strategia de dezvoltare localĂ a comunei tulca

Click here to load reader

Post on 22-Nov-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1
COMUNEI TULCA– JUDEUL BIHOR
2
CUPRINS
Capitolul I - Contextul Strategic European pag 4
Capitolul II - Contextul Strategic National pag. 11
Capitolul III - Contextul Strategic Regional (Nord-Vest) pag 65
Capitolul IV - Contextul Strategic Local pag 138
Capitolul V - Analiza SWOT pag 174
Capitolul VI – Sondaj Realizare SDL pag 183
Capitolul VII - Obiective si prioritati 2021-2027 pag 184
Capitolul VIII - Arhitectura Programe Operaionale 2021-2027 - pag 212
Bibliografie pag 221
3
INTRODUCERE – CUVÂNTUL PRIMARULUI
Strategia de dezvoltare economico-social a comunei noastre vine ca un gest normal
in contextul preocuparii pentru o reala deschidere si transparenta a institutiei noastre si
dorinta permanenta de dezvoltare a comunei i isi propune s valorifice potenialul,
oportunitile i realele disponibiliti pentru dezvoltare, inclusiv crearea unui mediu de
afaceri stimulativ i competitiv, menit a atrage investiii private importante, din ara i din
strinatate. Vom reveni asupra acestei strategii în mod regulat pentru a-i aduce îmbuntiri
astfel încât ajustarea s corespund schimbrii continue.
Intrarea în Uniunea European aduce multe beneficii dar i responsabiliti, cu atat
mai mult, noi, responsabilii unitatilor publice, ce avem datoria de a construi un viitor mai bun
pentru cetatenii comunei.
Ca primar al comunei Tulca, doresc s declar disponibiblitatea instituiei pe care o
conduc de a fi un partener viabil i serios în rezolvarea problemelor cu care se confrunt
locuitorii în slujba crora se desfoar întreaga noastr activitate.
În nume personal, dar i în numele colegilor mei din Primaria i Consiliul Local,
v promit c ne vom face în continuare datoria cu maximum de profesionalism si
seriozitate, fcând astfel pasul decisiv ctre transformarea definitiv a comunei Tulca
într-o comun modern, care s le ofere locuitorilor si toate condiiile de confort i
civilizaie.
Primar,
4
CAPITOLUL I - Contextul Strategic European
Uniunea European a avut un rol esenial în conturarea Agendei 2030. Uniunea
European, prin COM(2016) 739 final , s-a angajat s fie lider în punerea în aplicare a
Agendei 2030 i a obiectivelor de dezvoltare durabil (ODD), împreun cu statele sale
membre, respectând principiul subsidiaritii, prin:
• integrarea ODD în cadrul politic european i în prioritile actuale ale Comisiei, evaluând
stadiul actual i identificând cele mai relevante preocupri legate de durabilitate;
• activiti de reflecie privind dezvoltarea în continuare a viziunii pe termen lung i
obiectivele politicilor sectoriale de dup 2020, pregtind implementarea ODD. Noul cadru
financiar multianual pentru perioada post 2020 va reorienta contribuiile din bugetul UE ctre
realizarea obiectivelor pe termen lung ale Uniunii.
Politica de coeziune continu investiiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai
puin dezvoltate, în tranziie, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se bazeaz înc,
în mare msur, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (omajul în rândul
tinerilor, nivel sczut de educaie, schimbri climatice i primirea i integrarea migranilor),
pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în
continuare de sprijin special de la UE. Politica de coeziune continu s sprijine strategiile de
dezvoltare conduse la nivel local i s autonomizeze gestionarea fondurilor de ctre
autoritile locale. Crete i dimensiunea urban a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 %
din FEDR dezvoltrii urbane durabile i printr-un nou program de colaborare în reea i de
consolidare a capacitilor dedicat autoritilor urbane, sub denumirea Iniiativa urban
european.
comun
Pentru perioda 2021-2027, se va institui un nou model de lucru, grupându-se
operaiunile în cadrul unui instrument unic de programare – Planul strategic privind politica
agricol comun.
