tendinte si realitati csr in romania - editia 2014

52
Tendinţe şi realităţi CSR în România Ediţia 2014

Post on 18-Oct-2014

351 views

Category:

Business


0 download

DESCRIPTION

A doua editie a studiului Tendinte si realitati CSR in Romania – 2014, realizat de CSRmedia.ro si EY Romania, are la baza un chestionar aplicat in perioada 10 aprilie – 19 mai 2014. In raport se analizeaza raspunsurile a 113 de executivi de top din segmentul local de business si specialisti din domeniul CSR la 29 de intrebari. Au raspuns la chestionar mai ales companiile deja implicate in CSR; de aceea credem ca studiul ofera raspunsuri celor care analizeaza oportunitatea de a incepe actiuni CSR si vor sa le inteleaga impactul la nivel strategic si beneficiile. Distributia companiilor respondente a fost urmatoarea: 15% inregistreaza vanzari sub 10 milioane euro, 37% intre 10-100 milioane euro si 48% peste 100 milioane euro.

TRANSCRIPT

Page 1: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România

Ediţia 2014

Page 2: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Despre studiu

Studiul Tendinţe şi realităţi CSR în România analizează şi explorează percepţiile executivilor şi ale

specialiştilor în CSR (corporate social responsibility) în legătură cu proiectele iniţiate şi derulate în domeniul

responsabilităţii corporative în anul 2013 şi perspectivele CSR-ului în perioada următoare.

Studiul are la bază un chestionar aplicat în perioada 10 aprilie – 19 mai 2014. În raport se analizează răspunsurile a

113 de executivi de top din segmentul local de business şi specialişti din domeniul CSR la 29 de întrebări.

Au răspuns la chestionar mai ales companiile deja implicate în CSR; de aceea credem că studiul oferă răspunsuri

celor care analizează oportunitatea de a începe acţiuni CSR şi vor să le înţeleagă impactul la nivel strategic şi

beneficiile.

Obiective

► Cum arată sectorul CSR în România în acest

moment?

► Care sunt tendinţele în CSR-ul românesc?

► Care este rolul CEOs, CFOs şi al altor executivi

de top din companii în dezvoltarea CSR-ului şi de

ce este important pentru ei să orienteze

compania spre CSR?

► Care este rolul echipei de CSR în poziţionarea

strategică a companiei prin eforturile CSR?

Abordare

► Analiza cantitativă şi calitativă a răspunsurilor

primite de la respondenţi.

► Indicatori privind fenomenul CSR din România,

așa cum au fost evidențiate de ediția 2013 a

studiului

Page 3: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Analiza SWOT a CSR/SR în România

► Interesul societăţii pentru CSR/SR şi relativa noutate a conceptului

în spaţiul public românesc

► Implicarea companiilor multinaţionale şi a unor companii româneşti

în iniţiative de CSR

► Creştere continuă a numărului de iniţiative de tip CSR/RS şi de

bune practici în acest domeniu la nivel naţional

► Creşterea numărului de consumatori pentru produse şi servicii ale

companiilor social-responsabile

Puncte tari

► Absenţa unor politici publice coerente de promovare a CSR/SR

► Absenţa unui cadru legislativ coerent şi consistent

► Deficienţe în aplicarea legislaţiei

► Riscul de excludere/blocare a accesului companiilor româneşti pe

anumite pieţe

► Suport şi implicare insuficientă a autorităţilor publice în promovarea

şi aplicarea CSR/SR

► Lipsa fondurilor bugetare pentru promovarea aplicării CSR/SR

Ameninţări

► Conceptul CSR este puţin cunoscut în societatea românească

► Absenţa unor studii asupra gradului de cunoaştere şi aplicare a

CSR/SR în România

► Unele IMM-uri nu sunt convinse încă de relevanţă iniţiativelor CSR

► Lipsa vizibilităţii în grupurile avute în vedere de eforturile CSR a

capacităţii de reprezentare şi manifestare a intereselor lor prin CSR

Puncte slabe

► Dinamismul domeniului CSR/SR la nivel european şi internaţional

► Oportunitatea de a învăţa, prelua şi adapta bune practici din

experienţa altor state mai dezvoltate

► Creşterea reputaţiei companiilor prin eforturile CSR

► Oportunităţile de finanţare pentru iniţiative de CSR oferite de UE

► Atitudinea pozitivă a consumatorilor faţă de implicarea companiilor

în comunitate/societate

Oportunităţi

Sursă: Strategia Naţională de promovare a responsabilităţii sociale 2011-2016

Page 4: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Principalele concluzii ale studiului

