solu]ii pentru instala]ii electrice standardele de via]ã ...comenzielectrice.ro/pdf/ansambluri...

8
Oferta completã pentru: distribu]ie electricã de medie [i joasã tensiune aparataj electric de interior < < Ansambluri rezidenþiale Solu]ii pentru instala]ii electrice

Upload: vandan

Post on 09-Feb-2018

232 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Solu]ii pentru instala]ii electrice Standardele de via]ã ...comenzielectrice.ro/pdf/Ansambluri rezidentiale - solutii pentru... · montare rapid\; Tablouri electrice generale sau

Asigura]i disponibilitatea maximã la alimentarea cu energie:

monta]i în cât mai multe puncte prize de curent -de exemplu la fiecare intrare în camerã [i la fiecare 3 m o prizã pentru alimentarea aspiratorului

instala]i rame multiple pentru aparatele care sunt alãturate, cum ar fi: telefon, prize de date [i prizã de curent sau întrerupãtoarele de la intrarea în locuin]ã sau din living

Realiza]i o instala]ie electricã modernã:prin utilizarea de func]ii de control [i de monitorizare

a consumatorilor electrici: termostate, variatoare, detectoare de mi[care.

Încuraja]i utilizarea sistemelor de comunica]ie:permite]i sã fie disponibile la conectare cât mai multe

sisteme de comunica]ie, în orice col] al locuin]ei: sisteme de telefonie, TV, acces internet, muzicã.

nu uita]i cã o re]ea cablatã este mult mai eficientã decât o re]ea de tip „wireless” pentru cã nu o împãr]i]i cu vecinii!

Pentru a putea primi noua tehnologie în casa dumneavoastrã [i pentru a pãstra tonul elegant al acesteia, documenta]i-vã care sunt produsele Schneider Electric de care ave]i nevoie! Produsele noastre sunt disponibile în peste 250 de puncte de vânzare ale partenerilor no[trii distribuitori din toatã ]ara.Idei [i sfaturi suplimentare pute]i gãsi la adresa www.casa.schneider-electric.ro.

<

<

<

<

<

Oferta completã pentru:distribu]ie electricã

de medie [i joasã tensiuneaparataj electric de interior

<

<

Vã recomandãm:

Bvd. Ficusului 40, Clãdirea "Apimondia", Sector 1, Bucure[tiTel: +(40) 21 203.06.60Fax: +(40) 21 232.15.98www.schneider-electric.rowww.casa.schneider-electric.ro

Schneider Electric România S.R.L.

În conformitate cu evolu]ia normelor [i a produselor, datele indicate în textul [i imaginile din acest material nu ne angajeazã decât dupã consultarea agen]iilorSchneider Electric.

Centrul Suport Clien]iTel: +(40) 21 [email protected]

Ansambluri rezidenþiale

Solu]ii pentru instala]ii electriceStandardele de via]ã sunt din ce în ce mai ridicate [i permanent apar noi provocãri în materie de aparataj electric.

Page 2: Solu]ii pentru instala]ii electrice Standardele de via]ã ...comenzielectrice.ro/pdf/Ansambluri rezidentiale - solutii pentru... · montare rapid\; Tablouri electrice generale sau

Instala]ia electricã a unui imobil pentru locuit trebuie s\ fie proiectatã pentru a oferi siguran]\ [i confort locatarilor. Acestea trebuie s\ fie valorile esen]iale, indiferent dacã este vorba de vânz\tori sau de cumpãrãtori!

Instala]iile electrice realizate cu aparataj Schneider Electric oferã siguran]ã, confort [i economie de energie!Pentru a putea beneficia de toate avantajele unei instala]ii electrice moderne, este necesar sã vã implica]i în proiectarea [i alegerea aparatajului electric fãrã a face rabat de la calitatea acestuia!

Schneider Electric oferã solu]ii unitare - de la alimentarea cu medie tensiune [i pân\ la priza de apartament - ceea ce implicã o calitate maximã a alimentãrii cu energie electricã þi o deplinã siguran]ã în utilizare, în conformitate cu cele mai stricte norme na]ionale þi interna]ionale din domeniu.

