salarii_v5.0

4
22 Nr. zile lucrătoare #REF! 22 Nr. zile lucrate . Sal. grilă: #REF! 0 Nr. zile concediu. Sal. grilă Nemodificat Diminuat cu 15% Sal. încadrare #REF! Prof. S, debutant, pana la 2 ani Salar efectiv: #REF! Spor vechime 0% Ind. de conducere 0% #REF! Indemnizaţie mediu rural 0% Ind. înv. special 0% #REF! Spor practică pedagogică 0% 0% #REF! Spor condiţii de muncă 0% Ind. diriginte 0% #REF! Spor predare simultană 0% Salariu de bază: #REF! Compensaţii tranzitorii 0 0.00 Coeficient #REF! Deducerea personală 0 Concediu Total Brut 0 0 #REF! #REF! Impozit 16% Avans Somaj #REF! CAR şi alte reţineri CASS #REF! REST DE PLATĂ CAS #REF! V5.0 © prof. Kótai Csaba, Liceul Teoretic Negreşti Oaş, Jud. Satu Mare 0 100 Gradaţie de merit Sindicat - din salar de baza sau din brut daca este deselectat Salariu de bază Selecta Alte sporuri Premii Plata cu ora Alte sume Premiu 2% Reţineri

Upload: ovidiu-godja

Post on 23-Aug-2014

672 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Salarii_v5.0

22 Nr. zile lucrătoare

#REF!22 Nr. zile lucrate .

Sal. grilă: #REF! 0 Nr. zile concediu. Sal. grilă 1,000Nemodificat Diminuat cu 15%

Sal. încadrare #REF!Prof. S, debutant, pana la 2 ani

Salar efectiv: #REF! Spor vechime 0% #REF!

Ind. de conducere 0% #REF! Indemnizaţie mediu rural 0% #REF!

Ind. înv. special 0% #REF! Spor practică pedagogică 0% #REF!

0% #REF! Spor condiţii de muncă 0% #REF!

Ind. diriginte 0% #REF! Spor predare simultană 0% #REF!

Salariu de bază: #REF! Compensaţii tranzitorii 0

0 0.00 Coeficient #REF! Deducerea personală 0 #REF!

Concediu Total Brut0,5% 1% Alta #REF!

0 0 #REF! #REF! Impozit 16% #REF!

Avans 0

Somaj #REF! CAR şi alte reţineri 0

CASS #REF!REST DE PLATĂ #REF!

CAS #REF!V5.0 © prof. Kótai Csaba, Liceul Teoretic Negreşti Oaş, Jud. Satu Mare

0 100

Gradaţie de merit

Sindicat - din salar de bazasau din brut daca este deselectat

Salariu de bază

Selectare Manuală

Alte sporuri

Premii Plata cu ora

Alte sume Premiu 2%

Reţineri

J4
Doar pentru transele de peste 10 ani daca nu exista vechime neintrerupta de 10 ani.
K14
1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână; 1/64 pentru norma didactică de 16 ore/săpt. în învăţământul special; 1/96 pentru n orma didactică de 24 ore pe săptămână pentru maiştrii instructori; 1/80 pentru norma didactică de 20 de ore/săpt. pentru maiştrii instructori diîn învăţământul special; 1/80 pentru profesori, învăţători, institutori învăţământ primar. 1/100 pentru profesori, educatoare, institutori învăţământ preşcolar. Personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului. Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem de plată cu ora cu tariful orar stabilit în funcţie de norma didactică redusă, pentru orele didactice ce depăşesc această normă. În această situaţie, tarifele orare se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (1), astfel: 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână; 1/56 pentru norma didactică de 14 ore/săpt. în învăţământul special; 1/88 pentru n orma didactică de 22 ore pe săptămână pentru maiştrii instructori; 1/72 pentru norma didactică de 18 de ore/săpt. pentru maiştrii instructori diîn învăţământul special; 1/72 pentru profesori, învăţători, institutori învăţământ primar. 1/92 pentru profesori, educatoare, institutori învăţământ preşcolar.
Q14
Număr persoane în întreţinere
N15
Daca se deselecteaza, procentul se aplica la total brut.
F21
Versiunea 5.0 / 12.06.2011 - versiunea iniţială
G21
Prezenta aplicaţie este pentru calculul salariului personalului didactic din învăţământul preuniversitar începând cu data de 13 mai 2011 şi se bazează pe Legea nr.63/2011. Autorul nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru eventuale greşeli de calcul provenite din folosirea machetei. Eventualele observaţii, propuneri, sugestii se pot trimite pe adresa de e-mail [email protected]
Page 2: Salarii_v5.0

#REF!Sal. grilă: #REF!

