rom unitati ana

55
Clasa a III a A inv. Vo icu Stefana DISCIPLINA: Limba şi literatura română Semestrul I  PROIECTA REA UNITĂŢII DE ÎNVĂ ŢARE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Din nou la şcoală Nr. de ore alocate: 6 ore Perioada: 17 IX—21 IX Nr crt DETALIERI DE CONŢINUT O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVA LUARE DATA 1. Exprimarea orala. Povestirea unor intâmplări petrecute  în vacanţă. 1.1 1. !."  #ovestirea unor intam#l ari #etrecute in vacanta $ %iscu&ii 'n #erec(i ) 'n *ru# %es#re căr&ile citite 'n vacan&ă e+#rimarea #ro#riei #ăreri 'n le*ătură cu 'ntâm#lări) #ersona,e %intr-un te+t citit Conversa&ia ) e+erci&iul  act.frontală ) 'n #erec(i) in *ru# 1 ora  #ovestire orală 1/ I0 ! Te xtul. Propozitia. Silaba. Sunetul /litera . !.! ".1 citirea corectă şi e+#resivă a unui te+t scurt selectarea #ro#o2i&iilor %esco#erire %e cuvinte cu 'n&eles asemănător sau 'n&eles contrar alcătuire %e #ro#o2i&ii cu cuvinte %ate  %es#ăr&irea unor cuvinte 'n silabe i%entificarea sunetelor şi literelor %in cuvinte conversa&ia ) e+erci&iul) observarea) ,ocul %i%actic fişe %e lucru Activitate frontală şi in%ivi%uală  ! ore com#unere %e  #ro#o2i&ii %esco#erire %e cuvinte 1/ I0 13 I0 Copiere.Transcriere Dictare ". ".4 co#ierea cali*rafică a unui te+t$ transcrierea unui te+t narativ si a unui te+t liric$ %ictarea unui te+t$ aşe2area corectă 'n #a*ină$  #lasarea corect ă a alineatelo r a#recierea corectă a s#a&iului %intre cuvinte$ evaluarea re%actării corecte şi 'n*ri,ite a  #ro#riului te+t  conversa&ia ) e+erci&iul) observarea) ,ocul %i%actic #lanse %i%actice act. frontală şi in%ivi%uală  ! ore transcriere %ictare 15 I0 !6 I0 " Evaluare iniţială  citirea in%ivi%uala a unui te+t i%entificarea titlului şi a alineatelor %esco#erirea unor sinonime şi a unor antonime re%actarea unui bilet e+erci&iul fişe %e evaluare act. in%ivi%uală  1 oră #robă scrisă !1 I0

Upload: vero-veronica

Post on 22-Feb-2018

235 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 1/55

Clasa a III a A inv. Voicu StefanaDISCIPLINA: Limba şi literatura română Semestrul I

 PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Din nou la şcoalăNr. de ore alocate: 6 ore Perioada: 17 IX—21 IX 

Nr crt

DETALIERI DECONŢINUT

O.R.ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

DATA

1. Exprimarea orala.Povestirea unorintâmplări petrecute

 în vacanţă.

1.11.!."

•  #ovestirea unor intam#lari #etrecute in vacanta $• %iscu&ii 'n #erec(i ) 'n *ru# %es#re căr&ile citite 'n

vacan&ă• e+#rimarea #ro#riei #ăreri 'n le*ătură cu

'ntâm#lări) #ersona,e %intr-un te+t citit

Conversa&ia ) e+erci&iul act.frontală ) 'n #erec(i)in *ru#

1 ora

 #ovestire orală

1/ I0

! Textul. Propozitia.Silaba.Sunetul /litera .

!.!

".1

• citirea corectă şi e+#resivă a unui te+t scurt• selectarea #ro#o2i&iilor • %esco#erire %e cuvinte cu 'n&eles asemănător sau

'n&eles contrar • alcătuire %e #ro#o2i&ii cu cuvinte %ate•  %es#ăr&irea unor cuvinte 'n silabe• i%entificarea sunetelor şi literelor %in cuvinte

conversa&ia ) e+erci&iul)observarea) ,ocul %i%actic

fişe %e lucru

Activitate frontală şiin%ivi%uală  ! ore

com#unere %e #ro#o2i&ii

%esco#erire %ecuvinte

1/ I013 I0

Copiere.TranscriereDictare ".

".4

• co#ierea cali*rafică a unui te+t$• transcrierea unui te+t narativ si a unui te+t liric$• %ictarea unui te+t$• aşe2area corectă 'n #a*ină$•  #lasarea corectă a alineatelor •

a#recierea corectă a s#a&iului %intre cuvinte$• evaluarea re%actării corecte şi 'n*ri,ite a

 #ro#riului te+t

 conversa&ia ) e+erci&iul)observarea) ,ocul %i%actic#lanse %i%acticeact. frontală şi in%ivi%uală

  ! ore

transcriere

%ictare

15 I0

!6 I0

" Evaluare iniţială   • citirea in%ivi%uala a unui te+t• i%entificarea titlului şi a alineatelor • %esco#erirea unor sinonime şi a unor antonime• re%actarea unui bilet

e+erci&iulfişe %e evaluareact. in%ivi%uală  1 oră

#robă scrisă

!1 I0

Page 2: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 2/55

Clasa a III a A inv. Voicu StefanaDISCIPLINA: Limba şi literatura română Semestrul I

 PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Frumoasa si înţeleaptă carte

Nr. de ore alocate:

10 ore Perioada: 2 IX !! " X Nr crt

DETALIERI DECONŢINUT

O.R.ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

DATA

1. Text suport: Deşteaptă-te,române!, n!rei "ure#anu

#ezarea textuluiliric în pa$ină

.1

1.!

.!.!

•  observarea şi %iscutarea mo%ului %e aşe2are 'n #a*ină a te+tului liric: titlul) ilustra&ia) alineatul) literaini&ială a fiecărui vers) %elimitarea strofelor) scriereaversului lun*$

• stabilirea sensului unui cuvânt #rin ra#ortare lacon&inut

intro%ucerea cuvintelor noi in enun&uri #ro#rii• citirea te+tului liric)• memorarea versurilor•  e+erci&ii %e %ic&ie• recitare• intonarea melo%iei

conversa&ia ) e+#lica&ia )observarea) e+erci&iul

stema tarii) tricolorul

Activitate frontală şiin%ivi%uală 

! ore

alcătuire %e #ro#o2i&ii

recitarea uneistrofe !" I0

!" I0

! Text liric suport:Frmoaă ş"#n$e%eaptă &arte, "arcela Pene#

Scrierea cali$ra%ică

.1.

.!

".1

".

• recunoasterea titlului) autorului• citire selectivă 'n func&ie %e %iferite re#ere• lectură clară) corectă) cursivă) conştientă a te+tului$• citirea e+#licativă$•  re%area informa&iilor esen&iale %in te+tul lecturat$•  e+#rimarea #ro#riilor o#inii şi *ân%uri 'n le*ătură cu

mesa,ul te+tului

citirea e+#licativă)e+erci&iul) conversa&ia

căr&i %iferite

act. frontală) in%ivi%uala  1 oră

act in%ivi%uală  1 oră

observareacom#ortamentului %e cititor 

transcrierea #oe2iei

! I0

!4 I0

• transcrierea unor versuri• folosirea corectă a ma,usculei• utili2area corectă a cuvintelor scrise cu cratimă•  #lasarea corectă a te+tului 'n #a*ină• a#recierea corectă a s#a&iului %intre cuvinte

Page 3: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 3/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana Textul literar:

 '&r"e (e toamnă, "i&ail Sa!oveanu#ezarea textuluinarativ în pa$ină

.1

.

".

!.

• observare şi %iscutarea aşe2arii 'n #a*ină a te+tului 'n #ro2ă: titlul te+tului) ilustra&ia) te+tul #ro#riu-2is)alineatul) %ialo*ul etc.$

• citire e+#licativă şi citire selectivă #e fra*mente$• %elimitarea te+tului 'n fra*mente lo*ice $• formularea i%eilor #rinci#ale$•  inte*rarea ac(i2i&iilor le+icale 'n enun&uri #ro#rii$•  'nlocuirea cuvântului nou #rin sinonime) antonime

citirea e+#licativă)e+erci&iul) conversa&ia

ima*ini cu anotim#ultoamnavolume %e 7i(ailSa%oveanuact frontală) in%ivi%uală  ! ore

observareacom#ortamentului %e cititor 

formulare %erăs#unsuri la'ntrebări

!/ I0

!3 I0

Scrierea corectă acuvintelor 'sa()'s*a(

".1

".4

!.

•  utili2area corectă a cuvintelor :8sa9) 8s-a9• evi%en&ierea rolului cratimei care lea*ă %ouă cuvinte

%iferite 'n aceeaşi silabă• transcriere orto*rafică şi cali*rafică• alcătuire %e #ro#o2i&ii cu orto*ramele e+#licate• %ictare e+#licativă

 conversa&ia) e+erci&iul)e+#lica&ia

#lanşe %i%actice

act. frontală) in%ivi%uală1ora

alcătuire %e #ro#o2i&ii

 

1 0

" Cartea. Elementele

componente alecărţii. Tipuri !elitere !e tipar

.1

!.

•  observarea %iferitor căr&i•

 observarea %iferitelor ti#uri %e litere %e ti#ar • i%entificarea ti#urilor %e litere cunoscute 'n %iferite

căr&i•  #re2entarea 'n *ru# a unor căr&i

conversa&ia) observa&ia

căr&i variateactivitate frontală) in*ru#  1 oră

in%icareaelementelorcom#onenteale căr&ii

1 0

 Povestire orală!upă ima$ini:

 R"&, T"& ş" &ăr$"%ePlanul compunerii

!.1!.!".

•  observarea ilustra&iilor$•  stabilirea tim#ului ac&iunii) a locului) a #ersona,elor$•  formularea răs#unsurilor la #lanul %e 'ntrebări$• inte*rarea unor e+#resii #oetice 'n enun&uri #ro#rii$•  orientarea 'ntrebărilor %u#ă #ăr&ile unei com#uneri

conversa&ia)material ilustrativ)activitate frontală)in%ivi%uală)

  1 oră

re%actareacom#unerii

0

4 Evaluare .   • citirea te+telor stu%iate res#ectân% intona&ia im#usă

%e semnele %e #unctuatie• citire selectivă

  e+erci&iul

  1 oră #robă orală

0

Page 4: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 4/55

Clasa a III a A inv. Voicu StefanaDISCIPLINA: Limba şi literatura română Semestrul I

 PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: #artea $model de comunicare

Nr. de ore alocate:

% ore Perioada: &X!! 12 X Nr crt

DETALIERI DECONŢINUT

O.R.ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA

1. Textul literar:  Am"nt"r" ("n&op"%ăr"e, +on Crean$ăecunoaşterea #ersona,elor 

".!

.!.

!.

.!

!.4

• re%area informa&iilor %in te+tul citit #rin răs#unsurila 'ntrebări$

• citirea clară) corectă şi cursivă a enun&urilor$• inte*rarea ac(i2i&iilor le+icale noi 'n enun&uri

 #ro#rii• i%entificarea #ersona,elor •

%elimitarea unui te+t narativ 'n fra*mente lo*ice• i%entificarea 'ntâm#lărilor #etrecute 'ntr-o succesiune

lo*ică• alcătuirea #lanului %e i%ei• e+erci&ii %e e+#rimare a #ro#riilor o#inii fa&ă %e

 #ersona,e

e+erci&iul) conversa&ia) ,ocul %i%actic) lecturae+#licativă)

volume %e I. Crean*ă#ortretul lui I. Crean*ă

 activitate frontală) #e*ru#e

! ore

re%actarea unor i%ei #rinci#ale

formulare %e

răs#unsuri la'ntrebări 'n scris

0 0

!Scrierea corectă acuvintelor 'sau()

's*au”

".1

".4

!.

• utili2area corectă a cuvintelor :8sau9) 8s-au9• evi%en&ierea rolului cratimei care lea*ă %ouă

cuvinte %iferite 'n aceeaşi silabă• transcriere orto*rafică şi cali*rafică• alcătuire %e #ro#o2i&ii cu orto*ramele e+#licate• %ictare e+#licativă

e+erci&iul) e+#lica&ia)conversa&ia

#lanşe %i%actice

act. frontală şiin%ivi%uală  1 oră

%ictare

3 0

#ezarea textului înpa$ina caietului ".

".4

• aşe2area corectă a %atei şi a titlului$•  scriere cali*rafică$•  res#ectarea liniaturii caietului) a s#a&iului 'ntre

cuvinte) a 'năl&imii literelor 

e+erci&iul) e+#lica&ia)conversa&iaactivitate frontală)in%ivi%uală) 'n #erec(i  1 oră

co#iere ;transcriere

3 0

Page 5: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 5/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana" Cuvântul.

lcătuirea #i sensulcuvintelor

1.!

!."

•  %eco%ificare a unor te+te <'mbo*ă&irea) #reci2areaşi activi2area vocabularului elevilor=$

• e+erci&ii %e utili2are a unui %ic&ionar$•  construirea unor enun&uri #e ba2a unor cuvinte

aflate 'n sinonimie ; antonimie

e+erci&iul) e+#lica&ia)conversa&iafişe %e lucruact. frontală )in%ivi%uală) 'n *ru#  1 oră

com#letareaunui te+t lacunar 

16 0

,ectura:

Text suport: Cartea& o&)" a%*aştr", "arcela Pene##ezarea textului în

pa$ină

.1

.

!.4

./

• observarea şi %iscutarea mo%ului %e aşe2are 'n #a*ină a te+tului 'n #ro2ă: titlul te+tului) ilustra&ia)te+tul #ro#riu-2is) alineatul) %ialo*ul etc.$

•  citirea te+tului) res#ectân% intona&ia im#usă %esemnele %e #unctua&ie

•  %ramati2are a te+tului <citire #e roluri=) cu intona&ia #otrivită su*erată %e #unctua&ie) ilustra&ie) mesa,

• consultarea cu#rinsului unor căr&i #entru a 'n&ele*erolul #e care-l au acestea 'n căutarea unor informa&iicăutate

conversatia) e+ercitiul) ,ocul %i%actic

  căr&i %e #oveşti

act. frontală şiin%ivi%uală

  1 oră

citire selectivă

16 04 -ecapitulare .

.1".11.!".1.

• citire #e roluri• i%entificarea titlului ) autorului) alineatelor • e+#licarea scrierii cuvintelor sa) s-a) sau) s-au• %esco#erire %e sinonime şi antonime• transcrierea unor fra*mente in%icate• %iscutie liberă #e tema Cartea

e+erci&iul) conversa&ia) ,ocul %e rol

act. frontală)in%ivi%uală) 'n *ru#  1 oră

in%icarea unorsinonime sauantonime

1! 0

/ Evaluare 1.!

".1.1

•  #reci2area semnifica&iei cuvântului carte• i%entificarea utilitatii co#ertilor • %ictare• in%icarea titlului şi autorului unei căr&ii

e+erci&iulfişe %e evaluareact. in%ivi%uală  1 oră

 #robă scrisă 1! 0

Page 6: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 6/55

Clasa a III a A inv. Voicu StefanaDISCIPLINA: Limba şi literatura română Semestrul I

 PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: #omunicarea dialo'ata

Nr. de ore alocate:

% ore Perioada: 1&X! 22 X Nr crt

DETALIERI DECONŢINUT

O.R.ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA

1. Textul literar.+!enti%icareacomponentelorstructurale ale unui textText suport: D"n+"a$a (a&"%or, 

lexan!ru la&uţă

+!ei principale

.1

1.1

!.

1.!

.!

.!.

