tgd boris negru

Click here to load reader

Post on 15-Feb-2015

396 views

Category:

Documents

28 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

lucrarea este recomandat pentru editare de Catedra Teortea i Istoria Dreptului a Universitiii de Slat din Moldova. Proces verbal nr. 3 din 11.11.2005. Prezenta lucrare reprezint un curs de lecii universitare la Teoria General a Dreptului i Statului. Materialul este expus in conformitate cu exigenele cerute de coala superioar i prezint rspunsuri la problemele incluse in planul de studiu la obiectul nominalizat. Recenzeni: Elena Aram, doctor habilitat in drept, profesor universitar Gherghe Avornic, doctor habilitat in drept, confereniar universitar Corector: Diana Pogreban Redactor tehnic: Valentina Ceban Paginate: Victor Motruc Descrierca CIP a Camerel Rationale a Cri Negru, Boris Teoria generaia a dreptului i statului: (curs universitarj / Boris Negru, Alina Negru. - Ch.: Bans Offices, 2006. - 520 p. Bibliogr. En notele de subsol. ISBN 978-9975-928-90-8 800 ex. 340.12(075.8) CZU 340.12(075.8) N42 ISBN 978-9975-928-90-8 Boris Negru, Alina Negru Bons Offices, 2006

Casa editorial-poligrafic Bons Offices" bd. Gagarin 10, Chiinu tci.; sno-8?5v to 27? 817, e-mail. boivsiunueLmd

Sumar generaliztor Capitolul I. Sistemul tinei dreptului Locul teoriei generate a dreptului i statului n sistemul tiinei dreptului- i............. 13 Capitolul II. Baza metodologic a teoriei generate a dreptului i statului Capitolul III. Orginea statului i dreptului ............ 53 Capitolul IV. Caracteristica general a statului. .___ 75 Capitolul V. Tipurile istorice de stat i drept..........101 CapitolulVI.Formelestatului .,,----......................... . . . . . . 125 Capitolul VII. Aparatul (mecanismul) de stat .......153 Capitolul VIII. Consideraii generale asupra dreptului 193 Capitolul IX. Scop, ideal i funcie in drept . . . . . .. 221 Capitolul X.Principiile dreptului............................235 Capitolul XI. Dreptul n sistemul normativ social_ 255 Capitolul XII, Norma juridic.................................267 CaptoluLXIII. Izvoarele dreptului...'......................291 Capitolul XIV.Tehnica elaborrii actelor normative juridice 341 Capitolul XV. Sistemul dreptului.............................375 Capitolul XVI. Realizarea dreptului........................399 Capitolul XVII. Interpretarea normelor juridice....421 Capitolul XVIII. Raportul juridic............................443 Capitolul XIX. Contiina si cultura juridic.........457 Capitolul XX. Rspunderea juridic.......................465 Capitolul XXI. Legatitatea, ordinea legal, disciplina, democraia 479 Capitolul XXII. Statul de drept...............................505

37

Sumar Cuvnt introductiv.......................................................9 Capitolul I Sistemul tinei dreptului. Locul teoriei generale a dreptului i statulu n sistemul tiinei dreptului 1.1...........................................................................tiina dreptului. Noiuni generale 14 1.2..........................................................................Consideraii privind sistemul tiineior sociaie ..................................................................16 1.3..........................................................................tiinele juridice - component a tiineior sociaie....................................................................16 1.4..........................................................................Sistemul tiineior juridice 18 1.5..........................................................................Teoria general a dreptului i statulu 19 1.6...........................................................................Obiectul de studiu al teoriei generale a dreptului i statulu ...............................................22 1.7......................................................................Funciile teoriei generale a dreptului i statulu...............................................................,... 24 1.8.Teoria general a dreptului i statuiui in conexiune cu alte tiine sociaie .... 27 1.9.Teoria general a dreptului i statulu n conexiune cu celelalte tiine juridice.. 30 1.9.1...................................................................tiineie juridice istorice31 1.9.2...................................................................tiinele juridice de ramur 32 1.9.3...................................................................tiinele juridice interramurale 33 1.9.4...................................................................tiinele juridice auxiliare 33 1.10........................................................................Teoria general a dreptului i statulu n practica social.......................................................34 CapitolulII Baza metodologic a teoriei generale a dreptului i statulu 2.1...........................................................................Consideraii generale 38 2.2.............................................Conceptul metodologei juridice 40 2.3...........................................................................Metodele speciale ale cercetrii juridice 40 2.3.1....................................................................Metoda logic 41 2.3.2...............................................Metoda istoric 45 2.3.3....................................................................Metoda comparativ 2.3.4....................................................................Metoda sociologic 2.3.5...................................................................Metoda expermentului 2.3.6....................................................................Metodele cantitative

47 48 49 50

CapitolulIII Originea statulu i dreptului 3.1...........................................................................Originea statulu i dreptului. nsemntatea studierii.............................................54 3.2...........................................................................Teoria apariiei statulu i dreptului 54 3.3...........................................................................Puterea social i normele sociaie din societatea prestatal................................................55 3.4...........................................................................Premisele apariiei statulu i dreptului 57 3.5...........................................................................Caracteristica unor concepii privind originea statului i dreptului...................................60 Capitolul IV Caracteristica general a statului 4.1...........................................................................Conceptul statului, trsturile lui 76 4.2...........................................................................Dimensiunile statului 79

4.2.1..............................Teritoriul statului........'. 79 4.2.2.................................................................Populaia. Naiunea. Minoritatea naioaal. Grupul etnic.....................................................84 4.2.3.................................................................Autoritatea public exclusiv sau suveran (suveranitatei) ..............................................88 4.3. Scopul, sarcinile i bnciile statului.................96 4.3.1..................................................................Consideraii generate 96 4.3.2..................................................................Scopul, sarcinile i funciile statului Republicii Moldova..........................................97 Capitolul V Tipurile istorice de stat drept 5.1........................................................................Necestatea determinrii tipurilor istorice de stat i drept ..........................................................'02 5.2.........................................................................Criterii de tipizare a statelor i sistemelor de drept.....................................................................105 5.3........................................................................Statul i dreptul n contextul civilizaiei i culturii universale.................................................* 17 Capitolul VI Formele statului 6.1.........................................................................Noiunea i laturile componente ale formei de stat....................................................................126 6.2.........................................................................Forma de guvemmnt '27 133 6.3.........................................................................Structura de stat 6.3.1. Noiunea i formele structurii de stat......133 6.3.2 Subiectele federaiei...............................138 6.3.3................................................................Generalizri referitoare la federaie 1^2 6.3.4. Republica Federativ Moldova: un pas spre integrare sau un pas spre dezmembrare?.........................144 6.4.........................................................................Asociaiile de state i ierarhiile de state 146 6.4.1................................................................Asociaiie de state 14 6.4.2................................................................Ierarhiile de state i48 6.4.3................................................................Alte categorii de state 149 6.5........................................Regimul politic........, 150 Capitolul VII Aparatul (mecanismul) de stat . 7.1.........................................................................Conceptul aparatului (mecanismul) de stat 154 7.2. Structura aparatului de stat (Caracteristica general a elementelor sale constitutive) ........................156 7.2.1. Autoritile publice................................156

7;2.2. Parlamentul Republicii Moldova............157 7.2.3.................................................................Preedintele Republicii Moldova 163 7.2.4.................................................................Guvemul Republicii Moldova 168 7.2.5................................................................Adrninistraia public central de specialitate ......................................................172 7.2.6................................................................Administraia public local 173 7. 2.7. Autoritatea judectoreasc....................174 7.3.........................................................................Principiile organizrii i funcionrii aparatului de stat...................................................176 7.4.........................................................................Raporturile dintre autoritilepublice de diferite niveluri ...................................................181 7.4.1. Relaia Preedintee rii - autoritile publice locale 185 7. 4.2. Relaia Guvem - autoritile publice locale 185 7.5.........................................................................Cetenii, societatea civil i administraia public..................................................................187 7.5.1................................................................Societatea civii i administrafia public187 7.5.2.................................................................Participarea cetenilor laprocesul decizional al autoritilor publice ... 188 7.5.3.Transparena local! 189 ^5&

7.5.4. Rolul forelor pohtice i ONG-unlor n promovarea intereselor cetenilor.. .....___.'.'.".'.........'.':..;.......... 190 Capitalul Vin Consideraii generate asupra dreptului 8.1.........................................................................Conceptul dreptului194 8.2.......................................................................Accepiunile dreptului .. 202 8.3.......................................................................Legitie dezvoltrii istorice a dreptului. Constantele dreptului.........................................., .205 8.5. Esena, coninutul i forma dreptului..............' ,'24 CapitolulIX Scop, ideal i funcie n drept 9.1.........................................................................Scopul dreptului 222 9.2..............................................................Funciile dreptului 224 9.3....................................................................Valorile n drept ,'...'. 230 9.4 Finalitile dreptului ...................:.................. 232 Capitolul X Principiile dreptului 10.1.......................................................................Conceptul principiilor dreptului 236 10.2.......................................................................Delimitare 238 10.3.......................................................................Clasificarea principiilor dreptului 240 10.4 Scurtprezentare analitic a principiilor generale ale dreptului 242 10.5.......................................................................Prezentarea unor pnncipii specifice diferitelor ramuri ale dreptului...............................251 10.6.......................................................................Importana teoretic i practic a principiilor dreptului................................................................252 Capitolul XI Dreprul n sistemul normativ social 11.1 Societatea i reglementarea normativ a relaiilor sociale 256 11.2. Normele sociale, clasificarea i trsturile lor 258 11.3 Corelaia normelor juridice cu alte categorii de norme sociale

