satisfactia elevilor si profesorilor.doc

of 34 /34
Str. Maior Ioan, nr.10, Fălticeni – 725200; Judeţul Suceava – România; Tel: +40 230-541215, Tel./Fax:+40 230-543491 Cod fiscal: 4674633 Avizat, Director Pintilie Laura SATISFACŢIA ELEVILOR ŞI PROFESORILOR DE LA ,,COLEGIUL AGRICOL” FĂLTICENI FAŢĂ DE ACTIVITATEA DIN ŞCOALĂ ÎN ANUL 2008-2009 -sondaj de opinie-

Author: delia-dascalu

Post on 20-Dec-2015

54 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

Str. Maior Ioan, nr.10, Fălticeni – 725200;Judeţul Suceava – România;

Tel: +40 230-541215, Tel./Fax:+40 230-543491Cod fiscal: 4674633

Avizat,Director Pintilie Laura

SATISFACŢIA ELEVILOR ŞI PROFESORILORDE LA ,,COLEGIUL AGRICOL”

FĂLTICENIFAŢĂ DE ACTIVITATEA DIN

ŞCOALĂÎN ANUL 2008-2009

-sondaj de opinie-

Realizat de profesor psihopedagog Florentina Focşineanu

Page 2: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

1. INTRODUCERE

,,Cel mai sigur mijloc de a urâţi munca este să o faci prost”.

( Cătălin Zamfir)

În ultima vreme, tot mai multe firme, organizaţii, instituţii sunt interesate să cunoască

gradul de satisfacţie al angajaţilor faţă de munca pe care o desfăşoară. Investigarea satisfacţiei

muncii le permite acestora să identifice aspectele funcţionale şi disfuncţionale dintr-o

perspectivă vie, cea a colectivului de muncă şi să îmbunătăţească activitatea angajaţilor.

Satisfacţia muncii este de fapt un ,,produs” al oricărei instituţii care asigură eficienţa şi calitatea

muncii. În 1985, Keith Davis şi J.W.Newstrom defineau conceptul de satisfacţie ca pe ,,un set

de sentimente favorabile, nefavorabile legate de modul în care angajaţii îşi văd munca” iar în

1987, Fred Luthany considera că satisfacţia la locul de muncă nu este altceva decât ,,o colecţie

de atitudini faţă de muncă care pot fi împărţite într-o varietate de aspecte ale muncii”.

Cercetările arată că satisfacţia muncii este asociată cu caracteristici pozitive de personalitate:

oamenii care sunt mai satisfăcuţi în muncă sunt mai bine adaptaţi, mai stabili emoţionali.

Şcoala, având ,,o unitate şi o fizionomie proprie” îndeplineşte caracteristicile specifice

organizaţiilor. Este organizaţia care învaţă şi produce învăţare. Ca organizaţie, şcoala desfăşoară

două tipuri de activităţi: managerial-administrativă şi pedagogic-educaţională. Activitatea

managerial-administrativă imprimă şcolii un anumit mod de organizare şi funcţionare, iar

activitatea pedagogic-educaţională oferă cadrul de învăţare pentru cei doi actori importanţi

ELEVUL ŞI PROFESORUL. Zilnic cei doi ,,îşi dau întâlnire în spaţiul clasei” pentru a pătrunde

în tărâmul ştiinţific al materiei. Uneori această experienţă poate fi pentru elevi şi profesori una

plăcută, frumoasă, satisfăcătoare, sau dimpotrivă neplăcută, anevoioasă, mai puţin satisfăcătoare.

De asemenea, ,,pulsul şcolii” este dat nu numai de experienţele de învăţare ce rezultă din

parcurgerea conţinuturilor ştiinţifice, ci şi de multitudinea relaţiilor care se dezvoltă şi se

îmbogăţesc atât în cadrul secvenţelor instructiv-educative cât şi în timpul activităţilor

extraşcolare.

Această lucrare, îşi propune prin intermediul sondajului de opinie realizat să ofere

răspunsurile la următoarele întrebări: ,,Viaţa şcolară este o sursă de satisfacţie/insatisfacţie pentru

elevii şi profesorii de la Colegiul Agricol Fălticeni?”, ,,Care sunt aspectele vieţii şcolare care

creează o stare de mulţumire/nemulţumire în rândul elevilor şi profesorilor de la Colegiul Agricol

Fălticeni?”

