romania judetul iasi consiliul judetean iasi - icc.ro · reactor biologic si decantor secundar...

of 177 /177
ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI Bulcvardul Stefan cel Mare *i gam, nr.69, cod. 700075, la4i Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; w‘r‘r.icc.ro AC Q„J HOTARAREA nr.132 privind reactualizarea domeniului public al UAT judetul Iasi administrat de SC "APAVITAL" SA Consiliul Judetean Ia0; Avand in vedere: a) Expunerea de motive nr.9636/31.03.2017 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi privind reactualizarea domeniului public al UAT Judetul Iasi administrat de S.C. "APAVITAL" S.A.; b) Raportul de specialitate nr.9635/31.03.2017 emis de Compartimentul Gestionarea Patrimoniului — Directia Economics din cadrul Consiliului Judetean Iasi; c) Nota de Fundamentare nr. 8852/02.03.2017 emisa de S.C. "APAVITAL" S.A. si inregistrata la sediul Consiliului Judetean Iasi sub nr. 6462/03.03.2017 prin care se releva necesitatea reactualizarii domeniului public al Judetului Iasi administrat de S.C. "APAVITAL" S.A.; d) Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.257/29.09.2015 privind reactualizarea domeniului public al Judetului Iasi administrat de S.C. "APAVITAL" S.A.; e) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de apa si de canalizare nr.48/07.2007; f) Prevederile Hotararii de Guvern nr.1354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, precum si a municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Iasi, cu modificarile si completarile ulterioare; g) Prevederile Hotararii de Guvern nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru Intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor; h) Prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publics, cu modificarile si completarile ulterioare; i) Prevederile Legii m - . 215/2001 privind administratia publica locals, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; j) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi din data de 31 martie 2017; k) Votul exprimat in sedinta ordinara din data de 1 aprilie 2017 si consemnat in procesul verbal al acesteia, respectiv 34 voturi "Pentru"; In temeiul art. 97 raportat la art.115 alin.(1) lit.c) si art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locals, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; HCJI nr.132/01.04.2017 Paging 1

Author: others

Post on 05-Sep-2019

12 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ROMANIA JUDETUL IASI

  CONSILIUL JUDETEAN IASI

  Bulcvardul Stefan cel Mare *i gam, nr.69, cod. 700075, la4i Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; w‘r‘r.icc.ro AC Q„J

  HOTARAREA nr.132 privind reactualizarea domeniului public al UAT judetul Iasi administrat de

  SC "APAVITAL" SA

  Consiliul Judetean Ia0; Avand in vedere: a) Expunerea de motive nr.9636/31.03.2017 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi

  privind reactualizarea domeniului public al UAT Judetul Iasi administrat de S.C. "APAVITAL" S.A.;

  b) Raportul de specialitate nr.9635/31.03.2017 emis de Compartimentul Gestionarea Patrimoniului — Directia Economics din cadrul Consiliului Judetean Iasi;

  c) Nota de Fundamentare nr. 8852/02.03.2017 emisa de S.C. "APAVITAL" S.A. si inregistrata la sediul Consiliului Judetean Iasi sub nr. 6462/03.03.2017 prin care se releva necesitatea reactualizarii domeniului public al Judetului Iasi administrat de S.C. "APAVITAL" S.A.;

  d) Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.257/29.09.2015 privind reactualizarea domeniului public al Judetului Iasi administrat de S.C. "APAVITAL" S.A.;

  e) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de apa si de canalizare nr.48/07.2007;

  f) Prevederile Hotararii de Guvern nr.1354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, precum si a municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Iasi, cu modificarile si completarile ulterioare;

  g) Prevederile Hotararii de Guvern nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru Intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;

  h) Prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publics, cu modificarile si completarile ulterioare;

  i) Prevederile Legii m-. 215/2001 privind administratia publica locals, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

  j) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi din data de 31 martie 2017;

  k) Votul exprimat in sedinta ordinara din data de 1 aprilie 2017 si consemnat in procesul verbal al acesteia, respectiv 34 voturi "Pentru";

  In temeiul art. 97 raportat la art.115 alin.(1) lit.c) si art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locals, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

  HCJI nr.132/01.04.2017 Paging 1

 • enq

  0 fIL

  .1 n

  Jy 5T— IN

  cl*

  "..:zuV

  I tiV3.L

  3(1

  11f 1

  111S

  tie_i

  1 I

  I I

  I I

  III

  I I

  Pnexa nr.1

  LA LA

  .C.J.nr.257/2.115

  LA LA C./ LA L-?