5
Prin Raportul de ar 2019 care însoete documentul CE privind Semestrul european,
în România, pentru atingerea celor 5 obiective de politic, s-au identificat nevoi de investiii
prioritare, dup cum urmeaz:
1. O Europ mai inteligent – o transformare economic inovatoare i inteligent (OP1)
• încurajarea cercetrii aplicate prin intermediul centrelor de inovare i al investiiilor
naionale i transnaionale comune;
transferul de tehnologie;
proiecte la nivel naional i regional;
• consolidarea performanelor cercetrii i inovrii i promovarea creterii productivitii prin
identificarea domeniilor de specializare inteligent în funcie de potenialul i nevoile
naionale i regionale;
inclusiv investiiile în infrastructuri, a promova competenele i serviciile digitale;
• crearea de noi societi comerciale (de tip start-up, scale-up) i majorarea ratele lor de
supravieuire a acestora;
nivel de produse, organizare sau comercializare;
• sprijinirea dezvoltrii clusterelor industriale i integrrea în reele de cooperare bazate pe
cercetarea în industrie;
• facilitarea accesului la finanare al întreprinderilor mici i mijlocii, inclusiv prin încurajarea
finanrii de pornire i consolidarea start-upurilor inovatoare cu potenial ridicat.
2. O Europ mai ecologic, cu emisii sczute de carbon (OP2)
• renovarea cldirilor publice i rezideniale în vederea asigurrii eficienei energetice;
• sprijinirea msurilor de eficien energetic a înclzirii centralizate, alturi de promovarea
energiei din surse regenerabile pentru înclzirea i rcirea centralizat;
Strategia de Dezvoltare a Comunei TULCA 2021 – 2027
6
• promovarea energiei din surse regenerabile la scar mic în paralel cu renovarea cldirilor
în vederea asigurrii eficienei energetice;
• sprijinirea msurilor care vizeaz reducerea emisiilor de carbon, eliminarea (schimbarea)
surselor de energie pentru înclzirea centralizat;
• punerea în aplicare a strategiilor de prevenire a riscurilor i abordarea riscurilor legate de
schimbrile climatice i riscurile naturale (inundaii, secet, incendii forestiere, alunecri de
teren, cutremure);
• sprijinirea schemele care abordeaz problema polurii apei (sursele de ap dispersate) i
meninerea/ameliorarea strii corpurilor de ap;
• tranziia la economia circular i promovarea conceptului de economie circular în rândul
întreprinderile mici i mijlocii;
• extinderea sistemelor de gestionare a deeurilor la nivel judeean în vederea creterii
gradului de reutilizare i reciclare;
• sprijinirea msurilor de gestionare i conservare în zonele protejate;
• refacerea ecologic i crearea de noi spaii municipale verzi în contextul obiectivelor de
reducere a emisiilor.
3. O Europ mai conectat – mobilitate i conectivitate TIC regional (OP3)
• dezvoltarea reelelor transeuropene de transport rutier i feroviar;
• punerea în aplicare a strategiei adoptat privind sigurana traficului i luarea de msuri de
siguran rutier care s contribuie la reducerea ratei fatalitii ridicate a accidentelor rutiere;
• crearea de conexiuni transfrontaliere pentru reelele transeuropene de transport;
• crearea de conexiuni suburbane feroviare i multimodale în centrele urbane mai mari i în
jurul acestora;
• promovarea modurilor de transport durabile i accesibile, ca de exemplu transportul public
colectiv cu emisii sczute de dioxid de carbon;
Strategia de Dezvoltare a Comunei TULCA 2021 – 2027
7
• dezvoltarea sistemelor de transport urban în regiunile mai puin dezvoltate, cum ar fi
transportul feroviar uor, liniile de metrou i tramvai i infrastructura care favorizeaz
ciclismul;
• sprijinirea „punctelor albe” în zonele dens populate sau în jurul zonelor urbane i în zonele
rurale.
