substituire de persoana

Upload: eltoader

Post on 10-Oct-2015

4.507 views

Category:

Documents


14 download

DESCRIPTION

romance

TRANSCRIPT

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  1/156

  ELIZABETH CADELL

  Substituire de

  persoan`Traducerea [i adaptarea \n limba romn` deANCA MOR~RESCU

  ALCRIS

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  2/156

  Capitolul 1

  Din avion, Romy Morgan privea spre Viti Levu, una

  dintre insulele arhipelagului Fiji, care p`rea o pat` deculoare \n imensitatea de safir a Pacificului. |n prima partea c`l`toriei, cro[etase, dormise pu]in [i citise, dar acum,cnd era aproape de destina]ie, era \ncntat` [iner`bd`toare, a[a c` \ncerca s` descifreze prin hubloulavionului ct mai multe despre aceste insule minunate.

  Oare a fost un gest \n]elept s` vin` aici? Poate c` s-agr`bit s` fie amestecat` \ntr-un asemenea plan.

  Pe furi[, scoase oglinda din po[et` [i \[i mai privi o dat`fa]a.

  Nimeni n-avea cum s`-[i dea seama c` purta lentile decontact. Ochii ei mari [i alba[tri erau ascun[i de gene dese.

  Pleoapele erau machiate cam strident, dup` p`rerea ei, iar

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  3/156

  fardul de obraz [i rujul dep`[iser` cu mult nuan]elepreferate de ea. Se l`sase tuns`, astfel c` p`rul ei lung

  c`p`tase o tunsoare scurt`, ca cea a surorii sale. Nu-i luasemult timp s`-i conving` pe cei de la aeroport c` ea era fatacu ochelari din pa[aport. A[a c` n-avea de ce s` se team`

  c` ceva va merge prost. Tania? Tania Morgan?Romy ridic` privirea la auzul unui accent australian. Un

  tn`r \nalt [i blond se apropia de scaunul liber de lng` ea,iar fata sim]i c` \ncepe s` intre \n panic`. Tania \i spusesec` doar c]iva oameni o cuno[teau, a[a c` era foarte ciudat

  c` exista o persoan` care o recunoscuse chiar \nainte s`

  aterizeze. Deja m-ai uitat? \ntreb` b`rbatul, \n timp ce fata \[isim]ea trupul \ncordndu-se. Presupun c` trebuie s` fiumai mult dect un ziarist ca s` fiu re]inut de o vedet` ca

  tine.Tania Morgan era un om de televiziune foarte apreciat

  [i toat` lumea [tia c` \[i f`cea cuno[tin]e doar printre ceicare o puteau ajuta. Romy respir` u[urat`. B`rbatul acestanu era un personaj important din via]a surorii sale, din

  moment ce insinua c` deja fusese dat uit`rii. Trebuia s`sus]in` [i ea treaba asta, cu toate c` nu-i pl`cuse sarcasmuldin vocea lui.

  |mi cer scuze, eu...

  6 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  4/156

  Oh, nu te scuza, spuse el, aplecndu-se spre scaunulei. Sunt sigur c-o s`-]i aminte[ti de mine. Dar, ia spune-mi,

  ce te aduce din nou \n Fiji? Vremea? Sau e alt` atrac]ie?Romy \nghi]i \n sec, ne[tiind ce s` r`spund`. Ce putea

  s`-i spun`? C` Tania \nchiriase o vil` aici, pe insule, c`

  trebuia s` petreac` cel pu]in trei luni \n ea, lucru pe carenu-l prea f`cea? C` proprietarul g`sise un cump`r`torcare-i oferise un pre] extraordinar [i c` o amenin]ase c` va

  vinde dac` nu va veni la vil`? Ah, [i poate ce era cel maiinteresant dintre toate: c` Tania \[i trimisese sora geam`n`

  s`-i rezolve problema?Romy nu fusese de acord cu a[a ceva. Avea dou`zeci [i

  trei de ani [i nicio propunere nu i se p`ruse att denebuneasc` precum cea a surorii sale. {i, oricum, b`rbatuln-o s` cread` niciodat` a[a ceva. Tania nu declarase preseic` are o sor` geam`n`. De la \nceputul carierei sale, Romy

  o rugase s` nu spun` nim`nui de existen]a ei, iar sora sa \irespectase dorin]a, de[i niciodat` nu \n]elesese de ce.

  Ct de bine e s` g`se[ti \n acela[i loc soare, nisip [iap`! exclam` ea, privind pe hublou. Mun]ii nu prea \nal]ierau \mbr`ca]i cu p`duri dese, iar la poalele lor \ncepea

  plaja cu nisip fin [i ap` limpede. Are ceva de-a face cu... insist` reporterul, dar f`cu o

  pauz`, ca [i cum i-ar fi citit unul dintre cele mai ascunse

  secrete. Cu Aaron Blake?

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 7

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  5/156

  Fata se foi nelini[tit` \n scaun. |[i aminti ce-i spuseseTania despre acest b`rbat. Era un om inteligent [i viclean,

  v`rul proprietarului vilei, [i poate singurul care ar puteas`-[i dea seama c` ea nu e Tania.

  De ce-ar trebui s` aib` leg`tur` cu el? \l \ntreb` pe

  blondul din fa]a ei, nevenindu-i s` cread` c` vocea\ncepuse s`-i tremure. Tania o asigurase c` acest vn`torde femei avea s` fie plecat toat` vara, dar fata tot se sim]ea

  nelini[tit`. Oh, nu [tiu... am crezut c` te sim]i atras` de un b`rbat

  mai mare [i mai matur. Pn` la urm`, e burlac. {i bogat

  incredibil de bogat!

  Nu m-ar deranja s` am banii lui cnd voi ajunge lavrsta pe care o are el.|n spatele tonului calm cu care vorbea, Romy [tia c`

  urm`re[te ceva. Doar era ziarist, [i ea trebuia s` fie

  precaut`. Probabil c` era \n c`utarea unui articol picantdespre via]a amoroas` a Taniei Morgan. N-ar fi fost primul,

  dar pe fat` o irit` indiscre]ia lui [i vru s`-i spun` ceva, darfu oprit` de stewardesa care-i ruga s`-[i lege centurile, iarb`rbatul plec` de lng` ea, spunndu-i c` se vor \ntlni la

  aterizare.|ns` spera s` nu-l mai vad`. Avea ceva care nu-i pl`cea.

  {i, oricum, venise aici ca s` scrie [i abia a[tepta s` ajung`

  la confortabila cas` a Taniei.

  8 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  6/156

  L-a v`zut din nou, printre localnicii ospitalieri care-ia[teptau cu flori, i-a f`cut semn cu mna s`-l a[tepte, dar

  ea [i-a luat \n grab` bagajele, [i s-a dus spre sta]ia de taxi.A g`sit repede unul [i s-a pierdut printre str`zi le\ntortocheate ale Suvei. Nu dorea s` intre \n contact cu

  nicio cuno[tin]` de-a Taniei. Erau identice din punct devedere fizic, dar asta era tot. Ca personalitate, eraucomplet diferite [i nu-]i trebuia mult s`-]i dai seama c` ea

  nu era Tania. Tania era scliptoare, \ndr`znea]`, sem`na cumama lor, care murise cnd fetele aveau abia unsprezece

  ani. Iar Taniei \i pl`cea s` fie \n permanen]` \nconjurat` deoameni, s` fie admirat`. Spre deosebire de ea, Romy

  Morgan era fata anost`, care prefera singur`tatea [i uneoricompania pu]inilor prieteni pe care-i avea. I-a pl`cutdintotdeauna s` citeasc`, de aceea a [i \mp`rt`[it pasiuneatat`lui pentru c`r]i [i scris. Oh, ce dor \i era uneori de tat`l

  s`u! Henry Morgan murise cu trei luni \n urm` [in-avusese dispozi]ie s` mai scrie ceva. De fapt, cu asta o

  convinsese Tania s` vin` aici, unde o asigurase c` va aveaparte de lini[te [i de inspira]ie.

  Ei, haide, \i spusese ea \ntr-o zi, [tiu cnd e[ti \n

  impas. Cro[etezi prea repede. Nu vezi? Cro[etezi, cro[etezi[i iar cro[etezi [i de fapt, nu faci nimic. Ai nevoie de o lun`\n Fiji. Doar att \]i cer. Eu am petrecut deja dou` luni

  acolo, dar nu mai am timp [i pentru o a treia [i [tii bine c`

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 9

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  7/156

  dac` nu-mi fac apari]ia acolo, risc s` pierd casa. Nu vreauuna ca asta.

  Romy \[i aminti c` o \ntrebase de ce nu dorea s` fievndut`, din moment ce tot nu avea timp s` stea \n ea.

  Glume[ti? \i r`spunsese aceasta. Tu [tii ce \nseamn`

  s` lucrezi mereu \n lumina reflectoarelor? S` te treze[timereu \nainte de r`s`ritul soarelui? Ca s` nu maipomenesc despre c`l`toriile interminabile pe care le fac. E

  epuizant. Uneori am nevoie s` m` destind. S` plec undeva,ct mai departe de to]i [i de toate [i s` m` odihnesc. Amnevoie de casa aia, Romy, [i tu e[ti singura care m` poate

  ajuta s` n-o pierd. {i, cine [tie? spuse ea, cu str`lucire \n

  ochi. Poate c` timpul petrecut acolo te va face s`-]i daiseama c` editorul t`u e mai interesat de tine dect pare.|n timp ce vehiculul \[i continua drumul sinuos prin

  ora[, Romy \[i aminti de Roger Stainsbury, care fusese

  editorul tat`lui s`u [i care acum era [i al ei. Nu f`cuseniciodat` un secret din faptul c` o pl`cea [i voia ca \ntre ei

  s` fie mai mult dect o rela]ie profesional`. Era un vechiprieten de familie, care o ducea deseori la film, la teatrusau la cin`. Era o companie pl`cut`, iar fata se relaxa

  \ntotdeauna \n preajma lui. Dar niciodat` nu-l considerasemai mult de att...

  |[i aminti ct rsese pe tema asta cu Tania [i ct de

  \ngrijorat` fusese v`znd-o att de obosit`. |[i d`du seama

  10 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  8/156

  c` trebuia s-o ajute. Era sora ei [i singurul om pe careputea s` conteze cu adev`rat. {i, pn` la urm`, [i ea sim]ea

  nevoia s` evadeze pentru o perioad`.Moartea tat`lui s`u o afectase \ngrozitor de mult [i

  fiindc` nu mai aveau alte rude, sim]i c` trebuia s` fie

  al`turi de ea [i s-o ajute.A[a c` [i-a rezolvat problemele, s-a tuns, s-a l`sat

  sf`tuit` de Tania \n privin]a machiajului, [i a luat drumul

  insulelor Fiji.Acum, era bucuroas` c` f`cuse asta. Privea pe geamul

  ma[inii la soarele dogoritor de afar`. L`saser` \n spateora[ul modern [i acum se \ndreptau spre plaja cu

  mangrove [i cocotieri. Pe dealurile din fa]` [iroia un rucare sclipea orbitor \n lumina soarelui, iar \n dreapta,Pacificul p`rea nem`rginit.

  {i dintr-o dat`, pe nea[teptate, ajunser` \n fa]a casei pe

  care Tania o descrisese exact ca \n realitate. Te va a[tepta Nicki. De fapt, pe mine m` va a[tepta, \i

  spusese Tania, rznd. Nu va fi acolo dect diminea]a, a[ac` nu trebuie s`-]i faci griji \n privin]a ei.

  Dar, la vederea fetei, Romy se \mbujor`, [i cnd o

  \ntreb` cum c`l`torise, r`spunse stngaci: N-a fost r`u.Nicki o conduse \n casa cu mobil` modern` [i covoare

  asortate cu tapetul [i tapi]eria.

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 11

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  9/156

  E minunat! nu se putu ab]ine Romy s` nu remarce.Dar se opri imediat cum o v`zu pe servitoare

  \ncruntndu-se [i privind-o ciudat pe cea care trebuia s`mai fi fost acolo de nenum`rate ori, a[a c` ad`ug`: ca defiecare dat`.

  R`sufl` u[urat` cnd se v`zu singur` \n dormitor [i \[ispuse pentru a mia oar` c` trebuia s` aib` grij` la fiecarecuvnt. Se duse s` fac` un du[ [i cnd reveni \n camer`, o

  g`si pe Nicki despachetndu-i lucrurile. Mul]umesc, dar puteam s` fac [i eu asta.Fata o privi din nou suspicioas`, iar Romy \[i d`du

  seama c` spusese ceva gre[it. Pe Tania n-ar fi deranjat-o

  astfel de lucruri. Se sim]i dintr-o dat` nelalocul ei \nprezen]a fetei, [i se \ndrept` spre fereastr`.Priveli[tea d`dea spre dealul din fa]`, la poalele c`ruia

  se afla o cas` cu etaj [i teras`, ale c`rei ferestre str`luceau

  sub soarele de var`. Pere]ii albi erau invada]i de violete [ipanselu]e, iar fa]ada era \mprejmuit` de baobabi [i de tufe

  de yucca. Ah, domnul Blake... |nc` e plecat, spuse menajera.Nicki se afla \n spatele ei [i-i urm`rea privirea care se

  oprise la vila din fa]a lor. Da...da, [tiu, se blbi Romy, uimit` c` acest burlac

  putred de bogat locuia att de aproape. Tania nu-i

  men]ionase lucrul acesta, dar poate crezuse c` nu era un

  12 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  10/156

  am`nunt important, din moment ce b`rbatul avea s` fieplecat toat` vara.

  Dar nu reu[ea s`-[i ia ochii de la casa care i se p`rea attde impun`toare.

  A fost foarte nervos \n noaptea aceea, nu? Nu l-am

  v`zut niciodat` att de furios, spuse Nicki, cu o inflexiune\n voce.

