suport metode cantitative de analiza bugetara

Click here to load reader

Post on 05-Jul-2015

275 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN Metode cantitative de analiz bugetar 1 ACADEMIADESTUDIIECONOMICE FACULTATEAFINANE, ASIGURRI, BNCI IBURSE DE VALORI MASTER GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN CURSUL METODE CANTITATIVE DE ANALIZ BUGETAR Autori: Prof. univ. dr. Radu STROE Prof. univ. dr. Adrian BDESCU BUCURETI 2005 GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN Metode cantitative de analiz bugetar 2 CAPITOLUL 1. ANALIZA STRUCTURII I DINAMICII INDICATORILOR BUGETARI Acest gen de analiz se practic n mod curent pentru a depista tendinele i orientrile privindevoluiacheltuielilor/veniturilorpubliceinparticular,acelorbugetare,precumi pentruefectuareaunorcomparaiiinternaionale.Principalelegrupedeindicatoriutilizain acest scop sunt: 1.mrimea (cuantumul, volumul) cheltuielilor/veniturilor, n expresie nominal i real; 2.structura cheltuielilor/veniturilor, ca pondere a componentelor n total; 3.indicii de cretere a cheltuielilor/veniturilor; 4.ponderea cheltuielilor/veniturilor n produsul intern brut; 5.cuantumul per capita. nceleceurmeazprezentareaindicatorilorsefacenraportcucheltuielile;pentru venituri determinrile sunt similare. 1.Pentrucalcululnexpresierealacuantumuluicheltuielilorestenecesarsse defineasc anul de referin, adic cel ale crui preuri sunt considerate ca etalon ntr-o analiz dinamic, preuri numite constante. Fie 0 (zero) indicele prin care identificm acest an ntr-o succesiunetemporalpentrucareseefectueazanalizaitindiceleprincareidentificmun anoarecarenrespectivaseriedinamic(t=1,2,,T).FieCncuantumulcheltuielilorn expresienominaliCrcuantumullornexpresiereal.Oricaredintreacetidoiindicatori sunt indexabili temporal cu indicele t i avem n plus c: 0Cn = 0Cr Se definete indicele de preuri al anului tn raport cucel de referinIGPt/0, numit deflator. Cuantumul cheltuielilor n expresie real n anul t este : tCr =tCn /0 / tIGP Pentruinformaiilestatisticeprivindbugetul,pecareoarlefurnizeaz,nbaza conveniilorinternaionale,unorinstituii/organizaiiinternaionale,sepracticraportareanu numai n moneda naional, ci i ntr-o moned strin acceptat n cadrul unor convenii, de regul USD, iar mai recent EURO. n acest caz se utilizeaz cursul mediu de schimb al anului la care se refer informaiile n cauz: Cm=cs / Cmunde: Cm = cheltuiala exprimat n moneda convenit, cs=cursuldeschimbexprimatnlei/unitateastrinconvenit(lei/USDsau lei/EURO) 2.Indicatoruldestructuresteponderea,exprimndprocentul(cota)cerevineunui anume gen de cheltuial din cheltuielile totale: GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN Metode cantitative de analiz bugetar 3TCnCnii = n care: i = indice pentru identificarea tipului de cheltuial ( i = 1,2,,n), iCn= cheltuiala de tip i n expresie nominal, TCn = total cheltuieli n expresie nominal. 3.Pentruanalizaevoluieicheltuielilorsuntutilizaiindiciidecretere,calculaifie dup expresia nominal, fie dup cea real: 100 */j ttj t tCnCnICn = j =1,2,t 100 */j ttj t tCrCrICr = ,j = 1,2,t unde: j t tICn /= indicele de cretere a cheltuielii n expresie nominal n anul t fa de anult-j, = j t tICr/similar n expresie real. Pebazaindicilordecreterepoateficalculatunraportdedevansare.Raportulde devansaresecalculeazntreocheltuialoarecareiitotalulcheltuielilorsauntreo cheltuial (fie ea oarecare sau total) i produsul intern brut. Raportul