soft pontaj pentru firme medii - bioacces.ro · rapoarte de pontaj centralizator lunar al...

of 39 /39
BIO-matrix ® LITE Soft Pontaj pentru Firme Medii Recomandabil pentru Firme cu 50300 Angajați Permite controlul duratei prezenței angajaților printr-un mod de lucru extrem de simplu. Permite exportul rapoartelor în format PDF, DOC(Word) sau XLS ( Excel ) Se instalează pe un singur calculator. Permite gestionarea mai multor ceasuri de pontaj. Oferă un set bogat de rapoarte, prezentate în cele ce ur- mează. Ajută la implementarea legislatiei si practicilor din Roma- nia cu privire la: Controlul si Urmărirea respectării prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară cu privire la prezență Întocmirea pontajelor în vederea calculului salarial www.scdtech.ro

Upload: vananh

Post on 02-May-2018

262 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

BIO-matrix ® LITE Soft Pontaj pentru Firme Medii

Recomandabil pentru Firme cu 50—300 Angajați

Permite controlul duratei prezenței angajaților printr-un mod de lucru extrem de simplu.

Permite exportul rapoartelor în format PDF, DOC(Word) sau XLS ( Excel )

Se instalează pe un singur calculator.

Permite gestionarea mai multor ceasuri de pontaj.

Oferă un set bogat de rapoarte, prezentate în cele ce ur-mează.

Ajută la implementarea legislatiei si practicilor din Roma-nia cu privire la:

Controlul si Urmărirea respectării prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară cu privire la prezență

Întocmirea pontajelor în vederea calculului salarial

www.scdtech.ro

Page 2: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Recomandat pentru:

verificarea sosirilor și plecărilor angajaților

generarea pontajului in vederea calculului salarial

controlul respectarii programului de lucru (intarzieri, plecari mai devreme)

controlul timpului nelucrat: invoiri (cu si fara plata), concedii (odihna, medicale, studii, fara plata), etc

de către

o singură persoană fara cunostințe tehnice folosind

un singur calculator

soft foarte simplu cu multiple facilități

oricâte sisteme de pontaj conectate în rețea

Page 3: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Beneficii:

Oferă interfață utilizator în Limba Română și Limba Engleză.

Extrem de simplu de instalat și de utilizat de către persoane fără cunoștințe tehnice

Disponibil pentru descărcare și testare gratuită.

Page 4: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Funcţiuni ale Soluției BIO-matrix LITE

Număr teoretic nelimitat de angajaţi: limitarea este dată doar de capacitatea de stocare a calculatorului şi capacitatea de stocare a condicilor electronice alese.

Exportul tuturor rapoartelor în format XLS (Excel), DOC (Word) sau Adobe PDF

Posibilitatea generării şi transmiterii automată prin e-mail a rapoartelor per departament/manager/angajat

Definirea de schimburi fixe, flexibile, excepţie

Gestiunea sărbătorilor legale

Gestiunea datelor angajaţilor şi organizarea lor pe departamente, zone şi locaţii

Planificarea automată a angajaţilor pe schimburi în funcție de sosiri, plecări și reguli definite de utilizator

Alegerea automată a schimburilor în

Urmărirea respectării planificărilor concediilor de odihnă

Preluarea şi aprobarea orelor suplimentare, a motivărilor pentru timpul nelucrat sau corectarea timpului lucrat

Posibilitatea urmăririi felului în care se respectă Regulamentul de ordine Interioară prin definirea, şi evaluarea Incidentelor specifice precum şi generarea notificărilor pentru angajaţi.

Transferul datelor angajaţilor în condicile electronice şi descărcarea sosorilor şi plecărilor angajaţilor din condicile electronice în baza de date cu stick USB.

Integrarea uşoară cu alte sisteme informatice: fiecare angajat este prezent în rapoarte însoţit de numărul de marcă (cod unic al angajatului din alte baze de date ale clientului)

Posibilitatea modificării programelor în vederea adaptării cerinţelor particulare fiecărui client.

dorixro
BIOACCES.RO
Page 5: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

RAPOARTE DE PONTAJ

Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună

Foaia Colectivă de Prezenţă Raportul de bază pentru calculul salariului

Prezenţa Zilnică Analiza detaliată a prezenţei într-o anumită zi.

Fişa Individuală de Prezenţă Sumarul lunar al tuturor tipurilor de ore la nivel de angajat

Pontaj Detaliat Analiza detaliată zilnică, la minut sau rotunjit la oră, a tu-turor tipurilor de ore

Pontaj Cumulat Analiza lunară, la minut sau rotunjit la oră, a tuturor tipu-rilor de ore.

