tematica pentru ocuparea postului de asistent medical ... · laborator clinic de radiologie...

of 2 /2
NR.7534/14.11.2018 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii .Louls Turcanu" 300011 Timisoara, Str. Iosif Nemoianu Nr. 2 0256-201605 Fax: 0256-201976, 0256-201975 http://www.spital-copii-timisoara.ro OE SAN-4 l: , 150 9001:2008 150 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Tematica pentru ocuparea postului de asistent medical Laborator Clinic de Radiologie Imagistica Medicala 1. TEMATICA COMUNA pentru postul de asistent medical + II. Tematica pentru asistent medical - Laborator Clinic de Radiologie SI Imagistica Medicala 1. X : Natura X, formarea X, intensitatea fasciculului de 2. X cu materia: direct ionizate, indirect ionizante, modul elementar de al X 3. Tubul radiogen anexele sale. 4. Radioscopia: bazele fizice ale radiocospiei, de radioscopie, radloscopia cu amplificator de de televiziune, fluotoscopia 5. Radiografia :formarea imaginii radiografice, casetre ecrane filmul radiografie, developarea, radiografia modul de utilizare a imaginii medicale, 6. Tomaografia principiul metodei, post procesare, parametri tehnici in C'T . 7. Ecografia: principiul metodei, medii de propagare a US, transducatorul, tipuri de ecografie, examinarea 8. de contrast În radiodiagnostic : pricipii , riscurilie masuri de si tratament. 9. de personalului expus profesional, 10. specifice referitoare la expunerea În radiologia 11.Examenul radiografie al aparatului respirator: de anatomie tahnici de explorare a aparatului respirator, 12.Ecamenul radiografie al aparatului renourinar: de anatomie tahnici de explorare radiografia examenul urografic, cistografia. 13.Examenul radiografie al neurocraniului vicerocraniului de anatomie tehnici de explorare

Upload: others

Post on 22-Sep-2019

14 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Tematica pentru ocuparea postului de asistent medical ... · Laborator Clinic de Radiologie Imagistica Medicala 1. TEMATICA COMUNA pentru postul de asistent medical + II. Tematica

NR.7534/14.11.2018

Spitalul Clinic de Urgentapentru Copii .Louls Turcanu"300011 Timisoara, Str. Iosif Nemoianu Nr. 2

0256-201605 Fax: 0256-201976, 0256-201975http://www.spital-copii-timisoara.ro

\~OE SAN-4 l: ,

150 9001:2008150 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Tematica pentru ocuparea postului de asistent medical

Laborator Clinic de Radiologie Imagistica Medicala

1 . TEMATICA COMUNA pentru postul de asistent medical

+

II. Tematica pentru asistent medical - Laborator Clinic de Radiologie SI Imagistica

Medicala

1. Radiaţia X : Natura radiaţiilor X, formarea X, intensitatea fasciculului de radiaţii,

penetranţă .

2. Interacţiunea radiaţiilor X cu materia: interacţiuni direct ionizate, interacţiuni indirectionizante, modul elementar de acţiune al radioaţilor X

3. Tubul radiogen şi anexele sale .

4. Radioscopia : bazele fizice ale radiocospiei, instalaţia de radioscopie, radloscopia cuamplificator de lumniscenţă . Lanşul de televiziune, fluotoscopia digitală.

5. Radiografia :formarea imaginii radiografice, casetre şi ecrane Intăritoare, filmulradiografie, developarea, radiografia digitală, modul de utilizare a imaginii medicale,

6. Tomaografia computerizată: principiul metodei , achiziţiei reconstrucţie, postprocesare, parametri tehnici utilizaţi in C'T .

7. Ecografia: principiul metodei, medii de propagare a US, transducatorul, tipuri deecografie, examinarea ecografică.

8. Sunstanţe de contrast În radiodiagnostic : pricipii , riscurilie administrării, masuri deprevenţie si tratament.

9. Noţiuni de radioprotecţia personalului expus profesional, radioprotecţia populaţiei.

10.Reglementări specifice referitoare la expunerea medicală În radiologia pediatrică.

11.Examenul radiografie al aparatului respirator: noţiuni de anatomie radiologică,

tahnici de explorare radiologică convenţională a aparatului respirator, incidenţe.

12.Ecamenul radiografie al aparatului renourinar: noţiuni de anatomie radioJogică,

tahnici de explorare radiologică convenţionala- radiografia renovezicală simplă,

examenul urografic, cistografia.13.Examenul radiografie al neurocraniului şi vicerocraniului noţiuni de anatomie

radiologică, tehnici şi incidenţe de explorare radiologică convenţională.

Page 2: Tematica pentru ocuparea postului de asistent medical ... · Laborator Clinic de Radiologie Imagistica Medicala 1. TEMATICA COMUNA pentru postul de asistent medical + II. Tematica

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii .Louis Turcanu"300011 Timisoara, Str. Iosif Nemoianu Nr. 2

0256-201605 Fax: 0256-201976, 0256-201975http://www.spital-copii-timisoara.ro

150 9001:200815014001 :2004

OHSAS 18001 :2007

14.Examenul radiografie al coloanei vertebrale: noţiuni de anatomie radiologică,

tehnici de explorare radiologică convenţională.

15.Examenul radiografie al centurii scapulare şi al mebrului superior: noţiuni deanatomie radio logică , tehnici de explorare radiologică convenţională.

16.Examenul radiografic si centurii pelviene si al membrului inferior :notiuni de, ,

anatomie radiologică, tehnici de explorare radiologică convenţională .

BIBLIOGRAFIE

1. Lungeanu Mihai, MANUAL DE TEHNICA RADIOLOGICĂ,Ed. Medicala, 1988;2. Cezar Daniil , METODE ŞI TEHNICI UZUALE ÎN RONTGENDIOAGNOSTIC, Ed

Polirom, 1999;3. S.A. Georgescu, C. Zaharia - RADIOLOGIE SI IMAGISTICĂ MEDICALĂ, Ed

Universitatea Carol Davilia, 2003;4. Reglementări specifice referitoare la expunerea medicală În radiologia

pediatrică, Ordinul 1540/2006, M.O.Partea I nr.3 din 0301 2007;5. NORME PRIVIND RADIOPROTECŢIAPERSOANELEOR IN CAZUL

EXPUNERILOR MEDICALE aprobate prin Ordinul Nr.285/79/2002, publicat În

M.O., Partea I nr. 446 bis din 25 06 2002;6. LEGEA 111/1996 - republicată privind desfasurarea, reglementarea şi controlul

activităţilor nucleare;

COMISIE ANGAJARE