261

Capitolul XII Norma juridic 12.1.......................................................................Noiuneai trsturile eseniale ale normei juridice.................................................................. 268 12.2.......................................................................Structura normei juridice 273 12.3 Normajuridic i articolul actului normativ. Modaliti de exprimare a elementelor normelor juridice n articolele actului normativ 282 12.4.......................................................................Clasificarea normelor juridice 286 12.4.1._________Ramura de drept.................. 286 12.4.2...............................................................Fora juridic 286

12.4.3...............................................................Structura tehnico-legislativ sau modul de redactare..........................................................287 12.4.4.............................................Caracterul conduitei prescrise 287 12.4.5...............................................................Gradul i intensitatea incidenei 288 12.4.6...............................................................Sfera de aplicare 288 12.4.7...............................................................Criteriul sociologico-juridic 289 12.4.8...............................................................Alte criterii de clasificare a normelor juridice ...........................................................289 Capitolul XIII Izvoarele dreptuluii 13.1.Noiuneade izvorde drept.............................292

13.2,......................................................................Caraeteristica izvoarelor formale ale dreptului................................................................296 13.2.1...........................................Obiceiul juridic (cutuma) ; 296 13.2.2,------------------------------Precedentuljudiciaripracticajudiciar 300 13.2.3,.................................Doctrina (tiina juridic) '. 302 13.2.4....................................Contractul normativ ;.-.' 305 13.2.5,...............................Actul normatv-juridic '.'.:. 306 13.2.6...............................................................Alte izvoare ale dreptului 319 13.3.....................................................................Aciunea legii n tmp, spaiu i asupra persoanelor.........................................................'.. 320 13.3.1..............................................................Aciunea legii n timp 320 13.3.2..............................................................Aciunea legii n spaiu 332 13.3.3..............................................................Aciunea legii asupra persoanelor

334

CapkolulXIV Tehuica elaborrii actelor normative juridice 14.1.......................................................................Tehnica juridic i tehnica legislativ 342 14.2.......................................................................Modaliti, scopuri i utiliti ale tehnicii juridice..................................................................346 14.3.......................................................................Reguli i principii ale legiferrii 352 14.4.......................................................................Etapele procesului legiferrii 353 14.5.......................................................................Prile constitutive ale legii 361 14.6.......................................................................Elementele de structur ale actulu normativ 364 14.7.......................................................................Evenimente legislative 364 14.8.......................................................................Limbaj i stil n elaborarea acteor normative..............................................................366 14.9.......................................................................Sistematizarea i perfecionarea legislaiei 371 CapitolulXV Sistemul dreptului 15.1..................................................................Conceptul i caraeteristica sistemului . 376 15.2.......................................................................Conceptul sistemului de drept 378 15.3.......................................................................Componentele sistemului de drept 381 15.4.......................................................................Diviziunile generale ale dreptului 383 15.5.......................................................................Scurt caracteristic a unor ramuri de drept n Republica Moldova ..........................................390 15.6.......................................................................Drept comparat i man sisteme contemporane de drept .........................................392 CapitoMXVJ Realizarea dreptului

16.1.......................................................................Conceptul i nsemntatea realizarii dreptului................................................................400 16.2.......................................................................Formele realizarii dreptului 401 16.3.......................................................................Aplicarea ca forma special de realizare a dreptului ...............................................................405 16.4.......................................................................Ideologia (principiile) aplicrii dreptului 409 16.5.......................................................................Actele de aplicare a dreptului 410 16.6. Lacunele n drept. Completarea lacunelor. Aplicarea analogiei. Analogia legii i analogia dreptului..................414 CapitolulXVII Interpretarea normelor juridice 17.1.......................................................................Conceptul interpretrii normelor juridice 422 17.2......................................Principiile interpretrii : 426 17.3.......................................................................Obiectul interpretrii 428 17.4.......................................................................Formele (felurile) interpretrii dreptului 430

17.1.......................................................................Metodele interpretrii 434 17.2.......................................................................Rezultatele interpretrii 439 17.3.......................................................................Litera spiritul legii. Abuzul de drept. Frauda la lege .......................................................440 CapicolulXVUI Raportul juridic 18.1.......................................................................Conceptul raportului juridic 444 18.2.......................................................................Premisele raportului juridic 446 18.3.......................................................................Structura (elementele) raportului juridic 449 18.3.1...............................................................Subiectele raportului juridic 18.3.2.............................................Confinutul raportului juridic ; 453 18.3.3.0biectul raportului juridic.....................454 449

Capitolul XIX Contiina si cultura juridic 19.1.......................................................................Conceptul i trsturile eseniale ale contiinei juridice.................................................458 19.2.......................................................................Interaciunea contiinei juridice i dreptului................................................................461 19.3.......................................................................Educarea culturii juridice 462 Capitolul XX Rspunderea juridic 20.1 .Conceptul rspunderii juridice .....................466 20.2.......................................................................Condiiile rspunderii juridice 470 20.3.......................................................................mprejurrile care exclud rspunderea juridic..................................................................472 20.4.......................................................................Formele rspunderii juridice. Subiecii rspunderii juridice...............................................475 Capitolul XXI Legalitatea, ordinea iegal, disciplina, democraia 21.1........................................................................Conceptul legalitfii, principiile i trsturile ei 480 21.2........................................................................Ordinea legal 483 21.3........................................................................Disciplina social 485 21.4.......................................................................Democraia 486 21.4.1...............................................................Legislapla constituional i drepturile oraului..............................................................487 21.4.2. Prevederile Constituiei Republicii Moldova privind relaia diatee teglemetitrile Internationale i cele interne din domeniile

drepturilor omului...................................489 21.4.3..............................................................Inviolabiliti .492 21.4.4. Drepturile economice, sociale i culturale n Republica Moldova. . 494 21.4.5...............................................................Drepturile exclusiv politice 496 21.4.6...............................................................Drepturile i libertile socal-politice 498 21.4.7...............................................................Drepturile-garan|ii. 501 21.4.8. Rolul Puterii Judectoreti n realizarea drepturilor omului n Republica Moldova..............................501 Capitolul XXII Statul de drept 22.1...............................................................Conceptul destatde drept , 506 22.2........................................................................Premisele i exigenfele statului de drept 508 22.3........................................................................Problemele constituirii statului de drept n Republica Moldova................................................512 Bibliografie selectiv.................................................517 -#8 1-

S nu ne-nelm asupra tnelesului neatirnrii noastre. Exist ntr-adevr un soide libertate corupt, a crei tntrebuinare e comun oamenilori animahlor i care consist n a face tot ce ne place. Aceast libertate e duman oricrei autoriti, ea urte fr rhdare toate regulile; cu ea devenim inferiori nou nine, ea e duman adevrului i pcii" Dwnnezeu nsui a gsit de cwiin de-a se ridica contra ei. Dar exist o libertate tivil i moral care afl trie n unirei a crei protejare e misiwneaputerii;e lihertatea e-q face fr team tot ce e drept i bun. Aceast sfnt libertatetrebuie s-o aprm contra tuturor ntmpdrior i s expunem, de e necesar, viaa noastr pentru ea".u

Winthrop Cuvnt introductiv Prezenta lucrare a fost conceput ca o introducere n studiul dreptului i statului. Oportunitatea scrierii ei este condiionat de urmtoarele argu-mente. n primul rnd, Republica Moldova a aprut pe harta lumii n urma falimentului dictaturi Gomuniste i a dezintegrrii Imperiului Sovietic. Ca urmare, sntem un popor ce nu are experien de liber afirmare politic, economic i social. Dar apariia unui stat independent presupune noi raporturi sociale i noi principii de coeziune social care urmeaz a fi formate. Cu att mai mult c pe parcursul a zeci de ani a predominat falsul i minciuna, recunoaterea unui singur model de gndire i comportament, a unei singure ideologii. Lucrarea data constituie o modest ncercare de a prezenta noi vziuni a unor fenomene juridice.. n al doilea rnd, proclamarea independenei pentru Republica Moldova nseamn i un efort n vederea renaterii anumitor tradiii i stabilirii unei noi strucruri politice. Un pas decisiv spre democratizare l constituie adoptarea Constituiei Republicii Moldova, constituirea propriului sistem Iegislativ care definete atributele statului nostru:, Jlepublica Moldova este un stat de drept democratic, n care demnitatea omului, drepturile i liber-tile lui, libera dezvoltare a personalitii umane, dreptatea i pluralismul politic reprezint valori supreme i snt garantate" (alin. (1) al art, 1). i9i-