Pontaj Defalcat Defalcarea orelor planificate şi orelor lucrate pe schimburi şi a orelor motivate pe tipuri de motivări

Page 6: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Centralizator Lunar al Pontărilor

Prezintă pentru toți angajații și pentru fiecare zi a lunii analizate, sumarul Sosirilor (în roșu) și Plecărilor (în albastru). Zilele libere sunt marcate cu [L] iar pentru zilele în care angajatul este absent motivat se va preciza codul motivării: [Co] - Concediul de Odihnă, [Bo] - Concediu pentru Boală Obișnuită (Concediu Medical), [D] - Delegație șamd.

dorixro
BIOACCES.RO
Page 7: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Foaia Colectivă de Prezenţă Reprezintă raportul de bază pentru calculul salariului în formatul consacrat întocmirii pontajului în România şi cuprinde orele lucrate zilnic şi totalurile lunare atât pentru orele lucrate cât şi pentru orele nelucrate precum: concediu de odihnă, concediu medical, învoiri şi concedii fără salarii, etc.

Raportul se poate obţine pentru o lună, la minut sau rotunjit la oră şi poate cuprinde toţi angajaţii sau doar cei dintr-un anumit departament, o anumită zonă sau la nivel de echipă / responsabil de pontaj.

Legendă:

Co-concediu de odihnă, Bo-boală obişnuită Bp-boală profesională Am-accidente de muncă M-maternitate O-obligaţii cetăţeneşti

Prm-program redus maternitate Prb-program redus boală

Î-învoiri şi concedii fără salarii N-absenţe nemotivate

Page 8: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Prezenţa Zilnică Analiza detaliată a prezenţei într-o anumită zi.

dorixro
BIOACCES.RO
Page 9: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Fişa Individuală de Prezenţă Raportul prezintă, la nivel de lună şi angajat, delalierea zilnică şi la minut a planificării, prezenţei, învoirilor, absenţelor precum

şi a intervalelor de timp planificate şi lucrate.

Page 10: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Pontaj Detaliat Analiza detaliată lunară, la minut sau rotunjit la oră, a tuturor tipurilor de ore, pentru fiecare angajat.

TIPURI DE ORE CE POT FI ANALIZATE Planificate - ore planificate Lucrate în timpul planificat - în timpul schimbului Lucrate noaptea - conform definiţiei orelor de noapte din definiţia schimbului Motivări Plătite - Ore Nelucrate dar Plătibile Motivări Neplătite - Ore Nelucrate de tipul învoirilor sau concediilor fără salarii Suplimentare Lucrate - Ore lucrate în plus faţă de durata schimbului Suplimentare Aprobate - Ore suplimentare lucrate şi aprobate Absenţe Nemotivate - Ore planificate, nelucrate şi nemotivate Absenţe Motivate - Ore planificate dar neefectuate la locul de muncă, de tipul Delegaţiilor

dorixro
BIOACCES.RO
Page 11: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Pontaj Cumulat Analiza lunară, la minut sau rotunjit la oră, a tuturor tipurilor de ore. În plus, acest raport ajută la compensarea orelor suplimentare cu timp liber plătit prin calculul orelor absenţă şi suplimentare compensate. Orele compensate se regăsesc şi în Foaia Colectivă de Prezenţă: Ore Absenţă Compensate - Ore Absenţă Nemotivate diminuate cu Orele Suplimentare Aprobate Ore Suplimentare Compensate - Orele Suplimentare Aprobate diminuate cu Orele Absenţă Nemotivate

Page 12: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Pontaj Defalcat

Defalcarea Orelor Planificate pe Schimburi

Defalcarea Orelor Lucrate pe Schimburi

Defalcarea Orelor Nelucrate pe Tipuri

dorixro
BIOACCES.RO
Page 13: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

RAPOARTE DE VERIFICARE A RESPECTARII REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ

Incidente - Analiză Săptămânală Privire de ansamblu asupra tuturor incidentelor

Incident - Analiză Lunară Valorile zilnice de apariţie a incidentelor pe durata unei luni

Page 14: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Sumar Incidente - Analiză Săptămânală Incidentele reprezintă încălcări ale normelor minimale cu privire la respectarea programului de lucru planificat.

