sistemul cheltuielilor publice - copy (2)

of 34 /34
Sistemul Cheltuielilor Publice Conceptul de cheltuiala publica are mai multe semnificatii si poate fi abordat din 2 puncte de vedere:juridic si economic. Asadar,in sens juridic,cheltuiala publica reprezinta o plata acordata pentru functionarea institutiilor publice si pentru desfasurarea activitatilor cu caracter public,inclusiv a intreprinderilor cu capital de stat. Din punct de vedere economic,cheltuiala publica exprima procesele de redistribuire financiara a PIB prin intermediul autoritatilor publice,pe de o parte si persoane fizice sau juridice ,pe de alta parte,odata cu alocarea(pe destinatii) si utilizarii efective a fondurilor financiare publice. Notiunea de cheluiala publica poate fi intrepretata si in functie de specificul activitatilor ce au drept scop alocarea si cheltuirea de resurse banesti,fie de catre entitatile publice,fie cu ajutorul bugetului public.Astfel,intr-o acceptiune mai extinsa,putem spune ca cheltuielile publice reprezinta un ansamblu de activitati cu caracter public(inclusiv cheltuielile materiale ale intreprinderilor cu capital de stat),in care cheltuielile se acopera din venituri proprii.In sens restrins,cheltuielile publice cuprind doar activitatile desfasurate prin institutii publice(bugetare) reflectate in bugetul public. Conform definitiei date de Iulian Vacarel"cheltuielile publice exprima relatii economico-sociale in forma baneasca,care se manifesta intre stat,pe de o parte,si persoane fizice si juridice,pe de alta parte,cu ocazia repartizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului,in scopul indeplinirii functiilor acestuia".

Upload: cristina-mamaliga

Post on 22-Jun-2015

125 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

:)

TRANSCRIPT

Page 1: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

Sistemul Cheltuielilor PubliceConceptul de cheltuiala publica are mai multe semnificatii si poate fi abordat din 2 puncte de vedere:juridic

si economic.Asadar,in sens juridic,cheltuiala publica reprezinta o plata acordata pentru functionarea institutiilor publice

si pentru desfasurarea activitatilor cu caracter public,inclusiv a intreprinderilor cu capital de stat.Din punct de vedere economic,cheltuiala publica exprima procesele de redistribuire financiara a PIB prin

intermediul autoritatilor publice,pe de o parte si persoane fizice sau juridice ,pe de alta parte,odata cu alocarea(pe destinatii) si utilizarii efective a fondurilor financiare publice.

Notiunea de cheluiala publica poate fi intrepretata si in functie de specificul activitatilor ce au drept scop alocarea si cheltuirea de resurse banesti,fie de catre entitatile publice,fie cu ajutorul bugetului public.Astfel,intr-o acceptiune mai extinsa,putem spune ca cheltuielile publice reprezinta un ansamblu de activitati cu caracter public(inclusiv cheltuielile materiale ale intreprinderilor cu capital de stat),in care cheltuielile se acopera din venituri proprii.In sens restrins,cheltuielile publice cuprind doar activitatile desfasurate prin institutii publice(bugetare) reflectate in bugetul public.

Conform definitiei date de Iulian Vacarel"cheltuielile publice exprima relatii economico-sociale in forma baneasca,care se manifesta intre stat,pe de o parte,si persoane fizice si juridice,pe de alta parte,cu ocazia repartizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului,in scopul indeplinirii functiilor acestuia".

Peggy B. si Richard A.Musgrave interpreteaza cheltuielile publice ca "utilizarea directionata a resurselor sectorului public pentru satisfacerea necesitatilor in utilizari publice si realizarea masurilor de redistribuire justificate de pe pozitiile echitatii sociale."

Clasificarea cheltuielilor publicePentru solutionarea cit mai reusita a problemelor legate de utilizarea mijloacelor publice si in scopul unei

mai bune intelegeri a problemelor privind cheltuielile publice,e nevoie de clasificarea acestora.

Page 2: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

Cheltuielile publice pot fi clasificate dupa urmatoarele criterii:din punct de vedere al utilizarii venitului national,dupa caracterul lor in timp,dupa natura acestora,dupa caracterul productiv al muncii,dupa continutul material sau nematerial al cheltuielilor publice.

Clasificarea conform utilizarii/consumului venitului national se efectueaza prin delimitarea cheltuielilor in 2 mari categorii:

1. Cheltuielile ce reprezinta un avans de venit national;2. Cheltuielile ce reprezinta un consum definitiv de venit national

In prima categorie se includ acele cheltuieli ce constau in avansarea de venit national in vederea obtinerii noilor venituri si resurse in viitor.Aici gasim cheltuielile pentru investitii,pentru cercetarea stiintifica aplicativa etc.

In a doua categorie se gasesc cheltuielile prin intermediul carora nu se asigura conditii pentru sporirea in mod direct a bazei de venituri a statului.Aici sunt incluse cheltuielile de aparare,cele curente ale institutiilor publice etc.

Clasificarea cheltuielilor dupa caracterul lor,permanent sau incidental,imparte cheltuielile in doua grupe :1. Cheltuieli ordinare ce se efectueaza anual,volumul acestora fiind previzibil;2. Cheltuieli extraordinare/exceptionale ce se efectueaza doar in situatii deosebite.

Dupa natura si aportul cheltuielilor la crearea conditiilor privind activitatea entitatilor publice deosebim cheltuieli functionale sau curente,cheltuieli de transfer si cheltuieli de investitii.

