teste grila pentru pregatirea examenului de licenta. drept civil.pdf

of 217 /217

Author: emmastaiculescu5

Post on 26-Dec-2015

1.185 views

Category:

Documents


50 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  Dreptcivil.Dreptpenal

 • Copyright2013EdituraHamangiuSRLEditur acreditat CNCS Consiliul Naional al CercetriitiinificeToatedrepturilerezervateEdituriiHamangiuNiciopartedinaceastlucrarenupoateficopiatfracordulscrisalEdituriiHamangiuEdituraHamangiu:Bucureti,Str.Col.Popeeanr.36,sector5O.P.5,C.P.91Tel./Fax:021.336.04.43031.805.80.20031.805.80.21

  Vnzri:021.336.01.25031.425.42.240788.673.209Email:[email protected]@hamangiu.ro

  ISBN 9786066787055

 • UNIVERSITATEATITUMAIORESCU

  Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  Dreptcivil.Dreptpenal

  CoordonatoriProf.univ.dr.IosifR.Urs

  Conf.univ.dr.CarmenTodicConf.univ.dr.ConstantinSima

 • 1.Dreptcivil.Teoriageneral.Persoanele

  I.Testegril.TeoriageneralConf.univ.dr.CarmenTodic,Lector.univ.dr.VioletaSlavu

  II.Testegril.PersoaneleConf.univ.dr.CarmenTodic

  2.Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale.TeoriaobligaiilorI.Testegril.TeoriadrepturilorrealeProf.univ.dr.IosifR.

  Urs,asistuniv.drd.PetruaIspasII.Testegril.TeoriaobligaiilorProf.univ.dr.IosifR.Urs,

  asistuniv.drd.PetruaIspas

  3.Dreptcivil.Contracte.SuccesiuniI.Testegril.ContracteProf.univ.dr.IosifR.Urs,asistuniv.

  drd.PetruaIspas,drd.AnemariOprioiuII.Testegril.SuccesiuniProf.univ.dr.Iosif.R.Urs,asist

  univ.drd.PetruaIspas4.Dreptpenal

  I.Testegril.ParteageneralConf.univ.dr.ConstantinSimaII.Testegril.ParteaspecialProf.univ.dr.AlexandruBoroi

 • Tematicaexamenuluidelicen

  I.INSTITUIIDEDREPTCIVIL1.Dreptcivil.Teoriageneral1.Raportul juridiccivil.Definiie.Caractere.Elemente (subiec

  te,coninut,obiect);2. Actul juridic civil. Noiune i clasificare. Capacitatea de a

  ncheiaactul juridiccivil.Consimmntul.Obiectulactului juridiccivil.Cauza (scopul)actului juridiccivil.Formaactului juridiccivil.Modalitileactului juridiccivil(termenul,condiia,sarcina).Efecteleactuluijuridiccivil.Nulitateaactuluijuridiccivil;

  3.Prescripiaextinctiv.Definiie,reglementare,naturjuridici delimitare fa de alte instituii. Efectul prescripiei extinctive.Domeniulprescripieiextinctive.Termeneledeprescripieextinctiv.Cursulprescripieiextinctive(nceput,suspendare,ntrerupere,repunerentermen).

  2.Dreptcivil.Persoanele1. Identificarea persoanei fizice. Noiune i natur juridic a

  atributelorde identificare.Numele.Domiciliulireedina.Stareacivil;

  2. Capacitatea civil a persoanei fizice. Noiune. Capacitateacivildefolosin.Capacitateacivildeexerciiu;

  3.Persoanajuridic.Noiune,enumerareiclasificare.Elementeleconstitutive.Capacitateacivilapersoaneijuridice.Identificareapersoanei juridice. nfiinarea, reorganizarea i ncetareapersoanelorjuridice.

  3.Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale1.Teoriageneralaproprietii.Definiiaicaractereledreptului

  deproprietate;dreptuldeproprietatepublicidreptuldeproprietateprivat.Expropriereapentrucauzdeutilitatepublic;

 • 2 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  2.Regimul juridic albunurilor imobile (terenuri i construcii)proprietateprivat;

  3.Modalitilejuridicealedreptuluideproprietate;4. Aprarea dreptului de proprietate i a celorlalte drepturi

  reale;5.Posesiaiefectelesale;6.Dezmembrminteledreptuluideproprietate;7.Accesiunea iuzucapiuneacamoduridedobndireadrep

  tuluideproprietateiacelorlaltedrepturireale;8.Publicitateaimobiliar.4.Dreptcivil.Teoriageneralaobligaiilorcivile1.Noiunea,elementeleiclasificareaobligaiilor;2. Contractul izvor de obligaii civile.Noiune i clasificare.

  ncheiere.Efectelecontractului.Efectelespecificealecontractelorsinalagmatice;

  3.Faptele juridice licite, izvoaredeobligaii civilegestiuneadeafaceri,platalucruluinedatorat,mbogireafrjustcauz;

  4.Fapta ilicitcauzatoaredeprejudicii, izvordeobligaii (rspundereacivildelictual).Noiune,principiiifuncii.Delimitarearspunderiiciviledelictualedealte formede rspundere juridic.Rspundereapentrufaptaproprie.Rspundereapentrufaptaalteipersoane. Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale.Rspunderea pentru ruina edificiului.Rspunderea pentru prejudiciilecauzatedelucruringeneral;

  5.Efecteleobligaiilor.Executareadirect (nnatur)aobligaiilor. Executarea indirect a obligaiilor (executarea prin echivalent);

  6.Aciuneaoblic (indirectsausubrogatorie).Aciunea revocatorie(paulian);

  7. Transmisiunea i transformarea obligaiilor. Cesiunea decrean.Subrogaiandrepturilecreditorului.Novaia.Delegaia;

  8.Stingereaobligaiilor.Compensaia.Remitereadedatorie;9.Obligaiiplurale;10.Garantarea obligaiilor. Fideiusiunea. Dreptul de retenie.

  Garaniilerealemobiliare.Ipoteca.Privilegiilespecialeimobiliare.

 • Tematicaexamenuluidelicen 3

  5.Dreptcivil.Contractespeciale1.Contractuldevnzarecumprare;2.Contractuldedonaie;3.Contractuldelocaiune;4.Contractuldemandat;5.Contractuldedepozit;6.Contractulderentviager;7.Contractuldentreinere;8.mprumutuldefolosinimprumutuldeconsumaie.6.Dreptcivil.Succesiuni1.Reguligeneraleprivitoarelamotenire.Caracterelegenerale

  ale transmiteriimotenirii.Deschidereamotenirii. Condiiile generalealedreptuluilamotenire;

  2.Motenirea legal.Condiiiledreptuluidemotenire legal.Principiilegeneralealedevoluiuniilegaleamoteniriiiexcepiilede laacesteprincipii.Dreptuldemotenirearudelordefunctului.Drepturilesuccesoralealesouluisupravieuitor;

  3.Motenirea testamentar.Noiunea de testament. Condiiidevaliditate.Testamentulautentic.Legatul.Limiteledreptuluidedispoziieasupramotenirii;

  4.Transmisiuneamotenirii(inclusivmprealadeascendent).

  II.INSTITUIIDEDREPTPENALA.Dreptpenal.Parteageneral1.Aplicareantimpalegiipenale2.Instituiainfraciunii1.Noiuneadeinfraciuneiconinutulinfraciunii.Prevederea

  n legeapenal,pericolul social ivinoviaca trsturiesenialealeinfraciunii.Coninutulgenericalinfraciunii:

  latura obiectiv: elementul material, urmarea imediat, legturadecauzalitate;

  laturasubiectiv:elementulsubiectiv(vinovia)nconinutulinfraciunii,mobiluliscopulcaelementealeinfraciunii;

  condiiiprivindobiectulinfraciunii;condiiiprivindsubieciiinfraciunii;

 • 4 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  condiiiprivindloculitimpulsvririiinfraciunii.2.Formele infraciunii.Actelepreparatorii.Tentativa imoda

  litileacesteia. Incriminarea i sancionarea tentativei ndreptulpenalromn.Cauzedeimpunitate;

  3. Participaia penal: autoratul, instigarea i complicitatea.Participareaimproprie.Pedeapsancazdeparticipaie;

  4. Unitatea i pluralitatea de infraciuni. Formele unitii infracionale.Unitatea natural i formele sale.Unitatea legal deinfraciuneiformeleei.Pedeapsancazulinfraciuniicontinuate.Pluralitatea de infraciuni i formele ei. Concursul de infraciuni.Pedeapsa n cazul concursului de infraciuni. Contopirea pedepselorpentruinfraciuniconcurente;

  5.Recidiva imodalitile ei. Pedeapsa n cazul recidivei i alpluralitiiintermediare;

  6.Cauzelecarenlturcaracterulpenalalfapteiprevzutedelegeapenal: legitimaaprare, stareadenecesitate, constrngereafiziciconstrngereamoral,cazulfortuit,iresponsabilitatea,beia,minoritateafptuitorului,eroareadefapt.

  3.Instituiapedepsei1. Individualizarea pedepsei: criteriile generale de individua

  lizare, circumstanele atenuante, circumstanele agravante, concursulntrecauzeledeagravareideatenuareapedepsei;

  2. Individualizarea pedepsei sub aspectul executrii acesteia:suspendareacondiionataexecutriipedepsei,suspendareaexecutrii pedepsei sub supraveghere, liberarea condiionat, executareapedepseintronchisoaremilitar.

  4.Minoritateafptuitoruluinlegeapenal1.Rspundereapenalaminorului i consecineleacesteia n

  dreptulpenalromn;2.Msurileeducative:mustrarea,libertateasubsupraveghere,

  internarea ntruncentrudereeducare, internarea ntrun institutmedicaleducativ;

  3.Pedepseleaplicabileminoriloriparticularitileregimuluideaplicareiexecutareaacestora.

 • Tematicaexamenuluidelicen 5

  5.Msuriledesiguran1. Noiunea, scopul i principiile care guverneaz regimul

  msurilordesiguranndreptulpenalromn;2. Msurile de siguran, n special: obligarea la tratament

  medical,interdiciadeareveninlocuinafamiliei,internareamedical, interzicerea unei funcii sau profesii, interzicerea de a seaflananumitelocaliti,expulzarea,confiscareaspecial.

  6.Rspundereapenalapersoanelorjuridice7.nlturarearspunderiipenale1. Amnistia, lipsa plngerii prealabile, retragerea plngerii

  prealabile;2.mpcareaprilor;3.Prescripiarspunderiipenale.8. nlturarea executrii pedepsei i a consecinelor con

  damnrii1. Cauzele care nltur executarea pedepsei: graierea,

  prescripiaexecutriipedepsei;2.nlturareaconsecinelorcondamnriiprinreabilitare;reabi

  litareadedreptireabilitareajudectoreasc.B.Dreptpenal.Parteaspecial1.Infraciunicontrapersoanei1. Infraciunile contra vieii: omorul, omorul calificat, omorul

  deosebitdegrav,pruncuciderea,ucidereadinculp,determinareasaunlesnireasinuciderii.

  2. Lovirea i vtmarea integritii corporale sau a sntii:lovirea saualteviolene,vtmarea corporal,vtmarea corporal grav, lovirile sau vtmrile cauzatoare de moarte, vtmareacorporaldinculp.

  3. Infraciunicontra libertiipersoanei: lipsireade libertate nmodilegal,violareadedomiciliu,ameninarea,antajul;

  4. Infraciuniprivitoare laviaasexual:violul,actulsexualcuun minor, incestul, perversiunea sexual, corupia sexual, hruireasexual.

 • 6 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  2.InfraciunicontrapatrimoniuluiFurtul,furtulcalificat,pedepsireaunorfurturilaplngerepreala

  bil, tlhria, abuzul de ncredere, gestiunea frauduloas, nelciunea,delapidarea,distrugerea,tulburareadeposesie,tinuirea.

  3.InfraciuneacontraautoritiiUltrajul, uzurparea de caliti oficiale, sustragerea sau dis

  trugereadenscrisuri,sustragereadesubsechestru.4. Infraciuni care aduc atingere unor activiti de interes

  publicsaualtoractivitireglementatedelege1. Infraciunideserviciusau n legturcuserviciul:abuzul n

  serviciucontra intereselorpersoanelor,abuzul nserviciuprin ngrdirea unor drepturi, abuzul n serviciu contra intereselor publice,neglijenanserviciu,purtareaabuziv,luareademit,dareademit,primireadefoloasenecuvenite,traficuldeinfluen;

  2. Infraciuni care mpiedic nfptuirea justiiei: denunareacalomnioas,mrturiamincinoas,ncercareadeadeterminamrturiamincinoas,omisiuneasesizriiorganelor judiciare,favorizareainfractorului,arestareanelegalicercetareaabuziv,supunerea la reletratamente, tortura, represiuneanedreapt,evadarea,nlesnireaevadrii,nerespectareahotrrilorjudectoreti,reinereasaudistrugereadenscrisuri.

  5.Infraciunidefals1.Falsificareademonede,timbresaualtevalori: falsificareade

  monede saualtevalori, falsificareade timbre,mrci saubiletedetransport,deinereadeinstrumentenvedereafalsificriidevalori;

  2.Falsurinnscrisuri,falsulmaterialnnscrisurioficiale,falsulintelectual, falsul n nscrisurisubsemnturprivat,uzulde fals,falsulndeclaraii,falsulprivindidentitatea.

  6. Infraciuni care aduc atingere unor relaii privind convie

  uireasocial1.Infraciunicontrafamiliei:abandonuldefamilie,releletrata

  menteaplicateminorilor,contaminareaveneric,asocierea nvedereasvririideinfraciuni,proxenetismul.

