testul hi patrat

of 9 /9
UNIVERSITATEA DUN UNIVERSITATEA DUNĂ REA DE JOS REA DE JOS FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI MEDIULUI SPECIALIZAREA: CONTROLUL ȘI EXPERTIZAREA SPECIALIZAREA: CONTROLUL ȘI EXPERTIZAREA CALITATII CALITATII MEDIULUI MEDIULUI MASTER, ANUL I MASTER, ANUL I TESTUL HI-P TESTUL HI-P Ă Ă TRAT TRAT MASTERAND MASTERAND : DRAGOȘ MIHAELA : DRAGOȘ MIHAELA ÎNDRUMĂTOR: SL.Dr.Ing. DEDIU ÎNDRUMĂTOR: SL.Dr.Ing. DEDIU LORENA LORENA

Upload: mihaela-loredana

Post on 24-Oct-2015

227 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Testul Hi Patrat

UNIVERSITATEA DUNUNIVERSITATEA DUNĂĂREA DE JOSREA DE JOSFACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUIFACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUISPECIALIZAREA: CONTROLUL ȘI EXPERTIZAREA SPECIALIZAREA: CONTROLUL ȘI EXPERTIZAREA CALITATII CALITATII MEDIULUIMEDIULUIMASTER, ANUL IMASTER, ANUL I

TESTUL HI-PTESTUL HI-PĂĂTRATTRAT

MASTERANDMASTERAND: DRAGOȘ MIHAELA: DRAGOȘ MIHAELAÎNDRUMĂTOR: SL.Dr.Ing. DEDIU LORENAÎNDRUMĂTOR: SL.Dr.Ing. DEDIU LORENA

Page 2: Testul Hi Patrat

CARACTERISTICI HI-PĂTRATCARACTERISTICI HI-PĂTRAT

Testul Hi-pătrat se aplică pe doua variabile calitative.

Formula parametrului testului este:

unde L numărul de categorii a variabilei independente, C numărul de categorii a variabilei dependente, frecvenţele observate şi frecvenţele teoretice.

Page 3: Testul Hi Patrat

Condiţii pentru testul Hi-patrat:Condiţii pentru testul Hi-patrat:

1.Indivizii sunt aleşi aleator şi independent din populaţie.

2.Variabilele (două) sunt variabile calitative.

3.Frecvenţele observate trebuie să fie mai mari decât 5 în fiecare dintre celulele tabelului de contingenţă teoretic.

Page 4: Testul Hi Patrat

APLICAȚIA

Efectul Placebo poate fi folosit în tratarea crizelor Charcoat? S-au studiat 60 de indivizi.

Ipoteze:

Ipoteza de cercetare: Efectul Placebo poate fi folosit în tratarea crizelor Charcoat.

Ipoteza de nul: Efectul Placebo nu poate fi folosit în tratarea crizelor Charcoat.

Page 5: Testul Hi Patrat

TABELUL DE CONTIGENȚĂTABELUL DE CONTIGENȚĂ

izitotalindiv

oanatotalpecolinietotalulpelF ti

*

Formula generală de calcul a frecvenţelor teoretice este:

Page 6: Testul Hi Patrat
Page 7: Testul Hi Patrat

Parametrii testului hi-pătratParametrii testului hi-pătrat

Page 8: Testul Hi Patrat

INTERPRETAREA INTERPRETAREA REZULTATELORREZULTATELOR

1.1. Alpha – eroarea alpha este 0,05 – nivelul de semnificaţie al Alpha – eroarea alpha este 0,05 – nivelul de semnificaţie al testuluitestului

2.2. df – gradele de libertate : (C-1)(L-1)=1, unde L este df – gradele de libertate : (C-1)(L-1)=1, unde L este numărul de categorii a variabilei independente, C este numărul de categorii a variabilei independente, C este numărul de categorii a variabilei dependente.numărul de categorii a variabilei dependente.

3.3. Hi pătrat critic = 3,84≤ 4,58 (hi-pătrat observat). Se poate Hi pătrat critic = 3,84≤ 4,58 (hi-pătrat observat). Se poate spune că spune că efectul placebo poate fi folosit in tratarea crizelor efectul placebo poate fi folosit in tratarea crizelor CharcoatCharcoat cu o eroare alpha de 0,05. cu o eroare alpha de 0,05.

4.4. P, p=0,32≤0,05=P, p=0,32≤0,05=> testul hi-patrat este statistic semnificativ.> testul hi-patrat este statistic semnificativ.

5.5. Se respinge ipoteza de nul si se accepta ipoteza de Se respinge ipoteza de nul si se accepta ipoteza de cercetare.cercetare.

Page 9: Testul Hi Patrat