soft pontaj pentru firme mediisoft pontaj pentru firme medii recomandabil pentru firme cu 50—300...

of 39 /39
BIO-matrix ® LITE Soft Pontaj pentru Firme Medii Recomandabil pentru Firme cu 50300 Angajați Permite controlul duratei prezenței angajaților printr-un mod de lucru extrem de simplu. Permite exportul rapoartelor în format PDF, DOC(Word) sau XLS ( Excel ) Se instalează pe un singur calculator. Permite gestionarea mai multor ceasuri de pontaj. Oferă un set bogat de rapoarte, prezentate în cele ce ur- mează. Ajută la implementarea legislatiei si practicilor din Roma- nia cu privire la: Controlul si Urmărirea respectării prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară cu privire la prezență Întocmirea pontajelor în vederea calculului salarial www.scdtech.ro

Author: others

Post on 07-Feb-2020

37 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BIO-matrix ® LITE Soft Pontaj pentru Firme Medii

  Recomandabil pentru Firme cu 50—300 Angajați

  Permite controlul duratei prezenței angajaților printr-un mod de lucru extrem de simplu.

  Permite exportul rapoartelor în format PDF, DOC(Word) sau XLS ( Excel )

  Se instalează pe un singur calculator.

  Permite gestionarea mai multor ceasuri de pontaj.

  Oferă un set bogat de rapoarte, prezentate în cele ce ur-mează.

  Ajută la implementarea legislatiei si practicilor din Roma-nia cu privire la:

  Controlul si Urmărirea respectării prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară cu privire la prezență

  Întocmirea pontajelor în vederea calculului salarial

  www.scdtech.ro

 • Recomandat pentru:

  verificarea sosirilor și plecărilor angajaților

  generarea pontajului in vederea calculului salarial

  controlul respectarii programului de lucru (intarzieri, plecari mai devreme)

  controlul timpului nelucrat: invoiri (cu si fara plata), concedii (odihna, medicale, studii, fara plata), etc

  de către

  o singură persoană fara cunostințe tehnice folosind

  un singur calculator

  soft foarte simplu cu multiple facilități

  oricâte sisteme de pontaj conectate în rețea

 • Beneficii:

  Oferă interfață utilizator în Limba Română și Limba Engleză.

  Extrem de simplu de instalat și de utilizat de către persoane fără cunoștințe tehnice

  Disponibil pentru descărcare și testare gratuită.

 • Funcţiuni ale Soluției BIO-matrix LITE

  Număr teoretic nelimitat de angajaţi: limitarea este dată doar de capacitatea de stocare a calculatorului şi capacitatea de stocare a condicilor electronice alese.

  Exportul tuturor rapoartelor în format XLS (Excel), DOC (Word) sau Adobe PDF

  Posibilitatea generării şi transmiterii automată prin e-mail a rapoartelor per departament/manager/angajat

  Definirea de schimburi fixe, flexibile, excepţie

  Gestiunea sărbătorilor legale

  Gestiunea datelor angajaţilor şi organizarea lor pe departamente, zone şi locaţii

  Planificarea automată a angajaţilor pe schimburi în funcție de sosiri, plecări și reguli definite de utilizator

  Alegerea automată a schimburilor în

  Urmărirea respectării planificărilor concediilor de odihnă

  Preluarea şi aprobarea orelor suplimentare, a motivărilor pentru timpul nelucrat sau corectarea timpului lucrat

  Posibilitatea urmăririi felului în care se respectă Regulamentul de ordine Interioară prin definirea, şi evaluarea Incidentelor specifice precum şi generarea notificărilor pentru angajaţi.

  Transferul datelor angajaţilor în condicile electronice şi descărcarea sosorilor şi plecărilor angajaţilor din condicile electronice în baza de date cu stick USB.

  Integrarea uşoară cu alte sisteme informatice: fiecare angajat este prezent în rapoarte însoţit de numărul de marcă (cod unic al angajatului din alte baze de date ale clientului)

  Posibilitatea modificării programelor în vederea adaptării cerinţelor particulare fiecărui client.

  dorixroBIOACCES.RO

 • RAPOARTE DE PONTAJ

  Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună

  Foaia Colectivă de Prezenţă Raportul de bază pentru calculul salariului

  Prezenţa Zilnică Analiza detaliată a prezenţei într-o anumită zi.

