romania judetul iasi consiliul judetean iasi - icc.ro · reactor biologic si decantor secundar...

of 177 /177
ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI Bulcvardul Stefan cel Mare *i gam, nr.69, cod. 700075, la4i Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; w‘r‘r.icc.ro AC Q„J HOTARAREA nr.132 privind reactualizarea domeniului public al UAT judetul Iasi administrat de SC "APAVITAL" SA Consiliul Judetean Ia0; Avand in vedere: a) Expunerea de motive nr.9636/31.03.2017 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi privind reactualizarea domeniului public al UAT Judetul Iasi administrat de S.C. "APAVITAL" S.A.; b) Raportul de specialitate nr.9635/31.03.2017 emis de Compartimentul Gestionarea Patrimoniului — Directia Economics din cadrul Consiliului Judetean Iasi; c) Nota de Fundamentare nr. 8852/02.03.2017 emisa de S.C. "APAVITAL" S.A. si inregistrata la sediul Consiliului Judetean Iasi sub nr. 6462/03.03.2017 prin care se releva necesitatea reactualizarii domeniului public al Judetului Iasi administrat de S.C. "APAVITAL" S.A.; d) Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.257/29.09.2015 privind reactualizarea domeniului public al Judetului Iasi administrat de S.C. "APAVITAL" S.A.; e) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de apa si de canalizare nr.48/07.2007; f) Prevederile Hotararii de Guvern nr.1354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, precum si a municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Iasi, cu modificarile si completarile ulterioare; g) Prevederile Hotararii de Guvern nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru Intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor; h) Prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publics, cu modificarile si completarile ulterioare; i) Prevederile Legii m - . 215/2001 privind administratia publica locals, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; j) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi din data de 31 martie 2017; k) Votul exprimat in sedinta ordinara din data de 1 aprilie 2017 si consemnat in procesul verbal al acesteia, respectiv 34 voturi "Pentru"; In temeiul art. 97 raportat la art.115 alin.(1) lit.c) si art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locals, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; HCJI nr.132/01.04.2017 Paging 1

Upload: others

Post on 05-Sep-2019

24 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulcvardul Stefan cel Mare *i gam, nr.69, cod. 700075, la4i Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; w‘r‘r.icc.ro AC Q„J

HOTARAREA nr.132 privind reactualizarea domeniului public al UAT judetul Iasi administrat de

SC "APAVITAL" SA

Consiliul Judetean Ia0; Avand in vedere: a) Expunerea de motive nr.9636/31.03.2017 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi

privind reactualizarea domeniului public al UAT Judetul Iasi administrat de S.C. "APAVITAL" S.A.;

b) Raportul de specialitate nr.9635/31.03.2017 emis de Compartimentul Gestionarea Patrimoniului — Directia Economics din cadrul Consiliului Judetean Iasi;

c) Nota de Fundamentare nr. 8852/02.03.2017 emisa de S.C. "APAVITAL" S.A. si inregistrata la sediul Consiliului Judetean Iasi sub nr. 6462/03.03.2017 prin care se releva necesitatea reactualizarii domeniului public al Judetului Iasi administrat de S.C. "APAVITAL" S.A.;

d) Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.257/29.09.2015 privind reactualizarea domeniului public al Judetului Iasi administrat de S.C. "APAVITAL" S.A.;

e) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de apa si de canalizare nr.48/07.2007;

f) Prevederile Hotararii de Guvern nr.1354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, precum si a municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Iasi, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) Prevederile Hotararii de Guvern nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru Intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;

h) Prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publics, cu modificarile si completarile ulterioare;

i) Prevederile Legii m-. 215/2001 privind administratia publica locals, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

j) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi din data de 31 martie 2017;

k) Votul exprimat in sedinta ordinara din data de 1 aprilie 2017 si consemnat in procesul verbal al acesteia, respectiv 34 voturi "Pentru";

In temeiul art. 97 raportat la art.115 alin.(1) lit.c) si art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locals, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HCJI nr.132/01.04.2017 Paging 1

enq

0 fIL

.1 n

Jy 5T— IN

cl*

"..:zuV

I tiV3.L

3(1

11f 1

111S

tie_i

1 I

I I

I I

III

I I

Pnexa nr.1

LA LA

.C.J.nr.257/2.115

LA LA C

./

LA

L-?

