teatrul celui oprimat

of 9 /9
Teză de magistru în Asistenţa Socială Teză de magistru în Asistenţa Socială CZU ( 316.344.7) „METODE INOVATIVE de INCLUDERE SOCIALĂ a ADOLESCENŢILOR în DIFICULTATE” Oxana BUZOVICI Teatrul celui Oprimat Ce este Teatrul Social / Teatrul celui Oprimat sau Drama Participativă Termeni utilizaţi în definirea activităţilor cu utilizarea dramei în practică sau teatrului aplicat: Teatru Social Teatrul Celui Oprimat Drama Participativă Teatrul Social În Republica Moldova, termenul utilizat pentru activităţile de drama aplicată este Teatrul Social. Termen preluat în urma primului Stagiu de Formare Comunicare Comunitară şi Animaţii Psihosociale în prevenirea HIV/SIDA”, şi crearea Teatrului Forum. (din 2002, august traineri Guglielmo Schinina şi Laura Cicognani) Teatrul social este un termen relativ nou, care defineşte relaţiile şi procesul de comunicare ce se referă la teatru aplicat ca modalitate de intervenţie în domeniul social. Teatrul social „este o logică şi o practică a comunicării şi a interacţiunii din care pot face parte diferite activităţi, inclusiv sportul, concertele, expoziţiile, acţiunile culturale, laboratoare video, proiecte de animaţie socială şi multe altele. Este o modalitate de apropiere între grupuri, de împărtăşire a anumitor probleme, experienţe şi de a consolida simţul şi conştiinţa socială”. Guglielmo Schinina Drama Participativă

Upload: ioana-socol

Post on 16-Jan-2016

41 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teatru

TRANSCRIPT

Page 1: Teatrul celui oprimat

Teză de magistru în Asistenţa Socială Teză de magistru în Asistenţa Socială CZU ( 316.344.7)„METODE INOVATIVE de INCLUDERE SOCIALĂ a ADOLESCENŢILOR în DIFICULTATE”

Oxana BUZOVICITeatrul celui Oprimat

Ce este Teatrul Social / Teatrul celui Oprimat sau Drama Participativă

Termeni utilizaţi în definirea activităţilor cu utilizarea dramei în practică sau teatrului aplicat:

– Teatru Social

– Teatrul Celui Oprimat

– Drama Participativă

Teatrul Social

În Republica Moldova, termenul utilizat pentru activităţile de drama aplicată este Teatrul

Social. Termen preluat în urma primului Stagiu de Formare Comunicare Comunitară şi Animaţii

Psihosociale în prevenirea HIV/SIDA”, şi crearea Teatrului Forum. (din 2002, august traineri

Guglielmo Schinina şi Laura Cicognani)

Teatrul social este un termen relativ nou, care defineşte relaţiile şi procesul de

comunicare ce se referă la teatru aplicat ca modalitate de intervenţie în domeniul social.

Teatrul social „este o logică şi o practică a comunicării şi a interacţiunii din care pot face

parte diferite activităţi, inclusiv sportul, concertele, expoziţiile, acţiunile culturale, laboratoare

video, proiecte de animaţie socială şi multe altele. Este o modalitate de apropiere între grupuri,

de împărtăşire a anumitor probleme, experienţe şi de a consolida simţul şi conştiinţa socială”.

Guglielmo Schinina

Drama Participativă

Drama Participativă este un termen pe care organizaţia Olandeză „FORMAAT” a început

să-l utilizeze în 2004 pentru a scoate în evidenţă două aspecte cruciale ale Dramei:

• ea poate fi implicată în toate cazurile;

• activitatea este participativă, ceea ce înseamnă că participanţii sau spectatorii sunt actorii

principali.

Unde poate fi aplicată Drama Participativă?

• este o aplicare a antrenamentelor, practicilor, exerciţiilor teatrale din diferite domenii,

inclusiv educaţie, sănătate şi sănătate mintală, handicap, soluţionarea conflictelor;

• activităţi ale persoanelor mai în vîrstă şi activităţi între generaţii, includerea grupurilor

marginalizate (precum homosexualii, săracii, copii străzii, persoane ce trăiesc cu HIV);

• lucru în instituţii: internat, şelter, centru de plasament, şcoli, etc.

