caă oric+nd de la *nce!utul crizei, sim ea o nevoie acut de a a/laţ ă cine !usese la cale atentatul. Tensiunea aceasta !rinsese tot maimult contur #i, din cauza a'ord rii !rea di!lomatice, !re#edinteleă mar%inalizase, iat , Centrul de Comand . Steve =urkow *iă ă tele/onase !entru a l anun a de atacul !l nuit *m!otrivaţ ă aerodromului nord coreean cu numai dou minute *nainte caă acesta s ai' loc. 9e/ul comitetului de criz nici m car nuă ă ă ă /usese c(emat !entru sta'ilirea acestei strate%ii. Pre#edinteleavea c(e/ de lu!t #i / cea tot ce i st tea *n !utin !entru a oă ă ă ţă !rovoca. N ar /i /ost nimic r u *n asta, *n /ond, dac sco!ul lu!teiă ă ar /i /ost "usti/icat.

ac %re#ise *n !rivin a nevinov iei Coreei de Nord, 0oodă ţ ăţ avea s #i /ac %ri"i nu doar *n !rivin a !ierderii *ncrederiiă ă ţ !re#edintelui. Avea s a"un% s se *ntre'e dac nu cumvaă ă ă ă #ederea !rea *ndelun%at *n !olitic era cea care *l / cuse s deaă ă ă ă cu oi#tea n %ard.

Se str dui s se concentreze asu!ra ima%inii de !e monitor.ă ăLee era veteran, / cea !arte din armat de dou zeci de ani #iă ă ă nutrea o anti!atie "usti/icat /a de nord coreeni. Tat l s u,ă ţă ă ă

243

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 244/341

%eneralul -won Lee, /usese ucis *n r z'oi, *n ' t lia de la nc(on.ă ă ă 4ama maiorului, 4ei, /usese arestat #i s!+nzurat su' acuza iaă ă ţ de s!iona", *n Pyon%yan%. Lee /usese crescut *ntr un or/elinat dinSeul #i intrase *n armat la o!ts!rezece ani. Gusese su'alternulă lui Lee Sun, acum colonel, care /usese arestat !entru

!artici!area la o revolt se!aratist , !e vremea c+nd urmaă ă

cole%iul. e#i Lee nu a!ar inea nici uneia dintre mi#c rileţ ă clandestine de /elul Gr iei iviziunii #i Co!iilor 4or ilor /iii #iăţ ţ /iicele solda ilor mor i *n r z'oi a"unsese conduc torul unuiţ ţ ă ă %ru! de contras!iona" de elit . 7ra nec s torit #i !artici!ase la oă ă ă mul ime de misiuni de recunoa#tere *n Nord, / c+nd m sur toriţ ă ă ă !entru recali'rarea sateli ilor s!ioni ai Statelor 8nite, necesareţ =NE ului !entru com!ararea o'iectelor din teren cu ima%inileo' inute.ţ

) Ce ! rere ai, Liz *ntre' 0ood.ă ă) Nimic nu e niciodat si%ur *n meseria asta, dar am im!resiaă

c !ro/ilul individului se !otrive#te.ă=u%s transmise un semnal !rin com!uter.) Ce e) Ave i un tele/on ur%ent de la directorul Yun% 0oon de laţ

-C A.) 4ul umesc, r s!unse 0ood, comut+nd rece! ia !e canalulţ ă ţ

*n dre!tul c ruia se a!rinsese o lumini indicatoare. Sunt Paulă ţă 0ood.

) omnule director 0ood, se auzi vocea lui Yun% 0oon. Tocmai am !rimit un mesa" radio deose'it de interesant,transmis de s!ioana nord coreean care s a a/lat *n noa!teaă aceasta l+n% -im 0wan. Sus ine c acesta ar /i ru%at o s #iă ţ ă ă contacteze le% turile din Nord !entru a a/la dac a avut locă ă vreun /urt de cizme #i e;!lozi'ili *n ultima vreme *n EP C.

0er'ert !ocni din de%ete, *nt+lnindu i !rivirea lui 0ood.) Acesta era mesa"ul des!re, care m anun ase Eac(elă ţ adineauri, *n 'iroul dumneavoastr , #o!ti 0er'ert.ă

0ood *ncuviin . #i aco!eri urec(ea drea!t , *ncerc+nd sţă ă ă %nore c nitul tastelor !e care de%etele lui Liz se mi#cauţă ă

/renetic.) 9i ce au s!us nord coreenii, domnule Yun% 0oon) A/irm c mai multe !erec(i de cizme, e;!lozi'ili #i armeă ă

u#oare au /ost /urate dintr un camion a/lat *n drum s!re unde!ozit din -oksan, *n urm cu !atru s !t m+ni.ă ă ă) au transmis aceast in/orma ie !rin radio, iar ea v aă ţ

244

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 245/341

anun atţ) 7;act. 7 straniu, c ci, du! ce l a de!us !e 0wan la S!italulă ă

8niversitar, s!ioana a /urat o ma#in #i a /u%it. Acum o c ut m.ă ă ă) Alte nout iăţ) Nu. 0wan e *nc la c(irur%ie.ă

) mul umesc. om ! stra le% tura. Se !are c am !rins ună ţ ă ă ă

/ir.Misiuni de recunoaştere +n 3ord, *#i zise 0ood. nc(ise

tele/onul #i i se adres lui 0er'ert:ă) =o', a/l de la %eneralul Sam dac !rietenul nostru Lee aă ă

avut vreo misiune de recunoa#tere *n Nord *n urm cu !atruă s !t m+ni.ă ă

) mediat, r s!unse 0er'ert.ăe#i din 'irou mai entuziast dec+t *l v zuse 0ood vreodat .ă ă

Liz $ordon studie monitorul.) 9tii, Paul, cred c dac e vor'a de un com!lot, colonelulă ă

Sun e #i el im!licat.) e ce) Am veri/icat dosarul lui Sun. Acolo scrie c nu i !lace s leă ă

lase altora !uterea de decizie.) eci crezi c Lee e inut din scurt de acest Sună ţ) im!otriv . Sun nu !are a avea nimic *n comun cuă

o!era iunea lui Lee.ţ) A#adar, e mai !ro'a'il ca el s nu /ie im!licat5ă) Sau *ncrederea sa *n Lee e at+t de mare, *nc+t nu simte

nevoia s l su!rave%(eze deloc.ă) Nu crezi c te (azardezi !rea mult cu ast/el de !resu!uneriă) Nicidecum. Ast/el de rela ii sunt /recvente c+nd doi oameniţ

%+ndesc !e aceea#i lun%ime de und . Acest %en de le% turiă ă sim'iotice a!ar adeseori la indivizii autoritari cum e Sun.

) n re%ul . i voi cere lui =o' s dea #i de urma lui Sun.ă ă0ood arunc o !rivire s!re ceasul cu num r toare invers ,ă ă ă ă a!oi contem!l %+nditor salata r mas !e mas . Ciu%uli ună ă ă ă morcov #i *nce!u s l mestece.ă

) Ce straniu. Ne au tre'uit a!roa!e zece ore ca s % sim ună ă !rim indiciu serios #i, c(iar #i *n cazul sta, tot am avut nevoie deă a"utorul unei s!ioane nord coreene. Ce i su%ereaz asta des!reţ ă

*ntrea%a noastr o!era iuneă ţ

) C mai avem de *nv ată ăţ) Nu. Am sc !at o mul ime de lucruri din vedere !e !arcurs.ă ţ Noi ar /i tre'uit s i contact m !e cei din Nord *n !rivin a /urtului.ă ă ţ

245

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 246/341

Ar /i tre'uit s dis!unem de o cale de a comunica *ntr un /el cuă ei. e asemenea, ar /i tre'uit s avem o eviden clar aă ţă ă se!arati#tilor sud coreeni.

) A !ai#!ea zi du! Scri!turi. Acum avem o list de sus!ec i.ă ă ţ P rerea mea este c ne descurc m de minune, av+nd *n vedereă ă ă

c lucr m *n contratim! cu !re#edintele #i cu cei mai a!ro!ia iă ă ţ

cola'oratori ai acestuia.) Poate, z+m'i el. Tu ai /ost !rima care a a/irmat c ă

!re#edintele nord coreean n are nici un amestec *n atentat. Cumte sim i acum, c+nd to i ceilal i * i dau dre!tateţ ţ ţ ţ

) S!eriat , r s!unse ea.ă ă) =ine. oiam doar s m convin% c nu sunt sin%urul.ă ă ă

du Comand de *nre%istrare a dosarelor coreene.ă ă) Acum !utem, *n s/+r#it, s l ' % m *n !riz !e 4ike. Poateă ă ă ă

c ec(i!a noastr de interven ie va reu#i s aduc Centrului deă ă ţ ă ă Comand o /elie din !l cinta militarilor. Cine #tie Poate c 4ikeă ă ă va avea ni#te idei care s i sur!rind !+n #i !e vulturii cei /oco#iă ă ă de !e Pennsylvania Avenue.

24

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 247/341

2

Mar i,ţ ora 8:40,a es de ;nsula Mid.ay

Cu o or *n urm , !e cerul de deasu!ra Ar(i!ela%ului 0awaii,ă ă avionul C 1 1A /usese alimentat cu com'usti'il, *n z'or, de c tre ă un -7 1H . e acum c+#ti%ase o autonomie de z'or de *nc ă !atru mii de mile, mai mult dec+t su/icient !entru a a"un%e la

>saka. +ntul le era !rielnic acum, *n Paci/icul de Sud, iarc !itanul 0arry(ausen *l in/orm !e locotenent colonelul S<uiresă ă c aveau s a"un% *n @a!onia cu a!roa!e o or mai devremeă ă ă ă dec+t se !rev zuse. n "ur de ora cinci diminea a, S<uires *lă ţ consult !e navi%ator #i a/l c soarele avea s r sar *n estulă ă ă ă ă ă Coreei de Nord !u in du! ora #ase. Cu !u in noroc, *n acelţ ă ţ moment aveau s se a/le de"a la sol, *n 4un ii iamantelor.ă ţ

4ike Eod%ers #edea cu 'ra ele *ncruci#ate #i oc(ii *nc(i#i,ţ %+ndindu se vis tor la o mul ime de lucruri. Gra%mente dis!arateă ţ de amintiri din trecut, des!re !rieteni care nu mai tr iau, seă amestecau cu *nc(i!uirile sale des!re ceea ce avea s se ă

*nt+m!le *n 4un ii iamantelor. Se %+ndi la Centrul de Comand ,ţ ă la ceea ce se *nt+m!la acum acolo. 9i ar /i dorit s /i /ost laă Comand acestuia, !ocnind din 'ici, dar5 se 'ucura totodat că ă ă !lecase !e teren.

n mod inten ionat, *#i l s %+ndurile s i /u% din minte, caţ ă ă ă ă ni#te nori !e cerul unei /urtuni. nv ase c cea mai 'un metodăţ ă ă ă de a re ine un !lan com!le; era s *l cite#ti de dou sau de treiţ ă ă ori, l s+ndu l a!oi s dos!easc undeva la !eri/eriile min ii,ă ă ă ţ !entru ca, du! vreo dou ore, s l recite#ti cu mintea lim!ede.ă ă ă Aceast te(nic , *nv at de la un !rieten actor, *nti! rea ceeaă ă ăţ ă ă ce era de re inut *n creier !entru c+teva zile, du! careţ ă in/orma iile inutile se eva!orau / r urm . Lui Eod%ers *i !l cea,ţ ă ă ă ă /iindc era o metod ra!id , care nu i mono!oliza de/initivă ă ă celulele materiei cenu#ii. l enerva cum!lit /a!tul c *nc *#iă ă amintea tot /elul de in/orma ii inutile ce i /useser inoculate *nţ ă %imnaziu: c Grances Golsom Cleveland, v duva !re#edinteluiă ă $rover Cleveland, /usese !rima so ie de !re#edinte care seţ

24)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 248/341

rec s torise, sau c odat cu le%endarulă ă ă ă Ma flo4er mai /useselansat la a! *nc un vas, numită ă !peed4ell7

) ar cel mai 'un lucru *n rume%area !lanurilor !e care lerev zuse *m!reun cu S<uires era /a!tul c Eod%ers avea cu ceă ă ă s #i ocu!e tim!ul *ndelun%atului z'or, !re% tindu se su/lete#teă ă

!entru misiune.) omnule %eneral.Cu si%uran , nu !utea /i dec+t un a!el de la Paul 0ood. #iţă

scoase do!urile din urec(i.) a, soldat Puckett) caut domnul 0ood.ă ă) 4ul umesc, soldat.ţPuckett a#ez radiorece!torul !e 'anc , l+n% Eod%ers #i seă ă ă

*ntoarse la locul s u. Eod%ers *#i !use c #tile, *n vreme ceă ă S<uires, care a i!ise, se trezea, *ntinz+ndu se #i c sc+ndţ ă z%omotos.

) Aici Eod%ers.) 4ike, avem ve#ti !roas!ete. Nord coreenii au atacat unul

dintre avioanele noastre s!ion, uci%+ndu l !e o/i erul deţ recunoa#tere. Pre#edintele a ordonat ri!osta #i avionul inamic a/ost distrus la sol.

) =ravo domnului !re#edinte.) 4ike, de data asta nu lu!t m c(iar de aceea#i !arte aă

'aricadei5Eod%ers *#i *ncle#t din ii.ă ţ) uă) Credem c nord coreenilor li s a *nscenat toat această ă ă

tevatur #i c , de /a!t, un o/i er sud coreean a !us totul la cale.ă ă ţ) 9i tot el l a *m!u#cat #i !e o/i erul nostruţ) Nu, 4ike, dar avionul nostru le *nc lcase s!a iul aerian.ă ţ) C(iar #i atunci, !rocedura standard cere aterizareao'li%atorie, nu desc(iderea /ocului, s!use Eod%ers. ar ei n au

/ cut asta, nu i a#a, tic lo#ii6ă ă) N au / cut o #i vom avea tim! s mai discut m des!re astaă ă ă

alt dat . Am trecut *n !rezent !e e/con H #i credem c e;istă ă ă ă #anse ca situa ia s se *n/ier'+nte *n continuare. ac va /i cazul,ţ ă ă !utem distru%e din aer toate 'azele /i;e de rac(ete. a de!inde

*ns de voi s ne sc !a i de cele mo'ile.ă ă ă ţ

) u! cum ne taie ca!ulă) Tu e#ti la comand !lutonului, sau locotenent colonelulă S<uires

24+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 249/341

) 7l, dar %+ndim la /el. eci, /acem cum ne taie ca!ul) S ar !utea s nu a!uca i s v !une i la !unct strate%ia cuă ţ ă ă ţ

cei de la Penta%on, iar !re#edintele nu vrea s #tie nimic dină ceea ce /ace i. a, 4ike. ac ave i vreun indiciu c rac(eteleţ ă ţ ă sunt !re% tite de lansare, le scoate i din lu!t . Sincer vor'ind,ă ţ ă

4ike, noi suntem cu musca !e c ciul acum. Am insistat !entru oă ă

solu ionare !a#nic , dar, du! atacul *m!otriva aerodromului deţ ă ă la Sariwon, se !are c se va discuta de !e !ozi ii de /or . Avemă ţ ţă a#adar nevoie de !u in ac iune.ţ ă ţ

) Am rece! ionat mesa"ul, Paul.ţntr adev r, Eod%ers !rice!use des!re ce era vor'a. nc oă ă

dat , un !olitician a/lat la anan%(ie *#i dorea o ac iune militar ,ă ţ ă !entru a #i atra%e alia ii de !artea sa, *n cazul de /a , !eţ ţă !re#edinte. l "udeca dur !e 0ood, #tia astaF omul *i era dra%, l ar/i acce!tat oric+nd ca !artener la !oc(er sau i ar /i !l cut s lă ă ai' al turi la un meci interesant. ar Eod%ers era ade!tulă ă declarat al #colii de di!loma ie a lui Patton: love#te i mai *nt+i #iţ ne%ociaz du! ce le ai !us c lc+iul !e %rumaz. 7ra convins că ă ă ă ac iunile Centrului de Comand ar /i /ost mai e/iciente, maiţ ă res!ectate #i mai temute dac inteli%en a celor care l alc tuiauă ţ ă ar /i /ost *ndesat *n eava unui revolver 4a%num cali'rul #iă ţ nu *ntr un com!uter Peer DOHO.

) Nu cred c e cazul s i mai s!un s ai %ri" de tine,ă ă ţ ă ă continu 0ood. Noroc #i nu uita: dac se *nt+m!l ceva, nu !ute iă ă ă ţ conta !e nici un /el de a"utor.

) 9tim. > s le transmit ' ie ilor ur rile tale.ă ă ţ ănc(ise #i Puckett se ridic !e dat !entru a lua *n !rimireă ă

radiorece!torul. S<uires *#i scoase do!ul dintr o urec(e.) Ceva nou, domnule) > %r mad . S ar !utea s /im nevoi i s scoatem s 'iile dină ă ă ţ ă ă

teac , *nainte de a ru%ini.ă) Po/tim 5) 9tii ce s!unea 0enry ?ard =eec(er des!re nelini#te) Nu, nu cred.) S!unea a#a: 2Nu munca *i ucide !e oameni, ci %ri"ile. 4unca

e s n toas . Nelini#tea e cea care /ace lama s 'iei să ă ă ă ă ru%ineasc .3 Paul *#i /ace !rea multe %ri"i, C(arlie, dar mi a s!usă c , dac vreun Nodon% *ndr zne#te s #i mi#te c+tu#i de !u ină ă ă ă ţ

c !#orul dr % la#, suntem li'eri s /acem mai mult dec+t oă ă ă ă sim!l !rezentare a situa iei !entru Centrul de Comand .ă ţ ă) r %u 6 e;clam S<uires.ă ţ ă

24(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 250/341

Eod%ers *#i des/ cu /ermoarul %en ii.ă ţ) at de ce cred c a sosit tim!ul s i ar t cum tre'uieă ă ă ţ ă

m+nui i !ui#orii #tia.ţ ăScoase din %eant dou s/ere cu diametrul de cinci centimetri,ă ă

una dintre ele /iind de un %ri *nc(is, iar cealalt de un verdeă

s! l cit.ă ă) Acestea sunt 7=C urile. Am aici dou zeci, "um tate %ri,ă ă

"um tate verzi. Giecare dintre ele are raza de emisieă de o mil .ă) $rozav, coment S<uires. ar ce anume #tiu s /acă ă ă) Au e;act rolul /irimiturilor de !+ine din 20ansel #i $retel3.

i *ntinse s/erele lui S<uires, se a!lec din nou s!re %eant #iă ă scoase din untru un dis!ozitiv av+nd /orma #i dimensiunileă unuica!sator. i desc(ise ca!acul, sco +nd la iveal un ecran micu cuţ ă ţ cristale lic(ide. edesu'tul lui se a/lau !atru 'utoane: unulverde, unul %ri, unul ro#u #i altul %al'en. Pe laterala miculuia!arat era ata#at o casc minuscul . Eod%ers o decu!l . A!oiă ă ă ă a! s !e 'utonul ro#u #i !e micul dis!lay a! ru o s %eată ă ă ă ă

*ndre!tat s!re S<uires, iar un sunet strident se / cu auzit.ă ă) Eidic 'ilele, s!use Eod%ers.ăS<uires se su!use #i s %eata urm ri direc ia *n care se a/lauă ă ţ

'ilele.) Pe m sur ce te *nde! rtezi, iuitul se aude tot mai sla'.ă ă ă ţ

4att Stoll mi a me#terit #mec(eriile astea. Sunt sim!le, dar%eniale. Atunci c+nd te a/li la !rima incursiune *ntr o anumit ă zon , "alonezi drumul cu 'ilele astea. Cele cenu#ii sunt !entruă zonele st+ncoase, iar cele verzi !entru cele *m! durite. Laă

*ntoarcere, e su/icient s !ui *n /unc iune dis!ozitivul de c utare,ă ţ ă s i !ui c #tile !entru ca inamicul s nu aud sunetul #i să ţ ă ă ă ă urmezi direc ia indicat de s %e i, de la o 'il la alta.ţ ă ă ţ ă

) 7 ca "ocurile alea !entru co!ii, *n care i se cere s une#tiţ ă !unctele, remarc S<uires.ă) 7;act. Cu dis!ozitivul sta #i cu oc(elarii !entru vederea deă noa!te, !utem *nainta cu viteza unui leu de munte.

) Avem deci ni#te /irimituri electronice, r+se S<uires, *na!oindu i 'ilele lui Eod%ers. Ne vom "uca de a 0ansel #i $retel.Nu mi se !are tocmai !otrivit !entru ni#te oameni ce seconsider adul i, nu crede iă ţ ţ

) Co!iii ador lu!tele #i se %+ndesc rareori la !ers!ectivaă

mor ii. Sunt solda ii ideali.ţ ţ) Cine a s!us astaEod%ers z+m'i.

250

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 251/341

) 7u, C(arlie. 7u am s!us o.

251

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 252/341

3

Mier%uri, ora 5:#0, ona +e-ili ari'a ă

$re%ory onald a/lase des!re atacul asu!ra 'azei din Sariwoncu o or *n urm , du! ce !artici!ase la un nou rond deă ă ă su!rave%(ere con/orm instruc iunilor Centrului de Comand #iţ ă tot nu i venea s cread . $eneralul Sc(neider /useă ă se trezit #i

anun at, du! care *i trimisese vor' #i lui onald, cu oţ ă ă satis/ac ie !e care di!lomatul o % si dez%ust toare.ţ ă ă4ai murise un om, o alt via /usese luat , !entru caă ţă ă

!re#edintele Statelor 8nite s !oat /ace o /i%ur de dur. onaldă ă ă se *ntre'a dac Lawrence ar /i /ost la /el de dis!us s sacri/ice oă ă via , dac nord coreeanul ucis s ar /i a/lat la numai un metruţă ă distan , !rivindu l de dincolo de c tarea !u#tii.ţă ă

!igur c nu. = persoan civili-at nu putea face aşa ceva6ă ă ăar atunci, ce anume !utea determina o !ersoan civilizat să ă ă

ucid !entru a c+#ti%a vreo c+teva !rocente *n sonda"ele deă o!inie, sau !entru a #i im!une !unctul de vedere Lawrence ar /iar%umentat, cu si%uran , ca #i al i !re#edin i *n trecut, cţă ţ ţ ă !ierderile ca aceasta aveau s !revin altele, mult mai mari, !eă ă viitor. onald r m+nea *ns convins c dialo%ul !utea s evite #iă ă ă ă mai multe !ierderi, dac m car una dintreă ă ! r i nu se temea să ţ ă !ar sl 'it sau dornic de conciliere.ă ă ă ă

Privi *n de! rtare, s!re cl direa !entru con/erin e careă ă ţ *nc leca /+#ia de %rani , !uternic luminat din am'ele ! r i #iă ţă ă ă ţ str "uit de solda i *narma i !+n *n din i, !entru a *m!iedica !eă ă ţ ţ ă ţ oricine ar /i dorit s se strecoare de o !arte sau de cealalt .ă ă Stea%urile Nordului #i Sudului at+rnau 'le%e la ca! tul catar%eloră ireal de *nalte. Cel din Sud se termina cu o s!iral *n loc de o 'il ,ă ă /iind ast/el mai *nalt cu vreo zece centimetri. Cu si%uran , oţă s!iral de cincis!rezece centimetri /usese de"a comandat deă ă c tre cei din Nord. Ei!osta Sudului nu avea s *nt+rzie: aveau să ă ă monteze o s!iral #i mai *nalt , o anten radio sau ună ă ă !aratr snet Posi'ilit ile erau nenum rate #i la /el de a'surde.ă ăţ ă

Toate !ro'lemele ar /i !utut /i rezolvate *ntre acei !atru !ere i, ţ 252

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 253/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 254/341

4

Mar i ţ , ora 16,Cen rul de Co-and ă

) Cum e vremea a/ar *ntre' 0ood, ! #ind *n micul 'irou ală ă ă lui 4att Stoll.

Stoll a! s concomitent !e tastele S(i/t #i GI, a!oi !e ci/ra Dă ă #i, *n /ine H, du! care s!use:ă

) 7 soare, e cald #i v+ntul 'ate dins!re sud vest.Se *ntoarse la ceea ce / cea *nainte, introduc+nd instruc iuniă ţ *n com!uter, a#te!t+nd r s!unsuri, iar a!oi introduc+nd altele.ă

) Cum mer%e, 4atty) Ee eaua noastr e curat , au mai r mas doar sateli ii.ţ ă ă ă ţ

Ace#tia vor /i din nou /unc ionali !este a!ro;imativ nou zeci deţ ă minute.

