studiu fire proof cluj 1

of 25 /25
Prin „furtuna de foc” a căsătoriei: studiu de caz asupra unui film Rezumat. Acest studiu încearcă să expună câteva din dificultăţile pe care le prezintă viaţa de cuplu în zilele noastre. În acest sens apelează, ca material de studiu, la analiza filmului Fireproof, care încearcă să evidenţieze câteva soluţii pentru a se întări relaţia celor uniţi prin Căsătorie înaintea lui Dumnezeu şi a se evita divorţul. Cuvinte-cheie. Căsătorie, divorţ, teologie şi cinema, filmul Fireproof Introducere Sfânta Scriptură atestă în mod clar că familia şi căsătoria există deodată cu omul: creând pe Adam şi Eva, Dumnezeu-Creatorul a instituit familia monogamică (Fac. 1, 27 şi 2, 24). După cum s-a spus pe bună dreptate, „societatea umană nu poate fi imaginată fără familie” fiindcă aceasta este „una dintre coordonatele esenţiale ale umanităţii”. „Ea are un rol fundamental atât pentru individ cât şi pentru societate. În familie îşi îndeplineşte individul în mod plenar vocaţia pentru comuniune, caracteristică omului şi care ţine de chipul lui Dumnezeu în om, fiind reflectarea pe plan uman a comuniunii intratrinitare” 1 . În ceea ce priveşte concepţia creştină, trebuie în mod necesar să amintim cuvintele Sf. Ap. Pavel: „Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos şi în Biserică” (Efes. 5, 32). Raportându-se la taina unirii dintre Hristos şi Biserică, căsătoria dobândeşte în creştinism o valoare sacramentală, şi astfel „iubirea dintre soţi este mutată de la nivelul psihologic şi social la cel duhovnicesc şi ontologic” 2 . Comuniunea de iubire este cea care animă legătura dintre soţi, iar „taina nunţii dă cea mai profundă dimensiune spirituală unirii iubitoare şi reciprocei dăruiri de sine a doi oameni”. Nu întâmplător Biserica săvârşea iniţial Taina Căsătoriei în 1 Vezi Vasile Mihoc, „Căsătoria şi familia în lumina Sfintei Scripturi. Naşterea de prunci, scop principal al căsătoriei”, în MA 30 (1985), nr. 9- 10, p. 581. 2 Georgios Mantzaridis, Morala creştină vol. 2, trad. Cornel Constantin Coman, Editura Bizantină, Bucureşti, 2006, p. 289. 1

Upload: merlin-wunderbar

Post on 05-Dec-2014

110 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

studiu film Fireproof

TRANSCRIPT

Page 1: Studiu Fire Proof Cluj 1

Prin „furtuna de foc” a căsătoriei: studiu de caz asupra unui film

Rezumat. Acest studiu încearcă să expună câteva din dificultăţile pe care le prezintă viaţa de cuplu în zilele noastre. În acest sens apelează, ca material de studiu, la analiza filmului Fireproof, care încearcă să evidenţieze câteva soluţii pentru a se întări relaţia celor uniţi prin Căsătorie înaintea lui Dumnezeu şi a se evita divorţul.

Cuvinte-cheie. Căsătorie, divorţ, teologie şi cinema, filmul Fireproof

Introducere

Sfânta Scriptură atestă în mod clar că familia şi căsătoria există deodată cu omul: creând pe Adam şi Eva, Dumnezeu-Creatorul a instituit familia monogamică (Fac. 1, 27 şi 2, 24). După cum s-a spus pe bună dreptate, „societatea umană nu poate fi imaginată fără familie” fiindcă aceasta este „una dintre coordonatele esenţiale ale umanităţii”. „Ea are un rol fundamental atât pentru individ cât şi pentru societate. În familie îşi îndeplineşte individul în mod plenar vocaţia pentru comuniune, caracteristică omului şi care ţine de chipul lui Dumnezeu în om, fiind reflectarea pe plan uman a comuniunii intratrinitare”1.

În ceea ce priveşte concepţia creştină, trebuie în mod necesar să amintim cuvintele Sf. Ap. Pavel: „Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos şi în Biserică” (Efes. 5, 32). Raportându-se la taina unirii dintre Hristos şi Biserică, căsătoria dobândeşte în creştinism o valoare sacramentală, şi astfel „iubirea dintre soţi este mutată de la nivelul psihologic şi social la cel duhovnicesc şi ontologic”2. Comuniunea de iubire este cea care animă legătura dintre soţi, iar „taina nunţii dă cea mai profundă dimensiune spirituală unirii iubitoare şi reciprocei dăruiri de sine a doi oameni”. Nu întâmplător Biserica săvârşea iniţial Taina Căsătoriei în strânsă legătură cu Taina Euharistiei3. Acest act liturgic avea o profundă semnificaţie teologică: căsătoria „nu constituie o simplă binecuvântare a unirii bărbatului şi femeii, ci încadrarea unirii acesteia în perspectiva vieţii celei în Hristos”, „nu constă într-o simplă sfinţire a unui fenomen biologic, ci depăşirea lui în perspectiva Împărăţiei lui Dumnezeu”4.

În ziua de azi, căsătoria – considerată odinioară „celula societăţii” – se află într-o situaţie din ce în ce mai precară. Societatea postmodernă în care trăim erodează valorile tradiţionale, ceea ce face ca şi una dintre „instituţiile venerabile” cum sunt căsătoria şi familia să fie considerate oarecum desuete. Relaţiile sexuale între persoanele de acelaşi gen, relaţiile prenupţiale, divorţurile şi contracepţia sunt considerate fireşti, ţinând de exprimarea neîngrădită a conştiinţei şi libertăţii personale. De asemenea, este promovată deosebit de mult „libera” convieţuire – în fapt o falsificare a adevăratei comuniuni de iubire. „Comuniunea aceasta nu se poate dezvolta în cadrul unor experimentări lipsite de angajament, adică de asumarea vreunei obligaţii, ci în climatul totalei dăruiri de sine a persoanelor. Câtă vreme nu există angajarea de voie în totala dăruie de sine, e firesc să nu existe nici climatul dezvoltării adevăratei iubiri şi unităţi”5.