Page 3: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

2. SCOPUL :

analiza gradului de satisfacţie a elevilor, profesorilor de la Colegiul Agricol Fălticeni faţă

de activitatea din şcoală în anul 2008-2009

3. OBIECTIVE:

determinarea la nivel global a gradului de satisfacţie a elevilor şi profesorilor faţă de

şcoală;

identificarea aspectelor pozitive şi negative ale vieţii şcolare din punctul de vedere al

elevilor şi profesorilor;

evidenţierea activităţilor extraşcolare efectuate în şcoală;

propunerea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii din şcoală de către elevi şi profesori

4. GRUP-ŢINTĂ:

La acest sondaj de opinie, au participat 536 elevi de la Colegiul Agricol ( liceu, ruta progresivă,

Sam) din clasele a X a SA, a X a RB, a X a RD, a X a TA, a X a MI, a X a SB, a XI SB, a XI

PMA, a XI a IA, a XI a TB, a XII a SA, a XII a PMA, a XII a AU, a XII aMI, a XII a RP hotel, a

XII a RP Constr, a XIII a RP hotel, a XIII a RP agricol, a XIII a RP mec B, a XI a agr, a XI a

hot, a XI silv, a X a mec A, a X a mec B, a X a hot şi 53 de profesori de la următoarele catedre:

limba română, matematică, ştiinţe, Tic, socio-umane, limbi moderne, tehnologiii şi resurse, tehnic

şi servcii.

Page 4: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

5. INSTRUMENT UTILIZAT:

S-a construit un minichestionar pentru elevi şi profesori alcătuit din 6 itemi:

1. În ce măsură eşti de acord cu următoarele afirmaţii?

Faptul că sunt elevul/profesorul acestui liceu………….

În foarte mare măsură

În mare măsură În mică măsură În foarte mică măsură

1. În general mă face să mă simt mândru.

1 2 3 4

2. Constituie un avantaj pentru mine.

1 2 3 4

3. Nu mă influenţează cu nimic.

1 2 3 4

4. Mă dezavantajează. 1 2 3 4

2. Există în viaţă momente în care trebuie să luăm decizii foarte importante şi obişnuim să ne

consultăm cu cei care avem încredere. Tu cu cine te-ai sfătui în aspectele vieţii tale? Ierahizează

opţiunile tale în ordinea importanţei: pe o scală de la 1 la 5, notând cu 1-prima opţiune, 2-a doua

opţiune, 3- a treia opţiune, 4- a patra opţiune, 5- a cincea opţiune

Părinţi/Familie Profesori/colegi de serviciu

Psihologul şcolar

Prietenii Altcineva. Cine?...........................

3. Identificaţi 5 aspecte pozitive ale activităţii din şcoală de care aţi fost mulţumiţi pe parcursul

anului şcolar 2008-2009 (anul trecut).

4. Identificaţi 5 aspecte negative ale activităţii din şcoală de care aţi fost nemulţumiţi pe parcursul

anului şcolar 2008-2009 .

5. La ce activităţi extraşcolare ( ex. proiecte educative) aţi participat pe parcursul anului şcolar

2008-2009? /Ce activităţi extraşcolare aţi organizat pe parcursul anului şcolar 2008-2009?

6. Ce măsuri ar trebui luate pentru îmbunătăţirea activităţii din şcoală?

Page 5: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

6. ANALIZA ŞI PRELUCRAREA DATELOR

6.1. ELEVI

6. ANALIZA ŞI PRELUCRAREA DATELOR

6.1. ELEVI

Faptul ca sunt elevul acestui liceu,

în general ma face sa ma simt mandru

1,5%

3,7%

12,3%

56,8%

25,6%

Missing

in foarte mica masur

in mica masura

in mare masura

in foarte mare masur

Page 6: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

Faptul ca sunt elevul acestui liceu,

constituie un avantaj pentru mine

4,3%

1,1%

13,1%

52,0%

29,5%

Missing

in foarte mica masur

in mica masura

in mare masura

in foarte mare masur

Faptul ca sunt elevul acestui liceu,

nu ma influenteaza cu nimic

7,3%

37,4%

30,5%

12,5%

12,3%

Missing

in foarte mica masur

in mica masura

in mare masura

in foarte mare masur

Page 7: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

Faptul ca sunt elevul acestui liceu,

ma dezavantajeaza

7,3%

66,5%

19,4%

3,4%

3,4%

Missing

in foarte mica masur

in mica masura

in mare masura

in foarte mare masur

Statistics

SATIS486

49

2,0556

,3896

999,00

Valid

Missing

N

Mean

Std. Deviation

Sum

Persoanele cu care elevii se sfătuiesc în diferite aspecte ale vieţii lorOpţiunea Rang de

apariţie Media rangului

de apariţiePărinţi I 1,35

Page 8: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

Prieteni II 2,28Profesori III 3,34Altcineva IV 3,85

Psihologul şcolar V 3,91

FrecvenţăAltcineva: Fraţi/surori 66 iubitul/iubita 45 Rude 21 Bunici 20 Verişori 15 Mătuşă/unchi 9 Colegi 9 Preot 8 Vecini 5 Pedagogul 3 Dirigintele 3 Directorul 2 Singur 2Total 208

Aspecte pozitve ale activităţii din şcoală de care elevii au fost mulţumiţi în anul

2008-2009

1. Condiţii foarte bune de învăţare pentru elevii din corpul B.

2. Desfăşurarea orelor de curs în corpul A, C pentru elevii din corpul D (Oprişeni).

3. Posibilitatea de a avea acces la orele de informatică la calculatoare performante.

4. Înfiinţarea unor cabinete noi (cabinetul fonic, cabinetul psihologic) de care elevii se pot

folosi.