Page 2: Teatrul celui oprimat

Teză de magistru în Asistenţa Socială Teză de magistru în Asistenţa Socială CZU ( 316.344.7)„METODE INOVATIVE de INCLUDERE SOCIALĂ a ADOLESCENŢILOR în DIFICULTATE”

Oxana BUZOVICI

Teatrul celui Oprimat (TdO)

Teatrul celui Oprimat a fost utilizat de ţărani şi

simpli lucrători; mai tîrziu – de profesori şi studenţi; la

moment de asemenea de artişti, asistenţi sociali,

psihoterapeuţi, ONG-uri... La început în locuri mici

clandestine. La moment în stradă, şcoli, biserici, uniuni

comerciale, locale de teatru, închisori...

Teatrul celui Oprimat este Jocul Dialogului: noi ne jucăm şi învăţăm împreună. Dar

oricare jocuri necesită să aibă Disciplină – reguli clare care trebuie urmate. În acelaş timp

jocurile au nevoie de creativitate şi Libertate.

Teatrul celui Oprimat este sinteza perfectă bazată pe contrastul dintre Disciplină şi

Libertate.

Fără Disciplină nu există Viaţă Socială; fără Libertate, nu este Viaţă.

Disciplina jocului nostru este credinţa noastră în faptul că trebuie să restabilim dreptul

fiecăruia de a exista cu demnitate. Noi credem că toţi noi suntem mai buni de cît credem că

suntem cu adevărat. Credem în solidaritate.

Libertatea noastră constă în a inventa căi de a ajuta în umanizarea Umanităţii, liber

invadînd toate domeniile de activităţi umane: socile, pedagogice, politice, artistice... Teatrul este

Limba, deci poate fi utilizat în a vorbi despre grijile umane şi nu se limitează în a se teatraliza.

Noi credem în Pace, nu în Pasivitate!

Mai presus de orice, noi credem că Teatrul celui Oprimat este celui, despre, de către şi

pentru cel Oprimat.

Regizor, dramaturg, teoretician, scriitor şi profesor,

Augusto Boal,

Rio de Janeiro 2004

Teatrul celui Oprimat este, în primul rînd, o mişcare mondială a persoanelor care folosesc

teatrul ca instrument de schimbare socială.

Există numeroase exemple de intervenţii de succes, în special în ţările în curs de

dezvoltare. În acest context TdO deseori vine în scenă atunci, cînd drepturile omului, condiţiile

de muncă, situaţia femelei şi a copilului, democratizarea şi poziţia economică a cetăţenilor şi

angajaţilor sunt în declin.

Page 3: Teatrul celui oprimat

Teză de magistru în Asistenţa Socială Teză de magistru în Asistenţa Socială CZU ( 316.344.7)„METODE INOVATIVE de INCLUDERE SOCIALĂ a ADOLESCENŢILOR în DIFICULTATE”

Oxana BUZOVICIDeclaraţia principiilor Organizaţiei Internaţionale a Teatrului celui Oprimat1

Preambul:

1. Scopul de bază a Teatrului celui Oprimat este de a umaniza Umanitatea.

2. Teatrul celui Oprimat este un sistem de Exerciţii, Jocuri şi Tehnici axate pe Teatrul

Esenţial, în ajutorul bărbaţilor şi femeilor în dezvoltarea a ceea ce ei au deja în interiorul

său: teatrul.

Teatrul Esenţial

3. Orice fiinţă umanã este teatru!

4. Teatrul este definit ca fiind o existenţă simultană – în acelaşi spaţiu şi context – a

actorilor şi spectatorilor. Fiecare fiinţă umană este capabilă de a vedea situaţia şi de a se

vedea pe sine în această situaţie.

5. Teatrul esenţial conţine trei elemente: Teatrul Subiectiv, Teatrul Obiectual şi Limbajul

Teatral.

6. Fiecare fiinţă umană este aptă de acţiune: pentru a supravieţui, neapărat trebuie să iniţiăm

careva acţiuni şi să observăm aceste acţiuni şi efectele acestora asupra lumii

înconjurătoare. De a fi Uman înseamnă a fi Teatru: co-existenţa actorului şi spectatorului

în acelaş individ. Acesta se numeşte Teatru Subiectiv.