Într-adevăr, tot cultul liturgic al Bisericii Ortodoxe mai scoate în evidenţă un alt aspect indispensabil pentru o căsătorie „reuşită”: iubirea jertfelnică dintre soţi. Cântarea din cadrul

1 Vezi Vasile Mihoc, „Căsătoria şi familia în lumina Sfintei Scripturi. Naşterea de prunci, scop principal al căsătoriei”, în MA 30 (1985), nr. 9-10, p. 581.2 Georgios Mantzaridis, Morala creştină vol. 2, trad. Cornel Constantin Coman, Editura Bizantină, Bucureşti, 2006, p. 289.3 Vezi John Meyendorff, Căsătoria – perspectivă ortodoxă, trad. Cezar Login, Editura Patmos, Cluj Napoca, 2007.4 G. Mantzaridis, op. cit., p. 290-293.5 Ibidem, p. 292.

1

Page 2: Studiu Fire Proof Cluj 1

Tainei Nunţii „Sfinţilor Mucenici, care bine v-aţi nevoit şi v-aţi încununat...” sau folosirea cununiilor (cununilor) sugerează starea de jertfă pe care o presupune împreună-vieţuirea soţilor. Viaţa familială este o veritabilă luptă pe toate planurile, pe care doar dacă posedezi armele necesare o poţi câştiga, primind răsplata mult aşteptată...

Se pune atunci întrebarea: cum putem, noi teologii, să redescoperim omului de astăzi scopul şi valoarea căsătoriei? Confruntarea pare a fi una inegală, fiindcă mass-media (ziare, televiziune, internet etc.) ne asaltează cu mesaje în care nu înfrânarea, ci desfrâul, nu iubirea jertfelnică, ci auto-afirmarea cu orice preţ sunt „valorile” dominante. Paradoxal, dar aceleaşi mijloace ce promovează mesajul ne- sau chiar de-a dreptul anti-creştin pot fi utilizate în sprijinul propovăduirii mesajului şi valorilor Evangheliei. Spre exemplu, multă vreme nu s-a făcut legătură între teologie şi „cea de-a şaptea artă”, cinema-ul. Lumea filmului e considerată o lume imorală, iar producţiile cinematografice – mai ales cele de la Hollywood – ca principala cauză de erodare a valorilor creştine6. (De multe ori, filmul este doar un mijloc camuflat de a prezenta anumite mesaje cu conţinut a-religios sau politic ocult7, îndeplinind prin urmare şi alte scopuri necurate ce ies din sfera artei.)

Deşi această impresie este validă, ea nu trebuie să fie generalizată. Mai recent unii autori au început să apeleze la anumite filme ca la un material didactic pentru a ilustra pertinent anumite învăţături de credinţă şi valorile creştine8. De ce ar fi nevoie ca „teologia să meargă la film”9? Pentru că impactul acestuia în viaţa şi conştiinţa omului (post)modern este unul major10. Amintim aici provocatoare carte a unui critic de film român, decedat din nefericire prematur, Alex Leo Şerban11. Pe lângă excelente critică de film, acesta încearcă să ofere răspuns la întrebarea: de ce vedem filme?

Nu trebuie să existe în mod obligatoriu antagonism între teologie şi cinema. În acest studiu ne vom referi la un exemplu concret: un film care expune crizele familiale şi oferă soluţii la ele din sfera creştină. Este vorba de filmul „Furtuna de foc” (Fireproof, 2008), regizat de Alex Kendrick şi avându-i în rolurile principale pe actorii Kirk Cameron şi Erin Bethea12.

Un film cu evident mesaj creştin

Filmul „Fireproof” prezintă povestea unei familii alcătuită din Caleb, un pompier cu experiență, aflat într-o poziție de conducere în unitatea din care făcea parte, și Catherine, care lucra într-un spital din orașul în care locuiau. În film se urmărește ecranizarea căsnicia acestora, aflată în al șaptelea an, care se găseşte într-un moment dificil.

6 Mihai Cristea, „Propovăduirea religiei Noii Ere se face astăzi prin romane sau prin film”, în Presa Ortodoxă nr. 1 (21 ianuarie 2009), p. 16-19. În sens contrar trebuie amintite excelentele comentarii de film, realizate în spirit creștin, de Elena Dulgheru. Date la: http://elena-dulgheru.blogspot.ro/. 7 Vezi în acest sens Dick Flannery, „Broadcast News and the Movies: Wagging Somebody’s Dog”, în Joseph J. Foy (ed.), Homer Simpson goes to Washington : American politics through popular culture, The University Press of Kentucky, 2008, p. 151-170.8 Relevantă în acest sens este lucrarea lui Ronald Holloway, Beyond the Image. Approaches to the Religious Dimension in the Cinema, World Council of Churches, Geneva, 1977.9 Clive Marsh, Theology goes to the Movies. An introduction to critical Christian thinking, Routledge, London and New York, 2007.10 Vezi Val Hill și Peter Every, „Postmodernism and the Cinema”, în Stuart Sim (ed.), The Routledge Companion to Postmodernism, Routledge, London and New York, 2001, p. 101-111.11 Alex. Leo Şerban, De ce vedem filme. Et in Arcadia Cinema, Editura Polirom, Iași, 2006.12 Date importante despre mesajul filmului oferă într-un interviu dat lui C.J. Darlington de regizorul însuși, care a slujit ca pastor la Biserica Baptistă Sherwood: vezi http://www.titletrakk.com/movie-interviews/stephen-kendrick-interview.htm (site accesat la 23. 10. 2009).

2

Page 3: Studiu Fire Proof Cluj 1

Prima parte a filmului ne introduce în cadrul temporal și spațial în care se desfășoară întreaga acțiune a filmului, prezentându-ne locurile de muncă ale celor doi soți, Caleb și Catherine. Ne este prezentat chiar și un aspect mai personal al lui Catherine, o vizită la părinții ei, mama fiind suferindă de o paralizie care nu-i permitea nici să vorbească, nici să meargă, fiind obligată să-și petreacă toată viața într-un scaun cu rotile.

Am putea considera următoarea secvență importantă din film ca o intrigă, însă ea prezintă de fapt starea căsniciei, o stare în care comunicarea dintre cei doi este evident afectată, fiecare încercând să se apere și să-și impună propriul punct de vedere înaintea celuilalt ca fiind singurul adevărat. Pe de o parte, Caleb este nemulțumit de faptul că nu primește respect din partea soției sale, el chiar plângându-se lui Michael, un coleg de serviciu și bun prieten, că este întâmpinat cu respect oriunde, cu excepția propriului cămin. (La locul de muncă el este un adevărat erou, aşa cum vedem din scena în care salvează din flăcări o fetiţă, punându-şi în pericol propria viaţă.) Pe de altă parte, Catherine reproșează soțului ei faptul că este mult prea preocupat de economisirea banilor pentru un vis al său (cumpărarea unei bărci) și de navigarea pe internet – unde el își găsește probabil un refugiu, un surogat care să înlocuiască suferințele cauzate de neînțelegerile din familie. În final, discuțiile aprinse dintre cei doi se termină printr-o izbucnire nervoasă a lui Caleb în care o acuză pe soția sa, într-un mod brutal, că nu-i acordă respectul „cuvenit”, lucru pe care Caleb îl socotește ca un „rost al căsniciei”. Cearta lor se încheie cu mărturisirea lui Catherine că va pleca și acordul – forțat de orgoliu – al lui Caleb.

