taxe de scolarizare , administrative pentru · eliberare adeverinta autentificare pentru:...

of 17 /17
TAXE DE SCOLARIZARE SI ADMINISTRATIVE PENTRU , , , ANUL UNIVERS IT AR 2019 - 2020, Aprobate in ~edinta de Senat din 12 iunie 2019

Author: others

Post on 10-Jan-2020

45 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TAXE DE SCOLARIZARE SI ADMINISTRATIVE PENTRU, , ,

  ANUL UNIVERS IT AR 2019 - 2020,

  Aprobate in ~edinta de Senat din 12 iunie 2019

 • ~t:z

 • oo~

  I C1)0·-.....801)0

  < =oo~

  C1) letS.~ .~C1) •.•.•

  .5 U01)C1)

  ,E"Q)

  letS(.)

  .~(.)C1)

  2

  oo~

  oo~

  oo~

  ** ** *00~-.:t

  oo~

  oo~

  .•..c.C1)•...Q

  oo~

  C1) letS.- ~01)00-0- 08t::E-

 • oo00

  oo00

  oo'

 • oV)

  ooN

  oo..-

  oV)..-

  oo..-

  • IS,.go ::I.•..•u::1-~13

  .•...0..~Q

  Q) lei:!._ :<0000"0- 08t::E-

 • Q).•.....5..;::1Zl·

  ...._og 8.-<

  " ,~,:>/

  ::~---------r--------------------r-----------r--------------+---------------------r---------T~I ~

  oo.-<oVI•.....

  oV)•....•

  oVI

  oo•.....oVI•.....•

  oVI•.....•

  oVI

  oo•.....oo•.....•

  oVI•.....•

  oVI

  oo•.....•oVI•.....•

  oVI•.....

  oV)

  oo•.....oVI•.....•

  oVI•.....•

  oVI

  oo•.....•oVI•.....•

  oVI•.....•

  oVI

  oo•....• oV)...._og §.-<

  oVI•....•

  oVI•.....•

  oo•....•oVI•.....•

  oVI•.....•

  oVI

  oo•.....•oVI•....• oV)

  oo•....•oVI•.....•

  oVI

  oo•.....•oVI•....•

  oVI•....•

  oVI

  oo•....•oVI•....•

  oVI•.....•

  oVI

  -\

 • oo"""

  olr)

  ooC"l

  ooC"l

  oo"""

  oolr)

  oo•.....•

  ooC"l

  oo"""

  oolr)

  oolr)•.....•

  oo•.....•

  ooC"l

  oo"""

  oolr)

  oo•.....•

  Q) )(Ij"C ()Q) ._c:: t:._ (.)bJ)Q)c::-

  •••••• Q)

  ooC"l

  oo"""

  oolr)

  oo•.....•

  ooC"l

  oo"""

  oolr)

  oo•.....•

  ooC"l

  oo"""

  oolr)

  oo•.....•

  ooC"l

  oo"""

  oolr)

  oo•.....•

  ooC"l

  oo"""

  oolr)

  oo•.....•

  Q) )(Ij._ :><01)00"'0- 02t::E-

 • UNIVERSITATEA DIN CRAIOV A ANEXA3

  NOTA

  privind cuantumul taxelor pentru examenele restante/diferente,la toate facultatile Universitatii din Craiova, in anul universitar 2019/2020

  a) 50 leilexamen de diferenta - pentru studentii romanilbursieri ai statu lui roman/cont propriunevalutar, daca sunt sustinute ~i promovate in anul universitar in care au fost transferati

  b) 50 leilexamen restant pentru studentii care sustin examenul in sesiunea din toamna (august-septembrie), in conditiile in care s-au prezentat de doua ori gratuit in sesiunile anului universitar in curs

  c) 50 leilexamen restant x n, unde n se calculeaza ca diferenta dintre anul de studiu in care se afla ~ianul de studiu din care provine restanta

  Exemplu: Studentul Popescu Ion este in anul IV ~i are examen restant din anul I.In acest caz,

  n = 3, adica (IV-I)d) Studentul care nu ~i-a finalizat in totalitate obligatiile ~colare - maximum 5 restante -in cadrul

  duratei de ~colarizare prevazute de lege, va achita jumatate din taxa de ~colarizare pe intregul anuniversitar, aliniindu-se la taxa anului in care este integrat; daca numarul de examene restante este mai marede 5, studentul va achita taxa de ~colarizare pe intregul an universitar.

  e) 100 leilexamen pentru examenele restante sustinute in sesiuni aprobate de Consiliul facultatii,neprevazute in structura anului universitar.

