romania proiect avizat: judetul arad s e c r e t a r ... · calea 6 vÂnĂtori b-de la calea ferata...

of 30 /30
ROMANIA PROIECT Avizat: JUDETUL ARAD S E C R E T A R, MUNICIPIUL ARAD Nr. 308/21.10.2015 Lilioara Stepanescu CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A Nr._____ din _________________ 2015 privind stabilirea criteriilor de zonare și încadrarea străzilor situate în municipiul Arad în zonele de impozitare delimitate Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: - Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive nr. 65572 din 20.10.2015; - Raportul Comisiei pentru delimitarea zonelor din cadrul municipiului Arad, stabilită prin Dispoziţia Primarului nr.1462/08.06.2015 din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr.65573/20.10.2015; - Art.453, lit.”i” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; - îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) şi (2), lit. „c”, alin.(5), lit.”d2 şi ale art. 45 alin.(2), lit.”e” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E : Art. 1. Se aprobă criteriile de zonare, potrivit prevederilor art. 453, lit. ”i” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Introducerea străzilor din municipiul Arad în zonele de impozitare delimitate, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad şi se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, din cadrul Primăriei Municipiului Arad. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, HM/HM COD: PMA-S1-01

Upload: others

Post on 04-Jan-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

ROMANIA PROIECT Avizat: JUDETUL ARAD S E C R E T A R, MUNICIPIUL ARAD Nr. 308/21.10.2015 Lilioara Stepanescu CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr._____ din _________________ 2015

privind stabilirea criteriilor de zonare și încadrarea străzilor situate în municipiul Arad în zonele de impozitare delimitate

Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: - Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive nr. 65572 din 20.10.2015; - Raportul Comisiei pentru delimitarea zonelor din cadrul municipiului Arad, stabilită prin Dispoziţia Primarului nr.1462/08.06.2015 din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr.65573/20.10.2015; - Art.453, lit.”i” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; - îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) şi (2), lit. „c”, alin.(5), lit.”d2 şi ale art. 45 alin.(2), lit.”e” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E : Art. 1. Se aprobă criteriile de zonare, potrivit prevederilor art. 453, lit.”i” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Introducerea străzilor din municipiul Arad în zonele de impozitare delimitate, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad şi se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, din cadrul Primăriei Municipiului Arad. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, HM/HM COD: PMA-S1-01

Anexa nr.1 la Hotărârea nr._____/_________2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad CRITERII DE ZONARE:

ZONA A: 1. reţea apă potabilă pe stradă 2. drum asfaltat/pavat cu trotuar 3. iluminat stradal public 4. transport public la 15 minute de mers pe jos 5. reţea termoficare pe stradă sau reţea gaz pe stradă 6. canalizare menajeră 7. spaţii comerciale la 15 minute de mers pe jos 8. teren cuprins în proiecte de modernizare/reabilitare/ dezvoltare 9. zone de agrement, parcuri, locuri de joacă, baze sportive la 25 minute de mers pe jos

ZONA B:

1. reţea apă potabilă pe stradă 2. drum asfaltat/pavat cu trotuar 3. iluminat stradal public 4. transport public la 25 minute de mers pe jos 5. reţea termoficare pe stradă sau reţea gaz pe stradă 6. canalizare menajeră 7. spaţii comerciale la 25 minute de mers pe jos 8. teren cuprins în proiecte de modernizare/reabilitare/ dezvoltare

ZONA C

1.reţea apă potabilă pe stradă 2. drum pietruit, macadam 3. iluminat stradal public 4. transport public la 30 minute de mers pe jos 5. reţea gaz pe stradă 6. canalizare menajeră 7. spaţii comerciale la 30 minute de mers pe jos 8. teren cuprins în proiecte de modernizare/reabilitare/ dezvoltare

ZONA D: În această zonă se vor introduce:

1. Toate străzile care nu îndeplinesc criteriile de la zonele A, B şi C; 2. Terenurile care au făcut obiectul unor documentaţii de urbanism şi pentru care proprietarii au solicitat atribuirea de denumiri de străzi sau nu în anul în curs, urmând ca pentru anul următor să se realizeze încadrarea în una din zonele de impozitare corespunzătoare criteriilor îndeplinite. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,

Anexa nr.2 la Hotărârea nr._____/_________2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad

ÎNCADRAREA STRĂZILOR ÎN ZONELE DE IMPOZITARE

DENUMIRI STRAZI Nr. crt.

TIP ARTERA DENUMIRE ACTUALĂ

ZONARE 2016

1 2 3 4 6 VANATORI

A A- bl V2 sc.A ,B; bl V3 sc A,B,C,D; bl

CPL, bl V3-4; bl V4 sc A,B; bl V6 sc A,B; bl V3-1; bl V3-2; bl V3- 3; bl V7 sc Aşi B; bl

V8 sc Aşi B; bl V9 sc A şi B, bl.100 sc B

1. CALEA 6 VÂNĂTORI

B-de la Calea ferata în continuare

2. STRADA ARŢARULUI B 3. STRADA CEDRULUI B 4. STRADA CHEIA B 5. STRADA CRIŞULUI B 6. STRADA CURTICI B 7. STRADA DOBROGEA B 8. STRADA IZOI B

9. STRADA OVIDIU A

10. STRADA RARĂU B 11. STRADA SĂLCUŢA B 12. STRADA SILVIU MOLDOVAN B 13. STRADA SIRETULUI B

ALFA 1 STRADA AUREL SUCIU A 2 STRADA CĂRĂMIDARILOR A 3 STRADA LUCEAFĂRULUI A 4 STRADA PIONIERILOR A 5 STRADA SABINELOR A 6 STRADA TUNARILOR A 7 STRADA ZORILOR A

ARADUL NOU 1. STRADA ADAM M. GUTTENBRUNN A

2. STRADA ADY ENDRE B 3. STRADA AGRONOMULUI D 4. STRADA ANA IPĂTESCU A 5. STRADA ARINULUI A 6. STRADA ARMONIEI B 7. STRADA ASCANIU CRIŞAN B 8. STRADA BICAZ A 9. STRADA CÂMPIA TURZII B