arat de cte ori crete mai repede un indicator (cel aflat la numrtorul raportului de devansare) fa de cellalt (cel aflat la numitorul raportului de devansare) ntre dou momente de timp considerate, t i t-j : j t it ij t tj t t tiITCnICnTCn Cn kd = =,,// ,) / ( j t tj t t iiIPIBICnPIB Cn kd=// ,) / ( , unde : = ) / (iCn kd coeficientul(raportul)dedevansarealcreteriicheltuielilordetipin expresienominalfadecretereacheltuielilortotalenexpresienominal(TCn),respectiv fa de produsul intern brut (PIB), ntre cele dou momente de timp t i t-j, = j t t iICn/ ,indicele de cretere a cheltuielii de tip i n expresie nominal ntre t i t-j, = j t tITCn/similar pentru cheltuielile totale n expresie nominal, j t tIPIB / = similar pentru produsul intern brut. ntreindicatoriipentrucareaufostdefiniicoeficieniidedevansare,sepoate introduceiorelaiedetipelasticitate,exprimndnumruldeprocentecucarecreteun GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN Metode cantitative de analiz bugetar 4indicator(celacruivariaieseafllanumrtorulraportuluideelasticitate)lacretereacu unprocentaceluilaltindicator(celacruivariaieseafllanumitorulraportuluide elasticitate) ntre dou momente considerate, fie t i t-j: 11) / (// ,=j t tj t t iiITCnICnTCn Cn E 11) / (// ,=j t tj t t iiIPIBICnPIB Cn Eunde: = ) / (iCn E elasticitatea cheltuielilor de tip i n expresie nominal fa decheltuielile totale n expresie nominal (TCn), respectiv fa de produsul intern brut (PIB), ntre cele doi ani t i t-j. 4.Pondereacheltuielilornprodusulinternbrutaratcecotdinaceastarevine uneianumitecategoriidecheltuial,fieeaoarecaresaunsuitotalulcheltuielilorsau deficitul/excedentul bugetar: PIBCnii = , i = 1,2,,n, n+1,n+2 undecomponentan+1aindiceluiIsemnifictotalulcheltuielilor,iarcomponentan+2 semnificdeficitul/excedentulbugetului.Acestindicatorpoatefiielindexattemporaln cazul analizei unei serii statistice dinamice. Cei doi indicatori valorici sunt exprimai n preuri curente, adic ale anului la care ei se refer. 5.Cuantumul cheltuielilor per capita exprim volumul de cheltuieli de un anumit tip i sau totale ce revin n medie pentru un locuitor: L C C / = , unde: = C cheltuieli per capita, = C cuantumul cheltuielilor n expresie nominal (Cn) sau n expresie real (Cr) sau exprimat ntr-o moned strin (Cm), L =numrul de locuitori n anul de calcul. Pentruidentificareatipuluidecheltuial,sepoateindexaC i C cuindicele i=1,2,n. n+1, n+2. Aceti indicatori sunt utilizai frecvent pentru dimensionarea veniturilor i cheltuielilor bugetare. Aceasta este o operaiune de predicie deosebit de complex, deoarece are n vedere nu numai indicatorii i parametrii bugetului, dar i pe cei ai economiei. Printre premisele unei predicii realiste se nscriu: !posibilitateademsurareacaracteristicilorcantitativealefenomenelori proceseloreconomice,posibilitatecreatdeteoriaeconomicidetiina finanelor; !existenaunorinformaiidereferinsubformaseriilordinamice,rezultat general al statisticii i n particular al statisticii financiare; GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN Metode cantitative de analiz bugetar 5!fundamentareaunormetodeitehnicidecalculianaliz,rodalmatematicii, statisticii teoretice, analizei economico-financiare, teoriei financiare, modelrii economico-financiare i practicii bugetare. Schema prediciei bugetare include: !formularea obiectivelor urmrite a fi realizate prin buget i evaluarea efortului financiar