  Fişa Individuală de Prezenţă Sumarul lunar al tuturor tipurilor de ore la nivel de angajat

  Pontaj Detaliat Analiza detaliată zilnică, la minut sau rotunjit la oră, a tu-turor tipurilor de ore

  Pontaj Cumulat Analiza lunară, la minut sau rotunjit la oră, a tuturor tipu-rilor de ore.

  Pontaj Defalcat Defalcarea orelor planificate şi orelor lucrate pe schimburi şi a orelor motivate pe tipuri de motivări

 • Centralizator Lunar al Pontărilor

  Prezintă pentru toți angajații și pentru fiecare zi a lunii analizate, sumarul Sosirilor (în roșu) și Plecărilor (în albastru). Zilele libere sunt marcate cu [L] iar pentru zilele în care angajatul este absent motivat se va preciza codul motivării: [Co] - Concediul de Odihnă, [Bo] - Concediu pentru Boală Obișnuită (Concediu Medical), [D] - Delegație șamd.

  dorixroBIOACCES.RO

 • Foaia Colectivă de Prezenţă Reprezintă raportul de bază pentru calculul salariului în formatul consacrat întocmirii pontajului în România şi cuprinde orele lucrate zilnic şi totalurile lunare atât pentru orele lucrate cât şi pentru orele nelucrate precum: concediu de odihnă, concediu medical, învoiri şi concedii fără salarii, etc.

  Raportul se poate obţine pentru o lună, la minut sau rotunjit la oră şi poate cuprinde toţi angajaţii sau doar cei dintr-un anumit departament, o anumită zonă sau la nivel de echipă / responsabil de pontaj.

  Legendă:

  Co-concediu de odihnă, Bo-boală obişnuită Bp-boală profesională Am-accidente de muncă M-maternitate O-obligaţii cetăţeneşti

  Prm-program redus maternitate Prb-program redus boală

  Î-învoiri şi concedii fără salarii N-absenţe nemotivate

 • Prezenţa Zilnică Analiza detaliată a prezenţei într-o anumită zi.

  dorixroBIOACCES.RO

 • Fişa Individuală de Prezenţă Raportul prezintă, la nivel de lună şi angajat, delalierea zilnică şi la minut a planificării, prezenţei, învoirilor, absenţelor precum

  şi a intervalelor de timp planificate şi lucrate.

 • Pontaj Detaliat Analiza detaliată lunară, la minut sau rotunjit la oră, a tuturor tipurilor de ore, pentru fiecare angajat.

  TIPURI DE ORE CE POT FI ANALIZATE Planificate - ore planificate Lucrate în timpul planificat - în timpul schimbului Lucrate noaptea - conform definiţiei orelor de noapte din definiţia schimbului Motivări Plătite - Ore Nelucrate dar Plătibile Motivări Neplătite - Ore Nelucrate de tipul învoirilor sau concediilor fără salarii Suplimentare Lucrate - Ore lucrate în plus faţă de durata schimbului Suplimentare Aprobate - Ore suplimentare lucrate şi aprobate Absenţe Nemotivate - Ore planificate, nelucrate şi nemotivate Absenţe Motivate - Ore planificate dar neefectuate la locul de muncă, de tipul Delegaţiilor

  dorixroBIOACCES.RO

 • Pontaj Cumulat Analiza lunară, la minut sau rotunjit la oră, a tuturor tipurilor de ore. În plus, acest raport ajută la compensarea orelor suplimentare cu timp liber plătit prin calculul orelor absenţă şi suplimentare compensate. Orele compensate se regăsesc şi în Foaia Colectivă de Prezenţă: Ore Absenţă Compensate - Ore Absenţă Nemotivate diminuate cu Orele Suplimentare Aprobate Ore Suplimentare Compensate - Orele Suplimentare Aprobate diminuate cu Orele Absenţă Nemotivate

 • Pontaj Defalcat

  Defalcarea Orelor Planificate pe Schimburi

  Defalcarea Orelor Lucrate pe Schimburi

  Defalcarea Orelor Nelucrate pe Tipuri

  dorixroBIOACCES.RO

 • RAPOARTE DE VERIFICARE A RESPECTARII REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ

  Incidente - Analiză Săptămânală Privire de ansamblu asupra tuturor incidentelor

  Incident - Analiză Lunară Valorile zilnice de apariţie a incidentelor pe durata unei luni

 • Sumar Incidente - Analiză Săptămânală Incidentele reprezintă încălcări ale normelor minimale cu privire la respectarea programului de lucru planificat.