  Romy aproape c` era gata s` \ntrebe dac` pe Tania, dar

  se opri la timp. Nu o interesa leg`tura dintre sora ei [iacest b`rbat. Doar era plecat. Ce treab` avea ea cu toate

  astea? \[i spuse, dorind s` se \ncurajeze. Se gndi c` poatedoar din cauz` c` se simte vinovat` fiindc` a acceptat s` se

  implice \n a[a ceva, o face s` se simt` a[a debusolat` [inesigur` pe sine. Cnd s-a dus la culcare \n acea prim`noapte, reu[i s` se conving` c` nu avea de ce s`-[i fac`griji.

  ***

  |n diminea]a urm`toare, cnd s-a trezit, [i-a dat seamac` Nicki venise [i plecase pentru c` tava cu micul dejun seafla pe masa din buc`t`rie. O a[teptau un pahar mare cu

  suc de portocale, un bol cu fructe papaia, ananas [i

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 13

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  11/156

  grepfruturi [i pine proasp`t`. |nc` \n neglijeul \n caredormise, Romy f`cu cafea [i lu` tava pe teras`. Oceanul se

  auzea, nu departe de casa ei; un papagal se juca printreramurile unui acacia din \mprejurimi, o barc` mergealene[ pe ap` [i o albin` zumz`ia bucuroas` \ntr-o floare.

  Ar fi putut s` stea acolo ore \ntregi, dar venise aici s`munceasc`.

  Intr` \n cas`, f`cu un du[ [i se schimb` \n blugi [i un

  tricou albastru.Ie[ind din baie, se opri, \nm`rmurit`.Un b`rbat st`tea \n u[a terasei, \nalt, brunet, nel`snd

  soarele s` mai intre \n sufragerie. O frunte \nalt`, un nas

  drept, sprncene dese, dar bine definite, ochi de culoareaambrei [i gur` cu tr`s`turi hot`rte, care acum \i zmbeaubatjocoritor.

  E[ti [ocat`, Tania? Vocea puternic` [i rezonant` i-a

  trimis fiori pe [ira spin`rii.Nervoas`, clipi repede din ochi, \[i umezi buzele [i

  \nghi]i greu.Cine naiba era b`rbatul `sta? se \ntreb` ea, speriat`.

  Nu-[i amintea ca Tania s`-i fi descris vreun individ \n vrst`

  de treizeci [i [ase de ani, sup`rat [i atr`g`tor. Dar el ocuno[tea!

  Ei bine? N-ai de gnd s` m` invi]i \n`untru?

  De-desigur, se blbi ea.

  14 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  12/156

  Prezen]a lui, parc` umplu camera mic` [i fata nu avucum s` nu observe tr`s`turile ferme [i formele care se

  conturau puternic sub pantalonii [i c`ma[a din in. Trebuie s` recunosc c` [i eu sunt la fel de surprins ca

  [i tine. Abia te recunosc f`r` machiaj.

  Machiajul! Involuntar, minile lui Romy s-au ridicat laobraji. Bine\n]eles! Tania nu l`sa pe nimeni s-o vad` f`r`machiaj. Bine m`car c` [i-a pus lentilele de contact [i nu

  ochelarii, a[a cum avusese de gnd. Tocmai voiam s` m` machiez, spuse fata, urndu-[i

  pentru o clip` sora pentru c` n-o avertizase \n leg`tur` cuacest b`rbat. Oare ce rela]ie avea cu acest individ?

  Ne[tiind ce s` mai spun`, blbi ni[te scuze ciudate,cum c` trebuie s` mearg` s` se aranjeze, dar cum se\ntoarse, b`rbatul o prinse de talie [i o r`suci cu fa]a la el.

  Nu, nu te deranja. De data asta, te prefer a[a. Ar`]i

  mai...vulnerabil`.Tn`ra \ncerc` s`-l \ndep`rteze punndu-i minile \n

  piept, dar se p`rea f`r` folos. P`rea tare ca o stnc` [i nudorea nici \n ruptul capului s`-i dea drumul.

  Da... \mi place cnd e[ti a[a. O prinse de b`rbie [i \i

  ridic` fa]a spre a lui. |mi d` posibilitatea s` o v`d peadev`rata Tania Morgan.

  Oh, dac-ar [ti! Era sigur` c` nu-i pl`cea felul \n care

  ar`ta nemachiat`. O prefera pe sora ei. I se mai \ntmplase

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 15

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  13/156

  un lucru asem`n`tor. B`ie]ii care aflau c` e sora TanieiMorgan se dovedeau mai dr`gu]i cu ea doar pentru c`

  sperau s` ajung` la Tania. Deci ceea ce-i pl`cea acestuib`rbat era faptul c` p`rea vulnerabil` f`r` machiaj. {ighicise c` e un b`rbat c`ruia \i place s` fie st`pn pe

  situa]ie. O privea scrut`tor [i fata credea c` avea s-o s`rute.Se preg`ti de atacul devastator al gurii rigide, dar nu se\ntmpl` nimic.

  |n schimb, \[i plimb` degetul mare peste buzele ei [iacesta fu un gest att de nea[teptat, \nct i se p`ru c`eman` o senzualitate care o f`cu s`-l priveasc` cu ochi

  mari, alba[tri.

  Atta inocen]`... D`-mi drumul! furia \i d`du putere s` se elibereze dinbra]ele lui, [i-l auzi rznd.

  Ce se \ntmpl`, Tania? Am atins un punct sensibil? {i

  cnd ea nu r`spunse, prea p`truns` de moment, elcoment`: nicio replic` ustur`toare? Dar asta nu te

  caracterizeaz`.Pentru c` eu nu sunt Tania! vru ea s`-i strige [i s`

  termine cu toat` treaba asta. Oh, Doamne, cine era? {i de

  ce \i dispre]uia sora att de mult?Se \ncuraj` [i zise:

  Am venit aici s` m` relaxez, nu s` fac un meci cu tine,

  sau cu oricine altcineva care e doritor, spuse ea,

  16 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  14/156

  surprinz`tor de calm`. Pn` la urm`, venise aici pentruTania [i ca s` termine o carte. Doar nu va l`sa un b`rbat,

  care o prinsese cu garda jos, s`-i dejoace planurile. Chiardac` era cel mai atr`g`tor b`rbat pe care-l \ntlnise \n via]aei! Oricum, \ncepu ea, cnd \l v`zu rznd, ct timp a

  trecut?Doamne! Asta sunase \ngrozitor! Dar trebuia s` spun`

  ceva, orice! s` afle cumva cine era. Nu putea s`-l \ntrebe

  direct. {tii prea bine.

  Nu era un r`spuns la care s` se a[tepte [i niciunul cares-o ajute \n vreun fel. Tot ce reu[ise s` afle era c` nu este

  unul dintre prietenii Taniei, ci un om care n-o pl`ceadeloc [i de care trebuia s` se fereasc` pe viitor. Nu [tia ces` mai spun`. Totu[i, ad`ug`:

  Am crezut c` ai uitat.

  El se apropie mai mult de ea. Oare ce avea \n cap? Sejuca astfel cu un b`rbat pe care nu-l cuno[tea? {i pn` la

  urm`, habar n-avea despre ce vorbeau. N-am uitat! spuse el cu voce joas` [i tn`ra \[i d`du

  seama dup` accent c` venea de undeva din Noua

  Zeeland`. Dar n-am venit s` vorbim despre data trecut` [isunt sigur c` nici tu nu vrei s` facem una ca asta. Am venitdoar s`-]i urez bunvenit [i din moment ce suntem vecini,

  s` \ncerc`m s` avem o rela]ie amiabil`, de data asta!

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 17

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  15/156

  Vecini? Lui Romy \ncepu s`-i vjie capul. Desigur! Cumde nu-[i d`duse seama? Toate detaliile \i descriau acela[i

  om. {i Tania [i ziaristul din avion. Primul impuls era s`fug`, dar se men]inu pe pozi]ie [i \ntreb` cu o voce carep`rea s` nu-i apar]in`:

  Am crezut c` vei fi plecat toat` vara. De ce te-ai \ntors? Ca s` fiu cu ochii pe tine, spuse el, cu senin`tate.Romy rse pentru c` se gndi c` asta ar fi f`cut [i Tania

  [i pentru c` altfel sim]ea c` se tope[te. Oare am nevoie s` fie domnul Blake cu ochii pe mine?

  \ntreb` ea, ne[tiind cum s` i se adreseze. |[i d`du seama

  din privirea lui c` luase formalitatea drept ironie.

  Deci, sora ei \i spunea Aaron.El nu-i r`spuse [i \ncepu s`-[i roteasc` privirea princamer`. Fata \[i v`zu lucrul de cro[etat uitat pe unul dintrefotolii. Oh, Dumnezeule! Tania n-ar fi cro[etat niciodat`!

  |ncerc` disperat` s`-i distrag` aten]ia. Ei bine, cum a fost \n Adelaide? \ntreb` ea,

  amintindu-[i la timp ce-i povestise Tania.El \[i ridic` repede privirea spre ea [i o m`sur` din ochi.

  Ocupat. A fost zgomotos, obositor [i n-am ajuns s`

  vizitez insulele. Apoi, dup` o pauz`. Totul decurgea destulde bine [i f`r` mine, a[a c` am decis s` ma \ntorc. {i drag`,de fapt am fost la Sydney.

  Trebuia s`-]i fi amintit asta.

  18 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  16/156

  Alt` gre[eal`! Sim]ea c`- i fuge p`mntul de subpicioare, se albise la fa]` [i...

  E[ti bine?B`rbatul o studia curios. Oare \i observase broboanele

  de sudoare de deasupra buzelor?

  Sigur, de ce n-a[ fi? r`spunse ea calm.Din fericire, se auzir` pa[i pe teras` [i Nicki intr` cu

  bra]ele pline de cump`r`turi. Se \mbujor` cnd Aaron \i

  vorbi, iar aceasta i se adres` cu "Turaga", lucru care o f`cupe Romy s` \n]eleag` c` i se purta un mare respect \n zon`.

  Se \ntreba ct de departe ajunsese Tania \n rela]ia cu acestom.

  Aaron spuse o glum` pe care ea n-o auzi, dar la careNicki rse [i se \mbujor` mai mult dect era. Apoi, plec` \nbuc`t`rie.

  {tiai c` micu]a ta menajer` e logodnica gr`dinarului

  meu? Cred c` va prefera s`-l ajute pe Raku la gr`din`ritcnd se vor c`s`tori, a[a c` probabil o vei pierde \n

  curnd. Asta \nseamn` c` va lucra pentru tine? Te-ar deranja asta, Tania? \ntreb` el, cu o sclipire

  ciudat` \n privire. O m`sura din nou, din cap pn`-npicioare [i tn`ra sim]ea c` ochii lui o ard.

  De ce m-ar deranja una ca asta? reu[i ea s` spun` cu

  greu.

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 19

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  17/156

  E[ti sigur` c` te sim]i bine? Bine\n]eles! Oh, Doamne! Trebuia s` scape de el, [i

  repede. Tania nu s-ar fi \mbujorat doar pentru c` unb`rbat o privea. Nici ea, \n alte ocazii, doar c` Aaron Blakenu era genul de b`rbat cu care s` ai de-a face la tot pasul.

  Doar c` e pu]in cam stnjenitor pentru o fat` s` fie prins`astfel, spuse ea la nimereal`, \ncercnd s`-i distrag`aten]ia. Crezi c` ai putea reveni cnd voi ar`ta mai bine?

  Nu [tia cum s`-l dea afar`, a[a c` \ncerca orice. Imediatdup` plecarea lui, avea s`-i telefoneze Taniei [i s`-i spun`c` nici \n ruptul capului nu va mai r`mne o zi acolo.

  Putea pleca \ntr-o or`, iar Tania trebuia s`-[i rezolve

  problemele cum credea de cuviin]`. Mndrie feminin`? Aaron vorbi cu ironie \n glas, darse \ndrepta alene spre u[`. Ne mai vedem! spuse el,aruncndu-i o ultim` privire.

  Asta s-o crezi tu! murmur` ea, dup` ce-l v`zu plecat.Se duse repede \n dormitor, form` num`rul de la

  apartamentul Taniei [i sun`. Niciun r`spuns. Mai \ncerc` odat`, dup` care apel` studiourile de filmare.

  |mi pare r`u, dar echipa a plecat spre alt` loca]ie,

  cred c` \n Africa... Nu, n-avem nicio adres` de contact, seauzi vocea din receptor.

  Romy era disperat`. |i mul]umi femeii [i puse

  receptorul \n furc`.

  20 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  18/156

  Nu putea fi adev`rat. Sora ei plecase pentru aproape olun` \n Africa [i o l`sase s` se descurce cu tot. Ce puteaface oare?

  |ncepu s` se plimbe nervoas` prin camer`. Nu putea s`plece pur [i simplu [i s`-[i lase sora la ananghie.

  Dar cum putea s` men]in` aparen]ele cu un b`rbat caAaron Blake \n preajm`?

  Era un tip de[tept [i viclean, care avea cu siguran]` s`-idescopere minciuna. Ct \[i dorea acum s` fi urmat primulimpuls de a refuza oferta surorii sale! Dar care era rela]iadintre ei? Ea era o fat` frumoas` [i cunoscut`, iar el unb`rbat plin de bani, probabil \n c`utare de astfel de femei.|[i aminti c`-i spusese "drag`", dar oare era un apelativobi[nuit pentru Aaron, sau avea alte conota]ii, referitoarela sora ei?

  Cu siguran]`, Tania i-ar fi spus dac` era \ndr`gostit` deun astfel de b`rbat. N-au ]inut niciodat` secrete una fa]`de alta.