  Fc.de Inginerie Electrica propune: taxa pentru examenele restante din anul I care se vor sustinein anul IV sa fie de 150 lei /examen restant.

  f) 100 leilexamen de diferenta, pentru studentii cetateni straini care studiaza in regim cont propriuvalutar, cu conditia sa Ie promoveze in anul universitar in care s-au transferat.

  100 leilexamen restant x n, unde n se calculeaza dupa formula de la punctul c);

  g) Studentul, cont propriu valutar, care nu ~i-a finalizat in totalitate obligatiile ~colare - maximum 5restante -In cadrul duratei de ~colarizare prevazute de lege, va achita jumatate din taxa de ~colarizare peintregul an universitar, aliniindu-se la taxa anului in care este integrat; daca numarul de examene restante estemai mare de 5, studentul va achita taxa de ~colarizare pe intregul an universitar.

  h) Absolventii care nu au sustinut examenul de absolvire sau care au cel pulin trei exameneprom ovate ale Modulului de pregatire psihopedagogica in timpul studiilor de licenta/master ~i care se Inscriula Modulul de pregatire forma - postuniversitar achita sumele aferente fiecarei dicipline nepromovate calculateprin Inmultirea numarului de credite corespunzator fiecarei discipline cu valoarea unui credit:

  - pentru Nivelul I simpla specializare valoarea unui credit este 56,66 lei- pentru Nivelul I dubla specializare valoarea unui credit este 57,14 lei- pentru Nivelul II valoarea unui credit este 50,00 lei

  i) Studenlii care au finalizat sau urmeaza modulul psihopedagogic intr-un alt domeniu delicenta, Nivel IlNivelul II, achita sumele aferente disciplinelor: didactica ~i practica calculate prin inmultireanumarului de credite corespunzator fiecarei discipline cu valoarea unui credit:

  - pentru Nivelul I simpla specializare valoarea unui credit este 56,66 lei- pentru Nivelul I dubla specializare valoarea unui credit este 57,14 lei- pentru Nivelul II valoarea unui credit este 50,00 lei

  ~'.I'.'~:?; .. ,0- / •I,. ./ f1 • , . ,'~

  7

 • ANE

  Prorectorat Programe de studii ~iasigurarea calitatii

  Taxe propuse in anul universitar 2019/2020

  Nr. Tipul activitatii Taxacrt. - lei -1. Sustinere examen gradul didactic II 2002. Sustinere colocviu gradul didactic I 1003. Predare lucrare metodico-~tiintifica gradul didactic I 2004. Eliberare certificate de acordare a gradelor didactice, diploma de reconversie -

  institutori, certificat de absolvire a cursurilor postuniversitare 50(modul psihopedagof!ic-DPPD)

  5. Eliberare duplicate pentru: certificat de acordare a gradelor didactice, diplomade reconversie institutori, certificat de absolvire a modulului psihopedagogic 200(DPPD), certificat de absolvire a modulului psihopedagogic postuniversitar(DPPD), diploma de studii postuniversitare de specializare, diploma deconversie profesionala, certificat de absolvire a cursurilor postuniversitare deper{ecfionare, certijicat de atestare a competen!elor profesionale

  6. Eliberare adeverinta autentificare pentru: certificat de acordare a gradelordidactice, diploma de reconversie institutori+ foaie matricola, certificat de 100absolvire a modulului psihopedagogic (DPPD)+foaie matricola, certificat deabsolvire a modulului psihopedagogic postuniversitar (DPPD+foaie matricola,diploma de studii postuniversitare de specializare, diploma de conversieprofesionala, certificat de absolvire a cursurilor postuniversitare deperfecfionare, certificat de atestare a competenfelor profesionale

  7. Eliberare adeverinla promovare examen de gradul II ~i colocviu de admitere la 50gradul I

  8. Taxa de urgenta In cazul eliberarii actelor de studii In termen de 12 luni de la 200absolvire (certificate de absolvire a modulului psihopedagogic-DPPD).

  9. Taxa arhivare pentru: certificat de acordare a gradelor didactice, diploma dereconversie institutori, certificat de absolvire a modului psihopedagogic- 200*12.ostuniversitar DPPD- neridicat dupa 1 an de la data absolvirii, respectivvalidare MEN

  10. Taxa arhivare certificat modul psihopedagogic (DPPD) - urmat In timpul 100facultatii - neridicat dupa 1 an de la data absolvirii.