 • CapitolulITESTEGRILDEDREPTCIVIL

 • Seciunea1.TEORIAGENERAL.PERSOANELE

  AnulIdestudiu1.DREPTCIVIL.TEORIAGENERAL

  1.Testegril1.Dreptulsubiectivcivilrealeste:a)undreptpatrimonial,relativ,opozabilinterpartes;b)undreptpatrimonial,absolut,opozabilergaomnes;c)undreptnepatrimonial,absolut,opozabilergaomnes.2.Dreptulsubiectivcivildecreaneste:a)undreptpatrimonial,absolut,opozabilinterpartes;b)undreptpatrimonial,relativ,opozabilinterpartes;c)undreptpatrimonial,relativ,opozabilergaomnes.3.Obligaiadeadaconstn:a)ndatorireadeapredaunlucru;b)ndatorireadeapltiosumdebani;c)ndatorireadeatransmitesaudeaconstituiundreptreal.4. Potrivit Codului civil, sunt bunuri imobile prin natura lor

  (art.537):a)terenurile,izvoareleicursuriledeap;b)lucrrilefixatenpmntcucaractertemporar;c)prile integrate ntrun imobilcaresunttemporardetaate

  deacesta.5.PotrivitCoduluicivil,suntbunuriimobileprindeterminarea

  legii[art.542alin.(1)]:a)fructeleirecolteleneculesenc;b)drepturiledecrean;c)drepturilerealeasuprabunurilorimobile.

 • 10 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  6.PotrivitCoduluicivil,suntbunurimobileprindeterminarealegii[art.542alin.(2)]:

  a)fructeleirecolteleneculesenc;b)toatedrepturiledecrean;c)drepturilepatrimonialeasuprabunurilormobile.7.PotrivitCoduluicivil(art.540),fructeleirecolteleneculese

  ncsunt:a)bunuriimobileprinnaturalor;b)bunurimobileprinanticipaie;c)bunuriimobileprinobiectullacareseaplic.8.Suntbunuriimobileprindestinaie,nsensulart.538C.civ.:a)materialeleseparatenmodprovizoriudeunimobil;b)undeleelectromagnetice;c)lucrrilefixatenpmntcucaracterpermanent.9.Sedobndescprinseparaie:a)productele;b)fructeleindustriale;c)fructelecivile.10.Sedobndesczidezi,prinsimplacurgereatimpului:a)fructelenaturale;b)fructeleindustriale;c)fructelecivile.11.Seproducperiodicifrconsumareasubstaneibunului:a)fructelenaturaleiindustriale;b)bunurilefrugifere;c)productele.12.nraportdeobiectullor,obligaiileseclasificn:a)obligaiideada,afaceianuface;b)obligaiperfecteiobligaiiimperfecte;c)obligaiipropterremiscriptaeinrem.

 • Dreptcivil.Teoriageneral 11

  13.Obligaiadeadaseconsiderndeplinitnmomentul:a)executrilucrriisauprestriiserviciului;b)predriiefectivealucrului,obiectalcontractului;c)ncheieriidectrepriacontractului.14.Bunurilefrugiferesunt:a)bunuricareproducperiodic,cuconsumareasubstanei lor,

  fructe;b)bunuricarenuproducfructe;c)bunuricareproducperiodic,frconsumareasubstaneilor,

  fructe.15.Esteunactjuridicdedispoziie:a)ntrerupereauneiprescripiiextinctive;b)renunarealaundrept;c)asigurareaunuibunnbeneficiulunuiter.16.Prerogativaurmririiconstn:a)posibilitateatitularuluiunuidreptpatrimonialdeapretinde

  bunuldelaoricepersoanlacareacestasarafla;b)posibilitatea titularuluiunuidrept realdeapretindebunul

  delaoricepersoanlacareacestasarafla;c) posibilitatea titularului unui drept de crean de a urmri

  bunulnminileoricreipersoanesarafla.17.Cereprezintfoloaseletrasedintrunbuncuconsumarea

  substanei?a)producte;b)fructeindustriale;c)fructecivile.18. Potrivit Codului civil (art. 1678), n cazul actelor juridice

  ntreviitranslativedeproprietate,proprietateabunurilordegen(resgenera)setransmite,caregul,nmomentul:

  a)individualizriiprinnumrare,cntrire,msurare,dacprilenuauprevzutaltfel;

 • 12 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  b) realizrii acordului de voin, chiar dac bunul nu a fostpredat,iarpreulnuafostpltit;

  c)semnriinscrisuluidectrepri.19.Donaiaeste:a)uncontractunilateral;b)uncontractbilateral;c)unactjuridicunilateral.20.Suntactejuridicecivilecutitlugratuit:a)actelecomutative;b)acteledezinteresate;c)actelealeatorii.21.Actelejuridicerealesunt:a)actejuridiceautentice;b)actejuridicecaresencheieprinpredareabunului;c)actejuridicecareseexecutprinpredareabunului.22.Actuljuridiccivilcutitluonerospoatefi:a)actcomutativ;b)actdezinteresat;c)liberalitate.23.Dac la ncheiereaactului juridiccivil,fiecareparteare n

  vedereposibilitateaunui ctig i risculuneipierderi cedepinddeunevenimentviitori incertcuprivire lamomentulrealizriisaunerealizriilui,prileauperfectat:

  a)unactjuridiccutitluoneros,aleatoriu;b)unactjuridiccutitluoneros,unilateral;c)unactjuridicsubcondiiesuspensiv.24.Testamentuleste:a)unactjuridicstrictpersonal;b)unactjuridicintervivos;c)unactjuridicafectatdemodaliti.

 • Dreptcivil.Teoriageneral 13

  25.Actuljuridiccivilcomutativ:a)estecuobiectdeterminatdinmomentulncheieriilui;b)micoreazpatrimoniuluneiadintrepri;c)areobiectnedeterminat,depinznddeunevenimentviitori

  nesigur.26.Dup importana nraportcupatrimoniul,actele juridice

  civilesunt:a)actedeconservare,deadministrare,declarative;b)actedeconservare,deadministrare,dedispoziie;c)actedeconservare,deadministrare,reale.27.Dupefectelepecareleproduc,actelejuridicecivilesunt:a)acteconstitutive,deadministrare,declarative;b)acteconsensuale,translative,dedispoziie;c)acteconstitutive,translative,declarative.28.nfunciedeformancarepotfincheiate,actelejuridice

  sunt:a)acteconsensuale,solemne,reale;b)acteunilaterale,bilaterale,multilaterale;c)actestrictpersonale,prinreprezentare.29.Careafirmaieesteadevrat?a) actul comutativ este acela n care prile nu cunosc ntin

  dereadrepturiloriobligaiilor;b)actulcomutativesteacela ncareprilecunosc ntinderea

  drepturiloriobligaiilor;c)actulcomutativesteacela ncareoparteprocurceleilalte

  priunavantajpatrimonialfrsimicorezepatrimoniul.30.Caredintreurmtoareleafirmaiiesteadevrat?a) actul juridic de administrare este acela prin care se urm

  reterealizareauneinormalepunerinvaloareaunuibun;b) actul juridicde administrare este acelaprin care seurm

  reteprentmpinareapierderiiunuidreptsubiectivcivil;c) actul juridic de administrare este acela care are drept re

  zultatfienstrinareaunuibun,fiegrevareaunuibuncuosarcinreal.

 • 14 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  31.Contractuldedonaieeste:a)actjuridicunilateral,cutitlugratuit,liberalitate,consensual,

  mortiscausa;b)act juridicbilateral,cu titlugratuit, liberalitate,solemn, inter

  vivos;c)actjuridicunilateral,cutitlugratuit,liberalitate,solemn,inter

  vivos.32.Donaiacusarcinieste:a)unactjuridicunilateral;b)uncontractunilateral;c)uncontractsinalagmatic.33.Reprezintocondiiedefondpentruncheiereavalabila

  actuluijuridic:a)formaadvaliditatem;b)capacitateaminorului;c)cauza.34. Este o condiie esenial pentru ncheierea valabil a

  oricruiactjuridic:a)consimmntul;b)condiia;c)formaadsolemnitatem.35. Potrivit Codului civil (art. 1225), obiectul actului juridic

  civilconstn:a)operaiuneajuridicconvenitdectrepri;b)drepturileiobligaiilestipulatedectrepri;c)clauzelecontractuluiprevzutedectrepri.36.ncomparaiecucapacitatea,discernmntuleste:a)ostaredefapt;b)ostarededrept;c)condiiedeexistenapersoaneifizicesaujuridice.

 • Dreptcivil.Teoriageneral 15

  37.Inteniadeaproduceefectejuridicelipsete:a) cnd consimmntul a fost dat sub condiie potestativ

  simpldinparteadebitorului;b) cnd consimmntul a fost exprimat sub o reservatio

  mentalisnecunoscutdecocontractant;c)cndconsimmntulafostdatiocandicausa.38.Obiectulactuluijuridiccivilesteimposibil:a)cndexecutareaprestaieiesteimposibilpentrudebitor;b)cndexecutareaprestaieiesteimposibilpentruoricedebi

  tor;c)cndexecutareaprestaieiesteimposibilpentrucreditor.39.Constituiescopimediatalcauzeiactuluijuridiccivil:a)prefigurareaanseiunuictigsauarisculuiuneipierderin

  actelealeatorii;b)prefigurareaintenieiliberalenactelecutitluoneros;c) prefigurarea contraprestaiei celeilalte pri n contractele

  unilaterale.40. Potrivit Codului civil (art. 1236), constituie o condiie a

  cauzeiactuluijuridic:a)sfiereal;b)sfieposibil;c)sexiste.41.nacteledezinteresatescopulimediatlconstituie:a)intenialiberal(animusdonandi);b)prefigurareapredriilucrului;c)prefigurareacontraprestaieiceleilaltepri.42.Scopulimediatalactuluijuridicconstn:a)prefigurarea anseiunui ctig i a risculuiuneipierderi n

  actelejuridicecomutative;b)prefigurarearemiteriibunuluinactelejuridicereale;c) prefigurarea contraprestaiei n cazul contractelor unilate

  rale.

 • 16 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  43.Formaactuluijuridiccivilesteguvernatdeprincipiul:a)libertiicontractuale;b)consensualismului;c)voineiinterne.44. Actul juridic civil nu este valabil cnd nu sa respectat

  formacerut:a)adsolemnitatem;b)adprobationem;c)pentruopozabilitatefadeteri.45.Nerespectarea, la ncheiereaactului juridiccivil,a formei

  adprobationematrage:a)nulitateaactuluijuridic;b)imposibilitateadeprobareaactuluijuridic;c)inopozabilitateafadeteriaactuluijuridic.46.Caredintreurmtoareleenunurinuesteadevrat?a)ncazulactuluijuridicsolemnnerespectareaformeiprescrise

  delegeatragesanciuneanulitiirelative;b) modificarea actului juridic solemn se face tot prin form

  solemn;c) ncheiereaactului juridicsolemnprinmandatarnusepoate

  facedectprinprocurautentic.47.Formaadvaliditatemlancheiereaactuluijuridiccivil:a) este incompatibil cumanifestarea tacit a consimmn

  tului;b)constntoatecazurilenntocmireaunuinscrisautentic;c) atrage n caz de nerespectare nulitatea relativ a actului

  juridic.48.Consimmntulnuproduceefectejuridicecndestedat:a)subcondiiepurpotestativdinparteadebitorului;b)subcondiiepurpotestativdinparteacreditorului;c) sub condiie simpl potestativ din partea celui care se

  oblig.

 • Dreptcivil.Teoriageneral 17

  49.Esteocerinavalabilitiiconsimmntului:a)sfieexprimatntotdeaunanprezenaceleilaltepri;b)sfieexprimatcuinteniadeaproduceefectejuridice;c)sfieexteriorizatnmodexpres.50.Laactelejuridicecutitlugratuit,cauzaobligaieiceluicare

  dispuneconstn:a)reprezentareacontraprestaieiceleilaltepri;b)reprezentareapredriilucrului;c)manifestareaintenieiliberale.51. Constituie condiie de validitate a consimmntului la

  ncheiereaactuluijuridiccivil:a)sprovindelaopersoanavndcapacitatedefolosin;b)sprovindelaopersoanavnddiscernmnt;c)sfieexteriorizatnmodexpres.52.Pentruafivalabilcauzaunuiact juridic,trebuie,printre

  altele:a)sfiedeterminatsaudeterminabil;b)sfielicitimoral;c)sfiecunoscutdectrepri.53.Constituiescopimediatalcauzeiactuluijuridiccivil:a)prefigurareaanseiunuictigsauarisculuiuneipierderin

  actelecomutative;b)prefigurareaintenieiliberalenactelecutitluoneros;c)prefigurareapredriilucruluinactelejuridicereale.54. Sunt condiii eseniale pentru valabilitatea oricrui act

  juridic:a)condiiilestabiliteprinconveniaprilor;b)termenulicondiialaacteleneafectatedemodaliti;c)condiiiledefond.

 • 18 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  55. Faptul c subiectelededrept civil sunt libere s ncheiesaunuacte juridice,sstabileascconinutul loris lerevoce,formeazconinutulprincipiului:

  a)libertiiactelorjuridice;b)voineiinterne;c)consensualismului.56. nactele juridicecutitluoneros,scopul imediat lconsti

  tuie:a)intenialiberal(animusdonandi);b)prefigurareacontraprestaieiceleilaltepri;c)ansadectigirisculuneipierderi.57.Suntcondiiidefondpentruncheiereaactuluijuridiccivil:a)obiectulicauza;b)discernmntuliconsimmntul;c)termenulicondiia.58.Scopulimediatalactuluijuridicconstn:a)prefigurarearemiteriibunuluincontractuldecomodat;b)prefigurareaintenieiliberalencontractulderentviager;c)prefigurarea anseiunui ctig i a risculuiuneipierderi n

  actelecomutative.59.Nerespectareaformeipentruopozabilitatefadeterise

  sancioneazcu:a)nulitatearelativaactuluijuridic;b)imposibilitateadeprobareaactuluijuridic;c)inopozabilitateafadeteriaactuluijuridic.60.Obiectulactuluijuridictrebuie:a)sfiereal;b)sfienedeterminatsaudeterminabil;c)sfieposibil.61.Inteniadeaproduceefectejuridicesereferla:a)capacitateaprilor;b)cauzaactuluijuridic;c)consimmntulprilorlancheiereaactuluijuridic.

