standardul profesional nr. 38.doc

Upload: mihaela-dascalu

Post on 26-Feb-2018

308 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  1/69

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  Corpul ExperilorCon!"ili #i Con!"ililorAuori$!i %in Ro&'ni!

  PROGRAMUL NAIONALDE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  (elaborat n baza art. 20 lit. (f) din Ordonana Guvernului nr. 65/1994,reubli!at", #i arobat !u $odifi!"rile ulterioare

  de !"tre %on&iliul 'uerior al %orului rin ot"rrea nr. 0*/92din data de 14 $ai 200*)

  Ediia a III-a

  Revizuit

  E%iur! CECCAR( )u*ure#i( +,,-

  1

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  2/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  CUPRINS

  '--3 O+'O-3 . 7*

  8 +8O3-+- O+'O-3: %O:- 4O5+'6O06;/63O %O0/-O-3 + +8O3-+4O5+'6O0-3: %O0/60: ...................................... 151.1. OG-=3?%- rivind dezvoltarea

  rofe&ional" !ontinu" @o$enii (di&!iline) obliAatorii .............................. 21

  1.2. OG-=3?%- rivind dezvoltarea

  rofe&ional" !ontinu" @%ur&uri entru nivelurile $ediu #i avan&at ........... 44

  -nea nr. 2 +G3 8 OG--+- ; +3-+-

  OG-=3 ->O-3 + +8O3-+4O5+'6O0-3: %O0/60: ...................................... *5

  -nea nr. 7 O: !urinznd $"&uri entru unerea

  n ali!are a revederilor referitoare ladezvoltarea rofe&ional" !ontinu" n!end!u &e$. 200* ........................................................... 112

  e&!rierea % a 3O %O-

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  3/69

  3

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  4/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  CECCARire!ia entru dezvoltare rofe&ional" !ontinu"

  STANDARDUL PROFESIONAL NR. /-0PRIVIND DEZVOLTAREA PROFESIONAL CONTINU

  A PROFESIONI1TILOR CONTA)ILI

  C!p. I.Inro%u*ere

  2. -!e&te nor$e &unt &tabilite n baza 'tandardului nternaional de+du!aie (+') nr. E, e$i& de ederaia nternaional" a %ontabililor(-%), !are revede !" in&titutele $e$bre trebuie &" i$le$en?teze o!erin" de ezvoltare rofe&ional" %ontinu" (%) !a o !o$onent"inteAral" a &tatutului e !are rofe&ioni&tul !ontabil l are n e!ono$ie #i&o!ietate. O a&tfel de !erin" !ontribuie la realizarea obie!tivuluirofe&iei !ontabile, a!ela de a oferi &ervi!ii de nalt" !alitate entru a

  veni n nt$inarea nevoilor ubli!ului, in!lu&iv a !lienilor #i/&auanAaFatorilor rofe&ioni#tilor !ontabili.

  +. -!e&te nor$e introdu! !on!etul de ezvoltare rofe&ional"%on?tinu" (%) !a e o a!tivitate de nv"are relevant",verifi!abil" #i $"&urabil".

  /. -!e&te nor$e reiau, dezvolt" #i adateaz" !erinelor +' nr. Enor$ele rivind i$le$entarea #i derularea roAra$uluinaional de for$are rofe&ional" !ontinu" arobate rinot"rrea %onfe?rinei aionale nr. 9E/27 din 29 $artie 199E,$odifi!ate #i !o$?letate rin ot"rrea %on&iliului 'uerior nr.02/45 din 9 februarie 2002 #i e!izia

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  5/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  HHHHIHHHHHHHHHJHHHHHHHHHCHHHHHHHHHH:KHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHNH1E*HHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHHRHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHUHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHWHHHHHHHHH>HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"HHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHHYHHHHHHHHHZHHHHHHHHHH

  H[HHHHHHHHHH\HHHHHHHHH]HHHHHHHHHH^HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH_`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHH!HHHHHHHHH

  H"HHHHHHHHHgHHHHHHHHHhHHHHHHHHHHH#$HHHHHHHHHH&HHHHHHHHHkH'HHHHHHHHH H( HHHHHHHHHm)HHHHHHHHH*+HHHHHHHHH

  H,-HHHHHHHHHp./HHHHHHHHHq01HHHHHHHHH23HHHHHHHHHHs45HHHHHHHHH6HHHHHHHHHH78HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHwxHHHHHHHHHHHy9:HHHHHHHHH;HHHHHHHHHH{HHHHHHHHHH~HH HHHHHHHHHHHHHHHHHH?HHHHHHHHHHH@HHHHHHHHH

  HHHAHHHHHHHHHHBHHHHHHHHHHCHHHHHHHHHHHDDDDDDDDDDDHHHHHHHHHEFHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHJKHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHMNHHHHHHHHHOPHHHHHHHHHQHHHHHHHHH

  HRHHHHHHHHHSTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHWHHHHHHHHHXYHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  HHHZHHHHHHHHH[\HHHHHHHHHH]HHHHHHHHHH^HHHHHHHHHH

  HHHHHHHHHH_HHHHHHHHH aHHHHHHHHHHHHHHHHHHbcHHHHHHHHH

  HdHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHefHHHHHHHHHghHHHHHHHHHHHiHHHHHHHHHjHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHklHHHHHHHHHmnHHHHHHHHHHopHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHqrHHHHHHHHHstHHHHHHHHHuvHHHHHHHHHHwHHHHHHHHHxHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHyHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHzHHHHHHHHHH{HHHHHHHHH H| HHHHHHHHHH}HHHHHHHHHH~HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H HHHHHHHHHH H HHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  HHHHHHHHHH#HHHHHHHHH$ H HHHHHHHHH%HHHHHHHHHH&HHHHHHHHHH'HHHHHHHHHH((HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH)HHHHHHHHH*H+HHHHHHHHH,HHHHHHHHH- HHHHHHHHH.HHHHHHHHHHH/0HHHHHHHHH2HHHHHHHHHH H HHHHHHHHHHHHHHHHHH

  otrivit rin!iiului funda$ental al %o$etenei rofe&ionale, re?v"zut n %odul eti! naional al rofe&ioni#tilor !ontabili, un rofe?&ioni&t !ontabil are datoria !ontinu" de a $enine !uno#tinele #i!o$etenele rofe&ionale la nivelul !erut, a&tfel n!t &" &e a&i?Aure !" un !lient &au un anAaFator ri$e#te avantaFul unor &ervi!iirofe&ionale !o$etente bazate e roAre&ele !urente nreAi&traten ra!ti!" #i ro$ovate n leAi&laie un rofe&ioni&t !ontabil tre?buie &" a!ioneze n !on!ordan" !u nor$ele teni!e #i rofe&io?nale ali!abile n toate relaiile &ale rofe&ionale &au de afa!eri.

  rezentele nor$e &e o!u" de $odul n !are rofe&ioni#tii!ontabili #i ndeline&! obliAaiile de $eninere a !o$eteneilor rofe&io?nale.

  HHHHHHHHHIHHHHHHHHHJHHHHHHHHHCHHHHHHHHHH:KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHNH1E9HHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH

  HHHHHHHHHQHHHHHHHHHRHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHUHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHWHHHHHHHHH>HHHHHHHHHH

  HHHHHHHHHH"HHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHHYHHHHHHHHHZHHHHHHHHHHHHHHHHHHH[HHHHHHHHHH\HHHHHHHHH]HHHHHHHHHH^HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  _`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHH!HHHHHHHHHHHHHHHHH"HHHHHHHHHgHHHHHHHHHhHHHHHHHHHHH#$HHHHHHHHHH

  %&HHHHHHHHHkH'HHHHHHHHH H( HHHHHHHHHm)HHHHHHHHH*+HHHHHHHHHHHHHHHHH,-HHHHHHHHHp./HHHHHHHHHq01HHHHHHHHH23HHHHHHHHHHHHHHHHHHs45HHHHHHHHH6HHHHHHHHHH78HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHw

  xHHHHHHHHHHHy9:HHHHHHHHH;HHHHHHHHHH{HHHHHHHHHH~HH HHHHHHHHHHHHHHHHHH?HHHHHHHHHHH@HHHHHHHH

  HHHHHHHHHHAHHHHHHHHHHBHHHHHHHHHHCHHHHHHHHHHHDDDDDDDDDDDHHHHHHHHHEFHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHJKHHHHHHHHH

  HHHHHHHHHHLHHHHHHHHHMNHHHHHHHHHOPHHHHHHHHHQHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHSTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUHHHHHHHHHHVHHHHHHHH

  HHHHHHHHHHWHHHHHHHHHXYHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  HHHHHHHHHHZHHHHHHHHH[\HHHHHHHHHH]HHHHHHHHHH^HHHHHHHHHHH HHHHHHHHH_HHHHHHHHH aHHHHHHHHHHHHHHHHHHbcHHHHHHHHHHHHHHHHHHdHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHefHHHHHHHHHghHHHHHHHHHHH

  HiHHHHHHHHHjHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHklHHHHHHHHHmnHHHHHHHHHHHHHHHHHHopHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHqrHHHHHHHHHstHHHHHHHHH

  uvHHHHHHHHHHwHHHHHHHHHxHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHyHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHzHHHHHHHHHH{HHHHHHHHH H| HHHHHHHHHH}HHHHHHHHHH~HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H HHHHHHHH

  HHHHHHHHH H HHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!" HHHHHHHHH#HHHHHHHHH$ H HHHHHHHHH%HHHHHHHHHH&HHHHHHHHH

  HHHHHHHHH'HHHHHHHHHH((HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH)HHHHHHHHH*HHHHHHHHH+HHHHHHHHH,HHHHHHHHH- HHHHHHHHH.HHHHHHHHHHH/0

  HHHHHHHHH2HHHHHHHHHH H HHHHHHHHHHHHHHHHHH%uno#tinele ne!e&are entru a fun!iona efi!ient !a #i rofe&ioni&t!ontabil n ra!ti!" ubli!" (liber?rofe&ioni&t), n indu&trie, !o$er,edu!aie #i &e!torul rivat !ontinu" &" &e etind" #i &" &e &!i$beraid. rofe&ioni#tii !ontabili &e !onfrunt" n er$anen" !ua#tet"ri #i eiAene &orite leAate de !uno#tinele #i !aa!it"ilelor. +i #i a&o!iaiile lor rofe&ionale &e !onfrunt" !u inve&tiAaii f"r"re!edent ale !alit"ii !ontrolului intern, ale Auvern"rii ntrerin?derilor n lu&, ne!e&itatea de a fi !o$etitiv fa!e &" &orea&!"rolul #i re&on&abilit"ile rofe&ioni#tilor !ontabili din entit"ile detoate tiurile, de intere& ubli! &au rivat.

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  6/69

  ezvoltarea !ontinu" a !o$etenei rofe&ionale #i nv"areae tot ar!ur&ul vieii &unt e&eniale da!" rofe&ioni&tul !ontabildo?re#te &" nu n#ele a#tet"rile.

  HHHHIHHHHHHHHHJHHHHHHHHHCHHHHHHHHHH:KHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHNH1*0HHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHQHHHHHHHHHRHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHUHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHWHHHHHHHHH>HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"HHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHHYHHHHHHHHHZHHHHHHHHHH

  H[HHHHHHHHHH\HHHHHHHHH]HHHHHHHHHH^HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH_`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHH!HHHHHHHHHH"HHHHHHHHHgHHHHHHHHHhHHHHHHHHHHH#$HHHHHHHHHH&HHHHHHHHHkH'HHHHHHHHH H( HHHHHHHHHm)HHHHHHHHH*+HHHHHHHHH

  H,-HHHHHHHHHp./HHHHHHHHHq01HHHHHHHHH23HHHHHHHHHHs45HHHHHHHHH6HHHHHHHHHH78HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHwxHHHHHHHHHHHy9:HHHHHHHHH;HHHHHHHHHH{HHHHHHHHHH~HH HHHHHHHHHHHHHHHHHH?HHHHHHHHHHH@HHHHHHHHH

  HHHAHHHHHHHHHHBHHHHHHHHHHCHHHHHHHHHHHDDDDDDDDDDDHHHHHHHHHEFHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHJKHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHMNHHHHHHHHHOPHHHHHHHHHQHHHHHHHHH

  HRHHHHHHHHHSTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUHHHHHHHHHHVHHHHHHHHH

  HWHHHHHHHHHXYHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHZHHHHHHHHH[\HHHHHHHHHH]HHHHHHHHHH^HHHHHHHHHH

  HHHHHHHHHH_HHHHHHHHH aHHHHHHHHHHHHHHHHHHbcHHHHHHHHH

  HdHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHefHHHHHHHHHghHHHHHHHHHHHiHHHHHHHHHjHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHklHHHHHHHHHmnHHHHHHHHHHopHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHqrHHHHHHHHHstHHHHHHHHHuvHHHHHHHHHHwHHHHHHHHHxHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHyHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHzHHHHHHHHHH{HHHHHHHHH H| HHHHHHHHHH}HHHHHHHHHH~HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H HHHHHHHHHH H HHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  HHHHHHHHHH#HHHHHHHHH$ H HHHHHHHHH%HHHHHHHHHH&HHHHHHHHH

  H'HHHHHHHHHH((HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH)HHHHHHHHH*H+HHHHHHHHH,HHHHHHHHH- HHHHHHHHH.HHHHHHHHHHH/0HHHHHHHHH2HHHHHHHHHH H HHHHHHHHHHHHHHHHHH

  %+%%- @ n !alitatea &a de $e$bru -% are &ar!ina &" &e a&i?Aure!" rofe&ioni#tii !ontabili !ontinu" &"?#i dezvolte #i &"?#i $enin"!o$etenele rofe&ionale !erute de utilizatorii &ervi!iilor lor. %orulare totodat" &ar!ina de a ro$ova n rndul rofe&ioni#tilor !ontabili, aldein"torilor de intere&e #i al ubli!ului avantaFele dezvolt"riirofe&ionale !ontinue &ubliniind i$ortana $bun"t"irii !ontinue a!o$etenei #i a anAaFa$entului la o nv"are e via".