.C.J.nr.257/2. )15

LA

L

A

LA

L

el LA

LA r.1

LA

.C.J.nr.257/2. t15

LA

L

n

N

LA

C

LA

L

A

LA L

A

LA LA

LA L

A

.C.J.n r.257/1

1-4

N

Ag

Ln N

.C.1.nr.257/2,

.C.J.nr.257/21

n.1

N

LA

C

.1

_

IN

Ln

N

N

LA

N

N

LA

N

LA N

L

A

N

Lel

ra

N

rs, L

A

N

N

N

c

c

C

C

C

C

C

C

L.?

Ar..

CO C

-L.

_ 0, C

O;

LrL

r'

_ 8

,-,,r CO —

, v-I

_ a

0

L.-i ,-, L

--, 4

.-,

_ a

o

d

coa,

N

_ o

0

,-,

of

n

a,

2.295,00 8

n:

,I* V

1.503,00

of

rl.-I

cu

La

Ln

44.674,00

8

ui

(0 rn ,.-L

mn.,

6.989,00

8

ni b

.--i (r,

8

ni

t0

• Lr; L.,1 —

0

0

oci. .3

--I ,-; en

o

0

d

.-L M

1,1

8

.4

o

LA

8

06 ,0

0

CO L

50.710,00

127.282,00

22.547,00

8

cri 00 0

en .

50.152,00

.4

co IN

3.826,00

0)

-to

CO

0 O

io

,.., 3

go a

n

0

13..

0

L-L.i

1-1

N

LA

00 0,

8

•••1 0

LA

00 0, il C

li 0

v-•1 0

LA

co al

.-t ..-i •-I t--1 0

LA

co CO .-1

a;

0

r-i 0

LA

co as ..., r-i 1-1 •-; 0

01.08.1980

CO

CO Q

1 N

J

-

.-i 0

.- -i

LA

00

0)

.-, .-i v

. ,-i 0

CD

C

O

CO

, ai

0

0

Al

A.

05 •-I

8

.-L 0

n

8

r... rg

1-1 .-L I-n

In

8

r,

rg

r-.1 ..4 rn

n

8

r,

n

e.4 ....1 rn

h. o

r,

ni

.,

.-i M

8

,0

n)

0

.4

a

31.12.2007

31.12.2007

N

8

In

ni

.•-.1 ,-i en

N

8

n

L.)

1-1 .-i en

N

8

n

N

r-I .-L en

N

8

r,

N

1-1 .i rn

31.12.2007

31.12.2007

31.12.2007

LISTA CU MULOAC :LE FIXE P 10PUSE P ENTRU CP SARE

Scobinti, sta is de epura re suprafata=1; )0 mp

a, a,

0)

a, 0

)

Targu Frumc s,stat ia deep 'ra re

Targu Frumc s,stat ia deep ,rare

Targu Frumc s,statia de ep t rare

Targu Frumc s,statia de ep / ra re

T3rgu Frumc s,statia deep 'ra re

Targu Frumc s,stat ia deep ' ra re

ro

ro

ro

ro

ro CO

CO

Ra ducanen i, .tat ia de epu r a re

0. 0./ a, -o ro

O

a, a, -0 !T. 1,11"

0

0) a) -o

o. 0) a)

Ca

0

a, -o

Scobinti, sta is de epurare

Scobinti, sta is de epura re

Scobint i, sta is de epura re

Scobinti, sta is de epura re

a, a, -o ro

E lemente de ident ificare

0)

ro

co

Harl5u,stat iz de trata re

-a om_ ro

E E

E E

E

E

E E

E

LL

ao

LL

ao

LL. L/L

00

LL

00

on

00

0

0

00

<ea I-

Las al)

gel ICO

I-

C

co N

00

LA

a

LD

L

A

LA

(0

Al

LA

-. Z

0

IN

4-1 IN

0

n

N

L.47 n

r.I IN

0

0

IN

m

0

L-, N

0

,-,

0

.--, 0

, ...,

0

..-1 0

,-.1 0

,--, 0

..-1

0

0

.....

0

0

0

0

.--, 0

...,

`- it,

C

'''' co

..E

V

01

>

L

ID

n

IN

._

5

a, >

m L.D

L., Z

u

LE

v

S!

>

...

.-5

L.,

>

!...

:E ,_, a/ >

5

.E

a/

01

E

n

?_.' n, 0

'.7.) ,-

a/

?)

m

,7o

LA

.Li

E

ro

0

ro

E O

;enzor masur i re suspensii

0)

5

CO

E

2

t g

C. a,

C

LA L-L rn

O

2 LA

O

CO

0)

CO

0

C

0

rr,

;enzor masu r i re fosfor

;enzor de ma u ra amo

0.