  .C.J.nr.257/2. )15

  LA

  L

  A

  LA

  L

  el LA

  LA r.1

  LA

  .C.J.nr.257/2. t15

  LA

  L

  n

  N

  LA

  C

  LA

  L

  A

  LA L

  A

  LA LA

  LA L

  A

  .C.J.n r.257/1

  1-4

  N

  Ag

  Ln N

  .C.1.nr.257/2,

  .C.J.nr.257/21

  n.1

  N

  LA

  C

  .1

  _

  IN

  Ln

  N

  N

  LA

  N

  N

  LA

  N

  LA N

  L

  A

  N

  Lel

  ra

  N

  rs, L

  A

  N

  N

  N

  c

  c

  C

  C

  C

  C

  C

  C

  L.?

  Ar..

  CO C

  -L.

  _ 0, C

  O;

  LrL

  r'

  _ 8

  ,-,,r CO —

  , v-I

  _ a

  0

  L.-i ,-, L

  --, 4

  .-,

  _ a

  o

  d

  coa,

  N

  _ o

  0

  ,-,

  of

  n

  a,

  2.295,00 8

  n:

  ,I* V

  1.503,00

  of

  rl.-I

  cu

  La

  Ln

  44.674,00

  8

  ui

  (0 rn ,.-L

  mn.,

  6.989,00

  8

  ni b

  .--i (r,

  8

  ni

  t0

  • Lr; L.,1 —

  0

  0

  oci. .3

  --I ,-; en

  o

  0

  d

  .-L M

  1,1

  8

  .4

  o

  LA

  8

  06 ,0

  0

  CO L

  50.710,00

  127.282,00

  22.547,00

  8

  cri 00 0

  en .

  50.152,00

  .4

  co IN

  3.826,00

  0)

  -to

  CO

  0 O

  io

  ,.., 3 go a

  n

  0

  13..

  0

  L-L.i

  1-1

  N

  LA

  00 0,

  8

  •••1 0

  LA

  00 0, il C

  li 0

  v-•1 0

  LA

  co al

  .-t ..-i •-I t--1 0

  LA

  co CO .-1

  a;

  0

  r-i 0

  LA

  co as ..., r-i 1-1 •-; 0

  01.08.1980

  CO

  CO Q

  1 N

  J

  -

  .-i 0

  .- -i

  LA

  00

  0)

  .-, .-i v

  . ,-i 0

  CD

  C

  O

  CO

  , ai

  0

  0

  Al

  A.

  05 •-I

  8

  .-L 0

  n

  8

  r... rg

  1-1 .-L I-n

  In

  8

  r,

  rg

  r-.1 ..4 rn

  n

  8

  r,

  n

  e.4 ....1 rn

  h. o

  r,

  ni

  .,

  .-i M

  8

  ,0

  n)

  0

  .4

  a

  31.12.2007

  31.12.2007

  N

  8

  In

  ni

  .•-.1 ,-i en

  N

  8

  n

  L.)

  1-1 .-i en

  N

  8

  n

  N

  r-I .-L en

  N

  8

  r,

  N

  1-1 .i rn

  31.12.2007

  31.12.2007

  31.12.2007

  LISTA CU MULOAC :LE FIXE P 10PUSE P ENTRU CP SARE

  Scobinti, sta is de epura re suprafata=1; )0 mp

  a, a,

  0)

  a, 0

  )

  Targu Frumc s,stat ia deep 'ra re

  Targu Frumc s,stat ia deep ,rare

  Targu Frumc s,statia de ep t rare

  Targu Frumc s,statia de ep / ra re

  T3rgu Frumc s,statia deep 'ra re

  Targu Frumc s,stat ia deep ' ra re

  ro

  ro

  ro

  ro

  ro CO

  CO

  Ra ducanen i, .tat ia de epu r a re

  0. 0./ a, -o ro

  O

  a, a, -0 !T. 1,11"

  0

  0) a) -o

  o. 0) a)

  Ca

  0

  a, -o

  Scobinti, sta is de epurare

  Scobinti, sta is de epura re

  Scobint i, sta is de epura re

  Scobinti, sta is de epura re

  a, a, -o ro

  E lemente de ident ificare

  0)

  ro

  co

  Harl5u,stat iz de trata re

  -a om_

  ro

  E E

  E E

  E

  E

  E E

  E

  LL

  ao

  LL

  ao

  LL. L/L

  00

  LL

  00

  on

  00

  0

  0

  00

  L

  ID

  n

  IN

  ._

  5

  a, >

  m L.D

  L., Z

  u

  LE

  v

  S!