  Ie[i \n gr`din`. Aerul era proasp`t [i parfumat de floriledin jur. Locul acela era ca-n paradis. Oare putea r`mneaici, f`r` ca Aaron s-o dema[te? |[i aminti c` Tania \i

  vorbise despre ultima sear` \n care se v`zuser` [i cndacesta se enervase teribil. Acum, era sigur` c` \nc` mai erafurios din acea cauz`. {i [tia c` dac` va afla c` minte, ea vafi cea care va suporta consecin]ele.

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 21

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  19/156

  Capitolul 2

  Nicki i-a spus lui Romy \n diminea]a urm`toare c`

  Aaron Blake plecase spre Lautoka cu afaceri, lucru careexplica faptul c` \nc` n-o vizitase. Se \ntreb` de unde [tiafata attea lucruri, dar \[i aminti c` era logodnicagr`dinarului lui Aaron. Bine m`car c` acum putea s`lucreze \n lini[te, f`r` s` se gndeasc` tot timpul c` poateprimi vizite inoportune.

  Dar lipsa de inspira]ie [i o stare de tensiune provocat`de prima vizit` a b`rbatului, n-au fost bune pentru scris,a[a c` dup` micul dejun se duse la plaj`.

  Nisipul era fin [i m`t`sos, iar apa att de albastr` c` teinvita s` faci o baie. Romy nu mai st`tu pe gnduri, \[iscoase pantalonii [i tricoul [i intr` \n apa limpede.

  Era cald`, [i Romy \not` cu \ncntare departe de ]`rm.

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  20/156

  Se relaxa, f`cnd pluta, [i admirnd cerul, cnd auzi unclaxon. Un Ferrari ro[u ridicase un nor de praf venind

  dinspre vila alb` de lng` casa Taniei. Tn`ra \[i d`duseama c` nu putea fi altul dect Aaron Blake. Probabil c`Nicki \i spusese unde se dusese [i venise s-o caute.

  Dintr-o dat`, intr` \n panic`. Tania nu [tia s` \noate! Cuinima b`tndu-i nebune[te, \not` repede spre plaj`, \[ipuse lentilele de contact [i se \nf`[ur` \ntr-un prosop,

  exact \nainte de venirea lui Aaron. V`d c` \n diminea]a asta ai avut chef de o baie. Mai

  intri? Nu, r`spunse ea repede, \ncercnd s`-[i fereasc` ochii

  de soarele orbitor.El \[i scoase cu repeziciune tricoul. Romy r`mase uimit`cnd v`zu ct de mare p`rea \n compara]ie cu ea. Era unb`rbat bine dezvoltat. Acum, o m`sura din cap pn` \n

  picioare, cu neru[inare, \n timp ce \[i descheia cureaua dela blugi.

  }i-a spus Nicki unde m` g`se[ti? \ntrebarea era deprisos, dar tn`ra sim]ea nevoia s` spun` ceva, fiindc` i sep`rea c` nu-[i g`se[te locul.

  Nu, o surprinse el. Nu-]i petreci de obicei pe plaj`primele zile aici?

  Romy rse \n sinea ei. Ei, bine, m`car nu \nc`lcase

  tradi]ia.

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 23

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  21/156

  Deci... vii?|l mai privi o dat` pe sub genele rimelate. Era un

  specimen cum rar se \ntlne[te. Fiecare mu[chi era binea[ezat la locul lui, [i corpul \i p`rea desenat. Avea unbronz auriu scos [i mai mult \n eviden]` de slipul alb.

  {tii c` Taniei Morgan nu prea \i place apa, spuseRomy, sigur` pe ea.

  Asta pentru c` niciodat` nu face mai mult dect s` se

  b`l`ceasc`. Dar \n apa adnc` \n care te voi duce eu, vatrebui s` \no]i. Haide... o s` te \nv`].

  |nainte s`-[i dea seama ce \nsemnau vorbele lui, fu

  luat` de mn` [i dus` cu for]a spre ocean.

  Se gndi c` trebuie s` se poarte ca o fat` care se temede ap`, de[i realitatea era c` se temea de contactul fizic cuel [i de ce o s`-i fac` \n momentul \n care va afla c` l-a\n[elat.

  Nu! D`-mi drumul!El rse [i-i ignor` protestele, [i cnd ajunser` la ap`, o

  lu` \n bra]e. Acum, relaxeaz`-te! o sf`tui el, cu blnde]e. Dar nu

  putea face asta, din cauza c`ldurii pe care o emana corpul

  lui [i care o \nfiora la atingere. D`-mi drumul! De data asta \ncerc` s` [i tremure

  pu]in, iar el rse din nou.

  Unde...? Aici?

  24 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  22/156

  Erau deja \n ap` pn` la talia lui Aaron [i acesta f`cu omi[care, \ncercnd s`-i scufunde mai \nti capul. Ea \l

  prinse de talie. N-ai tupeul! strig` ea, dar se gndi c` dac` ar fi

  \ncep`toarea pe care o credea el, s-ar fi sim]it \n siguran]`

  \n bra]ele acelea puternice. Ba s-ar putea s` am, spuse el, cu ochii str`lucind de

  \ncntare. |[i d`du seama c`-l ]inea de talie [i-i d`du

  drumul repede. Oare care era rela]ia Taniei cu el? Acum, dac` \ncepem a[a...

  Nu mai avu timp s` protesteze, pentru c` el \i ]inu capuldeasupra [i o l`s` u[or \n ap`, spunndu-i cum s` dea din

  picioare... A[a? \ntreb` ea, [tiind totu[i c` nu era bine ce f`cea. Nu, nu trebuie s` sco]i toat` apa din ocean! }ine

  picioarele apropiate...

  Era un profesor bun pentru orice elev. Dar ea sechinuia att de mult s` se prefac`! {i nu-[i putea lua

  gndul de la bra]ele care o ]ineau att de puternic. A[a. E bine. Acum, ]ine-m` bine de mini [i \n timp ce

  dai din picioare, o s` te duc la ap` mai adnc`. Sim]i cum

  te ridic`?Sim]ea, dar i-ar fi putut spune asta de la \nceput. Ba

  chiar ar fi putut face cercuri \n jurul lui, sau l-ar fi putut

  salva dac` era \n pericol de \nec.

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 25

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  23/156

  {tii ceva? m` arde spatele. Ne putem \ntoarce peplaj`? Scuza era pe jum`tate adev`rat`. Avea pielea alb` [i

  trebuia ferit` de soare, dar mai mult se temea de clipele \ncare era singur` cu el.

  Aaron arbor` un zmbet de superioritate, dup` care

  spuse, cu ironie: Gata? Ai obosit? Bine, haide!{i o lu` din nou \n bra]e, neb`nuind ct de mult \i

  accelera pulsul apropierea de el. Las`-m` pe mine, spuse, cnd fata se a[ez` pe prosop,

  cu un tub de lo]iune \n mn`.

  Romy ezit`, pentru c` nu dorea s` o ating` din nou. {i

  nu trebuia s` fac` nicio gre[eal`, fiindc` asta ar costa-o pesora ei casa de vacan]`. Nu, e \n regul`. Ei, haide, nu fi \nc`p`]nat`! o mustr` el, pe un ton

  insistent. |i lu` tubul din mn`, apoi \l deschise [i turn`pu]in` crem` \n palm`. |ntoarce-te!

  Minile lui parc` erau fermecate.Briza adia u[or, soarele str`lucea pe cer, un c`]el l`tra

  undeva prin apropiere [i valurile spuneau pove[ti

  neb`nuite...Romy st`tea ascult`toare, se bucura de minile care o

  atingeau cu atta delicate]e [i care o masau con[tiincios [i

  nu se \ndoia c` acele mini [tiau s` mngie [i s`...

  26 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  24/156

  Se ridic` nervoas` \n picioare. B`rbatul de lng` ea eraun om cu care \ncepuse un joc periculos [i nu iubitul ei.

  {i nici nu voia s` fie! E bine a[a, mul]umesc, spuse Romy.|i accept` decizia, \nchiznd tubul cu lo]iune, dup` care

  se \ntinse lng` prosopul ei, proptindu-se \ntr-un cot. Sea[ez` [i Romy.

  Au trecut trei luni. Nu-i a[a, Tania? remarc` el cu

  sobrietate. Cum ]i-a mers? Bine, spuse ea, ridicnd din umeri, dar spunndu-[i

  c` trebuie s` fie precaut`. Cum merge munca?

  Bine, spuse ea din nou, de data asta privindu-l pe subsprncene. Nu e[ti prea vorb`rea]` \n diminea]a asta, nu-i a[a?

  spuse, plimbnd ni[te ochi experimenta]i peste corpul ei

  aproape gol, de parc` i-ar fi cunoscut fiecare col]i[or pe derost.

  Romy sim]i c` inima i-o ia la trap [i \ntoarse capul ca s`ascund` ro[ea]a din obraji.

  Bine\n]eles! Trebuia s` vorbeasc` mai mult, ca el s-o

  considere Tania, \n continuare. Ea nu-i sem`na suroriisale. Dar acum, n-avea ce face dect s` mint`.

  O nou` serie de c`l`torii [i \nc` un contract pentru

  matinale, \ncepu ea. Ah, [i \nc` o emisiune de o jum`tate

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 27

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  25/156

  de or` despre expozi]iile culturale, ad`ug`, amintindu-[ide ultimul contract al Taniei.

  {i asta te-a ajutat oare s`-]i schimbi p`rerea [i s` deviimireas`?

  Ce era asta? Un fel de cerere? Se uit` repede la el, [i-l

  v`zu c` zmbe[te ironic. Bine\n]eles, o tachina. |nc` nu sunt preg`tit` pentru c`s`torie, r`spunse ea

  cu fraza-tip, pe care o folosea sora ei la diferite interviuri.

  Vrei s` spui c` la[i asta pe seama celor care suntdestul de naivi \nct s` fie loiali [i iubitori, sau a celor care\nc` n-au g`sit ceva mai bun de f`cut \n via]`?

  Oh, Doamne! Ct era de cinic! Romy privi uimit` \n

  ochii sticlo[i ai b`rbatului, care se p`rea c` nu glume[te.Sim]ea furia care se ascundea \n ei, dar de ce atta ur`? Dece pe sora ei? Oare \l ofensase \n vreun fel?

  Scuz`-m`, n-am vrut s` spun asta. |ncerc` s`-i

  \ndep`rteze cteva fire de nisip de pe fa]` [i, accidental,degetele lui \i atinser` buzele, moment \n care ea tres`ri.

  Ce s-a \ntmplat, Tania?}i-e fric` de mine?

  Vocea i se mai \mblnzise, iar ochii o priveau \ntr-un

  mod ciudat. Fata \ncerca din r`sputeri s` se fereasc` s`-iarate ce sim]ea.

  Bine\n]eles c` nu, spuse ea, ridicnd cu mndrie

  b`rbia delicat`, luptnd \n sinea ei cu impulsul de a fugi

  28 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  26/156

  ct mai departe de acest om [i de aceast` situa]ie care i sep`rea mai ciudat` dect orice.

  Atunci, de ce-ai plecat att de repede data trecut`?Oare te-a speriat furia mea? Sau ai considerat c`, plecnd,o s` po]i evita publicitatea negativ`?

  Despre ce Dumnezeu vorbea? Ce publicitate trebuia s`evite Tania?

  Privea f`r` ]int`, \ncercnd s` g`seasc` ceva de spus.

  R`mi a[a!Romy se \ntoarse repede [i o camer` \ncepu s`

  fotografieze pre] de cteva secunde. |l auzi pe Aaron\njurnd [i \n cteva secunde b`rbatul fu \n picioare:

  Pleac` de aici, Swain, dac` nu vrei s`-]i pierzi slujba!Asta e o plaj` privat`!Romy \l recunoscu imediat pe reporterul din avion, de[i

  acum i se p`rea oarecum schimbat, \n bermude [i tricou.

  Se opri speriat de strig`tul lui Aaron [i lui Romy i se p`ruinsipid pe lng` brunetul atr`g`tor de lng` ea.

  Sunt doar un om care munce[te din greu s`-[i c[tigepinea [i tot ce doresc sunt ni[te poze cu cea mai \ndr`git`celebritate a Australiei.

  Domni[oara Morgan e \n concediu [i nu dore[te s` fiefotografiat`, mri Aaron, att de vehement, \nctreporterul se d`du un pas \napoi. Dar nu se l`s` u[or

  intimidat.

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 29

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  27/156

  Asta e p`rerea ta. Dar poate c` domni[oara dore[te s`vorbeasc` \n numele ei. O privi din nou pe fat`, cu o

  grimas` pe buze. Sau poate c` am parte de altfel decooperare. Ridic` din nou aparatul. Ca de exemplu,dintr-un alt unghi...

  Aaron se repezi la el, \i lu` aparatul din mini [i scoasefilmul din el.

  Hei, ce...

  }i-am spus s` pleci, vocea lui era foarte groas` [iRomy era de p`rere c` avea s`-l loveasc` pe fotograf.

  Bine, bine, plec.

  Reporterul se d`du \napoi murmurnd ceva \n barb`,

  apoi \ncepu s` fug` de-a lungul plajei. Nu crezi c` a fost cam mult? \ntreb` Romy,tremurnd. {tia c` astfel de lucruri i se \ntmplau suroriisale destul de des. Dar o deranjase mai mult reac]ia lui

  Aaron, care parc` \[i ie[ise din min]i. Nu prea cred. |[i lu` tricoul [i-l trase repede pe el.

  To]i din pres` sunt la fel, dar el e cel mai josnic.Romy r`mase surprins`.

  Pentru c` a f`cut o poz`? spuse ea f`r` s` se

  gndeasc` [i, imediat cum v`zu privirea lui Aaron, \n]elesec` f`cuse cea mai mare gre[eal`.

  Dar, cu toate astea, tot nu reu[ea s` \n]eleag` de ce

  procedase astfel.

