spp preparator prod lapte

of 115 /115
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ Variantă revizuită CALIFICARE: PREPARATOR PRODUSE DIN LAPTE NIVELUL 2 Număr calificare din Nomenclator: 114 1

Upload: mira790

Post on 14-Aug-2015

71 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: SPP Preparator Prod Lapte

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂVariantă revizuită

CALIFICARE: PREPARATOR PRODUSE DIN LAPTE

NIVELUL 2

Număr calificare din Nomenclator: 114

BUCUREŞTI2005

1

Page 2: SPP Preparator Prod Lapte

Autori:

Maria Luminiţa NICHITA – coordonator, inginer, profesor gradul didactic I,

Grupul Şcolar "ELENA DOAMNA", Galaţi

Camelia VIERIU -inginer, profesor gradul didactic I,

Grupul Şcolar "ELENA DOAMNA", Galaţi

Monica Ioana VLAD -inginer, profesor gradul didactic I,

Colegiul Tehnic „DUMITRU MOŢOC”, Bucureşti

Autori revizuire:

Maria Luminiţa NICHITA –inginer, profesor gradul didactic I,

Grupul Şcolar "ELENA DOAMNA", Galaţi

Monica Ioana VLAD -inginer, profesor gradul didactic I,

Colegiul Tehnic „DUMITRU MOŢOC”, Bucureşti

2

Page 3: SPP Preparator Prod Lapte

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

ABILITĂŢI CHEIE

1. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

2. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI

3. COMUNICARE ÎN LIMBĂ STRĂINĂ

4. ASIGURAREA CALITĂŢII

5. DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI

6. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII

7. LUCRUL ÎN ECHIPĂ

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE GENERALE

8. PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME DIN INDUSTRIA

LAPTELUI

9. APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE SPECIALIZATE

10. FABRICAREA PRODUSELOR LACTATE ACIDE

11. OBŢINEREA SMÂNTÂNII

12. FABRICAREA UNTULUI

13. PREPARAREA CAŞULUI

14. FABRICAREA BRÂNZETURILOR

15. OBŢINEREA CONSERVELOR DIN LAPTE

16. FABRICAREA ÎNGHEŢATEI

3

Page 4: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 1: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

Nivel: (2 )

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

1. 1 Formulează opinii personale pe o temă dată.

1. 2 Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative.

1. 3 Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate.

1. 4 Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată.

4

Page 5: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 1 : COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

Competenţa 1.1: Formulează opinii personale pe o temă dată.

Criterii de performanţă:

(a) Elaborarea opiniilor personale pe o temă dată .

(b) Expunerea de motive în limbaj de specialitate.

(c) Evaluarea intervenţiei personale în funcţie de opiniile celorlalţi.

Condiţii de aplicabilitate:

Opinii personale: observaţii, judecăţi de valoare, scurte informări documentare

Expunere de motive argumentări pe baza experienţei, pe baza unui experiment realizat, preluări de motive din manuale şi articole de specialitate

Evaluarea intervenţiei: urmărirea reacţiilor participanţilor, notarea răspunsurilor primite, reconsiderarea propriei poziţii în funcţie de opiniile audienţei

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise (tip eseu) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze opinii personale pe o tema dată , în limbaj de specialitate, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să expună o intervenţie şi să o evalueze în funcţie de opinia celorlalţi, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

5

Page 6: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 1: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

Competenţa 1.2: Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative.

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea şi ordonarea logică a textului şi imaginilor asociate, din surse variate.

(b) Alegerea unei modalităţi ilustrative de expunere a informaţiilor.

(c) Prezentarea ilustrată a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare .

Condiţii de aplicabilitate:

Imagini asociate: desene, diagrame, schiţe, fotografii, grafice

Modalităţi şi mijloace de ilustrare: postere, diapozitive, filme, aplicaţii grafice pe calculator

Expunerea informaţiilor: indică sursele cercetate, foloseşte date, argumentează, contact vizual cu audienţa, accentuează ideile principale, limbajul trupului, vorbire clară

Prezentare ilustrată: tehnici de prezentare cu suport vizual

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze, să ordoneze informaţiile, să aleagă modalităţi ilustrative de expunere a acestora si să prezinte materialul realizat aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

6

Page 7: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 1 : COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

Competenţa 1.3: Citeşte si utilizează documente scrise in limbaj de specialitate.

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea documentelor din surse specializate .

(b) Utilizarea informaţiilor în activităţi profesionale .

(c) Completarea sau redactarea corectă a documentaţiei pentru sarcini de lucru.

Condiţii de aplicabilitate:

Surse specializate: manuale, articole, reviste, studii, Internet, documentaţii tehnice

Activităţi profesionale: activităţi definite în cadrul calificării

Redactarea corectă: ortografie, punctuaţie, formă structurată

Documentaţie: registre, bonuri, evidenţe simple, jurnale, corespondenţă oficiala, CV-uri

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze documentele, să extragă şi să sintetizeze informaţiile necesare pe o anumită temă, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze limbajul de specialitate în activităţi profesionale, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze documente, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

7

Page 8: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 1 : COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

Competenţa 1.4: Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată.

Criterii de performanţă:

(a) Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate într-o sarcină dată.

(b) Selectarea metodelor grafice adecvate.

(c) Reprezentarea grafică corecta a rezultatelor prin diferite mijloace grafice.

(d) Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor.

Condiţii de aplicabilitate :

Calcule cu grad mediu dedificultate: formule de calcul, algoritmi de calcul

Mijloace grafice schiţe, grafice, diagrame, hărţi, scheme tehnologice

Reprezentare corectă: scară, legendă, forma îngrijită, acurateţe, toleranţă

Interpretare: condiţii de admisibilitate a parametrilor calculaţi, comparaţii cu valori, probe etalon sau standarde

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze, să opereze cu mijloace grafice şi să interpreteze rezultatele obţinute, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

8

Page 9: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 2 : UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMATIEI

Nivel: ( 2)

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

2.1 Exploatează baze de date.

2.2 Prezintă informaţii incluzând text, numere şi imagini.

2.3 Comunică prin Internet.

9

Page 10: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 2 : UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

Competenţa 2.1: Exploatează baze de date.

Criterii de performanţă:

(a) Ilustrarea tipurilor de date.

(b) Prezentarea structurii unei baze de date.

(c) Încărcarea unei baze de date.

(d) Întreţinerea unei baze de date.

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de date: numerice, alfanumerice, date calendaristice, şir de caractere, memo

Structura bazei de date: tabele (nume componente, tip, dimensiune)

Încărcare: introducere şi validare date

Întreţinerea bazei de date: adăugare, actualizare, ştergere, salvare, consultarea documentaţiei auxiliare

Probe de evaluare:

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să exemplifice tipuri de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie structura unei baze de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întreţină o bază de date aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze o bază de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

10

Page 11: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 2 : UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

Competenţa 2.1: Prezintă informaţii incluzând text, numere şi imagini.

Criterii de performanţă:

(a) Indicarea formatelor de prezentare a informaţiilor.

(b) Completarea unui format cu text, numere şi imagini.

(c) Realizarea unei expuneri adecvate temei alese.

(d) Prezentarea aplicaţiei.

Condiţii de aplicabilitate:

Formate de prezentare: tipuri predefinite, butoane de acţiune

Completare formate: editare text, inserare imagini, sunet, tabel

Realizarea expunerii: înlănţuirea paginilor, crearea legăturilor

Prezentarea aplicaţiei: derularea paginilor (automat, manual), animaţie

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze formatul de prezentare, să realizeze şi să prezinte o expunere, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) ,(b) , (c) şi (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

11

Page 12: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 2: UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

Competenţa 2.3: Comunicare prin Internet.

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea tehnicilor de căutare adecvate surselor de informaţii.

(b) Extragerea informaţiilor relevante.

(c) Folosirea metodelor de schimb a informaţiilor.

