sfanta liturghie note

Click here to load reader

Post on 05-Aug-2015

239 views

Category:

Documents

18 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

CNT ARILESFINTEI LITURGHIICopyright c 2006-2008 C at alin Frncu si Raluca Balaban.Aveti permisiunea de a copia, distribui si/sau modica acest document conform termenilor Licentei GNUpentru Docu-mentatie Liber a, versiunea 1.2 sau orice versiune ulterioar a publicat a de Free Software Foundation; f ar a Sectiuni Invari-abile si f ar a Texte De Copert a. O copie electronic a a acestei licente se a a la http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.Acest document a fost formatat folosind LATEX si Lilypond. O versiune electronic a a acestui document se a a lahttp://catalin.francu.com/Music/liturghia.Versiunea 1.3 (6 iunie 2008)3I. Cnt ari si r aspunsuri liturgiceLiturghia catehumenilorPreotul: Binecuvntat a este mp ar a tia Tat alui si a Fiului si a Sfntului Duh, acum si pururea si nvecii vecilor.Cantorul:_ ,,8__ , _ , SopranoAltoTenorBas,min.min.,mfA,mfA,mf,mfAA

min.min.

Ectenia MarePreotul: Cu pace, Domnului s a ne rug am.Cantorul:,te.te.,,,,,Doam,,pmi,luie_44ne,,te.,,,44___,,ie,ne Doam,,,,neiepmipte.__Doam,ne,plu,8,,44,,,, 1._,mi,ieDoam,,_lumilu44,,,4Preotul: Pentru pacea de sus si pentru mntuirea suetelor noastre, Domnului s a ne rug am.Cantorul:,te.44 ,,,,,,,44ieDoampp,,nene,ne,ne,,,Doam8_,ie,,mimi,mi,mi,__p44,Doamte.,lu,lu,lu,_,,p,_te.,,,__,te.442.,, ,Doam,,lu,ieiePreotul: Pentru pacea a toat a lumea, pentru bun astarea sntelor lui Dumnezeu biserici si pentruunirea tuturor, Domnului s a ne rug am.Cantorul:ne, ,ie_, nemp_44,te._,DoamluDoam,,mi,lu,,ie4444_,lu,,ielu,ne_,8mi,,Doam te.te.3.,mp,44,, ,mpDoam mi,,,,ie,ne,mi,,te.,,,_mp,,5Preotul: Pentru sfnt a biserica aceasta si pentru cei ce cu credin t a, cu evlavie si cu fric a de Dum-nezeu intr a si se roag a ntr-nsa, Domnului s a ne rug am.Cantorul:,,,,nene__44,,,_,,te.ie,lu,,44,neDoam,_te.,,lu,_ieDoam844,mi DoamDoam,44mi,mi,ielu, ,te.,ne_,te.mi ie,,,lu,,,,,4.,,,,Preotul: Pentru Prea Sn titul Episcopul nostru (N) (Arhiepiscop, Mitropolit, Patriarh), pentru cinsitapreotime si ntru Hristos diaconime, pentru