Boris Negru, Alina Negru ns adoptarea unei Constituii nu nseamn, prin ea nsi, regsirea imediat n viaa rii a structurilor i instituiilor pe care legea suprem le consacr. Pentru a deveni eficient i viabil, Constituia, legile n ansamblu, trebue aplicate, realizate n practic. Edificarea statului de drept n Republica Moldova constituie o aciune de perspectiv a ntregii societi, inclusiv i a potenialului ei inelectual. Apariia lucrrii e condiionat i de faptul c la facultile de drept ale Universitilor i Colegiilor, precum i la alte faculti de profil se studiaz dreptul i, conform programelor de nvmnt, snt prevzute cursuri de baz i speciale la Teoria general a dreptului i statului". Dei n ultimul timp au aprut diverse lucrri n problema data, totui, mai exist anumi-te goluri, lacune informaionale i tiinifice. Aceasta, poate, i determin faptul c nu ne-am deprins a spune cuvntul potrivit la locul potrivit. In aceast ordine de idei, amintim o poveste, la care face referin maf'ele nostru poet i publicist Mihai Eminescu: Un episcop, cercetndu-i epar-hia, ajunge i la un sat srac, care 1-a primit fr sunet de clopote. Episcopul se cam supr pe acesta i-i zice preotului: Bine printe, se poate s m primii aa fr a trage clopotul? Prea sfinite stpne, rspunde bietul preot, snt o mie -o sut de cuvinte pentru a m dezvinovi. Din mia i suta ceea de cuvinte n-ai putea s-mi spui i mie cteva? Mai nti de toate, Prea sinite, biserica noastr nici n-are clopot. Acest singur cuvnt, din o mie -o sut era de ajuns..." Teoria general a dreptului i statului" este un curs de lecii ce s-a nscut i din dorina de a pune la ndemna celor ce se pregtesc s devin juriti, ca i celor care snt deja, un ansamblu sistematizat de cunotine ce vizeaz fundamentele profesiunii lor. Cci fr fundamentele sale teoreti-ce dreptul s-ar reduce la aspectele sale tehnice i, ca urmare, ar fi greu de neles, de asimilat i chiar de practicat. n acest curs vor fi multe referiri care integreaz ntr-o oarecare rri-sur, informaiile, conceptele juridice disciplinare, interdisciplinare,'ex-peri ena fundamental a dreptului pozitiv ntruchipat n normele juridice. Totodat, pe ct e posibil, am evitat polemica, dnd posibilitate cititorilor s-i contureze propriile viziuni generalizatoare asupra dreptului, lumii normelor juridice, realitii juridice a societii contemporane. Studenii vor fi ncurajai s exprime orice prere, fie ea personal sau nsuit. Ei vor avea ns obligaia de a argumenta punctul de vedere pe care l susin. Este de la sine neles c argumentele lor trebuie s in de domeniul drep-

Teoria general a dreptului i statului tului i logicii juridice i-i va obinui pe viitoriL specialist cu specificul gndirii i practicii juridice: descoperirea prin soluionarea controversa-t a problemelor. Prin aportul nostru modest, vis-a-vis de aportul multor altor autori, vom contribui la pregtirea juritilor care se vor ridica mai presus de strmtele vederi i vor judec faptele i oamenii impartial i independent. Aici am considera potrivite spusele lui Mihai Eminescu, la 2 noiembrie 1879, care snt actuale i azi: E mica rioara noastr, i snt strmte hotarele, greutile vremurilor au tirbit-o; dar aceast ar mica i tirbit e ara noastr, e ara romneasc, e patria iubit a oricrui suflet romnesc; ntr-nsa gsim toate putinele dezvoltrii, ntocmai ca ntr-una orict de ntins. Athena era un petec de pmnt i totui numai din comorile ei i-a luat mpria lui Alexandru podoabele mririi. S-o facem mare pe rioara noastr prin roadele muncii noastre i prin mrimea vredniciilor noastre, cci de astzi nainte nimeni nu ne mai jignete n lucrare i dac nu putem s ne urmm n pace dezvoltarea, atunci (e) bine s tim c nu mai snt copitele slbaticilor cete de vrjmai can strivesc smna abia ncolit, ci hula, vrajba i ura ce ne-o facem noi nine". Este de datoria noastr de a preveni cititorul asupra faptului c aceast lucrare abordeaz problemele subiectiv i poate chiar cu unele lacune. Vom fi recunosctori tuturor celor care prin sugestiile i obieciile lor vor contribui la mbuntirea substanial a calitii viitoarei ediii a cursului. inem s mulumim editurii, membrilor catedrei Teoria i Istoria Dreptului, tuturor celor ce activeaz la Facultatea de Drept a Universitii de Stat din Moldova, care prin ajutorul lor generos au contribuit la apariia acestui curs. i - nu n ultimul rind - datorm recunotin soiei i mamei, care ne-a ajutat pe parcursul ntregii noastre activiti. Autorii

- 11 &

Sistemul tiinei dreptului. Locul teoriei generale a dreptului i statului in sistemul tiinei dreptului

Obiective: Conceptul tiinei dreptului. Clasificarea tiinelor. tiinele juridice - parte integrant a tiinelor sociale. Locul teoriei generale a dreptului i statului in sistemul tiinelor sociale i in sistemul tiinelor juridice. Obiectul de studiu al teoriei generale a dreptului i statului. Teoria general a dreptului i statului in conexiune cu celelalte tiine juridice. Funciile teoriei generale a dreptului i statului. Teoria i practica social.

1.1. tiina dreptului. Noiuni generale Lumea n care trim nu poate fi numit simpl i neleas. Chiar i domeniul lucrurilor de toate zlele cu care omul are de-a face n viaa sa cotidian nu se deosebete prin simplitate. Dar cele mai complexe maini, navele cosmic, liniile automate de producie! Doar cu un secol n urm nici cea mai bogat fantezie n-ar fi putut s i le nchipuie. Astzi, ns, ele au devenit un produs al cercetriri munch' umarie. Pentru ca omul s se poat orienta n tezaurul de obiecte create de el, n cpmplexul fenomenelor din natur i societate, el trebuie s studieze eel puin bazele tiinei. /In forma cea mai general,giina poate fi definit ca o activitate care are drept scop cunoaterea naturii i a societiiJ ', Una dintre particuiaritile tiinei const in aceea c ea adun, siste-matizeaz i analizeaz faptele referitoare la un domeniu sau altul al rea-litii; n procesul dezvoltrii istorice fiecare tiin elaboreaz un sistem ntreg de metode speciale de cercetare: observarea, colectarea de informaii, organizarea de experimente etc. Dar sarcina cercetrii tiinifice nu se limiteaz numai la colectarea, descrierea i sistematizarea faptelor. Principalul scop al tiinei const n descoperirea legilor care domin n natur i societaellar aceasta nu este posibil fr sistematizarea faptelor acumulate, fr gindire teoretic. De aceea tiina presupune de asemenea elaborarea teoriilor n care-i gsesc explicare un domeniu sau altul al realitii. Ca forma a contiinei sociale, tiina reprezint un sistem de cunotine despre natur, societate i gndire, cunotine obinute prin metode corespunztoare i exprimate n concepte, categorii, principii i noiuni.1 f Ea trebuie neleas, n acelai timp, ca institufie, ca metod, ca factor necesar pentru dezvoltarea produciei, ca izvor de idei:?' ca instituie, tiina poate fi tratat ca o organizaie de oameni care ndeplinesc anumite sarcini n societate; ca metod tiina constiruie un ansamblu de procedee i mijloace cu ajutorul crora se ajunge la dezvluirea unor aspecte i legitai noi ale lumii nconjurtoare. ' Nicolae Popa, Teoria general a dreptului, Bucureti, 1996, pag. 5. 1 John Bernal, tiina n isloria societii, Buciireti, 1964, pag. 28.

Teoria general a dreptului i statuloi ca factor necesar pentru dezvoltarea produciei, deoarece astzi ni-meni nu se mai poate ndoi de impprtana i rolul tiinei n dezvoltarea produciei; ca izvor de idei generate i de principii, deoarece o tiin e de ne-conceput fr ele, "ea nsi fiind exponentul acestoraT? tiina, de asemenea, mai este i un fenomen social luat aparte, dat fiind faptul c tiina apare ca un sistem ce se dezvolt n continuu, fiind astfel un suOjt ajjirogesouulsocial --.. Prncipalele trsturi ale unei tiine snt: a)veridicitatea, adic s redea n enunuri adevrate ceea ce descoper n domeniul ei de cercetare; b) raionalitatea, adic enunurile s fie corecte sub aspect logic; c)verficabilitatea, adic enunurile ei s fie conforme n valoarea lor general de adevr, prin metode de verificare riguroas, referitoare la domeniul de referin; d) perfectibilitatea, adic disponibilitatea de a integra noile descope-riri n sistemul su explicativ Condiiile ca un ansamblu de cunotine s fie numit tiin snt: a) s aib delimitat un domeniu propriu de cercetare conceptual, domeniu numit i obiect de studiu; b)s posede un limbaj propriu, bine definit; c) s se bazezepe un sistem propriu de principii, legi, noiuni i categorii; d)s utilizeze metode i tehnici adecvate de cercetare; e) s cuprind, ipoteze i teorii, competitive pentru explicarea diferi-telor aspecte ale domeniului cercetat; f) s permit predicii Toate tiinele pot fi mprite n trei grupuri mari: tiine despre natur (naturale), tiine despre societate (sociale), tiine despre gndire. Potrivit datelor UNESCO, n anul 1987, existau peste 1150 de tiine actuale, structurate n: tiine fundamentale; tiine particulare; tiine tehnico-aplicative. Mai amintim i o alt clasificare a tiinelor: Gheorghe C. Mibai, Radu I. Motica, Fundamencele dreptului. Teoria ifilosqfh dreptului, Bucureti, 1997, pag. 2. 2 Idem. 4 15^1