Un aspect important pe care filmul ni-l prezintă este anturajul celor doi. Dacă Caleb se consultă în privința problemelor sale personale cu bunul său prieten, Michael, Catherine este înconjurată de colegele de serviciu cărora li se confesează, însă acestea se dovedesc a fi niște prietene de conjunctură. Mai mult, ele se folosesc de mărturisirile lui Catherine pentru bârfele obișnuite și, în loc să-i ofere acesteia un ajutor real, ele exagerează în concluzii, nefăcând nici un gest ca să-i salveze căsnicia.

Un alt eveniment important în decursul filmului este vizita lui Caleb la părinții săi. Aflat într-un vechi conflict cu mama sa, pe motivul că „mereu îl corectează”, Caleb nu are încredere în sfaturile acesteia și îi cere tatălui să poarte o discuție între patru ochi. După ce-i reproșează tatălui său prezența și a mamei sale, Caleb este nerăbdător să asculte sfatul tatălui. Acesta vine și îi prezintă o rugăminte. Tatăl, John, îi mărturisește fiului său că s-a confruntat cu aceleași probleme în căsnicia cu mama sa, şi îl roagă pe Caleb să amâne iminentul divorț cu 40 de zile. Rugămintea este însoțită de promisiunea că-i va trimite prin poștă „ceva” care să-l ajute să-și salveze căsnicia – un program pe care va trebuie să-l respecte zilnic.

Urmează partea a doua a filmului, în care ne sunt prezentate acțiuni desfășurate pe mai multe planuri. Ne este sugerat un anumit interes exercitat de un medic, coleg al lui Catherine, Gavin, pentru aceasta, încercând într-un mod oportunist să profite de situația familială dificilă în care se afla aceasta. Caleb continuă să se consoleze în prezența prietenului său, Michael, însă este deranjat de faptul că acesta îi prezintă situația în adevăratele ei dimensiuni. Caleb resimte cuvintele colegului său ca pe un afront, astfel că discuția celor doi se termină cu o reacție de respingere din partea lui Caleb la sfaturile prietenului său.

Promisiunea tatălui se materializează prin trimiterea jurnalului de 40 de zile pe care Caleb îl găsește în poștă. Extrem de curios de conținutul pachetului, Caleb se grăbește să-l deschidă imediat ce ajunge acasă, citește câteva rânduri adresate lui de către tatăl său și, apoi, continuă să lectureze prima zi a jurnalului. Primul îndemn pe care îl avea de îndeplinit: să nu-i spună soției sale nimic negativ și, dacă ar avea totuși tentația să-i răspundă astfel, să se abțină, să tacă.

Deși reticent și neîncrezător, Caleb reușește să îndeplinească cerinţa primei zile a jurnalului, abținându-se de a-i răspunde soției sale cu răutate. Ziua a doua menține regula primei zile, dar, pe lângă aceea, Caleb va trebui să facă soției sale un gest neașteptat de

3

Page 4: Studiu Fire Proof Cluj 1

bunătate. El se conformează și acestei cereri, pregătindu-i lui Catherine cafeaua, pe care aceasta, pe motiv de grabă la serviciu, nu o va servi. Cu toate că este deranjat de reacția soției, Caleb va continua totuși să îndeplinească cerințele jurnalului. A treia zi implică un „efort” mai mare din partea lui Caleb: acesta trebuie să-i cumpere soției sale ceva care să-i arate că s-a gândit la ea. Printr-un telefon, acesta se interesează de un buchet de flori și de o cutie de bomboane, însă este vădit faptul că nu este dispus să investească prea mult în acest dar. Catherine primeşte darul soțului ei, însă nu este impresionată deloc, având în vedere starea de degradare vizibilă în care se aflau florile.

Filmul este presărat și cu episoade amuzante derulate la sediul unității de pompieri unde lucra Caleb în calitate de coordonator al acesteia. După un astfel de episod, aflat în a patra zi de jurnal, Caleb are acum misiunea de a o suna pe Catherine, lucru pe care acesta nu-l făcea de fel înainte. Reacția lui Catherine este sugestivă, ea rămânând consternată de apelul soțului ei, care nu obișnuia niciodată să facă acest lucru. În momentul în care se întâlnește cu prietenele sale de la spital, Catherine le reiterează acestora toate gesturile pe care soțul ei i le făcuse în ultimele zile. Acestea interpretează însă gesturile lui Caleb ca o încercare de lingușire înainte de divorț, în vederea beneficiilor materiale pe care le-ar putea primi în urm unui eventual partaj. Ajunsă acasă, Catherine îl găsește pe Caleb în fața calculatorului, timp folosit de acesta pentru a-și alimenta dependența de pornografie. Fiind influențată de opiniile colegelor, Catherine pornește o discuție cu soțul ei prin care dorește să-l atenționeze pe acesta că încercările sale de a beneficia mai mult cu ocazia divorțului nu vor fi încununate de succes. În același timp, ea se leagă de dependența lui Caleb, ca o lipsă de onoare din partea acestuia. Disperat, Caleb îl sună pe tatăl său pentru a-i spune acestuia că această „afecțiune” ( the love dare) nu funcționează, dar se lovește de îndemnul insistent al acestuia de a nu renunța. În același timp, cei doi părinți se hotărăsc să sporească rugăciunea pentru Caleb, în aşa fel ca fiul lor să reuşească să ducă la îndeplinire cerinţele jurnalului.

Filmul continuă prin a ne-o prezenta pe Catherine în postura de a se confesa mamei sale bolnave, dar și de a-și intensifica relația cu Gavin, colegul ei medic de la spital (căsătorit). Important în economia încercării sale de a-și reveni este momentul din film în care Caleb se abține de la a-și mai alimenta dependența de pornografie, refuzându-și acțiunea de a mai porni calculatorul.