tot clerul si poporul, Domnului s a ne rug am.Cantorul:,te.,lu,lu,lu,lu,,,,,,,,te.p,,_44 ,__44,_44 ,8_44,,ieie,ie,_Doamte.,ne,ne,ne,ne,Doampp,Doamp,,_Doam,te.5.,,,mi,mi,ie,mi,mi,6Preotul: Pentru Pre sedintele t ariinostre (N)(aicisepomene steconduc atorulstatului), pentru au-torit atile civile si militare si pentru to ti cei n autoritate, Domnului s a ne rug am.Preotul: Pentru sfnt loca sul acesta, tara aceasta si pentru toate ora sele si satele si pentru cei ce cucredint a locuiesc ntr-nsele, Domnului s a ne rug am.Cantorul:,te.te.,,,,,Doam,,pmi,luie_44ne,,te.,,,44___,,ie,ne Doam,,,,neiepmipte.__Doam,ne,plu,8,,44,,,, 1._,mi,ieDoam,,_lumilu44,,,Preotul: Pentru bun a ntocmirea aerului, pentru mbel sugarea roadelor p amntului si pentru vre-muri pa snice, Domnului s a ne rug am.Cantorul:,te.44 ,,,,,,,44ieDoampp,,nene,ne,ne,,,Doam8_,ie,,mimi,mi,mi,__p44,Doamte.,lu,lu,lu,_,,p,_te.,,,__,te.442.,, ,Doam,,lu,ieie7Preotul: Pentru cei ce c al atoresc pe ape, pe uscat si prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei robi ti sipentru mntuirea lor, Domnului s a ne rug am.Cantorul:ne, ,ie_, nemp_44,te._,DoamluDoam,,mi,lu,,ie4444_,lu,,ielu,ne_,8mi,,Doam te.te.3.,mp,44,, ,mpDoam mi,,,,ie,ne,mi,,te.,,,_mp,,Preotul: Pentru ca s a m izb avi ti noi de tot necazul, mnia, primejdia si nevoia, Domnului s a nerug am.Cantorul:,,,,nene__44,,,_,,te.ie,lu,,44,neDoam,_te.,,lu,_ieDoam844,mi DoamDoam,44mi,mi,ielu, ,te.,ne_,te.mi ie,,,lu,,,,,4.,,,,Preotul: Ap ar a, mntuie ste, miluie ste si ne p aze ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T au.8Cantorul:,te.,lu,lu,lu,lu,,,,,,,,te.p,,_44 ,__44,_44 ,8_44,,ieie,ie,_Doamte.,ne,ne,ne,ne,Doampp,Doamp,,_Doam,te.5.,,,mi,mi,ie,mi,mi,Preotul: Pe preasfnta, curata, prea binecuvntata, m arita St apna noastr a, de Dumnezeu N asc a-toarea si pururea Fecioara Maria, cu to ti sn tii s a o pomenim.Cantorul:,rere,re,4424,_4424,8_4424,re,toaPreacresc._4424,_PreaPreac,p,, ,tDum,Dum,Dum,Dum,sfncresc.,Ns sfn,t,tc,c,,t sfn,sfn,Preap,pNs,,,c,toatoap,Ns de,de,de,de,toa,,ne,ne,ne,ne,cresc.cresc.,Ns,lu,,_,_lu,lu,lu,,mip,,-) --) --) -mip,,mip,,mipnoi.....prepreprepre,_,8_,noi.noi.noi.te,,te,te,te,