  30 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  28/156

  Vrea mai mult dect o poz` [i tu o [tii prea bine,spuse, legndu-[i cureaua.

  Deci, fotograful dorea poze cu Tania. Ce era r`u \n asta?Se \ncrunt` cnd \[i aminti ce spusese mai devreme Aaron,\n leg`tur` cu publicitatea negativ`. De ce publicitate

  negativ`? Oare avea vreo leg`tur` cu acel Swain? Dumnezeu [tie cum a aflat c` te-ai \ntors, spuse

  b`rbatul, trecndu-[i degetele prin p`r.

  Romy t`cu pre] de o clip`, gndind de data aceasta,\nainte s` vorbeasc`.

  Am venit cu acela[i avion. Voia s`-mi ia un interviuatunci, dar nu i-am dat ocazia.

  Haide! Aaron o lu` de mn` [i o ridic` de pe prosop. Unde mergem? \ntreb` ea speriat`. Tu mergi acas`. Dar...

  Nici un dar, spuse el repede, \n timp ce-i luasandalele, prosopul [i geanta de plaj`.

  Romy se \mbr`c`.Cine se credea de-i d`dea ordine?

  Cred c` cel mai bine ar fi dac` nu te-ai mai \ntoarce

  aici singur`. Dac` vrei s` mai exersezi \notul, po]i folosipiscina mea.

  Nu-i venea s` cread` ct tupeu avea de-i ordona attea

  lucruri. O ajut` s` intre \n Ferrari. Nu era obi[nuit` cu

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 31

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  29/156

  b`rba]ii posesivi, care \ncercau s`-i controleze via]a [i erasigur` c` nici Tania.

  N-ai drept de proprietate asupra mea, Aaron Blake!anun]` ea cu b`rbia ridicat`.

  A[a e, spuse el, \n timp ce pornea ma[ina. Dac` a[ fi

  avut, ]i-a[ fi \nfrnat de mult comportamentul `stavoluntar.

  Dar nu po]i, a[a c` mai bine ai l`sa-o balt`, spuse ea

  furioas`. |nc` nu-i venea s` cread` ce-i zisese. Se \ntrebaoare cum ar fi reac]ionat sora ei \ntr-o astfel de situa]ie. Cusiguran]`, nu s-ar fi enervat [i i-ar fi spus verde \n fa]` ce

  credea. Pe ea, pu]ini b`rba]i reu[iser` s-o enerveze [i

  poate c` de asta \i atr`gea att de mult. Dar poate uneori\[i complica inutil via]a... Nu mi-ai r`spuns la \ntrebare. Ce \ntrebare? Romy era confuz`. Nici nu-[i d`duse

  seama c` i se adresase o \ntrebare. De ce-ai plecat data trecut`? Ajunseser` \n fa]a casei

  Taniei, iar Aaron opri motorul [i se \ntoarse spre ea.Oh, Doamne, ce trebuia s`-i spun`? De unde s` [tie de

  ce plecase sora ei data trecut`? {i cum putea oare s` afle

  dac` \ntre Tania [i b`rbatul fermec`tor de lng` ea nu eraceva mai mult dect prietenie?

  Se m`cin` s` dea un r`spuns ct mai potrivit, iar pn`

  la urm` ridic` mndr` b`rbia micu]` [i spuse hot`rt:

  32 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  30/156

  Am crezut c` nu vom vorbi despre data trecut`.Dintr-o dat`, \[i aminti scopul acestei c`l`torii: trebuia

  s` munceasc`! Privirea b`rbatului de lng` ea se \ntunec`o clip`, dup` care spuse:

  Ia prnzul cu mine!

  Nu pot! De ce nu?De ce nu putea? Of, trebuia s`-i vin` o idee. Ceva,

  orice... Pentru c` m` duc \n ora[, spuse ea la nimereal` [i se

  gndi c` trebuia s` [i fac` asta, altfel ar fi aflat c` min]ise. Cum vrei, veni r`spunsul lui nea[teptat [i rostit pe un

  ton cam plictisit. Apoi, cobor\ din ma[in` [i se duse s`-ideschid` portiera.|n timp ce Romy se \ndrepta spre u[a de la intrare,

  Aaron spuse:

  S` nu ui]i! Dac` mai apare Swain pe aici, anun]`-m`.Sau dac` nu sunt eu, spune-i lui Raku.

  Apoi, b`rbatul plec`, l`snd-o pe Romy enervat` [ipu]in confuz`. Cu ce drept \i tot ordona att! {i de ce [i-apierdut r`bdarea cu acel reporter?

  Dintr-o dat`, \i trecu prin minte c` Aaron nu dorea s-o\mpart` pe Tania cu un fotograf, [i de asta n-o l`sase s`pozeze. Dar \[i spuse c` e o nebunie lucrul `sta [i-l elimin`

  dintre posibilit`]i. Ceva \i spunea c` Aaron nu era genul de

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 33

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  31/156

  b`rbat posesiv [i, plus de asta, nici nu se l`murise dac`\ntre cei doi era ceva mai mult dect o rela]ie de

  vecin`tate. Dar nici ea nu-i respinsese avansurile, nu? segndi, sim]indu-[i obrajii \n fl`c`ri \n timp ce-[i aminteacum o masase cu lo]iune.

  Ei bine, pe viitor, va avea mai mult` grij` cu asemeneafantezii, \[i spuse cu fermitate [i intr` \n cas`, ca s` fac`du[.

  Aici, putea fi fermec`toarea Tania, dar \n spatelemachiajului, era tot Romy Morgan, iar b`rba]ii atr`g`tori,ca Aaron Blake, nu se \ndr`gosteau de fete simple ca ea.

  ***

  {i-a petrecut dup`-amiaza prin minunata Suva, uitndde griji \n acvariul ora[ului. A r`mas \ncntat` de pe[tii

  r`pitori [i de rechinii juc`u[i, dar a trebuit s` plece deacolo, pentru c` mai erau multe de v`zut. A g`sit chiar [i oexpozi]ie de art`, unde erau fotografii cu diverse peisaje

  marine. Dintr-un butic, [i-a cump`rat chiar [i un suvenir.Dou` forme sculptate \n lemn, prima era mai mare [i maistr`lucitoare [i a doua se pierdea \n umbra celei dinti. O

  fascinase imediat combina]ia asta. Parc` ar fi fost

  34 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  32/156

  descrierea perfect` a sa [i a surorii sale. Se tot gndea laasta [i mergea f`r` s` se uite, pn` ce d`du peste un

  b`rbat: Tania!Individul se \mbujorase [i o privea zmbind. Era \nalt,

  [aten [i avea ochi mari, expresivi, dar nici pe departe nu seputea spune c` era frumos. Romy se sim]ea jenat` [i numai [tia ce s` spun`.

  Ce se \ntmpl`? Te ui]i la mine de parc` nu m-aicunoa[te!

  Oh, [i ct de adev`rat era! Oare ce era cu b`rbatul `sta?Din cte vedea, era om de afaceri. Costumul albastru,

  p`rul \ngrijit, [i cam de aceea[i vrst` cu Aaron. |mi pare r`u, spuse ea, repede, for]ndu-se s` joacerolul Taniei. Eram cu mintea \n alt` parte, altminteri te-a[fi recunoscut imediat, min]i ea cu neru[inare. Trebuia s`

  men]in` aparen]ele. B`rbatul `sta putea fi prieten cuAaron.

  Cred c` ai fost cu mintea \n alt` parte! spuse individulf`cnd o grimas`. Dar Romy \[i d`du seama c` nu i sep`ruse nimic ciudat \n atitudinea ei, cnd o \ntreb`: Cum

  ai ajuns aici?|i spuse c` luase un taxi, iar el insist` s` o duc` acas`.Fata \ncerc` s` refuze, dar nu avu sor]i de izbnd`.

  Oricum voiam s` trec pe la tine.

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 35

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  33/156

  O conduse la ma[in` [i, \n timp ce pornea motorul,\ntreb`: cnd te-ai \ntors?

  Romy \ncerc` s` treac` peste sentimentul destnjeneal` care o \ncerca, [i peste faptul c` b`rbatul nu-[imai dezlipea ochii de la picioarele ei, [i-i r`spunse. Spre

  u[urarea tinerei, nu era genul de om c`ruia s`-i plac` s`vorbeasc`. Cu toate astea, \i vorbi pu]in despre pre]ulzah`rului pe pia]`, despre munca lui. Era un fel de

  consilier, [i chiar \i vorbi despre oameni pe care Tania \icuno[tea, iar Romy se v`zu nevoit` s` \ncuviin]eze [i ea cuzmbete vagi ceea ce spunea el. Dar \[i d`du seama c`

  b`rbatul nu era nici pe departe att de ager la minte

  precum Aaron.Nu \n]elegea ce rela]ie avea cu sora ei [i cum de ea \lpl`cea. Dar, \n fa]a casei sale, opri motorul [i o \mbr`]i[`.

  Romy blbi un "mul]umesc", dup` care se gr`bi s`

  ias`, dar minile lui o re]inur`. Care-i graba? Data trecut`, nu te-a deranjat att de

  mult gestul `sta, \]i aminte[ti? La petrecere? Dac`-mi aducbine aminte, data trecut`, \nainte s` pleci, ai f`cut tot ce-aiputut ca s`-mi dai de \n]eles c` o s` fim mai mult dect...

  [tii tu...Tn`ra habar n-avea. Dar un lucru era clar. Sora ei era

  \ncurcat` cu un astfel de b`rbat, de[i nu putea s` vad`

  ce-ar fi putut s-o atrag` la el.

  36 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  34/156

  Nu p`rea genul surorii sale, [i-i f`cea pielea de g`in`! Mi-am schimbat p`rerea de atunci, spuse ea repede.

  Nu vreau s` am vreo leg`tur` cu cineva. {i sper` c` zicndastea, putea ie[i mai u[or din ma[in`. Dar nu se putea\n[ela mai mult!

  Fu prins` cu putere de bra]e care nu doreau s-omngie, iar gura lui peste a ei, cerea o r`splat`.

  Sim]i snge pe buza din interior [i auzi o ma[in` care se

  apropia. |l \ndep`rt` la timp pe b`rbat, exact cnd Aaroncotea ca s` treac` pe lng` ei.

  Data viitoare cnd mai conduci pe cineva acas`,spune-i mai \nti condi]iile! \i strig` ea, dup` ce ie[i din

  ma[in` [i trnti portiera.{i fu surprins` cnd auzi: Nu scapi a[a u[or! O s` m` \ntorc mine sear` s`

  l`murim ni[te lucruri! Tu ai pornit totul!

  Nu se obosi s` se \ntoarc` s`-l priveasc` plecnd. Toateastea deveniser` cam ciudate Nu-i venea s` cread` c` Tania

  putea s` \ncurajeze un astfel de b`rbat.Ce Dumnezeu v`zuse la el?Dar nu-[i mai b`tea capul cu asta, pentru c` gndul \i

  fugea la Aaron, care probabil se sup`rase creznd c`-irefuzase invita]ia la mas` pentru a se \ntlni cu un altb`rbat. {i faptul c` nu se oprise s`-i vorbeasc`, ci se dusese

  direct acas`, \i d`dea de \n]eles c` e tare nervos.

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 37

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  35/156

  Ei, [i ce dac` era sup`rat? Treaba lui. |ntre el [i sora einu era nimic, altfel Tania i-ar fi spus ceva. Mereu f`cea a[a.Mai ales cnd se \ndr`gostea cu adev`rat. Iar ea, fiind [ipersoan` public`, trebuia s`-[i aleag` cu aten]iepretenden]ii.

  Oh, dar de ce nu o suna? |ntre ele existase mereu otelepatie care le ajutase s` treac` peste cele mai grelesitua]ii. Dar acum de ce nu func]iona?

  {i nu sim]i nimic nici \n zilele urm`toare. Nu putea nicis` scrie, dar nici s` se odihneasc`. Era ceva ce se instalase\n mintea ei, de la moartea tat`lui s`u. Sentimentul c`pierduse pe cineva foarte important. Niciodat` nu-[id`duse seama ct aveau s`-i lipseasc` \ncuraj`rile lui.

  Ajunsese chiar \ntr-un moment critic, cnd se \ntreba dac`va mai fi \n stare s` scrie ceva vreodat`.

  Se decise s` fac` o pauz`. Sim]i nevoia s` mearg` s`\noate, dar \[i aminti de avertizarea lui Aaron [i se potoli.Nu dorea s`-l \ntlneasc` pe acel reporter [i ar fi fost oprostie din partea ei s` se lase fotografiat`. Nu nu putearisca s`-i dea peste cap cariera surorii sale. Nu va mai ie[idin acea cas` pn` cnd nu va fi Romy Morgan. Se a[ez` labirou [i-i scrise o scrisoare lui Roger, dup` care \ncepuuna pentru prietenele sale, cnd sun` telefonul.

  38 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  36/156

  Capitolul 3

  Tania, drag`! exclam` o voce feminin` [i pl`cut`.

  Sunt Sandra Donnington. Quintin Swain mi-a spus c` te-ai\ntors.

  Romy fu dezam`git`. Credea c` e Tania, dar afl` \nschimb ce repede se r`spndeau ve[tile pe insul`.

  Dau o petrecere mine sear`, continu` vocea dintelefon. Nimic spectaculos. Doar vreo optzeci de invita]i,

  sau cam a[a ceva. Vii, nu?Oh, Doamne! Asta \i mai lipsea! Sora ei nu-i spusese

  adev`rul cnd o asigurase c` n-o cuno[tea nimeni peinsul`.

  E foarte dr`gu] din partea ta, dar... Nici un dar, o \ntrerupse femeia pe Romy. Nu vreau

  s`-mi r`spunzi negativ. {i s` nu-mi spui c` n-ai cu ce s` te

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  37/156

  \mbraci, pentru c` nu te cred. Vino pe la opt [i jum`tate [is` [tii c` o s` m` sup`r dac` n-o s` apari!