5. Constituirea muzeului de obiecte vechi.

6. Sala de sport ( « avem cea mai modernă sală de sport din Fălticeni «  )

7. Mobilier nou în unele săli de clasă

8. Desfăşurarea orelor de curs dimineaţa.

9. Ordinea şi curăţenia din şcoală .

10. Căldura oferită pe timpul iernii.

Page 9: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

11. Ore de curs bine organizate şi frumos realizate ( română- Tuchiac Marcela, Acatrinei

Lăcrămioara, Ţăranu Gabriela, Maftei Ionela, engleză- Ghenghea Mihaela, Stoleru Alina,

matematică- Laura Pintilie, Loreta Pogorevici, Muşet Iuliana, informatică- Nemiţan

Emilia, Păstrăvanu, educaţie fizică- Matei Gabriel, Holban Coman, desen- Grigoraş,

muzică- Simionovici, istorie- Bejenaru Constantin, Nicoleta Bighiu, biologie- Matei

Luminiţa, Grigorie, fizică- Crăciun Petrică, Ignat, chimie- Doboş Rodica, economie-

Enăchiou Mariana, studiul calităţii mediului- Diaconescu Mariana)

12. Modul interesant de evaluare la unele discipline ( ex. ,, notarea pe grupe la matematică “-

Laura Pintilie).

13. Consecvenţă, rigurozitate, seriozitate şi competenţă din partea unor profesori.

14. Relaţie bună de comunicare elev-profesor/diriginte bazată pe înţelegere, încredere,

respect, colaborare, prietenie ( ex.profesori diriginţi- Dobre Ana, Bocancea Florenţa,

Loreta Pogorevici, Diaconescu Mariana- « admirată pentru metodele de a forma un

colectiv unit «   ).

15. Relaţie bună cu unii colegi de clasă ( ex. « colegi săritori la necazurile altora, formarea

unor prietenii » ).

16. Amabilitatea unor oameni de serviciu şi comportamentul deosebit al acestora ( ex.Viruţa

Aioanei).

17. Implicarea directorilor în problemele şcolii ( ex. « eficienţa doamnei directoare Laura

Pintilie »)

18. Organizare bună a şcolii ( ex. «  elevi şi profesori de serviciu pe şcoală »).

19. Bursa « Bani de liceu ».

20. Campionatul de footbal.

21. Organizarea ,,Balului Bobocilor”, a ,,Zilelor şcolii”.

22. Implicarea elevilor în proiecte educative: ,,O carte pentru şcoala mea”.

23. Activităţile desfăşurate marţia după-amiaza în cabinetul fonic.

24. Interesul unor profesori pentru participarea elevilor la concursuri, olimpiade, excursii.

25. Luarea unor măsuri pentru reducerea violenţei.

26. Respectarea de către anumiţi profesori a unor drepturi ale elevilor ( dreptul la pauză,

dreptul la exprimare).

27. Rezultate bune obţinute de unii elevi la şcoală precum şi la concursuri, olimpiade şcolare.

Page 10: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

Aspecte negative ale activităţii din şcoală de care elevii au fost nemulţumiţi în

anul 2008-2009

1. Nefuncţionalitatea băii din Corpul B.

2. Fumatul exagerat al elevilor în toalete, curtea şcolii.

3. Accesul băieţilor în toaleta fetelor.

4. Desfăşurarea orelor de curs în sălile de clasă din corpul C, D.

5. Desfăşurarea orelor de curs după-amiaza.

6. Ore de curs matinale( 7.00).

7. Pauză prea mică ( 5min).

8. Inexistenţa unei pauze mari după-amiaza.

9. Grupuri sanitare dezastruoase.

10. Naveta de la Corpul C la corpul A ( «  în fiecare an migrăm de la un corp la altul, nu

avem o sală de curs stabilă » ).

11. Lipsa de echipamente şi materiale din laboratoare.

12. Lipsa unor cărţi din biblioteca şcolară.

13. Program şcolar prea încărcat.

14. Program foarte scurt la secretariat cu elevii (« coada la secretariat » ) şi lipsa de

amabilitate a doamnelor secretare.

15. Programă şcolară prea încărcată ( ,,prea multe obiecte în plus şi fără rost”, « materii prea

dificile, prea multă materie de la o zi la alta »).