) e ce dureaz at+t de mult Nu e de a"uns s scrii ună ă !ro%ram care s #tear% virusulă ă

) n cazul sta, nu. 7;ist 'uc ele de virus *n /iecare /i#ieră ă ăţ /oto, din 1BKO #i !+n acum. Tic lo#ii #tia au /urat ima%ini deă ă ă !este tot. ma%inile transmise azi de sateli ii no#tri constituie oţ istorie *n ima%ini a dot rii armatei nord coreene. 7 deă ne*nc(i!uit. Tare a# vrea s l *nt+lnesc !e cel ce a scrisă !ro%ramul sta, *nainte s l *m!u#ca i.ă ă ţ

) Nu !ot s i !romit nimic *n acest sens, s!use 0ood,ă ţ /rec+ndu se la oc(i. N ai luat nici o !auz de azi dimineaă ţă

) =a da, cum s nu. Tu nuă) Asta e !rima mea !auz . ă) >di(n activ , deci Ai venit s vezi dac nu cumva o s oă ă ă ă

/ac iar de oaie) 4atty, nimeni nu te a *nvinuit !entru cele *nt+m!late5) Nimeni, cu e;ce! ia mea. La dracuM, alt dat r+deam c+ndţ ă ă

auzeam c(estia aia zis de S(akes!eare sau de altul, cum că ă 2 in !ricina unei co!ite, s a !r ! dit calul53 7i 'ine, a/l că ă ă ă avea dre!tate. e la o am r+t de co!it mi s a !r 'u#it ditamaiă ă ă ă *m! r ia. mi dai voie s te *ntre' cevaă ăţ ă

) S!une.254

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 255/341

) Nu i a#a c te ai 'ucurat, m car !u in de tot, atunci c+nd să ă ţau o!rit com!uterele Sau a /ost doar o im!resie de a mea

) N a /ost doar o im!resie. ar nu m 'ucuram, ci eram5ă) 5 m+ndru de intui ia ta. Scuz m , Paul, dar mie a#a mi s aţ ă ă

! rut.ă

) Posi'il. Am sentimentul c am /ost cu to ii !rin#i de ună ţ

v+rte" #i ne a luat valul. e *ndat ce comunica iile s auă ţ des/ #urat mai lent #i recunoa#terea a cerut ceva mai mult tim!,ă ne am lini#tit #i am avut tim! s ă %+ndim mai la rece, *nainte de aurla unii la al ii.ţ

) 4ai devreme sau mai t+rziu, una ca asta tot s ar /i *nt+m!lat. Cred c * i !lace !ostura de t tic #i te ai sim it /rustrată ţ ă ţ c ace#ti 2co!ila#i3, calculatoarele, n aveau nevoie de tine. P+nă ă c+nd au dat de 'ucluc, desi%ur5

nainte ca 0ood s /i a!ucat s !rotesteze mai t+rziu, seă ă 'ucur c nu avusese tim! s o /ac , /iindc 4att Stoll avea, *nă ă ă ă ă /elul lui, dre!tate =o' 0er'ert *l contact !rin !a%er. Luă ă tele/onul lui 4att #i /orm num rul lui 0er'ert.ă ă

) Sunt 0ood.) e#ti !roaste, #e/ule. Am a/lat c maiorul Lee n a stată

cuminte azi.) reun nou atentat) A#a se !are. A luat !atru 'idoane de %az otr vitor ta'un ă

de la de!ozitul de materiale !ericuloase al 'azei din Seul. Totuls a / cut cu acte *n re%ul . n ordinul !e care l a !rezentat scriaă ă c 'idoanele erau destinate zonei demilitarizate.ă

) C+nd s a *nt+m!lat asta) La a!ro;imativ trei ore du! e;!lozie.ă) eci ar /i avut tim! destul !entru a !une la cale e;!lozia. S

a *nde! rtat, s a dus la 'az , du! care a luat o s!re nord, dacă ă ă ă !resu!unem c asta e *ntr adev r direc ia *n care a a!ucat o. 4aiă ă ţ t+rziu, !e drum, s a %+ndit c n ar strica s sca!e de -im 0wan.ă ă

) Cam a#a ceva.0ood se uit la ceas.ă) ac a luat o s!re nord, se a/l *n zona demilitarizat deă ă ă

vreo #a!te ore.) 9i ce o s /ac Ta'unul e un %az destul de %reu. Ar atra%eă ă

aten ia, !lim'+ndu se cu o rac(et du! el, iar !entru aţ ă ă

*m!r #tia %azul direct asu!ra solda ilor i ar tre'ui ună ţ !ulverizator.) e!inde #i *m!otriva c ror solda i vrea s l /oloseasc . L ară ţ ă ă

255

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 256/341

!utea /olosi *m!otriva alor no#tri, *n s!eran a c lui Lawrence i arţ ă s ri mu#tarul, sau l ar !utea /olosi *m!otriva nord coreenilor,ă determin+ndu i s cread c s a um!lut !a(arul. =o', nu m !otă ă ă ă duce s i s!un !re#edintelui una ca asta. Sun l !e %eneralulă ă Sc(neider *n zona demilitarizat . ac tre'uie, treze#te l #iă ă

s!une i des!re Lee. Cere i s dea de urma lui onald #i s iă ă

s!un s m contacteze imediat.ă ă ă) Ce i vei s!une lui $re%) i voi cere s ia le% tura cu %eneralul 0on% koo #i s lă ă ă

anun e c avem un ne'un *n li'ertate.ţ ăC(iar #i !rin tele/on, *l auzi !e 0er'ert *n%(i ind *n sec.ţ) Adic s i anun m !e nord coreeni c sud coreenii sunt ceiă ă ţă ă

care au *nscenat totul 9e/ule, !re#edintele o s te *m!u#te cuă m+na lui6

) ac %re#esc, am s i *ncarc eu *nsumi arma.ă ă) ar !resa EP C va tr+m'i a vestea *n toate cele !atru z ri.ţ ă) oi sta de vor' cu Ann des!re asta. a !re% ti ună ă

comunicat. 9i a!oi, o!inia !u'lic mondial ar !utea s lă ă ă determine !e !re#edinte s o lase mai moale, !+n c+nd vomă demonstra c avem dre!tate.ă

) Sau l ar !utea /ace s ne tra% c+te un #ut *n /und.ă ă) 4erit riscul, dac !utem salva ni#te vie i. G o, =o'. Nă ă ţ ă

avem tim! de !ierdut.0ood *nc(ise.) 9tiu, #tiu, 'om' ni Stolly / r s #i ridice !rivirea. 4 mi#că ă ă ă ă

c+t !ot de re!ede. A/l ce /el de camion conducea Lee: o să ăncerc s readuc sateli ii !e linia de !lutire c+t mai cur+nd.ă ţ

25

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 257/341

5

Mier%uri, ora 6:30, ona +e-ili ari'a ă

n *ndelun%ata sa carier de s!ecialist *n t+r+tul !rin tuneluri,ă Lee nu reu#ise niciodat s se (ot rasc ce anume !re/era:ă ă ă ă %aleriile umede #i muce% ite, care * i um!leau !l m+nii cu ună ţ ă miros r+nced, de care nu reu#eai s mai sca!i vreme deă

s !t m+ni, sau cele uscate, *n care aerul nu circula, iar nisi!ul * iă ă ţ um!lea n rile #i i usca %ura.ă ţ Astea5s cele mai rele , *#i zise el. u mirosul te mai po i obişnui ţ ,

dar nu şi cu setea.Noroc c munca asta in%rat se a!ro!ia de s/+r#it. Se a/lau !eă ă

ultimii metri ai tunelului, cu unul dintre 'idoane: *n c+tevaminute aveau s a"un% la ni#a !e care o !re% tiser de !arteaă ă ă ă cealalt . Avea s l a"ute !e Yoo s *m!in% 'idoanele !+n laă ă ă ă ă ie#irea din %alerie, iar restul avea s r m+n *n sarcinaă ă ă soldatului: trans!ortul !+n la int #i montarea *nainte de ivireaă ţ ă zorilor. Yoo *#i adusese de"a uneltele de cealalt !arteFă studiaser , cu c+teva no! i mai devreme, traseul !e care aveaă ţ s l urmeze !rintre dealuri #i a"unseser la concluzia c nu e;istaă ă ă !osi'ilitatea ca el s /ie v zut *n tim! ce Yoo avea s *#i vad deă ă ă ă trea' , Lee avea s se *ntoarc !entru a se ocu!a de domnulă ă ă $re%ory onald, *nainte ca acesta s se *nt+lneasc cu 0on% koo.ă ă

nten ia lui era ti!ic !entru un american. Cei care nu cl deauţ ă ă im!erii !ozau *n "usti iari sin%uratici. i ura tocmai din acest motivţ #i /iindc renun aser la lu!t , v z+nd c e;istau #anse s nuă ţ ă ă ă ă ă c+#ti%e r z'oiul. e*ndat ce nu avea s mai ai' nevoie deă ă ă ă a"utorul lor !entru a distru%e %uvernul din Pyon%yan%, avea s iă alun%e !e to i din ara sa.ţ ţ

a, ara sa. Nu a lui 0arry Truman ori a lui 4ic(ael Lawrence,ţ nu a %eneralului Sc(neider sau a %eneralului Nor'om.Personalitatea #i s+r%uin a !o!orului s u /useser *n/r+nate #iţ ă ă !ervertite vreme de !rea mul i ani. enise vremea ca aceastţ ă !ervertire s *nceteze.ă

n ciuda a! r toarelor !urtate, %enunc(ii lui Lee se um!luseră ă ă 25)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 258/341

de ! m+nt #i l usturau de at+ta t+r+t !e 'r+nci, 'anderola de !eă oc(i *i era leoarc de sudoare, iar oc(iul s n tos *i l crimaă ă ă ă a'undent, de !e urma usc ciunii. oar cu %reu se a' inea s nuă ţ ă e;a%ereze cu %ra'a, *n aceste ultime minute, !e ace#ti ultimimetri care *l des! r eau de /aza a doua #i a treia a !lanului s u,ă ţ ă

de cli!a !e care o a#te!ta de c+nd, *n urm cu doi ani, *lă

a'ordase !entru !rima oar !e colonelul Sun, dest inuindu #iă ă inten iile.ţ

Continu s se t+rasc *nainte cu umerii %+r'ovi i, s!ri"ininduă ă ă ţ#i %reutatea cor!ului *n m+na st+n% , *n vreme ce *m!in%ea cuă drea!ta 'utoiul. >c(iul s n tos *i /u%ea dintr o !arte *n alta,ă ă studiind !ere ii %aleriei. A!oi metrii r ma#i devenir unul sin%ur,ţ ă ă minutele lun%i se sc(im'ar *n secunde /u%are, iar 'utoiul seă odi(ni, *n s/+r#it, l+n% celelalte trei.ă

Yoo scoase o scar de /r+n%(ie *n/ #urat #i ascuns *n ni#a !eă ă ă ă care o s !aser #i, s!ri"inindu #i s!inarea de zidul !asa"uluiă ă

*n%ust, se c r la su!ra/a . Le% scara de o st+nc #i co'or* ăţă ă ţă ă ă *na!oi *n tunel. Laolalt , *nce!ur s care 'idoanele la su!ra/a .ă ă ă ţă

4aiorul Lee !arcur%ea acum tunelul *n sens invers, *n !atrula'e. A!ro!iindu se de ie#ire, *#i des!rinse lanterna de !e um r #i ă

*i reduse str lucirea. +#ni *n %aleria de acces din !artea sudică Ţ ă #i se c r la su!ra/a , o!rindu se, %+/+ind, l+n% intrare.ăţă ă ţă ă

Nu era nimeni !rin !rea"m . 4aiorul Lee *#i !i! i 'uzunarulă ă st+n%, convin%+ndu se c !umnalul cu desc(idere automat eraă ă la locul lui, a!oi o lu la /u% !rin 'ezn .ă ă ă

25+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 259/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 260/341

se ciocniser cu cei zece mii de su!orteri ai reuni/ic rii, 'ilan ulă ă ţ de! #ind dou sute de r ni i. Protestele de acest %en se *nte eauă ă ă ţ ţ

*n ultima vreme, de c+nd Statele 8nite *#i anun aser inten ia deţ ă ţ a a"uta Nordul s *#i *nlocuiasc vec(ile centrale nucleare cuă ă altele mai moderne. Noile reactoare ar /i mic#orat cantitatea de

!lutoniu #i 'om'e atomice !e care Nordul le ar /i !utut !roduce,silind %uvernul de la Pyon%yan% s semneze un !act deă nea%resiune cu Sudul.

Consecin ele ac iunii !e care el #i com!licii s i o !uneau laţ ţ ă cale erau !re/era'ile, !e termen lun%. ar dac !re#edinteleă Statelor 8nite avea s insiste *n a se amesteca, /or +ndă ţ reuni/icarea cu Sudul, ei 'ine, victoria sa #i a acoli ilor s i aveaţ ă s /ie una amar .ă ă

Se / cuse t+rziu. enise vremea s se mi#te. Sun #i -on% *#iă ă mascar !istoalele, li!indu #i m+inile de cor! #i se *ndre!tară ă !rin 'ezn s!re cortul lui -i Soo. e! #ir o santinel careă ă ă ă !atrula !rin zon F era un soldat !urt+nd mai multe medalii #i oă cicatrice ur+t !e /runte, care *i d dea un aer /ioros. i salută ă ă ceremonios, / r s i o!reasc .ă ă ă ă

Prelata cortului era desc(is #i colonelul intr .ă ăSun nu #ov i nici o cli! , de#i o / cea cu un oarecare re%retă ă ă

Citise dosarul lui -i Soo #i nutrea un res!ect deose'it !entruacest om. Tat l acestuia /usese un soldat "a!onez, iar mama sa oă /emeie de strad *n vremea celui de al doilea r z'oi mondial. -iă ăSoo lu!tase din %reu !entru a #ter%e sti%matul na#terii sale! c toaseF o' inuse o licen *n comunica ii, du! care seă ă ţ ţă ţ ă an%a"ase *n armat , unde avansase remarca'il de re!ede. 7raă ! cat c tre'uia s moar sau s /ie dezonorat Avea *ns o so ieă ă ă ă ă ă ţ #i o /iic , iar colonelul s!era din toat inima c avea s seă ă ă ă com!orte rezona'il.

>rdonan a lui Sun se *ndre!t s!re teaca !istolului lui -isoo,ţ ă care at+rna !e s! tarul scaunului de l+n% 'irou #i scoaseă ă revolverul TTHH Tokarev, !un+ndu #i l la !ro!ria cin% toare, *ntreă tim!, Sun *n%enunc(e l+n% !atul lui -i Soo #i #i a#ez eavaă ă ţ !istolului la t+m!la acestuia.

-i Soo se trezi 'rusc, *n/iorat. Sun *i *m!inse eava *n t+m!l #iţ ă *i imo'iliz ca!ul cu cealalt m+n .ă ă ă

) Nu mi#ca, domnule colonel.

-i Soo *#i smuci ca!ul #i *ncerc s se ridice, dar Sun *l ineaă ă ţ 'ine.) i am s!us s nu te mi#ti.Ţ ă

2 0

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 261/341

-i Soo mi"i oc(ii, *ncerc+nd s distin% ceva *n *ntuneric.ă ă) Sun) a. Ascult m cu aten ie, domnule colonel.ă ă ţ) Nu *n ele%5ţ-i Soo *ncerc din nou s se ridice, dar a! sarea !istolului luiă ă ă

Sun *l / cu s r m+n nemi#cat.ă ă ă ă

) omnule colonel, n avem tim! de a#a ceva. Am nevoie dea"utorul t u.ă

) Pentru ce) reau codul, !entru a sc(im'a coordonatele de lansare ale

Nodon% urilor.) ar, ordinele tale5 Acolo nu se men ioneaz nimic des!reţ ă

asta.) Acestea sunt noile ordine, domnule colonel. G r a"utorulă ă

t u, va /i ceva mai di/icil. ac ne a"u i, va /i mai u#or #i vei tr i.ă ă ţ ă Ce ale%i

) reau s #tiu de !artea cui sunte i.ă ţ) Ce ale%i) Nu voi sc(im'a coordonatele rac(etelor, / r a #ti *m!otrivaă ă

cui vor /i *ndre!tate.Sun r mase neclintit, cu !istolul la t+m!la lui -i Soo.ă ace

ceea ce ar face orice bun ofi er ţ F *#i zise el. !e cuvine s ştieă ,m car at0t.ă) Nu vor /i *ndre!tate *m!otriva acestei ri, domnule colonel.ţă Asta i tot ce i !ot s!une.ţ

-i Soo *#i mut !rivirea de la Sun la a"utorul acestuia.ă) e !artea cui sunte i ţ4+na lui Sun se mi#c #i se auzi un !lesc it *n/undat urmat deă ă

un #uierat atunci c+nd !istolul cu amortizor se desc rc . -isooă ă i! c+nd m+na st+n% *i /u intuit de saltea. rea!ta *i /luturţ ă ă ţ ă ă

!rin aer, a!oi se *ncle#t m deasu!ra r nii s+n%er+nde.ă ă> cli! mai t+rziu, a/ar se auzir !a#i %r 'i i. Sun z ri luminaă ă ă ă ţ ă unei lanterne a!ro!iindu se dins!re cortul vecin.

) omnule colonei, s a *nt+m!lat ceva-on% se retrase l+n% !relat , cu Tokarev ul #i !ro!riul s uă ă ă

revolver de 1K mm !re% tite de tra%ere.ăColonelul *#i *ndre!t din nou !istolul s!re ca!ul lui -i Soo.ă) S!une i ordonan ei tale c totul e *n re%ul .ţ ă ă

WLu!t+ndu se cu durerea, -i Soo rosti:) Nu e nimic, mi am sucit un de%et, at+ta tot.) C uta i ceva, domnule Am o lantern .ă ţ ă

2 1

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 262/341

) Nu. 4ul umesc, totul e *n re%ul .ţ ă) Am *n eles.ţ>rdonan a se *ntoarse *na!oi *n cortul ei. Sun *l !rivi !e o/i er,ţ ţ

a!oi se adres tovar #ului s u:ă ă ă) -on%, ru!e o /+#ie de !+nz din cear#a/ #i lea% i m+na.ă ă

) mi !ace, #uier -i Soo, smul%+nd (usa !ernei #iă ă

*n/ #ur+ndu #i 'ra ul r nit.ă ţ ăSun a#te!t c+teva cli!e, a!oi s!use:ă) ata viitoare, voi tra%e mai sus. Acum, domnule colonel,

d mi codul.ă-i Soo se str dui din r s!uteri s #i ! streze cum! tul.ă ă ă ă ă) Cinci unu !atru zero, !e r+ndul de "os. i !ermit intrarea *nţ

sistem. ero zero zero zero *n r+ndul din mi"loc5 #ter%coordonatele #i las loc celor noi. u! ce le ai introdus !eă ă acestea, orice cod introdus !e r+ndul de "os 'loc(eaz noileă coordonate *n sistem.

Coordonatele6 Circula o %lum *n Sud !e seamaă 2coordonatelor3 celor din Nord. Sistemele construite deamericani /unc ionau !e 'aza unor ( r i #i a unor /oto%ra/ii luateţ ă ţ din satelit sau din avion. Eac(etele acestea !uteau s % sească ă ă un anume "ee!, *ntr o anume ta' r #i s #i lanseze *nc rc turaă ă ă ă ă

*n !oala unui anume !asa%er. S!re deose'ire *ns de rac(eteleă americane, Nodon% urile nu !uteau /i lansate dec+t *n HJO dedirec ii, eleva ia /iind selectat *n /unc ie de distan a !+n laţ ţ ă ţ ţ ă int . 7ra, !ractic, im!osi'il s inte#ti, cu asemeneaţ ă ă ţ

2coordonate3 #i c(iar nimerirea unui anume cartier era oc(estiune de #ans . ă

ar Sun nu voia s nimereasc vreun cartier anume. orea să ă ă loveasc un ora# #i oricare dintre cartierele acestuia *i conveneaă

*n e%al m sur .ă ă ă) La ce or sc(im' %arda cei de !e deal *ntre' Sun.ă ă ă) Tura se sc(im' la5ă ora o!t.) ar #e/ul % rzii se !rezint a!oi la ra!ort la tineă ă-i Soo *ncuviin .ţă) l voi l sa aici !e -on%. Prelata va r m+ne co'or+t #i nu veiă ă ă

!ermite nim nui s intre. ac te a'a i, /ie #i cu un !as, de laă ă ă ţ instruc iunile care i se dau, e#ti un om mort. N avem de %+nd sţ ţ ă z 'ovim !rea mult aici, iar la !lecare vei !relua din nouă

Comand ta'erei.ă-i Soo se str+m' de durere, a! s+nd cu de%etul mare ală ă m+inii dre!te 'ucata de !+nz !e ran .ă ă

2 2

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 263/341

) oi /i dezonorat.) Ai o /amilie, s!use Sun. Ai / cut 'ine c te ai %+ndit la ea.ă ăSe *ntoarse, !re% tindu se s ! r seasc cortul.ă ă ă ă ă) Eac(etele erau a intite asu!ra Seulului. Ce alt int arţ ă ţ ă

!utea /i mai im!ortant ă

Sun nu i r s!unse. Cur+nd, o dat cu restul lumii, -i Soo aveaă ă

s a/le r s!unsul.ă ă

2 3

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 264/341

)

Mier%uri, ora 7:10,?sa a

) omnule %eneral Eod%ers, credeam c !ilotul avea de %+ndă s ne duc *ntr un loc *nsorit.ă ă

C(iar #i *n (uruitul motoarelor, S<uires #i restul ec(i!ei deinterven ie auzeau !loaia iz'ind *n ta'la /uzela"ului, *n vreme ceţ

avionul survola $ol/ul se, a!ro!iindu se de >saka. Eod%ers/usese dintotdeauna /ascinat de ne!otrivirile de acest /el, de(ar!ele r sun+nd a!arte *n mi"locul unei orc(estre. ntr un /el,ă cam aceea#i /iloso/ie st tea #i la 'aza alc tuirii acestei ec(i!e deă ă interven ie. e la avid #i $oliat #i !+n la Eevolu ia American ,ţ ă ţ ă m rimea nu *nsemnase nea! rat domina ie. ramatur%ul Peteră ă ţ =arnes vor'ise odinioar des!re 'uruiana /irav ce a ineaă ă ţ c rarea, iar aceast ima%ine /usese cea care *i men inuseă ă ţ moralul *n zilele sale ne%re. > ru%ase c(iar !e sora sa s i ă 'rodeze ima%inea aceea !e rucsac, ca s o ai' mereu *n minte.ă

Soldatul Puckett *ntreru!se reveria lui Eod%ers:) omnuleEod%ers *#i scoase do!urile din urec(i.) Care i !ro'lema, soldat Puckett) omnule, %eneralul maior Cam!'ell ne a anun at c unţ ă

reactor C BA ne a#tea!t !entru trans'ordare.ă) Las l s a#te!te, s!use S<uires. Pentru survolarea Coreeiă ă

de Nord ne va /i de a"uns un Ni%(tin%ale ne*narmat.) 9i eu a# !re/era un =lack 0awk ra!id, dar intervine #i

!ro'lema razei de ac iune, zise Eod%ers. >ricum, mul umesc,ţ ţ soldat.

) Cu !l cere, domnule.ăS<uires r+n"i, *n vreme ce Puckett se *ntorcea la locul s u. ă) @o(nny Puckett e un ti! !e cinste, domnule. Tat l s u eraă ă

mare amator de radiote(nic #i, *nc din co!il rie, s a o'i#nuit cuă ă ă asemenea #mec(erii.) ar /iul #i a / cut o meserie dintr asta. ezi cum mer%ă lucrurile Nici Ee%ele Art(ur n a !utut !orni de unul sin%ur *n

2 4

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 265/341

c utarea S/+ntului $raal #i nici lui 4oise nu i a /ost *n% duit să ă ă treac ordanul. ar i au *nsu/le it !e al ii !entru a /ace acesteă ţ ţ lucruri.

S<uires cl tin din ca!.ă ă) omnule, m /ace i s m simt vinovat c nu i am mai scrisă ţ ă ă ă

demult tatei.) ei !utea s i trimi i o vedere din >saka, la *ntoarcere.ă ţEod%ers sim i cum avionul se *nclina, a!uc+nd o s!re sudţ

vest. La +ntoarcere 5 Cuvintele acestea *i aduceau *ntotdeaunaun nod *n %+t. Nu !uteai #ti niciodat dac aveai s te *ntorciFă ă ă !uteai doar s o s!eri. ar acest lucru nu se *n t+m!laă

*ntotdeauna #i c(iar #i un soldat cu e;!erien !utea /iţă descum! nit de o asemenea constatare. in nou, cuvintele luiă

Tennyson *i venir *n minte, cum i se *nt+m!la adeseori *nă asemenea situa ii:ţ

Adusu5i5au iubitul, mort, acas . #a nu cr0cni, nici nu seă puse pe bocit. ecioarele +ngrijorate o privir şi5şi spuseră ă Va trebui s pl0ng , c ci de nu, durerea o va ucide6ă ă ă

Avionul ateriz #i, *n vreme ce c !itanul 0arry(ausenă ă 'lestema de zor vremea ! c toas , solda ii din ec(i!a deă ă ă ţ interven ie se %r 'ir s!re elico!terul care *i a#te!ta. La niciţ ă ă !atru minute du! ce avionul C 1 1 aterizase, se a/lau din nou *nă aer.

A!aratul zvelt decola ra!id *n !loaia deas , *ndre!t+ndu seă s!re nord vest. >amenii *#i ocu!aser locurile !e lavi ele dină ţ carlin% , ca *nainte. Starea de s!irit era *ns cu totul alta. Ceiă ă care *n drum s!re >saka dormiser , "ucaser c r i sau citiser ,ă ă ă ţ ă erau acum a%ita i, ca ' %a i *n !riz . #i veri/icau ec(i!amentul,ţ ă ţ ă iar c+ iva se ru%au. Soldatul =ass 4oore r s!undea de stareaţ ă !ara#utelor #i se a!ucase s cerceteze corzile, *n vreme ceă avionul survola 4area @a!oniei, *n/runt+nd ra/alele !loii #i v+ntultur'at.

La 'ord se mai a/la #i un o/i er din Seul, care tocmai studia,ţ *m!reun cu S<uires, strate%ia de *ntoarcere. 8n Sikorsky S KOă =lack 0awk avea s a#te!te semnalul lor, !entru a veni s iă ă culea% . Acesta !utea a"un%e dincolo de zona demilitarizat dină ă

4un ii iamantelor *n numai c+teva minute #i dis!unea de oţ !erec(e de mitraliere %rele 4 JO, ca o %aran ie a si%uran eiţ ţ *ntoarcerii.

2 5

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 266/341

Cu numai dou zeci de minute *naintea desantului, Eod%ers *lă c(em !e Puckett #i i ceru s i /ac le% tura cu 0ood.ă ă ă ă

irectorul era mai col os ca niciodat , iar Eod%ers /u *nc+ntatţ ă s l desco!ere a#a.ă

) 4ike, se !are c ve i /i c(iar *n miezul lucrurilor.ă ţ

) Ce s a *nt+m!lat) Pre#edintele nu vrea s cread , dar suntem convin#i că ă ă totul a /ost !us la cale de o ec(i! de sud coreeni. Am mai a/lată de asemenea c un !ilot a cules doi oameni de !e un /eri'ot, *nă lar%ul coastelor "a!oneze. Ti!ul era *ntr at+t de s!eriat, *nc+t #i aratat aterizarea #i a /ost !escuit de cei de la Paza de Coast . ă Sus ine c i a l sat !e cei doi la -oson%.ţ ă ă

) -oson% Asta i la o azv+rlitur de ' de 'aza Nodon%ă ăţurilor.

) 7;act. La 'ordul /eri'otului res!ectiv au /ost desco!eritedou cadavre. Cei doi mor i trans!ortau 'ani rezulta i dină ţ ţ !ro/iturile unei s li de "ocuri, din @a!onia c tre Coreea de Nord.ă ă Se !are c era vor'a de zeci de mii de dolari.ă

) Asta i o sum enorm !entru cei din Nord. Tic lo#ii ia ar /iă ă ă ă *n stare s #i v+nd #i co!iii !entru o mie de dolari.ă ă

) A#a zicea #i =o' 0er'ert. e#i e destul de !u in !lauzi'il caţ cineva s *#i *nc(i!uie c ar !utea /olosi 'anii ia !entru a !uneă ă ă st !+nire !e 'aza Nodon% urilor, nu !utem s ne asum m nici ună ă ă risc #i nu !utem elimina aceast !osi'ilitate.ă

) 9i deci va tre'ui s a/l m care i adev rul, la /a a locului.ă ă ă ţ) 7;act. mi !are r u, 4ike.ă) S nu i !ar r u. oar sta a /ost sco!ul !entru care amă ţ ă ă ă

venit *ncoace, nu Ca s l !ara/razez !eă $eor%e C(a!man,amenin area e cea care ne trans/orm *n lei.ţ ă

) Si%ur. Sau cum s!unea -irk ou%las, *n ampionul : 2Avemo meserie ca oricare alta. Poate doar ceva mai s+n%eroas 3. Aiă %ri" de tine, 4ike #i transmite i #i lui C(arlie #i ' ie ilor acela#iă ă ţ lucru.