  Romy deveni agitat`. Nu se putea duce la o petrecreunde oamenii credeau c` e Tania. Cum s` [tie cu cine s`

  vorbeasc` mai \nti?

  Cui s` zmbeasc`? Ce s` spun`? Trebuia s` se eschiveze.Dar cum s` fac` una ca asta?

  Uite ce e, nu vreau s` sup`r pe nimeni, dar sunt cam

  ocupat` mine, spuse ea, tremurnd. {i, oricum, n-am nicima[in` cu care s` ajung acolo.

  De obicei, Tania, cnd venea aici, \nchiria una, dar nu

  mereu f`cea treaba asta, iar Sandra Donnington n-avea

  cum s` [tie asemenea lucruri. Ah, dar asta nu-i nicio problem`. Aranjez eu ceva.R`mne la opt [i jum`tate, [i \nchise telefonul.

  Romy r`mase cu receptorul \n mn`. Niciodat` \n via]a

  ei nu i se mai \ntmplase s` fie att de agitat`. Nici m`carnu [tia unde locuia acea femeie, unde era ]inut`

  petrecerea!L`s` telefonul \n cele din urm` [i \ncepu s`-[i road` o

  unghie. Oare c]i dintre invita]i o cuno[teau pe Tania? se

  \ntreb` ea, \n timp ce-i frem`ta stomacul. {i oare ce sea[teptau s` vorbeasc` cu ea? Ea [i Tania erau la polidiferi]i. {i dac` va face o gre[eal` [i va spune ceva ce nu

  trebuia?

  40 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  38/156

  Gndul acesta o sup`r` [i nu-[i mai g`si lini[tea \nredactarea scrisorilor, a[a c`-[i lu` lucrul [i \ncepu s`

  cro[eteze pe teras`, spernd cu disperare s`-i vin` o idee.|nc` mai era acolo, concentrndu-se pe gndurile ei,

  cnd auzi un zgomot. Era Aaron, care se \ndrepta agale

  spre ea, \mbr`cat sport. Grozav! Acum nu era doar agitat`,se mai [i \mbujorase, \[i spuse ea. Era tot ce-i trebuia dup`\ntlnirea de ieri, dup` telefonul primit cu cteva ore \n

  urm`, [i acum asta! A[tep]i pe cineva?

  Ca de exemplu? \ntreb` ea, nervoas`, \n timp ce\ncerca s`-[i strecoare lucrul [i cro[eta undeva, \ntre ea [i

  scaun. O prinsese f`cnd ceva ce nu era caracteristicTaniei [i acum st`tea acolo, impun`tor, nemaizicndnimic.

  Se uita la lucrul din ln`, pe care fata nu reu[ise s`-l

  fereasc` de privirea lui iscoditoare. A[tep]i un val de aer rece? \ntreb` el, sarcastic.

  Oh, oare cum i-ar fi r`spuns Tania? Nu se [tie niciodat`! spuse ea, \ncepnd s` rd`. |n Fiji? Aaron se \ncrunt` [i vr\ minile \n buzunarele

  pantalonilor. |n perioada asta a anului?Privirea lui curioas` o f`cu pe Romy s`-[i fereasc` ochii

  [i s`-i priveasc` picioarele bronzate, cu mu[chi bine

  contura]i. Oare Tania era con[tient` de farmecul lui?

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 41

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  39/156

  E ceva ciudat \n leg`tur` cu tine...Deci, asta i-a fost! Privirea lui b`nuitoare o m`sura din

  cap pn`-n picioare. Nu mai reu[ea s` se fereasc` de el. Am lucrat cam mult \n ultima vreme, spuse ea,

  \ncercnd s` salveze situa]ia. Trebuie s` fac ceva ca s` m`

  deconectez. Ca de exemplu s` te \ntlne[ti cu Danny Gower?

  \ntreb` el, cu suspiciune \n glas.

  Deci, `sta era numele acelui b`rbat! Dar de ce-i vorbeaAaron pe tonul `sta? Oare era gelos? Oare ]inea la Taniamai mult dect credea ea?

  A[a, [i? \ntreb` ea, nep`s`toare, gndind c` poate nu

  era a[a r`u ca el s` [tie c` se vede [i cu al]i b`rba]i. Poatec` a[a va sta mai departe de ea.Briza unduia u[or frunzele copacilor, iar Aaron se mi[c`

  provocator spre ea.

  El e prada din acest sezon?Asta \nsemna c` Aaron nu aproba obiceiul surorii sale

  de a schimba frecvent compania masculin`. Romy aproapeera pe cale s`-i spun` ce gndea despre toate astea, darprivirea de ghea]` din ochii lui o opri.

  {i dac` ar fi a[a? El nu r`spunse, doar o urm`\n`untru, schimbnd subiectul.

  Am c]iva oaspe]i la cin`, \n seara asta, majoritatea

  oameni de afaceri... dar va veni [i cineva pe care cred c` ar

  42 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  40/156

  trebui s`-l cuno[ti. Mi-am \nchipuit c` ai vrea s` [tii dintimp, ca s` te preg`te[ti.

  Ce era asta? O invita]ie?Romy sim]i c` ia foc. Nu-i pl`cea deloc felul \n care trata

  lucrurile, nici c` \ncerca s` se amestece \n via]a surorii

  sale, [i nici c` abandona dup` chef subiectele de discu]ie.{i, mai ales, nu-i pl`cea cum \ncerca s`-i comande ce s`fac`.

  Cine te crezi de vii aici, f`r` niciun drept, s`-mi spuice s` fac? spuse ea, ridicnd semea]` b`rbia. De ce te

  intereseaz` pe tine cu cine m` \ntlnesc cnd vin aici? \lprovoc` ea.

  Nu m` intereseaz` deloc. R`spunsul lui o lu` penepreg`tite. Oare se \n[elase presupunnd c` era gelos peb`rba]ii cu care se vedea Tania? Dar poate ai dori s` afli cecrede so]ia lui Danny Gower.

  So]ia? {tia c` r`m`sese [ocat`, dar \ncerc` s` se adunerepede, pentru a nu da la iveal` ceea ce sim]ea. Acum

  \n]elegea de ce o tot tachinase pe plaj` cu m`riti[ul,pentru c` Tania umbla cu un b`rbat \nsurat. Dar nu puteas` fie a[a! Romy refuza s` accepte ideea asta. Sora ei nu era

  a[a. Nu?Dar \[i aduse aminte c` ea juca rolul Taniei [i c` trebuia

  s` salveze \ntr-un fel situa]ia.

  Ei bine, a[a cum ai mai spus... nu e treaba ta!

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 43

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  41/156

  Scoase un ]ip`t scurt cnd el o prinse mnios de talie [io trase spre el, dezechilibrnd-o.

  O privea de parc` ar fi fost cea mai josnic` fiin]` de pep`mnt, dar exista [i dorin]` \n ochii aceia de culoareaambrei, care o f`ceau s` se \mbujoreze cnd o priveau cu

  atta ardoare. Apropierea lui o electriza. |l sim]ea cu toat`fiin]a ei ct este de viril [i ct ar putea fi de pasional. Dargndurile i se frnser` \n momentul \n care gura lui o

  invad` pe a ei, \ntr-un s`rut pasional [i s`lbatic. Tn`ra sesperie de o asemena for]` [i mai ales de senza]iiledevastatoare [i se \ndep`rt` de el, brusc. |n graba ei, d`du

  jos o statuet` de pe masa de care se atinse. Era cea pe care

  o cump`rase din bazar,Era extrem de furioas` [i-l privea cu ochi duri, dar el se\ndrept` spre ea, ridic` obiectul [i \l studie pre] de o clip`.}inndu-[i r`suflarea, Romy se \ntreba ce avea de gnd. C`

  nu era \n genul celorlalte din cas`?Privirea lui, rece [i enigmatic`, r`mase pe ea, apoi \i

  \napoie statueta. Vin s` te iau la opt, a fost tot ce a zis, dup` care a

  plecat.

  Oh, Doamne! Ce avea s` fac`? Aaron Blake era multprea iste] ca s` mai joace cu el un asemenea joc periculos,iar dac` mergea la el \n seara aceasta, se expunea f`r` voie

  ochilor lui suspicio[i. |nc` tremurnd din toate

  44 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  42/156

  \ncheieturile, Romy se \ndrept` spre combina muzical`,unde puse un disc cu muzic` clasic`, \n speran]a c` se va

  lini[ti. Dar muzica nu avu efectul a[teptat [i dup` ctevaminute o opri, pentru a se gndi \n lini[te cum s` eviteie[irea din acea sear`. Oh, dac` [i-ar fi ascultat instinctul

  \nainte de a veni aici, nimic din toate astea nu s-ar fi\ntmplat...

  Dar dac` nu se ducea \n seara asta acas` la Aaron,

  Danny Gower \i spusese c` va veni la ea. {i nu putea riscauna ca asta. Da, se va duce la Aaron, chiar dac` \i era din

  ce \n ce mai greu s` reziste atrac]iei lui. Pn` la urm`, nuaveau s` fie singuri...

  ***

  Casa lui Aaron Blake era la fel de frumoas` \n interior

  cum era pe afar`. Plante exotice [i scara interioar` dinmarmur` completau piesele scumpe de mobilier.

  |ncercnd s` nu arate c` nu mai fusese acolo niciodat`

  \nainte, pentru c` \[i \nchipuia c` Tania avusese acestprilej, Romy se l`s` escortat` \n sufragerie.

  Acolo, nu apuc` s` admire bine tablourile originale

  pictate \n ulei, care \mpodobeau pere]ii, pentru c` mai

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 45

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  43/156

  multe perechi de ochi curio[i o priveau. Sim]i c` i se\ncordeaz` tot trupul. Oare trebuia s`-i [tie pe to]i?

  Se pare c` pe unii dintre ei da, pentru c` so]ii Allison un b`rbat scund, cu ochelari, de vrst` mijlocie [i so]ia luicam exuberant`, venir` s` o salute ca pe o veche

  cuno[tin]`.Iar cnd Aaron o prezent` unui b`rbat cu tr`s`turi

  distinse, se \ncrunt`, \ntrebndu-se unde \i mai auzise

  numele Theo Stanley. |l cuno[tea de undeva, dar nu-[iputea aminti de unde.

  V`rul meu, spuse Aaron zmbind. Adic`, proprietarul

  t`u.

  Bine\n]eles! Sem`na destul de mult cu Aaron. Aveautr`s`turi asem`n`toare, cam aceea[i \n`l]ime, doar c` Theoera mai \n vrst`, avea p`rul grizonant [i o musta]` fin`,argintie. Se sim]ea foarte tensionat`, pentru c` trebuia

  s`-i \n[ele pe amndoi.Ochii lui Aaron o priveau, curio[i s`-i urm`reasc`

  fiecare reac]ie. Tania \i spusese c` nu-l cunoscuseniciodat` pe proprietarul vilei, a[a c` se putea ar`tasurprins`.

  Tot \[i dorea s` nu fi venit. Se gndi c` o ceart` cuDanny Gower ar fi fost mai bun` dect toate astea. {i sim]ic` i se face r`u.

  Ce vrei s` bei?

  46 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  44/156

  Oh, oare ce obi[nuia Tania s` bea? Se mi[ca agitat` depe un picior pe altul, \n timp ce gazda, \mbr`cat` \n

  pantaloni negri [i o c`ma[` de m`tase, \i a[tepta curiosr`spunsul. Trebuia s` g`seasc` ceva [i repede!

  Ca de obicei! veni r`spunsul ei, cam [ov`ielnic.

  I se p`ru c` dureaz` o ve[nicie pn` Aaron se \ntoarsecu un martini sec.

  Cina a fost incredibil de gustoas` [i chiar ar fi f`cut

  remarca asta, dac` s-ar fi sim]it suficient de bine ca s` sebucure de ea. |n timpul mesei, st`tu lng` Theo Stanley,

  care, spre fericirea ei, monopoliz` \ntreaga conversa]ie.Era un v`duv care locuia \n Noua Zeeland` [i care se

  ocupase toat` via]a cu afaceri imobiliare. Dar acum m-am retras [i prefer s` predau [tafeta unortineri iste]i, ca v`rul meu, spuse el rznd, dup` careschimb` subiectul, \ntrebnd-o pe Romy despre p`rin]ii ei.

  Mama a murit cnd eram mic`, explic` ea. Iar tat`lmeu... acum trei luni.

  |n fa]a ei, peste mas`, Aaron o privi cu simpatie, de[iRomy credea c` nu e atent la discu]ie.

  |mi pare r`u, n-am [tiut, spuse el.

  Tn`ra sim]i cum o \ncearc` lacrimile, dar \[i feriprivirea de a lui [i-i zmbi vag. Se sim]i u[urat` cndb`rba]ii schimbar` subiectul [i trecur` la afaceri. Era vorba

  despre un proiect nou pe care-l finan]a Aaron. Pentru

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 47

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  45/156

  cteva clipe, el fu cel care monopoliz` conversa]ia, dup`care interveni [i Theo [i Mona Allison, cu propriile idei [i

  opinii. Ce i-ai f`cut, Aaron? Abia de a scos o vorb`, zise la un

  moment dat domnul Allison.

  Dintr-o dat`, discu]ia \ncet` [i Romy deveni centrulaten]iei. Dar ce trebuia s` spun`? se \ntreb` ea,sim]indu-[i gtul uscat. {tia foarte pu]ine despre munca

  lui Aaron, adic` doar ceea ce-i spusese sora ei, dar nu\ndeajuns de multe \nct s` se implice \n conversa]ie.

