tematica ibu, ii.2

2
TEMATICA SEMINAR IBU ANUL AL II-LEA, SEMESTRUL AL II-LEA 1. Viaţa Sf. Grigorie Palama. Începuturile controversei isihaste (Controversa cu Varlaam). Tomosul aghioritic. R.E. SINKEWICZ, „Gregory Palamas. Biography”, în: La théologie byzantine et sa tradition II (XIIF-XIXe s.), sous la direction de Carmelo Giuseppe Conticello et Vassa Conticello, Turnhout, Brepols, 2002, pp. 131-137. Pr. Dumitru STĂNILOAE, Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie Palama, Bucureşti, Editura Scripta, 1993, pp. 21-83. „Tomosul aghioritic în apărarea isihaştilor (august 1340)”, în: Tomosuri dogmatice. Viaţa. Slujba. Dosarele canonizării. Scrieri I , Studiu introductiv şi traducere diac. Ioan I. Ică jr., Sibiu, Ed. Deisis, 2009, pp. 155-164. 2. Sinodul isihast din 1341. Polemicile Sf. Grigorie Palama cu Achindin şi Nichifor Gregoras. Pr. Dumitru STĂNILOAE, Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie Palama, Bucureşti, Editura Scripta, 1993, pp. 84-165. „Tomosul sinodului constantinopolitan din iunie 1341 împotriva lui Varlaam”, în: Tomosuri dogmatice. Viaţa. Slujba. Dosarele canonizării. Scrieri I, Studiu introductiv şi traducere diac. Ioan I. Ică jr., Sibiu, Ed. Deisis, 2009, pp. 165-188. 3. „Captivitatea otomană” a Patriarhatului Ecumenic I Halil INALCIK, „The Policy of Mehmed II toward the Greek Population of Istanbul and the Byzantine Buildings of the City”, Dumbarton Oaks Papers, 23, (1969-1970), pp. 229-249. Halil INALCIK, „The Status of the Greek Orthodox Patriarch under the Ottomans”, Turcica 21-23 (1991), pp. 407-436. Ioan PULPEA-RĂMUREANU, Ghenadie II Scholarios, primul patriarh ecumenic sub turci”, Ortodoxia, 8 (1956), 1, pp. 71-109. 4. „Captivitatea otomană” a Patriarhatului Ecumenic II

Upload: cosmin-adrian

Post on 26-Aug-2014

243 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tematica IBU, II.2

TEMATICA SEMINAR IBUANUL AL II-LEA, SEMESTRUL AL II-LEA

1. Viaţa Sf. Grigorie Palama. Începuturile controversei isihaste (Controversa cu Varlaam). Tomosul aghioritic.

R.E. SINKEWICZ, „Gregory Palamas. Biography”, în: La théologie byzantine et sa tradition II (XIIF-XIXe s.), sous la direction de Carmelo Giuseppe Conticello et Vassa Conticello, Turnhout, Brepols, 2002, pp. 131-137.Pr. Dumitru STĂNILOAE, Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie Palama, Bucureşti, Editura Scripta, 1993, pp. 21-83.„Tomosul aghioritic în apărarea isihaştilor (august 1340)”, în: Tomosuri dogmatice. Viaţa. Slujba. Dosarele canonizării. Scrieri I, Studiu introductiv şi traducere diac. Ioan I. Ică jr., Sibiu, Ed. Deisis, 2009, pp. 155-164.

2. Sinodul isihast din 1341. Polemicile Sf. Grigorie Palama cu Achindin şi Nichifor Gregoras.

Pr. Dumitru STĂNILOAE, Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie Palama, Bucureşti, Editura Scripta, 1993, pp. 84-165. „Tomosul sinodului constantinopolitan din iunie 1341 împotriva lui Varlaam”, în: Tomosuri dogmatice. Viaţa. Slujba. Dosarele canonizării. Scrieri I, Studiu introductiv şi traducere diac. Ioan I. Ică jr., Sibiu, Ed. Deisis, 2009, pp. 165-188.

3. „Captivitatea otomană” a Patriarhatului Ecumenic I

Halil INALCIK, „The Policy of Mehmed II toward the Greek Population of Istanbul and the Byzantine Buildings of the City”, Dumbarton Oaks Papers, 23, (1969-1970), pp. 229-249.Halil INALCIK, „The Status of the Greek Orthodox Patriarch under the Ottomans”, Turcica 21-23 (1991), pp. 407-436.Ioan PULPEA-RĂMUREANU, „Ghenadie II Scholarios, primul patriarh ecumenic sub turci”, Ortodoxia, 8 (1956), 1, pp. 71-109.

4. „Captivitatea otomană” a Patriarhatului Ecumenic II

Karalis VRASIDAS, „Greek Christianity after 1453”, în: The Blackwell Companion to Eastern Christianity, edited by Ken Parry, Malden/ Oxford Blackwell, 2007, pp. 156-185.Paraskevas KONORTAS, „From Tâife to Millet: Ottoman Terms for the Ottoman Greek. Orthodox Community”, în: Ottoman Greeks in the Age of Nationalism, Dimitri Gondicas and Charles Issawi, Princeton, The Darwin Press, 1999, pp. 169-179.

Page 2: Tematica IBU, II.2

Elizabeth ZACHARIADOU, „The Great Church in Captivity, c. 1453-1586”, în: Eastern Christianity (The Cambridge History of Christianity, vol. V), edited by Michael Angold, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 2006, pp. 169-186.

5. Biserica Ortodoxă Rusă în mileniul al II-lea (Autocefalia; Înfiinţarea Patriarhiei; Reforma patriarhului Nikon; Reorganizarea Bisericii Ortodoxe în timpul lui Petru cel Mare; Atitudinea în faţa ateismului comunist).

Basile LOURIÉ, „Russian Christianity”, în: The Blackwell Companion to Eastern Christianity, edited by Ken Parry, Malden/ Oxford Blackwell, 2007, pp. 207-230.Aleksandr SCHMEMANN, „Russian Orthodoxy”, în: The historical road of Eastern Orthodoxy, translated by Lydia W. Kesich, New York, Holt, Rinehart and Winston , 1963, pp. 292-341.