Boris Negru, Alina Negru sistemul tiinelor despre existen (din care fac parte tiinele na-turii.socio-umane, tiine despre gndire); sistemul tiinelor aciunii (format din tiine organizaionale, teh-nice i instructiv educaionale).1 1.2. Consideraii privind sistemul tiinelor sociale Din punctul de vedere al tiinelor juridice, un interes deosebit pre-zint tiinele sociale j! Obiect al tiinelor sociale servesc diferite fenomene sociale, laturi ale vieii societii, precum i legile dezvoltrii lor (Tn viziunea profesorului Nicolae Popa, sistemul tiinelor sociale poate fi divizat n patru categorii: 1. tiinele de tip mnemotetic (economia politic, psihologia, socio-logia, demografia, lingvistica etc.) au ca obiect activitile umane ale cror legi i relaii funcionale le stabilesc. 2. tiinele istorice i propun drept scop reconstituirea i interpreta-rea trecutului. 3;tiinele juridice studiaz statul, dreptul, precum i aspectele normative ale activitii umane. 4. Cercetarea epistemologic a tiinei, ca disciplin lilosofic socio-uman, abordeazactivitateacognitivcaoactivitateumanesenial^y Profesorul Dumitru Mazilu consider c tiinele sociale alctuiesc un sistem, n care snt grupate: tiinele care utilizeaz observaia, expe-rimentul, statistica (tiinele politice, economice, sociologies, demografi-ce, lingvistice); tiinele istorice (naionale i universale), care i propun reconstituirea i interpretarea trecutuLui; tiinele care studiaz aspectele normative ale vieii sociale i alctuiesc sistemul tiinelor juridice. La aceste trei man categorii de tiine se adaug epistemologia, care abordeaz activitatea cognitiv.3 1.3. tiinele juridice - component a tiinelor sociale Avnd drept obiect de cercetare realitatea juridic - parte a realitii sociale - tiina dreptului este o tiin social-uman, o. tiin despre societate. ' Cannen Popa, Teoria general a dreptului, Buoureti, 2001, pag. 12. Nicolae Popa, Opera citat, pag. 6. 3 Dumitru Mazilu, Teoria general a dreptului, Bucufeti, 2000, pag. 6.2

-a 16 #-

Teoria generai a dreptului i statului Bineneles,nu numai dreptul ca tiin se ocup de studierea realitii juridice a societii, ci i o serie de tiine sociale, cum ar fi istoria, politologia, sociologia, etica etc. tiinele enumerate, de asemenea, ntr-o forma sau alta, cerceteaz statul, dreptul, modalitile de implicare i determinate a comportamentului uman.' ntre toate acestea, ns tiina dreptului este cea care se ocup de cercetarea aspectelor fundamentale ale realitii juridice. Astfel, ea "studiaz legile existenei i dezvoltrii statului i dreptului, instituiile politice i juridice, formele lor concret-istorice, corelaia cu celelalte componente ale sistemului social, modul n care instituiile politico-juridice influeneaz societatea i suport, la rndul lor, inliuena social. Poziia specific a tiinei dreptului rezult din mprejurarea c dreptul, normele sale intervin n toate domeniile vieii sociale, politice, economice, spirituale etc. Din aceste considerente, probabil, Constantin Stere menio-na: Nu cred c exist vreo alt ramur de cunotine omeneti n care cei chemai" s o cultive s fie att de muli, ca n tiina dreptului. Teoreticienii, scriitorii de tratate voluminoase i avocaii practicieni, profesorii universi-tari oamenii de afaceri, judectorii i politicienii, filosofii i legislatorii - toi snt, sau trebuie s fie, competeni n materia dreptului".2 Ca urmare, tiina dreptului apare ca o tiin ce interacioneaz cu alte tiine sociale, avnd n acelai timp un obiect specific de studiu. Specificul dreptului ca tiin const n urmtoarele: a) tiina dreptului este o tiin critic. Ea adopt o atitudine critic fade propriul obiect de studiu, niciodat nu iau adevr ca a tare(pe lng bine caut rul, neajuns caut ajuns), progresul i perfeciunea, ci i nedreptatea, regresul i imperfeciunea. b)tiinele juridice nu au un caracter universal. Sistemele juridice snt foarte variate. Fiecare aparine unei anumite ri, fiind circumuscris ntr-un anumit cadru teritorial. In aceast ordine de idei, Mircea Djuvara meniona: Dispoziiile juridice investesc ntr-un mod exact realitatea social creia se aplic; cum nu pot ns s existe dou societi identice, nu poate s existe o norm juridic, care s fie aceeai n mod necesar la toate societile. Oamenii ntre ei se deosebesc aa de mult, nct recunoatem pe fiecare n indi-vidualitatea lui numai dup trsturile feei. Dar nc 6 societate, ' Nicolae Popa, Opera citat, pag. 7. Constantin Stere, Evolufia individualitjii i nofiunea depersoan n drept, Scrieri n cinci volume, Cartea a V-g, Chiinu, 1991, pag. 266. 1 Sofia Popescu, Teoria generai a dreptului. Bucureti, 2000, pag. 16.2

-#17f^

Boris Negru, Alina Negru care este un complex cu mult mai mare de elemente deet un singur individ, cum va putea identie cu o alt societate?"1 c) Dreptul este indisolubil legat de istorie, Realitatea juridic este una istoric. Nu exist drept absolut, neafectat de circumstane, rapt de nivelul de dezvoltarea istoric a societii, de etapa istoric la care aceast societate se atribuie. Astfel, dreptul se afl ntr-un flux continuu, se dezvolt permanent, fapt ce impune ca i tiina dreptului s fie legat de istorie. De aceea o just nelegere a drep-tului de ctre tin trebuie s presupun recursul la istorie. d) tiina dreptului este o tiin umanist, Adresndu-se conduitei umane, dreptul consider omul ca fiind zona central de interes a sferei sale de aeiune. Aceasta determin faptul ca tiina juridic s fie o tiin despre comportamentul omului n societate. e) Dreptul este a tiin practic. tiina dreptului nu urmrete numai cunoaterea n sine, fr s se preocupe de aplicarea practic a rezulta-telor cunoaterii. O tiin juridic pur ar fi lipsit de sens. Dedueiile tiinei au valoare, dac snt orientate spre aplicarea lor practicTl 1.4. Sistemul tiinelor juridice Complexitatea realitii juridice, ca element al realitii sociale, oblig la cercetri n diverse domenii care, ntr-o forma sau alta, scot n eviden realitatea juridic. n dependen de sfera i modul de cercetare a problemelor realitii juridice a societii pot fi distinse cteva categorii (grape) de tiine juridice. Profesorul Nicolae Popa consider c sistemul tiinei dreptului este alctuit din urmtoarele pri: Teoria general a dreptului; tiinele juridice de ramur; tiinele juridice istorice; _ tiinele ajuttoare (participative). |Jn viziunea profesoarei Sofia Popescu, tiinele juridice se impart n urmtoarele: a) o disciplih de sintez, care studiaz dreptul n ansamblu (teoria general a dreptului); a) disciplined juridice istorice; Miicea Djuvara, Enciclopedia juridic. Drept relational. Izvoare de drept pozitiv, Bucureti, 1995, pag. 7. 2 Nicolae Popa, Opera citat, pag. 5-6. - 18 t1

Teorla general a dreptului i statului c)disciplined juridice de ramu^au speciale; d) disciplined juridice auxiliare.'\ Referindu-se la clasificarea tiinelbr juridice, profesorul Gheorghe Avornic scoate n eviden asemenea tiine cum ar fi: a)tiine juridice istorico-teoretice; b)tiine juridice de ramur; c)tiine juridice auxiliare.2 n ceea ce ne privete, considerm oportun clasificarea tiinelor juridice n urmtoarele caegorii: 1. Teoria general a dreptului i statului ca o tiin juridic de sintez; 2. tiinele juridice istorice, care studiaz dreptul, statul, concepiile juridice n evoluia lor istoric concret (istoria doctrinelor politice i juridice, istoria universal a statului i dreptului, istoria dreptului romnesc etc.); 3. tiine juridice de ramur (dreptul constitutional, dreptul adminis-trativ, dreptul financiar, dreptul civil, dreptul penal, dreptul muncii, dreptul familial, dreptul funciar etc.); 4. tiine juridice interramurale (dreptul economic, dreptul ecologic etc.);(folosesc cunotinele ntre 2 ramuri) 5. tiine juridice auxiliare (criminalistica, criminologia, staistica judiciar, medicina legal etc.). 6. Un loc deosebit n sitemul tiinelor juridice revine tiinei dreptului international. 7 1.5. Teoria general a dreptului i statului n cadrul primei grupe de tiine juridice se nscrie teoria general a dreptului i statului ca disciplin de sintez. n planurile de nvmnt numele disciplinei pe care o tratm e diferit. Ea se studiaz de multe ori sub numele de Introducere n drept". n multe ri teoria s-a stabilit la facultile de drept sub numele ofcial de .JEnciclopedie juridic". Sub aceast denumire materia juridic respec-tiv a aprut n a doua jumtate a secolului XIX, pstrndu-i denumirea i n prima jumtate a secolului XX. Adepi consecveni ai enciclopediei juridice au fost renumiii savani romni Mircea Djuvara i Alexandru Vllimrescu. n Tratat de enci1 2