  Programul permite definirea multor tipuri de incidente în funcţie de nevoile particulare. În cazul de mai jos sunte prezentate valorile pentru următoarele două incidente:

  I = Sosiri la program cu întîrziere mai mare de 15 minute D = Plecări de la program cu cel puţin 15 minute mai devreme.

 • Incident - Analiză Lunară Valorile în ore şi minute ale unui incident, de exemplu al incidentului definit ca “Sosire la program cu întârziere mai mare de 15 minute”.

  În funcţie de definiţia incidentului se poate identifica lista angajaţilor care nu au respectat prevederile regulamentului de ordine interioară cu privire la programul de lucru.

  dorixroBIOACCES.RO

 • RAPOARTE DE CONTROL

  Sosiri şi Plecări Raportul de analiză a sosirilor şi plecărilor angajaţilor

  Planificarea Schimburilor Planificarea prezenţei angajaţilor pe bază de schimburi

  Planificarea Orelor de Lu-cru

  Planificarea orelor de lucru ale angajaţilor

  Abateri Aăptămânale Analiza săptămânală a abaterilor faţă de respectarea timpului şi schimbului planificat şi a orelor aferente acestor abateri.

  Prezenţa la Ora Analiza săptămânală a prezenţei angajaţilor la o anumită oră.

 • Sosiri şi Plecări Lista sosirilor şi plecărilor pentru o zi sau o perioadă .

  dorixroBIOACCES.RO

 • Planificarea Schimburilor Graficul planificărilor pe schimburi, lunar.

 • Planificarea Orelor de Lucru Graficul orelor de lucru planificate, lunar.

 • Abateri Săptămânale Analiza săptămânală a abaterilor faţă de respectarea timpului şi schimbului planificat şi a orelor aferente acestor abateri.

  Legendă: A-absenţe, S-suplimentare lucrate Mn-motivări neplătite Mp-motivări plătite

  Zi cu absenţe, Zi cu motivări plătite şi neplătite Zi cu ore suplimentare lucrate Zi lucrătoare fără abateri

  dorixroBIOACCES.RO

 • Prezenţa la Ora Analiza săptămânală a prezenţei angajaţilor la o anumită oră.

  Legendă: Absent Prezent Liber sau Neplanificat

 • RAPOARTE DE ANALIZĂ

  Sumar Ore Suplimentare Analiza detaliată a orelor suplimentare, propuse şi/sau aprobate şi a costurilor asociate

  Sumar Rectificări Absenţe Analiza detaliată a absenţelor rectificate, propuse şi/sau apro-bate şi a costurilor asociate

  Sumar Motivări Ore Ne-lucrate

  Analiza detaliată a motivărilor orelor nelucrate, propuse şi/sau aprobate şi a costurilor asociate

  Analize de Timp şi Cost Evaluare rapidă, numerică şi grafică, a orelor şi costurilor aso-ciate.

  Statistici Analiza comportamentului angajaţilor cu privire la restectarea timpului de lucru planificat.

 • Sumar Ore Suplimentare Analiza detaliată a orelor suplimentare, propuse şi/sau aprobate şi a costurilor asociate. Acest raport poate fi grupat după orice coloană, cum ar fi: Departament, Angajat, Zonă, Schimb, Şef Echipă, Departament + Angajat etc.

 • Sumar Absenţe Rectificate Analiza detaliată a absenţelor rectificate, propuse şi/sau aprobate şi a costurilor asociate. Acest raport poate fi grupat după orice coloană, cum ar fi: Departament, Angajat, Zonă, Schimb, Şef Echipă, Departament + Angajat etc.

 • Sumar Motivări Ore Nelucrate Analiza detaliată a motivărilor orelor nelucrate, propuse şi/sau aprobate şi a costurilor asociate. Acest raport poate fi grupat după orice coloană, cum ar fi: Departament, Angajat, Zonă, Schimb, Şef Echipă, Departament + Angajat etc.

 • Analize de Timp şi Cost Acest raport este cel mai puternic instrument pentru o evaluare rapidă, numerică şi grafică, a orelor şi costurilor asociate, oferind răspunsuri rapide la întrebări de tipul: Cine ? Unde ? Când ? Care ? Cât de mult ? Cât costă ?