10. STRADA CARANSEBEŞ A 11. STRADA CASTANILOR C 12. STRADA CIBINULUI A 13. STRADA COLONIŞTILOR B 14. STRADA COLŢIŞOR C 15. STRADA CONSTANTIN TICU DUMITRESCU D 16. STRADA CONSTITUŢIEI D 17. STRADA CORNELIA BODEA C 18. STRADA CRÂNGULUI A 19. STRADA DOGARILOR B 20. STRADA DR. GHEORGHE ŞERBAN C 21. STRADA DR. LAZĂR AUGUSTIN C 22. STRADA DR. MIHAIL MĂRCUŞ C 23. STRADA DUMITRU BAGDAZAR B 24. STRADA ECONOMULUI B 25. STRADA FICUSULUI B 26. PIAŢA GARA ARADUL NOU A 27. STRADA IOSIF LENGYEL C 28. STRADA LAURENŢIU LUCA D 29. STRADA LUGOJULUI A 30. STRADA LUMINII B 31. STRADA MĂGHERAN B 32. STRADA MERIŞOR B

33. STRADA MOLIDULUI B

34. STRADA MOVILEI A

35. STRADA MUNCII A

36. ALEEA MUNCII A 37. STRADA MUŞCATEI B 38. STRADA NALBEI A 39. STRADA NICOLAI GOGOL A

40. STRADA OGORULUI A 41. STRADA ORŞOVA B 42. STRADA OSTAŞULUI B 43. STRADA PANDURILOR B 44. STRADA PĂCII A 45. STRADA PETUNIEI C 46. STRADA PIERSICILOR A 47. STRADA PINULUI B 48. STRADA POPA ŞAPCĂ A 49. STRADA POSADA B 50. STRADA SEMENICULUI B 51. STRADA SIGISMUND BORLEA B 52. STRADA SPICULUI B 53. STRADA STAN DRAGU B 54. STRADA SULINA B 55. STRADA SUNĂTOAREI B 56. STRADA ŞTEFAN CEL MARE A 57. CALEA TIMIŞORII A 58. STRADA TRIFOIULUI B 59. STRADA VIILOR C 60. STRADA ZIMBRULUI A

BUJAC 1. STRADA A. LAURIAN B 2. STRADA ALUNULUI B 3. STRADA ARON PUMNUL B 4. STRADA AVIAŢIEI B 5. STRADA BUCURESTI B 6. PIAŢA BUJAC B

7. STRADA BUZIAŞ B 8. STRADA CAISULUI B 9. STRADA CÂMPENI B

10. STRADA CRAIOVEI B 11. STRADA CRĂCIUNIŢELOR D 12. STRADA DIANA B 13. STRADA DIMITRIE ŢICHINDEAL B 14. STRADA DRAGOŞ VODĂ B 15. STRADA EMILIAN B 16. STRADA GHEORGHE GROZA B 17. STRADA GHIOCEILOR B 18. STRADA GLORIEI B 19. STRADA HERODOT B

20. STRADA INDEPENDENŢEI B 21. STRADA IOSIF NĂDEJDE B 22. STRADA LĂCRIMIOARELOR B 23. STRADA LETIŢIA B

24. STRADA LEULUI B 25. STRADA LIBERTĂŢII B 26. STRADA LUPENI B 27. STRADA MACEDONIEI B 28. STRADA MARNEI B 29. STRADA MĂGUREI B 30. STRADA MĂLIN B 31. STRADA MIMOZEI B 32. STRADA MIRCEA VODĂ B 33. STRADA NĂSĂUD B 34. STRADA NICOLAE MIHULIN D 35. STRADA NUFĂR B

36. STRADA ORFEU B 37. STRADA ORIZONTULUI B 38. STRADA PALMIERULUI D 39. STRADA PĂLTINIŞ B 40. STRADA PETRU MAIOR B 41. STRADA PROGRESULUI B 42. STRADA PROMETEU B 43. STRADA SÂNZIENELOR B 44. STRADA SEPTIMIU B 45. STRADA SEVER BOCU B 46. STRADA SLATINEI B 47. STRADA SOLOMON B 48. STRADA SPORTULUI B 49. STRADA SUCEAVA B 50. STRADA TEUZ B

51. STRADA TIBERIU B 52. STRADA TIBERIU BREDICEANU B 53. STRADA TRAIAN GROZĂVESCU B 54. STRADA TROTUŞULUI B 55. STRADA ŢEBEI B 56. STRADA ULMULUI B 57. STRADA ULPIU B

58. STRADA URZICILOR D 59. STRADA VENEŢIEI B 60. STRADA ZÂNELOR B

CADAS SILVAS 1. STRADA ALEXANDRU VOLTA B 2. STRADA BULGARĂ B 3. STRADA CUPTORULUI B 4. STRADA DUMBRAVA B 5. STRADA FILOTEI B 6. STRADA ION MEHEDINŢEANU B 7. STRADA LUNGĂ B 8. STRADA PODULUI B 9. STRADA PORUMBACULUI B

10. STRADA ROSMARINULUI B 11. STRADA VADULUI B 12. STRADA VESELIEI B 13. STRADA VULTURILOR B

CARTIERUL VERDE 1. STRADA FLORIN BĂNESCU C 2. STRADA GEZA GRUBER C 3. STRADA IOAN ROBU C 4. STRADA LADISLAU BROSOVSZKY C 5. STRADA NICOLAE BOBOC C 6. STRADA ZOLTAN FARMATI C

