“sanse – stimularea antreprenoriatului si ocuparii in ... prezentare_sanse_acordare...

of 26 /26
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Proiectul “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in Regiunea Sud-Est” 1

Upload: phamanh

Post on 29-Aug-2019

221 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiectul

“SANSE – Stimularea

Antreprenoriatului si Ocuparii in

Regiunea Sud-Est”

1

Page 2: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Incadrare proiect

• Programul Operational Capital Uman POCU 2014-2020

• Axa prioritara: 3 – Locuri de muncă pentru toţi

• Obiectivul tematic: 8 – Promovarea unor locuri de muncă durabile

și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

• Prioritatea de investitii: 8.iii – Activități independente,

antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor

microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii

inovatoare

• Obiectivul specific: 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea

întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

2

Page 3: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Coordonate generale proiect

• Durata: maxim 36 luni

• Loc de implementare: Regiunea de dezvoltare Sud-Est.

• Parteneriatul de realizare a proiectului este format din:

– IPA SA – Societate comercială pentru cercetare, proiectare

şi producţie de echipamente şi instalaţii de automatizare

– Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare

- CEED România

3

Page 4: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Obiectivul general

Cresterea ocuparii in domenii nonagricole in

orasele din Regiunea de dezvoltare Sud-Est prin

dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale

unui numar de 500 persoane, infiintarea si

functionarea a 60 noi activitati independente /

intreprinderi, inclusiv microintreprinderi

inovatoare, care vor crea 120 noi locuri de munca

sustenabile.

4

Page 5: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Obiectivele specifice ale proiectului • OS1: Dezvoltarea antreprenoriala in Regiunea de Dezvoltare Sud-

Est prin imbunatatirea competentelor antreprenoriale ale unui

numar de 500 de persoane care intentioneaza sa infiinteze o afacere cu profil nonagricol in zona urbana.

• OS2: Cresterea cu 120 a numarului de locuri de munca in domenii

nonagricole in orasele din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est prin

infiintarea si functionarea a 60 noi activitati independente /

intreprinderi, inclusiv microintreprinderi inovatoare.

5

Page 6: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Activitatile principale ale proiectului

• A2 - Campanii de promovare si constientizare

• A3 - Identificare, selectare si mentinere grup-tinta

• A4 - Dezvoltare antreprenoriala

• A5 - Implementarea planurilor de afaceri finantate

• A6 - Monitorizarea functionarii si dezvoltarii intreprinderilor

finantate, in perioada de sustenabilitate

6

Page 7: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

5.1 Acordarea ajutorului de minimis si monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor infiintate

• Aceasta activitate corespunde Obiectivului Specific 2 al proiectului SANSE vizand crearea a minim 60 de IMM-uri inovatoare ce vor crea minim 120 noi locuri de munca.

• Acordarea ajutorului de minimis si monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor include urmatoarele demersuri aflate in raspunderea Solicitantului.

7

Page 8: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

5.1 Acordarea ajutorului de minimis si monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor infiintate

• Cuprinde urmatoarele etape:

1. Pregatirea interventiilor;

2. Asistenta pentru infiintarea intreprinderilor si incheierea contractelor de subventie;

3. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate;

4. Evaluare interna.

8

Page 9: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

1. Pregatire

• Vor fi elaborate metodologii detaliate pentru echipa proiectului privind acordarea ajutorului de minimis si monitorizarea implementarii planurilor de afaceri pentru functionarea si dezvoltarea afacerilor finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii ajutorului de minimis, care sa ii ajute sa isi implementeze la timp si eficient planurile de afaceri si sa folosesca subventiile in stricta concordanta cu reglementarile aplicabile.

9

Page 10: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

1. Pregatire

Acestea din urma vor acoperi:

1. Lista si modele ale documentelor necesare inregistrarii intreprinderilor si incheierii contractului de subventie, modelul acestui contract, termene si conditii de incheiere a contractului;

2. Regulile de achizitie a bunurilor/serviciilor/lucrarilor ce vor fi platite din subventie, modele de documente aferente achizitiilor;

10

Page 11: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

1. Pregatire

3. Regulile de solicitare / raportare a transelor de subventie, modele de documente necesare;

4. Regulile de raportare pentru monitorizare;

5. Cerinte de arhivare a documentelor aferente ajutorului de minimis;

6. Alte aspecte privind organizarea evidentei si managementului financiar pt. noile intreprinderi.

11

Page 12: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

2. Asistenta pentru infiintarea noilor intreprinderi

• Imediat dupa finalizarea concursului de planuri de afaceri si publicarea rezultatelor, castigatorilor concursului li se vor comunica toate detaliile necesare privind etapa de la inregistrarea legala a noilor intreprinderi si pana la incheierea contractului de subventie.

• Costurile de inregistrare vor fi acoperite din proiect. In plus, se va acorda la cerere sprijin juridic pentru infiintare.

12

Page 13: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

2. Asistenta pentru infiintarea noilor intreprinderi

• Conform metodologiei de acordare a subventiilor, in termenele stabilite pentru infiintarea noilor intreprinderi, expertii monitorizare de minimis vor verifica documentele prezentate de catre castigatorii concursului si vor pregati contractele de subventie.

• Aceste contracte vor fi semnate de catre administratorul schemei de minimis si de catre reprezentantul legal al noii intreprinderi.