Programul permite definirea multor tipuri de incidente în funcţie de nevoile particulare. În cazul de mai jos sunte prezentate valorile pentru următoarele două incidente:

I = Sosiri la program cu întîrziere mai mare de 15 minute D = Plecări de la program cu cel puţin 15 minute mai devreme.

Page 15: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Incident - Analiză Lunară Valorile în ore şi minute ale unui incident, de exemplu al incidentului definit ca “Sosire la program cu întârziere mai mare de 15 minute”.

În funcţie de definiţia incidentului se poate identifica lista angajaţilor care nu au respectat prevederile regulamentului de ordine interioară cu privire la programul de lucru.

dorixro
BIOACCES.RO
Page 16: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

RAPOARTE DE CONTROL

Sosiri şi Plecări Raportul de analiză a sosirilor şi plecărilor angajaţilor

Planificarea Schimburilor Planificarea prezenţei angajaţilor pe bază de schimburi

Planificarea Orelor de Lu-cru

Planificarea orelor de lucru ale angajaţilor

Abateri Aăptămânale Analiza săptămânală a abaterilor faţă de respectarea timpului şi schimbului planificat şi a orelor aferente acestor abateri.

Prezenţa la Ora Analiza săptămânală a prezenţei angajaţilor la o anumită oră.

Page 17: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Sosiri şi Plecări Lista sosirilor şi plecărilor pentru o zi sau o perioadă .

dorixro
BIOACCES.RO
Page 18: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Planificarea Schimburilor Graficul planificărilor pe schimburi, lunar.

Page 19: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Planificarea Orelor de Lucru Graficul orelor de lucru planificate, lunar.

Page 20: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Abateri Săptămânale Analiza săptămânală a abaterilor faţă de respectarea timpului şi schimbului planificat şi a orelor aferente acestor abateri.

Legendă: A-absenţe, S-suplimentare lucrate Mn-motivări neplătite Mp-motivări plătite

Zi cu absenţe, Zi cu motivări plătite şi neplătite Zi cu ore suplimentare lucrate Zi lucrătoare fără abateri

dorixro
BIOACCES.RO
Page 21: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Prezenţa la Ora Analiza săptămânală a prezenţei angajaţilor la o anumită oră.

Legendă: Absent Prezent Liber sau Neplanificat

Page 22: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

RAPOARTE DE ANALIZĂ

Sumar Ore Suplimentare Analiza detaliată a orelor suplimentare, propuse şi/sau aprobate şi a costurilor asociate

Sumar Rectificări Absenţe Analiza detaliată a absenţelor rectificate, propuse şi/sau apro-bate şi a costurilor asociate

Sumar Motivări Ore Ne-lucrate

Analiza detaliată a motivărilor orelor nelucrate, propuse şi/sau aprobate şi a costurilor asociate

Analize de Timp şi Cost Evaluare rapidă, numerică şi grafică, a orelor şi costurilor aso-ciate.

Statistici Analiza comportamentului angajaţilor cu privire la restectarea timpului de lucru planificat.

Page 23: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Sumar Ore Suplimentare Analiza detaliată a orelor suplimentare, propuse şi/sau aprobate şi a costurilor asociate. Acest raport poate fi grupat după orice coloană, cum ar fi: Departament, Angajat, Zonă, Schimb, Şef Echipă, Departament + Angajat etc.

Page 24: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Sumar Absenţe Rectificate Analiza detaliată a absenţelor rectificate, propuse şi/sau aprobate şi a costurilor asociate. Acest raport poate fi grupat după orice coloană, cum ar fi: Departament, Angajat, Zonă, Schimb, Şef Echipă, Departament + Angajat etc.

Page 25: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Sumar Motivări Ore Nelucrate Analiza detaliată a motivărilor orelor nelucrate, propuse şi/sau aprobate şi a costurilor asociate. Acest raport poate fi grupat după orice coloană, cum ar fi: Departament, Angajat, Zonă, Schimb, Şef Echipă, Departament + Angajat etc.

Page 26: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Analize de Timp şi Cost Acest raport este cel mai puternic instrument pentru o evaluare rapidă, numerică şi grafică, a orelor şi costurilor asociate, oferind răspunsuri rapide la întrebări de tipul: Cine ? Unde ? Când ? Care ? Cât de mult ? Cât costă ?

În cele ce urmează sunt p rezenta te câ teva exemple de t ipul Întrebare — Răspuns.

dorixro
BIOACCES.RO
Page 27: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

EXEMPLUL 1 : Care dintre angajaţi au cele mai multe ore suplimentare ?