CENTRU

1. STRADA 1DECEMBRIE1918 A

2. STRADA 9 MAI A

3. STRADA A.D.XENOPOL A

4. STRADA ACADEMIA TEOLOGICĂ A

5. PIAŢA ACADEMICIAN CAIUS IACOB A

6. ALEEA AGNITA A

7. ALEEA ALBAC A

8. STRADA ALECU RUSSO A

9. STRADA ALEXANDRU GAVRA A

10. STRADA ANDREI MUREŞANU A

11. PIAŢA ARENEI A

12. STRADA ARON COTRUŞ A

13. STRADA AVIATOR GEORGESCU A

14. PIAŢA AVRAM IANCU A

15. STRADA AVRIG A

16. ALEEA AZUGA A

17. STRADA BANU MĂRĂCINE A

18. STRADA BARABAS BELA A

19. STRADA BELA BARTOK A

20. PIAŢA BIBICI MARGARETA A

21. STRADA BIHORULUI A

22. STRADA BISTRIŢEI A

23. STRADA BLAJULUI A

24. STRADA CAROL DAVILA A

25. PIAŢA CATEDRALEI A

26. ALEEA CĂLIMĂNEŞTI A

27. STRADA CĂLUGĂRENI A

28. STRADA CEAHLAU A

29. STRADA CEAIKOVSKI A

30. STRADA CLOŞCA A

31. STRADA CONSTANŢA HODOŞ A

32. PARCUL COPIILOR AVENTURA VOINICILOR A

33. PARCUL COPIILOR ȚARA PITICILOR A 34. STRADA CORNELIU COPOSU A

35. PARCUL CORNELIU COPOSU A

36. STRADA COZIA A

37. STRADA CRIŞAN A

38. STRADA CSIKI GERGELY A

39. STRADA DACILOR A

40. B-DUL DECEBAL A

41. STRADA DESSEANU A

42. STRADA DIMITRIE BOLINTINEANU A

43. STRADA DOCTOR ION GEORGESCU A

44. STRADA DOREL SIBII A

45. STRADA DR. IOAN SUCIU A

46. PIAŢA DRAPELULUI A

47. STRADA ECATERINA TEODOROIU A

48. STRADA ELENA GHIBA BIRTA A

49. STRADA EMANOIL GOJDU A

50. PARCUL MIHAI EMINESCU A

51. STRADA EPISCOPIEI A

52. STRADA EROUL NECUNOSCUT A

53. PARCUL EUROPA A

54. ALEEA FĂGET A

55. STRADA FLORILOR A

56. PIAŢA GĂRII A

57. STRADA GEORGE COŞBUC A

58. PIAŢA GEORGE ENESCU A

59. STRADA GHEORGHE LAZĂR A

60. STRADA GHEORGHE BARIŢIU A

61. STRADA GHEORGHE POPA DE TEIUŞ A

62. STRADA GHEORGHE ŞINCAI A

63. B-DUL G-RAL DRAGALINA A

64. SPLAIUL G-RAL PRAPORGESCU A

65. STRADA G-RAL TRAIAN MOŞOIU A

66. B-DUL G-RAL VASILE MILEA A 67. STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU A

68. STRADA HAIDUCILOR A

69. PIAŢA HEIM DOMOKOS A

70. STRADA HORIA A

71. STRADA I.I. C. BRĂTIANU A

72. STRADA ILARIE CHENDI A

73. STRADA IOAN ALEXANDRU A

74. STRADA IOAN RUSU ŞIRIANU A

75. STRADA IOAN SAVA A

76. STRADA IOAN VIDU A

77. STRADA ION ANDREESCU A

78. STRADA ION LUCA CARAGIALE A

79. STRADA IULIAN GROZESCU A

80. CALEA IULIU MANIU A

81. STRADA IUSTIN MARŞIEU A

82. STRADA KUNCZ ALADAR A

83. STRADA LABIRINT A

84. STRADA LUCIAN BLAGA A

85. STRADA LUDOVIC SZANTAY A

86. PIAŢA LUTHER A

87. STRADA MĂRĂŞEŞTI A

87. STRADA MĂRŢIŞOR A

88. STRADA MEŢIANU A

89. STRADA MIHAI EMINESCU A

90. PIAŢA MIHAI VITEAZUL A

91. STRADA MIRCEA STĂNESCU A

92. STRADA MIRON COSTIN A

93. STRADA MOŢILOR A

94. STRADA MUCIUS SCAEVOLA A

95. STRADA NECULCE A 96. STRADA NELU ARISTIDE DRAGOMIR A

97. STRADA NICOLA ALEXICI B

98. STRADA NICOLAE BĂLCESCU A

99. STRADA NICOLAE GRIGORESCU A

100. STRADA OCTAVIAN GOGA A

101. PIAŢA OLIMP A

102. STRADA OLIMPIADEI A

103. STRADA ONISIFOR GHIBU A

104. STRADA PARIS A

105. STRADA PATRIA A

106. STRADA PAUL CHINEZUL A

107. PIAŢA PLEVNEI A

108. STRADA PLUGARILOR A

109. PIAŢA POMPIERILOR A

110. ALEEA POSTAVULUI A

111. STRADA PREPARANDIEI A

112. ALEEA RĂSĂRITULUI A 113. PARCUL RECONCILIERII ROMÂNO - MAGHIARE A 114. STRADA REŞIŢEI A

115. B-DUL REVOLUŢIEI A

116. STRADA ROBĂNEŞTI A

117. CALEA ROMANILOR A

118. STRADA ROMÂNULUI A

119. STRADA ROMEI A

120. STRADA ROMUL VELICIU A

121. STRADA ROMULUS CĂRPINIŞAN A

122. STRADA SABIN DRĂGOI A

123. STRADA SALACZ GYULA A

124. STRADA SAVA TEKELIA A

125. STRADA SCURTĂ A

126. STRADA SIMION BALINT A

127. STRADA SINAGOGEI A

128. STRADA SINAIA A

129. PIAŢA SPITALULUI A

130. PIAŢA SPORTURILOR A