Top 9

concluzii

96% dintre companiile respondente spun că s-au implicat în proiecte de responsabilitate socială corporativă în 2013, față

de 86% în anul anterior. Acest rezultat marchează un interes mai mare din partea companiilor de a integra activități de

CSR în strategia lor de afaceri, pe fondul unui interes general în creștere din partea mediului de business, al presei și al

societății civile cu privire la CSR.

Se observă în continuare o stagnare a bugetului CSR în 2014 faţă de 2013 pentru aproape jumătate dintre companii, în

timp ce 42% dintre ele (față de 36% la studiul anterior) spun au un buget mai mare, iar numai 10% (față de 13% în 2013)

spun că au la dispoziţie un buget micşorat în acest an.

48% din bugetul de CSR al companiilor provine din alocări nedeductibile de la buget, 37% din alocări deductibile și numai

5% din bugetul de marketing. Este interesant că 6% dintre respondenți au menționat un buget de dezvoltare durabilă.

Într-o măsură impresionantă (89% față de 82% la studiul anterior), liderii organizaţiei se implică activ în promovarea

eforturilor CSR atât în interiorul companiei, cât şi în exteriorul ei.

Pentru 95% din respondenţi, implicarea în CSR reprezintă o consecinţă directă a valorilor şi principiilor companiei, faţă de

5% care au răspuns negativ. Procentul de răspunsuri pozitive este în creștere cu 5% fată de studiul anterior.

53% dintre companiile respondente spun că utilizează sisteme de evaluare proprii, în timp ce 24% folosesc standarde de

raportare internațională, iar 18% apelează la evaluări oferite de parteneri (de exemplu ONG-uri).

47% dintre companii spun că cel mai important beneficiu asociat elaborării unui raport de CSR/dezvoltare durabilă îl

reprezintă demonstrarea faptului că firma are practici curente și o strategie de dezvoltare durabilă.

Principalele instrumente folosite pentru a comunica implicarea companiei în CSR sunt comunicatele de presă (31%),

urmate de rapoarte anuale (26%) și de website-ul companiei (22%). Social media este o opțiune secundară (13%).

Cele mai multe companii au ca focus educaţia în proiectele de CSR (79%, dar în scădere față de anul anterior). Aceasta

este urmată de interesul pentru probleme sociale (68%, în creștere cu 8%) şi mediu (58%). Al doilea cel mai mare nivel

de creștere (de 7%) se observă la cultură (29% în 2012 vs. 36% în 2013).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Page 5: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

La prima ediţie a raportului consacrat responsabilităţii

corporative afirmam că ne aşteptăm ca fenomenul CSR să se

transforme în următorii ani în unul strategic pentru companiile

din România, urmând evoluţia de la nivel mondial. Privind

răspunsurile din acest an, această aşteptare începe să se

confirme. Cel mai relevant răspuns în acest sens este

schimbarea de tendinţă la întrebarea dacă există un comitet

de implicare CSR la nivel de top management. Dacă anul

trecut majoritatea respondenţilor afirmau că nu există un

asemenea comitet, în 2013 majoritatea companiilor şi-au

creat un comitet la nivel de management dedicat CSR.

Bogdan ION, Country Managing Partner

EY România & Moldova

Page 6: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Care dintre opţiuni consideraţi că e cea mai potrivită pentru a defini responsabilitatea socială? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 1

Cele mai multe companii (57% în 2013) definesc responsabilitatea socială prin implicarea în comunitate, dar nu mai puțin de 33%

dau o definiție ce ține de strategia sustenabilă de business.

47%

24%

18%

10%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sprijin pentru acțiuni cu caracter social/mediu/sanatate/educație,

etc.