Cheltuielile functionale includ acele cheltuieli ce asigura functionarea activitatii institutiilor de stat(plati pentru salarii,consumuri materiale).

In componenta cheltuielilor de trasfer sunt inscrise sumele acordate persoanelor ce nu participa direct la activitatea curenta a entitatilor publice(dobinzi,comisioane si cistiguri aferente imprumuturilor de stat,subventii acordate firmelor etc).

Cheltuielile de investitii cuprind acele cheltuieli utilizate pentru infiintarea unor noi intreprinderi sau modernizarea celor existente.

Dupa caracterul productiv al muncii,cheltuilelile publice se clasifica in:cheltuieli ce se autolichideaza(ce se recupereaza de la beneficiarii acestora),cheltuieli reproductive(ce presupun incasari de impozite si taxe),cheltuieli productive(prin care se formeaza comoditati curente ale vietii),cheltuieli neproductive/risipitoare(in care sunt incluse cheltuielile militare ce depasesc nevoile concrete ale apararii nationale).

Page 3: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

Dupa continutul material/de munca vie al proceselor prin care se concretizeaza,cheltuielile sunt impartite in: cheltuieli materiale si cheltuieli de personal.

Cheltuielile materiale includ acele cheltuieli destinate procurarii de materie prima si materiale,obiectelor de inventar,combustibil,energie,utilaje,instalatii etc necesare consumului curent.

In sfera cheltuielilor de personal intra platile privind salariile,pensiile etc.

Sistemul cheltuielilor publice din Republica MoldovaIn R.M.,marimea si structura cheltuielilor publice sunt reglementate legislativ prin Legea privind sistemul

bugetar si procesul bugetar nr 847 din 24.05.96,Legea anuala a bugetului de stat,Legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat,Legea privind organizarea administrativ-teritoriala a R.M nr 764-XV din 27.12.2001,Legea privind finantele publice locale nr.491-XIV din 09.07.99,Hotarirea Guvernului R.M. "Directiiloe principale ale politicii bugetar-fiscale si cadrul cheltuielilor pe termen mediu(2003-2005) nr.693 din 3 iunie 2002 si altele.

Clasificarea cheltuielilor bugetare se supune Hotaririi Parlamentului R.M.privind clasificatia bugetara nr.969-XIII din 24.07.96.Clasificatia bugetara a cheltuielilor include clasificatia functionala a cheltuielilor publice,clasificatia organizationala a cheltuielilor bugetare si clasificatia economica a cheltuielilor bugetare.

Cheltuielile bugetare sunt determinate de alocatiile stabilite de Legea bugetara anuala.Legea privind sistemul bugetar si procesul bugetar clasifica cheltuielile bugetare in corespundere cu

Clasificatia bugetara conform: clasificatiei functionale; clasificatiei organizationale; clasificatiei economice.

Clasificatia functionala utilizeaza drept criterii domeniile,ramurile,sectoarele de activitate,spre care sunt dirijate resursele financiare publice sau alte destinatii ale cheltuielilor legate de efectuarea unor transferuri intre diferitele niveluri ale administratiei publice,plata dobinzilor la datoria publica sau

Page 4: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

constituirea de rezerve la dispozitia autoritatilor executive.Ele reflecta obiectivele politicii financiare a statului.

Clasificatia functionala reprezinta gruparea functiilor autoritatilor publice ,conform careia se prezinta cheltuielile bugetare.

Clasificatia functionala consta din doua parti:grupul principal si grupul ce formeaza o totalitate de 4 semne :

XX grupul principal functia/scopul generala a autoritatilor publiceXX grupul mijloace prin intermediul carora se ating scopurile

De exemplu:A.CHELTUIELI 06.00.Invatamint 06.04.Invatamint superior

Asadar,clasificatia functionala a cheltuielilor bugetare include urmatoarele grupe: Servicii de stat cu destinatie generala Activitate externa Aparare nationala Justitie Juristictia constitutionala Mentinerea ordinii publice si securitatea nationala Invatamintul Stiinta si inovarea Cultura,arta,sportul si actiunile pentru tineret Ocrotirea sanatatii Asigurarea si asistenta sociala Agricultura,gospodaria silvica,gospodaria pisciciola si gospodaria apelor Protectia mediului inconjurator si hidrometeorologia

Page 5: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

Industria si contructiile Transporturile,gospodaria drumurilor,comunicatiile si informatica Gospodaria comunala si gospodaria de exploatare a fondului de locuinte Complexul pentru combustibil si energie Serviciul datoriei de stat Completarea rezervelor de stat Alte servicii legate de activitatea economica Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale

Clasificatia organizationala a cheltuielilor bugetare sistematizeaza cheltuielile bugetare pe tipuri de intreprinderi,institutii,organizatii si masurile ce reflecta distribuirea alocatiilor intre beneficiarii directi de mijloace din buget.

Clasificatia organizationala sistematizeaza cheltuielile dupa:1. autoritatile publice beneficiare:autoritati publice centrale si locale si alti beneficiari de mijloace de

buget;2. pe tipurile de institutii,organizatii si masuri finantate din buget

Clasificatia economica a cheltuielilor bugetare conform Indicatiilor metodologice privind aplicarea clasificatiei economice a cheltuielilor bugetare elaborate de ministerul Finantelor, reprezinta gruparea cheltuielilor publice conform continutului lor economic.