Posturi de transformare`dimensiuni reduse [i nivel ridicat de

protec]ie;instalare u[oara [i rapid\.

Bare capsulate prefabricate Canalis:coloane verticale montante de la 400 A

la 5000 A;siguran]a `n exploatare, flexibilitate

mare;montare rapid\;

Tablouri electrice generale sau secundare, o solu]ie pretestat\ sau universal\:

tablouri electrice generale Prisma Plus pân\ la 4000A, cu teste de tip, conform SR EN 60439-1;

tablouri electrice universale Himel; tablouri modulare: de la Mini Pragma

pentru tablourile de apartament, Pragma (capacitate pân\ la 6 rânduri cu 18 module pe rând) la Kaedra - cu un grad de protec]ie pân\ la IP65 pentru spa]ii tehnice;

aparataj de joas\ tensiune - game extinse de `ntrerup\toare automate de putere complet coordonate.

Oferta de aparataj electric de interior:diverse game de prize [i

întrerupatoare, atât pentru montaj pe doz\ rotund\ cât [i pe doz\ rectangular\ (standard italian);

game cu finisaje personalizabile: Unica Top, Unica Plus, Unica Allegro;

gama standard Inteea;gama economic\ Zet;gama Cedar Plus cu grad de protec]ie

IP44 pentru montaj `n medii grele;

<<

<

<

<

<

<

<<

<

<

<

<<<

n anvelopa de beton sau din metal; Schneider Electric ofer\ solu]ii tradi]ionale de distribu]ie electric\ cât[i tehnologii de ultim\ or\ ce permit realizarea de numeroase aplica]iide automatiz\ri în cl\dirile de locuit.

Ofertele noastre sunt concepute pentru o implementare simpl\ dec\tre partenerii dumnevoastr\ tradi]ionali [i sunt disponibile la nivelul fiec\rei agen]ii teritoriale.

Post de transformare

Cofret modular Kaedra

Bar\ capsulat\ de distribu]ie electric\ Canalis

Unica Allegro

Unica Plus

Inteea

Tablouri Prisma echipate cu aparataj de joas\ tensiune

Solu]ii Schneider Electricpentru investitori, constructori[I beneficiari

1 2

Tablou electric principal

Post de transformare

Tablou electric de scarã

Tablou electric de etaj

Tablou electric de apartament

Bara capsulata

Tablou electric de apartament Domae

Page 3: Solu]ii pentru instala]ii electrice Standardele de via]ã ...comenzielectrice.ro/pdf/Ansambluri rezidentiale - solutii pentru... · montare rapid\; Tablouri electrice generale sau

Instala]ia electricã a unui imobil pentru locuit trebuie s\ fie proiectatã pentru a oferi siguran]\ [i confort locatarilor. Acestea trebuie s\ fie valorile esen]iale, indiferent dacã este vorba de vânz\tori sau de cumpãrãtori!

Instala]iile electrice realizate cu aparataj Schneider Electric oferã siguran]ã, confort [i economie de energie!Pentru a putea beneficia de toate avantajele unei instala]ii electrice moderne, este necesar sã vã implica]i în proiectarea [i alegerea aparatajului electric fãrã a face rabat de la calitatea acestuia!

Schneider Electric oferã solu]ii unitare - de la alimentarea cu medie tensiune [i pân\ la priza de apartament - ceea ce implicã o calitate maximã a alimentãrii cu energie electricã þi o deplinã siguran]ã în utilizare, în conformitate cu cele mai stricte norme na]ionale þi interna]ionale din domeniu.

Posturi de transformare`dimensiuni reduse [i nivel ridicat de

protec]ie;instalare u[oara [i rapid\.