) ece minute, anun S<uires.ţă) Te las, Paul, s!use Eod%ers. Te vom contacta !rin radio, de

*ndat ce vom #ti ceva nou. 9i, dac asta te consoleaz , a/l că ă ă ă ă de data asta !re/er s *n/runt %loan ele, nu !resa. Noroc #i vou .ă ţ ă

2

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 267/341

+

Mier%uri, ora 7:#0, ona +e-ili ari'a ă

$eneralul Sc(neider *#i uit !e dat visul c+nd ordonan a sa *#iă ă ţ / cu a!ari ia *n *nc !ere. Nu #i amintea dec+t c se a/la !eă ţ ă ă sc(iuri undeva #i se distra de minune. Eevenirea la realitate, *naerul r coros #i uscat al no! ii, *i !rovoca *ntotdeauna un /ioră ţ

ne!l cut.ă) omnule, sunte i c(emat la tele/on, de la ?as(in%ton.ţ) Pre#edintele *ntre' %eneralul.ă) Nu, domnule. 7 vor'a de un domn =o' 0er'ert, de la

Centrul de Comand .ăSc(neider *n"ur !rintre din i.ă ţ) Pro'a'il c vor s l 'a% *n c ma# de /or !e 'ietul onald.ă ă ă ă ţă

+r+ndu #i !icioarele *n !a!uci, se *ndre!t s!re 'irou.ăE su/l+nd ad+nc, se l s s cad *n "il #i ridic rece!torul.ă ă ă ă ă ţ ă) Sunt %eneralul Sc(neider.) omnule %eneral, sunt =o' 0er'ert, res!onsa'il de

contras!iona" la Centrul de Comand . ă) Am auzit de dumneata. Ai /ost cumva *n Li'an) a. Ave i o memorie remarca'il .ţ ă) =o', nu !ot s ă uit niciodat t+m!eniile !e care le /acem.ă

=lestemata aia de am'asad avea !arc un indicator de %enulă ă 20aide i *ncoace63, !us anume !entru terori#ti. Nu e;istauţ 'aricade %rele la intrare #i nimic nu !utea s stea *n calea unuiă camion cu o 'om' la 'ord, / cut anume ca s i trimit !e ceiă ă ă ă ă din untru la !or ile lui Alla(.ă ţ

$eneralul se *ntinse, cli!ind des, *n *ncercarea de a #i %onisomnul de su' !leoa!e.

) $ata cu vec(ile %re#eli. = nuiesc c m ai sunat ca să ă ă *m!iedici comiterea unei ast/el de erori5

) S!er, domnule, r s!unse 0er'ert.ă) u, nu #tiu ce l a a!ucat !e omul sta. e /a!t, cred că ă ă #tiu. 9i a !ierdut so ia c(iar ieri. onald e un om de trea' , darţ ă

de data asta a luat o razna.2 )

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 268/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 269/341

) =ine, =o', voi transmite mesa"ul. 9i am s te ro% s iă ă transmi i ceva domnului 0ood, din !artea mea. S!une i c , de#iţ ă m *ndoiesc c ar /i *n toate min ile, n am mai v zut !e cinevaă ă ţ ă at+t de tare *n 'oa#e, de la >llie Nort( *ncoace.

) mul umesc, domnule %eneral, s!use 0er'ert. Suntă ţ

convins c #e/ul va !rimi mesa"ul dumneavoastr ca !e ună ă

com!liment.

$re%ory se trezi din a i!eal , sim indu se uimitor deţ ă ţ *m!ros! tat #i cu mintea lim!ede.ă

Eidic+ndu se *n ca!ul oaselor, !rivi s!re /+#ia de %rani , ţă !uternic luminat . C+t de ciudat. 8ra #i sus!iciunea *i / ceau !eă ă adversari s #i a!rind luminile. e o'icei, ne*ncrederea seă ă consuma *n 'ezn .ă

#i scoase !i!a, um!l+nd o cu tot ce i mai r m sese dină ă tutunul =alkan So'ranie. 9i o a!rinse, dar nu stinse c(i'rituldec+t du! ce arunc o !rivire la ceas.ă ă

3u mai e mult.Pu/ i, contem!l+nd /umul, cu %+ndul la =alcani #i la /a!tul că ă

un sin%ur incident, des/ #urat acolo, /usese de a"uns !entru aă declan#a !rimul r z'oi mondial. >are un incident similar,ă des/ #urat aici, ar /i /ost de a"uns !entru a declan#a cel de ală treilea r z'oi mondial Posi'il. e"a nu mai era vor'a deă

*ncordare aici, ci de ne'unie %alo!ant . >r%olii satis/ cute cuă ă !re ul unor vie i omene#ti, ima%ini m+n"ite cu s+n%e5ţ ţ e s5a+nt0mplat cu lumea asta9

in s!ate, lumina unor /aruri *i atrase aten ia /ostuluiţ di!lomat. onald *ntoarse ca!ul, /erindu #i oc(ii, *n vreme ce un

"ee! *#i / cea a!ari ia.ă ţ) Comunici cu stelele *ntre' %eneralul Sc(neider, co'or+ndă

de !e locul de l+n% #o/er. Silueta lui im!un toare se a!ro!ie.ă ă) Nu, domnule %eneral. ncerc s comunic cu muza meaă ins!iratoare.

) Ar /i tre'uit s mi la#i vor' *ncotro ai luat o. ac nu i ai /iă ă ă ţ a!rins !i!a, te am /i c utat zadarnic !+n *n zori.ă ă

) Nu m am r z%+ndit, dac asta ai venit s a/li.ă ă ă) Nu. Am venit s i aduc un mesa" din !artea #e/ului t u.ă ţ ă

onald sim i o str+n%ere de inim . S!era din su/let cţ ă ă

%eneralul nu anun ase Casa Al' .ţ ăSc(neider *i !ovesti cele s!use de 0er'ert, iar onald sim i c ţ ă o !ovar uria# *i era luat de !e umeri. at c ' nuiala ini ială ă ă ă ă ă ţ ă

2 (

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 270/341

a sa #i a lui -im 0wan /usese corect #i c , mai mult, e;istauă ă #anse ca ne'unia aceasta s !oat /i o!rit la tim!.ă ă ă

n c(i! straniu, vestea im!lic rii maiorului Lee nu *l mir . Laă ă !rima lor *nt+lnire, z rise *n oc(iul s n tos al acestuia o scli!ireă ă ă ciudat , viclean . > e;!resie inteli%ent #i, totu#i, circums!ect ,ă ă ă ă

r ut cioas .ă ă ă

) Nu sunt /oarte *nc+ntat de toate astea, dar n am s i maiă ţ stau *n cale, *nc(eie Sc(neider.

) Aveai de %+nd s mi !ui 'e e *n roateă ţ) a, coc(etam cu aceast idee. C(iar #i acum, voi avea %ri"ă ă

s se consemneze c nu sunt de acord cu o atitudineă ă conciliatorie, dar5 4are i %r dina omnului.ă

Sc(neider se *ndre!t s!re ma#in .ă ă) 0ai, urc . Te ducem la cartierul %eneral.ă) Cred c am s vin !e "os. A# vrea s mi mai lim!ezesc ni elă ă ţ

%+ndurile.Sc(neider urc *n ma#in , / r s !riveasc *n urm .ă ă ă ă ă ă ă

>rdonan a !orni motorul #i *ntoarse, iar "ee! ul se *nde! rt ,ţ ă ă l s+nd *n urma sa un nor de !ra/ mirosind !uternic a motorin .ă ă

onald o lu *ncet *n aceea#i direc ie, !u/ ind mul umit dină ţ ă ţ !i! . 7ra convins c Soon"i ar /i /ost m+ndr de el #i s ar /iă ă ă 'ucurat de *ntors tura nea#te!tat !e care o luase situa ia.ă ă ţ

La un moment dat, sim i o *m!uns tur *n cea/ #i, crez+nd cţ ă ă ă ă e vor'a de un +n ar, vru s l alun%e. 4+na lui *nt+lni *ns o lamţ ţ ă ă ă de o el. n%(e .ţ ţă

) omnule am'asador onald, se auzi un %las cunoscut.+r/ul !umnalului alunec de l cea/ !+n su' ' r'ie.ă ă ă ă ăonald sim i un /iricel de s+n%e scur%+ndu i se !e %+t #iţ

*m'i'+ndu i c ma#a. A!oi, la lumina "arului din !i! , distinseă ă tr s turile dure ale maiorului Lee.ă ă

2)0

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 271/341

(

Mar i,ţ ora 17:30,Cen rul de Co-ando

C+nd Ann Garris *#i / cu a!ari ia *n 'iroul lui 4att Stoll, o/i erulă ţ ţ res!onsa'il cu s!ri"inul o!era iunilor se str+m' iritat.ţ ă

) >ameni 'uni, doar n ave i de %+nd s m 'ate i cu to ii laţ ă ă ţ ţ ca!, / cu el.ă

Paul 0ood era a#ezat !e cana!eaua micu de !iele din /undulţă 'iroului. Pe tavan era /i;at un ecran T cu dia%onala de #aizecide centimetri, iar al turi, !e o !oli , se odi(nea o consol !entruă ţă ă

"ocuri video. >ri de c+te ori sim ea nevoia de rela;are sau aveaţ nevoie de un r %az de re/lec ie, acesta eraă ţ locul *n care Stoll seretr %ea.ă

) Nu vrem s te s+c+im, s!use 0ood. Am vrea doar s a/l mă ă ă din !rima cli! c+nd vor /i re!u#i sateli ii *n /unc iune.ă ţ ţ

) Promit c vom /i cumin i, s!use Ann, a#ez+ndu se !eă ţ cana!ea.

Eidic a!oi oc(ii s!re 0ood, cu o e;!resie *nc rcat deă ă ă triste e.ţ

) Paul, nu !ot s te mint. C(iar dac avem dre!tate, a/acereaă ă asta o s ne lic(ideze.ă

) 9tiu. onald se va *nt+lni cu cei din Nord !este o "um tate ă de or . mediat du! aceea, !resa se va arunca /l m+nd asu!raă ă ă ă !re#edintelui #i a celor din Seul, *nvinuindu i c au !ermisă escaladarea con/lictului, de#i #tiau c Pyon%yan% ul nu avea niciă o vin . 9i care va /i rezultatul Lawrence va /i nevoit s steaă ă cuminte.

) Alt/el, va ! rea dornic de r z'oi.ă ă) 7;act. ar dac se dovede#te c nu maiorul Lee a !us laă ă

cale atentatul, Nordul *#i va /ace mea cul!a *n /a a unei o!iniiţ !u'lice indul%ente, !romi +nd s i !ede!seasc !e vinova i #i sţ ă ă ţ ă

*#i /ac curat *n !ro!ria o%rad . ac Pyon%yan% ul a autorizat laă ă ă nivel *nalt atentatul, va avea tim! s #i re%ru!eze /or ele #i să ţ ă atace din nou. n toate cazurile, !re#edintele se va trezi cum+inile le%ate, ne!utincios.

2)1

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 272/341

) Ai rezumat destul de 'ine situa ia, *ncuviin Ann. Nu miţ ţă !lace s /iu de acord cu Lowell, dar #i el e de ! rere c ar tre'uiă ă ă s i ceri lui onald s am+ne *nt+lnirea. C(iar #i *n acest caz,ă ă Nordul ar isca un scandal nemai!omenit, dar am reu#i cel !u in ţ s le /acem /a . Ai !utea sus ine c a ac ionat din !ro!rieă ţă ţ ă ţ

ini iativ .ţ ă) Nu !ot s i /ac una ca asta, Ann, s!use 0ood, a!oi *#i ridică ă

!rivirea s!re Stoll: 4atty, avem nevoie de sateli ii ia.ţ ă) Parc a i s!us c nu m 'ate i la ca!.ţ ă ă ţ) Am %re#it, scuz m .ă ă) Cu ce te ar !utea a"uta sateli ii *ntre' Ann.ţ ă) Solda ii sunt !e urmele lui Lee, dar nimeni nu #tie nimicţ

des!re oamenii s i !leca i s!re 'aza Nodon% urilor. 4ike #iă ţ ec(i!a lui de interven ie vor a"un%e acolo c+t de cur+nd. acţ ă !utem desco!eri dovada unei incursiuni #i 4ike reu#e#te s o ă st vileasc , dovedim c am avut dre!tate #i totodată ă ă ă !re#edintele se ale%e cu o ac iune militar ca la carte, cu care seţ ă va !utea / li. Nordul va /ace mare tam tam din cauz c amă ă ă

*ndr znit s ne trimitem oamenii !e teritoriul lor, dar scandalulă ă va trece neo'servat, ca atunci c+nd sraelul a intervenit la7nte''e.

Ann r m sese cu %ura c scat .ă ă ă ă) Paul, e e;traordinar. 7 %enial.) a, dar ideea e vala'il numai dac avem5ă ă) Ave i6 stri% Stoll, ' t+nd din !alme.ţ ă ă0ood s ri *n !icioare, a!ro!iindu se de 'irou. Stoll a! saseă ă

de"a !e 'uton !entru a lua le% tura cu =NE ul. Ste!(en iensă r s!unse !e dat #i Stoll comut tele/onul !e am!li/icare.ă ă ă

) Steve. Sunte i din nou *n stare de /unc ionare.ţ ţ) 4i am dat seama, atunci c+nd am v zut e!ava aceeaă

sovietic dis! r+nd din a!ele 4 rii @a!oniei, se auzi r s!unsul.ă ă ă ă) Steve, sunt Paul 0ood. reau s v d 'aza Nodon% urilor dină ă 4un ii iamantelorF ima%inea s /ie luat de la o distan care sţ ă ă ţă ă !ermit distin%erea tuturor celor trei rac(ete.ă

) eci ca de la o *n l ime de #a!tezeci #i cinci de metri5ă ţ ntroduc coordonatele #i5 a, /unc ioneaz 6 Am!lasez lentilaţ ă

!entru vederea de noa!te, /oto%ra/ia a /ost / cut , iar ima%ineaă ă urmeaz s *mi a!ar din cli! *n cli! !e monitor5ă ă ă ă ă

) Transmite o c(iar *n tim! ce se /ormeaz . ă) Am *n eles, Paul, s!use iens. 4atty, ai / cut o trea' !eţ ă ă cinste.

2)2

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 273/341

Stoll comut com!uterul !e rece! ie, iar 0ood se a!lec s!reă ţ ă monitor, urm rind cu aten ie ima%inea care se materializa. Liniileă ţ ei se concretizau ra!id, *n#iruindu se de sus *n "os, ca *ntr un!uzzle e;ecutat cu viteza luminii. Ann se a!ro!ie #i *i atinse%in%a# um rul. 0ood reu#i s i%nore s!r+ncenele ridicate aă ă

uimire ale lui 4atty, dar nu /u *n stare s treac cu vederea /iorulă ă

/ier'inte care *i str ' tu #ira s!in rii, !ornind din !unctul deă ă ă contact cu !alma ei cald . Pe ecran, ima%inea *n al' ne%ruă !rindea re!ede contur.

) Cea dint+i rac(et e *ndre!tat s!re sud, s!use 0ood. Ceaă ă din st+n%a #i cea din drea!ta5

) isuse, i o retez Stoll.ă) Po i s re!e i c(estia astaţ ă ţAnn se a!lec !este um rul lui 0ood.ă ă) Cele laterale sunt *ndre!tate *n direc ii di/erite.ţ) 8na c tre sud, iar cealalt c tre5 *nce!u Stoll.ă ă ă) C tre est, rosti 0ood. Asta *nseamn c oamenii lui Lee auă ă ă

reu#it s intre *n ac iune.ă ţSe *ndre!t de s!ate #i !orni %r 'it s!re u# , av+nd *ns %ri"ă ă ă ă ă

s nu smuceasc m+na lui Ann, ci *nde! rt+ndu i o cu 'l+nde e.ă ă ă ţ) Cum !o i /i si%ur de asta *ntre' ea.ţ ăPre% tindu se s ias !e culoar, 0ood se *ntoarse #i aruncă ă ă ă

%r 'it !este um r:ă ă) Nici m car nord coreenii n ar !utea /i c(iar at+t de t+m!i iă ţ *nc+t s #i *ndre!te o rac(et Nodon% c tre @a!onia.ă ă ă

2)3

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 274/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 275/341

coreenii aveau s i *nvinuiasc !e cei din Sud. reme de o cli! ,ă ă ă onald se %+ndi s *nceteze urm rirea #i s l anun e !eă ă ă ţ

%eneralul Sc(neider. ar ce anume ar /i !utut /ace acesta>ricum, nu s ar /i aventurat *n urm rirea maiorului !+n dincolo,ă ă

*n Nord.

Nu. onald #tia c era sin%urul care !utea s duc la 'ună ă ă

s/+r#it urm rirea. $+/+ia %reoi, aler%+nd #i *m!iedic+ndu se, *nă vreme ce silueta maiorului se / cea tot mai mic *n de! rtare.ă ă ă 7rau acum a!roa!e dou sute de metri *ntre ei, dar Lee seă

*ndre!ta s!re est. Noa!tea se *n%em na cu ziua. onald eraă con#tient c nu avea s l !oat a"un%e din urm !e Lee, dară ă ă ă s!era s i !oat % si urmele.ă ă ă

intr o dat , silueta maiorului se / cu nev zut .ă ă ă ăonald *ncetini, *ncerc+nd s #i reca!ete su/lul. Pe Lee, !arc lă ă

*n%(i ise ! m+ntul, iar onald *#i ima%in c maiorul co'or+se *nţ ă ă ă vreun tunel. #i notase *n minte zona dis!ari iei, un desi# a/lat laţ vreo dou zeci de metri distan , ast/el *nc+t o a!uc imediat *ntră ţă ăacolo, num r+ndu #i !a#ii #i *ncerc+nd s #i a'at aten ia de laă ă ă ţ !l m+nii #i !icioarele care *l dureau.ă

La doar c+teva minute du! dis!ari ia lui Lee, onald se a/laă ţ la intrarea *n tunel. Nu st tu !e %+nduri, !resu!un+nd c , dacă ă ă Lee ar /i dis!us de vreo alt arm , ar /i /olosit o ceva maiă ă devreme, *n !lin c+m!. Puse cu itul *n 'uzunar #i co'or*, c z+ndţ ă !e s!ate de mai multe ori. A"unse "os sleit de !uteri #i se o!ri,ascult+nd. 8ndeva *nainte se auzeau icnete #i z%omote!rovocate de t+r+re. A!rinse un c(i'rit, z ri tunelul #i *#i d duă ă seama *ncotro o a!ucase Lee.

n cazul *n care i s ar /i *nt+m!lat ceva, *#i dorea ca %eneralulSc(neider s o a/le c+t mai re!ede. A!rinse *nc un c(i'rit #i d duă ă /oc /r+n%(iei de c+ne! ce le slu"ea dre!t s!ri"in celor ce co'orauă

*n %alerie. Se arunc !e 'urt , *n vreme ce un /um %ros um!leaă ă s!a iul *n%ust. Se t+r* *nainte c tre tunel, s!er+nd din toat inimaţ ă ă c %eneralul avea s vad /umul. S!era, de asemenea, c nuă ă ă ă avea s se su/oce *nainte de a /i a"uns de !artea cealalt aă ă tunelului. ar odat a"uns acolo, s!era c avea s l % seasc !eă ă ă ă ă Lee *nainte ca acesta s #i !oat !une *n !ractic ori'ileleă ă ă inten ii.ţ

2)5

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 276/341

)1

Mier%uri, ora 7:48,Mun ii +ia-an elor ţ

8n salt cu !ara#uta nu se !otrive#te deloc cu a#te!t rile celoră ce *l !ractic !entru *nt+ia oar . Aerul e sur!rinz tor de dens #iă ă ă d im!resia solidit ii, iar c derea li'er seam n mult cuă ăţ ă ă ă ă !lutirea !e valuri, *n a!ro!ierea unei !la"e. n tim!ul zilei,

senza ia de ad+ncime este !erce!ut *n mic m sur , deoareceţ ă ă ă ă toate o'iectele de la mare distan !ar !late. Noa!tea *ns ,ţă ă aceast senza ie dis!are cu totul.ă ţ

e#i ceilal i i o luaser *nainte, 4ike Eod%ers /u sur!rins deţ ă sentimentul de sin%ur tate care *l *ncerca. Nu vedea nimic,ă sim ea doar rezisten a v+ntului #i de a'ia *#i !utea auzi !ro!riulţ ţ %las. Num r !+n la dou zeci #i trase de m+nerul de desc(idereă ă ă ă a !ara#utei. A!oi vuietul v+ntului se trans/orm *ntr o adiereă 'l+nd #i t cerea *l *ncon"ur .ă ă ă

S riser de la numai o mie cinci sute de metri #i aveau să ă ă a"un% re!ede la sol, a#a cum *i avertizase !ilotul. Eod%ers *#iă sta'ilise un !unct de re!er *nc din momentul *n care tr sese deă ă m+ner: coroana 'o%at a unui co!ac mai *nalt, ce se unduia u#or,ă luminat de !rimele scli!iri ale zorilor. > urm ri din !riviri, *nă ă vreme ce co'ora. 7ra sin%urul s u indiciu *n !rivin a *n l imii laă ţ ă ţ care se a/la. C+nd a"unse cam la acela#i nivel cu co!acul de !ecolin , se !re% ti de im!actul cu solul. Picioarele *i erau u#oră ă /le;ate, iar *n cli!a *n care atinse ! m+ntul se %(emui #i maiă mult, rosto%olindu se. Se ridici re!ede *n !icioare #i *nce!u s ă adune es tura su' ire. C lc+iele *l dureau *n urma #oculuiţ ă ţ ă ateriz rii: cu toat voin a sa, se v zu nevoit s #i recunoască ă ţ ă ă ă sl 'iciunile tru!ului, care nu mai !oseda elasticitatea deă odinioar .ă

=ass 4oore aler%a de"a s!re el, urmat de @o(nny Puckett, care *#i !urta *n s!ate instala ia de radiocomunica ie TAC SAT.ţ ţ

) Care i situa ia *l *ntre' Eod%ers !e 4oore, cu o voceţ ă sc zut .ă ă) To i auţ a"uns "os nev t ma i.ă ă ţ

2)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 277/341

Puckett a!uc s *#i de!lieze antena !ara'olic #i s #iă ă ă ă !re% teasc a!aratul, !+n c+nd *ntrea%a ec(i! se re%ru! . nă ă ă ă ă tim! ce 4oore !relua !ara#uta lui Eod%ers, lu+nd o la /u% s!reă lacul din a!ro!iere, ca s o scu/unde, S<uires se a!ro!ie de%eneral.

) Totul e *n ordine, domnule) >asele mele ' tr+ne au reu#it s reziste, r s!unse acesta,ă ă ă / c+nd a!oi semn s!re radioemi tor: Preia le% tura. i am maiă ţă ă Ţ s!us, tu conduci misiunea.

) 4ul umesc, domnuţ le.S<uires se %(emui l+n% Puckett, !relu+nd din m+na acestuiaă

c #tile #i micro/onul. Soldatul tast /recven a necesar .ă ă ţ ă=u%s =enet r s!unse imediat, du! care 0ood !relu le% tura.ă ă ă ă) 4ike, a i a"unsţ) Sunt S<uires, domnule. Am a"uns to i cu 'ine.ţ) 4 'ucur. Avem nout i: *n decursul ultimelor zece minute,ă ăţ

toate cele trei rac(ete Nodon% au /ost reorientate. n loc s ă inteasc s!re Seul, sunt orientate s!re @a!onia.ţ ă

) Toate cele trei rac(ete sunt orientate s!re @a!onia, re!et ă S<uires. Am rece! ionat.ţ

) isuse, / cu Eod%ers.ă) Ave i sarcina de a a"un%e la 'az #i de a !relua controlulţ ă

asu!ra lor.) Am *n eles.ţ) nc(eiat transmisia, mai s!use 0ood, du! care *ntreru!seă

le% tur .ă ăS<uires *#i scoase c #tile #i, *n tim! ce *l !unea la curent !eă

Eod%ers, mem'rii ec(i!ei de interven ie *#i *nc rcar armeleţ ă ă automate =eretta. Ser%entul C(ick $rey, care r s!undea deă ( r i, veri/ic im!rimatele !e care i le d duse locotenentă ţ ă ăcolonelul S<uires.e c+nd /usese in/ormat c , a!roa!e si%ur, aveau s /ieă ă nevoi i s neutralizeze Nodon% urile, Eod%ers *#i dorea s /i luatţ ă ă cu ei niscai e;!lozi'il. 9tia, desi%ur, c nord coreenii erau dis!u#iă s ne%ocieze !entru eli'erarea a%en ilor str ini *narma i, *ns *iă ţ ă ţ ă

*m!u#cau !e loc !e cei im!lica i *n sa'ota"e care necesitauţ /olosirea e;!lozi'ililor. Cu toate acestea, re%reta c nu luaser cuă ă ei a#a ceva. Circuitele de control ale rac(etelor erau *nc(ise *n

cutii /orti/icate, asemenea unor sei/uri #i accesul la ele avea s ă /ie e;trem de di/icil, mai ales *n condi iile *n care tim!ul a/lat laţ dis!ozi ie era e;trem de scurt. ac nu aveau s % seascţ ă ă ă ă

2))

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 278/341

e;!lozi'ilul necesar la /a a locului, Eod%ers (a'ar nu avea cumţ urmau s se descurce.ă

Ser%entul $rey se a!ro!ie de S<uires. Cu lanterna av+nd/asciculul luminos *n%ust ca un laser, *i indic un !unct de !eă (art .ă

) omnule, !ilotul a / cut o trea' de milioane. Ne a/l m laă ă ă

mai !u in de !atru mile de 'az : aici.ţ ăAr t s!re o ! dure situat la sud est de de!resiunea *n careă ă ă ă

erau sta ionate rac(etele.ţ) om avea destul de mult de urcat, dar !anta e destul de

lin .ăS<uires *#i aran" micul rucsac #i *#i *nc rc !istolul. A!oi, cuă ă ă

un %las a'ia mai !uternic dec+t o #oa!t , le / cu semn oameniloră ă s i:ă

) S i d m drumul, *n #ir indian. 4oore, ia o *nainte. C+nd daiă ă de vreun semn de via , ne /aci semn s ne o!rim.ţă ă

) Am *n eles, r s!unse 4oore.ţ ăPorni *n /runtea #irului, urmat de S<uires #i de Eod%ers.Pe m sur ce *naintau, al'astrul intens al cerului seă ă

trans/orma *ntr un azuriu % l'ui. Pornir *n sus, !e !anta 'l+nd ,ă ă ă aco!erit de cr+n%uri din ce *n ce mai dese.ă

Aceasta era !artea misiunii !e care o !re/era Eod%ers.Sim urile *i erau treze, ner 'darea la a!o%euF re/le;ele #iţ ă instinctul de conservare nu *l luaser *nc *n st !+nire #i aveaă ă ă tim! s savureze a#te!tarea *ncerc rii celei mari. Pentruă ă Eod%ers, ca #i !entru cei mai mul i dintre mem'rii ec(i!ei dinţ care / cea acum !arte, s/idarea aceasta *nsemna mai mult dec+tă !ro!ria via sau si%uran , mai mult c(iar dec+t /amiliile r maseţă ţă ă acas . Sin%urul lucru mai im!ortant dec+t s/idarea era ara, oriă ţ tocmai amestecul dintre *ndr zneal #i. Patriotism era cel ce iă ă individualiza !e ace#ti oameni. >ric+t de mult #i ar /i dorit ace#tioameni s se *ntoarc acas cu 'ine, nici anul dintre ei n ar /iă ă ă / cut o cu !re ul unei misiuni neterminate sau *nde!linite deă ţ m+ntuial .ă

Eod%ers se sim ea m+ndru #i era 'ucuros c se a/la al turi deţ ă ă ei, de#i se sim ea al nai'ii de ' tr+n, mai ales c+nd, !rivind *nţ ă

"ur, vedea c(i!uri de dou zeci #i ceva de ani #i sim ea durerileă ţ din c lc+iele sale de !atruzeci #i cinci de ani.ă

S!era *ns ca tru!ul s u s nu l /ac de ru#ine #i *#i re!eta că ă ă ă ă !+n #i =eowul/ /usese *n stare s *n/r+n% un dra%on ce scui!aă ă ă /l c ri la cincizeci de ani, du! ce *l r !usese !e monstrulă ă ă ă

2)+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 279/341

$rendel. esi%ur, ' tr+nul re%e al utlandei !ierise *n aceaă ' t lie, dar Eod%ers *#i s!unea c , atunci c+nd avea s i suneă ă ă ă ceasul, nu i ar /i ! rut r u s !iar *ntr un ru% uria#, *ncon"urat deă ă ă ă osta#ii s i.ă

oispre-ece ostaşi , ca +n legend ă, *#i aminti Eod%ers, *n cli!a

*n care 4oore a"unse !e creasta dealului. Se l s !e 'urt ,ă ă ă

t+r+ndu se *nainte !+n !e culme, a!oi ridic de dou ori m+na,ă ă ă cu cele cinci de%ete r #c(irate.ă

8ndeva, *n /a a lor, se a/lau zece oameni.ţPe m sur ce se a!ro!iau cu to ii, /uri#+ndu se, Eod%ers #tiuă ă ţ

c vremea a#te!t rii trecuse5ă ă

2)(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 280/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 281/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 282/341

= cutie7 sau un bidon. onald #ov i o cli! . $azul deversat *nă ă instala ia de aer condi ionat avea s ac ioneze teri'il de e/icient.ţ ţ ă ţ Cei din !atrulele *ntoarse din sc(im'ul de %ard aveau s /ieă ă !rea o'osi i #i aveau s adoarm imediat, / r s 'a%e de seamţ ă ă ă ă ă ă c era ceva *n nere%ul . $r 'i !asul. A"un%+nd mai a!roa!e,ă ă ă

distinse lim!ede o'iectul ce sem na cu o cutie: era un 'idon #iă

omul tocmai *l ridica s!re !artea su!erioar a instala iei de aeră ţ condi ionat.ţ

Aler%a c+t *l ineau !uterile.ţ) >!ri i l6 stri% el. >!ri i l !e omul acela5 *n s!ateleţ ă ţ

'ar cilor.ăndividul ridic !rivirea, a!oi se retrase #i mai ad+nc *n um'r .ă ă

: !aram sall o6 stri% onald, *n coreean . A"utor6 Nu l l sa iă ă ă ţ s sca!e6ă

8n re/lector se a!rinse *ntr un /oi#or din Sud, urmat imediat deun altul *n Nord. Cel din Sud *l desco!eri imediat !e onald #i maitrecu o vreme !+n c+nd #i cel din Nord se a inti asu!r i.ă ţ ă

8na din !atrulele intrate de cur+nd *n sc(im' a! ru de du!ă ă 'ar ci. onald *#i ridic m+inile deasu!ra ca!ului, / c+ndu leă ă ă semne dis!erate.