nene,

ieieieie-) -zeu,zeu,zeu,zeu,

nene9Preotul: Pe noi n sine si unii pe al tii si toat a via ta noastr a lui Hristos Dumnezeu s a o d am.Cantorul:,_,Doam ,_ ,mf,,,e i,,,_ne._ ,8_,ne.mfii.,,,_,,,,,,,Doam,eDoamDoam_, .,i,,mfe,ene.ne.,,_mf,,,Preotul: C a Tie se cuvinte toat a m arirea, cinstea si nchin aciunea, Tat alui si Fiului si Sfntului Duh,acum si pururea si n vecii vecilor.Cantorul:min.

p,A,pA,pA,pA

min.,min.,,,

_8__min.

_, 10Antifonul IMrire... i acum... Binecuvinteazglasul 8Allegrettotu,tu,,,i,,,Sfnt,4424,8_4424,_4424,_mf,_Fi,,Fi,,M ri,4424,_,__,Sfn,,,,i,__Ta,,mf,,Ta,,Mi,i,,,,,,,lui,lui,,t,mfu,u,,_ri re,re,,_ _lui,lui,, ,,lui,lui,Duh.,,ru,ru_,,i,i,pu_rearea,,n,n,,ci,ci,__,lor,min.min.

,,lor,,,vemf,i,__,,,ve,,A,,A,Duh.,.. , _,,,ve,vei,,cii,cii,,,,5_ ,_ ,_8

,,a,amfi,,,pu,,_ ,__i,cum_,,cum,,Biz,z,,,vin,teacu,,teaBi,mp,,al,,,mp,_,_al,te,ne,,ne,,,,,cu su,,,,,,,e vinsu,,te e,,,,,,nul nul te,,te, ,,,_toa,,toa,,pe,,Dom,,ce,,ce,,le,,lemeu,,meu,,,,,,i,,i,,,_7pe,,Dom,,11,,meu,meu,,,,meme, ,sfnt,,,dindin,un, ,,,-) -,sfnt,,un,,,,l,,trul,-) -,,al nu trul l Lui,_Lui,_,,,,al,, ,_13,cel,,cel,,le,,le,,,,,nu,,_vn20,tat,,tat,,,,_,_ ,, ,,,,ne.,,vn,,Bi,Bi,rall...DoamDoam,p,_-ne._-eti,,eti,, ,,ne,,ne,,,,p,cu,,cu,,Ectenia mic aPreotul: Iar a si iar a cu pace, Domnului s a ne rug am.Cantorul:,te.44 ,,,,,,,44ieDoampp,,nene,ne,ne,,,Doam8_,ie,,mimi,mi,mi,__p44,Doamte.,lu,lu,lu,_,,p,_te.,,,__,te.442.,, ,Doam,,lu,ieiePreotul: Ap ar a, mntuie ste, miluie ste si ne p aze ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T au.12Cantorul:,te.,lu,lu,lu,lu,,,,,,,,te.p,,_44 ,__44,_44 ,8_44,,ieie,ie,_Doamte.,ne,ne,ne,ne,Doampp,Doamp,,_Doam,te.5.,,,mi,mi,ie,mi,mi,Preotul: Pe preasfnta, curata, prea binecuvntata, m arita St apna noastr a, de Dumnezeu N asc a-toarea si pururea Fecioara Maria, cu to ti sn tii s a o pomenim.Cantorul:,rere,re,4424,_4424,8_4424,re,toaPreacresc._4424,_PreaPreac,p,, ,tDum,Dum,Dum,Dum,sfncresc.,Ns sfn,t,tc,c,,t sfn,sfn,Preap,pNs,,,c,toatoap,Ns de,de,de,de,toa,,ne,ne,ne,ne,cresc.cresc.,Ns,lu,,_,_lu,lu,lu,,mip,,-) --) --) -mip,,mip,,mipnoi.....prepreprepre,_,8_,noi.noi.noi.te,,te,te,te,

nene,

ieieieie-) -zeu,zeu,zeu,zeu,

nene13Preotul: Pe noi n sine si unii pe al tii si toat a via ta noastr a lui Hristos Dumnezeu s a o d am.Cantorul:,_,Doam ,_ ,mf,,,e i,,,_ne._ ,8_,ne.mfii.,,,_,,,,,,,Doam,eDoamDoam_, .,i,,mfe,ene.ne.,,_mf,,,Preotul: C a a Ta este st apnirea si a Ta este mp ar a tia si puterea si m arirea, a Tat alui si a Fiului sia Sfntului Duh, acum si pururea si n vecii vecilor.Cantorul:min.

p,A,pA,pA,pA

min.,min.,,,

_8__min.

_, 14Antifonul al II-leaMrire... i acum... Unule Nscutglasul 8Allegretto_ , 4424_ , 4424_8, 4424_ ,4424Sfn,,,re,_Sfn,t__,lui,,tu,tu,,lui,,__Fi,,,lui,,,u,,Ta,,_riMmfM,,,,ri,u re,, ,mf,,,i,ilui,lui,,i,i,,,__Fi,,mf,Ta,,,t,,lui,ve,,ve,__,,,ve,,ve,,cii,cii_,,i,i_,,n,nmin.min.,,A,__