  HHHHHHHHHIHHHHHHHHHJHHHHHHHHHCHHHHHHHHHH:KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHNH1*1HHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH

  HHHHHHHHHQHHHHHHHHHRHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHUHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHWHHHHHHHHH>HHHHHHHHHH

  HHHHHHHHHH"HHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHHYHHHHHHHHHZHHHHHHHHHHHHHHHHHHH[HHHHHHHHHH\HHHHHHHHH]HHHHHHHHHH^HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  _`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHH!HHHHHHHHHHHHHHHHH"HHHHHHHHHgHHHHHHHHHhHHHHHHHHHHH#$HHHHHHHHHH

  %&HHHHHHHHHkH'HHHHHHHHH H( HHHHHHHHHm)HHHHHHHHH*+HHHHHHHHHHHHHHHHH,-HHHHHHHHHp./HHHHHHHHHq01HHHHHHHHH23HHHHHHHHHHHHHHHHHHs45HHHHHHHHH6HHHHHHHHHH78HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHw

  xHHHHHHHHHHHy9:HHHHHHHHH;HHHHHHHHHH{HHHHHHHHHH~HH HHHHHHHHHHHHHHHHHH?HHHHHHHHHHH@HHHHHHHH

  HHHHHHHHHHAHHHHHHHHHHBHHHHHHHHHHCHHHHHHHHHHHDDDDDDDDDDDHHHHHHHHHEFHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHJKHHHHHHHHH

  HHHHHHHHHHLHHHHHHHHHMNHHHHHHHHHOPHHHHHHHHHQHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHSTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUHHHHHHHHHHVHHHHHHHH

  HHHHHHHHHHWHHHHHHHHHXYHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHZHHHHHHHHH[\HHHHHHHHHH]HHHHHHHHHH^HHHHHHHHH

  HH

  HHHHHHHHH_HHHHHHHHH aHHHHHHHHHHHHHHHHHHbcHHHHHHHHHHHHHHHHHHdHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHefHHHHHHHHHghHHHHHHHHHHH

  HiHHHHHHHHHjHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHklHHHHHHHHHmnHHHHHHHHHHHHHHHHHHopHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHqrHHHHHHHHHstHHHHHHHHHuvHHHHHHHHHHwHHHHHHHHHxHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHyHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHzHHHHHHHHHH{HHHHHHHHH H| HHHHHHHHHH}HHHHHHHHHH~HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H HHHHHHHH

  HHHHHHHHH H HHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!" HHHHHHHHH#HHHHHHHHH$ H HHHHHHHHH%HHHHHHHHHH&HHHHHHHHH

  HHHHHHHHH'HHHHHHHHHH((HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH)HHHHHHHHH*HHHHHHHHH+HHHHHHHHH,HHHHHHHHH- HHHHHHHHH.HHHHHHHHHHH/0

  HHHHHHHHH2HHHHHHHHHH H HHHHHHHHHHHHHHHHHHezvoltarea rofe&ional" !ontinu" nu ofer" ea n&"#i a&iAurareafatului !" toi rofe&ioni#tii !ontabili vor oferi &ervi!ii rofe&ionale

  de nalt" !alitate, tot ti$ul e&te ne!e&ar" #i ali!area !uno#tin?elor !u o Fude!at" rofe&ional" #i o atitudine obie!tiv". e a&e?$enea, nu &e oate a&iAura !" fie!are rofe&ioni&t !ontabil !arearti!i" la un roAra$ de dezvoltare rofe&ional" !ontinu" vaobine benefi!iile totale ale a!elui roAra$ din !auze, !u$ ar fia!tivit"ile individuale #i !aa!itatea de nv"are totu#i e&te !ert !"rofe&ioni#tii !are nu &unt la !urent !u a!ele !uno#tine Aenerale

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  7/69

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  #i teni!e !urente nu vor fi !aabili &" re&teze ntr?o $anier"!o$etent" &ervi!ii rofe&ionale.

  n !iuda li$itelor inerente ale ori!"rui roAra$ de dezvoltarerofe?&ional" !ontinu", a!e&ta e&te foarte i$ortant entru$eninerea n!rederii ubli!e.

  0 rofe&ia !ontabil" oereaz" ntr?un $ediu n !ontinu"&!i$bare, !eea !e fa!e ne!e&ar" revizuirea eriodi!" a

  oliti!ilor de dezvol?tare rofe&ional" !ontinu".1 %+%%-, n !onfor$itate !u +' nr. E e$i& de -%, ia n !al!ul

  !" dezvoltarea rofe&ional" !ontinu" e&te doar o $etod" de a&i?Aurare a re&on&abilit"ilor &ale entru roteFarea intere&uluiubli! alte $etode re!u$ a&iAurarea !alit"ii &ervi!iilorre&tate de ro?fe&ioni#tii !ontabili (!ontrolul de !alitate),inve&tiAaiile #i reAi$urile di&!ilinare entru !onduitaneotrivit", a#a !u$ &e arat" n e?!laraiile rivind ObliAaiile=e$brilor nr. 1?E e$i&e de -%, !on?&tituie $etode la fel dei$ortante rin !are &e roteFeaz" intere?&ul ubli!.

  C!p. II.S*op #i o"ie*i5

  0 -!e&te nor$e &tabile&! !a obliAaii entru %+%%-D0 &" ro$oveze roAra$e de edu!aie er$anent" entru

  toi rofe&ioni#tii !ontabili1 &" fa!iliteze a!!e&ul rofe&ioni#tilor !ontabili la oortunit"ile #i

  re&ur&ele de dezvoltare rofe&ional" !ontinu"2 &" &tabilea&!" &tandarde de dezvoltare #i de $eninere a

  !o$?etenei rofe&ionale ne!e&are entru roteFareaintere&ului ubli!

  7 &" $onitorizeze #i &" i$le$enteze dezvoltarea !ontinu" #i$eninerea !o$etenei rofe&ionale a rofe&ioni#tilor !on?tabili.

  1 Obie!tivul dezvolt"rii rofe&ionale !ontinue e&te de a aFutarofe?&ioni#tii !ontabili &"?#i dezvolte o !o$eten" rofe&ional"entru a utea oferi &ervi!ii de nalt" !alitate n intere&ul ubli!.

  2 rezentele nor$e au la baz" rin!iiul !" e&te n re&on&abilitatearofe&ioni&tului !ontabil &" dezvolte #i &" $enin" !o$etenarofe&ional" !ontinu" ne!e&ar" entru a oferi &ervi!ii de nalt"!alitate !lienilor, anAaFatorilor #i altor dein"tori de intere&e.

  6 7

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  8/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  C!p. III.Pro&o5!re! unei e%u*!ii pe o p!r*ur8ul 5ieii

  27 %+%%- ro$oveaz" i$ortana $bun"t"irii er$anente a!o$etenelor #i anAaFa$entul entru o nv"are e tot ar!ur&ulvieii a!tive n rofe&ie, entru toi rofe&ioni#tii !ontabili.

  oi rofe&ioni#tii !ontabili, indiferent de &ervi!iile rofe&ionale n!are &unt i$li!ai, au obliAaia de a?#i dezvolta #i $enine!o$?etena rofe&ional" relevant" naturii #i re&on&abilit"ilorlor ro?fe&ionale.

  24 ro!e&ul nv""rii e via" n!ee devre$e #i !ontinu" !uroAra?$ul edu!aional de a deveni !alifi!at !a rofe&ioni&t!ontabil #i !u roAra$ele de dezvoltare rofe&ional" e ntreAar!ur&ul !arierei &ale.ezvoltarea rofe&ional" !ontinu" e&te o eten&ie a ro!e&uluiedu!aional !are !ondu!e la !alifi!area rofe&ioni&tului !ontabil!uno#tinele rofe&ionale, abilit"ile rofe&ionale, eti!a, valorile#i atitudinile rofe&ionale !#tiAate n" la $o$entul !alifi!"rii!on?tinu" &" &e dezvolte n !on!ordan" !u a!tivit"ilerofe&ionale #i re&on&abilit"ile individului.

  25 %+%%- fa!iliteaz" a!!e&ul tuturor rofe&ioni#tilor !ontabili la oor?tunit"ile #i re&ur&ele dezvolt"rii rofe&ionale !ontinue entru a?i aFuta&" #i ndelinea&!" re&on&abilitatea de nv"are e via". %+%%-ofer" dire!t roAra$e de dezvoltare rofe&ional" !ontinu" n !adrulroAra$ului naional de dezvoltare rofe&ional" !ontinu" arofe&ioni#tilor !ontabili !e &e elaboreaz" la fie!are 5 ani #i fa!iliteaz"a!!e&ul la roAra$ele oferite de alte orAani&$e rofe&ionale.

  C!p. IV. Ari!%e *uprin%ere

  9n %e$5ol!re! pro:e8ion!l; *oninu;

  27 n baza obliAaiilor !e?i revin din !on&tituia #i &tandardelee$i&e de -%, %+%%- !ere tuturor rofe&ioni#tilor !ontabili &"

  #i dez?volte #i &"?#i $enin" !o$etena rofe&ional" relevant"entru a!tivitatea lor #i entru re&on&abilit"ile lor rofe&ionale."&un?derea entru dezvoltarea #i $eninerea !o$eteneirevine fie!"rui rofe&ioni&t !ontabil.

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  0 ezvoltarea rofe&ional" !ontinu" e&te ali!abil" tuturor rofe?&ioni#tilor !ontabili indiferent de &e!torul &au de $"ri$ea afa!erii

  n !are a!tiveaz" deoare!eD0 toi rofe&ioni#tii !ontabili au obliAaia eti!" de a?#i roteFa

  !lienii, anAaFatorii #i e toi dein"torii de intere&erelevani #i trebuie &"?#i de$on&treze abilitatea de a?#ieer!ita re&on&a?bilitatea ntr?o $anier" !o$etent"

  1 rofe&ioni#tii !ontabili din toate &e!toarele dein oziiii$or?tante !are i$li!" raortarea finan!iar",re&on&abilitatea u?bli!" #i $eninerea n!rederii ubli!e

  2 ubli!ul n!ee rin a avea n!redere n $oralitatea rofe&io?nal" a rofe&ioni&tului !ontabil ori!e li&" de !o$eten" &au!o$orta$ent li&it de eti!" al unui rofe&ioni&t !ontabil area!elea#i !on&e!ine a&ura reutaiei rofe&iei indiferent de&e!torul n !are a!tiveaz" &au de rolul Fu!at

  7 toate &e!toarele e!ono$iei &unt afe!tate de $ediul nraid" &!i$bare #i de nevoia de adatare a lanurilor&trateAi!e &au de afa!eri ale entit"ilor !are &e bazeaz" e!o$etena rofe&ioni&tului !ontabil

  4 anAaFatorii din ori!e &e!tor de a!tivitate, !nd anAaFeaz"

  rofe?&ioni#ti !ontabili, &e bazeaz", !el uin ntr?o anu$it"$"&ur", e $oralitatea rofe&ional" !a &e$n al!o$etenei rofe?&ionale.