Etica în afaceri

Forma de civism corporativ

Modalitate de a crea relații de afaceri stabile și profitabile

pentru toți cei implicați

Modalitate de promovare aimaginii companiei

2012

57%

33%

6%

1%

1%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Implicarea în comunitate

Strategie sustenabilă debusiness

Etica în afaceri

Interacțiuni semnificative cu stakeholderii

Filantropie

Managementul riscului

Managementul responsabil al lanțului de funizori

2013

Notă: În urma consultărilor cu reprezentanți din CSR, s-a decis modificarea setului de răspunsuri pentru mai multă relevanță.

Page 7: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Cum considerați că a evoluat interesul pentru CSR în ultimele 12 luni? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 2

Chiar dacă rămâne o majoritate semnificativă dintre respondenţi, 57% dintre respondenți consideră că interesul faţă de CSR a

scăzut în ultimele 12 luni, în timp ce 40% consideră că acesta a rămas la fel. Doar 3% consideră că interesul pentru CSR a avut o

evoluţie descendentă în această perioadă.

3%

30%

67%

3%

40%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

A scăzut

A rămas la fel

A crescut

2013

2012

Răspunsuri totale: 97

(Au omis această întrebare: 16)

Page 8: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Compania dumneavoastră este implicată în proiecte de responsabilitate socială corporativă? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 3

96% dintre companiile respondente spun că s-au implicat în proiecte de responsabilitate socială corporativă în 2013, față de 86% în

anul anterior. Acest rezultat marchează un interes mai mare din partea companiilor de a integra activități de CSR în strategia lor de

afaceri, pe fondul unui interes general în creștere din partea mediului de business, al presei și al societății civile cu privire la CSR.

Răspunsuri totale: 97

(Au omis această întrebare: 16)

59

10

2012

Da

Nu

93

4

2013

Da

Nu

86%

14%

96%

4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Da Nu

2012

2013

Număr de răspunsuri Număr de răspunsuri

Page 9: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Referitor la motivarea implicării în CSR observăm creșteri semnificative la marea majoritate a criteriilor, dar cele mai importante sunt

la strategia de relații publice (+16%) și la recunoaștere și vizibilitate (+8%).

De ce vă implicaţi în CSR? (mai multe variante de răspuns)

Întrebarea 4

Răspunsuri totale: 91

(Au omis această întrebare: 22)

15%

17%

21%

58%

62%

13%

14%

22%

23%

74%

70%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Valoarea financiară a companiei crește

Suntem obligați prin politica firmei

Acționarii noștri cer această implicare

Face parte din strategia noastra de relații publice

Recunoaștere și vizibilitate

Promovarea produselor și serviciilor companiei

2013

2012

Page 10: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Bugetul CSR

Page 11: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Aveţi un buget dedicat pentru CSR? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 5

85% dintre respondenți au afirmat că au un bugetul alocat pentru proiecte de CSR, în creștere cu 9% față de studiul anterior.

Răspunsuri totale: 87

(Au omis această întrebare: 26)

76%

24%

2013

Da

Nu

85%

15%

2014

Da

Nu

Page 12: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Cum a evoluat bugetul dumneavoastră de CSR în 2014 faţă de 2013? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 6

Se observă în continuare o stagnare a bugetului CSR în 2014 faţă de 2013 pentru aproape jumătate dintre companii, în timp ce 42%

dintre ele (față de 36% la studiul anterior) spun au un buget mai mare, iar numai 10% (față de 13% în 2013) spun că au la dispoziţie

un buget micşorat în acest an.

Răspunsuri totale: 90

(Au omis această întrebare: 23)

7%

3%

3%

0%

51%

0%

16%

9%

11%

0%

6%

2%

2%

48%

14%

17%

4%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Scădere 20-30%

Scădere 10-20%

Scădere 5-10%

Scădere 0-5%

0%

Creștere între 0-5%

Creștere între 5-10%

Creștere între 10-20%

Creștere între 20-30%

2014

2013

Page 13: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Cum a evoluat bugetul dumneavoastră de CSR în 2014 faţă de 2013? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 6(a) – Funcţie de veniturile companiilor respondente

Cea mai mare creştere a bugetului CSR în 2014 faţă de 2013 se pare că a avut loc pentru companii cu venituri mai mari de

10-50 mil euro, iar cea mai mare scădere a bugetului CSR din 2014 a avut loc pentru companiile cu venituri de peste 100 mil euro.