 • Dreptcivil.Teoriageneral 19

  62.Lancheiereaactuluijuridiccivil,consimmntul:a)trebuiesprovindelaopersoancucapacitate;b)poatefidatnglum(iocandicausa);c)poatefimanifestatexpressautacit.63. Constituie viciu de consimmnt la ncheierea actului

  juridiccivil:a)ameninarealegitim;b)falsareprezentareaidentitiicocontractantului;c)temerearevereniar.64.Eroarea:a)poateproveninumaidelacealaltparte;b)constituieoinducereneroareprinmijloacedolosive;c)sesancioneazcunulitatearelativcndfalsareprezentare

  privetenaturajuridicaactuluicesencheie.65.Dolul,caviciudeconsimmnt:a)esteaplicabilnumaiactelorjuridicebilaterale;b)nu afecteaz valabilitatea contractului atunci cndprovine

  delareprezentantulcocontractantului;c)este incident(secundar)iatragenulitatearelativaactului

  juridic.66. Care dintre urmtoarele situaii reprezint un viciu de

  consimmnt?a)eroareadecalcul;b)eroareaasumatdeopartelancheiereaactuluijuridic;c) eroarea de drept, dac privete o norm juridic determi

  nantpentruncheiereacontractului.67.Estevorbadeunviciudeconsimmntncazulncare,la

  ncheiereaactuluijuridic:a)lipsetediscernmntuluneiadintrepri;b)manifestareadevoinauneipriestepreavag;c) partea a avut o fals reprezentare a identitii cocontrac

  tantului.

 • 20 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  68. ncaredintresituaiiviolena la ncheiereaactului juridicconstituieunviciudeconsimmnt?

  a)dacameninareaesteinjust;b)numaidacprovinedelapersoanacucaresacontractat;c)dacameninareaestelegitim.69.Caredintreurmtoareleactejuridicepotfianulatepentru

  leziune?a) actele n care o parte, profitnd de starea de nevoie a

  celeilaltepri,stipuleaz n favoareasaoprestaiedeovaloareconsiderabilmaimare;

  b) actele de conservare ncheiate de minorul sub 14 ani,personal,inuprinreprezentantlegal;

  c)actelededispoziie ncheiatedemajori,chiardac leziuneanudepetejumtatedinvaloareaprestaieiexecutatedepartealezat.

  70. Domeniul de aplicare al leziunii n actele juridice civile

  ncheiatedeminori:a)priveteactelejuridicencheiatedeminoriisub14ani;b)priveteactele juridice lezionare ncheiateminorii ntre14

  18ani;c)privetetoatecategoriiledeacte lezionare ncheiatedemi

  nori.71.Ameninareacuunrudenaturaprovocaotemere,ca

  viciudeconsimmntlancheiereaunuiactjuridic:a)privetedoarpersoana,nuibunurileceluiameninat;b)privetenumaipersoanavictimaviolenei,nu ipesoul,

  descendeniisauascendeniiacestuia;c)estesancionatcunulitatearelativaactuluincheiat.72.nmateriaviolenei:a) ameninarea are ca scop inducerea n eroare a celeilalte

  pri;b)ameninareatrebuiesprovindelacealaltparte;c)ameninareatrebuiesfiedenaturfizic,patrimonialori

  moral.

 • Dreptcivil.Teoriageneral 21

  73.Nuconstituieviciudeconsimmnt:a)violenamoraliviolenafizic;b)ameninareanelegitimidolulprinreticen;c)ameninarealegitimitemerearevereniar.74. Dolul, ca viciu de consimmnt la ncheierea unui act

  juridic:a)sesancioneazcunulitateaabsolut;b)poateprovenidelauntersauunreprezentantalcocontrac

  tantului;c)nupoateconstantroinaciune(dolprinreticen).75.Violena, ca viciu de consimmnt la ncheierea actului

  juridic,constituie:a)o ameninare legitim aprii,denatur aiprovocao te

  mere;b) privete numai persoana victim a violenei, nu i pe cei

  apropiaiei;c)priveteattpersoana,ctibunurileceluiameninat.76.Violena,caviciudeconsimmnt,reprezint:a)oameninarelegitimacocontractantului;b) o ameninare cu un ru de natur s provoace o temere

  cocontractantului;c)o ameninare fcut n scopul inducerii n eroare a cocon

  tractantului.77.ncazulviciuluideconsimmntalerorii(potrivitart.1213

  C.civ.):a)sepoatesolicita fieconstatareanulitiiactului, fieadapta

  reaacestuia;b) fiecarepartecontractant trebuie ssegseasc neroare

  asupra unei mprejurri determinante pentru ncheierea actuluijuridic;

  c)dreptuldea solicitaanulareaactului se stinge,dac n termende3lunidelanotificareapriiaflateneroare,cealaltparteexecutcontractul.

 • 22 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  78.Falsareprezentarearealitii la ncheiereaactului juridicatragenulitatearelativaacestuia,ncazulncareprivete:

  a)naturasauobiectulcontractului;b)eroareadecalcul;c) o norm considerat de pri ca determinant pentru n

  cheierea contractului, chiardac aceasta esteprevizibil i accesibil.

  79. Constituie eroare esenial la ncheierea actului juridic

  falsareprezentarea:a)identitiisaucalitiloresenialealeobiectuluiprestaiei;b)unormprejurriceputeauficunoscutecudiligenenormale;c)unorelementecuprivire lacarerisculdeeroareafostasu

  matdecelceoinvoc.80. n cazul n care, la ncheierea actului juridic, o parte a

  profitat de starea de necesitate n care sa aflat cealalt parte(potrivitart.1218C.civ.):

  a)suntaplicabileregulileprivindviolenacaviciudeconsimmnt;

  b)suntaplicabile regulileprivindnulitateacontractuluipentrucauzilicitiimoral;

  c) sunt aplicabile regulileprivind leziunea ca viciude consimmnt.

  81.Deregul,ncazulviciilordeconsimmnt:a)sepoatesolicitanulitateaabsolutaactuluijuridic;b)sepoatesolicitaanulareaactuluijuridicidauneinterese;c)instanapoatemeninecontractul.82.nmateriavioleneicaviciudeconsimmnt:a) existena ei se apreciaz innd cont de vrsta, starea so

  cial,sntatea icaracterulpersoaneiameninate,acestecriteriifiindlimitativprevzutedelege(art.1216C.civ.);

  b)persoanaameninatpoate solicita,potrivit legii (art.1257C.civ.),numaianulareaactului,nuidespgubiri;

  c)ameninareapoatepriviiexercitareaunuidrept,dacesterealizatnscopulobineriideavantajeinjuste(art.1217C.civ.).

 • Dreptcivil.Teoriageneral 23

  83.Nupotfianulatepentruleziune(potrivitart.1224C.civ.):a)actelejuridicealeatorii;b)actelejuridicecomutative;c)actelejuridicecutitluoneros.84. Leziunea, ca viciude consimmnt,poate fi invocat n

  cazul:a)actelordeadministrare;b)actelorcutitluonerosialeatorii;c)actelorncuviinatedeocrotitorullegalalminorului.85. Termenul suspensiv, camodalitate a actului juridic civil,

  amn:a)ncepereaexercitriidrepturiloriexecutriiobligaiilor;b)stingereaexercitriidrepturiloriexecutriiobligaiilor;c)natereadrepturilorsubiectiveiaobligaiilorcorelative.86.Nuestevalabilcondiia:a)purpotestativdinparteacreditorului;b)purpotestativdinparteadebitorului;c)simplpotestativdinparteadebitorului.87.Condiia,camodalitateaactului juridic,acrei realizare

  depindeexclusivdevoinauneiadintrepri,este:a)personal;b)potestativsimpl;c)purpotestativ.88. Constituie condiiemixt, condiia a crei realizare de

  pinde:a)devoinauneiadintrepriidehazard;b)devoinauneiadintrepri idevoinauneipersoanene

  determinate;c)devoinauneiadintrepriidevoinauneipersoanedeter

  minate.89.ncazulncaresandeplinitcondiiarezolutorie:a)actuljuridicseconsolideazretroactiv;

 • 24 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  b)actuljuridicsedesfiineazretroactiv;c)prilencepexecutareaprestaiilor.90.Cereprezintevenimentulviitorisigurcsevaproduce,

  careamnexecutareacontractului:a)termensuspensiv;b)condiiesuspensiv;c)termenextinctiv.91.Condiia rezolutorie, camodalitate a actului juridic civil,

  afecteaz:a)validitateaactuluijuridiccivil;b)existenaactuluijuridiccivil;c)executareaactuluijuridiccivil.92.Spredeosebiredereziliere,rezoluiunea:a) intervine n cazul contractelor sinalagmatice cu executare

  succesiv;b) intervine n cazul contractelor sinalagmatice cu executare

  unoictu;c)arecaefectdesfacereaoricruicontractcivil.93. Constituie o excepie real de la principiul relativitii

  efecteloractuluijuridic:a)simulaia;b)promisiuneafapteialtuia;c)stipulaiapentrualtul.94.Persoanelecaredobndesco fraciunedintrunpatrimo

  niusunt:a)succesoriiuniversali;b)succesoriicutitluuniversal;c)succesoriicutitluparticular.95.Dobnditorulunuidreptsubiectivarecalitateadeavnd

  cauznraportde:a)actuljuridicprincareadobnditaceldrept;

 • Dreptcivil.Teoriageneral 25

  b)actelejuridicencheiateanteriordeceldelacareadobnditdreptulrespectiv,nsnumaidacaulegturcudreptultransmisiaufostrespectateformalitiledeopozabilitatefadeteri;

  c)toateactelejuridicencheiateanteriordeautoruldelacareadobnditaceldrept.

  96.Principiulforeiobligatorii(pactasuntservanda)aactului

  juridiceste:a)unprincipiugeneralalactelorjuridicecivile;b)unprincipiuceguverneazncheiereaactelorjuridicecivile;c)unprincipiuceguverneazefecteleactului juridiccivil ntre

  pri.97.Auundreptdegajgeneralasuprapatrimoniuluidebito

  rului:a)creditorigajiti;b)creditoriipotecari;c)creditorichirografari.98.Constituieprincipiiceguverneazefecteleactuluijuridic:a) principiul restabilirii situaiei anterioare i principiul retro

  activitiiefecteloractuluijuridic;b) principiul relativitii efectelor actului juridic i principiul

  irevocabilitiiactuluijuridic;c)principiulvoineiinterneiprincipiulforeiobligatoriiaactu

  luijuridic.99.Deinuauparticipatlancheiereaactuluijuridic,efectele

  acestuiaseproducifade:a)teri;b)reprezentaniiprilor;c)avnziicauzaiprilor.100.Cepersoanetrebuieinclusencategoriaavnzilorcauz?a)reprezentaniiconvenionaliaiprilor;b)succesoriiuniversaliicutitluuniversalaiprilor;c) toate persoanele care, ulterior ncheierii actului juridic, au

  contractatcuprileacestuia.

 • 26 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  101. Actul public prin care se ascunde adevrata natur aactuluisecreteste:

  a)unactfictiv;b)unactdeghizat;c)unactncheiatprininterpuneredepersoane.102. Principiul irevocabilitii actului juridic are n vedere

  faptulc:a)actuljuridicnupoatefirevocatdectrepri;b) actul juridic bilateral nu poate fi revocat prin voina unei

  singurepri;c)actuljuridicesteobligatoriupentrupriinufacultativ.103.Contractulprincareoparteseobligfadecealalts

  executeoprestaienfavoareaunuiterbeneficiarreprezint:a) o excepie aparent de la principiul relativitii efectelor

  actuluijuridic;b)oexcepierealde laprincipiulrelativitiiefecteloractului

  juridic;c)promisiuneafapteialtuia.104.Nulitatearelativaunuiactjuridic:a)nupoatefiacoperitprinconfirmare;b)poatefiinvocatdeoricepersoaninteresat;c)esteprescriptibilntermende3ani.105.Nulitateaabsolutaunuiactjuridic:a)poatefiacoperitprinconfirmare;b)esteimprescriptibil;c)intervinencazulnerespectriiuneidispoziiiceocroteteun

  interesparticular.106.Sanciuneanulitiirelativeintervinencazul:a)nerespectriiformeiadvaliditatem;b)lipseidiscernmntului;c)nerespectriiformeiadprobationem.

 • Dreptcivil.Teoriageneral 27

  107.Nulitateaabsolut:a)desfiineazntotalitateactuljuridic;b)esteexpresprevzutdelege;c)poatefiinvocatdeinstandinoficiu.108.Sesancioneazcunulitateaabsolutnerespectarea:a)regulilorprivindcapacitateadeexerciiuapersoanei;b)formeiceruteadvaliditatem;c) condiiei suspensive care ocrotete un interes general,

  obtesc.109.Nulitateaabsolutintervinencazul:a) nclcrii principiului specialitii capacitii de folosin a

  persoaneijuridice;b)violenei;c) nerespectrii dispoziiilor legale referitoare la capacitatea

  civildeexerciiu.110. n categoriaprincipiilorefectelornulitiiactului juridic

  includem,printrealtele,principiul:a)neretroactivitii;b)menineriiactuluisubsecvent;c)restitutioinintegrum.111.Spredeosebiredenulitate,caducitatea:a)presupuneunactjuridicvalabilncheiat;b) presupune o cauz de nevalabilitate concomitent cu n

  cheiereaactuluijuridic;c)esteosanciuneaplicabilnmaterialiberalitilor.112.Caredintrecauzeatragenulitateaabsolutaactului ju

  ridic?a)lipsadiscernmntuluiuneiprilancheiereaactuluijuridic;b)lipsacapacitiideexerciiuauneiprilancheiereaactului

  juridic;c)fraudalalegeauneiprilancheiereaactuluijuridic.

