româ program 2008... · web view harghita întâlnirea tradiţională...

Click here to load reader

Post on 15-Feb-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ROMÂNIA

Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2008

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

VĂZUT

p. PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Szabo Árpád

PROGRAMUL ACŢIUNILOR ECONOMICO – SOCIALE DIN COORDONAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ PE ANUL 2008

Realizări în perioada 01.01 – 30.06.2008

4I N T R O D U C E R E

61. PROGRAMUL de investiţii şi reparaţii al Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate

292. PROGRAMUL de alimentare cu apă şi canalizare a satelor din judeţul Mureş

323. PROGRAMUL privind pietruirea drumurilor comunale

364. PROGRAMUL lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare pe anul 2008

405. PROGRAMUL de informatizare a administraţiei publice locale

405. PROGRAMUL de informatizare a administraţiei publice locale

426. PROGRAMUL colaborărilor externe

497. PROGRAMUL de desfăşurare a cursurilor de pregătire şi perfecţionare profesională

528. PROGRAMUL privind dezvoltarea turismului în judeţul Mureş

559. PROGRAMUL activităţilor de informare europeană desfăşurate prin Centrul de Informare EUROPA Mureş

5810. PROGRAMUL pentru promovarea imaginii Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2008

6011 PROGRAMUL Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

6612 PROGRAMUL principalelor acţiuni culturale ale instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş

I N T R O D U C E R E

În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, autorităţile publice au sarcina de a adopta strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială a judeţului. Acestea sunt importante atât pentru dezvoltarea economico-socială armonioasă a judeţului, cât şi pentru accesarea fondurilor puse la dispoziţie de Uniunea Europeană şi utilizarea lor în mod eficient.

În acest sens a fost elaborat Programul acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2007, document pe termen scurt care are la bază Programul de Dezvoltare a Judeţului Mureş 2007 – 2013.

Activităţile propuse a fi realizate în cadrul Programului acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2008 sunt în concordanţă cu cele cinci priorităţi de dezvoltare stabilite în Programul de Dezvoltare a Judeţului Mureş 2007 – 2013, respectiv:

Prioritatea I. Dezvoltarea infrastructurii locale şi judeţene - având acţiuni cuprinse în primele 5 capitole;

Prioritatea II. Sprijinirea afacerilor - susţinută de o serie de acţiuni cuprinse în cadrul Programului de investiţii şi reparaţii;

Prioritatea III. Dezvoltarea turismului – tratată separat în cadrul capitolului 8;

Prioritatea IV. Dezvoltarea durabilă a localităţilor - susţinută de o serie de acţiuni cuprinse în cadrul Programului de investiţii şi reparaţii;

Prioritatea V. Creşterea ocupării forţei de muncă, dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale – se va realiza prin acţiunile de la capitolele 7 şi respectiv 11.

De asemenea, Programul pe anul 2008 mai cuprinde Programul Consiliului Judeţean Mureş de Colaborări Externe, a cărui obiectiv general este dezvoltarea relaţiilor de parteneriat ale Consiliului judeţean cu structuri similare din alte state, precum şi Programul de promovare a imaginii Consiliului judeţean, a cărui obiectiv îl reprezintă informarea corectă şi obiectivă a populaţiei referitor la realizările instituţiei.

Programul acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2008, având la bază bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul în curs, se doreşte a fi unul pragmatic care să poată fi monitorizat şi evaluat pe parcursul derulării lui şi reprezintă o inventariere a acţiunilor care vor fi întreprinse pentru dezvoltarea economico-socială a judeţului Mureş în anul 2008. Desigur, în măsura în care se consideră necesar, el poate fi completat cu noi propuneri.

1. PROGRAMUL de investiţii şi reparaţii al Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate

Programul cuprinde lucrările necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii curente a instituţiilor. Lucrările cuprinse în acest program se referă la bunurile care fac parte din domeniul public al judeţului Mureş. Sursele de finanţare ale programului sunt: bugetul local în primul rând şi în completare sponsorizări şi alte fonduri legal constituite, etc.