Răspunsuri totale: 90

(Au omis această întrebare: 23)

6% 14%

20%

25%

30%

27%

100%

25%

50%

50%

11%

20%

18%

100%

50%

50%

39%

60%

55%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Scădere între 10-20%

Scădere între 5-10%

Scădere între 0-5%

Stagnare

Creştere între 0-5%

Creştere între 5-10%

Creştere între 10-20%

Creştere între 20-30%

Mai puţin de 1 mil euro

1-10 mil euro

10-50 mil euro

50-100 mil euro

Mai mult de 100 mil euro

Page 14: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Cum a evoluat bugetul dumneavoastră de CSR în 2014 faţă de 2013? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 6(b) – Funcţie de industriile companiilor respondente

Cea mai mare creştere a bugetului CSR în 2014 faţă de 2013 a avut loc pentru companii din telecom/Imedia/IT și pentru industria

prelucrătoare, iar cea mai mare scădere a avut loc pentru companiile din comerț și servicii financiar-bancare.

Răspunsuri totale: 90

(Au omis această întrebare: 23)

25%

17%

27%

50%

25%

6%

9%

17%

25%

50%

14%

18%

18%

25%

25%

50%

50%

19%

27%

17%

50%

11%

9%

18%

25%

17%

9%

3%

9%

25%

18%

9%

50%

22%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Scădere între 10-20%

Scădere între 5-10%

Scădere între 0-5%

Stagnare

Creştere între 0-5%

Creştere între 5-10%

Creştere între 10-20%

Creştere între 20-30%

Industria producătoare

Industria farmaceutică şi sănătate

Energie şi minerit

Servicii financiar-bancare

Comerţ cu amănuntul şi en gros

Construcţii şi real estate

Industria alimentară

Telecom/media/IT

Alte servicii

Page 15: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Care a fost sursa principală a bugetului de CSR în 2013? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 7

48% din bugetul de CSR al companiilor provine din alocări nedeductibile de la buget, 37% din alocări deductibile și numai 5% din

bugetul de marketing. Este interesant că 6% dintre respondenți au menționat un buget de dezvoltare durabilă.

Răspunsuri totale: 88

(Au omis această întrebare: 25)

37%

48%

2% 6%

5%

2%

13%

2013

20% din alocari deductibile

Alocari nedeductibile din buget

Nu avem buget

Buget dezvoltare durabila

Buget marketing

Diverse

Page 16: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

În ce departament se prevede o linie de buget pentru CSR? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 8

69% din respondenți plasează linia de buget de CSR la PR și Marketing, 17% la HR, 5% spun ca au un buget de dezvoltare

durabilă, iar 2% nu au un buget de CSR. Alte linii de bugetare indicate includ: bugetul general și bugetul fundației.

Răspunsuri totale: 90

(Au omis această întrebare: 23)

69%

17%

2%

5%

5%

2%

12%

2013

PR si Marketing

HR

Nu avem

Buget dezvoltare durabila

Bugetul general

Bugetul fundatiei companiei

Page 17: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Rolul top

managementului

şi strategia CSR

Page 18: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Liderii organizaţiei se implică activ în promovarea CSR în interiorul şi exteriorul companiei? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 9

Într-o măsură impresionantă – 89% față de 82% la studiul anterior – liderii organizaţiei se implică activ în promovarea eforturilor CSR

atât în interiorul companiei, cât şi în exteriorul ei.

Răspunsuri totale: 91

(Au omis această întrebare: 22

82%

18%

2012

Da

Nu

89%

11%

2013

Da

Nu

Page 19: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Există un comitet de implicare CSR la nivel de top management? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 10

Legat de implicarea top management-ului în definirea unei strategii de CSR şi în realizarea proiectelor, 57% dintre companii

spun că au deja un comitet de implicare CSR la nivel de top management, în timp ce numai 43% au răspuns negativ.

Răspunsuri totale: 90

(Au omis această întrebare: 23)

55%

45% 43%

57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nu Da

2012

2013

Page 20: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Aveţi formulată o politică/strategie dedicată responsabilităţii sociale corporative? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 11

Marea majoritate a companiilor (84%) spun că au deja o strategie/politică de CSR, în timp ce 16% afirmă că nu au încă o asemenea

strategie. Procentul de răspunsuri pozitive este în creștere cu 6% fată de rezultatele studiului anterior.