  >

  ...

  .-5

  L.,

  >

  !...

  :E ,_, a/ > 5 .E

  a/

  01

  E

  n

  ?_.' n, 0 '.7.) ,-

  a/

  ?)

  m

  ,7o

  LA

  .Li

  E

  ro

  0

  ro

  E O

  ;enzor masur i re suspensii

  0)

  5

  CO

  E

  2

  t g

  C. a,

  C

  LA L-L rn

  O

  2 LA

  O

  CO

  0)

  CO

  0

  C

  0

  rr,

  ;enzor masu r i re fosfor

  ;enzor de ma u ra amo

  0.

  E O

  II

  O

  Io

  7.?".`

  fransportor e icoida l

  'ompe submr rsibile

  0)

  C

  E

  C

  0)

  E a

  rt

  )enumirea bt nu lui

  0)

  a,

  N

  C

  00

  xO

  ;enzor de ma ura

  C

  3 L

  ;enzor masu r

  S C.APAVIT 4L S.A.

  a., 13

  -0

  a/

  U

  -

  In

  cc; • rell ..

  O0

  N

  N

  M-r

  l0

  Co

  ...,

  L.n

  .-I

  L

  ene‘,3

  ry

  e..1 F

  n

  .-I

  en

  <

  g-I

  ui

  tl0•et

  .-I

  <

  N

  Lri

  Vn

  N

  N

  Ili .4

  ..,-; ..

  re

  L.6/N

  J

  .-L :

  .-I - •.

  .a.

  •er A

  l •

  LI-,

  V

  IN •

  VI

  V'

  N ..

  .-I - •.

  .-I - •

  Lr,

  V'

  N ,

  ry

  .-; .

  La

  V

  N I

  t:

  F

  N

  en

  <

  Lr,

  (0

  N

  CO

  CO

  0

  •-I F

  e

  l r,

  •-I en

  en

  <

  •-I L

  n

  •--I L.C, •--1

  11 N

  Cr

  00

  r-I

  ,

  01

  N

  L-, N

  t-I

  n

  N

  m

  A

  l <

  N

  L

  n

  N

  t-1 I.: Z

 • a)

  N

  ea

  tL

  th.

  co

  .5

  CU

  0

  0.

  • -

  E

  tv

  -0

  tv

  0

  tO

  0

  tL

  C)

  z

  C

  C)

  -a

  C

  0. O

  ea

  z

  2

  -0

  co

  0

  tw

  To

  C

  co tv

  .5

  CS

  E

  rr

  co t.)

  C

  '474

  0

  U

  tL -0

  C

  O

  -a

  L. C

  'Es

  S.C.APAVITAL S.A

  Situatia ju rid ica actua la

  Propunere includere 1

  Propunere includere 1

  Propunere includere 1

  Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Va loare de inventar

  104.653,70

  95.843,46

  ., .-I .4

  00

  CA

  C

  O

  CO

  1.082.564,86

  rn M

  o

  i ,.0

  C

  O

  O

  1.1) rD

  N

  4.982.813,61

  482.873,76

  ..n LA

  ai

  ni

  rn

  Oa,

  Cr,

  CO

  00 CO

  r ‘0

  cr.

  CO

  U

  l

  Ln

  a,

  N

  ni

  In

  O

  .-I In -

  Ln N

  . 06 U

  l u

  , r: N

  1-1

  2.798.170,06

  .-1 C

  O

  ci 113

  cri ul

  I,

  .-i

  In.-.

  ,n

  d

  N

  00 Ln C

  O

  N

  031.0

  0

  ,ci In

  a,

  .fl CO .4

  -

  00 C

  O

  vi

  N

  LA

  Li) In o

  .-i

  vt N

  c: N

  0?

