spitalui, clinic 2018.pdfj consultat e medic specialist 50 4 referat medical 50 5 adeverinta...

of 13 /13
SPITALUI, CLINIC DB RECUPBRARB ANEXA 1 Tarifele ce se vor practica in cadrul Spit pentru confort sporit, consultatii si eliber cererea pacientilor, incepand ASI lului Clinic de Recuperare Iasi lrea documentelor medicale la u data de 01.06.2018 Nr. Crt. Denumire Tarif Lei I Consultat e profesor universitar/confe entrar 100 2 Consultat e medic nrimar 70 a J Consultat e medic specialist 50 4 Referat medical 50 5 Adeverinta medicala care atesta starea pacientului internat prezenta a 50 6 Eliberare duplicat bilet iesire din spita 30 Tarif confort sporit saloane maxim 4 p sanitar propriu, televizor,intemet wire contitionat/CTA pentru uramtaorele se recuperare neuromotorie, ortopedie si reumatologie II, recuperare medicala r recuperare medicala cardiovasculara, r tronson D, recuperare medicala neurol Medicina Muncii aturi, dotate cu grup ess, fiigider, aer ctii medicale: :raumatologie, :spiratorie, eumatologie I rgie tronson D, l0/ noapte 8 Tarif insotitor 201 zi Pacientii cu venituri mai mici decat sa. taxa de 5leilzi pentru confoft sporit. Conform prevederilor art. 248 din Le, domeniul sanatatii, serviciile medicale car national unic de asigurari sociale de sanar suportata de pacient, sunt: - servicii medicale solicitate de asigurat; - asistenta medicala la cerere; - servicii hoteliere cu grad inalt de confo - serviciile medicale solicitate si eliberr autoritatile care prin activitatea lor sanatate a asiguratilor; Presedinte Consiliul de, ul minim pe economie, vor plati )a nr. 9512006 privind reforma in nu sunt suportate din Fondul te, contravaloarea acestora fiind t; rea actelor medicale solicitate de u dreptul sa cunoasca starea de dministratie ,

Author: others

Post on 24-Dec-2019

10 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SPITALUI, CLINIC DB RECUPBRARB

  ANEXA 1

  Tarifele ce se vor practica in cadrul Spitpentru confort sporit, consultatii si eliber

  cererea pacientilor, incepand

  ASI

  lului Clinic de Recuperare Iasilrea documentelor medicale lau data de 01.06.2018

  Nr.Crt.

  Denumire TarifLei

  I Consultat e profesor universitar/confe entrar 1002 Consultat e medic nrimar 70aJ Consultat e medic specialist 504 Referat medical 505 Adeverinta medicala care atesta starea

  pacientului internatprezenta a 50

  6 Eliberare duplicat bilet iesire din spita 30Tarif confort sporit saloane maxim 4 psanitar propriu, televizor,intemet wirecontitionat/CTA pentru uramtaorele serecuperare neuromotorie, ortopedie sireumatologie II, recuperare medicala rrecuperare medicala cardiovasculara, rtronson D, recuperare medicala neurolMedicina Muncii

  aturi, dotate cu grupess, fiigider, aerctii medicale::raumatologie,:spiratorie,eumatologie Irgie tronson D,

  l0/ noapte

  8 Tarif insotitor 201 zi

  Pacientii cu venituri mai mici decat sa.taxa de 5leilzi pentru confoft sporit.