  11 Taxa arhivare pentru: diploma de studii postuniversitare de specializare, diploma 200**de conversie profesionala, certificat de absolvire a cursurilor postuniversitare deperfectionare, certificat de ate stare a competentelor profesionale - neridicate dupa2 ani de la absolvire

  12 Echivalare doctorat cu $!radul didactic I 20013 Eliberare adeverinta coordonare practica pedagogica 5014 Eliberare diploma de studii postuniversitare de specializare, diploma de conversie 70

  profesionala, certificat de absolvire a cursurilor postuniversitare de perfectionare,certificat de ate stare a competentelor profesionale

  * Taxa de 200 lei reprezinta taxa pentru eliberarea actului de studiu respectiv = 50 lei taxa eliberare plus 150lei taxa de arhivare (dupa 1 n de la absolvire, respectiv validare MEN)

  ** Taxa de 200 lei reprezinta taxa pentru eliberarea actului de studiu respectiv = 70 lei taxa eliberare plus 130lei taxa de arhivare (dupa 2 ani de la absolvire)

  8

 • ANEXA5

  Lista de tarife administrative pentru serviciile oferite deBiblioteca Universitatii din Craiova, in anul universitar 2019/2020

  Nr.Serviciul oferit Tarifcrt.

  1 Eliberarea documentelor de acces in bibliotedi:

  a. pentru studenti (inclusiv masteranzii ~i doctoranzii la zi ai indus in taxa inmatriculareUniversitatii din Craiova) (10,00 lei Ian de studiu)b. pentru angajatii Universitatii din Craiova 20,00 leic. pentru utilizatori externi (alte categorii decat cele mentionate la

  30,00 leipunctele a. ~i b.)d. pentru pensionari gratuit

  Observalie: categoriile de utilizatori c) $i d) benejiciaza defmprumut doar la sala de lectura

  2 Eliberare permis ocazional valabil doar pentru servicii de lecturain sala:

  valabil 1-7 zile 3,00 leivalabil 30 zile 5,00 lei

  3 Eliberare permis duplicat, pentru toate categoriile de utilizatori 5,00 lei4 Acces Internet pentru utilizatorii inscri~i la biblioteca gratuit5 Prelucrarea de catre utilizatori a informatiei downloadate cu gratuit

  software-ullicentiat de care dispune biblioteca6 Printare pagina 0,20 lei I A47 Fotocopiere documente 0,20 lei I pagina

  0,30 lei I fata-verso8 Scanare ~iprintare 0,70 lei I expunerea~ Scanare ~i copiere date pe suportul utilizatorului 0,50 lei I expunerea10 Copiere date pe suportul utilizatorului (de catre bibliotecar dupa

  scanare antivirus): memory stick gratuit11 Recuperarea contravalorii de inlocuire a publicatiilor pierdute sau conform legislatiei in vigoare

  deteriorate de catre cititori12 Penalizare pentru nerespectarea termenului de restituire a

  publicatiilor imprurnutate I volum 0,5 lei I zi13 Elaborarea de bibliografii ~i cercetiiri bibliografice la cerere

  (de catre utilizatori externi) prin selectarea titlurilor:a. din catalogul on-line al Bibliotecii Universitatii din

  Craiova 0,10 lei I titlub. din catalogul on-line al altor biblioteci 0,15 lei I titluc. din baze de date comerciale 0,30 lei I titlu

  18 Imprumut interbibliotecar national 5,00 lei I pachet- servicii de biblioteca (ambalare, prezentare la oficiul po~tal) conform chitantei de po~ta- taxe po~tale conform tarifului xerox + 2,5- servicii de fotocopiere prin ILL lei tarif po~tal ram burs

  9

  ~4

  ~ ...~ ';:~- "''''. ,

 • ANEXA6

  A. Taxe de ~colarizare - Studii universitare de licentilmaster/doctoratcetateni straini, state non UE, CE, SEE, in anul universitar 2019/2020- conform Legii nr.1I06.01.2010, pentru aplicarea O.G. nr.22/2009 -

  Studii StudiiDomeniul de Invatamant Domeniul de licenta universitare de universitare

  iicenta/master de doctorat- euro/luna - euro/luna

  Matematici ~imatematici apiicate Matematica, Informatica 270 290~tiinte Chimie, Fizica, ~tiinta mediului, 270 290

  GeografieSport Educalie fizica ~i sport, 270 290

  kinetoterapieMuzica Muzica 420 440Teatru Teatru 750 770Socio-uman, economic Limba ~i literatura, Limbi modeme

  aplicate, ~tiinte ale comunicarii,Filozofie, Sociologie, Asistentasocial a, Istorie, Relatii intematio- 220 240nale ~i studii europene, ~tiinle aleeducatiei, ~tiinte politice, Teoiogie,Drept, ~tiinte administrative, ~tiinleeconomice