  C!p. V.Cerinele %e$5ol;rii pro:e8ion!le *oninue!ni$!re! #i %e8:;#ur!re! Pro>r!&ului n!ion!l%e %e$5ol!re pro:e8ion!l; *oninu;

  1 'tabilirea tuturor $"&urilor, re!u$ #i re&on&abilit"ile entruorAanizarea #i derularea % n !ondiii de eiAen" &orit"revin ire!iei entru dezvoltare rofe&ional" !ontinu" din!adrul %orului, n !are &!oD@ ea$ineaz" !alendarul anual al !ur&urilor #i &e$inariilor n?

  to!$it de filiale #i rezint"

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  14/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  0 ezvoltarea rofe&ional" !ontinu" e&te, totodat", o obliAaie atuturor !ontabililor anAaFai, &tabilit" rin 3eAea !ontabilit"ii,%odul eti! naional al rofe&ioni#tilor !ontabili #i 'tandardulrofe&ional nr. 7* e$i& de %+%%-.

  V. Di8po$iii :in!le

  1 rezentul roAra$ naional de dezvoltare rofe&ional" !ontinu"&e ali!" entru 5 ani n!end !u data de 1 ianuarie 200*.3a data intr"rii n viAoare a roAra$ului #i n!eteaz"ali!abilitatea di&oziiile otei nr. 7.*77/2002, referitoare lari$ul #i al doilea roAra$ de dezvoltare rofe&ional" !ontinu",re!u$ #i ori!e alt" revedere !ontrar".

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  Anex! nr. 2.2

  PROGRAMUL?CADRUpri5in% %e$5ol!re! pro:e8ion!l; *oninu;

  @ Do&enii %i8*iplineB o"li>!orii @

  0 STANDARDE INTERNAI!NA"E DE RAP!RTARE #INAN$IAR%

  +, +2

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  15/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  ++ +/

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  16/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  +3 +4

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  17/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  +6 +7

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  18/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  +- +=

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  19/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  /, /2

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  20/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  /+ //

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  21/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  /3 /4

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  22/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  /6

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  /7

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  23/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  /- /=

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  24/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  3, 32

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  25/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  3+ 3/

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  26/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  Anex! nr. 2.+

  PROGRAMUL?CADRUpri5in% %e$5ol!re! pro:e8ion!l; *oninu;

  @ Cur8uri penru ni5elurile &e%iu #i !5!n8! @

  %'3 1&NT!$'IREA SIT(AII"!R #INAN$IARE

  , C!%ru >ener!l

  , iuri de entit"i !o$er!iale din o$nia2 or$e de !aital #i &tru!turi de !aital+ olul %on&iliului entru 'tandarde nternaionale de

  %ontabili?tate (-'

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  27/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  , %o$onentele &ituaiilor finan!iareD0

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  28/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  Ele&ene %e *o8

  !. =aterialeD %o&t &tandard #i a!tual entru $ateriale in!luznd folo?

  &irea O, 3O #i a !o&tului $ediu onderat entrueva?luare

  %antit"ile oti$e de a!iziionat entru a obine redu!eri

  %al!ularea oti$" a !antit"ilor8. iveluri ale nreAi&tr"rilor

  ierderi $ateriale". =un!aD =un!a dire!t" #i indire!t" iferite $etode de re$uneraie +fi!iena $un!ii8. ezultatul $un!ii

  *. %o&turi de reAieD %eltuieli dire!te #i indire!te

  . rin!iii #i ro!e&e ale analizei !o&tului de reAie. -lo!area #i di&tribuirea !o&turilor de reAie in!luznd&ituaii de &ervi!ii re!iro!e

  8. ate de a$ortizare8. 'ub #i &ura a$ortizare8. %eltuieli indire!te fie #i variaii de volu$8. +fi!iena !eltuielilor de reAie #i variaii de !aa!itate

  a!olo unde e&te o&ibil8. '!i$b"ri n &tru!tura !o&turilor ntr?o afa!ere de?a

  lunAul ti$ului.

  II. Meo%e %e %eer&in!re ! *o8urilor %e pro%u*ie

  =etode de deter$inare a !o&tului er !o$and", e lot #i e!ontra!tD. %ara!teri&ti!ile fie!"rei $etode. %ontabilizarea !o&turilor dire!te #i indire!te (in!luznd

  !o&turi de tratare a de#eurilor, re&turilor #i rea$enaF"rii). %al!ularea rofitului din !ontra!te arial realizate

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  ". =etoda de deter$inare a !o&turilor e ro!e&D. %ara!teri&ti!i ale $etodei de deter$inare a !o&turilor e

  ro!e&. dentifi!area #i utilizarea unit"ilor !ore&unz"toare de

  !o&ta. +valuarea tran&ferurilor n !adrul ro!e&ului #i a

  lu!r"rilor n !ur& de ee!uie folo&ind unit"ie!ivalente de ro?du!ie #i bazat" e $etoda O #i$etoda reurilor &tabi?lite rin $edie onderat"

  8. %ontabilizarea ierderilor #i !#tiAurilor nor$ale #i ne?obi#nuite, totale #i e rodu&

  'tabilirea !o&turilor entru oeraiuni/&ervi!iiD -ria de ali!abilitate a &tabilirii !o&turilor oeraiilor,

  &ervi?!iilor. dentifi!area unit"ilor !ore&unz"toare de !o&t %on&ideraii rivind !ole!tarea, !la&ifi!area #i

  deter$ina?rea !o&turilor.

  I. Meo%e #i eni*i %e %eer&in!re ! *o8urilor!. =etoda deter$in"rii !o&tului &tandard de rodu!ieD eter$inarea !o&tului &tandard de rodu!ie. -naliza abaterilor $li!aii entru !ondu!ere

  ". iferena dintre !o&turile $arAinale #i !o&turile !u a$ortizareaD

  %on!etul de !ontribuie la rofit. iferene ntre &tabilirea !o&turilor a$ortiz"rii #i !ele

  $ar?Ainale. %ontabilizarea !o&tului $arAinalD tranza!ii rivind

  !onta?bilizarea !o&tului ro!e&elor rin $etodadeter$in"rii !o&?tului $arAinal8. -naliza rofit/volu$/!o&t (doar n roie!t)D neleAerea !on?

  !etelor de raA de rentabilitate #i li$it" de &iAuran".

  Lu!re! %e*i$iilor

  !. %urba evoluiei !o&turilorD

  3- 3=

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  29/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  . %o&turi fie, variabile #i &e$i?variabile %urba evoluiei !o&turilor folo&ind un Arafi! !ore&unz"tor

  =etoda un!telor de $ai$ #i de $ini$8. =etoda reAre&iei lineare

  I. -naliza unei &erii !ronoloAi!e. -naliza raAului de rentabilitateD raAul de rentabilitate #i venitul 3i$ita de &iAuran" rofitul re!onizat8. aoarte finan!iare de rofit/volu$

  I. reA"tirea e&ti$"rilor !o&tului entru luarea de!iziilorD eni!i relevante de &tabilire a !o&turilor de

  oortunitate/ inve&tite, !are ot fi evitate/!are nu ot fievitate, fie/ variabile ali!abile unor &ituaii !u$ ar firodu!ia, !u$?"rarea #i fali$entul

  . 3uarea de!iziilor n !ondiii de ne&iAuran"D

  %on!etul rezultatelor re!onizate. -naliza arborelui de!izional:. +valuarea bunurilor #i &ervi!iilorD

  . elaia re/!erere %o&tul total lu& &tabilirea reurilor 'tabilirea !o&tului $arAinal

  II. 'tabilirea reului de a!aarare, de enetrare, de redu!ere,#i a reului di&!ri$inatoriuD eni!i ale fluului de trezorerie !are !onine di&!oun?

  turi. obnd" &i$l" #i !o$u&"

  . 8aloarea a!tual" net"8. -nuit"i #i eretuit"i8. ata intern" a veniturilor8. 8aloarea viitoare8. obnda no$inal".

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  III. E5!lu!re! per:or&!nelor penru pl!ni:i*!re #i *onrol

  +valuarea rodu!tivit"ii, a a!tivit"ii, a rofitabilit"ii #i a!alit"ii &ervi!iilor

  elaiile dintre evaluare #i tiul de entitate Ga$a de $"&uriD $onetare #i non?$onetare ndi!ii !are $"&oar" &!i$b"rile n re #i n erfor$an"

  de?a lunAul ti$ului dentifi!area do$eniilor de intere& entru infor$aiile furnizate iferena dintre erfor$ana afa!erii #i erfor$ana !ondu!erii

  +valuarea erfor$anelor !ondu!erii n fun!ie deinfor$aii interne #i eterne !o$arabile.

  . S!"ilire! "u>eului

  reA"tirea buAetului in!lu&iv buAete fie #i buAete fleibile r$"rirea ee!ut"rii buAetelor.

  %'3 7'ANA)E'ENT(" RES(RSE"!R ('ANE

  I. M!n!>e&enul #i !l*;uire! unei e*ipe

  II. OrAanizarea $un!iiD. evoia de orAanizaii iuri de orAaniz"ri #i diferene

  ". olul $anaAe$entuluiD eorii !la&i!e ale $anaAe$entului eorii $oderne n do$eniul $anaAe$entului

  *. olul $anaAeruluiD olul $anaAerului n orAanizarea $un!ii e&on&abilit"ile $anaAerului %.

  %o$orta$ente individuale #i de AruD %ultura orAanizaional". Gruuri #i e!ie. er!eia #i teoria rolurilor

  4, 42

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  30/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  III. =anaAe$entul de e!i"D. evoia de e!ie. %on&tituirea unei e!ie iferene ntre Aru #i e!i"

  :. 'tabilirea obie!tivelorD. evoia de obie!tive

  . rofitul #i alte obie!tive>. -utoritate, re&on&abilitate #i deleAarea re&on&abilit"iiD 'tru!turi orAanizaionale -bord"ri $oderne #i !la&i!e ale orAaniz"rii -utoritate, re&on&abilitate #i deleAare

  . +laborarea &tandardelor #i $anaAe$entul de erfor$an"D 'tandarde de $un!" #i indi!i erfor$ana n leA"tur" !u re$uneraia.

  III. Re*ru!re #i 8ele*ie

  !. ro!e&ul de re!rutare #i &ele!ieD ro!e&ul, rolul #i re&on&abilit"ile %riteriile de evaluare

  I. e!rutarea efe!tiv"D lanul de re!rutare #i &ele!ie ro!e&ul de re!rutare olo&irea $a&&?$edia

  I. e&!rierea o&tului #i &e!ifi!aiile er&onaleD e&!rierea o&tului 'e!ifi!aii

  er&onale %.-naliza o&tuluiD '!oul analizei =etoda de analiz"

  III. =etode de &ele!ieD =etode !ore&unz"toare. tilitatea $etodelor

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  ! nterviul de &ele!ieDa. '!o. %alifi!"ri ale intervievatului. $ortana ro!e&ului de &ele!ie

  >. Oortunit"i eAale #i $anaAe$entul diver&it"iiD. roble$a oortunit"ilor eAale =anaAe$entul diver&it"ii.

  ! Pre>;ire # i e5oluie

  !. ro!e&ul de nv"areD ro!e&ul edu!aional. olul !ondu!erii

  ". "&trarea, reA"tirea #i evoluiaD. atoriile dire!torului for$ator =etode entru evoluia individual"

  *. reA"tirea #i evoluia efe!tiv"D

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  31/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  III. =anaAe$entul &"n"t"ii #i rote!iei $un!iiD -verti&$ente rivind &"n"tatea #i rote!ia $un!ii ObliAaiile !ondu!erii.

  Moi5!ii #i *on%u*ere

  =otivaie, !on!ete, $odele #i ra!ti!"D

  eorii?!eie ale $otivaiei eorii !la&i!e eorii $oderne8. '!e$a de re!o$en&are

  III. %ondu!erea efi!ient"D atura #i i$ortana !ondu!erii eorii !la&i!e eorii $oderne.

  Pr!*i*i e:i*iene %e *o&uni*!re

  3u!rul !u oa$enii !ere un talent er&onal n !o$uni!areD %aa!it"i interer&onale. ra!ti!" efi!ient" n !ondu!ere %o$uni!are verbal" #i non?verbal"

  ". %o$uni!areaD evoia de !o$uni!are =odele de !o$uni!are

  *. olul !on&ilieriiD olul $anaAe$entului %aa!itatea de a da !on&ultaii efi!iente

  %. >inerea &ub !ontrol a !onfli!telor, lnAerilor #i di&!ilineiD %auzele !onfli!tului. Ge&tionarea !onfli!tului. ro!eduri !ore&unz"toare8. neleAerea ro!e&ului8. olul !ondu!erii8. etiii.