13

Page 14: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

METODOLOGIA DE ACORDARE AJUTOR DE MINIMIS

1. SCOPUL METODOLOGIEI: asigurarea unui cadru transparent al procesului de acordare de subventii pentru crearea si functionarea de noi intreprinderi si crearea de locuri de munca, precum si pentru crearea unei baze corecte de monitorizare a implementarii proiectelor conform planurilor de afaceri finantate, vizandu-se promovarea unor afaceri de calitate. Metodologia va stabili modul de realizare a activitatii, persoanele implicate, structura documentatiei adecvate derularii activitatii.

14

Page 15: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

METODOLOGIA DE ACORDARE AJUTOR DE MINIMIS

2. ASPECTE SPECIFICE PROIECTULUI: Metodologia va lua in consideratie specificul proiectului SANSE si al concursului de planuri de afaceri lansat in cadrul acestuia. Principalele elemente specifice sunt cele definite in metodologiile anterioare (pentru grup tinta, evaluare si selectie).

15

Page 16: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

METODOLOGIA DE ACORDARE AJUTOR DE MINIMIS

3. ETAPELE ACTIVITATII:

a) Etapa de inregistrare juridica a firmei noi;

b) Etapa de pre-contractare – cand vor fi primite de la castigatorii concursului si verificate documentele care dovedesc faptul ca acestia se incadreaza in cerintele privind Beneficiarul ajutorului de minimis din Schema de ajutor de minimis aplicabila;

c) Etapa de contractare – semnarea contractului de subventie.

16

Page 17: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

METODOLOGIA DE ACORDARE AJUTOR DE MINIMIS

4. ROLUL SI RESPONSABILITATILE PERSONALULUI IMPLICAT din cadrul proiectului: reprezentantul legal, managerul de proiect, responsabilul administrare schema de minimis, alti experti.

5. LISTA ANEXELOR: lista documentelor necesare in perioada de pre-contractare; lista de verificare pre-contractare; modele declaratii; lista finala cu firmele beneficiare de ajutor de minimis; mesaj rezultat verificare pre-contractare; contract de subventie.

17

Page 18: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

3. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerii finantate

• Implica toate demersurile necesare pt. transferul transei 1 si, ulterior, a transei 2 din ajutorul de minimis acordat noilor intreprinderi.

• In paralel se va urmari de catre administrator modalitatea in care beneficiarii ajutorului de minimis folosesc aceste sume pentru implementarea planurilor de afaceri aprobate, in scopul de a asigura functionarea si dezvoltarea afacerilor lor.

18

Page 19: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

METODOLOGIA DE MONITORIZARE A FUNCTIONARII SI DEZVOLTARII AFACERILOR

1. SCOPUL METODOLOGIEI: De a stabili modalitatile de realizare liderului parteneriatului care are rolul de administrator al schemei de antreprenoriat, a monitorizarii utilizarii ajutorului de minimis de care vor beneficia firmele nou infiintate in cadrul proiectului, in conformitate cu cererea de finantare aferenta si cadrul de reglementare relevant.

Scopul metodologiei este acela de a pune la dispozitia echipei de management a proiectului si, daca este necesar, a altor persoane implicate in proiect, informatiile si instrumentele necesare realizarii monitorizarii ajutorului de minimis, constituind un instrument eficient de management al proceselor proiectului.

19

Page 20: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

METODOLOGIA DE MONITORIZARE A FUNCTIONARII SI DEZVOLTARII AFACERILOR

2. EXPERTII IMPLICATI SI ROLUL ACESTORA: Manager de proiect, Responsabil administrare schema de minimis, experti monitorizare de minimis.

3. INSTRUMENTELE DE MONITORIZARE:

• Planificarea lunara si urmarirea executiei;

• Comunicarea continua cu beneficiarii de ajutor de minimis;

20

Page 21: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

METODOLOGIA DE MONITORIZARE A FUNCTIONARII SI DEZVOLTARII AFACERILOR

• Monitorizarea din punct de vedere tehnic a activitatii beneficiarilor de ajutor de minimis;

• Monitorizarea din punct de vedere financiar a activitatii beneficiarilor de ajutor de minimis

• Efectuarea platilor si rambursarilor eligibile;

• Raportare privind ajutorul de minimis acordat in cadrul proiectului;

• Evaluare interna a activitatii.

21

Page 22: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

METODOLOGIA DE MONITORIZARE A FUNCTIONARII SI DEZVOLTARII AFACERILOR

4. ETAPELE MONITORIZARII :

• cunoasterea beneficiarilor;

• verificarea documentelor de plata/rambursare depuse la Solicitant;

• verificarea documentelor de raportare depuse de beneficiari la Solicitant;

• verificarea la fata locului a documentelor si informatiilor referitoare la derularea proiectului;

• depunerea cererilor de plata / rambursare la autoritatea de verificare si plata.

22

Page 23: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

METODOLOGIA DE MONITORIZARE A FUNCTIONARII SI DEZVOLTARII AFACERILOR

5. Lista anexelor:

• Raport lunar individual de monitorizare beneficiari de minimis;

• Raport centralizator lunar pentru monitorizare beneficiari de minimis;

• Modele de cereri de rambursare / plata / rapoarte pt. IMM-uri; Instructiunile pentru beneficiarii de ajutor de minimis.

23

Page 24: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

4. Evaluarea interna

• Aceasta etapa va avea in vedere incadrarea in termenele stabilite pentru aceasta subactivitate si intreaga etapa 2 a schemei de implementare, precum si a gradului de atingere a tintelor stabilite.

24

Page 25: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

• Mai multe detalii gasiti in portalul proiectului la adresa

de web www.proiect-sanse.ro

25

Page 26: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Acordare minimis.pdf · finantate (vezi detalii mai jos), precum si instructiuni sintetice pt. beneficiarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Multumesc pentru atentie!

26