• observarea şi %iscutarea mo%ului %e aşe2are 'n #a*ină a te+tului: titlul) ilustra&ia) alineatul) literaini&ială a fiecărui alineat etc$

• sesi2area ra#ortului %intre te+t si ilustratie• formulare %e intrebari #entru stabilirea sensului

*lobal al mesa,ului$•

 citirea te+tului) &inân% cont %e aran,area lui 'n #a*ină• re%area informa&iilor %in te+tul citit #rin răs#unsuri

la 'ntrebări$• stabilirea sensului unui cuvant #rin ra#ortare la

continut

e+erci&iul) conversa&ia)lectura e+#licativă$

ima*ini cu #ortul

%acilor   1 ora

 activitate frontală)in%ivi%uala #e *ru#e

1 ora

  1ora

citire selectiva

re%actarea unor i%ei #rinci#ale

#ovestire orala

1 0

1 0

1/ 0

• citirea e+#licativa #entru %es#rin%erea i%eilor #rinci#ale$

• %elimitarea te+tului narativ in fra*mente lo*ice$• i%entificarea intam#larilor intr-o succesiune lo*ica• formularea i%eilor #rinci#ale

• i%entificarea secventelor %ialo*ate %intr-un te+tnarativ

•  #ovestirea in%e#en%enta aunui fra*ment citit• e+#rimarea #ro#riei #areri in le*atura cu te+tul citit

! Scrierea corecta acuvintelor "-a "a

".1

".4

• utili2area corectă a cuvintelor :8sau9) 8s-au9• evi%en&ierea rolului cratimei care lea*ă %ouă

cuvinte %iferite 'n aceeaşi silabă• transcriere orto*rafică şi cali*rafică

e+erci&iul) e+#lica&ia)conversa&ia

#lanşa %i%actica%ictare

Page 7: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 7/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana!.   • alcătuire %e #ro#o2i&ii cu orto*ramele e+#licate

• %ictareact. frontală şiin%ivi%uală  1 oră

1/ 0

Comunicarea oralacu dialog 

-componentelecomunicarii

dialogate- adaptaptarea la particularitatileinterlocutorului

- utilizarea formulelor de salut Tema : La biblioteca

!."

1.

!.!

!.4

!."

!.4

• initierea ) mentinerea sau inc(eierea unui sc(imb verbal• simularea unor situatii %e comunicare in care #artenerul

%e %ialo* inter#retea2ă roluri %iferite <%ialo*: elevi-elevi)elev-'nvă&ătoare=$

•  ,ocuri %e rol %e ti# vorbitor-ascultător) vi2ân% formareacom#ortamentului %e ascultător$

•  recunoaştere a com#onentelor comunicării orale:mesa,) vorbitor) ascultător$

conversatia) e+#licatia )e+ercitiul) ,ocul %e rol

#lansa %i%actica)fise %e lucru 1 ora

activitate frontala ) in #erec(i) in *ru#)in%ivi%ual  1 ora

 1ora

observareacom#ortamentului %e ascultatorsi %e #artici#ant

activ la #rocesul%e comunicare

initierea unor%ialo*uri

construire %e%ialo*uri

15 0

15 0

!! 0

•  rostirea clară) corectă şi com#letă a re#licilor 'n ca%rulunui %ialo*

• re*larea intonatiei) a volumului ) a vite2ei #ro#rii %e avorbi$

 a%a#tarea vorbirii la #ersoana căreia i se transmitsau i se cer informa&ii$• %e2voltarea initiativei comunicative si a cura,ului

%e a interveni in comunicare• %esco#erirea formulelor %e a%resare #oliticoasă %in

mesa,ele au2ite sau citite$• utili2area formulelor %e salut %e #re2entare ) %e

 #ermisiune) %e solicitare•  com#letare a unor mesa,e lacunare cu formulele %e

a%resare cores#un2ătoare interlocutorului• %ialo* ) conversa&ii #e teme %ate

 Evaluare 1.!.!!."

construire %e %ialo*uri in situa&ii concrete sau ima*inare e+ercitiulactivitate in #erec(i sauin *ru#

#roba orala !! 0

Page 8: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 8/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana

DISCIPLINA: Limba şi literatura română Semestrul I

 PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Povestiri di trec!t Nr. de ore alocate: % ore Perioada: 2 X!! ( XI 

Nr crt

DETALIERI DECONŢINUT

O.R.ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA

1. Dialo$ul ca elementconstitutiv al unui

text narativText suport :

 Dreptatea %" Ţepeş, #oveste #o#ulară

>amiliari2area cute+tul

Planul sim#lu %e i%ei

Scrierea %e mână şi #re2entarea te+tului

.1.!

!..!

.

!.

1.1

".1

".".4

• citirea clară) cursivă) corectă) conştientă a te+tului$• stabilirea sensului unui cuvant necunoscut #rin

ra#ortare la continut$• inte*rarea ac(i2i&iilor le+icale noi 'n enun&uri #ro#rii$• citire e+#licativa si citire selectiva #entru corelarea

i%eilor %ate cu fra*mentele te+tului narativ

e+erci&iul) conversa&ia) ,ocul %i%actic) lecturae+#licativă)

  1 ora

 #ortretul lui Vla% ?e#eş)%ictionare)

1 ora

activitate frontală)in%ivi%uala) in #erec(i

1 ora

observareacom#ortamentului %e cititor

com#letareaunor enun&uri cue+#lica&iile #otrivite

*ru#areacaracteristicilorunor #ersona,e

transcriere

!"0

!" 0

!4 0

• %elimitarea fra*mentelor lo*ice• citire %ramati2ată <#e roluri=$• i%entificarea #ersona,elor• ar*umentarea utili2arii %ialo*ului• re%area informa&iilor %in te+tul citit #rin răs#uns la

'ntrebările 'nvă&ătoarei$•  %es#rin%erea mesa,ului transmis %e te+t• observarea şi anali2a a scrisului %e mână$•  scrierea %atei) a titlului) scrierea cu alineat) s#a&ierea

'ntre %ată) titlu) te+t$•  com#ararea %ouă e+em#le %e scris %e mână şi formularea

unor re*uli %e #re2entare a te+tului scris•  transcrierea unor fra*mente 'n #ro2ă sau 'n versuri$•  anali2a şi a#recierea unei teme scrise) urmărin% aşe2area

'n #a*ină) scrierea cali*rafică) corectitu%inea scrierii)as#ect

Page 9: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 9/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana!  &r"erea &ore&tă a

&+"nte%or ne-am neam

".1".4

!.

• utili2area corectă a cuvintelor :8ne-am”, „neam9• anali2a şi %e com#ararea *ru#urilor:8ne-am”, „neam9• evi%en&ierea rolului cratimei care lea*ă %ouă cuvinte

%iferite 'n aceeaşi silabă• transcriere orto*rafică şi cali*rafică• alcătuire %e #ro#o2i&ii cu orto*ramele e+#licate• %ictare

e+erci&iul) anali2afonetică)

material lin*visticselectat) fişe %e lucru) #lanşe ilustrative

activitate frontală)in%ivi%uală  1 ora

selectareaformelor corecte

!4 0

Te.t port  /ănăt"rea Ptna 0 

%e1en(a pop%ară>amiliari2area cu

te+tul

.1.!

!..!

.

!.1.1

• citirea clară) cursivă) corectă) conştientă a te+tului$• stabilirea sensului unui cuvant necunoscut #rin

ra#ortare la continut$• inte*rarea ac(i2i&iilor le+icale noi 'n enun&uri #ro#rii$• citire e+#licativa si citire selectiva #entru corelarea

i%eilor %ate cu fra*mentele te+tului narativ• %elimitarea fra*mentelor lo*ice•

citire %ramati2ată <#e roluri=$• i%entificarea #ersona,elor• re%area informa&iilor %in te+tul citit #rin răs#uns la

'ntrebările 'nvă&ătoarei$•  %es#rin%erea mesa,ului transmis %e te+t

citirea e+#licativă)e+erci&iul) conversatia

ima*ini cu 7anastireaPutna) Portretul lui @tefancel 7are%ictionare

act. frontala) in%ivi%uala

  ! ore

transcriereselectiva

e+#licareaintelesului unore+#resii

0I0I

"  &r"erea &ore&tă a&+"nte%or %-a %a

".1".4

!.

• utili2area corectă a cuvintelor :8l-a”, „la9•  anali2a şi %e com#ararea *ru#urilor :8l-a”, „la9• evi%en&ierea rolului cratimei care lea*ă %ouă cuvinte

%iferite 'n aceeaşi silabă$• transcriere orto*rafică şi cali*rafică$• alcătuire %e #ro#o2i&ii cu orto*ramele e+#licate• %ictare

e+erci&iul) anali2afonetică) e+#licatia$ material lin*visticselectat) fişe %e lucru) #lanşe ilustrative$activitate frontală)

in%ivi%uală  1 ora

selectareaformelor corecte

/ 0I

 2e&tră3 C"pr"an Porm*e&

.!

!.

1.1./

•  citirea e+#licativă a te+tului narativ$• formularea %e 'ntrebări clarificatoare a as#ectelor #e care

nu le-au 'n&eles %in te+tul citit$•  #ovestirea in%e#en%enta a unui #ara*raf citit$• sesi2area sensului *lobal al te+tului$• e+#rimarea #ro#riilor o#inii 'n le*ătură cu fa#tele şi

ac&iunile #ersona,elor.

citirea e+#licativă)e+erci&iul) conversa&ia

o vioaraact. frontală) in%ivi%uală 

1 oră

#ovestirea unuifra*ment

/ 0I

Page 10: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 10/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana4

 Re&ap"t%are.

".1".

• stabilirea cores#on%en&ei 'ntre #ersoana care vorbeşteşi mesa,ul transmis$

• alcătuire %e %ialo*uri scrise• corectarea unor *reşeli %e aşe2are a te+tului 'n

 #a*ină$• %es#ăr&irea cuvintelor 'n silabe$• anali2a fonetică a cuvintelor <consoane şi vocale=$• %esco#erirea %e cuvinte cu sens o#us si sens

asemănător 

  e+erci&iul) conversa&ia

fişe %e lucrucule*eri

act. frontală) in%ivi%uală

  1 ora

reali2area %e%ialo*uri

50

/  E+a%are ".1.

".".4

• scrierea unui te+t %u#ă %ictare• scrierea initialei co#ilului 'n %re#tul re#licii acestuia•  #otrivirea ima*inii cu momentul comunicarii• re%actarea unei convorbiri telefonice• com#letarea unor enun&uri cu urmatoarele cuvinte:"a, "-a, %a, %-a, neam, ne-am

e+erci&iul

fise %e evaluare

act. in%e#en%entă  1 oră

#robă scrisă50

Page 11: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 11/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana

DISCIPLINA: Limba şi literatura română Semestrul I

 PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: #e te le'eni)Nr. de ore alocate: 11 ore Perioada: 12XI!! 2" XI 

Nr crt

DETALIERI DECONŢINUT

O.R.ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA

1.Textul literar in

versuri: poezia)poetul) versule+t su#ort:

Ce te legeni… de 7.Bminescu

.1

.

!.

1.1

!.!

".

• recunoasterea ti#ului %e te+t) a titlului ) autorului• citirea clară) corectă şi cursivă a te+tului liric$• citirea selectiva in func&ie %e #re2enta anumitor

cuvinte c(eie$• inte*rarea ac(i2i&iilor le+icale noi 'n enun&uri #ro#rii

e+erci&iul) conversa&ia)

lectura e+#licativă)

volume %e 7. Bminescu#ortretul lui 7.Bminescu

 activitate frontală)in%ivi%uala) in #erec(i 

! ore

%esco#erirea

motivelor #entrucare co%rul estetrist

recitare

1!0I1!0I

• formulare orală a unor 'ntrebări #entru stabilireasensului *lobal al mesa,ului

•  memorarea versurilor)•  recitarea e+#resivă a celor 'nvă&ate• transcriere cu aşe2area corecta a te+tului in #a*ina

caietului

! Cuvântul parte !evorbire .4

".1!.!

"."

• %eterminarea numărului %e cuvinte %in #ro#o2i&ii %ate$• scrierea numărului %e silabe %in fiecare cuvânt$•  sesi2area numărului %e litere %in fiecare cuvânt$•  #reci2area vocalelor şi consoanelor cuvintelor %ate$• alcătuire %e #ro#o2i&ii cu cuvinte %ate$• sesi2are intuitivă a structurilor morfolo*ice corecte ;

incorecte 'n flu+ul vorbirii$ cuvântul) silaba) litera

e+ercitiul) e+#licatia) ,ocul %i%actic) anali2a sisinte2a

material lin*vistic

act frontala ) in%vi%uala)

e+em#lificarea%e cuvinte care%enumesc:nume) actiuni)insusiri) numere

Page 12: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 12/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana• i%entificarea cuvintelor care %enumesc nume) ac&iuni)

'nsuşiri) fenomene ale naturii• *ru#area cuvintelor %u#ă ceea ce %enumesc

 #e *ru#e

  1 ora 1" 0I Textul literar

e+t su#ort : Codrul Gicanilor,

%e Al. Vla(u&ă

.1.!

.!

!.

!.!

!.

• citirea clară) cursivă) corectă) conştientă a te+tului$• stabilirea sensului unui cuvant necunoscut #rin

ra#ortare la continut$• inte*rarea ac(i2i&iilor le+icale noi 'n enun&uri #ro#rii$• %elimitarea fra*mentelor lo*ice•  #ovestirea orala #e fra*mente• alcatuirea #lanului %e i%ei

citirea e+#licativă)e+erci&iul) conversa&ia

volume %e Al. Vla(uta#ortretul scriitorului Al.Vla(uta

act frontala) in%ivi%uala) #e *ru#e

  ! ore

#ovestire orala

alcatuire %e #ro#o2itii

com#letareasensuluicuvintelor infunctie %econte+t 1" 0I

14 0I

• citire %ramati2ată <#e roluri=$• i%entificarea #ersona,elor• re%area informa&iilor %in te+tul citit #rin răs#unsuri la

'ntrebările 'nvă&ătoarei$•

 %es#rin%erea mesa,ului transmis %e te+t

" 0rupurile !esunete: ea) ia) oa) ie)

ua) uă

!.!

".1

•  rostirea şi scrierea corectă a cuvintelor care con&in*ru#urile %e litere %ate$

•  i%entificarea *ru#urilor %e litere %ate$• com#letarea unor silabe cu *ru#urile %e litere %ate

 #entru a ob&ine cuvinte$• selectarea cuvintelor care con&in aceste *ru#uri %e litere

<%in te+te stu%iate anterior=

e+erci&iul) conversatia) ,ocul %i%actic

material lin*visticfise %e lucruact. frontala) in%ivi%uala)in *ru#  1 ora

*ru#areacuvintelor %u#ă*ru#ul %e sunetecon&inut

14 0I

Comunicarea %ărăcuvinte. Elemente

!e comunicarenonverbală

1."

1.

• sesi2area unor mi,loace nonverbale < mimică şi *esturi= #rin care se #ot comunica %iferite stari ) atitu%ini$

• reali2area cores#on%entei elementelor verbale cu celenonverbale

•  e+#rimarea unor stări sufleteşti$•  observarea ima*inilor şi e+#licarea semnifica&iei

*esturilor şi mimicii$•  ,oc %e mima: 8Ce comunic9

e+erci&iul) conversatia) ,ocul %i%actic

ima*ini

act frontala) in%ivi%uala

scrierea cateunui enuntcores#un2atormimicilor #re2entate %eanumite ima*ini

Page 13: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 13/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana  1 ora 15 0I

4 Povestirea orală!upă un plan !e

i!ei

e+t su#ort : !udecata vulpii, %e P.

Is#irescu

.1.!

.!!.