Clasificatia economica consta din doua parti:articol(categorii economice majore de cheltuieli(redistribuirea muncii,marfuri si servicii,transferuri si cheltuieli capitale)in scopul exercitarii functiilor autoritatilor publice) si alineat (detaliere pe elemente si domenii de influenta a categoriilor economice majore)

De exemplu:

100.00.CHELTUIELI CURENTE 120.00 Plata dobinzilor 121.00 Plata dobinzilor la imprumuturile interne

Page 6: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

121.01 Plata dobinzilor la imprumuturile acordate de Banca Nationala a Moldovei.

Conform clasificatiei economice avem 4 tipuri de cheltuieli:1. cheltuieli curente2. cheltuieli capitale3. procurarea de actiuni4. creditarea neta

Cheltuielile curente reprezinta cheltuielile bugetare in urma carora sunt produse bunuri si servicii publice cu un ciclu de viata de pina la un an.Ele reprezinta un consum definitiv de produs intern brut,fiind reinnoite anual.Cheltuielile curente au urmatoarele componente:

cheltuielile pentru marfuri si servicii; plata dobinzilor transferuri curente transferuri curente pentru implementarea proiectelor finantate din surse externe.

Cheltuielile capitale se refera la cheltuielile ce au ca scop contructia si achizitionarea activelor fixe,la transferuri si ajutoare capitale in forma monetara si nemonetara.Se refera la bunurile si serviciile ce au ciclul de viata mai mare de un an(scoli,spitale,teatre etc).

Cheltuielile capitale contin 5 elemente: investitii capitale si reparatii capitale crearea rezervelor de stat procurarea de pamint si de active nemateriale transferuri de capital transferuri de capital pentru implementarea proiectelor finantate din curse externe.

Procurarea de actiuni indica cheltuielile statului pentru procurarea de actiuni.In categoria creditarea neta intra:

imprumututrile acordate bugetelor de alt nivel minus platile in contul achitarii lor; imprumuturile acordate intreprinderilor nefinanciare minus platile in contul achitarii lor; restituirea mijloacelor la buget;

Page 7: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

sumele imprumuturilor acordate populatiei cu amanetarea articolelor din metale pretioase si pietre pretioase in Serviciul Lombard al Vistieriei de Stat;

sumele imprumuturilor rambursate de catre populatie cu restituirea din amanet a articolelor din metale pretioase si pietre pretioase in Serviciul de lombard al Vistieriei de Stat.

Asigurarile sociale de statProtectia sociala este alcatuita din doua elemente importante ce se completeaza reciproc:asigurarile

sociale si asistenta sociala.Asigurarile sociale sunt niste fonduri distribuite cetatenilor aflati in incapacitatea temporara sau

permanenta de munca,in caz de batrinete si in alte cazuri prevazute de lege.Asistenta sociala reprezinta un ansamblu de servicii sociale,in bani sau in natura,servicii medicale,diverse

forme de recuperare sociala si profesionala etc.Asigurarea sociala este compusa din doua ramuri importante:asigurarea obligatorie(care este cea mai

principala in R.M) si asigurarea voluntara.

Actiuni sociale si culturaleIn R.M.cheltuielile bugetare pentru actiuni sociale si culturale sunt destinate pentru urmatoarele sfere:

Invatamint Cultura,arta,religie,sport si actiuni pentru tineret Ocrotirea sanatatii Asigurare si sustinere sociala.

Pentru R.M.o importanta deosebita o are invatamintul,ocrotirea sanatatii,asigurarea si sustinerea sociala.

Cheltuieli pentru educatieProcesul educational este abordat ca fiind un lant educational.Astfel,acest lant educational cuprinde cinci

verigi: educatia prescolara educatia scolara de baza

Page 8: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

educatia generala si invatamintul profesional invatamintul superior educatia permanenta.

Educatia prescolara: are ca scop principal asigurarea fundamentelor limbajului si bazelor comportamentului social.Procesul educational are loc in primii ani de viata.

Educatia scolara de baza: primii 9-10 ani de scoala.Ca functie principala este formarea spiritului de cetatean si dezvoltarea unor capacitati globale.

Educatia generala si invatamintul profesional: conduce tinarul catre o treapta superioara de invatamint sau catre un prim loc de munca.

Educatia superioara/universitara: are misiunea de a crea si de a crea si de a transfera cunostinte. Eductia permanenta: destinata adultilor si imbraca variate forma si practici cum ar fi cursuri de seara in

colegii si universitati,invatamint la distanta.Scopul de baza este de a imbunatati sansele de succes in cariera si sa faciliteze scimbarea stilului de viata.

Cheltuieli publice pentru sanatateCheltuielile publice pentru sanatate sunt destinate intretinerii si functionarii institutiilor

sanitare(spitale,policlinici etc) precum si finantarii unor actiuni de prevenire a imbolnavirilor,evitare a accidentelor si de educatie sanitara.

In componenta acestora sunt incluse cheltuielile pentru acordarea de ajutoare,alocatii,pensii,indemnizatii.In R.M.,sistemul ocrotirii sanatatii este intr-o stare critica.In acest scop au fost implementate reforme

organizationale si diverse sisteme eficiente,ce vor permite o imbunatatire a situatiei.