) Scoate i i !e to i a/ar din 'ar ci. $az5 $az otr vitor.ţ ţ ă ă ăCei dois!rezece solda i ai !atrulei *nce!ur s se a%ite,ţ ă ă

a!arent dezorienta i. C+ iva *#i duser -ala#nikovurile la um r,ţ ţ ă ă unii dintre ei intind *n direc ia lui onald.ţ ţ

) La nai'a, nu. Nu !e mine. ncerc s v a"ut.ă ăSolda ii stri%au unii la al ii, dar onald nu reu#ea s *n elea%ţ ţ ă ţ ă

ce #i s!uneau. A!oi *l auzi !e unul dintre ei s!un+nd c %eneralulă urma s soseasc #i c omul acesta avea ună ă ă naifu. >n cu it ţ :

inea *nc *n m+n cu itul lui Lee.Ţ ă ă ţ) Nu6 stri% onald. Cu itul nu e al meu6ă ţ

l ridic deasu!ra ca!ului, !entru ca solda ii s l !oat vedea,ă ţ ă ă a!oi *#i *ndoi m+na din cot, vr+nd s l arunce.ăou *m!u#c turi r sunar *n lini#tea zorilor, iar ecoul lor seă ă ă ă

stinse mult du! ce z%omotul !a#ilor lui onald *ncetase.ă

2+2

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 283/341

)3

Mier%uri, ora 7:53,Seul

La a!roa!e cinci ore du! intrarea *n sala de o!era ie, -imă ţ 0wan se trezi, sim indu se destul de vioi. Privi *n "ur #i celeţ !etrecute la ca'an *i revenir *n memorie. #i aminti de drumulă ă

*na!oi, cu ma#ina5 de -im5 de sosirea la s!ital.

ntoarse ca!ul s!re st+n%a. incolo de su!ortul !entru!er/uzii, z ri un ca'lu al' de care at+rna un 'uton de a!el. Eidică ă m+na !rudent #i a! s !e 'utonul ro#u.ă ă

S!re sur!rinderea lui, la a!el nu r s!unse o sor medical , ciă ă ă un a%ent al diviziei de securitate intern din cadrul -C A, C(oiă 0on%tack. T+n rul era *m'r cat *ntr un costum ele%ant, ne%ru.ă ă 7ra un t+n r inteli%ent, de viitor, devotat *ns total directoruluiă ă

Yun% 0oon. Nu i !utea acorda cu adev rat *ncredere / r a #iă ă ă !une *n !ericol !ro!ria carier . ă

0on%tack lu un scaun #i se a#ez l+n% !at.ă ă ă) Cum v sim i i, domnule 0wană ţ ţ) Ciuruit.) A i /ost *n"un%(iat de dou ori. Ave i o ran la !l m+nulţ ă ţ ă ă

dre!t #i v a /ost !er/orat intestinul su' ire, tot *n !artea drea!t .ţ ă C(irur%ii au reu#it *ns s re!are stric ciunile.ă ă ă

) 8nde e5 domni#oara C(on%) A l sat ma#ina dumneavoastr *n !arcare #i a /urat o alta,ă ă

!e care a sc(im'at o de cur+nd cu o a treia. n re%iuneares!ectiv a ora#ului nu s a !rimit *nc nici un ra!ort !rivind vreoă ă ma#in /urat , ast/el *nc+t nu #tim ce ti! de ma#in conduce #iă ă ă nici *ncotro se *ndrea!t .ă 4 'ucur, z+m'i 0wan.ă

0on%tack *l !rivi sur!rins.) Scuza i m , nu cred c am *n eles5ţ ă ă ţ) S!uneam c 5 m 'ucur. 4i a salvat via a. Ce s a *nt+m!lată ă ţ

cu5 cel care m a atacat) 7ra un soldat din armata noastr . am dat *n urm rire !eă ă cei care !resu!unem c sunt #e/ii s i. Sunt *nc *n li'ertate #i /acă ă ă

#i ei !arte din armat . 0wan *ncuviin , d+nd din ca!.ă ţă2+3

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 284/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 285/341

0on%tack *ntoarse s!atele culoarului #i *#i /eri 'uzele cu m+na,!entru a nu /i auzit.

) S a trezit, iar doctorii s!un c *#i va reveni com!let. ar5ă vrea s o !rote"eze !e s!ioan .ă ă

) Po/tim

) rea s o !rote"eze !e s!ioan . 4i a ordonat s nuă ă ă

*ncerc m s i d m de urm .ă ă ă ă) mi l la tele/on.ă) oarme, domnule.) 9i vrea s o l s m s se *ntoarc lini#tit *n Nord, du! ce l aă ă ă ă ă ă

v zut !e el #i !e al i c+ iva a%en iă ţ ţ ţ) A#a se !are, domnule, r s!unse 0on%tack #i !rivirea i seă

*n%ust . 7;act asta mi a cerut.ă) i a s!us #i de ce ar vrea una ca astaŢ) Nu. 4i a s!us doar s nu /ie arestat #i nu care cumva s iă ă ă

nesocotesc ordinul.) A(a, / cu Yun% 0oon. in ! cate, ar /i o !ro'lem . Am % sită ă ă ă

ma#ina ei, a'andonat la o re!rezentan a /irmei =4? #i toată ţă ă lumea o caut . Poli ia ora#ului #i cea stradal ni s au al turat, iară ţ ă ă eu am trimis elico!terele s cerceteze drumurile de ie#ire dină ora#. Ar /i im!osi'il s anul m *ntrea%a ac iune.ă ă ţ

) Prea 'ine. Ce s i s!un domnului 0wan dac m *ntrea'ă ă ă ă) S!une i adev rul. Sunt si%ur c va *n ele%e c+nd *#i vaă ă ţ

lim!ezi %+ndurile6) esi%ur, s!use 0on%tack.) Sun m !este o or . reau s #tiu cum se simte.ă ă ă ă) Am *n eles s!use 0on%tack, care a!oi *nc(ise #i se *ntoarseţ

la locul s u, a#ez+ndu se !e un scaun !ostat la intrarea *nă salonul lui 0wan.

Pe c(i!ul s u ascetic str lucea un z+m'et satis/ cut.ă ă ă

2+5

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 286/341

)4

Mier%uri, ora 7:5),Mun ii +ia-an elor ţ

Eod%ers #i S<uires se t+r+r !+n *n dre!tul lui =ass 4oore.ă ă Acesta *i *ntinse 'inoclul locotenent colonelului.

) Asta e unitatea care ! ze#te !erimetrul estic al 'azei,ă s!use S<uires. Ar /i tre'uit s % sim numai cinci oameni aici.ă ă

Eod%ers arunc o !rivire *nainte. Colina urma o !antaă descendent a'ru!t F de locul *n care se a/lau solda ii *iă ă ţ des! r ea cam o "um tate de mil de teren st+ncos. Cu e;ce! iaă ţ ă ă ţ c+torva /a%i uria#i, nu e;ista nici un ascunzi# !e !arcurs. Pe!latoul de la 'aza !antei se a/lau dou mitraliere antiaeriene,ă /iecare dintre ele av+nd c+te o 'and cu dou mii de cartu#e,ă ă rulat cu %ri" al turi. 4ai "os, *n vale, r s ritul soarelui dezv luiaă ă ă ă ă ă cele trei rac(ete ascunse su' !lasele de camu/la" *n/runzite.

) Se !are c va tre'ui s *naint m *n %ru!uri de c+te doi,ă ă ă s!use S<uires. 4oore, co'oar #i s!une le oamenilor s seă ă %ru!eze *n !erec(i. Tu #i Puckett co'or+ i !rimii. /uri#a i !+nţ ă ţ ă la st+nca aceea rotun"it , a/lat s!re st+n%a, la vreo #aizeci deă ă metri. > vezi

) a, domnule.) e acolo, o iei s!re 'olov ni#ul din drea!ta. Pe urm * iă ă ţ

alc tuie#ti traseul du! cum crezi de cuviin , iar noi to i teă ă ţă ţ urm m. C+nd a"un%em c+t !utem de "os, eu #i %eneralulă desc(idem /ocul, de aici, din urm , d+nd inamicului ocazia de aă se !reda. 7i nu o vor /ace #i vor *ncerca s vin du! noi. nă ă ă momentul res!ectiv, voi *i ve i !rinde ca *ntr un cle#te, dinţ /lancuri. oi in/orma /iecare !erec(e, !e m sur ce vor trece !eă ă aici.

4oore salut , a!oi co'or* !anta !e care urcaser , !entru a #iă ă c(ema coec(i!ierul.

Eod%ers studia *n continuare terenul.) ar dac cei de "os vor /i dis!u#i s se !redeaă ă) i vom dezarma #i vom l sa cinci dintre oamenii no#tri caă

s i ! zeasc . ar m *ndoiesc c va /i cazul.ă ă ă ă ă2+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 287/341

) a, s ar !utea s ai dre!tate, *ncuviin Eod%ers. or ale%eă ţă lu!ta. ar c+nd cei din !rea"ma rac(etelor vor auzi *m!u#c turile,ă vor c(ema a"utoare de la celelalte !osturi de !az din !erimetru.ă

) P+n atunci, noi vom /i !leca i. om ! stra !erec(ile,ă ţ ă !entru a i !utea *m!r #tia #i a i ine la distan !e inamici. Neă ţ ţă

vom da *nt+lnire la cortul comandantului din vale #i vom *ncercas % sim o cale de a neutraliza dr coveniile astea. S!er doar să ă ă ă nu a!uce s #i ia z'orul *ntre tim!.ă

Eod%ers lu 'inoclul #i !rivi s!re cortul comandantului.ă) 9tii, am im!resia c nu e totul *n re%ul acolo, "os.ă ă) Cum adic ă) Nimeni nu intr #i nimeni nu iese din cortul comandantului,ă

!lus c nu v d nici urm de el *n ta' r .ă ă ă ă ă) Totul e !re% tit. Poate c tocmai *#i ia micul de"un.ă ă) Nu #tiu, z u. 0ood s!unea c doi oameni au ! r sit /eri'otulă ă ă ă

la, z'ur+nd s!re Nord. ac avem *ntr adev r de a /ace cu oă ă ă cons!ira ie *ndre!tat *m!otriva EP C, m *ndoiesc c acestţ ă ă ă comandant i ar /i l sat !e !rimii veni i s !reia comand #i să ţ ă ă ă redirec ioneze rac(etele.ţ

) Poate c dis!uneau de ordinele adecvate, *n /als.ă) Nu ine. Nord coreenii lucreaz du! sistemul du'leiţ ă ă

veri/ic ri. n momentul *n care comandantul !rime#te noi ordine,ă are datoria s contacteze Pyon%yan% ul #i s le veri/ice.ă ă) Cons!iratorii dis!un, !oate #i de o le% tur la nivel *nalt.ă ă

) 9i atunci de ce s /i trimis doi oameni la /a a locului e ceă ţ n au sc(im'at !ur #i sim!lu ordinele de la nivelul su!erior

S<uires *ncuviin .ţă) a, asta cam a#a e.Puckett se a!ro!ie. Eod%ers continu s studieze !rin 'inocluă ă

cortul comandantului. Prelata de la intrare era co'or+t #i de "ură *m!re"ur domnea lini#tea.) C(arlie, am o !resim ire. N ai vrea s m la#i s iau doiţ ă ă ă oameni #i s co'or *n vale, s v d des!re ce e vor'aă ă ă

) Ce anume s!era i s a/la iţ ă ţ) A# vrea s co'or, s tra% cu urec(ea #i s arunc o !rivire,ă ă ă

!entru a m convin%e c la comand se a/l cel care ar tre'ui să ă ă ă ă se a/le *n mod normal.

S<uires cl tin din ca!.ă ă

) Ar /i o !ierdere de tim!, domnule. ar lua a!roa!e o or ca ă s a"un%e i "os !e /uri# / r s v desco!ere nimeni.ă ţ ă ă ă ă) 9tiu #i tu (ot r #ti. ar inamicii sunt de dou ori mai mul iă ă ă ţ

2+)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 288/341

dec+t ne am a#te!tat. > s /ie un sc(im' de /ocuri animat #i nuă !utem #ti cu certitudine cine o s c+#ti%e.ă

S<uires *#i mu#c 'uza su!erioar .ă ă) 4i am dorit mereu s !ot re/uza un %eneral, iar acum, c+ndă

am !rile"ul s o /ac5 nu o /ac. 7 n re%ul . Succes, domnule.ă ă

) 4ul umesc. Te contactez de *ndat ce !ot.ţ ă

Eod%ers #i 4oore nu avur nevoie dec+t de c+teva momenteă !entru a #i sta'ili un itinerar care s evite cele treiă am!lasamente ale artileriei. ntre tim!, Puckett *#i scoaseec(i!amentul de comunica ii, l s+ndu l *n %ri"a lui S<uires.ţ ă

) 7ra s uit, C(arlie, mai s!use Eod%ers, *nainte de a !orni laă drum. Nu lua le% tura cu Centrul de Comand dec+t dac seă ă ă

*nt+m!l ceva. 9tii cum reac ioneaz 0ood la unele dintre ideileă ţ ă mele5

) a, domnule, z+m'i S<uires. Ca un dul u *n /a a unui cotletă ţ 'ine !r "it.ă

) 7;act, r s!unse Eod%ers.ăSoarele se ridicase de"a 'ini#or deasu!ra orizontului, iar /a%ii

aruncau um're !relun%i !e %ro(oti# atunci c+nd cei trei !ornir ă la drum.

2++

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 289/341

)5

Mier%uri, ora 8, ona +e-ili ari'a ă

Prima *m!u#c tur *l nimeri !e $re%ory onald *n !iciorulă ă st+n%, iar cea de a doua *n um rul dre!t, trec+nd, *n dia%onal ,ă ă !rin trunc(iul acestuia. e *ndat ce se !r 'u#i, se s!ri"ini *nă ă 'ra ul st+n% #i *ncerc s se ridice. Nereu#ind, se str dui s seţ ă ă ă ă

t+rasc *nainte. Cu itul *i sc ! din m+n #i nu reu#i s *naintezeă ţ ă ă ă ă dec+t c+ iva centimetri.ţSolda ii se a!ro!iar *n /u% .ţ ă ă) Aer5 %+/+i onald *n coreean . Aer5ă

onald *ncet s se mai mi#te, c z+nd !e o r+n . Sim ea oă ă ă ă ţ arsur cum!lit *n !iciorul st+n% #i valuri de durere *n !ie!t.ă ă

7ra con#tient c /usese *m!u#cat, dar ideea aceasta trecu !eă ultimul !lan *n ierar(ia %+ndurilor sale. ncerc s *ntoarc ca!ulă ă ă #i s #i ridice m+na.ă

) Aerul con5 condi5 rosti el, a!oi *#i d du seama c #i iroseaă ă de%ea'a ultimele !uteri.

Nimeni nu *l asculta, sau !oate c nu vor'ea *ndea"uns de tareă !entru a se /ace auzit.

8n medic se a!ro!ie *n /u% . n%enunc(e l+n% onald, *iă ă e;amin %+tul !entru a se convin%e c !utea s res!ire, a!oi *iă ă ă veri/ic !ulsul #i *i cercet !u!ilele.ă ă

onald ridic oc(ii s!re c(i!ul omului cu oc(elari.ă) =ar cile5 *n% im el. Ascult m 5 Aerul condi ionat5ă ă ă ă ă ţ) >di(ne#te te, *i s!use medicul.

esc(ise "ac(eta lui onald #i *i desc(eie nasturii de lac ma# . Cu un tam!on de vat , #terse s+n%ele #i e;amin sumară ă ă ă rana din locul unde intrase %lon ul, *n um r #i rana de ie#ire, deţ ă l+n% omo!lat.ă

onald reu#i s *#i tra% cotul su' tru! #i s se ridice !u in.ă ă ă ţ) Stai lini#tit6 stri% medicul.ă) Nu5 *n ele%i. >trav 5 %az5 'ar cile5ţ ă ă4edicul se o!ri, !rivindu l uimit !e onald.) Aerul5 con5 di ionat5ţ

2+(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 290/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 291/341

!e minut. ntre tim!, asistentul s u !+ndea !ulsul inimii luiă onald, in+ndu l de *nc(eietura m+inii.ţ

Cinci minute mai t+rziu, medicul renun , a#ez+ndu se !eţă c lc+ie #i res!ir+nd %reoi, din !ricina e/ortului. Asistentul s uă ă aduse tar%a #i, *m!reun , a#ezar cor!ul ne*nsu/le it al luiă ă ţ

onald !e ea. oi solda i ridicar tar%a #i !lecar cu ea, *n vremeţ ă ă

ce un o/i er se a!ro!ie de medic, i%nor+ndu i !e solda ii sudţ ţcoreeni care urm reau curio#i scena de dincolo de %ard.ă

) L a i identi/icat Avea acteţ) Nu le am c utat.ă) ndi/erent cine era, merit o decora ie. Cineva !itise ni#teă ţ

'idoane cu %az to;ic *n valvele instala iilor de condi ionare aţ ţ aerului ale celor !atru 'ar ci din latura estic a ta'erei. L amă ă !rins la tim! !e / !ta#, c+nd se !re% tea s dea drumul %azului.ă ă ă

) 7ra unul sin%ur) a. Se !are c n a ac ionat de unul sin%ur, dar de la el nuă ţ

vom mai !utea a/la nimic.) S a sinucis) Nu tocmai. C+nd ne am a!ro!iat, a *ncercat s dea drumulă

%azului, a#a *nc+t am /ost nevoi i s desc(idem /ocul. Cred c arţ ă ă tre'ui s l in/ormez !e %eneralul 0on% koo des!re celeă

*nt+m!late, s!use o/i erul, uit+ndu se la ceas. Se *ndrea!t s!reţ ă *nt+lnirea cu am'asadorul la american, iar toate acestea s ară !utea s sc(im'e radical situa ia.ă ţ

Ascuns du! trunc(iul unui ste"ar ' tr+n, urm ri convoiul celoră ă ă trei "ee! uri ce se *ndre!tau s!re intrarea dins!re nord a cl dirii ă care / cea le% tura *ntre cele dou ta'ere. eniser din laturaă ă ă ă nordic a ta'erei, unde se a/la cartierul %eneral. Aveau să ă !arc(eze c(iar l+n% intrare, a#te!t+nd sosirea contin%entuluiă din Sud, a'ia a!oi urm+nd s co'oare. n /elul acesta aveau s seă ă des/ #oare lucrurile.ăns , dac era adev rat ceea ce credea Lee c v zuse !eă ă ă ă ă

onald *m!u#cat *n vreme ce aler%a s!re 'ar ci cei din Sud năaveau s se mai !rezinte la *nt+lnire. Se ! rea, de asemenea, că ă ă #i atacul cu %aze asu!ra 'ar cilor e#uase. Eestul *m!u#c turilor,ă ă toat a%ita ia care ar /i tre'uit s se st+rneasc 5 7vident, !lanulă ţ ă ă lor /usese dat !este ca!.

4+na *i era uscat #i *ncle#tat !e crosa !istolului. ac l ar /iă ă ă

/olosit *m!otriva lui onald, *n loc de cu it, z%omotul *m!u#c turiiţ ă ar /i atras aten ia, *ns cel !u in ar /i a!ucat s /u% 5ţ ă ţ ă ă35are important .ă estinul *i scosese *nainte o alt ocazie, unaă

2(1

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 292/341

a!roa!e la /el de /olositoare.4a#inile se o!rir #i oc(ii lui Lee se *ndre!tar s!re %eneralulă ă

0on% koo, un omule cu %ura mare, ca de #ar!e #i, din c+teţ auzise maiorul, cu o /ire !e !otriv . $eneralul nu avea s a#te!teă ă mai mult de dou zeci de minute *nainte de a intra: v z+nd că ă ă

nimeni nu se !rezentase la *nt+lnire, avea s se *ntoarc laă ă

cartierul s u %eneral #i avea s vesteasc lumii *ntre%i c Nordulă ă ă ă dorise !acea, s!re deose'ire de cei din Sud.

u siguran a ţ , sta +i e planulă , *#i zise Lee. ar nu avea s iă o/ere !rile"ul de a #i l !une *n a!licare.

Cel mult o sut cincizeci de metri *l des! r eau !e maior deă ă ţ alaiul lui 0on% koo. $eneralul a#te!ta ea! n !e 'anc(eta dinţ ă s!ate a "ee!ului din mi"loc. Acum nu era o int !rea u#oar Fţ ă ă

*ns , c+t de cur+nd, de *ndat ce avea s co'oare din ma#in ,ă ă ă ă Lee inten iona s o ia la /u% s!re el #i s *l *m!u#te, *m!reun cuţ ă ă ă ă vreo c+ iva dintre mem'rii suitei sale, #ase la num r. A!oi aveaţ ă s o ia din nou la /u% , de data asta s!re tunel.ă ă

ac avea s /ie cazul, era !re% tit s moar . Ne!ut+ndă ă ă ă ă deveni un conduc tor, avea s devin un martir. To i oamenii s iă ă ă ţ ă /useser %ata s #i dea vie ile !entru cauz , *n s!eran a că ă ţ ă ţ ă atentatul, asasinatele #i atacul !e care *l !re% tea Sun *m!otrivaă ora#ului Tokio, c(iar de nu aveau s duc la iz'ucnirea unuiă ă r z'oi, aveau s *nt reasc inimile celor ce se o!uneauă ă ă ă reuni/ic rii.ă

9o/erul lui 0on% koo *#i !rivi ceasul, iar a!oi se *ntoarse #i is!use ceva %eneralului. Acesta *ncuviin .ţă

enise vremea. enise vremea ca Statele 8nite s /ie alun%ateă din Sud, ca !atriotismul s *n/loreasc #i ca un nou s!irit militară ă s ia na#tere, / c+nd din Coreea de Sud cea mai !ros!er , maiă ă ă !uternic #i mai temut na iune din re%iune.ă ă ţ

2(2

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 293/341

)

Mier%uri, ora 8:0#,@oseaua % re >angyangă

-im *n%ro!ase a!roa!e !atru milioane de woni *ntr un cimitirdin !artea estic a ora#ului. Suma aceasta, ec(ivalentul aă a!ro;imativ cinci mii de dolari, /usese !itit *n scor'urileă m runte ale co!acilor, !e su' r d cini sau 'olovani, *n vreme ceă ă ă

-im se !re/ cea a *n%enunc(ea la c+te o !iatr de morm+nt sauă ă a se odi(ni la um'ra vreunui co!ac. $ sise to i 'anii acolo undeă ţ *i l sase. n cimitire, nimeni nu venea s caute comori.ă ă

Avusese nevoie de a!roa!e trei ore !entru a recu!era *ntrea%a sum !e *ntuneric, du! care se o!rise la o 'enzin rie,ă ă ă / cuse !linul #i o luase s!re nord est, de a lun%ul r+uluiă Pukan%an%, *n direc ia Lacului Soyan%. Acolo se o!rise !entru aţ se odi(ni !u in #i #i r s/oise a%enda *n c utarea vreunei adreseţ ă ă la care #i ar /i !utut cum! ra un !a#a!ort su' un alt nume #i oă viz !entru @a!onia.ă

St+nd *n ma#in , l sase radioul desc(is !e /recven a !e careă ă ţ 0wan comunicase cu -C A. Ar /i vrut s a/le dac #tiau cevaă ă des!re ea. > vreme, se ! rea c nimeni nu #tia nimic des!reă ă locul *n care se a/la, ori des!re marca ma#inii !e care oconducea. A!oi, cu numai c+teva minute *nainte de !lecare, ceide la -C A % siser Toyota a'andonat *n /a a re!rezentan eiă ă ă ţ ţ =4?. Acum *ncercau s determine ce ma#in /urase !entru a seă ă de!lasa *n continuare.