Nemodificat Diminuat cu 15%

Sal. încadrare #REF! Sal. încadrare

Prof. S, debutant, pana la 2 ani Prof. S, debutant, pana la 2 ani

Ind. înv. special 0% #REF! Ind. înv. special

Gradaţia de merit 0% #REF! Gradaţia de merit

Indemnizaţie mediu rural 0% #REF! Indemnizaţie mediu rural

Spor doctorat (Comp. tranzit.) 0 Spor doctorat (Comp. tranzit.)

Coeficient Tarif orar Număr ore #REF! Coeficient

#REF! 0.00 #REF!

Total BRUT Şomaj CASS CAS

#REF!#REF! #REF! #REF!

V5.0 © prof. Kótai Csaba, Liceul Teoretic Negreşti Oaş, Jud. Satu Mare0

J4
Doar pentru transele de peste 10 ani daca nu exista vechime neintrerupta de 10 ani.
G12
1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână; 1/64 pentru norma didactică de 16 ore/săpt. în învăţământul special; 1/96 pentru n orma didactică de 24 ore pe săptămână pentru maiştrii instructori; 1/80 pentru norma didactică de 20 de ore/săpt. pentru maiştrii instructori diîn învăţământul special; 1/80 pentru profesori, învăţători, institutori învăţământ primar. 1/100 pentru profesori, educatoare, institutori învăţământ preşcolar. Personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului. Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem de plată cu ora cu tariful orar stabilit în funcţie de norma didactică redusă, pentru orele didactice ce depăşesc această normă. În această situaţie, tarifele orare se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (1), astfel: 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână; 1/56 pentru norma didactică de 14 ore/săpt. în învăţământul special; 1/88 pentru n orma didactică de 22 ore pe săptămână pentru maiştrii instructori; 1/72 pentru norma didactică de 18 de ore/săpt. pentru maiştrii instructori diîn învăţământul special; 1/72 pentru profesori, învăţători, institutori învăţământ primar. 1/92 pentru profesori, educatoare, institutori învăţământ preşcolar.
N12
1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână; 1/64 pentru norma didactică de 16 ore/săpt. în învăţământul special; 1/96 pentru n orma didactică de 24 ore pe săptămână pentru maiştrii instructori; 1/80 pentru norma didactică de 20 de ore/săpt. pentru maiştrii instructori diîn învăţământul special; 1/80 pentru profesori, învăţători, institutori învăţământ primar. 1/100 pentru profesori, educatoare, institutori învăţământ preşcolar. Personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului. Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem de plată cu ora cu tariful orar stabilit în funcţie de norma didactică redusă, pentru orele didactice ce depăşesc această normă. În această situaţie, tarifele orare se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (1), astfel: 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână; 1/56 pentru norma didactică de 14 ore/săpt. în învăţământul special; 1/88 pentru n orma didactică de 22 ore pe săptămână pentru maiştrii instructori; 1/72 pentru norma didactică de 18 de ore/săpt. pentru maiştrii instructori diîn învăţământul special; 1/72 pentru profesori, învăţători, institutori învăţământ primar. 1/92 pentru profesori, educatoare, institutori învăţământ preşcolar.
G17
Prezenta aplicaţie este pentru calculul salariului personalului didactic din învăţământul preuniversitar începând cu data de 13 mai 2011 şi se bazează pe Legea nr.63/2011. Autorul nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru eventuale greşeli de calcul provenite din folosirea machetei. Eventualele observaţii, propuneri, sugestii se pot trimite pe adresa de e-mail [email protected]
Page 3: Salarii_v5.0

2011 MAI-DEC

#REF!Sal. grilă: #REF!

Nemodificat Diminuat cu 15%

Sal. încadrare #REF!

Prof. S, debutant, pana la 2 ani

Ind. înv. special 0% #REF!

Gradaţia de merit 0% #REF!

Indemnizaţie mediu rural 0% #REF!

Spor doctorat (Comp. tranzit.) 0

Tarif orar Număr ore #REF!

#REF! 0.00 #REF!

CAS Impozit Rest de plată

#REF! #REF!#REF!16%

prof. Kótai Csaba, Liceul Teoretic Negreşti Oaş, Jud. Satu Mare

Q4
Doar pentru transele de peste 10 ani daca nu exista vechime neintrerupta de 10 ani.