Sofia Popescu, Opera cital, pag. 19. Gheorghe Avomic, Teoria general a dreptului, Chiinu, 2004, pag. 36. m 19 &

Boris Negru, Alina Negru clopedia dreptului", ce cuprinde prima parte a cursului de Enciclopedia dreptului, predat la facultatea de drept din Bucureti n anii 1932-1942, Alexandru Vllimrescu meniona: Dreptul are ca scop stabilire unor norme de purtare ale oamenilor n societate. Or, pentru elaborarea acestor norme trebuie ndeplinit o ntreit opera: II. O opera tiinific, prin care s se studieze, dup metodele ti-inifke, diferiii factori care determin producerea fenomenului juridic, care construiesc substratul social al dreptului, factori de ordin social propriu-zis, economic, politic, psihologic, biologic sau moral n timp i spaiu; 2. O opera metafizic, prin care raiunea omeneasc caut principii-le superioare care trebuie s domine orice organism social; 3. O opera tehnic, graie creia materialul tiinifico-filosofic, s fie tradus n reguli adecvate scopului urmrit. / Enciclopedia dreptului va studia dreptul sufe aceste trei aspecte ale lui, n principiul lor i n acelai timp n integrarea lor n diferite instituii, n timp i spaiu. De unde i unitatea ei fa de celelalte ramuri ale dreptului care nu studiaz dreptul dect n ceea ce are specific ramura studiat".1 Printele conceptului de permanene juridice", Edmond Picard, folo-sete denumirea de drept pur". n Anglia, elementele acestei materii se gsesc desemnate sub numele de .jurisprudence" i cte odat sub numele de .jurispruden general". La etapa actual, tot mai frecvent disciplina data e intitulat Teoria general a dreptului". n ceea ce ne privee, pprnind de la legtura indisplubil a statului i dreptului, considerm oportun denumirea de Teorie genera a dreptului i a statului". n orice caz, dreptul e de neconceput fr stat, exact aa cum i statul fr drept nu poate exista. Altfel spus, n timp ce dreptul furni-zeaz regulile generale i obligatorii potrivit crora deci organele statului acioneaz, statul asgur obligativitatea normelor juridice, traducerea lor n via cu ajutorul forei de coerciiune, ori de cte ori asemenea reguli nu snt respectate de buna voie".2 Revenind la teoria general a dreptului i statului, menionm faptul c n literature juridic problema caractemlui ei ca tiin nueste soluionat univoc. Am remarca patru opinii esentiale n ceea ce privete caracterul teoriei ca tiin. Teoria general a dreptului i statului se caracterizeaz ca o tiin:1 2

Alexandru Vllimrescu, Tratat de enciclopedia dreptului, Bucureti, 1999, pag. 28-29. Ion Dogaru, Elemente deteorie generala dreptului, Craiova, 1994, pag:96.. ^a 2o e^

Teoria general a dreptului i statului 1. Filozofic 2. Politic 3. Politico-juridic 4. Juridic Conceptul conform cruia teoria constituie o tiin pur filozoflc (prtai ai acestui concep snt autorii rui A. ebanov, S- Alexeev) pare a fi lipsit de temei. O asemenea abordare a problemei nu se ncadreaz n obiectul de studiu al filosofiei ca o iin despre legile cele mai generale ale dezvoltrii naturii, societii i cunoaterii. tiina despre nsuirile cele mai generale i eseniale ale realitii i "gitidirii omeneti se manifest n filosofie sub forma unui istem de noiuni generale care poart denumirea de categorii flosofice. Asemenea categorii snt: existenfa", materia", contiina", micarea", spaiul", timpul", calitatea", esena", fenomenul" etc. Dei teoria general a dreptului i statului e q tiin general i abs-tract, ea nu se ridic la nivelul de teoretizare a filosofiei, limitndu-se doar la cercetarea i formularea legilor care genereaz doar fenomenele juridice. ntrirea legturii teoriei generale a dreptului i statului cu filosofia cere de la juriti nu o proclamare formal a teoriei ca o tiin filosofic, ci o apreciere a rolului i importanei postulatelor i principiilor flosofice pentru dezvoltarea teoriei generale a drepurlui i statului. Pare a nu fi acceptabil nici conceptul conform cruia teoria general a dreptului i statului e o. tiin politic.1 O asemenea afirmaie e fcut n baza faptului c statul e, n primul rind, un fenomen politic. Un fenomen politic, e i drepul. Acest lucru nu poate fi contestat. Statul, dreptul ntradevr constituie fenomene politice. Mai mult ca att. Dreptul e expresia concentrat a politicii. Dar nu e mai puin adevrat i faptul c att statul ct i dreptul au i un caracter juridic. Din aceste considerene teoria general a dreptului i statului pare a fi o tiin politico-juridic.2 Spre deosebire de celejalte tiine politice, teoria general a dreptului i statului studiaz nu numai fenomenele politice (stat, puterea de stat, democraia etc.), ci i juridice (norm juridic, raport juridic, rspundere juridic ftetc.).' "~f F. OcTpoyMOB, Teopux. aocydapcmsa u npea mx na/iumuHecKax Hayxa, CoeemcKoe eocydapcmeo u npaeo", 1968, nr. 2. 1 A. /JeHHCOB, Haomopue tonpoct* npeMema MapKcucmcKO-neHUHcxou meopuu zocydapcmea u npaea, 1972.1

Boris Negru, Alina Negru Cele expuse nu ne permit s fim de acord cu conceptul conform cruia teoria general a dreptului i statului e o tiin pur juridic.1 Politicul i juridicul snt strns legate ntre ele i nu pot fi concepute ca nite categorii izolate. Aa, de exemplu, realizarea puterii de stat (politicul) impune anumite forme organizatorice. Realizarea puterii de stat se face prin intermediul instituiilor politico-juridice. 1.6. Obiectul de studiu al teoriei generate a dreptului i statului Ca i orice alt tiin, teoria general a dreptului i statului i are obiectul su propriu de studiu. Obiectul de studiu e chemat s dea rspuns la ntrebarea, ce studiaz tiina data, care snt domeniile ei de investigaie. Determinarea obiectului de studiu e extrem de important./Obiectul de studiu permite, n primul rnd, s caracterizm coninutul tiinei date Pe de alt parte, obiectul de studiu scoate n eviden deosebirea teoriei de alte tiine care de asemenea studiaz statul i dreptul Problemele menionate, evident, nu pot fi dezvluite ntr-un singur paragraf i totui, e cazul, fie i n eel mai general mod, s determinm obiectul de studiu al teoriei generale a dreptului i statului. I Teoria general a dreptului, fiind o dsciplin de orientare, care are drept scop s determine ce este dreptul, ce este statul, este totodat un studiu de ansamblu n aceast ordine de idei avea perfect dreptate ilustrul savant romn Mircea Djuvara care spunea: Cnd citim o carte cutm nti tabla de materii spre a vedea ce cuprinde. Cnd, cltorind, intrm ntr-un ora, cutm un plan, un ghid care s ne lmureasc asupra ansamblului, nainte de cercetarea amnuntelor. Un asemenea ansamblu nu este deloc similar cu amnuntele i aceasta e caracteristic pentru enciclopedia dreptului. ndeosebi, obiectul ei nu se confund cu obiectul celorlalte discipline juridice. O pdure este compus din arbori, arborii au brae, crengi i frunze. Putem stadia pdurea, stodiind fiecare gen de frunz n parte; dar nu am studiat prin aceasta pdurea, am studiat arborii din pdure. Pdurea are un ansamblu, ca atare o anumit situaie geografic, un anumit aspect i culoare, un anumit rol din punct de vedere meteorologic ' n. Hefl6aJio, Beedenue e o6uyK> meopum aocydapemea u npaea (npejuem, cucmeMa u tpynxiuu Hayxu), KjieB, 1971, 22r