4. O Europ mai social – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale (OP4)
• îmbuntirea procesului de elaborare a politicilor active în domeniul pieei forei de munc,
printr-o mai bun integrare cu educaia i serviciile sociale;
• consolidarea i sprijinirea antreprenoriatul social i economia social;
• îmbuntirea condiiilor de munc, oferirea de programe de lucru flexibile, pentru a asigura
capacitatea de inserie profesional a persoanelor cu dizabiliti i a lucrtorilor în vârst;
• crearea unor sisteme solide de anticipare a competenelor i punerea în aplicare a msurilor
bine definite de perfecionare i reconversie profesional care s rspund necesitilor pieei
forei de munc;
• îmbuntirea accesibilitii, calitii, din punct de vedere al costurilor, ale educaiei i
îngrijirii copiilor precolari, inclusiv ale infrastructurii aferente;
• prevenirea abandonului colar timpuriu, prin introducerea unei abordri centrate pe elev
pentru copiii expui riscului;
special pentru romi, elevii cu handicap i în zonele rurale;
• ameliorarea calitii educaiei i formrii profesionale, astfel încât s se adapteze la
evoluiile de pe piaa forei de munc;
• dezvoltarea unor metode i tehnologii de predare inovatoare i eficace.
5. O Europ mai aproape de ceteni – dezvoltarea sustenabil i integrat a zonelor
urbane, rurale i de coast prin iniiative locale (OP5)
• investiii în zonele metropolitane (poli de cretere) caracterizate prin cretere puternic i
suburbanizare în curs, îndreptate spre stimularea creterii, inovrii i productivitii;
Strategia de Dezvoltare a Comunei TULCA 2021 – 2027
8
• dezvoltarea urban durabil a reedinelor de jude, astfel încât s se asigure accesul la noi
locuri de munc i servicii publice de baz;
• sprijinirea strategiilor teritoriale integrate în zonele dezavantajate din punct de vedere
structural;
• sprijinirea zonelor sensibile cu o importan deosebit pentru mediu
De asemenea obiectivele de politic sunt susinute la nivel european prin diferite
instrumente, specifice sectoarelor care sunt vizate de “Agenda 2030”:
• Mecanismul pentru interconectarea Europei pentru perioada 2021-2027 vizeaz
dezvoltarea unei infrastructuri inteligente, durabile, inclusive, sigure i securizate în sectorul
transporturilor, în cel al energiei i în sectorul digital, cu un buget propus de 42,3 miliarde
EUR. Cel puin 60 % din finanarea acordat de Mecanismul pentru interconectarea Europei
va contribui la combaterea schimbrilor climatice.
• Programul „Orizont Europa” – este cel mai ambiios program de finanare a cercetrii i
inovrii de pân acum, care are la baz realizrile i succesul programului pentru cercetare i
inovare anterior (Orizont 2020). Acest program este ateptat s genereze cunotine i
tehnologii noi, s promoveze excelena tiinific i s aib efecte pozitive asupra creterii
economice, a schimburilor comerciale i a investiiilor, precum i un impact social i de
mediu semnificativ, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabil
prevzute în Agenda 2030 i asumate de ctre Uniunea Europeana i rile membre.
• Programul „COSME” – stimuleaz competitivitatea în afaceri i a IMM-urilor, pentru
promovarea accesului la finanare i încurajarea unei culturi antreprenoriale, inclusiv crearea
de noi întreprinderi.
diversitii i a patrimoniului european în domeniul cultural i lingvistic, precum i creterea
competitivitii sectoarelor culturale i creative, în special competitivitatea sectorului
audiovizual.
present success al Planului de investiii pentru Europa, aa-numitul „Plan Juncker”. Prin
Strategia de Dezvoltare a Comunei TULCA 2021 – 2027
9
InvestEU, Comisia va continua s stimuleze investiiile, inovarea i crearea de locuri de
munc, mobilizând o sum estimat de 650 de miliarde EUR pentru investiii suplimentare.
• Programul Europa Digital - se va concentra asupra consolidrii capacitilor Europei în
ceea ce privete calculul de înalt performan, inteligena artificial, securitatea cibernetic
i competenele digitale avansate i asupra asigurrii utilizrii acestora pe scar larg în
întreaga economie i societate.