!.1.1

!.4

• citirea clară) cursivă) corectă) conştientă a te+tului$• inlocuirea cuvintelor noi #rin sinonime• inte*rarea ac(i2i&iilor le+icale noi 'n enun&uri #ro#rii$• %elimitarea fra*mentelor lo*ice•  #ovestirea orala #e fra*mente• alcatuirea #lanului %e i%ei #rin %es#rin%erea

informa&iei esen&iale %intr-un fra*ment

citirea e+#licativa )conversa&ia) e+#lica&ia

ima*ini cu un sar#e si ovul#evolume %e P. Is#irescu

act. frontala)in%ivi%uala) in *ru#

  ! ore

se#arareainsusiriloromului %e celeale sar#elui

#ovestire orala

15 0I!1 0I

•  #ovestirea orala a te+tului #e ba2a #lanului %e i%ei• formularea %e intrebari #entru stabilirea sensului

*lobal al te+tului• ima*inarea unui alt sfarsit al #ovestirii• e+#rimarea #ro#riilor o#inii ) *an%uri in le*atura cu

fa#te si intam#lari cunoscute

/ 1tilizarea corectă aorto$ramelor: 'într*

o() într*un()'printr*o()

 'printr*un() '!intr*o()

 '!intr*un(

".1   • sesi2area scrierii corecte a orto*ramelor : printr-o, printr-un, dintr-o, dintr-un, intr-un , intr-o"

• e+#licarea scrierii acestor orto*rame$• transcrierea unor #ro#o2i&ii si sublinierea orto*ramelor$• alcatuire %e #ro#o2itii cu orto*ramele e+#licate

e+ercitiul) conversatia)e+#licatia

#lanse %i%acticefise %e lucruact. frontala) in%ivi%uala  1 ora

com#letareaunor #ro#o2itiilacunare cuorto*ramelecores#un2atoare

!1 0I

3 Evaluare !.   •  #ovestirea orala a te+telor narative stu%iate e+ercitiulact. in%ivi%uala

 #roba orala ! 0I

Page 14: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 14/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana

DISCIPLINA: Limba şi literatura română Semestrul I

 PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: *olul cu+intelor în comunicareNr. de ore alocate: ( ore Perioada: 2"XI !! " XII 

Nr crt

DETALIERI DECONŢINUT

O.R.ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA

1.

Substantivul

Fe%% 

.4

"."

.4

".

• i%entificarea substantivelor %in ima*ini) ce %enumesclucruri ) fiin&e) fenomene ale naturii$

• stabilirea sferelor care sunt %enumite %e substantive$• in%icarea valorii %e substantiv a unui cuvânt #rin

numărare sau #rin alăturarea unor 'nsuşiri$• recunoaşterea substantivelor %in te+te %ate$• alcatuirea unor enunturi si sublinierea substantivelor.

e+erci&iul) conversa&ia) ,ocul %i%actic)

#lansa %i%actica)material lin*visticfise %e lucru activitate frontală)in%ivi%uala) #e *ru#e

1 ora

com#letarea

%e liste %esubstantivecare %enumescobiecte %in%iferite sfere%e activitate

! 0I

• recunoaşterea substantivelor$• %esco#erirea caracteristicilor %istinctive ale

substantivelor #ro#rii si ale substantivelor comune• %efinirea substantivelor comune şi #ro#rii•  #reci2area felului substantivelor subliniate$• scrierea corectă a substantivelor comune si #ro#rii)•  *ru#area) %e clasificarea substantivelor$• crearea unui te+t cu substantive %e s#ri,in

e+erci&iul) conversa&ia) ,ocul %i%actic)

#lansa %i%actica)material lin*visticfise %e lucru activitate frontală)in%ivi%uala) #e *ru#e

1 ora

e+em#lificarea %e

substantivecomune sisubstantive #ro#rii

!4 0I

• sesi2area numarului unor substantive• %efinirea numerelor substantivelor 

e+erci&iul) conversa&ia) ,ocul %i%actic)

recunoasterea !4 0I

Page 15: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 15/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana

 Nmăr% 

 &r"erea &ore&tă

.4

"."

!.

.41.

".1

• trecerea substantivelor %ate %e la un număr la celălalt$•  #reci2area numărului substantivelor %ate$• *ru#area substantivelor %u#ă număr • sesi2area formelor %uble %e sin*ular sau #lural ale

unor substantive sau a formelor unice %e sin*ular si #lural

#lansa %i%actica)material lin*vistic

 activitate frontală)in%ivi%uala) #e *ru#e

1 ora

substantivelorsi caracteri2area lor 

• e+erci&ii %e %esco#erire a substantivelor •  scrierea corectă a substantivelor care con&in *ru#uri

%e litere) %e vocale sau vocalele %uble 'nvă&ate)consoanele mp m*, litera ., literele â # 

•  %es#ăr&irea unor substantive in silabe•  observarea formării substantivelor com#use•  scrierea orto*rafică a substantivelor #ro#rii

e+erci&iul) conversa&ia)

 ,ocul %i%actic)

#lansa %i%actica)material lin*visticfise %e lucru activitate frontală)in%ivi%uala) #e *ru#e

1 ora

%ictare

!3 0I

! Compunerea .Părtile compunerii

".

!.1

".!

".

• citirea unei com#uneri mo%el$• sesi2area #artilor com#onente ale unei com#uneri$• anali2a fiecarei #arti com#onente in ceea ce #riveste

 #ro#ortia si continutul$• observarea ase2arii in #a*ina• transcrierea unei com#uneri #reci2ân% #ăr&ile com#onente

şi res#ectân% aşe2area in #a*ina caietului$

conversatia) e+ercitiul)e+#licatia

act. frontala) in%ivi%uala  1 ora

transcriere cumentionarea #artilorcom#onente

!3 0I

• crearea a unei com#uneri %u#ă 'ntrebări şi ima*ine$•

orientarea i%eilor %in #lan %u#ă #ăr&ile uneicom#uneri$•  %e2voltarea fiecarei i%ei #rinci#ale) ale*ân% elemente %e

%etaliu in mo% ori*inal$•  #ovestirea orală #e ba2a #lanului %e i%ei$•  corectarea %e2acor%urilor *ramaticale• re%actarea com#unerilor in%ivi%ual

conversatia) e+ercitiul)

e+#licatia

act. frontala) in%ivi%uala  1 ora

reali2areacom#unerii inscris

6 0I

,ectura citirea clară) cursivă) corectă) conştientă a te+tului$ citirea e+#licativa ) 6 0I

Page 16: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 16/55

Clasa a III a A inv. Voicu StefanaText suport:

„!oc de toamn#”, %eB. Dra*oş

.1!.."

• inlocuirea cuvintelor noi #rin sinonime• inte*rarea ac(i2i&iilor le+icale noi 'n enun&uri #ro#rii$• formularea %e intrebari #entru stabilirea sensului

*lobal al te+tului$• memorarea unor versuri$• e+ercitii %e recitare e+#resiva$

conversa&ia) e+#lica&iaima*ini %e toamna) #lanteveste%e) frun2e uscateact. frontala) in%ivi%uală)in #erec(i  1 ora

recitare %eversuri

"-ecapitulare :Substantivul

"..41."."

".

• transcrierea unui te+t• recunoaşterea substantivelor %in te+te %ate• i%entificarea *ru#urilor %e sunete 'nvă&ate• alcătuirea %e noi enun&uri cu a,utorul unor substantive• anali2a unor substantive <felul) numărul=• alcătuirea unui te+t cu a,utorul unor cuvinte %e s#ri,in

e+ercitiul) conversatia)$

fise %e lucru

act. frontala) in%ivi%uala)in *ru#  1 ora

anali2a unorsubstantive

0II

Evaluare

• %ictare•  i%entificarea substantivelor • anali2area unor substantive

e+erci&iulfişe %e evaluare

act. in%ivi%uală

#robă scrisă 0II

Page 17: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 17/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana

DISCIPLINA: Limba şi literatura română Semestrul I

 PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ,oc de c-iciuri Nr. de ore alocate: "# ore  Perioada: & XII $ 1( XII 

Nr crt

DETALIERI DECONŢINUT

O.R.ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA

1.

Textul narativ$isul %mplinit )%e L. la*a

>ormularea'ntrebărilor şi arăs#unsurilor 

.1.

.!!.

1.!!.

".

".1

recunoasterea ti#ului %e te+t) a titlului ) al autorului• citirea clară) corectă şi cursivă a te+tului narativ inritm #ro#riu$

• i%entificare a %eterminan&ilor s#a&iali şi tem#orali aiac&iunii

•  rece#tarea cuvintelor noi %in te+tele literare şi inte*rarealor 'n enun&uri #ro#rii$

• %elimitarea fra*mentelor #e ba2a #lanului %e i%ei•  #ovestirea orala a unor fra*mente

e+erci&iul) conversa&ia)lectura e+#licativă

stea*ul omâniei)stema tării) (arta fi2ică aomâniei

#lanşă cu orto*rama

 activitate frontală)in%ivi%uala) in #erec(i

 anali2ă fonetică

! ore

#ovestirea unuifra*ment 'n scris

re%actare %eintrebari şiras#unsuri

com#letareaunor #ro#o2i&iilacunare

0II 0II

• %esco#erirea sensului cuvintelor 'n func&ie %econte+t

• e+#rimarea o#iniei #ersonale 'n le*ătură cu mesa,ulte+tului

• citirea unui %ialo* %intre %ouă #ersona,e• formularea corectă a răs#unsurilor unor 'ntrebări• re%actarea corectă a unor 'ntrebări• anali2a şi com#ararea *ru#urilor iau ; i-au• construirea %e #ro#o2i&ii cu orto*ramele iau ; i-au$• com#letarea enun&urilor lacunare #entru marcarea

Page 18: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 18/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefanautili2ării corecte a orto*ramelor iau ; i-au

!!2ectivul .4

1.

• citirea unui %ialo* %intre %ouă #ersona,e• formularea corectă a răs#unsurilor unor 'ntrebări %e

atribuire %e 'nsuşiri #otrivite unor substantive %ate•  i%entificarea cuvintelor care arată 'nsuşiri• recunoaşterea a%,ectivelor 'n enun&uri sim#le•  %efinirea şi re&inerea %efini&iei a%,ectivului• s#ecificarea valorii a%,ectivelor •

observarea formării unor a%,ective• com#letare a unor #ro#o2i&ii cu a%,ectivele

cores#un2ătoare$

e+erci&iul)conversa&ia

#lanşă cu a%,ectivulmaterial lin*visticselectat)fişe %e lucruactivitate frontală)in%ivi%uală  1 oră

subliniereaa%,ectivelor%intr-un te+t

/ 0II

 &cordul ad'ectivuluicu substantivul 

Scrierea a%,ectivuluiPo2i&ia substantivului

fa&ă %e a%,ectiv

.4!.1"."

1.".1

!.

• *ăsirea unor a%,ective #otrivite #entru substantive%ate

•  #reci2area acor%ului %intre substantiv şi a%,ectiv•  mo%ificarea formei a%,ectivului #rin sc(imbarea

*enului sau a numărului. substantivului #e care-l%etermină

• sesi2area #o2i&iei ocu#ate a%,ectiv fa&ă %e substantiv•  scrierea corectă a a%,ectivelor care con&in *ru#urile

%e litere) %e vocale sau vocalele %uble 'nvă&ate• %es#ăr&irea unor a%,ective 'n silabe• com#letarea corectă a #ro#o2i&iilor lacunare cu

structurile morfolo*ice 'nvă&ate

e+erci&iul) conversa&ia)observarea

material lin*visticselectat)fise %e lucru

activitate frontală)in%ivi%uală) in #erec(i

  1 oră

reali2areaacor%uluia%,ectivelor cusubstantivelecare le 'nso&esc$

/ 0II

Page 19: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 19/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana" Textul narativ:

 La s#niu()%e I. A*ârbiceanu .1

1.1.!!.

.4

".1

• citire clară) corectă şi cursivă a te+tului narativ$• inte*rarea ac(i2i&iilor le+icale noi 'n enun&uri #ro#rii• %es#rin%ere a informa&iei esen&iale %intr-un fra*ment• reali2area #lanului %e i%ei•  re%area informa&iilor %in te+tul citit #rin răs#uns la

'ntrebările 'nvă&ătoarei• formulare %e intrebari si ras#unsuri referitoare la

continutul te+tului citit

lectura e+#licativae+erci&iul) conversatia)anali2a fonetică)

#lanşe ilustrative

  1 oramaterial lin*visticselectat)

act. frontală) in%ivi%uală

  1 ora

#ovestireaorala a unorfra*mente

construire %e #ro#o2i&ii

16 0II

16 0II

• %esco#erirea %e a%,ective #otrivite #entrusubstantive %ate

• anali2a morfolo*ica a unor substantive si a%,ective•  anali2a şi %e com#ararea *ru#urilor) nea ; ne-a• com#letarea enun&urilor lacunare #entru marcarea

utili2ării corecte a cuvintelor nea ; ne-a

Poezii cu tematică!iversă:

 !oc de ciciuri .  Ar*(e2i 

1.!1.!.!.1

1.!

citire conştientă) e+#resivă) fluentă a #oe2iei• inte*rarea cuvintelor noi 'n enun&uri #ro#rii• e+#licarea intelesului unor versuri• evi%entierea mesa,ului transmis %e #oe2ie• memorare %e versuri• formulare orală %e 'ntrebări şi răs#unsuri• e+erci&ii %e sinonimie) antonimie• sesi2area sensului unor cuvinte

citirea e+#licativa )e+ercitiul) conversatia#ortretul lui .Ar*(e2ivolume %e #oe2ii %e .Ar*(e2iact. frontala )in%ivi%uala  1ore

recitaree+#resiva

1! 0II 0II

4 )aba *arna intr#-n

 sat ) E Ca2imir 

.!.!

.1

1.!

• citirea clara) corecta si cursiva a unui te+t liric• rostirea corectă) fluentă a enun&urilor • memorarea versurilor • transcrierea cali*rafica a unui te+t liric• sesi2area mesa,ului transmis %e catre #oet• e+#rimarea o#iniei #ersonale 'n le*ătură cu mesa,ul

te+tului• evi%entierea sensului unor cuvinte #rin alcatuire %e

 #ro#o2i&ii %iverse• %esenarea unui tablou su*erat %e versuri

  lectura e+#licativa)e+ercitiul ) conversatia

#lansa ilustrativa cuanotim#ul iarna

act. frontala)in%ivi%uala) in #erec(i

! ore

recitare%e versuri

com#letareaunor #ro#o2itiilacunare

1!0II1" 0II

Page 20: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 20/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana/ Compunerea !upă

ima$ini #i întrebări: *arna

!.1!.".1".

• alcătuire a #lanului sim#lu %e i%ei al #ovestirii orale$•  construirea unor te+te orale narative #e ba2a

 #lanului %e i%ei şi a ima*inilor$• observarea aran,ării 'n #a*ină a unui te+t scris: %ata)

titlul) alineatele) #ăr&ile com#unerii) scrierea corectă şicali*rafică$

•  re%actarea com#unerii) #e ba2a su#ortului vi2ual) al #lanului %e i%ei.

e+ercitiul) observarea%iri,ata) e+#licatia)ciorc(ineleima*ini cu anotim#uliarna

act. frontala) in%ivi%uala1 ora

anali2a unorcom#uneri

1" 0II

3 ,ectură: +tupul lor  ). Ar*(e2i !.!

.

!.4

• citire clară) cursivă) corectă) conştientă a te+tului$•  #atrun%erea intelesului #oe2iei• conce#ere %e ras#unsuri la intrebari• alcatuire %e intrebari referitoare la o strofa %in

 #oe2ie• e+#rimarea o#iniei #ersonale 'n le*ătură cu mesa,ul

te+tului$•

 citirea e+licativa)e+erci&iul) conversa&ia ima*ini cu albine şistu#iact. frontală siin%ivi%uala  1 ora

com#letareaunor #ro#o2itiicu a%,ective %in #oe2ie

1/ 0II

5 -ecapitulare  !.".1."."!.

• formulare %e 'ntrebări şi răs#unsuri• transcriere selectiva a substantivelor si a%,ectivelor • reali2area acor%ulului a%,ectivului cu substantivul #e

care il %etermina• com#unere %e #ro#o2i&ii cu orto*rame•  #reci2area sensurilor unui cuvant

e+ercitiul) conversatia)

fise %e lucruact. frontala) in%ivi%ualain *ru#  1 ora

re%actare %eras#unsuri inscris

1/0II

16 Evaluare ".1.4

".!