Teoria general! a dreptulu i statului etc. Toate acestea snt caracteristice pdurii, cinu caracteristice arborilor care o compun. ot asemenea cu un monument arhitectural, de pild un templu antic. El este compus din pietre, care snt suprapuse i legate ntre ele. Studiind numai pietrele, nu am studiat monumentul. Monumental studiat n ansam-blul lui are o individualitate cu totul distinct de aceea a fiecrei pietre care l compune, fie ea chiar marmur de Carrara",' Rezult, deci, c teoria general a dreptului i statului nu ejimiteaz doar la eercetarea unor elemente ale dreptului i statului. E^jtabilete ceea ce leag aceste elemente, interaciunea lor n cadrul realitii juridice, legi-tile apariiei i dezvoltrii lor./ Legittile dezvoltrii i funcionrii dreptului i statului se studiaz prin prisma legturii acestora cu societatea n ansamblu. Statul, dreptul snt studiate ca elemente ale ntregului mecanism social. Din aceste considerente teoria general a dreptului i statului studaz i unele probleme ce nu intr nemijocit n obiectul ei de studiu, cum ar fi, de exemplu, viaa economic a societtii, structura ei social etc. Acest lucru ns teoria l face din simplul motiv, c, necunoscnd problemele enumerate, va fi foarte greu ba chiar i imposibil, de a cunoate statul, dreptul la justa valoare. Fbbiectul de studiu al teoriei se caracterizeaz inndu-se cont de dez-voure esenfei, coninutului i formelor statului i dreptului, de caracterul creator al teoriei nsi, de sistemul i starea de fapt a tiinelor juridice de ramurletc. tiina dreptului n general i teoria general a dreptului i statului n particular se deosebete de alte tiine i prin faptul c trebuie s dea soluii zilnice n toate chestiunile care se prezint. Un fizician, - remarca Mircea Djuvara - poate s stea ani i fizica poate s atepte veacuri pn s se descopere o lege. Dar n drept tribunalele trebuie s funcioneze, adminis-traia trebuie s mearg n fiecare zi, parlamentul trebuie s legifereze..."2 Cu alte cuvinte,tteoria general a dreptului i statului se confrunt cu materiale ce se schimb permanent. Iat de ce urmeaz sistematic s-i precizeze obiectul su de studiu. O asemenea precizare se face pe dou ci: 1. Prin excluderea problemelor care, dei anterior au constiruit obiectul ei de studiu, mult mai eficient pot fi la momentul de fa studiate de tiinele istorice sau tiinele juridice de ramur. 2. Prin introducerea n obiectul ei de studiu a unor probleme aprute recent ca rezultat al dezvoltrii statului, dreptului, societii n ansamblu'.1

Mircea Djuvara, Opera citat, pag. 6. 1 Ibidem, pag. 114. Hi 23 1^

Boris Negru, Alina Negru Prin urmare, teoria general a dreptului i statului atrage atenia la problemele noi aprute ce reclam reglementarea juridic i dimpotriv, subliniaz situaiile n care o asemenea reglementare nceteaz de a mai fi oportun. Fiind o tiin generalizatoare pentru ntregul sistem de tiine juri dice, [teoria general a dreptului i statului formuleaz definiiile statu lui, dreptului, celelalte concepte i categorii speciflce realitii juridice a societii, cum ar fi, de exemplu, categoriile de norm juridic, izvor de drept, raport juridic, rspundere juridic, sistem de drept, legalitate, ordine legaljstc. Dup cum menioneaz profesorul universitar Ion Dogaru, prin analiza obiectului su specific, teoria general a dreptului urmrete organizarea sa logic, coordoneaz i sistematizeaz cunotinele ntr-un cadru asigurat de limbajul specific tiinelor juridice de ramur, ca tiine particulare care studiaz domenii relativ nchise, de unde definirea lor ca tiine structuraie".' . . Cuprinsul Cursului permite precizarea c'teoria general a dreptului i statului este o disciplin general, de sintez despre forma juridic a existenei socialej E drept c n fiecare compartiment al tiinei juridice se poate ajunge la o sintez. Ele trebuie ns s se lege i ntre ele laolalt ntr-o sintez superioar (sublinierea ne aparine - Aut.). Aceast culmi-nare a tururor principiilor se oglindete n ncercarea unei teorii generale a dreptului. Obiectul acestei discipline va fi aadar ceea ce este comun n toate ramurile dreptului, n orice timp i n orice loc. Ea ar putea avea un caracter istoric i sociologic spre a se arta legi-le generale dup care evolueaz dreptul, oriunde s-ar manifesta. Aceasta ns se va face n scopul de a se pune ntr-o lumin ct mai clar realitatea dreptului ca atare, indiferent de manifestrile ei variate n timp i n spa-iu... pentru ca apoi s-i puna grava problem a fundamentului rational al idealului problem a fundamentului rational al idealului de justiie"2. 1.7. funciiie teoriei generale a dreptului statului Pentru a putea intra n lumea tiinelor, pentru a fi recunoscut ca o tiin fundamental, teoria general a dreptului i statului trebuie s-i dovedeasc utilitatea, s ndeplineasc anumite funcii. Ca i n cazul altor1

' Ion Dogaru, Opera citat, pag. 34. Mircea Djuvara, Opera citat. pag. 100.

Teoria general*a dreptului i statulu. tiine, aceste funcii vizeaz pe de o parte, domeniul teoretic, iar pe de alt parte, pe acel practic. Astfel privind lucrurile, am putea vorbi de dou funcii ale teoriei: funcia teoretic i funcia practic. fFunctia teoretic const n elaborarea ipotezelor, teoriilor, conceptelor, principiilor, prin care snt interpretate domenjile pe care le cerceteaz. Funcia practic const n cunoaterea modalit|ilor n care fenome-nele juridice se manifest n viaa social, prin propuneri de reformare a realitii juridice. Rezultnd din viziunile mai frecvent ntlnite asupra problemei n cau-z,-menionm asemenea funcii ale teoriei generate a dreptului i starului: cogniiv,' explicativ, critic, practic, didactic. Funcia cognitiv. Cunoaterea tinific a realitii sociale a dreptului ne ofer posibilitatea de a ptrunde dincolo de cortin" normelor juridice, pe care o ridic tiina pozitiv a dreptului, de a depi fenomenul patologic" al vieii reale a dreptului".1 Funcia explicativ. Dup cunoaterea, descrierea unor fenomene juridice, urmtorul pas al cercettorului va fi explicarea acestora. El va dori s tie de ce i cum au aprut fenomenele respective, s cunoasc cauzalitatea lor. Cunoaterea va fi definitiv dpar atunci cnd explicaia va lua forma unei legi tiinifice, a unei legi cauzale, care ne ofer explicaia cauzelor i mecanismelor dup care s-au produs fenomenele respective. Functia critic. Descoperirea i interpretarea fenomenelor juridice snt, indiscutabil, absolut neceare, dar nu i suficiente n procesul cogni-tiv. 0 importan major 6 are constatarea defecieor, erorilor, lacunelor fenomenelor juridice, evidenplerea cilbr de a ie din situaiile respective. Din aceste considerente se impune i funcia critic a teoriei generale a dreptului i starului. Funcia practic deriv din faptul c orice tiin (i aici teoria ge-neral a dreptului i starului nu face excepie ) nu se limiteaz numai cu statutul de tiin tebretic. Ea tinde i la acela de tiin aplicativ, la asu-marea unei funcii practice. n aceast ordine de idei, teoria urmeaz s-i aduc propria contribuie n vederea fundamentului decizional i functional juridic. Functia didactic, Concomitent cu procesul de afirmare a teoriei generale a dreptului i starului n sistemul general'al tiinelor, asistm i la impunerea valenelor ei tiinifice n procesul de pregtire a viitorilor juriti.1

Ion Vllu, Introducere n sociologiajuridic, Bucuret, 2000, pag. 203. -25.&

1.9. Teoria general a dreptului i statului n conexiune cu celelalte tiine juridice Dup cum am menionat anterior, complexitatea realitii juridice i modalitatea de cercetare a aspectelor impune diferenierea tiinelor juridice n cteva grupe. Urmeaz s ne pronunm asupra trsturilor comune i deosebirilor ce exist ntre teoria general a dreptului i statului i celelalte tiine juridice.

' Ion Dogaru, Dan Claudiu Dnior, Gheorghe Dnior, Teoria general a dreptului, Bucureti, 1999, pag. 11. 7 Costic Voicu, Teoria general a dreptului, Bucureti, 2002, pag. 9. OS-

Teoria general a dreptului i statului 1.9.1. tiinele juridice istorice Din aceast grup fac parte asemenea tiine juridice, cum ar fi: isto-ria universal a statului i dreptului, istoria statului i dreptului romnesc, itoria doctrinelor politice i juridice. Aceste tiine i propun drept scop reconstituirea i. interpretarea tre-cutului. Ele fac parte din tiinele care, de rnd cu filosofia i dreptul, au avut eel mai mult de suferit n lunga perioad de dominaie comunist, deoarece baza studiului acestora o constituie libera circulate a ideilor i originalitatea opiniilor, care, dac nu ar fl fost ngrdite, ar fi putut duce la aprecieri personale sau chiar critice asupra doctrinei oficiale".1 Dar, e tiut, c n istorie, n drept nu exist altemativ i lucrurile urmeaz a fi expuse aa cum snt, far a sustrage sau a completa, fr a merge la compromis. tiinele juridice, ca i teoria general a dreptului i statului, studiaz statul, dreptul ca fenomene sociale luate n ansamblul lor. n acelai timp, ns, aceste tiine difer. n timp ce istoria studiaz statul, dreptul, realitatea juridic dintr-o anumit ar (de exemplu, istoria statului i dreptului romnesc), teoria general poate face abstracie de aceasta, neconcretiznd despre ce stat sau drept este vorba. Caracteristic, de asemenea, e i faptul c istoria studiaz statul, dreptul n strict ordine cronologic ,ceea ce nu e o trstur caracteristic obli-gatorie a teoriei. Rolul tiinelor juridice istorice e semniicativ. Studiul istoriei statului, dreptului scoate la iveal existena unor legi ale apariiei, deveni-rii sau dispariiei unor forme de drept n strns contact cu legile generale ale dezvoltrii sociale sau bazine de civilizaie juridic atestate n timp".2 Pnncipalul e ca tiinele istorice juridice s restabileasc trecutul noslru la justa sa valoare, s puna la dispoziie cititorului faptele reale, n majoritate necunoscute sau cunoscute eronat. 0 ntrebare aparte e problema coraportului teoriei generale a dreptului i statului cu filosofia dreptului. Precizm c ntre termenul de teorie general" i eel de filosofia dreptului" nu este numai o diferen de denumire. Exist ntre ei i o de-osebire n ce privete materia la care se refer. Sntem de acord cu pro-fesorul Gheorghe Bobo, care consider c ncercarea de a ptrunde n1 1