9oseaua cu dou 'enzi str ' tea o zon /rumoas . 7ra *nsă ă ă ă ă ă !ustie, iar -im *nce!u s se *n%ri"oreze c !oate n avea s maiă ă ă % seasc o alt ma#in . Sin%ura ei s!eran era s a"un% *nă ă ă ă ţă ă ă Parcul Na ional 9orak san, *nainte ca autorit ile s i dea deţ ăţ ă urm . e o'icei, erau mul i turi#ti acolo, iar -im #tia o !arcareă ţ care era mereu !lin , * i !artea de vest a !arcului, c(iar l+n%ă ţ ă tem!lul Paektam sa. Putea a"un%e acolo travers+nd trec toareaă

Taesun%nyon%. > a!uc deci *ntr acolo.ăi ! rea r u c se o!rise s se odi(neasc l+n% lac. Gusese oă ă ă ă ă ă idee t+m!it , dar ziua aceasta /usese at+t de lun% . 4ai era #iă ă

2(3

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 294/341

vina !e care o sim ea /iindc ucisese un om. Atunci, totul ! ruseţ ă ă sim!lu: un om 'un /usese *n !ericol, iar ea *l *m!u#case !e cel ce

*l ataca. e a'ia du! ce /a!tul /usese *m!linit, -im realizase că ă nu #tia nimic des!re atacator, nu #tia nici m car dac ac ionaseă ă ţ la tim! sau dac cel ucis s ar /i *ntors *m!otriva ei sau ar /iă

a"utat o s sca!e5ă

Sin%urul lucru im!ortant era c omor+se !e cineva. 7a,ă s!ioana care nu era de /a!t o s!ioan , nord coreeancaă condamnat s vin aici /iindc *#i iu'ise /ratele, comisese acumă ă ă ă cel mai cum!lit dintre ! cate. Avea s vad mereu c(i!ul omuluiă ă ă acela, *n cli!a *n care a! sase !e tr %aci, iz'itura #i durereaă ă !rovocat de str /ul%erarea /ocului de arm , tru!ul !r 'u#induă ă ă ăse %reoi #i nu %ra ios #i elastic, cum se *nt+m!l *n /ilme5ţ ă

> voce lim!ede se auzi *n di/uzorul sta iei radio a#ezate !eţ scaunul de al turi.ă

) 7lico!ter #a!te, sunt ser%entul 7ui soon. Eece! ie. ţ) 7lico!ter #a!te, sunt !e rece! ie. ţ) =4? ul al' a /ost v zut la o 'enzin rie de l+n% Stadionulă ă ă

Ton%daemum, *n urm cu nou zeci de minute. A !lecat s!re est,ă ă ceea ce *nseamn c a a"uns cam !e la n"e. Asta e *n zonaă ă aco!erit de tine. Eece! ie.ă ţ

) eri/ic m #i v anun m. nc(eiat transmisia.ă ă ţă-im *n"ur . e a'ia trecuse de n"e, o localitate a/lat la limitaă ă

nordic a lacului. Aveau s o % seasc !este c+teva minute.ă ă ă ă Poli aii sud coreeni adorau s dea amenzi !entru e;ces deţ ă vitez , a#a *nc+t -im nu *ndr znea s accelereze. Nu acum, c+ndă ă ă conducea o ma#in /urat #i avea *n !o#et !atru milioane deă ă ă woni. E m+nea su' limita ma;im a vitezei, c ut+nd cuă ă ă dis!erare o ma#in !arcat . Nu z rea *ns nici una. A"unse, *nă ă ă ă s/+r#it, *n !arc. Crestele mun ilor #i cascadele *ns!umate seţ !ro/ilau *n de! rtare, maiestuoase.ăA! s !edala de accelera ie !+n la re/uz, c ut+nd un locă ă ţ ă ă !ro!ice !entru a a'andona ma#ina, undeva *n a/ara #oselei.0ot r+se s #i continue drumul !e "os c+nd, deodat , elico!terulă ă ă se ivi c(iar deasu!ra ei. G cu o volt #i se *ntoarse.ă ă

Gr+n s l'atic.ă ă7lico!terul !lutea *n aer, la vreo #aizeci de metri deasu!ra

solului, iar cei doi ocu!an i ai ca'inei sale ar tau cu de%etulţ ă

c tre ea. Auzi un #uier strident c+nd ace#tia !user *n /unc iuneă ă ţ me%a/onul.) >amenii no#tri vin *ncoace. Te s/ tuim s r m+i !e loc6ă ă ă

2(4

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 295/341

'u'ui o voce *n me%a/on.) 9i dac nu vreau #o!ti ea. Ce /ace i dac n o s r m+n !eă ţ ă ă ă

locScrut #oseaua. La vreo dou mile de! rtare *nce!ea o serieă ă ă

de ser!entine, iar urm ritorilor le ar /i /ost %reu s o !rind dină ă ă

urm , dac reu#ea s a"un% !+n acolo.ă ă ă ă ă

La dracuQ cu voi to i, ţ *#i zise ea #i a! s !edala de accelera ie.ă ă ţ =4? ul zv+cni *nainte, trec+nd !e su' elico!ter, s!re st+ncileal'astru cenu#ii de dincolo de el.

2(5

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 296/341

))

Mar i,ţ ora 18:05,Cen rul de Co-and ă

0ood se a/la *n 'iroul s u, *m!reun cu Ann Garris #i Lowellă ă Co//ey, dez' t+nd /elul *n care aveau s /ac /a re!orterilor, *nă ă ă ţă cazul *n care ec(i!a de interven ie avea s /ie ca!turat sauţ ă ă nimicit . Casa Al' ar /i ne%at orice im!licare *n ac iune, du!ă ă ţ ă

cum a/irmase *nsu#i !re#edintele #i !rocedura o!era ional ţ ă standard cerea ca #i Centrul de Comand s /ac acela#i lucru.ă ă ă Ann era *ns de ! rere c e;ista ceva de c+#ti%at *n domeniulă ă ă rela iilor !u'lice, dac lumea avea s a/le c se *ncercaseţ ă ă ă salvarea @a!oniei de la un atac cu rac(ete. e#i 0ood era deacord cu ea *n aceast !rivin , #ov ia totu#i s o a!ro'e.ă ţă ă ă

=u%s sun , anun +nd c %eneralul Sc(neider dorea s iaă ţ ă ă le% tura de ur%en cu 0ood, av+nd ve#ti de la Panmun"on.ă ţă

ez'aterea se *nc(eie #i 0ood ridic rece!torul.ă) Aici 0ood.) omnule director, s!use %eneralul Sc(neider. mi !are r u ă

c tre'uie s v dau o veste !roast : omul dumneavoastr ,ă ă ă ă ă $re%ory onald, a /ost *m!u#cat mortal *n urm cu c+tevaă minute de c tre nord coreeni, dincolo de /rontiera lor.ă

0ood ! li.ă) omnule %eneral, dar se sta'ilise !arc o *nt+lnire, nordă

coreenii /useser de acord5ă) Nu s a *nt+m!lat *n urma *nt+lnirii. onald nu s a !rezentat

la *nt+lnire.) 9i atunci unde s a dus) Aler%a s!re 'ar ci, cu un cu it *n m+n .ă ţ ă) 7ra $re%ory Sunte i si%uri de astaţ) >/i erul de serviciu ne a ra!ortat c stri%a ceva *n coreeanţ ă ă

des!re un %az to;ic.) isuse, #o!ti 0ood, *nc(iz+nd oc(ii. Asta a /ost, cu si%uran . ţă

isuse, $re%ory, de ce nu i ai l sat !e militari s rezolve astaă ă) Paul, ce s a *nt+m!lat *ntre' Ann.ă) $re%ory onald a murit. ncerca s !revin atacul cu %aze.ă ă

2(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 297/341

Eeveni la discu ia cu %eneralul Sc(neider.ţ) omnule %eneral, maiorul Lee strecurase, !ro'a'il, %azul *n

Nord5 $re%ory l a urm rit.ă) A#a ne am ima%inat #i noi, dar a /ost un %est ne'unesc din

!artea lui. Ar /i tre'uit s #tie c nord coreenii vor tra%e / ră ă ă ă

avertisment.35a fost un gest nebunesc , *#i zise 0ood. sta era felul de5a fi Ă al lui Gregor .

) Care e situa ia *n !rezent *ntre' el cu voce tare.ţ ă) >'servatorii no#tri s!un c nord coreenii au *m!u#cat ună

individ care *ncerca s dea drumul ta'unului *n 'ar ci. u! cumă ă ă i am s!us adineauri #i domnului secretar Colon, alear% de coloăcolo ca ni#te % ini 'ezmetice. 8nul dintre /oi#oarele noastre *lă su!rave%(eaz !e %eneralul 0on% koo. A#tea!t , l+n% intrareaă ă ă 'ar cii de con/erin e. Nu #tim ce anume. oar #tie c onald nuă ţ ă se va !rezenta la *nt+lnire.

) S ar !utea s nu #tie c omul ucis de ai s i era onald.ă ă ă7ra at+t de nedre!t. 0ood *#i ridic !rivirea, c ut+nd s!ri"in *nă ă

oc(ii lui Ann, dar nu *nt+lni dec+t aceea#i !rivire !lin de triste e.ă ţ) Are s a/le, c+t de cur+nd. Pro'lema noastr e urm toarea:ă ă ă

Penta%onul a contactat Pyon%yan% ul, iar cei de acolo re/uz să ă cread c maiorul Lee a ac ionat de ca!ul lui. Sunt convin#i că ă ţ ă ac iunile sale /ac !arte dintr un com!lot urzit la Seul. Cuţ

*nc ! +na ii #tia nu se !oate discuta ra ional.ă ăţ ţ ă ţ) 9i care va /i r s!unsul nostruă) e!inde cum vor reac iona ei. $eneralul Nor'om ne trimiteţ

toate *nt ririle !osi'ile, la ordinul direct al !re#edintelui. 7 deăa"uns s str nute careva !e aici #i ne trezim *n !lin r z'oi.ă ă ă

A!oi %eneralul Sc(neider se scuz #i *nc(ise, l s+ndu l !eă ă 0ood !rad unei /urii ne!utincioase. Se sim ea de !arc ar /iă ţ ă c+#ti%at toate meciurile de /ot'al ale sezonului, !ierz+ndcam!ionatul c(iar *n ultimul minut al celui din urm meci. nă situa ia actual , lovitura de %ra ie ar /i /ost ca 4ike #i ec(i!a deţ ă ţ interven ie s *ntre!rind ceva care s !reci!ite iz'ucnireaţ ă ă ă con/lictului. Gu is!itit s i sune #i #a le cear s . Se *ntoarc . 9tiaă ă ă ă

*ns c 4ike n ar /i l sat trea'a / cut doar !e "um tate. N aveaă ă ă ă ă ă voie s uite c rac(etele erau *ndre!tate s!re @a!onia. acă ă ă

"a!onezii aveau s /ie lovi i, indi/erent dac avea s iz'ucnească ţ ă ă ă

sau nu r z'oiul, cuv+ntul de ordine *n ara Soarelui E sare aveaă Ţ ă s /ie remilitarizarea. n aceast eventualitate, C(ina #i am'eleă ă Coree aveau s #i m reasc la r+ndul lor ca!acitatea militar ,ă ă ă ă

2()

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 298/341

a"un%+ndu se, *n cele din urm , la o curs a *narm rilor asemeniă ă ă celei din !erioada E z'oiului Eece al anilor MJO.ă

u! ce *i !use la curent !e Ann #i !e Co//ey, 0ood le ceru să ă *i in/ormeze #i !e ceilal i #e/i de de!artamente din Centrul deţ Comand . u! !lecarea lor, *#i cu!rinse /runtea *n !alme,ă ă

co!le#it.9i c(iar atunci *i veni o idee: ac cei din 3ord nu vor s deaă ă cre-are nim nui din !udă , +l vor crede oare pe unul dintre oameniilor9

#i sun asistentul.ă) =u%s, -im 0wan se a/l la S!italul 8niversitar Na ional dină ţ

Seul. ac a ie#it din o!era ie #i e treaz, a# vrea s vor'esc cuă ţ ă el.

) Am *n eles. ori i s vor'i i !e o linie si%urţ ţ ă ţ ă) N avem tim! de !ierdut cu a#a ceva. 9i, =u%s Nu l sa niciă

un doctor #i !e nimeni de la -C A s i stea *n cale. ac eă ţ ă nevoie, treci c(iar #i !este directorul Yun% 0oon.

A#te!t+nd ca =u%s s i /ac le% tura, 0ood *l contact !eă ă ă ă 0er'ert.

) =o', vreau s aran"ezi o transmisie !e /recven a aia dină ţ Yan%uu.

) Grecven aţ aia9 re!et 0er'ert.ă) 7;act. > s *ncerc m s !unem la !unct o serie de le% turiă ă ă ă

tele/onice !rin care s !utem *m!iedica iz'ucnirea r z'oiului.ă ă

2(+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 299/341

)+

Mier%uri, ora 8:10,Seul

-im 0wan a i!ise. C(oi 0on%tack *i !use m+na !e um r.ţ ă) omnule 0wan0wan desc(ise oc(ii, *ncet.) a5 Ce e

) mi !are r u c v deran"ez, dar domnul Paul 0ood vrea să ă ă ă v vor'easc de la ?as(in%ton.ă ă0on%tack *i *ntinse rece!torul tele/onului. Cu un e/ort

considera'il, 0wan *l lu *n m+n . 9i l a#ez !e !ern , l+n%ă ă ă ă ă urec(e #i se *ntoarse cu /a a c tre el.ţ ă

) Salut, Paul, rosti el cu o voce sl 'it .ă ă) -im5 Cum te sim i ţ) 4ai 'ine dec+t dac a# /i /ost mort.ă) Cred #i eu. -im, n avem tim!, a#a c trec direct la su'iect.ă

L am % sit !e cel care a !us la cale atentatul, e un o/i er sudă ţcoreean. mi !are r u, dar tre'uie s te anun c $re%ory onaldă ă ţ ă a /ost ucis *ncerc+nd s l o!reasc !e unul dintre com!liciiă ă acestuia.

0wan avu im!resia c /usese din nou *n"un%(iat. Nu !utea să ă res!ire #i toate m runtaiele *i luaser !arc /oc.ă ă ă

) A# vrea s /i e;istat o cale mai 'l+nd de a i da asemeneaă ă ţ ve#ti, s!use 0ood. Sau s!eram s nu /ie nevoie s i le dau c(iară ă ţ acum. ar nord coreenii nu vor s cread c %ru!ul a ac ionată ă ă ţ inde!endent #i sunt %ata s !orneasc la r z'oi. 4 a"u iă ă ă ă ţ

) a, r s!unse 0wan, *n%(i ind *n sec.ă ţ) Ceva mai devreme am interce!tat mesa"ul transmis de Seul

>( 4iyo. 4ai !o i lua le% tura cu eaţ ă) Nu5 Nu #tiu.) -im, avem nevoie de un om *n care nord coreenii au

*ncredere #i care s le s!un c atacul cu %aze nu a /ost dictat deă ă ă %uvernul de la Seul. Avem acces la /recven a utilizat de ea #iţ ă credem c o vom !utea contacta. ac reu#im, vrei s iă ă ă vor'e#ti Cere i s ia le% tura cu Nordul #i s *ncerce s iă ă ă ă

2((

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 300/341

convin% .ă) a, s!use 0wan.Cu oc(ii *neca i *n lacrimi, *i / cu semn lui 0on%tack s l a"uteţ ă ă

s se ridice *n ca!ul oaselor.ă) Am s /ac tot ce mi va sta *n !uteri.ă

) A#a te vreau6 e;clam 0ood. E m+i !e /ir !+n c+nd voi /iă ă ă

si%ur c , *n ceea ce ne !rive#te, le% turile sunt / cute.ă ă ăA#te!t+nd, 0wan i%nor !rivirile *ntre' toare ale lui 0on%tack.ă ă

C(iar dac reu#eau s evite r z'oiul, c+t tra%edie aduseseă ă ă ă aceast zi. La ce 'un toate astea 7ra e;act %enul deă ma#ina iuni !olitice #i militare !e care $re%ory onald le ur+seţ dintotdeauna.

uvintele , o'i#nuia acesta s s!un .ă ă uvintele şi arta suntsingurele lucruri care +l deosebesc pe om de animal. oloseşte5leşi bucur 5te din plin de ele7ă

C+t nedre!tate6 ar cel mai r u era c sin%ura !ersoan careă ă ă ă l ar /i !utut s!ri"ini nu mai e;ista.

) -im0wan *#i li!i rece!torul de urec(e, lu!t+nd *m!otriva e/ectului

anesteziei care amenin a s l !rind din nou *n mre"ele somnului.ţ ă ă) Sunt aici, Paul.) -im, avem o !ro'lem 5 ă

n '+z+itul !arazi ilor, o voce *l *ntreru!se !e 0ood:ţ : <ncearc s m +mpuşte6ă ă ă0wan tres ri, auzind %lasul lui -im C(on%.ă) -im, sunt 0wan. 4 !o i auziă ţ) a.) Cine sunt cei care te amenin ţă) 7 un elico!ter aici5 9i doi motocicli#ti5 Se *ndrea!t s!re ă

mine. Am !arcat !e creasta unui munte. i v d *n vale,ă a!ro!iindu se5>c(ii lui 0wan *l /ul%erar !e 0on%tack.ă

) Sunt de ai no#tri) Nu #tiu, *i r s!unse acesta. irectorul Yun% 0oon a s!us că ă

sunt im!licate !rea multe /or e ca s mai !utem s 5ţ ă ă) Nu mi !as nici dac *nsu#i umnezeu e im!licat6 S!une leă ă

s o lase *n !ace6) omnule5

) 0on%tack, !ui m+na !e tele/on #i i s!ui directorului Yun%(oon c *mi asum de!lina r s!undere !entru doamnaă ă C(on%. G o c(iar acum, sau m+ine diminea te vei al turaă ţă ă

300

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 301/341

ec(i!ei americane de su!rave%(ere radio de la 4emurdo60on%tack #ov i o cli! , !un+nd *n 'alan !ro!ria i demnitateă ă ţă

#i !ers!ectiva unei misiuni *n Antarctica, du! care ! r si %r 'ită ă ă ă camera de s!ital.

0wan reveni la tele/on.

) Am avut %ri" s /ii l sat *n !ace, -im. 8nde te a/liă ă ă ă

) Sunt *n mun ii Parcului Na ional Sorak san. Am o!rit ma#inaţ ţ !e o corni# unde le era im!osi'il s aterizeze cu elico!terul.ă ă

) =ine. 8ite ce ai de / cut: *l vei c uta !e unc(iul meu onă ă Pak din Yan%yan%. 7 !escarF nimeni nu l su!ort , dar to i *lă ţ cunosc. l voi anun a, "ar el te va duce *n si%uran acolo undeţ ţă vrei s a"un%i. 9i acum, s!une mi, domnul 0ood i a e;!licată ţ des!re ce e vor'a

) a, mi a s!us de maiorul Lee.) Po i s ne a"u iţ ă ţ Vrei s ne a"u iă ţ) a, si%ur. E m+ne i !e rece! ie. i c(em !e cei dină ţ ţ

Pyon%yan%.) Po i conecta casca *n a#a /el *nc+t s ne !o i asculta, !eţ ă ţ

mine #i !e domnul 0ood, / r ca ei s ne audă ă ă ă-im *i r s!unse a/irmativ #i, /oarte cur+nd, linia care le%aă

Centrul de Comand de s!ital #i deă Parcul Sorak san se *m'o% iăţ cu un nou !artici!ant: c !itanul A(n de la 2Cas 3. 2Casa3 eraă ă cartierul %eneral al a%en iei nord coreene de s!iona", ce #i aveaţ s la#ul *n su'solul cl dirii 0ae'an%san% de !e malul vestic ală ă r+ului Taedon%.

) Am dovezi /oarte clare c un %ru! inde!endent de solda iă ţ sud coreeni #i nu armata sau %uvernul din Seul, s a a/lat laori%inea atentatului de ieri du! amiaz #i a atacului cu %az to;ică ă de la 'aza noastr . 4aiorul Lee, c(iorul, e cel care a !us la caleă am'ele o!era iuni.ţ

8rm o cli! de t cere, urmat de o *ntre'are:ă ă ă ă) Seul >( 4iyo, des!re ce c(ior este vor'a) C(iorul, omul care m+nuia %azele to;ice.) N am % sit !e nimeni care s se !otriveasc acesteiă ă ă

descrieri la locul tentativei de atac.Paul interveni:) oamn C(on%, ru%a i l s a#te!te !u in. oi *ncerca s dauă ţ ă ţ ă

de urma maiorului Lee5 ar dac reu#esc, ei tre'uie s ac ionezeă ă ţ

de ur%en !entru a l o!ri.ţă

301

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 302/341

)(

Mar i,ţ ora 18:17,Cen rul de Co-and ă

Paul 0ood *l trecu !e 0wan !e linia de a#te!tare #i *l sun !e ă =o' 0er'ert.

) =o', avem vreo /oto%ra/ie a maiorului Lee

) a, e *n dosar5) Scaneaz o #i trimite o ur%ent la =NE. A!oi vino *ncoace *m!reun cu Lowell Co//ey, 4cCaskey #i 4ackall.ă

0ood lu a!oi le% tura cu Ste!(en iens, la =NE.ă ă) Steve, =o' 0er'ert * i trimite o /oto%ra/ie. ndividul se a/lţ ă

!ro'a'il !e latura nordic a zonei demilitarizate, la Panmun"on.ă reau s i dai de urm . Cerceteaz mai *nt+i zona din "urulă ă ă

'ar cii de con/erin e. Pune mi doi sateli i !e urmele lui.ă ţ ţ) Secretarul Colon a autorizat utilizarea celui de al doilea

satelit, nu i a#a) Ar /i autorizat o dac ar /i /ost la curent, re!lic 0ood, sec.ă ă) = nuiam eu, s!use iens. Tocmai a sosit /oto%ra/ia.ă

ndividul e sin%ur) Presu!un c da, r s!unse 0ood. A!roa!e si%ur !oart oă ă ă

uni/orm a armatei sud coreene. A# vrea s v d #i eu !ozele, deă ă ă *ndat ce sosesc.ă

) Gii !e /az .ă0ood *l auzi !e iens cer+nd ca un al doilea satelit s *#iă

*ndre!te camera de luat vederi s!re zona res!ectiv , lu+ndă ima%ini de la o *n l ime relativ de zece metri. A!oi introduseă ţ ă /oto%ra/ia maiorului *n com!uterul sateli ilorF acesta avea sţ ă caute o !ersoan av+nd tr s turi asem n toare *n zona cerut #iă ă ă ă ă ă avea s marc(eze localizarea acesteia cu al'astru.ă

4ai *nt+i, !e ecran a! ru aco!eri#ul 'ar ci de con/erin eFă ă ţ maiorul nu era acolo, *n mod si%ur, c ci alt/el ar /i /ost de!istată de oamenii a/la i *n !osturile de o'serva ie, de am'ele ! r i aleţ ţ ă ţ /+#iei. u! alte , secunde, cel de al doilea satelit /umiz oă ă /oto%ra/ie a zonei din /a a cl dirii: micul alai, cu "ee! ul *n care seţ ă

302

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 303/341

a/la !ro'a'il %eneralul 0on% koo.=o' 0er'ert *#i / cu a!ari ia *n 'irou, urmat de 4art(a, Co//ey,ă ţ

4cCaskey #i Ann Garris. 0ood !resim ise c avea s vin #i Ann,ţ ă ă ă nu nea! rat !entru a se interesa de mersul lucrurilor, c+t !entruă a i /i *n !rea"m , ve%(ind asu!ra sa. >crotirea ei cvasi matern *lă ă

/ cea s se simt st+n"enit #i, totu#i, *l um!lea de o stranieă ă ă

mul umire. i !l cuse nes!us atin%erea m+inii ei !e um rul s uţ ă ă ă adineauri.

) arrell, ce mai a#tea!t 0on% koo *ntre' 0ood. Nu seă ă !oate s nu /i a/lat de cele *nt+m!late.ă

) Asta n ar avea nici o im!ortan , r s!unse 4art(a #i arrellţă ă o /ul%er din !riviri. Nord coreenii vor "uca "ocul !+n la ca! t,ă ă ă c(iar dac unul dintre !rota%oni#ti a /ost *m!u#cat. Le !lace să ă ai' ultimul cuv+nt. Asta ine de !olitica !re#edintelui -im r Sen,ă ţ numit ă juc'e ? a st !+nirii de sine.ă

Ann interveni:) or /olosi, !ro'a'il, ocazia !entru a lansa o declara ie ţ

!olitic .ă) a, se vor 'ate cu !umnul *n !ie!t c au /ost ataca i #iă ţ

totu#i n au ri!ostat, dovedind st !+nire de sine, coment 4art(a.ă ăarrell *#i ridic m+inile *n semn de ne!utin #i se a#ez .ă ţă ă

0ood urm rea succesiunea ima%inilor !rimite de la cei doiă sateli i, care a! reau *n col urile din drea!ta #i res!ectiv st+n%aţ ă ţ sus ale monitorului. Sosirea /iec reia era marcat de (uruitulă ă (ard diskului care *nma%azina ima%inileF un num r de cod eraă im!rimat *n "osul /iec reia, !ermi +nd readucerea lor !e ecran *nă ţ orice moment. Com!uterul avea !osi'ilitatea de a *nl n ui ă ţ ima%inile cu o mai mare lim!ezime #i c(iar de a sc(im'a un%(iulde vedere, !rin e;tra!olarea in/orma iilor con inute *n /iecareţ ţ instantaneu.