E O

II

O

Io

7.?".`

fransportor e icoida l

'ompe submr rsibile

0)

C

E

C

0)

E a

rt

)enumirea bt nu lui

0)

a,

N

C

00

xO

;enzor de ma ura

C

3 L

;enzor masu r

S C.APAVIT 4L S.A.

a., 13

-0

a/

U

-

In

cc; • rell ..

O0

N

N

M-r

l0

Co

...,

L.n

.-I

L

ene‘,3

ry

e..1 F

n

.-I

en

<

g-I

ui

tl0•et

.-I

<

N

Lri

Vn

N

N

Ili .4

..,-; ..

re

L.6/N

J

.-L :

.-I - •.

.a.

•er A

l •

LI-,

V

IN •

VI

V'

N ..

.-I - •.

.-I - •

Lr,

V'

N ,

ry

.-; .

La

V

N I

t:

F

N

en

<

Lr,

(0

N

CO

CO

0

•-I F

e

l r,

•-I en

en

<

•-I L

n

•--I L.C, •--1

11 N

Cr

00

r-I

,

01

N

L-, N

t-I

n

N

m

A

l <

N

L

n

N

t-1 I.: Z

a)

N

ea

tL

th.

co

.5

CU

0

0.

• -

E

tv

-0

tv

0

tO

0

tL

C)

z

C

C)

-a

C

0. O

ea

z

2

-0

co

0

tw

To

C

co tv

.5

CS

E

rr

co t.)

C

'474

0

U

tL -0

C

O

-a

L. C

'Es

S.C.APAVITAL S.A

Situatia ju rid ica actua la

Propunere includere 1

Propunere includere 1

Propunere includere 1

Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Va loare de inventar

104.653,70

95.843,46

., .-I .4

00

CA

C

O

CO

1.082.564,86

rn M

o

i ,.0

C

O

O

1.1) rD

N

4.982.813,61

482.873,76

..n LA

ai

ni

rn

Oa,

Cr,

CO

00 CO

r ‘0

cr.

CO

U

l

Ln

a,

N

ni

In

O

.-I In -

Ln N

. 06 U

l u

, r: N

1-1

2.798.170,06

.-1 C

O

ci 113

cri ul

I,

.-i

In.-.

,n

d

N

00 Ln C

O

N

031.0

0

,ci In

a,

.fl CO .4

-

00 C

O

vi

N

LA

Li) In o

.-i

vt N

c: N

0?

CO r-- N

rn

..

LO C

O

.4-

N

.-1 C

O

Anul dobandirii sau

,dupa caz clarii in

folosinta

.-I N

..

N

N

22.12.15

on ..

N

..

N

N

on N

N

-

N

N

22.12.15

on .-I N

..

N

N

22.12.15 V

) ... N

-1

N

N

LO

*A

N

r-1

N

CA

22.12.151

VI

.-1

N

..

N

N

V)

..

N

..

N

N

22.12.151

LO

..

N

'-1

N

n1

on

..

N

..

ri N

ul

..

N

..

