romalimenta - gal valea · web view cursurile de formare profesională sunt de scurtă durată...

Click here to load reader

Post on 08-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ROMALIMENTA

ANEXA 2

NEVOI DE FORMARE PROFESIONALĂ

1. Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării-35 ore maximum:

1.1 - Aspecte privind aplicarea unor tehnologii noi performanțe de cultura plantelor și de creștere a animalelor; soiuri, hibrizi și rase de animale performante (pentru exploatațiile vegetale, mixte și zootehnice).

2. Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției -24 ore maximum :

2.1- Aspecte privind Normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin ;

2.2- Aspecte privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;

2.3- Aspecte privind recomandările privind tehnicile de aplicare a fertilizanţilor: îngrășăminte chimice, organice și verzi ;

2.4- Aspecte privind depozitarea și aplicarea îngrășămintelor organice și chimice.

3. Diversificarea activităților în exploatațiile agricole- 24 ore maximum:

3.1- Aspecte privind Includerea în asolament de noi specii de plante solicitate de piață și cu profitabilitate ridicată.

3.2.- Aspecte privind Includerea de noi specii de animale.

4. Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc.) -40 de ore maximum:

4.1- Aspecte privind noțiuni de contabilitate primară la nivel de fermă;

4.2- Aspecte privind servicii de marketing pe filiera produselor agroalimentare.

Cursurile de formare profesională sunt de scurtă durată (ex: inițiere, perfecționare), cu perioade diferențiate de pregătire, în funcţie de nivelul de pregătire al beneficiarilor finali, precum și de tematica programului de formare profesională –cu o durată de 40 de ore (5 zile).

5. Dezvoltarea activitatilor non-agricole specifice teritoriului.