  Conform prevederilor art. 248 din Le,domeniul sanatatii, serviciile medicale carnational unic de asigurari sociale de sanarsuportata de pacient, sunt:

  - servicii medicale solicitate de asigurat;- asistenta medicala la cerere;- servicii hoteliere cu grad inalt de confo- serviciile medicale solicitate si eliberr

  autoritatile care prin activitatea lorsanatate a asiguratilor;

  Presedinte Consiliul de,

  ul minim pe economie, vor plati

  )a nr. 9512006 privind reforma innu sunt suportate din Fondul

  te, contravaloarea acestora fiind

  t;

  rea actelor medicale solicitate deu dreptul sa cunoasca starea de

  dministratie ,

 • SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE

  ANEXA 2

  Tarife servicii medicale practicate in cadrulRecuperare [asi, irncePand cu

  ca

  0

  SI

  trul Spitalului Clinic.06.2018

  de

  DXA

  TarifLeiNr.

  crtD

  E

  S

  C

  30I 302 401

  segment..|J

  -1

  72*^^.lo ^nndrlcere nentru un nervt5

  4 15Titnp d. latentu ttflt* HTest miastenic

  E,lectromtogralle

  5 506

  30/ pt. unmuschiI

  Ac, iInmetrier5

  8 30I muschi - test de gal lu9 3010 r51l 50t2 r0013 60l4 70r5 10016 r00tl 30

  SpirometrteSpirometrie + test BDI - _-l\rr^nitnrizr." ornb--rLu-toaie a T'A pe 24 ore ( 'A

  18 70t9 spvrr I 7020

  dp antranament I1202T Sedinta Kinetoteraple ln slslen-r uurrlPuLsr rz'4frzicAbo".*..t 10 t.di"tt Kinetoterapie in sisteantranam ent ltztc

  n computerizat de 20022

  l523 15024 15025

  2

 • 30026 Testare ergosPtrometru

  \/q ccosr rnl i m entare senunchi200

  27200

  28r00

  29150

  30100

  31

  ,o consultatie de control daca 10032 Consultatie audiologie (includeste necesara;

  50aaJJ h^-.,,ltor ia nnnfrnl qr rnl imentaraqie (nu includ cottlullntQQnu,,inii -nodinnle- tpsle audiolosie si vestrbul(

  Audiograma tonalaA rr.linorqrn, voc.ala*

  6034

  5035

  mentala 40

  3036 A,'dinorama calnD liber/ Audtograma colnport:a-lJI

  4038 f'lt..atrr i qir rni ac.ttsttce

  Potentiale evocate auditive100

  39s) 6040 I Potentiale evocate auditive de screenlng (AIrr( 250

  41 ASSR- estimare obiectiva a audtogramet tonatlografiIa,rp liber)

  12042 Evaluarea eficientei protezarll audtttve ( Ilmpa

  o"rlincvrqma tonala si vocala* cu proteze ln canggsrvhrDncrr rrrrorafi a d inam ica comptfter%ata 80Aa+)VideonistagmoscoPle

  8044 /EMp) i 10045 Pntentiale evocate vestibulare ( cVbVI-t'sau o

  rnnalq qtrdiogratna vocalax. timpanometrie si

  rbe rotatorii) | 7046cu consultatie inclusa( audiograma)onsultatie)

  20047

  ( audiogramartentiale evocate

  25048 Pachet servicii diagnostic audlologlc suolecll\

  tonala, audiograma vocala*, timpanometrie, po i ...rt't . r r ltcti e)

  Ce screening (

  uditive,

  'ins)

  150

  180

  49 Pachet servicii diagnostic audtologlc oblectlv

  timpanometrie, otoemisiuni acustice, reflexe z

  consultatie)

  nrnprnisirrni acrrstice notentiale evocate audit[tirnpanometrie,ve, consultatie)

  2s050

  iologic obiectivle evocate audit

  (timpanometrte,VE , ASSR,

  40051 Pachet servicii diagnosttc auc

  otoemisiuni acustice, Potentiiconsultatie )

  J

 • lpanograma,rp liber,

  18052 Pachet servicii evaluare a protezartt aucltttve 1 tt

  audiograma tonala si vocala* cu protezele in ca

  ^^-or r If qf i c\

  Pachet.setuiachetse*i.iidiagnostichipoacuziesievaluare

  auditive (timpanograma' audiograma tonala si v

  nnntoqola in nqmn liher consr-rltatie)

  a protezariircala* cu

  22053

  v trafie, 35054 Pachet servicii diagnostic vesttbutogle ( posturc

  D__ste clir

  o"rlincrrq,-,..,a videonistasffloscopie. repozitionarCE,

  : otolitica)300

  55

  lar 40056 Ponhef diaqnostic complet audtologtc sl vesrlol

  10057 I(uIIler

  Astrandmedicala cu proba de eIorl

  medicala140

  5850

  59 \/izite medicale Dentru admitere ( ltceu, Iaculta,ntre care:Trabert,interferential),ux, shock-

  10 ron/procedura60

  nrnpfc

  30 ron/sedinta6r

  30 ron/sedinta62

  30 ron/sedinta63

  20 ronlsedinta64

  30 ron/sedinta65

  1066

  Tamponament Postenor

  2567 t568 3069 5070 10071 1072 r5naI) 2574 30t) r00t6

  4

 • udat faringian secrel ii0

  77

  100

  78 50'19 10

  80 lnti ltratle su DSraltte at tctt'-"'"*' *^ ^'^ ^"'^-- -

  1...__=

  l08l 2082 4083 /-)84

  (\n,ttoriz^re nolln COnOUCL auulLtv s'<corp strain auricular !!tu Y"'"

  [email protected]":T"d'"Ylt*--''-aerator transtimPanic- I ureche

  Extragere

  Incizie si

  Fwtresere

  25

  85 30

  86 35

  87 100

  conduct audi

  88

  iv

  150

  89 i590 l091

  domnatir

  sup(

  Conform prevederilor art' 248 d\n Legea nr

  eniul sanatatii, serviciile medicale care nu

  ,nuf uni. de asigurari sociale de sanatate' c

  lrtata de Pacient' sunt:

  - ,"*i"ii medicale solicitate de asigurat;- asistenta medicala la cerere;- servicii hoteliere cu grad inalt de contbrt;- serviciile medicale solicitate si eliberarea t

  autoritatile care prin activitatea lor au dr

  sanatate a asiguratilor;

  Presedinte Consiliul de I

  Dr. Liviu Stolie

  h,.,'/t/

  9512006 Privind reforma in

  sunt suPorlate din Fondulrntravaloarea acestora fiind

  ,telor medicale solicitate de

  ptul sa cunoasca starea de

  inistratie

 • SPITALUL CLINIC DE RECUPE

  ANEXA 3

  Tarifele ce se vor practica penla Spitalul Clinic de Re

  incepand cu data de

  RE IASI

  ru utilizare parcareuperare Iasi1.06.2019

  Nr.Crt.

  Denumire TarifLei

  I 5,002 7,003 Tarif lunar autoturisme (lei/luna) 25,004 Tarif lunar microbu ze(leilluna) 50,00

  Presedinte Consiliul de inistratie

 • SPITAI-,UL CLINIC DE RECUPERA IASI

  ANEXA 4

  TARIFE CE SE VOR PRACTIC LABAZINUL DE INOTUI CLINIC DEDIN CADRUL SPITALRECUPERARE IASI incepand u data de 01.06.201g

  DENUMIRE

  Abonamentul de inot, pentru accSpitalului Clinic de Recuperare Iasi, se fode la achizitionarea si inceperea sedintelor

  Pentru tarifele mentionate, vor benesalariatii spitalului clinic de Recuperare I

  sul la bazinul din cadruloseste in cel mult doua lunide inot.icia de o reducere de 20%.

  Presedinte Consiliut de A

  TARIFLEI

  Sedinta inotAbonament inot - l0 ,"d-t.

  istratie

 • SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

  ANEXA 5

  'Iarifele ce se vor practica in cadrul Laboratorului de Radiologieincepand cu data de 01 .06.2018, conform art. 248 din Legea nr.9512006

  Nr.Crt.

  I)en umire serviciu medical TARIFradiografie(incidenta)

  LEI1 Radiosrafi e craniana standard 18.00

  2 R.adiografie craniana in proiectie spJgralS 30.00aJ Ex.radiologic parti ale scheletului in ? planuri 3s.00

  4 Ex.radiolosic torace ansamblu 32.00

  5 Ex. radio ogic centura scapulara 23.00

  6 Ex. rad o ogic centura pelvtna 23.00

  7 Ex, radio ogic parti ale coloanei verlebrale 3 5.00

  8 Ex. radio ogic coloana vertebrala / segment 3 5.00

  9 Ex. radiologic tract digestiv superior cu substanta de:contrast

  s6.00

  t0 R.adiosrafie member 35.00

  t1 Ecografie generala (abdomen + pelviQ 60.00

  T2 Ecografie pelvis 30.00

  13 Ecosrafie tiroida 50.00

  t4 CT craniu nativ 120.00

  l5 CT regiune gat nativ 130.00

  t6 CT reqiune tracica nativ 175.00

  t7 CT coloana vertebrala nativ/segment 60.00

  l8 CT membre nativ/membru 60.00r9 CT mastoid 1s0.00

  20 CT sinusuri r 50.00

  21 CT craniu nativ si cu subslanla de contrast 375.00

  22 CT hipofiza cu substanta de contrast 3 75.00

  z3 CT regiune gat nativ si cu substanta de contrast 3 75.00aA CT reqiune tracica nativ si cu substanta de contrast 450.00

  25 CT abdomen nativ si cu substanta de contrasta

 • 26 CT pelvis nativ si cu substanta de corintravenous

  :rast administrata400.00

  27 CT coloana vertebrala nativ si cu subadministrata intravenos/ sesment

  tanta de contrast400.00

  28 CT membre nativ si cu substanta de cradministrata intravenus /membru

  ntrast180.00

  29 CT ureche interna 37s.0030 Uro CT 400.00

  Conform prevederilor art. 248 din Legdomeniul sanatatii. serviciile medicale carlnational unic de asigurari sociale de sanatisuportata de pacient, sunt:

  - servicii medicale solicitate de asigurat;- asistenta medicala la cerere;- servicii hoteliere cu grad inalt de confor- serviciile medicale solicitate si elibera

  autoritatile care prin activitatea lor asanatate a asiguratilor;

  P resedi nte Co n si li u I de

  >a nr. 95/2006 privind reforma innu sunt suportate din Fondul

  te, contravaloarea acestora fiind

  actelor medicale solicitate dedreptul sa cunoasca starea de

  ministratie

  q

 • SPITALUL CLINIC DE RECIJPERARE IASI

  AIVEru 6

  Tarifele ce se vor practica in caqlrul Laboratomlui de AnalizeMedicale, incepand cu 01.06.2018, conform art.24g din Legea nr. gs/2006

  Nr.Crt

  DENUMIRE

  HEMATOLOGIE,H. rumdrdtoareeritrocite, nurndrdtoare leucocite, numdrdtoare trombocite,num trocitari* l )

  TarifLei

  I

  2

  T4

  Numaratoare reticulocite

  Pgt"." .itqt"gi. "l ft lui sanguin6

  3 20AT vsFI* l)

  ll11pjqcoagulare5

  5 56 Timp de sangerare 57 Timp Quick si INR (International Normalised Ratio) l58

  ABORh

  t49

  810

  81l 15

  I Albumina serica T22 35aJ 254 75 Uree sericd 66 Acid uric seric 67 Creatinind sericd 68 Bilirubina totald 69 Bilirubind directa

  Glicemie6

  l0 6ll Colesterol seric total

  HDL colesterol6

  T2 t013 r.elpg4$94!9

  TGP8

  t48

  15 TGO 8t6 Creatinkinaza CK l0t7 Gama GT 818 Fosfatazd alcalina 8

 • I9 Sodiu serict'ota.slu sencC"l.