Răspunsuri totale: 88

(Au omis această întrebare: 25)

78%

22%

84%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Da Nu

2012

2013

Page 21: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Implicarea în CSR a companiei dumneavoastră este o consecinţă directă a valorilor şi principiilor companiei? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 12

Pentru 95% din respondenţi, implicarea în CSR reprezintă o consecinţă directă a valorilor şi principiilor companiei, faţă de 5% care

au răspuns negativ. Procentul de răspunsuri pozitive este în creștere cu 5% fată de studiul anterior.

Răspunsuri totale: 87

(Au omis această întrebare: 26)

90%

10%

2012

Da

Nu

95%

5%

2013

Da

Nu

Page 22: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Măsurarea și

raportarea cu privire

la activitatea de CSR

Page 23: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Compania dumneavoastră măsoară impactul pe care îl are implicarea în comunitate asupra companiei şi a comunităţii? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 13

Mai mult de jumătate din respondenţi (68%) măsoară impactul asupra comunităţii a propriilor proiecte de CSR. Procentul de

răspunsuri pozitive este în creștere cu 3% fată de studiul anterior.

Răspunsuri totale: 87

(Au omis această întrebare: 26)

65%

35%

68%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Da Nu

2012

2013

Page 24: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Care sunt Key Performance Indicators (KPIs) folosiți în 2013 pentru a urmări acest impact? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 14

53% dintre companiile respondente spun că utilizează sisteme de evaluare proprii, în timp ce 24% folosesc standarde de raportare

internațională, iar 18% apelează la evaluări oferite de parteneri (de exemplu ONG-uri).

Răspunsuri totale: 78

(Au omis această întrebare: 35)

24%

53%

18%

5%

Raportare dupa standardeinternationale

Sisteme de evaluare proprie

Evaluari oferite de parteneri (deexemplu ONG-uri)

Alti indicatori

Page 25: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Compania dumneavoastră intenționează să elaboreze în viitorul apropiat un raport de CSR/dezvoltare durabilă? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 15

66% (față de 63% anterior) dintre companii au publicat rapoarte sau comunicate referitoare la activităţi şi implicări în CSR în 2013, în

timp ce 34% (față de 37% anterior) au răspuns negativ la această întrebare.

Răspunsuri totale: 85

(Au omis această întrebare: 28)

63%

37%

2012

Da

Nu

66%

34%

2013

Da

Nu

Page 26: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Compania dumneavoastră intenționează să elaboreze în viitorul apropiat un raport de CSR/dezvoltare durabilă? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 15(a) – Funcţie de veniturile companiilor respondente

Conform graficului se pare că firmele cu venituri între 1-10 milioane euro înregistrează cea mai mare diferență “DA-NU”

în intenția de a elabora un raport de CSR/dezvoltare durabilă în viitorul apropiat.

Răspunsuri totale: 85

(Au omis această întrebare: 28)

2%

4%

16%

4%

21%

29%

12%

17%

49%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Da

Nu

Mai puţin de 1 mil euro

1-10 mil euro

10-50 mil euro

50-100 mil euro

Mai mult de 100 mil euro

Page 27: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Compania dumneavoastră intenționează să elaboreze în viitorul apropiat un raport de CSR/dezvoltare durabilă? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 15(b) – Funcţie de industriile companiilor respondente (selecție)

Conform graficului se pare că firmele din industria de telecom/media/IT precum și din industria farmaceutică și sănătate înregistrează

cea mai mare diferență “DA-NU” în intenția de a elabora un raport de CSR/dezvoltare durabilă în viitorul apropiat.

Răspunsuri totale: 85

(Au omis această întrebare: 28)

16%

16%

21%

16%

4%

16%

26%

26%

21%

21%

12%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Da

Nu

Comerţ cu amănuntul şi en gros

Energie şi minerit

Industria farmaceutică şi sănătate

Industria producătoare

Servicii financiar-bancare

Telecom/media/IT

Page 28: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Care ar fi, din perspectiva companiei dumneavoastră, beneficiile cele mai importante pe care le-ați putea obține după elaborarea unui raport de CSR/dezvoltare durabilă? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 16

47% dintre companii spun că cel mai important beneficiu asociat elaborării unui raport de CSR/dezvoltare durabilă îl reprezintă

demonstrarea faptului că firma are practici curente și o strategie de dezvoltare durabilă. Acesta se află la o diferență semnificativă de

32 de procente față de următorul beneficiu – îmbunătățirea proceselor interne de management al sustenabilității.