,,ci,,,,Aci,,lor,,lor,,,i,i__,,cumDuh.,,,,mf,i,mfi,cum,,a,a, ,,pu,purearea,,ru,ru_ ,_ ,_8,_ ,Duh... 5__,,,Fi,,U le,,,,i,u,,le, ,le,,,nu,,,,,cut,ile,,,,cut,,,,,Cu,,Cuns,,,,_,_,,ns,,Fi,,unuU,,,,ce,f,,,,eti,,eti,la,,la,lui,,,f,,,,lui,,ne,,ce,vn,,CeDumtul,,Cetul,,vn,,,Dum,zeu,zeu, ,,_,ne,,,_715,i,,,i,,i,,pri_14,moar moar,_,ir,,,, mitmit,pri,,pen,,pen,,,,r,,de,,de,,tru,,tru,,,aite,,aite,,tru ,din n Te,,,, ,_21_,mn,,_,,_a,,,tu,,tunoas,,noas,,rea,,,mn,rea,,tr,tri,,i,,,,,,pa,,_i,i ta,,,,,,c,,Ns,_,_28_,,,Sfn,_,_,toa_,ne,,,,Dum,,,re_,de,zeu,,_,,,,a;,, ,_35,,_,,,,Ca,Caru,,,,,reariru,,raa;ra,,Ma,,Ma,,cioacioaFe,,Fe,,puri,,,rea,pu,re,,,,n,tig,,,re,,tru,i,,,patpat42_,Te-ai,,Te-ai,_,_,,,,,,schim,,,ne,,,,,le,,le,,,tru,bat,,bat,,schim,,rsne n,,ze,, ,le,_,,_,_49_ _nin, ,,,Te,_,,_,,,une_,toa se Hris,,,_,Dum,,du-,,,16,,mf,,, ,,,,,,te,,cu,,,,,,,,_,_56,,tea ,,pe,,,nul,, ,moartea, ,,,peclmfclcat.ai,,moar ai,nul cat.moar,,,U,,,moar cu U te,,i ind,,,,,,,m,,Sfn,,,_64,,,_,u,pre,,pre,,,,m uSfn ind,,,ta,,, ,iTreTre,,ta,,,me,me,,,,dindin,,,-Sfnt,_Ta,,,cu,,,71,cu,,_,_,,ritSfnt,_mn,,mn,,rit-,,cu, ,hul,,m,,m,,n,,n,, ,i,,i,,,cu,,Ta,,tl,,tl,,Du,,Du,,,,tu,,hul,tu,,,,pe,rall...tu,,tu,te-,,te-mn,,78,,_,_pe ie,,ie,,p,mn,p,pe,,pe,,noi,noi,ie,,ie,,,,ne,,te-,,te-ne, ,ne,,ne,noi._-noi._-,,17Ectenia mic aPreotul: Iar a si iar a cu pace, Domnului s a ne rug am.Cantorul:,te.44 ,,,,,,,44ieDoampp,,nene,ne,ne,,,Doam8_,ie,,mimi,mi,mi,__p44,Doamte.,lu,lu,lu,_,,p,_te.,,,__,te.442.,, ,Doam,,lu,ieiePreotul: Ap ar a, mntuie ste, miluie ste si ne p aze ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T au.Cantorul:,te.,lu,lu,lu,lu,,,,,,,,te.p,,_44 ,__44,_44 ,8_44,,ieie,ie,_Doamte.,ne,ne,ne,ne,Doampp,Doamp,,_Doam,te.5.,,,mi,mi,ie,mi,mi,Preotul: Pe preasfnta, curata, prea binecuvntata, m arita St apna noastr a, de Dumnezeu N asc a-toarea si pururea Fecioara Maria, cu to ti sn tii s a o pomenim.18Cantorul:,rere,re,4424,_4424,8_4424,re,toaPreacresc._4424,_PreaPreac,p,, ,tDum,Dum,Dum,Dum,sfncresc.,Ns sfn,t,tc,c,,t sfn,sfn,Preap,pNs,,,c,toatoap,Ns de,de,de,de,toa,,ne,ne,ne,ne,cresc.cresc.,Ns,lu,,_,_lu,lu,lu,,mip,,-) --) --) -mip,,mip,,mipnoi.....prepreprepre,_,8_,noi.noi.noi.te,,te,te,te,

nene,

ieieieie-) -zeu,zeu,zeu,zeu,

nenePreotul: Pe noi n sine si unii pe al tii si toat a via ta noastr a lui Hristos Dumnezeu s a o d am.Cantorul:,_,Doam ,_ ,mf,,,e i,,,_ne._ ,8_,ne.mfii.,,,_,,,,,,,Doam,eDoamDoam_, .,i,,mfe,ene.ne.,,_mf,,,19Preotul: C abun si iubitorde oameni Dumnezeu e sti si Tiem ariren al t am, Tat alui si Fiului siSfntului Duh, acum si pururea si n vecii vecilor.Cantorul:min.

p,A,pA,pA,pA

min.,min.,,,

_8__min.

_, Antifonul al III-leaFericirileglasul 8de N. LunguModerato_,ni,__ve,ve,ni,,ni,,ni,,__cnd,cnd,cnd,cnd,ve,ve,___vei,vei,vei,vei,,_2434, __me,me,me,me,_243424342434,_8_,,,,po,,po,,__po,,po,___tru-m,tru-m,tru-m,tru-m, ____p