131. STRADA ŞTEFAN CICIO POP A

132. B-DUL ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ A

133. STRADA TÂRGOVIŞTE A

134. SPLAIUL TOTH SANDOR A

136. STRADA TRANSILVANIEI A

137. STRADA TRIBUNUL AXENTE A

138. STRADA TRIBUNUL BUTEANU A

139. STRADA TRIBUNUL DOBRA A

140. STRADA TRIUMFULUI A

141. PARCUL TUDOR ARGHEZI A

142. STRADA TUDOR VLADIMIRESCU A

143. STRADA UDREA A

144. STRADA UNIRII A

145. STRADA VÂRFUL CU DOR A

146. STRADA VASILE ALECSANDRI A

147. STRADA VASILE GOLDIŞ A

148. STRADA VICENŢIU BABEŞ A

149. STRADA VOLTAIRE A

150. STRADA W.A. MOZART A

151. STRADA WEITZER B

152. STRADA ZRENJANIN A

CONFECȚII

1. STRADA BALADEI A

2. STRADA PROF. NICOLAE ONCU A

3. STRADA RODNEI A

4. STRADA STREIULUI A

5. STRADA TÂRGULUI A DRĂGAŞANI

1. STRADA BADEA CÂRŢAN C

A -de la nr. 19/F, în continuare, și de la nr.24,

în continuare 2. STRADA BARBU LĂUTARU C- de la nr. 1-la 17/C, și

de la nr.2-22

3. STRADA BÂRSEI C

4. STRADA BLANDUZIEI A

5. STRADA CĂMINULUI C

6. STRADA CIOCÂRLIEI B

7. STRADA CLOPOŢEILOR C

8. STRADA CUZA VODĂ B

9. STRADA DORNEI A

10. STRADA EMIL GÂRLEANU C

11. STRADA GHICA VODĂ B

12. STRADA GRIGORE URECHE B

13. STRADA HUNEDOAREI A

14. STRADA IAKOB CARDOS C

15. STRADA IALOMIŢEI C

16. STRADA ILIA B

17. STRADA MĂRGĂRITAR C

18. STRADA MIHAIL KOGĂLNICEANU A

19. STRADA MINERVEI B

20. STRADA MOŞILOR C

21. SPLAIUL MUREŞULUI B

22. STRADA PANAIT CERNA A

23. STRADA PRIMĂVERII C

24. STRADA PUTNEI C

25. STRADA REMUS C

26. STRADA SALCIEI C

27. PIAŢA SÂRBEASCĂ A

28. STRADA SIBIULUI C

29. STRADA SIMERIA B

30. STRADA SPĂTARUL BORCEA C

31. STRADA ŞELIMBĂR C

32. STRADA TRANDAFIRILOR C

33. STRADA VERONICA MICLE C

FUNCŢIONARILOR

1. STRADA NICOLAE ŞTEFU A 2. STRADA DELTEI A 3. STRADA FELEACULUI A 4. STRADA IOAN MOLDOVAN A 5. STRADA MĂTĂSARI A 6. PIAŢA MICĂ A 7. STRADA MILITARILOR A 8. STRADA OCTAV BĂNCILĂ A 9. STRADA SIMION BĂRNUŢIU A

10. STRADA ŞELARI A 11. STRADA CORIOLAN PETREANU A 12. STRADA MESERIEI A 13. STRADA TEODOR CEONTEA A 14. STRADA ALEXANDRU VLAD A 15. STRADA AVIATOR VUIA A 16. STRADA HAICA SAVA A 17. CALEA VICTORIEI A 18. STRADA VOLUNTARILOR A

GAI 1. STRADA ALEXANDRU CEL BUN B 2. STRADA ANTON PANN B 3. STRADA BOGDAN VOIEVOD B 4. STRADA CAMELIEI B 5. STRADA CÂMPUL HIPODROM B 6. STRADA CÂMPURILOR B 7. STRADA CĂLŢUNAŞ B 8. STRADA CODRII COSMINULUI B 9. STRADA CODRULUI B

10. STRADA CONCORDIEI B 11. STRADA CORBULUI B

12. STRADA CURCUBEULUI B

13. STRADA DUNĂRII B

14. STRADA FAGULUI B B-de la nr. 11/A, în

continuare i de la nr.16 în continuare 15. STRADA FÂNTÂNII

C-de la nr. 1-la 11, i de la nr.2-14

16. STRADA FAURILOR B 17. STRADA GHEORGHE DIMA B 18. STRADA G-RAL DODA B 19. STRADA GRAURULUI B

20. STRADA GRĂDINARILOR B 21. STRADA GREIERILOR B 22. STRADA GROZĂVEŞTI B 23. STRADA HATMAN ARBORE B 24. STRADA I ZONA INDUSTRIALA ARAD VEST A 25. STRADA ION CÂMPINEANU B 26. STRADA IEDEREI B

27. STRADA II ZONA INDUSTRIALA ARAD VEST A 28. STRADA III ZONA INDUSTRIALA ARAD VEST A 29. STRADA ION CREANGĂ B 30. STRADA IV ZONA INDUSTRIALA ARAD VEST A 31. STRADA IZVOR B 32. STRADA LAPTELUI B 33. STRADA LEANDRULUI B 34. STRADA MAGNOLIEI B 35. STRADA MĂGURELE B 36. STRADA MEŞTERUL MANOLE B 37. STRADA NICOLAE GOLESCU B

B-de la nr. 7, în continuare, i de la nr.14,

în continuare 38. STRADA NOUĂ C-de la nr. 1-la 5, i de la nr.2-la 12

39. STRADA ORHIDEEI B 40. STRADA PĂCURARILOR B 41. STRADA RADU NEGRU B 42. PIAŢA SFÂNTA GHIZELA B 43. STRADA SPĂTARUL PREDA B 44. STRADA SULFINEI B 45. STRADA ŞTEFAN TENEŢCHI B 46. STRADA TRIBUNUL CORCHEŞ B 47. STRADA UNIVERSULUI B 48. STRADA ZAMBILELOR B