Răspunsuri totale: 79

(Au omis această întrebare: 34)

47%

15%

14%

13%

8%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Demonstrarea faptului ca firma are practici curente si ostrategie de dezvoltare durabila

Imbunatatirea proceselor interne de management alsustenabilitatii

Demonstrarea faptului ca managementul companiei estededicat praticilor ci proceselor etice si transparente

Credibilitate crescuta a companiei in raport cu concurenta

Compania ar raspunde astfel nevoii de informare astakeholder-ilor

Compania ar respecta astfel legislatia nationala/europeana

2013

Page 29: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Care a fost cea mai importantă arie în funcție de care v-ați evaluat impactul activității de CSR în 2013? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 17

La această întrebare distribuția de răspunsuri este una relativ echilibrată, dar care indică un plus de focus pe clienți, urmat la

egalitate de impactul activității de CSR asupra mediului și angajaților.

Răspunsuri totale: 81

(Au omis această întrebare: 32)

31%

26%

26%

17%

Clienti

Mediu

Angajati

Economic

Page 30: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Comunicați public activitatea de CSR? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 18

92% dintre respondenți comunică public activitatea lor de CSR.

Răspunsuri totale: 85

(Au omis această întrebare: 28)

92%

8%

2013

Da

Nu

Page 31: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Ce instrumente folosiți pentru a comunica implicarea companiei dumneavoastră în CSR? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 19

Principalele instrumente folosite pentru a comunica implicarea companiei în CSR sunt comunicatele de presă (31%), urmate de

rapoarte anuale (26%) și de website-ul companiei (22%). Social media este o opțiune secundară cu numai 13%.

Răspunsuri totale: 86

(Au omis această întrebare: 27)

31%

26%

22%

13%

8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Comunicate de presa

Rapoarte anuale

Website-ul companiei

Social media

Platforme dedicate

2013

Page 32: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Proiecte CSR

în 2013

Page 33: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Câte proiecte aţi derulat în anul 2013? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 20

În anul 2013, companiile au derulat în medie 13,7 proiecte de natura CSR-ului, în creștere cu 108% față de anul anterior.

Răspunsuri totale: 79

(Au omis această întrebare: 34)

6,6 Proiecte în anul 2012

13,7

Proiecte în anul 2013

Variație

2012-2013

108%

Page 34: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Ce sectoare ale comunităţii vizaţi pentru intervenţie şi sprijin? (mai multe variante de răspuns)

Întrebarea 21

Cele mai multe companii au ca focus educaţia în proiectele de CSR (79%, dar în scădere față de anul anterior). Aceasta este urmată

de interesul pentru probleme sociale (68%, în creștere cu 8%) şi mediu (58%). Al doilea cel mai mare nivel de creștere (de 7%) se

observă la cultură (29% în 2012 vs. 36% în 2013).

Răspunsuri totale: 84

(Au omis aceasta întrebare: 29)

87%

62% 60% 56%

37%

29%

19%

2%

79%

56%

68%

58%

39% 36%

19%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Educatie Sanatate Social Mediu Sport Cultura Antreprenoriat Altul

2012

2013

Page 35: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

La ce nivel sunt sau au fost desfăşurate proiectele de CSR iniţiate de compania dumneavoastră? (mai multe variante de răspuns)

Întrebarea 22

Companiile au strategii foarte ambiţioase, în continuare cel mai mare număr de proiecte CSR fiind concentrate la nivel naţional

(57%) şi mai puţin la nivelul unei comunităţi sau la nivel local. De observat că cea mai mare creștere o înregistrează proiectele

derulate la nivel local, de la 40% la 52%.

Răspunsuri totale: 84

(Au omis această întrebare: 29) Notă: În urma consultărilor cu reprezentanți din CSR, s-a decis modificarea setului de răspunsuri pentru mai multă relevanță.