Eleodor Focseneanu, Istoria consttiuional a Romniei, Bucureii, 1992, pag. 7. NicolaePopa, Opera citato, pag. 11. -131 t-

Boris Negru, Alina Negru esena dreptului este n primul rind un demers filosofic, ntruct a filosofa" nseamn ncercarea de a ptrunde n realitate".' Teoria general a dreptului i statului, precum i celelalte tiine juri-dice, prin natura lor, se limiteaz s explice fenomenele juridice existente, expun ceea ce este", n timp ce filosofia dreptului are sarcina s cerceteze tocmai ceea ce trebuie" sau ceea ce ar trebui s fie" n drept, n opozitie cu ceea ce este", opunnd astfel un ideal de drept unei realiti juridice date.2 Cu alte cuvinte, filosofia dreptului este disciplina care definete drep-tul n universalitatea sa logic. n ceea ce ne privete, susinem opinia conform creia, filosofia dreptului ar avea de rezolvat trei probleme vitale pentru teoriile din cadrul tiinei numit Teoria General a dreptului i, prin aceasta, pentru teoriile din cuprinsul celorlalte tiine i practici juridice: fa) condiiile dejustificare a dreptului; b)condiiile de valabilitate a categoriilor juridice; c) condiiile de adeverire a omuluiprin dreptul pozitiv. "Srima problem deschide calea axiologiei juridice, a doua - a epistemologiei juridice, a treia a antropologiei juridice" ? 1.9.2. tiinele juridice de ramur Ramura studiaz fenomenele juridice particulare - ramurile dreptului, cum ar fi, tiina dreptului constituiohal, a dreptului administrativ, a dreptului civil, a dreptului penal etc. Ramura dreptului constituie un ansamblu de norme juridice care re-glementeaz relaiile sociale.n baza unei metode speciale de reglementare normativ. Fiecare tiin juridic de ramur studiaz problemele juridice (nor-ma juridic, raport juridic, raspundere juridic .a.) ce aparin ramurii de drept corespunztor n strns concordan cu cerinele si nzuinele din care s-au nscut. La studierea problemelor respective fiecare ramur de drept se conduce de categoriile i principiile elaborate de teoria general a dreptului i statului. Astfel, ultima apare ca o tiin metodoldgic pentru tiinele juridice de ramur. n acelai timp ns acestea i pstreaz particularitile lor. n timp ce teoria studiaz dreptul, statul ca fenomene sociale integre, tiinele ju1 a

Gheorghe Bobo, Teoria general a drt-ptului. Cluj-Napoca, 1994, pag. 9. Oonstantin Stroe, Compendia* dejiiosofia dneptttlui. Bucureti, 1999, pag. 23.

Teoria generate a dreptului i statului ridice de ramur studiaz doar anumite particulariti i componente ale acestora. Existena tiinelor juridice de ramur are un caracter obiectiv. Se tie, c dreptul unui stat este alctuit din numeroase norme i instituii. Acestea formeaz istemul unitar al dreptului statului respectiv. Acest sistem unitar exist in diversitatea ramurilor ce-1 conin. Evident, nu trebuie confundat ramura de drept cu tiina de ramur. tiina juridic de ramur nu se limiteaz doar la o simpl interpretare a lumii normelor juridice i a raporturilor ce se nasc n baza lor. Fiind un sistem de cunotine obinute prin metode corespunztoare i exprimate n concepte, categorii, principii, noiuni, tina nu se refer numai la sta-rea de azi a fenomenelor cercetate. Ea va analza nvmintele trecutu-lui, practica dreptului, interaciunile dreptului respectiv cu alte domenii. Concomitent tiina juridic de ramur se ocup i cu studiul viitorului. Reamintim c tiinele juridice ndeplinesc i o fimcie prospectiv, de an-ticipare teoretic, de previziune a evoluiei obiectului de care se ocup tima data. tiinele juridice de ramur pot fi privite pe plan mondial, national, regional. Spre exemplu, tiina dreptului constitutional poate fi privit ca o ramur a tiinei universale, ca o ramur a tiinei naionale (tiina dreptului constitutional din Republica Moldova, Federaia Rus, Romania etc.), ca o tiin regional (tiina dreptului constitutional euro-pean, tiinta dreptului constitutional al statelor membre C.S.I.). 1.9.3. tiinele juridice interramurale n multe domenii de activitate uman s-a.impus necesitatea unor re-glementri speciale. ntruct aceste domenii depesc domeniul de regle-mentare caracteristic unei ramuri, s-a simit nevoia constituirii unor grupe de norme. Aceste norme ns fac parte din diverse ramuri de drept, ceea ce ne permite ncadrarea lor aparte. De exemplu industria are un drept al ei, dreptul industrial, care are o importan deosebit. Necesitatea ocrotirii mediului nconjurtor a generat o asemenea grup distinct! de norme, cum ar fi dreptul ecologic. 1.9.4. tiinele juridice auxiliare Din categoria acestor tiine fac parte: criminalistica, criminologia, medicina legal. statistica judiciar, logica juridic, etc. Caracteristic aces-

Boris Negru, Alina Negru tor tinfe e faptul c ele ajut la cunoaterea mai profund a fenomenelor juridice i la corecta interpretare i aplicare a normelor juridice. tiinele juridice auxiliare ofer importante date i argumente tiinifi-ce cu privire la evoluia fenomenului infracional, cu privire la coninutul i formele de manifestare ale unor raporturi sociale date, pe care teoria le uti-lizeaz n scopul extragerii concluziilor de sintez ce se impun, care consti-tuie un ajutor preios n cercetarea efectuat n tiinele juridice auxiliare.1 1.10. Teoria general a dreptului i statului n practica sociai Dup cu am menionat anterior teoria general a dreptului i statului ocup un loc deosebit att n sistemul tiinelor sociale, ct i n sistemul tiinelor juridice. Totodat menionm faptul c teoria general a dreptului i statului se afl ntr-o stns legtur cu practica sociai. Dup cum meniona Constantin Stere, tiina dreptului este o tiin eminamente practica, n sensul kantian al cuvntului: ea trebuie s puna norme pentru viitor, trebuie s corespund scopurilor pe care i le propune societatea; ea, ntr-un cuvnt se adreseaz legislatorului" i, dup cum spunea A. Menger: Ochiul unui adevrat legislator e neclintit ndreptat spre viitor".2 Ideea scopului urmrit de societate e att de predominat n drept, nct Ghering s-a crezut ndreptit s puna pe frontispiciul lucrrii sale principale, ca moto, cuvintele: Scopul este creatorul ntregului drept".3 Teoria, n general, i teoria dreptului i statului, n particular, este re-zultatul produciei spirituale obteti. Ea este cea care definitiveaz sco-purile activitii umane i determin mijloacele de realizare a lor. Cu alte cuvinte, ea este conceperea practicii existente. La rndul su, practica nu e o simpl experien subiectiv a unui cercettor. Ea apare ca o activitate a oamenilor care asigur existena i dezvoltarea societii, ea e temelia vieii oamenilor. Practica constituie cri-teriul adevrului, examinatorul principal al teoriei. Fiecare tiin i determin legturile sale cu practica. Astfel, tiina dreptului recomand adoptarea normelor juridice de care societatea are nevoie. Aceste norme juridice nu au neles dect numai pentru c se apli-c la anumite cazuri concrete, la relaiie juridice dintre oameni. Ele au1 2

Dumitru Mazilu, Opera ciiat, pag. 8. Constantin Stere, Opera citat, pag. 269. ' Idem. ^34#-

Teoria general a dreptului j i statuiui o nsemntate practica din acest punct de vedere, altfel hu ar avea nici un interes".1 Legtura dintre tiinele juridice i practical crescut ndeosebi n ulti-mul timp cnd un sir de societi i-au propus drept scop edificarea statelor de drept. Dar n asemenea condiii teoria general a dreptului face o per-manent generalizare a experienei practice, constat lacunele dreptului, determin relaiile sociale care necesit o reglementare normativ juridic i, dimpotriv, scoate n eviden acele relaii, reglementarea crora ar fi oportun prin intermediul altor norme sociale. Subliniind legtura indisolubil a teorie generale a dreptului i statuiui cu practica menionm nsemntatea incontestabila a tiinei teoretice n pregtirea viitorilor practicieni n domeniul jurisprudenei. Fr o pre-gtire teoretic a viitorilor specialiti nu poate fi vorba de o societate n care s guverneze legea.