 • 28 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  113. Constituie un efect al nulitii actului juridic (potrivitart.1254C.civ.):

  a)considerareaactuluianulatcafiindvalabilncheiat;b)meninereaactelorsubsecventencheiatenbazacontractu

  luianulat;c)restituireannatursauprinechivalentaprestaiilorprimite,

  nbazacontractuluinul,chiardacaufostexecutatesuccesiv.114.Nulitateaabsolutsancioneaznerespectarea,lanche

  iereaactuluijuridiccivil:a)auneicondiiidefond;b)auneicondiiideform;c)auneinormeceocroteteuninteresgeneral.115.Reziliereacasanciunededreptcivilprivete:a)contracteleunilateralecuexecutaresuccesiv;b)contractelesinalagmaticecuexecutaresuccesiv;c)contractelesinalagmaticecuexecutareunoictu(dintrodat).116.Estesancionatcunulitateaabsolut:a)eroareaasupraidentitiipersoanei(errorinpersonam);b)eroareaasupraidentitiiobiectului(errorincorpore);c)cauzailicitiimoral.117.Confirmarea:a)esteunactjuridicprincareserenunladreptuldeainvoca

  nulitatearelativ;b)presupunerefacereaactuluilovitdenulitate;c)valideazretroactivunactjuridicnulabsolut.118.Sanciuneanulitiiabsoluteintervinencazul:a)eroriiasupranaturiijuridiceaactului;b)lipseicauzeiactuluijuridic;c)obiectuluiilicitalactuluijuridic.119.Produceefectenumaipentruviitorurmtoareasanciu

  nededreptcivil:a)nulitateaabsolut;

 • Dreptcivil.Teoriageneral 29

  b)rezoluiunea;c)rezilierea.120.Sanciuneanulitiirelativeintervinencazul:a) vicierii consimmntului unei pri la ncheierea actului

  juridic;b)obiectuluiilicitiimoralalactuluijuridic;c)cauzeiiliciteiimoralelancheiereaactuluijuridic.121.Desfiinarea retroactivaunui contract sinalagmatic cu

  executare dintro dat pentru neexecutarea culpabil a obligaiilordectreunadintrepriarelocprin:

  a)rezoluiune;b)reziliere;c)nulitate.122.Principiuldesfiinriiactuluijuridicsubsecventcaurmare

  adesfiinriiactuluijuridiciniial:a)esteunprincipiugeneralalactelorjuridicecivile;b)esteunprincipiuceguverneazefecteleactuluijuridic;c)esteunprincipiuceguverneazefectelenulitii.123.Estesancionatcunulitatearelativ:a)lipsadiscernmntului;b)lipsaformeiadvaliditatem;c)nerespectareaunor incapacitide folosinceocrotescun

  interesparticularsaugeneral.124. Clasificarea nulitilor actului juridic civil n absolute i

  relativesefacedup:a)ntindereaefectelorproduseasupraactuluijuridic;b)naturainteresuluiocrotitdenormajuridic;c)cumsuntsaunuconsacrateexpresdeactulnormativ.125.Dac locatarul refuz si executeobligaiadeplat a

  chiriei,contractuldelocaiune:a)seanuleaz;b)estesupusrezoluiunii;c)estesupusrezilierii.

 • 30 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  126.Cese nelegeprinexpresia legislativactul juridiccivilestenuldeplindrept:

  a)actulestenulabsolut;b)actulestenultotal;c)actulestenulrelativ.127.Nulitatearelativaunuiactjuridic:a)esteprescriptibilntermende3ani;b)nupoatefiacoperitprinconfirmare;c)poatefiinvocatdeoricepersoaninteresat.128.Nulitateaabsolutaunuiactjuridic:a)esteprescriptibilntermende3ani;b)poatefi invocatnumaidepersoanaocrotitprindispoziia

  legal;c)poatefiinvocatdeoricepersoaninteresat.129.Nulitateaactuluijuridicarecaefect:a)desfiinareaactuluinumaipentrutrecut;b)desfiinarea actului juridic subsecvent caurmare a anulrii

  actuluiprimar;c)conversiuneaactuluintrunactjuridicvalabil.130.Nulitatearelativcasanciune:a)desfiineazparialactuljuridiccivil;b)desfiineaznumaipentruviitoractuljuridiccivil;c)seacopertacitprinneinvocareaeintermenuldeprescrip

  ie.131.PotrivitCoduluicivil(art.1246),seconsiderafinescris:a)clauzaprincareaciuneananulareaunuiactjuridiccivileste

  declaratimprescriptibilextinctiv;b) clauzaprin care aciunea nnulitate aunui act juridic civil

  estedeclaratprescriptibilextinctiv;c)clauzaprincareprile instituiealtecauzedenulitateaac

  tuluijuridiccivildectceleprevzutedelege.

 • Dreptcivil.Teoriageneral 31

  132.Constituieoexcepiedelaprincipiulretroactivitiiefectelornulitiiactuluijuridic:

  a) imposibilitateade restituire aprestaiilor n contractele cuexecutareunoictu;

  b) pstrarea fructelor culese de posesorul de reacredin albunului;

  c)pstrarea fructelorculesedeposesoruldebuncredinalbunului.

  133.Nulitateaactuluijuridicarecaefect:a)desfiinareaactuluinumaipentrutrecut;b)restabilireasituaieianterioarencheieriiactului;c)conversiuneaactuluintrunactjuridicvalabil.134.Principiulanulriiactuluijuridicsubsecventarenvedere

  faptulc:a)actuljuridicnupoatefirevocatdectrepri;b)anulareaactului juridicprincipaldeterminanulareaactului

  juridicncheiatulterior;c)actuljuridicesteobligatoriupentrupri,inufacultativ.135. Meninerea efectelor contractului cu titlu oneros prin

  careopartedebuncredindobndeteunbundelaopersoanalcreititluafostanulat,reprezint:

  a) excepie aparent de la principiul relativitii efecteloractuluijuridic;

  b) excepie real de la principiul relativitii efectelor actuluijuridic;

  c)excepiedelaprincipiulanulriiactuluisubsecvent.136.Principiuldesfiinriiactuluijuridicsubsecventcaurmare

  adesfiinriiactuluijuridiciniial:a) este un principiu ce guverneaz ncheierea actelor juridice

  civile;b)esteunprincipiuceguverneazefecteleactuluijuridiccivil;c) este un principiu ce guverneaz efectele nulitii actului

  juridiccivil.

 • 32 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  137.Repunereantermenuldeprescripieiextinctiv(potrivitart.2522C.civ.):

  a)sepoatesolicita ntermende1ande la ncetareacauzelorcarejustificdepireatermenului;

  b)esteosanciuneaplicattitularuluidreptuluilaaciune;c)sepoatesolicitantermende30deziledinziuancarepar

  teaa cunoscut ncetarea cauzelor care justificdepirea termenului.

  138.Drepturiledecreansunt:a)deregul,prescriptibilen3deani;b)deregul,imprescriptibile;c)deregul,prescriptibilen30deani.139.ntrerupereaprescripieiextinctivearecaefect:a) repunerea n termenuldeprescripie nceputanterior inci

  deneicauzelorprevzutedelege;b)ncepereauneinoiprescripiidupncetareacauzelorprev

  zutedelege;c)oprireadedreptaprescripieipetimpulctdureazcauzele

  prevzutedelege.140.Suspendareaprescripieiextinctive:a) are ca efect nceperea unei noi prescripii, dup ncetarea

  cauzeidesuspendare;b) intervine ncazderecunoatereadreptuluiacruiaciune

  seprescrie;c) are ca efect reluarea cursului prescripiei, socotinduse i

  timpulcursanteriorcauzeidesuspendare.141.Drepturilepersonalenepatrimonialesunt:a)prescriptibileiprinexcepieimprescriptibile;b)imprescriptibileiprinexcepieprescriptibile;c)ntoatecazurileimprescriptibile.142.Repunereantermenuldeprescripiearecaefect:a)considerareaprescripieicafiindnemplinit,deitermenula

  expirat;

 • Dreptcivil.Teoriageneral 33

  b) oprirea de drept a cursului prescripiei ct timp dureazcauzelelimitativprevzutedelege;

  c)reluareacursuluiprescripiei.143.Repunereantermenuldeprescripie:a)intervinencazdeformajor;b)trebuiesolicitat ntermende30dezilede lacunoaterea

  ncetriimotivelorcarejustificdepireatermenului;c)prelungetetermenuldeprescripiepnlaolun.144.Recunoaterea dreptului a crui aciune se prescrie f

  cutdecelnfavoareacruiacurgeprescripia:a)suspendprescripiaextinctiv;b)ntrerupeprescripiaextinctiv;c)nuarenicioconsecin juridic nprivinacursuluiprescrip

  ieiextinctive.145. Aciunea n revendicare imobiliar n caz de avulsiune

  este:a)prescriptibilntermende10deani;b)imprescriptibil;c)prescriptibilntermende1an.146.Arecaefectsuspendareaprescripieiextinctive(potrivit

  art.2532C.civ.):a)cazulfortuit;b) reclamaiaadministrativ, nsnumaimultde3 lunide la

  declanareaprocedurii;c)cerereadechemarenjudecat.147.Estecauzdentrerupereaprescripieiextinctive:a) actul voluntar de executare sau recunoaterea dreptului

  a crui aciune se prescrie fcut de cel mpotriva cruia curgeprescripiaextinctiv;

  b) actul voluntar de executare sau recunoaterea dreptului acrui aciune se prescrie fcut de cel n favoarea cruia curgeprescripiaextinctiv;

 • 34 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  c)proceduraprealabilintroduceriiaciuniinjustiie,cumestereclamaiaadministrativsauncercareadempcareaprilor.

  148.Termenuldeprescripieextinctiveste:a)de3deanipentruaciunea nrevendicare imobiliar ncaz

  deavulsiune;b)de1anpentruaciuneaposesorie;c)de6lunipentruaciuneannulitaterelativaunuiactjuridic.149.nmsurancaredreptullaaciunenuafostexercitatn

  termenulstabilitdelege,prescripiaextinctivstinge:a)dreptulsubiectiviobligaiacorelativ;b)dreptullaaciunensensmaterial;c)dreptullaaciunensensprocedural.150.Aciunilepersonale:a)deregulsuntprescriptibileiprinexcepieimprescriptibile;b)deregulsuntimprescriptibileiprinexcepieprescriptibile;c)suntntoatecazurileprescriptibile.151. Debitorul care a executat obligaia dup ce dreptul la

  aciunealcreditoruluisaprescris:a)aredreptulscear napoiereaprestaieidacnuatiutc

  dreptulsueraprescris;b)aredreptulscear napoiereaprestaieichiardaca tiut

  cdreptuleraprescris;c)nuaredreptulscearrestituireaprestaiei.152. Prescripia extinctiv a aciunii n declararea nulitii

  pentrueroareasupra calitilor substanialeale lucruluivndutncepescurg:

  a)deladatancheieriicontractuluidevnzarecumprare;b)deladatapredriilucrului;c)deladatalacarecumprtorulacunoscutviciuldeconsim

  mnt, ns celmai trziu la mplinirea a 18 luni de la data ncheieriicontractuluidevnzarecumprare.

 • Dreptcivil.Teoriageneral 35

  153.Prescripiaextinctivaaciunii nrspunderecivilpentruviciileascunseale lucrului transmis ncepescurg (potrivitart.2531C.civ.):

  a)deladatapredriilucrului;b)oricnddeladatadescopeririiviciilor;c)celmaitrziudeladataexpirriitermenuluidegaranielegal

  deunandeladatapredrii.154.Prescripiaextinctivaaciunii nrspunderecivilpen

  trupagubelepricinuiteprinfapteilicitencepescurg:a)deladatalacarevictimaacunoscutpaguba;b)deladatalacarevictimaacunoscutautorulpagubei;c)deladatalacarevictimaacunoscutsautrebuiascunoasc

  attpaguba,ctipecelcarerspundepeea.155.Cursulprescripieiextinctivesentrerupencazul:a)introduceriireclamaieiadministrativeprealabile;b) recunoateriidatorieidectredebitor,chiar iatuncicnd

  arelocdupmplinireatermenuluideprescripieextinctiv;c) recunoateriidatorieidectredebitor naintede mplinirea

  termenuluideprescripieextinctiv.156.Foramajorconstituieocauz:a)desuspendareaprescripieiextinctive;b)carejustificrepunereantermenuldeprescripieextinctiv;c)dentrerupereaprescripieiextinctive.157.PotrivitCodului civil (art.2503), n cazul n careunde

  bitoresteobligatlaprestaiisuccesive:a) dreptul cu privire la fiecare dintre prestaii se stinge la

  momentul ncaresestingedreptul laaciunecuprivire laultimaprestaie;

  b) stingerea dreptului la aciune cu privire la prima prestaiearecaefectistingereadreptuluilaaciunecuprivirelaprestaiileulterioare;

  c)dreptulcuprivire la fiecaredintreacesteprestaiisestingeprintroprestaiedeosebit,numaidacprestaiilenualctuiesc,prinfinalitatealor,untotunitar.

