rosia montana project report ... 3.1.7.9 acvatice submerse de micؤƒ adأ¢ncime cu myriofyllum...

Download ROSIA MONTANA PROJECT REPORT ... 3.1.7.9 Acvatice submerse de micؤƒ adأ¢ncime cu Myriofyllum spicatum

Post on 07-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 4.6 Biodiversitatea

 • S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 4.6 Biodiversitatea

  Cuprins

  - iii -

  Cuprins 1  Consideraţii generale ............................................................................................ 8 

  1.1  Istoricul cercetarilor .................................................................................... 10  2  Metode de lucru ................................................................................................. 12 

  2.1  Metode pentru studii hidrobiologice (floră şi faună acvatică şi indici biotici pentru calitatea apei) ........................................................................................................... 12 

  2.1.1  Metode de prelevare ............................................................................................. 12  2.1.2  Analiza datelor .................................................................................................... 13 

  2.2  Metode pentru studiul fondului forestier ....................................................... 14  2.3  Metode pentru teste de diagnoză foliară ........................................................ 14  2.4  Metode pentru studii de floră terestră ............................................................ 14  2.5  Metode pentru studii de faună terestră .......................................................... 16 

  3  Condiţii iniţiale .................................................................................................. 17  3.1  Habitate, floră – capitol refăcut .................................................................... 17 

  3.1.1  Prezentarea zonei studiate ..................................................................................... 17  3.1.2  Metode de lucru ................................................................................................... 17  3.1.3  Rezultate ............................................................................................................. 18 

  3.1.3.1  Lista habitatelor identificate 18  3.1.3.2  Lista speciilor identificate (anexa 1.) 20  3.1.3.3  Descrierea habitatelor identificate 20 

  3.1.4  Impactul proiectului asupra habitatelor şi speciilor de plante din SUPRAFŢA PE CARE SE SUPRAPUNE AMPRENTA INDUSTRIALĂ A PROIECTULUI ................................... 27  3.1.5  Recomandări privind reducerea impactului şi reabilitarea habitatelor şi speciilor de plante 30  3.1.6  Monitorizarea calităţii habitatelor şi speciilor –scurtă introducere ............................. 31  3.1.7  Ecosisteme acvatice (corpuri de apă, zone umede) .................................................. 32 

  3.1.7.1  Mlaştină puţin adâncă minerală cu Equisetum – Carex 32  3.1.7.2  Mlaştină puţin adâncă minerală cu Carex 33  3.1.7.3  Mlaştină puţin adâncă minerală cu Equisetum 33  3.1.7.4  Mlaştină puţin adâncă minerală cu Typha 33  3.1.7.5  Mlaştină puţin adâncă organică cu Sparganium ramosum 33  3.1.7.6  Mlaştină puţin adâncă organică cu rogoz (Carex) 34  3.1.7.7  Mlaştină puţin adâncă organică cu Equisetum 34  3.1.7.8  Mlaştină puţin adâncă minerală cu Carex 34  3.1.7.9  Acvatice submerse de mică adâncime cu Myriofyllum spicatum 34  3.1.7.10  Acvatice de mică adâncime cu frunze plutitoare cu Polygonum amfibium 34 

  3.2  Nevertebrate acvatice şi organisme planctonice – capitol refăcut ..................... 35  3.2.1  Istoric ................................................................................................................. 35  3.2.2  Metode ............................................................................................................... 35 

  3.2.2.1  Perioada 2000-2001 35  3.2.2.2  Anul 2007 35 

  3.2.3  Localizarea stațiilor de colectare ........................................................................... 36  3.2.4  Rezultate ............................................................................................................. 36 

  3.2.4.1  Etapa 2000-2001 36  3.2.4.2  Etapa 2007 36 

  3.3  Nevertebrate terestre ................................................................................... 45  3.3.1  Introducere .......................................................................................................... 45 

  Harta cu zona proiectului, zonele cercetate în verde, cu cruce roşie sunt marcate locaţiile capcanelor barber şi/sau panou. ...................................................................................................... 46 