) Ee ine mi l !e 1K 1S6 stri% 0ood deodat , ridic+ndu se *nţ ă ă !icioare. n s!atele unui ste"ar a/lat la o sut #i ceva de metri deă convoi se z re#te o siluet 5ă ă

=o' #i arrell se a!ro!iar , !entru a !rivi ima%inea.ă) Are mutra ascuns de /runze, s!use iens. Am s mi#c ni elă ă ţ

camera de luat vederi.2Ni el3 *nsemna *n acest caz o miime de centimetru, ceea ce,ţ

de la *n l imea satelitului /a . e P m+nt, avea s ai' dre!tă ţ ţă ă ă ă

rezultat modi/icarea un%(iului cu a!ro;imativ o "um tate deă metru.Noua ima%ine se contur imediat #i silueta /u *ncon"urat cuă ă

303

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 304/341

un c(enar str lucitor, al' striu.ă ă) Asta e6 / cu iens. Am s mut #i camera celuilalt satelită ă

asu!ra !ersona"ului.) Nu6 reau o ima%ine a *ntre%ii zone, luat , s zicem, de laă ă

cinci sute de metri *n l ime.ă ţ

) Am *n eles, se auzi r s!unsul lui iens.ţ ă

0ood ridic cel de al doilea rece!tor, *n vreme ce urm reaă ă cum, *n urm toarea ima%ine, tru!ul lui Lee era *ntors c treă ă ma#ina %eneralului. ncerca aceea#i senza ie care *l st !+niseţ ă atunci c+nd urm rise *nre%istrarea asasin rii lui -ennedy:ă ă evenimentele se !reci!itau, iar el nu !utea /ace nimic !entru a leo!ri ine;ora'ila des/ #urare.ă

Sosi #i urm toarea /oto%ra/ie a lui Lee. 7ra lim!ede, individulă ie#ea de du! co!ac.ă

) oamn C(on%, m auzi i *ntre' 0ood.ă ă ţ ă) a.) S!une i le su!eriorilor dumneavoastr c o/i erul care a !usţ ă ă ţ

la cale com!lotul e ascuns du! un ste"ar a/lat la o sut treizeciă ă de metri nord de cl direa de con/erin e. Credem c inten ionează ţ ă ţ ă s l atace !e %eneralul 0on% koo. S!une i le s *l o!reasc !rină ţ ă ă orice mi"loace a/late la *ndem+n . ă

) Am *n eles, r s!unse ea, du! care transmise mesa"ul.ţ ă ăntre tim!, 0ood *i ceru lui =u%s s i /ac le% tura cu %eneralulă ă ă

Sc(neider. Continu a!oi s l urm reasc !e Lee, care ie#ise deă ă ă ă du! co!ac. inea *n m+n un !istol. $eneralul 0on% koo seă Ţ ă ridicase de !e 'anc(et #i se !re% tea s co'oare din "ee!. nă ă ă !lanul lar%, 0ood v zu *n *ntre%ime zona cl dirii de con/erin e #iă ă ţ vecin t ile ei imediate din Nord #i din Sud. esco!eri #i ceea ceă ăţ s!erase s % seasc , la trei sute de metri de Lee, *n !arteaă ă ă dins!re Sud a /+#iei.

) Ave i le% tura cu %eneralul Sc(neider, s!use =u%s. Acestaţ ă r s!unse de la tele/onul s u de cam!anie, a/l+ndu se *n teren,ă ă unde su!rave%(ea des/ #urarea tru!elor sale.ă

) 0ood, dac n ai /i conduc torul ec(i!ei de %estionare aă ă crizei, n a# /ace e/ortul de a vor'i cu tine, *nce!u %eneralul,/urios.

) 4aiorul Lee se a/l dincolo de cl direa de con/erin e, *nă ă ţ !artea dins!re Nord, i o retez 0ood sec.ă

) Cum) Ar tre'ui s /ie vizi'il dintr unul din /oi#oarele voastre a/lateă la sud vest de zona res!ectiv . >mul din /oi#or e *narmată

304

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 305/341

) a.) n cazul sta, s #i /oloseasc arma6 Ee!ede6ă ă ă) re i s tra% asu!ra unui o/i er de al nostru S tra%ţ ă ă ţ ă ă

*ns!re Coreea de Nord se mir Sc(neider.ă) Nu asta a#te!tai Lee e *narmat #i inten ioneaz s l ucidţ ă ă ă

!e 0on% koo. Tre'uie s l o!re#ti sau, !este un minut, vei /iă

*n%ro!at !+n la %+t *n cadavrele oamenilor t i.ă ă) 9i ce se *nt+m!l cu omul meu din /oi#or Nord coreenii oră

s ri!osteze.ă) S!er m c nu o vor /ace. >amenii mei *i in/ormeaz c(iar *nă ă ă

acest moment.) S!era i6 !u/ni Sc(neider. omnule, voi da ordineleţ

necesare, dar r s!underea * i revine dumitale *n *ntre%ime.ă ţSc(neider *nc(ise, iar 0ood *i ceru lui iens s *#i a intească ţ ă

una din camerele de luat vederi asu!ra /oi#orului, iar cu cealalt ă s continue su!rave%(erea lui Lee.ă

ma%inea de ansam'lu se /i; asu!ra turnului, m rindu se.ă ă 8nul dintre solda ii din /oi#or vor'ea la tele/on, iar cel lalt !riveaţ ă !rin 'inoclu.

ma%inea !rimului satelit *l ar ta !e Lee a!ro!iindu seă nestin%(erit de 0on% koo.

n cealalt ima%ine, cel cu 'inoclul l sa m+na *n "os.ă ăLee era mai a!roa!e acum, *ndea"uns de a!roa!e !entru ca #i

%eneralul 0on% koo s !oat /i v zut *n /oto%ra/ie. Co'ora dină ă ă "ee!, de !e locul de l+n% #o/er, iar oamenii s i /ormau ună ă semicerc *n "urul s u, ca o %ard de onoare. e o !arte #i deă ă cealalt st teau re!orterii.ă ă

Soldatul din /oi#or *#i lu !u#ca.ăLee ridic !istolul.ăSoldatul *#i s!ri"ini !atul armei 4 1J de um r. ă0ood *#i sim ea m runtaiele arz+nd, iar %ura *i era dureros deţ ă uscat . > secund de *nt+rziere, un cuv+nt *n !lus ar /i /ost deă ă

a"uns !entru a azv+rli !eninsula *ntr un r z'oi necru tor5ă ţă=li urile /otore!orterilor scli!ir *n momentul *n care arma luiţ ă

Lee se desc rc . nima lui 0ood se / cu c+t un !urice, *n vremeă ă ă ce !rivirile *i erau a intite asu!ra soldatului din /oi#or. P rea cţ ă ă trecuse o ve#nicie !+n la sosirea noului set de ima%ini.ă

C(i!ul lui Lee era *ntors *ntr o !arte, a!arent ca urmare a

str /ul%er rilor 'li urilor. 0on% koo c dea !e s!ate #i o !at deă ă ţ ă ă s+n%e i se l ea !e 'ra ul dre!t, a!roa!e de um r.ăţ ţ ăPu#ca 41J scui!a /um.

305

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 306/341

n c(i! straniu, 0ood *#i aminti de vremea c+nd, co!il /iind, seascundea *n dula!ul din lemn de cedru al ! rin ilor s i. T cereaă ţ ă ă din 'irou era acum la /el de ad+nc !recum cea care *l *ncon"uraă atunci.

8rm toarea /oto%ra/ie a ! r ii nord coreene *l ar ta !eă ă ţ ă

%eneralul 0on% koo c zut !e s!ate, in+ndu se cu m+na st+n%ă ţ ă

de 'ra ul r nit. n a!ro!iere, Lee era *nc *n !icioare #i din eavaţ ă ă ţ !istolului s u ie#ea /um5 ar ca!ul *i era *nv luit *ntr un nor deă ă s+n%e.

) Au / cut o6 stri% 0er'ert, iz'ind cu !umnul *n mas .ă ă ă4cCaskey *l ' tu !e um r !e 0ood.ă ă

n urm toarea /oto%ra/ie, Lee c dea, iar %eneralul *ncerca să ă ă se ridice. n /oi#or, solda ii sud coreeni *ncercau s seţ ă ad !osteasc .ă ă

) omnule 0ood se auzi vocea lui -im C(on%. Am transmismesa"ul dumneavoastr , iar ei *l transmit mai de!arte celor dină Panmun"on.

) au crezut oare) esi%ur, r s!unse ea. Sunt s!ioan , nu om !olitic.ă ă0ood se ridic *n !icioare, iar Ann Garris *l *m'r i#a.ă ăţ) Ai reu#it, Paul.Co//ey se str+m' , ne/ericit.ă) 7;act Am reu#it s ucidem un o/i er sud coreean. or urma,ă ţ

cu si%uran , re!ercusiuni.ţă) 7ra ne'un, interveni 0er'ert. Am *m!u#cat un c+ine tur'at.) 8n c+ine tur'at care avea o /amilie. C+inii tur'a i n au niciţ

un /el de dre!turi, s!re deose'ire de solda i #i de rudele lor.ţ=u%s *ntreru!se discu ia, anun +nd un a!el al %eneraluluiţ ţ

Sc(neider. 0ood *i ceru s *ncerce s dea de urma lui Eod%ers,ă ă a!oi se a#ez !e mar%inea 'iroului #i ridic rece!torul.ă ă

) a, domnule %eneral.) Se !are c a i scos o la ca! t de data asta. Nu s a tras5ţ ă Nord coreenii !ar c a#tea!t ceva.ă ă

) l vede i !e %eneralul 0on% kooţ) Nu, r s!unse Sc(neider. = ie ii mei s au ad !ostit.ă ă ţ ă0ood arunc o !rivire s!re monitor.ă) 7i 'ine, %eneralul tocmai se a#az *n "ee!, in+ndu #i oă ţ

'atist *n dre!tul r nii. Acum, convoiul se *nde! rteaz . Se !areă ă ă ă

c totul va /i *n ordine.ă ) Lui Colon tot n o s i !lac 5ă ă) Nu #tiu, z u, zise 0ood. Pre#edintelui s ar !utea s i !lacă ă ă

30

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 307/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 308/341

+0

Mier%uri, ora ),Mun ii +ia-an elor ţ

rumul c tre vale decurse mai *ncet dec+t s!erase Eod%ers.ă Parcurseser mai mult de !atru sute de metri !entru a ocoliă !ostul de !az , t+r+ndu se !e 'urt , !entru a nu /i o'serva i.ă ă ţ Eod%ers avea im!resia c to i 'olovanii #i toate tu/ele s!inoaseă ţ

se *nver#unau *m!otriva lor, iar !anta devenea tot mai a'ru!t ă !e m sur ce co'orau. n re!etate r+nduri, /iecare dintre ei *#iă ă !ierduse ec(ili'rul, /iind nevoit s *#i sa!e un !unct de s!ri"in,ă !entru a nu se rosto%oli !+n la !oale, *n ta' r . Acum *n ele%eaă ă ă ţ de ce /usese am!lasat cortul Comandantului tocmai *n acel loc.C(iar #i la lumina zilei, era %reu s te a!ro!ii, iar noa!tea acestă lucru ar /i /ost a!roa!e im!osi'il.

Eod%ers se a/la *n /runte, urmat de 4oore #i a!oi de Puckett.Se o!rir l+n% un 'olovan uria#, a/lat la vreo dou zeci de metriă ă ă deasu!ra cortului. Se !itir *n um'ra acestuia, iar Eod%ers seă a!lec , !+ndind eventualele semne ale activit ii de dedesu't.ă ăţ

Auzi voci estom!ate, dar nu v zu nici o mi#care.ă Al naibii de ciudat , *#i zise el. e vreme ce Nodon% urile

/useser reorientate #i !re% tite de tra%ere, ar /i /ost normal caă ă o/i erul comandant s se a/le a/ar , !e teren: un ordin de lansareţ ă ă nu se transmitea !rin tele/on, ci se d dea direct de c treă ă !ersoana res!onsa'il . Eod%ers se sim ea /rustrat de /a!tul că ţ ă nu reu#ea s #i dea seama ce se discuta *n cort, de#i acest lucruă nu avea, cu adev rat, !rea mare im!ortan . Sin%ura cale de aă ţă o!ri lansarea rac(etelor era de a a"un%e acolo *n cort #i de a lconvin%e !e cel ce r s!undea de ele s le sc(im'e orientarea.ă ă

e#i nu auzea nimic concret, ar /i /ost %ata s !un !ariu !eă ă toat solda c nu nord coreenii (ot r+ser care avea s /ie nouaă ă ă ă ă lor int .ţ ă

Se retrase, / c+ndu le semn celorlal i.ă ţ) n cort sunt dou sau trei !ersoane, #o!ti el. om treceă direct !rin !+nza cortului, !rin s!ate. 4oore, tu ne vei croi o

intrare, a!oi te vei retra%e *n st+n%a. a tre'ui s te mi#ti /oarteă 30+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 309/341

re!ede. 7u voi intra !rimul, a!oi Puckett. Tu ne vei urma. 7u m ă voi ocu!a de !artea st+n% . Puckett, te vei ocu!a de drea!ta.ă 4oore o s ai' %ri" de cei din /a a sa. ntr m cu !istoalele, nuă ă ă ţ ă cu cu itele. Nu vrem ca vreunuia din cei din untru s i treacţ ă ă ă !rin minte s c(eme *nt riri.ă ă

Am+ndoi tovar #ii s i *ncuviin ar . 4oore *#i scoase cu itul #iă ă ţ ă ţ

se l s s alunece de a lun%ul ultimei !or iuni st+ncoase.ă ă ă ţ Sco +ndu #i din teac !istolul =eretta, Eod%ers *l urm , *n vremeţ ă ă ce Puckett le asi%ura *naintarea. A"un%+nd "os, 4oore *i a#te!t ă !e ceilal i, du! care se %(emuir cu to ii *n um'ra cortului.ţ ă ă ţ 4oore o lu *nainte, t+r+#.ă

in untru, auzir o voce care s!unea:ă ă) 5 ve i a/la cu sur!rindere c m 'ucur de o mul ime deţ ă ă ţ

sus in tori. Pro!riul vostru !o!or a / cut ca acest lucru s /ieţ ă ă ă !osi'il. Eeuni/icarea, ca #i o a doua c s torie, e o idee no'il , dară ă ă e;trem de %reu de !us *n !ractic . ă

#vident , sud5coreenii au preluat conducerea aici , *#i s!useEod%ers. l urm ri !e 4oore, care se ridic *ncet *n !icioare, laă ă ad !ostul cortului, in+nd *n m+n cu itul cu lama lun% , %ata să ţ ă ţ ă ă loveasc . Eod%ers se t+r* !+n l+n% el, iar Puckett *l urmă ă ă ă

*ndea!roa!e. Se %(emuir !e c lc+ie, %ata s sar *n untru.ă ă ă ă ăac ar /i #tiut care dintre cei doi era sud coreeanul #i careă

era o/i erul nord coreean, l ar /i ucis !e cel dint+i / r s !iardţ ă ă ă ă nici o cli! .ă

4oore d du din ca! #i *n/i!se lama !+n *n !l sele *n !+nzaă ă ă cortului. A!oi o trase *n "os #i es tura as!r se s/+#ie. 4oore seţ ă ă retrase, / c+nd loc, iar Eod%ers s ri *n untru !rin s! rtur ,ă ă ă ă ă / c+nd un !as *n st+n%a. #i *ndre!t !istolul s!re colonelulă ă a#ezat !e !at: acesta era c(el #i inea o 'ucat de c+r!ţ ă ă

*ns+n%erat *n dre!tul unei r ni de la m+n . Av+nd *n vedereă ă ă /a!tul c era r nit #i ne*narmat, Eod%ers *n elese c acesta eraă ă ţ ă o/i erul nord coreean #i c era !rizonierul celorlal i doi. Puckett *lţ ă ţ urm !rin s! rtur , *ndre!t+ndu #i !istolul s!re o/i erul a/lat *nă ă ă ţ !icioare *n latura drea!t a cortului. i smulse !istolul Ti! Jă

*nainte ca acesta s !oat a! sa !e tr %aci #i li!i eava !ro!riulă ă ă ă ţ s u =eretta de t+m!la o/i erului.ă ţ

4oore intr #i el, *n vreme ce -on%, a/lat l+n% !relata careă ă aco!erea ie#irea cortului, *#i ridica m+inile, arunc+ndu #i !istolul

la !icioarele noilor veni i. A intindu #i arma asu!ra ordonan ei,ţ ţ ţ 4oore se a!lec s l ridice de "os.ă ă-on% *#i duse m+na l s!ate #i scoase de la centur TT HH ul.ă ă

30(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 310/341

Trase, nimerindu l !e 4oore *n oc(iul st+n%. Soldatul c zu !eă s!ate, iar uci%a#ul s u ridic arma, vr+nd s l inteasc !eă ă ă ţ ă Puckett.

Eod%ers *l o'servase !e -on% #i, v z+nd c individul solid *#iă ă ducea m+na la s!ate, *#i *ndre!tase !ro!riul !istol *ntr acolo.

$eneralul nu /usese *ndea"uns de iute !entru a *m!iedicamoartea lui 4oore. A!uc *ns s tra% un %lon *n /runtea luiă ă ă ă ţ -on%, *nainte ca acesta s l !oat *m!u#ca #i !e Puckett.ă ă >rdonan a se !r 'u#i !e !ardoseala cortului #i se rosto%oli !+nţ ă ă l+n% !relata de la intrare.ă

Cu / lcile *ncle#tate #i oc(ii arunc+nd /l c ri, Puckett li!i eavaă ă ă ţ !istolului de t+m!l o/i erului.ă ţ

) Nu mi#ca, tic losule, sau * i z'or creierii6ă ţEod%ers auzi i!etele solda ilor de a/ar . Privi *n "os, c treţ ţ ă ă

o/i erul a#ezat !e !at.ţ) Tre'uie s am *ncredere *n tine, *i s!use Eod%ers, / r să ă ă ă

#tie dac avea s /ie *n eles. Tre'uie s o!rim rac(etele alea.ă ă ţ ă#i !use !iedica la !istol #i / cu un !as *na!oi. i / cu semn luiă ă

-i Soo s se ridice.ă>/i erul se *nclin u#or.ţ ă) Tr d torilor6 i! colonelul Sun. Privi i cum moare ună ă ţ ă ţ

!atriot6Sun *ntinse m+na #i l a!uc !e Puckett de 'ra , smucindu lă ţ

c tre sine. Eeac ion+nd a#a cum /usese antrenat s /ac , atunciă ţ ă ă c+nd era atacat, soldatul desc(ise /ocul. Sun %emu, se c(irci #ic zu la !icioarele lui Puckett.ă

Eod%ers se a!lec #i *i lu !ulsul.ă ă) 7 mort, s!use el, iar a!oi se *ntoarse s!re 4oore.

e#i era convins c tovar #ul lor /usese ucis, *i control totu#iă ă ă *nc(eietura. A!oi smulse cear#a/ul de !e !atul de cam!anie #i i l *ntinse lui Puckett, care *nveli tru!ul lui 4oore cu el.) omnule colonel, *ntre' Eod%ers, vor'e#ti en%lezaă

-i Soo cl tin din ca!.ă ă : (u5t a*'amnida, rosti Eod%ers, /olosind unul dintre !u ineleţ

cuvinte !e care le #tia *n coreean . Te ro%. Nodon%urile, Tokio6ă-i Soo *ncuviin din ca!. Solda ii s i a! rur *n !ra%. Eidicţă ţ ă ă ă ă

m+na ca s i o!reasc #i d du un ordin, / c+nd semn s!re ceiă ă ă ă mor i.ţ

S!use ceva, dar Eod%ers nu *n elese. Colonelul se %+ndiţ c+teva cli!e, a!oi *nce!u:) 8l'a5na , i tul , sam set7

310

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 311/341

) 8nu, doi, trei, re!et Eod%ers *n en%lez . Numeri.ă ă Num r toare invers Nu, ai /i luat o *n ordine descresc toare.ă ă ă ă

: 'il >5gop, sa net, il 'a5na7 zise -i Soo.) 9a!te, !atru, unu5 un cod ParolaEod%ers sim i un /ior rece !e s!inare. G cu semn *n "os, s!reţ ă

o/i erul mort.ţ) rei s mi s!ui c el a sc(im'at !arolele e aceea s aă ă

sinucis, ca s nu le !utem smul%e de la elă4intea *i lucra cu re!eziciune. Circuitele Nodon% urilor erau

*nc(ise *ntr o cutie ast/el si%ilat , *nc+t desc(iderea ei ar /i dus laă declan#area lans rii rac(etelor. Nu !uteau /i o!rite dec+t dac seă ă cuno#tea codul.

) C+t tim! *ntre' Eod%ers.ă =n5c'e5im5ni5*a9-i Soo !rivi s!re unul dintre solda ii a/la i la intrare #i i !useţ ţ

aceea#i *ntre'are. Soldatul *i r s!unse.ăSin%urul cuv+nt !e care Eod%ers *l recunoscu /u s'ip5 ol.

ece.4ai erau zece minute !+n c+nd Nodon% urile aveau s #i iaă ă

z'orul s!re Tokio.Golosind radioul lui -i Soo, *l sun !e S<uires, cer+ndu i s iă ă

/ac le% tura, !rin TAC SAT, cu Centrul de Comand .ă ă ă

311

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 312/341

+1

Mar i,ţ ora 1):#0,Cen rul de Co-and ă

0ood #i !rinci!alii s i a%(iotan i se a/lau *nc *n 'irou, atunciă ţ ă c+nd Eod%ers ceru le% tura. 0ood comut !e di/uzor, iar ceilal iă ă ţ se adunar *n "urul s u.ă ă

) Paul, m a/lu la 'aza Nodon% urilor, s!use directorulă

ad"unct. or'esc de la sta ia lor de radio, !rin TAC SAT ul de !eţ culme. Sud coreenii !reluaser conducerea. Am !reluat o noi,ă dar l am !ierdut !e =ass. Colonelul -i Soo, nord coreeanul, edis!us s ne a"ute. Nu cunoa#te *ns codul de anulare a comenziiă ă de lansare. Sud coreenii care l au sc(im'at sunt mor i. Avem o!tţ minute #i ceva !+n c+nd rac(etele au s decoleze, *ndre!t+nduă ăse s!re Tokio.

) Nu e destul ca s aducem avioane, nici din Sud, nici dină Nord, deduse 0ood.

) 7;act.) Acord mi un minut, s!use 0ood #i *l c(em !e 4att Stoll,ă ă

!rin com!uter.) 4atty, vreau dosarul Nodon% urilor. Cum !ot /i o!rite dac ă

nu cunoa#tem !arolaC(i!ul lui Stoll dis! ru, /iind *nlocuit !e monitor de /i#ierulă

con in+nd datele des!re Nodon% uri. Trecu !este sc(eme #iţ datele te(nice.

) Circuitele de control sunt !rote"ate de cinci centimetri deta'l , !entru a nu /i deteriorate *n tim!ul lans rii. a s vedem5ă ă ă Avem de a /ace cu trei r+nduri de numere. E+ndul de sus e cel cunum r toarea invers . E+ndul din mi"loc con ine coordonatele.ă ă ă ţ Cele !atru numere care * i !ermit sc(im'area intei r m+nţ ţ ă a/i#ate tim! de un minut du! introducerea coordonatelor. Pot /iă deci sc(im'ate, *nainte de a /i *nre%istrate de/initiv. u! aceea,ă !e r+ndul urm tor a!ar alte !atru numere, care servesc dre!tă sistem de si%uran . Nu !o i a"un%e la r+ndul din mi"loc dac nuţă ţ ă tastezi mai *nt+i aceste !atru numere. 9i ele dis!ar du! un ă minut. Ast/el *nc+t a"un%i s tastezi !rimele !atru numere #i a!oiă

312

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 313/341

s *nlocuie#ti coordonatele cu !atru de zero, iar lansarea nu maiă are loc.

) ar !entru asta e nevoie s cuno#ti !arola.ă) 7;act.) Noi *ns nu cunoa#tem al doileaă set de !atru numere.

) n cazul sta, nu se !oate /ace nimic. ntroducerea /iec reiă ă

com'ina ii de numere de la 2!atru de zero3 la 2!atru de nou 3 arţ ă lua cam5

) Avem #a!te minute la dis!ozi ie. ţ) 4ult mai mult, s!use Stoll.

intr o dat *ns , %lasul *i deveni mai vioi.ă ă) A#tea!t o cli! , Paul. 4i a venit o idee.ă ă

osarul Nodon% urilor dis! ru de !e ecran, /iind *nlocuit de oă /oto%ra/ie a 'azei, luat din satelit.ă

) mi c+teva cli!e, s!use Stoll.ăn di/uzor, se auzi cl m! nitul tastelor com!uterului lui Stoll.ă ă

0ood arunc o !rivire s!re ceasul care *#i derula num r toareaă ă ă invers . Sim i im'oldul de a o!ri ci/rele, de a le *ncetini mersul,ă ţ !entru a mai c+#ti%a c+teva secunde *n !lus. in nou, aveasentimentul c a"unseser at+t de de!arte doar !entru a !ierdeă ă totul, c toate vie ile acelea /useser irosite. es!re acestă ţ ă sentiment nu i vor'ise nimeni atunci c+nd se an%a"ase aici.

n tim! ce Stoll *#i vedea de trea' , 0ood se *ntoarse s!reă 4art(a 4ackall:

) Ar tre'ui s l suni !e =urkow, la Casa Al' . Pune l la curentFă ă s ar !utea ca !re#edintele s /ie nevoit s dea un tele/on la Tokioă ă !este c+teva minute.

) Sunt convins c va /i *nc+ntat auzind asta, 'om' niă ă ă 4art(a, *ndre!t+ndu se s!re ie#ire.

) Am s te anun de *ndat ce a/lu ceva nou.ă ţ ă) Nu #tiu de ce, dar am im!resia c , *n cele din urm , vinaă ă !entru tot ce s a *nt+m!lat azi o s /ie !us *n c+rca Stateloră ă

8nite, coment sum'ru =o' 0er'ert.ă) iua de azi nu s a *nc(eiat *nc , *l contrazise 0oodă

*nver#unat.Ee/uza s recunoasc , !+n #i *n /orul s u l untric, c ' t liaă ă ă ă ă ă ă ă

se *nc(eiase.0ood *#i a inti din nou !rivirile asu!ra ecranului. ma%ineaţ

uneia dintre rac(ete a! rea acum m rit , iar la /iecare cinciă ă ă secunde se mai m rea de zece ori.ă) umnezeule, sunt un %eniu, tr+m'i Stoll. S!une mi, Paul,ţă

313

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 314/341

ce vezi) Nodon% urile5) a, dar asta e /oto%ra/ia luat de *ndat ce sateli ii auă ă ţ

reintrat *n /unc iune, s!use Stoll.ţ0ood se a!lec asu!ra ecranului.ă

) C(iar c e#ti un %eniu, tic losule.ă ă

7;amin ecranul #i se *ncrunt .ă ă) race6

Trei dintre cele !atru numere din r+ndul de "os !uteau /idistinse: unu, nou , o!t. ar m+na celui care le !ro%ramaseă 'loca ima%inea celui de al !atrulea, ultimul din drea!ta.

) Pun !ariu c ultimul num r e tot o!t, s!use Stoll. Nu i seă ă ţ !are cunoscut num rul sta, Paulă ă

) S s!er m c ai dre!tate, s!use 0ood, revenind la tele/onulă ă ă la care a#te!ta Eod%ers.

) 4ike, !ro%ramezi rac(etele du! cum urmeaz : unu nouă ă ăo!t o!t !e r+ndul de "os, zero zero zero zero !e r+ndul din mi"loc.Ee!et .ă

) Nou #!eM o!tzeci #i o!t "os #i !atru de zero la mi"loc. E m+iă ă !e rece! ie.ţ

) Nu i /ace !ro'leme, nu !lec nic ieri, rosti 0ood, cuţ ă r su/larea t iat . N a# avea unde s m duc.ă ă ă ă ă

314

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 315/341

+2

Mier%uri, ora ):#4,Mun ii +ia-an elor ţ

Prelatele de camu/la" *n/runzite /useser date la o !arte, iară rac(etele luceau *n lumina soarelui, asemenea /ilde#ului #le/uit.