  Acum, Aaron o privea peste mas`, a[a cum o vulpe \[i

  prive[te prada. Rse u[or [i \ncerc` s` nu-l mai priveasc`

  pe Aaron. Cu at]ia exper]i \n jur, prefer s` nu intervin \nlucruri despre care [tiu foarte pu]ine.

  Da, dar ai v`zut schimb`rile care au avut loc de cte

  ori ai venit aaici. Uite, de exemplu, \n Lautoka. Ce crezi... Sistemul de canalizare [i excav`rile din insul` nu sunt

  un subiect bun de conversa]ie, spuse Aaron. Femeileprobabil c` se plictisesc cnd aud a[a ceva.

  Nu, serios, m` intereseaz` foarte mult, spuse ea, cu

  ochi str`lucitori.Observ` cum Aaron o privea curios pe deasupra

  paharului de cristal. Frica lu` locul bucuriei ei de a auzi

  lucruri noi.

  48 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  46/156

  Oare [tia? B`nuia c` nu era tn`ra sofisticat` careobi[nuia s` discute despre orice cu toat` lumea? Se juca

  oare cu ea? se \ntreb` cnd \i v`zu ironia din privire. Oarea[tepta ca ea s` cedeze?

  Probabil c` vinul o f`cea s` gndeasc` mai mult dect

  trebuia. De aceea, fu bucuroas` cnd Aaron suger` s` beacafeaua afar`.

  Pe teras`, aerul era pl`cut, cafeaua aromat`, [i briza

  adia u[or dinspre ocean. Am \n]eles de la Aaron c` de data asta stai o lun`, \i

  \ntrerupse Theo gndurile. A[a e, r`spunse ea, cu privirea la una dintre plante.

  Nu [tia de ce, dar era foarte tensionat`. Nu crezi c` e un gest extravagant s` pl`te[ti chiriapentru o cas` \n care stai doar trei luni pe an? Personal,cred c` e o risip` inutil` de bani, spuse el, dar parc` nu pe

  un ton att de cinic ca cel al v`rului s`u.{i Romy se gndise c` e o risip` de bani, [i-i spusese de

  multe ori acest lucru Taniei, dar ea \nchiriase casa la unpre] mic [i nimeni nu-i impusese c` trebuie s` stea treiluni pe an \n aceast` cas`. Dar acum, i se impusese aceast`

  clauz`, din cauz` c` se g`siser` cump`r`tori. Ce-ar fi zisproprietarul dac` ar aflat c` acum venise doar pentru asatisface cele trei luni [i c`, mai mult, \[i trimisese sora

  geam`n` ca s` fac` asta.

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 49

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  47/156

  Sunt de acord, e o extravagan]` din partea mea, spuseea zmbind, \n timp ce se juca \ncet cu colierul de la gt.

  Dar o slujb` \n televiziune nu \nseamn` doar str`lucire. Eo presiune extraordinar`. {i \ncepu s`-i explice despreorele interminabile de film`ri, despre deplas`ri [i despre

  vacan]ele care nu trebuia s` lipseasc`. Via]a e grea acolosus, zmbi ea, citnd-o pe Tania.

  B`rbatul l`s` cafeaua pe mas` [i, aruncnd o privire la

  mna ei delicat`, spuse: Sunt surprins s` v`d c` nu ai nici so] [i nici logodnic.

  Dac` asta ar fi fost casa ta permanent`, n-ai fi fost singur`

  pentru mult timp.

  B`rba]ii de pe insule nu sunt att de r`bd`tori ca cei depe continent. P`mntul e fertil [i prolific [i a[a \[i doresc[i ei so]iile.

  Romy nu spuse nimic [i nu-[i d`du nici ea seama de ce,

  dar auzind aceste lucruri, se uit` imediat la Aaron, care oprivea [i, \mbujorndu-se, \ntoarse capul. Nu \n]elegea de

  ce nici el nu se legase pn` acum de nimeni. Era b`rbatulperfect inteligent [i atr`g`tor [i se \ntreba cum deTania nu-i povestise mai multe despre el.

  Mai ai rude, Tania? Fra]i, surori?B`rbatul era pur [i simplu curios, dar tn`ra \[i d`dea

  seama c` Aaron, de[i aparent atent la conversa]ia cu

  arhitectul de lng` el, auzea [i discu]ia celor doi.

  50 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  48/156

  Nicio alt` rud`, \n afar` de o sor`, spuse ea repede,pe ner`suflate, \ncercnd s` g`seasc` un alt subiect de

  discu]ie. Mai mic` sau mai mare? Poftim? Trebuia s` ias` cumva din situa]ia asta. Nu

  putea s` se scuze s` mearg` la baie, pentru c` nu [tia undeeste! Replic` doar: mai mare, dar este mic` diferen]` \ntrenoi.

  Oh! exclam` Theo, iar Aaron o privi insistent. Romynu [tia dac` Tania \i povestise despre vreo sor`.

  Gndul o f`cu s` tremure, \n ciuda nop]ii calde.Trebuia s` pun` cap`t acestei conversa]ii. Profit` de rsul

  zgomotos al Monei [i b`lm`ji o scuz` c`-i trebuia ceva dincas`, [i \[i lu` po[eta, dar \ntr-un gest gr`bit, o sc`p` dinmn` [i tot con]inutul i se r`spndi pe jos.

  Romy, ro[ie de ru[ine, se apuc` s`-[i adune lucrurile.

  Cnd \n sfr[it era totul gata, \ncerc` s`-[i fereasc` ochii deprivirea lui Aaron [i \ncepu s` coboare sc`rile. Dar nu f`cu

  mul]i pa[i, c` auzi: Nu crezi c` ai uitat ceva?Se \ntoarse [i \ncremeni. Pa[aportul!

  Se albi la fa]` [i se d`du un pas \napoi. Oh, Doamne,cum de a fost att de \ndemnatic` \nct s`-i scape una caasta? Nu doar c` poza ar`ta o fat` cu p`rul lung [i ochelari,

  dar [i dovada a cine era ea.

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 51

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  49/156

  Mul]umesc! \ncerc` ea s` se calmeze, \ntinznd mnadup` el, dar Aaron nu avea nicio inten]ie s` i-l \napoieze.

  Mul]i oameni arat` \ngrozitor \n astfel de documente,dar m` \ntreb cum arat` un om de televiziune.

  Romy sim]i c` i se face r`u. Dac`-l deschidea, avea s` fie

  sfr[itul. Tania \[i pierdea casa, [i to]i ceilal]i \ncrederea \nea.

  Po]i s` mi-l dai, te rog? n-avusese nicio inten]ie s`

  implore, dar se sim]ea disperat`, [i Aaron sesiz` asta. Ce crezi, Theo? \ntreb` b`rbatul, \nc` indecis. S` i-l

  d`m \napoi?

  |i sim]ea frica [i Romy [tia asta.

  Haide, Aaron, n-o mai tachina. D`-i-l!Vocea lui sun` ciudat, de parc` n-ar fi [tiut cum s` taietensiunea dintre cei doi. Spre uimirea tuturor, Aaron \i\napoie pa[aportul, oarecum plictisit s` joace acest joc

  interminabil de-a [oarecele [i pisica. Mul]umesc, exclam` ea u[urat`, dup` care cobor\

  sc`rile \n grab`.Oare [tia? Se gr`bi s` intre \n cas`, st`tu pu]in, s`-[i mai

  limpezesc` gndurile, dup` care, dorind s` ias` din nou pe

  teras`, deschise o u[` gre[it` [i ajunse \n sufragerie. Nu segr`bi s` ias` de aici, pentru c` se v`zu singur` \n fa]a uneibiblioteci imense. Oare ce c`r]i prefera Aaron? V`zu

  colec]ia complet` a lui Shakespeare, Thomas Hardy [i alte

  52 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  50/156

  volume ap`rute recent. Lu` unul legat \n piele [i \ncerc` s`citeasc` dedica]ia de pe prima pagin`. Dar ochii o usturau.

  Purtase prea mult lentilele de contact [i acum, cu totmachiajul, avea s` se aleag` cu o irita]ie groaznic`.

  Ai nevoie de lumin`.

  Se \ntoarse, \ncercnd s`-[i acomodeze ochii la luminacare inunda acum camera.

  Am... venit dup` jachet`, spuse ea, \ncercnd s` se

  ab]in` din tremurat. La naiba! Parc` ar fi fost un copil prins\n mijlocul unui furt.

  Bine\n]eles! Aaron o trat` cu un zmbet pe jum`tatede gur`. El \nchise u[a, iar fata sim]i, dintr-o dat`, c` \i e

  fric`. {tii, Tania, m-ai surprins \n seara asta. De cte ori te\ntlne[ti cu Mona, ave]i mereu discu]ii aprinse. Dar nu [i\n seara asta.

  Te-ai purtat impecabil. Trebuie s` te felicit.Romy era \nc` sup`rat` de felul \n care o tratase pe

  teras` [i nu se putea ab]ine s` nu-i dea un r`spuns pem`sura atitudinii sale.

  Serios? {i exist` [i un pre] pentru purtare exemplar`,

  domnule? Oh, da, spuse el, amuzat.Se \ndrept` spre ea, ca o panter` neagr`, periculoas` [i

  atr`g`toare.

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 53

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  51/156

  Spune-i c` nu e[ti Tania!Spune-i acum, pn` nu e prea trziu! \[i auzea ea

  con[tiin]a.Dar el se apropiase periculos de mult de ea, [i limba

  parc` i se \ncle[tase \n gur`...

  54 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  52/156

  Capitolul 4

  Thomas Hardy? \ntreb` Aaron, cnd \i v`zu cartea din

  mn`. |]i spune ceva scriitorul `sta?Uitase de carte! Aproape c` voia s`-i spun` c` e autorul

  ei preferat, dar se opri la timp [i zise doar: Uneori. Dintr-un anumit motiv? \ntreb` b`rbatul, cu ochi

  curio[i.

  E un bun romancier. Ce alt motiv ar mai fi? r`spunseea, cu precau]ie. Cum ajunseser` s` discute asemenealucruri?

  A fost un geniu al cre`rii personajelor.Da, a[a era, \[i spuse Romy, amintindu-[i de volumele

  din biblioteca tat`lui s`u, volume pe care le citise de

  nenum`rate ori. Dar nu putea s` \mpart` pasiunea ei

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  53/156

  pentru c`r]i cu Aaron Blake, care o credea Tania. A[a c`spuse cu simplitate:

  A[a a fost? {i un scriitor foarte imprevizibil, continu` el, ridicnd

  dintr-o sprncean`. Lu` volumul din mna ei [i-l \nchise

  cu putere. Putea p`c`li pe oricine.Romy \l privi nedumerit`. Oare de ce spusese una ca

  asta? Oare se \n[elase cnd crezuse c` nu b`nuie[te nimic?

  L-a privit cum a a[ezat cu grij` cartea pe raftul de sus. Nu \ncetezi s` m` surprinzi, Tania. N-am crezut

  niciodat` c` cite[ti mai mult dect scenariul emisiunilor,

  dar s` m` uime[ti cu clasicii literaturii engleze! Asta e prea

  de tot.Era adev`rat, se gndi Romy, sora ei citea foarte rar [iatunci doar literatur` science fiction.

  Probabil c` nu [tii multe despre mine, Aaron Blake.

  Cu siguran]`, spuse el, privind-o adnc \n ochi.O prinse de talie, iar ea nu f`cu nicio mi[care.

  Ca de exemplu de ce preferi avansurile unui b`rbat\nsurat \n schimbul alor mele.

  Cuvintele lui au fost dure, dar Romy, cu inima

  b`tndu-i nebune[te, \ncerc` s` \n]eleag` ce tocmai auzise.Deci, Tania avea o rela]ie intim` cu v`rul proprietarului

  s`u. Dar ct de departe merseser` lucrurile? Oare erau

  iubi]i? Oare Tania era \ndr`gostit` de el?

  56 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  54/156

  Dar dac` era a[a, de ce se mai vedea cu acel DannyGower?

  A[ prefera s` nu vorbim despre el, \ncerc` ea s` sesalveze din ceea ce p`rea o situa]ie tensionat`.

  Ei, bine, \mi pare r`u draga mea, dar eu vreau s`

  vorbim despre asta, spuse b`rbatul, pe un ton rece. Chiarcrezi c` te a[teapt` fericirea al`turi de so]ul altei femei?\ntreb`, apropiindu-se [i mai mult de ea.

  Cine a zis c` asta caut? spuse ea, cu greu. |n]eleg, vrei doar s` te distrezi. Ei bine, pentru mine,

  asta e perfect, pentru c` am suficient` experien]` ca s`-]iofer a[a ceva.

  Romy [tia ce va veni, dar [tia mai ales c` nu avea cum s`previn` asta. Aaron o \mbr`]i[` [i o s`rut` cum nu maifusese niciodat` s`rutat`. Mii de senza]ii pl`cute \i gdilautot corpul [i sim]ea c` plute[te.

  Oh, Doamne! Ct de mult \l dorea! O acoperea cumngieri blnde, iar ea \i explora cu minile mu[chii bine

  contura]i. Tania...Fata \ncerc` s` se adune, [i-l \ndep`rt` de lng` ea.

  Nu! protest` ea vag, sim]ind o durere \n tot corpul. De ce nu? \ntreb` el, dezorientat. Corpul t`u \nc` m`

  dore[te... la fel de mult ca pe vremuri, a[a c` de ce n-am

  lua-o de la \nceput, chiar din seara asta?