Ziua a 18-a din jurnal marchează un nou dialog al lui Caleb cu Michael. Este ziua în care Caleb trebuie să o redescopere pe Catherine, așa cum o descoperea atunci când se afla la începutul relației. Sugestia lui Michael este de a-i pregăti o cină romantică, ca acesta să fie un moment memorabil. Încercarea este un real eșec, finalizându-se într-o declarație a lui Catherine, prin care aceasta îi mărturisește direct soțului ei că nu-l mai iubește. Cu toate că i-a făcut această mărturisire, Catherine se refugiază plângând în camera ei, evident fiind faptul că îi pare rău pentru cele spuse.

În ziua următoare, Caleb primește vizita tatălui său, jurnalul fiind în a nouăsprezecea zi. Întâlnirea cu tatăl său marchează un punct de cotitură de progresul lui Caleb. Sub forma unui dialog impregnat de un profund conținut religios, tatăl reușește să-l convingă pe Caleb de rolul pe care îl are Dumnezeu în viața lui, de faptul că Dumnezeu îl iubește într-un mod necondiționat. Caleb descoperă de fapt un nou sens al vieții și o premisă absolut necesară pentru a fi iubit de cineva sau a iubi pe cineva: ca să iubești trebuie să știi ce e iubirea şi cum să iubești. Episodul evocă iubirea lui Dumnezeu și, ca rod al iubirii Sale, trimiterea Fiului său pentru a izbăvi omenirea. Caleb este convins de tatăl său, John, că are nevoie de iubirea lui Dumnezeu pentru a putea iubi și primi iubirea.

Întâlnindu-se cu Michael la serviciu, Caleb îi mărturisește acestuia descoperirea lui Dumnezeu. Michael, foarte încântat de noua postură în care se afla bunul său prieten, începe să-i mărturisească acestuia că a trecut și el printr-o experiență similară, trecând printr-un

4

Page 5: Studiu Fire Proof Cluj 1

divorț, ca urmare a faptului că nu-L descoperise încă pe Dumnezeu, „nu-și dedicase viața sa Domnului”, așa cum se mărturisește în film.

Relația lui Catherine cu Gavin devine din ce în ce mai apropiată, aceasta începând chiar să-i mărturisească colegului ei aspecte din viața personală. La un mic dejun luat în incinta unui restaurant, ea îi mărturisește acestuia că mama ei este bolnavă, paralizată și ar avea nevoie de o aparatură mai performantă care să-i îmbunătățească viața. Acest episod va conta foarte mult în dramatismul filmului, așa cum vom vedea în cele ce urmează.

Ziua a 23-a marchează un moment extrem de important. Caleb este îndemnat să scape de potențialii paraziți care ar putea să-i pericliteze viața, implicit și căsnicia. Definiți de către jurnalul tatălui său ca surogate de plăcere, dar cu efecte negative în viața omului, aceștia existau și în viața lui Caleb. De altfel, acesta identifică imediat principalul parazit care îi periclita viața: calculatorul și dependența sa de pornografie. Recurge astfel la măsura radicală de a distruge calculatorul, scăpând astfel de tentația de a-l mai utiliza și de eventuala utilizare greșită a lui. Distrugerea calculatorului este sesizată de către Catherine, în locul acestuia apărând un frumos – de data aceasta – buchet de flori, însoțit de un bilețel cu un mesaj sugestiv: „Te iubesc mai mult”. Cu toate acestea, Caleb primește o grea lovitură: actele de divorț.

Scenariul filmului surprinde în ultima sa parte un episod emoționant, și în același timp plin de o încărcătură aparte. Catherine, interesată de mult timp de procurarea unor accesorii care să-i îmbunătățească stilul de viață al mamei bolnave, descoperă cu stupoare că patul și scaunul cu rotile mult dorite au fost plătite „de către un domn” și livrate la casa părinților ei. Aici intervine un element confuz: Catherine este complet convinsă că Gavin este cel care a plătit pentru achiziționarea aparaturii destinată mamei sale. În același timp, într-un alt plan, filmul ne prezintă descoperirea de către Caleb a unei scrisori scrise de Gavin și adresată lui Catherine. Caleb reacționează imediat, se interesează de Gavin și are cu el o scurtă conversație în care îl amenință pe acest, spunându-i că Catherine este încă soția sa și că nu va renunța la ea. Dacă în primele zile ale jurnalului, Caleb era lipsit de un fond sentimental, acum el resimte o dorință arzătoare în a-și recâștiga soția. Speriat de intervenția lui Caleb, Gavin nu mai este la fel de deschis în fața lui Catherine, refuzându-i acesteia compania (în plus, filmul ne prezintă întâlnirea dintre Catherine și o pacientă, Anna, care o edifică în privința lipsei de sinceritate a colegului ei, prin faptul că dacă el curtează o femeie căsătorită, nu l-ar împiedica să o facă chiar el fiind căsătorit, lucru confirmat de altfel).

Faptul că într-o dimineață Catherine este bolnavă şi trebuie să stea acasă, oferă prilejul unei discuţii între Caleb și soţia lui. Întâlnirea este încărcată de multă emoție, de o mărturisire sinceră a lui Caleb, dar și de o incertitudine din partea soției Catherine, care nu putea să aibă încredere în „noul” Caleb. Totul va căpăta un sens în viziunea lui Catherine în momentul în care aceasta va afla că adevăratul donator al aparaturii pentru beneficiul mamei sale nu este Gavin, ci chiar Caleb. Complet impresionată de acest gest al soțului ei, ea îl caută apoi la unitatea de pompieri pentru a-i mărturisi că „l-a iertat”. Cele patruzeci de zile ale jurnalului fuseseră încununate cu succes.

Cu toate că poate era de așteptat ca filmul să se încheie cu momentul împăcării și redescoperii celor doi soți, scenariul continuă cu vizita pe care Caleb, însoțit de această dată de soția sa, Catherine, o face părinților lui. Într-o discuție particulară cu tatăl său, Caleb află de la acesta că, de fapt, probele jurnalului nu fuseseră trecute de către tatăl său ci de către mama sa: ea l-a descoperit pe Dumnezeu și a trecut prin toate cele patruzeci de probe pentru a câștiga căsnicia sa cu John, cel care la un moment dat voise să renunțe la căsnicie.

Filmul se încheie cu „reînnoirea” legămintelor de căsătorie a celor doi, de data aceasta în fața lui Dumnezeu, în cadrul cununiei religioase, oficiată în aer liber, lângă crucea unde Caleb îl descoperise pe Dumnezeu, cu ajutorul tatălui său.