  CO r-- N

  rn

  ..

  LO C

  O

  .4-

  N

  .-1 C

  O

  Anul dobandirii sau

  ,dupa caz clarii in

  folosinta

  .-I N

  ..

  N

  N

  22.12.15

  on ..

  N

  ..

  N

  N

  on N

  N

  -

  N

  N

  22.12.15

  on .-I N

  ..

  N

  N

  22.12.15 V

  ) ... N

  -1

  N

  N

  LO

  *A

  N

  r-1

  N

  CA

  22.12.151

  VI

  .-1

  N

  ..

  N

  N

  V)

  ..

  N

  ..

  N

  N

  22.12.151

  LO

  ..

  N

  '-1

  N

  n1

  on

  ..

  N

  ..

  ri N

  ul

  ..

  N

  ..

  ri N

  22.12.151

  22.12.15

  E lemente de ident ificare

  Harlau ,statia de epura re

  Harlau ,statia de epurare

  Harlau ,statia de epurare

  Harlau ,statia de epura re

  Harlau ,statia de epura re

  Harlau ,stat ia de epura re

  Harlau ,stat ia de epurare

  Harlau ,statia de epurare

  Harlau ,statia de epurare

  Harlau ,stat ia de epurare

  Harlau ,stat ia de epura re

  Harlau ,statia de epurare

  Harlau ,stat ia de epurare

  Targu Frumos,Statia de epurare

  Targu Frumos,Statia de epura re

  Targu Frumos,Statia de epura re

  Targu Frumos,Statia de epura re

  Targu Frumos,Statia de epura re

  Numar

  inventar

  205874

  205876

  205879

  205881

  205829

  205853

  205864

  205904

  205905

  205906

  205907

  205908

  205909

  205826

  CO

  N

  1.0 0

  N

  205764

  205767

  205773

  Denumirea bunului

  CAMIN MASURAREA DEBITULUI E FLUENT SEAU

  HARLAU

  CAMIN ECHIPAM AUTOMAT DE PRELEV PROBE

  SEAU HARLAU CON DUCTA PAFSIN EVACUARE APE UZATE SEAU

  HARLAU

  CLADIRE DESHIDRATARE CONCENTR GRAVIT

  DESHIDR MEC A NAMOL HARLAU CLADI RE INTRARE PRETRATARE SUFLANTE SI

  CAMERA ELECTRICA HARLAU

  REACTOR BIOLOGIC SI DECANTOR SECUNDAR

  LONGITU DINAL HARLAU

  STATIA DE POMPARE NAMOL ACTIVAT HARLAU

  DEPOZITAREA NAMOLULUI HARLAU

  AMENAJARE AMPLASAMENT DRUMURI ACCES

  RE FACE RE STRAZI HARLAU

  IMPREJMUIRE HARLAU

  RETEA APA DE E XPOATARE HARLAU

  PAVILION ADMINISTRATI V LAB ANAL FIZ-CHIM

  ATELIER MEC HARLAU POSTUL DE TRANSFORMARE SI ALTE LUCR EL

  HARLAU

  PAVILION ADMINISTRATIV LAB DE ANAL FIZ CH IM

  ATELIE R MECANI TG FR REACTOR BIOLOGIC BAZIN EXISTENT

  CI RCULAR(ANAERO+ANOXI) TG FRUMOS REACTOR BIOLOGIC BZ E XIST DREPTUN GHI

  ANOXIC2 TG FRU MOS REACTOR BIOLOGIC-BAZIN NOU AERARE TG

  FRUMOS STATI E SU FLANTE SI FECL3 PRECIPIT CHI MICA A

  FOSFOR TG FRUMOS

  0./ 1:$ -a U

  1'

  0

  :,=

  CO O 7,

  r' ..

  ,._;

  1,1

  N

  1

  2.2.6.2.

  Co

  00 .-i

  00 CO -

  co CO .-;

  cci CO -

  co CO .-i

  co cci -;

  co co N

  N

  ri ,.6 .-i

  CO cd .,

  oci co .-;

  00 cci N

  co CO .--i

  CO cd .-;

  00 CO .-,

  00 CO .-i

  00 cti .-;

  t

  Z

  .-i N

  el

 • A

  ,-..

  A

  0

  t.,./

  kr>

  IJ.,

  CO

  V,

  V

  U., 01

  LA

  J 11

  1 l..,J

  .0

  . V

  / U

  ., V.

  , N

  J Lt

  ., ,--

  , U.

  , 0

  N.,

  t.0

  NJ

  CO

  NJ V

  NJ

  CD

  NJ

  V1

  N..,

  A

  NJ

  U.,

  NJ

  NJ

  NJ

  N-.

  NJ

  0

  tO

  Z

  ...

  i::

  i--.

  bo

  in

  Ns

  6,

  Li,

  is..1

  .--.

  CO

  ao

  i--,

  «,

  I-.

  00

  CO

  1--.

  00

  00

  NJ iv

  in

  i•J

  NJ iv

  ;-.

  1--.‘

  J

  I-.

  ex,

  ix,

  1--,

  00

  ix,

  I-.

  ix)

  bo

  1-..

  in

  03

  NA

  CO

  CO

  1-•

  a+

  i.A.,

  IQ

  i-.

  CO

  ;Po

  I-.

  63

  ;Po

  I-.

  00

  00

  I-.

  bp

  Oa

  i--.

  CO

  00

  1-.. CO

  NJ i....,

  CO

  N

  NJ

  iv

  i-•

  N

  N

  1....

  CO

  CO

  Cod de

  clasif icare I

  1 RETEA APA DE EXPLOATAR E P D I LOAIE

  IMPR EJM UIRE PD I LOAIE

  AM ENAJAREA AMPLASAME NTU LU1 DRUM URI

  ACCES P D I LOAIE

  DEPOZITAREA NAMOLULUI P D I LOAIE

  CLADIRE DESHIDRATARE CONCENTRATOR GRAV1T

  DE NAMOL P D I LOAI E

  CONDUCTA DE EVACUARE A APEI UZATE CAM

  FINALA DE INTERS PD I LOAIE

  CAM IN ECHI PAM AUTOMAT DE PR E LE V P ROBE

  SEAU PD I LOAI E

  CAM IN PT MASURAREA DEBITULUI EFLUE NT PD

  I LOA IE

  DECANTOR SECUNDAR LONG ITUDINAL-DEC

  SEC+ST DE POMP NAM PD ILOAIE

  STATIE SUFLANT E SI F ECL3-PRECIP CHIM A

  FOSFOR PD I LOA I E

  BAZINE DE I NDEPART P E CALE 810 A FOSFORULUI

  PD I LOAIE

  POST DE TRANSFOR MARE TG FRUMOS

  RETEA APA P E DN 110 L290 CANAL DN 250 SI 160

  117M 67M TG FRUMOS

  STALPI BETON (IMPREJMUIR E) PLASA SARMA L550

  TG FRUMOS

  AMPLASAM ENT EVAC APE DIN INTER ' STATI E

  DRUM BETON1250 TG FR UMOS

  DEPOZIT NAMOL TG FRUMOS

  CLADIRE PRETRATARE (DEZNISIPATOR SEP

  G RASI MI CU AERAR) TG FRUM OS

  CLADIRE INTRARE (RECEPTIE DEVERSOR GRATARE

  STATIE ) TG FRUMOS

  CLADIRE DESH IDRATARE EX ISTENTA

  (CONCE NTRATOR GRAVIT ET)TG FRUMOS

  CON DUCTA PAFSIN S1ST EVAC APE UZATE DN500

  L2 30 TG FRUMOS

  CAMIN C11 ECHIP AUTOM PRE LEV PROBE TG

  F R UMOS

  CAM IN C13 PT MASURAREA DEBITULUI EF LUENT

  1-6 FR UMOS

  STATIE DE POMPARE NAMOL ACTI VAT TG

  F RUMOS

  Denumirea bunul ui

  205990

  205989

  NJ 0

  LP

  0000

  CO

  NJ

  0

  VI

  CO

  V

  205968

  NJ 0

  CP

  CD

  V

  205964

  205962

  205950

  NJ

  0

  VI

  D.