GERMAN 1 STRADA BERLIN D 2 STRADA HAMBURG D 3 STRADA DORETMUND D

GRĂDIŞTE 1. STRADA ARCAŞILOR B 2. STRADA ARDEALULUI B 3. STRADA BOEMIEI B 4. STRADA BRADULUI B 5. STRADA BUCIUMULUI B

6. STRADA ION AGÂRBICEANU B 7. STRADA ANTIM IVIREANUL B 8. STRADA ANTON CEHOV B 9. STRADA ARH. CZIGLER ANTONIU C

10. STRADA AV. BOJAN ALEXANDRU C 11. STRADA CÂMPUL FLORILOR D 12. PIAŢA CARPAŢI B

B-de la nr. 1-la 51 i de la nr.2-la 62

13. STRADA CASTOR D- de la numărul 53, în continuare i de la numărul 64, în continuare

14. STRADA COMETEI B 15. STRADA COMUNARZILOR B 16. STRADA COSTACHE NEGRUZZI B 17. STRADA CRASNA B

18. STRADA CRISTAL B 19. STRADA DIAMANT B 20. STRADA DIMITRIE BONCIU C 21. STRADA DIMITRIE CANTEMIR B 22. STRADA DOINEI B 23. STRADA DUILIU ZAMFIRESCU B 24. STRADA EGALITAŢII B 25. STRADA EUGEN BARBUL C 26. STRADA GELU B 27. STRADA GORUNULUI B 28. STRADA GRÂULUI B 29. STRADA GRIGORE TOCILESCU B 30. STRADA HORTENZIA B 31. STRADA IACOB MUREŞAN B 32. STRADA IANCU JIANU B 33. STRADA IOAN BUDAI DELEANU B 34. STRADA IOAN SLAVICI B 35. STRADA ION MINULESCU B 36. STRADA IV GRADINA POŞTEI B 37. STRADA LUCREŢIA B 38. STRADA MASLINULUI D 39. STRADA MIERLEI B

40. STRADA MILCOV B 41. STRADA MORAVIEI B 42. STRADA ODOBESCU B 43. STRADA ORADEA B

44. STRADA ORIENT B

45. STRADA ORION B 46. STRADA PARTIZANILOR B 47. STRADA PĂPĂDIEI B 48. STRADA PELICANULUI B 49. STRADA PESCARILOR B 50. STRADA PETRU PIPOŞ B 51. STRADA PETRU RAREŞ A 52. STRADA PICTOR CORNEL MINIŞAN C 53. STRADA PORUMBŢTEI B 54. STRADA PORUMBULUI B 55. STRADA PREPELIŢEI D

B-de la nr.1-la 69, i de la nr.2- la 30/A,

56. STRADA PRIVIGHETOAREI D- De la numărul 71, în continuare, i de la numărul 32 , în continuare

57. STRADA PRUNULUI B 58. STRADA RAHOVEI B 59. STRADA RÂNDUNICII B 60. STRADA RÂŞNOV B 61. STRADA RĂZBOIENI B 62. STRADA RĂZVAN B 63. STRADA ROMANIŢEI B 64. ALEEA ROMANŢA B 65. STRADA ROZELOR B 66. STRADA SALCÂMULUI B 67. STRADA SALONTEI B 68. STRADA SATELIT B 69. STRADA SMEUREI B 70. STRADA SMOCHINULUI D 71. STRADA SOMEŞULUI B 72. STRADA STEFAN LUDWIG ROTH B 73. STRADA ŞOIMULUI B 74. STRADA ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF B 75. STRADA TIMOTEI CIPARIU B 76. STRADA TISMANA B 77. STRADA TOPORAŞ B 78. STRADA TRENULUI B 79. STRADA TRIAJ B 80. STRADA TURTURICII B 81. STRADA V GRADINA POŞTEI B 82. STRADA VASILE NECULA B 83. STRADA VĂRĂDIEI B

84. STRADA VEZUVIU B 85. STRADA VI GRADINA POŞTEI B 86. STRADA VICTOR EFTIMIU B 87. STRADA VIDRA B 88. STRADA VII GRADINA POŞTEI B 89. STRADA VIII GRADINA POŞTEI B 90. STRADA VIITORULUI B 91. STRADA VIŞINULUI B 92. STRADA VOIEVOD MOGA B 93. STRADA ZĂRANDULUI B 94. CALEA ZIMANDULUI A 95. STRADA ZSIGMOND MORICZ B

INSULA MUREŞ 1. ALEEA I INSULA MURES D 2. ALEEA II INSULA MURES D 3. ALEEA III INSULA MURES D 4. ALEEA IV INSULA MURES D 5. ALEEA IX INSULA MURES D 6. ALEEA V INSULA MURES D 7. ALEEA VI INSULA MURES D 8. ALEEA VII INSULA MURES D 9. ALEEA VIII INSULA MURES D

10. ALEEA X INSULA MURES D 11. ALEEA XI INSULA MURES D 12. ALEEA XII INSULA MURES D 13. ALEEA XIII INSULA MURES D 14. ALEEA XIV INSULA MURES D 15. ALEEA XIX INSULA MURES D 16. ALEEA XV INSULA MURES D 17. ALEEA XVI INSULA MURES D 18. ALEEA XVII INSULA MURES D 19. ALEEA XVIII INSULA MURES D 20. ALEEA XX INSULA MURES D ION G. DUCA-POLTURA 1. STRADA AGRICULTORILOR B 2. STRADA ALBINELOR B 3. STRADA ARIEŞULUI B 4. STRADA BUCOVINEI B 5. STRADA BUMBACULUI A 6. STRADA CÂMPUL LINIŞTII A 7. STRADA CĂLĂRAŞILOR A 8. STRADA CIPRIAN PORUMBESCU B 9. STRADA CIREŞOAIEI B

10. STRADA CORNULUI B 11. ALEEA DEJ A 12. STRADA DORULUI A 13. STRADA DR. TEODOR BOTIŞ D 14. STRADA FĂT FRUMOS A 15. STRADA FECIOAREI B 16. STRADA FOIŞOR A 17. STRADA FRAGILOR B 18. STRADA FRAŢII NEUMANN A 19. STRADA FULGERULUI A 20. ALEEA HERCULE A 21. ALEEA HIPOCRAT A 22. STRADA IOAN BREZOIANU B 23. STRADA JIULUI B 24. STRADA LIVEZILOR B 25. STRADA MOLDOVEI B 26. STRADA MUNTENIEI B 27. STRADA NEGOI B 28. STRADA OLTENIEI B 29. STRADA OLTULUI B 30. STRADA PALTINULUI B 31. STRADA PLOPILOR B