66%

40%

40%

26%

21%

National

Local

La nivelul unei comunitati

Regional

La nivelul tuturorcomunitatiilor in care

activam

0% 20% 40% 60% 80%

2012

57%

52%

33%

35%

27%

31%

National

Local

La nivelul unei comunitati

Regional

La nivelul tuturorcomunitatiilor in care activam

La nivelul companiei noastre

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2013

Page 36: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Compania dumneavoastră oferă ajutor comunităţii prin: (mai multe variante de răspuns)

Întrebarea 23

Și în 2013 majoritatea companiilor oferă ajutor prin: donaţii financiare (79% vs 75% în studiu anterior) și voluntariat (74% vs. 73%).

O mică scădere se pbservă la donaţiile în natură (67% vs. 72%). Mult mai puţini sunt în continuare concentraţi pe practici de afaceri

responsabile social (50%).

Răspunsuri totale: 84

(Au omis această întrebare: 29)

75%

73%

72%

50%

2%

0% 20% 40% 60% 80%

Donatii in bani

Voluntariat

Donatii in natura (carti,folosirea spatiilor,imprumuturi

de active)

Practici de afaceriresponsabile social

In alt mod

2012

79%

74%

67%

50%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Donatii in bani

Volutariat

Donatii in natura (carti,folosirea spatiilor,imprumuturi

de active)

Practici de afaceriresponsabile social

In alt mod

2013

Page 37: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Cu ce fel de instituţii colaboraţi pentru implementarea proiectelor de CSR? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 24

În ceea ce priveşte colaborarea cu diferite instituţii 54% dintre companii preferă mai ales ONG-urile, în timp ce 37% lucrează mai

ales cu autorităţile locale/centrale. Există totuşi şi câteva companii (6%) care îşi desfăşoară proiectele absolut independent.

Răspunsuri totale: 81

(Au omis această întrebare: 32)

55%

36%

5%

4%

54%

37%

6%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ONG-uri Autoritati locale/centrale Nu colaboram Altele

2012

2013

Page 38: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Echipa CSR

şi rolul angajaţilor

Page 39: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Aveţi o persoană/echipă dedicată proiectelor de CSR? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 25

61% dintre respondenţi (cu 10% mai puțin decât în anul anterior) spun că au o persoană sau o echipă dedicată proiectelor de CSR,

spre deosebire de 39% care au răspuns negativ la această întrebare.

Răspunsuri totale: 82

(Au omis această întrebare: 31)

71%

29%

2012

Da

Nu61%

39%

2013

Da

Nu

Page 40: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Câte persoane fac parte din echipa de CSR? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 26

Referitor la numărul persoanelor implicate în echipa de CSR, aceştia sunt în medie de 2,8 per companie (full time employees), foarte

aproape de media din anul anterior de 2,6.

Răspunsuri totale: 66

(Au omis această întrebare: 47)

2,6 Persoane în 2012

2,8 Persoane în 2013

Variație

2012-2013

7.6%

Page 41: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Organizaţi training-uri interne cu teme de responsabilitate socială corporativă? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 27

66% dintre respondenţi (în scădere față de 70% în anul anterior) nu organizează traning-uri interne cu teme referitoare la CSR.

Răspunsuri totale: 80

(Au omis această întrebare: 33)

30%

70%

34%

66%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Da Nu

2012

2013

Page 42: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Aveţi un proces intern pentru indentificarea temelor relevante pentru companie în domeniul CSR? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 28

Legat de procesul de stabilire a unei strategii CSR, majoritatea companiilor (60%) au deja un proces intern pentru identificarea

temelor relevante în domeniul CSR, faţă de 40% care nu au un astfel de proces.

Răspunsuri totale: 81

(Au omis această întrebare: 32)

60%

40%

2012

Da

Nu60%

40%

2013

Da

Nu

Page 43: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Implicaţi angajaţii în acţiunile de CSR derulate de companie? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 29

O majoritate covârşitoare, de 94% din companii, implică angajaţii în diferite acţiuni de CSR. Ceea ce înseamnă că firmele româneşti au înţeles că

angajaţii sunt cu atât mai motivaţi cu cât compania lor este mai activă prin proiecte CSR. Este larg acceptat faptul că proiectele CSR au un impact

semnificativ în motivarea, dezvoltarea şi retenţia angajaţilor.