 • 36 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  158.Normelecarereglementeazprescripiaextinctiv:a)auuncaracterimperativ,iarprilenupotderogadelaele;b) auun caracterdispozitiv n sensul cprilepotdeclarao

  aciune prescriptibil, dei potrivit legii acesta este imprescriptibil;

  c)auuncaracterdispozitiv nsensulcprilepotreducesaupotmritermeneledeprescripieextinctiv, frcadurataacestorasfiemaimicde1animaimarede10ani,cuexcepiatermenelordeprescripiede10aniorimai lungi,carepotfiprelungitepnla20deani.

  159.Cauzeledesuspendaresaude ntrerupereaprescripiei

  extinctive:a)suntprevzuteexemplificativdelege;b)suntstabilitedelegeinusepoatederogadelaele;c)suntstabiledelegedar,prinvoinalor,prilepotderogade

  leele.160.Cursulprescripieiextinctivesesuspend:a) ct timp cel n favoarea cruia curge prescripia se afl

  ntruncazdeformajor;b)cttimpcel nfavoareacruiacurgeprescripiaeste mpie

  dicatdeuncazfortuitsfacunactdentrerupere;c)cttimpcelmpotrivacruiacurgeprescripiaseaflntrun

  cazdeformajor.161. Potrivit Codului civil (art. 2532), cursul prescripiei ex

  tinctivesesuspend:a)cttimpcreditorulfacepartedinforelearmatealeRomniei;b)cttimpdebitorulfacepartedinforelearmatealeRomniei;c)cttimpcreditorulsaudebitorulfacepartedinforelearma

  tealeRomniei,cttimpacesteaseaflnstaredemobilizaresauderzboi.

  162.Cursulprescripieiextinctivesentrerupe:a) prin recunoaterea dreptului a crui aciune se prescrie,

  fcutdecelmpotrivacruiacurgeprescripia;b)prinintroducereauneicereridechemarenjudecat;

 • Dreptcivil.Teoriageneral 37

  c)prinintroducereauneicereridechemarenjudecatsaudearbitrare,cucondiiasfieadmisprinhotrredefinitiv.

  163. Introducereaunei cereride chemare n judecat n ter

  menul de prescripie extinctiv, chiar la o instan necompetent:

  a)tergeprescripiaextinctivcursanterior;b)suspendcursulprescripieiextinctive;c)nuarenicioconsecinnprivinacursuluiprescripieiextinc

  tive.164. Prescripia dreptului material la aciune privind viciile

  ascunsealeunuilucrutransmisncepescurg:a)de ladata ncheieriicontractului ntemeiulcruia lucrulsa

  transmisbeneficiarului;b)de ladatadescoperirii viciilor, ns celmai trziu la mpli

  nireaunuiandelapredare;c)de ladata la care cumprtorula cunoscuteroareaasupra

  calitilorsubstanialealelucrului,nscelmaitrziulamplinireaa18lunidelancheiereacontractului.

  165.Prescripiaextinctivaaciuniinnulitaterelativpentru

  eroareasupracalitilorsubstanialealeunui lucruvndut ncepescurg:

  a)deladatancheieriicontractuluidevnzarecumprare;b)deladatalacarecumprtorulacunoscutviciuldeconsim

  mnt, ns celmai trziu la mplinirea a 18 luni de la data ncheieriicontractuluidevnzarecumprare;

  c)deladatalacarecumprtoruladescoperitviciuldeconsimmnt,nscelmaitrziulamplinireaunuiandelapredare.

  166.PotrivitCodului civil (art.2529),prescripiadreptului la

  aciunenanulareaactuluijuridicpentrudolncepescurg:a)deladatancheieriiactuluijuridic;b)dinziuancaredolulafostdescoperit;c)dinziua ncarecumprtoruladescoperitdolul,darnumai

  trziudemplinireaa18lunidinziuancheieriiactuluijuridic.

 • 38 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  167. Are ca efect considerarea prescripiei ca fiind nemplinit,deitermenulaexpirat:

  a)repunereantermen;b)suspendareaprescripieiextinctive;c)ntrerupereaprescripieiextinctive.168. nsistemul instituitdeCodulcivil(art.2522),repunerea

  ntermenuldeprescripieextinctiv:a)sepoatedispunenumaipentrucauzeleenumerate limitativ

  delege;b)opereazdedrept;c)nupoate fidispusdacexistculpatitularuluidreptului n

  depireatermenuluideprescripieextinctiv.169.Suspendareaprescripieiextinctivearecaefect:a)tergereaprescripieicurse naintedeapariiacauzelorpre

  vzutedelegeincepereauneinoiprescripii;b) reluarea cursului prescripiei socotinduse i timpul curs

  anterior;c)mplinirea,expirareatermenuluideprescripie.170. Potrivit Codului civil (art. 2515), izvorul termenului de

  prescripieextinctivpoatefi:a)conveniaprilor;b)hotrreajudectoreasc;c)numailegea.171.ntrerupereaprescripieiextinctivearecaefect:a) reluarea cursului prescripiei, socotinduse i timpul curs

  anteriorintervenieicauzeidentrerupere;b) repunerea n termenul de prescripie care se consider

  nemplinit;c) nceperea unui nou termen de prescripie de la ncetarea

  cauzeidentrerupere.172.Repunereantermenuldeprescripieextinctiv:a) poate fi dispus de instana de judecat numai la cererea

  titularuluidreptuluisupusprescripiei;

 • Dreptcivil.Teoriageneral 39

  b)poate fidispusnumaipentrucazurileexpresprevzutedelege;

  c)poatefidispusntermendeolundelancetareacauzelorcarejustificdepireatermenuluideprescripie.

  173.Recunoatereadatorieipretinsede ctredebitor,dup

  cetermenuldeprescripieextinctivsamplinit:a)ntrerupeprescripiaextinctiv;b)suspendprescripiaextinctiv;c)nuarenicioconsecin juridic nprivinacursuluiprescrip

  ieiextinctive.174.Prescripia extinctiv adreptului la aciune n anularea

  actuluijuridicpentruviolenncepescurg:a)deladatancheieriiactuluijuridic;b) celmai trziu de la mplinirea a 18 luni de la ncheierea

  actuluijuridic;c)deladatancetriiviolenei.175. Potrivit Codului civil (art. 1223), dreptul la aciunea n

  anularesaunreducereaobligaiilorpentruleziuneseprescrie:a)ntermende1andeladatancheieriicontractului;b) ntermenulgeneraldeprescripiede3anipentruaciunile

  personale;c)ntermenulgeneraldeprescripiede10ani,pentruaciunile

  reale.176. n cazul n care sa executat obligaia dup expirarea

  termenuluideprescripie:a)debitorularedreptulscearrestituireaprestaiei;b)debitorulnuaredreptulscearrestituireaprestaiei;c)creditorulesteobligatsrestituieprestaia.

 • 40 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  2.Rspunsuricorecte1 b)2 b)3 c)4 a)5 c)6 b)7 b)8 a)9 b)10 c)11 a)12 a)13 c)14 c)15 b)16 b)17 a)18 a)19 a)20 b)21 b)22 a)23 a)24 a)25 a)26 b)27 c)28 a)29 b)30 a)31 b)32 c)33 c)34 a)35 a)36 a)37 c)38 b)

  39 a)40 c)41 a)42 b)43 b)44 a)45 b)46 a)47 a)48 a)49 b)50 c)51 b)52 b)53 c)54 c)55 a)56 b)57 a)58 a)59 c)60 c)61 c)62 c)63 b)64 c)65 c)66 c)67 c)68 a)69 a)70 b)71 c)72 c)73 c)74 b)75 c)76 b)

  77 c)78 a)79 a)80 c)81 b)82 c)83 a)84 a)85 a)86 b)87 c)88 c)89 b)90 a)91 b)92 b)93 c)94 b)95 b)96 c)97 c)98 b)99 c)100 b)101 b)102 b)103 b)104 c)105 b)106 b)107 c)108 b)109 a)110 c)111 a)112 c)113 c)114 c)

  115 b)116 c)117 a)118 c)119 c)120 a)121 a)122 c)123 a)124 b)125 c)126 a)127 a)128 c)129 b)130 c)131 c)132 c)133 b)134 b)135 c)136 c)137 c)138 a)139 b)140 c)141 b)142 a)143 b)144 b)145 c)146 b)147 b)148 b)149 b)150 a)151 c)152 c)

 • Dreptcivil.Teoriageneral 41153 c)154 c)155 c)156 a)157 c)158 c)

  159 b)160 c)161 c)162 c)163 a)164 b)

  165 b)166 b)167 a)168 c)169 b)170 a)

  171 c)172 a)173 c)174 c)175 a)176 b)

  3.BibliografieselectivCodulcivil,Ed.MonitorulOficial,Bucureti,2011,CarteaaIIIa

  Despre bunuri, art. 535554; Cartea a Va Despre obligaii,art. 11641348, art. 13961468, art. 15491554; Cartea a VIa Despre prescripia extinctiv, decdere i calculul termenelor,art.25002556;

  Boroi,G.,Anghelescu,C.A.,Cursdedreptcivil.Parteageneral,Ed.Hamangiu,Bucureti,2011;

  Boroi,G.,Stnciulescu,L., Instituiidedreptcivil nreglementareanouluiCodcivil,Ed.Hamangiu,Bucureti,2012;

  Urs, I.R., Drept civil. Teoria general, Ed. Universitii TituMaiorescu,Bucureti,2011.

 • 2.DREPTCIVIL.PERSOANELE1.Testegril1. Ce fel de condiie este capacitatea de a ncheia un act

  juridiccivil?a)defond;b)deform;c)neesenial.2.Capacitateadeancheiaactejuridice:a)esteostaredefapt;b)coincidecudiscernmntul;c)esteostarededrept.3. Este o persoan lipsit de capacitatea de a ncheia acte

  juridicecivile:a)minoracstorit;b)minorulsub14ani;c)minorulcareamplinit14ani.4.Ceestecapacitateadefolosinapersoaneifizice?a)aptitudineageneraliabstractdeaaveadrepturi iobli

  gaiicivile;b)aptitudineageneraliabstractdeaexercitadrepturiiai

  asumaobligaiicivile;c)aptitudineageneraldeancheiaactejuridicecivile.5.Cndnceteazcapacitateadefolosinapersoaneifizice?a)ladatalacarepersoanadevinemajor;b)ladatamoriiconstatatfizic;c) la data rmnerii definitive i irevocabile a hotrrii jude

  ctoretideclarativedemoarte.6.Cndncepecapacitateadefolosinapersoaneifizice?a)lanatereapersoanei;b)nmomentuldobndiriicapacitiideexerciiu;c)nmomentulmpliniriivrsteide18ani.

 • Dreptcivil.Persoanele 43

  7.Cinearecapacitatedefolosin?a)toatepersoanele;b)numaipersoanelecareaumplinit14ani;c)numaipersoanelecareaumplinit18ani.8.Coninutulcapacitiidefolosinanticipat:a)cuprindeolaturactiv(drepturi);b)cuprindeolaturpasiv(obligaii);c)cuprindeattolaturactivctiolaturpasiv.9.Minorul lipsit de capacitate de exerciiu poate ncheia n

  modvalabil:a)actedeconservareiactededispoziiedemicvaloare;b)actededispoziie;c)testamenteidonaii,darnumaipentru jumtatedinbunu

  rilesale.10.Decnd ncepecapacitateade folosinanticipataper

  soaneifizice?a)deladatanateriicopilului,numaidacsenateviu;b)deladataconcepiuniicopilului,dacesteviabil;c)deladataconcepiuniicopilului,dacsenateviu.11.Ceestecapacitateadeexerciiuapersoaneifizice?a)capacitateacivilasubiectuluidedrept;b)aptitudineapersoaneideafititulardedrepturiiobligaii;c)aptitudineapersoaneideaexercitadrepturi ideaasuma

  obligaii,prinncheiereadeactejuridice.12.Careestesanciuneaaplicabilpentrunerespectareadis

  poziiilorprivindcapacitateadeexerciiuapersoaneifizice?a)nulitateaabsolutidefond;b)nulitatearelatividefond;c)nulitatearelativideform.13.Numeledefamilieseschimb:a)pecaleadministrativ,pentrumotivetemeinice;b)prinschimbrialefiliaiei;c)princstoriecndunsoianumeledefamiliealceluilaltso.