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 57

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  55/156

  Nu, eu... Ce putea s` spun`?Respirnd greu, cu minile pe pieptul lui, \ncercnd

  s`-l re]in`, c`uta ceva potrivit de spus.Deci, nu era nicio \ndoial` \n ceea ce-i privea. El [i

  Tania erau iubi]i. Sau, m` rog, fuseser`. O clip`, chiar a

  vrut s`-i spun` adev`rul, dar [i-a amintit cu ct` neru[inarei-a r`spuns s`rutului s`u, cu ct` pasiune l-a mngiat,cum putea s` explice asemenea lucruri? Nu putea s` dea

  un r`spuns nici m`car pentru ea. {i ce-ar fi crezut Aarondespre ea? C` [i ea, la fel ca Tania, era lipsit` de scrupule?

  M` doare capul, spuse ea, \n cele din urm`.

  El n-o crezu. Era evident lucrul `sta din privirea

  sceptic` pe care i-o arunc`. Dar spuse cu simplitate,lundu-i b`rbia \n mini [i privindu-i obrajii \mbujora]i: Ei, dar avem o lun` \ntreag`, nu? lucru care a f`cut-o

  s` stea ca pe ace de-a lungul \ntregii seri, cu toate c` el

  n-a mai vorbit despre a[a ceva, nici m`car cnd acondus-o acas`.

  |n diminea]a urm`toare, s-a trezit cu o durere de capinfernal`. Asta ar trebui s`-mi fie \nv`]`tur` de minte s` numai spun minciuni, \[i spuse ea, \n timp ce f`cea du[.

  Noaptea trecut` se foise tot timpul \n pat,\ntrebndu-se ce avea s` fac` [i cum avea s-o scoat` lacap`t. Oare de ct timp sora ei [i Aaron erau iubi]i? Ct de

  mult \nsemna el pentru Tania? {i de ce cnd putea avea un

  58 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  56/156

  astfel de b`rbat, sora ei accepta avansurile unuia ca DannyGower? |ntotdeauna Romy \[i admirase sora, o considerase

  mai presus de ea, dar acum \ncepea s` se \ndoiasc` dac`merita \ntr-adev`r toat` considera]ia ei. Nu-i pl`ceaugndurile care-i zburau prin cap, dar nu-[i putea explica \n

  alt mod comportamentul Taniei. Iar Aaron Blake \[i ceruseasear` ce era al lui. Oh, cum avea s-o scoat` la cap`t cutoate astea?

  Trebuia s` plece! Azi! Dac` mai trecea o zi, lucrurileaveau s` se \nr`ut`]easc`.

  Ie[i din du[ [i se [terse cu un prosop. Se \mbr`c` \nni[te pantaloni albi [i un maiou ro[u, \n timp ce se privea

  \n oglind`. Era copia fidel` a Taniei. Micu]`, delicat`, cupicioare lungi [i sub]iri, [i rotunjimi apetisante. |i lipseadoar aerul sofisticat al surorii sale. Lucru pe care nu-l avea[i nu-l va avea niciodat`.

  To]i b`rba]ii cu care ie[ise o consideraser` o porti]`spre Tania [i ea ajunsese la concluzia c` tr`ia \n umbra

  succesului ei. Privi statueta pe care o cump`rase din bazar.Era att de potrivit` cu realitatea! Cum avea s` reziste unuib`rbat ca Aaron Blake? N-avea nici experien]a necesar` [i

  nici t`ria surorii sale.Gndurile astea au f`cut-o s` ia o decizie.Sun` la aeroport, dar nu ob]inu nicio alt` informa]ie

  dect c` nu mai exista niciun loc vacant pentru acea zi. |[i

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 59

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  57/156

  f`cu totu[i rezervare pentru ziua urm`toare [i \ncepu s`-[ifac` bagajul, ca nu cumva s` se r`zgndeasc`.

  Ei, [i ce dac` se va sup`ra Tania? Va \n]elege ea. {i dac`nu, asta e. |nc` nu putea s` cread` cum de sora ei aimplicat-o \ntr-o asemenea problem`.

  Danny Gower venise asear` [i plecase sup`rat, dup` ceaflase de la Nicki c` era la Aaron. {i petrecerea din searaasta, de care aproape uitase! |[i d`du seama c` nu g`sise

  nicio scuz` pentru a nu participa la ea. Poate va spune c`are o migren`. Da, putea s` fac` asta. Iar mine avea s`plece.

  Se decise s` fac` o plimbare. Ie[i pe una din aleile care

  duceau spre plaj`. |[i aminti de Aaron [i de avansurile pecare i le f`cuse cu o sear` \n urm`. |i era ru[ine pentru c`nu reu[ise s`-l opreasc` la timp. Dac` va mai r`mne aici,

  va avea cu siguran]` mai multe lucruri de regretat.

  Ct [i-ar fi dorit s` \noate! Se uit` cu invidie la o [alup`care era \n larg. Se ab]inu s` mearg` pe plaj`. Nu dorea s`

  \ntlneasc` pe nimeni, dar [tia c`, \n adncul inimii, peAaron nu dorea s`-l vad`. Tot mergnd, \ngndurat`, seafund` \n p`durea de lng` plaj`. Se opri la un moment

  dat [i \[i d`du seama c` ie[ise de pe potec` [i c` acum nu[tia \ncotro s-o ia. Mersese mai mult de o jum`tate de or`[i se r`t`cise. Auzea valurile, dar nu mai vedea oceanul.

  Mai merse \nc` o jum`tate de or` printre copaci [i ie[i \n

  60 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  58/156

  final din p`durice. Ajunse la un drum de ]ar`, [i \[i spusec` poate acesta ducea la satul unde st`tea Nicki, sau chiar

  la vila Taniei.Oh, ct` nevoie avea de un du[ rece!

  Abia conturat acest gnd, auzi o ma[in` apropiindu-se

  [i, cnd privi \n urm`, r`mase \ngrozit`. Dar era prea trziuca s` mai fac` ceva, pentru c` Ferrari-ul ro[u deja\ncetinise.

  Vrei s` te duc undeva? spuse Aaron privind-o cuironie cum se \mbujorase, fiind sigur c` se r`t`cise. Din

  acest motiv era att de amuzat, \[i spuse ea, avnd un primimpuls de a-l refuza. Dar dac` o f`cea, probabil c` va

  trebui s` mearg` mile \ntregi. A[a c` era un singur lucru pecare-l putea face. Am vrut s` m` plimb, spuse ea cu non[alan]`, \n timp

  ce se urca \n ma[in`, lng` el. Nu mi-am dat seama ct de

  departe am ajuns. Trebuie s` fii tare \ngndurat`!

  Romy nu mai spuse nimic. Probabil c` Aaron credea c`se gndea la Danny Gower.

  {i presupun c` a fost o \ntmplare c` ai trecut pe aici?

  \ntreb` ea, regretnd c` nu putuse pleca azi. Ar fi trebuits`-[i ia valizele de diminea]` [i s` \nchirieze o camer` lahotel, ca s` evite s`-l mai vad`. Dar acum era prea trziu ca

  s` se mai gndeasc` la asta.

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 61

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  59/156

  De fapt, te c`utam, spuse el. Serios?

  Sandra Donnington mi-a spus c` te-a invitat lapetrecere [i m-a rugat pe mine s` te aduc.

  Mergea [i el! Oh, Dumnezeule, ce scuz` s` mai

  inventeze acum? Deja se ar`tase reticent` cnd o sunaseSandra. Iar dac` trebuia s` mearg`, m`car avea pe cine s`se bazeze. Dac` mergea singur` la acea petrecere, avea s`

  fie cel mai neinspirat gest pe care-l f`cuse vreodat`. Dar [is` mearg` cu el, ar fi fost sinucidere curat`! A[a c` spusesimplu, \ntorcnd capul \n alt` direc]ie:

  Nu, mul]umesc.

  Ce faci? O s`-l a[tep]i pe Danny Gower? Sunt sigur c`te-ar duce cu pl`cere. Dar, din p`cate, draga mea, \[iconduce so]ia, spuse el, pe un ton de ghea]`.

  Ea \l privi cu r`ceal` [i-i v`zu profilul bine conturat [i

  aparenta mul]umire de pe buze. Era clar ce gndea despreea \n acele momente! Cu siguran]`, Tania pierduse

  respectul acestui b`rbat, chiar dac` \nc` \l mai doreapentru ea. Iar lui Romy nu-i convenea c` trebuia s` \nghit`toate r`bufnirile lui.

  Nu merg, spuse simplu, gndindu-se la ce s-ar putea\ntmpla dac` ar onora invita]ia. Dar trebuia s` selini[teasc` pentru c` nu avea s` mai treac` prin alte situa]ii

  nepl`cute.

  62 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  60/156

  Imediat ce va ajunge acas`, va suna la un hotel, va\nchiria o camer` [i va merge s` stea acolo pn` mine.

  Vom vedea dac` va fi a[a.Hot`rrea lui o f`cu s`-l priveasc` cu ur`. Dar el nu-[i

  lu` privirea de la drum [i ea \ntoarse capul. Credea c`

  poate s-o oblige?Ei bine, va avea o mare surpriz`!

  Unde mergem? \ntreb` ea, cnd v`zu c` trecur` de

  casa Taniei [i Aaron accelereaz` motorul. S` \not`m, spuse el, lejer.

  S` \not`m? Da, nu-]i aminte[ti? Ai nevoie de instruc]ie.

  Nu pot, spuse ea, uitnd c` mai \nti trebuia s`gndeasc` [i apoi s` vorbeasc`. Ce s` spun`? Aaron oprivea ciudat. N-am costumul la mine, reu[i ea s` \ngne,\n cele din urm`.

  Hm! Cnd te-a preocupat pe tine asta? Ce? Romy era [ocat`. Doar nu-[i \nchipuia c` avea de

  gnd s` \noate goal` cu el. Ce e cu modestia asta fals`? Pn` acum nu te-a

  deranjat niciodat` lucrul `sta. Dac` te \ngrijorezi din cauza

  lui Theo, s` [tii c` petrece ziua la ni[te prieteni, iar Raku aie[it cu Nicki. A[a c` vom fi singuri.

  Singuri! Romy sim]i cum \ncepe s` se agite. Oh, de ce

  trebuia s` i se \ntmple tocmai ei una ca asta? Nu era o

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 63

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  61/156

  pudic`, dar nici n-avea de gnd s` \noate goal` cu unb`rbat pe care abia \l cunoscuse.

  El opri ma[ina [i, \n timp ce se \ndrepta spre u[a ei,s-o ajute s` coboare, \[i spuse c` trebuie s`-i spun`adev`rul. Era singura cale prin care putea s` se salveze. Iar

  dac` Aaron ]inea att de mult la Tania, atunci va avea elgrij` s` nu-[i piard` casa.

  Aaron... \ncepu ea, tremurnd, dar un zgomot \i f`cu

  pe amndoi s` priveasc` \n sus. Era Raku, care repara ofereastr`.

  Oh, cred c` e[ti tare dezam`git`! dar Romy \l privi cu

  aten]ie [i v`zu c` cel dezam`git era el.

  Intrar` \n cas` [i el zise repede, \nainte ca tn`ra s`invoce o scuz` ca s` dispar`: }i-ai uitat cndva un costum aici. Mai ]ii minte? O

  s`-l g`se[ti \ntr-unul din sertarele din camera de oaspe]i.

  Ies [i eu imediat.Bine\n]eles, f`r` nicio indica]ie \n leg`tur` cu locul

  unde era camera de oaspe]i! O privea, [i ceva din ochii luiparc` \i spunea s` urce pe sc`ri. F`cu asta [i sim]i cumprivirea lui o urm`re[te \n continuare, \n timp ce d`dea un

  telefon. Oh, Doamne! Acum s-o ia la stnga sau la dreapta?Tania ar [ti cu siguran]`! |i arunc` o privire b`rbatului, daracesta se \ntorsese cu spatele, absorbit de conversa]ia

  telefonic`. O lu` la dreapta. Oh, cte u[i! Iar Raku tocmai

  64 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  62/156

  se \ndrepta spre ea. Cum s`-l \ntrebe unde trebuia s`ajung`? Dar b`rbatul \i deschise u[a din dreapta ei [i o

  invit` politicos s` intre. |i mul]umi, [i \n gnd, \lbinecuvnt`.

  G`si costumul repede, o buc`]ic` minuscul` ro[ie, pe

  care Tania o considera uneori prea mare. Se \mbr`c` [i ie[iafar`. Briza adia u[or [i piscina cu apa ei clar` [i curat` oinvita s` fac` o baie. Dar se opri la timp. Pentru c` se

  presupunea c` nu [tie s` \noate. Foarte dr`gu]!

  Se \ntoarse repede [i-l v`zu pe Aaron cum o soarbe dinpriviri. {i-ar fi dorit s` fi purtat un costum care s-o acopere

  mai mult, dar acum era prea trziu. E[ti gata?Se schimbase [i el [i \mbr`case un slip albastru care-i

  scotea \n eviden]` pielea bronzat`.

  E foarte cald. N-a[ putea doar s` m` b`l`cesc? \ncerc`ea s` amne ct mai mult momentul.

  Nu.Era hot`rt s` n-o lase s`-i scape [i plonj` \n piscin`.

  |not` pu]in, gra]ios ca un delfin [i apoi o invit` [i pe ea \n

  ap`. Romy, cu sufletul la gur`, folosi sc`rile pentru\ncep`tori [i, ajungnd la ultima treapt`, sim]i c` o prindede talie. Ea se crisp` [i probabil c` Aaron credea c` a

  tres`rit din cauza apei.

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 65

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  63/156

  Nervoas`? Foarte! r`spunse ea cu sinceritate, de[i amndoi se

  refereau la lucruri diferite.Apoi, timp de patruzeci [i cinci de minute, a f`cut

  exerci]ii cu ea [i a \ncercat s-o mai \nve]e cte ceva din

  mi[c`rile elementare. Romy se gndea c` dup` ct efortdepusese cu ea, dac` afla c`-l \n[elase pretinznd c` eTania [i c` nu [tie s` \noate, avea s-o \nece cu siguran]`.