  43

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  %'3 4SISTE'E IN#!R'ATI$E

  II. Si8e&e penru >e8ion!re! #i pro*e8!re! in:or&!iei

  eoria &i&te$elor, !la&ifi!area &i&te$elor #i natura datelorfolo?&ite n verifi!are #i !ontrol. -!!entul &e va une efolo&irea a!e&tor !on!ete n !ontetul unei afa!eri #i nleA"tur" !u &i&te$e infor$ati!e finan!iareD r"&"turile e&eniale ale teoriei &i&te$elor n Aeneral efiniia unui &i&te$ ioloAii de &i&te$8. +le$ente de baz" ale !ontrolului &i&te$elor nfor$aii ozitive #i neAative8. ntrzieri n &i&te$e

  V. atura &i&te$elor de !are e&te nevoie entru ro!e&eletran?za!ionaleD Obinerea #i redarea datelor 'i&te$e de Aru 'i&te$e online8. 'to!area datelor.

  ! For&e %e 8i8e&e :in!n*i!re #i !le 8i8e&e !8e&;n;o!re-!ea&t" &e!iune a!oer" diferitele tiuri de &tru!turiorAanizaio?nale #i diferitele tiuri de &i&te$e infor$ati!e.III. 'tru!turi orAanizaionale. 'tru!turi ale &i&te$elor infor$ati!e #i !o$atibilitatea

  lor !u diferite &tru!turi orAanizaionaleD +laborarea diferitelor tiuri de &i&te$

  a. on?deendena &tru!turilor ti dat" fa" de &tru!turileorAanizaionale

  'i&te$e infor$ati!e for$ale, infor$aleIII. iul #i natura &i&te$elor infor$ati!e entru lanifi!are

  oera?ional", ta!ti!" #i &trateAi!" #i entru !ontrolD 'i&te$e infor$ati!e entru $anaAe$ent

  44

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  32/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  . 'i&te$e de raortare intern" 'i&te$e de aFutor n luarea de!iziilor8. 'i&te$e infor$ati!e de ee!uie 'i&te$e infor$ati!e de &trateAie8. 'i&te$e eert.

  An!li$! #i proie*!re! 8i8e&elor-!ea&t" &e!iune a!oer" roie!tarea #i utilizarea interfeeloro$?!o$uter #i !erinele leAale ale leAi&laiei de rote!ie a in?for$aiei.!.

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  33/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  . %"i de a!tualizare entru ardare #i &oftare8. %o&turile &!i$b"rii #i !o&turile baz"rii e!lu&ive e ntre?

  rinz"toriroie!tarea #i i$le$entarea ro!edurilor entru oerarea #i

  !ontrolul &i&te$elorD-li!area !ontroalelor ad$ini&trative a!iziiei, a!tualiz"rii

  utiliz"rii #i $eninerii re&ur&elor de ro!e&are a datelor-li!area !ontroalelor oeraionale in!lu&e n ali!aiileindividuale ale !o$uterului

  roble$e ridi!ate de !on!etul !onfidenialit"ii, al ro?te!iei datelor #i al folo&irii in!ore!te a !al!ulatorului

  8. tilizarea de !"tre auditori interni &au eterni a unorteni!i de audit bazate e !o$uter

  raAerea !on!luziilor din evaluare #i rounerea unui &i&te$oti$Do&ibilitatea !re"rii unui &i&te$ oti$e!iderea fatului da!" a fo&t obinut &au nu un &i&te$

  oti$. 'tabilirea !o&turilor diferitelor variante de &i&te$8. rioritizarea nevoilor8. %on&ideraii oliti!e8. +!ilibrul ntre nevoi &trateAi!e #i i$a!tul a&ura &trate?

  Aiei 8. %o&tul infor$aiei #i !o&tul li&ei de infor$aie

  +li!area, neAo!ierea, arobarea #i do!u$entarea $odifi!"?rilor n &i&te$e.

  I&ple&en!re! 8i8e&elor

  -!ea&t" &e!iune a!oer" !i!lul de via" al unui &i&te$ #i al unor&i&te$e de &riFin entru a!el &i&te$ #i, de a&e$enea, ia n !on&i?derare rolul roie!tantului de &i&te$ n !ererea #i darea &faturilor.ro!edurile de arobare #i neAo!iere #i lanurile entru i$le?

  $entarea, $onitorizarea #i $enionarea unui nou &i&te$D. evoia de $anaAe$ent de roie!t

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  neltele $anaAe$entului de roie!t%on!etele e!iei de roie!t 8.=onitorizarea !riteriilor%ontrolul orAanizaional 8.

  '!i$b"rile n &i&te$

  nfor$area #i !on&ilierea a&ura a&e!telor relevante ale na?

  turii/&!oului/fun!iilor/oeraiilor &i&te$ului entru a?ladata er&onaluluiD

  -!tualiz"ri de &oftare. olul ad$ini&tratorului bazei de date. =anaAerul de &i&te$/de reea8. nfluene eterne a&ura &i&te$ului %on&ilierea rivind !t de ade!vat" #i !t de !o$let" e&te

  do!u$entaia a&ura utilizatorului, ad$ini&tratorului,&oftului #i ardului

  *. =ini$izarea o&ibilit"ii !"derii &i&te$uluiD'i&te$e de &riFin &uli$entare'i&te$e de $odifi!are a fi#ierelor

  Obinerea #i analizarea infor$aiilor rivind oerarea &i&te?$uluiDevoia de a $"&ura erfor$ana. ete!tarea #i !ore!tarea erorilor

  ndelinirea !erinelor noilor utilizatori 8.leibilitate #i adatabilitatenteAritate

  +fe!tul !ontinuei !re#teri a volu$ului de tranza!ii #i utilizatori

  =odifi!"ri de &i&te$D

  %rearea unor !riterii entru &!i$barea #i $odernizarea&i&te$ului

  ="rirea efortului n leA"tur" !u $odernizarea #i $bun"t"?irea &i&te$ului

  . e!tifi!area Are#elilor8. nreAi&tr"ri de &i&te$

  4- 4=

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  34/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  8. -du!erea la zi !u $oderniz"rile ntrerinz"torului8. reA"tirea #i erfe!ionarea.

  %'3 5$REAREA &NTREPRINDERI"!R* "E)IS"AIA A#A$ERI"!R

  'e dezvolt" e baza unui inventar al tuturor reAle$ent"rilor edo$enii de a!tivitate.

  'e ali!" 'tandardul rofe&ional nr. 79.

  %'3 6I'P!+ITAREA A#A$ERI"!R

  'e dezvolt" de orAanizatorii !ur&ului e baza leAi&laieia!tualizate e do$enii de a!tivitate.

  %'3 E'ANA)E'ENT(" #INAN$IAR

  O"ie*i5ele &!n!>e&enului :in!n*i!r

  atura, &!oul #i aria de ali!abilitate a $anaAe$entului fi?nan!iar

  elaia ntre $anaAe$entul finan!iar, $anaAe$entul !ontabil #i!ontabilitatea finan!iar"

  elaia ntre obie!tivele finan!iare #i &trateAia orAanizaional" #ialte obie!tive &trateAi!e

  roble$ele diferiilor dein"tori de intere&e n $anaAe$entul

  finan!iar #i n !on&e!in" ale $ultilelor obie!tiveObie!tive (finan!iare #i altele) n orAanizaii non?rofit.

  C!%rul >ener!l !l &!n!>e&enului :in!n*i!r

  nter$edierea finan!iar" #i !rearea !rediteloriee de !aital #i de f luuri b"ne#tiD

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  aionale #i internaionaleiee de a!iuni (#i iee $ari #i iee de fir$e $i!i)

  oteze rivind evoluia ieeiatele dobnzii #i !urbele rodu!iei$a!tul oliti!ilor fi&!ale #i $onetare a&ura afa!eriloreAle$entarea afa!erii (de ee$lu, re&tri!ii de re, oliti!i

  de rote!ie a $ediului #i Auvernarea !ororativ").

  M!n!>e&enul :on%ului %e rul&en

  atura #i aria de ali!abilitate a $anaAe$entului fondului derul$ent

  %erine de finanare entru fondul de rul$entevoia de fond de rul$ent n diferite tiuri de afa!erielaia ntre $anaAe$entul fondului de rul$ent #i &olvabili?

  tatea afa!erilor=anaAe$entul a!iunilor, debitorilor, inve&tiiilor e ter$en

  &!urt, banilor li!izi, !eltuielilor indire!te #i al !reditoriloreni!i de $anaAe$ent al fondului de rul$ent (in!luznd ana?liza

  raoartelor finan!iare, evaluarea !reditelor, ter$enii !re?ditelor,redu!eri b"ne#ti, fa!torinAul #i redu!erea e fa!tur", !i!lurile dedebitori, inve&tiii efi!iente e ter$en &!urt, revi?ziunifinan!iare #i buAete, $etode de baz" rivind &!i$bul de$oned" &tr"in", evaluarea robabilit"ilor #i a ri&!urilor,ter$enii neAo!ierii !u !reditorii).

  Sur8e %e :in!n!re

  'ur&ele #i !o&turile relative ale diferitelor tiuri de finan"ri,in!luzndD

  -!!e&ul la fonduri #i natura ri&!ului n afa!eri. atura #i i$ortana fondurilor Aenerate interniee de !aital (tiuri de !aital n a!iuni, e$i&iuni noi,

  e$i&iuni de obliAaiuni, !aital de $ru$uturi,!onverti?bile, Aaranii)

  8. +fe!tele oliti!ii de dividende a&ura nevoilor de finanare

  6, 62

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  35/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  inanele b"n!ilor (e ter$en &!urt, $ediu, lunA, in!luzndlea&inAul)

  8. %redit !o$er!ial8. 'ur&e Auverna$entaleD finan"ri, roAra$e de aFutorare

  reAionale #i naionale #i &ti$ulente la i$ozitare8.roble$a finan"rii !o$aniilor $i!i

  B. roble$ele !o$aniilor !u !#tiAuri iniiale $i!i(!er!etare #i dezvoltare, internet #i alte afa!eri !arefolo&e&! teno?loAii de vrf)

  %aital de ri&! #i &ur&e de finanare !are &e otrive&! n$od deo&ebit la !o$aniile $i!i

  B. iee de !aital #i de f luuri b"ne#ti internaionale, in!lu?znd o introdu!ere n oeraiile ban!are internaionale#i n finanarea !o$erului eterior

  %erine entru finanare (entru !e &!o, !t de $ult #i entru!t ti$) n leA"tur" !u obie!tivele oeraionale #i&trateAi!e ale afa!erii

  $ortana aleAerii &tru!turii !aitaluluiD dreturi n fun!ie de

  datorii #i analiza de baz" a rofitului ter$enului de inve&tiiindru$area finan!iar" #i alte raoarte finan!iare de baz" #i

  analizarea &e$nifi!aiei lor entru orAanizaie'ur&e !ore&unz"toare de finanare, lund n !on&iderareD .

  %o&tul finan"rii. eriodi!itatea l"ilor+fe!tul a&ura inve&titorilor ei&teni ai !o$aniei.

  Celuielile #i in5e8iiile %e *!pi!l

  +valuarea oortunit"ilor de inve&tiii entru !aitalul naionalen?tru orAanizaii non?rofit rin utilizarea $etodelor #i teni!ilor

  !ore&?unz"toareD. elaia dintre ri&!uri #i venituri. 8enituri din !aitalul a!tiv. ata intern" de rentabilitate a veniturilor8. 8aloarea a!tualizat" net"8. aionalizarea !aitalului

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  8. e!izii de lea&inA &au de a!iziie8. nlo!uirea a!tivelor, in!luznd n !ateAoriile ?8 efe!tele

  i$ozit"rii, ale inflaiei, ri&!ului #i ne&iAuranei.

  Si8e&e %e 8!"ilire ! *o8urilor

  '!oul &tabilirii !o&turilor e&te de a aFuta la lanifi!area, $oni?

  torizarea #i !ontrolul a!tivit"ii afa!erilor%erinele infor$ati!e ale diferitelor abord"ri%erinele infor$aiilor rivind &tabilirea !o&turilor #i li$ite n

  orAanizaiile non?rofit$li!aii de !o$orta$ent ale diferitelor abord"ri n &tabilirea

  !o&turilor in!luznd evaluarea erfor$anelor$li!aii ale abord"rii &tabilirii !o&turilor n raortarea rofitului,

  &tabilirea reului entru rodu&e #i &ervi!ii/a!tivit"i interne

  olul &i&te$elor de &tabilire a !o&turilor n evaluarea erfor?$anei #i n luarea de!iziilor.

  Teni*i %e 8!"ilire ! *o8urilor

  -lo!area/$"rirea !o&turilor rin utilizarea teni!ilor!ore&unz"?toareD

  -b&orbia, abord"rile !o&turilor $arAinale #i de oortuni?tateentru a!u$ularea !o&turilor la !o$enzi &au oera?iuni &e!ifi!e

  'tabilirea !o&turilor e baz" de a!tivitate folo&irea etaloa?nelor de !o&t #i a a!tivit"ilor

  'tabilirea !o&turilor entru un ntreA !i!lu 8.