32. STRADA POETULUI A

33. STRADA RETEZAT B 34. STRADA ROŞIORILOR A 35. ALEEA SATURN A

36. STRADA SECEREI B 37. STRADA STUPILOR B 38. STRADA ŞTEFAN LUCHIAN A 39. STRADA TIMIŞULUI B 40. STRADA TOAMNEI A 41. STRADA TOTH ARPAD B 42. STRADA TRIBUNUL ANDREICA B 43. STRADA TURDEI B 44. STRADA ŢEPEŞ VODA B 45. STRADA URSULUI B

46. PIAŢA UTA A 47. STRADA VICTOR HUGO B

MICALACA 1. PARCUL 23 AUGUST A

B-de la nr. 1-la 25/B i de la nr. 2-la nr.40

2. STRADA ABRUD A-de la nr 27-în continuare i de la

nr.40/A-în continuare 3. STRADA ADRIAN A 4. STRADA ALBA IULIA A

5. STRADA ALEXANDRU POPESCU NEGURĂ A

6. STRADA ALEXANDRU T. STAMATIAD A 7. STRADA AMURGULUI B 8. STRADA ARGEŞ A 9. STRADA AUREL CRIŞAN B

10. STRADA BÂRZAVA A 11. STRADA BATIŞTEI A 12. STRADA BEIUŞ A

13. ALEEA BORSEC A

14. STRADA BUJOR A 15. STRADA BUSUIOC B 16. STRADA BYRON A 17. STRADA CAIUS LEPA B 18. STRADA CARAIMAN B 19. ALEEA CENAD A 20. STRADA CERBULUI A 21. STRADA CIOBANULUI A 22. STRADA CONSTANŢA B 23. STRADA CRINULUI A 24. STRADA CRIZANTEMELOR B 25. STRADA DIGULUI B 26. STRADA DOSOFTEI A 27. STRADA DR. AVRĂMESCU VASILE D 28. STRADA DR. CORNEL RADU A

A -de la nr. 13BIS, în continuare i de la nr. 16

în continuare 29. STRADA DREPTAŢII B-de la nr. 1- la 13 şi de

la nr. 2 - la 14 30. STRADA ELENA DRĂGOI A 31. STRADA EUGEN POPA A 32. STRADA EXTERIOR B 33. STRADA FABIUS B

34. STRADA FELIX A 35. STRADA FLUIERULUI B 36. STRADA FRAŢIEI A

37. STRADA GHEORGHE CIUHANDRU A 38. STRADA GHERGHINEI B 39. SPLAIUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU A 40. STRADA ILIE MĂDUŢĂ A 41. STRADA IMAŞULUI A 42. STRADA IOSIF PETCHOVSKI A 43. STRADA IULIU TOADER A 44. STRADA JUNILOR B 45. STRADA LALELELOR A 46. STRADA LĂMÂIŢEI B 47. STRADA LERMONTOV A 48. STRADA LILIAC A

49. STRADA LIPOVEI A 50. STRADA LT.MJ.DUMA A 51. STRADA LUNCII A 52. STRADA MARCEL OLINESCU A 53. STRADA MARGINEI A 54. STRADA MAXIMILIAN A 55. STRADA MILOVA A 56. STRADA MIORIŢA A 57. B-DUL NICOLAE TITULESCU A 58. STRADA NICOLAE BRÂNZEU A 59. STRADA NICOLAE TITULESCU A 60. STRADA NUCET A 61. STRADA PAVEL ALASZU A 62. STRADA PĂSTORULUI B 63. STRADA PĂŞUNEI A

64. STRADA PĂULIŞ B 65. STRADA PODGORIEI B 66. STRADA POIANA A 67. STRADA PRIETENIEI A 68. STRADA PRUTULUI A 69. CALEA RADNEI A 70. STRADA RADU PANCU B 71. STRADA RENAŞTERII A 72. STRADA ROMUL LADEA A 73. STRADA SĂVÂRŞIN A 74. STRADA SEMĂNĂTORILOR A 75. STRADA SEVERIN A 76. STRADA SIGHIŞOARA A 77. STRADA SIMFONIEI A

78. STRADA SIMION POPA A 79. PIAŢA SOARELUI A

A-de la nr. 21, în continuare i de la nr.

26, în continuare 80. STRADA STÂNJENEL B- de la nr. 1-la 19, i de

la nr.2-la nr.24 81. STRADA ŞIRIEI B

82. STRADA TUŞNAD A 83. STRADA V.LUCACIU A 84. STRADA VASLUI A 85. STRADA VASILE BONEU B 86. STRADA VIORELELOR A 87. STRADA VOINICILOR A

A-de la nr. 29/A, în continuare i de la

nr.36/C, în continuare 88. STRADA VRANCEI B-de la nr. 1-la 27/A i

de la nr. 2- la 34 89. STRADA ZALĂU A

90. STRADA ZEFIR A

91. STRADA ZOE C 92. ALEEA ZORELELOR B

MUREŞEL 1. STRADA ARH. MILAN TABACOVICI A 2. STRADA BANATULUI A 3. STRADA BASARAB I B 4. STRADA BERZEI A 5. STRADA BOBÂLNA B 6. STRADA C. D. LOGA A 7. STRADA CINCINAT PAVELESCU B 8. STRADA COL. ALEXANDRU LACU A 9. STRADA COL. CAIUS MIORENESCU A

10. STRADA COL. GHEORGHE IOAN MUREŞAN A 11. STRADA COL. ŞTEFAN RENE MIHĂILESCU A 12. STRADA CONSTANTIN GURBAN A 13. STRADA CORABIEI B 14. STRADA DIACONUL CORESI B 15. PIAŢA EROILOR A 16. STRADA FURNICII C 17. STRADA GHEORGHE SION A 18. STRADA GLADIOLELOR B 19. STRADA GUSTAV AUGUSTINI B 20. STRADA GUTUILOR B