Eod%ers se c r !+n l+n% !anoul de control al celei maiăţă ă ă ă a!ro!iate rac(ete Nodon% #i *i ordon lui Puckett s introducă ă ă

toate codurile *n sistemul celei de a doua, *n vreme ce -i Sooavea s se ocu!e de cea de a treia. 8n medic *l urm rea /uriosă ă !e o/i erul nord coreean, *ncerc+nd s i 'anda"eze din /u%ţ ă ă 'ra ul.ţ

Eod%ers tast unu nou o!t o!t, iar a!oi a#te!t ca r+ndul dină ă ă mi"loc s se lumineze.ă

Nu se *nt+m!l *ns nimic.ă ă) Nici o reac ie, domnule6 *i stri% Puckett.ţ ă) 9tiu, soldat, *i r s!unse Eod%ers.ăNu se mai osteni s mai *ncerce o dat . Nu acum, c+ndă ă

num r toarea invers ar ta c mai r m seser doar !atruă ă ă ă ă ă ă ă minute #i dou zeci #i cinci de secunde. Aler% *na!oi s!re cort.ă ă

) Paul, rosti el *n micro/onul sta iei, nu mer%e. 7#ti convins cţ ă astea sunt numerele

) Partea cu unu nou o!t e si%ur , recunoscu directorulă ă Centrului de Comand . n !rivin a ultimei ci/re, *ns , nu suntemă ţ ă si%uri.

) $rozav, 'om' ni Eod%ers, ie#ind *n /u% din cort.ă ăMai sunt mai pu in de cinci minute. urea- c0te cinci ţ ă

secunde p0n c0nd fiecare cifr este acceptat de sistem. 3uă ă ă prea mai avem timp , *#i zise el, *n vreme ce aler%a s!re Nodon%uri.

) Puckett, ia o de la o mie nou sute o!tzeci5 *nce!uă Eod%ers. 8n soldat nord coreean, av+nd !ie!tul *nc rcat deă medalii, se a!ro!ie de rac(eta l+n% care se a/la Puckett. lă

*m!inse deo!arte !e american, *n a/ara c+m!ului vizual al luiEod%ers #i trase o dat *n "os. A!oi se *ntoarse #i *#i %oliă *nc rc torul *n tastatura de comand , *nainte ca -i Soo s /iă ă ă ă

315

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 316/341

a!ucat s #i mo'ilizeze oamenii. n cele din urm , nord coreeniiă ă reu#ir s l do'oare la ! m+nt.ă ă ă

ocea lui S<uires se / cu auzit din di/uzorul tele/onului deă ă cam!anie:

) Am auzi o *m!u#c tur . Ce se *nt+m!lă ă ă

Eod%ers *#i !i! i a!aratul de la #old #i s!use:ă

) 8n individ n a /ost de acord cu !rezen a noastr aici. arţ ă nu i /ace %ri"i, ai lui l au !us cu 'otul !e la'e.ţ

) Ne sim im cam inutili aici, sus, coment S<uires.ţ ăEod%ers nu i r s!unseF *l *n ele%ea. Acum *ns avea de / cută ţ ă ă

/a unor !ro'leme mult mai %rave.ţă4edicul *l l s *n !ace !e -i Soo #i aler% s!re Puckett.ă ă ă

Lu!t+nd cu dorin a de a i se al tura, Eod%ers se c r l+n% ceaţ ă ăţă ă ă mai a!ro!iat rac(et #i *nce!u s tasteze numerele !e r+nd.ă ă ă >nu5nou 5opt5-ero.ă

Nimic.>nu5nou 5opt5unu.ăNimic. Nimic, !+n c+nd a"unse la unu nou o!t nou . Atunciă ă ă

se auzi un iuit, r+ndul din mi"loc se lumin , iar %eneralulţ ă sc(im' imediat coordonatele, tast+nd zero zero zero zero.ă

mediat ce / cu acest lucru, rac(eta *nce!u s co'oare.ă ăNum r toarea invers din r+ndul de sus ar ta dou minute #iă ă ă ă ă

dou secunde. Gu%i s!re rac(eta lui Puckett. Tastatura nu maiă !utea /i re!arat F noroc c Puckett sc !ase cu via . octorul *iă ă ă ţă ridicase c ma#a #i *i cur a s+n%ele din "urul r nii de la um r.ă ăţ ă ă

) omnule colonel6 stri% Eod%ers, s rind de !e su!ortulă ă mo'il al rac(etei.

#i a#ez m+inile !e mar%inea su!ortului mo'il.ă) Tre'uie s *m!in%em. S l *m!in%em, ast/el *nc+t rac(eta să ă ă

/ie lansat s!re dealurile de acolo.ăAr t cu de%etul *n direc ia res!ectiv .ă ă ţ ă) 7 !ustiu5 N o s moar nimeni.ă ă-i Soo *n elese #i le ordon oamenilor s i s se a!ro!ie. nţ ă ă ă

vreme ce Puckett era tras deo!arte de c tre doctor, ceiă cincis!rezece solda i aler%ar de aceea#i !arte a rac(etei #iţ ă

*nce!ur s *m!in% . Colonelul ocoli su!ortul mo'il #i trase cuă ă ă !istolul, s! r%+nd cauciucurile de !e !artea res!ectiv . n vremeă ă ce oamenii colonelului continuau s *m!in% , Eod%ers aler%ă ă ă

s!re cea de a treia rac(et . ă Mai e timp , *#i s!use el. Vom reuşi.n urma sa, sc+r +itul metalului /rec+ndu se de metal se / cuţ ă auzit atunci c+nd centrul de %reutate al rac(etei se mut . G r să ă ă ă

31

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 317/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 318/341

micro/onul radioului !orta'il, iar oamenii s i *ncercau s seă ă ad !osteasc , *n s!atele st+ncilor.ă ă

estoinic om, *#i zise Eod%ers, arunc+ndu se la ! m+nt,ă dincolo de r m #i ele unui "ee! distrus de cel lalt Nodon%.ă ă ţ ă Ateriz !e o !arte, lovindu se n !rasnic #i *#i /eri ca!ul. Eac(etaă ă

decol , ca un de%et uria# cu!rins de /l c ri, mu%ind ca un dra%onă ă ă

sc !at din lan uri, s!re cerul al'astru al dimine ii.ă ţ ţA!oi lui Eod%ers *i venir *n minte S<uires #i oamenii s i, iară ă

nuna lui c ut /renetic radioul de la cin% toare. ar *l strivise *nă ă ă c dere #i a!aratul nu mai era 'un de nimic, ast/el *nc+tă %eneralului nu i mai r mase dec+t s se roa%e #i s s!ere c ceiă ă ă ă de !e culme n aveau s *n elea% %re#it ceea ce avea s le /ieă ţ ă ă dat s vad 5ă ă

31+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 319/341

+3

Mar i, ora 1):35,ţ Cen rul de Co-and ă

) esti e#ti !roaste, transmise Ste!(en iens !rin tele/on dela =NE. Se !are c unul dintre Nodon% uri le a sc !at.ă ă

) C+nd) n urm cu c+teva secunde. L am v zut scui!+nd /oc,ă ă

a#te!t m urm toarea ima%ine.ă ă) Sateli ii sunt !e /azţ ă) a. Te anun , de *ndat ce #tim *ncotro se *ndrea!t .ţ ă ă) E m+n !e rece! ie, s!use 0ood #i comut tele/onulă ţ ă

securizat !e am!li/icare.A!oi *i !rivi !e r+nd !e arrell 4cCaskey #i =o' 0er'ert, care

r m seser *n 'irou.ă ă ă) Ce se *nt+m!l , #e/ule *ntre' 0er'ert.ă ă) 8nul dintre Nodon% uri a /ost lansat #i se *ndrea!t s!reă

@a!onia. =o', a# vrea s #tim dac avem vreun radar aerian *nă ă re%iunea res!ectiv . Ar tre'ui s i anun m !e cei de laă ă ţă Penta%on #i s le cerem s #i trimit avioanele de v+n toare deă ă ă ă la >saka.

) Nu vor reu#i s interce!teze rac(eta, s!use 0er'ert,ă cl tin+nd din ca!. Ar *nsemna s caute acul *n carul cu /in.ă ă

) 9tiu, scr+#ni 0ood. ar tre'uie s *ncerc m. S ar !utea să ă ă /ie noroco#i #i s dea !este a!aratul nostru. arrell, =NE ul vaă identi/ica semnalul termic emis de rac(et cu a"utorul satelituluiă 0e!(aistos. om identi/ica traiectoria, ast/el *nc+t !ilo ii s #tieţ ă m car a!ro;imativ *n ce zon anume s caute.ă ă ă

T cu o vreme.ă!unt at0tea vie i +n pericol ţ , *#i zise el. (reşedintele trebuie

anun at imediat, astfel +nc0t s 5l poat averti-a pe primul5 ţ ă ăministru japone-.

) Poate c vom reu#i s le o/erim celor de la sol r %azul de aă ă ă#i c uta un ad !ost. Tot ar /i ceva.ă ă) Ai dre!tate, *ncuviin 4cCaskey.ţă

0ood tocmai se !re% tea s dea tele/on la Casa Al' , c+ndă ă ă 31(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 320/341

iens interveni, o!rindu l.) Paul5 Avem ceva cu totul di/erit !e ecran, *n momentul

sta.ă) Ce anume) Gul%ere, r s!unse iens. 4ai multe /ul%ere dec+t am v zută ă

vreodat . Poate doar deasu!ra =a%dadului am mai v zut a#aă ă

ceva, *n !rima noa!te a Gurtunii din e#ert.) Ce /el de /ul%ere) Nu #tim *nc . A#te!t m urm toarea ima%ine. ar5 7 de aă ă ă

dre!tul5 S /iu al nai'ii6 7 incredi'il6ă

320

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 321/341

+4

Mier%uri, ora ):36,Mun ii +ia-an elor ţ

Cu oc(ii li!i i de lentilele 'inoclului, locotenent colonelulţ S<uires urm rea decolarea Nodon%ă ului c+nd, !e nea#te!tate,tunurile antiaeriene desc(iser /ocul.ă

Primul %+nd care i trecu !rin minte /u c un atac aerian se a/laă

*n !lin des/ #urare #i /u tentat s #i trimit oamenii !entru aă ă ă ă neutraliza !ozi iile artileriei. ar atunci, de ce *#i iroseau nordţcoreenii muni ia tr %+nd unii c tre al ii ac ar /i vrut s /acţ ă ă ţ ă ă ă /a unui atac aerian, toate tunurile s ar /i *ntors *n direc ia dinţă ţ care radarul le ar /i semnalat sosirea aeronavei inamice. A!oiv zu c tunurile tr %eau la unison, din ce *n ce mai "os #iă ă ă

*n elese.ţProiectilele de HK mm +#neau s!re cer din toate cele !atruţ

laturi ale !erimetrului, /orm+nd un scut de /oc la a!ro;imativ treisute cincizeci de metri deasu!ra 'azei din vale. Proiectilele%(idate !rin radar se ciocneau *ntre ele, urmate de altele, venitedin "um tate *n "um tate de secund .ă ă ă

Nord coreenii *ncercau s creeze o 'arier *n calea !ro!riei loră ă rac(ete. Nodon% ul accelera: treizeci #i cinci, #a!tezeci, o sut de ă metri. Accelera *ncontinuu, %r 'indu se s!re !unctul *n care /oculă 'ateriilor antiaeriene se intersecta. Proiectilele 'r zdau cerulă zorilor, *n vreme ce evile tunurilor continuau s co'oare.ţ ă

=u'uiturile r sunau ca un m nunc(i de !ocnitori aruncate *ntră ăun 'utoi de metal. ma%inea *i evoc lui S<uires o stelu a!rinsă ţă ă din !omul de Cr ciun. Scutul e;!loziilor co'ora, !e m sur ceă ă ă rac(eta se *n l a tot mai sus.ă ţ

Trecuser doar dou sau trei secunde de la lansarea Nodon%ă ăului, iar rac(eta se a/la la doi !a#i de 'ariera str lucitoare de /oc.ă Nu e;ista nici o %aran ie c 'ariera antiaerienei avea s oţ ă ă o!reasc din z'orul ei uci%a#F e;istau toate #ansele caă !roiectilele s *i devieze doar traiectoria, arunc+nd o s!re vreună sat nevinovat din Nord ori din Sud.

easu!ra 'azei !loua cu /l c ri o !loaie de /oc ca *n =i'lie,ă ă 321

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 322/341

incendiind corturi #i ve(icule. S<uires s!era c Eod%ers #i ceilal iă ţ nu vor ! i nimic #i c rac(eta, dac avea s e;!lodeze, nu aveaăţ ă ă ă s *i ucid !e cei de la sol.ă ă

e c+te ori *i ' tuse inima de c+nd decolase Nodon% ulă oarde c0teva ori , *#i s!use el. ar acum ! rea c st tuse *n loc, *nă ă ă

vreme ce 'otul rac(etei str !un%ea !la/onul *nv ! iat.ă ă ă

7ra ca *ntr un vis, un iad mi#c+ndu se cu *ncetinitorul, unin/ern de /l c ri #i metal: !roiectilele iz'eau carcasa rac(etei,ă ă strivind o, arunc+nd o de colo colo, ca !e un (o !rins *n ca!canţ ă

*ntr un /ilm cu %an%steri. e /iecare dat c+nd un !roiectil iz'eaă rac(eta, se auzea c+te o 'u'uitur *n/undat .ă ă

Pre de o cli! , v+lv taia invad silueta maiestuoas a s %e iiţ ă ă ă ă ă ţ !urt toare de moarte, du! care *n /a a oc(ilor lui S<uires totulă ă ţ deveni un amestec de al'astru #i !ur!uriu, atunci c+nd rac(etae;!lod .ă

322

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 323/341

+5

Mier%uri, ora ):37,Mun ii +ia-an elor ţ

Eod%ers ascultase e;!lozia !roiectilelor, auzise #uieratulsc(i"elor ce se !r 'u#eau, incandescente, *n "urul s u. e#i #tiaă ă c acel ca! al 4eduzei era undeva a!roa!e, deasu!ra sa, nuă rezist is!itei. #i desco!eri ca!ul, retr %+ndu #i m+inile #i !rivi *nă ă

sus.S!ectacolul /urtunii de /oc / cu s i *n%(e e r su/larea !eă ă ţ ă 'uze.

intre toate citatele /iloso/ilor #i dramatur%ilor !e care *istudiase #i !e care, *n alte condi ii, i ar /i !utut cita / r #ov ire, *iţ ă ă ă veni *n minte doar unul sin%ur, scris de un avocat:

B7 şi v paia roşie a rac'eteiă , printre bombele ar-0nde dinv -du'7C ă

Nodon% ul /or trecerea !rin 'ariera de /oc. Eac(eta /uţă s/+#iat *n 'uc i #i e;!lod , iar /uria dezl n uit a /l c rilor ! ruă ăţ ă ă ţ ă ă ă ă dintr o dat a se a/la la c+ iva metri distan , nu la un s/ert deă ţ ţă mil .ă

Eod%ers *#i cu!rinse din nou ca!ul *n m+ini, iar su/lul /ier'inteal e;!loziei *i !+rli ! rul de !e m+ini #i de !e *nc(eieturi.ă Sudoarea rece de !e s!inare ! ru a /ier'e c+t ai cli!i din oc(i. #iă astu! urec(ile cu de%etele, *ncerc+nd s #i a!ere tim!anele deă ă tunetul care mai *nt+rzie o cli! , iz'indu l a!oi at+t de tare, *nc+tă avu im!resia c !ie!tul *i devenise o cutie de rezonan .ă ţă Eesturile incandescente ale rac(etei *nce!ur a!oi s cur%ă ă ă !oto! din ceruri, de la a#c(ii de m rimea unor monede #i !+n laă ă 'uc i de dimensiunile unor /ar/urii. z'eau ! m+ntul cu z%omoteăţ ă

*n/undate, de "ur *m!re"urul s u #i Eod%ers se trase #i mai ad+ncă su' e!ava s/+#iat a "ee!ului. > !ic tur de metal arz+nd *iă ă ă ateriz !e coa!s , !r "indu i !ielea, du! ce mistuiseă ă ă ă instantaneu es tura !antalonilor, iar %eneralul se scutur ,ţ ă ă url+nd.Cur+nd se l s t cerea, %rea #i ad+nc , urmat de icneteleă ă ă ă ă oamenilor care se ridicau #i de c(em rile !e care #i le adresauă

323

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 324/341

unii altora.Eod%ers *#i sim i oasele trosnind amor ite c+nd se t+r* de su'ţ ţ

"ee!. E mase %(emuit #i !rivi s!re cer. 7ra lim!ede #i doară c+teva zdren e de /um ne%ru, risi!ite re!ede de v+nt, maiţ st teau m rturie ur%iei ce se dezl n uise acolo cu numai c+tevaă ă ă ţ

cli!e *n urm .ă

Se ridic *n !icioare #i v zu c #i -i Soo sc !ase nev t mat, laă ă ă ă ă ă /el ca to i oamenii acestuia. reo c+ iva su/eriser r ni u#oare #iţ ţ ă ă s+n%erau, dar erau cu to ii *n via .ţ ţă

Americanul *l salut !e colonel #i, *n cli!a aceea, *i venir *nă ă minte cuvintele lui S(akes!eare, mai !otrivite ca oric+nd:

R ul nu va birui nicic0nd,ă0nd datoria şi virtutea se vor uni +mpotriv 5i.ă

324

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 325/341

+

Mier%uri, ora ):50,Mun ii +ia-an elor ţ

C+nd, *ntr un t+rziu, Eod%ers reu#i s i dea de *n eles lui -iă ţSoo c mai aveau c+ iva oameni sus *n mun i, colonelul (ot r* să ţ ţ ă ă trimit un camion care s i aduc *n ta' r . e#i cei mai mul iă ă ă ă ă ţ dintre americani se sim ir st+n"eni i c+nd a"unser *n vale adu#iţ ă ţ ă

de un camion nord coreean, S<uires se 'ucur s l re% sească ă ă ă !e %eneral viu #i nev t mat, iar Puckett se 'ucur ca un co!il,ă ă ă atunci c+nd *#i re% si sta ia radio. Locotenent colonelul i o l s *nă ţ ă ă %ri" , iar medicul nord coreean se a!uc s i !anseze rana de laă ă ă um r.ă

) 4 'ucur c nu a i desc(is /ocul, s!use Eod%ers, lu+nd oă ă ţ *n%(i itur de a! din 'idonul lui S<uires. 4 am temut c ve iţ ă ă ă ţ *ncerca s i o!ri i !e artileri#ti s tra% .ă ţ ă ă

) 7ra c+t !e aci, s!use S<uires. 4i am dat seama ce aveau de%+nd s /ac c+nd am o'servat c tr %eau cu toate tunurileă ă ă ă odat .ă

Puckett r s!unse imediat c(em rii lui 0ood de la Centrul deă ă Comand . Eod%ers #i S<uires st teau deo!arte, l+n% un "ee! *nă ă ă care /usese a#ezat cadavrul lui 4oore, *nvelit *ntr o ! tur .ă ă Auzind a!elul, Eod%ers se re!ezi s!re Puckett, urmat de S<uires.

) a, domnule, s!use Puckett. $eneralul e c(iar l+n% mine.ăi *ntinse c #tile lui Eod%ers.ă

) MNea a, Paul.ţ) =un seara, 4ike. A i / cut o adev rat minune, ' ie i.ă ţ ă ă ă ă ţ

Gelicit ri.ăEod%ers t cu o cli! , *nainte de a r s!unde:ă ă ă) Am !l tit o scum!, s #tii.ă ă) 9tiu, dar nu vreau s v !ar r u. Am !ierdut c+ iva oameniă ă ă ă ţ

valoro#i ast zi, dar sta e !re ul meseriei noastre.ă ă ţ) Sunt con#tient de asta, s!use Eod%ers. ar #tiu #i c nu ă

vor'ele astea mari i le #o!te#ti seara, c+nd te 'a%i *n !at. >ţ %r mad de vreme de acum *ncolo o s retr iesc ziua de azi.ă ă ă ă) S nu ui i nici o cli! c+te vie i a i salvat !rin ceea ce a iă ţ ă ţ ţ ţ

325

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 326/341

/ cut. C(arlie *mi s!unea c mai ave i un soldat r nit5ă ă ţ ă) Puckett. 7 r nit la um r, dar o s #i revin . 4ai e ceva5ă ă ă ă

Colonelul -i Soo dore#te s ne escorteze !+n la !unctul deă ă *nt+lnire, a#a c !ornim imediat.ă

) estinderea aceasta mi se !are ciudat , zise 0ood.ă

) e!inde din ce un%(i o !rive#ti, *i re!lic Eod%ers. Eo'ertă

Louis Stevenson *#i s/ tuia odinioar cititorii s *ncerce să ă ă ă tr iasc !otrivit o'iceiurilor altor !o!oare, *nainte de a le "udeca.ă ă Am #tiut dintotdeauna c avea dre!tate.ă

) a, dar n o s reu#e#ti niciodat s convin%i Con%resul,ă ă ă Casa Al' sau vreun alt %uvern de !e !lanet de vala'ilitateaă ă acestui adev r, *i atrase 0ood aten ia.ă ţ

) @ust, *ncuviin Eod%ers. Cred c de aceea Stevenson a scrisţă ă #i r. Je* ll şi Mr. H de. 9i a dat seama c /irea uman nu seă ă !oate sc(im'a. Paul, vor'im du! ce !ornim s!re cas , dină ă

@a!onia. Sunt al nai'ii de curios ce ! rere o s ai' !re#edinteleă ă ă de toate acestea.

0ood se str+m' : ă) Nu e#ti sin%urul, 4ike.

u! ce *l ru% !e 0ood s o *ntre'e !e 4art(a 4ackallă ă ă semni/ica ia unei e;!resii coreene, Eod%ers *nc(ise #i, *m!reunţ ă cu oamenii s i, urcar *n dou din cele !atru camioane ce aveauă ă ă s i trans!orte, *m!reun cu -i Soo #i oamenii s i, la !unctul deă ă ă

*nt+lnire.Pe drum, Eod%ers inu *n m+n o'iectul asem n tor unuiţ ă ă ă

ca!sator !e care i l ar tase ceva mai devreme lui S<uires. Laă /iecare dou sute de metri, a! sa !e un 'uton de !e s!ateleă ă dis!ozitivului.

) 7 dis!ozitivul de loca ie al 7=C ului, nu i a#a *ntre'ţ ă S<uires.

Eod%ers *ncuviin .ţă) 9i ce /ace i acumţ) Arunc *n aer s/erele, r s!unse Eod%ers. ncrederea e ună

sentiment no'il, dar nici !ruden a nu tre'uie uitat .ţ ăS<uires *i d du dre!tate. Camionul *#i vedea de drum,ă

(urduc indu se !e #oseaua neas/altat .ă ă7lico!terul Sikorsky S KO =lack 0awk /u !unctual, sosind la

tim! la *nt+lnire. Pilotul /u sur!rins atunci c+nd S<uires *i ceru s ă

aterizeze / r team .ă ă ă) Cum Nu tre'uie s ne %r 'im *ntre' el.ă ă ă) Nu, aterizeaz lini#tit, r s!unse locotenent colonelul.ă ă

32

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 327/341

Plec m de aici ca ni#te adev ra i %entlemani.ă ă ţA!aratul de z'or cu uns!rezece locuri ateriz !otrivită

*n ele%erii, / r ca mitralierele 4 JO de la 'ordul s u s ai' deţ ă ă ă ă ă lucru, *n vreme ce ec(i!a *#i ocu!a locurile, Eod%ers #i -i Soo *#iluar la revedere, urm ri i de S<uires.ă ă ţ

-i Soo rosti un scurt discurs, din care cei doi americani nu!rice!ur o iot . Semni/ica ia sa era *ns c+t se !oate deă ă ţ ă lim!ede: le mul umea !entru tot ce / cuser !entru a !rote"aţ ă ă inte%ritatea !atriei sale.

C+nd s/+r#i, Eod%ers se *nclin #i s!use:ă : Ann ong5'i *a5s'ip5s'io.-i Soo ! ru sur!rins, dar *nc+ntat #i r s!unse:ă ă

: Ann ong 'a5simni5*a6Cei doi o/i eri se salutar . -i Soo *#i inea m+na 'anda"at laţ ă ţ ă

!ie!t. A!oi americanii urcar *n elico!ter. S<uires se o!ri l+n%ă ă Puckett, care z cea *ntins !e o tar% a#ezat !e !ardoseal . A!oiă ă ă ă i se al tur lui Eod%ers.ă ă

) Ce i a i s!us colonelului vru s a/le S<uires.ţ ă) C+nd vor'eam cu Paul, l am ru%at s o *ntre'e !e 4art(a

cum se s!une *n coreean : 2E m+i cu 'ine #i /ii /ericit, al turi deă ă ă ai t i63ă

) Grumoas urare.ă) A#a e, s!use Eod%ers. Numai c , av+nd *n vedere /a!tul că ă

eu cu 4art(a nu ne !rea *n ele%em, e !osi'il s i /i s!us c suntţ ă ă aler%ic la !enicilin 5ă

) Nu #tiu, z u. Ceea ce v a r s!uns sem na mult cu ceea ce iă ă ăa i s!us. oar dac n o /i #i el aler%ic.ţ ă

8#a elico!terului /u *nc(is #i =lack 0awk ul decol , lu+nd oă ă s!re sud.

) Nu m ar sur!rinde !rea mult, s!use Eod%ers, %+nditor. 9tii,C(arlie, cu /iecare zi ce trece, sunt tot mai !u ine lucruri ce m arţ !utea sur!rinde.

32)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 328/341

+)

Mier%uri, ora 10:30,Seul

-im 0wan era a#ezat !e !at. Salteaua *i era ridicat la c ! t+iă ă ă #i !erna *i alunecase *ntr o !arte. Ar /i vrut s o ridice dar, du!ă ă e/orturile /izice #i emo ionale din ultimele c+teva ore, *i li!seauţ at+t /or a, c+t #i am'i ia !entru a /ace acest lucru.ţ ţ

=mul care a salvat peninsula nu e +n stare s se aplece şi s 5şiă ă ridice perna. 7ra *ns at+t de e!uizat, *nc+t nu i venea s r+d deă ă ă aceast ironie a sor ii.ă ţ

urerea insistent din #old *l *m!iedica s adoarm , iară ă ă 'anda"ul !rea str+ns *i *n%reuna res!ira ia. 7venimenteleţ ultimelor ore *l a"utaser *ns s r m+n treaz. 4oartea luiă ă ă ă ă $re%ory onald *l o'seda, ca un co#mar de care nu reu#ea s ă sca!e. ns , de#i *nc nu i venea s cread , cruda realitate ! reaă ă ă ă ă inevita'il . ia a lui onald se s/+r#ise, de /a!t, o dat cuă ţ ă uciderea so iei sale trecuse de atunci doar o zi iar acum iatţ ă c el i se al turase. onald, s!re deose'ire de Soon"i #i de 0wan,ă ă nu crezuse *n via a de a!oi. Acum *i era dat s o cunoasc . a!ulţ ă ă Ţ

*nc ! +nat #i ateu avea s /ie !entru vecie un *n%er, indi/erentă ăţ ă dac i !l cea sau nu.ă ă

Cum st tea acolo, !rivind *n %ol, =o' 0er'ert *i tele/on !entruă ă a l in/orma des!re cele !etrecute *n 4un ii iamantelor #i des!reţ moartea celorlal i doi !artici!an i la com!lot, uci#i de ec(i!a deţ ţ interven ie. 0wan #tia c acele cadavre n aveau s /ie *na!oiateţ ă ă !rea cur+nd Sudului, de#i, cu si%uran , Nordul avea s trimitţă ă ă am!rentele celor doi, !entru a /i identi/ica i. ţ

) Nu mai avem cuno#tin de al i !artici!an i la com!lot, *iţă ţ ţ s!use =o' 0er'ert. eci, /ie am reu#it s nimicim tot %ru!ul, /ieă restul mem'rilor s a retras *n vizuini #i vor scoate ca!ul din nou,alt dat .ă ă

) Sunt convins c nu e ultima oar c+nd avem de a /ace cuă ă tic lo#ii #tia, s!use 0wan lini#tit.ă ă) Pro'a'il c ai dre!tate, *ncuviin 0er'ert. Eadicalii sunt caă ţă 'ananele, stau ciorc(ine.

32+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 329/341

0wan r+se, !l c+ndu i ima%inea. A!oi 0er'ert transmise *ncă ă o dat mul umiri din !artea lui 0ood !entru a"utorul acordat deă ţ -C A #i *i dori *ns n to#ire %ra'nic .ă ă ă

Pun+nd rece!torul *n /urc , 0wan se (ot r* s #i ridice, *nă ă ă s/+r#it, !erna. Gu sur!rins *ns , c ci cineva se a!lec #i i o ridic ,ă ă ă ă

*nainte ca el s /i a!ucat s se a!lece. ou m+ini !uternice *iă ă ă

ridicar cu 'l+nde e ca!ul #i i strecurar !erna dedesu't,ă ţ ă aran"+ndu i mar%inile ast/el *nc+t s stea c+t mai comod.ă

Privirea lui 0wan alunec *ntr o !arte.ă) omnule director Yun% 0oon6 e;clam el, mirat 8nde e5ă) 0on%tack La ora asta, se a/l , cred, *n drum s!re noul s uă ă

!ost: o nav de !escuit care interce!teaz transmisiile c(inezilor,ă ă !atrul+nd *n 4area $al'en . 7ra de ! rere c stilurile noastreă ă ă di/erite de lucru constituie o sl 'iciune #i nu un atu.ă

) Poate c ar /i tre'uit s mi rezerva i #i mie un loc l+n% el,ă ă ţ ă zise 0wan. 9i eu am avut aceea#i im!resie.

Yun% 0oon cli!i des.) Poate c uneori am lucrat *n contratim!. ar, de azi *nainte,ă

a#a ceva nu se va mai *nt+m!la.Cineva din %uvern / cuse cu si%uran !resiuni asu!ra luiă ţă

Yun% 0oon, *n !rivin a modului *n care 0wan rezolvase acest caz.ţ Acesta n ar /i /ost deloc sur!rins s a/le c =o' 0er'ert sau c(iară ă Paul 0ood d duser c+teva tele/oane s!re a l s!ri"ini. Yun% 0oonă ă /usese dintotdeauna rece!tiv la acest %en de a!eluri.

irectorul *#i a#ez m+na !este cea a lui 0wan.ă) C+nd o s ie#i de aici, vom avea %ri" s sc(im' m uneleă ă ă ă

lucruri. ei c ! ta o r s!undere care i va !ermite s ac ioneziă ă ă ţ ă ţ / r s /ii nevoit s mi ceri ! rerea.ă ă ă ă ă

ategoric , "ung5Hoon primise un telefon de la cineva suspus.) ei !utea s lucrezi du! !ro!riile tale metode. eă ă

asemenea i am recomandat !re#edintelui s *n/iin eze o 'urs laă ţ ă 8niversitate, la catedra de #tiin e !olitice, *n memoria domnuluiţ onald.

) mul umesc, s!use 0wan. S nu uita i *ns de so ia luiă ţ ă ţ ă ţ C(o. a avea nevoie de a"utor.

) Am avut %ri" de asta.ă0wan ridic !rudent !rivirea s!re director.ă) Ce s a *nt+m!lat cu doamna C(on%

intr o dat , Yun% 0oon ! ru !reocu!at de aran"area cravatei.ă ă) A !lecat. A#a cum ne ai cerut, a /ost l sat *n !ace.ă ă) 4i a salvat via a. i eram dator m car cu at+t. A i urm rit o,ţ ă ţ ă

32(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 330/341

nu i a#a) P i5 da, r s!unse Yun% 0oon st+n"enit. oiam s #timă ă ă

*ncotro avea de %+nd s o a!uce.ă) 9i) S a o!rit *n Yan%yan%, la casa unc(iului t u.ă

0wan z+m'i. N aveau s o mai % seasc niciodat . 8nc(iul Pakă ă ă

avea s o a"ute s se strecoare din /a a urm ritorilor, iar ace#tiaă ă ţ ă n aveau s cuteze s l o!reasc . P+n la urm , avea să ă ă ă ă ă reu#easc s a"un% *n @a!onia.ă ă ă

) Nu crezi c va mai s!iona *n /avoarea Nordului *ntre'ă ă directorul.

) Nu. N a / cut o niciodat de 'un voie. 4 'ucur c va % si,ă ă ă ă ă ă *n s/+r#it, ce #i dorea.

Yun% 0oon *i str+nse m+na !rietene#te.) ac zici tu5ă

irectorul se ridic de !e mar%inea !atului.ă) L am l sat !e un om de al meu *n /a a u#ii, Park. ac aiă ţ ă

nevoie de ceva, nu ezita s l c(emi.ă0wan *i mul umi #i directorul *l l s sin%ur. e /a!t, nu eraţ ă ă

sin%ur, ci al turi erau *nc(i!uirile sale iu'ite, amintirea dulceăam ruie a lui Soon"i #i a lui $re%ory onald, a s rmanului #o/eră ă C(o #i a cura"oasei #i atr % toarei doamne C(on%. Nu eraă ă convins c unc(iul s u avea s consimt a i dezv lui undeă ă ă ă ă anume avea s o duc !e /emeie. #i "ur *ns c , indi/erent ceă ă ă ă ă urma s se *nt+m!le, avea s *ncerce s i dea de urm . A#a cumă ă ă ă avusese !rile"ul s constate *n acea zi, e;istau !rietenii ceă

*nvin%eau /rontierele !olitice, c(iar dac tim!ul nu !ermiteaă *ntotdeauna *m!linirea lor.

Avea s % seasc *ns tim!ul necesar !entru a *nt ri acesteă ă ă ă ă le% turi, /iindc , la urma urmei, conta doar ce aveau oamenii *nă ă inimi #i nu ce s!uneau dosarele des!re ei.

330

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 331/341

++

Mar i,ţ ora #1,Cen rul de Co-and ă

Pre#edintele sosi neanun at la Centrul de Comand . eni *nţ ă limuzina sa lun% , 'lindat , *nso it de doi a%en i ai Serviciuluiă ă ţ ţ Secret #i de #o/erul s u, / ră ă ă nici unul dintre a%(iotan i #i / rţ ă ă nici un re!orter.

) Nici un re!orter remarc Ann, atunci c+nd santinela de laă !oarta =azei Andrews a Gor elor Aeriene *i anun lui Paul 0oodţ ţă sosirea *naltului oas!ete. Cu si%uran , e vor'a de unţă fost!re#edinte.

) 7#ti !rea cinic , s!use 0ood, a#ez+ndu se la 'irou.ă Tocmai *nc(eiase o #edin cu to i #e/ii de de!artamente dinţă ţ

cadrul Centrului de Comand : =o' 0er'ert, 4art(a 4ackall,ă arrell 4cCaskey, 4att Stoll, Lowell Co//ey, Liz $ordon, P(il

-atzen #i Ann. Le mul umise !entru e/orturile de!use *n acea zi #iţ !entru /elul *n care conlucraser . Le s!usese c nu mai *nt+lniseă ă niciodat o ec(i! mai e/icient , *n toate !rivin ele. 7ra m+ndruă ă ă ţ de ei #i de trea'a !e care reu#iser s o duc la 'un s/+r#it #i eraă ă ă m+ndru de /iecare dintre ei *n !arte.

Acum, tocmai se !re% tea s #i ! r seasc 'iroul. A/l+nd *nsă ă ă ă ă ă de sosirea im!ortantului vizitator, se a#ez , a#te!t+ndu l.ă

Ann r mase s a#te!te *m!reun cu el.ă ă ăNu #i !utea st !+ni z+m'etul. 7ra /ericit c Centrul deă ă ă

Comand reu#ise s se descurce. 7ra /ericit , c ci toate !osturileă ă ă ă de televiziune *#i *ntreru!seser !ro%ramele !entru a di/uzaă #tirea distru%erii Nodon% urilor. m!reun cu omolo%ul ei de laă Penta%on, reu#iser s convin% !resa c , *n tot ce / cuser ,ă ă ă ă ă ă $re%ory onald #i %eneralul Sc(neider ac ionaser din umanismţ ă #i nu din s!irit !artizan. Puseser la !unct o versiune !lauzi'il aă ă celor *nt+m!late, su/icient de onest , ast/el *nc+t, dac nordă ăcoreenii ar /i *ndr znit s /ac tam tam *n !rivin a com!lotuluiă ă ă ţ maiorului Lee, s ar /i / cut de r+s, a! r+nd dre!t nerecunosc toriă ă ă #i dornici de r z'unare.ă

4ai !resus de toate, *ns , Ann era /ericit !entru Paul.ă ă331

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 332/341

7l reu#ise s *m'ine cu succes r s!underea de director ală ă Centrului de Comand cu r s!underea sa de tat #i de so , două ă ă ţ ă sarcini %rele #i !reten ioase. Se mira c omul acesta reu#ise sţ ă ă reziste *ncord rii. Poate c S(aron 0ood n avea s a/le niciodată ă ă ă c+t de mult *l solicitase aceast zi !e so ul eiF Ann #tia *ns . Ar /iă ţ ă

vrut s i !oat *m! rt #i asta #i so iei #e/ului ei, dar5 (a'ar nuă ă ă ă ţ

avea cum ar /i !utut s o /ac . ă>n purt tor de cuv0nt r mas f r cuvinteă ă ă ă , r+se ea *n %+nd.Nu, nu era c(iar a#a. Ann nu !utea discuta desc(is cu S(aron,

nu des!re asemenea lucruri. Paul 0ood era un om deose'it, cu oinim 'un , inte%ru #i, Ann #tia, resurse nes/+r#ite de iu'ire. nă ă visele ei, Ann ar /i s/ tuit o !e S(aron s *l ia !e Paul a#a cumă ă era, s *l iu'easc a#a cum *l iu'ea ea, s #i s!un mereu c *ntră ă ă ă ăo 'un zi avea s lase munca la o !arte #i iu'irea lor avea să ă ă

*n/loreasc , mai !uternic dec+t /usese vreodat . ar oă ă ă admiratoare devotat nu avea dre!tul s dea ast/el de s/aturiă ă unei so ii.ţ

Paul tocmai le s!unea su'alternilor s i c dorea s or%anizezeă ă ă o slu"' *n memoria lui $re%ory onald #i a lui =ass 4ooreF eaă

*ns nu l asculta. 4intea #i inima ei colindau *ntr o alt lume5 oă ă lume ima%inar *n care, du! !lecarea tuturor, el ar /i str+ns o laă ă !ie!t, a!oi ar /i ie#it s cineze *ntr un restaurant discret, ar /iă condus o acas #i ar /i / cut dra%oste, du! care ar /i adormit cuă ă ă ca!ul !e !ie!tul lui !uternic5

) omnule 0ood se auzi vocea lui =u%s *n di/uzorulcom!uterului.

) a) A sosit !re#edintele.0ood iz'ucni *n r+s atunci c+nd =u%s / cu s a!ar !e monitoră ă ă

o ima%ine a !re#edintelui care traversa culoarul !rinci!al, / c+ndă semne cu m+na an%a"a ilor din 'irouri, str+n%+nd m+inile unorţ oameni !e care nu i mai v zuse niciodat , ca #i cum i ar /i /ostă ă vec(i !rieteni.

Paul se ridic *n !icioare atunci c+nd !re#edintele a! ru *nă ă !ra%, iar #e/ii de de!artamente *l imitar . Pre#edintele str+m'ă ă din nas condescendent #i le / cu semn s se a#eze.ă ă

#i reluar cu to ii locurile, cu e;ce! ia lui Paul. Pre#edinteleă ţ ţ travers 'iroul #i i str+nse m+na.ă

) Gelicit ri, domnule #e/ al comitetului de criz 6ă ă) mul umesc, domnule.ă ţAnn se *ncrunt .ă 3u comitetul de cri- trebuia felicitat ă , ci (aul

332

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 333/341

+nsuşi şi entrul de omand 6ăPre#edintele se *ntoarse, /rec+ndu #i m+inile *n semn de

satis/ac ie.ţ) A /ost e;celent. To i cei im!lica i *n aceast a/acere, de laţ ţ ă

Paul la ec(i!a de interven ie, de la Steve =urkow la oamenii s iţ ă

de la Si%uran a Na ional , inclusiv dumneavoastr , cei de /a ,ţ ţ ă ă ţă

cu to ii v a i descurcat de minune, mai !resus de orice a#te!t ri.ţ ţ ă) Am /ost a"uta i cu to ii, interveni 0ood. Au mai /ost #iţ ţ

$re%ory onald, -im 0wan de la -C A #i o/i erul nord coreean deţ la 'aza Nodon% urilor5

) esi%ur, Paul. ar voi a i /ost cei care a i coordonatţ ţ *ntrea%a ac iune. 4eritul e al vostru #i al di/eritelor de!artamenteţ care s au ocu!at de aceast criz . $eneralul Sc(neider m aă ă anun at c inten ioneaz s cear acordarea unei distinc ii civileţ ă ţ ă ă ă ţ !entru domnul onald. 4i a s!us c ar /i onorat s o con/ere elă ă

*nsu#i. e asemenea, mem'rii ec(i!ei de interven ie care auţ / cut sacri/icii nu vor /i nici ei uita i.ă ţ

Au f cut sacrificiiă , *#i zise Ann. 7ra e;!resia /olosit deă !re#edin i, atunci c+nd (a'ar n aveau c+ i muriser #i c+ iţ ţ ă ţ /useser r ni i. N avea s l lase *ns !e !re#edintele Lawrenceă ă ţ ă ă s i strice 'ucuria acestor cli!e. S!era c Paul avea s lu!teă ă ă !entru recunoa#terea meritelor celor care *l a"utaser . Prin totă ceea ce / cea, o determina s l iu'easc #i mai mult.ă ă ănce!u s com!un *n %+nd o scrisoare adresat so ieiă ă ă ţ directorului: rag !'aron, sper c m vei putea ierta c i5amă ă ă ă ţ r pit so ulă ţ . i5l voi +napoia de +ndat ce voi purta +n p0nteceŢ ă copilul s u. <mi doresc cu disperareă , numai pentru mine o

p rticic din acest om minunat7ă ă) ar n am venit aici doar !entru a v mul umi, s!useă ţ

!re#edintele. Atunci c+nd, *n urm cu #ase luni, am !us 'azeleă Centrului de Comand , am / cut o !e 'aza unor intui ii,ă ă ţ *m!reun cu al i c+ iva, *ntre care secretarul a! r rii Colon #iă ţ ţ ă ă Steve =urkow, am crezut c ar /i util e;isten a unei ec(i!e deă ă ţ %estionare a crizelor, com!lementar o!era iunilor noastreă ţ militare #i de s!iona" de"a e;istente. Nici unul dintre noi nu aveaidee dac o asemenea ec(i! avea s /unc ioneze sau nu.ă ă ă ţ

esi%ur, nici nu ' nuiam c+t de 'ine ar !utea /unc iona oă ţ asemenea ec(i! , z+m'i !re#edintele.ă

Lowell Co//ey a!laud .ă) n ceea ce m !rive#te !e mine #i !e consilierii mei, Centrulă de Comand #i a trecut cu 'ine e;amenul de maturitate.ă

333

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 334/341

nce!+nd din acest moment, nu mai sunte i o structurţ ă !rovizorie, ci o institu ie cu dre!turi de!line. A# vrea sţ ă s r' torim acest lucru #i v invit s lu m m+ine !r+nzulă ă ă ă ă

*m!reun , la Casa Al' . u! aceea, Paul, vom !utea discutaă ă ă des!re nevoile voastre #i *mi vei s!une ce anume v ar !utea

s!ori e/icien a. 4 *ndoiesc c vom reu#i s o' inem vreun 'anţ ă ă ă ţ

din !artea Con%resului, dar v asi%ur c vom /ace tot !osi'ilul *nă ă acest sens.

Paul se ridic din nou *n !icioare.ă) omnule !re#edinte, a!reciem cu to ii *ncrederea acordat .ţ ă

>ric+t de lun%i ne vor /i ! rut ultimele #ase luni, ziua de azi aă /ost mai lun% dec+t toate la un loc #i ne 'ucur m c am reu#it să ăo scoatem la ca! t. n ceea ce !rive#te invita ia !entru m+ine,ă ţ mi e team c n am s o !ot onora.ă ă

Pentru *nt+ia oar de c+nd *l cuno#tea, Ann Garris *l v zu !eă ă !re#edinte tres rind, sur!rins.ă

Se sc r!in *n ca! #i zise:ă ă) Nu ac ai cumva 'ilete la meci, mi ar /ace !l cere s vină ă ă

cu tine.) Nu, domnule, nu e vor'a de meci, r s!unse 0ood.ă

nten ionez s mi iau m+ine o zi li'er , s mi *nv /iul s "oaceţ ă ă ă ăţ ă #a( #i s citim *m!reun ni#te 'enzi desenate cu scene violente.ă ă

Pre#edintele *ncuviin , z+m'ind sincer.ţăAnn Garris a!laud , *nc+ntat .ă ă

334

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 335/341

Cuprins

Mulţumiri .....................................................................................................I ....................................................................................................................

Marţi, ora 16:10,Seul ...........................................................................................................

2 .................................................................................................................. 1Marţi, ora 17:30,Seul ......................................................................................................... 1

3 .................................................................................................................. 1

Marţi, ora 3:50,Chevy Chase, Maryland .......................................................................... 164 .................................................................................................................. 1

Marţi, ora 17:55,Seul ......................................................................................................... 1

5 .................................................................................................................. 2Marţi, ora 1!:01,Seul ......................................................................................................... 2

6 .................................................................................................................. 2Marţi, ora 4:04,Casa "l#$ ................................................................................................ 25

7 .................................................................................................................. 2Marţi, ora 1!:05,Seul ......................................................................................................... 2

! .................................................................................................................. 2

Marţi, ora 4:0!,Chevy Chase, Maryland .......................................................................... 2! .................................................................................................................. Marţi, ora 1!:10,Seul ......................................................................................................... 3

10 ................................................................................................................ 3Marţi, ora 1!:13, %a&a'o, (a)onia ....................................................................................... 35

11 ................................................................................................................ 3Marţi, ora 1!:15,Seul ......................................................................................................... 3

335

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 336/341

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 337/341

Marţi, ora 21:15,Seul ....................................................................................................... 10

25 .............................................................................................................. 10Marţi, ora 7:35,Cen'rul de Comand$ ............................................................................. 10

26 .............................................................................................................. 11Marţi, ora 7:45,iroul %aţional de e+unoa 'ere .......................................................... 11

27 .............................................................................................................. 11Marţi, ora :55,Seul ....................................................................................................... 11

2! .............................................................................................................. 11Marţi, ora 7:57,Cen'rul de Comand$ ............................................................................. 11

2 .............................................................................................................. 12Marţi, ora 22,Seul ....................................................................................................... 12

30 .............................................................................................................. 12Marţi, ora !:05,Cen'rul de Comand$ ............................................................................. 12

31 .............................................................................................................. 12Marţi, ora 22:10,Seul ....................................................................................................... 12

32 .............................................................................................................. 12Marţi, ora 22:15,Seul ....................................................................................................... 12

33 .............................................................................................................. 13Marţi, ora 22:20,

oson&, Coreea de %ord ....................................................................... 13134 .............................................................................................................. 13

Marţi, ora !:40,Cen'rul de Comand$ ............................................................................. 13

35 .............................................................................................................. 14Marţi, ora !:55,Cen'rul de Comand$ ............................................................................. 14

30 .............................................................................................................. 14Marţi, ora 23:07,8ona emili'ari-a'$ .............................................................................. 143

33)

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 338/341

37 .............................................................................................................. 14Marţi, ora :10,/ashin&'on, .C. .................................................................................. 146

3! .............................................................................................................. 15Marţi, ora 23:17,Marea (a)oniei, la 12 mile de 9un&nam, Coreea de %ord ................... 153 .............................................................................................................. 15Marţi, ora !:20,

a #ordul avionului C;141, deasu)ra <e=asului ................................... 1540 .............................................................................................................. 15

Marţi, ora 23:25,Seul ....................................................................................................... 15

41 .............................................................................................................. 16Marţi, ora :30,Casa "l#$ .............................................................................................. 160

42 .............................................................................................................. 16Marţi, ora 23:40,Seul ....................................................................................................... 16

43 .............................................................................................................. 16Marţi, ora 23:45,

Car'ierul eneral al CI" .................................................................... 16744 .............................................................................................................. 17Marţi, ora 10,/ashin&'on, .C. .................................................................................. 173

45 .............................................................................................................. 17Marţi, ora 10:05,Cen'rul de Comand$ ............................................................................. 17

46 .............................................................................................................. 1!Mier+uri, ora 0:30,>n a?ara Seulului .................................................................................... 1

47 .............................................................................................................. 1!Marţi, ora 10:50,Cen'rul de Comand$ ............................................................................. 1!

4! .............................................................................................................. 1Mier+uri, ora 1:10,

Munţii iaman'elor, Coreea de %ord ................................................... 14 .............................................................................................................. 1

33+

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 339/341

Mier+uri, ora 1:15,8ona emili'ari-a'$ .............................................................................. 1 4

50 .............................................................................................................. 2051 .............................................................................................................. 20

Marţi, ora 11:30,Cen'rul de Comand$ ............................................................................. 2052 .............................................................................................................. 20Mier+uri, ora 1:45,8ona emili'ari-a'$ .............................................................................. 20!

53 .............................................................................................................. 21Mier+uri, ora 2,Sa'ul @an&uu ......................................................................................... 212

54 .............................................................................................................. 21Marţi, ora 12:30,Cen'rul de Comand$ ............................................................................. 21

55 .............................................................................................................. 22Mier+uri, ora 2:35,Munţii iaman'elor ............................................................................... 222

56 .............................................................................................................. 22Mier+uri, ora 2:45,

8ona emili'ari-a'$ .............................................................................. 22557 .............................................................................................................. 22Mier+uri, ora 2:55,Seul ....................................................................................................... 22

5! .............................................................................................................. 22Marţi, ora 13:10,Cen'rul de Comand$ ............................................................................. 22

5 .............................................................................................................. 23Mier+uri, ora 3:30,Sari on ................................................................................................. 23

60 .............................................................................................................. 23Mier+uri, ora 3:45,Car'ierul &eneral al CI" ..................................................................... 23

61 .............................................................................................................. 24Marţi, ora 14,

Cen'rul de Comand$ ............................................................................. 2462 .............................................................................................................. 24

33(

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 340/341

Marţi, ora !:40,a es' de Insula Mid ay ....................................................................... 24

63 .............................................................................................................. 25Mier+uri, ora 5:20,8ona emili'ari-a'$ .............................................................................. 252

64 .............................................................................................................. 25Marţi, ora 16,Cen'rul de Comand$ ............................................................................. 25

65 .............................................................................................................. 25Mier+uri, ora 6:30,8ona emili'ari-a'$ .............................................................................. 257

66 .............................................................................................................. 25Mier+uri, ora 7,Munţii iaman'elor ............................................................................... 25

67 .............................................................................................................. 26Mier+uri, ora 7:10,Asa a .................................................................................................... 26

6! .............................................................................................................. 26Mier+uri, ora 7:20,8ona emili'ari-a'$ .............................................................................. 267

6 .............................................................................................................. 27Marţi, ora 17:30,Cen'rul de Comando ............................................................................ 27

70 .............................................................................................................. 27Mier+uri, ora 7:35,8ona emili'ari-a'$ .............................................................................. 274

71 .............................................................................................................. 27Mier+uri, ora 7:4!,Munţii iaman'elor ............................................................................... 276

72 .............................................................................................................. 2!Mier+uri, ora 7:50,8ona emili'ari-a'$ .............................................................................. 2!0

73 .............................................................................................................. 2!Mier+uri, ora 7:53,Seul ....................................................................................................... 2!

74 .............................................................................................................. 2!Mier+uri, ora 7:5 ,Munţii iaman'elor ............................................................................... 2!6

340

8/13/2019 Tom Clancy - Centrul de Comanda - 01. Centrul de Comanda [Ibuc.info]

http://slidepdf.com/reader/full/tom-clancy-centrul-de-comanda-01-centrul-de-comanda-ibucinfo 341/341

75 .............................................................................................................. 2!Mier+uri, ora !,8ona emili'ari-a'$ .............................................................................. 2!

76 .............................................................................................................. 2Mier+uri, ora !:02,Boseaua +$'re @an&yan& .......................................................................77 .............................................................................................................. 2Marţi, ora 1!:05,Cen'rul de Comand$ ............................................................................. 2

7! .............................................................................................................. 2Mier+uri, ora !:10,Seul ....................................................................................................... 2

7 .............................................................................................................. 30Marţi, ora 1!:17,Cen'rul de Comand$ ............................................................................. 30

!0 .............................................................................................................. 30Mier+uri, ora ,Munţii iaman'elor ............................................................................... 30!

!1 .............................................................................................................. 31Marţi, ora 1 :20,

Cen'rul de Comand$ ............................................................................. 31!2 .............................................................................................................. 31Mier+uri, ora :24,Munţii iaman'elor ............................................................................... 315

!3 .............................................................................................................. 31Marţi, ora 1 :35,Cen'rul de Comand$ ............................................................................. 31

!4 .............................................................................................................. 32Mier+uri, ora :36,Munţii iaman'elor ............................................................................... 321

!5 .............................................................................................................. 32Mier+uri, ora :37,Munţii iaman'elor ............................................................................... 323

!6 .............................................................................................................. 32Mier+uri, ora :50,

Munţii iaman'elor ............................................................................... 325!7 .............................................................................................................. 32