EXEMPLUL 2 : Ce departament are cele mai ridicate costuri ale absenteismului ?

Cât de ridicat este acest cost ?

Page 28: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

EXEMPLUL 3

Care dintre şefii de echipă au

dat cele mai multe motivări

plătite şi căror angajaţi ?

EXEMPLUL 4

Care sunt schimburile în care

se lipseşte cel mai mult ?

În ce zi a săptămânii se

întâmplă acest lucru ?

dorixro
BIOACCES.RO
Page 29: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Statistici Acest raport este util pentru situaţiile când se doreşte analiza comportamentului angajaţilor cu privire la restectarea timpului de lucru planificat. Graficul reprezintă distribuţia normală a tipului de ore analizate indicând pe orizontală numărul de ore şi pe verticală numărul de apariţii.

De exemplu, mai sus este prezentat timpul de lucru planificat. Se observă că sunt în jur de 300 de planificări de 8 ore, aprox. 60 de planificări de 9 ore etc.

Cu acest grafic se pot analiza următoarele tipuri de ore: Planificate Lucrate planificate Lucrate neplanificate Total lucrate Motivări plătite Motivări neplătite Total motivări Absenţe Absenţe de la program Suplimentare aprobate Absenţe compensate Suplimentare compensate

Page 30: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

EXEMPLUL 1 Absenţe Se observă peste 90 se absenţe de max 1 oră, 30 absenţe de max 2 ore etc. Absenţele mici sunt întârzieri sau plecări mai devreme iar cele mari absenţe nemotivate.

EXEMPLUL 2 Lucrate Forma graficului este similară cu cea a graficului orelor planificate doar că, de exemplu, există 200 de apariţii de ore lucrate cu durata de 8 ore faţă de 300 de apariţii de planificări de ore lucrate cu durata de 8 ore.

dorixro
BIOACCES.RO
Page 31: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

EXEMPLUL 3 Motivări Se observă că majoritatea motivărilor sunt pentru număr ridicat de ore, adică schimburi întregi. În cazul de faţă angajaţii nu se învoiesc cu orele ci cu zilele.

EXEMPLUL 4 Suplimentare Cel mai multe apariţii sunt pentru număr mic de ore, datorat angajaţilor care preferă să nu fie pontaţi cu ore lipsă şi preferă sa lucreze puţin mai mult. Există însă suficient de multe apariţii de ore suplimentare de mai mult de 2 ore.

Page 32: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

ALTE RAPOARTE

Lista de Angajaţi Lista de angajaţi la o anumită dată

Pontaj descărcare a condicilor electronice. Situaţia Descărcării Sistemelor de Raportul de verificare a timpilor de la ultima

dorixro
BIOACCES.RO
Page 33: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Lista de Angajaţi la o anumită dată Având în vedere dinamica organizării fiecărei societăţi, acest raport prezintă organizarea angajaţilor la o anumită dată.

Page 34: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Situaţia Descărcării Ceasurilor de Pontaj În versiunea PROFESSIONAL descărcarea sosirilor şi plecărilor din memoria ceasurilor de pontaj este efectuată automat de calculatorul central (server). Acest raport prezintă situaţia descărcărilor automatizate.

şi multe altele...

dorixro
BIOACCES.RO
Page 35: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Rapoartele generate de softul

BIO-matrix® LITE

pot fi exportate în formatele:

Microsoft®

EXCEL

.XLS

Microsoft®

WORD

.DOC

Adobe®

READER

.PDF

Page 36: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Export în format Microsoft Excel ( *.XLS )

Rapoartele pot fi prelucrate suplimentar prin export in format Microsoft Excel (.xls)

Page 37: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Export în format Microsoft Word ( *.DOC )

Pentru redactarea de diverse situatii in format text, puteți exporta rapoartele și in format Microsoft Word (.doc)

dorixro
BIOACCES.RO
Page 38: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Export în format Adobe Reader ( *.PDF )

Pentru transmiterea rapoartelor prin email, in format nemodificabil, exportați rapoartele în format Adobe Reader (.pdf)

Page 39: Soft Pontaj pentru Firme Medii - bioacces.ro · RAPOARTE DE PONTAJ Centralizator Lunar al Pontărilor Prezintă toate pontările angajaților dintr-o anumită lună Foaia Colectivă

Contine manual de utilizare în Limba Română:

Manual integrat în fiecare modul, pentru acces ușor direct din program

dorixro
BIOACCES.RO