Condiţii de aplicabilitate:

Surse de informaţii: Internet, fişiere de pe dischete, CD-ROM-uri

Tehnici de căutare: motoare de căutare Internet, cuvinte-cheie, grupuri de cuvinte

Metode de schimb: e-mail, dialog, dezbatere on-line, forum, liste de discuţie a informaţiilor

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de căutare, să extragă şi să facă schimb de informaţii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) , (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

12

Page 13: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Nivel: (2)

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

3.1 Receptează mesaje orale.

3.2 Receptează mesaje scrise.

3.3 Exprimă mesaje orale.

3.4 Exprimă mesaje scrise.

3.5 Participă la conversaţii .

13

Page 14: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 3.1: Receptează mesaje orale .

Criterii de performanţă :

(a) Înţelegerea punctelor esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare (activităţi cotidiene, petrecerea timpului liber).

(b) Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio şi TV pe teme de actualitate, interes personal/profesional.

(c) Stabilirea legăturilor între mesajul audiat şi propria experienţă.

Condiţii de aplicabilitate:

Vorbire standard: cuvinte, expresii, propoziţii, fraze legate de propriul „eu” şi legături afectiv-emoţionale dintr-un text

Teme de actualitate: aspecte legate de organizarea vieţii cotidiene, economice, sociale, culturale

Propria experienţă: activitate/evenimente profesionale, trăire afectiv-emoţională

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă punctele esenţiale şi să desprindă ideile principale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a ) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească legături între mesaje, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

14

Page 15: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 3.2: Receptează mesaje scrise.

Criterii de performanţă:

(a) Înţelegerea unor texte redactate într-un limbaj uzual sau specific personal/profesional.

(b) Prelucrarea informaţiilor obţinute din descrierea evenimentelor.

(c) Decodarea informaţiilor cuprinse în tabele, scheme, diagrame.

Condiţii de aplicabilitate:

Limbaj uzual/specific: cuvinte, expresii, termeni specifici şi încadrare în context

Prelucrarea informaţiei: înţelegere, adaptare, utilizare de termeni şi terminologii specifice domeniului

Decodare: desprinderea sensului, codurilor lingvistice

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă texte şi să prelucreze informaţii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să decodeze informaţii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

15

Page 16: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 3. 3: Exprimă mesaje orale.

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea unor expresii coerente în descrierea experienţelor şi a altor activităţi din proximitate.

(b) Prezentarea unei activităţi legate de profesiune. (c) Argumentarea opiniilor, proiectelor personale şi profesionale.

Condiţii de aplicabilitate:

Proximitate: şcoală, colegi, comunitate, domeniu profesional

Activităţi specifice fiecărui domeniu profesional

Opinii: pro şi contra în susţinerea unor sarcini de lucru

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă (tip test) şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze expresii şi să prezinte activităţi, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să enunţe şi să argumenteze opiniile personale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

16

Page 17: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 3.4: Exprimă mesaje scrise.

Criterii de performanţă:

(a) Redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes personal/profesional.

(b) Elaborarea corespondenţei personale şi completarea documentelor de lucru.

(c) Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene şi a experienţelor profesionale.

Condiţii de aplicabilitate:

Teme familiare: descrierea familiei, programul zilnic, o zi de lucru, activităţi profesionale repetate

Corespondenţă/documente de lucru: scrisori personale, facturi pro-formă, facturi, documente de evidenţă

primară, inventarieri, CV-ul european

Experienţe profesionale: realizări şi succese în activitate, neâmpliniri profesionale, motivaţie, relaţii în echipă, interese

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să redacteze texte, să elaboreze corespondenţa şi să descrie impresiile, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

17

Page 18: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 3.5: Participă la conversaţii.

Criterii de performanţă:

(a) Susţinerea spontană de conversaţii pe teme familiare, de interes personal şi profesional.

(b) Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate.

Condiţii de aplicabilitate:

Conversaţie pe teme familiare: în diverse mijloace de transport într-o regiune unde se vorbeşte

limba sau limba este selectată convenţional, despre timpul liber, familie, operaţiuni de lucru, metode de operare, interacţiuni cu alte meserii şi relaţii de lucru

Aspecte comune: operaţiuni de lucru comune sau de interes reciproc în cadrul aceleiaşi organizaţii sau cu alţi beneficiari (furnizori/distribuitori)

Probe de evaluare:

Probă orală prin care elevul demonstrează că este capabil să converseze şi să descrie aspecte comune mai multor domenii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

18

Page 19: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 4 : ASIGURAREA CALITĂŢII

Nivel: (2)

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

4.1 Aplică normele de calitate în domeniul de activitate.

4.2 Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii.

19

Page 20: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 4 : ASIGURAREA CALITĂŢII

Competenţa 4.1: Aplică normele de calitate în domeniul de activitate.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu

de activitate.

(b) Relatarea cerinţelor de calitate impuse de normative pentru

propriul loc de muncă.

(c) Utilizarea normelor de calitate în activitatea curentă.

Condiţii de aplicabilitate:

Norme de calitate: instrucţiuni de lucru, caiet de sarcini, norme interne, criterii şi

indicatori naţionale, europene şi internaţionale

Cerinţe de calitate: care reglementează activitatea ca proces (intrări, dezvoltare,

ieşiri)

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să

utilizeze norme de calitate specifice domeniului său de activitate, aşa cum reiese din criteriile

de performanţă (a) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care candidatul demonstreză că este capabil să prezinte criteriile de calitate

din norme specifice locului său de muncă aşa cum este specificat în criteriul de performanţă

(b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

20

Page 21: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 4: ASIGURAREA CALITĂŢII

Competenţa 4.2 : Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii.

Criterii de performanţă:

(a) Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii.

(b) Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de

asigurare a calităţii .

(c) Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii în

activitatea proprie.

Condiţii de aplicabilitate:

Metode standardizate: definite în funcţie de modelul de management al calităţii adoptat

de organizaţie

Aplicare: autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatori şi criterii

din standardele internaţionale privind calitatea, adoptate de

modelul de management al calităţii în organizaţie

Proceduri specifice: etapele şi acţiunile de evaluare, autoevaluare şi control –

ordonate logic corespunzătoare metodelor standardizate definite

mai sus

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să

explice şi să aplice metode standardizate de asigurare a calităţii, aşa cum

este specificat în criteriile de performaţă (a), (b), (c) şi cuprinzând

toate condiţiile de aplicabilitate.

21

Page 22: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 5 : DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL

OBŢINERII PERFORMANŢEI

Nivel: (2)

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

5.1 Analizează caracteristicile personale şi factorii

implicaţi în dezvoltarea carierei.

5.2 Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie

şi formare profesională .

22

Page 23: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 5 : DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII

PERFORMANŢEI

Competenţa 5.1: Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în

dezvoltarea carierei.

(a) Identificarea progresului în dezvoltarea personală .

(b) Analizarea factorilor care influenţează dezvoltarea carierei .

(c) Estimarea potenţialului de schimbare personală şi profesională.

Condiţii de aplicabilitate:

Factori: personali, sociali; favorabili-nefavorabili; interni-externi

Potenţial de schimbare

personală: diferenţa dintre aspiraţii , interese şi posibilităţi

Potenţial de schimbare

profesională: raportul dintre competenţele personale şi comanda socială

Probe de evaluare:

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze

caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei, în condiţiile criteriilor de

performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să estimeze

potenţialul de schimbare personală şi profesională în condiţiile criteriului de performanţă (c) şi

cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

23

Page 24: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 5 : DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII

PERFORMANŢEI

Competenţa 5. 2: Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare

profesională.

Criterii de performanţă :

(a) Identificarea traseelor posibile de educare şi formare

profesională .

(b) Corelarea cerinţelor de formare profesională cu posibilităţile

proprii .

(c) Proiectarea opţiunii de formare profesională pe termen scurt şi

mediu.