Bare capsulate prefabricate Canalis:coloane verticale montante de la 400 A

la 5000 A;siguran]a `n exploatare, flexibilitate

mare;montare rapid\;

Tablouri electrice generale sau secundare, o solu]ie pretestat\ sau universal\:

tablouri electrice generale Prisma Plus pân\ la 4000A, cu teste de tip, conform SR EN 60439-1;

tablouri electrice universale Himel; tablouri modulare: de la Mini Pragma

pentru tablourile de apartament, Pragma (capacitate pân\ la 6 rânduri cu 18 module pe rând) la Kaedra - cu un grad de protec]ie pân\ la IP65 pentru spa]ii tehnice;

aparataj de joas\ tensiune - game extinse de `ntrerup\toare automate de putere complet coordonate.

Oferta de aparataj electric de interior:diverse game de prize [i

întrerupatoare, atât pentru montaj pe doz\ rotund\ cât [i pe doz\ rectangular\ (standard italian);

game cu finisaje personalizabile: Unica Top, Unica Plus, Unica Allegro;

gama standard Inteea;gama economic\ Zet;gama Cedar Plus cu grad de protec]ie

IP44 pentru montaj `n medii grele;

<<

<

<

<

<

<

<<

<

<

<

<<<

n anvelopa de beton sau din metal; Schneider Electric ofer\ solu]ii tradi]ionale de distribu]ie electric\ cât[i tehnologii de ultim\ or\ ce permit realizarea de numeroase aplica]iide automatiz\ri în cl\dirile de locuit.

Ofertele noastre sunt concepute pentru o implementare simpl\ dec\tre partenerii dumnevoastr\ tradi]ionali [i sunt disponibile la nivelul fiec\rei agen]ii teritoriale.

Post de transformare

Cofret modular Kaedra

Bar\ capsulat\ de distribu]ie electric\ Canalis

Unica Allegro

Unica Plus

Inteea

Tablouri Prisma echipate cu aparataj de joas\ tensiune

Solu]ii Schneider Electricpentru investitori, constructori[I beneficiari

1 2

Tablou electric principal

Post de transformare

Tablou electric de scarã

Tablou electric de etaj

Tablou electric de apartament

Bara capsulata

Tablou electric de apartament Domae

Page 4: Solu]ii pentru instala]ii electrice Standardele de via]ã ...comenzielectrice.ro/pdf/Ansambluri rezidentiale - solutii pentru... · montare rapid\; Tablouri electrice generale sau

Pentru instala]ia electric\ a spa]iilor de acces `n comun v\ propunem:

automate de scar\ - de la varianta economic\ pân\ la solu]ii mai sofisticate, cu multiple posibilit\]i de programare [i cu avertizare.

detectoare de mi[care cu reglaj la pragul de luminozitate exterior [i al timpului de ac]ionare pot fi utilizate pe o scar\ de bloc sau la intrare.

teleruptoare pentru comand\ - pot fi utilizate pentru comanda din mai multe puncte a iluminatului spa]iilor de acces comun.

`ntreruptoare orare programabile: care se pot programa încât interfonul s\ fie deschis între anumite ore [i s\ aib\ cod de acces doar în anumite intervale de timp.

`ntrerup\toare crepusculare pentru iluminatul exterior în anumite intervale orare, func]ie de nivelul de iluminare exterior.

Pentru mai multe idei vizita]iwww.casa.schneider-electric.ro.

Conceptul cheie al companiei Schneider Electric este asigurarea protec]iei [i a confortului persoanelor!

<

<

<

<

<

Produsele Schneider Electric îti ofer\ libertatea de a alege designul [i func]ionalitatea instala]iei electrice din locuin]a ta.

Pe lâng\ func]iile tradi]ionale de protec]ie se pot realiza [i alte numeroase aplica]ii, cum ar fi:

comanda din diferite puncte a iluminatului [i comanda temporizat\ a acestuia.

reglarea intensit\]ii luminoase.avertizarea sonor\ sau luminoas\ a

detect\rii mi[c\rii.reglarea temperaturii.controlul automat al jaluzelelor.toate aceste aplica]ii faciliteaz\

utilizarea sistemelor de instala]ii electrice de c\tre consumatorul final oferind un confort sporit locuin]elor.