Cheltuieli publice pentru obiective si actiuni economiceCheltuielile publice pentru obiective si actiuni economice sunt alcatuite din cheltuielile ce se refera la

finantarea obiectivelor si activitatilor cu caracter economic din intreprinderile sectorului public si la subventionarea unor intreprinderi-proprietate privata ori mixta din domeniul productiei si distributiei de energie si combustibili,industriei extractive,agriculturii,transporturilor,telecomunicatiilor,constructiilor,precum si a altor intreprinderi ce sunt sub tutela statului.

Page 9: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

Cheltuieli publice pentru servicii publice generale,ordine publica,securitate nationala si aparare

In R.M in structura cheltuielilor publice pentru servicii publice generale,ordine publice,securitate nationala si aparare sunt incluse:

cheltuielile aferente serviciilor de stat cu destinatie generala cheltuielile aferente autoritatilor judecatoresti cheltuielile cu mentinerea ordinii publice si securitatea nationala cheltuielile cu apararea nationala.

Caracteristica generala a cheltuielilor pentru aparareCheltuielile pentru aparare nationala sunt cheltuieli neproductive,ce consuma definitiv o parte din PIB.Acest tip de cheltuieli pot fi de doua feluri:directe si indirecte.Cele directe includ cheltuielile cu intretinerea

fortelor armate in tara sau in cadrul bazelor militare din alte tari.Ele constau in procurarea de bunuri si servicii reclamate de aceasta intretinere,precum si dotarea cu echipament,armament,tehnica de lupta.

Cheltuielile militare indirecte reprezinta acele cheltuieli legate de lichidarea urmarilor de razboaielor sau pregatirea unor viitoare actiuni armate.

Caracterizarea globală a cheltuielilor publice ca fenomen financiar

Caracterizarea globala a cheltuielilor publice ca fenomen financiar se poate produce prin prisma nivelului,structurii si dinamicii acestora.

In ceea ce priveste nivelul cheltuielilor publice totale si al diferitelor categorii de cheltuieli putem spune ca se poate aprecia prin volumul cheltuielilor publice in expresie nominala(Cpn)si volumul cheltuielilor publice in expresie reala(Cpr).

Page 10: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

Diferenta de marime intre cheltuielile publice in expresie nominala si cele in expresie reala decurge din nivelul de pret in care sunt exprimate acestea.Pentru a transforma marimea cheltuielilor publice din expresie nominala in expresie reala e nevoie de deflatorul PIB(Ip1/0).Asadar,avem formula:

Cp1r=

Cp1n

Ip1 /0

unde:Ip

1/0=P1

P0

in care:P1- nivelul preturilor in perioada curenta;P0- nivelul preturilor in perioada de baza.

Structura cheltuielilor publice poate fi analizata din punct de vedere al ponderii diferitelor tipuri de cheltuieli publice in total(toate) sau in totalul cheltuielilor dintr-o anumita grupa.Ponderea este calculata dupa formula:

GSCPi=Cpi

Cpt

∗100

unde:GSCPi - ponderea cheltuielilor publice din categoria "i"Cpi- volumul cheltuielilor publice din categoria "i"Cpt- cheltuielile publice totale(sau dintr-o anumita grupa).

Atunci cind cunoastem ponderea diferitelor categorii de cheltuieli publice,putem constientiza pentru care obiective au fost orientate resursele financiare publice.De asemenea,stiind ponderea putem face comparatii pe plan international.

Dinamica cheltuielilor publice poate fi analizata datorita unor indicatori ce exprima mutatiile survenite,in marimi absolute sau relative,nominale sau reale,ale acestora,de la o perioada la alta.

Deci,cresterea absoluta nominala poate fi exprimata prin relatia:∆ Cp1 /0=Cpn

1−Cpn0

n

in care:

Page 11: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

∆ Cp1 /0n - modificarea cheltuielilor publice(in expresie nominala);

Cp1n - cheltuielile publice realizate,in preturi curente(in expresie nominala),in perioada curenta;

Cp0n - cheltuielile publice realizate,in preturi curente(in expresie nominala),in perioada de baza.

Cresterea reala a cheltuielilor publice se calculeaza in felul urmator:∆ Cp1 /0

r =Cp1r−Cp0

r

in care:∆ Cp1 /0

r - modificarea cheltuielilor publice (in expresie reala);Cp1

r - cheltuielile publice realizate,in preturi constante,in perioada curenta;Cp0

r - cheltuielile publice realizate,in preturi constante,in perioada de baza.

in care:

Cp1r=

Cp1n

Ip1 /0

iar:

Ip1/0=P1

P0

unde:P1-nivelul preturilor in perioada curenta;P0-nivelul preturilor in perioada de baza;

Mutatiile in structura economica a cheltuielilor publice din bugetul de stat in perioada 2009-2011

STRUCTURA FUNCTIONALAI. Analizam datele extrase din Bugetul Republicii Moldova din tabelul urmator:

2007 2008 2009

Page 12: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

1. Serviciile de stat cu destinatie generala 884.8 6.2 950.8 5.8 968.6 5.6

2. Activitatea externa 283.2 2.0 271.9 1.7 200.7 1.2

3. Justitia si jurisdictia constitutionala 228.2 1.6 278.0 1.7 308.9 1.84. Mentinerea ordinii publice,

apararea si securitatea statului 1332.5 9.3 1552.4 9.4 1522.7 8.9Apararea Nationala 268.5 1.9     242.4 1.4Mentinerea ordinii publice si

securitatea nationala 1064.0 7.5     1280.3 7.4

5. Cheltuieli de ordin social 5391.1 37.8 6210.6 37.7 7243.9 42.1Invatamintul 1469.7 10.3 1774.4 10.8 1761.4 10.2Cultura, arta, sportul si actiunile pentru

tineret 297.7 2.1 308.2 1.9 275.1 1.6Ocrotirea sanatatii 1836.9 12.9 2147.5 13.0 2159.0 12.6

inclusiv:            Transferuri la fondurile asigurarilor

obligatorii de asistenta medicala 1195.0 8.4 1477.2 9.0 1456.6 8.5Asistenta si sustinerea sociala 1786.8 12.5 1980.5 12.0 3048.4 17.7

inclusiv:            Transferuri bugetului asigurarilor

sociale de stat 791.7 5.6 901.6 5.5 1967.8 11.4Transferuri fondurilor locale de

sustinere sociala a populatiei 69.5 0.5 74.6 0.5 61.8 0.46. Stiinta si inovare 307.8 2.2 394.8 2.4 353.8 2.17. Cheltuieli de ordin economic 2512.7 17.6 2461.2 14.9 1790.9 10.4

Agricultura,gospodaria silvica,gospodaria piscicola si gospodaria apelor 1152.2 8.1 1148.0 7.0 1020.0 5.9

Page 13: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

Industria si constructiile 33.7 0.2 17.9 0.1 21.2 0.1Transporturile, gospodaria drumurilor,

comunicatiile si informatica 847.0 5.9 882.6 5.4 469.3 2.7Gospodaria comunala si gospodaria de

exploatare a fondului de locuinte 116.7 0.8 68.6 0.4 54.2 0.3Complexul pentru combustibil si

energie 177.5 1.2 167.3 1.0 95.6 0.6Alte servicii legate de activitatea

economica 185.6 1.3 176.8 1.1 130.6 0.88. Protectia mediului inconjurator si

hidrometeorologia 130.1 0.9 112.1 0.7 166.9 1.09. Serviciul datoriei de stat 609.8 4.3 721.6 4.4 834.2 4.8

II. Efectuam calculele pentru anii 2007,2008,2009,utilizind fomulele necesare,pentru fiecare Cheltuiala Publica

2007(Deflator PIB:15.9%)

1.Serviciile de stat cu

destinatie generala

2.Activitatea externa

3. Justitia si jurisdictia

constitutionala

4.Mentinerea ordinii publice,

apararea si securitatea

statului

5.Cheltuieli de ordin social

6. Stiinta si inovare

7.Cheltuieli de ordin economic

8. Protectia mediului

inconjurator si

hidrometeorologia

9. Serviciul datoriei de stat

Modificarea Nominala:

Page 14: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

FormulaCrn 884.8-702.1 283.2-235.3 228.2-188.6 1 332.5-1 045 5 391.1-4 329 307.8-199.5 2 512-1 330.7 130.1-108.6 609.8-428.6

Crn 182.7 47.9 39.6 287.5 1062.1 108.3 1181.3 21.5 181.2

FormulaCr r 2007

884.815.9

283.215.9

228.215.9

1332.515.9

5391.115.9

307.815.9

251215.9

130.115.9

609.815.9

Cr r 2007 55.6 17.8 14.3 83.8 339.0 19.35 157.9 8.1 38.3

FormulaCr r 2006

702.113.4

235.313.4

188.613.4

104513.4

4 32913.4

199.513.4

1330.713.4

108.613.4

428.613.4

Cr r 2006 52.3 17.5 14.0 77.9 323.0 14.8 99.3 8.1 31.9

FormulaCr r 2007

55.6-52.3 17.8-17.5 14.3-14.0 83.8-77.9 339.0-323.0 19.35-14.8 157.9-99.3 8.1-8.1 38.3-31.9

Cr r 2007 3.3 0.3 0.3 5.9 16 4.5 58.6 0 6.4

FormulaCr r 2007 %

55.652.3

17.817.5

14.314.0

83.877.9

339.0323.0

19.3514.8

157.999.3

8.18.1

38.331.9

Cr r 2007 % 1.06% 1.01% 1.02% 1.07% 1.04% 1.30% 1.59% 1 1.20%

Modificarea Relativa:Formula

Chn

884.8−702.1702.1*100

283.2−235.3235.3*100

228.2−188.6188.6*100

1332.5−1 0451 045*100

5391.1−4 3294329*100

307.8−199.5199.5*100

2512−1330.71 330.7

*100

130.1−108.6108.6*100

609.8−428.6428.6*100

Chn26% 20% 20% 27% 24% 54% 88% 19% 42%

FormulaChr

55.6−52.352.3

17.8−17.517.5

14.3−14.014.0

83.8−77.977.9

339.0−323.0323.0

19.35−14.814.8

157.9−99.399.3

8.1−8.18.1

38.3−31.931.9

Chr0.06% 0.01% 0.02% 0.07% 0.04% 0.30% 0.59% 0% 0.20%

2008(Deflator PIB:9.7%)

1.Serviciile de stat cu

destinatie generala

2.Activitatea externa

3. Justitia si jurisdictia

constitutionala

4.Mentinerea ordinii publice,

apararea si securitatea

statului

5.Cheltuieli de ordin social

6. Stiinta si inovare

7.Cheltuieli de ordin economic

8. Protectia mediului

inconjurator si

hidrometeorologia

9. Serviciul datoriei de stat

Page 15: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

Modificarea Nominala:Formula

Crn

950.8−884.8 271.9-283.2 278-228.2 1 552.4-1 332.5 6 210.6-5 391.1 394.8-307.8 2 461-2 512 112.1-130.1 721.6-609.8