  În cele ce urmează sunt p rezenta te câ teva exemple de t ipul Întrebare — Răspuns.

  dorixroBIOACCES.RO

 • EXEMPLUL 1 : Care dintre angajaţi au cele mai multe ore suplimentare ?

  EXEMPLUL 2 : Ce departament are cele mai ridicate costuri ale absenteismului ? Cât de ridicat este acest cost ?

 • EXEMPLUL 3

  Care dintre şefii de echipă au

  dat cele mai multe motivări

  plătite şi căror angajaţi ?

  EXEMPLUL 4

  Care sunt schimburile în care

  se lipseşte cel mai mult ?

  În ce zi a săptămânii se

  întâmplă acest lucru ?

  dorixroBIOACCES.RO

 • Statistici Acest raport este util pentru situaţiile când se doreşte analiza comportamentului angajaţilor cu privire la restectarea timpului de lucru planificat. Graficul reprezintă distribuţia normală a tipului de ore analizate indicând pe orizontală numărul de ore şi pe verticală numărul de apariţii.

  De exemplu, mai sus este prezentat timpul de lucru planificat. Se observă că sunt în jur de 300 de planificări de 8 ore, aprox. 60 de planificări de 9 ore etc.

  Cu acest grafic se pot analiza următoarele tipuri de ore: Planificate Lucrate planificate Lucrate neplanificate Total lucrate Motivări plătite Motivări neplătite Total motivări Absenţe Absenţe de la program Suplimentare aprobate Absenţe compensate Suplimentare compensate

 • EXEMPLUL 1 Absenţe Se observă peste 90 se absenţe de max 1 oră, 30 absenţe de max 2 ore etc. Absenţele mici sunt întârzieri sau plecări mai devreme iar cele mari absenţe nemotivate.

  EXEMPLUL 2 Lucrate Forma graficului este similară cu cea a graficului orelor planificate doar că, de exemplu, există 200 de apariţii de ore lucrate cu durata de 8 ore faţă de 300 de apariţii de planificări de ore lucrate cu durata de 8 ore.

  dorixroBIOACCES.RO

 • EXEMPLUL 3 Motivări Se observă că majoritatea motivărilor sunt pentru număr ridicat de ore, adică schimburi întregi. În cazul de faţă angajaţii nu se învoiesc cu orele ci cu zilele.

  EXEMPLUL 4 Suplimentare Cel mai multe apariţii sunt pentru număr mic de ore, datorat angajaţilor care preferă să nu fie pontaţi cu ore lipsă şi preferă sa lucreze puţin mai mult. Există însă suficient de multe apariţii de ore suplimentare de mai mult de 2 ore.

 • ALTE RAPOARTE

  Lista de Angajaţi Lista de angajaţi la o anumită dată

  Pontaj descărcare a condicilor electronice. Situaţia Descărcării Sistemelor de Raportul de verificare a timpilor de la ultima

  dorixroBIOACCES.RO

 • Lista de Angajaţi la o anumită dată Având în vedere dinamica organizării fiecărei societăţi, acest raport prezintă organizarea angajaţilor la o anumită dată.

 • Situaţia Descărcării Ceasurilor de Pontaj În versiunea PROFESSIONAL descărcarea sosirilor şi plecărilor din memoria ceasurilor de pontaj este efectuată automat de calculatorul central (server). Acest raport prezintă situaţia descărcărilor automatizate.

  şi multe altele...

  dorixroBIOACCES.RO

 • Rapoartele generate de softul

  BIO-matrix® LITE

  pot fi exportate în formatele:

  Microsoft®

  EXCEL

  .XLS

  Microsoft®

  WORD

  .DOC

  Adobe®

  READER

  .PDF

 • Export în format Microsoft Excel ( *.XLS )

  Rapoartele pot fi prelucrate suplimentar prin export in format Microsoft Excel (.xls)

 • Export în format Microsoft Word ( *.DOC )

  Pentru redactarea de diverse situatii in format text, puteți exporta rapoartele și in format Microsoft Word (.doc)

  dorixroBIOACCES.RO

 • Export în format Adobe Reader ( *.PDF )

  Pentru transmiterea rapoartelor prin email, in format nemodificabil, exportați rapoartele în format Adobe Reader (.pdf)

 • Contine manual de utilizare în Limba Română:

  Manual integrat în fiecare modul, pentru acces ușor direct din program

  dorixroBIOACCES.RO