  'tabilirea !o&turilor de atin&.

  S!"ilire! 8!n%!r% ! *o8urilor #i !n!li$!re! 5!ri!"ilelor !.

  'tabilirea &tandard a !o&turilorDeter$inarea !o&turilordentifi!area #i !al!ularea variaiilor n vnzare, variaiilor

  !o&tului, ab&orbia #i abord"rile $arAinale

  6+ 6/

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  36/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  . 'e$nifi!aia #i relevana variaiilor8. e!laraii oerativenterretarea #i relevana !al!ulelor de variaie entru er?

  for$ana afa!erii8ariaii de lan #i oeraionale$li!aii !o$orta$entale n &tabilirea &tandard a !o&turilor #i

  a raort"rii variaiilor.

  S!"ilire! "u>eului #i *onrolul "u>e!r

  Obie!tivele lanifi!"rii buAetului #i &i&te$e de !ontrol in!luznda&e!te ale i$li!aiilor !o$orta$entale

  +valuarea &i&te$elor buAetare !u$ ar fi !ele fie #i !ele flei?bile!u baz" zero #i n !re#tere, eriodi!e, !ontinue #i bazate ea!tivitate

  +laborarea, i$le$entarea #i !oordonarea &i&te$elor de &ta?bilire abuAetuluiD fun!ionale, buAete ane" #i rin!iale (in?!luznd&tabilirea buAetului $onetar) revizuirea buAetului

  %al!ularea #i !auza abaterilor !a aFutoare n !ontrolul erfor?$anei-Futoare !antitative la &tabilirea buAetului #i !on!ete de

  !orelaie, analiza &eriilor !ronoloAi!e de baz" (&ezonalitate)#i reviziuni folo&irea $odelelor din do$eniul infor$ati!ii

  $li!aii ale &i&te$elor de &tabilire a !o&turilor a&ura raor?t"rii rofitului

  $li!aii !o$orta$entale a&ura &tabilirii #i !ontrolului bu?Aetului.

  %'3 *

  RAP!RTAREA #INAN$IAR%

  Prin*ipii *on!"ile( *on*epe #i eorii

  %adrul -'< entru nto!$irea #i rezentarea &ituaiilor finan?!iare

  '!i$b"ri n nivelul reului, $eninerea !aitalului.

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  C!%rul nor&!li$!orilor

  'tru!tura %on&iliului entru 'tandarde nternaionale de %on?tabilitate

  ro!e&ul de nor$alizare a &tandardelorolul %o$itetului er$anent de nterretareelaia -'< !u O'%O (OrAanizaia nternaional" a %o$i&i?

  ilor de 8alori =obiliare).

  Hno*&ire! #i pre$en!re! 8iu!iilor :in!n*i!re penru *o&p!?nii*u r;8pun%ere li&i!; #i !le eni;i

  %ontabilizarea !aitalului e a!iuni #i a rezervelorD+$iterea #i retraAerea a!iunilorrin!iiul $eninerii !aitaluluirin!iiul rofitului de di&tribuit

  $obiliz"ri !ororale #i ne!ororale-!tive !ir!ulante neteezultatul er a!iune

  $ozitul n !onturile !o$aniei, in!luzndD$ozitul !urent$ozitul a$nat.

  Pre>;ire! %e*l!r!iilor :in!n*i!re *on8oli%!e

  efiniia filialelor%e &e e!lude din &ituaiile finan!iare !on&olidatento!$irea !ontului de rofit #i ierdere #i a bilanului, in!luzndD

  +li$inarea tranza!iilor inter?Aru. -Fu&t"ri la valoarea a!tualizat"

  %o$anii a&o!iate, !o$anii $ite%ontabilizarea #i !auza unit"ilor de intere&e.

  An!li$! #i inerpre!re! 8iu!iilor :in!n*i!re #i ! in:or&!iilor!nexe

  -naliza infor$aiilor !ororative

  63 64

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  37/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  nto!$irea raoartelor de erfor$an" finan!iar" entru dife?riteAruuri de utilizatori

  nto!$irea #i analizarea &ituaiilor fluurilor de trezorerie aleunei &inAure !o$anii

  ranza!ii ntre "ri afiliateaortarea e &eA$ente.

  %'3 9A(DIT(" INTERN ,I E-TERN

  Inro%u*ere

  iuri de audit, evoluie #i rolul &o!ial al auditului-uditul &tatutar+ti!a rofe&ional" #i !oduri de !onduit", ali!area lor la auditul

  etern #i la !el intern, re&on&abilitatea entru fraud" #i eroare.

  Au%i inernolul auditului #i relaia lui !uD .Guvernarea !ororativ"=anaAe$entul ri&!ului%ontrolul orAanizaional 8.

  Obie!tivele

  -li!abilitatea #i fun!iile auditului intern.

  Re>le&en;ri

  'tandardele nternaionale de -uditD

  +laborarea #i rolul lorelaia lor !u &tandardele naionale ".-uditoriiD

  eAle$ent"ri #i &uraveAere. elaia !u Auvernele. olul -%.

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  Pl!ni:i*!re #i ri8*

  Obie!tivele auditului #i anAaFa$entelor de revizuire, relevanadialoAului !u dein"torii de intere&e

  %o$uni!area obie!tivelor anAaFa$entelor de audit #i de revi?zuire

  ro!eduri analiti!e

  +valuarea ri&!ului$ortana, eroarea tolerabil" #i e#antionarearoie!tarea #i do!u$entarea lanului de audit #i a roAra$ului

  de lu!ru%oordonarea $un!ii !olaboratorilorenoloAia infor$aiei n lanifi!are #i evaluarea ri&!ului.

  Conrolul inern

  %on!ete Obie!tivele &i&te$elor de !ontrol intern'l"bi!iuni inerente n &i&te$ele de !ontrol intern+valuarea &i&te$elor de !ontrol intern de !"tre auditori%i!luri tranza!ionale (venituri, a!iziii, &tat de lat", &to!,

  !eltuieli de !aital)%o$uni!area !u $anaAe$entul.

  Ale %o5e$i !le !u%iului #i !le re5i$uirii inerne

  +le$ente ale de!laraiilor finan!iareD a!tive, obliAaii, venituri #i!eltuieli, in!luznd e&ti$"rile !ontabile

  +le$ente a&ura !"rora &?a f"!ut raortarea #i oiniile dinanAaFa$entele de revizuire

  ro!eduri analiti!e #i dovezi relevante

  e&tele de !onfor$itateeni!i de audit !u aFutorul !o$uterului, utilizarea #i li$itele lorntervenia $anaAe$entului+#antionarea auditului #i alte ro!eduri &ele!tive de te&ta?re

  66 67

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  38/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  evizuirile eveni$entelor ulterioareevizuirile !ontinuit"ii a!tivit"iievizuirea Aeneral" a dovezilor obinute=odifi!"rile lanului #i ale roAra$ului de lu!ru n lu$ina !elor

  de&!oerite.

  R!por!re!or$atul #i !oninutul raoartelor de audit &tatutar a&ura de?

  !laraiilor finan!iare ($odifi!ate #i ne$odifi!ate)or$atul #i !oninutul raoartelor de revizuire #i altor raoarte

  rivind obie!tivele $i&iuniie!o$and"ri entru $"rirea erfor$anelor afa!erii.

  %'3 10SER.I$II DE A(DIT ,I DE $ERTI#I$ARE

  Con8i%erene ei*e #i pro:e8ion!leeAuli ale !onduitei rofe&ionaleD@ nteAritate, obie!tivitate #i indeenden"@ atoria rofe&ional" de !onfidenialitate@ '!i$b"ri n fun!iile rofe&ionale@ %"ri, do!u$ente #i rtii@ %on&iliere finan!iar?!ororativ"@ %onfli!te de intere&e

  e&on&abilitate #i obliAaii rofe&ionaleD@ +roarea #i frauda

  @ ObliAaiile rofe&ionale (in!luznd !ele !are de!urA dinneAliFen")@ %onduit" Are#it"@ iferen" n a#tet"ri@ -&iAurare entru de&"Aubire rofe&ional"@ eAo!ieri la nivel intern

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  =ediul nor$alizatorD@ Guvernarea !ororativ"@ %odul !elor $ai bune ra!ti!i@ %o$itete de audit@ +fi!iena !ontrolului intern@ 3eAi #i reAle$ent"ri n auditarea de!laraiilor finan!iare.

  M!n!>e&enul pr!*i*ii %e !u%i

  ro!eduri #i ra!ti!i de !ontrol al !alit"ii n auditubli!itate, anunuri #i obinerea unui anAaFa$ent rofe&ional

  Onorarii+ri$are de oferte realeer$enii anAaFa$entului.

  Pro*e8ul %e !u%i

  'trateAia de audit in!luzndD

  @ -uditul e baz" de ri&!@ -uditul &i&te$elor@ -bordarea bilanului@ 8enituri, !eltuieli #i alte !i!luri@ e&tare e do$enii@ ro!eduri analiti!e

  lanifi!are in!luzndD@ $ortana@ +valuarea ri&!ului

  ovezi in!luzndD

  @ o!u$entarea@ "rile leAate@ erezentarea $anaAe$entului@ tilizarea $un!ii altor rofe&ioni#ti

  +valuarea #i revizuirea in!luzndD@

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  39/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  @ -lte infor$aii@ +veni$ente ulterioare@ %ontinuitatea a!tivit"ii.

  An>!!&ene

  -uditul de!laraiilor finan!iare

  -udit"ri de Aru'ervi!ii nrudite !u auditul in!luzndD

  @ evizuiri@ ro!eduri !onvenite@ %o$il"ri

  'ervi!ii de !ertifi!are in!luzndD@ +valuarea ri&!ului@ ="&urarea erfor$anei@ n!rederea e !are o ute$ avea n &i&te$e@ %o$erul ele!troni!

  nfor$aii finan!iare de viitor-uditul interninan"ri eterne #i fun!ii !ontabile

  -udit"ri &o!iale #i de $ediu.

  R!por!re!

  aoartele auditorului%on!luzii #i raortarea entru ro!eduri a&ura !"rora &?a !"zut

  de a!ord &ervi!ii de !ertifi!areaoarte !"tre $anaAe$ent.

  Con8i%erene !*u!le #i pro>re8e

  +ti!a rofe&ional"Guvernarea !ororativ"rauda%on&iderente e!oloAi!e

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  enoloAia infor$ati!"ir$e !ontabile $ultinaionale==?uri #i &!utirea de audit.

  %'3 11

  )ESTI(NEA IN#!R'AIEI &N A#A$ERI

  In:or&!i! or>!ni$!ion!l;

  in un!tul de vedere al unei afa!eri, un &i&te$ infor$ati! e&teo &oluie orAanizaional" #i de Ae&tiune, bazat" e te?noloAia infor$aiei, entru ori!e rovo!are a $ediului

  ivelele $anaAe$entului #i tiuri de infor$aii/&i&te$e !e &e!er

  'ar!inile ad$ini&tratorului. %erinele entru o Ae&tiune efi!ien?t" a infor$aiilor

  iuri de &i&te$e infor$ati!eD

  . 'i&te$e infor$ati!e &trateAi!e. 'i&te$e infor$ati!e de Ae&tiune'i&te$e de ro!e&are a tranza!iilor 8.'i&te$e de auto$atizare #i de &riFinro!e&area e band" rulant".

  Ge8iune! in:or&!iilor #i 8i8e&e in:or&!i*e !.

  Oeratori de date #i fa!tori de de!izieDi&tribuirea infor$aiilorD 'i&te$e de auto$atizare. %o$uni!area infor$aiilorD 'i&te$e de !olaborare

  . %rearea infor$aiilorD 'i&te$e de lu!ru !u infor$aii8. %odifi!area #i !atarea infor$aiilorD 'i&te$e bazate e

  inteliAen" artifi!ial"Ge&tiunea datelorD

  . rin!iiile &i&te$elor de Ae&tionare a bazelor de date .rin!iiile &to!"rii #i ro!e&"rii datelor.

  7, 72

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  40/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  Si8e&e in:or&!i*e #i pro*e8ul %e pl!ni:i*!re 8r!e>i*;

  Ge&tiunea orAanizaional" #i de infor$aiiD .%ontetul afa!eriioi &tru!turi orAanizaionale #i infor$aiilenfor$aiile #i &trateAia orAanizaional" ".

  'i&te$e &trateAi!e de infor$areD

  -liniereaolo&irea &i&te$elor infor$ati!e entru a !rea !entre de

  infor$are, leA"turi de &riFin #i entru a $"ri i$ortanainfor$aiilor.

  Si8e&e %e !:!*eri( >'n%ire! #i !n!li$! 8i8e&elor !.