7. Cînd o fiinţă umană se limitează să observe un anumit obiect, o persoană sau un spaţiu,

renunţînd la capacitatea şi necesitatea sa de acţiune, energia şi dorinţa lor de acţiune se

transferă într-un alt spaţiu, persoană sau obiect, creînd un spaţiu în interiorul unui alt

spaţiu: un Spaţiu Estetic. Acesta se numeşte Teatru Obiectual.

8. Toate fiinţele umane, utilizează în viaţa de toate zilele acelaşi limbaj pe care îl folosesc

actorii pe scenă: vocile sale, corpurile sale, mişcările şi expresiile sale; ei traduc emoţiile

şi dorinţele lor în Limbajul Teatral.

Teatrul celui Oprimat

9. Teatrul celui Oprimat oferă fiecăruia esenţa estetică de analiză a trecutului în contextul

prezentului, şi respectiv să inventeze viitorul fără ca să-l aştepte. Teatrul celui Oprimat

ajută fiinţele umane să reactualizeze un limbaj pe care ei îl posedă deja – noi învăţăm

cum sã trăim în societate prin jucarea de teatru. Noi învăţăm cum să simţim prin simţire;

cum să gîndim prin gîndire; cum să acţionăm prin acţiune. Teatrul celui Oprimat este o

repetiţie a realităţii.

1 Organizaţie Internaţională care coordonează şi intensifică dezvoltarea Teatrului celui Oprimat în întreaga lume, în concordanţă cu principiile şi obiectivele Declaraţiei prezentate

Page 4: Teatrul celui oprimat

Teză de magistru în Asistenţa Socială Teză de magistru în Asistenţa Socială CZU ( 316.344.7)„METODE INOVATIVE de INCLUDERE SOCIALĂ a ADOLESCENŢILOR în DIFICULTATE”

Oxana BUZOVICI10. Cei oprimaţi sunt indivizii sau grupele care sunt social, cultural, politic, economic, rasial,

sexual sau în oricare alt mod deprivaţi de dreptul lor pentru Dialog sau pentru exersarea

acestuia.

11. Dialogul este definit ca un schimb liber cu alţii, ca persoană sau grup, de a participa la

viaţa societăţii ca fiinţă umană, de a respecta diferenţele şi de a fi respectat.

12. Teatrul celui Oprimat este bazat pe principiul că toate relaţiile umane sunt de natură lor

apte pentru Dialog: printre bărbaţi şi femei, familii, grupuri şi naţiuni, dialogul trebuie să

prevaleze. În realitate dialogul are tendinţa de a deveni monolog, fapt ce creează relaţia

opresor-oprimat. Cunoscînd aceastã realitate, cel mai de bază scop al Teatrului celui

Oprimat este de a reinstitui dialogul printre fiinţele umane.

Principii şi obiective:

13. Teatrul celui Oprimat este o mişcare estetică globală ce caută pace şi nu pasivitate.

14. Teatrul celui Oprimat încearcă sã activeze persoanele printr-un efort umanist exprimat

prin însuşi numele său: Teatru(l) jucat de către şi pentru oprimaţi. O sistemă ce

încurajează persoanele să activeze prin jocul teatral devenind protagonişti, subiecţi activi

a vieţii lor proprii.

15. Teatrul celui Oprimat nu este nici ideologie, nici partid politic, nici dogmă sau ceva ce

constrînge ci manifestă respect pentru orice cultură. Este o metodă de analiză şi un mod

de a dezvolta societăţi fericite. Din motivul naturii sale umaniste şi democratice, el este

larg utilizat în toată lumea, în toate sferele de activitate socială: educaţie, cultură, artă,

politică, asistenţă socială, psihoterapie, sănătate.

16. În prezent, Teatrul celui Oprimat este utilizat de către aproximativ jumătate din naţiuni în

întreaga lume ca instrument de a face descoperiri despre Sine şi Altul, de clarificare şi

exprimare a dorinţelor; un instrument de schimbare a circumstanţelor ce produc nefericire

şi durere şi pentru intensificarea a ceea ce aduce pace; pentru respectarea diferenţelor

între indivizi şi grupuri şi pentru includerea tuturor fiinţelor umane în Dialog; şi în sfîrşit

TdO este un instrument pentru instaurarea dreptăţii sociale şi economice, fapt ce

constituie baza unei democraţii adevărate. În concluzie, obiectivul de bază a Teatrului

celui Oprimat este dezvoltarea Drepturilor esenţiale ale Omului.