• transcrierea unor intrebari• reali2area cores#on%entei %intre substantive si

a%,ective• i%entificare si anali2ă %e a%,ective• formulare %e ras#unsuri in scris

e+ercitiulfise %e evaluareact in%ivi%uala  1 ora

#roba scrisa 150II

Page 21: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 21/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana

DISCIPLINA: Limba şi literatura română Semestrul I

 PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: #olinde pentru sar.atorile de #raciun si /nul ou Nr. de ore alocate: " ore Perioada: 1(XII!! 21 XII 

Nr 

crt

DETALIERI DE

CONŢINUT

O.R.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARERESURSE EVALUARE

DATA1.

Textul in versuriColin%e ) colin%e) %e

7. BminescuSorcova

rei #astori

1.11.!!..".1

• recunoasterea ti#ului %e te+t) a titlului ) autorului•  citire corectă şi e+#resivă$• %esco#erirea ima*inii %e ansamblu şi a %etaliilor

semnificative$•  memorare şi recitare e+s#resiva•  transcriere selectivă• re#re2entare #rin %esen a elementelor semnificative

e+erci&iul) conversa&ia)lectura e+#licativă)

CD au%io colin%e

 activitate frontală)in%ivi%uala) in #erec(i

%esco#erireamotivelor #entrucare co%rul estetrist

Page 22: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 22/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana%e con&inut

•  inter#retare vocală 

ore

recitare15 0II!1 0II!1 0II

DISCIPLINA: Limba şi literatura română Semestrul I

 PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Iarna +iscolu!l ascult)Nr. de ore alocate: 1% ore Perioada: 7 I $ 2& I 

Nr crt

DETALIERI DECONŢINUT

O$.re%. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DA

TA

Page 23: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 23/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana1.

Textul literar inversuri

 evedere ) %e 7.Bminescu

 .1

 1.! 1.1

 !.

 !.! 1.!

• recunoaşterea ti#ului %e te+t) a titlului ) autorului• citire conştientă) corectă) fluentă şi e+#resivă$• inte*rarea ac(i2i&iilor le+icale noi 'n enun&uri #ro#rii• %esco#erirea ima*inii %e ansamblu şi a %etaliilor

semnificative$

citirea e+#licativa )e+erci&iul) conversa&ia

#ortretul lui 7.Bminescuvolume %e #oe2ii %e

7. Bminescu

activitate frontală)in%ivi%uala) in #erec(i 

! ore

selectarearăs#unsurilorcorecte

recitare %eversuri

/ I/ I•

citire selectiva in func&ie %e #re2enta anumitor cuvintec(eie• formularea orală a unor 'ntrebări #entru stabilirea

sensului *lobal al mesa,ului•  memorarea versurilor)•  %esco#erirea %e sinonime şi antonime• sesi2area sensului unor cuvinte$

!  espectarea semnelor de

 punctuaie %n citire (i

 scriere

  .

  ".

"./

".1

• citirea cu intona&ie cores#un2ătoare a unor te+te %ate$• e+#licarea semnelor %e #unctua&ie folosite 'n te+te$• co#ierea şi transcrierea unor te+te$• aşe2area corectă a te+tului 'n #a*ina caietului$• com#letarea unor te+te cu semne %e #unctua&ie

cores#un2ătoare$• utili2are corectă a semnelor %e #unctua&ie 'nvă&ate:$• folosirea corectă a semnelor %e #unctua&ie 'n conte+te

create %e către elevi$

e+erci&iul) conversa&ia) ,ocul %i%actic)e+#lica&ia

material lin*vistic

activitate frontală)in%ivi%uală) #e *ru#e

! ore

alcătuire %e #ro#o2i&ii cu

semnele %e #unctua&ie

%ictare

5 I5 I

 4ora Un"r""  ) %e V.Alecsan%ri

.1.!.

!.

• i%entificarea ti#ului %e te+t) a titlului ) autorului$• citire conştientă) corectă) fluentă şi e+#resivă$• inte*rarea ac(i2i&iilor le+icale noi 'n enun&uri #ro#rii$• formularea %e răs#unsuri la intrebările ce vi2ea2ă

informa&iile esen&iale si %e %etaliu ce se %es#rin% %in te+tulcitit$

• evi%en&ierea mesa,ului transmis %e #oe2ie.

citirea e+#licativa )e+erci&iul) conversa&ia

#ortretul lui V.Alecsan%ri

volume %e #oe2ii %eV. Alecsan%ri

observarea com #ortamentului %ecititor 

Page 24: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 24/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana

!.!".!

!.".1

ima*ini re#re2entân%unirea

activitate frontală)in%ivi%uala) in #erec(i  ! ore

recitarea a 1-!strofe

11 I

11 I

• e+#licarea 'n&elesului unor e+#resii şi inte*rarea lor 'nconte+te #ro#rii$

• memorare %e versuri$• formulare %e răs#unsuri in scris la 'ntrebări $• comentarea unor #roverbe$• transcrierea selectivă a unor strofe$• scriere cali*rafică.

" +crierea corect# acuvintelor care

conin „.”, / „%”

".1

".

".

• scrierea corectă a cuvintelor ce con&in 8â9 sau 8'9$• sesi2area confu2iilor create in ca2ul neutili2ării corecte a

semnelor %iacritice• sublinierea cuvintelor care con&in aceste litere$• transcrierea cuvintelor care con&in literele 8â9 sau 8'9$• formarea %e cuvinte %u#ă mo%el$• selectarea formei corecte$• construirea #ro#o2i&iilor ce con&in literele 8â9 şi 8'9• com#letarea enun&urilor lacunare #entru marcarea

utili2ării corecte a literelor 8â9 şi 8'9• re%actarea unui te+t scurt cu astfel %e cuvinte

e+erci&iul) anali2afonetică

fişe %e lucru

activitate frontală)in%ivi%uală  1 oră

%ictare 1" I

Evaluare: espectarea semnelor de punctuaie

".1   • re2olvarea unor e+erci&ii care necesita utili2area semnelor %e #unctua&ie

• %ictare .

e+erci&iul) conversa&iafişă %e evaluareact) in%ivi%uala1 oră

#robă scrisă 1" I

4  0ronumele personal: persoana (i num#rul 

 pronumelui.4

1.

!."!.

!.!

• %e%ucerea %efini&iei #ronumelui #rin 'nlocuireasubstantivului cu #ronumele$

•  #reci2area #ersona,elor 'nlocuite %e #ronumele #ersonale$

• recunoaşterea #ronumelor #ersonale in conte+te %ate$

• i%entificare a #ersoanei şi numărului #ronumelor  #ersonale %ate$• evitarea re#etării su#ărătoare a unor nume #rin utili2area

 #ronumelui$•  #revenirea utili2ării e+cesive a #ronumelor) ceea ce

con%uce la im#reci2ia comunicării$• antrenamente #ractice %e utili2are a #ronumelor

 #ersonale 'n func&ie %e statutul #ersoanei cu care secomunică$

e+erci&iul) e+#lica&ia)conversa&ia) ,ocul %erol

#lanşă %i%actică)material lin*visticselectat

activitate frontală)in%ivi%uală) in #erec(i

sublinierea #ronumelor %in

te+te %ate

com#letareaunui te+t cu #ronumele 14 I

Page 25: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 25/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana".1   • *ru#area #ronumelor 'n func&ie %e #ersoana si număr$

• recunoaşterea şi %isocierea formelor %e #ronume scrise 'ncuvinte %e sine stătătoare) %e formele #ronominale rostite'm#reună cu alte cuvinte alăturate şi le*area %e acestea culiniu&ă %e unire$

! ore #otrivite 14 I

/Pronumele #ersonal

%e #olite&e

.4

1.!.!."

• i%entificare a #ronumelui #ersonal %e #olite&e 'n te+teorale sau scrise$

• antrenamente #ractice %e utili2are a #ronumelui #ersonal%e #olite&e 'n func&ie %e statutul #ersoanei cu care secomunică <construirea unor #ro#o2i&ii cu unele #ronume%ate=$

• trans#unerea 'n scris a convorbirii %intre %ouă #ersoane #rin folosirea liniei %e %ialo*$

e+erci&iul) conversa&ia) ,ocul %i%actic

fişe %e lucru

act. frontală)in%ivi%uală) in #erec(i

1 oră

sublinierea

 #ronumelor #ersonale %e #olite&e

13 I

3 Scrierea corectă a #ronumelui !.!

".1"."

•  #ronun&area şi scrierea corectă$• orto*rafierea corectă a unor forme #ronominale•  folosirea corectă a #ronumelor 'n te+te #ro#rii$• %ictare con&inân% *ru#uri #ronominale şi alte cuvinte

unite cu liniu&ă %e unire

e+erci&iul) e+#lica&ia)conversa&iafişe %e lucruact. frontală)

in%ivi%uala  1 oră

re%actarea unuite+t *ramaticalscurt

13 I

5 Textul narativ 0este 12 de ani%e I.L. Cara*iale

 

.

1.!

.!

• citirea clară) cursivă) corectă) conştientă şi e+#resivă cuintona&ia im#usa %e semnele %e #unctua&ie si %e con&inutulte+tului$

• stabilirea sensului unor cuvinte necunoscute #rinra#ortare la con&inut$

• inte*rarea ac(i2i&iilor le+icale noi 'n enun&uri #ro#rii$• %elimitarea fra*mentelor lo*ice$•  #ovestirea orala #e fra*mente$•

 formularea i%eilor #rinci#ale 'ntr-o succesiune lo*ică$• %elimitarea #ăr&ilor com#onente: intro%ucerea cu#rinsul

şi 'nc(eierea

lectura e+#licativă)e+erci&iul) conversa&ia) ,ocul %i%actic

#ortretul lui Al. IoanCu2a #ortretulI.L.Cara*iale  1 ora

construire %e #ro#o2i&ii

!1 I

!.1!.".!!.4

• e+#licarea 'n&elesului unor enun&uri)•  #ovestirea orală a unui fra*ment$•  #ovestirea orala a unei 'ntâm#lări emo&ionante %in

e+#erien&a #ro#rie$• e+#rimarea o#iniei #ersonale 'n le*ătură cu mesa,ul

te+tului$

activitate frontală) #e*ru#e) in%ivi%uală 

#ovestirea 'nscris a unuifra*ment %in te+t

!1 I

Page 26: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 26/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana  1 ora

16 Com#unere %u#ă un #lan %e i%ei : 3 zi deosebit#

.1

"."."".

citirea unei com#unerii mo%el$• observarea #ăr&ilor com#onente ale com#unerii$• sesi2area concor%antei %intre titlu şi #lanul %e i%ei$•alcătuirea unei com#uneri oral şi 'n scris #ornin% %e la un #lan%at şi res#ectân% #ăr&ile com#unerii$

• urmărirea reali2ării autocontrolului

conversa&ia)e+erci&iul$act .frontală)in%ivi%uala

1 oră

reali2areacom#unerii

! I

11 Lectură : F"% ş" mama) #oveste

 #o#ulară

.!

!.

1.1./

• citirea e+#licativă a te+tului narativ$• formularea %e 'ntrebări clarificatoare a as#ectelor #e care nu

le-au 'n&eles %in te+tul citit$• citirea #e roluri$•

 #ovestirea in%e#en%enta a unui #ara*raf citit$• sesi2area sensului *lobal al te+tului$• e+#rimarea #ro#riilor o#inii 'n le*ătură cu fa#tele şi ac&iunile

 #ersona,elor.

citirea e+#licativă)e+erci&iul)conversa&ia) ,ocul %e rol

ima*ini cu %omnitorul Al. I. Cu2a$act. frontala in #erec(i) in%ivi%uala

1 oră

#ovestire oralăa con&inutuluite+tului$ ! I

1! eca#itulare ."

.4!.".1

• citirea unui te+t res#ectân% semnele %e #unctua&ie$• e+#licarea utili2ării semnelor %e #unctua&ie$• folosirea corectă a #ronumelor 'n te+te #ro#rii• orto*rafierea corectă a unor forme #ronominale•  transcrierea selectivă a cuvintelor ce con&in literele 8â9 şi

8'9

e+erci&iul) conversa&ia

fise %e lucru1 oră

%ictare

! I

1Bvaluare :

 Pronme%e

.4"."

• re2olvarea %e e+erci&ii #rivin% utili2area #ronumelui incomunicare

e+erci&iulfişe %e evaluareact. in%ivi%uală

  1 oră

#robă scrisă! I

Cl III A i V i S f

Page 27: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 27/55

Clasa a III a A inv. Voicu StefanaDISCIPLINA: Limba şi literatura română Semestrul I

 PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: *ecapitulare semestrialăNr. de ore alocate: 6 ore Perioada: 2% I! 1 II 

Nr crt

DETALIERI DECONŢINUT

O$.re%. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

DA

TA

1. Textul narativ ..1.

./

!.1".!

• citirea selectiva a te+telor stu%iate cu s#ecificareati#urilor %e te+t) a titlurilor şi a autorilor$

• i%entificarea secven&elor %ialo*ate %intr-un te+t narativ%at$

• ar*umentarea folosirii %ialo*ului in te+tele narative• citire #e roluri• e+#rimarea #ro#riilor o#inii 'n le*ătură cu fa#tele şi

ac&iunile #ersona,elor %in te+tele literare)•  #ovestire orală•  #ovestirea 'n scris a unor fra*mente

e+erci&iul)conversa&ia

fişe %e lucru

activitate frontală)in%ivi%uala) in *ru#

 

1 oră

reali2areacores#on%entei%intre titlul şiautorului te+tului

!3 I

! Textul literar inversuri

.1

!.!

".

".4

• i%entificarea elementelor s#ecifice te+tului literar inversuri$

• citire selectivă 'n func&ie %e re#ere stabilite$• recitări cu insisten&ă #e re*larea intona&iei ) a volumului)

a vite2ei #ro#rii %e a vorbi$• transcriere selectivă a unor strofe in func&ie %e anumite

in%ica&ii$•  #lasarea corectă a te+tului 'n #a*ina caietului)• scriere cali*rafică.

e+erci&iul)conversa&ia

fişe %e lucru

activitate frontală)in%ivi%uala) in *ru#

  1 oră

reali2areacores#on%entei%intre titlulte+tului şimesa,ul transmis%e acesta

!3 I

Cuvântul parte !evorbire

.4

"."

•  i%entificarea #ăr&ilor %e vorbire stu%iate$•  *ru#area #ăr&ilor %e vorbire %u#ă criterii %ate$•  alcătuirea unor enun&uri) %u#ă cerin&e$•  com#letarea unor enun&uri ; te+te lacunare cu #ăr&i %e

vorbire #otrivite$•  anali2ă *ramaticală

e+erci&iul)conversa&ia) ,ocul %i%actic

fişe %e lucruactivitate frontală)in%ivi%uala) in *ru#

selectarea #ăr&ilor %evorbire stu%iateanali2ă*ramaticală 'ntabele

Cl III A i V i St f

Page 28: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 28/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana  ! ore 6 I

6 I

" 1tilizarea corectă aorto$ramelor

".1

".

• ale*erea formei corecte a unor cuvinte scrise cu ; fărăcratimă$

• transcrierea unor te+te cu sublinierea corto*ramelor$•  com#letare a unor enun&uri cu forma corectă a cuvintelor 

scrise cu ; fără cratimă$•  formularea unor enun&uri.

e+erci&iul) conversa&ia) ,ocul %i%acticfişe %e lucruact). frontala) #e

*ru#e) in%ivi%uală  1 oră

%ictare 1 II

Evaluaresemestrială

.1

.!