implicat; !pregtireainformaiilorpentrudeterminareatendinelorcecaracterizeaz cheltuielile i veniturile bugetare, dar i evoluia economiei i, n primul rnd a surselor de venituri; !analiza calitativ a acestor tendine, a consistenei i coerenei lor, precum i a ansei (probabilitii) de producere a lor; !elaborareapropunerilordevenituriicheltuielibugetare,maiprecisa variantelor pe care se va fundamenta propunerea de proiect de buget. Practicabugetaraconturatmaimultemetodepentrudimensionareaveniturilori cheltuielilorbugetare.Unelesereferstrictlaelaborareapropunerilor,uneleaunvedere componenta tendenional, iar altele circumscriu i aspectele corelative cu evoluia economiei. Metodamajorrii(diminurii)sebazeazpeextrapolareauneitendinerelativ consolidate, rezultat din dinamica pe 5-8-10 ani a veniturilor i cheltuielilor bugetare. Ritmul deevoluiealacestoraesteasumatcarealizabilinviitor.Pebazaluisecoreleaznivelul veniturilor/cheltuielilor n anul curent, rezultnd predicia pentru anul urmtor: 1 I r nn t1 t1 t / t = == 1 1 // =t t t tS S I ,t = 1,2,n ) 1 (1r S Sn+ =+, unde: n = orizontul statistic de informare (de pild 5 ani), =1 / t tI indicele de cretere a venitului/cheltuielii bugetare n anul t fa de anul t-1, = r ritmul mediu de evoluie a venitului/cheltuielii bugetare pe n ani, =nS nivelul venitului/cheltuielii bugetare n anul curent, =+1 nS predicia pentru anul n+1 a venitului/cheltuielii bugetare. Metodanud rezultatencazulncarecontextuleconomicestefrmntat (auavut loc schimbri repetate de vitez sau de sens pe parcursul orizontului statistic) sau n cazul n careconjuncturaanuluidepredicie(n+1)semodificsensibilfadeaanilorincluin orizontul statistic. Metodaevaluriidirectesebazeazpeestimareavenituriloricheltuieliloranului t+1 (urmtor celui curent), pornind de la prediciile privind evoluia economic i eventualele modificri legislative ce vor intra n vigoare n anul t+1. Metodaesteaplicabilnuglobal,cipentrufiecarecategoriedeveniticheltuialn parte. ntr-o form simplificat, predicia veniturilor ( PVt+1 ) poate fi realizat dup relaia: GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN Metode cantitative de analiz bugetar 6l BI Vp PV1 t t 1 t + =+ +, unde: =tVp venitul preliminat n anul t, n condiiile legislaiei curente, =+1 tBl baza de impozitare n anul t+1, = l modificri legislative n anul t+1 fa de anul t, altele dect cele privind baza de impozitare, = semnific o aplicaie adecvat i nu o operaie de nmulire. Reprezentarea n fond a metodei poate fi redat formal prin relaia: ) , , , , (1c p s e l f Vp PVt t =+, unde f este o funcie corectiv care concentreaz eventualele modificri privind legislaia (l) i influena factorilor de natur economic (e), social (s), politic (p) i de conjunctur extern (c), iar semnul * semnific de data aceasta o operaie de nmulire. nceeacepriveteevaluareacheltuielilor,metodaestesimilar,doarc eventualele corecii sunt determinate predominant n raport cu produsul intern brut (PIB), rata inflaiei (ri) i cursul de schimb al monedei naionale (cs): ) , , (1 1 1 1 + + + + =t t t t tcs ri PIB g Cp PCunde Cpt sunt cheltuielile preliminate pentru anul t, iar g este o funcie corectiv concentrnd impactul evoluiei factorilor de influen menionai. ntr-o form simplificat, predicia cheltuielilor se poate realiza dup relaia: ) 1 (1 1 + ++ =t PIB t tri I Cp PC , unde IPIB este indicele PIB n anul t+1 fa de anul t, n preuri deflatate, adic neinfluenate de procesul inflaionist. GUVERNAN PUBLIC EUR