 • 44 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  14.Beneficiazdedomiciliulegal:a)oricepersoanfizic;b)numaiminorii;c)minorii,dispruii,interziiijudectoreti.15. Sub aspectul naturii juridice, atributele de identificare a

  persoaneifizicesunt:a)drepturipersonalenepatrimoniale;b)drepturipatrimoniale;c)drepturiabsoluteifacpartedinpatrimoniulpersoaneifizice.16. Sintagma persoana juridic nu poate avea dect acele

  drepturicecorespundscopuluiei,formeazconinutul:a)capacitiidefolosinapersoaneijuridice;b)capacitiidefolosinanticipatapersoaneijuridice;c)specialitiicapacitiide folosinapersoanei juridice fr

  scoplucrativ.17.Constituieatributedeidentificareapersoaneifizice:a)sediulidenumirea;b)numeleidomiciliul;c)poreclaipseudonimul.18. Cnd nceteaz capacitatea de exerciiu deplin a per

  soaneifizice?a)ladesfacereacstorieiprindivorafemeiicareamplinit18

  ani;b)laanulareacstoriei,naintecafemeiadebuncredins

  mplineasc18ani;c)prinpunereasubinterdiciejudectoreasc.19.Cineestelipsitdecapacitatedeexerciiu?a)minorulntre14i18ani;b)minorulcstorit;c)persoanapussubinterdicie.20.Numeledefamiliesemodific:a)pecaleadministrativ,pentrumotivetemeinice;

 • Dreptcivil.Persoanele 45

  b)prinadopie;c)prinretranscrierecuortografialimbiimaterne.21.Suntatributedeidentificareapersoaneifizice:a)numele,domiciliul,stareacivilicodulnumericpersonal;b)numele,porecla,stareacivil,domiciliulireedina;c) codul numeric personal, domiciliul, starea civil, numele i

  porecla.22.Persoanajuridicdobndetecapacitatedefolosinanti

  cipat:a)deladataactuluideautorizare;b)deladatarecunoateriiactuluidenfiinare;c)deladataactuluidenfiinare.23.Specialitateacapacitiidefolosinsereferla:a)dobndireacapacitiidefolosinanticipat;b)ncheiereaactelorjuridicedectrepersoanajuridiccuscop

  nepatrimonialnacordcuobiectuleideactivitate;c)ncheiereaactelorjuridicedectreoricepersoanjuridicn

  acordcuobiectuleideactivitate.24.Lancheiereacstoriei,soii:a)suntobligaisaleagunnumecomun;b)potsaleagunaltreileanume;c)potsipstrezenumeledinainteacstoriei.25.Reprezintactedestarecivil:a)paaportulicarteadeidentitate;b)actuldenatere,cstorieideces;c)livretuldefamilie.26.PotrivitCoduluicivil[art.84alin.(3)],numeledefamilieal

  copiluluigsitsestabilete:a)deprimar,prindispoziie;b)deprimrie,prindecizie;c)deinstanadetutel.

 • 46 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  27.Estenulrelativactuljuridicncheiat:a)deopersoanjuridicfrcapacitatedefolosin;b)deopersoan juridiccu scopnepatrimonialcu nclcarea

  principiuluispecialitiicapacitiidefolosin;c)deunorgandeconducerenecompetentalpersoaneijuridice.28.Constituieatributedeidentificareapersoaneijuridice:a)organizareadesinestttoare,patrimoniuliscopulpropriu;b)obiectuldeactivitate,sigla,emblema;c)denumirea,sediul,naionalitatea.29.Cinearecapacitatedeexerciiurestrns?a)copilulconceputdarnenscut;b)copilulconceput,cucondiiassenascviu;c)minorulntre1418ani.30. Instana de tutel poate, pentru motive temeinice, s

  recunoascminoruluicapacitateadeexerciiuanticipat(art.40C.civ.):

  a)lamplinireavrsteide14ani;b)lamplinireavrsteide16ani;c)lamplinireavrsteide18ani.31. De regul, cine ncheie actele juridice aleminorului cu

  capacitatedeexerciiurestrns?a)minorulpersonalisingur;b)reprezentantullegal;c)minorul,cuncuviinareaprealabilaocrotitoruluilegal.32.PotrivitCoduluicivil(art.206),principiulspecialitiicapa

  citiilimiteaz:a)capacitateadefolosinaoricreipersoanejuridice;b)capacitateadefolosinapersoaneijuridicefrscoppatri

  monial;c)capacitateadeexerciiuattapersoaneifizice,ctiacelei

  juridice.

 • Dreptcivil.Persoanele 47

  33.Beneficiazdecapacitatedeexerciiu:a)oricepersoanfizicindiferentderas,naionalitate,religie;b)numaipersoanele juridice, nsaceastadifer n funciede

  obiectuldeactivitate;c)persoanelefizicecumaturitateapsihicnecesarpentruai

  daseamadeconsecineleactelorncheiate.34.Opersoanfizicsaujuridic:a)poaterenunalacapacitateacivildefolosin;b)poatenstrinacapacitateacivildefolosin;c)poatefilipsitsaungrditncapacitateacivildefolosin,

  ncondiiileincazurileprevzutedelege.35.Aptitudineapersoaneideaiexercitadrepturileideai

  asumaobligaiileprinncheiereadeactejuridice,constituie:a)capacitatedefolosin;b)capacitatedeexerciiu;c)capacitatejuridic.36.Ceefecteproducehotrreadeclarativdemoarte?a)continuareaexisteneicalitiidesubiectdedrept;b)continuareaexisteneidrepturilor iobligaiilorcontractate

  intuitupersonae;c)deschidereasuccesiunii.37.Pentrucopilulconceput,capacitateadefolosinanticipa

  tseinstituiedac:a)copiluldobndetedoardrepturi;b)copilulsenateviu;c)copilulesteviabil.38.ncazulncareopersoanestedisprutiexistindicic

  ancetatdinvia,acestapoatefideclaratmoartprinhotrrejudectoreasc(potrivitart.49C.civ.),dac:

  a)atrecutunandeladataultimelorinformaiisauindiciidespreacesta;

  b)autrecutdoianideladataultimelorinformaiisauindiciidincarerezultceranvia;

 • 48 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  c)autrecutpatruanideladataultimelorinformaiisauindiciidincarerezultceranvia.

  39.Celdisprutnmprejurrideosebite,cendreptescase

  presupunedecesul,poatefideclaratmort(potrivitart.50C.civ.),dac:

  a)atrecutunandeladataultimelorinformaiidincarerezultceranvia;

  b)autrecutcelpuin6lunideladatamprejurriincareaavutlocdispariia;

  c)autrecutpatruanide ladata mprejurrii ncareaavut locdispariia.

  40.Atuncicndestesigurcdecesulsaprodus,deicadavrul

  nupoate figsitsau identificat,moarteapoate fideclaratprinhotrrejudectoreasc[potrivitart.50alin.(3)C.civ.]:

  a) dac au trecut doi ani de la data ultimelor informaii sauindiciidincarerezultceranvia;

  b)dacautrecut6lunideladatamprejurriincareaavutlocdispariia;

  c)fraseateptamplinireavreunuitermendeladispariie.41. n cazul declarrii judectoreti amorii, data decesului

  este:a)datalacarepersoanaadisprut;b)data lacarehotrreadeclarativdemoartea rmasdefi

  nitiviirevocabil;c)ultima zi a termenuluidup care sepoate ceredeclararea

  judectoreascamorii.42.Dacdatamoriidinhotrreadeclarativdemoarteeste

  inexact,sepoatecere:a)anularea;b)rectificarea;c)ratificarea.

 • Dreptcivil.Persoanele 49

  43. Dup anularea hotrrii declarative de moarte, cel declaratmortnupoatecerenapoiereabunurilorsaledela:

  a)dobnditoruldebuncredinprintrunactcutitluoneros;b)dobnditoruldereacredinprintrunactcutitluoneros;c)dobnditoruldebuncredinprintrunactcutitlugratuit.44.Capacitateadeexerciiurestrnssedobndete:a)lamplinireavrsteide18ani;b)lamplinireavrsteide16ani;c)lamplinireavrsteide14ani.45.Suntlipsitedecapacitatedeexerciiu:a)persoanelefrdiscernmnt;b)persoanelefrcapacitatedefolosin;c)persoanelepusesubinterdicie.46.Arecapacitatedeexerciiudeplin:a)minorulde16ani,cstorit;b)minorulde14animplinii;c)persoanade18ani,pussubinterdicie.47.Minorulcucapacitatedeexerciiurestrnspoatencheia

  actejuridicededispoziie:a)numaiprinreprezentant;b)personal,cuncuviinareaocrotitoruluilegal;c)personal,cuncuviinareaocrotitoruluilegaliainstaneide

  tutel.48.Potncheiacontractededonaii:a)numaimajorii;b)minoriide16ani,darnumaipentrujumtatedinceeacear

  fidispusdacarfifostmajori;c)minoriide1416ani,cudublncuviinare.49.Minorilorde1418anileesteinterzis:a)sncheieactededispoziie;b)sncheieactedeadministrare;c)sgarantezeobligaiaalteipersoane.

 • 50 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  50. Capacitatea de exerciiu deplin a persoanei fizice nceteazireversibil:

  a)prinmoarteaconstatatfizic;b)prindeclarareajudectoreascamorii;c)prinpuneresubinterdicie.51.Majorulpussubinterdiciejudectoreasc:a)nuarecapacitatedefolosin;b)nuarecapacitatedeexerciiu;c)arecapacitatedeexerciiurestrns.52.Actelejuridicencheiatedeopersoanfrcapacitatede

  exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns, fr ncuviinrilelegale:

  a)suntnule;b)suntanulabile;c)potfiratificate.53.Acteledeadministrare,deregul:a) se ncheie de ctreminorul ntre 14 i 18 ani personal i

  singurchiardacsuntlezionare;b)sencheiedectreminorulntre14i18anicuncuviinarea

  ocrotitoruluilegal;c)sencheiedectreminorulntre14i18ani,numaicudubl

  ncuviinare.54.Subaspectulnaturii lor juridice,atributelede identificare

  sunt:a)drepturipatrimoniale;b)drepturipersonalenepatrimoniale;c)drepturidecrean.55.Numelede familie iprenumele copiluluinscutdinp

  rininecunoscuisestabilescde:a)primarullocalitiiundeafostgsitcopilul,prindispoziie;b)primrialocalitiiundesenregistreaznaterea,prindecizie;c)primarullocalitiiundesenregistreaznaterea,prindispo

  ziie.

 • Dreptcivil.Persoanele 51

  56.Lancheiereacstoriei,soiinupot:a) si pstreze fiecare numele de familie avut nainte de

  cstorie;b)spoartecanumecomun,numelelorreunite;c) si aleag un nume de familie pe care nici unul dintre

  acetianulaavutanteriorcstoriei.57.Dacviitoriisoinudeclarpn la ncheiereacstoriei

  numeledefamiliepecaresaunvoitslpoarte,seconsiderc:a) fiecare i pstreaz numele de familie avut anterior cs

  toriei;b)soiaianumeledefamiliealsoului;c)iau,canumecomun,numelelordefamiliereunite.58.Schimbareanumeluidefamiliealunuiadintresoi:a)implicschimbareanumeluidefamiliealceluilaltso;b)presupune i consimmntul celuilalt so,dac acetia au

  unnumedefamiliecomun;c)impuneconsimmntulceluilaltso,chiardacacetiaiau

  pstratnumeleavutanteriorcstoriei.59.Nubeneficiazdeprotecielegal:a)reedina;b)pseudonimul;c)porecla.60.PotrivitCoduluicivil,opersoanfizicpoateavea nace

  laitimp:a)undomiciliuimaimultereedine;b)doudomiciliiioreedin;c)undomiciliuioreedin.61. Domiciliul legal al minorului ncredinat de instana de

  tuteluneiinstituiideocrotireeste(potrivitart.93C.civ.):a)ladomiciliulprinilorsi;b)ladomiciliulstabilitdeinstanadejudecat;c)lainstituiadeocrotireundelocuieteefectiv.

 • 52 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  2.Rspunsuricorecte1 a)2 c)3 b)4 a)5 b)6 a)7 a)8 a)9 a)10 c)11 c)12 b)13 a)14 c)15 a)16 c)

  17 b)18 c)19 c)20 b)21 a)22 c)23 b)24 c)25 b)26 a)27 c)28 c29 c)30 b)31 c)32 b)

  33 c)34 c)35 b)36 c)37 b)38 b)39 b)40 c)41 c)42 b)43 a)44 c)45 c)46 a)47 c)48 a)

  49 c)50 a)51 b)52 b)53 b)54 b)55 a)56 c)57 a)58 b)59 c)60 c)61 c)

  3.BibliografieselectivCodulcivil,Ed.MonitorulOficial,Bucureti,2011,CarteaI,Titlul

  II,Cap.ICapacitateacivilapersoaneifizice,art.3457;Cap.IIIIdentificarea persoanei fizice, art. 82103; Titlul IV Persoanajuridic,Cap.IVI,art.187251;

  Chelaru, E., Drept civil. Persoanele, ed. a 3a, Ed. C.H. Beck,Bucureti,2012;

  Ungureanu,C.T.,Drept civil.Parteageneral.Persoanele nreglementareanouluiCodcivil,Ed.Hamangiu,Bucureti,2012;

  Ungureanu, O., Munteanu, C., Drept civil. Persoanele nreglementareaNouluiCodcivil,Ed.Hamangiu,Bucureti,2011;

  Urs, I.R., Todic, C.,Drept civil. Persoana fizic. Persoana juridic,Ed.Universitar,Bucureti,2007.

 • Seciuneaa2a.TEORIADREPTURILORREALE.

  TEORIAGENERALAOBLIGAIILORAnulIIdestudiu

  1.DREPTCIVIL.TEORIADREPTURILORREALE1.Testegril1.Dreptuldeproprietateestedreptul realcareconfer titu

  larului:a)prerogativaposesiei,folosineiidispoziieimateriale;b)prerogativaposesiei,folosineiidispoziieijuridice;c)prerogativaposesiei,folosineiidispoziiei.2.Suntcaracterejuridicealedreptuluideproprietate:a)caracterulabsolut;b)caracterulnetransmisibil;c)caracterulimprescriptibil.3.Dreptuldeproprietateesteabsolutnsensulc:a)esteopozabilinterpartes;b)nusepierdeprinneuz;c) confer titularului exerciiul integral al tuturor atributelor

  dreptuluideproprietate.4.Drepturile reale asupra imobilelor cuprinse n cartea fun

  ciarsedobndescastfel(art.885C.civ.):a)fadepri,deladatanscrieriilorncarteafunciar;b)fadeteri,deladataactuluitranslativdedrepturireale;c)ntrepriifadeteriprinnscrierealorncarteafunciar.5.Reprezintcaracterejuridicealedreptuluideproprietate:a)caracterulexclusiv,absolutiimprescriptibil;b)caracterulexclusiv,absolutinetransmisibil;c)caracterulexclusiv,absolutiperpetuu.