Pentru ca locuin]a de care v\ îngriji]i s\ fie cât mai trainic\ [i confortabil\, alege]i produsele care se potrivesc cel mai bine proiectelor, din oferta Schneider Electric.

<

<<

<<<

Idei pentru a cre[te valoarea imobilului pe care îl construi]i

Confort [i economie de energie

~ntrerup\tor programabil electronic ~ \ntrerup tor programabil mecanic Automate de scar\ ~ntrerup tor crepuscular\Releu multifunc]ionalDetector de miscare

Aparate de control [i protec]ie grupate într-un tablou elegant MinipragmaAparataj de protec]ie Domae

Tablou de distribu]ie electric\ Pragma

Siguran]a [i confort pentrulocuin]a ta!

3 4

Page 5: Solu]ii pentru instala]ii electrice Standardele de via]ã ...comenzielectrice.ro/pdf/Ansambluri rezidentiale - solutii pentru... · montare rapid\; Tablouri electrice generale sau

Pentru instala]ia electric\ a spa]iilor de acces `n comun v\ propunem:

automate de scar\ - de la varianta economic\ pân\ la solu]ii mai sofisticate, cu multiple posibilit\]i de programare [i cu avertizare.

detectoare de mi[care cu reglaj la pragul de luminozitate exterior [i al timpului de ac]ionare pot fi utilizate pe o scar\ de bloc sau la intrare.

teleruptoare pentru comand\ - pot fi utilizate pentru comanda din mai multe puncte a iluminatului spa]iilor de acces comun.

`ntreruptoare orare programabile: care se pot programa încât interfonul s\ fie deschis între anumite ore [i s\ aib\ cod de acces doar în anumite intervale de timp.

`ntrerup\toare crepusculare pentru iluminatul exterior în anumite intervale orare, func]ie de nivelul de iluminare exterior.

Pentru mai multe idei vizita]iwww.casa.schneider-electric.ro.

Conceptul cheie al companiei Schneider Electric este asigurarea protec]iei [i a confortului persoanelor!

<

<

<

<

<

Produsele Schneider Electric îti ofer\ libertatea de a alege designul [i func]ionalitatea instala]iei electrice din locuin]a ta.

Pe lâng\ func]iile tradi]ionale de protec]ie se pot realiza [i alte numeroase aplica]ii, cum ar fi:

comanda din diferite puncte a iluminatului [i comanda temporizat\ a acestuia.

reglarea intensit\]ii luminoase.avertizarea sonor\ sau luminoas\ a

detect\rii mi[c\rii.reglarea temperaturii.controlul automat al jaluzelelor.toate aceste aplica]ii faciliteaz\

utilizarea sistemelor de instala]ii electrice de c\tre consumatorul final oferind un confort sporit locuin]elor.

Pentru ca locuin]a de care v\ îngriji]i s\ fie cât mai trainic\ [i confortabil\, alege]i produsele care se potrivesc cel mai bine proiectelor, din oferta Schneider Electric.

<

<<

<<<

Idei pentru a cre[te valoarea imobilului pe care îl construi]i

Confort [i economie de energie

~ntrerup\tor programabil electronic ~ \ntrerup tor programabil mecanic Automate de scar\ ~ntrerup tor crepuscular\Releu multifunc]ionalDetector de miscare

Aparate de control [i protec]ie grupate într-un tablou elegant MinipragmaAparataj de protec]ie Domae

Tablou de distribu]ie electric\ Pragma

Siguran]a [i confort pentrulocuin]a ta!

3 4

Page 6: Solu]ii pentru instala]ii electrice Standardele de via]ã ...comenzielectrice.ro/pdf/Ansambluri rezidentiale - solutii pentru... · montare rapid\; Tablouri electrice generale sau

Unica Allegro

Unica Plus

Inteea

Pentru oricare design ales, lemn sau metal, exist\ func]ii cu finisaj aluminiu sau grafit special concepute pentru confort [i armonie.