  Tehnic Toate domeniile 270 290Agronomic Toate domeniile 270 290

  B. Taxe ~colarizare pentru anul pregatitor (cetateni pe cont propriu valutar)in anul universitar 2019/2020

  - conform Legii nr.1I06.01.2010, pentru aplicarea O.G. nr.22/2009 _

  Studii universitare Studii universitareDomeniul de Invatamant de licenta/master, de doctorat, lnvata-

  rezidentiat mant postuniversitar- euro/luna - euro/luna

  Tehnic, agronomic, ~tiinte, matematici ~i sport 270 290Arhitectura 350 370Socio-uman, psihologie, economic 220 240Medicina 320 340Muzica ~i arte 420 440Interpretare muzicala, teatru 750 770Film 950 970

  10

 • ANEXA 7

  Taxe de sustinere a examenului de licentatdisertatie/teza de doctoratcetateni straini, state non UE, CE, SEE, in anul universitar 2019/2020- conform Legii nr.1I06.01.2010, pentru aplicarea O.G. nr.22/2009 -

  Diploma de Teza deDomeniul de Invatamant Domeniul de licenta licental doctorat

  disertatie - euro -- euro -

  Matematici ~imatematici aplicate Matematica, Informatica 270 550~tiinte Chirnie, Fizica, ~tiinta mediului, 270 550

  GeografieSport Educatie fizica ~i sport, kinetoterapie 270 550Muzica Muzica 420 840Teatru Teatru 750 1500Socio-uman, economic Limba ~i literatura, Limbi modeme

  aplicate, ~tiinte ale comunici'irii,Filozofie, Sociologie, Asistentasociala, Istorie, Relatii intemationale 220 550~i studii europene, ~tiinte aleeducatiei, ~tiinte politice, Teologie,Drept, ~tiinte administrative, ~tiinteeconomice

  Tehnic Toate domeniile 270 550Agronomic Toate domeniile 270 550

  11

 • ANEXA 8

  Departamentul de Formare Continua

  Taxe propuse pentru anul universitar 2019/2020

  A. Programe postuniversitare de formare ~i dezvoltare profesionala continua

  Nr. Taxalcursantcrt. Facul tatealDepartamentul Denumirea programului Nr. orel Inscrierel

  credite Inmatricularel~colarizare

  (RON)/program1 ~tiinte I Departamentul de Chimia prod use lor cosmetice ~i 450/60 1001150/750

  Chimie farmaceutice2 ~tiinte I Departamentul de Chimia substantelor periculoase 330/41 1001150/750

  Chimie" $tiintel Departamentul de Fizica Acustica ~i audiologie 248/30 100/150/1500.)4 ~tiinte I Departamentul de Fizica Optica ~i optometrie* 360/45 100115011500*5 ~tiinte I Departamentul de Fizica Radioterapie pentru fizicienii 1321 18 1001150/750

  medicali6 ~tiinte I Departamentul de Fizica Protectia mediului 1001 12 100/150/7507 ~tiinte I Departamentul de Informatica aplicata ~i program are 450/60 100115011250

  Informatica8 Economie ~i Administrarea Managementul unitatilor de 480/60 100 1150 11500

  Afacerilor Invatamant9 Economie ~i Administrarea Managementul proiectelor In 240/30 100 I 150 I 750

  Afacerilor unitatile de Invatamant10 Economie ~i Administrarea Utilizarea noilor tehnologii 160/20 1001 150/650

  Afacerilor informationale In afaceri11 Economie ~i Administrarea Negocierea, contractarea ~i derularea 170/22 1001 1501 650

  Afacerilor operatiunilor de export-import12 Economie ~i Administrarea Dezvoltare regionala ~i finantare 170/21 1001 1501 650

  Afacerilor europeana13 Economie ~i Administrarea Instruire interactiva prin E-Learning 160/20 100/150/450

  Afacerilor14 Economie ~i Administrarea Securitate cibernetica pentru 901 11 100/150/750

  Afacerilor managen15 Mecanica I Departamentul de Ingineria Proceselor de Fabricatie 264/30 1001 1501 1000

  Autovehicule, Transporturi ~ilnginerie Industrial a (A TIT)

  16 Mecanica I Departamentul de Sisteme avansate de proiectare ~i 234/30 1001 1501 1000Autovehicule, Transporturi ~i fabricatieInginerie lndustriala (A TIl)

  17 Mecanica I Departamentul de Transport urban ~i siguranta 238/30 1001 1501 1000Autovehicule, Transporturi ~i circulatieiInginerie Industrial a (A TIl)

  12

  "'NOTA:Taxa de ~colarizare pentru cursul postuniversitar de formare ~i dezvoltareprofesionaHi continua "Optica ~iOptometrie" se majoreaza la 2000 lei,conform Hotadirii Senatului UCV din 12 iulie 2019.

