strategia anuală de achiziţii pentru 2016

of 12 /12

Author: others

Post on 25-Oct-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Strategia anual de achiziii pentru 2016Pagina 1 din 9
Cod document: FPS 06-15 Denumire document: Strategia anuala de achizitii publice 2020 – S. PIC SA
Cuprins
1. Obiective de realizat prin implementarea Strategiei anuale de achiziii publice (SAAP) 2
2. Indicatori cantitativi i calitativi pentru managementul/gestionarea portofoliului de procese de achiziii 2
3. Date de intrare utilizate în elaborarea Strategiei anuale de achiziie public 3
4. Capacitatea profesional a autoritii contractante de a realiza atât fiecare achiziie în parte, cât i toate achiziiile incluse în PAAP 3
4.1. Evaluarea capacitii profesionale existente 3
4.2. Evaluarea necesarului de resurse suplimentare externe 3
4.3. Msurile stabilite pentru asigurarea unei capaciti corespunztoare de satisfacere a necesitilor cu resurse interne sau externe 4
5. Fundamentarea informaiilor incluse în SAAP 4
5.1. Surse de informaii utilizate pentru elaborarea PAAP 5
5.2. Informaii utilizate în elaborarea PAAP extrase din analiza portofoliului de achiziii i a pieei creia se adreseaz 5
5.3. Riscuri asociate portofoliului i stabilirea de msuri pentru gestionarea acestora 7
5.4. Factori interesai i analiza implicrii i influenei acestora în gestionarea portofoliului de achiziii 7
6. Modaliti de atribuire asociate portofoliului de procese de achiziie public i justificarea alegerii acestora 8
7. Programul anual al achiziiilor publice 9
8. Lista anexelor la Strategia anual de achiziie public 9
Pagina 2 din 9
Cod document: FPS 06-15 Denumire document: Strategia anuala de achizitii publice 2020 – S. PIC SA
1. Obiective de realizat prin implementarea Strategiei anuale de achiziii publice (SAAP) Ca rezultat al planificrii portofoliului de achiziii publice, realizat cu luarea în considerare a modalitilor de achiziie (proceduri de achiziie i cumprri directe) pe baza informaiilor obinute prin intermediul analizei i cercetrii de pia, a analizei riscurilor i a analizei factorilor interesai, au fost stabilite obiective pentru gestionarea procedurilor de achiziii pentru anul 2020. Aceste obiective sunt corelate cu obiectivele generale de administrare a Parcului Industrial Cugir.
Societatea Administrator, S. Parcul Industrial Cugir S.A. conlucreaz îndeaproape cu investitorii din parc pentru a menine acest centru de activitate economic complet ocupat, vibrant, curat si atractiv.
Pentru realizarea acestui obiectiv, Societatea îi propune urmtoarele linii de aciune: 1. Meninerea unei infrastructuri funcionale i adaptate la nevoile clienilor; 2. Realizarea de investitii pentru îmbunttirea serviciilor oferite;
În acest sens, Compartimentului Achiziii Publice îi revine sarcina îndeplinirii urmtoarelor obiective: - Actualizarea de câte ori este necesar a Programului Anual de Achiziii Publice i a Strategiei
Anuale de Achiziii Publice pentru anul în curs; - Întocmirea , în luna decembrie, a Programului Anual de Achiziii Publice i a Strategiei Anuale
de Achiziii Publice pentru anul urmtor; - Organizarea procedurilor de achiziii publice pentru atribuirea contractelor de furnizare de
produse, servicii i/sau execuie de lucrri pentru Parcul Industrial Cugir, în conformitate cu legislaia în vigoare;
- Îndeplinirea integral a Programului anual de achiziii publice i a Planului de Investiii pentru anul 2020;
- Monitorizarea semestrial a îndeplinirii Programului de Achiziii pentru anul în curs; 2. Indicatori cantitativi i calitativi pentru managementul/gestionarea portofoliului de procese de
achiziii
- % de proceduri de atribuire derulate conform planificrii (cu respectarea termenelor estimate în PAAP),
- % de proceduri de achiziie realizate din numrul total de proceduri de achiziie planificate prin PAAP;
- % valorii contractelor de achiziie încheiate din total valoare achiziii planificate conform PAAP; Pentru anul 2018 nivelul indicatorilor cantitativi si calitativi este urmatorul:
- % de proceduri de atribuire derulate conform planificrii (cu respectarea termenelor estimate în PAAP) = 88,89%,
