test comert

Click here to load reader

Post on 06-Nov-2015

261 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Test Comert

TRANSCRIPT

MULTIPLE CHOICE1.Prin raportuljuridic dedreptulcomertuluiinternational se intelege :a.norma de dreptulcomercialaplicabila intr-un cazanume determinat;

b.o relatie sociala reglementata de o norma de drept comercial international

c.raportul patrimonial reglementat de o norma de drept comercial international

ANS:CDreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap. I, pp. 11-182.Sunt elemente definitorii ale raportuluijuridicde drept comercial :a.comercialitatea

b.nationalitatea

c.nepatrimonialitatea

ANS:ADreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap.IV, pp. 32-483.Criteriulcomercialitatii se defineste :a.prin opozitie cu actulsau faptulde drept civil

b.prin intelegereapartilor

c.prin referire la normele dreptului national

ANS:ANOT:Dreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap.V, pp. 49-564.Un raport juridic comercialdobandeste vocatie internationalain masura in care prezinta atributul internationalitatii ?a.da, intotdeauna

b.nu, deoarece un raport comercial nu poate dobandi vocatie international

c.cateodata

ANS:ADreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap. IV, pp. 32-485.Un raport juridic ce contine elementede internationalitatein structurasa si in imprejurarile referitoare la nasterea,modificareasau stingerea unui raport juridic cu element strain din orice domeniu al dreptului privat apartine:a.dreptuluicomertuluiinternational

b.dreptuluiinternational privat

c.dreptului civil

ANS:BDreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap IV., pp.32-486.Cetatenia pe care o au partile unui raport juridicde drept comercial internationaleste in masura sa confere acestuia caracterul de extraneitate ?a.corect

b.incorect

c.cetatenia are un caracter predominant in raporturile de drept comercial international

ANS:BDreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap.IV, pp.32-487.Sediuluneisocietati comerciale, domiciliulunei persoane fizice (ori in lipsa acestuia resedinta) partilor, situate in state diferite confera elementul de internationalitate unui raport juridic comercial ?a.confera in mod direct atributul internationalitatii

b.estenecesar ca in structura sa sa fie intalnit si un alt element de extraneitate apt dea-i acorda valenta internationalitatii

ANS:ANOT:Dreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap. IV, pp.32-488.Continutul raportului juridic de comert interrnational este format:a.parti, obiect si cauza

b.drepturile si obligatiile asumate de catre parti

c.doar obligatii

ANS:BNOT:Dreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap.IV, pp.32-489.Izvoarele dreptului comertului international sunt :a.cu caracter intern si international

b.cu caracter special

c.cu caracter general si international

ANS:ANOT:Dreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap.III, pp. 25-3110.Uzantele comerciale sunt de regula:a.clauze tip, elaborate de catre partile raportului juridic de dreptul comertului international

b.componente ale practicii arbitrale

c.tratate internationale

ANS:ANOT:Dreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap.III, pp. 25-3111.In raport de forta lor juridica uzantele se clasifica in:a.uzante conventionale

b.uzante cutumiare

c.uzante locale

ANS:ANOT:Dreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap.III, pp. 25-3112.Conventia internationala este izvor al dreptului comertului international doar in masura in care stabileste norma de reglementare al raportului juridic al comertului international si de cooperare economica si tehnico-stiintifica internationalaa.corect

b.incorect

c.enuntul este partial incorect

ANS:ANOT:Dreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap.III, pp.25-3113.Codificarea dreptului comertului international presupune :a.o activitate de comasare a normelor dreptuluide comert international lasata la latitudinea statelor interesate, conform principiului libertatii comertului.