.4".1

• scrierea %u#ă %ictare$• i%entificarea ti#ului %e te+t %ictat$• formularea i%eii #rinci#ale$• evi%en&ierea mesa,ului te+tului)• recunoaşterea şi anali2a unor #ăr&i %e vorbire$• selectarea formelor corecte ale orto*ramelor.

e+erci&iulfişe %e evaluareact. in%ivi%uală

  1 oră

#robă scrisă

1 II

Clasa a III a A inv Voicu Stefana

Page 29: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 29/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana

 DISCIPLINA: Limba şi literatura română Semestrul al II-lea

 PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: #ea dinti carte poştalăNr. de ore alocate: 1 ore Perioada: 11 II!2& II

Nr crt

DETALIERI DECONŢINUT

O$.re%. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

DA

TA

1. Textul literar înversuri

3 carte po(tal#, 7. Peneş

Invita&ia

 .1.!.

1.1

".1

• recunoaşterea ti#ului %e te+t) a titlului) a autorului$• citirea clară) corectă şi cursivă a te+tului li ric)• citirea selectiva in func&ie %e #re2enta anumitor cuvinte c(eie$

• inte*rarea ac(i2i&iilor le+icale noi 'n enun&uri #ro#rii$• formularea orală a unor 'ntrebări #entru stabilirea sensului *lobal

al mesa,ului$•  memorarea #ar&ială a versurilor$ recitare$• intonarea e+#resivă a #oe2iei) &inân% cont orto*rafia) #unctua&ia)

mesa,ul te+tului•  %esco#erirea %e sinonime şi antonime$• sesi2area sensului unor cuvinte$• transcriere selectiva.

lectura e+#licativa)e+erci&iul)conversa&ia)

 ,ocul %i%actic

fişe %e lucrucarte #oştală

activitate frontală)in%ivi%uala) in #erec(i

! ore

observareacom#ortamentu

lui %e cititor şirecitator 

re%actarea %erăs#unsuri 'nscris 11 II

11 II

! Scrierea %uncţionalăCartea po(tal#

.1

".

".4

• citirea unor căr&i #oştale com#letate$• observarea con&inutului căr&ii #oştale$• observarea scrierii %atelor %estinatarului şi ale e+#e%itorului$• sesi2area locului un%e este scris mesa,ul) #recum şi %atele %e

i%entificare$• com#letarea %atelor unei căr&i #oştale$• formularea mesa,ului unei căr&i #oştale$•  #re2entarea şi anali2area celor mai interesante mesa,e.

observarea %iri,ata)e+#lica&ia ) e+erci&iul)

conversa&ia

căr&i #oştale %iferite

act. frontala )in%ivi%uală) 'n #erec(i  1 oră

com#letarea

 #ractică a uneicăr&i #oştale

1 II

 4umeralul  .4   • i%entificarea numeralelor car%inale 'n enun&uri sim#le$• com#letarea unor enun&uri cu numerale #otrivite$

conversa&ia) e+erci&iul)e+#lica&ia) ,ocul %e rol subliniere %e

numerale

Clasa a III a A inv Voicu Stefana

Page 30: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 30/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana

!.

!.1

• recunoaşterea numeralelor %intr-un te+t literar$• antrenamente %e utili2are a numeralelor 'n te+te cu valoare

utilitară< re&ete culinare) scrierea %atelor %e i%entitate #ersonală) #reci2areae+actă a unor evenimente im#ortante %in via&a #ersonală=• transcrierea unei #robleme şi sublinierea numeralelor$• creare %e re#lici cores#un2ătoare unor situa&ii 'n care se

utili2ea2ă numerale $• crearea unor *(icitori care să con&ină numerale

fişe %e lucru

act. frontală)in%ivi%uală) in *ru#

  ! ore

alcătuire %e #ro#o2i&ii cunumerale %ate

1 II

1 II

"  0ronunarea (i scriereacorect# a numeralelor 

.41.!.!

".1

"."

•  #ronun&area corectă a numeralelor ce con&in *ru#ul %e sunete8uă9 şi a numeralelor com#use$

• %escom#unerea şi recom#unerea numeralelor com#use #entru'n&ele*erea formei corecte %e #ronun&are şi scriere)

• scrierea corectă a numeralelor sim#le sau com#use cu litere saucifre 'n func&ie %e situa&ia %e comunicare

• %istin*erea formelor %e masculin şi feminin ale numeralelor8unu9) 8%oi9

• folosirea corectă a scrierii numeralelor 'n te+te #ro#rii

e+erci&iul) e+#lica&ia)conversa&ia

fişe %e lucru

act. frontală)in%ivi%uală

1 oră

selectareaformei scrisecorect %ictareselectivă

1 II

Textul narativCetatea lui )ucur, %u#ă D. Almaş

 Povestirea orală ate+tului citit) #e ba2a

 #lanului %e i%eiFn&ele*erea te+tului citit

.1

.!

.

!.1!.

".1

• citirea inte*rală 'n lan&) #e fra*mente re*lân% intona&ia) volumulşi vite2a #ro#rie %e a citi şi vorbi$

• citire e+#licativa si citire selectiva #entru corelarea i%eilor %atecu fra*mentele te+tului narativ

• %elimitarea te+tului 'n fra*mente lo*ice 'n func&ie %e i%eile #rinci#ale %ate$

•  #ovestirea orală #e ba2a #lanului %e i%ei$• i%entificarea e+#resiilor #oetice %in te+t$• %escifrarea sensului e+#resiilor #oetice$• inte*rarea ac(i2i&iilor noi 'n enun&uri #ro#rii$• e+#licarea orto*rafiei şi #unctua&iei te+tului$• anali2a şi com#ararea *ru#urilor o(ată o (ată• com#letare a enun&urilor lacunare #entru marcarea utili2ării

corecte a orto*ramelor o%ată ; o %ată

 citirea e+#licativă)conversa&ia) e+erci&iul

ima*ini %in ca#itala&ării

act. frontală)in%ivi%uală

  ! ore

observareacom#ortamentului %e #ovestitor 

construire a #ro#o2i&iilor cuorto*rameleo%ată ; o %ată

13 II13 II

4  5ram, ursul polar , C. Petrescu

.1.

• citirea clară) cursivă) corectă) conştientă a te+tului$• stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut #rin ra#ortare la

citirea e+#licativă)conversa&ia) e+erci&iul

#ovestire #e

!6 II!6 II

Clasa a III a A inv Voicu Stefana

Page 31: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 31/55

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana

.!!.1

!.".

continut$• inte*rarea ac(i2i&iilor le+icale noi 'n enun&uri #ro#rii$•  #ovestirea orală a con&inutului fra*mentelor$• %es#rin%erea informa&iei esen&iale %intr-un fra*ment$• reali2area #lanului %e i%ei sub formă %e enun&uri şi sub formă %e

titluri$•   re%area informa&iilor %in te+tul citit #rin răs#uns la 'ntrebările

'nvă&ătoarei$• formulare %e 'ntrebări si răs#unsuri referitoare la con&inutul

te+tului citit$• e+#rimarea o#iniei #ersonale 'n le*ătură cu mesa,ul te+tului• transcriere selectivă• evi%en&ierea sensului unor cuvinte alcătuin% #ro#o2i&ii

cartea8>ram ) ursul #olar9) %eCe2ar Petrescu

ima*ini cu urşi #olari

act. frontală)in%ivi%uală) 'n *ru# 

!ore

fra*mente

ilustrareamesa,ului #rin%esen

/ Textul neliterar eclama

 &rticole din reviste pentru copii

.1

".

".4

•  citirea unor reclame şi articole %in 2iare sau reviste$• observarea informa&iei comunicate #rin reclamă• com#ararea %ouă reclame la acelaşi ti# %e #ro%us•  #reci2area le*ăturii %intre ima*ine şi te+t• i%entificarea %iferen&elor e+istente 'ntre un te+t literar şi unul

nonliterar) intre 2iare) reviste ) căr&i$• %eterminarea rolului reclamelor şi articolelor #re2ente 'n 2iare

sau reviste• %ecu#area %e articole şi reclame• reali2area unei reclame la un #ro%us) utili2ân% %esene ) slo*anuri

e+erci&iul) ,ocul %e rol ) #roblemati2area)conversa&ia) e+#lica&ia$

2iare) reviste) căr&i$coli) marGere) %ecu#a,e%in reviste

act. frontală)in%ivi%uală) 'n *ru#1 oră

afişe cu reclame

!! II

3 ,ectură:Caii albi ai ora(ului

 )ucure(ti)%u#ă >ănuş Nea*u

>amiliari2area cu te+tul

.11...

!.

• citire clară) cursivă) corectă) conştientă a te+tului$• %esco#erirea sensului cuvintelor 'n func&ie %e conte+t• citire #e roluri• formulare %e 'ntrebări şi răs#unsuri referitoare la con&inutul

te+tului• %es#rin%erea mesa,ului te+tului #e ba2a 'ntrebărilor formulate %e

'nvă&ător • e+#rimarea o#iniei #ersonale 'n le*ătură cu mesa,ul te+tului$

e+erci&iul) e+#lica&ia)conversa&ia) ) ,ocul %erol

căr&i scrise %e >ănuş Nea*u

act. frontală) 'n #erec(i1 oră

alcătuire %eenun&uri 'nle*ătură cu te+tul

!! II

5-ecapitulare

".1.4

".".4!.

• orto*rafierea corectă a numeralelor$• recunoaşterea numeralelor$• folosirea corectă a numeralelor 'n te+te #ro#rii $• scrierea corectă 'n cuvinte a orto*ramelor 8o%ată ; o %ată9$• re%actarea unui te+t neliterar vi2ual$•  #ovestire orală a unui fra*ment %int-un te+t

e+erci&iul) conversa&ia fişe %e lucruact. frontală.in%ivi%uală) 'n *ru#1 oră

alcătuirea uneireclame utili2an%numerale

! II

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana

Page 32: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 32/55

16Evaluare

• re%actare %e mesa,e func&ionale e+erci&iulfişe %e evaluareact. in%e#en%entă  1 oră

 #robă scrisă ! II

DISCIPLINA: Limba şi literatura română Semestrul al II-lea

 PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: #e mai aci3 .unico4 Nr. de ore alocate: 10 ore Perioada: 27 II $ 7 III 

Nr 

crt

DETALIERI DE

CONŢINUT

O$.

re%. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

DA

TA1. Textul narativ

Ce mai faci ,bunico6,

 7. Sântimbreanu

 .

.1.!

.

./

".1!.41.!

• citirea corectH ) conştientH ) curentă şi e+#resivă ) #eroluri a te+tului narativ$

• s#ecificarea ti#ului %e te+t) a titlului şi a autorului$• %elimitarea te+tului in fra*mente lo*ice$•  #ovestire oralH a unui fra*ment citit$• formularea i%eilor #rinci#ale• i%entificarea secven&elor %ialo*ate %intr-un te+t narativ$• i%entificarea #ersona,elor$

citirea e+#licativă)e+erci&iul)conversa&ia) ,ocul %e rol

ima*ini cu oameni invârstă

 activitate frontală)in%ivi%uala) in *ru# 

! ore

 observareacom#ortamentului %e cititor 

caracteri2areasumară a bunicii

!/ II•   e+#rimare a acor%ului ; %e2acor%ului fa&H %e atitu%inea

 #ersona,elor %in te+tul citit$• evi%en&ierea trăsăturilor bunicilor evi%en&iate 'n te+te literare

citite• transcriere selectivă res#ectân% cerin&ele im#use$•  ,oc %e rol 8unica şi ne#otul9) continuarea %ialo*ului$• %esco#erirea %e antonime sau sinonime #entru cuvinte %ate$• transformarea unor substantive 'n a%,ective$

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana

Page 33: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 33/55

 0roiect:  2e&tr" pre5erate

./• reali2area unei anc(ete #rivin% lectura su#limentară$• selectarea eşantionului care va fi su#us anc(etei$• re%actarea unui c(estionar tematic$• 'm#ăr&irea res#onsabilită&ilor < a#licarea c(estionarelor)

 #relucrarea şi inter#retarea %atelor=• consultarea cu#rinsului unor căr&i #entru a 'n&ele*e rolul

 #e care 'l are acesta 'n *ăsirea unor informa&ii căutate•

 #re2entarea unor lecturi in%ivi%uale su#limentare

conversa&ia) anc(eta)e+erci&iul c(estionare

act. frontală) in #erec(i) #e *ru#e

1 oră

!5 II

! ,ectură: )unicul, . @tefănescuDelavrancea

."1.!./

!.

• citirea inte*rala a te+tului• stabilirea sensului unor cuvinte #rin ra#ortare la con&inut• formulare %e 'ntrebări şi răs#unsuri vi2ân% con&inutul

te+tului citit)•  #ovestirea orala cu a,utorul 'ntrebărilor 'nvă&ătorului• e+#rimarea #ro#riilor *ân%uri ) o#inii) sentimente 'n

le*ătură cu fa#tele şi ac&iunile #ersona,elor #re2entate )

conversa&ia) e+erci&iul)e+#lica&iavolum %e #ovestiri %e. @tefănescuDelavranceaact. frontala)in%ivi%uala  1 oră

 #ovestire orală

!5 II

Compunere !upăun plan !e i!ei.

 )unicul / )unica

".

!.1

• reactuali2area eta#elor %e reali2are a unei com#uneri• antrenamente %e structurare a com#unerii in intro%ucere)

cu#rins şi 'nc(eiere$• alcătuirea #lanului %e i%ei al com#unerii <aşe2area i%eilor 

'ntr-o succesiune lo*ică=• e+#unerea orală a unor variante %e com#uneri• re%actarea com#unerii res#ectân% re*ulile %e scriere

corectă şi 'nca%rarea 'n #a*ină

conversa&ia) e+#lica&ia

act. frontală)in%ivi%uală

1 oră

creareacom#unerii

III

"  5olosirea verbului %ncomunicare

.4

!.

•i%entificarea cuvintelor care e+#rimH ac&iuni) %in te+tulstu%iat$

•recunoaşterea unor cuvinte care e+#rimH ac&iunea) starea saue+isten&a in enun&uri %ate$

•%e%ucerea %efini&iei verbului•%esco#erirea rolului verbelor 'n comunicare #rin citireate+telor fără verbe$

•recunoaşterea verbelor 'n %ic&ionare•recitirea unui te+t stu%iat si selectarea verbelor %u#ă ceea cee+#rimă acestea

•sesi2area formelor %iferite #e care le #oate avea un verb$•sc(imbarea formei unor verbe #entru observarea tim#ului$

e+erci&iul) %esco#erirea)conversa&ia

 #lanşă %i%actică

material lin*vistic%ic&ionare

activitate frontală)in%ivi%uală) 'n #erec(i

 1 oră

subliniereaverbelor 

III

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana

Page 34: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 34/55

•  alcHtuirea unor enun&uri #ro#rii utili2ân% verbe %ate$

 0ersoana (i num#rul verbului

!.

.4

"."

!.1

• sesi2area sc(imbarea formei verbului 'n func&ie %e număr şi #ersoană$

• i%entificarea numărului şi #ersoanei verbelor %inenun&uri %ate$

• clasificarea verbelor 'n func&ie %e număr şi #ersoană$•

caracteri2area verbelor in%icân% #ersoana şi numărul$• %esco#erire %e #osibili autori %e ac&iuni$• evi%en&ierea im#ortan&ei verbelor 'n comunicare ca

nucleu al acesteia$• transformarea unor verbe 'n substantive şi invers$• reali2area acor%ului verbului cu o #ersoanH şi un număr

%ate$• contra*erea unor locu&iuni 'n verbe.

e+erci&iul) conversa&ia)e+#lica&ia #roblemati2area

material lin*vistic fise %e lucru

activitate frontală )in%ivi%uala! ore

com#letarea unor  #roverbe cuverbele careli#sesc

*ru#area verbelor %u#H #ersoanH şinumHr 

III

III

4  0ronunarea (i scrierea verbului

1.

".1

"."