- % de proceduri de achiziie realizate din numrul total de proceduri de achiziie planificate prin PAAP = 90%;
- % valorii contractelor de achiziie încheiate din total valoare achiziii planificate conform PAAP = 90,053%;
Pentru anul 2019 nivelul indicatorilor cantitativi si calitativi este urmatorul:
- % de proceduri de atribuire derulate conform planificrii (cu respectarea termenelor estimate în PAAP) = 72,73%,
- % de proceduri de achiziie realizate din numrul total de proceduri de achiziie planificate prin PAAP = 80,77%;
- % valorii contractelor de achiziie încheiate din total valoare achiziii planificate conform PAAP = 70,743%;
Pagina 3 din 9
Cod document: FPS 06-15 Denumire document: Strategia anuala de achizitii publice 2020 – S. PIC SA
3. Date de intrare utilizate în elaborarea Strategiei anuale de achiziie public
Cu luarea în considerare a prevederilor art.11 alin.(6) din HG 395/2016, datele de intrare utilizate în elaborarea strategiei anuale de achiziii publice sunt detaliate în continuare: a. Coninutul referatelor de necesitate transmise de toate compartimentele din cadrul S. PIC SA. b. Resurse existente i necesare pentru implementarea Strategiei anuale de achiziie public - Resursele bugetare proprii existente la nivelul societii; - Resursele bugetare suplimentare externe necesare pentru implementarea Strategiei anuale
de achiziii publice a societii, care pot fi alocate; c. Informaiile obinute din cercetarea i analiza pieei. d. Prevederile legislative în domeniul achiziiilor publice.
4. Capacitatea profesional a autoritii contractante de a realiza atât fiecare achiziie în parte, cât
i toate achiziiile incluse în PAAP
4.1. Evaluarea capacitii profesionale existente
Compartimentul Achiziii din cadrul Serviciului Tehnic-Administrativ al S. PIC SA va asigura derularea proceselor de achiziie , prin pregtirea i aplicarea procedurilor stabilite în PAAP. Precizm c acest compartiment funcioneaz cu personal insuficient: un Responsabil Achiziii Publice i Comisia de evaluare format din 3 membri. În cadrul Strategiei Anuale de Achiziii Publice a S. PIC SA se elaboreaz Programul anual al achiziiilor Publice pentru anul 2020, ca instrument managerial utilizat în vederea planificrii i monitorizrii portofoliului de procese de achiziii la nivelul societii, pentru planificarea resurselor financiare i umane necesare derulrii proceselor i pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din Planul de Administrare al societii 2017-2020. S. PIC SA, în calitate de Autoritate contractant, trebuie s se documenteze i s parcurg pentru fiecare proces de achiziie public trei etape distincte: a) etapa de planificare/pregtire, inclusiv consultarea pieei; b) etapa de organizare a procedurii i atribuirea contractului/acordului-cadru; c) etapa post atribuire a contractului/acordului-cadru, respectiv executarea i monitorizarea implementrii contractului/acordului-cadru. Resursele necesare pentru gestionarea portofoliului de procese de achiziie sunt asigurate de personalul angajat în cadrul Compartimentului achiziii, cu colaborarea celorlalte compartimente din cadrul societii, care au obligaia de a sprijini activitatea compartimentului specializat în domeniul achiziiilor, în funcie de specificul i complexitatea obiectului achiziiei (Compartiment Juridic, Compartiment Financiar-Contabil). De asemenea, monitorizarea implementrii contractelor/acordurilor-cadru va fi asigurat i de ctre Serviciul Tehnic-Administrativ care va asigura respectarea prevederilor din contractele/acordurilor-cadru încheiate.
4.2. Evaluarea necesarului de resurse suplimentare externe Societatea PIC SA are dreptul de a achiziiona servicii de consultan de specialitate pentru elaborarea documentelor/documentaiilor necesare pentru derularea procesului de achiziie public (elaborarea de proiecte, caiete de sarcini pentru lucrri în domeniul construciilor, distribuia de energie electric etc.) , precum i pentru gestionarea contractului (dirigenie de antier), experi cooptai pentru comisiile de evaluare a ofertelor.
Pagina 4 din 9
Cod document: FPS 06-15 Denumire document: Strategia anuala de achizitii publice 2020 – S. PIC SA
4.3. Msurile stabilite pentru asigurarea unei capaciti corespunztoare de satisfacere a
necesitilor cu resurse interne sau externe
Având în vedere dispoziiile legale în domeniul achiziiilor publice, S. PIC SA va realiza un proces de achiziie public prin utilizarea resurselor profesionale proprii, resurse necesare pentru parcurgerea celor trei etape menionate anterior pentru fiecare proces de achiziie public. Pentru asigurarea unei capaciti corespunztoare de satisfacere a necesitilor cu resursele interne se impune îmbuntirea pregtirii profesionale a angajailor prin participarea la cursuri de achiziii publice, astfel încât s se ating obiectivele propuse. 5. Fundamentarea informaiilor incluse în SAAP Strategia Anual de Achiziii Publice a S. PIC SA se poate modifica sau completa ulterior, modificri/completri care se aprob conform prevederilor Legii nr. 98/2016 i HG 395/2016. Introducerea modificrilor i completrilor în prezenta strategie este condiionat de alocarea fondurilor bugetare. Prin intermediul Strategiei Anuale de Achiziii Publice se documenteaz deciziile din etapa de planificare/pregtire a achiziiilor în legtur cu:
- Relaia dintre obiectul i complexitatea contractului, pe de o parte , i resursele disponibile pentru derularea activitilor din etapele procesului de achiziie public, pe de alt parte;
- Procedura de atribuire aleas, precum i modalitile speciale de atribuirea contractului de achiziie public asociate, dac este cazul;
- Tipul de contract propus i modalitatea de implementare a acestuia; - Mecanismele de plat în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, msuri de
gestionare a acestora, stabilirea penalitilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoas a obligaiilor contractuale;
- Justificrile privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, precum i orice alte elemente legate de obinerea de beneficii i/sau îndeplinirea obiectivelor PIC;
- Justificrile privind alegerea procedurii de atribuire în situaiile prevzute la art. 69, alin. 2-5 din Legea 98/2016 privind achiziiile publice i, dup caz, decizia de a reduce termenele în condiiile legii, decizia de a nu utiliza împrirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea i, dup caz, criteriile de selecie, criteriul de atribuire i factorii de evaluare utilizai;
- Obiectivul din Planul de Administrare al societii la a crui realizare contribuie contractul/acordul-cadru respectiv, dac este cazul.
Dup aprobarea Bugetului pentru anul 2020 i definitivarea Programului anual al achiziiilor publice pentru anul 2020 al S. PIC SA, în termen de 5 zile lucrtoare de la data aprobrii, se va publica Programul anual al achiziiilor publice 2020 în SEAP i pe pagina de internet a intreprinderii publice. De asemenea, semestrial se va publica în SEAP extrasele din Programul anual al achiziiilor publice pentru anul 2020, precum i a oricror modificri asupra acestuia, extrase care se refer la contractele/acordurile-cadru de produse i/sau servicii a cror valoare estimat este mai mare sau egal cu pragurile prevzute la art.7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, contractelor/acordurilor-cadru de lucrri a cror valoare estimat este mai mare sau egal cu pragurile prevzute la art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016. Publicarea se va face în termen de 5 zile lucrtoare de la data modificrilor. Având în vedere dispoziiile art. 4 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziie public/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achiziiile publice, conform cruia “Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP) se pot pune la dispozitia autoritatilor contractante si a furnizorilor de servicii auxiliare achizitiei un set de instrumente ce se utilizeaza pentru planificarea portofoliului de achizitii la nivelul autoritatii contractante, fundamentarea deciziei de
Pagina 5 din 9
Cod document: FPS 06-15 Denumire document: Strategia anuala de achizitii publice 2020 – S. PIC SA
realizare a procesului de achizitie si monitorizarea implementarii contractului, precum si pentru prevenirea/diminuarea riscurilor in achizitii publice.” Serviciul Tehnic-Administrativ va proceda la revizuirea Programului anual al achiziiilor publice pentru anul 2020 în vederea actualizrii cu actele normative ce se vor elabora/aproba în legtur cu prezenta strategie, în termenul precizat în mod expres în actele normative ce se vor elabora/aproba.