21. STRADA ILIE MINEA B 22. STRADA IOAN PĂUN PINCIO A 23. STRADA LUCERNEI B 24. STRADA MACULUI B 25. STRADA MARIA CUNŢAN B 26. STRADA MĂCIEŞULUI B 27. STRADA MEMORANDULUI A 28. STRADA MIRAJ B 29. STRADA MIHAIL DOBRICEANU B 30. STRADA MR. NICOLAE DĂRĂBAN A 31. STRADA NICOLAE DENSUŞEANU B 32. STRADA NICOLAE HORGA A 33. STRADA NOBEL D 34. STRADA OSCAR D 35. STRADA PETALELOR B 36. STRADA PRISLOP B 37. STRADA SEVER SECULA C 38. STRADA SPARTACUS A 39. STRADA TEODOR MARIŞ B 40. STRADA TITAN B 41. STRADA VASILE BOGREA B 42. STRADA VASILE PÂRVAN B

PÂRNEAVA 1. ALEEA AEROPORT A 2. STRADA ABATORULUI A 3. STRADA ANDREI ŞAGUNA A 4. STRADA ANDRENYI KAROLY A

5. STRADA BIRUINŢEI C 6. CALEA BODROGULUI A 7. STRADA CĂPITAN IGNAT A 8. STRADA CLUJULUI A 9. STRADA CONDURAŞILOR A

10. STRADA DOROBANŢILOR A 11. STRADA DR. IOAN RAŢIU A

A-de la nr. 1-la 83, i de la nr. 2- la 76

12. STRADA EFTIMIE MURGU C-de la nr. 85, în continuare, i de la nr.

78, în continuare 13. STRADA EPISCOP ROMAN CIOROGARIU A

14. STRADA GHEORGHE DOJA A 15. STRADA GRIVIŢEI A

16. STRADA IZLAZULUI C

17. STRADA LATINĂ C

18. STRADA LIVIU REBREANU A 19. STRADA MĂRULUI D 20. STRADA OITUZ A

21. STRADA PĂDURII A

22. STRADA VENUS C

SÂNICOLAUL MIC 1. STRADA BOBOCILOR B 2. STRADA BRÂNDUŞEI B 3. STRADA CĂPRIOAREI B 4. STRADA CĂPSUNILOR B 5. STRADA CLOPOTULUI B 6. STRADA COASEI B

7. STRADA COBZEI B 8. STRADA CPT. IOAN FĂTU B 9. STRADA EMIL MONŢIA B

10. STRADA FLACĂRA B 11. STRADA FRUMOASĂ B 12. STRADA FRUNZEI B 13. STRADA IASOMIEI B 14. STRADA NICOLAUS LENAU B 15. STRADA NUCULUI B 16. STRADA PANSELEI B 17. STRADA PAŞCANI B 18. STRADA PESCĂRUŞ B 19. STRADA STEAGULUI B 20. STRADA ŞTEFAN ZARIE B 21. STRADA TARAFULUI B 22. STRADA TEODOR PĂCĂTEANU B 23. STRADA TULNIC B 24. STRADA VÂNTULUI B

SUBCETATE 1. PIAŢA 13 MARTIRI A 2. STRADA ACHILE A

3. STRADA CETĂŢII A

4. STRADA CEZAR A 5. STRADA DIOGENE A 6. STRADA GLADIATOR A 7. STRADA HECTOR A 8. STRADA INFANTERIEI A

9. STRADA MARTE A 10. STRADA MICŞUNELELOR A 11. STRADA PĂRULUI A

12. STRADA POMPEI A 13. STRADA RADU DE LA AFUMAŢI A 14. STRADA REDUTEI A 15. STRADA SANTINELEI A 16. STRADA TROIEI A 17. STRADA TROMPETEI A

ŞEGA

1. ALEEA AMARA A

2. STRADA APRODUL PURICE A

3. CALEA AUREL VLAICU A

4. STRADA BABA NOVAC A

5. STRADA BUCEGI A

6. STRADA COCORILOR A

7. STRADA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU A

8. STRADA CONSTANTIN BRÂNCUŞI A

9. ALEEA CONSTRUCTORILOR A

10. STRADA COSÂNZEANA B

11. STRADA CUCULUI B

12. STRADA DÂMBOVIŢEI A

13. ALEEA DEZNA A

14. ALEEA FLUTURILOR A

15. STRADA GIORDANO BRUNO B

16. STRADA HAŞDEU B

17. STRADA HAŢEG A

18. STRADA HENRI COANDĂ B

19. STRADA INULUI A

20. STRADA IOAN FLUERAŞ B

21. STRADA MARAMUREŞ B

22. STRADA MOISE RIŞCUŢIA B

23. STRADA MUŞEŢEL B

24. ALEEA NEPTUN A

25. STRADA OBEDENARU A

26. STRADA OBORULUI A

27. STRADA ORĂŞTIE A

28. STRADA PELINULUI A B-de la nr. 1-la 61, i de

la nr.1-la 84 29. STRADA PR. DR. ILARION FELEA C-de la nr 63, în

continuare i de la nr. 86, în continuare

30. ALEEA PREDEAL A

31. STRADA ROTARILOR B

32. STRADA SIMBOLULUI D

33. STRADA SLĂNIC A

34. STRADA SOCULUI B

35. STRADA ŞCOALEI A

36. STRADA ŞEZĂTORII B

37. ALEEA TOMIS A

38. ALEEA ULISE A

39. STRADA VASILE CONTA A

40. STRADA VRABIEI B WESTFIELD

1 B-DUL WESTFIELD C 2 ALEEA STEJARULUI C 3 ALEEA CIRE ULUI C 4 ALEEA TEIULUI C

ROMANA RESIDENCE

1 STRADA IULIUS C

2 STRADA MARCUS AURELIUS C

2 STRADA ROMULUS C

4 STRADA LUCIUS VERUS C

5 STRADA PETRONIUS C

6 STRADA AUGUSTUS C

7 STRADA HONORIUS C

8 STRADA THEODOSIUS C

9 STRADA MAXIMUS C

10 STRADA CASSIUS C

SAN PAOLO

1. STRADA IZVORUL LUMINII D

2. STRADA IZVORUL RECE D

3. STRADA IZVORUL CRISTALIN D

4. STRADA IZVORUL FÂNTÂNII D

5. STRADA IZVORUL MUNTELUI D

6. STRADA IZVORUL NOP II D CÂMPURI, ZONE

INDUSTRIALE

1. COLONIA CÂMPUL ALBINELOR D

2. COLONIA CÂMPUL BALTA MICĂ D

3. COLONIA CÂMPUL CRIVABORA D

4. COLONIA CÂMPUL DUMBRAVA ROŞIE D 5. COLONIA CÂMPUL INELUŞ D 6. COLONIA CÂMPUL SPERANŢEI D

7. COMPLEX DE AGREMENT ŞTRAND NEPTUN A

8. STRADA ZONA INDUSTRIALĂ SUD A

9. STRADA ZONA INDUSTRIALĂ NORD A

10. ZONA DE AGREMENT ZORI DE ZI D

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD PRIMAR NR.65.572/20.10.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