•  #ronun&are şi scrierea corectH a formelor fle+ionare aleverbelor 8 a fi9 şi 8 a lua9$ alcatuire %e #ro#o2i&ii cu acesteforme)

• sesi2area mo%ului %e scriere a unor verbe)• transcriere cu sublinierea verbelor$• %es#ăr&irea unor verbe 'n silabe$• folosirea acestora 'n enun&uri #ro#rii$• com#letarea unor te+te lacunare cu verbe #otrivite$• %eterminarea valorii morfolo*ice in functie %e conte+t.

conversa&ia) e+erci&iul)e+#lica&ia

fişe %e lucruFn%re#tarul orto*rafic şiortoe#ic al limbiiromâne1 oră

%ictare

/ III

/ Evaluare : $erbul  .4"."

• re2olvarea %e e+erci&ii #rivin% utili2area verbului 'ncomunicare

e+erci&iul)fişe %e evaluareact. in%ivi%uală  1 oră

 #robă scrisă / III

 

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana

Page 35: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 35/55

DISCIPLINA: Limba şi literatura română Semestrul al II-lea

 PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 5n lumea po+eştilor 

Nr. de ore alocate:

1 ore Perioada: 10 III!2 III 

Nr crt

DETALIERI DECONŢINUT

O$.re%. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

DA

TA

1. Textul narativ 5ata mo(ului (i fata

mo(neagului,%u#ă I. Crean*ă

 .

1.1

.!

1.1

•  citire corectH) conştientH ) e+#resiva a te+tului$• citire #e fra*mente) in 8lan&9) #e roluri) selectivă• stabilirea sensului unor cuvinte necunoscute #rin ra#ortare

la con&inut• %elimitare a fra*mentelor lo*ice %intr-un te+t$

•  #ovestirea oralH a fra*mentului citit$• formularea i%eilor #rinci#ale $• stabilirea sensului mesa,ului *lobal $

citirea e+#licativă)e+erci&iul)conversa&ia) ,ocul %e rol

alcătuire %e #ro#o2i&ii cunoile ac(i2i&iile+icale

16 III

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana

Page 36: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 36/55

!.

1.

!.

1.!

.4

fişe %e lucru%ictionarevolume %e I. Crean*ăortretul scriitorului

activitate frontală)in%ivi%uala) in *ru#

ore

evi%entiereatrăsăturilormorale ale celor%ouă fete

anali2a unor #ăr&i%e vorbire

16 III

1!III

• formularea %e 'ntrebări clarificatoare a as#ectelor ne'n&elese'n te+tul citit$

• i%entificarea unor a%,ective #otrivite #entru #ersona,e$• %ramati2area unui fra*ment• selectarea unor fa#te #ersonale) referitoare la situa&ii %in

familie) %in clasH$• %esco#erirea sensului unor cuvinte 'n functie %e conte+t

• alcătuire %e #ro#o2i&ii• selectarea unor verbe) #reci2area #ersoanei si numărului

acestora•  #reci2area rolului fiecărei #ăr&i %e vorbire si anali2a

acestora•

! +crierea cu „ii” %ninteriorul cuvintelor 

1.!.!

".1

• i%entificarea şi corectarea unor #ronun&ii *reşite : #ronun&area cuvintelor care con&in vocale 'n (iat "" 

• %es#ăr&irea cuvintelor 'n silabe$•  scrierea corectă cu ""  'n interiorul cuvintelor 

e+erci&iul) e+#licatia)conversa&iamaterial lin*visticact. frontală)

in%ivi%uală) in #erec(i  1 oră

%ictare

1!III

 E.pr"mareaa&or(%"  

(e6a&or(%" #n&omn"&are

./

!."

•  #re2entarea #ersona,elor 'n func&ie %e fa#tele şi 'nsuşirilelor$

•  e+#rimarea acor%ului ; %e2acor%ului fa&H %e #ersona,ele #re2entate$

• utili2area unor formule %e e+#rimare a cor%ului sau%e2acor%ului$

• *ăsirea %e solu&ii %e %e#ăşire a unor situa&ii ne#lăcute$•  formularea unor norme %e con%uitH .

e+erci&iul) e+#lica&ia) ,ocul %e rol

ima*ini cu #ersona,e%in #oveştiact. frontală)in%ivi%uală) 'n #erec(i  1 oră

reali2area unor%ialo*uri cu fatamosului şi fata babei

1" III

"  Iepre%e to*oşar,S. an$&eli .

.!

1.1

 citirea corectH) conştientH a te+tului) 'n 'ntre*ime) #efra*mente ) #e roluri)• citirea cu intona&ie cores#un2ătoare a unor te+te• rece#tarea cuvintelor noi %in te+tul literar$• %elimitare a fra*mentelor lo*ice %intr-un te+t$•  #ovestirea oralH a fiecărui fra*ment citit$

• formulare a i%eilor #rinci#ale•  i%entificare a #ersona,elor$

citirea e+#licativă)e+erci&iul) conversa&ia

ima*ini cu ie#uraşi%ictionare %esinonime) antonime

act. frontala)

observareacom#ortamentului %e cititior  ras#unsuri laintrebari in scris

continuarea

1" III

Clasa a III a A inv. Voicu Stefanai% ti , l i % ti t i % t t i %i i% l i (i ti ii 1/III

Page 37: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 37/55

./!.

.4

• evi%entierea mesa,ului e%ucativ transmis %e te+t• e+#rimare a acor%ului ; %e2acor%ului fa&H %e atitu%inea

 #ersona,elor %in te+tul citit$• mo%ificare a finalului 'ntâm#lHrii #re2entate 'n te+t$•  i%entificarea unor verbe %in te+t) #reci2area numărului

şi #ersoanei$

in%ivi%uala) in #erec(i

  ! ore

 #ovestirii 1/III

 0ronunarea (i

 scrierea cu „ee”

1.

!.!

".1

• scrierea corectH: cuvinte cu ee•

i%entificarea şi corectarea unor #ronun&ii *reşite : #ronun&area cuvintelor care con&in vocale 'n (iat ee• %es#ăr&irea cuvintelor 'n silabe$•  scrierea corectă cu ee  'n interiorul cuvintelor 

e+erci&iul) e+#licatia)

conversatiamaterial lin*visticact. frontala)in%ivi%uala  1 oră

%ictare 1/III

4 Compunere cu%nceput dat 

”$isul lui *onu”

!.

".

!.1

• e+#rimarea i%eilor #entru continuarea #ovestirii şi 'nc(eiereaei) %u#H #lanul %at$

• selectarea unor #roverbe #otrivite• antrenamente %e structurare a com#unerii in intro%ucere)

cu#rins şi 'nc(eiere$• e+#unerea orală a unor variante %e com#uneri• re%actarea in%ivi%uală a com#unerii cu 'nce#ut %at

res#ectân% re*ulile %e scriere corectă şi 'nca%rarea 'n #a*ină• anali2a com#unerilor reali2ate %e elevi #e ba2a unei *rile

%e observatie

e+erci&iul) conversa&ia

act. frontala )in%ivi%uala

  ! ore

re%actareacom#unerilor 

15III

15III

/ ,ectură: &lisa (i *epura(ul &lb,

L. Carroll

.1.!.

!.1.1

./

• citire clară) cursivă) corectă) conştientă a te+tului$• %esco#erirea sensului cuvintelor 'n func&ie %e conte+t• citire #e roluri• i%entificarea secventelor %ialo*ate %intr-un te+t narativ• formulare %e 'ntrebări şi răs#unsuri referitoare la con&inutul

te+tului•

%es#rin%erea mesa,ului te+tului #e ba2a 'ntrebărilor formulate%e 'nvă&ător • e+#rimarea o#iniei #ersonale 'n le*ătură cu fa#tele #ersona,elor$

conversa&ia)e+erci&iul) e+#lica&ia) ,ocul %e rol volumul 8Alice ) intara minunilor9. L.Carroll

act. frontala)in%ivi%uala! ore

formulare %eintrebari

!1III!1III

3 -ecapitulare .

.4

•  citirea te+telor res#ectân% intonatia im#usa %e semnele %e #unctuatie)

•  caracteri2area sumara a #ersona,elor intalnite in te+teutili2an% a%,ective

•  i%entificarea verbelor %in enun&uri %ate$

conversa&ia ) ,ocul%i%actic ) e+erci&iul

fişe %e lucru

act. frontala)

%ictare

!"III

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana" 1 • com#letarea nor te te lac nare c erbe #otri ite$ in%ivi%uala in #erec(i

Page 38: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 38/55

".1   • com#letarea unor te+te lacunare cu verbe #otrivite$• formulare a unor enun&uri cu a,utorul unor verbe şi a

unor cuvinte scrise cu ii şi ee

in%ivi%uala ) in #erec(i

  1 oră

5Evaluare

.".!./

• citirea unui te+t res#ectan% semnele %e #unctuatie• formulare %e ras#unsuri 'n scris• e+#rimarea acor%ului sau %e2acor%ului• alcatuire %e #ro#o2i&ii

e+erci&iulfişe %e evaluareact. in%ivi%uala

  1 oră

 #roba mi+ta< orala si scrisa=

!" III

DISCIPLINA: Limba şi literatura română Semestrul al II-lea

 PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: estitorii primă+erii Nr. de ore alocate: 1 ore Perioada: 26 III ! ( I 

Nr 

crt

DETALIERI DE

CONŢINUT

O$.

re%. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

DATA

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana1 Textul liric

Page 39: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 39/55

1. Textul liric$estitorii prim#verii,

. CoşbucFn&ele*ereacon&inutuluimesa,ului

 .

.1

1.!1.1

!.!

1.!

./

".

• citirea corectă) conştientă ) e+#resivă res#ectân%intona&ia im#usă %e semnele %e #unctua&ie $

• i%entificarea strofelor şi a ima*inilor %intr-o strofă•  %esco#erire a ima*inii %e ansamblu şi a %etaliilor

semnificative %intr-un te+t 'n versuri• i%entificarea cuvintelor noi şi 'nlocuirea lor #rin

sinonime$• formularea %e 'ntrebări #entru stabilirea sensului mesa,ului*lobal al mesa,ului

• recitare in%ivi%uală şi 'n *ru#$

citirea e+#licativă)e+erci&iul)conversa&ia

volume %e . Coşbuc #rotretul lui .Coşbuc

activitate frontală)in%ivi%uala) in *ru#

! ore

citire şirecitaree+#resivă

alcătuire %eenun&uri

!4 III!4 III

• sesi2area sensurilor %iferite ale unor cuvinte 'n func&ie %econte+t)

• selectarea #ersonificărilor şi e+#licarea acestora $• i%entificarea sentimentelor e+#rimate %e anumite versuri$• transcrierea selectivă a unor versuri)• re#re2entarea #rin %esen a elementelor semnificative %in

 #oe2ie$•  e+#rimarea #ro#riilor o#inii) sentimente 'n le*ătură cu

te+tul citit$

!Scrierea cu m

 înainte !e p sau b".11.!.!

• scrierea corectH 'n enun&uri a cuvintelor care con&in mb ;mp

• corectarea #ronun&iei eronate a consoanei m 'nainte %e p ;*

• formarea %e cuvinte noi %u#ă mo%el)• i%entificare a cuvintelor care con&in mb ; mp$ %e recitare$•  %ictare selectivH$

e+erci&iul) e+#licatia)conversatiamaterial lin*visticact. frontală)in%ivi%uală

1 oră

%ictare

!3 III

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana Cuvântul parte !e • alcătuirea %e #ro#o2i&ii #rin or%onarea unor #ăr&i %e conversa&ia sublinierea !3 III

Page 40: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 40/55

Cuvântul parte !epropoziţie

+ubiectul e7primat  prin substantiv

!.

.4

".1

"."

!.1

• alcătuirea %e #ro#o2i&ii #rin or%onarea unor #ăr&i %evorbire %ate$sesi2area fa#tului că intrân% 'n com#onen&a #ro#o2i&iei sunt #ăr&i ale acesteia

• i%entificarea #ăr&ilor %e #ro#o2i&ie #e ba2ă %e 'ntrebări$•  selectarea cuvintelor care se află cu 'ntrebarea: cine6 /

despre cine6$• %e%ucerea %efini&iei subiectului$

•  %esco#erirea subiectelor %in enun&uri %ate ar*umentân% %ece sunt subiecte) folosin% %efini&ia şi 'ntrebările la carerăs#un%e subiectul$

• mo%ificarea #o2i&iei subiectului 'n ca%rul #ro#o2i&iei 'nfunc&ie %e necesită&ile %e comunicare

conversa&ia)e+erci&iul) e+#lica&ia)

fişe %e lucru< cule*eri=#lanşă %i%actică

act. frontală)in%ivi%uală) in #erec(i

  ! ore

subliniereasubiectelor 

creare %e #ro#o2i&ii

!3 III1III

• %istin*erea subiectului sim#lu %e subiectul multi#lu$• utili2area vir*ulei 'ntre #ăr&i %e #ro#o2i&ie %e acelaşi fel$• alcătuirea %e #ro#o2i&ii cu subiectul e+#rimat #rin

substantiv• com#letarea unor enun&uri cu subiectele #otrivite$

• reali2area acor%ului #re%icatului cu subiectul." +ubiectul e7primat 

 prin pronume !.

.4

"."

• %esco#erirea subiectelor e+#rimate #rin #ronume #ersonalein enun&uri %in te+tele stu%iate) ar*umentân% %e ce suntsubiecte) folosin% %efini&ia şi 'ntrebările la care răs#un%esubiectul$

• alcătuirea %e #ro#o2i&ii cu subiectul e+#rimat #rin #ronume• com#letarea unor enun&uri cu subiecte #otrivite$

conversa&ia)e+erci&iul) e+#lica&ia) ,ocul %i%actic

fişe %e lucru<cule*eri=#lanşă %i%acticăact. frontală)in%ivi%uală) in #erec(i  ! ore

subliniereasubiectelore+#rimate #rin #ronume

alcătuirea %e #ro#o2i&ii

1 III! IV

• reali2area acor%ului subiectului cu #re%icatul 'n e+#rimareacurentă şi 'n cea scrisă$

•  folosirea corectă a subiectelor 'n enun&uri #ro#rii$•  anali2a subiectelor %in te+tele stu%iate

Textul narativ.'3 zi de prim#var#”,D.7oroianu şi I.7.

@tefan

.

.1

!.

• citire corectă) conştientă ) e+#resivă res#ectân% semnele %e #unctua&ie$

• i%entificarea titlului) autorului) alineatelor$• sesi2area aşe2ării te+tului 'n ra#ort cu ilustra&ia)• recunoaşterea %iferitelor ti#uri %e litere$• selectarea cuvintelor necunoscute$

citirea e+#licativă)e+erci&iul) conversa&ia) ,ocul %i%actic)

#ortretul lui raian

alcătuire %e #ro#o2i&ii

! IV

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana• inte*rarea ac(i2i&iilor le+icale noi 'n enun&uri #ro#rii$ Vuia

Page 41: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 41/55

.!

1.11.!

./

".1

inte*rarea ac(i2i&iilor le+icale noi 'n enun&uri #ro#rii$

• citirea e+#licativă şi selectivă #entru %es#rin%erea i%eilor #rinci#ale$

• %elimitarea te+tului narativ 'n fra*mente lo*ice$•  #ovestire orală a fra*mentului citit$•  formularea i%eilor #rinci#ale$

• stabilirea sensului *lobal al te+tului #rin formulare %e'ntrebări şi răs#unsuri$JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ • 'nlocuirea unor cuvinte şi e+#resii cu sinonime$• evi%en&ierea trăsăturilor morale ale #ersona,ului #rinci#al• e+#rimare a #ro#riilor o#inii 'n le*HturH cu #ersona,ul

 #rinci#al$• scriere corectH a cuvintelor care se terminH 'n i sau ii

Vu aima*ini cu avioane

act. frontală)in%ivi%uală) in #erec(i)'n *ru#

  ore

alcătuirea #lanului %e i%ei

 bifarea'nsuşirilornecesare omuluiinventiv

" IV

" IV

4  0redicatul .!.1

!.

.4

"."

