stonerex basic

of 3/3
Placi pentru fatada Placi pentru constructii Placi structurale Placi de fibrociment Placi anti-foc StoneREX S.R.L. Bucuresti Banul Dumitrache nr. 4 023765 [email protected] www.stonerex.ro Dragos Jarca Director Vanzari Tel: 0729 888 564 [email protected] www.stonerex.ro Akan Osman Specialist Vanzari Tel: 0756 112 003 [email protected] www.stonerex.ro Andrei Tanase Specialist Vanzari Tel: 0756 112 004 [email protected] www.stonerex.ro Placa de fibrociment StoneREX Basic Placa de fibrociment StoneREX Basic are o suprafata fina de culoarea cimentului si este formata din apa, ciment si aschii de lemn tratate ignif ug. PRELUCRARE SI INSTALARE Tăierea la dimensiune a plăcilor de fibrociment StoneREX Basic impune utilizarea pânzelor de ferăstrău cu vârf diamantat, cu o distanţă maximă între dinţi de 6 mm. Plăcile de fibrociment StoneREX Basic vor fi instalate pe un cadru din lemn sau metal şi vor fi fixate cu şuruburi sau nituri. Structura cadrului şi procedura de fixare a plăcilor pe cadru este prezentată în figura 1. Vor exista rosturi de dilatare (3-5mm) între plăci. În cazul în care se foloseşte un cadru din lemn, acesta trebuie tratat cu un agent antiseptic. În domenii atipice de aplicaţie, numărul rosturilor de deformare, dimensiunea şuruburilor de fixare şi orificiile găurite în  prealabil vor fi prevă zute într-un proiect special. Pentru a găuri orificiile în prealabil pentru şuruburi, se vor folosi  burghie cu vârf diamantat. Pentru fixarea plăcilor este necesară folosirea şuruburilor din inox, iar dimensiunea orificiilor găurite în prealabil va fi de 1,2 x diametrul şurubului de fixare. Când şuruburile sunt fixate prea strâns, se vor ev ita fixa rea şi f iletar ea în placă placa va a vea puţin spaţiu liber pentru dilatare. Şuruburile cu cap îngropat nu vor fi utilizate pentru a fixa plăcile. APLICATII Placa de fibrociment StoneREX Basic sunt potrivite, datorita puterii si rezistentei la intemperii pentru pereti atat la interior cat si la exterior , pentru pardoseli si p entru tavane. Placile sunt foarte bune rezistente la foc , sunt reziste nte la impact si sunt foa rte b une iz ola toa re fo nic e. Pri n util iza rea p lac ilor d e fibrociment in solutia de fatada ventilata ele reduc costurile de energie iar cladirile nu creeaza exces de umiditate sau mucegai. Placile de fibrociment se folosesc in particular pentru lucrari de renovari si iz olari de cla diri. Placile de mai foloses c si la cladiri private si partamente, cladiri publice de mari dimensiuni dar si la fabrici si depozite industriale. Placile de fibrociment utilizate pentru acoperirea suprafetelor interioare trebuie sa fie puternice, durabile, bune izolatoar e fonice si sa nu p ermita umezelii si mucegaiului sa se formeze. Densitatea placilor este mai mica decat cea a betonului monolit sau cimentului turnat astfel incat placile sunt ideale a fi folosite in locurile unde se tine cont de greutatea materia lelor. Placile de fibrociment sunt disponibile in variantele simple nefinisate, acoperite cu aschii de piatra naturala sau vopsite in orice culoare RAL. CARACTERISTICI SI AVANTAJE Placile sunt: Puternice, durabile si rezis tente la socuri. Rezistente la oscilatiile de temperatura si umezeala provocate de conditiile meteo. Ignifuge  clasa de rezistenta la foc A2. Rezistente la ciclurile de inghet-dezghet. Ecologice. Nu contin substante periculoase pentru sanatatea omului. Rezistente la insecte si mucegai. Bune izolatoare fonice. Usor de instalat. Rezistente in timp. COMPOZITIE Placile de fibrociment StoneREX Basic au ca si componente principale aschiile de pin tratae ignifug si cimentul. Placile nu contin azbest, formaldehide sau substante daunatoare mediului sau sanatatii omului. DESENE DE EXECUTIE

Post on 15-Oct-2015

17 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

StoneREX Basic

TRANSCRIPT

 • Placi pentru fatadaPlaci pentru constructiiPlaci structuralePlaci de fibrocimentPlaci anti-foc

  StoneREX S.R.L.BucurestiBanul Dumitrache nr. [email protected]

  Dragos JarcaDirector VanzariTel: 0729 888 [email protected]

  Akan OsmanSpecialist VanzariTel: 0756 112 [email protected]

  Andrei TanaseSpecialist VanzariTel: 0756 112 [email protected]

  Placa de fibrociment StoneREX Basic

  Placa de fibrociment StoneREX Basic are o suprafata fina deculoarea cimentului si este formata din apa, ciment si aschii de lemntratate ignifug.

  PRELUCRARE SI INSTALARETierea la dimensiune a plcilor de fibrociment StoneREXBasic impune utilizarea pnzelor de ferstru cu vrfdiamantat, cu o distan maxim ntre dini de 6 mm.Plcile de fibrociment StoneREX Basic vor fi instalate pe uncadru din lemn sau metal i vor fi fixate cu uruburi saunituri. Structura cadrului i procedura de fixare a plcilor pecadru este prezentat n figura 1. Vor exista rosturi de dilatare(3-5mm) ntre plci. n cazul n care se folosete un cadru dinlemn, acesta trebuie tratat cu un agent antiseptic. n domeniiatipice de aplicaie, numrul rosturilor de deformare,dimensiunea uruburilor de fixare i orificiile gurite nprealabil vor fi prevzute ntr-un proiect special. Pentru aguri orificiile n prealabil pentru uruburi, se vor folosiburghie cu vrf diamantat. Pentru fixarea plcilor estenecesar folosirea uruburilor din inox, iar dimensiuneaorificiilor gurite n prealabil va fi de 1,2 x diametrulurubului de fixare. Cnd uruburile sunt fixate prea strns,se vor evita fixarea i filetarea n plac placa va avea puinspaiu liber pentru dilatare. uruburile cu cap ngropat nu vorfi utilizate pentru a fixa plcile.

  APLICATIIPlaca de fibrociment StoneREX Basic sunt potrivite, datorita puteriisi rezistentei la intemperii pentru pereti atat la interior cat si laexterior , pentru pardoseli si pentru tavane.Placile sunt foarte bune rezistente la foc , sunt rezistente la impact sisunt foarte bune izolatoare fonice. Prin utilizarea placilor defibrociment in solutia de fatada ventilata ele reduc costurile deenergie iar cladirile nu creeaza exces de umiditate sau mucegai.Placile de fibrociment se folosesc in particular pentru lucrari derenovari si izolari de cladiri. Placile de mai folosesc si la cladiriprivate si partamente, cladiri publice de mari dimensiuni dar si lafabrici si depozite industriale.Placile de fibrociment utilizate pentru acoperirea suprafetelorinterioare trebuie sa fie puternice, durabile, bune izolatoare fonice sisa nu permita umezelii si mucegaiului sa se formeze.Densitatea placilor este mai mica decat cea a betonului monolit saucimentului turnat astfel incat placile sunt ideale a fi folosite inlocurile unde se tine cont de greutatea materialelor.Placile de fibrociment sunt disponibile in variantele simplenefinisate, acoperite cu aschii de piatra naturala sau vopsite in oriceculoare RAL.

  CARACTERISTICI SI AVANTAJEPlacile sunt: Puternice, durabile si rezistente la socuri. Rezistente la oscilatiile de temperatura si umezeala provocate de

  conditiile meteo. Ignifuge clasa de rezistenta la foc A2. Rezistente la ciclurile de inghet-dezghet. Ecologice. Nu contin substante periculoase pentru sanatatea omului. Rezistente la insecte si mucegai. Bune izolatoare fonice. Usor de instalat. Rezistente in timp.

  COMPOZITIEPlacile de fibrociment StoneREX Basic au ca si componenteprincipale aschiile de pin tratae ignifug si cimentul. Placile nu continazbest, formaldehide sau substante daunatoare mediului sau sanatatiiomului.

  DESENE DE EXECUTIE

 • Placi pentru fatadaPlaci pentru constructiiPlaci structuralePlaci de fibrocimentPlaci anti-foc

  StoneREX S.R.L.BucurestiBanul Dumitrache nr. [email protected]

  Dragos JarcaDirector VanzariTel: 0729 888 [email protected]

  Akan OsmanSpecialist VanzariTel: 0756 112 [email protected]

  Andrei TanaseSpecialist VanzariTel: 0756 112 [email protected]

  DESEN DE MONTAJ TABEL CU DISTANTELE SPECIFICE

  Grosimea placilor (mm) Distanta A (mm) Distanta B (mm) Distanta C (mm)8, 10, 12, 14 30 200 42016, 18, 20 30 300 60022, 24, 28, 30, 32 30 400 80040 40 600 1200

  SPECIFICATII TEHNICE

  Proprietate ValoriGreutate volumetrica 1350 kg/mRezistenta la incovoiere 11,5 N/mmElasticitate min. 6800 N/mmRezistenta la tractiune perpendiculara pe placa min. 0,63 N/mmEchilibrul la temperatura de+20C si umiditate relativa de50%

  9,5 %

  Dilatare liniara la temperatura de +20C si umiditaterelativa de 30-85%

  max. 0,122 %

  Coeficient de dilatare termica 10x10 KCoeficientul de absorbtie cand placa e imbibata cu apa timpde 24h

  max. 16 %

  Coeficientul de expansiune cand placa e imbibata cu apatimp de 24h

  max. 0,28 %

  Clasa de reactie la foc A2- s1, d0Coeficientul de conductivitate termica 8 mm- 0,200 W/mK

  22 mm- 0,251 W/mKAbsorbtie fonica 8 mm- 30 dB

  24 mm- 33 dBDifuzia vaporilor de apa 8 mm- 52,8

  40 mm- 69,2Adeziune dupa plasarea repetata in apa min. 0,41 N/mmUmflarea dupa plasarea repetata in apa max. 0,31 %.Rezistenta la inghet pentru 100 cicluri RL= 0,97Rezistenta la arc 10 mm- min. 143 secValoarea pH-ului 12,5

  DEPOZITARECorect Incorect

  CERTIFICATE

  Placile de fibrociment StoneREX Basic cu grosimile intre 8-40 mm sunt certificate CE.