16. Obligativitatea de a cumpăra multe manuale şi scumpe.

17. Puţine ore de sport şi foarte multe ore de matematică.

18. Ore de curs slab organizate de unii profesori, plictisitoare.

19. Severitatea excesivă/neglijenţă din partea unor profesori.

20. Neatenţie, gălăgie, indisciplină prea mare la unele ore (ex. «  unele clase nu pot fi

stăpânite de către profesori »).

21. Evaluare incorectă ( ex. « elevii care frecventează zilnic şcoala au aceleaşi note ca cei

care vin la şcoala când au chef, evaluare la 3 obiecte pe zi »).

22. Note mici la materii uşoare.

23. Ritm de predare prea rapid din partea unor profesori de matematică.

24. Profesori care predau excesiv de mult (« unii profesori de matematică depăşesc limita de

predare la matematică » ).

Page 11: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

25. Unii profesori sunt ciudaţi, supăraţi, morocănoşi, nervoşi, nedrepţi, neînţelegători,

plictisiţi la ore.

26. Unii profesori scad nota la purtare prea uşor.

27. Unii profesori cer prea mulţi bani de la elevi ( ex. « profesorii să se intereseze mai mult de

situaţia noastră financiară şi să nu ne mai ceară bani pentru aproape orice »).

28. Unii profesori fac diferenţa prea mare între elevii buni şi cei slabi la învăţătură.

29. Ţinută vestimentară indecentă a unor elevi şi purtarea unor accesorii (cercei, piercing)

30. Comportamentul vulgar al unor elevi.

31. Atitudinea prea ,,fiţoasă” a unor elevi cu bani.

32. Lipsa de apreciere a elevilor din partea unor profesori.

33. Puţine activităţi extraşcolare.

34. Motivarea absenţelor cu scutire la practică.

35. Modul în care este efectuată practica ( ,,nu facem practica de specialitate care trebuie”)

36. Nedecontarea abonamentelor la zi.

Activităţi extraşcolare la care elevii au participat în anul 2008-2009

1. Proiecte educative : « Fii independent, nu dependent », « O carte pentru şcoala mea »,

« Nu lăsa violenţa să-ţi conducă viaţa », « Salvaţi natura », « Magistru pentru o zi », « De

la mine pentru tine ».

2. Olimpiade şcolare locale, judeţene, naţionale la disciplinele istorie, română, matematică,

religie, engleză, microbiologie, modul 3, chimie, geografie, construcţii şi lucrări publice,

tehnologii.

3. Concursuri şcolare : concursul judeţean « Spiru Haret », concursul « Adolf Haimovici »,

concurs cu grup folcloric « Balada », concursul de matematică pe calculator « Mister pi »,

concurs de poezie la Botoşani « Aripi deschise », concurs de dansuri populare, concurs

lingvist « Cangurul », concurs de rezistenţă la Câmpulung, concurs de poezie rusă

Page 12: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

( interpretare, creaţie, teatru), concurs antiviolenţă organizat în şcoală « Fii inamicul

violenţei » .

4. Excursii şcolare : la Braşov, Bucovina, Buciumeni, ieşire în are liber « Dumbrava

Minunată », excursie la Hanul Ancuţei, excursie la munte pe Durău (Vf. Toaca)

5. Vizite la muzeele din oraş : Muzeul Ion Irimescu, Muzeul Apelor, Galeria Oamenilor de

seamă, Casa Mihail Sadoveanu.

6. Alte activităţi : participare la campionatul de footbal, corul vocal al şcolii, clubul de

lectură « Magicienii cărţilor », festivalul de la Vatra Dornei cu o formaţie de fluer,

voluntar la grupul de tineret « Aripi în Europa », trupa de teatru a şcolii, ziua de practică

la primărie, activităţi în parteneriat cu Grădiniţa Specială Fălticeni, acţiuni caritabile

(strângere de fonduri pentru bătrâni), activitate ecologică la Bogata la plantat puieţi,

activitate de Halowen, « Balul Bobocilor » , « Zilele liceului ».

Procentul elevilor care au/nu au participat la activităţi extraşcolare în anul 2008-2009

Page 13: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

24,06 %FĂRĂ

OPŢIUNE 46,45 %DA

29,47 %NU

Măsuri propuse de elevi pentru îmbunătăţirea activităţii din şcoală

1. Renovarea sălilor de clasă din corpurile A, C, D.

2. Deschiderea grupului sanitar în corpul B.

3. Îmbunătăţirea grupurilor sanitare din liceu

4. Existenţa unui mobilier nou în fiecare clasă.

5. Finalizarea programului şcolar mai repede pentru elevii navetişti.

6. Ore mai scurte şi pauze mai lungi.

7. Dreptul la pauza mare pentru elevii care desfăşoară ore de curs după-amiaza.

8. Începerea orelor de curs la 8.00.

9. Desfăşurarea orelor de curs dimineaţa (,,după amiaza scade randamentul şi capacitatea

elevilor cu 50% din cauza oboselii provocată de orele târzii”).