5

Page 6: Studiu Fire Proof Cluj 1

Concluzii

Producătorii filmului au realizat şi un site pentru promovarea acestuia: http://fireproofthemovie.com/. Aici, ca şi pe alte forumuri, cum ar fi, http://www.cinemarx.ro/filme/Fireproof-Fireproof-463331.html sau http://www.cinemagia.ro/filme/fireproof-30177/, discuţiile au arătat ecoul mare pe care l-a avut „Fireproof” după vizionare13. Într-adevăr, suntem de acord cu cei care au considerat filmul „o capodoperă”, în alt sens decât cel cu care ne-am obișnuit: „Aici există în adevaratul sens al cuvântului o mare învăţătură ... şi anume că iubirea este cel mai de preţ lucru din lume, de fapt cel mai mare dar de la Dumnezeu! Foarte mulţi oameni au ce învăţa din acest superb film, indiferent de vârstă!”; „Un film care trebuie neapărat văzut de toţi cei care au un fel sau altul de probleme în familie. Un film pozitiv, bine regizat, cu caractere bine dezvoltate”. Iar un alt comentariu subliniază: „Filmul ăsta vorbeşte despre dragostea adevărată, pe care doar o dată în viaţă ai ocazia să o trăieşti. De asemenea, eu cred că este un film crestin, pentru că arată cum Dumnezeu poate schimba vieţile oamenilor”.

Chiar dacă realizatorii filmului sunt baptişti – ceea ce se reflectă în anumite momente din film, în special în accentuarea relaţiei personale directe a omului cu Dumnezeu, respectiv în ultima scenă a filmului, când legămintele conjugale sunt „reînnoite” – totuşi credem că filmul, datorită mesajului său creştin, se adresează cu folos tuturor celor care se confruntă cu probleme în familie. În acest fel mesajul său devine „trans-confesional”, iar creştinii ortodocşi pot viziona un film care să-i edifice spiritual în momente de criză.

În cartea lui Alex Leo Şerban pe care am citat-o mai sus există un citat din Irving Thalberg, producător la prestigioasa companie Metro Goldwyn Mayer, care spune: „Înclin să cred că, deşi filmul nu va trăi veşnic ca operă de artă, cu cîteva excepţii, va fi totuşi mijlocul cel mai eficient de a arăta posterităţii cum trăim noi astăzi”. Mai mult ca sigur că vizionând şi filmul la care ne-am referit, dintre multitudinea de filme pe care la naşte an de an „rezervaţia” Hollywood14, cineva din viitor va realiza că familia nu s-a destrămat şi că valorile creştine sunt absolut necesare pentru „salvarea” ei.

Anexă. The Love Dare („Iubirea îndrăzneşte”), Sherwood Baptist Church of Albany, Georgia, 2008. Publicat pe baza scenariului filmului, acest „carnet de notiţe” are la început un următorul cuvânt introductiv: „acesta este un avertisment. Călătoria de 40 de zile nu este una uşoară. Este un proces provocant şi adesea dificil, dar unul care aduce satisfacţii nemaipomenite. Cel care acceptă această provocare are nevoie de determinare neclintită. Nu a fost făcută pentru experimente, şi cei care renunţă devreme se lipsesc de cele mai mari satisfacţii. Dacă faci totul treptat în cele 40 de zile, rezultatul îţi poate schimba viaţa şi căsnicia. Consideră ca pe o provocare pe care o primeşti de la cei care au făcut-o înaintea ta”. În continuare, pornindu-se de la câte un verset biblic, se prezintă cei 40 de paşi pe care cineva ar trebui să-i parcurgă zilnic pentru a-şi salva căsnicia. Micul volum mai cuprinde şi patru apendice: 1), „Lacătele şi cheile unei rugăciuni adevărate”, 2), „20 de întrebări pentru soţul/soţia ta”, 3) „Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa mea” şi 4) „Să-ţi urmezi inima”. Noi vom

13 Vezi și comentariile elogioase ale unor critici de film: Rebecca Winters Keegan, „Fireproof: When

Filmmakers Believe in Miracles”, disponibil la adresa electronică:

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1848758,00.html#ixzz1aWKvBrml (site accesat la 23. 10.

2009).14 O imagine de ansamblu la Arthur De Vany, Hollywood Economics. How extreme uncertainty shapes the film industry, Routledge, London and New York, 2004.

6

Page 7: Studiu Fire Proof Cluj 1

reda aici – după cunoştinţele noastre, pentru prima oară în limba română – traducerea celor 40 de cerinţe, împreună cu versetul biblic aferent15.

ZIUA 1

Iubirea este răbdătoare

„Cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire” (Efes. 4,2).

Prima parte a acestei provocări este destul de simplă. Deşi iubirea este împărtăşită în mai multe feluri, adesea cuvintele noastre reflectă starea inimii noastre. Pentru ziua următoare, încearcă să arăţi răbdare şi să nu spui nimic negativ împotriva partenerei. Dacă apare ispita, alege să nu spui nimic. Este mai bine să-ţi ţii gura, decât să spui ceva ce o sa regreţi mai târziu.

ZIUA 2

Iubirea este blândă

„Ci fiţi buni între voi şi milostivi, iertând unul altuia, precum şi Dumnezeu v-a iertat vouă, în Hristos” (Efes. 4, 32).

În plus la a nu spune nimic negativ împotriva partenerei, fă cel puţin un gest neaşteptat de bunătate (blândeţe).

ZIUA 3

Iubirea nu e egoistă

„În iubire frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora daţi-vă întâietate” (Rom. 12, 10).

În ceea ce îţi investeşti timpul, energia şi banii, acel lucru va deveni mai important pentru tine. Este greu să ai grijă de cineva în care nu pui suflet. În acelaşi timp cu a te abţine de la comentarii negative, cumpără ceva partenerei tale care să spună „m-am gândit la tine toată ziua”.

ZIUA 4

Iubirea este plină de consideraţie

15 Utilizăm ediţia sinodală: Biblia sau Sfânta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1982.

7

Page 8: Studiu Fire Proof Cluj 1

„Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Doamne ... Şi-i voi număra pe ei şi mai mult decât nisipul se vor înmulţi” (Ps. 138, 17-18).

Ia legătura cu partenera ta în timpul activităţii zilnice. Nu urmări decât să o întrebi ce mai face şi dacă ai putea să o ajuţi cu ceva.

ZIUA 5

Iubirea nu e grosolană

„Celui ce binecuvântează pe prietenul său dis-de-dimineaţă, i se socoteşte ca un blestem” (Prov. 27, 14 ).

Întrebă-ţi partenera despre trei lucruri care o deranjează la tine. Fă asta fără a o ofensa sau fără a-ţi justifica comportamentul. Priveşte lucrurile doar din perspectiva ei.