Răspunsuri totale: 79

(Au omis această întrebare: 34)

92%

8%

94%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Da Nu

2012

2013

92%

8%

2012

Da

Nu

94%

6%

2013

Da

Nu

Page 44: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Date demografice Rezultatul acestui studiu reflectă răspunsurile

primite la chestionarul nostru în perioada

10 aprilie – 19 mai 2014 din partea a

113 executivi de top şi specialişti CSR,

reprezentând companii care îşi

desfăşoară activitatea în România.

Page 45: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Demografice

Structura acţionariatului companiilor: Cu sediul în:

64%

25%

11%

55%

32%

13%

0% 20% 40% 60% 80%

Straina

Romaneasca

Mixta

2013

2012

75%

25%

76%

24%

0% 20% 40% 60% 80%

Bucuresti/Ilfov

Alta localitate

2013

2012

Page 46: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Demografice

Industriile în care activează companiile care au

răspuns la chestionar: Distribuţia veniturilor companiilor chestionate:

22%

17%

15%

11%

10%

7%

5%

5%

5%

2%

1%

22%

18%

3%

12%

13%

7%

16%

1%

8%

0%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Industria producatoare

Servicii financiar-bancare

Industria alimentara

Alte servicii

Comert cu amanuntul sien gros

Industria farmaceutica sisanatate

Energie si minerit

Constructii si imobiliare

IT&C si media

Industria chimica

Cercetare si dezvoltare

2013

2012

2%

9%

36%

18%

35%

3%

12%

23%

14%

48%

0% 20% 40% 60%

Mai putin de 1 mil euro

1-10 mil euro

10-50 mil euro

50-100 mil euro

Mai mult de 100 mil euro

2013

2012

Page 47: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Demografice

Poziţiile ocupate în cadrul companiei de persoanele care au răspuns la chestionar:

30%

28%

27%

13%

2%

48%

17%

23%

4%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Specialist marketing

Membru al Board-ului

Specialist CSR

CEO/Presedinte/Director general

Specialist resurse umane

2013

2012

Page 48: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Echipa de proiect

Page 49: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Echipa de proiect

Elena Badea Head of Market Enablement

EY România

[email protected]

Mihaela Matei Special Projects

Communication Officer

EY România

[email protected]

EY România

Lacrămioara Botezatu Project Manager

CSRMedia.ro

[email protected]

George Carpov Consultant

CSRMedia.ro

[email protected]

CSRMedia.ro

Constantin Măgdălina Knowledge Management Officer

EY România

[email protected]

Page 50: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Testimoniale

Page 51: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Testimoniale

George Carpov Consultant

CSRMedia.ro

Dezvoltarea domeniului CSR în România se

aliniază tot mai mult la practicile țărilor cu

tradiție în domeniu. Din proprie inițiativă sau la

presiunea stakeholderilor, acțiunile punctuale

de responsabilitate socială încep să fie

integrate în strategiile de dezvoltare ale tot

mai multor companii. De asemenea, impactul

proiectelor capătă o valoare din ce în ce mai

mare, sustenabilitatea lor și crearea de

valoare adaugată în comunități fiind obiective

importante. Nu în ultimul rând, acțiunile de

CSR devin mai vizibile, pe măsura ce

companiile aleg să includă aceste practici în

raportarea anuală."

Elena Badea Head of Market Enablement

EY România

Studiul nostru din acest an aduce veşti bune

pentru cei implicaţi în activitatea de CSR:

procentul companiilor care au un buget dedicat

pentru CSR a crescut la 85%, doar în 10% din

cazuri bugetul CSR pentru 2014 a scăzut, în timp

ce numărul mediu de proiecte a crescut. Pe de

altă parte, şi nivelul de măsurare şi raportare a

impactului proiectelor a crescut, în timp ce

implicarea CSR se realizează din ce în ce mai

mult conform unei strategii la nivelul companiei, şi

nu este o implicare de conjunctură. Toate aceste

semne subliniază transformări accelerate în

percepţia importanţei CSR-ului în România şi

faptul că funcţia CSR câştigă rapid greutate şi

recunoaştere în companiile locale.

Page 52: Tendinte si realitati CSR in Romania - editia 2014

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014

Ne propunem să

realizăm acest studiu

în fiecare an.

Sperăm să fiţi alături

de noi!