• i%entificarea 'ntrebărilor la care răs#un%e #re%icatul$•

%e%ucerea %efini&iei #re%icatului$• %esco#erirea %e #re%icate in enun&uri %in te+tele stu%iate)

ar*umentân% %e ce sunt #re%icate) folosin% %efini&ia şi'ntrebările la care răs#un%e #re%icatul $

• observarea locului #re%icatului 'n #ro#o2i&ie$• sc(imbarea locului #e care 'l ocu#ă #re%icatul 'n #ro#o2i&ie• com#letarea unor #ro#o2i&ii cu verbe %ate• alcHtuirea unor enun&uri %u#H cerin&e %ate

e+erci&iul) e+#lica&ia)

conversa&ia)#lanşă %i%actică)material lin*visticăcule*erifişe %e lucruact. frontală)in%ivi%uală 

1 oră

sublinierea #re%icatelor 

/ IV

 &cordul predicatuluicu subiectului "."

!..4

• i%entificarea subiectelor şi #re%icatelor cu a,utorul

'ntrebHrilor$• alcHtuire a unor #ro#o2i&ii sim#le$• transformarea #ro#o2i&iilor atunci cân% se sc(imbă

 #ersoana verbului sau numărul subiectului e+#rimat #rinsubstantiv sau #rin #ronume$

• anali2H a subiectelor şi #re%icatelor 

e+erci&iul) conversa&ia)

e+#lica&iacule*erifişe %e lucruact. frontală)in%ivi%uală  1 oră

reali2area

acor%ului unor #re%icate cusubiectele %ate

/ IV

/ +ubiectul (i predicatul 8 

!.1!.   • reali2area acor%ului subiect K #re%icat$

conversa&ia) e+erci&iul 5 IV

Clasa a III a A inv. Voicu Stefanarecapitulare .4 • i%entificarea #ăr&ilor #rinci#ale %e #ro#o2i&ie 'nvă&ate$ cule*eri alcătuirea unui

Page 42: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 42/55

p

"."

# & # # # # & & $• transformarea #ro#o2i&iilor atunci cân% se sc(imbă

 #ersoana verbului sau numărul subiectului e+#rimat #rinsubstantiv sau #rin #ronume$

• re%actare %e #ro#o2i&ii sim#le$• stabilirea acor%ului *ramatical 'ntre subiect şi #re%icat

*

act. frontală)in%ivi%uală) 'n *ru#

  1 oră

te+t scurt

3  E+a%are : +ubiectul  (i predicatul 

.4"."

• re2olvarea %e e+erci&ii #rivin% utili2area #ăr&ilor #rinci#ale %e #ro#o2i&ie 'n comunicare

e+erci&iulfişe %e evaluareact. in%ivi%uală  1 oră

 #robă scrisă 5 IV

Clasa a III a A inv. Voicu StefanaDISCIPLINA: Limba şi literatura română Semestrul al II-lea

Page 43: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 43/55

ş

 PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: a Paşti Nr. de ore alocate: 12 ore Perioada: 11 I! 2" I 

Nr crt

DETALIERI DECONŢINUT

O$.re%. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

DA

TA

1. Textul liric„9ristos a %nviat”,

de &l; $lau# .

.1

1.!1.1

!.!

./

".

• citire corectH) conştientH ) e+#resivă a te+tului )res#ectân% semnele %e #unctua&ie

• citire selectivă 'n func&ie %e anumite re#ere: vers) strofă )cuvinte$

• stabilirea sensului unui cuvânt #rin ra#ortare la con&inut$• formularea unor 'ntrebHri şi rHs#unsuri le*ate %e

con&inutul te+tului #entru %es#rin%erea sensului mesa,ului*lobal al acestuia$• re*larea intona&iei ) a vite2ei #ro#rii %e a vorbi $• memorare şi recitare %e versuri $• e+#rimarea o#iniei 'n le*HturH cu sHrbHtoarea Paştelui)• transcriere res#ectân% aşe2area corectă a te+tului 'n

 #a*ină) a#recierea corectă a s#a&iului %intre cuvinte

citirea e+#licativă)e+erci&iul)conversa&ia

ima*ini re#re2entân%Paşteleouă 'ncon%eiate

vol. Al.Vla(u&ă

activitate frontală)in%ivi%uala) in #erec(i 

! ore

recitarea uneistrofe

  transcrierea

cali*rafică aversurilor

11IV

11IV

! Scrierea %uncţională 5elicitarea .1

".".4

• familiari2area cu scrierea unei felicitHri$• com#letarea a%resei %estinatarului şi e+#e%itorului$•  re%actarea unor felicitări a%resate ru%elor) #rietenilor$•  lectura celor mai interesante mesa,e tematice.

observarea %iri,ată)conversa&ia) e+erci&iul

felicitări com#letate

act. frontală)in%ivi%uală

1 oră

com#letarea unor felicitări

1"IV

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana  Rapo("" (e . • citire corectH) conştientH ) e+#resivă a te+tului ) recitare 1"

Page 44: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 44/55

 pr"mă+ară,. o#ârceanu .1

1.!

1.1

!.!

".1

res#ectân% semnele %e #unctua&ie• citire selectivă 'n func&ie %e anumite re#ere: vers) strofă )

cuvinte$• stabilirea sensului unui cuvânt #rin ra#ortare la con&inut$• inte*rarea ac(i2i&iilor le+icale noi 'n enun&uri #ro#rii$• formularea unor 'ntrebHri şi rHs#unsuri le*ate %e

con&inutul te+tului #entru %es#rin%erea sensului mesa,ului*lobal al acestuia$

• re*larea intona&iei ) a vite2ei #ro#rii %e a vorbi $• memorare şi recitare %e versuri $• i%entificarea tablourilor$• selectarea e+#resiilor artistice$• %esco#erirea ima*inii %e ansamblu şi a %etaliilor

semnificative %intr-un te+t 'n versuri$

citirea e+#licativă)e+erci&iul)conversa&ia

ima*ini re#re2entân% #rimăvara volume %e .o#ârceanu

activitate frontală)in%ivi%uala) in #erec(i 

! ore

e+#resivă

răs#unsuri la'ntrebări

IV

14IV

" Compunerea dup#ilustraie (i dup# un

 plan de idei

 7'n +en"t , pr"mă+ară!8 

Compunere cu sfarsit dat si dupa un plan

de idei„ Iepraş% ”

!.

!.1"../

.

!.1

"../

• intuirea ilustra&iei şi comentarea ei• citirea #lanului com#unerii• stabilirea titlului #otrivit #entru com#unere$• selectarea unor e+#resii artistice utile $•  reali2area oralH a com#unerii %u#H #lanul %at• re%actarea in%ivi%ualH a com#unerii• anali2a com#unerilor reali2ate %e

eleviJJJJJJJJJJJJJJJJJJ • citirea sfârşitului %at şi a #lanului %e i%ei$• anali2a şi %e2voltarea #lanului %e i%ei %at$• reali2area orală a com#unerii res#ectân% #ăr&ile

com#unerii şi #lanul %e i%ei$• re%actarea in%ivi%uală a com#unerii$• anali2a com#unerilor #e ba2a unor *rile %e observa&ie.

conversa&ia) e+erci&iul)observareaima*ini cu #rimăvara

act. frontală )in%ivi%uală

  1 ora

conversa&ia) e+erci&iul)observareaima*ini cu ie#uraşiact. frontală )in%ivi%uală) in *ru#  ! ore

crearea

com#unerii

alcătuireacom#unerii

*rila %eobserva&ie

14IV

13IV13IV

 2e&tră:+trada-%u#ă o i%ee

%e B%.%e Amicis

.

!.

./

•  citirea te+tului narativ res#ectân% intona&ia im#usă %esemnele %e #unctua&ie)

•  formularea unor 'ntrebHri şi rHs#unsuri le*ate %e con&inutulte+tului$

• i%entificarea #ersona,elor$• e+#rimarea o#iniei 'n le*HturH cu fa#tele şi 'ntâm#lHrile

citirea e+#licativă)e+erci&iul)conversa&ia

act. frontală)in%ivi%uală

  1 ora

 #ovestire scrisă

!1IV

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana".! #etrecute$

i ' i i l i

Page 45: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 45/55

•  #ovestirea 'n scris a unui te+tului4  ecapitulare .

".1

!..4

"."

• recitirea unor fra*mente %in te+tele stu%iate$• e+em#lificarea %e cuvinte care con&in consoana m 'nainte

%e consoanele  p *)•  #reci2area şi anali2a subiectelor şi #re%icatelor %in

 #ro#o2i&ii %ate• alcătuire %e #ro#o2i&ii cu #re%icate %ate$• crearea %e #ro#o2i&ii cu #ăr&i %e #ro#o2i&ie care să

res#ecte con%i&ii im#use.

conversa&ia) e+erci&iul) ,ocul %i%actic

fişe %e lucrucule*eri

act. frontală)in%ivi%uală) 'n *ru#  ! ore

anali2a #ăr&ilor%e #ro#o2i&ie

alcătuire %e

 #ro#o2i&ii

!1IV!IV

/  E+a%are : <nelegereaconinutuluimesa'ului

1.1!..4"."

• %esco#erirea mesa,ului su*erat %e *(icitori• re2olvarea %e e+erci&ii #rivin% utili2area #ăr&ilor

 #rinci#ale %e #ro#o2i&ie 'n comunicare

e+erci&iul.fişe %e evaluareact. in%e#en%entă  1 ora

 #roba scrisă!IV

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana

Page 46: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 46/55

DISCIPLINA: Limba şi literatura română Semestrul al II-lea

 PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 8a.louri de +ară I Nr. de ore alocate: 1 ore Perioada: 2& I!16  

Nr crt

DETALIERI DECONŢINUT

O$.re%. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

DA

TA

1. Ta*%or" (e +ară,. Naum .

.1

1.!

1.1

!.!

".1

./

• citire corectă) conştientă) e+#resivă a te+tului )res#ectân% intona&ia im#usă %e semnele %e #unctua&ie$

• citire selectivă 'n func&ie %e anumite re#ere$• stabilirea sensului unui cuvânt #rin ra#ortare la con&inut$

• inte*rarea ac(i2i&iilor le+icale noi 'n enun&uri #ro#rii$• formularea unor 'ntrebări şi răs#unsuri le*ate %e

con&inutul te+tului #entru %es#rin%erea sensului mesa,ului*lobal al acestuia$

• re*larea intona&iei ) a vite2ei #ro#rii %e a vorbi $• memorare şi recitare %e versuri $• i%entificarea tablourilor$• %esco#erirea ima*inii %e ansamblu şi a %etaliilor

semnificative %intr-un te+t 'n versuri$• e+#rimarea o#iniei in le*ătura cu as#ectele

 #re2entate$

citirea e+#licativă)e+erci&iul)conversa&ia

ima*ini cu anotim#ulvarafişe %e lucru

activitate frontală)in%ivi%uala) in *ru#

! ore

alcătuire %e #ro#o2i&ii cua,utorul unorcuvinte

recitare %eversuri

reali2area %ecores#on%en&e'ntre #ersona,e şi'nsuşirile lor

!IV

!

IV

!  2m"nă ş" &%oare)%u#ă N. Ior*a

.

.1

!.

.!

• citire corectă) conştientă ) e+#resivă res#ectân% semnele %e #unctua&ie$

• i%entificarea titlului) autorului) alineatelor$• sesi2area aşe2ării te+tului 'n ra#ort cu ilustra&ia)• selectarea cuvintelor necunoscute$• inte*rarea ac(i2i&iilor le+icale noi 'n enun&uri #ro#rii$• citirea e+#licativă şi selectivă #entru %es#rin%erea i%eilor

citirea e+#licativă)e+erci&iul)conversa&ia

album %e artă#ortrete şi

com#letareaunui te+t lacunar 

V V

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana #rinci#ale$

• %elimitarea te+tului narativ 'n fra*mente lo*ice$auto#ortrete reali2ate%e elevi

Page 47: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 47/55

1.1

./

".1

• %elimitarea te+tului narativ 'n fra*mente lo*ice$•  #ovestire orală a fra*mentului citit$•  formularea i%eilor #rinci#ale$• stabilirea sensului *lobal al te+tului #rin formulare %e

'ntrebări şi răs#unsuri$• evi%en&ierea trăsăturilor morale ale #ersona,ului #rinci#al•

e+#rimarea #ro#riilor o#inii 'n le*ătură cu #ersona,ul #rinci#al$•  #ronun&area şi scrierea corectă a cuvintelor care con&in

litera .9

%e elevi

activitate frontală)in%ivi%uala) in *ru#

! ore

reali2areaauto#ortretului

 0#rile principale de

 propoziie !.1

!.

.4

"."

• sesi2area #ăr&ilor #rinci#ale %e #ro#o2i&ie• sublinierea im#ortan&ei lor 'n ca%rul #ro#o2i&iei• construirea unor #ro#o2i&ii$

• i%entificarea #ăr&ilor secun%are cu a,utorul 'ntrebărilor$

• recunoaşterea subiectului şi #re%icatului %in #ro#o2i&ii$

• construirea sc(emelor unor #ro#o2i&ii$

• scrierea #ro#o2i&iilor fără #ăr&ile secun%are$• i%entificarea #erec(ii %eterminat-%eterminant şi a

acor%ului *ramatical %intre acestea$• reali2area corectă a acor%ului #re%icatului cu

subiectul

conversa&ia) e+erci&iul)e+#lica&ia

fişe %e lucrucule*eri

act. frontală)

in%ivi%uală) 'n #erec(i

  ! ore

subliniereasubiectului şi #re%icatului

anali2a #ăr&ilor

%e vorbire #rincare sunte+#rimate

/ V/ V

"  0#rile secundare de propoziie

!.1

!.

.4

"."

• construirea sc(emelor unor #ro#o2i&ii

• i%entificarea #ăr&ilor secun%are cu a,utorul 'ntrebărilor$

• recunoaşterea subiectului şi #re%icatului %in #ro#o2i&ii$

• scrierea #ro#o2i&iilor fără #ăr&ile secun%are$

• i%entificarea #erec(ii %eterminat-%eterminant şi a

acor%ului *ramatical %intre acestea$• transformarea #ro#o2i&iilor sim#le 'n #ro#o2i&ii

%e2voltate 

conversa&ia) e+erci&iul)e+#lica&ia

fişe %e lucrucule*eri

act. frontală)in%ivi%uală) 'n #erec(i  ! ore

a%ău*area %e #ăr&i %e #ro#o2i&iesecun%are

alcătuire %e #ro#o2i&ii%e2voltate

5 V5 V

Textul narativ:' /oş /"ron pr"ă&ar% 9) C. Petrescu

.

.11.!

• citire corectă) conştientă ) e+#resivă res#ectân% semnele %e #unctua&ie$

• i%entificarea titlului) autorului) alineatelor$• selectarea cuvintelor necunoscute$

citirea e+#licativă)e+erci&iul) conversa&ia

alcătuire %e #ro#o2i&ii

1! V1! V

1" V

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana• stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut #rin

ra#ortare la con&inut$

Page 48: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 48/55

.!

!.

./

1.1

../

."

ra#ortare la con&inut$

• inte*rarea ac(i2i&iilor le+icale noi 'n enun&uri #ro#rii$JJJJJJ • citirea e+#licativă şi selectivă #entru %es#rin%erea i%eilor

 #rinci#ale$• %elimitarea te+tului narativ 'n fra*mente lo*ice$•  #ovestirea orală a fra*mentului citit$•

formularea i%eilor #rinci#ale$• evi%en&ierea trăsăturilor morale ale #ersona,ului #rinci#al JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

• stabilirea sensului *lobal al te+tului #rin formulare %e'ntrebări şi răs#unsuri$

•  citire #e roluri

• ar*umentarea folosirii %ialo*ului$

• e+#rimare a #ro#riilor o#inii 'n le*ătura cu #ersona,ul

 #rinci#al$• citire;recitare selectiva %in #oe2iile lui 7i(ai

Bminescu

fişe %e lucru#ortretul lui 7.Bminescu

act. frontală)in%ivi%uală) #e *ru#e

  ore

e+#licarea unor enun&uri

#ovestire 'nscris

4  0ropoziia simpl#;

 0ropoziia dezvoltat#!.1

!.