ZIUA 6

Iubirea nu se enervează

„Cel încet la mânie e mai de preţ decât un viteaz, iar cel ce îşi stăpâneşte duhul este mai preţuit decât cuceritorul unei cetăţi” (Prov. 16, 32).

Alege azi să reacţionezi în circumstanţe grele ale căsniciei tale cu o atitudine iubitoare şi nu cu mânie. Încearcă să-ţi notezi situaţiile încordate. Apoi identifică motivaţiile greşite pe care trebuie să le elimini din viaţa ta.

ZIUA 7

Iubirea crede toate cele bune

„(Iubirea) toate le crede, toate le nădăjduieşte” (I Cor. 13, 7).

Pentru ziua de azi, ia două foi de hârtie. Pe prima trece lucrurile pozitive despre partenera ta. Apoi pe-a doua foaie trece lucrurile negative despre ea. Pune foile într-un loc secret pentru o altă zi. Fiecare foaie de hârtie are un scop diferit. Într-un anumit moment al zilei, alege una dintre calităţi şi mulţumeşte partenerei tale pentru că o posedă.

ZIUA 8

Iubirea nu e geloasă

8

Page 9: Studiu Fire Proof Cluj 1

„Că iubirea ca moartea e de tare şi ca iadul de grozavă este gelozia. Săgeţile ei sunt săgeţi de foc şi flacăra ei ca fulgerul din cer” (Cânt. Cânt. 8, 6).

Fă totul ca să devi admiratorul cel mai mare al partenerei tale şi încearcă să respingi orice gând de gelozie. Pentru a reuşi canalizează-ţi toată fiinţa către parteneră şi către realizările ei, ia lista de ieri cu atribute negative şi discret dă-i foc. Apoi împărătăşeşte cu partenera ta bucuria avută pentru un succes recent al său.

ZIUA 9

Iubirea lasă impresii bune

„Îmbrăţişaţi-vă unul pe altul cu sărutarea dragostei” (I Pt. 5, 14).

Gândeşte-te la un mod particular în care să-ţi întâmpini astăzi partenera. Fă asta cu entuziasm şi cu zâmbetul pe buze. Fă-ţi un obicei din a o întâmpina în aşa fel încât gesturile tale să reflecte dragostea pentru ea.

ZIUA 10

Iubirea nu pune condiţii

„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea Lui faţă de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoşi” (Rom. 5, 8).

Fă pentru partenera ta ceva ce iese din rutina de zi cu zi – ceva ce dovedeşte (ţie şi celorlalţi) că iubirea ta nu este condiţionată de ceva. Spală-i maşina. Curăţă bucătăria. Cumpără-i desertul preferat. Împachetează rufele. Arată-le iubirea pentru simplu fapt că sunt parte din casnicia ta.

ZIUA 11

Iubirea preţuieşte

„Aşadar, bărbaţii sunt datori trupurilor lor. Cel ce-şi iubeşte femeia pe sine se iubeşte” (Efes. 5, 28).

Ce nevoie are partenera azi şi îi poţi veni în întâmpinare? Poţi face ceva în locul ei? Poţi să-i faci un masaj? Este o activitate casnică la care o poţi ajuta? Alege un gest care să spună „te preţuiesc” şi fă acest lucru zâmbind.

ZIUA 12

Iubirea lasă pe celălalt să câştige

9

Page 10: Studiu Fire Proof Cluj 1

„Să nu caute nimeni numai ale sale, ci fiecare şi ale altuia” (Filip. 2, 4).

Demonstrează-ţi iubirea prin a alege să renunţi într-o problemă ce crează disensiune între tine şi partenera ta. Spune-i că voia ei este pe primul plan.

ZIUA 13

Iubirea luptă corect

„Şi dacă o casă se va dezbina în sine, casa aceea nu va mai putea să se ţină” (Mc. 3, 25).

Vorbeşte cu partenera ta şi stabileşte reguli sănătoase pentru o căsnicie reuşită. Dacă ea nu este încă pregătită pentru aşa ceva, stabileşte-ţi propriile reguli după care să „lupţi”. Respectă-le atunci când o să apară prima neînţelegere cu partenera.

ZIUA 14

Iubirea dă bucurie

„Bucură-te de viaţă cu femeia pe care o iubeşti în toate zilele vieţii tale ... pe care ţi-a hărăzit-o Dumnezeu sub soare” (Eccl. 9, 9).

Renunţă la un hobby pe care îl ai pentru a-ţi petrece timpul cu partenerul tău. Alege o activitate pe care lui sau ei i-ar face plăcere să o facă. Pur şi simplu fiţi împreună.

ZIUA 15

Iubirea este onorabilă

„Voi, bărbaţilor, de asemenea, trăiţi înţelepţeşte cu femeile voastre ... şi faceţi-le parte de cinste, ca unora care, împreună cu voi, sunt moştenitoare ale harului vieţii” (I Pt. 3, 7).

Alege o cale prin care să-ţi arăţi respectul şi preţuirea ta către parteneră, lucru care este mai presus de rutina zilnică. Ai putea să-i deschizi uşa. Ai putea să-i ordonezi hainele. Ar putea fi felul în care o asculţi şi în care vorbeşti cu ea. Arată-i partenerului tău că el sau ea se bucură de o apreciere specială în ochii tăi.

ZIUA 16

Iubirea mijloceşte

„Iubitule, mă rog să ai spor în toate şi să mergi bine cu sănătatea, precum bine mergi cu sufletul” (III In. 2).

10

Page 11: Studiu Fire Proof Cluj 1

Începe prin a te ruga azi pentru sufletul partenerei. Roagă-te pentru trei aspecte deosebite, unde doreşti ca Dumnezeu să lucreze în viaţa parteneri şi în căsnicia voastră.

ZIUA 17

Iubirea dă intimitate

„Cel ce acoperă un păcat caută prietenie, iar cine scoate la iveală un lucru (uitat) desparte pe prieteni” (Prov. 17, 9).

Păzeşte secretele partenerului tău (cu excepţia cazului când sunt periculoase pentru voi) şi roagă-te pentru ele. Vorbeşte cu partenerea ta pentru a vă păstra iubirea în pofida problemelor. Ascultaţi-vă cu adevărat când vă împărtăşiţi gândurile şi problemele. Faceţi în aşa fel încât să vă simţiţi în siguranţă.

ZIUA 18

Iubirea caută să înţeleagă

„Fericit este omul care a aflat înţelepciunea şi bărbatul care a dobândit priceperea” (Prov. 3, 13).