  3.3.2  Metode de cercetare ............................................................................................. 47  3.3.3  Rezultatele cercetărilor ......................................................................................... 47 

  Speciile de nevertebrate (Arthropoda) observate în zona cercetată ..................................... 48 

 • S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 4.6 Biodiversitatea

  Cuprins

  - iv -

  3.3.4  Discuţii cu privire la impactul proiectului asupra speciilor cu statut special de conservare ....................................................................................................................... 58  3.3.5  Concluzii ............................................................................................................ 61 

  3.4  Informaţii despre fondul forestier din zona Proiectului ................................... 62  3.4.1.1  R4109: Păduri sud-est carpatice de fag ( Fagus sylvatica) cu Symphitum cordatum64  3.4.1.2  R4118: Păduri dacice de fag ( Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus)cu Dentaria bulbifera 65  3.4.1.3  R4119: Păduri dacice de fag ( Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus)cu Carex pilosa 66  3.4.1.4  R4104: Păduri sud est carpatice de fag ( Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba)cu Pulmonaria rubra 67  3.4.1.5  R4107: Păduri sud est carpatice de fag ( Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba)cu Vaccinium myrtillus 68  3.4.1.6  R4205: Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Oxalis acetosella 69  3.4.1.7  Teste de diagnoză foliară la specii de răşinoase de pe amplasamentul proiectului Roşia Montană 73 

  3.4.2  Vertebrate- .......................................................................................................... 77  Peşti 77  3.4.2.1  Amfibieni 79  3.4.2.2  Istoricul cercetărilor 79  3.4.2.3  Metodologie 79  3.4.2.4  Rezultate 79  3.4.2.5  Reptile 80  3.4.2.6  Istoricul cercetărilor 80  3.4.2.7  Metodologie 80  3.4.2.8  Rezultate 80  3.4.2.9  Păsări 81  3.4.2.10  Istoricul cercetărilor 81  3.4.2.11  Metodologie 81  3.4.2.12  Rezultate 82  3.4.2.13  Mamifere 87  3.4.2.14  Istoric 87  3.4.2.15  Metodologie 87  3.4.2.16  Rezultate 88 

  3.4.3  Vânatul ............................................................................................................... 91  3.4.4  Rute de migrare ................................................................................................... 93  3.4.5  Adăposturi de animale pentru creştere, hrană, odihnă, iernat .................................... 93  3.4.6  Specii de animale protejate sau cu relevanţă deosebită ............................................. 94 

  3.4.6.1  Statutul unor specii rare de nevertebrate: 94  3.4.6.2  Specii de peşti protejate 94  3.4.6.3  Amfibieni protejaţi: 94  3.4.6.4  Reptile protejate: 95  3.4.6.5  Păsări protejate: 95  3.4.6.6  Mamifere protejate: 95 

  4  Evaluarea formelor de impact asupra biodiversităţii .............................................. 96  4.1  Modificări ale suprafeţelor biotopurilor de pe amplasament .......................... 104  4.2  Modificări asupra fondului forestier prin schimbări asupra unor caracteristici ale vegetaţiei 105  4.3  Pierderi şi modificări de habitate inclusiv de habitate protejate ...................... 109  4.4  Impactul prognozat asupra populaţiilor de plante si animale ......................... 110 

  4.4.1  Faza de construcţie ............................................................................................ 111  4.4.2  În faza de exploatare .......................................................................................... 112  4.4.3  În faza de închidere ............................................................................................ 112 

  4.5  Impactul prognozat asupra speciilor de vânat .............................................. 113  4.5.1  Faza de construcţie ............................................................................................ 113 

 • S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 4.6 Biodiversitatea

  Cuprins

  - v -

  4.5.2  Faza de exploatare ............................................................................................. 113  4.5.3  Faza de închidere ............................................................................................... 113 

  4.6  Modificarea resurselor de ciuperci .............................................................. 113  4.7  Modificarea resurselor de plante cu importanţă economică şi cu statut de protecţie 114  4.8  Impactul prognozat asupra speciilor de animale protejate sau cu relevan