Unica Top

Investi]ia în sistemele electrice nu este o risip\, în afara utilit\]ii de ordin practic, aceasta investi]ie spore[te valoarea locuin]ei. De aceea, Schneider Electric îmbin\ func]ionalitatea cu elegan]\, oferindu-]i produse moderne, cu un design interesant [i cu un stil aparte.

La Schneider Electric ave]i la dispozi]ie o selec]ie a celor mai nobile [i elegante materiale:

lemnul [i metalul sunt special alese, pentru a se asorta cu oricare stil de design interior, de la clasic la avangardist;

pute]i opta pentru finisajele naturale, din lemn de culoare stejar, cire[, venghe sau pentru rame metalice din aluminiu sau crom;

oferta include peste 150 de func]ii special concepute pentru a spori confortul oric\rei locuin]e: sta]ie meteo, termostate electronice, detectoare de mi[care pentru b\i sau holuri.

Sistemele oferite de Schneider Electric v\ permit utilizarea de prize pentru boxe, întrerup\toare pentru jaluzele sau variatoare pentru lumin\. Toate acestea asigur\ „infrastructura” pentru un adev\rat sistem home-cinema.

<

<

<

Designul clasic [i elegant al gamelor Unica, realizat de Costa Design, permite un finisaj perfect al instala]iilor electrice [i confer\ distinc]ie oric\rui spa]iu în care sunt montate aparatele, fiind în armonie cu stilul care se dore[te s\ fie imprimat.

gama Unica Plus, oferind 58 de modele diferite de finisare, care se potrivesc cu orice interior [i stil decorativ, permite un finisaj personalizat, cu mecanisme albe [i de culoarea filde[ului.

Unica Allegro: pentru cei care prefer\ stilul italian - pe doz\ rectangular\ - [i cu rame rectangulare într-o palet\ coloristic\ larg\, de peste 20 de culori.

Standardul de pia]\ cu un nivel al calit\]ii garantat:

la un cost redus pute]i beneficia de o gam\ de produse standard, complet\ care garanteaz\ un nivel de confort ridicat;

de la func]iile standard: prize simple, duble, `ntrerup\toare cu sau f\r\ led, prize informatice pânã la variatoare comandabile cu orice telecomandã;

posibilit\]i de montaj `n doz\ individual\ sau multipl\, încastrat sau aparent.

<

<

Inteea

<

<

<

Unica TopNoble]ea stilului tãu

Unica PlusRafinament [i elegan]\ pentru locuin]e moderne

Game de prize [i `ntrerup\toare concepute pentru decorare [i confort

5 6

Page 7: Solu]ii pentru instala]ii electrice Standardele de via]ã ...comenzielectrice.ro/pdf/Ansambluri rezidentiale - solutii pentru... · montare rapid\; Tablouri electrice generale sau

Unica Allegro

Unica Plus

Inteea

Pentru oricare design ales, lemn sau metal, exist\ func]ii cu finisaj aluminiu sau grafit special concepute pentru confort [i armonie.

Unica Top

Investi]ia în sistemele electrice nu este o risip\, în afara utilit\]ii de ordin practic, aceasta investi]ie spore[te valoarea locuin]ei. De aceea, Schneider Electric îmbin\ func]ionalitatea cu elegan]\, oferindu-]i produse moderne, cu un design interesant [i cu un stil aparte.

La Schneider Electric ave]i la dispozi]ie o selec]ie a celor mai nobile [i elegante materiale:

lemnul [i metalul sunt special alese, pentru a se asorta cu oricare stil de design interior, de la clasic la avangardist;

pute]i opta pentru finisajele naturale, din lemn de culoare stejar, cire[, venghe sau pentru rame metalice din aluminiu sau crom;

oferta include peste 150 de func]ii special concepute pentru a spori confortul oric\rei locuin]e: sta]ie meteo, termostate electronice, detectoare de mi[care pentru b\i sau holuri.

Sistemele oferite de Schneider Electric v\ permit utilizarea de prize pentru boxe, întrerup\toare pentru jaluzele sau variatoare pentru lumin\. Toate acestea asigur\ „infrastructura” pentru un adev\rat sistem home-cinema.