b.un proces constient la care iau parte statele lumii alaturi de organizatiile internationale interesate

c.constituirea premiselor unui drept material neuniform in domeniu

ANS:ADreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap.III, pp. 25-3114.Principiul libertatii conventiilor exprima regula in fata careia un subiect de dreptulcomertului international se obliga doar la ceea ce considera ca este in interesul sau si in masura in care doreste prin propria sa :a.fapta

b.vointa

c.diligenta

ANS:BDreptul comertului international, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap.II, pp.19-2415.Lex voluntatiseste regula care se manifesta in sfera contractelor comerciale internationale , potrivit careia fondul si efectele obligationale ale contractelor respective vor fi deduse jurisdictiei anume aleasa de catre parti .a.enuntul este corect;

b.enuntul este fals;

c.enuntul este partial incorect

ANS:ADreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap.II, pp. 19-2416.PoateLex voluntatissa reglementeze si asupra formei actelor juridice ?a.nu, deoarece conditiile de forma ale unui act juridic sunt stabilite de legea care ii carmuieste fondul

b.da pentru ca atunci cand o astfel de lege a fost desemnata de catre parti principiulLex voluntatisva cuprinde in reglementarea sa si forma actului juridic

c.nu, deoarece Lex voluntatis se aplica exclusiv in materia cetateniei

ANS:BDreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap.II, pp.19-2417.Principiul libertatii comertului este expresia nevoii obiective de a elimina obstacolul de ordin economic , vamal , fiscal , administrativ, politic etc. care impiedica normala circulatie, lanivel mondial,a urmatoarelor elemente :a.bunuri, valori, cunostinte tehnico-stiintifice, servicii

b.devize

c.efecte de comert

ANS:ADreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap.II, pp.19-2418.Subiectele raportului juridic de dreptulcomertului international apartinand ordinei juridice nationale sunt :a.comerciantii (persoane fizice) si societaticomerciale, regiile autonome

b.societatile civile

c.uniunile economice internationale cu caracter guvernamental

ANS:BDreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap.IV, pp.32-4819.Subiectele raporturilor juridice de dreptul comertului international apartinand ordinei juridice internationale sunt:a.statele

b.societatilenationale

c.organizatiile guvernamentale

ANS:ANOT:Dreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap.IV, pp.32-4820.Societatea comerciala dobandeste potrivit legislatiei Romaniei nationalitatea statului pe al carui teritoriu si-a stabilit, potrivit actului constitutiv sediul social.a.enuntul este corect

b.enuntul este incorect

c.enuntul este corect, cu exceptia societatilor in nume colectiv

ANS:ANOT:Dreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap.IV, pp. 32-4821.Daca o societate comerciala are mai multe sedii pe teritoriile mai multorstate determinant pentru identificarea nationalitatii acesteia este :a.locul unde se afla centrul principal de conducere si gestiune a activitatii statutare

b.locul de constituire al societatii comerciale respective

c.oricare dintre sediile in care societatea comerciala isi desfasoara activitatile sale statutare

ANS:ANOT:Dreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap.IV, pp.32-4822.Societatile comerciale constituite inRomaniacu capital majoritar strain ori in intregime strain sunt persoane juridice romane .a.enuntul este corect

b.enuntul este incorect

c.nu pot fi constituite in Romania societati comerciale cu capital majoritar strain

ANS:ANOT:Dreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap.IV, pp.32-4823.Sunt recunoscute de plin drept inRomaniapersoanele juridice straine cu scop patrimonial , valabil constituite in statul a carei nationalitate o au ?a.nu , deoarece au fost constituite in raport cu o legislatie nationala

b.da pentru ca legea romana recunoaste de plin drept personalitatea juridica a societatilor comerciale straine

c.da , insa numai dupa reintocmirea actului constitutiv potrivit cerintelor legii romane.

ANS:BNOT:Dreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap.IV, pp.32-4824.Statutul juridic al sucursalei infiintate de catre o societate comerciala intr-o altataraeste supus :a.legii nationale a societatii comerciale

b.legii nationale pe teritoriul careia isi desfasoara activitatea sucursala

c.ambele jurisdictii nationale

ANS:ANOT:Dreptul comertului international, Editura Fundat 424g63e iei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, cap.IV, pp.32-4825.Statutul organic al filialei este supus legii statului pe al carui teritoriu si-a stabilit propriul sediu independent de