  I-•

  1.0

  0

  VI

  LO

  0.,

  205822

  205821

  205820

  205819

  05818

  N.,

  0

  VI

  V1 w

  205742

  205799

  205797

  205794

  205792

  205782

  N um .&

  i nventar

  Pod u iloaiei ,Sta ti a de E purare

  Pod u iloaiei ,Statia de E purare

  Podu iloaiei ,Statia de Epurare

  Podu iloaiei ,Statia de Epurare

  Podu il oaiei ,Statia de Epurare

  Podu iloaiei ,Statia de E purare

  Pod u iloaiei ,Sta tia de E purare

  P od u iloaiei ,Statia de Epurare

  Podu iloaiei ,Statia de Epurare

  Podu iloaiei ,Statia de Epurare

  Podu iloaiei ,Statia de Epurare

  Targu Frumos,Statia de epurare

  Ta rgu Frumos,St atia de epurare

  Ta rgu Fr um os,St a tia de epurare

  Ta rgu Frum os,Statia de epurare

  Targu Frumos,Statia de epurare

  Targu Frumos,Statia de epurare

  Ta rgu Frumos,St atia de epurare

  ITa rgu Frumos,Statia de epurare

  Targu Frumos,Statia de epurare

  Targu Frumos,Statia de epurare

  Targu Frumos,Statia de epurare

  Ta rgu Fr umos,Statia de epurare

  Elemente de identif icare

  NJ

  N.,

  N-.

  N,

  ;--.

  V,

  NJ

  N.,

  I--.

  NI

  l-,

  W

  NJ

  NJ

  I-,

  N

  N-.

  W

  N.,

  N

  I-,

  NJ

  1--.

  VI

  N.,

  N

  I-.

  N

  I-.

  VI

  NJ

  N

  ;-.

  N

  I-.

  VI

  22.12.15

  N.,

  N

  I-.

  N

  ;-.

  t.i,

  N.-,

  1,-,

  I-.

  NJ

  ;-.

  t.r,

  22.12.15

  N.,

  N

  -.

  NJ j.,

  W

  NJ

  NJ

  N-.

  NI "

  W

  N.

  N

  I-,

  N

  1....

  W

  NJ

  N

  N.+

  NJ

  I-.

  W

  NJ

  NJ

  i-.,

  NJ

  I--.

  W

  NJ

  NJ

  I-.

  Iv

  N-.

  W

  22.12.11

  NJ

  N

  I-.

  N

  NA

  w

  NJ

  N

  I-,

  N

  ;-.

  W

  22.12.151

  NJ

  N

  i-,

  N

  ,--.

  V.

  NJ

  N

  I-.

  N

  I-.

  01

  NJ

  N

  N.,

  N

  i-,

  VI

  Anul dobandirii sau ,dupa caz darii in folosinta

  188.737,07 1

  138.290,33

  01

  ...0 N-.

  VI

  0.,

  in

  A

  01

  V,

  V

  D.

  V

  NJ

  -..1

  NJ

  tO

  1...-I

  tD

  :10,

  4›.

  :.'C'

  in

  0

  I.-.

  A

  14

  NJ

  i--,

  In

  00

  95.691,44

  I-,

  0

  V

  I.-,

  LO

  .r.

  NJ V,

  2.126.667,43

  V,

  VI

  A

  ..1

  tL,

  t.r.

  01

  CA

  F., V

  U.,

  t.C>

  01

  0-,

  1.0 0

  2.024.456,841

  i-.

  L.,

  V

  CO

  tf,

  4.,

  ID

  t.0

  1.&)

  165.327,52

  01

  VI

  A

  t.0

  0

  VD

  CO

  tr,

  1.095.995,50

  I,

  01

  N-.

  i-,

  CT

  I-.

  t....

  V 1

  706.046,22

  t.C, 0

  ...-4 V

  P

  V ...0 N0

  0

  V

  01

  CO in

  b

  NJ

  l-,

  0

  O V t...., in

  iz,

  I-.

  102.073,08f

  417.440,951 Valoare de inventar

  Propunere includere Propunere includere Propunere includere

  Propunere includere Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere Propunere includere

  Propunereincludere

  Propunere includere

  Propunere includere Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Propunere includere

  Situatia juridic actuala

  JUD

  ET

  UI:

  CO

  NS

  IL;L

  IJU

  DE

  TE

  AN

  IA

  41

  Anex5

  ig R

  Vr5

  rea

  Anu

  dair

 • 132132 Anexe.Anexa 1.pdfPage 1

  Anexa 2.pdfPage 1Page 2