1

Mircea Djuvara, Opera citat, pag. 107.

Boris Negru, Atina Negru Subiecte de evaluare:________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ce este tiina dreptului n general? n ce categorii pot fi grupate tiinele? Ce categorii de tiine sociale cunoatei? Dezvluii sistemul tiinelor juridice. Ce constituie teoria general a dreptului i statului? Care e obiectul de studiu al teoriei generale a dreptului i statului? Ce loc ocup teoria general a dreptului i statului n sistemul tiinelor sociale i n sistemul tiinelor juridice?

Literatura recomandat:______________________ 1. Ion Ceterchi, Mumcilo Luburici, Teoria general a statului i dreptului, Bucureti, 1983. 2. Gheorghe Lupu, Gheorghe Avomic, Teoria general a dreptului, Chiinu, 1997. 3. Dumitru Baltag, Alexei Guu, Teoria general a dreptului, Chiinu, 2002. 4. Mircea Djuvara, Teoria general a dreptului (Enciclopedia juridic), Bucureti, 1995. 5. Ion Dogaru, Elemente de teorie general a dreptului, Craiova, 1994. 6. Ion Craiovan, Teoria general a dreptului, Bucureti, 1999. 7. Dumitru Mazilu, Teoria general a dreptului, Bucureti, 2000. 8. Nicolae Popa, Teoria general a dreptului, Bucureti, 1996, 2002. 9. Alexandra Vllimrescu, Tratat de enciclopedia dreptului, Bucureti, 1999. 10. Sofia Popescu, Teoria general a dreptului, Bucureti, 2000.

-a 36 #

Baza metodologic a teoriei generale a dreptului

** ,...->.t-

Objective: Metodologie. Considerai generale. Conceptul metodologiei juridice. Metodele spedale ale cercetrii juridice. Metoda logic. Metoda istorica. Metoda comparativ. Metoda sociologic. Metoda experimental. Metode cantitative.

2.1. Consideraii generate Obiectul de studiu este o condiie necesar, nu ns i suficient, pen-tru ca teoria general a dreptului i statului s fie o tiin autonom, o tiin n sensul deplin al cuvntului. Ea unneaz s dispun i de o baz metodologic tiinfific. n caz contrar, obiectul rmne o realitate necu-noscut. Nu exist cercettor - remarca Lucian Blaga - care s nu fie preocu-pat, n prealabil, ntrun chip sau altul, de metoda de cercetare. Oamenii de tiin valorific sistemul de procedee njghebat ncetul cu ncetul prin colaborarea generaiilor de naintai, acordnd ncredere metodei consti-tuite prin eforturile celorlalfi, n timp ce orice filosof i pune problema metodei nc o data".' Etimologic, cuvntul ,metod" vine de la grecescul ,methodos", ceea ce nseamn cale", mijloc", mod de expunere". Transpus n tiin, termenul de metod" capt neles de mod de cercetare i de transformare a realitii obiective. Sub aceast accepiune, metoda ia natere prin conversiunea dome-niului teoretic enuniativ consemnativ al unei fiine n domeniul teoretic normativ, n ndicaii i prescripii asupra modului cum trebuie abordat obiectul pentru a se obine despre el cunotine autentice."2 Astfel, metoda devine, cum plastic se exprima Bacon, un factor care lumineaz drumul cltorului". Uneori metoda este definit ca un procedeu folosit pentru realizarea unui lucru sau atingerea unui scop", modul de a cerceta fenomenele naturii i ale societii", totalitatea procedeelor practice folosite la predarea unei discipline".3 Prin metoda, Rene Descartes nelegea reguli sigure i uoare, graie crora cine le va fi observat cu exactitate nu va lua niciodat ceva fals drept adevrat, i va ajunge, crundu-i puterile minii i mrindu-i progresiv tiina, la cunoaterea adevrat a tuturor acelora de care va fi capabil".'1 Cel care urmeaz o metoda tiinific trebuie s procedeze sistematic, dup principii i s nu ocoleasc calea ce trebuie s rmn mereu deschis Lucian Blaga, Despre constiinafilosofic, Timioara, 1974, pag. 72. Dicionar tej/ojq/e, Bucureti, 1978, pag.457. 3 Dicionarul limbii romqne moderne, Bucureti, 1958, pag. 496. * Rene Descartes, Discurs asupra metodei, Bucureti, 1957, pag. 16.1 1

#38t-

Teoria general a dreptului i statului calea critic, cale regal peptru etea de cunpatere a raiunii omeneti. 1 Din acest punct de vedere, metoda" se apropie, dar nu se identific cu metodologia" care are o sfer mai larg de cuprindere, semnificnd un sistem de metode de cercetare folosite de o tiin. Precizm, de asemenea, c metoda" nu se confund nici cu metodica", parte a didacticii generate care studiaz principiile, metodele i formele de predare adaptate fiecrui obiect de nvtmnt. /Metoda se definete pe mai multe trepte de generalitate: metode piroprii de cercetare; metode de cercetare comune mai multor tiine; metode generate de cercetare. ntre aceste trepte nu exist o ruptur. Fiecare treapt n parte are locul ei. Metodele menionale se interptrund i se corapleteaz reciproc. Una dintre metodele cu mare rezonan filosofic pentru toate tiinele, inclusiv cele juridice, este dialectica. Cuvntul dialectic" (de la latinescul dialegomai- a discuta, a po-lemiza este unul din terrnenii filospfiei cei mai ntrebuinai de la marii gnditori din antichitate i pn la Hegel, Marx i contemporanii notri. Termenul are acceptiuni diferite, asupra crora nu insistm, menionnd doar c Platon, Hegel, Marx remarc cele trei mari sensuri ale dialecticii:2 a)'Dialectica scoate n eviden legtura, relaia, continuitatea dintre toate cunotinele i lucrurile. Este un adevr elementar pentru dialectica interdependena tuturor lucrurilor, recunoaterea complexi-tii. b)Noiunile care alctuiesc o unitate sau o continuitate snt diferite pn la opoziie i de aceea snt corelative. Dialectica constat c lumea, cu toat unitatea i continuitatea ei, este plin de antinomii: bine i ru, iubire i ur, atractie i respingere, pozitiv i negativ, pace i rzboi. c)Realitatea este schimbare, proces, devenire, se supune permanent micrii sub impulsul contradiciei] Consemnnd valoarea permanent a dialecticii, menionm necesita-tea aplicrii ei n procesul de cunoatere a tuturor fenomenelor sociale i naturale. Pe noi ne intereseaz ndeosebi metodele de cercetare pe care se sprijin tiinele juridice, n general, i teoria general a dreptului i statului, n special.1 2

Immanuel Kant, Crlica raiunii pure, Bucureti, 1969, pag. 631-632. Ion Craiovan, Introduce nfilosofia dreptului, Bucureti, pag. 170-171. -39t-

Boris Negru, Alina Negru 2.2. Conceptul metodologiei juridice n literatura de specialitate metodologia juridic e definit n mod diferit. De exemplu, Gheorghe Avornic consider c metodologia juridic e un ansamblu de metode de cercetare n domeniul tiinelor juridice", sistemul celor mai generale principii de investigaie, deduse din sistemul celor mai generale legi obiective".1 Dumitru Baltag mprtete concepia profesorului N. Popa care consider metodologia juridic ca un sistem al acelor factori de relativ invariant ntr-un numr suficient de mare de metode, factori ce au ca obiect raporturile, legturile, relaiile ce se stabilesc ntre diferite metode n procesul cunoaterii fenomenului juridic."2 n viziunea savantului rus Serghei Alexeev, metodologia juridic e metodologia filosofic acomodat la materialul juridic concret.3 Grigorii Fiodorov concepe metodologia juridic ca o totalitate de principii teoretice, procedee logice i metode speciale de cercetare a materiei statal-juridice, determinate de cunotina filosofic.4 Din definiiile citate mai sus rezult c metodologia juridic constituie o totalitate de procedee i metode, folosite de ctre tiinele juridice, n general, i de ctre teoria general a dreptului i statului, n special. Metodologiei juridice i revine rolul busolei, care d posibilitate cercettorului s se orienteze n realitate i s-i determine strategia obiectiv de cercetare a realittii juridice. 2.3. Metodele speciale ale cercetrii juridice Printre principalele metode ale cercetrii juridice pot fi mentionate: metoda logic, metoda istoric, metoda comparativ, metoda sociologic, metoda experimentului, metodele cantitative . a. n continuare ne vom referi la analiza lor.

Gheorghe Lupu, Gheorghe Avomic, Teoria general a dreptului, Gasman. 1997, pag. 19-20. Dumitru Baltag, Teoria general a dreptului i statului, Cimilia, 1996, pag. 15-16; Nicolae Popa, Opera ciat, pag. 24. ' Cepreil AneitceeB, Oufax meopux npaea, Mocxea, 1982. * rpHTopttft