• Instrumentul „Next Generation EU” - este un instrument pentru redresare în situaii de
urgen care va conduce la consolidarea temporar a bugetului UE cu noi fonduri colectate pe
pieele financiare. Fondurile colectate vor fi canalizate prin intermediul programelor UE în
direcia susinerii msurilor urgente necesare pentru a proteja mijloacele de subzisten, a
repune economia pe picioare i a încuraja o cretere durabil i rezilient. Acesta va fi un
instrument de urgen punctual, disponibil pe o perioad limitat (31.12.2024) i utilizat
exclusiv pentru msurile de rspuns i de redresare în situaii de criz.
• Instrumentul REACT-UE – creat cu scopul de a spori sprijinul pentru coeziune acordat
statelor membre, astfel încât economiile lor s devin mai reziliente i mai sustenabile în faza
de remediere a consecinelor crizei cauzate de pandemia de COVID-19. Astfel, în perioada
2020-2022 vor fi alocate 55 miliarde EUR fonduri suplimentare pentru actualele programe de
coeziune pentru investiii destinate remedierii consecinelor crizei asupra pieelor forei de
munc, inclusiv prin subvenii pentru angajare, scheme de omaj tehnic i msuri de ocupare
a forei de munc în rândul tinerilor, sprijinirea sistemelor de sntate i furnizarea de capital
circulant pentru întreprinderile mici i mijlocii.
• Mecanismul pentru o tranziie just - va oferi sprijin pentru a pregti tranziia ctre o
economie neutr din punctul de vedere al impactului asupra climei, eficient din punctul de
vedere al utilizrii resurselor i circular. Suma total alocat acestui mecanism va fi de 40 de
miliarde EUR, iar aceast finanare va fi utilizat în regiunile cele mai afectate pentru a
atenua impactul socioeconomic al tranziiei ctre neutralitatea climatic, de exemplu
sprijinind recalificarea lucrtorilor, ajutând IMM-urile s creeze noi oportuniti economice i
efectuând investiii în tranziia ctre o energie curat i în economia circular.
• Programul EU4Health - un nou program pentru consolidarea securitii i cooperrii în
domeniul sntii creat cu scopul de a furniza un sprijin specific pentru rspunsul la
viitoarele provocri din domeniul sntii. Noul program va dispune de o finanare de 9,4
miliarde EUR i va avea ca principal obiectiv crearea unui cadru cuprinztor pentru
Strategia de Dezvoltare a Comunei TULCA 2021 – 2027
10
activitile desfurate de UE în vederea prevenirii, pregtirii i rspunsului în ceea ce
privete situaiile de criz în domeniul sntii, completând i întrind eforturile depuse la
nivel naional i sprijinul regional acordat sistemelor de sntate în cadrul politicii de
coeziune.
Acordul de parteneriat 2021-2027 dintre Comisia European i România – a fost
conturat în jurul obiectivelor de politic trasate de ctre Comisia European i urmrete:
1. Creterea gradului de integrare a sistemului Cercetare, Dezvoltare i Inovare din
România în European Research Area prin întrirea cooperrii dintre organizaiile CDI i
întreprinderi, creterea nivelului de investiii în CDI, digitalizarea serviciilor publice prin
modernizarea i simplificarea procedurilor administraiei publice locale i centrale, inclusiv
Smart city, în ceea ce privete OP 1;
2. Adaptarea la schimbrile climatice prin creterea eficienei energetice i dezvoltarea
sistemelor inteligente de energie, a soluiilor de stocare i a adecvanei sistemului
energetic, prevenirea i gestionarea riscurilor, infrastructura de ap i ap uzat, economia
circular, conservarea biodiversitii, calitatea aerului, decontaminarea siturilor poluate,
regenerare urban, mobilitate urban, termoficare, pescuit i acvacultur, în ceea ce privete
OP 2;
3. Creterea conectivitii transportului, dezvoltarea reelelor TEN-T durabile, inteligente,
sigure i intermodale, rezistente la schimbrile climatice, durabile, inteligente i
intermodale la nivel naional, regional i local inclusiv printr-un acces mai bun la reeaua
TEN-T i mobilitatea transfrontalier, în ceea ce privete OP 3;
4. Crearea pârghiilor fundamentale dezvoltrii tuturor sectoarelor economice, respectiv
investiiile în oameni. În acest context, interveniile vizate au în vedere patru aspecte majore:
asigurarea unei educaii de calitate incluzive la toate nivelurile;
adaptarea resursei umane la dinamica pieei muncii i la progresul tehnologic;
combaterea srciei i promovarea incluziunii sociale prin msuri personalizate;
asigurarea unor servicii de sntate de calitate i accesibile tuturor.