10. Dotarea laboratoarelor şi a atelierelor de practică cu aparatură şi echipamente adecvate.

11. Punerea în funcţiune a unei sonerii.

12. Program mai lung cu elevii la secretariat şi amabilitate mai mare a doamnelor secretare.

13. Înfiinţarea unor coşuri ecologice pentru colectarea gunoaielor.

14. Crearea unor spaţii de recreere pentru elevi.

15. Simplificarea materiei de către profesori.

16. Impunerea uniformei şcolare.

Page 14: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

17. Oferirea de manuale şcolare gratuite elevilor.

18. Interzicerea fumatului în şcoală şi sancţionarea lui.

19. Implicarea elevilor în mai multe activităţi extraşcolare.

20. Plata bursei de merit/studiu, a banilor de liceu şi decontarea abonamentelor la zi.

21. Schimbarea numelui liceului (,,deoarece este un liceu foarte bun, dar nu are un nume pe

măsură”)

22. Purtarea ecusoanelor zilnic de către elevi.

23. Înfiinţarea unei cantine cu autoservire pentru elevi şi profesori pentru a lua prânzul

gratuit.

24. Exigenţă mai mare din partea unor profesori, indulgenţă, înţelegere din partea altora.

25. Interzicerea predării la orele de practică şi desfăşurarea lor în cadrul unor firme, instituţii,

etc.

26. Implicarea psihologului şcolar în problemele elevilor.

27. Întrebuinţarea corectă a banilor din fondul şcolii, internatului, clasei.

28. Aplicarea cu stricteţe a regulamentului şcolar.

29. Organizarea mai multor activităţi practice şi sportive.

30. Efectuarea unor inspecţii la ore pentru a creşte calitatea învăţământului.

31. Efectuarea de controale de către directori în corpul C şi D.

32. Instalarea unor camere de luat vederi în incinta şcolii.

33. Implicarea elevilor de la Sam în diverse activităţi deorece ,,nu prea sunt luaţi în seamă”.

34. Exmatricularea elevilor care nu iau şcoala în serios.

35. Organizarea temelor cu ajutorul profesorilor.

36. Muzică în timpul pauzei.

37. Evitarea discriminărilor între elevi.

38. Realizarea unor cursuri pentru profesori.

39. Ieşirea la pensie a profesorilor foarte vârstnici şi lansarea locurilor de muncă şi pentru

profesorii tineri.

40. Eliminarea corupţiei în şcoală.

6.2. PROFESORI

Page 15: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

Faptul ca sunt profesorul acestui liceu,

in general ma face sa ma simt mandru

3,8%

1,9%

5,7%

47,2%

41,5%

Missing

in foarte mica masur

in mica masura

in mare masura

in foarte mare masur

Faptul ca sunt profesorul acestui liceu,

constituie un avantaj pentru mine

7,5%

3,8%

22,6%

39,6%

26,4%

Missing

in foarte mica masur

in mica masura

in mare masura

in foarte mare masur

Page 16: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

Faptul ca sunt profesorul acestui liceu,

nu ma influenteaza cu nimic

18,9%

35,8%

24,5%

18,9%

1,9%Missing

in foarte mica masur

in mica masura

in mare masura

in foarte mare masur

Faptul ca sunt profesorul acestui liceu,

ma dezavantajeaza

22,6%

69,8%

3,8%

3,8%

Missing

in foarte mica masur

in mica masura

in mare masura

Page 17: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

2,752,502,252,001,751,501,25

Satisfactia generala profesori

Fre

quen

cy

12

10

8

6

4

2

0

Statistics

SATIS40

13

2,0438

,3877

81,75

Valid

Missing

N

Mean

Std. Deviation

Sum

Persoanele cu care profesorii se sfătuiesc în diferite aspecte ale vieţii lorOpţiunea Rang de

apariţie Media rangului

de apariţieFamilia I 1,09Prieteni II 2,54

Colegi de serviciu III 2,88Altcineva IV 3,94

Psihologul şcolar V 4,2

Page 18: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

Aspecte pozitive ale activităţii din şcoală de care profesorii au fost mulţumiţi în

anul 2008-2009

1. Manangementul şcolii excelent : comunicare eficientă cu managerii unităţii, implicarea

conducerii în procesul didactic, în activităţi extraşcolare, în soluţionarea problemelor

apărute, înţelegere din partea direcţiunii în cazul unor evenimente deosebite, existenţa

unui manager influent capabil să atragă resurse în şcoală.

2. Derularea unor proiecte şcolare de interes naţional şi european.

3. Performanţele elevilor la bacalaureat.

4. Rezultate şcolare bune înregistate de unii elevi la şcoală şi la concursuri, olimpiade

şcolare.