ri N

22.12.151

22.12.15

E lemente de ident ificare

Harlau ,statia de epura re

Harlau ,statia de epurare

Harlau ,statia de epurare

Harlau ,statia de epura re

Harlau ,statia de epura re

Harlau ,stat ia de epura re

Harlau ,stat ia de epurare

Harlau ,statia de epurare

Harlau ,statia de epurare

Harlau ,stat ia de epurare

Harlau ,stat ia de epura re

Harlau ,statia de epurare

Harlau ,stat ia de epurare

Targu Frumos,Statia de epurare

Targu Frumos,Statia de epura re

Targu Frumos,Statia de epura re

Targu Frumos,Statia de epura re

Targu Frumos,Statia de epura re

Numar

inventar

205874

205876

205879

205881

205829

205853

205864

205904

205905

205906

205907

205908

205909

205826

CO

N

1.0 0

N

205764

205767

205773

Denumirea bunului

CAMIN MASURAREA DEBITULUI E FLUENT SEAU

HARLAU

CAMIN ECHIPAM AUTOMAT DE PRELEV PROBE

SEAU HARLAU CON DUCTA PAFSIN EVACUARE APE UZATE SEAU

HARLAU

CLADIRE DESHIDRATARE CONCENTR GRAVIT

DESHIDR MEC A NAMOL HARLAU CLADI RE INTRARE PRETRATARE SUFLANTE SI

CAMERA ELECTRICA HARLAU

REACTOR BIOLOGIC SI DECANTOR SECUNDAR

LONGITU DINAL HARLAU

STATIA DE POMPARE NAMOL ACTIVAT HARLAU

DEPOZITAREA NAMOLULUI HARLAU

AMENAJARE AMPLASAMENT DRUMURI ACCES

RE FACE RE STRAZI HARLAU

IMPREJMUIRE HARLAU

RETEA APA DE E XPOATARE HARLAU

PAVILION ADMINISTRATI V LAB ANAL FIZ-CHIM

ATELIER MEC HARLAU POSTUL DE TRANSFORMARE SI ALTE LUCR EL

HARLAU

PAVILION ADMINISTRATIV LAB DE ANAL FIZ CH IM

ATELIE R MECANI TG FR REACTOR BIOLOGIC BAZIN EXISTENT

CI RCULAR(ANAERO+ANOXI) TG FRUMOS REACTOR BIOLOGIC BZ E XIST DREPTUN GHI

ANOXIC2 TG FRU MOS REACTOR BIOLOGIC-BAZIN NOU AERARE TG

FRUMOS STATI E SU FLANTE SI FECL3 PRECIPIT CHI MICA A

FOSFOR TG FRUMOS

0./ 1:$ -a U

1'

0

:,=

CO O

7,

r' ..

,._;

1,1

N

1

2.2.6.2.

Co

00 .-i

00 CO -

co CO .-;

cci CO -

co CO .-i

co cci -;

co co N

N

ri ,.6 .-i

CO cd .,

oci co .-;

00 cci N

co CO .--i

CO cd .-;

00 CO .-,

00 CO .-i

00 cti .-;

t

Z

.-i N

el

<1' In

,O

N

00

at

0

..

1-i

N

n1

..

ol ,

Tr -

ul

..

CO

..

N

..

CO

.--i

C

C

A

,-..

A

0

t.,./

kr>

IJ.,

CO

V,

V

U., 01

LA

J 11

1 l..,J

.0

. V

/ U

., V.

, N

J Lt

., ,--

, U.

, 0

N.,

t.0

NJ

CO

NJ V

NJ

CD

NJ

V1

N..,

A

NJ

U.,

NJ

NJ

NJ

N-.

NJ

0

tO

Z

...

i::

i--.

bo

in

Ns

6,

Li,

is..1

.--.

CO

ao

i--,

«,

I-.

00

CO

1--.

00

00

NJ iv

in

i•J

NJ iv

;-.

1--.‘

J

I-.

ex,

ix,

1--,

00

ix,

I-.

ix)

bo

1-..

in

03

NA

CO

CO

1-•

a+

i.A.,

IQ

i-.

CO

;Po

I-.

63

;Po

I-.

00

00

I-.

bp

Oa

i--.

CO

00

1-.. CO

NJ i....,

CO

N

NJ

iv

i-•

N

N

1....

CO

CO

Cod de

clasif icare I

1 RETEA APA DE EXPLOATAR E P D I LOAIE

IMPR EJM UIRE PD I LOAIE

AM ENAJAREA AMPLASAME NTU LU1 DRUM URI

ACCES P D I LOAIE

DEPOZITAREA NAMOLULUI P D I LOAIE

CLADIRE DESHIDRATARE CONCENTRATOR GRAV1T

DE NAMOL P D I LOAI E

CONDUCTA DE EVACUARE A APEI UZATE CAM

FINALA DE INTERS PD I LOAIE

CAM IN ECHI PAM AUTOMAT DE PR E LE V P ROBE

SEAU PD I LOAI E

CAM IN PT MASURAREA DEBITULUI EFLUE NT PD

I LOA IE

DECANTOR SECUNDAR LONG ITUDINAL-DEC

SEC+ST DE POMP NAM PD ILOAIE

STATIE SUFLANT E SI F ECL3-PRECIP CHIM A

FOSFOR PD I LOA I E

BAZINE DE I NDEPART P E CALE 810 A FOSFORULUI

PD I LOAIE

POST DE TRANSFOR MARE TG FRUMOS

RETEA APA P E DN 110 L290 CANAL DN 250 SI 160

117M 67M TG FRUMOS

STALPI BETON (IMPREJMUIR E) PLASA SARMA L550

TG FRUMOS

AMPLASAM ENT EVAC APE DIN INTER ' STATI E

DRUM BETON1250 TG FR UMOS

DEPOZIT NAMOL TG FRUMOS

CLADIRE PRETRATARE (DEZNISIPATOR SEP

G RASI MI CU AERAR) TG FRUM OS

CLADIRE INTRARE (RECEPTIE DEVERSOR GRATARE

STATIE ) TG FRUMOS

CLADIRE DESH IDRATARE EX ISTENTA

(CONCE NTRATOR GRAVIT ET)TG FRUMOS

CON DUCTA PAFSIN S1ST EVAC APE UZATE DN500

L2 30 TG FRUMOS

CAMIN C11 ECHIP AUTOM PRE LEV PROBE TG

F R UMOS

CAM IN C13 PT MASURAREA DEBITULUI EF LUENT

1-6 FR UMOS

STATIE DE POMPARE NAMOL ACTI VAT TG

F RUMOS

Denumirea bunul ui

205990

205989

NJ 0

LP

0000

CO

NJ

0

VI

CO

V

205968

NJ 0

CP

CD

V

205964

205962

205950

NJ

0

VI

D.

I-•

1.0

0

VI

LO

0.,

205822

205821

205820

205819

05818

N.,

0

VI

V1 w

205742

205799

205797

205794

205792

205782

N um .&

i nventar

Pod u iloaiei ,Sta ti a de E purare

Pod u iloaiei ,Statia de E purare

Podu iloaiei ,Statia de Epurare

Podu iloaiei ,Statia de Epurare

Podu il oaiei ,Statia de Epurare

Podu iloaiei ,Statia de E purare

Pod u iloaiei ,Sta tia de E purare

P od u iloaiei ,Statia de Epurare

Podu iloaiei ,Statia de Epurare

Podu iloaiei ,Statia de Epurare

Podu iloaiei ,Statia de Epurare

Targu Frumos,Statia de epurare

Ta rgu Frumos,St atia de epurare

Ta rgu Fr um os,St a tia de epurare

Ta rgu Frum os,Statia de epurare

Targu Frumos,Statia de epurare

Targu Frumos,Statia de epurare

Ta rgu Frumos,St atia de epurare

ITa rgu Frumos,Statia de epurare

Targu Frumos,Statia de epurare

Targu Frumos,Statia de epurare

Targu Frumos,Statia de epurare

Ta rgu Fr umos,Statia de epurare

Elemente de identif icare

NJ

N.,

N-.

N,

;--.

V,

NJ

N.,

I--.

NI

l-,

W

NJ

NJ

I-,

N

N-.

W

N.,

N

I-,

NJ

1--.

VI

N.,

N

I-.

N

I-.

VI

NJ

N

;-.

N

I-.

VI

22.12.15

N.,

N

I-.

N

;-.

t.i,

N.-,

1,-,

I-.

NJ

;-.

t.r,

22.12.15

N.,

N

-.

NJ j.,

W

NJ

NJ

N-.

NI "

W

N.

N

I-,

N

1....

W

NJ

N

N.+

NJ

I-.

W

NJ

NJ

i-.,

NJ

I--.

W

NJ

NJ

I-.

Iv

N-.

W

22.12.11

NJ

N

I-.

N

NA

w

NJ

N

I-,

N

;-.

W

22.12.151

NJ

N

i-,

N

,--.

V.

NJ

N

I-.

N

I-.

01

NJ

N

N.,

N

i-,

VI

Anul dobandirii sau ,dupa caz darii in folosinta

188.737,07 1

138.290,33

01

...0 N-.

VI

0.,

in

A

01

V,

V

D.

V

NJ

-..1

NJ

tO

1...-I

tD

:10,

4›.

:.'C'

in

0

I.-.

A

14

NJ

i--,

In

00

95.691,44

I-,

0

V

I.-,

LO

.r.

NJ V,

2.126.667,43

V,

VI

A

..1

tL,

t.r.

01

CA

F., V

U.,

t.C>

01

0-,

1.0 0

2.024.456,841

i-.

L.,

V

CO

tf,

4.,

ID

t.0

1.&)

165.327,52

01

VI

A

t.0

0

VD

CO

tr,

1.095.995,50

I,

01

N-.

i-,

CT

I-.

t....

V 1

706.046,22

t.C, 0

...-4 V P

V ...0 N0

0

V

01

CO in

b

NJ

l-,

0

O V t...., in

iz,

I-.

102.073,08f

417.440,951 Valoare de inventar

Propunere includere Propunere includere Propunere includere

Propunere includere Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere Propunere includere

Propunereincludere

Propunere includere

Propunere includere Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Propunere includere

Situatia juridic actuala

JUD

ET

UI:

CO

NS

IL;L

IJU

DE

TE

AN

IA

41

Anex5

ig R

Vr5

rea

Anu

dair