 • 54 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  6.Caracterulexclusivaldreptuluideproprietate:a)conferdreptuluideproprietateicaracterulinviolabil;b) l ndreptetepetitularsexercitesinguratributeledrep

  tuluideproprietate;c)conferdreptuluideproprietateicaracterultransmisibil.7.Reprezintoformadreptuluideproprietate:a)dreptuldeproprietatepublic;b)numaidreptuldeproprietateprivat;c)dreptuldeuzufruct.8.Dup cum dreptul de proprietate este sau nu afectat de

  modaliti,distingemntre:a)dreptdeproprietatepublicidreptdeproprietateprivat;b)dreptdeproprietatepurisimpluidreptdeproprietatepe

  cotepri;c)dreptdeproprietateafectatdemodaliti idreptdepro

  prietateperpetuu.9.Dreptuldeproprietateprivateste:a)inalienabil;b)imprescriptibil;c)grevabil.10. n virtutea caracterului sesizabil al dreptului de proprie

  tateprivat:a)bunurilepotconstituiobiectalgaraniilorreale;b)bunurilepotconstituiobiectaldezmembrmintelor;c)bunurilepotfiurmritedecreditoripentrurealizareacrean

  elorlor.11.Persoanelejuridicededreptpublic:a)potfititularenumaialedreptuluideproprietatepublic;b)potfititularealedreptuluideproprietatepublicialedrep

  tuluideproprietateprivat;c)nupotfititularealedreptuluideproprietateprivat.12.Reprezintmodalitijuridicealedreptuluideproprietate:a)dreptuldeproprietatepurisimplu;

 • Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale 55

  b)dreptuldeproprietatendevlmie;c)dreptuldeproprietategarantatcuipotec.13.Proprietateaanulabilreprezint:a)stareade incertitudinevremelnic izvortdintransmiterea

  dreptuluiprintrunact juridic ncheiatprinviciereaconsimmntului;

  b)stareadeincertitudinevremelnicizvortdintransmitereadreptuluiprintrunactjuridicafectatdeocondiie;

  c)stareade incertitudinevremelnic izvortdintransmitereadreptuluiprintrunactjuridicafectatdeuntermen.

  14.Reprezintuncazdeproprietateanulabil:a)vnzareacuopiunederscumprare;b)proprietateacomunpecotepri;c)nstrinareaunuibuncomundectreunso,frconsim

  mntulceluilaltso.15. n cazul proprietii rezolubile ca modalitate juridic a

  dreptuluideproprietate:a)dacse ndeplinetecondiia,dreptuldeproprietatealdo

  bnditoruluiseconsolideazretroactiv;b)dacnu se ndeplinete condiia,dreptuldeproprietate al

  dobnditoruluisedesfiineazretroactiv;c)dacnu se ndeplinete condiia,dreptuldeproprietate al

  dobnditoruluiseconsolideazretroactiv.16.Proprietateacomun:a)reprezintoexpresieadreptuluideproprietatepublic;b) reprezintomodalitate nvirtuteacreiaopersoanexer

  citposesiaialtaexercitfolosinaasupraunuibun;c)reprezintomodalitatenvirtuteacreiadousaumaimulte

  persoaneexercitprerogativeledreptuluideproprietate.17.Suntformealeproprietiicomune:a)proprietateaperiodiciproprietateaanulabil;b)proprietateapecotepriiproprietateandevlmie;c)proprietateaanulabiliproprietatearezolubil.

 • 56 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  18.ncazulproprietiicomunepecotepri:a) dreptul de proprietate asupra unui bun este fracionat n

  cotepriidealeiabstracte;b)dreptuldeproprietateasupraunuibuneste fracionatdin

  punctdevederematerial;c)dreptuldeproprietateaparine ncotepriegalemaimul

  torpersoane.19. Sunt caractere juridice eseniale aleproprietii comune

  pecotepri:a)obiectulestedivizatdinpunctdevederematerial,iardreptul

  deproprietatenuestedivizat;b) obiectul este nedivizat din punct de vedere material, iar

  dreptuldeproprietateestedivizatncotepriidealeiabstracte;c)obiectul idreptuldeproprietatesuntdivizateatt ncote

  prideterminatematerial,ctijuridic.20. n raport de obiect, proprietatea comun pe cotepri

  poatembrcaforma:a)indiviziuniiiproprietiiforate;b)coproprietiiiindiviziunii;c)indiviziuniiiproprietiiobinuite.21.Proprietateacomunforat:a)poatencetaprinpartaj;b)poatencetaprinuzucapiune;c)nupoatencetaprinpartaj.22.Proprietateacomunpecotepri:a)poatefidobnditnumaiprinsuccesiune;b)poatefidobnditnumaiprincontract;c)poatefidobnditiprinsuccesiune.23.Laproprietateacomunpecotepri:a)niciunuldintrecoproprietarinuareundreptexclusivasupra

  uneiprimaterialedinbun;b) fiecaredintrecoproprietarieste titularexclusivaldreptului

  deproprietate;

 • Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale 57

  c)oricaredintrecoproprietaripoatencheia,fracordulcelorlalicoproprietari,oriceactcuprivirelantregulbun.

  24.ncazulcoproprietiiobinuite:a) actele de conservare pot fi fcute de fiecare coproprietar,

  darnumaicuacordulcelorlalicoproprietari;b)actelededispoziiesepot ncheianumaicuacordultuturor

  coproprietarilor;c)acteledeadministrarepot fi fcutede fiecarecoproprietar

  fracordulcelorlalicoproprietari.25.Coproprietateaforat:a)nupoatencetaprinpartajconvenional;b)fiecarecoproprietarpoateexercitafolosinaasuprabunului,

  cu respectareadestinaieiacestuia i fra mpiedicaexercitareafolosineidectreceilalicoproprietari;

  c)poatencetanumaiprinpartajjudiciar.26.Laproprietateacomunndevlmie:a)bunulaparinetuturorcoproprietarilor, frcavreunuldin

  treacetiasfietitularuluneicotepridindreptuldeproprietateasuprabunului;

  b)arecaaplicaieprilecomunedincldirilecumaimulteetaje;c)nupoatencetaprinpartaj.27.ncazulproprietiiperiodice:a) coproprietarii exercit atributele dreptului de proprietate

  concomitent;b)coproprietariiaustabilitocoteparteidealiabstractdin

  bunulcomun;c) coproprietariiexercit atributul folosinei succesiv,pe anu

  miteperioadedetimpdeterminate.28.Proprietateaperiodic asupraunuibun imobil nceteaz

  prin:a)nupoatenceta;b)dobndireade ctreo singurpersoana cotelorpridin

  dreptuldeproprietateperiodic,curadiereadincarteafunciar;

 • 58 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  c)dobndireade ctreo singurpersoana cotelorpridindreptuldeproprietateperiodic,frradiereadincarteafunciar.

  29.ncazulproprietiiperiodice:a)coproprietariinupot ncheiauncontractdeadministrarea

  coproprietii;b) actele prin care se consum n tot sau n parte substana

  bunuluipotfifcutedoarcuacordultuturorcoproprietarilor;c)acteleprincareseconsumntotsaunpartesubstanabu

  nuluipotfifcutecuacordulmajoritiicoproprietarilor.30.Proprietateacomunndevlmiesecaracterizeazprin

  aceeac:a) bunul aparine tuturor coproprietarilor, fr ca acetia s

  aib o cotparte ideal i abstract din dreptul de proprietateasuprabunului;

  b)bunulaparinetuturorcoproprietarilor,acetiaavnddeterminatocotparte idealiabstractdindreptuldeproprietateasuprabunului;

  c)bunulaparinetuturorcoproprietarilor,acetiaavnddeterminat o cotmaterial determinat din dreptul de proprietateasuprabunului.

  31.Aciuneanrevendicare:a)nuestereglementatdeCodulcivil;b)poatefiintrodusntermende3anideladatapierderiipo

  sesiei;c) reprezint aciunea introdus de proprietarul neposesor

  mpotrivaposesoruluineproprietar.32.Aciuneanrevendicare:a)esteoaciunepersonal;b)poatefipromovatdeoricedetentorprecar mpotrivapro

  prietarului;c) poate fi introdus de proprietarul care a pierdut posesia

  asuprabunuluirevendicat.

 • Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale 59

  33.Admitereaaciuniinrevendicarearecaefect:a)bunulrevendicatrmnenposesiaprtului;b) reclamantului i este recunoscut dreptul de proprietate

  asuprabunuluirevendicat;c) posibilitatea prtului s solicite reclamantului toate chel

  tuielilevoluptuariifcutecubunul.34.Aciuneanrevendicareimobiliar:a)esteprescriptibilextinctivntermenulgeneralde3ani;b)esteimprescriptibilextinctiv,cuexcepiilestabilitedelege;c)esteimprescriptibilextinctivntoatecazurile.35. n cadrul aciunii n revendicare, dac numai una dintre

  priaretitlu(conflictntretitluiposesie):a) dac cel care are titlu este reclamantul, acesta va avea n

  toatecazurilectigdecauz;b)daccelcarearetitluesteprtul,aciuneavafirespins;c)prtulnupoateprezentaniciodatuntitluncadruaciunii

  nrevendicare.36.ncadrulaciunii nrevendicare, ncazulconflictului ntre

  titluricareprovindelaacelaiautor:a) se vada ctigde cauz celui careare titlul celmai vechi,

  chiardaccealaltparteanscristitlulncarteafunciar;b)sevadactigdecauzpriicareandeplinitprimacerina

  nscrieriincarteafunciar;c)sevadactigdecauzceluicarearetitlulcelmainou,cu

  excepiacazuluincaretitlulesteuntestament.37.ncadrulaciunii nrevendicare,dacniciunadintrepri

  nuaretitludeproprietate(conflictntreposesii),npractic:a)aciuneavafirespinscainadmisibil;b)posesorulvaaveactigdecauz;c) instanavacomparaposesiileivadactigdecauzpose

  sieimaibinecaracterizate.38.ncadrulaciuniinrevendicaremobiliar:a)aciuneaestenprincipiuinadmisibil;

 • 60 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  b) posesorul bunuluimobil este obligat s fac dovada proprietii;

  c)dovadaposesieipoatefifcutnumaicunscrisuri.39.nmateriemobiliar,posesiavaloreaz:a)titludeproprietate;b)detenieprecar;c)niciunadinvarianteledemaisus.40.Revendicareabunuluimobilfuratsaupierdutde lapose

  soruldebuncredin:a)aciuneapoatefipromovatntermende3anideladatala

  careproprietarulapierdutstpnireabunului;b)aciuneapoatefipromovatntermende30anideladatala

  careproprietarulapierdutstpnireabunului;c)aciuneavaputeafipromovatoricnd,fiindimprescriptibil

  subaspectextinctiv.41.Urmtoarelecategoriidepersoanepot invocadispoziiile

  Codului civilprivitoare ladobndireaproprietiimobiliareprinposesiadebuncredin:

  a)teruldobnditordereacredin;b)teruldobnditordebuncredin;c)attteruldebuncredin,cticeldereacredin.42. Dobndirea proprietii prin posesia de buncredin

  poatefiinvocatdacurmtoareacondiieestendeplinit:a)proprietarulbunului sadesesizat nmod voluntardebun,

  ncredinndulprincontractunuidetentorprecar;b)bunulsfie nstrinatdedetentorcuacordulproprietarului

  unuiter;c)teruldobnditorsfiedereacredin.43.Esteunefectaladmiteriiaciuniinrevendicare:a)restituireafructelordectreposesoruldebuncredin;b)restituireafructelornuopereaz;c)restituireafructelordectreposesoruldereacredin.

 • Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale 61

  44. Posesorul bunului revendicat va fi obligat la restituireafructelor:

  a)deladataintroduceriicereriidechemarenjudecat,acestafiindmomentulcndbunasacredinnceteaz;

  b)deladataintrriinposesie,attpentruposesoruldebuncredin,ctipentruposesoruldereacredin;

  c) n cazul admiterii aciunii n revendicare, fructele nu serestituie.

  45.Caurmareaadmiteriiaciuniinrevendicare,proprietarul:a) este obligat s restituie cheltuielile voluptuarii fcute cu

  bunul;b) este obligat s restituie posesorului cheltuielile necesare

  fcutecubunul;c) este obligat s restituie posesorului cheltuielile necesare,

  utileivoluptuariipecareleafcut.46.Posesiareprezint:a)ostaredefapt;b)ostarededrept;c)ncazulbunurilorimobile,nsuidreptuldeproprietate.47.Posesiaseexercit:a)numaiprinputereproprie;b)prinputerepropriesauprinintermediuluneialtepersoane;c) numai prin putere proprie de ctre persoanele lipsite de

  capacitatedeexerciiu.48.Reprezintelementconstitutivalposesiei:a)elementulmaterial(corpus);b)elementuljuridic(titlul);c)elementulincorporal(duratantimp).49.Constituieposesiestpnireaunuibundectre:a)locatar;b)proprietar;c)comodatar.