5. Rezultate bune obţinute la inspecţii şcolare ( calitate, evaluare externă).

6. Relaţii bune de comunicare între unii colegi ( solidaritatea umană în situaţii critice, relaţii

de ajutor între colegi, bună comunicare între colegii de catedră- ex catedra de matematică)

7. Activitatea şi iniţiativele constructive ale unor colegi nou veniţi în colectiv.

8. Implicarea psihologului şcolar.

9. Buna funcţionare a Comisiei de evaluare a calităţii.

10. Buna desfăşurare a orelor de curs.

11. Orar bine întocmit pentru colectivul de profesori.

12. Libertatea de a veni cu idei noi şi de a propune diferite activităţi.

13. Informarea profesorilor în legătură cu schimbările apărute în metodologie şi în şcoală.

14. Atmosfera plăcută de lucru.

15. Disciplină bună în şcoală.

16. Posibilitatea de a face cursuri de formare continuă în şcoală.

17. Organizarea « Balului Bobocilor », a « Zilelor şcolii ».

18. Activităţile premergătoare vacanţei de iarnă.

19. Colaborare excelentă cu poliţia de proximitate, cu unii părinţi ai elevilor.

Page 19: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

Aspecte negative ale activităţii din şcoală de care profesorii au fost nemulţumiţi

în anul 2008-2009

1. Multă birocraţie fără rost : « solicitarea întocmirii unor documente, situaţii de făcut

la dirigenţie într-un timp foarte scurt, îngroparea în hârtii în defavoarea pregătirii lecţiilor,

prea multe interasistenţe de efectuat şi la fiecare de întocmit fişe »).

2. Fumatul în incinta şcolii.

3. Inconsecvenţă în aplicarea regulamentului şcolar.

4. Probleme de disciplină ale elevilor în timpul orelor la anumite clase.

5. Slaba colaborare între profesori în realizarea de proiecte educative.

6. « Falsa » muncă în echipă în cadrul proiectelor europene ( ex. « unii profesori muncesc,

iar alţii se plimbă pe munca lor » ).

7. Neimplicarea unor cadre didactice în activităţi extraşcolare ( « multe activităţi sunt

susţiunute de aceeaşi profesori, nu toţi se implică », « foarte mulţi profesori îşi fac orele

de curs şi atât », « aşteptăm prea mult de la elevi, fără să le oferim prea mult », » multe

activităţi nu s-au realizat, sunt doar pe hârtie »).

8. Delăsarea generală ( « las că merge şi aşa.. , şi mâine ca şi azi »), comoditatea, reticenţa,

indiferenţa, lipsa de iniţiativă, entuziasm a unor profesori.

9. Concurenţă prea mare între profesorii din cadrul aceleaşi catedre ( ex.catedra de română).

10. Lipsa sentimentului de colegialitate la unii profesori (« există puţine amiciţii, prietenii

între colegii profesori »).

11. Prea mult formalism între colegi.

12. Abordarea diferenţiată a profesorilor de Sam şi a profesorilor de liceu.

13. Discreditarea profesorilor în faţa elevilor de către unii colegi profesori.

14. Dezinformarea ce vine din partea unor colegi.

15. Existenţa unor colegi « răspândaci » în şcoală.

16. Relaţia deficitară cu personalul de la secretariat.

17. Lipsa de implicare a unor părinţi în viaţa şcolii.

18. Grad mare de subiectivitate din partea unor manageri.

19. Modalitatea de promovare a elevilor înscrişi la frecvenţă redusă.

20. Absenteismul unor colegi profesori de la ore.

21. Lipsa dotării corespunzătoare în laboratoare.

Page 20: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

22. Mobilier degradat în unele clase.

23. Programul şcolar după-amiaza.

24. Volum mare de materiale tehnoredactate.

25. Absenteismul elevilor.

26. Lipsa interesului faţă de şcoală a elevilor ( « elevii învaţă mai mult din teama de

represiune decât din dorinţa de învăţare »).

27. Lipsa de respect a unor elevi faţă de cadrele didactice.

28. Lipsa unor colaborări (finanţări) pentru practica elevilor cu agenţii economici de la unele

profiluri.

29. Conţinutul real al orelor de practică nu concordă cu pregătirea specifică

profilului/specialităţii la care este înscris elevul.

30. Lipsa unei activităţi reale a sindicatului.

31. Absenţa sponsorilor necesari valorizării elevilor.

Activităţi extraşcolare organizate de profesori în anul 2008-2009

1. Proiecte educative : ,,Fii independent, nu dependent”, ,,Alege este dreptul tău”, ,,De la şcoală

în viaţă prin firma de exerciţiu”, ,,O carte pentru şcoala mea”, proiect naţional ,,Valori

etnografice regionale, ,,Stop fumatului”, ,,Pentru viitor, protejează natura”, ,,Cu viaţa mea apăr

viaţa”, ,,Nu lăsa violenţa să-ţi conducă viaţa”, ,,Magistru pentru o zi”, ,,Seară astronomică,

astronomie, poezie şi muzică”, 1 proiect Leonardo, 7 proiect Twinning.