5.1. Surse de informaii utilizate pentru elaborarea PAAP
Deciziile privind valoarea estimat pentru fiecare achiziie de produse, lucrri i servicii , prevzut în referatele de necesitate întocmite de compartimentele de specialitate din cadrul S. PIC SA pentru anul 2020 i incluse în PAAP 2020, au fost realizate utilizând informaii rezultate din cercetarea pieei i pe baz istoric (analiza portofoliului de achiziii publice din anii anteriori). În conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice, în cazul în care S. PIC SA intenioneaz s achiziioneze produse similare, iar atribuirea contractelor se poate face pe loturi separate, valoarea estimat a achiziiei se determin luând în considerare valoarea global estimat a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulat a loturilor este egal sau mai mare decât pragurile valorice corespunztoare prevzute la art.7, alin.(1) din Legea nr. 98/2016, procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplic pentru atribuirea fiecrui lot, indiferent de valoarea estimat a acestuia. Prin produse similare se înelege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ urmtoarele condiii:
a) Sunt destinate unor utilizri identice sau similare; b) Fac parte din gama normal de produse care sunt furnizate/comerializate de ctre operatori
economici cu activitate constant în sectorul respectiv.
În contextul Legii nr. 98/ 2016, a O.U.G. nr. 400/ 2011, a Legii nr. 69/ 2016 sau a Legii nr. 121/ 2014, achiziiile publice trebuie realizate cu luarea în considerare a rezultatelor obinute din analiza i cercetarea pieei. Informaiile necesare pentru cercetarea i analiza pieei. Deciziile privind valoarea estimat pentru fiecare achiziie de produse, lucrri i servicii incluse în PAAP au fost realizate cu utilizarea urmtoarelor informaii consultate în cadrul analizei i cercetrii de pia realizate: a. Informaii primare: Cereri de oferte offline adresate agenilor economici de referin în sectorul
respectiv sau cereri de oferte online pentru cercetarea pieei efectuate prin intermediul platformei SEAP, precum furnizate de consultana de specialitate sau de proiectele tehnice întocmite de firme specializate;
b. Informaii secundare: Modul de ofertare, detalii i valori ofertate, informaii obinute atât din studiile ofertelor de pe internet, precum i din catalogul electronic de produse SEAP;
c. Informaii din leciile învate i din bunele practici existente la nivelul autoritii contractante: Informaiile obinute din seminariile i cursurile de achiziii publice, precum i din experiena procedurilor de achiziie din anii trecui aplicate pentru achiziia de produse, lucrri sau servicii de ctre S. PIC SA. Deloc de neglijat sunt informaiile generale privind practica în domeniul achiziiilor publice schimbate sub forma de “schimb de experien” între compartimente le de achiziii ale diverselor instituii/intreprinderi publice/ageni economici;
5.2. Informaii utilizate în elaborarea PAAP extrase din analiza portofoliului de achiziii i a pieei
creia se adreseaz Programul anual al achiziiilor publice pentru anul 2020 la nivelul S. PIC SA, s-a elaborat pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele societii i cuprinde contractele de achiziie
Pagina 6 din 9
Cod document: FPS 06-15 Denumire document: Strategia anuala de achizitii publice 2020 – S. PIC SA
public/acordurile-cadru pe care S. PIC SA intenioneaz s le atribuie în decursul anului 2020, în limita fondurilor bugetare aprobate. Deciziile ce stau la baza elaborrii PAAP 2020 au fost realizate cu luarea în considerare a urmtoarelor elemente:
- Necesitile obiective de produse, servicii, lucrri identificate de compartimentele S. PIC SA; - Gradul de prioritate a necesitilor identificate, conform propunerilor compartimentelor din
cadrul S PIC SA; - Fondurile bugetare aprobate în bugetul S PIC SA. Dup aprobarea bugetului propriu, a aportului de capital, precum i ori de cte ori intervin modificri în bugetul S PIC SA, Programul anual al achiziiilor publice se va actualiza, în funcie de fondurile aprobate. Stabilirea modalitilor de atribuire se efectueaz cu luarea în considerare a urmtoarelor elemente: - Caracteristicile pieei de profil adresate: din punctbde vedere al specializrii i al gradului de
difereniere; - Dinamica pieei creia i se adreseaz obiectul contractului/acordului-cadru, respectiv:
o Natura i amploarea concurenei; o Capacitatea pietei de a realiza obiectul contractului/acordului-cadru; o Tendinele peei creia i se adreseaz obiectul contractului/acordului –cadru; o Tranzacii similare realizate pe pia.