5. Abordarea integrat a problemelor teritoriale i locale, prin implicarea autoritile
locale i parteneriatele, în scopul asigurrii coeziunii economice i sociale, redresrii
Strategia de Dezvoltare a Comunei TULCA 2021 – 2027
11
tendinei de adâncire a decalajelor între regiunile i zonele mai dezvoltate i cele mai puin
dezvoltate, dar i pentru reducerea decalajelor fa de alte ri din UE.
CAPITOLUL II - Contextul strategic national
Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorial România 2030 – are ca obiective:
valorificarea periferialitii prin dezvoltarea rolului de conector i releu la nivel continental i
intercontinental, racordarea la reeaua european de poli i coridoare de dezvoltare,
structurarea i dezvoltarea echilibrat a reelei de localiti urbane, afirmarea solidaritii
urban-rural, dezvoltarea rural, consolidarea i dezvoltarea legturilor interregionale ca
suport al dezvoltrii regionale, dezvoltarea adecvat a diferitelor categorii de teritorii,
creterea competitivitii teritoriale, protejarea, dezvoltarea i valorificarea patrimoniului
natural i cultural.
Strategia naional de dezvoltare a ecoturismului în România 2018-2027 - Aplicarea
principiilor actuale de dezvoltare a turismului durabil în ariile naturale protejate i în zonele
adiacente acestora a condus la apariia ecoturismului ca form distinct de turism, menit s
respecte integritatea peisajelor naturale, a biodiversitii ecologice, în concordan cu
cerinele anumitor segmente de turiti, care doresc s îi petreac vacana în natur i totodat
s creeze posbiliti de dezvoltare local a comunitilor. Scopul strategiei este de a promova
ecoturismul, ca form principal de turism în cadrul ariilor naturale protejate i creterea
rolului pe care ecoturismul îl joac în dezvoltarea economic a acestor areale i în
prosperitatea populaiei locale.
transformarea României, pân la finele anului 2030, într-o destinaie turistic bine cunoscut,
de înalt calitate, pe parcursul întregului an, orientat pe unicitatea patrimoniului cultural i
natural, oferind servicii la standarde internaionale prin creterea cheltuielilor turitilor
actuali, dar i prin atragerea unui numr mai mare de turiti cu un buget peste medie.
Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu i lung orizont
2020-2030 – vizeaz valorificarea inteligent i durabil a potenialului agroalimentar i
dezvoltarea spaiului rural, fiind un document suport vizionar, care susine progresul
agriculturii i dezvoltrii rurale în România.
Strategia de Dezvoltare a Comunei TULCA 2021 – 2027
12
Document de politic industrial a României – reflect preocuprile referitoare la
revitalizarea, consolidarea i diversificarea bazei industriale a României prin creterea
competitivitii sale, prin îmbuntirea capacitii de inovare la nivelul întreprinderilor,
utilizarea eficient a resurselor naturale disponibile i o specializare inteligent, care s
conduc la realizarea de produse industriale cu valoare adugat mare. În esen, documentul
reprezint un ansamblu structurat de intervenii publice (politici, programe i instrumente)
menite s direcioneze sistemului industrial ctre obiective care nu ar putea fi atinse în
absena respectivelor intervenii.