 • 62 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  50.Deteniaprecarsepoateintervertinposesie:a) dac detentorul precar ncheie cu buncredin un act

  translativdeproprietatecutitluparticularcualtpersoandectproprietarulbunului;

  b)niciodat;c)numaidupexercitareauneiposesiide3ani.51.Elementulcorpusalposesiei:a)nupoatefidovedit;b)poatefidoveditnumaiprinnscrisuri;c)poatefidoveditprinoricemijlocdeprob,fiindunfaptjuridic.52.Elementulanimusalposesiei:a) reprezint stpnirea exercitat n nume propriu asupra

  bunului;b)reprezintostarededrept;c)reprezintinteniaposesoruluideastpnibunulpentrusine.53.Posesiasedobndete:a)ladobndireaelementuluianimus;b)ladobndireaelementuluicorpus;c) prin ntrunirea cumulativ a celor dou elemente consti

  tutive.54.Elementulmaterialalposesiei:a)seexercitnumaipersonaldectreposesor;b)seexercitnumaiprinintermediulalteipersoane;c)sepoateexercitafiennumepropriu,fieprintrunreprezen

  tantcarestpnetepentruposesor.55.Elementulpsihologicalposesieiconstn:a) inteniaposesoruluideaexercitastpnirea lucruluipentru

  sinecaproprietar;b) intenia posesorului de a exercita stpnirea lucrului ca

  titularalunuialtdreptreal;c)inteniaposesoruluideaexercitastpnirealucruluicapro

  prietaroricatitularalunuialtdreptreal.

 • Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale 63

  56.Posesiasepoatepierdeprin:a)pierdereasimultanacelordouelementeconstitutiveale

  posesiei;b)exercitareaelementuluimaterialdectreundetentorprecar;c)exercitareaelementuluimaterialprinreprezentantlegal.57.Elementulmaterialalposesieidispare:a) cnd posesorul nu stpnete i nu supravegheaz direct

  bunulmaimultde30dezile;b)cndbunulintrnstpnireaalteipersoaneprinfurt;c)niciovariantdemaisus.58.Reprezintcalitateaposesiei:a)neechivocitatea;b)discontinuitatea;c)violena.59.Nureprezintviciualposesiei:a)faptulcposesiaestepublic;b)faptulcposesiaestediscontinu;c)faptulcposesiaesteclandestin.60.Posesiaestetulburat:a)dacestedobnditprinactjuridiccutitlugratuit;b)dacestedobnditprinactedeviolenfizicsaumoral,

  carenuaufostprovocatedeoaltpersoandectposesorul;c)dacexist ndoieli n cepriveteexistena celordouele

  menteconstitutivealesale.61.Discontinuitatea,caviciualposesiei:a)esteunviciuabsolut;b)esteunviciupermanent;c)esteunviciuntlnitdoarncazulposesieibunurilormobile.62.Violena:a)esteunviciutemporaralposesiei;b)esteunviciuabsolut;c)privetenumaibunurileimobile.

 • 64 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  63.Clandestinitatea,caviciualposesiei,presupune:a)cposesiaesteconservatprinactedeviolen;b)cposesiancepeprintrunactdeviolen;c)cposesiaseexercitastfelnctnupoateficunoscut.64.Reprezintaciunespecificpublicitiiimobiliare:a)aciuneanrevendicare;b)aciuneanegatorie;c)aciuneanprestaietabular.65.Aciuneanrectificaretabular:a) are ca obiect numai corectarea unor nscrieri inexacte n

  carteafunciar;b)are caobiect radierea, ndreptarea, corectarea nscrisurilor

  inexacteefectuatencarteafunciar;c) are ca obiect numai erorilemateriale svrite cu prilejul

  nscrierilorefectuatencarteafunciar.66.Posesiaviciatdevineutil:a)ntermende6lunideladatancetriiviciuluicareaafectato;b)dendatceviciulancetat;c) n termen de 18 luni de la data ncetrii viciului care a

  afectato.67.Posesianceteaz:a)caurmareatreceriibunuluinproprietatepublic;b)caurmareaviciuluiviolenei;c)caurmareaviciuluiechivocitii.68.Titularuldreptuluideproprietatepubliceste:a)statul,asupraterenurilordeinterespublic;b)judeul,asupraterenurilordeinterespubliclocal;c)statul,asupraterenurilordeinterespublicnaional.69.Dreptuldeproprietatepubliceste:a)alienabil;b)insesizabil;c)dezmembrabil.

 • Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale 65

  70. Insesizabilitatea dreptului de proprietate public presupunec:

  a)bunurileproprietatepublicnusuntdezmembrabile;b)bunurileproprietatepublicnupotfidobnditeprinuzuca

  piune;c)bunurileproprietatepublicnupotfisupuseexecutriisilite.71.Bunurileproprietatepublic:a)potfidobnditeprinprescripiaachizitiv;b)suntprescriptibilesubaspectextinctiv;c)facpartedindomeniulpublicnaional,judeeansaulocal.72.Dreptuldeproprietatepublicsedobndete:a)prinexproprierepentrucauzdeutilitatepublic;b)prinuzucapiune;c)prinposesiedebuncredinncazulbunurilormobile.73.Dreptuldeadministrareasuprabunurilorproprietatepu

  blic:a)nuestereglementatexpresdeCodulcivil;b)intrncategoriadrepturilorreale;c)esteaceldreptdecreanconstituitprinactadministrativ.74. Dreptul de administrare are urmtoarele caractere juri

  dice:a)esteopozabilinterpartes;b)esteopozabilergaomnes;c)esteundreptsesizabil.75.Dezmembrminteledreptuluideproprietate:a)suntdrepturirealeprincipale;b)suntdrepturidecrean;c)suntdrepturirealeaccesorii.76.Dezmembrmintelesuntcompatibilecu:a)dreptuldeproprietateprivat;b)dreptuldeproprietatepublic;

 • 66 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  c)att cudreptuldeproprietateprivat, ct i cudreptuldeproprietatepublic.

  77.Dreptuldeuzufruct:a)esteundreptrealprincipal;b)esteundreptaccesoriu;c)arecapriuzufructuarulicedentul.78.Uzufructuleste:a)dreptulde a folosibunulpropriu, fr ca altpersoan s

  poatmpiedicaacestlucru;b)dreptuldeatrecepeterenulvecinului;c)dreptuldea folosibunulalteipersoane ideaculege fruc

  teleacestuia.79.Uzufructulpoateaveacaobiect:a)numaibunurimobile;b)numaibunuriimobile;c)ouniversalitatedefapt.80.Duratauzufructuluipoatefi:a)ncazulpersoanelorfizicedoarviager;b) n cazulpersoanelor juridicepeoperioadde celmult30

  ani;c)ntoatecazuriledoarpeoperioadde10ani.81.Dacnusaprevzutduratauzufructului:a)seprezumcesteconstituitpeoperioadde10ani;b)seprezumcpentrupersoanele fiziceesteconstituitpeo

  perioadde30ani;c)seprezumcpentrupersoanelejuridiceesteconstituitpeo

  perioadde30ani.82.ncazuluzufructului,fructelecivile:a)secuvinnuduluiproprietar;b)secuvinuzufructuaruluiproporionalcuduratauzufructului;c)secuvinncoteegaleuzufructuaruluiinuduluiproprietar.

 • Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale 67

  83.ncazulcvasiuzufructului:a) uzufructuarul nu are dreptul s dispun de bunurile con

  sumptibiledatenuzufruct;b) nudul proprietar nu are dreptul s dea n uzufruct bunuri

  consumptibile;c)uzufructuarularedreptulsdispundebunurileconsumpti

  biledate nuzufruct, cuobligaiadea restituibunurideaceeaicalitate,cantitateivaloare.

  84.Dacuzufructulpoartasupraunorbunurineconsumpti

  bilecareseuzeazcaurmareautilizriilor:a)suntemnprezenaunuicvasiuzufruct;b)uzufructuarul va fiobligat s restituiebunurile n starea n

  caresevoraflaladatastingeriiuzufructului;c)uzufructuarularedreptulsdispundebunuri,cuobligaia

  dearestituibunurideaceeaicalitate,cantitateivaloare.85.nceeacepriveteuzufructul:a)uzufructuarulpoatecedadreptulsuuneialtepersoanefr

  acordulnuduluiproprietar;b) uzufructuarul nu are dreptul de a nchiria bunul primit n

  uzufruct;c)uzufructuarulnuaredreptulscedezedreptulsuuneialte

  persoanenniciuncaz.86.Locaiuniledeimobilencheiatedeuzufructuar,nscrisen

  carteafunciar:a)suntopozabiledoarproprietarului;b) sunt opozabile proprietarului imotenitorilor acestuia, n

  condiiileipentrutermenulprevzutedelege;c)nusuntopozabileindiferentdemprejurare.87.Reprezintundreptaluzufructuarului:a)dreptuldeafolosibunulideaiculegefructele;b)dreptuldeanstrinanudaproprietate;c)dreptuldeagrevanudaproprietatecusarcinireale.

 • 68 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  88.Nudulproprietarareurmtoareleobligaii:a)obligaiadeaseabinedelaoriceactsaufaptcarearmpie

  dicasautulburaexerciiulnormalaluzufructului;b) obligaia de a nstrina nuda proprietate la ncetarea uzu

  fructului;c) obligaia de a suporta toate cheltuielile ce apar ca sarcini

  anualealebunului.89.Uzufructulsepoateconstitui:a)nfavoareauneipersoaneviitoare;b)prinuzucapiune;c)numaiprinactejuridicemortiscausa.90.Uzufructulasuprauneicreane:a)nupoateficonstituit;b) este opozabil terilor n aceleai condiii ca i cesiunea de

  crean;c)poateficonstituit,darnuesteopozabilterilor.91.Dreptuldeuz:a)seconfundcudreptuldeuzufruct;b)estedreptuldealocuinlocuinanuduluiproprietar;c)estedreptuluneipersoanedea folosi lucrulaltuia ideai

  culegefructelenaturaleiindustriale,numaipentrunevoilepropriiialefamilieisale.

  92.Dreptuldeuz:a)esteundreptrealprincipal;b)esteundreptdecrean;c)esteundreptrealaccesoriu.93.Dreptuldeuz:a)poateficedat;b)poatefiarendat;c)nupoatefinchiriat.94.Dreptuldeabitaie:a)esteundreptdecrean;b)esteundreptrealaccesoriu;c)esteundreptrealprincipal.

 • Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale 69

  95.Dreptuldeabitaie:a)poatefinchiriat;b)poateficedat;c)nupoatefiarendat.96.Dreptuldeabitaiesecaracterizeazprinurmtoarele:a)esteundreptsesizabil;b)esteundreptalienabil;c)arecaractertemporar.97.Uzuliabitaia:a)seconstituieprinsimpladetenieprecar;b)seconstituieprinactjuridic;c)seconstituiedoarprinactjuridicmortiscausa.98.Servitutea:a)presupuneexistenaadou fonduri nvecinatecareaupro

  prietaridiferii;b)esteundreptrealmobiliar;c)esteundrepttemporar,deoarecesemeninepeoperioad

  demaximum5ani.99.Dreptuldeservitutesepoateconstituicuprivirelaurm

  toarelecategoriidebunuri:a)bunurimobilecorporale;b)numaiasuprabunurilorimobileprinnaturalorcuconstrucii;c)numaiasuprabunurilor imobileprinnatura lor cu sau fr

  construcii.100.Servituteaareurmtoarelecaracterejuridice:a)se instituie nfavoareaunuifondi,caurmare,aparecaun

  accesoriualacestuia;b)nprivinafonduluidominantaparecaoobligaie;c)nprivinafonduluiaservitaparecaundrept.101.Servituteasepoateconstitui:a)numaintemeiulunuiactjuridic;b)ntemeiulunuifaptjuridic;c)ntemeiulunuiactjuridicsauprinuzucapiune.

 • 70 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  102.Servituilepozitive:a)potficonstituiteprinuzucapiuneextratabular;b)nupotficonstituiteprinuzucapiune;c)potficonstituitenumaiprinuzucapiunetabular.103.Servituilepotfi:a)pozitiveineutre;b)continueiuniforme;c)aparenteineaparente.104.ncazulservituilorpozitive:a)proprietarul fonduluiaservitexercitopartedinprerogati

  veledreptuluideproprietateasuprafonduluidominant;b)proprietarulfonduluidominantexercitopartedinpreroga

  tiveledreptuluideproprietateasuprafonduluiaservit;c) proprietarul fondului aservit nu trebuie s se abin de la

  exercitareaunorprerogativealedreptuluisudeproprietate.105.Servituileaparente:a) sunt acele servitui a cror existen este atestat de un

  semnvizibildeservitute;b) suntacele servituia crorexistenesteatestatexclusiv

  deunactautentic;c) sunt acele servitui pentru a cror existen este necesar

  faptulactualalomului.106.Proprietarulfonduluidominant:a)poatecauzaprejudiciiprinexercitareaservituii,neexistnd

  niciunimpedimentnacestsens;b)poatemodificaservitutea,agravndsituaiafonduluiaservit;c)pierdedreptuldeservituteprinneuztimpde10ani.107.Servituteasevastingeprinneuzdac:a)deladataultimuluiactdeexerciiualservituilornecontinue

  orideladataprimuluiactcontrarservituilorcontinueatrecutuntermenmaimarede10ani;

 • Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale 71

  b)deladataultimuluiactdeexerciiualservituilornecontinueoride ladataprimulactcontrarservituilorcontinuea trecutuntermenmaimarede3ani;

  c)servituilenusestingprinneuz.108.ncazulaccesiuniiimobiliareartificiale:a) construciile autonome efectuate asupra unui imobil revin

  proprietaruluiaceluiimobil;b) construciile autonome efectuate asupra unui imobil cu

  materialelealtuia,revinproprietaruluimaterialelor;c)construciileautonomeefectuateasupraunui imobilcuma

  terialele altuia, oblig pe proprietarul imobilului la desfiinareaconstruciei.

  109. n cazul realizrii unor construcii sau plantaii cumaterialelealtuia:

  a)lucrrileastfelefectuatesecuvinproprietaruluimaterialelor;b)proprietarulterenuluicareafcutconstruciisauplantaiiva

  puteafiobligatsrepareiprejudiciilecauzatepersoaneialecreimaterialeaufostfolosite;

  c) proprietarul terenului care a fcut construcii