- Valoarea estimat calculat conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 98/2016. Realizarea de achiziii în condiii de eficien economic i social presupune o înelegere a modului în care piaa funcioneaz, iar pentru a obine o înelegere a modului în care piaa funcioneaz trebuie realizate: cercetarea i analiza pieei. Activitatea de cercetare i analiz a pieei pentru obinerea asigurrii c autoritatea contractant poate realiza achiziiile în condiii de legalitate, eficien i eficacitate economic, se desfoar la nivelul fiecrui compartiment de specialitate din cadrul societii S. PIC SA. Prin activitatea de cercetare i analiz a pieei, fiecare compartiment urmrete stabilirea valorii estimate i identificarea unor variante de satisfacere a necesitilor de produse, servicii sau lucrri, pe care le consider necesare i pentru care completeaz un referat de necesitate ctre compartimentul achiziii. Analizând activitatea de achiziii desfurat de S. PIC SA în anii anteriori, se poate concluziona c produsele, serviciile i lucrrile necesare au fost achiziionate în condiii concureniale, prin derularea online de proceduri adecvate, fapt care asigur respectarea condiiilor de legalitate, eficien i eficacitate economic. Pentru anul 2020, autoritatea contractant va achiziiona produse, servicii i lucrri în condiii concureniale, cu respectarea principiilor achiziiilor publice, cu preponderen online, utilizând platforma electronic SEAP i respectând prevederile legale din domeniul achiziiilor publice. Analiza i cercetarea pieei se realizeaz în scopul: - identificrii aspectelor asociate procesului de achiziie public asfel încât acesta s se desfoare optim, iar produsul/serviciul/lucrarea s corespund necesitilor stabilite la nivelul autoritii contractante ; - obinerii de informaii relevante pentru o abordare i o planificare corespunztoare a procesului de achiziie (modalitatea de atribuire: proceduri de atribuire, tehnici i instrumente asociate, respectiv mijloacele la are se recurge pentru satisfacerea necesitii, i valoarea estimat a achiziiei publice i a contractului de achiziie public). Ulterior, consultarea pieei se realizeaz atunci când, în urma analizei i cercetrii pieei, ca urmare a corelrii informaiilor obinute cu nevoia ce urmeaz a fi satisfcut, se decide la nivelul autoritii contractante c este necesar un dialog cu piaa. Consultarea pieei este un proces care presupune intrarea într-un dialog formal cu piaa, în condiii bine stabilite de lege i se efectueaz atunci când:
Pagina 7 din 9
Cod document: FPS 06-15 Denumire document: Strategia anuala de achizitii publice 2020 – S. PIC SA
- autoritatea contractant intenioneaz achiziionarea unor produse/servicii/lucrri caracterizate de un grad mare de complexitate tehnic, financiar sau contractual;
- ca parte a analizei i cercetrii pieei se constat c obiectul contractului adreseaz domenii în care piaa înregistreaz un progres tehnologic rapid, accelerat.
5.3. Riscuri asociate portofoliului i stabilirea de msuri pentru gestionarea acestora
În elaborarea Strategiei anuale de achiziie public au fost identificate riscurile incluse în Registrul riscurilor, anexat acestui document. Pentru riscurile evideniate în registru, au fost stabilite msuri de gestionare a acestora, documentate în Registrul riscurilor i sunt planificate a fi reflectate în alte documente asociate achiziiilor (strategie de contractare pentru anumite contracte).
5.4. Factori interesai i analiza implicrii i influenei acestora în gestionarea portofoliului de
achiziii
În etapa de planificare factorii interesai sunt identificai astfel încât opinia i interesele acestora s poat fi luate în considerare în mod adecvat în:
a. elaborarea strategiei anuale de achiziii publice, b. elaborarea strategiilor de contractare i a documentaiilor de atribuire.
Urmtorii factori interesai au fost identificai ca fiind relevani pentru implementarea Strategiei anuale de achiziii publice:
A. Factori inteni: - acionarul unic al societii – Consiliul Judeean Alba; - conducerea societii – Directorul General; - alocarea bugetar a resurselor – ef Servicu Financiar-Contabil; - respectarea legislaiei în vigoare privind achiziiile publice – Consilierul Juridic; - Compartimentul Achiziii Publice; - Consiliul Tehnico-Economic; - Comisia de evaluare;
B. Factori externi: - Consultani de specialitate; - Ofertanii; - Organele de control (Curtea de Conturi, ANAF, ANAP, Auditorii Consiliului Judeean Alba,
Auditorul independent)
Recomandarea unei direcii de aciune
Consiliul Judeean Alba – unicul acionar al S. Parcul Industrial Cugir SA
Agrearea sau aprobarea pe specialiti a unei aciuni (D)
Directorul General, ef Serviciu Financiar-Contabil, Serviciul Tehnic-Administrativ; Consilierul Juridic; Consiliul Tehnico- Economic;
Pagina 8 din 9
Cod document: FPS 06-15 Denumire document: Strategia anuala de achizitii publice 2020 – S. PIC SA
Atribuii Factori interesai
Compartimentul Achiziii Publice; Serviciul Tehnic- Administrativ;
Informaii (contribuii) sub forma recomandrilor tehnice sau profesionale în domeniul obiectului contractului
experi a cror competene sunt necesare în procesul de achiziie, respectiv experi cooptai, consultani de specialitate.