 • Nr. Taxalcursantcrt. FacultatealDepartamentul Denumirea programului Nr.orel Inscrierel

  credite Inmatricularel~colarizare

  (RON)/program18 Mecanica I Departamentul de Diagnosticarea modema a 238/30 IDOl 1501 1000

  Autovehicule, Transporturi ~i autovehiculelorInginerie Industriala (ATII)

  19 Mecanica / Departamentul de Inginer Sudor European 450/60 100/ 150/ 1000Ingineria ~i ManagementulSistemelor Tehnologice IMST

  20 Mecanica / Departamentul de Protectia mediului ~i a sanatatii 420/40 100/ 150/ 1000Ingineria ~i Managementul umane In industrieSistemelor Tehnologice (IMST)

  21 Educatie Fizica ~i Sport Selectia ~i initierea In sportul de 80/10 100/ 150/ 650performanta

  22 Educatie Fizica ~i Sport / Initiere In terapia Yumeiho 80/10 1001 150/ 650Departamentul Kinetoterapie~i Medicina Sportiva

  23 Educatie Fizica ~i Sport / Reeducarea posturala globala 80/10 100/ 150/ 650Departamentul Kinetoterapie~i Medicina Sportiva

  24 Educatie Fizica ~i Sport / Aplicatii ale masajului In statiuni 260/30 1001 150/650Departamentul Kinetoterapie balneo-climaterice~i Medicina Sportiva

  25 Educatie Fizica ~i Sport / Aplicatii ale hidro-kinetoterapiei 300/40 1001 150/ 650Departamentul Kinetoterapie In statiuni balneo-climaterice~i Medicina Sportiva

  26 Litere Literatura romana 360/45 100/ 150/ 600*(mod.501l 00/350)

  27 Litere Limba romana ~i comunicare 360/45 100/ 150/ 600*(mod.50/100/350)

  28 Litere Psihopedagogia ~i didactica 360/45 100/ 1501 600*Invatamantului pre~colar ~iprimar (mod.50/100/350)

  29 Drept Curs de pregatire profesionala 60/8 100/ 150/ 400continua pentru avocati

  13

 • B. Programe postuniversitare de conversie profesionala

  Nr. Taxalcursantcrt. FacultatealDepartamentul Denumirea programului Nr. Inscriere/

  credite Inmatriculare/~colarizare

  (Ft()N)/semestru1 ~tiinte /Departamentul de Chimie Conversie in $tiinte I 90 100/1501750

  ~i Departamentul de Fizica

  2 ~tiinte /Departamentul de Chimie Conversie in $tiinte II 120 10011501750~i Departamentul de Fizica

  3 ~tiinte /Departamentul de Conversie in Matematica I 90 100/150/1 000Matematica

  4 ~tiinte lDepartamentul de Conversie in Matematica II 120 1001150/1000Matematica

  5 $tiinte /Departamentul de Conversie in Informatica I 90 100/150/1000Informatica

  6 ~tiinte lDepartamentul de Conversie in Informatica II 120 100/15011000Informatica

  7 Litere Conversie in Pedagogiainvalamantului primar ~i 120 100115011500pre~colar

  8 Litere Conversie in Limba ~i 120 100115011400literatura romana

  14

 • ANEXA9

  TAXA DE ABILITARE2019/2020

  Taxa de abilitare se compune din: lei

  a) taxa de inscriere ~i de evaluare a dosarului de abilitare 500de catre IOSUD-UCV

  b) taxa de sustinere publica a tezei de abilitare:- in situatia in care comisia de abilitare este formata din doi 5500membri de la institutii din tara si unul de la Universitatea, , ,din Craiova- in situatia in care comisia de abilitare este formata din trei 6500membri de la alte institutii din tara- in situatia in care comisia de abilitare este formata din doi 8500membri de la institutii din tara si unul de la 0 institutie din, " ,strainatate

  15

 • ANEXA 10

  Lista de tarife administrative pentru serviciile oferite deUniversitatea din Craiova In anul universitar 2019/2020

  Nr.Serviciul oferit Tarifcrt.

  1 Inchirieri de spalii pentru conferinte, simpozioane,100 lei/ora pentru institulii publicecolocvii, expozilii pentru solicitari din afaraISO/ora pentru persoane juridiceuniversitalii

  16