  -bordarea &i&te$elor ardD%i!lul de via" &tru!turat al &i&te$elor%e &e oate rodu!e n fie!are eta"

  -bordarea &i&te$elor &oftD

  =etodoloAia verifi!"rii terenului entru &i&te$e &oft%on!eerea ro!e&ului afa!eriiD

  ro!e&ul afa!erii e&te analizat, &i$lifi!at #i reroie!tat.

  An!li$! %i:erenelor #i el!"or!re! unui 8u%iu %e *!$ 9n *!%rul!:!*erii

  %adrul AeneralDnde ne afl"$nde dori$ &" fi$8o$ aFunAe a!olo

  +laborarea unui &tudiu de !azD=otive, !o&turi e&ti$ative #i erioade+&ti$area benefi!iilore !e deinde realizarea veniturilor 8.-naliza &enzitivit"iiu&tifi!"ri

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  ortofoliu de ali!aii/de!izii de inve&tiii D-naliza ortofoliului i&!uri #i benefi!ii.

  O analiz" a ortofoliului otenialelor ali!aii din!adrul unei fir$e entru a deter$ina ri&!urile #ibenefi!iile #i a aleAe dintre alternative entru &i&te$einfor$ati!e. =odel de un!taF.

  Si8e&e in:or&!i*e #i po$ii! *o&peii5;3eA"turi ntre &trateAia n afa!eri #i &trateAia &i&te$elor infor?

  $ati!e.

  Co&erul ele*roni*( inerneul *! une!l; 8r!e>i*; 9n !:!*eri

  GlobalizareD%o$ania virtual"nternetul, intranetul #i etranetul%on&iderente de &e!uritate ".

  nternetulD3u$ea netului n !ontinu" &!i$bare%erine de ra!ti!" !ore!t", infra&tru!tura ne!e&ar",

  &!i$barea fun!iilor/&trateAiei afa!erilornternetul !a &i&te$, inteArarea n !adrul &i&te$elor ei&?

  tente.

  I&ple&en!re! 8*i&";rilor

  !. $le$entarea noilor &i&te$eD'trateAiile i$le$ent"rii

  -d$ini&trarea ri&!ului la i$le$entare ".'tru!turarea fun!iilor &i&te$elor infor$ati!eD

  -d$ini&trarea fun!iei

  . -d$ini&trarea &!i$b"rii=anaAe$entul de roie!t.

  I&p!*ul IT !8upr! pr!*i*ilor %e lu*ru

  tilizarea entru a fa!e fa" !erinelor de infor$aie indivi?dualeD

  7+ 7/

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  41/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  ra&area fa!torilor e&eniali de &u!!e&dentifi!area &ur&elor de unde &e vor lua datele+valuarea erfor$anei

  $a!tul a&ura relaiilor anAaFat/anAaFatorDn lan de !o$and" $ai &!urt, &tru!turi $ai uin ierari?

  zate

  . =ai $are anverAur" a !ontrolului. ezobi#nuirea de &ar!ini a oeratorilor8. roie!tare &o!ial?teni!"

  %on&iderente eti!e n Ge&tiunea infor$aiilor.

  %'3 12P"ANI#I$AREA ,I DE+.!"TAREA STRATE)I$% A

  A#A$ERI"!R

  Mo%ele !le *on%u*erii 8r!e>i*e !. %e

  e&te !ondu!erea &trateAi!"D. 'trateAii !ororative'trateAii de afa!eri

  e !e e&te i$ortant" !ondu!erea &trateAi!"

  ro!e&ul, !oninutul #i !ontetul !ondu!erii &trateAi!ero!e&ul elabor"rii &trateAieiD

  'trateAii re!onizate &au de viitor

  'trateAii ei&tente #i &trateAii de dezvoltare e.%oninutul &trateAi!D

  -naliza &trateAi!"

  . -leAerea &trateAi!"$le$entarea &trateAi!"

  :. %ondu!erea &trateAi!" n diferite !onteteD

  %onfiAuraie. %ultur".

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  Ex!&in!re! &e%iului exern

  -naliza !lienilor #i a ieelor, &tudiul ieei %+-naliza $ediului !o$etiionalD .

  =odelul !elor !in!i fore

  . %o$etiie #i !olaborare. nteliAena !o$etitorului n avantaFul afa!erii

  8. -vantaFul !on!urenial #i fa!tori e&eniali ai &u!!e&ului.

  E5!lu!re! inern;

  -uditul re&ur&elor-naliza !aa!it"ilor #i !o$etenelor de baz"-d"uAarea de valoare !on!urenial"-naliza re&ur&elor u$ane-naliza re&ur&elor finan!iare-naliza re&ur&elor oerative.

  N!ur! !n!li$ei 8r!e>iei #i !le>ere!

  '!oul orAaniz"riiD. -#tet"rile dein"torului de intere&e. %ontetul !ultural=i&iune, obie!tive #i intenia &trateAi!" ".

  +laborarea &trateAieiDire!ii alternative entru elaborarea &trateAieiD

  @ bazate e re&ur&e@ bazate e ia"@ bazate e finan"ri

  =etode de elaborare a &trateAieiD

  @ elaborare intern"@ aliane &trateAi!e@ fuziuni #i a!iziii

  +valuarea #i &ele!ia &trateAieiD-naliza otrivirii, fezabilit"ii #i a!!etabilit"ii'ele!ia &trateAiei !ororative/de afa!eri.

  73 74

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  42/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  N!ur! i&ple&en;rii 8r!e>iei

  %on&iderente de ia"D'eA$entare, &tabilirea &!ourilor #i oziionare'trateAii entru !ondu!"torii de ia"+laborarea #i ali!area &trateAiilor !o$binate de ia"

  %on&iderente finan!iareD

  +valuarea erfor$anelorinanarea, i$le$entarea #i alo!area re&ur&elor *.

  %on&iderente de !er!etare #i dezvoltareD=anaAe$entul inovaiei=anaAe$entul #i !ontrolul de !alitate

  Ge&tiunea elabor"rii &i&te$elor infor$ati!e%on&iderente de re&ur&e u$aneD

  e!rutare #i &ele!ie=otivaii #i di&!ilin"+valuarea erfor$anei8. reA"tirea er&onalului #i erfe!ionare

  :. %on&iderente de Ae&tiune de roie!tD%i!lul de via" al roie!tuluiObie!tivele Ae&tiunii de roie!t+&ti$area !erinelor de re&ur&e8. nelte #i teni!i ale Ae&tiunii de roie!t

  %on&iderente ale Ae&tiunii &!i$b"riiDneleAerea tiurilor de &!i$b"ri n &trateAie #i ale !au?

  zelor lor+laborarea unei &!i$b"ri &trateAi!e roAra$ateD

  @ nfluena uterii@ nfluena !ulturii

  olurile !ondu!erii n ro!e&ul de &!i$bare a &trate?Aiei8. Ge&tiunea ro!e&ului de &!i$bare &trateAi!".

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  Pori5ire! 8ru*urilor *u 8r!e>i! !.

  iuri de &tru!turi orAanizaionaleD. 'i$leun!ionaleivizionale 8.=atri!e

  =ultinaionale 8.Globale

  8. nitatea &trateAi!" de afa!eri%entralizarea vizavi de de&!entralizare%onfiAuraii orAanizaionale.

  N!ur! *o&peiiei >lo"!le

  olul $aretinAului tradiional internaionalezvoltarea unei afa!eri AlobaleD

  %onverAena ieei

  . -vantaFe de !o&tre&iuni din artea Auvernului 8.nflaia #i bariere !o$er!ialere&iunea !o$etiiei Alobale *.

  'trateAii AlobaleD'tandardizare. oziionarea rodu&ului=anaAe$entul !analelor de di&tribuie 8.

  Obinerea de $"r!i Alobale

  %ondu!erea unei !o$anii AlobaleDOrientare etno!entri!", oli!entri!" &au Aeo!entri!"=anaAerul n $ai $ulte !ulturi #i !ondu!"torul

  -tinAerea !on&u$atorului AlobalD'tudii de $aretinA internaionale. 'eA$entarea ieelor internaionale.

  76 77

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  43/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  Re$ul!e !le pro*e8ului %e *on%u*ere 8r!e>i*;

  erfor$ana !ororativ" n raort !u !ea de afa!eri-vantaFul !on!urenialO orAanizaie !are nva" nentrerut="&uri alternative entru erfor$an"D .

  inan!iare

  . on?finan!iare. 'trateAi!e.

  Con8i%erene ei*e

  $ortana re&on&abilit"ii &o!ialeGuvernarea !ororativ"

  -titudini vizavi de eti!" la &!ar" naional" #i Alobal".

  %'3 17RAP!RTAREA $!RP!RATI.% A.ANSAT%

  C!%rul nor&!li$!or !l Con8iliului penru S!n%!r%e Inern!?ion!le %e Con!"ili!e IAS)B

  'tandarde nternaionale de aortare inan!iar", euneri deroie!t, do!u$ente &uu&e di&!uiilor, de!izii ale %o$ite?tuluide nterretare a 'tandardelor, in!luznd !ontabilitatea entrudreturi #i obliAaii, a!tive, rovizioane #i !eltuieli e?!eionale, &eA$ente, "ri afiliate, in&tru$ente finan!iare,i$ozite, lea&inAuri, !o&turile !e&ion"rii

  %oninutul !adrului nor$alizator -'< ntr?o Aa$" dat" de&ituaii ra!ti!e

  roble$e leAate de &!i$b"rile a!tuale la !adrul nor$alizator-'re8e

  $a!tul !ontabil al fa!torilor de $ediu, &o!iali #i !ulturali a&u?ra entit"ii

  $a!tul !oninutului de!laraiilor finan!iare a&ura utiliza?torilor, in!luznd &!i$b"ri n roie!tare #i !oninutinteri$ar #i de!laraii de &fr#it de an #i $odalit"ialternative de a !o$u?ni!a rezultatele utilizatorilor

  '!i$b"ri rou&e n &tru!tura reAle$ent"rilor naionale #iinternaionale #i i$a!tul a&ura ar$oniz"rii #i&tandardiz"rii Alobale

  7- 7=

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  44/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  -li!abilitatea !adrului nor$alizator -'< entru ==?uriroAre&e a!tuale n raortarea !ororativ".

  Con8i%erene ei*e

  %onduita eti!" n afa!eri.

  %'3 14'ANA)E'ENT(" #INAN$IAR/STRATE)I$

  O"ie*i5e #i >u5ern!re! *orpor!i5;

  '!ourile #i obie!tivele unei orAanizaii #i i$a!tul lor a&uralanifi!"rii afa!erii

  ein"torii de intere&e?!eie ai unei orAanizaiiD a!ionari, !re?ditori, dire!tori, anAaFai, !lieni, furnizori #i Auvernul

  %on&iderente de $ediu #i i$a!tul lor a&ura obie!tivelor #iAuvern"rii !ororative

  %on!etul !onAruenei &!ourilor #i !u$ ar utea fi dobn?dit"$li!aiile Auvern"rii !ororative entru orAanizaii.

  For&ul!re! 8r!e>iilor

  ro!e&ul de lanifi!are &trateAi!" #i leA"tura a!e&tuia !u de!i?ziile de inve&tiiiD+laborarea #i analiza lanurilor finan!iare entru !a a!e&?

  tea &" ndelinea&!" obie!tivele &tabilite%"utarea, !larifi!area #i !onfir$area infor$aiilor (de e.,

  rivind oziia tre!ut" a fir$ei rin raoarte $ate$ati!e&au alte for$e de analiz") relevante entru ndelinireaobie!tivelor afa!erii

  %on&ilierea !lienilor a&ura &trateAiilor e !are o !o$?anie ar trebui &" le folo&ea&!" entru a &e etinde &auentru a $enine oziia a!tual" de ia" #i entru aie#i de e ia"

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  8. lanifi!area finan!iar" e ter$en lunA in!luznd $"&u?rarea valorii, rofitului, oti$iz"rii #i utilit"ii

  8. tilizarea fluurilor b"ne#ti n lanifi!area finan!iar"8. eni!i entru evaluarea a!iunilor individuale #i a altor

  obliAaiuni #i entru evaluarea unei afa!erilanifi!area &trateAi!" entru !o$anii $ultinaionaleD .

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  45/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  8. lanifi!area &u!!e&ului o&t?fuziuneeorAanizarea !ororativ"D .

  nve&tiii. %u$"r"ri #i vnz"ri. e&tru!turarea !ororativ"8. ran&for$area n !o$anie arti!ular"

  "&!u$"rarea a!iunilor.