Pregăteşte o cină romantică doar pentru voi doi. Depinde de tine să fie una plăcută. Profită de această ocazie ca să îţi cunoşti mai bine partenera, în special în lucrurile despre care nu aţi discutat prea mult. Fă tot posibilul să fie o seară plăcută pentru amândoi.

ZIUA 19

Iubirea este imposibilă

„Iubiţilor, să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu” (I In. 4, 7).

Uită-te la provocările din zilele ce au trecut. Au fost unele care ţi s-au părut imposibile? ţi-ai dat seama de nevoia pe care de ai de Dumnezeu ca să-ţi schimbe inima şi să-ţi dea capacitatea de a iubi? Cere-I să-ţi arate unde te afli în relaţia cu El şi roagă-L să-ţi dea puterea şi harul să-ţi împlineşti scopul veşnic.

ZIUA 20

Iubirea este Iisus Hristos

„Căci Hristos, încă fiind noi neputincioşi, la timpul hotărât a murit pentru cei necredincioşi” (Rom. 5, 6).

11

Page 12: Studiu Fire Proof Cluj 1

Îndrăzneşte să crezi în Cuvântul lui Dumnezeu. Îndrăzneşte să te încrezi în Hristos pentru mântuire. Îndrăzneşte să te rogi, „Doamne Iisuse, sunt un păcătos. Dar tu ai arătat iubirea Ta pentru mine murind pentru păcatele mele şi ţi-ai arătat slava Ta prin Înviere. Doamne, schimbă inima mea şi mântuieşte-mă prin harul Tău”.

ZIUA 21

Iubirea este împlinită în Dumnezeu

„Domnul te va călăuzi necontenit şi în pustiu va sătura sufletul tău” (Is. 58, 11).

Fă tot posibilul astăzi să te rogi şi să citeşti Biblia. Încearcă să citeşti din Proverbele lui Solomon în fiecare zi (sunt 31, cât zilele unei luni întregi) sau să citeşti un capitol din Evanghelii (Matei, Marcu, Luca, Ioan). În timp ce faci acest lucru, cufundă-te în iubirea şi făgăduinţele pe care Dumnezeu le are pentru tine. Aceasta va aduce un plus la creşterea ta spirituală în drumul către El.

ZIUA 22

Iubirea este credincioasă

„Şi te voi logodi Mie întru credincioşie, ca să cunoşti că Eu sunt Domnul! ” (Osea 2, 22).

Iubirea este o alegere, nu un sentiment. Ea este o lucrare voită, nu un reflex involuntar. Alege astăzi să fi dispus la iubire chiar dacă partenera ta şi-a pierdut interesul în a-ţi primi dragostea. Spuneţi-vă astăzi cuvinte de genul „Te iubesc. Punct. Te iubesc chiar dacă tu nu îmi dai în schimb iubire”.

ZIUA 23

Iubirea toate le suferă

„Iubirea toate le suferă” (I Cor. 13, 7).

Înlătură tot ceea ce vă obstrucţionează relaţia, orice dependenţă sau influenţă care vă „fură” afectivitatea şi vă îndepărtează sufletul de parteneră.

ZIUA 24

Iubire versus patimă

12

Page 13: Studiu Fire Proof Cluj 1

„Şi lumea trece şi pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac” (I In. 2, 17).

Sfârşeşte acum. Identifică orice lucru care te împătimeşte şi înlătură-l. Identifică fiecare minciună pe care ai acceptat-o pentru a-ţi satisface plăcerile interzise şi înlătur-o. Patima nu trebuie să existe în dormitor. Ea trebuie să fie distrusă – astăzi – şi înlocuită cu promisiunile lui Dumnezeu şi cu o inimă plină de iubirea Lui desăvârşită.

ZIUA 25

Iubirea iartă

„Iar cui îi iertaţi ceva, îi iert şi eu; pentru că şi eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi, în faţa lui Hristos” (II Cor. 2, 10).

Toate lucrurile pe care nu i le-ai iertat până acum partenerului tău, iartă-i-le astăzi. Treci peste ele. Tot aşa cum îl rugăm pe Iisus „iartă greşelile noastre”, tot aşa trebuie să-l rugăm să ne dea zilnic puterea „să iertăm greşiţilor noştri”. Faptul de a nu ierta v-au ţinut pe tine şi pe partenera ta ca într-o închisoare prea mult timp. Spune din toată inima, „vreau să te iert”.

ZIUA 26

Iubirea este responsabilă

„... căci, în ceea ce judeci pe altul, pe tine însuţi te osândeşti, căci aceleaşi lucruri faci şi tu care judeci” (Rom. 2, 1).

Fă-ţi timp să te rogi, mai ales pentru ceea ce faci greşit. Cere iertarea lui Dumnezeu, apoi smereşte-te îndeajuns încât să le recunoşti şi faţă de partenera ta. Fă asta în mod real şi sincer. Roagă-te şi partenerului să te ierte. Indiferent de atitudinea lui, fii sigur de reala ta responsabilitate în iubire. Chiar dacă îţi răspunde cu o critică, accept-o pe aceasta ca pe un sfat.

ZIUA 27

Iubirea încurajează

„Păzeşte sufletul meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşinez că am nădăjduit în Tine” (Ps. 24, 21).

Încearcă să elimini nocivitatea aşteptărilor nerealiste din familia ta. Gândeşte-te la un lucru despre care partenera ta ţi-a spus că aşteptai prea mult de la ea, şi spune-i că-ţi pare rău că ai fost prea dur cu ea în acea privinţă. Promite-i că vei face tot posibilul să o înţelegi şi asigur-o de iubirea ta necondiţionată.

13

Page 14: Studiu Fire Proof Cluj 1

ZIUA 28

Iubirea se sacrifică

„...El Şi-a pus sufletul Său pentru noi şi noi suntem datori să ne punem sufletele pentru fraţi” (I In. 3, 16).

Care este una dintre nevoile cele mai stringente ale partenerului tău în acest moment al vieţii? Există un obstacol pe care ai putea să-l ridici de pe umerii lui printr-un act de sacrificiu din partea ta? Indiferent dacă nevoia e una minoră sau majoră, propune-ţi să faci tot posibilul să o rezolvi.

ZIUA 29

Iubirea te motivează

„Slujind cu bunăvoinţă, ca şi Domnului şi nu ca oamenilor” (Efes. 6, 7).