Strategia energetic a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050 – propune inte
concrete, stabilete direcii clare i definete reperele prin care România îi va menine poziia
de productor de energie în regiune i de actor activ i important în gestionarea situaiilor de
stres la nivel regional.
reflect setul de preferine, particulariti i prioriti naionale, luând în considerare dreptul
României de a-i stabili mixul energetic.
Strategia Naional a locuirii – asigur accesul la condiii de locuire adecvate pentru toate
categoriile de persoane, pân în anul 2030 prin identificarea msurilor i crearea
instrumentelor necesare, având ca principii: sigurana stabilitii structurale, acces egal i
nediscriminatoriu la locuine pentru comunitile defavorizate sau marginalizate,
accesibilitate din punct de vedere al preului, dezvoltare urban i accesul la servicii de
utiliti publice, valorificarea fondului construit existent etc.
Strategia Naional de Renovare pe Termen Lung- “Strategia Naional de Renovare pe
Termen Lung pentru sprijinirea parcului naional de cldiri rezideniale i nerezideniale, atât
publice cât i private, într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficien energetic i
decarbonat pân în 2050” constituie îndeplinirea condiiei favorizante „Un cadru de politic
strategic pentru sprijinirea renovrilor destinate s îmbunteasc eficiena energetic a
cldirilor rezideniale i nerezideniale”, Obiectivul de politic 2: „O Europ mai ecologic,
cu emisii sczute de carbon, prin promovarea tranziiei ctre o energie nepoluant i
echitabil, a investiiilor verzi i albastre, a economiei circulare, a adaptrii la schimbrile
climatice i a prevenirii i gestionrii riscurilor”, obiectivul specific 2.1 „Promovarea
msurilor de eficien energetic”.
Strategia de Dezvoltare a Comunei TULCA 2021 – 2027
13
- îmbuntirea performanei energetice a fondului existent de cldiri prin reducerea
consumului de energie, a emisiilor de carbon i extinderea utilizrii surselor regenerabile de
energie la cldiri;
- crearea de beneficii suplimentare prin îmbuntirea calitii vieii pentru toi utilizatorii (de
exemplu, un confort mai bun, beneficii asociate cu sntatea, sigurana si calitatea aerului),
reducerea nivelului srciei energetice;
- extinderea duratei de via i îmbuntirea siguranei fondului de cldiri.
Prin aceast strategie, România îi stabilete cadrul naional pentru susinerea
Agendei 2030 i implementarea setului de 17 ODD. Strategia susine dezvoltarea României
pe trei piloni principali, respectiv economic, social i de mediu. Strategia este orientat ctre
cetean i se centreaz pe inovaie, optimism, rezilien i încrederea c statul servete
nevoile fiecrui cetean, într-un mod echitabil, eficient i într-un mediu curat, în mod
echilibrat i integrat.
- OBIECTIVUL 6: AP CURAT I SANITAIE
- OBIECTIVUL 7: ENERGIE CURAT I LA PREURI ACCESIBILE
- OBIECTIVUL 8: MUNC DECENT I CRETERE ECONOMIC
- OBIECTIVUL 9: INDUSTRIE, INOVAIE I INFRASTRUCTUR
- OBIECTIVUL 10: INEGALITI REDUSE
- OBIECTIVUL 13: ACIUNE ÎN DOMENIUL SCHIMBRILOR CLIMATICE
Strategia de Dezvoltare a Comunei TULCA 2021 – 2027
14
- OBIECTIVUL 16: PACE, JUSTIIE I INSTITUII EFICIENTE
- OBIECTIVUL 17: PARTENERIATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR
Cei trei piloni prin care Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabil sunt:
1. ECHITATEA SOCIAL – prin care naiunile în curs de dezvoltare trebuie s aib
posibilitatea de a-i satisface nevoile de baz în ceea ce privete ocuparea forei de munc,
alimentaia, asigurarea energiei, apei i canalizrii;
2. CRETEREA ECONOMIC – la nivelul naiunilor în curs de dezvoltare pentru a se
apropia de calitatea vieii din rile dezvoltate;
3. MEDIUL – cu nevoia de a…