Luarea Deciziei cu privire la recomandrile fcute, angajând autoritatea contractant s acioneze

conductorul autoritii contractante – Directorul General
Msurile stabilite în relaia cu acetia sunt reglementate ca atare în coninutul PAAP, precum i în documentaia dosarului de achiziii pentru fiecare contract în parte:
- Aprob: Director General; - Avizeaz: ef Serviciu Financiar-Contabil, Inginer ef, Consiliul Tehnico-Economic; - Întocmete: Responsabil Achiziii Publice; - întocmirea referatului de necesitate: Compartimentul Achiziii, Compartimentul Tehnic,
Serviciul Tehnic-Administrativ; - Avizarea referatului de necesitate din punct de vedere economic (disponibilitatea resurselor):
ef Serviciu Financiar-Contabil; - Aprobarea referatului de necesitate: Director General; - Avizarea juridic a documentelor dosarului de achiziie : Consilier Juridic; - Consultan de specialitate pentru întocmirea documentaiilor tehnice din caietele de sarcini,
participarea în calitate de experi cooptai în comisiile de evaluare: consultani de specialitate; 6. Modaliti de atribuire asociate portofoliului de procese de achiziie public i justificarea
alegerii acestora
Justificarea selectrii unei anumite proceduri de atribuire pentru fiecare contract din PAAP se realizeaz cu luarea în considerare a prevederilor art. 7 i art. 68 din Legea 98/2016. Argumentele ce susin aceast decizie prin raportare la prevederile legislaiei i analiza datelor de intrare în elaborarea Strategiei de contractare se pot referi fr a se limita la:
i. valoarea estimat a contractului i valoarea estimat a achiziiei; ii. constrângerile Autoritii Contractante;
iii. nivelul de competiie de pe pia; iv. capacitatea operatorilor economici de a rspunde solicitrii Autoritii Contractante; v. tipul i complexitatea contractului;
vi. complexitatea achiziiei; vii. modalitatea utilizat pentru descrierea caracteristicilor produselor, serviciilor, lucrrilor în
Caietul de sarcini/Documentul descriptiv. Pentru achiziiile de produse, servicii i lucrri a cror valoare estimat este mai mare sau egal cu pragurile prevzute la art.7, alin 1) din Legea 98/2016, principala procedur care se va utiliza va fi
Pagina 9 din 9
Cod document: FPS 06-15 Denumire document: Strategia anuala de achizitii publice 2020 – S. PIC SA
licitaia deschis prin mijloace electronice, în conformitate cu art.71 – 75 din Legea 98/2016 i cu art. 58 – 66 din HG 395/2016. Pentru achiziiile de produse, servicii i lucrri a cror valoare estimat este mai mare decât pragurile prevzute la art.7, alin 5) din Legea 98/2016 dar mai mici decât pragurile prevzute la art.7, alin.1) din Legea 98/2016 , se vor aplica proceduri simplificate de achiziie în condiiile prevzute la art. 7 alin 2) din Legea 98/2016. Achiziiile directe de produse, servicii i lucrri, ale cror valori estimate sunt mai mici decât pragurile prevzute la art.7 alin. 5) din Legea 98/2016, vor fi derulate cu respectarea art. 43-46 din HG 395/2016, utilizând catalogul electronic de produse SEAP pentru achiziii online, iar în cazul achiziiilor offline se vor respecta prevederile art.46 din HG 3905/2018 referitoare la notificarea trimestrial, în SEAP, a achiziiilor derulate offline. 7. Programul anual al achiziiilor publice
Programul anual al achiziiilor publice pentru anul 2020 se constituie ca anex la Strategia anual de
achiziii publice, fcând parte integrant din aceasta.
8. Lista anexelor la Strategia anual de achiziie public
Anexa 1 Informaii privind capacitatea autoritii contractante de a gestiona portofoliul de procese Anexa 2 Matricea de poziionare a obiectului contractului Anexa2A Anexa 3
Modliti de atribuire asociate portofoliului de procese de achiziie public i justificarea alegerii acestora Registrul riscurilor