I. INVESTIŢII

A. Consiliul Judeţean

Simb. capitol bugetar

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiţie

Program 2008 -lei-

Realizat la 30.06.2008

Observatii

 

 

TOTAL INVESTIŢII 2008 din care:

41.878.435

2.424.671

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, total din care

16.028.173

1.290.379

 

 

Total cap.51

2.847.100

676.762

 

51.A

1

Centru de perfecţionare pentru personalul din administraţia publică

1.100.000

173.766

Lucrarea s-a sistat la data de 13 iun 2008

51.A

2

Restaurare vitralii Sediul Administrativ

460.000

268.106

(lucrare recepţionată în luna aprilie

51.B

3

Reabilitare clădiri din piaţa Mărăşti (clădiri SURM)

400.000

 

Situaţia terenului nerezolvat juridic

51.C

4

Reactualizare documentaţie de avizare pt. lucrări de intervenţii şi proiect tehnic pentru execuţia lucrării "Instalaţie de aer condiţionat la sala mică de şedinţe, sala de protocol şi antreu din sediul administrativ"

15.000

 

se renunţă la această poziţie deoarece a fost cuprinsă în proiectul "Reamenjare şi restaurare sala mică de şedinţe şi antreu din sediul administrativ.

51.C

5

Studiu de fezabiliate pentru mentenanţa clădirii sediului administrativ

20.000

 

intocmire documentatia de atribuire

51.C

6

Documentaţie de avizare şi PT pt. Reabilitare clădiri din piaţa Mărăşti (clădiri SURM)

55.000

 

Situaţia terenului nerezolvat juridic

51.C

7

Studiu de risc privind decontaminarea depozitelor de carburanţi Gorneşti

119.000

91.280

recepţionat şi plătit

51.C

8

Reactualizare Plan de amenajare teritorială judeţean conform Legii nr.363/2006

200.000

 

în derulare cu Universitatea Babeş -Bolyai din Cluj Napoca

51.C

9

Aplicaţii GIS (Sistem informatic geografic)

100.000

 

in derulare

51.C

10

Reţea calculatoare

47.200

 

 

51.C

11

Achiziţii echipamente de calcul (36 calculatoare, 5 imprimante Laser Jet, 1imprimantă A4, 1mprimantă A3)

200.400

116.337

Realizat partial

51.C

12

Server public

8.500

 

 

51.C

13

Soft-uri (Soft dezvoltare bază de date, Geomidia Professional -mentenanţă, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Soft gestionare proiecte)

105.000

16.329

realizat partial

51.C

14

MicroVot (pt. înregistrarea şedinţelor + mp3)

17.000

10.945

realizat

 

 

Total cap.60

10.000

10.000

60.C

1

Dotări Centru Militar

10.000

10.000

s-au achiziţionat 5 calculatoare

 

 

Total cap.66

40.000

0

 

66.C

1

PUZ spital regional

40.000

 

In derulare

 

 

Total cap.67

397.780

0

 

67.C

1

Plan Urbanistic Zonal Cerghid -Bază sportivă (schimbare zonă funcţională)

40.000

 

 

67.C

2

Plan Urbanistic Zonal Gorneşti -Ansamblu -cultural-turistic

100.000

 

 

67.C

3

SF Parc auto pentru sporturi cu motor -zona Ungheni

192.780

 

În curs de elaborare SF SC UNGPRO SRL

 

4

Studiu topografic pt. obiectivul de investiţii "Parc auto pt. sporturi cu motor"

65.000

64.804

realizat

 

 

Total cap.70

2.337.200

405.433

 

70.A

1

Contribuţia Consiliului Judeţean Mureş la programul de Alimentare cu apă (HGR nr.1036/2004), total din care:

860.000

310.643

 

70.A

1.1

Alimentare cu apă a comunei Petelea localitatea Petelea (racord electric şi un drum de acces)

200.000

132.627

Drumul de acces - receptionat - neachitat.Achitat taxa racordare

70.A

1.2

Alimentare cu apă a comunei Hodoşa localităţile Hodoşa, Sîmbriaş, Isla şi Ihod (avize, racord electric şi 2 drumuri de acces)

250.000

85.086

Drumul de acces in curs de executie.Achitat taxa racordare

70.A

1.3

Alimentare cu apă a comunei Şăulia localitatea Şăulia (avize, racord electric şi drum de acces)

235.000

 

View more