  ^..Stderemre

  D ozare proteine urinarePgzqlg€bcoz,

  "rinardC.eatinin

  t020

  l12l

  622 r0^az)24

  6

  825 l026

  627 628

  829 LDFI I230 CK- MB 5031 Amilaza serica 15

  TMUNOLOGIEagllBs (screening) JZ

  2 Anti HCV 65.,J ASLO t24 @

  Complement seric C36

  5 1l6 Complement seric

  IgG sericC4 l1

  F|

  158 I IgA, seric 159 I lgM_seric t610 Proteina C reactivd ult Factor rheumatoid t012 PSA

  MICROBIOLOGIEBxuclat faringianExamencolorat, culturd qi identificare bacterianaExamen fungi" .*rdut fr tiv siglg1qlrgllg1gji identifi care fungicaExamen urina

  24

  It6

  2t6

  3 Uroculturd* 1) Examen microscopic nativ si colorat.identi fi care bacterianaExamen fu"ggagrtin""." zurgi*Examene materii fecale

  culturi gi

  .sr colorat, culturd

  t64

  16

  5 uoproculturdx l) Examen microscopic n tiv si colorat, culturdi denti fi care bacteriana

  sl

  Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ sicolorert, culturd si identificare funsica

  t6

  6I6

 • l Examen coproparaz_Qgpistare hemoragiiExamen. Oin .."..Examen bacteriolog

  ilee]erq!|ellleiqaExamen fungic din scolorat, culturd ;i idtflaqersqinleselExamen bacteriologisi colorat, culturd si

  tL()loglc (J probe)oculte

  lil otlceic din secrefii otice - l]xamen ,"i.r-r.opi. nutiuidenti fi care bacterianaecrefii otice Emarivsi:ntificare funsicaii nazalec din secrelii nazale - Examen microscopic nativ.dentifi care bacteriana

  l38

  25

  9

  t6l0

  I6

  lll6

  12 Dxarnen runglc orn secre{n nazale - Examen microscopic nativ si

  Exarmene din secrefii con.iunctivul.

  -

  t6

  l3 ,Dxarnen Dacrenotoglc dln secrelrr conlunctivale _ Examer]lli cro s c op i c n ati v s ! rglofe!,_9glg1ell, d g!t, lggre b acteri an a

  T6

  14 rl^arlsrl runglc oln s(si colorat, culturd $i iExalnene din colecti

  rcrelll conJunctlvale - ltxamen microscopic nativdentificare funsica 16

  e purulentd15 Examen Dactenologrc drn

  nativ si colorat, culturd sicolecfie purulentd - Examen microscopicidenti fi care bacteriana l6

  t6 Exarnen rungrc dln coleclre purulenta - Examen microscopic nativ siggl_olglrgglqflE i i denti fi c are frlngi ca l6

  1 Examen nrstopatologrc procedura comolete HF,* /1-? hlocrrri\ r302 Examen h stopatolog c f;rocedura comnlete HE* /4-6 hlnnrrri\ 250J

  SI

  S1

  trxamen nlstopatologrc( I -3 blocuri)Examen histopatologic(4-6 blocuri)

  procedura complete HE*

  procedura cornplete HE*

  coloral.ii speciale

  coloratii speciale

  160

  4280

  5 glggtagnosttc sputa prExamen citologic cervico - vasinal Bab"* p*i"..,tr,,

  1006

  407

  TOXICOLOGIERezerva alcalina

  80

  35

  Conform prevederilor art. 248 din Legea nr. 9512006 privind reforma in domeniulsanatatii, serviciile medicale care nu sunt decontate din Fondul national unic deasigurari sociale de sanatate, contravaloarea acestora fiind suportata de pacient, sunt:- servicii rnedicale solicitate de asigurat;

  - asistenta medicala la cerere;- servicii hoteliere cu grad inalt de confort;

 • - serviciile medicalE solicitate si eliautoritatile care prin 4ctivitatep lor au dasiguratilor.

  Prilsedinte Consiliul Administrotle

  l3