Crn66 -11.3 49.8 219.9 819.5 87 -51 -18 111.8

FormulaCr r 2008

950.89.7

271.99.7

2789.7

1552.49.7

6 210.69.7

394.89.7

2 4619.7

112.19.7

721.69.7

Cr r 200898.0 28.0 28.6 160.0 640.2 40.7 253.7 11.5 74.3

Cr r 2007 55.6 17.8 14.3 83.8 339.0 19.35 157.9 8.1 38.3

FormulaCr r 2008

98.0-55.6 28.0-17.8 28.6-14.3 160.0-83.8 640.2-339.0 40.7-19.35 253.7-157.9 11.5-8.1 74.3-38.3

Cr r 200842.4 10.2 14.3 76.2 301.2 21.35 95.8 3.4 36

FormulaCr r 2008 %

98.055.6

28.017.8

28.614.3

160.083.8

640.2339.0

40.719.35

253.7157.9

11.58.1

74.338.3

Cr r 2008 % 1.76% 1.57% 2% 1.90% 1.88% 2.10% 1.60% 1.41% 1.93%

Modificarea Relativa:Formula

Chn

950.8−884.8884.8*100

271.9−283.2283.2*100

278−228.2228.2*100

1552.4−1 332.51 332.5*100

6 210.6−5 391.15 391.1*100

394.8−307.8307.8*100

2 461−2 5122 512*100

112.1−130.1130.1*100

721.6−609.8609.8*100

Chn7% -3.99% 21% 66% 15% 28% -2% -13% 18%

FormulaChr

98.0−55.655.6

28.0−17.817.8

28.6−14.314.3

160.0−83.883.8

640.2−339.0390.0

40.7−19.3519.35

253.7−157.9157.9

11.5−8.18.1

74.3−38.338.3

Chr0.76% 0.57% 1% 0.90% 0.77% 1.10% 0.60% 0.41% 0.93%

2009(Deflator PIB:2%)1.Serviciile de

stat cu destinatie generala

2.Activitatea externa

3. Justitia si jurisdictia

constitutionala

4.Mentinerea ordinii publice,

apararea si securitatea

5.Cheltuieli de ordin social

6. Stiinta si inovare

7.Cheltuieli de ordin economic

8. Protectia mediului

inconjurator si

9. Serviciul datoriei de stat

Page 16: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

statuluihidrometeorol

ogia

Modificarea Nominala:Formula

Crn

968.6-950.8 200.7-271.9 308.9-278 1 522.7-1 552.4 7 243.9-6 210.6 353.8-394.8 1 790.9-2 461..2 166.9-112.1 834.2-721.6

Crn17.8 -71.2 30.9 -29.7 1033.3 -41 -670.3 54.8 112.6

FormulaCr r 2009

968.62

200.72

308.92

1522.72

7 243.92

353.82

1790.92

166.92

834.22

Cr r 2009484.3 100.35 154.45 761.35 3 621.95 176.9 895.45 83.45 417.1

Cr r 200898.0 28.0 28.6 160.0 640.2 40.7 253.7 11.5 74.3

FormulaCr r 2009

484.3-98.0 100.35-28.0 154.45-28.6 761.35-160.0 3 621.95-640.2 176.9-40.7 895.45-253.7 83.45-11.5 417.1-74.3

Cr r 2009386.3 72.35 125.85 601.35 2 981.75 136.2 641.75 71.95 342.8

FormulaCr r 2009 %

484.398.0

100.3528.0

154.4528.6

761.35160.0

3 621.95640.2

176.940.7

895.45253.7

83.4511.5

417.174.3

Cr r 2009 % 4.94% 0.36% 5.40% 4.75% 5.65% 4.34% 3.52% 7.25% 5.61%

Modificarea Relativa:Formula

Chn

968.6−950.8950.8*100

200.7−271.9271.9*100

308.9−278278*100

1522.7−1552.41 552.4*100

7 243.9−6 210.66 210.6*100

353.8−394.8394.8*100

1790.9−2 461.22 461.2*100

166.9−112.1112.1*100

834.2−721.6721.6*100

Chn1% -26% 11% -1.9% 16% -10% -27% 48% 15%

FormulaChr

484.3−98.098.0

100.35−28.028.0

154.45−28.628.6

761.35−160.0160.0

3 621.95−640.2640.2

176.9−40.740.7

895.45−253.7253.7

83.45−11.511.5

417.1−74.374.3

Chr3.94% 2.58% 4.40% 3.75% 4.65% 3.34% 2.52% 6.25% 4.61%

TOTAL CHELTUIELI 2007,2008,2009

Page 17: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

Modificarea Nominala:2007 2008 2009

FormulaCrn

14 257.1-11 019.3 15 744.4-14 257.1 16 368.8-15 744.4

Crn 3 237.8 1 487.3 624.4Formula

Crr114 257.1

15.915744.4

9.716 368.8

2

Cr r 1 896.67 1 623.13 8 184.4Formula

Cr r 2

11019.313.4

14 257.115.9

15744.49.7

Cr r 2 822.33 896.67 1 623.13FormulaCr r 1−2

896.67-822.33 1 623.13-896.67 8 184.4-1 623.13

Cr r 1−2 74.34 726.46 7 561.27Formula

Cr r %

896.67822.33

1623.13896.67

8 184.41623.13

Cr r % 1.09% 1.81% 5.04%Modificarea Relativa:

FormulaChn

14 257.1−11019.311 019.3

*100

15744.4−14 257.114 257.1

*100 16 368.8−15 744.415 744.4

*100

Chn 29.38% 10.43% 3.96%Formula

Chr

896.67−822.33822.33

1623.13−896.67896.67

8 184.4−1 623.131623.13

Chr 0.09% 0.81% 4.65%

Comentarii:

Page 18: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

Vorbind despre Modificarea Nominala,putem spune ca din punct de vedere Nominal cheltuielile publice Totale din 2007 au crescut cu 1.29% (3 237.8 mln.lei),cele din 2008 au scazut la 1.10%(1 487.3 mln.lei),iar cheltuielile publice din 2009 au inregistrat,de asemenea,o scadere de 1.03% (624.4).

Din punct de vedere Real cheltuielile publice din anul 2007 au inregistrat o scadere de 1.09% fata de anul 2009 in care chletuielile au crescut cu 1.81%.Ce mai mare crestere a fost depistata in anul 2009 de 5.04%.

Vorbind despre Modificarea Relativa,putem spune ca din punct de vedere Nominal cel mai mare % de crestere a fost inregistrat in anul 2007 cu 29.38%.In anul 2009 a avut loc o scadere de pina la 3.96% ,iar in 2008 10.43%.

Din punct de vedere Real,cheltuielile publice din 2007 au inregistrat o scadere de 0.09% pe cind in 2008 au crescut cu 0.81%,iar in 2009 s-au majorat pina la 4.65%.

In concluzie putem spune ca un procent mai mare de crestere a cheltuielilor din punct de vedere Nominal s-a inregistrat in anul 2007,vorbind despre Modificarea Nominala,si din punct de vedere Real in anul 2009.In ceea ce priveste Modificarea Relativa,din punct de vedere Nominal o crestere mare s-a depistat in anul 2007,iar din punct de vedere Real in 2009.

Astfel,cercetind tabelul cu toate cheltuielile efectuate si fig.1 am ajuns la concluzia ca pentru anul 2007 cea mai mare pondere o au cheltuielile de ordin social,care constituie 37.8%,urmate de cheltuielile de ordin economic (17.6%),cheltuielile cu mentinerea ordinii publice,aparare si securitatea statului(9.3%),servicii de stat cu destinatie generala (6.2%),serviciile datoriei de stat (4.3%),stiinta si inovare(2.2%),activitatea externa(2%),justitie si juristictie constitutionala (1.6%) si pe ultimul loc s-au amplasat cheltuielile pentru protectia mediului inconjuurator si hodrometeorologie.

In anul 2008,cheltuielile au ramas pe aceleasi locuri doar ca procentul a variat.Astfel,in 2008 s-a inregistrat o scadere vizibila a cheltuielilor de ordin economic(de la 17.6% la 14.9%).Pentru anul 2009 avem o crestere a cheltuielilor de ordin social de la 37.8% in 2007 la 42.1% in anul 2009.Cit despre cheltuielile de ordin economic putem spune ca in acesti 3 ani s-a inregistrat o scadere treptata,ajungindu-se in 2009 la 10.4% din total.

In decursul acestor 3 ani,am constatat ca cele mai importante domenii ocrotite de stat sunt:domeniul social,economic si ordinea publica,apararea si securitatea statului.Acestea detinind ponderea cea mai mare dintre toate cheltuielile.

Page 19: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

2007 2008 20090

5

10

15

20

25

30

35

40

45 Cheltuielile publice,pe ani

Cheltuieli de ordin SocialCheltuieli de ordin economicMentinerea ordinii publice,aparare si securitatea statuluiServicii de stat cu destinatie generalaServiciul datoriei de statStiinta si inovareActivitate externaJustitiaProtectia mediului

Cheltuielile publice ,Structura Functionala

1.Cheltuieli de ordin social

2.Cheltuieli de ordin economic

3.Mentinerea ordinii pub-lice,aparare si securitatea statului

Page 20: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

STRUCTURA ECONOMICAI. Analizam datele extrase din Bugetul Republicii Moldova din tabelul urmator:

Page 21: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

II. Efectuam calculele pentru anii 2007,2008,2009,utilizind fomulele necesare,pentru fiecare Cheltuiala Publica

 

2009 2010 2011 - DS

suma % in total suma % in total suma % in total

1 20 21 22 23 24 25

Cheltuieli, total 17,203.0 100.0 18,797.8 100.0 20,004.2 106.4

Cheltuieli curente 14,741.3 85.7 16,193.5 86.1 16,707.1 88.9

din care :            

Cheltuieli de personal 3,441.2 20.0 3,431.3 18.3 3,500.2 18.6

Mărfuri şi servicii 3,194.4 18.6 3,698.0 19.7 3,991.3 21.2fără transferuri la

FAOAM 1737.6 10.1 1771.4 9.4 2006.9 10.7

transferuri la FAOAM 1456.8 8.5 1926.6 10.2 1984.4 10.6

Transferuri in scopuri de productie 627.4 3.6 439.9 2.3 417.3 2.2

Transferuri catre populatie 3,058.4 17.8 3,438.1 18.3 3,727.3 19.8

fără transferuri la BASS 1101.6 6.4 1011.8 5.4 1204.5 6.4

transferuri la BASS 1956.8 11.4 2426.3 12.9 2522.8 13.4

Alte cheltuieli 3,585.7 20.8 4,638.6 24.7 4,408.6 23.5

Transferuri la UAT 3351.7 19.5 4427.0 23.6 4188.2 22.3

Serviciul datoriei de stat 834.2 4.8 547.6 2.9 662.4 3.5

Interne 629.9 3.7 367.4 2.0 478.5 2.5

Externe 204.3 1.2 180.2 1.0 183.9 1.0

Cheltuieli capitale 2,488.3 14.5 2,724.2 14.5 3,348.5 17.8

Creditarea neta -26.6 -0.2 -119.9 -0.6 -51.4 -0.3

Page 22: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

2009(Deflator PIB: 2%)Modificarea Nominala:

Cheltuile Curente Cheltuieli de Capital Creditare NetaFormula

Crn14 741.3-12 838.6 2 488.3-3 604.4 -26.6-23

Crn 1 902.7 -1 116.1 -49.6FormulaC r r 2009

14 741.32

2 488.32

−26.62

Cr r 2009 7 370.6 1 244.1 -13.3FormulaCr r 2008

12838.69.7

3 604.49.7

239.7

Cr r 2008 1 323.5 371.5 2.37%FormulaCr r 2009

7 370.6-1 323.5 1 244.1-371.5 -13.3-2.37

Cr r 2009 6 047.1 872.6 -15.67FormulaCr r 2009 %

7 370.61323.5

1244.1371.5

−13.32.37

Cr r 2009 % 5.56% 3.34% -5.61%

Modificarea Relativa:Formula

Chn

14 741.3−12 838.612 838.6

*1002 488.3−3 604.4

3604.4*100

−26.6−2323

Chn 14.82% -30.96 -2.15%Formula

Chr

7 370.6−1 323.51 323.5

1244.1−371.5371.5

−13.3−2.372.37

Chr 4.56% 2.34% -6.61%

Page 23: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

2010 (Deflator PIB: 9.9%)Modificarea Nominala:

Cheltuile Curente Cheltuieli de Capital Creditare NetaFormula

Crn

16 193.5-14 741.3 2724.2-2488.3 -119.9+26.6

Crn 1 452.2 235.9 -93.3FormulaCr r 2010

16 193.59.9

2724.29.9

−119.99.9

Cr r 2010 1 635.7 275.1 -12.11Cr r 2009 7 370.6 1244.1 -13.3

FormulaCr r 2010

1 635.7-7 370.6 275.1-1244.1 -12.11+13.3

Cr r 2010 -5 734.9 -969 1.19FormulaCr r 2010 %

1635.77 370.6

275.11244.1

12.1113.3

Cr r 2010 % 0.22% 0.22% 0.91%

Modificarea Relativa:Formula

Chn

16 193.5−14 741.314 741

*1002724.2−2488.3

2488.3*100

−119.9+26.6−26.6

*100

Chn 9.85% 9.48% 3.50%Formula

Chr

1635.7−7 370.67 370.6

275.1−1244.11244.1

−1.1913.3

Chr -0.77% -0.77% -0.08%

Page 24: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

2011(Deflator PIB: 7%)Modificarea Nominala:

Cheltuile Curente Cheltuieli de Capital Creditare NetaFormula

Crn

16 193.5-16 707.1 3348.5-2724.2 -51.4+119.9

Crn -513.6 624.3 68.5FormulaCr r 2011

16 193.57

3348.57

−51.47

Cr r 2011 2 313.3 478.3 -7.34Cr r 2010 1 635.7 275.1 -12.11

FormulaCr r 2011

2313.3-1635.7 478.3-275.1 -7.34+12.11

Cr r 2011 677.6 203.2 4.77FormulaCr r 2011 %

2313.31635.7

478.3275

7.3412.11

Cr r 2011 % 1.41% 1.73% 0.60%

Modificarea Relativa:Formula

Chn

16 193.5−16 707.116 707.1

*1003348.5−2724.2

2724.2*100

−51.4+119.9−119.9

*100

Chn -3.07% 22.91% -0.57%Formula

Chr

2313.3−1635.71635.7

478.3−275.1275.1

−7.34+12.11−12.11

Chr 0.41% 0.73% -0.39%

Page 25: Sistemul Cheltuielilor Publice - Copy (2)

TOTAL CHELTUIELI 2009,2010,2011Modificarea Nominala:

2009 2010 2011Formula

Crn

17 203.0-16 466.0 18 797.8-17 203 20 004.2-18 797.8

Crn 737.0 1 594.8 1 206.4Formula

Crr117 203.0

218797.8

9.920 004.2

7

Cr r 1 8 601.5 1 898.7 2 857.7Formula

Cr r 2

16 4669.7

Cr r 2 1 697.5 8 601.5 1 898.7FormulaCr r 1−2

8 601.5-1 697.5 1 898.7-8 601.5 2 857.7-1 898.7

Cr r 1−2 6 904 -6 702.8 959Formula

Cr r %

8 601.51697.5

1898.78 601.5

2857.71898.7

Cr r % 5.06% 0.22% 1.50%Modificarea Relativa:

FormulaChn

17 203.0−16 466.016 466.0

*100 18797.8−17 20317 203

*100 20 004.2−18 797.818 797.8

*100Chn 4.47% 9.27% 6.41%

FormulaChr

8 601.5−1 697.51 697.5

1898.7−8 601.58601.5

2857.7−1 898.71 898.7

Chr 4.06% -0.77% 0.50%