Condiţii de aplicabilitate:

Strategie: obiective, acţiuni, metode, mijloace

Termen scurt: 1 an

Termen mediu: 2-3 ani

Probe de evaluare:

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să proiecteze o

opţiune de formare profesională pe termen scurt şi mediu, ţinând cont de traseele posibile şi în

corelare cu posibilităţile proprii, în condiţiile criteriilor de performanţă (a) ,(b) şi (c) şi

cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

24

Page 25: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 6 : IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII

Nivel: (2)

Valoare credit: 0,5

Competenţe: 6.1 Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea

şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor.

6.2 Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă.

25

Page 26: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 6 : IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII ____________________________________________________________________________

Competenţa 6. 1: Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor .

Criterii de performanţă:

(a) Însuşirea drepturilor şi responsabilităţilor la locul de muncă în funcţie de normele prevăzute la instructajele de protecţia muncii .

(b) Verificarea existenţei şi integrităţii mijloacelor de protecţie la locul de muncă .

(c) Raportarea situaţiilor care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă.

Condiţii de aplicabilitate :

Drepturi : instructaj periodic, echipament de protecţie

Responsabilităţi: însuşirea, respectarea, aplicarea normelor

Mijloace de protecţie: echipamente de protecţie specifice locului de muncă (ecrane de protecţie, cască, mască de gaz, şorţ, mănuşi)

Situaţii: absenţa mijloacelor de protecţie, integritatea mijloacelor de protecţie

Probe de evaluare :

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască drepturile şi responsabilităţile conform criteriilor de performanţă (a) , acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice existenţa şi integritatea mijloacelor de protecţie la locul de muncă şi să raporteze situaţiile care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă conform criteriilor de performanţă (b) , (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

26

Page 27: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 6 : IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________

Competenţa 6. 2: Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc .

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea factorilor de risc .

(b) Raportarea prezenţei factorilor de risc.

(c) Înlăturarea factorilor de risc.

Condiţii de aplicabilitate :

Factori de risc : substanţe periculoase, viruşi, bacterii, curenţi de aer, temperatură, umiditate, ventilaţie, zgomote, vibraţii, radiaţii

Raportare: orală sau scrisă

Înlăturare: remedierea defecţiunilor apărute la echipamentele de protecţie, respectarea normelor de protecţie

Probe de evaluare :

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să înlăture factorii de risc de la locul de muncă conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe scrise /orale prin care elevul demonstrează că este capabil să raporteze factorii de risc de la locul de muncă conform criteriului de performanţă (b) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

27

Page 28: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 7 : LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Nivel: (2)

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

7.1 Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea

obiectivelor.

7.2 Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă.

7.3 Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor.

28

Page 29: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 7 : LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Competenţa 7.1: Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea obiectivelor lucrului în echipă.

(b) Descrierea sarcinilor de lucru în echipă.

(c) Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor.

Condiţii de aplicabilitate:

Obiective: informaţionale, organizatorice, acţionale

Sarcini : profesionale, sociale

Resurse : informaţii, materiale, umane

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice obiectivele lucrului în echipă şi să descrie sarcinile de lucru în echipă, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze resursele necesare atingerii obiectivelor, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

29

Page 30: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 7 : LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Competenţa 7.2: Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă.

Criterii de performanţă:

(a) Raportarea poziţiei individuale la ceilalţi.

(b) Asumarea şi promovarea atitudinilor constructive în grup.

(c) Iniţierea acţiunilor în grup.

Condiţii de aplicabilitate:

Poziţia individuală: inclus, exclus, subordonat, coordonator, iniţiator, raportor

Atitudini: sprijin, implicare, interes, încurajare, motivare, solidarizare

Acţiuni: finalizare de sarcini proprii, distribuire de sarcini în echipă,supravegherea finalizării unor operaţiuni, raportarea rezultatelor

Probe de evaluare:

Probe practice (tip exerciţiu, joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să raporteze poziţia individuală faţă de ceilalţi, să-şi asume şi să promoveze atitudini constructive în grup, să iniţieze acţiuni în grup, conform criteriilor de performanţă (a), ( b) şi (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

30

Page 31: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii 7 : LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Competenţa 3: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor.

Criterii de performanţă:

(a) Recunoaşterea competenţei membrilor echipei.

(b) Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei.

(c) Adoptarea unor măsuri de eficientizare a lucrului în echipă.

Condiţii de aplicabilitate:

Competenţa: pregătire profesională, poziţia faţă de grup, atitudini, grad de motivare, interese

Corelare de sarcini: explicaţii de sarcini, încadrare în timp, respectarea unui plan comun, asigurarea echilibrului de sarcini în echipă, negocierea sarcinilor

Măsuri: verificări ale calităţii sarcinilor, corecţii şi adaptări ale planului comun, recunoaşterea meritelor

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise (tip fişe de autoevaluare), prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască competenţele membrilor echipei şi să coreleze propriile sarcini cu ale echipei, conform criteriilor de performanţă (a) şi ( b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi practice (tip exerciţiu), prin care elevul demonstrează că este capabil să adopte unele măsuri de eficientizare a lucrului în echipă conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

31

Page 32: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 8. PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME DIN INDUSTRIA LAPTELUI

Nivel: 1

Valoare credit: 1,5

Competenţe:

8.1 Descrie modurile de transfer de căldură

8.2 Execută operaţii care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte

8.3 Efectuează operaţii care asigură conservarea prin reducerea umidităţii

8.4. Execută operaţia de condensare

32

Page 33: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 8. PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME DIN INDUSTRIA LAPTELUI (2)

Competenţa 8.1: Descrie modurile de transfer de căldură

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea modurilor de transfer de căldură

(b) Identificarea modurilor de transfer de căldură în diferite utilaje

(c) Descrierea agenţilor termici

Condiţii de aplicabilitate :

Moduri de transfer de căldură:

conducţie, convecţie, radiaţie, mixt

Utilaje: uscătoare, pasteurizatoare, concentratoare

Agenţi termici: de încălzire, de răcire

Descriere: natura, capacitatea calorică

Probe de evaluare:

1. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte modurile de transfer de căldură, după cum se specifică în criteriului de performanţă (a), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2.Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice modurile de transfer de căldură din utilaje, după cum se specifică în criteriului de performanţă (b), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie agenţii termici, după cum se specifică în criteriului de performanţă (c), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

33

Page 34: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 8. PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME DIN INDUSTRIA LAPTELUI (2)

Competenţa 8.2: Execută operaţii care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte

Criterii de performanţă:

(a) Clasificarea operaţiilor care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte

(b) Deservirea aparatelor şi instalaţiilor care realizează conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte

(c) Explicarea efectelor operaţiilor care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte asupra microorganismelor

Condiţii de aplicabilitate :

Clasificare: după nivelul temperaturii şi acţiunea de conservare

Aparate: schimbătorul de căldură cu plăci, cu manta, multitubular,

autoclava, tunel de refrigerare şi congelare

Deservire: pornire, reglarea parametrilor de lucru conform instrucţiunilor

tehnologice, oprire

Parametrii de lucru: temperatura, durata, presiunea

Efecte: bactericid, bacteriostatic.

Probe de evaluare:

1. Probe orale de evaluare, prin care candidatul demonstrează că este capabil să clasifice operaţiile care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte, conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să deservească aparatele şi instalaţiile care realizează conservarea cu ajutorul temperaturilor

34

Page 35: SPP Preparator Prod Lapte

ridicate şi coborâte, după cum se specifică în criteriului de performanţă (b), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice efectele operaţiilor care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte asupra microorganismelor, după cum se specifică în criteriului de performanţă (c), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

35

Page 36: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 8. PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME DIN INDUSTRIA LAPTELUI (2)

Competenţa 8.3: Efectuează operaţii care asigură conservarea prin reducerea umidităţii

Criterii de performanţă:

(a) Clasificarea operaţiilor care asigură conservarea prin reducerea umidităţii

(b) Prezentarea scopurilor operaţiei de concentrare şi uscare

(c) Deservirea aparatelor şi instalaţiilor care realizează conservarea prin reducerea umidităţii

Condiţii de aplicabilitate :

Clasificare: după conţinutul de umiditate al produsului final (prin

concentrare şi uscare)Scopuri: economice şi creşterea valorii nutritive a produsului

Aparate şi instalaţii: instalaţiile de concentrare cu simplu efect şi cu efect multiplu, uscătorul în strat fluidizat, turnul de uscare

Deservire: pornire, reglarea parametrilor de lucru conform instrucţiunilor tehnologice, oprire

Probe de evaluare:

1. Probe orale şi scrise de evaluare, prin care candidatul demonstrează că este capabil să clasifice operaţiile care asigură conservarea prin reducerea umidităţii, conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte scopurile operaţiei de concentrare şi uscare, conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să deservească aparatele şi instalaţiile care realizează conservarea prin reducerea umidităţii, după cum se specifică în criteriului de performanţă (c), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

36

Page 37: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 8. PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME DIN INDUSTRIA LAPTELUI (2)

Competenţa 8.4: Execută operaţia de condensare

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea scopurilor operaţiei de condensare

(b) Clasificarea aparatelor de condensare

(c) Deservirea aparatelor de condensare

Condiţii de aplicabilitate :

Scopuri: economic, tehnologic, de protecţie

Clasificare: după tipul transferului de căldură

Aparate: condensatorul cu şicane şi talere, condensatorul multitubular.

Deservire: pornire, reglarea parametrilor de lucru conform instrucţiunilor tehnologice, oprire

Probe de evaluare:

1. Probe orale şi scrise de evaluare, prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte scopurile operaţiei de condensare, conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale de evaluare, prin care candidatul demonstrează că este capabil să clasifice aparatele de condensare conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe practice de evaluare, prin care candidatul demonstrează că este capabil să deservească aparatele de condensare conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

37

Page 38: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii : 9. APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR

_____________________________________________________________________

Nivel : (2)

Valoare credit: 1,5

_____________________________________________________________________

Competenţe:

9.1. Prezintă rolul glucidelor în alimentaţie

9.2. Prezintă rolul lipidelor în alimentaţie

9.3. Prezintă rolul protidelor în alimentaţie

9.4. Descrie rolul biocatalizatorilor

38

Page 39: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 9. APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR (2)_____________________________________________________________________

Competenţa 9.1: Prezintă rolul glucidelor în alimentaţie

Criterii de performanţă :

(a) Modelarea structurii chimice a glucidelor

(b) Prezentarea proprietăţilor glucidelor

(c) Descrierea principalilor reprezentanţi ai glucidelor

____________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Structuri: formule chimice (brute, liniare, ciclice)

Proprietăţi: fizice şi chimice

Reprezentanţi: clasificare, glucoza, galactoza, fructoza, maltoza, lactoza, zaharoza, amidonul, celuloza

Descriere: răspândire, structură, proprietăţi fizico – chimice, aport caloric, rol plastic şi funcţional

____________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

1. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să modeleze structurile chimice ale glucidelor conform criteriului de performanţă (a), respectând condiţiile de aplicabilitate.

2. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte proprietăţile fizico-chimice ale glucidelor conform criteriului de performanţă (b), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

3. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie principalii reprezentanţi ai glucidelor conform criteriului de performanţă (c), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

39

Page 40: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 9. APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR (2)_____________________________________________________________________

Competenţa 9. 2:. Prezintă rolul lipidelor în alimentaţie

_____________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Modelarea structurii chimice a lipidelor

(b) Prezentarea proprietăţilor lipidelor

(c) Descrierea principalilor reprezentanţi ai lipidelor

____________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Structuri: formule chimice (acizi graşi, lipide simple, lipide complexe )

Proprietăţi: fizice şi chimice

Reprezentanţi: clasificare, gliceride, ceride, steride, fosfatide

Descriere: răspândire, structură, proprietăţi fizico – chimice, aport caloric, rol plastic şi funcţional

____________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

1. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să modeleze structurile chimice ale lipidelor conform criteriului de performanţă (a), respectând condiţiile de aplicabilitate.

2. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte proprietăţile fizico-chimice ale lipidelor conform criteriului de performanţă (b), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

3. Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie principalii reprezentanţi ai lipidelor conform criteriului de performanţă (c), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

40

Page 41: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 9. APRECIEREA VALORII NUTRITIVE AALIMENTELOR (2)_____________________________________________________________________

Competenţa 9. 3:. Prezintă rolul protidelor în alimentaţie

_____________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Modelarea structurii chimice a protidelor

(b) Prezentarea proprietăţilor protidelor

(c) Descrierea principalilor reprezentanţi ai protidelor

Condiţii de aplicabilitate:

Structuri: formule chimice generale (aminoacizi, peptide)

Proprietăţi: fizice, chimice şi biochimice ale aminoacizilor

Reprezentanţi: clasificare, aminoacizi esenţiali, peptide, proteine, heteroproteide

Descriere: răspândire, proprietăţi fizico – chimice, aport caloric, rol plastic şi funcţional

____________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

1. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să modeleze structurile chimice ale protidelor conform criteriului de performanţă (a), respectând condiţiile de aplicabilitate.

2. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte proprietăţile fizico-chimice ale protidelor conform criteriului de performanţă (b), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

3. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie principalii reprezentanţi ai protidelor conform criteriului de performanţă (c), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

41

Page 42: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 9. APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR (2)

_____________________________________________________________________Competenţa 9.4: Descrie rolul biocatalizatorilor _____________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Clasificarea biocatalizatorilor

(b) Prezentarea proprietăţilor fizice şi biologice ale vitaminelor

(c) Precizarea principalelor surse de vitamine

(d) Caracterizarea enzimelor

____________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Biocatalizatori: vitamine hidrosolubile, vitamine liposolubile, enzime

Proprietăţi fizice şi biologice: solubilitate, culoare, stare de agregare, hipovitaminoza,

hipervitaminoza, avitaminoza

Surse de vitamine: produse din regnul vegetal şi animal

Caracterizarea enzimelor: specificitatea, acţiunea enzimelor în funcţie de

temperatură, pH, concentraţia ionică

____________________________________________________________________________Probe de evaluare:

1.Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice biocatalizatorii conform criteriului de performanţă (a), respectând condiţiile de aplicabilitate.

2. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte proprietăţile fizice şi biologice ale vitaminelor conform criteriului de performanţă (b), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

3. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze principalele surse de vitamine conform criteriului de performanţă (c), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

4. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze enzimele conform criteriului de performanţă (d), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

42

Page 43: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 10. FABRICAREA PRODUSELOR LACTATE ACIDE

Nivel: 2

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

10.1. Prepară maiaua de producţie

10.2. Obţine produse lactate dietetice acide prin procedeul clasic

10.3. Obţine produse lactate dietetice acide prin procedeul

de fermentare în rezervor

10.4. Identifică defectele produselor lacto - acide

43

Page 44: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: : 10. FABRICAREA PRODUSELOR LACTATE ACIDE (2)

Competenţa 10.1: Prepară maiaua de producţie

Criterii de performanţă:

(a) Enumerarea tipurilor de culturi selecţionate

(b) Caracterizarea laptelui pentru prepararea maielelor

(c) Prepararea maielelor de producţie

(d) Igienizarea fermentatoarelor pentru maiele

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de culturi: lichide, liofilizate (bacterii, drojdii )

Caracterizare : din punct de vedere al acidităţii, grăsimii şi igienei

Preparare maielei: pregăteşte laptele (sterilizare, răcire), însămânţează, supraveghează termostatarea prin măsurarea temperaturii şi acidităţii

Igienizare: spălare manuală, dezinfectare cu soluţie de hipoclorit de

sodiu şi sterilizare cu abur, respectând normele de protecţie a

muncii specifice

Probe de evaluare:

1. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

enumere tipuri de culturi selecţionate, conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând

elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

caracterizeze laptele pentru prepararea maielelor, conform criteriului de performanţă (b),

cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

prepare maiele de producţie şi să igienizeze fermentatoarele, conform criteriilor de

performanţă (c) şi (d), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

44

Page 45: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 10. FABRICAREA PRODUSELOR LACTATE ACIDE (2)

Competenţa 10.2: Obţine produse lactate dietetice acide prin procedeul clasic

Criterii de performanţă:

(a) Pregătirea laptelui pentru însămânţare

(b) Însămânţarea laptelui cu maia specifică produsului 

(c) Dozarea în ambalaje mici

(d) Supravegherea procesului de termostatare

(e) Conducerea răcirii

Condiţii de aplicabilitate:

Pregătirea laptelui: etape: curăţire, standardizare, tratare termică

utilaje: curăţitor centrifugal, separator centrifugal, vană cu

pereţi dubli, pasteurizator cu plăci, materiale filtrante

deservire: pornire, alimentare, reglare, urmărirea

parametrilor de lucru, oprire

Însămânţarea laptelui: manuală, cu respectarea normelor de igienă specifice

Dozarea: instalaţii: dozatoare automate

deservire: pornire, supraveghere, oprire, igienizarea

dozatorului, cu aplicarea normelor de protecţie a muncii

specifice

Supraveghere termostatare: măsurarea şi reglarea parametrilor temperatură, timp

Răcirea: verifică şi reglează temperatura, durata

Probe de evaluare:

1.Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească

laptele pentru însămânţare, după cum se specifică în criteriul de performanţă (a), cuprinzând

elementele din sfera de aplicabilitate.

45

Page 46: SPP Preparator Prod Lapte

2.Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să însămânţeze

laptele, după cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând elementele din sfera

de aplicabilitate.

3.Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să dozeze

laptele însămânţat, după cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând

elementele din sfera de aplicabilitate.

4.Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

supravegheze procesul de termostatare, după cum se specifică în criteriul de performanţă (d),

cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

5.Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute

răcirea, după cum se specifică în criteriul de performanţă (e), cuprinzând elementele din sfera

de aplicabilitate.

46

Page 47: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 10.FABRICAREA PRODUSELOR LACTATE ACIDE (2)

Competenţa 10.3: Obţine produse lactate dietetice acide prin procedeul de fermentare în rezervor

Criterii de performanţă:

(a) Pregătirea laptelui pentru însămânţare

(b) Însămânţarea laptelui cu maia specifică 

(c) Supravegherea procesului de fermentare şi prerăcire

(d) Ruperea coagulului şi repartizarea în ambalaje

(e) Conducerea răcirii

Condiţii de aplicabilitate:

Pregătire: etape: curăţire, standardizare, tratare termică

utilaje: curăţitor centrifugal, separator centrifugal, vană cu

pereţi dubli, pasteurizator cu plăci, materiale filtrante

deservire: pornire, alimentare, reglare, urmărirea

parametrilor de lucru, oprire

Însămânţare: manuală, cu respectarea normelor de igienă specifice

Supraveghere: măsurarea şi reglarea parametrilor temperatură, timp

Ruperea şi repartizarea

coagulului:

manual

mecanic: agitator, dozator automat

deservire: pornire, supraveghere, oprire, igienizarea

dozatorului, cu aplicarea normelor de protecţie a muncii

specifice

Răcirea: verifică şi reglează temperatura, durata

Probe de evaluare:

1.Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

pregătească laptele pentru însămânţare, după cum se specifică în criteriul de performanţă (a),

cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

47

Page 48: SPP Preparator Prod Lapte

2.Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

însămânţeze laptele, după cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând

elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

supravegheze procesul de fermentare şi precăcire, conform criteriului de performanţă (c),

cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

4. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

execute ruperea coagulului şi repartizarea în ambalaje, conform criteriului de performanţă (d),

cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

5. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

efectueze răcirea, conform criteriului de performanţă (e), cuprinzând elementele din sfera de

aplicabilitate.

48

Page 49: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 10. FABRICAREA PRODUSELOR LACTATE ACIDE (2)

Competenţa 10.4.: Identifică defectele produselor lacto - acide

Criterii de performanţă:

(a) Enumerarea defectelor

(b) Explicarea cauzelor apariţiei defectelor

(c) Aplicarea măsurilor de prevenire şi remediere a defectelor,

respectând Normele de igienă şi protecţia muncii

Condiţii de aplicabilitate:

Defecte: de culoare, gust, miros, consistenţă

Cauze: igienice, tehnologice, de microclimat, calitatea materiei prime

Măsuri de prevenire şi

remediere:

În concordanţă cu defectele constatate

Norme de igienă şi protecţia

muncii

specifice proceselor tehnologice de obţinere a produselor

lacto - acide

Probe de evaluare:

1. Probe de evaluare orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să

enumere defectele produselor lacto - acide, conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând

elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice cauzele

apariţiei defectelor, conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând elementele din sfera de

aplicabilitate.

3. Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să ia

măsuri de prevenire şi remediere a defectelor, conform criteriului de performanţă (c),

cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

49

Page 50: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 11. OBŢINEREA SMÂNTÂNII

Nivel: 2

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

11.1. Separă grăsimea din lapte

11.2. Obţine smântână pentru alimentaţie

11.3. Efectuează controlul calitativ al smântânii

50

Page 51: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: : 11. OBŢINEREA SMÂNTÂNII (2)

Competenţa 11.1: Separă grăsimea din lapte

Criterii de performanţă:

(a) Enumerarea factorilor care influenţează smântânirea

(b) Deservirea separatorului centrifugal

(c) Igienizarea separatorului centrifugal

Condiţii de aplicabilitate:

Factori: mărimea globulelor de grăsime, grosimea stratului de lapte,

temperatura laptelui, aciditatea, numărul turaţiilor tobei

Deservirea: montare, pornire, reglarea debitului, supravegherea

funcţionării, oprire cu aplicarea normelor de protecţie a

muncii specifice

Igienizare: demontare, spălare, dezinfectare

Probe de evaluare:

1. Probă orală şi scrisă de evaluare, prin care candidatul demonstrează că este capabil să

enumere factorii care influenţează smântânirea, conform criteriilor de performanţă (a),

cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

deservească separatorul centrifugal, conform criteriul de performanţă (b), cuprinzând

elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

igienizeze separatorul centrifugal, conform criteriul de performanţă (c), cuprinzând elementele

din sfera de aplicabilitate.

51

Page 52: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 11. OBŢINEREA SMÂNTÂNII (2)

Competenţa 11.2: Obţine smântână pentru alimentaţie

Criterii de performanţă:

(a) Enumerarea sortimentelor de smântână

(b) Standardizarea smântânii 

(c) Pasteurizarea şi răcirea smântânii

(d) Maturarea smântânii

(e) Răcirea şi ambalarea smântânii

Condiţii de aplicabilitate:

Sortimente: smântână dulce, fermentată, jeleu

Standardizare: calculul cantităţilor prin pătratul lui Pearson şi bilanţ de

materiale, amestecare manuală şi mecanică cu agitatorul

Pasteurizare şi răcire: utilaje: pasteurizator cu plăci, vană cu pereţi dubli;

deservire pasteurizator cu plăci: pornire, supraveghere

funcţionare, oprire;

deservire vană cu pereţi dubli: alimentează, supraveghează

şi reglează parametrii de lucru, goleşte;

execută igienizarea şi aplică normele de protecţie a muncii

specifice

Maturare: însămânţează manual smântâna cu maiele selecţionate,

supraveghează şi reglează temperatura şi durata

Răcire: măsoară şi reglează parametrii temperatură, timp

Ambalare: manual şi mecanic

utilaje: dozator automat

deservire: pornire, alimentare, supraveghere funcţionare,

oprire igienizare, cu aplicarea normelor de protecţie a muncii

specifice

52

Page 53: SPP Preparator Prod Lapte

Probe de evaluare:

1.Probă orală şi scrisă de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

enumere sortimentele de smântână, după cum se specifică în criteriul de performanţă (a),

cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2.Probă scrisă şi practică de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

standardizeze smântâna, după cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând

elementele din sfera de aplicabilitate.