Înainte de a-ţi vedea partnerea azi, roagă-te pentru ea şi pentru nevoile ei. Chiar dacă îţi este uşor sau greu, spune „Te iubesc”, apoi exprimă-ţi dragostea într-un mod concret. Roagă-te iarăşi lui Dumnezeu, mulţumindu-I că ţi-a dat privilegiul de a o iubi pe această persoană specială – în mod necondiţionat, în acelaşi fel în care şi El vă iubeşte pe amândoi.

ZIUA 30

Iubirea aduce unitate

„Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, în care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi Noi” (In. 17, 11).

Identifică unul din lucrurile care vă dezbină căsnicia, şi priveşte ziua de azi ca o bună oportunitate ca să te rogi în această privinţă. Roagă-L pe Dumnezeu să-ţi descopere orice lucru din sufletul tău care ameninţă unitatea dintre soţ şi soţie. Roagă-te să facă la fel şi pentru partener. Şi dacă e potrivit, discută acest lucru în mod deschis, avându-L pe Dumnezeu alături pentru a păstra unitatea.

ZIUA 31

Iubire şi căsătorie

„De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup” (Fac. 2, 24).

14

Page 15: Studiu Fire Proof Cluj 1

A rămas încă o problemă pe care nu ai avut curajul să o înfrunţi până acum? Mărturiseşte-o azi parteneri tale şi fă totul să o rezolvi. Unitatea căsătoriei tale depinde de asta. Fă aceasta luându-ţi angajamentul atât faţă de parteneră, cât şi faţă de Dumnezeu, că vei face din căsătoria ta o prioritate în raport cu orice alte relaţii.

ZIUA 32

Iubirea satisface dorinţele iubirii

„Bărbatul să-i dea femeii iubirea datorată, asemenea şi femeia bărbatului” (I Cor. 7, 3).

Dacă este posibil, fă dragoste cu soţul sau cu soţia ta astăzi. Fă acest lucru într-un mod care să onoreze cerinţele pe care ea ţi le-a spus (sau ţi le-a sugerat) în legătură cu relaţiile conjugale. Roagă-te lui Dumnezeu să facă acestea plăcute pentru amândoi şi ca o cale de sporire a intimităţii.

ZIUA 33

Iubirea completează unul pe celălalt

„Asemenea când doi se culcă se încălzesc, iar unul cum s-ar putea încălzi?” (Eccl. 4, 11).

Recunoaşte că partenera face parte din succesul tău viitor. Fă-i cunoscut azi că doreşti să participe şi ea la deciziile pe care le vei lua în viitor, şi că ai nevoie de punctul ei de vedere şi de sfaturile ei. Dacă ai ignorat asta în trecut, admite că ai trecut-o cu vederea şi cere-ţi iertare.

ZIUA 34

Iubirea celebrează sfinţenia

„(Iubirea) nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr” (I Cor. 13, 6).

Caută un caz recent când partenerul tău a demonstrat într-un mod evident că este creştin. Spune-i direct asta într-un anumit moment al zilei de azi.

ZIUA 35

Iubirea este responsabilă

„Punerile la cale nu se înfăptuiesc unde lipseşte chibzuirea, dar ele îşi iau fiinţă cu mulţi sfătuitori” (Prov. 15, 22).

15

Page 16: Studiu Fire Proof Cluj 1

Găseşte un mentor în căsătorie – cineva care este creştin devotat şi care va fi sincer şi plin de dragoste către voi. Dacă simţi că ai nevoie de sfăturie, fă primul pas spre a stabili o întâlnire cu el. În acest timp, roagă-L pe Dumnezeu să te îndrume şi să-ţi dea discernământ.

ZIUA 36

Iubirea este Cuvântul lui Dumnezeu

„Făclie picioarelor mele este legea Ta şi lumină cărărilor mele” (Ps. 118, 105).

Ia-ţi angajamentul să citeşti Biblia în fiecare zi. Găseşte o carte duhovnicească sau altă lectură care să te îndrume. Dacă partenera ta e deschisă la acest lucru, vezi dacă este de acord să citiţi zilnic Biblia împreună. Începe prin a-ţi duce viaţa în conformitate cu ea şi prin a construi pe această bază.

ZIUA 37

Iubirea uneşte în rugăciune

„... dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privinţa unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în ceruri” (Mt. 18, 19).

Întreabă-ţi partnerea dacă astăzi puteţi să începeţi să vă rugaţi împreună. Sfătuiţi-vă asupra celui mai potrivit moment al zilei când să faceţi aceatsa, indiferent dacă e dimineaţa, la prânz sau seara. Foloseşte acest timp pentru a aduce în faţa lui Dumnezeu grijile, nemulţumirile şi nevoile tale. Nu uita să-I mulţumeşti pentru darurile şi binecuvântările Lui. Chiar dacă partenera ta refuză să facă acest lucru, petrece-ţi singur în rugăciune acest moment al zilei.

ZIUA 38

Iubirea îndeplineşte visele

„Desfătează-te în Domnul şi îţi va împlini ţie cererile inimii tale” (Ps. 36, 4).

Întreabă-ţi partenerul ce şi-ar dori dacă ar fi posibil de îndeplinit. Roagă-te pentru lucrul acesta şi fă-ţi un plan pentru a îndeplini unele (dacă nu toate) din aceste dorinţe, la nivelul maxim la care îţi este posibil.

ZIUA 39

Iubirea îndură

16

Page 17: Studiu Fire Proof Cluj 1

„Dragostea nu cade niciodată” (I Cor. 13, 8).

Petreceţi timpul în rugăciune personală, apoi scrie o scrisoare de angajament către partenera ta. Scrie de ce eşti angajat în această căsnicie până la moarte, şi că intenţionezi să o iubeşti indiferent ce s-ar întâmpla. Lasă scrisoarea într-un loc unde partenera ta să o găsească.

ZIUA 40

Iubirea este un legământ

„... unde te vei duce tu, acolo voi merge şi eu şi unde vei trăi tu, voi trăi şi eu; poporul tău va fi poporul meu şi Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu” (Rut 1, 16).

Reînnoieşte-ţi voturile maritale şi păstrează-le la voi în casă. Dacă este posibil, poate organizaţi o ceremonie formală în care să vă reînnoiţi voturile înaintea unui pastor şi în prezenţa familiei. Faceţi din aceasta un testament viu al valorii căsătoriei înainte lui Dumnezeu şi o dovadă a onoarei de a fi una cu partenerul tău.

Asist. Univ. Dr. Ciprian Iulian Toroczkai

Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” – Sibiu,

Universitatea „Lucian Blaga” – Sibiu

17