2. Concursuri şi olimpiade şcolare: concursul lingvist ,,Cangurul”, concursul ,,Mister Pi”,

concursul ,,Sinus”, concursul ,,Adolf Haimovici”, concursul naţional de astronomie ,,Bucovina

priveşte cerul”, concurs- ,,Bugetul nostru al tuturor”, olimpiada de matematică faza locală

3. Excursii şcolare: excursie pe vârful Toaca în Masivul Ceahlău, excursie Vatra Dornei,

excursie pe Rarău, excursie la Mănăstirea Buciumeni

4. Alte activităţi: participare la alcătuirea revistei şcolii, club de lectură, cerc de folclor, scenetă

Halowen, Valentine Days-ziua internaţională a iubirii, recital de poezie Eminescu, participare la

acţiuni de ecologizare în zonă, deplasare la staţia de epurare Suceava, vizitarea amplasamentului

staţiei de tratare Suceava, vizite la muzeul apelor, agenţii economici, activităţi în parteneriat cu

Grădiniţa Specială, activităţi în cadrul Săptămânii francofone, activităţi dedicate diferitelor

evenimente istorice, campionatul de fotbal, activitatea tehnici de comunicare, activităţi în

Parcul ,,Nada Florilor”, ,, Balul Bobocilor”, ,,Zilele şcolii”.

Page 21: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

Procentul profesorilor care au/ nu au organizat activităţi extraşcolare cu elevii în anul 2008-2009

0NU

11,11 %FĂRĂ

OPŢIUNE

88,88 %DA

Măsuri propuse de profesori pentru îmbunătăţirea activităţii din şcoală

1. Întărirea ordinii şi disciplinei în şcoală.

2. Introducerea camerelor de luat vederi în şcoală.

3. Asumarea cu responsabilitate a sarcinilor de serviciu de către cadrele didactice.

4. Aplicarea regulamentului şcolar ( mai ales la elevii cu absenteism şcolar).

5. Diminuarea bârfelor şi a pârătului între colegii profesori.

6. O mai bună comunicare între colegi : »respect, colegialitate, atitudini reale şi nu de

faţadă ». 

7. O mai bună colaborare între diriginţi şi profesorii de la clasele respective.

8. O mai bună implicare a unor diriginţi în activitatea claselor pe care le au încredinţate.

9. Oferirea unor termene mai lungi pentru elaborarea unor documente.

10. Realizarea efectivă a activităţilor propuse.

11. Diversificarea activităţilor extraşcolare.

12. Îmbunătăţirea bazei materiale a laboratoarelor.

13. Crearea unor laboratoare de specialitate în afara celor existente.

Page 22: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

14. Înfrumuseţarea spaţiului din bibliotecă.

15. Formarea personalului didactic prin cursuri.

16. Motivarea personalului.

17. Împărţirea în mod just a claselor slabe şi a celor mai bune la fiecare cadru didactic

(« clasele slabe ar trebui să beneficieze de profesori cu experienţă şi nu de cei care sunt în

primul an de învăţământ »).

18. Accesul direct al profesorilor la xeroxurile performante din şcoală.

19. Program la laboratorul de informatică şi pentru profesori.

20. Realizarea din partea conducerii a unui program de audienţe în vederea rezolvării unor

doleanţe ale profesorilor, elevilor.

21. Mai multă transparenţă din partea celor cu diferite responsabilităţi şi funcţii.

22. Transformarea acestui colegiu gigantic în licee cu un număr rezonabil de elevi ( 1 liceu

=800 elevi) şi asigurarea unui management în fiecare corp de clădire.

Page 23: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

7. CONCLUZII

Sondajul de opinie realizat pune în evidenţă atât aspecte şcolare de ordin general, cât şi

aspecte de ordin particular specifice colectivului de elevi şi profesori de la Colegiul Agricol

Fălticeni. Rezultatele sondajului de opinie arată că la nivel global, satisfacţia elevilor şi

profesorilor se situează la un nivel ridicat. « A fi elev sau profesor » la Colegiul Agricol Fălticeni

constituie mai degrabă « o mândrie », ,,un avantaj » decât un « dezavantaj ».

Aspectele şcolare în raport cu care elevii şi profesorii definesc starea de

satisfacţie/insatisfacţie sunt : programa şcolară, managementul instituţiei, atmosferă generală de

lucru, condiţiile de învăţare din şcoală, programul de lucru, desfăşurarea activităţilor de învăţare-

predare-evaluare, modul de efectuare a practicii, activităţi extraşcolare, modul de organizare a

unor evenimente importante ale şcolii, relaţia de comunicare ( elev-profesor/diriginte, elev-elev,

elev-personalul nedidactic, profesor-profesor, profesor-conducerea şcolii, profesor-personal

nedidactic, profesor-părinte), disciplina din şcoală, rezultatele obţinute de elevi la diferite

concursuri şi olimpiade şcolare, modul de respectare a drepturilor elevilor, aplicarea

regulamentului şcolar, posibilitatea de promovare profesională.