3.Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

execute pasteurizarea şi răcirea smântânii, după cum se specifică în criteriul de performanţă

(c), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

4.Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

realizeze maturarea smântânii, după cum se specifică în criteriul de performanţă (d),

cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

5.Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

execute răcirea şi ambalarea smântânii, după cum se specifică în criteriul de performanţă (e),

cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

53

Page 54: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 11.OBŢINEREA SMÂNTÂNII (2)

Competenţa 11.3: Efectuează controlul calitativ al smântânii

Criterii de performanţă:

(a) Efectuarea analizei senzoriale;

(b) Efectuarea analizei chimice a smântânii;

(c) Descrierea defectelor smântânii.

Condiţii de aplicabilitate:

Analiza senzorială: aspect, culoare, consistenţă, miros, gust, conform

standardelor în vigoare

Analiza chimică: conţinutul de grăsime, aciditate, controlul pasteurizării

conform standardelor în vigoare

Descriere defecte: defecte: de gust şi miros, consistenţă fluidă, prezentare

necorespunzătoare, lipsa capacităţii de a îngloba aer.

cauze: calitatea materiei prime, conducerea procesului

tehnologic

remedieri: specifice tipului de defect

Probe de evaluare:

1. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

efectueze analiza senzorială şi chimică a smântânii, conform criteriilor de performanţă (a) şi

(b), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probă orală şi scrisă de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

descrie defectele smântânii, conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând elementele din

sfera de aplicabilitate.

54

Page 55: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 12. FABRICAREA UNTULUI

Nivel: 2

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

12.1. Execută baterea smântânii

12.2. Realizează spălarea şi malaxarea

12.3. Realizează ambalarea şi conservarea untului

55

Page 56: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: : 12. FABRICAREA UNTULUI (2)

Competenţa 12.1: Execută baterea smântânii

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea procedeelor de batere

(b) Explicarea acţiunii factorilor care influenţează baterea

(c) Realizarea baterii smântânii

Condiţii de aplicabilitate:

Procedee: prin aglomerare, concentrare, combinate

Factori: conţinutul de grăsime şi aciditatea smântânii, temperatura de

batere, gradul de umplere al putineiului, debitul de smântână,

construcţia şi turaţia putineiului, viteza de batere

Baterea: instalaţii: putinei, instalaţii în flux continuu

deservire: încărcarea, pornirea, supravegherea baterii,

oprirea, scurgerea zarei, igienizare cu aplicarea normele de

protecţie a muncii şi protecţia mediului specifice

Probe de evaluare:

1. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

prezinte procedeele de batere a smântânii şi să explice acţiunea factorilor care influenţează

baterea, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b), cuprinzând elementele din sfera de

aplicabilitate.

2. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

realizeze baterea smântânii, conform criteriul de performanţă (c), cuprinzând elementele din

sfera de aplicabilitate.

56

Page 57: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 12. FABRICAREA UNTULUI (2)

Competenţa 12.2: Realizează spălarea şi malaxarea

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea procedeelor de spălare

(b) Explicarea avantajelor şi dezavantajelor spălării untului 

(c) Executarea spălării – malaxării untului

Condiţii de aplicabilitate:

Procedee de spălare: în putinei, în instalaţii cu flux continuu;

Avantaje: creşterea conservabilităţii

Dezavantaje: apariţia defectelor

Executarea spălării -

malaxării:

utilaje: putinei, instalaţii în flux continuu

deservire: introduce apă, porneşte, supraveghează, opreşte,

igienizează cu aplicarea normelor de protecţie a muncii şi

protecţia mediului specifice

Probe de evaluare:

1.Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

prezinte procedeele de spălare a untului şi să explice avantajele şi dezavantajele spălării , după

cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b), cuprinzând elementele din sfera de

aplicabilitate.

2.Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

execute spălarea – malaxarea untului, după cum se specifică în criteriul de performanţă (c),

cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

57

Page 58: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 12. FABRICAREA UNTULUI (2)

Competenţa 12.3: Realizează ambalarea şi conservarea untului

Criterii de performanţă:

(a) Ambalarea untului

(b) Prezentarea metodelor de conservare a untului

(c) Identificarea defectelor untului

Condiţii de aplicabilitate:

Ambalarea: metode: în vrac şi porţionat, manual şi mecanic

Utilaje: maşina de ambalat în pachete

Deservire: pornire, alimentare, supraveghere funcţionare,

oprire, igienizare cu aplicarea normelor de protecţie a muncii

şi protecţia mediului specifice

Metode de conservare: prin refrigerare, prin congelare

Defecte: de gust, miros, consistenţă, culoare şi aspect

Probe de evaluare:

1. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

execute ambalarea untului, conform criteriul de performanţă (a), cuprinzând elementele din

sfera de aplicabilitate.

2. Probă orală şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

prezinte metodele de conservare a untului, conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând

elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

identifice defectele untului, conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând elementele din

sfera de aplicabilitate.

58

Page 59: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 13. PREPARAREA CAŞULUI

Nivel: 2

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

13.1. Realizează controlul şi tratarea laptelui;

13.2. Execută închegarea laptelui;

13.3. Execută prelucrarea coagulului;

13.4. Obţine şi prelucrează caşul.

59

Page 60: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: : 13. PREPARAREA CAŞULUI (2)

Competenţa 13.1: Realizează controlul şi tratarea laptelui

Criterii de performanţă:

(a) Efectuarea controlului calitativ al laptelui materie primă

(b) Curăţirea laptelui

(c) Tratarea termică a laptelui

Condiţii de aplicabilitate:

Control calitativ: analiză senzorială (culoare, gust, miros )

analiză fizico-chimică (proba lactofiltrului, densitatea,

aciditatea, conţinut de grăsime, proteine, proba fermentării)

Curăţirea: utilaj: curăţitor centrifugal, filtru

deservire curăţitor centrifugal: montare, pornire,

alimentare, supraveghere funcţionare, oprire, demontare,

igienizare cu aplicarea normelor de protecţie a muncii şi

protecţia mediului

filtru: igienizare

Pasteurizarea: utilaje: pasteurizator cu plăci, vană cu pereţi dubli;

deservire pasteurizator cu plăci: pornire, supraveghere

funcţionare, oprire

deservire vană cu pereţi dubli: alimentează, supraveghează

şi reglează parametrii de lucru, goleşte;

execută igienizarea şi aplică normele de protecţie a muncii

specifice

Probe de evaluare:

1. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

efectueze controlul calitativ al laptelui, conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând

elementele din sfera de aplicabilitate.

60

Page 61: SPP Preparator Prod Lapte

2. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

execute curăţirea laptelui, conform criteriul de performanţă (b), cuprinzând elementele din

sfera de aplicabilitate.

3. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

realizeze pasteurizarea laptelui, conform criteriul de performanţă (c), cuprinzând elementele

din sfera de aplicabilitate.

61

Page 62: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 13.PREPARAREA CAŞULUI (2)

Competenţa 13.2: Execută închegarea laptelui

Criterii de performanţă:

(a) Pregătirea laptelui pentru închegare

(b) Supravegherea închegării laptelui

(c) Stabilirea sfârşitului închegării

Condiţii de aplicabilitate:

Pregătirea laptelui: însămânţarea manuală cu culturi de bacterii lactice, adăugare

de clorură de calciu, prepararea şi dozarea soluţiei de

închegare;

Închegarea: utilaj: vana de închegare mecanizată, cazan de închegare cu

agitator

deservire: alimentare, urmărire parametri, golire, igienizare,

cu aplicarea normelor de protecţie a muncii şi protecţia

mediului specifice

parametri: măsurare şi reglare temperatură, aciditate, durată;

Stabilirea sfârşitului

închegării:

prin consistenţa coagulului, aciditate şi culoarea zerului.

Probe de evaluare:

1. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

pregătească laptele pentru închegare, după cum se specifică în criteriul de performanţă (a),

cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

supravegheze închegarea laptelui, după cum se specifică în criteriul de performanţă (b),

cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

62

Page 63: SPP Preparator Prod Lapte

3. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

stabilească sfârşitul închegării, după cum se specifică în criteriul de performanţă (c),

cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 13. PREPARAREA CAŞULUI (2)

Competenţa 13.3: Execută prelucrarea coagulului

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea ustensilelor de lucru

(b) Mărunţirea coagulului

(c) Igienizarea uneltelor şi a vanelor de închegare

Condiţii de aplicabilitate:

Ustensile: scafă, harfă, căuş, sabie

Mărunţire: manual şi mecanizat, respectând normele de protecţie a

muncii specifice

Igienizare: manual, prin spălare şi dezinfectare

Probe de evaluare:

1. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă

ustensilele de lucru, conform criteriul de performanţă (a), cuprinzând elementele din sfera de

aplicabilitate.

2. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute

mărunţirea coagulului, conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând elementele din sfera

de aplicabilitate.

63

Page 64: SPP Preparator Prod Lapte

3. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

realizeze igienizarea uneltelor şi a vanelor de închegare, conform criteriului de performanţă

(c), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 13.PREPARAREA CAŞULUI (2)

Competenţa 13.4: Obţine şi prelucrează caşul

Criterii de performanţă:

(a) Introducerea coagulului în forme

(b) Scurgerea şi presarea 

(c) Sărarea caşului

Condiţii de aplicabilitate:

Introducerea coagulului: manuală

Presarea: autopresare, mecanică;

Utilaje: presa cu pârghii, presa pneumatică

Deservirea: pregăteşte utilajele, alimentează, aplică forţa de presare,

igienizează utilajele, cu aplicarea normelor de protecţie a

muncii şi protecţia mediului specifice

Sărarea: în bob, uscată, în saramură.

Probe de evaluare:

1. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute

introducerea coagulului în forme, conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând

elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze

scurgerea şi presarea caşului, conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând elementele

din sfera de aplicabilitate.

64

Page 65: SPP Preparator Prod Lapte

3. Probe practice, orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil

să execute sărarea, conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând elementele din sfera de

aplicabilitate.

Titlul unităţii: 14. FABRICAREA BRÂNZETURILOR

Nivel: 2

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

14.1. Fabrică brânzeturile fermentate

14.2. Obţine brânzeturi opărite

14.3 Prepară brânzeturile topite

14.4. Identifică defectele brânzeturilor

65

Page 66: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: : 14. FABRICAREA BRÂNZETURILOR (2)

Competenţa 14.1: Fabrică brânzeturile fermentate

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea operaţiilor din schema tehnologică

(b) Caracterizarea sortimentelor

(c) Pregătirea materiei prime în vederea obţinerii caşului

(d) Monitorizarea operaţiei de fermentare-maturare

Condiţii de aplicabilitate:

Operaţii: conform schemei tehnologice

Sortimente: caracterizare senzorială şi fizico-chimică;

brânzeturi cu pastă moale, semitari, tari, frământate, cu

mucegai în pastă

Pregătire: recepţie, standardizare, pasteurizare, închegare, cu respectarea

normelor de igienă şi protecţie a muncii specifice

Monitorizare: măsurarea şi reglarea parametrilor temperatură, umiditate

Probe de evaluare:

1. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

prezinte operaţiile din schema tehnologică, conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând

elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

caracterizeze sortimentele de brânzeturi, conform criteriul de performanţă (b), cuprinzând

elementele din sfera de aplicabilitate.

66

Page 67: SPP Preparator Prod Lapte

3. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

realizeze pregătirea materiei prime, conform criteriul de performanţă (c), cuprinzând

elementele din sfera de aplicabilitate.

4. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

monitorizeze operaţia de fermentare - maturare, conform criteriul de performanţă (d),

cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

67

Page 68: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 14. FABRICAREA BRÂNZETURILOR (2)

Competenţa 14.2: Obţine brânzeturi opărite

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea operaţiilor din schema tehnologică

(b) Caracterizarea sortimentelor

(c) Efectuarea operaţiei de opărire

Condiţii de aplicabilitate:

Operaţii: conform schemei tehnologice

Sortimente: caracterizare senzorială şi fizico-chimică;

caşcaval din lapte de vacă, de oaie, mixt

Opărire: prelucrare manuală, cu aplicarea normelor de protecţie a

muncii şi protecţia mediului specifice

Probe de evaluare:

1.Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

prezinte operaţiile din schema tehnologică , după cum se specifică în criteriul de performanţă

(a), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2.Probă orală şi scrisă de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

caracterizeze sortimentele de brânzeturi opărite, după cum se specifică în criteriul de

performanţă (b), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3.Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

efectueze operaţia de opărire, după cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând

elementele din sfera de aplicabilitate.

68

Page 69: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 14. FABRICAREA BRÂNZETURILOR (2)

Competenţa 14.3: Prepară brânzeturi topite

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea operaţiilor din schema tehnologică

(b) Pregătirea materiei prime în vederea preparării brânzeturilor

topite

(c) Efectuarea operaţiei de topire

(d) Dozarea, ambalarea şi etichetarea

(e) Caracterizarea sortimentelor

Condiţii de aplicabilitate:

Operaţii: conform schemei tehnologice

Pregătire: sortare, curăţire - manual

mărunţire: utilaj – maşina de tocat

deservire: pornire, alimentare, oprire, igienizare;

Topire: realizarea amestecului, topirea de probă, supravegherea

funcţionării instalaţiei pentru topire cu respectarea normelor de

protecţie a muncii şi protecţia mediului specifice;

Dozare, ambalare,

etichetare:

utilaj: instalaţia de dozare, etichetare, ambalare;

deservire: pornire, alimentare, supraveghere, oprire, igienizare,

cu respectarea normelor de protecţie a muncii specifice;

interpretarea inscripţionărilor de pe etichetă (compoziţie,

valoare nutritivă, termen de garanţie)

Caracterizarea

sortimentelor:

sortimente: brânzeturi topite simple şi cu adaosuri;

caracterizarea: din punct de vedere fizico - chimic şi senzorial

Probe de evaluare:

1. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

prezinte operaţiile din schema tehnologică, conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând

elementele din sfera de aplicabilitate.

69

Page 70: SPP Preparator Prod Lapte

2. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

realizeze pregătirea materiei prime, conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând

elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să efectueze

operaţia de topire, conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând elementele din sfera de

aplicabilitate.

4. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute

dozarea, ambalarea şi etichetarea, conform criteriului de performanţă (d), cuprinzând

elementele din sfera de aplicabilitate.

5. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

caracterizeze sortimentele de brânzeturi topite, conform criteriului de performanţă (e),

cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

70

Page 71: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 14. FABRICAREA BRÂNZETURILOR (2)

Competenţa 14.4: Identifică defectele brânzeturilor

Criterii de performanţă:

(a) Enumerarea defectelor

(b) Explicarea cauzelor apariţiei defectelor

(c) Aplicarea măsurilor de prevenire şi remediere a defectelor

Condiţii de aplicabilitate:

Defecte: de gust, culoare, miros, aspect, consistenţă, formă

Cauze: igienice, tehnologice, de microclimat, calitatea materiei prime

Măsuri de prevenire şi

remediere:

în concordanţă cu defectele constatate

Probe de evaluare:

1. Probe de evaluare orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să

enumere defectele brânzeturilor, conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând

elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

explice cauzele apariţiei defectelor, conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând

elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să ia

măsuri de prevenire şi remediere a defectelor, conform criteriului de performanţă (c),

cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 15. OBŢINEREA CONSERVELOR DIN LAPTE

71

Page 72: SPP Preparator Prod Lapte

Nivel 2

Valoare credit 1,0

Competenţe:

15.1. Obţine laptele sterilizat

15.2. Fabrică laptele concentrat

15.3. Obţine laptele praf

Titlul unităţii: 15. OBŢINEREA CONSERVELOR DIN LAPTE (2)

72

Page 73: SPP Preparator Prod Lapte

Competenţa 15.1: Obţine laptele sterilizat

Criterii de performanţă

(a) Explicarea principiului conservării prin sterilizare

(b) Prezentarea schemei tehnologice de obţinere a laptelui sterilizat

(c) Deservirea instalaţiilor de sterilizare

(d) Aprecierea calităţii laptelui sterilizat

Condiţii de aplicabilitate Principiul conservării: termoanabiozăPrezentarea schemei: descrierea operaţiilorInstalaţii de sterilizare: sterilizator continuu cu bandă, sterilizator hidrostatic,

sterilizator UHTDeservire: pornire, supravegherea funcţionării instalaţiilor, oprire,

cu aplicarea normelor de protecţie a muncii specificeAprecierea calităţii senzorial: culoare, gust, miros

fizico – chimic: grăsime, aciditate

Probe de evaluare

1. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

explice principiul conservării prin sterilizare şi să prezinte schema tehnologică de obţinere a

laptelui sterilizat, după cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b), respectând

condiţiile de aplicabilitate.

2. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

deservească instalaţiile de sterilizare şi să aprecieze calitatea laptelui sterilizat, după cum se

specifică în criteriile de performanţă (c) şi (d), respectând condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 15. OBŢINEREA CONSERVELOR DIN LAPTE (2)

73

Page 74: SPP Preparator Prod Lapte

Competenţa 15.2: Fabrică laptele concentrat

Criterii de performanţă:

(a) Explicarea principiului conservării prin concentrare

(b) Prezentarea schemelor tehnologice de obţinere a laptelui concentrat

(c) Deservirea instalaţiilor de concentrare

(d) Aprecierea calităţii laptelui concentrat

Condiţii de aplicabilitate:

Principiul conservării: osmoanabioză (reducerea umidităţii şi adăugare de zahăr)

Scheme tehnologice: lapte concentrat simplu, lapte concentrat cu adaos de zahăr (descrierea operaţiilor)

Instalaţii de concentrare: instalaţii: evaporator CentriTerm, instalaţia de concentrare Storkdeservire: pornire, alimentarea, supravegherea funcţionării instalaţiilor, oprire, cu aplicarea normelor de protecţie a muncii specifice

Aprecierea calităţii senzorial: culoare, gust, miros, consistenţăfizico – chimic: grăsime, aciditate

Probe de evaluare:

1. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

explice principiul conservării prin concentrare şi să prezinte schemele tehnologice de obţinere

a laptelui concentrat, după cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) respectând

condiţiile de aplicabilitate.

2. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

deservească instalaţiile de concentrare şi să aprecieze calitatea laptelui concentrat, după cum

se specifică în criteriile de performanţă (c) şi (d), respectând condiţiile de aplicabilitate.

74

Page 75: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 15. OBŢINEREA CONSERVELOR DIN LAPTE (2)

Competenţa 15.3: Obţine laptele paf

Criterii de performanţă:

(a) Explicarea principiului conservării prin uscare

(b) Descrierea metodelor de uscare

(c) Deservirea instalaţiei de uscare prin pulverizare

(d) Aprecierea calităţii laptelui praf

Condiţii de aplicabilitate:

Principiul conservării: xeroanabioză (reducerea umidităţii)

Metode de uscare: procedeu pelicular, uscarea prin pulverizare

Instalaţii de uscare: uscătorul turn, uscător în strat fluidizatDeservire: pornire, alimentare, supraveghere funcţionare instalaţii

cu aplicarea normelor de protecţie a muncii şi protecţia mediului specifice,

Aprecierea calităţii senzorial: culoare, gust, miros, granulaţiefizico – chimic: capacitate de reconstituire grăsime, aciditate

Probe de evaluare:

1. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

explice principiul conservării prin uscare şi să descrie metodele de uscare, după cum se

specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b), respectând condiţiile de aplicabilitate.

2. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să deservească

instalaţiile de uscare şi să aprecieze calitatea laptelui praf, după cum se specifică în criteriile

de performanţă (c) şi (d), respectând condiţiile de aplicabilitate.

75

Page 76: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 16. FABRICAREA ÎNGHEŢATEI

Nivel 2

Valoare credit 1,0

Competenţe:

16.1. Pregăteşte amestecul pentru fabricarea îngheţatei

16.2. Prezintă procesul tehnologic de obţinere a îngheţatei

16.3 Deserveşte utilajele folosite la fabricarea îngheţatei.

76

Page 77: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 16. FABRICAREA INGHEŢATEI (2)

Competenţa 16.1: Pregăteşte amestecul pentru fabricarea îngheţatei

Criterii de performanta:

(a) Enumerarea materiilor prime şi auxiliare

(b) Pregătirea materiilor prime pentru prepararea mixului

(c) Prepararea mixului

Condiţii de aplicabilitate:

Materii prime şi auxiliare: conform reţetelor de fabricaţie (lapte şi produse din lapte, zahăr, emulgator, stabilizator, coloranţi, arome etc.)

Pregătirea materiilor prime: dozare, dizolvare, încălzire

Prepararea mixului: amestecarea componentelor în ordinea precizată în instrucţiunile tehnologice, cu respectarea normelor de igienă şi protecţia muncii specifice

Probe de evaluare:

1. Probe de evaluare orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să enumere materiile prime şi auxiliare folosite la fabricarea mixului, după cum se specifică în criteriul de performanţă (a), cuprinzând elemente din sfera de aplicabilitate.

2. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească şi să prepare amestecul pentru obţinerea mixului, după cum se specifică în criteriile de performanţă (b) şi (c), respectând condiţiile de aplicabilitate.

77

Page 78: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 16 FABRICAREA ÎNGHEŢATEI (2)

Competenţa 16.2: Prezintă procesul tehnologic de obţinere a îngheţatei..

Criterii de performanţă:(a) Prezentarea schemelor tehnologice de fabricare a îngheţatei

(b) Descrierea operaţiilor tehnologice de obţinere a îngheţatei

(c) Identificarea defectelor de fabricaţie

Condiţii de aplicabilitate:

Scheme tehnologice: clasice, moderne

Operaţii tehnologice: maturarea mixului, omogenizare, pasteurizare, răcire, freezerare,ambalare, călire, depozitare;

Defecte: de gust, miros, culoare, consistenţă, textură

Probe de evaluare:

1. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

prezinte schemele tehnologice de fabricare a îngheţatei, după cum se specifică în criteriul de

performanţă (a), cuprinzând elemente din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

descrie operaţiile tehnologice de obţinere a îngheţatei după cum se specifică în criteriul de

performanţă (b), respectând condiţiile de aplicabilitate.

3. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

identifice defectele de fabricaţie a îngheţatei, după cum se specifică în criteriul de performanţă

(c), respectând condiţiile de aplicabilitate.

78

Page 79: SPP Preparator Prod Lapte

Titlul unităţii: 16 FABRICAREA ÎNGHEŢATEI (2)

Competenţa 16.3: Deserveşte utilajele folosite la fabricarea îngheţatei.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea utilajelor din linia tehnologică de obţinere a îngheţatei

(b) Deservirea utilajelor de obţinere a îngheţatei

(c) Igienizarea utilajelor

Condiţii de aplicabilitate:

Utilaje: vane cu manta, omogenizator, pasteurizator cu plăci, freezer,

maşină de porţionat şi ambalat

Deservire: pornire, supravegherea funcţionării cu reglarea parametrilor

durată temperatură, oprirea, cu aplicarea normelor de igienă şi

protecţie a muncii specifice;

Igienizare: manuală şi în circuit cu soluţii de spălare

Probe de evaluare:

1.Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

descrie şi să deservească liniile tehnologice de fabricare a îngheţatei, după cum se specifică în

criteriile de performanţă (a) şi (b), cuprinzând elemente din sfera de aplicabilitate.

2.Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să igienizeze

utilajele din linia tehnologică de fabricare a îngheţatei, după cum se specifică în criteriul de

performanţă (c), respectând condiţiile de aplicabilitate.

79

Page 80: SPP Preparator Prod Lapte

80