  Ge8iune! re$oreriei #i pre5i$iuni :in!n*i!re

  =etodele finan"rii inve&tiiilor e ter$en lunA, &!urt, in!luzndfuziunile #i a!iziiile

  olul reviziunilor fluurilor de trezorerie n lanifi!area afa?!erilorD

  -!tivit"i ale $anaAerilor trezorerieiun!ii ale trezoreriei de&!entralizate vizavi de !ele !entra?

  lizate*. oliti!a dividendelorD

  nfluene a&ura oliti!ii dividendelor+fe!tul dividendelor a&ura valorii !o$aniei.

  Me%iul e*ono&i* >lo"!l

  !. a!tori internaionali !are afe!teaz" dezvoltarea afa!eriiDendine n !on!urena Alobal". olul !o$aniilor $ultinaionale n e!ono$ia $ondial"%o$erul liber, rote!ioni&$ul, a!orduri !o$er!iale ale

  ieei !o$une8. olul

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  46/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  %'3 16RE)"E'ENT%RI PRI.IND "ITI)II"E DE '(N$% ASI)(R%RI"E,I PR!TE$IA S!$IA"%

  'e dezvolt" de orAanizatorii !ur&ului e baza leAi&laieia!tualizate entru a!e&t do$eniu de a!tivitate.

  %'3 1EST(DIEREA ,I &NS(,IREA (NEI "I'1I DE $IR$("AIEINTERNAI!NA"% $( ADAPTARE "A SPE$I#I$(" PR!#ESIEI$!NTA1I"E

  %'3 1*ST(DIEREA ,I &NS(,IREA STANDARDE"!R PR!#ESI!NA"EE'ISE DE $!RP PENTR( #IE$ARE DIN A$TI.IT%I"EDES#%,(RATE DE E-PERII $!NTA1I"I ,I $!NTA1I"II

  A(T!RI+AI

  -3

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  Anex! nr. +

  REGULIPRIVIND ORGANIZAREA

  1I DERULAREA PROGRAMULUI NAIONALDE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU0

  C!p. I.Di8po$iii >ener!le

  rezentele eAuli &unt ali!abile $e$brilor %orului +erilor %ontabili#i %ontabililor -utorizai din o$nia, n&!ri#i n abloul %orului(eeri !ontabili #i !ontabili autorizai), re!u$ #i rofe?&ioni#tilor!ontabili anAaFai @ !are au dobndit a!ea&t" !alitate n !ondiiileleAii. n a!e&t &en&, entru a!tualizarea !uno#tinelor #i entruo$oAenizarea !o$orta$entului rofe&ional &e i$le$en?teaz"Programul naional de dezvoltare profesional continu !are &ede&f"#oar" la nivel !entral #i la nivel de filiale.

  C!p. II.Hn8*riere!( or>!ni$!re! #i %e8:;#ur!re!

  *ur8urilor

  n vederea $eninerii unui Arad ridi!at de reA"tire #i !o$eten" na!tivitate, toi rofe&ioni#tii !ontabili &unt obliAai &" efe!tuezenu$"rul de ore &au unit"i e!ivalente de reA"tire rev"zut la !t.27 din 'tandardul rofe&ional nr. 7*, ur$nd rofilurile re?v"zuten roAra$ul naional de dezvoltare rofe&ional" !ontinu".

  n vederea n&!rierii la !ur&uri, toi rofe&ioni#tii !ontabili vor f i !onvo!ain &!ri& de !"tre filiala %+%%- din raza de do$i!iliu, !u !el uin70 de zile naintea orAaniz"rii a!e&tora, di&!utndu?&e

  -robate rin e!izia nr. 9*/46 a

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  47/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  !u fie!are rofe&ioni&t n arte !u rivire la rofilul, re&e!tiv lafor$a de reA"tire entru !are oteaz".

  n&!rierea la !ur&urile de dezvoltare rofe&ional" !ontinu" &e fa!e ebaza !o$let"rii for$ularului %erere de n&!riere (-nea nr. 2.1),n !are &e &e!ifi!", n $od obliAatoriu, rofilul #i for$a de reA"tiree !are rofe&ioni&tul !ontabil dore#te &" le ur$eze.

  3a n&!riere, filialele vor une la di&oziia !ur&anilor te$ati!a #ibiblioArafia aferente rofilului ale&.

  roAra$ul naional de dezvoltare rofe&ional" !ontinu" e&te &tru!?turat e rofiluri !ore&unz"toare rin!ialelor do$enii(di&!iline) de a!tivitate, a&tfelD

  Di8*ipline o"li>!orii!!i

  -6 -7

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  48/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  ilialele %+%%- &unt obliAate &" elaboreze #i &" afi#eze la &ediile lor,n" la 15 ianuarie, %alendarul de de&f"#urare a !ur&urilor, erofiluri #i for$e de reA"tire, innd !ont de !aa!it"ile deorAanizare di&onibile #i de nu$"rul de arti!iani la fie!are!ur&, a&tfel n!t, lunar, &" &e deruleze $ini$u$ 2 a!iuni la oa!iune de in&truire trebuie a&iAurate !ondiiile $ateriale dede&f"#urare, nu$"rul $ai$ de !ur&ani neutnd de"#i, dereAul", 40?50 de $e$bri.

  n !azul n !are la unele rofiluri &oli!it"rile de"#e&!o&ibilit"ile de de&f"#urare a !ur&urilor n bune !ondiii, &e vororAaniza $ai $ulte &erii, n" la a!oerirea total" a !ererilor.

  %alendarul are for$a rezentat" n -nea nr. 2.2 #i &e tran&$ite laire!ia entru dezvoltare rofe&ional" !ontinu" n" la datade 71 ianuarie a fie!"rui an.

  e$ati!ile, e rofiluri #i for$e de reA"tire rofe&ional", &unt !elerev"zute n roAra$ul naional @ %adru de dezvoltare ro?fe&ional" !ontinu".

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  n vederea $bun"t"irii a!tivit"ii de in&truire, edu!aie #i for$are aeerilor !ontabili #i !ontabililor autorizai, roAra$ul naional@ %adru de dezvoltare rofe&ional" !ontinu" oate fi !o$letat !ute$e noi, n fun!ie de !ondiiile !on!rete din Fude, e bazade!iziei

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  49/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  3a &fr#itul fie!"rui !ur&, li &e va n$na entru !o$letare i#a deevaluare ($odel -nea 2.6). i#ele de evaluare &e tri$it i?re!iei de &e!ialitate din !adrul %orului la finele f ie!"rui !ur&.

  C!p. IV.Fin!n!re! Pro>r!&ului n!ion!l

  %e %e$5ol!re pro:e8ion!l; *oninu;

  aele de arti!iare la !ur&uri &e &tabile&! e baza $etodoloAiei rivindfinanarea a!tivit"ilor de&f"#urate !onfor$ roAra$ului naionalde dezvoltare rofe&ional" !ontinu", arobat" de

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  50/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  ilialele ot fa!e rouneri de introdu!ere n li&t" #i a altor&e!ia?li#ti rounerile re&e!tive vor fi analizate #i &uu&earob"rii

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  51/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  de#i au fo&t !onvo!ai n &!ri& entru a!ea&ta, &e &an!ioneaz"!u &u&endarea !elor n !auz" din abloul %orului, n" la!on?for$are.

  n !azul er&i&tenei n abatere, du" eirarea ter$enului$ai$ de &u&endare de 1 an, !ei n !auz" vor fi radiai dinabloul %orului.

  =e$brii ina!tivi !are dore&! &" trea!" la ra!ti!a rofe&ional"indeendent", entru a obine !alitatea de $e$bru a!tiv al %or?ului, vor &u&ine un ea$en de te&tare a !uno#tinelor &ub for$aunui interviu, e baza te$ati!ii ea$enului de atitudini. -!!entul&e va une e roble$ele de do!trin" #i deontoloAie rofe&ional".

  OrAanizarea a!e&tuia &e va fa!e la nivel de filial", !u un nu$"rde 40?50 de !andidai. %o$i&ia de ea$inare, arobat" de

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  52/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  Anex!nr.+.+

  CALENDAR

  8e&in!rii@*on:erine

  *ur8uri@

  5iliala%+%%-.

  ud....................

  =6

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  =7

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  53/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  =-

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  ==

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  54/69

  2,, Anex! nr. +./

  %+%%- .iliala ............................

  DARE DE SEAMpri5in% &o%ul %e re!li$!re ! Pro>r!&ului n!ion!l

  %e %e$5ol!re pro:e8ion!l; *oninu;( penru 8e&e8rul ........ !nul ......

  %

  orul+,erilor%ontabili#i%o

  ntabililor-utorizaidin.o$)nia

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  55/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  Anex! nr. +.3%+%%-iliala ............................

  FI1A INDIVIDUAL DE PREGTIRE PROFESIONAL

  'ub&e$natul(a) .......................................................... do$i!iliat(")n lo!alitatea ......................................... &tr. ................................ nr. ....tel. (a!.) ............................. / (&erv.) .......................................

  avnd !alitatea de eert !ontabil!ontabil autorizatrofe&ioni&t !ontabil anAaFat

  o&e&or al !arnetului nr. ....................... e$i& de !"tre %+%%-

  ab&olvent alD a!ult"ii ................... 'e!ializarea ................3i!eului ......................(;!oala teni!")

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  )-1

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  56/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  Anex!nr.+.4

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  Anex! nr. +.6iliala .......................

  FI1A DE EVALUARE

  a !ur&ului de ........................ orAanizat n erioada .....................n (lo!alitatea) ................................

  Apre*ieri pri5in% or>!ni$!re!

  a. Orarul zilni! a fo&t bine &tabilit@ da ..............@ nu .............. (de !e) .........................................................

  urata total" a !ur&ului a fo&t &ufi!ient"@ rea $i!" ...................@ rea $are ...................@ da .................

  -u ei&tat !ondiii oti$e (lu$in", !"ldur", den&itate, a!!e& la$iFloa!e loAi&ti!e de redare et!.)

  @ da ................@ nu ............... de !e ...........................................................

  d. -lte !on&tat"ri ................................................ ...........................

  Apre*ieri pri5in% *oninuul *ur8ului

  a. rea ab&tra!tb. -!oer" nevoile ra!ti!e!.

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  57/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  +e$le ra!ti!e #i &tudii de !aza. . bineb. e8ii.......................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  58/69

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  %orul +erilor %ontabili Anex! nr. +.7#i %ontabililor -utorizaidin o$nia

  CONTRACT?CADRU%e pre8;ri %e 8er5i*ii

  n!eiat a&t"zi ........................

  ntreD

  l/ ?na ................................................................

  lo!alitatea ........................................ . , &tr .................................bl. ........... ,et. ....... . ............... ................ ..... ,a, Fudeul

  telefonD ......................... ........................... , faDdenu$it(") n !ontinuare re&tator,

  #i

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia!u &ediul n

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  59/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  . ObliAaiile "rilor

  re&tatorul &e obliA"D&" dea !ur& &oli!it"rii orAanizatorilor de !ur& de a ndelini

  !alitatea de le!tor %+%%- @ entru !ur&ul .......................,a!!etnd &au refuznd n ter$en de 7 zile de la ri$ire!ererea?!o$and" tran&$i&" de a!e#tia

  &" re&e!te &uortul de !ur&, $anualul de redare #i biblio?Arafia e$i&" &au aAreat" de %+%%-&" re&e!te roAra$ul #i orarul !ur&ului &tabilite de orAani?

  zatorul de !ur&&" arti!ie la a!iunile orAanizate de %or n favoarea

  le!torilor entru a!tualizarea !uno#tinelor n do$eniu #i&" r"&und" !u oerativitate la !ore&ondena ri$it"de la %+%%-

  &" re&e!te nor$ele e$i&e de %or n leA"tur" !u for$area#i in&truirea $e$brilor &"i.

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  60/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  %orul +erilor %ontabili Anex! nr. +.-#i %ontabililor -utorizai Mo%el %e *erere?*o&!n%;din o$nia penru !n>!!re! unui le*orBiliala ..............................

  r. ........... din .................

  Do&nului Do!&neiB ..................................

  n baza !ontra!tului?!adru de re&t"ri &ervi!ii nr. .........................din ........... n!eiat ntre dv&. #i %orul +erilor %ontabili #i%ontabililor -utorizai din o$nia, v" &oli!it"$ n !alitate de le!tor la!ur&ul orAanizat de noi rivind ......................................, !e va avea lo!

  n lo!alitatea ....................................... n erioada ............................,n ur$"toarele !ondiiiD

  %ur&ul &e va de&f"#ura !onfor$ &uortului de !ur& #i $anua?luluielaborate de %+%%-. %uno#tine &uli$entare #i alte&ur&e do!u$entare n leA"tur" !u te$ele redate ot fiavute n vedere nu$ai du" euizarea a&e!telor tratate n&uortul e$i& de %or.