Analiza acestor aspecte de ordin şcolar a permis extragerea următoarele concluzii :

1. Condiţiile de învăţare din şcoală nu satisfac pe toţi beneficiarii. Condiţiile de învăţare sunt

satisfăcătoare pentru elevii care învaţă în corpul A, B şi mai puţin satisfăcătoare pentru elevii din

corpul C, D. Pentru elevii din corpul C, D a fost un avantaj în anul şcolar 2008-2009 că au

învăţat în corpul A şi B.

2. La Colegiul Agricol Fălticeni există un management eficient : organizarea şcolii este bună, iar

managerii se implică activ în viaţa şcolii.

3. Atmosfera generală de lucru este pozitivă.

4.În majoritatea claselor, disciplina este ţinută sub control, dar există şi clase unde profesorii nu

stăpânesc elevii.

5. Activităţile de predare-învăţare-evaluare sunt bine organizate de către unii profesori, slab

organizate de alţi profesori.

6. Elevii şi profesorii sunt mulţumiţi că au program şcolar dimineaţa, nemulţumiţi că au program

şcolar după-amiaza.

7. Din punctul de vedere al elevilor, relaţia de comunicare elev-profesor/diriginte este bună ( cu

unii), deficitară (cu alţii), deficitară cu personalul de la secretariat, iar din punctul de vedere al

profesorilor, relaţia elev-profesor este eficientă ( cu unii), deficitară ( cu alţii), profesor-profesor (

eficientă cu unii, deficitară cu alţii), profesor-conducerea şcolii ( excelentă, dar uneori

Page 24: satisfactia elevilor si profesorilor.doc

subiectivă), profesor-părinte ( eficientă cu unii, deficitară cu alţii), profesor-personalul de la

secretariat (deficitară).

8. Atât elevii cât şi profesorii sunt nemulţumiţi că nu se respectă cu stricteţe regulamentul şcolar.

9. După opinia elevilor, doar 46,45% dintre elevi au participat la activităţi extraşcolare, iar din

punctul de vedere al profesorilor, 88,88% dintre profesori au organizat activităţi extraşcolare cu

elevii.

10. Elevii sunt nemulţumiţi că la unele ore de practică se predă, iar profesorii sunt nemulţumiţi că

nu există o colaborare eficientă cu unii agenţi economici.

11. Principala probleme existente în şcoală sunt : fumatul excesiv în incinta şcolii, absenteismul

şcolar, comportamentul vulgar al unor elevi din şcoală.

12. Profesorii sunt mulţumiţi că se organizează cursuri de formare în şcoală.

13. Profesorii sunt satisfăcuţi că în şcoală se derulează proiecte de interes naţional şi european.

14. Profesorii sunt nemulţumiţi de caracterul birocratic al muncii lor( multe hârtii şi situaţii de

întocmit).

15. Programa şcolară îi nemulţumeşte pe elevi : este prea încărcată.

16. Elevii sunt foarte mulţumiţi de bursa « Banii de liceu ».

17. Elevii din corpul C, D sunt nemulţumiţi că nu sunt implicaţi în diverse activităţi.

18. Elevii şi profesorii sunt mulţumiţi de modul de organizare a unor evenimente ale şcolii (

Balul Bobocilor, Sărbătorile de iarnă, Zilele Şcolii).

19. Profesorii sunt mulţumiţi de performanţele elevilor la bacalaureat, de rezultatele elevilor la

concursuri şi olimpiade şcolare.

20. Elevii sunt mulţumiţi că li se respectă unele drepturi ( la pauză, la exprimare) şi nemulţumiţi

că nu li se decontează la zi abonamentele.

În ceea ce priveşte măsurile de îmbunătăţire a activităţii din şcoală propuse de elevi şi

profesori, este de preferat că ele să fie analizate, dezbătute de către echipa managerială şi de către

reprezentanţii Comisiei de Evaluare a Calităţii în cadrul unei şedinţe de lucru. Ele vizează

îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare din şcoală, eficientizarea activităţilor de predare-învăţare-

evaluare, întărirea disiciplinei, diversificarea activităţilor extraşcolare, perfecţionarea relaţiilor

interumane.

Elevii şi profesorii de la Colegiul Agricol Fălticeni speră ca părerile şi opiniile lor

tramsmise, prin intermediul acestui sondaj, să fie ascultate şi să fie luate în calcul în demersul

optimizării activităţii şcolare.