Organizaţie Internaţională a Teatrului celui Oprimat presupune cã fiecare persoanã care

utilizează diverse tehnici ale Teatrului celui Oprimat sub-semnează această Declaraţie a

Principiilor.

Page 5: Teatrul celui oprimat

Teză de magistru în Asistenţa Socială Teză de magistru în Asistenţa Socială CZU ( 316.344.7)„METODE INOVATIVE de INCLUDERE SOCIALĂ a ADOLESCENŢILOR în DIFICULTATE”

Oxana BUZOVICI

Teatrul celui Oprimat (TdO)

Întemietorul TdO este Augusto Boal, regizor, dramaturg, teoretician, scriitor şi profesor

brazilian. Boal a abordat pentru prima dată teatrul ca instrument de activitate socială şi nu ca

scop în sine, elaborînd o serie de tehnici pentru „a cocheta cu populaţia” [G.Schinina, 1998]

Obiectivul de bază al TdO este de a umaniza Umanitatea

• oferă posibilitate fiinţei umane să se observe şi să reflecte asupra comportamentului său;

• contribuie cu un nou element: de a schimba comportamentul dacă ceea ce se observă nu

convine;

• nu este ceva ce poţi doar contempla, dar şi ceva în care tu singur poţi juca, acţiona;

• audienţa în acest caz joacă rolul principal. Spectatorul devine spect-actor.

Jocurile şi Exerciţiile pentru actori şi non-actori

utilizate în ateliere de Drama Participativă provoacă toate

simţurile şi percepţiile noastre vis-a-vis de realitate şi

capacitatea noastră de a simţi şi conştientiza, care tind să

devină mecanice de zi cu zi.

Jocuri cu mingea, Atelier creativ de creare a Teatrului Forum,

„Votul fiecăruia contează” Ştefan Vodă, 2007

Jocurile Opresaţilor este o sistemă de Jocuri care tind să ne ajute să ”simţim ceea ce atingem",

”să auzim ceea ce ascultăm", ”să vedem ceea la ce ne uităm", ”să stimulăm toate simţurile" şi

"să înţelegem ceea ce spunem şi auzim".

Atelier creativ de creare a Teatrului Forum, „HIV/SIDA: ia o atitudine”

Chişinău, 2007

Teatrul Forum, metodă de comunicare socială

După un atelier cu utilizarea instrumentelor, tehnicilor, exerciţiilor şi jocurilor Dramei

Participative se poate obţine ca rezultat Teatrul Forum.

Teatrul Forum – este felul în care viaţa noastră reală poate fi prezentat în scenă de către

non-actori (persoane ce în viaţa reală nu sunt actori profesionişti).

Page 6: Teatrul celui oprimat

Teză de magistru în Asistenţa Socială Teză de magistru în Asistenţa Socială CZU ( 316.344.7)„METODE INOVATIVE de INCLUDERE SOCIALĂ a ADOLESCENŢILOR în DIFICULTATE”

Oxana BUZOVICIAntimodelul (spectacolul) este prezentat mai tîrziu spect-actorilor (publicului). Aceştia

din urmă pot interveni în momentul în care doresc să schimbe ceva.

Deci, teatrul forum este o formă interactivă de teatru în cadrul căreia este prezentat un

spectacol. Spectacolul trebuie neapărat să reprezinte o situaţie de opresiune sau anumite

obstacole trăite de către protagonist (eroul principal), care la momentul dat nu le poate face faţă.

De obicei, subiectul spectacolului este unul de o importanţă majoră pentru public şi este

bazat pe experienţa acestora.

Cine este „Joker-ul”?

• Maestrul ceremoniei;

• Canalul de legătura intre scena şi audienta;

• Stimulează şi încurajează dialogul şi participarea;

• Adresează întrebări dar nu oferă răspunsuri;

• Cunoaşte o mulţime de tehnici diverse de implicare a spect-actorilor.

Joker-ul, de cele mai dese ori, este practicianul ce organizează şi lucrează cu

participanţii în cadrul atelierelor creative de creare a Teatrului Forum. Este persoana ce ajută

non-actorii să aleagă sau să creeze o istorie reală - antimodelul.