  La un moment dat, cnd Aaron declar` [edin]a\ncheiat`, o strnse \n bra]e [i o s`rut`.

  Aaron, ce faci? \ntreb` ea, sim]ind cum \ncepe s`-i

  vjie capul.

  Po]i s-o consideri plata serviciilor mele.Nu! se revolt` ea, \n sinea ei. El era iubitul Taniei, nu alei! Dar gndurile i se risipir` \n s`rutul pasional care urm`.Se prinse de trupul lui [i-i r`spunse cu ardoare [i dorin]`.

  Se arcui \n bra]ele lui puternice, imaginndu-[i c` nu maierau dect ei doi pe lume

  Aaron... nici nu-[i d`dea seama c`-l strig`. Oh, Doamne, e[ti att de frumoas`!Romy \[i aminti ca prin vis c` el pe Tania credea c` o

  s`rut`, nu pe ea. Auzi un zgomot venit parc` din alt` lume.Nu \n]elegea de ce Aaron o privea acum ciudat. Probabil oura pentru c`, de[i umbla dup` un b`rbat \nsurat, \nc` mai

  avea putere asupra lui.

  66 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  64/156

  Nu crezi c` unul din noi ar trebui s` r`spund` latelefon?

  Deci, asta era!Se eliber` ru[inat` din bra]ele lui [i-l l`s` s` ias` din

  piscin`. Ie[i [i ea, [i se gndi c` dac` avea s` afle vreodat`c`-l \n[elase...

  Fiori reci \i trecur` pe [ira spin`rii. Nu va reu[i s` maidea ochii cu el. Dar mine va fi departe, a[a c` nu maitrebuia s`-[i fac` griji.

  Trebuie s` ies pu]in, spuse Aaron, venind spre unuldin [ezlongurile pe care se a[ezase Romy. Tn`ra \l privi.Era deja schimbat \n costumul de serviciu.

  Cnd e[ti gata, Raku o s` te duc` acas`. O s` vin maitrziu s` te iau, ca s` mergem la petrecerea Sandrei.

  Se uit` din nou la el, dar deja plecase, cu siguran]`pentru c` nu mai dorea s` se certe cu ea.

  Oricum, avea s`-[i dea seama singur c` plecase.Era att de tensionat`, [i piscina era att de tentant`.

  Nu mai era nimeni \n jur. Raku era \n garaj, Aaronplecase... De ce n-ar \nota pu]in?

  L`s` prosopul pe scaun, [i se duse tiptil pn` lamarginea piscinei. S`ri \n ap` [i \ncerc` s` ating` fundulpiscinei. Apoi, f`cu cteva bazine [i exers` toate stilurilede \not. Parc` toate gndurile negre trecuser` [i se sim]imai relaxat`. Dar cnd \ntoarse privirea, \nghe]`.

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 67

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  65/156

  Capitolul 5

  Ia te uit`! Domni[oara [tie s` \noate! {i s-ar p`rea c`

  ar putea s` m` \nve]e [i pe mine cte ceva!Romy intr` \n panic` [i nu reu[i s` scoat` un cuvnt,

  mai ales din cauza privirii lui Aaron, care n-o l`sa nicim`car s` gndeasc`. {i de[i inten]iona s` ias` din ap` pecealalt` parte a piscinei, b`rbatul o prinse de mini [i otrase f`r` efort afar`. Se zb`tea s` se elibereze, l`sndu-i

  dre de ap` pe costumul imaculat. E[ti surprins` s` m` vezi? Tonul lui era de ghea]` [i

  Romy \ncerca disperat` s` g`seasc` o scuz` plauzibil`. Eibine, acum a[ dori s` aflu cte ceva de la tine, i-o t`ie el.{i trebuie s`-mi faci pe plac, Romy Morgan!

  |i [tia numele? |l privi \nsp`imntat`.

  Cum ai aflat? \ntreb` ea, tremurnd.

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  66/156

  |i \ntoarse mna cu duritate [i o a[ez` pe [ezlongul delng` ei. O privea stnd \n picioare, cu ochi c`prui,

  p`trunz`tori. Cred c` eu sunt cel care trebuie s` primeasc`

  r`spunsurile. Expresia lui era ferm`, vocea controlat`. La

  dracu! Ct de prost m` credeai?|n ciuda soarelui de var` care str`lucea cu intensitate,

  Romy sim]i c`-i e frig.

  N-am crezut niciodat` c-ai fi un prost. {i nu \njura \nfa]a mea!

  De ce nu? Tania face la fel, atunci cnd e nervoas`. Iartu vrei s` fii Tania, nu? Se a[ez` \n fa]a ei.

  Nu credeam c` \n[el pe cineva, spuse ea, gndindu-sect de ridicol suna a[a ceva. Tu trebuia s` fii plecat, iareu...

  Dar uite c` m-am \ntors [i ]i-am dat peste cap toate

  planurile! Am f`cut-o doar pentru ca Tania s` nu-[i piard` casa,

  spuse, [tiind c` nu mai putea ocoli adev`rul. {i \ntr-un fel,sim]ea c` i se ia o piatr` de pe inim` \n timp ce-im`rturisea toate astea. Tania nu putea veni, iar eu am

  crezut c` e o idee excelent` s` vin aici, [i s`-mi termincartea. Pn` la urm`, n-avea de unde s` [tie c` nu fuseseideea ei [i c` se \mpotrivise att. {i poate c` aflnd asta,

  acum ar fi fost mai \n]eleg`tor cu sora ei, de[i dup` tot ce

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 69

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  67/156

  se \ntmplase, probabil ar fi fost \n stare s` le ucid` peamndou`. Sunt scriitoare, m`rturisi ea, cu timiditate.

  {tiu, te-am verificat. N-a fost nevoie dect de ctevatelefoane [i am aflat totul. {tiam c` Tania are o sor`, darnu [tiam c` sunte]i gemene. Apoi, toate s-au pus cap la cap

  [i am decis s` m` joc cu tine o vreme, ca s` v`d pn` undemergi. {tiam c` n-avea s` dureze mult pn` s-o dai \n bar`.

  Romy \[i aduse aminte de lec]iile de \not, de s`rut`ri,

  de \ntmplarea cu pa[aportul... Cu siguran]`, [tia de multtimp.

  E[ti un... Dar nu continu`. Nici el nu avea mai multe

  scrupule ca ea. Se uit` absent` la un fluture multicolor

  care zbura deasupra piscinei. De ct timp [tii, mai exact? Hai s` spunem c` am b`nuit ceva \nc` de la \nceput.Ceva nu era \n regul` cu tine. Cro[etatul. Comentariile pecare le f`ceai [i care n-aveau nicio leg`tur` cu ce era \n

  jurul t`u. {i alte lucruri...Vr\ minile \n buzunare [i privi spre piscin`. T`cu un

  moment. Ct de departe aveai de gnd s` mergi? \ntreb` el,

  \ntorcndu-[i privirea spre ea.

  La ce te referi? \ntreb` Romy care se gndise c` vaajunge s-o \ntrebe [i un astfel de lucru.

  Adic`, ai fi s`rit \n patul aman]ilor surorii tale? {i asta

  f`cea parte din favoarea pe care i-o f`ceai surorii tale?

  70 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  68/156

  Nu! scoase ea un ]ip`t, de[i \n adncul sufletului [tiac` moare de ru[ine pentru felul \n care se comportase \n

  prezen]a lui. Dar el era doar unul. De mai mul]i nici nu sepunea problema. Nu, cum po]i s` crezi a[a ceva?

  Nu? {i atunci, s`ruturile noastre? {tii bine c` nu erau

  deloc inocente! Ah, [tiu! Te durea capul, asear`. Dar azi, lapiscin`? Ce aveai de gnd? Urma s`-mi spui s` m` opresc?Cnd deja te \nfierbntase[i? M-ai fi l`sat s` fac dragoste cu

  tine? Nu! S`ri \n picioare, nervoas`. Niciodat` \n via]a ei nu

  se sim]ise mai jenat` ca \n acele momente. {tiai \ndiminea]a asta c` nu sunt Tania. {i tot ai \ncercat s`...

  Din pur` curiozitate, draga mea. S` v`d dac` ai sau nude gnd s` m` opre[ti.F`cu ochii mari. De[i ea iscase toate astea, i se p`rea

  incredibil c` un b`rbat poate crede a[a ceva despre ea.

  Bine\n]eles c` aveam de gnd s` te opresc! spuse ea,tremurnd [i \ncercnd s` par` conving`toare.

  Cnd, mai exact? Cnd m-a[ fi sim]it prost, dac` n-aifi continuat? Atunci? |]i place s` te joci cu b`rba]ii, RomyMorgan? S`-i faci s` cread` c` au o [ans`...

  Nu! Spuse ea, vehement. Dar po]i crede ce dore[ti. {i ce-mi spui de Danny Gower?Aaron o privea cu mnie. A avut [i el parte de

  tratamentul t`u generos?

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 71

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  69/156

  Doar zgomotul palmei \n aer o f`cu pe Romy s`-[i deaseama c` l-a plesnit. Privi \ngrozit` cum i-au r`mas urmele

  degetelor ei sub]iri pe obraz. Niciodat` nu mai plesnise unb`rbat [i nici nu-[i putea \nchipui c` [i-ar putea pierdecontrolul \n asemenea m`sur`.

  |n]eleg, spuse el, calm. Mult mai calm dup` un astfelde asalt. Deci, eu sunt singurul pe care te-ai decis s`-lonorezi cu favorurile tale.

  Romy sim]ea c`-i ardeau obrajii de ru[ine [i nu maiputea suporta s`-l simt` att de aproape de ea. |i sim]earespira]ia [i parfumul masculin.

  Oh, Doamne! Nu-l l`sa s` m` ating`! {tia c` nu trebuia

  mult efort din partea lui ca s`-[i dea seama cum st`teaulucrurile, dar nu trebuia s`-[i mai fac` alt` p`rere despreea, era de-ajuns c` o considera josnic` [i mincinoas`. Se\ntreba de ce conteaz` att de mult p`rerea lui pentru ea.

  Dar se relax` cnd \l v`zu c` se duce s`-[i toarne ni[tesuc de ananas \ntr-un pahar, din bolul adus de servitor [i

  pus pe o m`su]` din apropiere. Ce anume te-a f`cut s` vii aici, Romy? Lu` o

  \ngh]itur`, apoi puse paharul jos. De ce n-a putut s` vin`

  Tania? }i-am spus, eu... Adev`rul! insist` el, sim]ind c` nu era pe deplin

  sincer`. Aminte[te-]i, acum d`m c`r]ile pe fa]`.

  72 ELIZABETH CADELL

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  70/156

  Tania a fost chemat` pentru o filmare [i nu putearefuza. Trebuia s` mearg` s` lucreze \n America, dar dac`

  f`cea asta, pierdea casa, pentru c` trebuia v`zut` aici.P`rea att de obosit`... Avea nevoie de concediul `sta. Darnu [i-l putea lua, a[a c` am venit eu \n locul ei, ca s-o ajut.

  Oricum, [i eu aveam nevoie s` plec de acolo.|[i privi unghiile l`cuite. Parc` durerea pierderii tat`lui

  nu mai era att de intens`.

  Am vrut s`-]i spun... de mai multe ori... dar m-amtemut c` Tania \[i va pierde vila. Ceea ce probabil c` se va

  \ntmpla acum, spuse ea, ca pentru sine. Oricum, plecmine, recunoscu ea. A[a c`-i po]i spune lui Theo ce

  dore[ti. Deja mi-am f`cut rezervare. Anuleaz-o!Ea se \ntoarse [i-l privi nedumerit`. P`rea hot`rt.

  N-o s` scapi a[a u[or, spuse el, calm.

  Ce vrei s` spui cu asta? \ntreb` ea, dndu-se un pas\napoi, cnd se \ndrept` spre ea.

  Ce aveai de gnd s` faci mine \nainte s` pleci? S` la[iun bilet spunnd c` ]i-e sora bolnav` [i c` trebuie s` aigrij` de ea? Ceva de genul `sta, spuse ea, uimit` de

  acurate]ea gndului s`u. Chiar asta se gndea s` fac`. E ca [i cum am uitat ni[te acte [i trebuie s` m` \ntorc

  dup` ele, nu? {i o s` am grij` s` aflu dac` [i-a \mplinit

  scopul c`l`toria asta.

  SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 73

 • 5/20/2018 Substituire de Persoana

  71/156

  Ce vrei s` spui, mai exact? Ai venit aici s`-i faci o favoare surorii tale... [i chiar o

  s` i-o faci! |ncepnd cu petrecerea Sandrei Donningtondin seara asta, unde vei demonstra pe cine preferi.

  {i ce-are asta de-a face cu mine? izbucni ea nervoas`,

  cnd [i-o imagin` pe Tania cu so]ul altei femei. Totul, din moment ce ai ales s`-i iei locul. Se apropie

  de ea. Ultima oar` cnd a venit aici, Tania, n-a fost deloc

  discret`, iar Quintin Swain a fost pe faz` s` \nregistrezetotul. A trebuit s`-l amenin] \ncontinuu s` nu publice opoveste siropoas` cu referire la Tania. Ei bine, el va fi la

  petrecere, \n seara asta. {i mul]i al]i ziari[ti. A[a c`, fiind

  aici \n locul Taniei, va trebui s` faci ce trebuia s` fac` ea.Adic` s` ar`]i lumii spre cine se \ndreapt` cu adev`ratafec]iunea ta... spre mine!

  Nu! spuse ea, cu hot`rre [i se mai d`du un pas

  \napoi, gata s` cad` \n piscin` dac` el n-o prindea repede.Sim]ea vibra]ii \n tot corpul iar atingerea lui o \nfiora.

  D`-mi drumul! se tngui ea.La \nceput nu f`cu asta, lipind-o de pieptul lui, ca [i

  cum a