  2. urata !ur&ului e&te de ......... ore.urata unei zile de !ur& e&te de $ai$ 6 ore.4. Onorariul de le!tor e&te de ............ euro/or" de redare

  efe!?tiv", l"tibil n lei la !ur&ul

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  61/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  Anex! nr. /

  Apro"!; prin De*i$i! )iroului Per&!nenNr. 2=/ %in 24 iunie +,,-

  NOT*uprin$'n% &;8uri penru punere! 9n !pli*!re ! pre5e%erilor

  re:erio!re l! %e$5ol!re! pro:e8ion!l; *oninu;9n*ep'n% *u 8e&. II +,,-

  otrivit !t. 27 l it. (a) din 'tandardul rofe&ional nr. 7* arobat rin%' nr. 04/61 din 1 &ete$brie 2004, fie!are rofe&ioni&t !ontabil trebuie&" ur$eze &ub !ontrolul %+%%- !el uin 120 de ore de a!tivi?tate &auunit"i e!ivalente de dezvoltare rofe&ional" ntr?o erioad" de 7 ani, din!are 60 de ore &au unit"i e!ivalente &" fie verifi!abile.

  entru !re#terea nivelului de edu!aie rofe&ional" !ontinu" a$e$brilor %+%%- #i a !elorlali rofe&ioni#ti !ontabili din e!ono$ie,atun!i !nd a!tivit"ile de nv"are !on&tau n arti!iarea la !ur&urileorAanizate de %+%%-, &e &tabile&! ur$"toarele $"&uri entruunerea n ali!are a % n!end !u &e$. 200*.

  2. entru a&iAurarea unei reA"tiri te$eini!e &e &tabile&! ur$"toa?rele nor$ative de ti$ de redare entru fie!are din di&!ilinele obliAato?rii rev"zute la !t. 4 din -nea nr.1.1 la 'tandardul rofe&ional nr. 7*D

  Di8*iplin! Ore %e pre%!re1)'/-' 67 ore

  2)-udit #i !ertifi!are 5* ore7)%ontabilitate finan!iar" 50 ore

  4)%ontabilitate #i !ontrol de Ae&tiune 57 ore5)i&!alitate 75 ore6) +valuarea e!ono$i!" #i finan!iar" a ntrerinderilor 76 oreE)=anaAe$entul ieelor de !aital 24 ore*)ret @ 3eAi&laie euroean" 20 ore9)o!trin" #i deontoloAie rofe&ional" 25 ore

  10)+ertiz" !ontabil" 10 ore

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  eartizarea nor$ativelor de ti$ e "ri !o$onente($odule) ale roAra$elor de !ur& e f ie!are di&!ilin" &unt rezentate

  n -neele nr. 7.1?7.10 la rezenta not".

  'ele!tarea le!torilor &e fa!e ur$nd ur$"toarele ro!eduriD'ele!tarea &e fa!e !u re&e!tarea revederilor !t. 15 din

  -nea 1 la 'tandardul rofe&ional nr. 7*.

  e baza revederilor % #i a nor$ativelor de ti$ edi&!ilin", fie!are le!tor elaboreaz" &uortul de !ur& la di&!i?lina entru !are a otat.'uorturile de !ur&, e di&!iline, ale tuturor le!torilor &e tri$itla dire!ia de &e!ialitate !are le analizeaz" a&ura !onfor$i?t"ii !u biblioArafia #i !u nor$ele !urin&e n %.

  Gruul teni! de lu!ru al %+%%- analizeaz" teni!&uortu?rile de !ur& e di&!iline #i e a!ea&t" baz"D

  @ definitiveaz" &uortul de !ur& &tandard entru fie!aredi&!i?lin"

  @ definitiveaz" li&ta !u le!torii !are trebuie reinui n Aruul dele!tori ai n&titutului naional entru dezvoltare rofe&io?nal", e fie!are di&!ilin" n arte, la nivelul ntreAii "ri.

  'uorturile de !ur& &tandard, elaborate entru fie!aredi&!ilin", re!u$ #i li&ta !u le!torii entru fie!are di&!ilin" &e &uunarob"rii %on&iliului 'uerior de !"tre ire!torul General al %orului.

  ire!torii ee!utivi elaboreaz" #i %on&iliul filialei arob" e!iede le!tori entru fie!are di&!ilin" #i entru o &erie de !ur&ani,innd &ea$a de ur$"toareleD

  @ referina fie!"rui le!tor n leA"tur" !u $odulele, "rile&au !aitolele din roAra$", re!u$ #i n leA"tur" !u!eilali $e$bri ai e!iei de redare a fie!"rei di&!iline

  @ e!ia de le!tori entru o di&!ilin" #i o &erie de !ur&anioate fi for$at" din 1?7 le!tori !nd &unt 2 &au 7 le!tori,!el uin unul &" fie de e lan lo!al

  @ la di&!ilina IFRS/ISe!ia de le!tori trebuie &" fie for?$at" !u re!"dere din !adre univer&itare #i &e!iali#ti dinfir$ele de !ontabilitate

  22+ 22/

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  62/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  @ la di&!ilina !octrin i deontologie profesionale!ia dele!tori &" fie for$at" din &e!iali#ti !u fun!ii de !ondu?!ere n orAanele ee!utive ale %+%%-, de referin"dire!torii ee!utivi de filiale

  @ la di&!ilina Fiscalitaterioritate &" aib" !adrele univer&itarede &e!ialitate #i &e!iali#ti !u fun!ii de !ondu!ere n'tru!turile =ini&terului +!ono$iei #i inanelor

  @ la di&!ilina E"pertiz conta#ilrioritate &" aib" &e!iali#ti!u atribuii n do$eniul auditului de !alitate a &ervi!iilor!ontabile din !adrul %+%%-

  @ la di&!ilina $anagementul pieelor de capitalrioritate &"aib" !adrele univer&itare de &e!ialitate #i dire!torii e!o?no$i!i &au dire!torii finan!iari de la ntrerinderile !otatela bur&".

  3i&ta le!torilor !o$binai n e!ie e fie!are di&!ilin" &etri$ite ire!iei de &e!ialitate #i va fi &uu&" valid"rii n r!&ul *ur8uluipenru %e$5ol!re! pro:e8ion!l; *oninu; CPDB @ 6/ ore

  Anex! 2.2A l! S!n%!r%ul pro:e8ion!l nr. /-B

  P!re! I< ntrodu!ere n '. aortarea finan!iar" Aeneral"D 4 oreP!re! ! II?!< 'tru!turi !alitative. e!unoa#tere #i evaluare. nto!$irea#i rezentarea &ituaiilor finan!iareD 2, oreP!re! ! III?!< 'tru!turi de Aru. ="&urarea erfor$aneiD4ore P!re! ! IV?!< aortarea finan!iar" &e!ifi!"D4 oreP!re! ! V?!< e!unoa#terea #i evaluarea in&tru$entelor finan!iareD4ore P!re! ! VI?!

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  63/69

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia

  i&!ilinaD -udit #i !ertifi!are Anex! nr. /.+

  Pro>r!&ulpenru %e$5ol!re! pro:e8ion!l; *oninu; CPDB ? 4, ore

  Mo%ulul I @ 2, orePrin*ipii #i re>uli >ener!le pri5in% !u%iul

  %on!ete rivind auditul auditul finan!iar #i auditul &tatutardeli$it"ri fa" de alte a!tivit"i de !ontrol &au verifi!"riD 2(4 ore

  er$inoloAia utilizat" n auditD 2(4 oreiuri de audit #i auditoriD ,(4 ore

  -uditul etern, auditul intern #i !ontrolul internD + oreolul #i obie!tul auditului &tatutar a#tet"rile ubli!uluiD ,(4 ore

  lanifi!area n auditul &tatutar deter$inarea raAului de &e$?nifi!aii (ee$le)D + ore

  %on!etul de i$aAine fidel" n auditD 2 or;'inteza rezent"rii #i dezbateri intera!tiveD 2 or;

  Mo%ulul II @ - oreMeo%olo>i! !u%iului 8!u!r

  -!!etarea $andatului #i !ontra!tarea audituluiD ,(4 ore

  Orientarea #i lanifi!area audituluiD do$enii, &i&te$e #i !onturi&e$nifi!ativeD ,(4 ore

  +valuarea !ontrolului intern al entit"ii !lientD 2 or;

  %ontrolul !onturilor obinerea ele$entelor robante< 2 or;

  +a$enul &ituaiilor finan!iareD 2 or;+veni$ente o&terioare n!iderii eer!iiuluiD ,(4 oretilizarea lu!r"rilor altor &e!iali#tiD ,(4 ore

  -lte lu!r"ri ne!e&are n!iderii $i&iunii de auditD ,(4 oreaortul de auditD 2(4 ore

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  o!u$entarea lu!r"rilor de auditD ,(4 ore'inteza rezent"rii #i dezbaterii intera!tiveD ,(4 ore

  Mo%ulul III @ 2, oreAu%iul 8iu!iilor :in!n*i!re !le unei eni;i

  -uditul i$obiliz"rilor 'tudii de !azD 2 or;

  -uditul &to!urilor 'tudii de !azD 2 or;-uditul e&ti$"rilor !ontabile 'tudii de !azD 2 or;-uditul !onturilor de furniz"ri?!u$"r"ri 'tudii de !azD 2 or;-uditul !onturilor de !lieni?vnz"ri 'tudii de !azD 2 or;-uditul !onturilor de l"i er&onal 'tudii de !azD 2 or;-uditul !onturilor de trezorerie 'tudii de !azD 2 or;+laborarea raortului de auditD 2 or;o!u$entarea lu!r"rilor de audit< 2 or;'inteza rezent"rii ezbateri intera!tive< 2 or;

  Mo%ulul IV @ 2, oreAle &i8iuni %e !u%i #i *eri:i*!re

  =i&iunile de ea$inare 'tudii de !azD + ore=i&iunile de !ertifi!are !enzoratul 'tudii de !azD 3 ore'ervi!ii anee 'tudii de !azD / ore'inteza rezent"rii dezbateri intera!tiveD 2 or;

  Mo%ulul V @ 2, oreS!n%!r%e #i re>le&en;ri 9n !u%i

  'tandarde #i nor$e $etodoloAi!e internaionale de auditD / ore

  'tandarde #i nor$e $etodoloAi!e internaionale de ea$i?nareD2 or;'tandarde #i nor$e $etodoloAi!e internaionale de !ertifi!areD

  + ore

  'tandarde #i nor$e $etodoloAi!e internaionale entru &ervi!iianeeD + ore

  226 227

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  64/69

  %orul +erilor %ontabili i %ontabililor -utorizai din o$nia

  'uraveAerea ubli!" n a!tivitatea de audit &tatutarD 2 or;'inteza eunerii dezbateri intera!tiveD 2 or;

  Mo%ulul VI @ 2, oreEi*! 9n !u%i

  rin!iii funda$entale ale eti!ii n auditD + ore

  ndeendena auditoruluiD 3 oreotaia auditoruluiD 2 or;e&on&abilitatea auditoruluiD +(4 ore'inteza rezent"rii dezbateri intera!tiveD ,(4 ore

  PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

  i&!ilinaD %ontabilitate finan!iar" Anex! nr. /./

  Pro>r!&ul *ur8uluipenru %e$5ol!re! pro:e8ion!l; *oninu; CPDB @ 4, ore

  Mo%ulul I< %ontabilitatea, !o$onent" a &i&te$uluiinfor$aionale!ono$i!D + oreMo%ulul II< 'ituaiile finan!iare ale eer!iiuluiD4ore Mo%ulul III< %ontabilitatea !aitalurilorD3 oreMo%ulul IV< %ontabilitatea i$obiliz"rilorD7 oreMo%ulul V< %ontabilitatea &to!urilorD7 ore Mo%ululVI< %ontabilitatea oeraiilor !u teriiD7 oreMo%ulul VII< %ontabilitatea oeraiilor de trezorerieD7ore Mo%ulul VIII< %ontabilitatea !eltuielilorD22 oreMo%ulul IJ< %ontabilitatea veniturilorD3 oreMo%ulul J< %ontabilitatea oeraiilor etrabilaniereD/ ore

  22- 22=

  %orul +erilor %ontabili #i %ontabililor -utorizai din o$nia PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  65/69

  %orul +erilor %ontabili i %ontabililor -utorizai din o$nia

  i&!ilinaD %ontabilitate #i !ontrol de Ae&tiune Anex! nr. /.3

  Pro>r!&ul *ur8uluipenru %e$5ol!re pro:e8ion!l; *oninu; CPDB @ 4/ ore

  Mo%ulul I< %on!ete de baz" ale !ontabilit"ii de Ae&tiuneD6ore Mo%ulul II< =etoda -

 • 7/25/2019 STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38.doc

  66/69

  %orul +erilor %ontabili i %ontabililor -utorizai din o$nia