<

<

<

Designul clasic [i elegant al gamelor Unica, realizat de Costa Design, permite un finisaj perfect al instala]iilor electrice [i confer\ distinc]ie oric\rui spa]iu în care sunt montate aparatele, fiind în armonie cu stilul care se dore[te s\ fie imprimat.

gama Unica Plus, oferind 58 de modele diferite de finisare, care se potrivesc cu orice interior [i stil decorativ, permite un finisaj personalizat, cu mecanisme albe [i de culoarea filde[ului.

Unica Allegro: pentru cei care prefer\ stilul italian - pe doz\ rectangular\ - [i cu rame rectangulare într-o palet\ coloristic\ larg\, de peste 20 de culori.

Standardul de pia]\ cu un nivel al calit\]ii garantat:

la un cost redus pute]i beneficia de o gam\ de produse standard, complet\ care garanteaz\ un nivel de confort ridicat;

de la func]iile standard: prize simple, duble, `ntrerup\toare cu sau f\r\ led, prize informatice pânã la variatoare comandabile cu orice telecomandã;

posibilit\]i de montaj `n doz\ individual\ sau multipl\, încastrat sau aparent.

<

<

Inteea

<

<

<

Unica TopNoble]ea stilului tãu

Unica PlusRafinament [i elegan]\ pentru locuin]e moderne

Game de prize [i `ntrerup\toare concepute pentru decorare [i confort

5 6

Page 8: Solu]ii pentru instala]ii electrice Standardele de via]ã ...comenzielectrice.ro/pdf/Ansambluri rezidentiale - solutii pentru... · montare rapid\; Tablouri electrice generale sau

Asigura]i disponibilitatea maximã la alimentarea cu energie:

monta]i în cât mai multe puncte prize de curent -de exemplu la fiecare intrare în camerã [i la fiecare 3 m o prizã pentru alimentarea aspiratorului

instala]i rame multiple pentru aparatele care sunt alãturate, cum ar fi: telefon, prize de date [i prizã de curent sau întrerupãtoarele de la intrarea în locuin]ã sau din living

Realiza]i o instala]ie electricã modernã:prin utilizarea de func]ii de control [i de monitorizare

a consumatorilor electrici: termostate, variatoare, detectoare de mi[care.

Încuraja]i utilizarea sistemelor de comunica]ie:permite]i sã fie disponibile la conectare cât mai multe

sisteme de comunica]ie, în orice col] al locuin]ei: sisteme de telefonie, TV, acces internet, muzicã.

nu uita]i cã o re]ea cablatã este mult mai eficientã decât o re]ea de tip „wireless” pentru cã nu o împãr]i]i cu vecinii!

Pentru a putea primi noua tehnologie în casa dumneavoastrã [i pentru a pãstra tonul elegant al acesteia, documenta]i-vã care sunt produsele Schneider Electric de care ave]i nevoie! Produsele noastre sunt disponibile în peste 250 de puncte de vânzare ale partenerilor no[trii distribuitori din toatã ]ara.Idei [i sfaturi suplimentare pute]i gãsi la adresa www.casa.schneider-electric.ro.

<

<

<

<

<

Oferta completã pentru:distribu]ie electricã

de medie [i joasã tensiuneaparataj electric de interior

<

<

Vã recomandãm:

Bvd. Ficusului 40, Clãdirea "Apimondia", Sector 1, Bucure[tiTel: +(40) 21 203.06.60Fax: +(40) 21 232.15.98www.schneider-electric.rowww.casa.schneider-electric.ro

Schneider Electric România S.R.L.

În conformitate cu evolu]ia normelor [i a produselor, datele indicate în textul [i imaginile din acest material nu ne angajeazã decât dupã consultarea agen]iilorSchneider Electric.

Centrul Suport Clien]iTel: +(40) 21 [email protected]

Ansambluri rezidenþiale

Solu]ii pentru instala]ii electriceStandardele de via]ã sunt din ce în ce mai ridicate [i permanent apar noi provocãri în materie de aparataj electric.