.4

"."

•  selectarea unor #ro#o2i&ii sim#le şi a unor #ro#o2i&ii

%e2voltate %in te+tul stu%iat$

• construirea unor #ro#o2i&ii sim#le şi %e2voltate) a

 #ro#o2i&iilor intero*ative şi enun&iative şi e+clamative

 < fără terminolo*ie=$

• reali2area acor%ului #re%icatului cu subiectul$

• i%entificare a #ăr&ilor #rinci#ale şi a #ăr&ilor secun%are

%e #ro#o2i&ie$

• i%entificarea #erec(ii %eterminat - %eterminant şi a

acor%ului *ramatical %intre acestea

• recunoaşterea #ro#o2i&iilor sim#le şi a celor %e2voltate$• %e2voltarea #ro#o2i&iilor sim#le$• transformarea #ro#o2i&iilor sim#le 'n #ro#o2i&ii

%e2voltate$

e+erci&iul) e+#lica&ia)conversa&ia

fişe %e lucrucule*eri

act. frontală)

in%ivi%uală) #e *ru#e

  ! ore

creare %e #ro#o2i&ii sim#le

alcătuire %e #ro#o2i&ii

%e2voltate

1" V14 V

/ Evaluare : 0ropoziia

.4

"."

• re2olvarea %e e+erci&ii #rivin% utili2area #ăr&ilor #rinci#ale şi secun%are %e #ro#o2i&ie 'n comunicare

e+erci&iulfişe %e evaluareact. in%ivi%uală  1 oră

 #robă scrisă14 V

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana

Page 49: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 49/55

DISCIPLINA: Limba şi literatura română Semestrul al II-lea

 PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 8a.louri de +ară II Nr. de ore alocate: 10 ore Perioada: 1( ! 2%  

Nr crt

DETALIERI DECONŢINUT

O$.re%. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

DA

TA

1. Textul liric &cceleratul,

 . o#ârceanu .

.1

!.

1.1

1.!

!.!

• citire conştienta) corecta a te+tului) res#ectân%

intona&ia im#usă %e semnele %e #unctua&ie $

• selectarea cuvintelor necunoscute şi stabilirea

sensului acestora in func&ie %e conte+t sau cu a,utorul

%ic&ionarelor e+#licative$• citirea selectivă in func&ie %e %iferite re#ere$• sesi2area ra#ortului %intre te+t şi ilustra&ie$• formulare %e 'ntrebări %e clarificare a as#ectelor #e care

nu le-au 'n&eles %in te+tul citit)

• formularea %e răs#unsuri la 'ntrebările ce vi2ea2ăinforma&iile esen&iale sau %e %etaliu ce se %es#rin% %inte+tulcitit$

• %esco#erirea ima*inii %e ansamblu şi a %etaliilor

semnificative %intr-un te+t 'n versuri$• sesi2area sensului %iferit al unor cuvinte 'n func&ie %e

conte+t$• memorare şi recitare %e versuri in%ivi%ual şi 'n *ru#$

citirea e+#licativă)e+erci&iul)conversa&ia) ,ocul %e rol

%ic&ionare e+#licative)%e sinonimevolume %e versuri %e

. o#ârceanu#ortretul #oetului

fişe %e lucru

activitate frontală)in%ivi%uala) in *ru#

alcătuire %e #ro#o2i&ii

selectareaima*inilorau%itive şi%inamice

15 V15 V

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana".1   • transcriere selectivă %e versuri ! ore

Page 50: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 50/55

! +crierea cu consoan#dubl# „cc” !.!

.".1

".

• i%entificarea cuvintelor ce con&in consoana %ublH cc$

• e+em#lificarea unor cuvinte care con&in consoana %ublH cc$• e+erci&ii %e %ic&ie$• scrierea corectă 'n enun&uri a cuvintelor care con&in

consoana %ublH cc$

e+erci&iul) e+#lica&ia)conversa&ia

material lin*visticact. frontală şiin%ivi%uală

  1 oră

%ictare

!1 V

Compunere pe bazaunor cuvinte de

 spri'in!.1

"../

• alcătuirea unei com#uneri #e ba2a unor cuvinte %es#ri,in$

• anali2a şi %e2voltarea #lanului %e i%ei %at$• reali2area orală a com#unerii res#ectân% #ăr&ile

com#unerii şi #lanul %e i%ei$• re%actarea in%ivi%uală a com#unerii$• anali2a com#unerilor #e ba2a unor *rile %e observa&ie.

conversa&ia) e+erci&iul)e+erci&iulima*ini %in tarăact. frontală )in%ivi%uală

  1 oră

creareain%e#en%entă acom#unerii

!1 V

"  Lectur#: Poe6""  , G; Top.rceanu

."1.!

!.

./

".

• citirea unor te+te literare la #rima ve%ere• 'nlocuirea cuvintelor noi #rin sinonime ) antonime• stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut #rin ra#ortare

la con&inut• formularea %e 'ntrebări %e clarificare a as#ectelor care

nu au fost 'n&elese 'n te+tul citit• formularea %e răs#unsuri la 'ntrebările ce vi2ea2ă

informa&iile esen&iale sau %e %etaliu ce se %es#rin% %in te+tulcitit sau mesa,ul au%iat$

consultarea cu#rinsului unor căr&i #entru a 'n&ele*e rolulacestora 'n *ăsirea informa&iilor căutate• transcrierea unei #oe2ii

conversa&ia) e+erci&iul)e+#lica&ia

volume %e #oe2ii %e. o#ârceanu

act. frontală)in%ivi%uală

  1 oră

citire la 8 primavedere”

! V

„ /area-" o apă 5o%o"toare8  7. Sorescu

.   • citire conştienta) corecta a te+tului) res#ectân%

intona&ia im#usă %e semnele %e #unctua&ie $• selectarea cuvintelor necunoscute şi stabilirea

sensului acestora in func&ie %e conte+t sau cu a,utorul

%ic&ionarelor e+#licative$

citirea e+#licativă)e+erci&iul) ,ocul%i%actic) #roblemati2area

.construireaunor #ro#o2i&ii

! V!4 V

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana.1 • citirea selectivă in func&ie %e %iferite re#ere$

• sesi2area ra#ortului %intre te+t şi ilustra&ie$ volume %e 7.

Page 51: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 51/55

!.

1.1

1.!

!.!

".1

# ş & $• formulare %e 'ntrebări %e clarificare a as#ectelor #e care

nu le-au 'n&eles %in te+tul citit)• formularea %e răs#unsuri la 'ntrebările ce vi2ea2ă

informa&iile esen&iale sau %e %etaliu ce se %es#rin% %inte+tulcitit$

• %esco#erirea ima*inii %e ansamblu şi a %etaliilor

semnificative %intr-un te+t 'n versuri$• sesi2area sensului %iferit al unor cuvinte 'n func&ie %e

conte+t$

• memorare şi recitare %e versuri in%ivi%ual şi 'n *ru#$• transcriere selectivă %e versuri• i%entificare) #ronun&are şi scriere a cuvintelor care

con&in %ifton*i şi *ru#uri %e litere$

Sorescu#ortretul #oetului 7.Sorescu

fişe %e lucru

act. frontală)in%ivi%uală) 'n *ru#

  ! ore

.recitare %eversuri

.auto%ictare

4  ecapitulare .

!.!

".!../".1

• citirea selectiva a te+telor lirice stu%iate cu s#ecificareati#urilor %e te+t) a titlurilor şi a autorilor$

• recitări selective %e versuri

• co#iere ) auto%ictare• alcătuiri %e #ro#o2i&ii$• e+#rimarea o#iniilor 'n le*ătură cu te+tele lirice citite• a#licarea re*ulilor %e %es#ăr&ire 'n silabe 'n transcrieri %e

versuri• autocorectarea şi corectarea 'n #erec(i a *reşelilor %e

scriere şi a *reşelilor %e #unctua&ie

conversa&ia) e+erci&iul) ,ocul %i%actic

material literar şilin*visticfişe %e lucru

act. frontală)in%ivi%uală) 'n *ru#  ! ore

recitări

e+#resive

transcriere

!4 V!3 V

/  Evaluare .1   • re2olvarea unor itemi #rivin% te+tul liric e+erci&iulfişe %e evaluareact. in%e#en%entă  1 oră

#robă scrisă!3 V

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana

Page 52: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 52/55

DISCIPLINA: Limba şi literatura română Semestrul al II-lea

 PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: *ecapitulare inalăNr. de ore alocate: 1 ore Perioada: "0 ! 1" I 

Nr crt DETALIERI DECONŢINUTO$.re%. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DA

TA

1. Textul narativ

ecunoaşterea #ersona,elor.

Delimitarea te+tului'n fra*mente.

AlcHtuirea #lanului%e i%ei.

 ."

.

.1

.

.!!.!.1.4

• citire corectă) fluentă şi e+#resivă in ritm #ro#riu a unorte+te la #rima ve%ere$

• citirea selectiva a te+telor stu%iate cu s#ecificareati#urilor %e te+t) a titlurilor şi a autorilor$

• ale*erea unor te+te %in lecturile su#limentare$•  i%entificarea #ersona,elor %in te+tul #ro#us$•   citire #e roluri) citire selectivH$• or%onarea i%eilor #rinci#ale 'ntr-o succesiune lo*ică$•  #ovestire oralH a te+telor narative citite$• e+#rimarea #ro#riilor o#inii 'n le*HturH cu atitu%inea

 #ersona,elor %in te+tul citit$

e+erci&iul) conversa&ia)

te+tele stu%iate)volume cu literatură #entru co#ii

fişe %e lucru

activitate frontală)in%ivi%uala) in *ru#

! ore

reali2areacores#on%entei%intre titlul şiautorului te+tului

#ovestirea in

scris a unorfra*mente

6 V6 V

! Textul liric .!.!

• recitirea #oe2iilor stu%iate$• recitare selectivH$• *ru#area #oe2iilor #e teme

e+erci&iul)conversa&ia$

te+te stu%iate) fişe %elucru$

reali2areacores#on%entei%intre titlul şi

! VI

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana

1.1• %esco#erirea ima*inii %e ansamblu şi a %etaliilor

semnificative %intr-un te+t 'n versuri$

carioca) coli A"

activitate frontală)autorului te+tului

Page 53: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 53/55

".

• selectarea şi %iscutarea unor e+#resii %eosebite %in

te+tele stu%iate$

• re#re2entarea #rin %esen a #oe2iei #referate$• crearea unei #oe2ii

in%ivi%uală  1 oră

Cuvinte cu înţelesasemănător/ opus

1.!!.".1

• i%entificarea sinonimelor şi antonimelor unor cuvinte$•

com#letarea unor rebusuri$• 'nlocuirea unor cuvinte cu sinonimele sau antonimele lor • alcătuirea %e #ro#o2i&ii cu sinonime ; antonime < fără

terminolo*ie=

e+erci&iul) conversa&iamaterial lin*visticfişe %e lucruact. frontaă şiin%ivi%uală  1 oră

! VI

" Compunerea .PHr&ile uneicom#uneri.i#uri %e com#uneri.e%actarea unorcom#uneri.

!.1

!.4".

• enumerarea celor trei #ăr&i ale com#unerii şi #reci2area

i%eilor ce trebuie cu#rinse 'n fiecare #arte$

• construirea unor te+te orale narative $

•  numirea ti#urilor %e com#uneri stu%iate$•  re%actarea unor com#uneri tematice #e *ru#e$• antrenament %e structurare a unor te+te narative$

1 oră

 

reali2areacom#unerii

" VI

Evaluare %inală + 1.1!.!!..1.!.".".

• re2olvarea unor e+erci&ii #rivin% te+tul literar e+erci&iul

fişe %e evaluareact. in%ivi%uală  1 oră

 #robă orală şiscrisă

" VI

4 Scrierea corectă aorto$ramelor

!.!

".1".".4

• e+erci&ii %e ortoe#ie$• e+erci&ii %e %ic&ie•

i%entificare a orto*ramelor 'n te+te literare$• com#letarea unor enun&uri cu orto*rama cores#un2Htoare$

• intro%ucerea orto*ramelor 'n enun&uri #ro#rii

conversa&ia) e+erci&iulmaterial lin*visticfişe %e lucruact. frontală şiin%ivi%uală  1 oră

%ictare

4 VI

/ Semnele !epunctuaţie

1.

".1

• e+#licarea semnelor %e #unctua&ie %intr-un te+t %at$• reali2area unei intona&ii corecte a #ro#o2i&iilor

intero*ative) enun&iative ) e+clamative$• com#letarea unui te+t cu semnele %e #unctua&ie

conversa&ia) e+erci&iulmaterial lin*visticact. frontală şiin%ivi%uală

%ictare

4 VI

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana".".4

cores#un2ătoare$• construire %e #ro#o2i&ii intero*ative) enun&iative K #ro#riu-

  1 oră

Page 54: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 54/55

2ise şi e+clamative$• scriere %u#ă %ictare.

Părţile !e vorbire.4

!.

"."

1.

• i%entificarea unor #ăr&i %e vorbire stu%iate$

• *ru#area unor #Hr&i %e vorbire %u#H criterii %ate$

• alcHtuirea unor enun&uri %u#H cerin&e %ate

e+erci&ii %e acor%) %e mo%ificare a formei a%,ectivului) #rin sc(imbarea numărului substativului #e care-l%etermină

• com#letarea unor enun&uri ; te+te lacunare cu #Hr&i %e

vorbire #otrivite) #entru marcarea cate*oriilor %enumăr şi %e #ersoană

• anali2H *ramaticalH a #Hr&ilor %e vorbire stu%iate$• corectarea unor 'mbinări %e cuvinte incorecte 'n ca%rul

unor enun&uri < substantiv şi a%,ectiv) #re#o2i&ii şi #ronume) #re#o2i&ii şi substantiv=

conversa&ia) e+erci&iul)al*oritmi2area

material lin*visticfişe %e lucru

act. frontală)in%ivi%uală) 'n #erec(i

  ! ore

anali2a unor #ăr&i %e vorbire'n tabele

alcătuirea %e #ro#o2i&ii cu #ăr&i %e vorbirein%icate

5 VI

 5 VI

Părţile principale !epropoziţie

.4

!."."1.

• i%entificarea subiectelor şi #re%icatelor cu a,utorul

'ntrebHrilor$

• alcHtuirea unor #ro#o2i&ii sim#le$

• reali2area acor%ului 'ntre #re%icat şi subiect$

• anali2H a subiectelor şi #re%icatelor 

conversa&ia) e+erci&iul)al*oritmi2areafişe %e lucruact. frontală )in%ivi%uală  1 oră

alcătuire %e #ro#o2i&ii

11VI

Evaluare %inală ++ .4!."."1.

• re2olvarea %e e+erci&ii #rivin% #ăr&ile %e vorbire şi %e #ro#o2i&ie

 e+erci&iulfişe %e evaluareact. in%ivi%uală1 ora

#robă scrisă11VI

3ocuri !i!actice

1.

!.1

!.4!."

• simularea unor situa&ii %e comunicare %iverse•

 ,ocuri %e rol %e ti#ul vorbitor Kascultător) vi2ân%formarea com#ortamentului %e ascultător •  #ovestirea unor fa#te ) 'ntâm#lări reale sau fictive$• re*larea intona&iei ) a volumului) a vite2ei #ro#rii %e a

vorbi$• e+ersarea unor acte %e vorbire: ini&ierea ) men&inerea sau

'nc(eierea unui sc(imb verbal• utili2area formulelor %e salut %e #ermisiune) %e solicitare

conversa&ia) e+erci&iul)

 ,ocul %e rol

act. frontală) 'n #erec(i) 'n *ru#

  ! ore

1

VI1VI

Clasa a III a A inv. Voicu Stefana

Page 55: Rom Unitati Ana

7/24/2019 Rom Unitati Ana

http://slidepdf.com/reader/full/rom-unitati-ana 55/55