tabele de decizie

of 7 /7
7/21/2019 Tabele de Decizie http://slidepdf.com/reader/full/tabele-de-decizie 1/7 B az ele informaticii e conomice 3.6. T,l'nnr,nnEDEcrzm llxe4l, [Pov88] Tabela de decizie este un nou mod de reprezentare a unui algoritn, permilind formalizarea gi sintetizarea proceselor complexe de prelucrare a datelor precum gi verificarea corectitudinii 1or. Tabela de decizie reprezint6 un instrument util de comunicare intre persoanele care particip[ la realizarea unui proiect de sistem informatic. Cu ajutorul tabelelor de decizie este posibild analiza proceselor complexe de decizie qi evidentierea eventualelor ambiguiteJi. in esent[ un proces de decizie este determinat de condilii qi acliuni in rela$e unele cu altele. Legarea rmei anumite situalii, catacteizatd prin realizirile concrete ale factorilor de influenfl, de o anumiti variantii de adoptat se va numi regzld penfu cel ce ia decizia. Definifia 3.4. O tabeld de decizic (TD) asociati unui proces de prelucrare P este un tablou bidimensional (cu dubl6 inhare) avind forma prezentatl in figura J.Z- llnqe: C,,i =Sn sunt condiliile (situatiile semnificative) ale procesului P; aieste condifii sunt variabile logice, fiecare condilie C; putAnd si ia v; (vi > 2) valori logice altemative; Aj , i = l,m sunt acfiunile posibile (programele de ac$uni) ale procesului P, care se iau cend conditiile indeplinesc anumite sisteme de valori; Rk, k = W sunt regulile ce precizeazi acliunile ce se execute pentru sistemul de valori asociat conditiilor, Se noteazi TD = TD (n, m; M. Se observd cd numirul maxim posibil de reguli distincte ale unei tabele de decizie este: N= 7E vi (3.4) Deoarcce u>2 + N>-2". 70

Author: paraoanu-nela

Post on 05-Feb-2018

240 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Tabele de Decizie

  1/7

  B az ele informaticii

  e

  conomice

  3.6.

  T,l'nnr,nnEDEcrzm

  llxe4l,

  [Pov88]

  Tabela de decizie este un nou mod de reprezentare

  a

  unui

  algoritn,

  permilind

  formalizarea

  gi

  sintetizarea

  proceselor

  complexe

  de

  prelucrare

  a

  datelor

  precum

  gi

  verificarea

  corectitudinii 1or.

  Tabela

  de decizie reprezint6

  un instrument

  util

  de

  comunicare

  intre

  persoanele

  care

  particip[

  la realizarea unui

  proiect

  de sistem informatic.

  Cu

  ajutorul

  tabelelor de decizie

  este

  posibild

  analiza

  proceselor

  complexe

  de

  decizie

  qi

  evidentierea eventualelor ambiguiteJi.

  in

  esent[ un

  proces

  de decizie este determinat de

  condilii

  qi

  acliuni

  in rela$e

  unele cu altele.

  Legarea rmei anumite

  situalii,

  catacteizatd

  prin

  realizirile

  concrete ale

  factorilor

  de

  influenfl,

  de

  o

  anumiti

  variantii

  de adoptat

  se

  va

  numi

  regzld

  penfu

  cel ce ia decizia.

  Definifia

  3.4.

  O

  tabeld de decizic

  (TD)

  asociati

  unui

  proces

  de

  prelucrare

  P

  este un tablou

  bidimensional

  (cu

  dubl6

  inhare) avind

  forma

  prezentatl

  in figura

  J.Z- llnqe:

  C,,i

  =Sn

  sunt condiliile

  (situatiile

  semnificative) ale

  procesului

  P;

  aieste

  condifii

  sunt

  variabile logice,

  fiecare

  condilie

  C;

  putAnd

  si

  ia v;

  (vi

  >

  2) valori

  logice

  altemative;

  Aj

  ,

  i

  =

  l,m sunt

  acfiunile

  posibile

  (programele

  de ac$uni) ale

  procesului

  P,

  care

  se

  iau

  cend

  conditiile

  indeplinesc anumite

  sisteme de

  valori;

  Rk,

  k

  =

  W

  sunt

  regulile

  ce

  precizeazi

  acliunile

  ce se execute

  pentru

  sistemul de valori asociat conditiilor,

  Se

  noteazi

  TD

  =

  TD

  (n,

  m;

  M.

  Se observd cd numirul maxim

  posibil

  de reguli

  distincte

  ale

  unei tabele de decizie este:

  N=

  7E

  vi

  (3.4)

  Deoarcce

  u>2

  +

  N>-2".

  70

 • 7/21/2019 Tabele de Decizie

  2/7

  Algoritmi

  7l

  Conditii

  Actiuni

  Figura

  3.2

  In consecinld,

  tabela

  de decizie

  este

  o

  matrice

  de

  forma

  (n

  +

  m)

  x

  M,

  pimele

  n

  linii

  reprezentdnd

  condiiiile gi

  urmdtoarele

  m rcprezcntdnd,

  acliunile;

  cele

  M

  coloane

  ale

  matricei

  reprezintii

  regulile.

  Existe

  doud

  tipuri

  de

  reguli

  de

  decizie:AND gi

  OR.

  Regula

  R*

  se nume$te

  regul[

  de

  tip

  AND

  dacl

  legltura

  dintre

  valorile

  conditiilor

  este:

  C11

  AND

  Czr

  AND

  ... AND

  C6

  9i

  se

  numegte

  de

  tip

  OR

  dactr

  crk

  oR c2k

  oR

  ...

  oR c"k.

  Definifia

  3.5.

  O

  tabelS

  de decizie

  care

  conline

  toate regulile

  posibile

  (M=

  fr';

  se llrume1te

  tabeld

  de

  decizie

  cu intrdri

  complete.

  in

  descrierea

  proceselor

  de

  prelucrare

  a informafiilor

  tabelele

  de

  decizie nu

  sunt intotdeauna

  complete.

  De exemplu,

  dac6

  tabela

  are

  M

  regali,

  M