Primarul municipiului Arad,

Având în vedere:

- prevederile art. 453, lit.”i” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

- Raportul Comisiei pentru delimitarea zonelor din cadrul municipiului Arad, stabilită prin Dispoziţia

Primarului nr.1462/08.06.2015 înregistrat cu nr. 65.573/30.10.2015;

În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 58 din Regulamentul de organizare

şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de

hotărâre cu următorul obiect:

Propunerea de aprobare a criteriilor de zonare şi încadrarea străzilor situate în municipiul Arad în

zonele de impozitare delimitate, potrivit prevederilor art. 453, lit „.i” din Legea nr.227/2015 privind Codul

fiscal.

P R I M A R

Gheorghe Falcă

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD Comisia pentru delimitarea zonelor din cadrul municipiului Arad în condiţiile art.453 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Comitetul tehnic Nr. 65.573 /20.10.2015 RAPORT privind stabilirea criteriilor de zonare şi încadrarea străzilor situate în municipiul Arad în zonele de impozitare delimitate Referitor la : expunerea de motive înregistrată cu nr.65.572/20.10.2015 a d-lui Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad. Obiect: propunerea de aprobare a criteriilor de zonare şi încadrare a străzilor situate în municipiul Arad în zonele de impozitare. Consideraţii de ordin general:

Unul dintre instrumentele aflate la îndemâna consiliului local în exercitarea atribuţiilor sale îl reprezintă stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile legii.

Începând cu data de 01.01.2016, impozitele şi taxele locale sunt reglementate prin Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Nivelul impozitelor şi taxelor locale se stabileşte anual, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Odată cu stabilirea cuantumului acestora, prin hotărâre a consiliului local, are loc şi delimitarea zonelor din intravilanul municipiului.

Zonarea intravilanului este reglementată prin art. 453, lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal: „ În înţelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: ….i) zone din cadrul localităţii – zone stabilite de consiliul local, în funcţie de poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ – teritoriale, conform documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, registrelor agricole, evidenţelor specifice cadastrului imobiliar – edilitar sau altor evidenţe agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului;”.

Aceeaşi reglementare se regăseşte şi la art. 247 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ aplicabil până la data de 31.12.2015.

Pentru punerea în aplicare a acestor prevederi legale, prin Dispoziţia Primarului nr.1462/08.06.2015 s-a constituit comisia pentru delimitarea zonelor în Municipiul Arad şi comitetul tehnic de lucru.

Comisia stabilită prin Dispoziţia Primarului nr.1462/08.06.2015 are ca atribuţii stabilirea criteriilor de zonare şi încadrarea străzilor situate în municipiul Arad în zonele de impozitare delimitate. Ca urmare a informaţiilor puse la dispoziţia comitetului tehnic de lucru de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad, respectiv Serviciul Investiţii, Dezvoltare Imobile, Serviciul Întreţinere şi Reparaţii Căi de Comunicaţii Terestre, a analizării documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, planul de amenajare a teritoriului, planul urbanistic general, planurile urbanistice zonale, evidenţele specifice cadastrului imobiliar-edilitar, comisia a constatat şi stabilit următoarele:

1. Principalele consecinţe ale zonării intravilanului localităţii se reflectă în domeniul fiscal asupra: - impozitului pe clădiri datorat de contribuabili persoane fizice; - impozitului/taxei pe teren datorat de contribuabili persoane fizice şi juridice; - taxei pentru ocuparea domeniului public.

2. Se impune o nouă zonare a intravilanului Municipiului Arad în contextul în care în ultimii 4 ani s-au realizat şi finalizat mai multe investiţii legate de proiectul de reabilitare a zonelor urbane din municipiul Arad cu deficienţe majore în asigurarea de servicii de canalizare, inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent cartierelor din municipiul Arad, precum şi apariţia unor cartiere noi, pe raza municipiului Arad.

Prin urmare, mai multe zone din Municipiul Arad au suferit modificări ale caracteristicilor generale, cum ar fi: îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii, creşterea gradului de

confort al zonei, creşterea valorii de piaţă a imobilelor, fapt ce conduce la reîncadrarea acestor străzi în zonele de impozitare.

3. În ceea ce priveşte denumirile străzilor, s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Arad nr.273 din 28.10.2010 privind actualizarea nomenclatorului stradal al Municipiului Arad şi s-a completat cu denumirile noi, atribuite ulterior hotărârii de mai sus. Consideraţii de ordin juridic: art. 453, lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Având în vedere cele de mai sus, PROPUNEM:

1. Stabilirea criteriilor de zonare, conform Anexei nr.1. 2. Încadrarea străzilor din municipiul Arad în zonele de impozitare,conform Anexei nr. 2.

COMISIA pentru delimitarea zonelor din cadrul municipiului Arad: 1. Preşedinte –Bognar Levente –viceprimar ______________ 2. Membrii - Macra Claudia- administrator public ______________ - Drăgan Radu - arhitect – şef: ______________ - Portaru Elena- director executiv Direcţia Tehnică: ______________ - Neamţiu Pavel- director executiv Direcţia Venituri: ______________ - Ignat Ioan – directoe executiv Direcţia Patrimoniu: